[USETUP] Modify the integrated user-mode PnP manager along the lines of UMPNPMGR...
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / ro-RO.h
index 38dee78..eb30144 100644 (file)
@@ -1,11 +1,41 @@
-/* ¸tefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
+// This file is converted by code7bit.
+// code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
+// To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
+/* ªtefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot com) */
 #pragma once
 
 #pragma once
 
-MUI_LAYOUTS roROLayouts[] =
+static MUI_ENTRY roROSetupInitPageEntries[] =
 {
 {
-    { L"0409", L"00000409" },
-    { L"0418", L"00000418" },
-    { NULL, NULL }
+    {
+        4,
+        3,
+        " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        0,
+        20,
+        "Please wait while the ReactOS Setup initializes itself",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
+    },
+    {
+        0,
+        21,
+        "and discovers your devices...",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Please wait...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
 };
 
 static MUI_ENTRY roROLanguagePageEntries[] =
 };
 
 static MUI_ENTRY roROLanguagePageEntries[] =
@@ -19,31 +49,31 @@ static MUI_ENTRY roROLanguagePageEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Selecîie limbÇ",
+        "Selec\376ie limb\343",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Selectaîi limba pentru procesul de instalare.",
+        "\x07  Selecta\376i limba pentru procesul de instalare.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   Apoi apÇsaîi ENTER.",
+        "   Apoi ap\343sa\376i ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  Aceasta va fi \8cn final limba implicitÇ pentru tot sistemul.",
+        "\x07  Aceasta va fi \356n final limba implicit\343 pentru tot sistemul.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare  F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare  F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -71,55 +101,49 @@ static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
     {
         6,
         11,
     {
         6,
         11,
-        "AceastÇ primÇ etapÇ din instalarea ReactOS va copia fi­ierele",
+        "Aceast\343 prim\343 etap\343 din instalarea ReactOS va copia fi\272ierele",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "necesare \8cn calculatorul dumneavoastrÇ ­i-l va pregÇti pentru",
+        "necesare \356n calculatorul dumneavoastr\343 \272i-l va preg\343ti pentru",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
-        "cea de-a doua etapÇ a instalÇrii.",
+        "cea de-a doua etap\343 a instal\343rii.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         16,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         16,
-        "\x07  ApÇsaîi ENTER pentru a instala ReactOS.",
+        "\x07  Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
-        "\x07  Tastaîi R pentru a reface un sistem deteriorat sau pentru",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        19,
-        "   a actualiza ReactOS.",
+        "\x07  Tasta\376i R pentru a reface un sistem deteriorat.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Tastaîi L pentru Termenii ­i Condiîiile de Licenîiere",
+        "\x07  Tasta\376i L pentru Termenii \272i Condi\376iile de Licen\376iere.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         23,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         23,
-        "\x07  ApÇsaîi F3 pentru a ie­i fÇrÇ a instala ReactOS.",
+        "\x07  Ap\343sa\376i F3 pentru a ie\272i f\343r\343 a instala ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         26,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         26,
-        "Pentru mai multe informaîii despre ReactOS, vizitaîi:",
+        "Pentru mai multe informa\376ii despre ReactOS, vizita\376i:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -131,7 +155,7 @@ static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
     {
         0,
         0,
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare  R = Refacere  L = LicenîÇ  F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare  R = Refacere  L = Licen\376\343  F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -153,104 +177,56 @@ static MUI_ENTRY roROIntroPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Programul curent de instalare este \8cncÇ \8cntr-un stadiu primar",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
+        "Starea versiunii curente a ReactOS",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         6,
     },
     {
         6,
-        9,
-        "de dezvoltare ­i nu conîine toate funcîionalitÇîile unei",
+        11,
+        "ReactOS este \356n stadiu alfa de dezvoltare, adic\343 nu are prezint\343",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
-        10,
-        "aplicaîii de instalare complete.",
+        12,
+        "func\376ionalit\343\376i complete \272i \356nc\343 nu este recomandat\343 utilizarea sa",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
-        "Sunt aplicabile urmÇtoarele limitÇri:",
+        "ca sistem de operare de zi cu zi. Asigura\376i-v\343 copii ale datelor",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
-        8,
-        14,
-        "- Programul curent de instalare nu e capabil de mai mult",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
+        6,
         15,
         15,
-        "  de o partiîie per disc.",
+        "\356n cazul \356n care \356ncerca\376i ReactOS \356n mod neemulat.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
-        8,
+        6,
         16,
         16,
-        "- Programul curent de instalare nu poate ­terge o partiîie",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        17,
-        "  primarÇ c\83t timp existÇ partiîii extinse.",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        18,
-        "- Programul curent de instalare nu poate ­terge prima partiîie",
+        "",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "  extinsÇ, c\83t timp existÇ alte partiîii extinse.",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        20,
-        "- Programul curent de instalare poate opera doar cu sisteme",
+        "\x07  Ap\343sa\376i ENTER pentru a instala ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "  de fi­iere FAT.",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        22,
-        "- VerificÇrile de integritate pentru fi­iere nu sunt",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        23,
-        "  \8cncÇ implementate.",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        26,
-        "\x07  ApÇsaîi ENTER pentru a instala ReactOS.",
-        TEXT_STYLE_NORMAL
-    },
-    {
-        8,
-        28,
-        "\x07  ApÇsaîi F3 pentru a ie­i fÇrÇ a instala ReactOS.",
+        "\x07  Ap\343sa\376i F3 pentru a ie\272i f\343r\343 a instala ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
-        TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ie\272ire",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         0,
     },
     {
         0,
@@ -271,25 +247,25 @@ static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
     {
         6,
         6,
     {
         6,
         6,
-        "Licenîiere:",
+        "Licen\376iere:",
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         8,
         8,
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         8,
         8,
-        "Sistemul de operare ReactOS este oferit \8cn termenii GNU GPL,",
+        "Sistemul de operare ReactOS este oferit \356n termenii Licen\376ei",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         9,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         9,
