[SNDVOL32] Change the menu item prefix from IDC to IDM
[reactos.git] / base / applications / sndvol32 / lang / pl-PL.rc
index c4fe9bf..db78f57 100644 (file)
@@ -1,33 +1,33 @@
 /*
- *         translated by TestamenT
- *         testament@users.sourceforge.net
- *         https://sourceforge.net/projects/reactospl
- *         Update by Caemyr - Olaf Siejka (Apr, 2011)
- *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
+ *    Translated by TestamenT
+ *    testament@users.sourceforge.net
+ *    https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *    Update by Caemyr - Olaf Siejka (Apr, 2011)
+ *    UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011) 
  */
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDM_MAINMENU MENU DISCARDABLE
+IDM_MAINMENU MENU
 BEGIN
     POPUP "&Opcje"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Właściwości", IDC_PROPERTIES
-        MENUITEM "&Tryb zaawansowany", IDC_ADVANCED_CONTROLS
+        MENUITEM "&Właściwości", IDM_PROPERTIES
+        MENUITEM "&Tryb zaawansowany", IDM_ADVANCED_CONTROLS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Zakoń&cz", IDC_EXIT
+        MENUITEM "Zakoń&cz", IDM_EXIT
     END
     POPUP "Pomo&c"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Tematy pomocy", IDC_HELP_TOPICS
+        MENUITEM "&Tematy pomocy", IDM_HELP_TOPICS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Regulacja głośności - informacje", IDC_ABOUT
+        MENUITEM "&Regulacja głośności - informacje", IDM_ABOUT
     END
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SNDVOL32       "Regulacja głośności"
+    IDS_SNDVOL32 "Regulacja głośności"
     IDS_NOMIXERDEVICES "Nie jest dostępne żadne aktywne urządzenie miksujące! Program zostanie zamknięty."
 END
 
@@ -36,30 +36,75 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS
 CAPTION "Właściwości"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  LTEXT "Urządzenie &miksujące", -1, 7,8,48,9
-  COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55,8,162,80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
-  GROUPBOX "Ustawianie głośności", -1, 7,25,211,77
-  PUSHBUTTON "&Odtwarzanie", IDC_PLAYBACK, 13,43,47,8, BS_AUTORADIOBUTTON
-  PUSHBUTTON "&Nagrywanie", IDC_RECORDING, 13,61,47,8, BS_AUTORADIOBUTTON
-  PUSHBUTTON "&Inne:", IDC_OTHER, 13,80,42,8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
-  COMBOBOX IDC_LINE, 55,80,155,50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-  LTEXT "Pokaż następujące kontrolki głośności:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
-  CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
+    LTEXT "Urządzenie &miksujące:", -1, 7, 8, 98, 9
+    COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 85, 8, 133, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Ustawianie głośności", -1, 7, 25, 211, 77
+    PUSHBUTTON "&Odtwarzanie", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 67, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Nagrywanie", IDC_RECORDING, 13, 61, 67, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Inne", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
+    COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    LTEXT "Pokaż następujące kontrolki głośności:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
+    CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 226, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 168, 226, 50, 14
+END
+
+IDD_NORMAL_MASTER DIALOG 0, 0, 90, 150
+STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Kanał główny", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 78, 8
+    CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 19, 82, 1
+    LTEXT "Balans", -1, 4, 25, 80, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 35, 40, 17
+    LTEXT "Głośność", -1, 4, 58, 80, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 67, 30, 56
+    AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 123, 55, 12
+    CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 90, 1, 1, 150
+END
+
+IDD_NORMAL_LINE DIALOG 0, 0, 70, 150
+STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Line", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 60, 8
+    CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 19, 72, 1
+    LTEXT "Balans", -1, 4, 25, 60, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 35, 40, 17
+    LTEXT "Głośność", -1, 4, 58, 60, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 67, 30, 56
+    AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 123, 55, 12
+    CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 70, 25, 1, 125
+END
 
-  PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114,226,50,14
-  PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 168,226,50,14
+IDD_SMALL_MASTER DIALOG 0, 0, 45, 100
+STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CTEXT "Kanał główny", IDC_LINE_NAME, 3, 3, 39, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 2, 12, 39, 18
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 8, 30, 30, 50
+    AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 1, 85, 44, 10
+    CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 45, 1, 1, 100
 END
 
-IDD_VOLUME_CTRL DIALOG 0, 0, 90, 150
+IDD_SMALL_LINE DIALOG 0, 0, 42, 100
 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-   LTEXT "Kanał główny", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 100, 15
-   CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 30, 82, 1 
-   LTEXT "Balans", -1, 4, 35, 80, 42
-   LTEXT "Głośność", -1, 4, 100, 77, 108
-   CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 55, 85, 30
-   CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 115, 30, 70
-   CHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 190, 90, 12, BS_AUTOCHECKBOX
-   CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 130, 7, 1, 200  
+    CTEXT "Line", IDC_LINE_NAME, 3, 3, 39, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 2, 12, 39, 18
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 8, 30, 30, 50
+    AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 1, 85, 41, 10
+    CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 42, 1, 1, 100
+END
+
+IDD_TRAY_MASTER DIALOGEX 0, 0, 50, 80
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP
+EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CTEXT "Głośność", -1, 0, 4, 50, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 16, 15, 20, 50
+    AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 70, 44, 8
 END