[USETUP] Massage the USETUP interface code.
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / ro-RO.h
index 38dee78..457ba53 100644 (file)
@@ -1,10 +1,10 @@
-/* ¸tefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
+/* ªtefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com) */
 #pragma once
 
 MUI_LAYOUTS roROLayouts[] =
 {
-    { L"0409", L"00000409" },
     { L"0418", L"00000418" },
+    { L"0409", L"00000409" },
     { NULL, NULL }
 };
 
@@ -19,31 +19,31 @@ static MUI_ENTRY roROLanguagePageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Selecîie limbÇ",
+        "Selecþie limbã",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Selectaîi limba pentru procesul de instalare.",
+        "\x07  Selectaþi limba pentru procesul de instalare.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   Apoi apÇsaîi ENTER.",
+        "   Apoi apãsaþi ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Aceasta va fi \8cn final limba implicitÇ pentru tot sistemul.",
+        "\x07  Aceasta va fi în final limba implicitã pentru tot sistemul.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare  F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare  F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -71,31 +71,31 @@ static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
     {
         6,
         11,
-        "AceastÇ primÇ etapÇ din instalarea ReactOS va copia fi­ierele",
+        "Aceastã primã etapã din instalarea ReactOS va copia fiºierele",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "necesare \8cn calculatorul dumneavoastrÇ ­i-l va pregÇti pentru",
+        "necesare în calculatorul dumneavoastrã ºi-l va pregãti pentru",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
-        "cea de-a doua etapÇ a instalÇrii.",
+        "cea de-a doua etapã a instalãrii.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         16,
-        "\x07  ApÇsaîi ENTER pentru a instala ReactOS.",
+        "\x07  Apãsaþi ENTER pentru a instala ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
-        "\x07  Tastaîi R pentru a reface un sistem deteriorat sau pentru",
+        "\x07  Tastaþi R pentru a reface un sistem deteriorat sau pentru",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -107,19 +107,19 @@ static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Tastaîi L pentru Termenii ­i Condiîiile de Licenîiere",
+        "\x07  Tastaþi L pentru Termenii ºi Condiþiile de Licenþiere.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         23,
-        "\x07  ApÇsaîi F3 pentru a ie­i fÇrÇ a instala ReactOS.",
+        "\x07  Apãsaþi F3 pentru a ieºi fãrã a instala ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         26,
-        "Pentru mai multe informaîii despre ReactOS, vizitaîi:",
+        "Pentru mai multe informaþii despre ReactOS, vizitaþi:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -131,7 +131,7 @@ static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare  R = Refacere  L = LicenîÇ  F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare  R = Refacere  L = Licenþã  F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -153,104 +153,56 @@ static MUI_ENTRY roROIntroPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Programul curent de instalare este \8cncÇ \8cntr-un stadiu primar",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
+        "Starea versiunii curente a ReactOS",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         6,
-        9,
-        "de dezvoltare ­i nu conîine toate funcîionalitÇîile unei",
+        11,
+        "ReactOS este în stadiu alfa de dezvoltare, adicã nu are prezintã",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
-        10,
-        "aplicaîii de instalare complete.",
+        12,
+        "funcþionalitãþi complete ºi încã nu este recomandatã utilizarea sa",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
-        "Sunt aplicabile urmÇtoarele limitÇri:",
+        "ca sistem de operare de zi cu zi. Asiguraþi-vã copii ale datelor",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
-        8,
-        14,
-        "- Programul curent de instalare nu e capabil de mai mult",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
+        6,
         15,
-        "  de o partiîie per disc.",
+        "în cazul în care încercaþi ReactOS în mod neemulat.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
-        8,
+        6,
         16,
-        "- Programul curent de instalare nu poate ­terge o partiîie",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        17,
-        "  primarÇ c\83t timp existÇ partiîii extinse.",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        18,
-        "- Programul curent de instalare nu poate ­terge prima partiîie",
+        "",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "  extinsÇ, c\83t timp existÇ alte partiîii extinse.",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        20,
-        "- Programul curent de instalare poate opera doar cu sisteme",
+        "\x07  Apãsaþi ENTER pentru a instala ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "  de fi­iere FAT.",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        22,
-        "- VerificÇrile de integritate pentru fi­iere nu sunt",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        23,
-        "  \8cncÇ implementate.",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        26,
-        "\x07  ApÇsaîi ENTER pentru a instala ReactOS.",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        28,
-        "\x07  ApÇsaîi F3 pentru a ie­i fÇrÇ a instala ReactOS.",
+        "\x07  Apãsaþi F3 pentru a ieºi fãrã a instala ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
-        TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ieºire",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         0,
@@ -271,25 +223,25 @@ static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
     {
         6,
         6,
-        "Licenîiere:",
+        "Licenþiere:",
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         8,
         8,
-        "Sistemul de operare ReactOS este oferit \8cn termenii GNU GPL,",
+        "Sistemul de operare ReactOS este oferit în termenii Licenþei",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         9,
