[SNDVOL32] Change the menu item prefix from IDC to IDM
[reactos.git] / base / applications / sndvol32 / lang / sk-SK.rc
index 42d92d3..786a171 100644 (file)
@@ -1,29 +1,27 @@
-/* Slovak translation
- * Copyleft 2007 Kario (kario@szm.sk)
- */
+/* Slovak translation by Kario (kario@szm.sk) */
 
 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDM_MAINMENU MENU DISCARDABLE
+IDM_MAINMENU MENU
 BEGIN
     POPUP "&Možnosti"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Vlastnosti", IDC_PROPERTIES
-        MENUITEM "Rozšírené &ovládanie", IDC_ADVANCED_CONTROLS
+        MENUITEM "&Vlastnosti", IDM_PROPERTIES
+        MENUITEM "Rozšírené &ovládanie", IDM_ADVANCED_CONTROLS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Skončiť", IDC_EXIT
+        MENUITEM "&Skončiť", IDM_EXIT
     END
     POPUP "&Pomocník"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Témy Pomocníka", IDC_HELP_TOPICS
+        MENUITEM "&Témy Pomocníka", IDM_HELP_TOPICS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Č&o je Ovládanie hlasitosti", IDC_ABOUT
+        MENUITEM "Č&o je Ovládanie hlasitosti", IDM_ABOUT
     END
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
+STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SNDVOL32       "Ovládanie hlasitosti"
+    IDS_SNDVOL32 "Ovládanie hlasitosti"
     IDS_NOMIXERDEVICES "Nie sú dostupné žiadne zariadenie zmiešavača! Program sa teraz ukončí."
 END
 
@@ -32,30 +30,75 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS
 CAPTION "Vlastnosti"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  LTEXT "&Zariadenie zmiešavača:", -1, 7,4,43,16
-  COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55,8,162,80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
-  GROUPBOX "Nastaviť hlasitosť pre:", -1, 7,25,211,77
-  PUSHBUTTON "&Prehrávanie", IDC_PLAYBACK, 13,43,53,8, BS_AUTORADIOBUTTON
-  PUSHBUTTON "&Nahrávanie", IDC_RECORDING, 13,61,53,8, BS_AUTORADIOBUTTON
-  PUSHBUTTON "&Iné:", IDC_OTHER, 13,80,35,8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
-  COMBOBOX IDC_LINE, 55,80,155,50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-  LTEXT "Zobraziť tieto ovládače hlasitosti:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
-  CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
+    LTEXT "&Zariadenie zmiešavača:", -1, 7, 4, 43, 16
+    COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 55, 8, 162, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Nastaviť hlasitosť pre:", -1, 7, 25, 211, 77
+    PUSHBUTTON "&Prehrávanie", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 53, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Nahrávanie", IDC_RECORDING, 13, 61, 53, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Iné:", IDC_OTHER, 13, 80, 35, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
+    COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    LTEXT "Zobraziť tieto ovládače hlasitosti:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
+    CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
+    PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 226, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 168, 226, 50, 14
+END
+
+IDD_NORMAL_MASTER DIALOG 0, 0, 90, 150
+STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Master", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 78, 8
+    CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 19, 82, 1
+    LTEXT "Balance", -1, 4, 25, 80, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 35, 40, 17
+    LTEXT "Volume", -1, 4, 58, 80, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 67, 30, 56
+    AUTOCHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 4, 123, 55, 12
+    CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 90, 1, 1, 150
+END
+
+IDD_NORMAL_LINE DIALOG 0, 0, 70, 150
+STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Line", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 60, 8
+    CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 19, 72, 1
+    LTEXT "Balance", -1, 4, 25, 60, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 35, 40, 17
+    LTEXT "Volume", -1, 4, 58, 60, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 67, 30, 56
+    AUTOCHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 4, 123, 55, 12
+    CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 70, 25, 1, 125
+END
 
-  PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114,226,50,14
-  PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 168,226,50,14
+IDD_SMALL_MASTER DIALOG 0, 0, 45, 100
+STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CTEXT "Master", IDC_LINE_NAME, 3, 3, 39, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 2, 12, 39, 18
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 8, 30, 30, 50
+    AUTOCHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 1, 85, 44, 10
+    CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 45, 1, 1, 100
 END
 
-IDD_VOLUME_CTRL DIALOG 0, 0, 90, 150
+IDD_SMALL_LINE DIALOG 0, 0, 42, 100
 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-   LTEXT "Master", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 100, 15
-   CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 30, 82, 1 
-   LTEXT "Balance", -1, 4, 35, 80, 42
-   LTEXT "Volume", -1, 4, 100, 77, 108
-   CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 55, 85, 30
-   CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 115, 30, 70
-   CHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 4, 190, 90, 12, BS_AUTOCHECKBOX
-   CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 130, 7, 1, 200  
+    CTEXT "Line", IDC_LINE_NAME, 3, 3, 39, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 2, 12, 39, 18
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 8, 30, 30, 50
+    AUTOCHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 1, 85, 41, 10
+    CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 42, 1, 1, 100
+END
+
+IDD_TRAY_MASTER DIALOGEX 0, 0, 50, 80
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP
+EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CTEXT "Volume", -1, 0, 4, 50, 8
+    CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 16, 15, 20, 50
+    AUTOCHECKBOX "&Mute", IDC_LINE_SWITCH, 4, 70, 44, 8
 END