* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / charmap / lang / no-NO.rc
index a373057..7a003b1 100644 (file)
@@ -1,20 +1,33 @@
 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
-CAPTION "Tegnkart"
+IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 292, 224
 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE
 BEGIN
   LTEXT         "Skrift:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
   COMBOBOX      IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
   PUSHBUTTON    "Hjelp", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
   CONTROL       "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
-  LTEXT         "Kopier følgende tegn:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
-  EDITTEXT       IDC_TEXTBOX, 74, 186, 114, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+  LTEXT         "Kopier følgende tegn:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
+  CONTROL       "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
   DEFPUSHBUTTON "Velg", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
   PUSHBUTTON    "Kopier", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
-  //AUTOCHECKBOX  "Avansert visning", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-  //EDITTEXT      IDC_DISPLAY,  8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+  CONTROL       "Advanced view",IDC_CHECK_ADVANCED,"Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
+END
+
+IDD_ADVANCED DIALOGEX  0, 0, 292, 64
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  LTEXT         "Charset:",IDC_STATIC,8,8,48,8
+  COMBOBOX      IDC_COMBO_CHARSET,72,4,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT         "Group by:",IDC_STATIC,8,28,50,8
+  COMBOBOX      IDC_COMBO_GROUPBY,72,24,116,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON    "Search",IDC_BUTTON_SEARCH,200,44,50,14
+  EDITTEXT      IDC_EDIT_SEARCH,72,44,116,14,ES_AUTOHSCROLL
+  LTEXT         "Search for:",IDC_STATIC,8,48,42,8
+  LTEXT         "Unicode:",IDC_STATIC,200,8,30,8
+  EDITTEXT      IDC_EDIT_UNICODE,236,4,28,12,ES_AUTOHSCROLL
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
@@ -30,6 +43,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_LICENSE   "Dette programmet er gratis programvare; du kan distribuere det og/eller endre det under betingelsene av GNU General Public License som er utgitt av Free Software Foundation;  version 2 av lisensen, eller (etter din mening) alle senere versjoner.\r\n\r\nDette programmet er utgitt i håp for at det skal kunne brukes, men DET ER INGEN GARANTIER; uten heller forutsatt garantier av SALGBARHET eller SIKKETHET FOR EN ENKELTHET FORMÅL.  Se på GNU General Public Lisensen for mere detaljer.\r\n\r\nDu skal ha motatt en kopi av GNU General Public Lisensen sammen med denne programmet; hvis du ikke har motatt det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  IDS_LICENSE   "Dette programmet er gratis programvare; du kan distribuere det og/eller endre det under betingelsene av GNU General Public License som er utgitt av Free Software Foundation;  version 2 av lisensen, eller (etter din mening) alle senere versjoner.\r\n\r\nDette programmet er utgitt i håp for at det skal kunne brukes, men DET ER INGEN GARANTIER; uten heller forutsatt garantier av SALGBARHET eller SIKKETHET FOR EN ENKELTHET FORMÅL.  Se på GNU General Public Lisensen for mere detaljer.\r\n\r\nDu skal ha motatt en kopi av GNU General Public Lisensen sammen med denne programmet; hvis du ikke har motatt det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
   IDS_ABOUT     "O&m..."
+  IDS_TITLE     "Character Map"
 END