[USERSRV] Hard-error improvements 3/7
[reactos.git] / win32ss / user / winsrv / usersrv / lang / sv-SE.rc
1 /* Swedish translation by Jaix Bly */
2
3 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
6 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
7 CAPTION "Avsluta Program - "
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 LTEXT "Avsluta Program... Var vänlig vänta", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
11 CONTROL "Progress", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
12 LTEXT "Om du väljer att avsluta programmet omedelbart kommer du att förlora all osparad data. För att avsluta programmet, klicka Avsluta nu.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
13 DEFPUSHBUTTON "&Avsluta Nu", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
14 END
15
16 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
17 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
18 CAPTION "Avsluta Program - "
19 FONT 8, "MS Shell Dlg"
20 BEGIN
21 DEFPUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
22 PUSHBUTTON "&Avsluta Nu", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
23 LTEXT "Detta programmet svarar inte.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
24 LTEXT "För att återgå till ReactOS och undersöka programmets status klicka Avbryt.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
25 LTEXT "Om du väljer att avsluta programmet omedelbart kommer du att förlora all osparad data. För att avsluta programmet, klicka Avsluta nu.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
26 END
27
28
29 STRINGTABLE
30 BEGIN
31 IDS_SEVERITY_SUCCESS "Success"
32 IDS_SEVERITY_INFORMATIONAL "System Information"
33 IDS_SEVERITY_WARNING "System Warning"
34 IDS_SEVERITY_ERROR "System Error"
35 END
36
37 STRINGTABLE
38 BEGIN
39 IDS_SYSTEM_PROCESS "System Process"
40 IDS_UNKNOWN_SOFTWARE_EXCEPT "unknown software exception"
41 IDS_OK_TERMINATE_PROGRAM "Click on OK to terminate the program."
42 IDS_CANCEL_DEBUG_PROGRAM "Click on CANCEL to debug the program."
43 END