[BOOTDATA][SHELL32] Add some recognized file extensions (.db, .efi, .nls, .ocx, ...
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / cs-CZ.rc
index 22721fe..333e126 100644 (file)
@@ -175,10 +175,10 @@ BEGIN
     ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
     LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevře.", 12289, 36, 11, 182, 18
     LTEXT "&Otevřít:", 12305, 7, 39, 24, 10
     ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
     LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevře.", 12289, 36, 11, 182, 18
     LTEXT "&Otevřít:", 12305, 7, 39, 24, 10
-    CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
 END
 
 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
@@ -802,15 +802,21 @@ BEGIN
     IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
     IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
 
     IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
     IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
 
+    /* Friendly File Type Names */
     IDS_DIRECTORY "Složka"
     IDS_BAT_FILE "ReactOS dávkový soubor"
     IDS_CMD_FILE "ReactOS příkazový skript"
     IDS_COM_FILE "DOS Aplikace"
     IDS_CPL_FILE "Položka Ovládacích panelů"
     IDS_CUR_FILE "Kurzor"
     IDS_DIRECTORY "Složka"
     IDS_BAT_FILE "ReactOS dávkový soubor"
     IDS_CMD_FILE "ReactOS příkazový skript"
     IDS_COM_FILE "DOS Aplikace"
     IDS_CPL_FILE "Položka Ovládacích panelů"
     IDS_CUR_FILE "Kurzor"
+    IDS_DB__FILE "Database File"
     IDS_DLL_FILE "Rozšíření aplikace"
     IDS_DRV_FILE "Ovladač zařízení"
     IDS_DLL_FILE "Rozšíření aplikace"
     IDS_DRV_FILE "Ovladač zařízení"
+    IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
     IDS_EXE_FILE "Aplikace"
     IDS_EXE_FILE "Aplikace"
+    IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
+    IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
+    IDS_TLB_FILE "Type Library"
     IDS_FON_FILE "Soubor písma"
     IDS_TTF_FILE "Soubor písma TrueType"
     IDS_OTF_FILE "Soubor písma OpenType"
     IDS_FON_FILE "Soubor písma"
     IDS_TTF_FILE "Soubor písma TrueType"
     IDS_OTF_FILE "Soubor písma OpenType"
@@ -818,12 +824,13 @@ BEGIN
     IDS_ICO_FILE "Ikona"
     IDS_INI_FILE "Konfigurační nastavení"
     IDS_LNK_FILE "Zástupce"
     IDS_ICO_FILE "Ikona"
     IDS_INI_FILE "Konfigurační nastavení"
     IDS_LNK_FILE "Zástupce"
+    IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
     IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
     IDS_SCR_FILE "Spořič obrazovky"
     IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
     IDS_VXD_FILE "Virtuální ovladač zařízení"
     IDS_ANY_FILE "Soubor %s"
     IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
     IDS_SCR_FILE "Spořič obrazovky"
     IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
     IDS_VXD_FILE "Virtuální ovladač zařízení"
     IDS_ANY_FILE "Soubor %s"
-       
+
     IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
     IDS_EXPLORE_VERB "Prozkoumat"
     IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako..."
     IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
     IDS_EXPLORE_VERB "Prozkoumat"
     IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako..."