-        "cu pÇrîi de cod din alte licenîe compatibile, cum ar fi",
+        "Publice Generale GNU, referit\343 \356n continuare ca GPL, cu p\343r\376i",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "licenîele X11, BSD ­i GNU LGPL.",
+        "de cod din alte licen\376e compatibile (ca X11, BSD, \272i LGPL).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -301,90 +277,90 @@ static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
     {
         8,
         13,
     {
         8,
         13,
-        "prin urmare oferite sub licenîÇ GNU GPL, menîin\83ndu-­i \8cn",
+        "prin urmare oferite sub licen\376a GPL, men\376in\342ndu-\272i astfel \272i",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "acela­i timp ­i licenîierea originalÇ.",
+        "licen\376ierea original\343 \356n acela\272i timp.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         16,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         16,
-        "Acest sistem vine fÇrÇ vreo restricîie de utilizare, aceasta",
+        "Acest sistem vine f\343r\343 vreo restric\376ie de utilizare, aceasta",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "fiind o condiîie legislativÇ aplicabilÇ at\83t la nivel local",
+        "fiind o condi\376ie legislativ\343 aplicabil\343 at\342t la nivel local",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
-        "c\83t ­i internaîional. Licenîierea se referÇ doar la",
+        "c\342t \272i interna\376ional. Licen\376ierea se refer\343 doar la distri-",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "distribuirea sistemului ReactOS cÇtre pÇrîi terîe.",
+        "buirea sistemului ReactOS c\343tre p\343r\376i ter\376e.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        20,
-        "DacÇ din vreun motiv careva nu aîi primit o copie a Licenîei",
+        21,
+        "Dac\343 din vreun careva motiv nu de\376ine\376i o copie a licen\376ei",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        21,
-        "Publice Generale GNU \8cmpreunÇ cu ReactOS, sunteîi rugaîi sÇ",
+        22,
+        "GPL \356mpreun\343 cu ReactOS, o pute\376i consulta (\356n englez\343)",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        22,
-        "vizitaîi:",
+        23,
+        "acces\342nd pagina:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        23,
+        24,
         "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         6,
         "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         6,
-        26,
-        "Garanîie:",
+        27,
+        "Garan\376ie:",
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         8,
         TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
     },
     {
         8,
-        28,
-        "Acest sistem de operare este distribuit doar \8cn speranîa cÇ",
+        29,
+        "Acest sistem de operare este distribuit doar \356n speran\376a c\343",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        29,
-        "va fi util, neav\83nd \8cnsÇ ata­atÇ NICI O GARANõIE; nici mÇcar",
+        30,
+        "va fi util, neav\342nd \356ns\343 ata\272at\343 NICI O GARAN\336IE; nici m\343car",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        30,
-        "garanîia implicitÇ a VANDABILITÆõII sau a UTILITÆõII ×NTR-UN",
+        31,
+        "garan\376ia implicit\343 a VANDABILIT\303\336II sau a UTILIT\303\336II \316NTR-UN",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
-        31,
+        32,
         "SCOP ANUME.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
         "SCOP ANUME.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
@@ -413,7 +389,7 @@ static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Configurarea dispozitivelor de bazÇ.",
+        "Configurare dispozitive de baz\343",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -431,66 +407,67 @@ static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
     {
         24,
         13,
     {
         24,
         13,
-        "Model tastaturÇ:",
+        "Model tastatur\343:",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
         24,
         14,
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
         24,
         14,
-        " Aranj. tastaturÇ:",
+        "Aranj. tastatur\343:",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
         24,
         16,
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
         24,
         16,
-        "AcceptÇ:",
+        "Accept\343:",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
         25,
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
     },
     {
         25,
-        16, "Accept configuraîia dispozitivelor",
+        16,
+        "Accept configura\376ia dispozitivelor",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         19,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         19,
-        "Puteîi modifica starea curentÇ. Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru",
+        "Pute\376i modifica starea curent\343. Utiliza\376i tastele SUS/JOS pentru",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         20,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         20,
-        "alegerea unui dispozitiv, apoi apÇsaîi ENTER pentru a-i modifica",
+        "alegerea unui dispozitiv, apoi ap\343sa\376i ENTER pentru a-i modifica",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         21,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         21,
-        "configuraîia ata­atÇ.",
+        "configura\376ia ata\272at\343.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         23,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         23,
-        "C\83nd configuraîia dispozitivele enumerate este cea corectÇ,",
+        "C\342nd configura\376ia dispozitivele enumerate este cea corect\343,",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         24,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         24,
-        "selectaîi \"Accept configuraîia dispozitivelor\", apoi",
+        "selecta\376i \"Accept configura\376ia dispozitivelor\", apoi confirma\376i",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         25,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         25,
-        "confirmaîi-o apÇs\83nd ENTER.",
+        "ap\343s\342nd ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -512,43 +489,43 @@ static MUI_ENTRY roRORepairPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Programul de instalare ReactOS este \8cncÇ \8cntr-o fazÇ incipientÇ de",
+        "Programul de instalare ReactOS este \356nc\343 \356ntr-o faz\343 incipient\343 de",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "dezvoltare ­i nu posedÇ o funcîionalitate completÇ.",
+        "dezvoltare \272i nu posed\343 o func\376ionalitate complet\343.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         12,
-        "Funcîionalitatea de refacere \8cncÇ nu este implementatÇ.",
+        "Func\376ionalitatea de refacere \356nc\343 nu este implementat\343.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Tastaîi U pentru actualizarea SO.",
+        "\x07  Tasta\376i U pentru actualizarea sistemului.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         17,
-        "\x07  Tastaîi R pentru consola de Recuperare.",
+        "\x07  Tasta\376i R pentru consola de Recuperare.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina principalÇ.",
+        "\x07  Ap\343sa\376i ESC pentru a reveni la pagina principal\343.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
+        "\x07  Ap\343sa\376i ENTER pentru a reporni calculatorul.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -564,6 +541,77 @@ static MUI_ENTRY roRORepairPageEntries[] =
