[RAPPS] Replaced "..." with "…" for resource unification
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / pl-PL.rc
index 0007f47..5f3214d 100644 (file)
@@ -91,7 +91,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Instalacja programu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
+    LTEXT "", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
     AUTORADIOBUTTON "&Zainstaluj z dysku (CD lub DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "&Pobierz i zainstaluj", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
@@ -100,7 +100,7 @@ END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 72
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
-CAPTION "Pobierz %ls..."
+CAPTION "Pobierz %ls"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
@@ -191,7 +191,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_APPTITLE "Menedżer aplikacji ReactOS"
-    IDS_SEARCH_TEXT "Szukaj..."
+    IDS_SEARCH_TEXT "Szukaj"
     IDS_INSTALL "Instaluj"
     IDS_UNINSTALL "Odinstaluj"
     IDS_MODIFY "Modyfikuj"
@@ -212,7 +212,7 @@ BEGIN
     IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie można było usunąć wpisu z rejestru!"
     IDS_UNABLE_TO_INSTALL "Nie można uruchomić instalatora!"
     IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "Weryfikacja certyfikatu SSL nieudana."
-    IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Weryfikowanie integralności pakietu..."
+    IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Weryfikowanie integralności pakietu"
     IDS_INTEG_CHECK_FAIL "Pakiet nie przeszedł kontroli integralności, mógł zostać uszkodzony lub naruszony podczas pobierania. Uruchamianie tego programu nie jest zalecane."
     IDS_INTERRUPTED_DOWNLOAD "Pobieranie zostało przerwane. Sprawdź połączenie z siecią"
     IDS_UNABLE_TO_WRITE "Nie można zapisać na dysku. Dysk może być pełny."
@@ -252,5 +252,5 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_DL_DIALOG_DB_DISP "Baza Programów"
-    IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Aktualizowanie bazy Programów..."
+    IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Aktualizowanie bazy Programów"
 END