-        "cu pÇrîi de cod din alte licenîe compatibile, cum ar fi",
+        "Publice Generale GNU, referitã în continuare ca GPL, cu pãrþi",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "licenîele X11, BSD ­i GNU LGPL.",
+        "de cod din alte licenþe compatibile (ca X11, BSD, ºi LGPL).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -301,90 +253,90 @@ static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
     {
         8,
         13,
-        "prin urmare oferite sub licenîÇ GNU GPL, menîin\83ndu-­i \8cn",
+        "prin urmare oferite sub licenþa GPL, menþinându-ºi astfel ºi",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "acela­i timp ­i licenîierea originalÇ.",
+        "licenþierea originalã în acelaºi timp.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         16,
-        "Acest sistem vine fÇrÇ vreo restricîie de utilizare, aceasta",
+        "Acest sistem vine fãrã vreo restricþie de utilizare, aceasta",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "fiind o condiîie legislativÇ aplicabilÇ at\83t la nivel local",
+        "fiind o condiþie legislativã aplicabilã atât la nivel local",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
-        "c\83t ­i internaîional. Licenîierea se referÇ doar la",
+        "cât ºi internaþional. Licenþierea se referã doar la distri-",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "distribuirea sistemului ReactOS cÇtre pÇrîi terîe.",
+        "buirea sistemului ReactOS cãtre pãrþi terþe.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        20,
-        "DacÇ din vreun motiv careva nu aîi primit o copie a Licenîei",
+        21,
+        "Dacã din vreun careva motiv nu deþineþi o copie a licenþei",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        21,
-        "Publice Generale GNU \8cmpreunÇ cu ReactOS, sunteîi rugaîi sÇ",
+        22,
+        "GPL împreunã cu ReactOS, o puteþi consulta (în englezã)",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        22,
-        "vizitaîi:",
+        23,
+        "accesând pagina:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        23,
+        24,
         "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         6,
-        26,
-        "Garanîie:",
+        27,
+        "Garanþie:",
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         8,
-        28,
-        "Acest sistem de operare este distribuit doar \8cn speranîa cÇ",
+        29,
+        "Acest sistem de operare este distribuit doar în speranþa cã",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        29,
-        "va fi util, neav\83nd \8cnsÇ ata­atÇ NICI O GARANõIE; nici mÇcar",
+        30,
+        "va fi util, neavând însã ataºatã NICI O GARANÞIE; nici mãcar",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        30,
-        "garanîia implicitÇ a VANDABILITÆõII sau a UTILITÆõII ×NTR-UN",
+        31,
+        "garanþia implicitã a VANDABILITÃÞII sau a UTILITÃÞII ÎNTR-UN",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        31,
+        32,
         "SCOP ANUME.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
@@ -413,7 +365,7 @@ static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Configurarea dispozitivelor de bazÇ.",
+        "Configurare dispozitive de bazã",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -431,66 +383,67 @@ static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
     {
         24,
         13,
-        "Model tastaturÇ:",
+        "Model tastaturã:",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
         24,
         14,
-        " Aranj. tastaturÇ:",
+        "Aranj. tastaturã:",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
         24,
         16,
-        "AcceptÇ:",
+        "Acceptã:",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
         25,
-        16, "Accept configuraîia dispozitivelor",
+        16,
+        "Accept configuraþia dispozitivelor",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         19,
-        "Puteîi modifica starea curentÇ. Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru",
+        "Puteþi modifica starea curentã. Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         20,
-        "alegerea unui dispozitiv, apoi apÇsaîi ENTER pentru a-i modifica",
+        "alegerea unui dispozitiv, apoi apãsaþi ENTER pentru a-i modifica",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         21,
-        "configuraîia ata­atÇ.",
+        "configuraþia ataºatã.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         23,
-        "C\83nd configuraîia dispozitivele enumerate este cea corectÇ,",
+        "Când configuraþia dispozitivele enumerate este cea corectã,",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         24,
-        "selectaîi \"Accept configuraîia dispozitivelor\", apoi",
+        "selectaþi \"Accept configuraþia dispozitivelor\", apoi confirmaþi",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         25,
-        "confirmaîi-o apÇs\83nd ENTER.",
+        "apãsând ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -512,43 +465,43 @@ static MUI_ENTRY roRORepairPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Programul de instalare ReactOS este \8cncÇ \8cntr-o fazÇ incipientÇ de",
+        "Programul de instalare ReactOS este încã într-o fazã incipientã de",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "dezvoltare ­i nu posedÇ o funcîionalitate completÇ.",
+        "dezvoltare ºi nu posedã o funcþionalitate completã.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "Funcîionalitatea de refacere \8cncÇ nu este implementatÇ.",
+        "Funcþionalitatea de refacere încã nu este implementatã.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Tastaîi U pentru actualizarea SO.",
+        "\x07  Tastaþi U pentru actualizarea sistemului.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Tastaîi R pentru consola de Recuperare.",
+        "\x07  Tastaþi R pentru consola de Recuperare.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina principalÇ.",
+        "\x07  Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina principalã.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
