[BOOTDATA][SHELL32] Add some recognized file extensions (.db, .efi, .nls, .ocx, ...
[reactos.git] / dll / win32 / shell32 / lang / cs-CZ.rc
index b3f7b93..333e126 100644 (file)
@@ -1,68 +1,95 @@
 /* FILE:       dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
  * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
- * UPDATED:    2014-04-25
+ * UPDATED:    2015-04-12
  * THANKS TO:  navaraf, who translated major part of this file
  */
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
-MENU_001 MENU
+MENU_001 MENUEX
 BEGIN
     MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
     MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
     MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
     MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
+    MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+    POPUP "Seřadit &ikony", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
+    BEGIN
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
+    END
 END
 
 /* shellview background menu */
-MENU_002 MENU
+MENU_002 MENUEX
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        POPUP "Z&obrazit"
+        POPUP "Z&obrazit", FCIDM_SHVIEW_VIEW
         BEGIN
             MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
             MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
             MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
             MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
         END
-        MENUITEM SEPARATOR
-        POPUP "Seřadit &ikony"
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        POPUP "Seřadit &ikony", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
         BEGIN
-            MENUITEM "Podle &Názvu", 0x30  /* column 0 */
-            MENUITEM "Podle &Typu", 0x32  /* column 2 */
-            MENUITEM "Podle &Velikosti", 0x31  /* ... */
-            MENUITEM "Podle &Data", 0x33
-            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
             MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
         END
         MENUITEM "Zarovnat ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
-        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
         MENUITEM "A&ktualizovat", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
-        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
         MENUITEM "V&ložit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
         MENUITEM "Vložit zást&upce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
-        MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
     END
 END
 
+/* menubar EDIT menu */
+MENU_003 MENU
+BEGIN
+    MENUITEM "&Zpět\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Vy&jmou&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
+    MENUITEM "&Kopírovat\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
+    MENUITEM "&Vložit\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
+    MENUITEM "Vložit zá&stupce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Ko&pírovat do složky...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
+    MENUITEM "Pře&sunout do složky...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Vybr&at vše\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
+    MENUITEM "&Invertovat výběr", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
+END
+
 /* shellview item menu */
 MENU_SHV_FILE MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "P&rozkoumat", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
-        MENUITEM "O&tevřít", FCIDM_SHVIEW_OPEN
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Vyj&mout", FCIDM_SHVIEW_CUT
-        MENUITEM "&Kopírovat", FCIDM_SHVIEW_COPY
+        MENUITEM "Vyj&mout", IDM_CUT
+        MENUITEM "&Kopírovat", IDM_COPY
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Vytvořit zástupc&e", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
-        MENUITEM "O&dstranit", FCIDM_SHVIEW_DELETE
-        MENUITEM "&Přejmenovat", FCIDM_SHVIEW_RENAME
+        MENUITEM "Vytvořit zástupc&e", IDM_CREATELINK
+        MENUITEM "O&dstranit", IDM_DELETE
+        MENUITEM "&Přejmenovat", IDM_RENAME
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
+        MENUITEM "&Vlastnosti", IDM_PROPERTIES
+    END
+END
+
+IDM_DRAGFILE MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Copy here", IDM_COPYHERE
+        MENUITEM "&Move here", IDM_MOVEHERE
+        MENUITEM "Create &shortcuts here", IDM_LINKHERE
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Cancel", 0
     END
 END
 
