[USERSRV] Hard-error improvements 3/7
[reactos.git] / win32ss / user / winsrv / usersrv / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR: Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR: 29-05-2008
3 * LastChange: 12-04-2011
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
9 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
10 CAPTION "Ukončenie programu - "
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 LTEXT "Ukončujem program... Počkajte, prosím.", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
14 CONTROL "Progress", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
15 LTEXT "Ak zvolíte okamžité ukončenie programu, stratíte všetky neuložené údaje. Ak chcete program ukončiť okamžite, kliknite na tlačidlo Ukončiť ihneď.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
16 DEFPUSHBUTTON "&Ukončiť ihneď", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
17 END
18
19 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
20 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
21 CAPTION "Ukončenie programu - "
22 FONT 8, "MS Shell Dlg"
23 BEGIN
24 DEFPUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
25 PUSHBUTTON "&Ukončiť ihneď", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
26 LTEXT "Tento program neodpovedá.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
27 LTEXT "Pre návrat do systému ReactOS a overenie stavu programu kliknite na tlačidlo Zrušiť.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
28 LTEXT "Ak zvolíte okamžité ukončenie programu, stratíte všetky neuložené údaje. Ak chcete program ukončiť okamžite, kliknite na tlačidlo Ukončiť ihneď.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
29 END
30
31
32 STRINGTABLE
33 BEGIN
34 IDS_SEVERITY_SUCCESS "Success"
35 IDS_SEVERITY_INFORMATIONAL "System Information"
36 IDS_SEVERITY_WARNING "System Warning"
37 IDS_SEVERITY_ERROR "System Error"
38 END
39
40 STRINGTABLE
41 BEGIN
42 IDS_SYSTEM_PROCESS "System Process"
43 IDS_UNKNOWN_SOFTWARE_EXCEPT "unknown software exception"
44 IDS_OK_TERMINATE_PROGRAM "Click on OK to terminate the program."
45 IDS_CANCEL_DEBUG_PROGRAM "Click on CANCEL to debug the program."
46 END