[NET][MC] Move generic strings from net.exe to netmsg.dll.
[reactos.git] / base / applications / network / net / lang / pl-PL.rc
index 3ece682..fab498e 100644 (file)
@@ -8,58 +8,8 @@ BEGIN
     IDS_ACCOUNTS_STANDALONE_SERVER "Serwer autonomiczny"
     IDS_ACCOUNTS_WORKSTATION "Stacja robocza"
 
-    IDS_STATISTICS_TEXT "Dostępne są statystyki dla następujących uruchomionych obecnie usług:\n\n\
-   Serwer\n   Stacja robocza\n\n"
-    IDS_STATISTICS_SINCE "Statystyka od %d/%d/%d %d:%02d %s\n\n\n"
-    IDS_STATISTICS_SRV_NAME "Statystyka serwera dla \\\\%s\n\n\n"
-    IDS_STATISTICS_SRV_SESACCEPT "Zaakceptowane sesje"
-    IDS_STATISTICS_SRV_SESSTIME "Sesje przerwane z powodu upłynięcia limitu czasu"
-    IDS_STATISTICS_SRV_SESSERROR "Sesje przerwane z powodu wystąpienia błędu"
-    IDS_STATISTICS_SRV_KBSENT "Wysłano kilobajtów"
-    IDS_STATISTICS_SRV_KBRCVD "Odebrano kilobajtów"
-    IDS_STATISTICS_SRV_MRESPTIME "Średni czas odpowiedzi (ms)"
-    IDS_STATISTICS_SRV_SYSERRORS "Błędy systemu"
-    IDS_STATISTICS_SRV_PMERRORS "Naruszenia uprawnień"
-    IDS_STATISTICS_SRV_PWERRORS "Naruszenia hasła"
-    IDS_STATISTICS_SRV_FILES "Wykorzystane pliki"
-    IDS_STATISTICS_SRV_DEVICES "Wykorzystane urządzenia komunikacyjne"
-    IDS_STATISTICS_SRV_JOBS "Buforowane zadania drukowania"
-    IDS_STATISTICS_SRV_BUFFERS "Wyczerpane bufory czasomierzy\n\n"
-    IDS_STATISTICS_SRV_BIGBUFFERS "  Duże bufory"
-    IDS_STATISTICS_SRV_REQBUFFERS "  Bufory żądań"
-    IDS_STATISTICS_WKS_NAME "Statystyka stacji roboczej dla \\\\%s\n\n\n"
-    IDS_STATISTICS_WKS_BYTESRCVD "Bajty odebrane"
-    IDS_STATISTICS_WKS_SMBSRCVD "Odebrane bloki komunikatów serwera (SMB)"
-    IDS_STATISTICS_WKS_BYTESTRANS "Bajty przesłane"
-    IDS_STATISTICS_WKS_SMBSTRANS "Przesłane bloki komunikatów serwera (SMB)"
-    IDS_STATISTICS_WKS_READOPS "Operacje odczytu"
-    IDS_STATISTICS_WKS_WRITEOPS "Operacje zapisu"
-    IDS_STATISTICS_WKS_READDENIED "Odrzucone operacje odczytu bez przetwarzania"
-    IDS_STATISTICS_WKS_WRITEDENIED "Odrzucone operacje zapisu bez przetwarzania"
-    IDS_STATISTICS_WKS_NETWORKERROR "Błędy sieciowe"
-    IDS_STATISTICS_WKS_CONNECTS "Wykonane połączenia"
-    IDS_STATISTICS_WKS_RECONNECTS "Ponownie wykonane połączenia"
-    IDS_STATISTICS_WKS_DISCONNECTS "Rozłączenia serwera"
-    IDS_STATISTICS_WKS_SESSIONS "Sesje uruchomione"
-    IDS_STATISTICS_WKS_HUNGSESSIONS "Zawieszone sesje"
-    IDS_STATISTICS_WKS_FAILSESSIONS "Niepowodzenia sesji"
-    IDS_STATISTICS_WKS_FAILEDOPS "Niepowodzenia operacji"
-    IDS_STATISTICS_WKS_USECOUNT "Liczba pomyślnych prób użycia"
-    IDS_STATISTICS_WKS_FAILUSECOUNT "Liczba niepomyślnych prób użycia"
-
-    IDS_USER_ENTER_PASSWORD1 "Wpisz nowe hasło dla użytkownika: "
-    IDS_USER_ENTER_PASSWORD2 "Wpisz hasło ponownie w celu potwierdzenia: "
-    IDS_USER_NO_PASSWORD_MATCH "Hasła są niezgodne!"
-
     IDS_USE_NOW_CONNECTED "%s jest obecnie podłączony do %s\n"
 
-    IDS_GENERIC_YES "Tak"
-    IDS_GENERIC_NO "Nie"
-    IDS_GENERIC_NEVER "Nigdy"
-    IDS_GENERIC_NONE "Brak"
-    IDS_GENERIC_ALL "Wszystkie"
-    IDS_GENERIC_LOCKED "Zablokowane"
-    IDS_GENERIC_UNLIMITED "Bez ograniczeń"
     IDS_GENERIC_SYNTAX "Składnia tego polecenia jest następująca:\n\n"
 
     IDS_ERROR_OPTION_NOT_SUPPORTED "Opcja %s nie jest jeszcze obsługiwana.\n"