[NEWDEV] Fix a truncated text on device driver name
[reactos.git] / dll / win32 / newdev / lang / nl-NL.rc
index 64408b5..52734aa 100644 (file)
 
 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDD_WELCOMEPAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
-STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
-    WS_SYSMENU
+IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Installatie apparaat"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Welkom",IDC_WELCOMETITLE,120,8,195,24
-    LTEXT           "Deze wizard installeert een nieuwe driver voor:",
-                    IDC_STATIC,120,21,195,16
-    LTEXT           "Klik op Volgende om verder te gaan.",IDC_STATIC,120,169,195,17
-    LTEXT           "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,134,36,164,11
-    LTEXT           "WAARSCHUWING! EEN ONBEKEND APPARAAT INSTALLEREN KAN UW COMPUTER LATEN VASTLOPEN OF ONOPSTARTBAAR MAKEN!",IDC_STATIC,120,59,195,16
-    CONTROL         "Installeer de driver automatisch",IDC_RADIO_AUTO,"Button",
-                    BS_AUTORADIOBUTTON,120,112,178,13
-    CONTROL         "Installeer de driver van een bepaalde locatie",IDC_RADIO_MANUAL,
-                    "Button",BS_AUTORADIOBUTTON,120,133,164,14
-    END
+    LTEXT "Welkom", IDC_WELCOMETITLE, 120, 8, 195, 16
+    LTEXT "Deze wizard installeert een nieuwe driver voor:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
+    LTEXT "Klik op Volgende om verder te gaan.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 16
+    LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 148, 36, 147, 17
+    LTEXT "WAARSCHUWING! EEN ONBEKEND APPARAAT INSTALLEREN KAN UW COMPUTER LATEN VASTLOPEN OF ONOPSTARTBAAR MAKEN!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 16
+    CONTROL "Installeer de driver automatisch", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 195, 12
+    CONTROL "Installeer de driver van een bepaalde locatie", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 195, 12
+END
 
-IDD_NODRIVER DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
-STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
-    WS_SYSMENU
+IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Installatie apparaat"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Installatie mislukt.",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
-    LTEXT           "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat de driver niet gevonden kon worden.",
-                    IDC_STATIC,120,40,195,19
-    LTEXT           "Klik op Vorige indien u het pad weet naar de driver.",
-                    IDC_STATIC,120,98,181,24
-    CONTROL         "Toon dit dialoogvenster niet meer",IDC_DONOTSHOWDLG,"Button",
-                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,120,170,180,11
-    END
+    LTEXT "Installatie mislukt.", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 16
+    LTEXT "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat de driver niet gevonden kon worden.", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
+    LTEXT "Klik op Vorige indien u het pad weet naar de driver.", IDC_STATIC, 120, 98, 195, 16
+    CONTROL "Toon dit dialoogvenster niet meer", IDC_DONOTSHOWDLG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 120, 170, 195, 12
+END
 
-IDD_INSTALLFAILED DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
-STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
-    WS_SYSMENU
+IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX 0, 0, 317, 193
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Installatie apparaat"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Installatie mislukt.",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,24
-    LTEXT           "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat er een onverwachte fout optrad.",
-                    IDC_STATIC,120,40,195,19
-    LTEXT           "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,134,55,164,11
+    LTEXT "Installatie mislukt.", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 16
+    LTEXT "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat er een onverwachte fout optrad.", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
+    LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 17
 END
 
-IDD_CHSOURCE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 317, 143
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+IDD_CHSOURCE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Installatie apparaat"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL         "Zoek in deze locaties",IDC_RADIO_SEARCHHERE,"Button",
-                    BS_AUTORADIOBUTTON,27,11,239,13
-    CONTROL         "Kies de driver handmatig",IDC_RADIO_CHOOSE,"Button",
-                    BS_AUTORADIOBUTTON,27,98,171,12
-    CONTROL         "Zoek in verwijderbare media",IDC_CHECK_MEDIA,"Button",
-                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,47,33,163,9
-    CONTROL         "Sluit dit pad in",IDC_CHECK_PATH,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
-                    WS_TABSTOP,47,54,162,10
-    PUSHBUTTON      "Bladeren",IDC_BROWSE,248,69,50,14
-    COMBOBOX        IDC_COMBO_PATH,61,71,176,12,CBS_DROPDOWN | CBS_SORT |
-                    WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
+    CONTROL "Zoek in deze locaties", IDC_RADIO_SEARCHHERE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 11, 239, 12
+    CONTROL "Kies de driver handmatig", IDC_RADIO_CHOOSE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 98, 171, 12
+    CONTROL "Zoek in verwijderbare media", IDC_CHECK_MEDIA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 33, 163, 12
+    CONTROL "Sluit dit pad in", IDC_CHECK_PATH, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 54, 162, 12
+    PUSHBUTTON "Bladeren", IDC_BROWSE, 248, 70, 50, 14
+    COMBOBOX IDC_COMBO_PATH, 61, 71, 176, 12, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
 END
 
-IDD_SEARCHDRV DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 317, 143
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+IDD_SEARCHDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Installatie apparaat"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,51,20,169,16
+    LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
 END
 
-IDD_INSTALLDRV DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 317, 143
-    STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+IDD_INSTALLDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Installatie apparaat"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,51,20,169,16
+    LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
 END
 
-IDD_NEEDREBOOT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
-STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
-    WS_SYSMENU
+IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX 0, 0, 317, 193
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Installatie apparaat"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Installatie voltooid",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
-    LTEXT           "U moet uw computer herstarten om de installatie te voltooien van:",
-                    IDC_STATIC,120,32,195,19
-    LTEXT           "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.",IDC_STATIC,120,174,
-                    179,11
-    LTEXT           "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,148,53,147,12
+    LTEXT "Installatie voltooid", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 12
+    LTEXT "U moet uw computer herstarten om de installatie te voltooien van:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
+    LTEXT "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.", IDC_STATIC, 120, 174, 195, 12
+    LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 17
 END
 
-IDD_FINISHPAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 317, 193
-STYLE DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION |
-    WS_SYSMENU
+IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Installatie apparaat"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Installatie voltooid",IDC_FINISHTITLE,120,8,195,11
-    LTEXT           "De wizard is voltooid met het installeren van de driver voor:",
-                    IDC_STATIC,120,32,195,19
-    LTEXT           "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.",IDC_STATIC,120,174,
-                    179,11
-    LTEXT           "ONBEKEND APPARAAT",IDC_DEVICE,148,53,147,12
+    LTEXT "Installatie voltooid", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 12
+    LTEXT "De wizard is voltooid met het installeren van de driver voor:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
+    LTEXT "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.", IDC_STATIC, 120, 174, 195, 12
+    LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 17
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_INSTALLWIZARDTITLE "New Hardware Wizard"
+    IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Update Driver Wizard"
+    IDS_CHSOURCE_TITLE "Choose search and install options"
+    IDS_SEARCHDRV_TITLE "Searching..."
+    IDS_INSTALLDRV_TITLE "Installing..."
 END