@@ -86,7 +113,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
     LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
     LTEXT "Složka:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
-    CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
+    CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS  | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
     EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Vytvořit novou složku", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
@@ -145,13 +172,13 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Spustit"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
+    ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
     LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevře.", 12289, 36, 11, 182, 18
     LTEXT "&Otevřít:", 12305, 7, 39, 24, 10
-    CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE |  CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 184, 100
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
@@ -183,14 +210,15 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
-STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
 CAPTION "Rozšířené vlastnosti"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
+    ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
     LTEXT "Zvolte rozšířené vlastnosti, které požadujtete pro tohoto zástupce.", -1, 5, 30, 210, 10
     CHECKBOX "Spustit s jinými pověřeními", 14000, 25, 50, 150, 10
     LTEXT "Tato možnost umožní spustit tohoto zástupce jako jiný uživatel nebo při spuštění se současným uživatelem chránit počítač před nepovolenou aktivitou programu.", -1, 50, 60, 175, 40
-    CHECKBOX "Spustit v odděleném paměťovém prostoru", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
+    CHECKBOX "Spustit v odděleném paměťovém prostoru", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "Storno", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
 END
@@ -200,27 +228,27 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "Obecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
-    EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
+    ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
+    EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT
     LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 40, 55, 10
-    CONTROL "Složka", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
+    CONTROL "Složka", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 58, 40, 170, 10
     LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 56, 55, 10
-    EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14009, 58, 56, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 72, 55, 10
-    EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14011, 58, 72, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Velikost na disku:", 140101, 8, 88, 55, 10
-    EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14012, 58, 88, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
-    EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14027, 58, 104, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 128, 55, 10
-    EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT 14015, 58, 128, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 152, 46, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 56, 152, 70, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 56, 166, 70, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 56, 180, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 151, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 151, 70, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 151, 70, 10
     PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
@@ -229,34 +257,34 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "Obecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
-    EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
+    ICON "", 14000, 16, 7, 32, 32, WS_VISIBLE
+    EDITTEXT 14001, 58, 9, 170, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
-    CONTROL "Soubor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
+    CONTROL "Soubor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 58, 35, 170, 10
     LTEXT "Otevírat v:", 14006, 8, 53, 50, 10
-    ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
+    ICON "", 14025, 58, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "&Změnit...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14007, 58, 53, 100, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 75, 45, 10
-    EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14009, 58, 75, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 91, 45, 10
-    EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14011, 58, 91, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Velikost na disku:", 140112, 8, 107, 55, 10
-    EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14012, 58, 107, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 131, 45, 10
-    EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14015, 58, 131, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Změněno:", 14016, 8, 147, 45, 10
-    EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14017, 58, 147, 170, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Otevřeno:", 14018, 8, 163, 45, 10
-    EDITTEXT 14019, 68, 160, 163, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
+    EDITTEXT 14019, 58, 163, 173, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 189, 45, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 189, 67, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 189, 49, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 188, 67, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 188, 50, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 188, 49, 10
     PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
 END
 
@@ -317,13 +345,16 @@ CAPTION "Nástroje"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Kontrola chyb", -1, 5, 5, 230, 60
+    ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
     LTEXT "Tento nástroj otestuje svazek na chyby.", -1, 40, 25, 160, 20
     PUSHBUTTON "Zkontrolovat...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Defragmentace", -1, 5, 65, 230, 60
-    LTEXT "Tento nástroj zdefragmentuje soubory na svazku", -1, 40, 85, 160, 20
+    ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
+    LTEXT "Tento nástroj zdefragmentuje soubory na svazku.", -1, 40, 85, 160, 20
     PUSHBUTTON "Defragmentovat...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Záloha", -1, 5, 130, 230, 60
-    LTEXT "Tímto nástrojem zazálohuje soubory na svazku.", -1, 40, 150, 160, 20
+    ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
+    LTEXT "Tento nástroj zazálohuje soubory na svazku.", -1, 40, 150, 160, 20
     PUSHBUTTON "Zálohovat...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
 END
 
@@ -375,7 +406,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
     LTEXT "Vyberte program, ve kterém chcete otevřít tento soubor: ", -1, 44, 12, 211, 10
-    LTEXT "Soubor:    ", 14001, 44, 25, 188, 10
+    LTEXT "Soubor:    ", 14001, 44, 25, 188, 20
     GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
     CONTROL "Programy", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
     AUTOCHECKBOX "&Vždy použít vybraný program k otevření tohoto typu souboru", 14003, 20, 193, 225, 10
@@ -384,35 +415,25 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
 END
 
-IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
-STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
-CAPTION "Kopírování..."
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
-BEGIN
-    PUSHBUTTON "Storno", 14002, 195, 14, 60, 16
-    CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
-    LTEXT "Soubor", 14001, 8, 6, 169, 10
-END
-
 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
 CAPTION "Obecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Úkoly", -1, 7, 10, 249, 45
-    ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    AUTORADIOBUTTON "&Zobrazit běžné operace ve složkách", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Použít klas&ické složky ReactOS", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
+    AUTORADIOBUTTON "&Zobrazit běžné operace ve složkách", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Použít klas&ické složky ReactOS", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 120, 10
     GROUPBOX "Procházení složek", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    AUTORADIOBUTTON "Otevírat každou složku ve stejné&m okně", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Ote&vírat každou složku ve svém vlastním okně", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
+    AUTORADIOBUTTON "Otevírat každou složku ve stejné&m okně", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Ote&vírat každou složku ve svém vlastním okně", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 140, 10
     GROUPBOX "Klikání na položky", -1, 7, 110, 249, 60
-    ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    AUTORADIOBUTTON "Jedno kliknutí k &otevření položky (vybrat ukázáním)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon podle &nastavení prohlížeče", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon jen &při ukázání na ně", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Dvojkliknutí k otevření položky (vybrat kliknutím)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
+    AUTORADIOBUTTON "Jedno kliknutí k &otevření položky (vybrat ukázáním)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon podle &nastavení prohlížeče", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon jen &při ukázání na ně", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
+    AUTORADIOBUTTON "&Dvojkliknutí k otevření položky (vybrat kliknutím)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 170, 10
     PUSHBUTTON "O&bnovit výchozí", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
 END
 