         0
     }
 };
         0
     }
 };
+
+static MUI_ENTRY roROUpgradePageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        10,
+        "can attempt to repair it.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        12,
+        "The repair functions are not all implemented yet.",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "\x07  Press UP or DOWN to select an OS installation.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "\x07  Press U for upgrading the selected OS installation.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "\x07  Press ESC to continue with a new installation.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "\x07  Press F3 to quit without installing ReactOS.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "U = Upgrade   ESC = Do not upgrade   F3 = Quit",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
 static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
 {
     {
 static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
 {
     {
@@ -575,37 +623,37 @@ static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Doriîi specificarea arhitecturii de calcul?",
+        "Dori\376i specificarea unei alte arhitecturi de calcul?",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta o",
+        "\x07  Utiliza\376i tastele SUS/JOS pentru a selecta o",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   arhitecturÇ de calcul, apoi apÇsaîi ENTER.",
+        "   arhitectur\343 de calcul, apoi ap\343sa\376i ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ",
+        "\x07  Ap\343sa\376i ESC pentru a reveni la pagina precedent\343",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "   fÇrÇ a specifica o altÇ arhitecturÇ de calcul.",
+        "   f\343r\343 a specifica o alt\343 arhitectur\343 de calcul.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -627,25 +675,25 @@ static MUI_ENTRY roROFlushPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
     {
         10,
         6,
-        "Verificarea stocÇrii datelor necesare.",
+        "Sistemul verific\343 integritatea datelor scrise pe disc.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
+        "Aceasta poate dura c\342teva momente.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "A­teptaîi...",
+        "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "Se elibereazÇ memoria...",
+        "Eliberare memorie...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -667,31 +715,31 @@ static MUI_ENTRY roROQuitPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
     {
         10,
         6,
-        "ReactOS nu a fost instalat complet.",
+        "ReactOS nu a fost instalat \356n \356ntregime.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "Scoateîi discul flexibil din unitatea A:",
+        "Scoate\376i discul flexibil din unitatea A:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "­i toate CD-ROM din unitÇîile CD.",
+        "\272i toate mediile CD-ROM din unit\343\376ile CD.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         11,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         11,
-        "ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
+        "Ap\343sa\376i ENTER pentru a reporni calculatorul.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "A­teptaîi...",
+        "A\272tepta\376i...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
     },
     {
@@ -713,24 +761,24 @@ static MUI_ENTRY roRODisplayPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Doriîi modificarea parametrilor grafici de afi­are?",
+        "Dori\376i modificarea parametrilor grafici de afi\272are?",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {   8,
         10,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {   8,
         10,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
+        "\x07  Utiliza\376i tastele SUS/JOS pentru a selecta",
          TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
          TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   un grup de parametri, apoi apÇsaîi ENTER.",
+        "   un grup de parametri, apoi ap\343sa\376i ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ",
+        "\x07  Ap\343sa\376i ESC pentru a reveni la pagina precedent\343",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -742,7 +790,7 @@ static MUI_ENTRY roRODisplayPageEntries[] =
     {
         0,
         0,
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -764,25 +812,25 @@ static MUI_ENTRY roROSuccessPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
     {
         10,
         6,
-        "Componentele de bazÇ ale ReactOS au fost instalate cu succes.",
+        "Componentele de baz\343 ale ReactOS au fost instalate cu succes.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "Scoateîi discul flexibil din unitatea A: ­i toate CD-ROM",
+        "Scoate\376i discul flexibil din unitatea A: \272i toate mediile",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "din unitÇîile CD.",
+        "CD-ROM din unit\343\376ile CD.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         11,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         11,
-        "ApÇsaîi ENTER pentru a reporni calculatorul.",
+        "Ap\343sa\376i ENTER pentru a reporni calculatorul.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -810,31 +858,31 @@ static MUI_ENTRY roROBootPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Programul de instalare nu poate instala aplicaîia de iniîializare",
+        "Programul de instalare nu poate instala modulul de",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "a calculatorului pe discul calculatorului dumneavoastrÇ.",
+        "ini\376ializare a calculatorului pe discul local.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         13,
-        "Introduceîi un disc flexibil formatat \8cn",
+        "Introduce\376i un disc flexibil formatat \356n",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
-        "unitatea A: apoi sÇ apÇsaîi ENTER.",
+        "unitatea A: apoi s\343 ap\343sa\376i ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL,
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL,
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -857,43 +905,149 @@ static MUI_ENTRY roROSelectPartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "UrmÇtoarea listÇ cuprinde partiîiile existente precum",
+        "Urm\343toarea list\343 cuprinde parti\376iile existente, precum \272i",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "­i spaîiul nefolosit pentru crearea de noi partiîii.",
+        "spa\376iul liber disponibil pentru crearea de noi parti\376ii.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta o opîiune.",
+        "\x07  Utiliza\376i tastele SUS/JOS pentru a selecta o op\376iune.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  ApÇsaîi ENTER pentru a instala pe partiîia selectatÇ.",
+        "\x07  Ap\343sa\376i ENTER pentru a instala pe parti\376ia selectat\343.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "\x07  Tastaîi C pentru a crea o nouÇ partiîie.",
+        "\x07  Tasta\376i P pentru a crea o parti\376ie primar\343.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "\x07  Tasta\376i E pentru a crea o parti\376ie extins\343.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "\x07  Tasta\376i L pentru a crea o parti\376ie logic\343.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
+        21,
+        "\x07  Tasta\376i D pentru a \272terge o parti\376ie existent\343.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "A\272tepta\376i...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " Instalare ReactOS " KERNEL_VERSION_STR,
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "A\376i solicitat \272tergerea parti\376iei de sistem.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        10,
