[TRANSLATIONS] Update the email address and add a note in the Turkish translation...
[reactos.git] / dll / win32 / oledlg / lang / oledlg_No.rc
index 1ea6776..9843351 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 /*
 /*
- * Copyright 2005-2008 Alexander N. Sørnes <alex@thehandofagony.com>
+ * Copyright 2005-2008 Alexander N. Sørnes <alex@thehandofagony.com>
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -21,28 +21,32 @@ LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NORWEGIAN_BOKMAL
 STRINGTABLE
 {
   IDS_RESULTOBJDESC    "Sett inn et nytt %s-objekt i dokumentet"
 STRINGTABLE
 {
   IDS_RESULTOBJDESC    "Sett inn et nytt %s-objekt i dokumentet"
-  IDS_RESULTFILEOBJDESC        "Sett filens innhold inn som et objekt i dokumentet, sånn at du kan aktivere det ved hjelp av programmet som laget den."
+  IDS_RESULTFILEOBJDESC        "Sett filens innhold inn som et objekt i dokumentet, sånn at du kan aktivere det ved hjelp av programmet som laget den."
   IDS_BROWSE            "Bla"
   IDS_BROWSE            "Bla"
-  IDS_NOTOLEMOD         "Filen ser ikke ut til å være en gyldig OLE-modul. Kunne ikke registrere OLE-kontroller."
+  IDS_NOTOLEMOD         "Filen ser ikke ut til å være en gyldig OLE-modul. Kunne ikke registrere OLE-kontroller."
   IDS_NOTOLEMODCAPTION  "Legg til kontroller"
   IDS_NOTOLEMODCAPTION  "Legg til kontroller"
+  IDS_VERBMENU_OBJECT   "&Object"
+  IDS_VERBMENU_OBJECT_WITH_NAME "%1 &Object"
+  IDS_VERBMENU_CONVERT  "&Convert..."
+  IDS_VERBMENU_SINGLEVERB_OBJECT "%1 %2 &Object"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
     IDS_PS_PASTE_DATA                     "Setter innholdet fra utklippstavlen inn i dokumentet som %s."
 }
 
 STRINGTABLE
 {
     IDS_PS_PASTE_DATA                     "Setter innholdet fra utklippstavlen inn i dokumentet som %s."
-    IDS_PS_PASTE_OBJECT                   "Setter innholdet fra utklippstavlen inn i dokumentet så du kan aktivere det med %s."
-    IDS_PS_PASTE_OBJECT_AS_ICON           "Setter innholdet fra utklippstavlen inn i dokumentet så du kan aktivere det med  %s.  Det vises som et ikon."
-    IDS_PS_PASTE_LINK_DATA                "Setter innholdet fra utklippstavlen inn i dokumentet som %s. Det kobles til kildefilen så endrer i denne også skjer i dokumentet."
-    IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT              "Setter inn et bilde av utklippstavleinnholdet i dokumentet. Bildet kobles til kildefilen så endringer i denne også skjer i dokumentet ."
-    IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT_AS_ICON      "Setter inn en snarvei som peker til plasseringen av innholdet på utklippstavlen. Snarveien kobles til kildefilen så endringer i denne også skjer i dokumentet."
+    IDS_PS_PASTE_OBJECT                   "Setter innholdet fra utklippstavlen inn i dokumentet så du kan aktivere det med %s."
+    IDS_PS_PASTE_OBJECT_AS_ICON           "Setter innholdet fra utklippstavlen inn i dokumentet så du kan aktivere det med  %s.  Det vises som et ikon."
+    IDS_PS_PASTE_LINK_DATA                "Setter innholdet fra utklippstavlen inn i dokumentet som %s. Det kobles til kildefilen så endrer i denne også skjer i dokumentet."
+    IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT              "Setter inn et bilde av utklippstavleinnholdet i dokumentet. Bildet kobles til kildefilen så endringer i denne også skjer i dokumentet ."
+    IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT_AS_ICON      "Setter inn en snarvei som peker til plasseringen av innholdet på utklippstavlen. Snarveien kobles til kildefilen så endringer i denne også skjer i dokumentet."
     IDS_PS_NON_OLE                        "Setter innholdet fra utklippstavlen inn i dokumentet."
     IDS_PS_UNKNOWN_TYPE                   "Ukjent type"
     IDS_PS_UNKNOWN_SRC                    "Ukjent kilde"
     IDS_PS_UNKNOWN_APP                    "programmet som laget det"
 }
 
     IDS_PS_NON_OLE                        "Setter innholdet fra utklippstavlen inn i dokumentet."
     IDS_PS_UNKNOWN_TYPE                   "Ukjent type"
     IDS_PS_UNKNOWN_SRC                    "Ukjent kilde"
     IDS_PS_UNKNOWN_APP                    "programmet som laget det"
 }
 
-UIINSERTOBJECT DIALOG  0, 0, 304, 151
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+UIINSERTOBJECT DIALOGEX  0, 0, 304, 151
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Sett inn objekt"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 CAPTION "Sett inn objekt"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
@@ -68,8 +72,8 @@ BEGIN
     EDITTEXT        IDC_FILE,92,37,132,13,ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_VISIBLE
 END
 
     EDITTEXT        IDC_FILE,92,37,132,13,ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_VISIBLE
 END
 
-IDD_PASTESPECIAL4 DIALOG 3, 15, 304, 160
-STYLE DS_MODALFRAME | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+IDD_PASTESPECIAL4 DIALOGEX 3, 15, 304, 160
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Lim inn spesiell"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 CAPTION "Lim inn spesiell"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN