Sync trunk.
[reactos.git] / dll / win32 / msi / msi_Pl.rc
index c31311e..ceb64dd 100644 (file)
@@ -28,7 +28,33 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
        4 "Nie uda³o siê otworzyæ wybranego pakietu instalacyjnego. Sprawd\9f czy \9ccie¿ka jest poprawna i spróbuj ponownie."
        5 "\9ccie¿ka '%s' nie zosta³a odnaleziona"
        9 "w³ó¿ dysk '%s'"
-       10 "z³e parametry"
+       10 "Windows Installer %s\n\n" \
+       "Usage:\n" \
+       "msiexec command {required parameter} [optional parammeter]\n\n" \
+       "Install a product:\n" \
+       "\t/i {package|productcode} [property]\n" \
+       "\t/package {package|productcode} [property]\n" \
+       "\t/a package [property]\n" \
+       "Repair an installation:\n" \
+       "\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {package|productcode}\n" \
+       "Uninstall a product:\n" \
+       "\t/uninstall {package|productcode} [property]\n" \
+       "\t/x {package|productcode} [property]\n" \
+       "Advertise a product:\n" \
+       "\t/j[u|m] package [/t transform] [/g languageid]\n" \
+       "Apply a patch:\n" \
+       "\t/p patchpackage [property]\n" \
+       "\t/p patchpackage /a package [property]\n" \
+       "Log and UI Modifiers for above commands:\n" \
+       "\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] logfile\n" \
+       "\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n" \
+       "Register MSI Service:\n" \
+       "\t/y\n" \
+       "Unregister MSI Service:\n" \
+       "\t/z\n" \
+       "Display this help:\n" \
+       "\t/help\n" \
+       "\t/?\n"
        11 "wprowad\9f sice¿kê do folderu zawieraj¹cego '%s'"
        12 "\9fród³o danych zawieraj¹ce ¿¹danê funkcjê jest niedostêpne"
        13 "dysk siecowy zawieraj¹cy ¿¹dan¹ funckje jest niedostêpny"