+        "Parti\376iile de sistem pot con\376ine programe de diagnoz\343, programe de con-",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        11,
+        "figurare a echipamentelor, programe de lansare a unui sistem de operare",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        12,
+        "(ca ReactOS) \272i alte programe furnizate de produc\343torii calculorului.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        14,
+        "\252terge\376i o parti\376ie de sistem doar c\342nd sunte\376i siguri c\343 nu exist\343 a\272a",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        15,
+        "programe pe parti\376ie, sau c\342nd sunte\376i siguri c\343 dori\376i s\343 le \272terge\376i.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        16,
+        "\252terg\342nd parti\376ia apare riscul de a nu mai putea porni calculatorul de",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
         17,
         17,
-        "\x07  Tastaîi D pentru a ­terge o partiîie existentÇ.",
+        "pe discul local dec\342t dup\343 finalizarea instal\343rii ReactOS.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        20,
+        "\x07  Ap\343sa\376i ENTER pentru a \272terge parti\376ia de sistem. Vi se va",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "   cere s\343 confirma\376i din nou aceast\343 \272tergere a parti\376iei.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        24,
+        "\x07  Ap\343sa\376i ESC pentru a reveni la pagina precedent\343. Parti\376ia",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        25,
+        "   nu va fi \272tears\343.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "A­teptaîi...",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -915,19 +1069,19 @@ static MUI_ENTRY roROFormatPartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "UrmeazÇ formatarea partiîiei.",
+        "Urmeaz\343 formatarea parti\376iei.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         10,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         10,
-        "ApÇsaîi ENTER pentru a continua.",
+        "Ap\343sa\376i ENTER pentru a continua.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -949,37 +1103,37 @@ static MUI_ENTRY roROInstallDirectoryEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Alegeîi un director de instalare pe partiîia aleasÇ.",
+        "Alege\376i un director de instalare pe parti\376ia aleas\343.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "Aici vor fi amplasate fi­ierele sistemului ReactOS:",
+        "Aici vor fi amplasate fi\272ierele sistemului ReactOS:",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         14,
-        "Puteîi indica un alt director, apÇs\83nd BACKSPACE pentru",
+        "Pute\376i indica un alt director, ap\343s\342nd BACKSPACE pentru",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         15,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         15,
-        "a ­terge caractere, apoi scriind calea directorului unde",
+        "a \272terge caractere, apoi scriind calea directorului unde",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         16,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         16,
-        "doriîi instalarea ReactOS.",
+        "dori\376i s\343 instala\376i ReactOS.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1001,19 +1155,19 @@ static MUI_ENTRY roROFileCopyEntries[] =
     {
         0,
         12,
     {
         0,
         12,
-        " A­teptaîi copierea de fi­iere \8cn directorul ReactOS specificat.",
+        "Are loc copierea de fi\272iere \356n directorul ReactOS specificat.",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
     },
     {
         0,
         14,
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
     },
     {
         0,
         14,
-        "(aceasta poate dura c\83teva minute)",
+        "(aceasta poate dura c\342teva momente)",
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
     },
     {
         50,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
     },
     {
         50,
         0,
-        "\xB3 A­teptaîi...    ",
+        "\xB3 A\272tepta\376i...",
         TEXT_TYPE_STATUS
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS
     },
     {
@@ -1035,37 +1189,37 @@ static MUI_ENTRY roROBootLoaderEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Instalarea aplicaîiei de iniîializare a calculatorului",
+        "Instalare modul de ini\376ializare al calculatorului",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         12,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         12,
-        "InstaleazÇ iniîializatorul pe discul intern (MBR ­i VBR).",
+        "Instaleaz\343 ini\376ializatorul pe discul intern (MBR \272i VBR).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "InstaleazÇ iniîializatorul pe discul intern (doar VBR).",
+        "Instaleaz\343 ini\376ializatorul pe discul intern (doar VBR).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         14,
-        "InstaleazÇ iniîializatorul pe un disc flexibil.",
+        "Instaleaz\343 ini\376ializatorul pe un disc flexibil.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         15,
-        "Omite instalarea aplicaîiei de iniîializare.",
+        "Omite instalarea modulului de ini\376ializare.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1087,25 +1241,25 @@ static MUI_ENTRY roROKeyboardSettingsEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Doriîi specificarea modelului tastaturii instalate?",
+        "Dori\376i specificarea modelului tastaturii instalate?",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta un model",
+        "\x07  Utiliza\376i tastele SUS/JOS pentru a selecta un model",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   de tastaturÇ, apoi apÇsaîi ENTER.",
+        "   de tastatur\343, apoi ap\343sa\376i ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ fÇrÇ",
+        "\x07  Ap\343sa\376i ESC pentru a reveni la pagina precedent\343 f\343r\343",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1117,7 +1271,7 @@ static MUI_ENTRY roROKeyboardSettingsEntries[] =
     {
         0,
         0,
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1139,25 +1293,25 @@ static MUI_ENTRY roROLayoutSettingsEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Doriîi specificarea unui aranjament implicit de tastaturÇ?",
+        "Dori\376i specificarea unui aranjament implicit de tastatur\343?",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         10,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta un aranjament",
+        "\x07  Utiliza\376i tastele SUS/JOS pentru a selecta un aranjament",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "    dorit de tastaturÇ, apoi apÇsaîi ENTER.",
+        "    dorit de tastatur\343, apoi ap\343sa\376i ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         13,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a reveni la pagina precedentÇ fÇrÇ",
+        "\x07  Ap\343sa\376i ESC pentru a reveni la pagina precedent\343 f\343r\343",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1169,7 +1323,7 @@ static MUI_ENTRY roROLayoutSettingsEntries[] =
     {
         0,
         0,
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1192,13 +1346,13 @@ static MUI_ENTRY roROPrepareCopyEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Se fac pregÇtirile necesare pentru copierea de fi­iere.",
+        "Au loc preg\343tirile necesare pentru copierea de fi\272iere.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "Se creazÇ lista de fi­iere...",