+        "\x07  Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -564,6 +517,7 @@ static MUI_ENTRY roRORepairPageEntries[] =
         0
     }
 };
+
 static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
 {
     {
@@ -575,37 +529,37 @@ static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Doriîi specificarea arhitecturii de calcul?",
+        "Doriþi specificarea unei alte arhitecturi de calcul?",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta o",
+        "\x07  Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta o",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   arhitecturÇ de calcul, apoi apÇsaîi ENTER.",
+        "   arhitecturã de calcul, apoi apãsaþi ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ",
+        "\x07  Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "   fÇrÇ a specifica o altÇ arhitecturÇ de calcul.",
+        "   fãrã a specifica o altã arhitecturã de calcul.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -627,25 +581,25 @@ static MUI_ENTRY roROFlushPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
-        "Verificarea stocÇrii datelor necesare.",
+        "Sistemul verificã integritatea datelor scrise pe disc.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
+        "Aceasta poate dura câteva momente.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "A­teptaîi...",
+        "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "Se elibereazÇ memoria...",
+        "Eliberare memorie...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -667,31 +621,31 @@ static MUI_ENTRY roROQuitPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
-        "ReactOS nu a fost instalat complet.",
+        "ReactOS nu a fost instalat în întregime.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "Scoateîi discul flexibil din unitatea A:",
+        "Scoateþi discul flexibil din unitatea A:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "­i toate CD-ROM din unitÇîile CD.",
+        "ºi toate mediile CD-ROM din unitãþile CD.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         11,
-        "ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
+        "Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "A­teptaîi...",
+        "Aºteptaþi...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
     },
     {
@@ -713,24 +667,24 @@ static MUI_ENTRY roRODisplayPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Doriîi modificarea parametrilor grafici de afi­are?",
+        "Doriþi modificarea parametrilor grafici de afiºare?",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {   8,
         10,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
+        "\x07  Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
          TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   un grup de parametri, apoi apÇsaîi ENTER.",
+        "   un grup de parametri, apoi apãsaþi ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ",
+        "\x07  Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -742,7 +696,7 @@ static MUI_ENTRY roRODisplayPageEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -764,25 +718,25 @@ static MUI_ENTRY roROSuccessPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
-        "Componentele de bazÇ ale ReactOS au fost instalate cu succes.",
+        "Componentele de bazã ale ReactOS au fost instalate cu succes.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "Scoateîi discul flexibil din unitatea A: ­i toate CD-ROM",
+        "Scoateþi discul flexibil din unitatea A: ºi toate mediile",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "din unitÇîile CD.",
+        "CD-ROM din unitãþile CD.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         11,
-        "ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
+        "Apãsaþi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -810,31 +764,31 @@ static MUI_ENTRY roROBootPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Programul de instalare nu poate instala aplicaîia de iniîializare",
+        "Programul de instalare nu poate instala modulul de",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "a calculatorului pe discul calculatorului dumneavoastrÇ.",
+        "iniþializare a calculatorului pe discul local.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
-        "Introduceîi un disc flexibil formatat \8cn",
+        "Introduceþi un disc flexibil formatat în",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
-        "unitatea A: apoi sÇ apÇsaîi ENTER.",
+        "unitatea A: apoi sã apãsaþi ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL,
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -857,43 +811,149 @@ static MUI_ENTRY roROSelectPartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "UrmÇtoarea listÇ cuprinde partiîiile existente precum",
+        "Urmãtoarea listã cuprinde partiþiile existente, precum ºi",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "­i spaîiul nefolosit pentru crearea de noi partiîii.",
+        "spaþiul liber disponibil pentru crearea de noi partiþii.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta o opîiune.",
+        "\x07  Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta o opþiune.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  ApÇsaîi ENTER pentru a instala pe partiîia selectatÇ.",
+        "\x07  Apãsaþi ENTER pentru a instala pe partiþia selectatã.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Tastaîi C pentru a crea o nouÇ partiîie.",
+        "\x07  Tastaþi P pentru a crea o partiþie primarã.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "\x07  Tastaþi E pentru a crea o partiþie extinsã.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "\x07  Tastaþi L pentru a crea o partiþie logicã.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
+        21,
+        "\x07  Tastaþi D pentru a ºterge o partiþie existentã.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Aºteptaþi...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Aþi solicitat ºtergerea partiþiei de sistem.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        10,
+        "Partiþiile de sistem pot conþine programe de diagnozã, programe de con-",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        11,
