[CMAKE]
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / pl-PL.h
index ee8d9d8..7e3ad8a 100644 (file)
@@ -108,7 +108,7 @@ static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[] =
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Naci\98nij F3 aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
+        "\x07  Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -208,13 +208,13 @@ static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[] =
     {
         8,
         23,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
+        "\x07  Naci\98nij ENTER, aby zainstalowa\86 system ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         25,
-        "\x07  Naci\98nij F3 aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
+        "\x07  Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 bez instalacji systemu ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -407,13 +407,13 @@ static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[] =
     {
         6,
         19,
-        "Mo¾esz zmieni\86 poszczeg¢lne ustawienia za pomoc¥ klawiszy GàRA i Dà\9d",
+        "Mo¾esz zmieni\86 poszczeg¢lne ustawienia za pomoc¥ klawiszy GàRA i Dà\9d,",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         20,
-        "aby wybra\86 kategori©. Potem naci\98nij ENTER by przej\98\86 do menu z ",
+        "aby wybra\86 kategori©. Potem naci\98nij ENTER, by przej\98\86 do menu z ",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -483,19 +483,19 @@ static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[] =
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Naci\98nij R by uruchomi\86 Konsol© Odtwarzania.",
+        "\x07  Naci\98nij R, by uruchomi\86 Konsol© Odtwarzania.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Naci\98nij ESC by powr¢ci\86 do g\88¢wnego menu.",
+        "\x07  Naci\98nij ESC, by powr¢ci\86 do g\88¢wnego menu.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER by zrestartowa\86 komputer.",
+        "\x07  Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -528,7 +528,7 @@ static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d by wybra\86 odpowiedni typ komputera.",
+        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ komputera.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -540,7 +540,7 @@ static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[] =
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz ESC aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
+        "\x07  Naci\98nij klawisz ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -632,7 +632,7 @@ static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[] =
     {
         10,
         11,
-        "Naci\98nij ENTER by zrestartowa\86 komputer.",
+        "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -665,19 +665,19 @@ static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[] =
     },
     {   8,
         10,
-         "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d by wybra\86 rozdzielczo\98\86 i liczb©",
+         "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 rozdzielczo\98\86 i liczb©",
          TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   kolor¢w a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
+        "   kolor¢w, a nast©pnie naci\98nij ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Naci\98nij ESC key aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
+        "\x07  Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -729,7 +729,7 @@ static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[] =
     {
         10,
         11,
-        "Naci\98nij ENTER by zrestartowa\86 komputer.",
+        "Naci\98nij ENTER, by zrestartowa\86 komputer.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -816,25 +816,25 @@ static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[] =
     {
         8,
         11,
-        "\x07  Naci\98nij GàRA lub Dà\9d by wybra\86 pozycj© z listy.",
+        "\x07  Naci\98nij GàRA lub Dà\9d, by wybra\86 pozycj© z listy.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER by zainstalowa\86 ReactOS na wybranej partycji.",
+        "\x07  Naci\98nij ENTER, by zainstalowa\86 ReactOS na wybranej partycji.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Naci\98nij C by stworzy\86 now¥ partycj©.",
+        "\x07  Naci\98nij C, by stworzy\86 now¥ partycj©.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Naci\98nij D by skasowa\86 istniej¥c¥ partycj©.",
+        "\x07  Naci\98nij D, by skasowa\86 istniej¥c¥ partycj©.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -868,7 +868,7 @@ static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[] =
     {
         6,
         10,
-        "Instalator sformatuje teraz partycj©. Naci\98nij ENTER aby kontynuowa\86.",
+        "Instalator sformatuje teraz partycj©. Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -908,7 +908,7 @@ static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[] =
     {
         6,
         14,
-        "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE by skasowa\86",
+        "Aby zmieni\86 domy\98lny katalog, u¾yj klawisza BACKSPACE, by skasowa\86",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1046,7 +1046,7 @@ static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d by wybra\86 odpowiedni typ klawiatury.",
+        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni typ klawiatury.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1058,7 +1058,7 @@ static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[] =
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Naci\98nij ESC key aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
+        "\x07  Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1098,7 +1098,7 @@ static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d by wybra\86 odpowiedni uk\88ad",
+        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA albo Dà\9d, by wybra\86 odpowiedni uk\88ad",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1110,7 +1110,7 @@ static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[] =
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Naci\98nij ESC key aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
+        "\x07  Naci\98nij ESC, aby powr¢ci\86 do poprzedniej strony bez zmiany",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1180,19 +1180,19 @@ static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[] =
     {
         8,
         19,
-        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA alub Dà\9d by wybra\86 system plik¢w.",
+        "\x07  Naci\98nij klawisz GàRA alub Dà\9d, by wybra\86 system plik¢w.",
         0
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Naci\98nij ENTER aby sformatowa\86 partycj©.",
+        "\x07  Naci\98nij ENTER, aby sformatowa\86 partycj©.",
         0
     },
     {
         8,
         23,
-        "\x07  Naci\98nij ESC aby wybra\86 inn¥ partycj©.",
+        "\x07  Naci\98nij ESC, aby wybra\86 inn¥ partycj©.",
         0
     },
     {
@@ -1227,7 +1227,7 @@ static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
     {
         8,
         18,
-        "\x07  Naci\98nij D by skasowa\86 partycj©.",
+        "\x07  Naci\98nij D, by skasowa\86 partycj©.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1239,7 +1239,7 @@ static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[] =
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Naci\98nij ESC aby anulowa\86.",
+        "\x07  Naci\98nij ESC, aby anulowa\86.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1291,10 +1291,10 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
         //ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
         "komputerze. Je\98li wyjdziesz teraz, trzeba b©dzie\n"
-        "ponownie uruchomi\86 instalator by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
+        "ponownie uruchomi\86 instalator, by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
         "\n"
-        "  \x07  Naci\98nij ENTER aby kontynuowa\86 instalacj©.\n"
-        "  \x07  Naci\98nij F3 aby wyj\98\86 z instalatora.",
+        "  \x07  Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86 instalacj©.\n"
+        "  \x07  Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora.",
         "F3= Wyj\98cie  ENTER = Kontynuacja"
     },
     {
@@ -1359,8 +1359,8 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
         "\n"
         "Tworzenie lub kasowanie partycji mo¾e zniszczy\86 ca\88¥ tablic© partycji.\n"
         "\n"
-        "  \x07  Naci\98nij F3 aby wyj\98\86 z instalatora."
-        "  \x07  Naci\98nij ENTER aby kontynuowa\86.",
+        "  \x07  Naci\98nij F3, aby wyj\98\86 z instalatora."
+        "  \x07  Naci\98nij ENTER, aby kontynuowa\86.",
         "F3= Wyj\98cie  ENTER = Kontynuacja"
     },
     {
@@ -1368,14 +1368,14 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
         "Nie mo¾esz stworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
         "istniej¥cej!\n"
         "\n"
-        "  * Naci\98nij dowolny klawisz aby kontynuowa\86.",
+        "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
         NULL
     },
     {
         //ERROR_DELETE_SPACE,
         "Nie mo¾esz skasowa\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
         "\n"
-        "  * Naci\98nij dowolny klawisz aby kontynuowa\86.",
+        "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
         NULL
     },
     {
@@ -1494,7 +1494,7 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
     {
         //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
         "Brak wystarczaj¥cej wolnej przestrzeni w wybranej partycji.\n"
-        "  * Naci\98nij dowolny klawisz aby kontynuowa\86.",
+        "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
         NULL
     },
     {