@@ -422,13 +443,13 @@ CAPTION "Zobrazení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Zobrazení složky", -1, 7, 10, 249, 60
-    //ICON
+    ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
     LTEXT "Zobrazení použité pro tuto složku (jako třeba Podrobnosti nebo Miniatury)\n lze použít pro všechny složky.", -1, 60, 20, 180, 20
     PUSHBUTTON "&Použít pro všechny složky", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Ob&novit všechny složky", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Pokročilá nastavení:", -1, 7, 80, 100, 10
-    CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
-    PUSHBUTTON "Obnovit výchozí", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
+    CONTROL "", 14003, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_LINESATROOT, 7, 90, 249, 120
+    PUSHBUTTON "Obnovit výchozí", 14004, 177, 215, 80, 14, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
@@ -437,7 +458,7 @@ CAPTION "Typy souborů"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Registrované &typy souborů:", -1, 7, 10, 70, 10
-    CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
+    CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
     PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "O&dstranit", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Podrobnosti pro typ souborů '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
@@ -470,26 +491,26 @@ BEGIN
     ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
 END
 
-IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
+IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 CAPTION "Odhlásit se ze systému ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    LTEXT "Opravdu se chcete odhlásit?", -1, 43, 11, 140, 22
-    DEFPUSHBUTTON "&Odhlásit", IDOK, 57, 40, 60, 14
-    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
+    ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
+    LTEXT "Opravdu se chcete odhlásit?", -1, 35, 16, 146, 8
+    DEFPUSHBUTTON "&Odhlásit", IDOK, 41, 39, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
 END
 
-IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
+IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 CAPTION "Odpojit se od systému ReactOS" //jak to prelozit, kde to v realu uvidim?
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    LTEXT "Opravdu se chcete odpojit?", -1, 49, 12, 137, 23
-    DEFPUSHBUTTON "&Odpojit", IDOK, 57, 40, 60, 14
-    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
+    ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
+    LTEXT "Opravdu se chcete odpojit?", -1, 49, 15, 131, 8
+    DEFPUSHBUTTON "&Odpojit", IDOK, 47, 38, 47, 14
+    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
 END
 
 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
@@ -584,57 +605,69 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "&Aktivovat kompresi", 28675, 16, 152, 155, 10
 END
 
-IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
+IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Zkontrolovat disk"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 53, 100, 60, 14
-    GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 50
-    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
-    AUTOCHECKBOX "Automaticky opravovat chyby souborového systému", 14000, 16, 15, 155, 10
+    DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 63, 95, 60, 14
+    GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 40
+    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
+    AUTOCHECKBOX "Automaticky opravovat chyby", 14000, 12, 15, 155, 10
     AUTOCHECKBOX "&Vyhledat a pokusit se obnovit vadné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
-    CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
+    CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
     LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
 END
 
-IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
+IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Změnit ikonu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
-    LTEXT "Název souboru:", -1, 7, 14, 208, 10
-    PUSHBUTTON "Procházet...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
-    EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Ikony:", -1, 7, 47, 208, 10
-    LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
+    LTEXT "Vyhledat ikony v souboru:", -1, 7, 7, 179, 10
+    PUSHBUTTON "Procházet...", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
+    EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Vyberte ikonu z následujícího seznamu:", -1, 7, 36, 179, 10
+    LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 81, 179, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
+END
+
+IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Varování"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
+    LTEXT "Tento soubor může být využíván operačním systémem nebo\n\
+jinou aplikací. Změnou tohoto souboru může být systém\n\
+poškozen nebo omezena jeho funkcionalita.\n\n\
+Určitě chcete otevřít tento soubor?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
+    DEFPUSHBUTTON "Ano", IDYES, 125, 55, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Ne", IDNO, 180, 55, 50, 14
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     /* columns in the shellview */
-    IDS_SHV_COLUMN1 "Název"
-    IDS_SHV_COLUMN2 "Velikost"
-    IDS_SHV_COLUMN3 "Typ"
-    IDS_SHV_COLUMN4 "Změněno"
-    IDS_SHV_COLUMN5 "Atributy"
-    IDS_SHV_COLUMN6 "Velikost"
-    IDS_SHV_COLUMN7 "Volné místo"
-    IDS_SHV_COLUMN8 "Jméno"
-    IDS_SHV_COLUMN9 "Komentář"
-    IDS_SHV_COLUMN10 "Vlastník"
-    IDS_SHV_COLUMN11 "Skupina"
-    IDS_SHV_COLUMN12 "Název souboru"
-    IDS_SHV_COLUMN13 "Kategorie"
+    IDS_SHV_COLUMN_NAME "Jméno"
+    IDS_SHV_COLUMN_SIZE "Velikost"
+    IDS_SHV_COLUMN_TYPE "Typ"
+    IDS_SHV_COLUMN_MODIFIED "Změněno"
+    IDS_SHV_COLUMN_ATTRIBUTES "Atributy"
+    IDS_SHV_COLUMN_DISK_CAPACITY "Velikost"
+    IDS_SHV_COLUMN_DISK_AVAILABLE "Volné místo"
+    IDS_SHV_COLUMN_OWNER "Vlastník"
+    IDS_SHV_COLUMN_GROUP "Skupina"
+    IDS_SHV_COLUMN_FILENAME "Název souboru"
+    IDS_SHV_COLUMN_CATEGORY "Kategorie"
     IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Původní umístění"
     IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstraněno"
     IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Druh písma" //fonttype
     IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Pracovní skupina"
-    IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Síťové umístění"
+    IDS_SHV_COLUMN_NETLOCATION "Síťové umístění"
     IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
-    IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Status"
+    IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stav"
     IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentáře"
     IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Umístění"
     IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
@@ -644,7 +677,13 @@ BEGIN
     IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
     IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Koš"
     IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panely"
-    IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje správy"
+    IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje pro správu"
+
+    /* special folders descriptions */
+    IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Nástroje pro konfiguraci a správu počítače."
+    IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Přizpůsobení zobrazení souborů a složek a nastavení výchozých programů."
+    IDS_FONTS_DESCRIPTION "Přidá, mění a spravuje soubory písem."
+    IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Zobrazí instalované tiskárny a faxy a pomůže přidat další."
 
     /* context menus */
     IDS_VIEW_LARGE "&Vedle sebe"
@@ -661,10 +700,12 @@ BEGIN
     IDS_RESTORE "Obnovit"
     IDS_FORMATDRIVE "Formátovat..."
     IDS_RENAME "Přejmenovat"
-    IDS_INSERT "Vložit"
+    IDS_PASTE "Vložit"
+    IDS_EJECT "Eject"
+    IDS_DISCONNECT "Disconnect"
 
-    IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nelze vytvořit novou složku, protože přístup byl odepřen."
-    IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Chyba při pokusu vytvořit novou složku"
+    IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Složku '%1' nebylo možné vytvořit"
+    IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Složku nebylo možné vytvořit"
     IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdit odstranění souboru"
     IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdit odstranění složky"
     IDS_DELETEITEM_TEXT "Opravdu chcete odstranit '%1'?"
@@ -678,13 +719,18 @@ BEGIN
     IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdit přepsání souboru"
     IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tato složka již obsahuje složku s názvem '%1'.\n\nPokud mají soubory v cílové složce stejné názvy jako soubory ve zvolené\nsložce, budou přepsány. Opravdu chcete přesunout nebo zkopírovat tuto složku?"
 
+    IDS_FILEOOP_COPYING "Kopírování"
+    IDS_FILEOOP_MOVING "Přesouvání"
+    IDS_FILEOOP_DELETING "Odstraňování"
+    IDS_FILEOOP_FROM_TO "Z %1 do %2"
+    IDS_FILEOOP_FROM "Z %1"
+    IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Příprava"
+
     /* message box strings */
     IDS_RESTART_TITLE "Restartovat"
     IDS_RESTART_PROMPT "Opravdu chcete restartovat systém?"
     IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnout"
     IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Opravdu chcete vypnout počítač?"
-    IDS_LOGOFF_TITLE "Odhlásit se"
-    IDS_LOGOFF_PROMPT "Opravdu se chcete odhlásit?"
 