+        "figurare a echipamentelor, programe de lansare a unui sistem de operare",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        12,
+        "(ca ReactOS) ºi alte programe furnizate de producãtorii calculorului.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        14,
+        "ªtergeþi o partiþie de sistem doar când sunteþi siguri cã nu existã aºa",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        15,
+        "programe pe partiþie, sau când sunteþi siguri cã doriþi sã le ºtergeþi.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        16,
+        "ªtergând partiþia apare riscul de a nu mai putea porni calculatorul de",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
         17,
-        "\x07  Tastaîi D pentru a ­terge o partiîie existentÇ.",
+        "pe discul local decât dupã finalizarea instalãrii ReactOS.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        20,
+        "\x07  Apãsaþi ENTER pentru a ºterge partiþia de sistem. Vi se va",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "   cere sã confirmaþi din nou aceastã ºtergere a partiþiei.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        24,
+        "\x07  Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã. Partiþia",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        25,
+        "   nu va fi ºtearsã.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "A­teptaîi...",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -915,19 +975,19 @@ static MUI_ENTRY roROFormatPartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "UrmeazÇ formatarea partiîiei.",
+        "Urmeazã formatarea partiþiei.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         10,
-        "ApÇsaîi ENTER pentru a continua.",
+        "Apãsaþi ENTER pentru a continua.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -949,37 +1009,37 @@ static MUI_ENTRY roROInstallDirectoryEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Alegeîi un director de instalare pe partiîia aleasÇ.",
+        "Alegeþi un director de instalare pe partiþia aleasã.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "Aici vor fi amplasate fi­ierele sistemului ReactOS:",
+        "Aici vor fi amplasate fiºierele sistemului ReactOS:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
-        "Puteîi indica un alt director, apÇs\83nd BACKSPACE pentru",
+        "Puteþi indica un alt director, apãsând BACKSPACE pentru",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         15,
-        "a ­terge caractere, apoi scriind calea directorului unde",
+        "a ºterge caractere, apoi scriind calea directorului unde",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         16,
-        "doriîi instalarea ReactOS.",
+        "doriþi sã instalaþi ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1001,19 +1061,19 @@ static MUI_ENTRY roROFileCopyEntries[] =
     {
         0,
         12,
-        " A­teptaîi copierea de fi­iere \8cn directorul ReactOS specificat.",
+        "Are loc copierea de fiºiere în directorul ReactOS specificat.",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
     },
     {
         0,
         14,
-        "(aceasta poate dura c\83teva minute)",
+        "(aceasta poate dura câteva momente)",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
     },
     {
         50,
         0,
-        "\xB3 A­teptaîi...    ",
+        "\xB3 Aºteptaþi...",
         TEXT_TYPE_STATUS
     },
     {
@@ -1035,37 +1095,37 @@ static MUI_ENTRY roROBootLoaderEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalarea aplicaîiei de iniîializare a calculatorului",
+        "Instalare modul de iniþializare al calculatorului",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         12,
-        "InstaleazÇ iniîializatorul pe discul intern (MBR ­i VBR).",
+        "Instaleazã iniþializatorul pe discul intern (MBR ºi VBR).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "InstaleazÇ iniîializatorul pe discul intern (doar VBR).",
+        "Instaleazã iniþializatorul pe discul intern (doar VBR).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "InstaleazÇ iniîializatorul pe un disc flexibil.",
+        "Instaleazã iniþializatorul pe un disc flexibil.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "Omite instalarea aplicaîiei de iniîializare.",
+        "Omite instalarea modulului de iniþializare.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1087,25 +1147,25 @@ static MUI_ENTRY roROKeyboardSettingsEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Doriîi specificarea modelului tastaturii instalate?",
+        "Doriþi specificarea modelului tastaturii instalate?",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta un model",
+        "\x07  Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta un model",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   de tastaturÇ, apoi apÇsaîi ENTER.",
+        "   de tastaturã, apoi apãsaþi ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ fÇrÇ",
+        "\x07  Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã fãrã",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1117,7 +1177,7 @@ static MUI_ENTRY roROKeyboardSettingsEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1139,25 +1199,25 @@ static MUI_ENTRY roROLayoutSettingsEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Doriîi specificarea unui aranjament implicit de tastaturÇ?",
+        "Doriþi specificarea unui aranjament implicit de tastaturã?",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta un aranjament",
+        "\x07  Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta un aranjament",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "    dorit de tastaturÇ, apoi apÇsaîi ENTER.",
+        "    dorit de tastaturã, apoi apãsaþi ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ fÇrÇ",
+        "\x07  Apãsaþi ESC pentru a reveni la pagina precedentã fãrã",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1169,7 +1229,7 @@ static MUI_ENTRY roROLayoutSettingsEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1192,13 +1252,13 @@ static MUI_ENTRY roROPrepareCopyEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Se fac pregÇtirile necesare pentru copierea de fi­iere.",
