[NET][MC] Move generic strings from net.exe to netmsg.dll.
[reactos.git] / base / applications / network / net / lang / pl-PL.rc
index 111f820..fab498e 100644 (file)
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_FILE_SYNTAX "NET FILE [identyfikator [/CLOSE]]\n\n"
-    IDS_FILE_HELP "FILE\n...\n\n"
-    IDS_GROUP_SYNTAX "NET GROUP [nazwa_grupy [/COMMENT:""tekst""]] [/DOMAIN]\n\
-          nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:""tekst""] | /DELETE} [/DOMAIN]\n\
-          nazwa_grupy nazwa_użytkownika [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]\n\n"
-    IDS_GROUP_HELP_1 "NET GROUP dodaje, wyświetla lub modyfikuje grupy globalne na serwerach.\n\
-Użyte bez parametrów wyświetla nazwy grup na serwerze.\n\n"
-    IDS_GROUP_HELP_2 "nazwa_grupy       Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej.\n\
-                 Aby zobaczyć listę użytkowników w grupie, podaj tylko\n\
-                  nazwę grupy.\n"
-    IDS_GROUP_HELP_3 "/COMMENT:""tekst""        Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy.\n\
-                 Tekst musi być ujęty w cudzysłów.\n"
-    IDS_GROUP_HELP_4 "/DOMAIN                   Wykonuje operację na kontrolerze domeny.\n\
-                 Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na\n\
-                 komputerze lokalnym.\n"
-    IDS_GROUP_HELP_5 "nazwa_użytkownika[ ...]   Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku\n\
-                 użytkowników dodawanych lub usuwanych z grupy.\n\
-                                Rozdziel kolejne nazwy znakiem spacji.\n"
-    IDS_GROUP_HELP_6 "/ADD             Dodaje grupę lub dodaje nazwę użytkownika do grupy.\n"
-    IDS_GROUP_HELP_7 "/DELETE          Usuwa grupę lub usuwa nazwę użytkownika z grupy.\n\n"
-    IDS_HELP_SYNTAX "NET HELP polecenie\n   - lub -\nNET polecenie /HELP\n\n"
-    IDS_HELP_HELP_1 "   Dostępne polecenia to:\n\n\
-   NET ACCOUNTS             NET HELP                 NET SHARE\n\
-   NET COMPUTER             NET HELPMSG              NET START\n\
-   NET CONFIG               NET LOCALGROUP           NET STATISTICS\n\
-   NET CONFIG SERVER        NET NAME                 NET STOP\n\
-   NET CONFIG WORKSTATION   NET PAUSE                NET TIME\n\
-   NET CONTINUE             NET PRINT                NET USE\n\
-   NET FILE                 NET SEND                 NET USER\n\
-   NET GROUP                NET SESSION              NET VIEW\n\n"
-    IDS_HELP_HELP_2 "   ...\n\n"
-    IDS_HELPMSG_SYNTAX "NET HELPMSG komunikat#\n\n"
-    IDS_HELPMSG_HELP_1 "NET HELPMSG wyświetla informacje o komunikatach sieci (takich\n\
-jak błąd, ostrzeżenie lub alarm). Gdy wpiszesz NET HELPMSG i błąd numeryczny\n\
-(na przykład ""net helpmsg 2182""), system\n\
