* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / findstr / lang / pl-PL.rc
index d32c94b..7e8ecdd 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Dec,2007)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -10,15 +11,15 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-IDS_USAGE, "FIND: Wy\9cwietla wszystkie linie danego pliku, zawieraj¹ce szukany ci¹g znaków.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ci¹g znaków"" [ plik... ]\n\
-    /C  Oblicza w ilu liniach pojawi³ siê szukany ci¹g znaków\n\
-    /I  Ignoruje wielko\9cæ liter\n\
-    /N  Numeruje wy\9cwietlane linie, zaczynaj¹c od 1\n\
-    /V  Wy\9cwietla te linie które nie zawieraj¹ szukanego ci¹gu znaków"
+IDS_USAGE, "FIND: Wyświetla wszystkie linie danego pliku, zawierające szukany ciąg znaków.\n\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ciąg znaków"" [ plik... ]\n\
+    /C  Oblicza w ilu liniach pojawił się szukany ciąg znaków\n\
+    /I  Ignoruje wielkość liter\n\
+    /N  Numeruje wyświetlane linie, zaczynając od 1\n\
+    /V  Wyświetla te linie, które nie zawierają szukanego ciągu znaków"
 
-IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Plik nie zosta³ znaleziony\n"
+IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Plik nie został znaleziony\n"
 
-IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Nie mo¿na otworzyæ pliku\n"
+IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Nie można otworzyć pliku\n"
 
 END