[INETCPL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / inetcpl / lang / lt-LT.rc
index 19236cb..bb407ad 100644 (file)
 
 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPL_NAME        "Internet Settings"
+    IDS_CPL_INFO        "Configure Wine Internet Browser and related settings"
+    IDS_SEC_SETTINGS    "Security settings for zone: "
+    IDS_SEC_LEVEL0      "Custom"
+    IDS_SEC_LEVEL1      "Very Low"
+    IDS_SEC_LEVEL2      "Low"
+    IDS_SEC_LEVEL3      "Medium"
+    IDS_SEC_LEVEL4      "Increased"
+    IDS_SEC_LEVEL5      "High"
+END
+
 /* "General" propsheet */
 IDD_GENERAL DIALOG  0, 0, 320, 220
 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
@@ -31,18 +44,18 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Bendrosios"
 BEGIN
 
-    GROUPBOX    " Pradžios tinklalapis ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 56
+    GROUPBOX    "Pradžios tinklalapis ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 56
     LTEXT       "Galite pasirinkti adresą, kuris bus naudojamas kaip jūsų pradžios tinklalapis.",
-                IDC_STATIC, 58, 14, 252, 10
-    EDITTEXT    IDC_HOME_EDIT, 58, 26, 252, 12, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON  "&Dabartinis puslapis", IDC_HOME_CURRENT, 58, 40, 80, 14
-    PUSHBUTTON  "&Numatytasis puslapis", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 40, 80, 14
-    PUSHBUTTON  "&Tuščias puslapis", IDC_HOME_BLANK, 230, 40, 80, 14
-    GROUPBOX    " Naršymo istorija ", IDC_STATIC, 4, 60, 312, 46
+                IDC_STATIC, 10, 14, 300, 10
+    EDITTEXT    IDC_HOME_EDIT, 10, 26, 300, 12, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON  "&Dabartinis puslapis", IDC_HOME_CURRENT, 58, 42, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Numatytasis puslapis", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 42, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Tuščias puslapis", IDC_HOME_BLANK, 230, 42, 80, 14
+    GROUPBOX    "Naršymo istorija ", IDC_STATIC, 4, 66, 312, 42
     LTEXT       "Jūs galite pašalinti puslapius podėlyje, slapukus ir kitus duomenis.",
-                IDC_STATIC, 58, 72, 252, 10
-    PUSHBUTTON  "Šalinti &failus...", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 86, 80, 14
-    PUSHBUTTON  "Nuo&statos...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 86, 80, 14
+                IDC_STATIC, 10, 76, 300, 10
+    PUSHBUTTON  "Šalinti &failus...", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 90, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "Nuo&statos...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 90, 80, 14
 
 END
 
@@ -54,15 +67,15 @@ CAPTION "Šalinti naršymo istoriją"
 BEGIN
 
     AUTOCHECKBOX   "Laikini interneto failai\nTinklalapių kopijos podėlyje, paveikslai, liudijimai.",
-                    IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "Slapukai\nTinklalapių kompiuteryje išsaugoti failai, kuriuose saugomi naudotojų nustatymai ir prisijungimo informacija.",
-                    IDC_DELETE_COOKIES, 10, 38, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_COOKIES, 10, 48, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "Istorija\nTinklalapių, kuriuos naršėte, sąrašas.",
-                    IDC_DELETE_HISTORY, 10, 68, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_HISTORY, 10, 88, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "Formų duomenys\nNaudotojų vardai ir kita informacija, kurią įvedėte į formas.",
-                    IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 98, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 128, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "Slaptažodžiai\nIšsaugoti slaptažodžiai, kuriuos įvedėte į formas.",
-                    IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 128, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+                    IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 168, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     DEFPUSHBUTTON  "Atsisakyti", IDCANCEL, 185, 230, 60, 15, WS_GROUP
     PUSHBUTTON     "Šalinti", IDOK, 120, 230, 60, 15, WS_GROUP
 
@@ -75,12 +88,12 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Saugumas"
 BEGIN
 
-    CONTROL     "Listview", IDC_SEC_LISTVIEW, "SysListView32",
+    CONTROL     "", IDC_SEC_LISTVIEW, "SysListView32",
                 LVS_ICON | LVS_ALIGNLEFT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_VSCROLL,
                 4, 4, 312, 58
     LTEXT       "", IDC_SEC_ZONE_INFO, 4, 68, 312, 20
     GROUPBOX    "", IDC_SEC_GROUP, 4, 88, 312, 126
-    CONTROL     "trackbar", IDC_SEC_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",
+    CONTROL     "", IDC_SEC_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",
                 TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_REVERSED, 8, 98, 32, 100
     LTEXT       "", IDC_SEC_LEVEL, 48, 102, 180, 12
     LTEXT       "", IDC_SEC_LEVEL_INFO, 48, 114, 260, 80
@@ -93,23 +106,10 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Turinys"
 BEGIN
 
-    GROUPBOX    " Liudijimai ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 50
+    GROUPBOX    "Liudijimai ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 50
     LTEXT       "Liudijimai yra naudojami jūsų tapatumo nustatymui ir liudijimo įstaigų bei publikuotojų tapatumui nustatyti.",
                 IDC_STATIC, 58, 14, 252, 18
     PUSHBUTTON  "Liudijimai...", IDC_CERT, 146, 34, 80, 14
     PUSHBUTTON "Publikuotojai...", IDC_CERT_PUBLISHER, 230, 34, 80, 14
 
 END
-
-STRINGTABLE
-BEGIN
-    IDS_CPL_NAME        "Internet Settings"
-    IDS_CPL_INFO        "Configure Wine Internet Browser and related settings"
-    IDS_SEC_SETTINGS    "Security settings for zone: "
-    IDS_SEC_LEVEL0      "Custom"
-    IDS_SEC_LEVEL1      "Very Low"
-    IDS_SEC_LEVEL2      "Low"
-    IDS_SEC_LEVEL3      "Medium"
-    IDS_SEC_LEVEL4      "Increased"
-    IDS_SEC_LEVEL5      "High"
-END