-objaśni komunikat i zasugeruje rozwiązanie problemu.\n\n"
-    IDS_HELPMSG_HELP_2 "komunikat#   Numeryczny błąd systemu, o którym chcesz uzyskać informacje.\n\n"
-    IDS_LOCALGROUP_SYNTAX "NET LOCALGROUP [nazwa_grupy [/COMMENT:""tekst""]] [/DOMAIN]\n\
-               nazwa_grupy {/ADD [/COMMENT:""tekst""] | /DELETE} [/DOMAIN]\n\
-               nazwa_grupy nazwa [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]\n\n"
-    IDS_LOCALGROUP_HELP_1 "NET LOCALGROUP dodaje, wyświetla, lub modyfikuje grupy lokalne na komputerach\n\
-Polecenie użyte bez parametrów wyświetla grupy lokalne na komputerze.\n\n"
-    IDS_LOCALGROUP_HELP_2 "nazwa_grupy       Nazwa grupy dodawanej, rozszerzanej lub usuwanej.\n\
-                 Aby zobaczyć listę użytkowników lub grup globalnych\n\
-                 w grupie lokalnej, podaj tylko nazwę grupy.\n"
-    IDS_LOCALGROUP_HELP_3 "/COMMENT:""tekst""  Dodaje komentarz dla nowej lub istniejącej grupy.\n\
-                 Tekst musi być ujęty w cudzysłów.\n"
-    IDS_LOCALGROUP_HELP_4 "/DOMAIN          Wykonuje operację na kontrolerze bieżącej domeny.\n\
-                 Bez tego przełącznika operacje są wykonywane na\n\
-                 komputerze lokalnym.\n"
-    IDS_LOCALGROUP_HELP_5 "nazwa[ ...]      Lista zawierająca nazwy jednego lub kilku użytkowników\n\
-                 lub grup, dodawanych lub usuwanych z grupy lokalnej.\n\
-                 Rozdziel kolejne wpisy znakiem spacji. Lista może zawierać\n\
-                 nazwy użytkowników lub grup globalnych, lecz nie może\n\
-                 zawierać nazw innych grup lokalnych. Podając nazwę\n\
-                                użytkownika z innej domeny poprzedź ją nazwą domeny\n\
-                 (na przykład: WARSZAWA\\PIOTRS).\n"
-    IDS_LOCALGROUP_HELP_6 "/ADD             Dodaje nazwę grupy lub użytkownika do grupy lokalnej.\n\
-                 Dla użytkowników lub grup globalnych dodawanych tym\n\
-                 poleceniem do grupy lokalnej należy wcześniej utworzyć\n\
-                                odpowiednie konto.\n"
-    IDS_LOCALGROUP_HELP_7 "/DELETE          Usuwa nazwę grupy lub użytkownika z grupy lokalnej.\n\n"
-
-    IDS_NAME_SYNTAX "NET NAME ...\n\n"
-    IDS_NAME_HELP "NAME\n...\n\n"
-    IDS_PRINT_SYNTAX  "NET PRINT ...\n\n"
-    IDS_PRINT_HELP "PRINT\n...\n\n"
-    IDS_PAUSE_SYNTAX "NET PAUSE usługa\n\n"
-    IDS_PAUSE_HELP_1 "NET PAUSE wstrzymuje usługę.\n\n"
-    IDS_PAUSE_HELP_2 "usługa   Nazwa wstrzymywanej usługi.\n\n"
-    IDS_SEND_SYNTAX "NET SEND ...\n\n"
-    IDS_SEND_HELP "SEND\n...\n\n"
-    IDS_SESSION_SYNTAX "NET SESSION ...\n\n"
-    IDS_SESSION_HELP "SESSION\n...\n\n"
-    IDS_SHARE_SYNTAX "NET SHARE ...\n\n"
-    IDS_SHARE_HELP "SHARE\n...\n\n"
-    IDS_START_SYNTAX "NET START [usługa]\n\n"
