[NETSHELL] Change Turkish translation.
[reactos.git] / dll / shellext / netshell / lang / tr-TR.rc
index 9760b24..c7584cf 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR: 2014, 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
+/* TRANSLATOR: 2014-2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -14,7 +14,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Bu Bağlantıyla Kullanılan Seçilmiş Bileşenler:", -1, 9, 59, 217, 8
     PUSHBUTTON "&Kur", IDC_INSTALL, 9, 130, 65, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "K&aldır", IDC_UNINSTALL, 90, 130, 65, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_PROPERTIES, 174, 130, 65, 14
+    PUSHBUTTON "&Özellikler", IDC_PROPERTIES, 174, 130, 65, 14
     GROUPBOX "Tanım", -1, 9, 153, 230, 46, BS_GROUPBOX
     LTEXT "Bileşen tanımı buraya gelecek.", IDC_DESCRIPTION, 15, 165, 217, 28, WS_GROUP
     CHECKBOX "&Bağlandığında Görev Çubuğunda Simge Göster", IDC_SHOWTASKBAR, 9, 206, 230, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
@@ -23,14 +23,14 @@ END
 
 IDD_STATUS DIALOGEX 0, 0, 200, 280
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | DS_MODALFRAME | WS_SYSMENU
-CAPTION "Umûmî"
+CAPTION "Genel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 END
 
 IDD_LAN_NETSTATUS DIALOGEX 0, 0, 200, 180
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
-CAPTION "Umûmî"
+CAPTION "Genel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Bağlantı", -1, 9, 8, 182, 58, BS_GROUPBOX
@@ -44,8 +44,8 @@ BEGIN
     LTEXT "Çoklu:", -1, 17, 115, 32, 8
     RTEXT "000.000.000", IDC_SEND, 63, 115, 44, 8
     RTEXT "000.000.000", IDC_RECEIVED, 139, 115, 44, 8
-    PUSHBUTTON "&Husûsiyetler", IDC_STATUS_PROPERTIES, 10, 150, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Edilginleştir", IDC_ENDISABLE, 66, 150, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Özellikler", IDC_STATUS_PROPERTIES, 10, 150, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Etkisizleştir", IDC_ENDISABLE, 66, 150, 50, 14
     RTEXT "", IDC_STATUS, 83, 20, 98, 8
     RTEXT "", IDC_DURATION, 83, 34, 98, 8
     RTEXT "", IDC_SPEED, 83, 48, 98, 8
@@ -78,6 +78,48 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "&Kapat", IDC_CLOSE, 120, 155, 60, 14
 END
 
+IDD_NETWORKSETTINGSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "ReactOS Kur"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_NET_SETUP, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
+    LTEXT "Tipik ya da husûsî ayarlar kullanıp kullanmayacağınızı seçiniz:", IDC_STATIC, 53, 7, 240, 20
+    AUTORADIOBUTTON "Tipik Ayarlar", IDC_NETWORK_TYPICAL, 53, 27, 253, 20, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Özel Ayarlar", IDC_NETWORK_CUSTOM, 53, 72, 253, 20, WS_TABSTOP
+    LTEXT "ReactOS Ağları için, Kütük ve Yazdırma Paylaşımı'yla İstemci'yi kullanan ağ bağlantılarını ve kendiliğinden adreslemeli TCP/IP aktarım kuralı oluşturur.", IDC_STATIC, 65, 45, 240, 30
+    LTEXT "Ağ bileşenlerini elle yapılandırmanıza olanak sağlar.", IDC_STATIC, 65, 90, 243, 20
+END
+
+IDD_NETWORKCOMPONENTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "ReactOS Kur"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Aygıt için:", IDC_STATIC, 33, 2, 100, 20
+    LTEXT "Yok", IDC_NETWORK_DEVICE, 75, 2, 253, 20
+    LTEXT "Denetlenen ve bu bağlantı eliyle kullanan bileşenler:", IDC_STATIC, 33, 12, 253, 20
+    CONTROL "", IDC_COMPONENT_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 33, 22, 250, 50
+    PUSHBUTTON "&Kur...", IDC_NETWORK_INSTALL, 122, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "K&aldır", IDC_NETWORK_UNINSTALL, 177, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Özellikler", IDC_NETWORK_PROPERTIES, 232, 75, 50, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX "Tanım", IDC_STATIC, 33, 90, 250, 50, BS_GROUPBOX
+END
+
+IDD_NETWORKDOMAINPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "ReactOS Kur"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Bu bilgisayarın bir etki alanının bir üyesi olmasını ister misiniz?\n\
+(Ağ yöneticinizden bu bilgiyi edinebilirsiniz.)", IDC_STATIC, 33, 2, 263, 50
+    AUTORADIOBUTTON "Hayır, bu bilgisayar bir çalışma takımının parçası olacak.", IDC_SELECT_WORKGROUP, 33, 32, 253, 20, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Evet, bu bilgisayar bir etki alanının parçası olacak.", IDC_SELECT_DOMAIN, 33, 47, 253, 20, WS_TABSTOP
+    LTEXT "Çalışma Takımı ya da Etki Alanı Adı:", IDC_STATIC, 33, 72, 126, 14
+    EDITTEXT IDC_DOMAIN_NAME, 33, 82, 126, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "ÖNEMLİ: Bu bilgisayar bir ağın parçası olmayacaksa bir etki alanına katılmak için yeterli haklarınız olmaz, ya da ne gireceğinizi bilmiyorsanız yalnızca şu an için çalışma takımı seçiniz. Bu seçenekler ileriki bir zamanda değiştirilebilir.", IDC_STATIC, 33, 107, 263, 50
+END
+
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_PHYSICAL_ADDRESS "Fizîkî Adres"
@@ -89,7 +131,7 @@ BEGIN
     IDS_LEASE_EXPIRES "Kirâ Bitişi"
     IDS_DNS_SERVERS "DNS Sunucuları"
     IDS_WINS_SERVERS "WINS Sunucuları"
-    IDS_PROPERTY "Husûsiyet"
+    IDS_PROPERTY "Özellik"
     IDS_VALUE "Değer"
     IDS_NETWORKCONNECTION "Ağ Bağlantıları"
     IDS_SHV_COLUMN_NAME "Ad"
@@ -98,21 +140,21 @@ BEGIN
     IDS_SHV_COLUMN_DEVNAME "Aygıt Adı"
     IDS_SHV_COLUMN_PHONE "Telefon Numarası ya da Anabilgisayar Adresi"
     IDS_SHV_COLUMN_OWNER "İye"
-    IDS_TYPE_ETHERNET "LAN ya da Yüksek Hızlı Umûmî Ağ"
-    IDS_STATUS_NON_OPERATIONAL "Edilgin"
+    IDS_TYPE_ETHERNET "LAN ya da Yüksek Hızlı İnternet"
+    IDS_STATUS_NON_OPERATIONAL "Etkisiz"
     IDS_STATUS_UNREACHABLE "Bağlı Değil"
     IDS_STATUS_DISCONNECTED "Ağ kablosu takılmamış."
     IDS_STATUS_CONNECTING "Elde Edilen Ağ Adresi"
     IDS_STATUS_CONNECTED "Bağlı"
     IDS_STATUS_OPERATIONAL "Bağlı"
     IDS_NET_ACTIVATE "Etkinleştir"
-    IDS_NET_DEACTIVATE "Edilginleştir"
+    IDS_NET_DEACTIVATE "Etkisizleştir"
     IDS_NET_STATUS "Durum"
     IDS_NET_REPAIR "Onar"
     IDS_NET_CREATELINK "Kısayol Oluştur"
     IDS_NET_DELETE "Sil"
     IDS_NET_RENAME "Yeniden Adlandır"
-    IDS_NET_PROPERTIES "Husûsiyetler"
+    IDS_NET_PROPERTIES "Özellikler"
     IDS_FORMAT_BIT "%u Bit/s"
     IDS_FORMAT_KBIT "%u KBit/s"
     IDS_FORMAT_MBIT "%u MBit/s"
@@ -122,3 +164,15 @@ BEGIN
     IDS_ASSIGNED_DHCP "DHCP eliyle atanmış."
     IDS_ASSIGNED_MANUAL "Elle yapılandırılmış."
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NETWORKSETTINGSTITLE "Ağ Ayarları"
+    IDS_NETWORKSETTINGSSUBTITLE "Başka ağlara, bilgisayarlara ve İnternet'e bağlanmak için kullanılacak ağ yazılımını kurar."
+    IDS_NETWORKCOMPONENTTITLE "Ağ Bileşenleri"
+    IDS_NETWORKCOMPONENTSUBTITLE "Bilgisayarınızda hangi ağ bileşenlerinin kullanacağını belirtir. Yeni bileşenler eklemek için Kur'a tıklayınız."
+    IDS_NETWORKDOMAINTITLE "Çalışma Takımı ya da Bilgisayar Etki Alanı"
+    IDS_NETWORKDOMAINSUBTITLE "Bir etki alanı, bir ağ yöneticisi eliyle tanımlanmış bir takım bilgisayardır. Bir çalışma takımı, aynı çalışma takımı adını paylaşan bir takım bilgisayardır."
+    IDS_REACTOS_SETUP "ReactOS Kur"
+    IDS_WZD_DOMAIN_NAME "Kur, etki alanınızın ya da\nçalışma takımınızın adını\ngirene dek sürdüremez."
+END