* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / fontview / lang / pl-PL.rc
index 1a1525b..85d0eb9 100644 (file)
@@ -1,20 +1,21 @@
 /*
- *      translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
- *      Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
- *      http://www.reactos.org
- *      IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         translated by Caemyr - Olaf Siejka (Feb, 2008)
+ *         Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
+ *         http://www.reactos.org
+ *         IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-       IDS_QUIT, "Wyj\9ccie"
+       IDS_QUIT, "Wyjście"
        IDS_PRINT, "Drukuj"
-       IDS_STRING, "W Szczebrzeszynie chrz¹szcz brzmi w trzcinie. 1234567890"
-       IDS_ERROR, "B³¹d"
-       IDS_ERROR_NOMEM, "Brakuje pamiêci do ukoñczenia tej operacji."
+       IDS_STRING, "Zażółć gęślą Jaźń żółwiątkiem. 1234567890. !@#$%^&*()_+=-/?"
+       IDS_ERROR, "Błąd"
+       IDS_ERROR_NOMEM, "Brakuje pamięci do ukończenia tej operacji."
        IDS_ERROR_NOFONT, "Plik %1 nie jest poprawnym plikiem czcionki."
-       IDS_ERROR_NOCLASS, "Nie uda³o siê zainicjowaæ klasy window."
-       IDS_ERROR_BADCMD, "Brak pliku czcionki.\nSk³adnia:\n  fontview.exe <plik czcionki>"
+       IDS_ERROR_NOCLASS, "Nie udało się zainicjować klasy window."
+       IDS_ERROR_BADCMD, "Brak pliku czcionki.\nSkładnia:\n  fontview.exe <plik czcionki>"
 END