-    IDS_START_HELP_1 "NET START uruchamia usługi lub wyświetla uruchomione usługi.\n\n"
-    IDS_START_HELP_2 "usługa   Nazwa uruchamianej usługi.\n\n"
-    IDS_START_HELP_3 "Nazwy usług mające dwa lub więcej słów wpisywane w.\n\
-wierszu polecenia muszą być ujęte w cudzysłów. Przykładowo,\n\
-NET START ""NET LOGON"" uruchamia usługę logowania w sieci.\n\n"
-    IDS_STATISTICS_SYNTAX "NET STATISTICS [SERVER | WORKSTATION]\n\n"
-    IDS_STATISTICS_HELP_1 "NET STATISTICS wyświetla dziennik statystyki dla lokalnej usługi\n\
-Stacja robocza lub Serwer. Użyte bez parametrów, NET STATISTICS wyświetla\n\
-usługi dla których statystyka jest dostępna.\n\n"
-    IDS_STATISTICS_HELP_2 "SERVER        Wyświetla statystykę usługi Serwer.\n\
-WORKSTATION   Wyświetla statystykę usługi Stacja robocza.\n\n"
-
-    IDS_STOP_SYNTAX "NET STOP usługa\n\n"
-    IDS_STOP_HELP_1 "NET STOP zatrzymuje usługi.\n\n"
-    IDS_STOP_HELP_2 "usługa   Nazwa zatrzymywanej usługi.\n\n"
-    IDS_STOP_HELP_3 "Zatrzymanie usługi rozłącza wszystkie połączenia sieciowe\n\
-używane przez usługę. Niektóre usługi zależą od innych. Zatrzymanie jednej\n\
-może też zatrzymać inne. Niektóre usługi nie mogą być zatrzymane.\n\n"
-    IDS_TIME_SYNTAX "NET TIME ...\n\n"
-    IDS_TIME_HELP "TIME\n...\n\n"
-    IDS_USE_SYNTAX "NET USE ...\n\n"
-    IDS_USE_HELP "USE\n...\n\n"
-    IDS_USER_SYNTAX "NET USER [nazwa_użytkownika [hasło | *] [opcje]] [/DOMAIN]\n\
-         nazwa_użytkownika {hasło | *} /ADD [opcje] [/DOMAIN]\n\
-         nazwa_użytkownika [/DELETE] [/DOMAIN]\n\n"
-    IDS_USER_HELP "USER\n...\n\n"
-    IDS_VIEW_SYNTAX "NET VIEW ...\n\n"
-    IDS_VIEW_HELP "VIEW\n...\n\n"
-
-    IDS_NET_SYNTAX "NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |\n\
-      HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |\n\
-      SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]\n"
-
     IDS_ACCOUNTS_FORCE_LOGOFF "Wymuś wylogowanie po upływie"
     IDS_ACCOUNTS_LOGOFF_SECONDS "%lu sekund"
-    IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_AGE "Minimalny okres ważności hasła (dni)"
-    IDS_ACCOUNTS_MAX_PW_AGE "Maksymalny okres ważności hasła (dni)"
-    IDS_ACCOUNTS_MIN_PW_LENGTH "Minimalna długość hasła"
-    IDS_ACCOUNTS_PW_HIST_LENGTH "Długość zapamiętywanej historii haseł"
-    IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_THRESHOLD "Próg blokady"
-    IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_DURATION "Czas trwania blokady (minuty)"
-    IDS_ACCOUNTS_LOCKOUT_WINDOW "Okno obserwowania blokady (minuty)"
-    IDS_ACCOUNTS_COMPUTER_ROLE "Rola komputera"
     IDS_ACCOUNTS_PRIMARY_SERVER "Serwer podstawowy"
     IDS_ACCOUNTS_BACKUP_SERVER "Serwer zapasowy"
     IDS_ACCOUNTS_STANDALONE_SERVER "Serwer autonomiczny"
     IDS_ACCOUNTS_WORKSTATION "Stacja robocza"
 