     /* Run File dialog */
     IDS_RUNDLG_ERROR "Nelze zobrazit dialog Spustit soubor (interní chyba)"
@@ -725,8 +771,11 @@ BEGIN
     IDS_NEWFOLDER "Nová složka"
 
     IDS_DRIVE_FIXED "Místní disk"
-    IDS_DRIVE_CDROM "CDROM"
-    IDS_DRIVE_NETWORK "Síťový Disk"
+    IDS_DRIVE_CDROM "Jednotka CD"
+    IDS_DRIVE_NETWORK "Síťový disk"
+    IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
+    IDS_DRIVE_REMOVABLE "Vyměnitelný disk"
+    IDS_FS_UNKNOWN "Neznámý"
 
     /* Open With */
     IDS_OPEN_WITH "Otevřít v"
@@ -746,26 +795,45 @@ BEGIN
     IDS_PICK_ICON_TITLE "Zvolit ikonu"
     IDS_PICK_ICON_FILTER "Soubory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
     IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
+
+    IDS_CANTLOCKVOLUME "Unable to lock volume (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTDISMOUNTVOLUME "Unable to dismount volume (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTEJECTMEDIA "Unable to eject media (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTSHOWPROPERTIES "Unable to show properties (Error Code: %lu)."
+    IDS_CANTDISCONNECT "Unable to disconnect (Error Code: %lu)."
+
+    /* Friendly File Type Names */
     IDS_DIRECTORY "Složka"
-    IDS_VIRTUAL_DRIVER "Virtuální ovladač zařízení"
     IDS_BAT_FILE "ReactOS dávkový soubor"
     IDS_CMD_FILE "ReactOS příkazový skript"
-    IDS_COM_FILE "DOSová aplikace"
+    IDS_COM_FILE "DOS Aplikace"
     IDS_CPL_FILE "Položka Ovládacích panelů"
     IDS_CUR_FILE "Kurzor"
+    IDS_DB__FILE "Database File"
     IDS_DLL_FILE "Rozšíření aplikace"
     IDS_DRV_FILE "Ovladač zařízení"
+    IDS_EFI_FILE "Extensible Firmware Interface Executable"
     IDS_EXE_FILE "Aplikace"
+    IDS_NLS_FILE "National Language Support File"
+    IDS_OCX_FILE "ActiveX Control"
+    IDS_TLB_FILE "Type Library"
     IDS_FON_FILE "Soubor písma"
     IDS_TTF_FILE "Soubor písma TrueType"
+    IDS_OTF_FILE "Soubor písma OpenType"
     IDS_HLP_FILE "Soubor nápovědy"
+    IDS_ICO_FILE "Ikona"
     IDS_INI_FILE "Konfigurační nastavení"
     IDS_LNK_FILE "Zástupce"
+    IDS_NT__FILE "NT DOS32 Configuration File"
+    IDS_PIF_FILE "NT VDM Program Information File"
+    IDS_SCR_FILE "Spořič obrazovky"
     IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
+    IDS_VXD_FILE "Virtuální ovladač zařízení"
+    IDS_ANY_FILE "Soubor %s"
 
     IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
     IDS_EXPLORE_VERB "Prozkoumat"
-    IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako "
+    IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako..."
     IDS_EDIT_VERB "Upravit"
     IDS_FIND_VERB "Najít"
     IDS_PRINT_VERB "Tisknout"
@@ -784,7 +852,16 @@ BEGIN
     IDS_FILE_DETAILSADV "Soubory s příponou '%s' jsou typu '%s'. Kliknutím na tlačítko Pokročilé lze změnit nastavení pro všechny soubory '%s'."
     IDS_FILE_TYPES "Typy souborů"
     IDS_COLUMN_EXTENSION "Přípony"
+
+    /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
+       used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
+    IDS_FILE_EXT_TYPE "Soubor %s"
+
     IDS_BYTES_FORMAT "bajtů"
     IDS_UNKNOWN_APP "Neznámá aplikace"
     IDS_EXE_DESCRIPTION "Popis:"
+
+    IDS_MENU_EMPTY "(Prázdné)"
+    IDS_OBJECTS "Položek: %d"
+    IDS_OBJECTS_SELECTED "Položek vybráno: %d"
 END