+        "List\343 de fi\272iere \356n curs de creare...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1221,37 +1375,37 @@ static MUI_ENTRY roROSelectFSEntries[] =
     {
         6,
         14,
     {
         6,
         14,
-        "Alegeîi un sistem de fi­iere din lista de mai jos.",
+        "Alege\376i un sistem de fi\272iere din lista de mai jos.",
         0
     },
     {
         8,
         16,
         0
     },
     {
         8,
         16,
-        "\x07  Utilizaîi tastele SUS/JOS pentru a selecta",
+        "\x07  Utiliza\376i tastele SUS/JOS pentru a selecta",
         0
     },
     {
         8,
         17,
         0
     },
     {
         8,
         17,
-        "   un sistem de fi­iere.",
+        "   un sistem de fi\272iere.",
         0
     },
     {
         8,
         19,
         0
     },
     {
         8,
         19,
-        "\x07  ApÇsaîi ENTER pentru a formata partiîia.",
+        "\x07  Ap\343sa\376i ENTER pentru a formata parti\376ia.",
         0
     },
     {
         8,
         21,
         0
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a alege o altÇ partiîie.",
+        "\x07  Ap\343sa\376i ESC pentru a alege o alt\343 parti\376ie.",
         0
     },
     {
         0,
         0,
         0
     },
     {
         0,
         0,
-        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "ENTER = Continuare   ESC = Anulare   F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
 
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
 
@@ -1274,31 +1428,31 @@ static MUI_ENTRY roRODeletePartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Aîi ales sÇ ­tergeîi partiîia",
+        "A\376i ales s\343 \272terge\376i parti\376ia",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         18,
-        "\x07  Tastaîi D pentru a ­terge partiîia.",
+        "\x07  Tasta\376i D pentru a \272terge parti\376ia.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         11,
         19,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         11,
         19,
-        "ATENõIE: Toate datele de pe aceastÇ partiîie vor fi pierdute!",
+        "ATEN\336IE: Toate datele de pe aceast\343 parti\376ie vor fi pierdute!",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         21,
-        "\x07  ApÇsaîi ESC pentru a anula.",
+        "\x07  Ap\343sa\376i ESC pentru a anula.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "D = ¸tergere partiîie   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire",
+        "D = \252tergere parti\376ie   ESC = Anulare   F3 = Ie\272ire",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1320,13 +1474,13 @@ static MUI_ENTRY roRORegistryEntries[] =
     {
         6,
         8,
     {
         6,
         8,
-        "Se actualizeazÇ configuraîia sistemului...",
+        "Are loc actualizarea configura\376iei sistemului.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         0,
         0,
-        "Se creazÇ registrul...",
+        "Registru \356n curs de creare...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1341,231 +1495,256 @@ static MUI_ENTRY roRORegistryEntries[] =
 MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
 {
     {
 MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
 {
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
-        "ReactOS nu a fost instalat complet \8cn calculatorul\n"
-        "dumneavoastrÇ. DacÇ abandonaîi instalarea ReactOS\n"
-               "acum, va fi nevoie sÇ o reluaîi din nou altÇ datÇ.\n"
+        // NOT_AN_ERROR
+        "Succes\n"
+    },
+    {
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
+        "ReactOS nu a fost instalat \356n totalitate \356n calculator.\n"
+        "Dac\343 abandona\376i instalarea acum, alt\343 dat\343, pentru a\n"
+        "instala ReactOS, va fi nevoie s\343 repeta\376i to\376i pa\272ii.\n"
         "\n"
         "\n"
-        "  \x07  ApÇsaîi ENTER pentru a continua instalarea.\n"
-        "  \x07  ApÇsaîi F3 pentru a abandona instalarea.",
-        "F3 = Ie­ire  ENTER = Continuare"
+        "  \x07  Ap\343sa\376i ENTER pentru a continua instalarea.\n"
+        "  \x07  Ap\343sa\376i F3 pentru a abandona instalarea.",
+        "F3 = Ie\272ire  ENTER = Continuare"
     },
     {
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
-        "Nu se pot gÇsi discuri interne.",
+        // ERROR_NO_HDD
+        "E\272ec la identificarea unit\343\376ilor interne de stocare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
-        "Nu se poate gÇsi unitatea de citire.",
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        "E\272ec la accesarea unitat\343\376ii de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
-        "Nu poate \8cncÇrca fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        "E\272ec la \356nc\343rcarea fi\272ierul TXTSETUP.SIF.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
-        "Fi­ieul TXTSETUP.SIF a fos gÇsit deteriorat.",
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        "Fi\272ieul TXTSETUP.SIF a fos g\343sit deteriorat.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
-        "Fi­ierul TXTSETUP.SIF conîine o semnÇturÇ invalidÇ.",
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        "Fi\272ierul TXTSETUP.SIF con\376ine o semn\343tur\343 nevalid\343.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
-        "Nu se pot obîine informaîii despre dispozitiv(ele)\n"
-               "din calculator.\n",
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        "E\272ec la ob\376inerea de informa\376ii despre\n"
+        "dispozitivele din calculator.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
-        "Nu s-a reu­it instalarea codului FAT de iniîializare\n"
-               "pe partiîia de sistem.",
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
+        "E\272ec la instalarea codului %S de ini\376ializare\n"
+        "pe parti\376ia de sistem.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
-        "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu arhitecturi de\n"
-               "calcul disponibile.",
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        "E\272ec la \356nc\343rcarea listei cu arhitecturi de\n"
+        "calcul disponibile.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
-        "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu parametri de\n"
-               "afi­are pentru ecran.",
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        "E\272ec la \356nc\343rcarea listei cu parametri de\n"
+        "afi\272are pentru ecran.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
-        "A e­uat \8cncÇrcarea listei cu tipuri\n"
-               "disponibile de tastaturÇ.",
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        "E\272ec la \356nc\343rcarea listei cu tipuri\n"
+        "disponibile de tastatur\343.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
-        "A e­uat \8cncÇrcarea listei de configuraîii\n"
-               "ale tastaturii.",
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        "E\272ec la \356nc\343rcarea listei de configura\376ii\n"
+        "ale tastaturii.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
-        "A fost gÇsit cel puîin un disc cu tabelÇ de partiîii\n"
-        "nerecunoscutÇ, ce nu pot fi gestionatÇ corespunzÇtor!\n"
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
+        "A fost g\343sit\343 cel pu\376in un disc cu tabel\343 nerecunoscut\343\n"
+        "de parti\376ii, care nu poate fi gestionat\343 corespunz\343tor!\n"
         "\n"
         "\n"
-        "Crearea sau ­tergerea de partiîii poate astfel cauza\n"
-               "distrugerea tabelei de partiîii."
+        "Crearea sau \272tergerea de parti\376ii poate astfel cauza\n"
+        "distrugerea tabelei de parti\376ii."