-    IDS_CONFIG_TEXT "Można sterować następującymi uruchomionymi obecnie usługami:\n\n\
-   Serwer\n   Stacja robocza\n\n"
-    IDS_CONFIG_SERVER_NAME "Nazwa serwera"
-    IDS_CONFIG_SERVER_COMMENT "Komentarz serwera"
-    IDS_CONFIG_SERVER_VERSION "Wersja oprogramowania"
-    IDS_CONFIG_SERVER_ACTIVE "Serwer jest aktywny na"
-    IDS_CONFIG_SERVER_HIDDEN "Serwer ukrykty"
-    IDS_CONFIG_SERVER_USERS "Maksymalna liczba zalogowanych użytkowników"
-    IDS_CONFIG_SERVER_FILES "Maksymalna liczba otwartych plików na sesję"
-    IDS_CONFIG_SERVER_IDLE "Czas bezczynności sesji (min)"
-    IDS_CONFIG_WORKSTATION_NAME "Nazwa komputera"
-    IDS_CONFIG_WORKSTATION_FULLNAME "Pełna nazwa komputera"
-    IDS_CONFIG_WORKSTATION_USERNAME "Nazwa użytkownika"
-    IDS_CONFIG_WORKSTATION_ACTIVE "Stacja robocza jest aktywna na"
-    IDS_CONFIG_WORKSTATION_VERSION "Wersja oprogramowania"
-    IDS_CONFIG_WORKSTATION_DOMAIN "Domena stacji roboczej"
-    IDS_CONFIG_WORKSTATION_LOGON "Domena logowania"
-
-    IDS_GROUP_GROUPS "Konta grupowe dla \\\\%s"
-    IDS_GROUP_NAME "Nazwa grupy"
-    IDS_GROUP_COMMENT "Komentarz"
-    IDS_GROUP_MEMBERS "Członkowie"
-
-    IDS_LOCALGROUP_ALIASES "Aliasy dla \\\\%s"
-    IDS_LOCALGROUP_ALIAS_NAME "Nazwa aliasu"
-    IDS_LOCALGROUP_COMMENT "Komentarz"
-    IDS_LOCALGROUP_MEMBERS "Członkowie"
-
-    IDS_STATISTICS_TEXT "Dostępne są statystyki dla następujących uruchomionych obecnie usług:\n\n\
-   Serwer\n   Stacja robocza\n\n"
-    IDS_STATISTICS_SINCE "Statystyka od %d/%d/%d %d:%02d %s\n\n\n"
-    IDS_STATISTICS_SRV_NAME "Statystyka serwera dla \\\\%s\n\n\n"
-    IDS_STATISTICS_SRV_SESACCEPT "Zaakceptowane sesje"
-    IDS_STATISTICS_SRV_SESSTIME "Sesje przerwane z powodu upłynięcia limitu czasu"
-    IDS_STATISTICS_SRV_SESSERROR "Sesje przerwane z powodu wystąpienia błędu"
-    IDS_STATISTICS_SRV_KBSENT "Wysłano kilobajtów"
-    IDS_STATISTICS_SRV_KBRCVD "Odebrano kilobajtów"
-    IDS_STATISTICS_SRV_MRESPTIME "Średni czas odpowiedzi (ms)"
-    IDS_STATISTICS_SRV_SYSERRORS "Błędy systemu"
-    IDS_STATISTICS_SRV_PMERRORS "Naruszenia uprawnień"
-    IDS_STATISTICS_SRV_PWERRORS "Naruszenia hasła"
-    IDS_STATISTICS_SRV_FILES "Wykorzystane pliki"
-    IDS_STATISTICS_SRV_DEVICES "Wykorzystane urządzenia komunikacyjne"
-    IDS_STATISTICS_SRV_JOBS "Buforowane zadania drukowania"
-    IDS_STATISTICS_SRV_BUFFERS "Wyczerpane bufory czasomierzy\n\n"
-    IDS_STATISTICS_SRV_BIGBUFFERS "  Duże bufory"
-    IDS_STATISTICS_SRV_REQBUFFERS "  Bufory żądań"
-    IDS_STATISTICS_WKS_NAME "Statystyka stacji roboczej dla \\\\%s\n\n\n"
-    IDS_STATISTICS_WKS_BYTESRCVD "Bajty odebrane"
-    IDS_STATISTICS_WKS_SMBSRCVD "Odebrane bloki komunikatów serwera (SMB)"
-    IDS_STATISTICS_WKS_BYTESTRANS "Bajty przesłane"
