[ACCESS] Reposition the "ToggleKeys" group box control (#1541)
[reactos.git] / dll / cpl / access / lang / id-ID.rc
index e2746de..9212853 100644 (file)
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
           -1, 12, 89, 222, 29
     AUTOCHECKBOX "Gunakan &FilterKeys", IDC_FILTER_BOX, 12, 121, 126, 14
     PUSHBUTTON "S&etelan", IDC_FILTER_BUTTON, 144, 121, 90, 14
           -1, 12, 89, 222, 29
     AUTOCHECKBOX "Gunakan &FilterKeys", IDC_FILTER_BOX, 12, 121, 126, 14
     PUSHBUTTON "S&etelan", IDC_FILTER_BUTTON, 144, 121, 90, 14
-    GROUPBOX "ToggleKeys", -1, 6, 145, 234, 62
+    GROUPBOX "ToggleKeys", -1, 6, 148, 234, 62
     LTEXT "Gunakan ToggleKeys jika anda ingin mendengan nada ketika menekan Caps Lock, Num Lock, dan Scroll Lock.",
           -1, 12, 161, 222, 20
     AUTOCHECKBOX "Gunakan &ToggleKeys", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 184, 126, 14
     LTEXT "Gunakan ToggleKeys jika anda ingin mendengan nada ketika menekan Caps Lock, Num Lock, dan Scroll Lock.",
           -1, 12, 161, 222, 20
     AUTOCHECKBOX "Gunakan &ToggleKeys", IDC_TOGGLE_BOX, 12, 184, 126, 14