         "\n"
         "\n"
-        "  \x07  ApÇsaîi F3 pentru a abandona instalarea.\n"
-        "  \x07  ApÇsaîi ENTER pentru a continua.",
-        "F3= Ie­ire  ENTER = Continuare"
+        "  \x07  Ap\343sa\376i F3 pentru a abandona instalarea.\n"
+        "  \x07  Ap\343sa\376i ENTER pentru a continua.",
+        "F3 = Ie\272ire  ENTER = Continuare"
     },
     {
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
-        "O partiîie nouÇ nu se creazÇ \8cn interiorul\n"
-        "unei partiîii existente!\n"
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
+        "O parti\376ie nou\343 nu poate fi creat\343 \356n interiorul\n"
+        "unei parti\376ii existente!\n"
         "\n"
         "\n"
-        "  * Tastaîi pentru a continua.",
+        "  * Tasta\376i pentru a continua.",
         NULL
     },
     {
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
-        "Aîi \8cncercat ­tergerea de spaîiu nepartiîionat,\n"
-        "\8cnsÇ doar spaîiul partiîionat poate fi ­ters!\n"
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
+        "A\376i \356ncercat \272tergerea de spa\376iu neparti\376ionat,\n"
+        "\356ns\343 doar spa\376iul parti\376ionat poate fi \272ters!\n"
         "\n"
         "\n"
-        "  * Tastaîi pentru a continua.",
+        "  * Tasta\376i pentru a continua.",
         NULL
     },
     {
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
-        "Nu s-a reu­it instalarea codului FAT de iniîializare\n"
-               "pe partiîia de sistem.",
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        "E\272ec la instalarea codului %S de ini\376ializare\n"
+        "pe parti\376ia de sistem.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
-        "Nu existÇ discuri flexibile \8cn unitatea A:",
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
+        "Nu exist\343 discuri flexibile \356n unitatea A:",
         "ENTER = Continuare"
     },
     {
         "ENTER = Continuare"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
-        "A e­uat actualizarea configuraîiei de tastaturÇ.",
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        "E\272ec la actualizarea configura\376iei de tastatur\343.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
-        "Nu s-a reu­it actualizarea registrului cu\n"
-               "parametrii grafici ai ecranului!",
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        "E\272ec la actualizarea registrului cu\n"
+        "parametrii grafici ai ecranului!",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
-               "Nu s-a reu­it importarea registrului.",
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
+        "E\272ec la importarea registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
-        "Fi­ierele cu datele registrului\n"
-               "nu au putut fi localizate.",
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
+        "E\272ec la localizarea fi\272ierelor\n"
+        "cu datele registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
-        "Crearea registrului local a e­uat!",
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
+        "E\272ec la crearea registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
-        "Iniîializarea registrului a e­uat.",
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        "E\272ec la ini\376ializarea registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
-        "Fi­ierul cabinet nu conîine nici un fi­ier\n"
-               "valid de tip inf.",
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        "Fi\272ierul cabinet nu con\376ine nici\n"
+        "un fi\272ier valid de tip inf.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
-        "Fi­ierul cabinet nu e gÇsit.\n",
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
+        "E\272ec la localizarea fi\272ierului cabinet.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
-        "Fi­ierul cabinet nu conîine nici un script\n"
-               "de instalare.",
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        "Fi\272ierul cabinet nu con\376ine nici\n"
+        "un script de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
-        "Nu se poate deschide lista de fi­iere\n"
-               "pentru copiere.",
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
+        "E\272ec la accesarea listei cu\n"
+        "fi\272iere pentru copiere.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
-        "Nu se pot crea directoarele de instalare.",
+        // ERROR_CREATE_DIR,
+        "E\272ec la crearea directoarelor de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Nu se poate gÇsi secîiunea de directoare\n"
-               "\8cn fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "E\272ec la identificarea sec\376iunii\n"
+        "'%S' \356n fi\272ierul TXTSETUP.SIF.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Nu se poate gÇsi secîiunea de directoare\n"
-               "\8cn fi­ierul cabinet.",
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "E\272ec la identificarea sec\376iunii\n"
+        "'%S' \356n fi\272ierul cabinet.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
-        "Nu se poate crea directorul de instalare.",
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        "E\272ec la crearea directorului de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Nu se poate gÇsi secîiunea pentru date de\n"
-               "instalare din fi­ierul TXTSETUP.SIF.",
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
+        "E\272ec la scrierea tabelelor de parti\376ii.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
-        "A e­uat scrierea tabelelor de partiîii.\n",
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        "E\272ec la includerea pagin\343rii \356n registru.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
-        "A e­uat includerea paginÇrii \8cn registre.\n",
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        "E\272ec la instituirea sistemului de localizare.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
-        "Nu se poate seta sistemul de localizare.\n",
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        "E\272ec la includerea \356n registru a configura\376iei\n"
+        "de tastatur\343.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
-        "A e­uat includerea \8cn registre a configuraîiei\n"
-               "de tastaturÇ.",
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
+        "E\272ec la instituirea de geo id.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
-        "Nu s-a reu­it setarea geo id.",
-        "ENTER = Repornire calculator"
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        "Numele de director este nevalid.\n"
+        "\n"
+        "  * Tasta\376i pentru a continua."
     },
     {
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
-        "Pe partiîia selectatÇ nu existÇ suficient\n"
-               "spaîiu liber."
-        "  * Tastaîi pentru a continua.",
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        "Parti\376ia selectat\343 este prea mic\343 pentru a instala ReactOS.\n"
+        "Parti\376ia de instalare trebuie s\343 aib\343 cel pu\376in %lu Mocte\376i.\n"
+        "\n"
+        "  * Tasta\376i pentru a continua.",
         NULL
     },
         NULL
     },
+    {
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        "Nu poate fi creat\343 o nou\343 parti\376ie primar\343 sau extins\343 \356n tabela\n"
+        "de parti\376ii a acestui disc deoarece tabela de parti\376ii e plin\343.\n"
+        "\n"
+        "  * Tasta\376i pentru a continua."
+    },
+    {
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        "Nu poate fi creat\343 mai mult de o parti\376ie extins\343 pe un disc.\n"
+        "\n"
+        "  * Tasta\376i pentru a continua."