-    IDS_STATISTICS_WKS_SMBSTRANS "Przesłane bloki komunikatów serwera (SMB)"
-    IDS_STATISTICS_WKS_READOPS "Operacje odczytu"
-    IDS_STATISTICS_WKS_WRITEOPS "Operacje zapisu"
-    IDS_STATISTICS_WKS_READDENIED "Odrzucone operacje odczytu bez przetwarzania"
-    IDS_STATISTICS_WKS_WRITEDENIED "Odrzucone operacje zapisu bez przetwarzania"
-    IDS_STATISTICS_WKS_NETWORKERROR "Błędy sieciowe"
-    IDS_STATISTICS_WKS_CONNECTS "Wykonane połączenia"
-    IDS_STATISTICS_WKS_RECONNECTS "Ponownie wykonane połączenia"
-    IDS_STATISTICS_WKS_DISCONNECTS "Rozłączenia serwera"
-    IDS_STATISTICS_WKS_SESSIONS "Sesje uruchomione"
-    IDS_STATISTICS_WKS_HUNGSESSIONS "Zawieszone sesje"
-    IDS_STATISTICS_WKS_FAILSESSIONS "Niepowodzenia sesji"
-    IDS_STATISTICS_WKS_FAILEDOPS "Niepowodzenia operacji"
-    IDS_STATISTICS_WKS_USECOUNT "Liczba pomyślnych prób użycia"
-    IDS_STATISTICS_WKS_FAILUSECOUNT "Liczba niepomyślnych prób użycia"
-
-    IDS_USER_ACCOUNTS "Konta użytkowników dla \\\\%s"
-    IDS_USER_NAME "Nazwa użytkownika"
-    IDS_USER_FULL_NAME "Pełna nazwa"
-    IDS_USER_COMMENT "Komentarz"
-    IDS_USER_USER_COMMENT "Komentarz użytkownika"
-    IDS_USER_COUNTRY_CODE "Kod kraju"
-    IDS_USER_ACCOUNT_ACTIVE "Konto jest aktywne"
-    IDS_USER_ACCOUNT_EXPIRES "Wygasanie konta"
-    IDS_USER_PW_LAST_SET "Hasło ostatnio ustawiano"
-    IDS_USER_PW_EXPIRES "Ważność hasła wygasa"
-    IDS_USER_PW_CHANGEABLE "Hasło może być zmieniane"
-    IDS_USER_PW_REQUIRED "Wymagane jest hasło"
-    IDS_USER_CHANGE_PW "Użytkownik może zmieniać hasło"
-    IDS_USER_WORKSTATIONS "Dozwolone stacje robocze"
-    IDS_USER_LOGON_SCRIPT "Skrypt logowania"
-    IDS_USER_PROFILE "Profil użytkownika"
-    IDS_USER_HOME_DIR "Katalog macierzysty"
-    IDS_USER_LAST_LOGON "Ostatnie logowanie"
-    IDS_USER_LOGON_HOURS "Dozwolone godziny logowania"
-    IDS_USER_LOCAL_GROUPS "Członkostwa grup lokalnych"
-    IDS_USER_GLOBAL_GROUPS "Członkostwa grup globalnych"
-
-    IDS_USER_ENTER_PASSWORD1 "Wpisz nowe hasło dla użytkownika: "
-    IDS_USER_ENTER_PASSWORD2 "Wpisz hasło ponownie w celu potwierdzenia: "
-    IDS_USER_NO_PASSWORD_MATCH "Hasła są niezgodne!"
-
     IDS_USE_NOW_CONNECTED "%s jest obecnie podłączony do %s\n"
 
-    IDS_GENERIC_YES "Tak"
-    IDS_GENERIC_NO "Nie"
-    IDS_GENERIC_NEVER "Nigdy"
-    IDS_GENERIC_NONE "Brak"
-    IDS_GENERIC_ALL "Wszystkie"
-    IDS_GENERIC_LOCKED "Zablokowane"
-    IDS_GENERIC_UNLIMITED "Bez ograniczeń"
     IDS_GENERIC_SYNTAX "Składnia tego polecenia jest następująca:\n\n"
-    IDS_GENERIC_PAGE "NET HELP polecenie | MORE wyświetla informacje na jednym ekranie na raz.\n\n"
 
     IDS_ERROR_OPTION_NOT_SUPPORTED "Opcja %s nie jest jeszcze obsługiwana.\n"
     IDS_ERROR_INVALID_OPTION_VALUE "Wprowadzono nieprawidłową wartość dla opcji %s.\n"