* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / system / regsvr32 / lang / pl-PL.rc
index c5aa1a9..f5147e1 100644 (file)
@@ -1,34 +1,36 @@
-#include "resource.h"
 /*
-* translated by xrogers (http://rogers.cyberdusk.pl/)
-* xxrogers@users.sourceforge.net
-* https://sourceforge.net/projects/reactospl
-*/
+ *      translated by xrogers (http://rogers.cyberdusk.pl/)
+ *      xxrogers@users.sourceforge.net
+ *      https://sourceforge.net/projects/reactospl
+ *         UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
+ */
+
+#include "resource.h"
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_UsageMessage, "%s\n\
-Sposób u¿ycia: regsvr32 [/u] [/s] [/c] [/n] [/i[:wiersz_polecenia]] nazwa_pliku_dll\n\
+Sposób użycia: regsvr32 [/u] [/s] [/c] [/n] [/i[:wiersz_polecenia]] nazwa_pliku_dll\n\
 /u -   Wyrejestruj serwer\n\
-/s -   Tryb cichy; nie wy\9cwietlaj okien komunikatów\n\
-/c -   Wyj\9ccie w konsoli\n\
-/i -   Wywo³aj funkcjê DllInstall, przekazuj¹c jej opcjonalny [wiersz_polecenia]; u¿ycie tej opcji razem z opcj¹ /u wywo³uje funkcjê dll uninstall\n\
-/n -   Nie wywo³uj serwera DllRegisterServer; tej opcji trzeba u¿yæ z opcj¹ /i"
+/s -   Tryb cichy; nie wyświetlaj okien komunikatów\n\
+/c -   Wyjście w konsoli\n\
+/i -   Wywołaj funkcję DllInstall, przekazując jej opcjonalny [wiersz_polecenia]; użycie tej opcji razem z opcją /u wywołuje funkcję dll uninstall\n\
+/n -   Nie wywołuj serwera DllRegisterServer; tej opcji trzeba użyć z opcją /i"
 
-IDS_NoDllSpecified,  "Nie okre\9clono nazwy biblioteki DLL."
+IDS_NoDllSpecified,  "Nie określono nazwy biblioteki DLL."
 
 IDS_InvalidFlag,     "Nierozpoznana flaga: %s"
 
-IDS_SwitchN_NoI,     "Nierozpoznana flaga: /n musi byæ u¿yta z prze³¹cznikiem /i"
+IDS_SwitchN_NoI,     "Nierozpoznana flaga: /n musi być użyta z przełącznikiem /i"
 
-IDS_DllNotLoaded,    "LoadLibrary('%s') nie powiod³o siê.\nGetLastError zwraca 0x%08x."
+IDS_DllNotLoaded,    "LoadLibrary('%s') nie powiodło się.\nGetLastError zwraca 0x%08x."
 
-IDS_MissingEntry,    "%s zosta³ za³adowany, jednak punkt wej\9ccia %s nie zosta³ odnaleziony.\n\n\
-%s mo¿e nie byæ eksportowany, lub uszkodzona wersja %s mo¿e byæ za³adowana w pamiêci. Proszê rozwa¿yæ u¿ycie PView, aby wykryæ i usun¹æ to."
+IDS_MissingEntry,    "%s został załadowany, jednak punkt wejścia %s nie został odnaleziony.\n\n\
+%s może nie być eksportowalny, lub uszkodzona wersja %s może być załadowana w pamięci. Proszę rozważyć użycie PView, aby wykryć i usunąć błędy."
 
-IDS_FailureMessage,  "%s w %s nie powiod³a siê.\nKod wynikowy: 0x%08x"
+IDS_FailureMessage,  "%s w %s nie powiodła się.\nKod rezultatu: 0x%08x"
 
-IDS_SuccessMessage   "%s w %s zakoñczona sukcesem."
+IDS_SuccessMessage   "%s w %s zakończona sukcesem."
 END