+    },
+    {
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        "E\272ec la formatarea parti\376iei:\n"
+        " %S\n"
+        "\n"
+        "ENTER = Repornire calculator"
+    },
     {
         NULL,
         NULL
     {
         NULL,
         NULL
@@ -1574,12 +1753,16 @@ MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
 
 MUI_PAGE roROPages[] =
 {
 
 MUI_PAGE roROPages[] =
 {
+    {
+        SETUP_INIT_PAGE,
+        roROSetupInitPageEntries
+    },
     {
         LANGUAGE_PAGE,
         roROLanguagePageEntries
     },
     {
     {
         LANGUAGE_PAGE,
         roROLanguagePageEntries
     },
     {
-        START_PAGE,
+        WELCOME_PAGE,
         roROWelcomePageEntries
     },
     {
         roROWelcomePageEntries
     },
     {
@@ -1598,6 +1781,10 @@ MUI_PAGE roROPages[] =
         REPAIR_INTRO_PAGE,
         roRORepairPageEntries
     },
         REPAIR_INTRO_PAGE,
         roRORepairPageEntries
     },
+    {
+        UPGRADE_REPAIR_PAGE,
+        roROUpgradePageEntries
+    },
     {
         COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
         roROComputerPageEntries
     {
         COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
         roROComputerPageEntries
@@ -1614,6 +1801,10 @@ MUI_PAGE roROPages[] =
         SELECT_PARTITION_PAGE,
         roROSelectPartitionEntries
     },
         SELECT_PARTITION_PAGE,
         roROSelectPartitionEntries
     },
+    {
+        CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
+        roROConfirmDeleteSystemPartitionEntries
+    },
     {
         SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
         roROSelectFSEntries
     {
         SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
         roROSelectFSEntries
@@ -1675,99 +1866,121 @@ MUI_PAGE roROPages[] =
 MUI_STRING roROStrings[] =
 {
     {STRING_PLEASEWAIT,
 MUI_STRING roROStrings[] =
 {
     {STRING_PLEASEWAIT,
-     "   A­teptaîi..."},
+     "   A\272tepta\376i..."},
     {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
     {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
-     "   ENTER = Instalare   C = Creare partiîie   F3 = Ie­ire"},
+     "   ENTER = Instalare   P/E = Creare parti\376ie Primar\343/Extins\343   F3 = Ie\272ire"},
+    {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
+     "   ENTER = Instalare   L = Creare parti\376ie Logic\343   F3 = Ie\272ire"},
     {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
     {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
-     "   ENTER = Instalare   D = ¸tergere partiîie   F3 = Ie­ire"},
+     "   ENTER = Instalare   D = \252tergere parti\376ie   F3 = Ie\272ire"},
+    {STRING_DELETEPARTITION,
+     "   D = \252tergere parti\376ie   F3 = Ie\272ire"},
     {STRING_PARTITIONSIZE,
     {STRING_PARTITIONSIZE,
-     "MÇrimea noii partiîii:"},
+     "M\343rimea noii parti\376ii:"},
     {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
     {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
-     "Aîi ales crearea unei noi partiîii pe"},
+     "A\376i ales crearea unei parti\376ii primare pe"},
+    {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
+     "A\376i ales crearea unei parti\376ii extinse pe"},
+    {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
+     "A\376i ales crearea unei parti\376ii logice pe"},
     {STRING_HDDSIZE,
     {STRING_HDDSIZE,
-    "Introduceîi mÇrimea noii partiîii \8cn megaocteîi."},
+    "Introduce\376i m\343rimea noii parti\376ii \356n megaocte\376i."},
     {STRING_CREATEPARTITION,
     {STRING_CREATEPARTITION,
-     "   ENTER = Creare partiîie   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire"},
+     "   ENTER = Creare parti\376ie   ESC = Anulare   F3 = Ie\272ire"},
     {STRING_PARTFORMAT,
     {STRING_PARTFORMAT,
-    "AceastÇ Partiîie urmeazÇ sÇ fie formatatÇ."},
+    "Aceast\343 parti\376ie urmeaz\343 s\343 fie formatat\343."},
     {STRING_NONFORMATTEDPART,
     {STRING_NONFORMATTEDPART,
-    "Alegeîi sÇ instalaîi ReactOS pe partiîie nouÇ sau neformatatÇ."},
+    "Alege\376i s\343 instala\376i ReactOS pe parti\376ie nou\343 sau neformatat\343."},
+    {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
+    "Parti\376ia de sistem \356nc\343 nu a fost formatat\343."},
+    {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
+    "Noua parti\376ie \356nc\343 nu a fost formatat\343."},
     {STRING_INSTALLONPART,
     {STRING_INSTALLONPART,
-    "ReactOS va fi instalat pe partiîia"},
+    "ReactOS va fi instalat pe parti\376ia"},
     {STRING_CHECKINGPART,
     {STRING_CHECKINGPART,
-    "Programul de instalare verificÇ acum partiîia aleasÇ."},
+    "Programul de instalare verific\343 acum parti\376ia aleas\343."},
+    {STRING_CONTINUE,
+    "ENTER = Continuare"},
     {STRING_QUITCONTINUE,
     {STRING_QUITCONTINUE,
-    "F3= Ie­ire  ENTER = Continuare"},
+    "F3 = Ie\272ire  ENTER = Continuare"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Repornire calculator"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Repornire calculator"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Nu s-a reu­it gÇsirea sesiunii\n'%S' \8cn TXTSETUP.SIF.\n"},
+    {STRING_DELETING,
+     "   Deleting file: %S"},
+    {STRING_MOVING,
+     "   Moving file: %S to: %S"},
+    {STRING_RENAMING,
+     "   Renaming file: %S to: %S"},
     {STRING_COPYING,
     {STRING_COPYING,
-     "   Fi­ierul curent: %S"},
+     "   Fi\272ierul curent: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
-     "Se copie fi­ierele..."},
+     "Fi\272iere \356n curs de copiere..."},
     {STRING_REGHIVEUPDATE,
     {STRING_REGHIVEUPDATE,
-    "   Se actualizeazÇ registrul..."},
+    "   Registru \356n curs de actualizare..."},
     {STRING_IMPORTFILE,
     {STRING_IMPORTFILE,
-    "   Se importÇ %S..."},
-    {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