+        "Au loc pregãtirile necesare pentru copierea de fiºiere.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "Se creazÇ lista de fi­iere...",
+        "Listã de fiºiere în curs de creare...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1221,37 +1281,37 @@ static MUI_ENTRY roROSelectFSEntries[] =
     {
         6,
         14,
-        "Alegeîi un sistem de fi­iere din lista de mai jos.",
+        "Alegeþi un sistem de fiºiere din lista de mai jos.",
         0
     },
     {
         8,
         16,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
+        "\x07  Utilizaþi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
         0
     },
     {
         8,
         17,
-        "   un sistem de fi­iere.",
+        "   un sistem de fiºiere.",
         0
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  ApÇsaîi ENTER pentru a formata partiîia.",
+        "\x07  Apãsaþi ENTER pentru a formata partiþia.",
         0
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a alege o altÇ partiîie.",
+        "\x07  Apãsaþi ESC pentru a alege o altã partiþie.",
         0
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
 
@@ -1274,31 +1334,31 @@ static MUI_ENTRY roRODeletePartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Aîi ales sÇ ­tergeîi partiîia",
+        "Aþi ales sã ºtergeþi partiþia",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
-        "\x07  Tastaîi D pentru a ­terge partiîia.",
+        "\x07  Tastaþi D pentru a ºterge partiþia.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         11,
         19,
-        "ATENõIE: Toate datele de pe aceastÇ partiîie vor fi pierdute!",
+        "ATENÞIE: Toate datele de pe aceastã partiþie vor fi pierdute!",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a anula.",
+        "\x07  Apãsaþi ESC pentru a anula.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "D = ¸tergere partiîie   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "D = ªtergere partiþie   ESC = Anulare   F3 = Ieºire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1320,13 +1380,13 @@ static MUI_ENTRY roRORegistryEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Se actualizeazÇ configuraîia sistemului...",
+        "Are loc actualizarea configuraþiei sistemului.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "Se creazÇ registrul...",
+        "Registru în curs de creare...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1340,232 +1400,263 @@ static MUI_ENTRY roRORegistryEntries[] =
 
 MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
 {
+    {
+        // NOT_AN_ERROR
+        "Succes\n"
+    },
     {
         //ERROR_NOT_INSTALLED
-        "ReactOS nu a fost instalat complet \8cn calculatorul\n"
-        "dumneavoastrÇ. DacÇ abandonaîi instalarea ReactOS\n"
-               "acum, va fi nevoie sÇ o reluaîi din nou altÇ datÇ.\n"
+        "ReactOS nu a fost instalat în totalitate în calculator.\n"
+        "Dacã abandonaþi instalarea acum, altã datã, pentru a\n"
+        "instala ReactOS, va fi nevoie sã repetaþi toþi paºii.\n"
         "\n"
-        "  \x07  ApÇsaîi ENTER pentru a continua instalarea.\n"
-        "  \x07  ApÇsaîi F3 pentru a abandona instalarea.",
-        "F3 = Ie­ire  ENTER = Continuare"
+        "  \x07  Apãsaþi ENTER pentru a continua instalarea.\n"
+        "  \x07  Apãsaþi F3 pentru a abandona instalarea.",
+        "F3 = Ieºire  ENTER = Continuare"
     },
     {
         //ERROR_NO_HDD
-        "Nu se pot gÇsi discuri interne.",
+        "Eºec la identificarea unitãþilor interne de stocare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
-        "Nu se poate gÇsi unitatea de citire.",
+        "Eºec la accesarea unitatãþii de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
-        "Nu poate \8cncÇrca fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
+        "Eºec la încãrcarea fiºierul TXTSETUP.SIF.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
-        "Fi­ieul TXTSETUP.SIF a fos gÇsit deteriorat.",
+        "Fiºieul TXTSETUP.SIF a fos gãsit deteriorat.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
-        "Fi­ierul TXTSETUP.SIF conîine o semnÇturÇ invalidÇ.",
+        "Fiºierul TXTSETUP.SIF conþine o semnãturã nevalidã.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_DRIVE_INFORMATION
-        "Nu se pot obîine informaîii despre dispozitiv(ele)\n"
-               "din calculator.\n",
+        "Eºec la obþinerea de informaþii despre\n"
+        "dispozitivele din calculator.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_WRITE_BOOT,
-        "Nu s-a reu­it instalarea codului FAT de iniîializare\n"
-               "pe partiîia de sistem.",
+        "Eºec la instalarea codului FAT de iniþializare\n"
+        "pe partiþia de sistem.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_LOAD_COMPUTER,
-        "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu arhitecturi de\n"
-               "calcul disponibile.",
+        "Eºec la încãrcarea listei cu arhitecturi de\n"
+        "calcul disponibile.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_LOAD_DISPLAY,
-        "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu parametri de\n"
-               "afi­are pentru ecran.",
+        "Eºec la încãrcarea listei cu parametri de\n"
+        "afiºare pentru ecran.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
-        "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu tipuri\n"
-               "disponibile de tastaturÇ.",
+        "Eºec la încãrcarea listei cu tipuri\n"
+        "disponibile de tastaturã.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
-        "A e­uat \8cncÇrcarea listei de configuraîii\n"
-               "ale tastaturii.",
+        "Eºec la încãrcarea listei de configuraþii\n"
+        "ale tastaturii.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_WARN_PARTITION,
-        "A fost gÇsit cel puîin un disc cu tabelÇ de partiîii\n"
-        "nerecunoscutÇ, ce nu pot fi gestionatÇ corespunzÇtor!\n"
+        "A fost gãsitã cel puþin un disc cu tabelã nerecunoscutã\n"
+        "de partiþii, care nu poate fi gestionatã corespunzãtor!\n"
         "\n"
-        "Crearea sau ­tergerea de partiîii poate astfel cauza\n"
-               "distrugerea tabelei de partiîii."
+        "Crearea sau ºtergerea de partiþii poate astfel cauza\n"
+        "distrugerea tabelei de partiþii."
         "\n"
-        "  \x07  ApÇsaîi F3 pentru a abandona instalarea.\n"
-        "  \x07  ApÇsaîi ENTER pentru a continua.",
-        "F3= Ie­ire  ENTER = Continuare"
+        "  \x07  Apãsaþi F3 pentru a abandona instalarea.\n"
+        "  \x07  Apãsaþi ENTER pentru a continua.",
+        "F3 = Ieºire  ENTER = Continuare"
     },
     {
         //ERROR_NEW_PARTITION,
-        "O partiîie nouÇ nu se creazÇ \8cn interiorul\n"
-        "unei partiîii existente!\n"
+        "O partiþie nouã nu poate fi creatã în interiorul\n"
+        "unei partiþii existente!\n"
         "\n"
-        "  * Tastaîi pentru a continua.",
+        "  * Tastaþi pentru a continua.",
         NULL
     },
     {
         //ERROR_DELETE_SPACE,
-        "Aîi \8cncercat ­tergerea de spaîiu nepartiîionat,\n"
-        "\8cnsÇ doar spaîiul partiîionat poate fi ­ters!\n"
+        "Aþi încercat ºtergerea de spaþiu nepartiþionat,\n"
+        "însã doar spaþiul partiþionat poate fi ºters!\n"
         "\n"
-        "  * Tastaîi pentru a continua.",
+        "  * Tastaþi pentru a continua.",
         NULL
     },
     {
         //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
-        "Nu s-a reu­it instalarea codului FAT de iniîializare\n"
-               "pe partiîia de sistem.",
+        "Eºec la instalarea codului FAT de iniþializare\n"
+        "pe partiþia de sistem.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_NO_FLOPPY,
-        "Nu existÇ discuri flexibile \8cn unitatea A:",
+        "Nu existã discuri flexibile în unitatea A:",
         "ENTER = Continuare"
     },
     {
         //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
-        "A e­uat actualizarea configuraîiei de tastaturÇ.",
+        "Eºec la actualizarea configuraþiei de tastaturã.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
-        "Nu s-a reu­it actualizarea registrului cu\n"
-               "parametrii grafici ai ecranului!",
+        "Eºec la actualizarea registrului cu\n"
+        "parametrii grafici ai ecranului!",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_IMPORT_HIVE,
-               "Nu s-a reu­it importarea registrului.",
+        "Eºec la importarea registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_FIND_REGISTRY
-        "Fi­ierele cu datele registrului\n"
-               "nu au putut fi localizate.",
+        "Eºec la localizarea fiºierelor\n"
+        "cu datele registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_CREATE_HIVE,
-        "Crearea registrului local a e­uat!",
+        "Eºec la crearea registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
-        "Iniîializarea registrului a e­uat.",
+        "Eºec la iniþializarea registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
-        "Fi­ierul cabinet nu conîine nici un fi­ier\n"
-               "valid de tip inf.",
+        "Fiºierul cabinet nu conþine nici\n"
+        "un fiºier valid de tip inf.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_CABINET_MISSING,
-        "Fi­ierul cabinet nu e gÇsit.\n",
+        "Eºec la localizarea fiºierului cabinet.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_CABINET_SCRIPT,
-        "Fi­ierul cabinet nu conîine nici un script\n"
-               "de instalare.",
+        "Fiºierul cabinet nu conþine nici\n"
+        "un script de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_COPY_QUEUE,
-        "Nu se poate deschide lista de fi­iere\n"
-               "pentru copiere.",
+        "Eºec la accesarea listei cu\n"
+        "fiºiere pentru copiere.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_CREATE_DIR,
-        "Nu se pot crea directoarele de instalare.",
+        "Eºec la crearea directoarelor de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Nu se poate gÇsi secîiunea de directoare\n"
-               "\8cn fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
+        "Eºec la identificarea secþiunii de\n"
+        "directoare în fiºierul TXTSETUP.SIF.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Nu se poate gÇsi secîiunea de directoare\n"
-               "\8cn fi­ierul cabinet.",
+        "Eºec la identificarea secþiunii de\n"
+        "directoare în fiºierul cabinet.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
-        "Nu se poate crea directorul de instalare.",
+        "Eºec la crearea directorului de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Nu se poate gÇsi secîiunea pentru date de\n"
-               "instalare din fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
+        "Eºec la localizarea secþiunii pentru date\n"
+        "de instalare din fiºierul TXTSETUP.SIF.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_WRITE_PTABLE,
-        "A e­uat scrierea tabelelor de partiîii.\n",
+        "Eºec la scrierea tabelelor de partiþii.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
-        "A e­uat includerea paginÇrii \8cn registre.\n",
+        "Eºec la includerea paginãrii în registru.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
-        "Nu se poate seta sistemul de localizare.\n",
+        "Eºec la instituirea sistemului de localizare.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
-        "A e­uat includerea \8cn registre a configuraîiei\n"
-               "de tastaturÇ.",
+        "Eºec la includerea în registru a configuraþiei\n"
+        "de tastaturã.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_UPDATE_GEOID,
-        "Nu s-a reu­it setarea geo id.",
+        "Eºec la instituirea de geo id.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
-        "Pe partiîia selectatÇ nu existÇ suficient\n"
-               "spaîiu liber."