-    "   Se actualizeazÇ registrul configuraîiei grafice..."},
+    "   \316n curs de importare din %S..."},
+    {STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE,
+    "   Registru de configura\376ie grafic\343 \356n actualizare..."},
     {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
     {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
-    "   Se actualizeazÇ particularitÇîile locale..."},
+    "   Particularit\343\376i locale \356n actualizare..."},
     {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
     {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
-    "   Se actualizeazÇ configuraîia tastaturii..."},
+    "   Configura\376ie de tastatur\343 \356n actualizare..."},
     {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
     {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
-    "   Se adaugÇ datele de paginare \8cn registru..."},
+    "   Date de paginare \356n curs de adaugare \356n registru..."},
     {STRING_DONE,
     "   Terminat!"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
     "   ENTER = Repornire calculator"},
     {STRING_DONE,
     "   Terminat!"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
     "   ENTER = Repornire calculator"},
+    {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
+    " Calculatorul va reporni \356n %li secunde... "},
     {STRING_CONSOLEFAIL1,
     {STRING_CONSOLEFAIL1,
-    "Nu se poate deschide consola\r\n\r\n"},
+    "E\272ec la deschiderea consolei\r\n\r\n"},
     {STRING_CONSOLEFAIL2,
     {STRING_CONSOLEFAIL2,
-    "Cea mai frecventÇ cauzÇ pentru asta este utilizarea unei tastaturi USB\r\n"},
+    "Cea mai frecvent\343 cauz\343 pentru asta este utilizarea unei tastaturi USB\r\n"},
     {STRING_CONSOLEFAIL3,
     {STRING_CONSOLEFAIL3,
-    "Tastaturile USB \8cncÇ nu sunt complet suportate\r\n"},
+    "Tastaturile USB nu sunt \356nc\343 toate acceptate\r\n"},
     {STRING_FORMATTINGDISK,
     {STRING_FORMATTINGDISK,
-    "Se formateazÇ discul..."},
+    "Disc \356n curs de formatare..."},
     {STRING_CHECKINGDISK,
     {STRING_CHECKINGDISK,
-    "Se verificÇ discul..."},
+    "Disc \356n curs de verificare..."},
     {STRING_FORMATDISK1,
     {STRING_FORMATDISK1,
-    " FormateazÇ partiîia ca sistem de fi­iere %S (formatare rapidÇ) "},
+    " Formateaz\343 parti\376ia ca sistem de fi\272iere %S (formatare rapid\343) "},
     {STRING_FORMATDISK2,
     {STRING_FORMATDISK2,
-    " FormateazÇ partiîia ca sistem de fi­iere %S "},
+    " Formateaz\343 parti\376ia ca sistem de fi\272iere %S "},
     {STRING_KEEPFORMAT,
     {STRING_KEEPFORMAT,
-    " PÇstreazÇ sistemul de fi­iere actual (fÇrÇ schimbÇri) "},
-    {STRING_HDINFOPARTCREATE,
-    "%I64u %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
-    {STRING_HDDINFOUNK1,
-    "%I64u %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
+    " P\343streaz\343 sistemul de fi\272iere actual (f\343r\343 schimb\343ri) "},
+    {STRING_HDINFOPARTCREATE_1,
+    "%I64u %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ [%s]."},
+    {STRING_HDINFOPARTCREATE_2,
+    "%I64u %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) [%s]."},
     {STRING_HDDINFOUNK2,
     {STRING_HDDINFOUNK2,
-    "   %c%c  Tip %lu    %I64u %s"},
-    {STRING_HDINFOPARTDELETE,
-    "de pe %I64u %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ."},
-    {STRING_HDDINFOUNK3,
-    "de pe %I64u %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)."},
-    {STRING_HDINFOPARTZEROED,
-    "Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
+    "   %c%c  Tip 0x%02X    %I64u %s"},
+    {STRING_HDINFOPARTDELETE_1,
+    "de pe %I64u %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ [%s]."},
+    {STRING_HDINFOPARTDELETE_2,
+    "de pe %I64u %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) [%s]."},
+    {STRING_HDINFOPARTZEROED_1,
+    "Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
     {STRING_HDDINFOUNK4,
     {STRING_HDDINFOUNK4,
-    "%c%c  Tip %lu    %I64u %s"},
-    {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
-    "de pe Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
+    "%c%c  Tip 0x%02X    %I64u %s"},
+    {STRING_HDINFOPARTEXISTS_1,
+    "de pe Discul %lu (%I64u %s), Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]."},
     {STRING_HDDINFOUNK5,
     {STRING_HDDINFOUNK5,
-    "%c%c  Tip %-3u                         %6lu %s"},
-    {STRING_HDINFOPARTSELECT,
-    "%6lu %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %S"},
-    {STRING_HDDINFOUNK6,
-    "%6lu %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu)"},
+    "%c%c %c %sTip %-3u%s                      %6lu %s"},
+    {STRING_HDINFOPARTSELECT_1,
+    "%6lu %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) de tip %wZ [%s]"},
+    {STRING_HDINFOPARTSELECT_2,
+    "%6lu %s  Discul %lu  (Port=%hu, Magistrala=%hu, Id=%hu) [%s]"},
     {STRING_NEWPARTITION,
     {STRING_NEWPARTITION,
-    "O nouÇ partiîie a fost creatÇ \8cn"},
+    "O nou\343 parti\376ie a fost creat\343 \356n"},
     {STRING_UNPSPACE,
     {STRING_UNPSPACE,
-    "    Spaîiu nepartiîionat             %6lu %s"},
+    "    %sSpa\376iu neparti\376ionat%s           %6lu %s"},
     {STRING_MAXSIZE,
     "Mo (max. %lu Mo)"},
     {STRING_MAXSIZE,
     "Mo (max. %lu Mo)"},
+    {STRING_EXTENDED_PARTITION,
+    "Parti\376ie extins\343"},
     {STRING_UNFORMATTED,
     {STRING_UNFORMATTED,
-    "Part. nouÇ (neformatatÇ)"},
+    "Part. nou\343 (neformatat\343)"},
     {STRING_FORMATUNUSED,
     "Nefolosit"},
     {STRING_FORMATUNKNOWN,
     {STRING_FORMATUNUSED,
     "Nefolosit"},
     {STRING_FORMATUNKNOWN,
@@ -1779,6 +1992,6 @@ MUI_STRING roROStrings[] =
     {STRING_GB,
     "Go"},
     {STRING_ADDKBLAYOUTS,
     {STRING_GB,
     "Go"},
     {STRING_ADDKBLAYOUTS,
-    "AdÇugare configuraîii de tastaturÇ"},
+    "Ad\343ugare configura\376ii de tastatur\343"},
     {0, 0}
 };
     {0, 0}
 };