-        "  * Tastaîi pentru a continua.",
+        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        "Numele de director este nevalid.\n"
+        "\n"
+        "  * Tastaþi pentru a continua."
+    },
+    {
+        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        "Partiþia selectatã este prea micã pentru a instala ReactOS.\n"
+        "Partiþia de instalare trebuie sã aibã cel puþin %lu Mocteþi.\n"
+        "\n"
+        "  * Tastaþi pentru a continua.",
         NULL
     },
+    {
+        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        "Nu poate fi creatã o nouã partiþie primarã sau extinsã în tabela\n"
+        "de partiþii a acestui disc deoarece tabela de partiþii e plinã.\n"
+        "\n"
+        "  * Tastaþi pentru a continua."
+    },
+    {
+        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        "Nu poate fi creatã mai mult de o partiþie extinsã pe un disc.\n"
+        "\n"
+        "  * Tastaþi pentru a continua."
+    },
+    {
+        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        "Eºec la formatarea partiþiei:\n"
+        " %S\n"
+        "\n"
+        "ENTER = Repornire calculator"
+    },
     {
         NULL,
         NULL
@@ -1579,7 +1670,7 @@ MUI_PAGE roROPages[] =
         roROLanguagePageEntries
     },
     {
-        START_PAGE,
+        WELCOME_PAGE,
         roROWelcomePageEntries
     },
     {
@@ -1614,6 +1705,10 @@ MUI_PAGE roROPages[] =
         SELECT_PARTITION_PAGE,
         roROSelectPartitionEntries
     },
+    {
+        CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
+        roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries
+    },
     {
         SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
         roROSelectFSEntries
@@ -1675,75 +1770,91 @@ MUI_PAGE roROPages[] =
 MUI_STRING roROStrings[] =
 {
     {STRING_PLEASEWAIT,
-     "   A­teptaîi..."},
+     "   Aºteptaþi..."},
     {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
-     "   ENTER = Instalare   C = Creare partiîie   F3 = Ie­ire"},
+     "   ENTER = Instalare   P/E = Creare partiþie Primarã/Extinsã   F3 = Ieºire"},
+    {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
+     "   ENTER = Instalare   L = Creare partiþie Logicã   F3 = Ieºire"},
     {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
-     "   ENTER = Instalare   D = ¸tergere partiîie   F3 = Ie­ire"},
+     "   ENTER = Instalare   D = ªtergere partiþie   F3 = Ieºire"},
+    {STRING_DELETEPARTITION,
+     "   D = ªtergere partiþie   F3 = Ieºire"},
     {STRING_PARTITIONSIZE,
-     "MÇrimea noii partiîii:"},
+     "Mãrimea noii partiþii:"},
     {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
-     "Aîi ales crearea unei noi partiîii pe"},
+     "Aþi ales crearea unei partiþii primare pe"},
+    {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
+     "Aþi ales crearea unei partiþii extinse pe"},
+    {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
+     "Aþi ales crearea unei partiþii logice pe"},
     {STRING_HDDSIZE,
-    "Introduceîi mÇrimea noii partiîii \8cn megaocteîi."},
+    "Introduceþi mãrimea noii partiþii în megaocteþi."},
     {STRING_CREATEPARTITION,
-     "   ENTER = Creare partiîie   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire"},
+     "   ENTER = Creare partiþie   ESC = Anulare   F3 = Ieºire"},
     {STRING_PARTFORMAT,
-    "AceastÇ Partiîie urmeazÇ sÇ fie formatatÇ."},
+    "Aceastã partiþie urmeazã sã fie formatatã."},
     {STRING_NONFORMATTEDPART,
-    "Alegeîi sÇ instalaîi ReactOS pe partiîie nouÇ sau neformatatÇ."},
+    "Alegeþi sã instalaþi ReactOS pe partiþie nouã sau neformatatã."},
+    {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
+    "Partiþia de sistem încã nu a fost formatatã."},
+    {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
+    "Noua partiþie încã nu a fost formatatã."},
     {STRING_INSTALLONPART,
-    "ReactOS va fi instalat pe partiîia"},
+    "ReactOS va fi instalat pe partiþia"},
     {STRING_CHECKINGPART,
-    "Programul de instalare verificÇ acum partiîia aleasÇ."},
+    "Programul de instalare verificã acum partiþia aleasã."},
+    {STRING_CONTINUE,
+    "ENTER = Continuare"},
     {STRING_QUITCONTINUE,
-    "F3= Ie­ire  ENTER = Continuare"},
+    "F3 = Ieºire  ENTER = Continuare"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Repornire calculator"},
     {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Nu s-a reu­it gÇsirea sesiunii\n'%S' \8cn TXTSETUP.SIF.\n"},
+    "Nu s-a reuºit gãsirea sesiunii\n'%S' în TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
-     "   Fi­ierul curent: %S"},
+     "   Fiºierul curent: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
-     "Se copie fi­ierele..."},
+     "Fiºiere în curs de copiere..."},
     {STRING_REGHIVEUPDATE,
-    "   Se actualizeazÇ registrul..."},
+    "   Registru în curs de actualizare..."},
     {STRING_IMPORTFILE,
-    "   Se importÇ %S..."},
+    "   În curs de importare din %S..."},
     {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
-    "   Se actualizeazÇ registrul configuraîiei grafice..."},
+    "   Registru de configuraþie graficã în actualizare..."},
     {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
-    "   Se actualizeazÇ particularitÇîile locale..."},
+    "   Particularitãþi locale în actualizare..."},
     {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
-    "   Se actualizeazÇ configuraîia tastaturii..."},
+    "   Configuraþie de tastaturã în actualizare..."},
     {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
-    "   Se adaugÇ datele de paginare \8cn registru..."},
+    "   Date de paginare în curs de adaugare în registru..."},
     {STRING_DONE,
     "   Terminat!"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
     "   ENTER = Repornire calculator"},
+    {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
+    " Calculatorul va reporni în %li secunde... "},
     {STRING_CONSOLEFAIL1,
-    "Nu se poate deschide consola\r\n\r\n"},
+    "Eºec la deschiderea consolei\r\n\r\n"},
     {STRING_CONSOLEFAIL2,
-    "Cea mai frecventÇ cauzÇ pentru asta este utilizarea unei tastaturi USB\r\n"},
+    "Cea mai frecventã cauzã pentru asta este utilizarea unei tastaturi USB\r\n"},
     {STRING_CONSOLEFAIL3,
-    "Tastaturile USB \8cncÇ nu sunt complet suportate\r\n"},
+    "Tastaturile USB nu sunt încã toate acceptate\r\n"},
     {STRING_FORMATTINGDISK,
-    "Se formateazÇ discul..."},
+    "Disc în curs de formatare..."},
     {STRING_CHECKINGDISK,
-    "Se verificÇ discul..."},
+    "Disc în curs de verificare..."},
     {STRING_FORMATDISK1,
-    " FormateazÇ partiîia ca sistem de fi­iere %S (formatare rapidÇ) "},
+    " Formateazã partiþia ca sistem de fiºiere %S (formatare rapidã) "},
     {STRING_FORMATDISK2,
-    " FormateazÇ partiîia ca sistem de fi­iere %S "},
+    " Formateazã partiþia ca sistem de fiºiere %S "},
     {STRING_KEEPFORMAT,
-    " PÇstreazÇ sistemul de fi­iere actual (fÇrÇ schimbÇri) "},
+    " Pãstreazã sistemul de fiºiere actual (fãrã schimbãri) "},
     {STRING_HDINFOPARTCREATE,
     "%I64u %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
     {STRING_HDDINFOUNK1,
     "%I64u %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
     {STRING_HDDINFOUNK2,
-    "   %c%c  Tip %lu    %I64u %s"},
+    "   %c%c  Tip 0x%02X    %I64u %s"},
     {STRING_HDINFOPARTDELETE,
     "de pe %I64u %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
     {STRING_HDDINFOUNK3,
@@ -1751,23 +1862,25 @@ MUI_STRING roROStrings[] =
     {STRING_HDINFOPARTZEROED,
     "Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
     {STRING_HDDINFOUNK4,
-    "%c%c  Tip %lu    %I64u %s"},
+    "%c%c  Tip 0x%02X    %I64u %s"},
     {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
     "de pe Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
     {STRING_HDDINFOUNK5,
-    "%c%c  Tip %-3u                         %6lu %s"},
+    "%c%c %c %sTip %-3u%s                      %6lu %s"},
     {STRING_HDINFOPARTSELECT,
     "%6lu %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %S"},
     {STRING_HDDINFOUNK6,
     "%6lu %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)"},
     {STRING_NEWPARTITION,
-    "O nouÇ partiîie a fost creatÇ \8cn"},
+    "O nouã partiþie a fost creatã în"},
     {STRING_UNPSPACE,
-    "    Spaîiu nepartiîionat             %6lu %s"},
+    "    %sSpaþiu nepartiþionat%s           %6lu %s"},
     {STRING_MAXSIZE,
     "Mo (max. %lu Mo)"},
+    {STRING_EXTENDED_PARTITION,
+    "Partiþie extinsã"},
     {STRING_UNFORMATTED,
-    "Part. nouÇ (neformatatÇ)"},
+    "Part. nouã (neformatatã)"},
     {STRING_FORMATUNUSED,
     "Nefolosit"},
     {STRING_FORMATUNKNOWN,
@@ -1779,6 +1892,6 @@ MUI_STRING roROStrings[] =
     {STRING_GB,
     "Go"},
     {STRING_ADDKBLAYOUTS,
-    "AdÇugare configuraîii de tastaturÇ"},
+    "Adãugare configuraþii de tastaturã"},
     {0, 0}
 };