[GETUNAME]: Translation update by Sergey Stopkin.
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / getuname / lang / sq-AL.rc
index 698da37..926fb9c 100644 (file)
 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    0 "Pavlefshëm" 
-    1 "Fillimi i kreut" 
-    2 "Fillimi i tekstit" 
-    3 "Mbarimi i tekstit" 
-    4 "Mbarimi i transmetimit" 
-    5 "Hetim" 
-    6 "Falënderime" 
-    7 "Zile" 
-    8 "Hapësirë" 
-    9 "Karaktere Tabelore" 
-    10 "Linjë Furnizimi" 
-    11 "Linjë Tabelore" 
-    12 "Formë Furnizimi" 
-    13 "Kthim Transporti" 
-    14 "Nxirr Jashtë" 
-    15 "Fut Brenda" 
-    16 "Linjë Informacioni Arratisje" 
-    17 "Kontroll Pajisje Një" 
-    18 "Kontroll Pajisje Dy" 
-    19 "Kontroll Pajisje Tre" 
-    20 "Kontroll Pajisje Katër" 
-    21 "Falënderime Negative" 
-    22 "Pushim Sinkronizimi" 
-    23 "Mbarimi i Bllokut Transmetimit" 
-    24 "Anulo" 
-    25 "Mbarim Mesatarë" 
-    26 "Zëvendësim" 
-    27 "Arratisje" 
-    28 "Informacion Ndarës Katër" 
-    29 "Informacion Ndarës Tre" 
-    30 "Informacion Ndarës Dy" 
-    31 "Informacion Ndarës Një" 
-    32 "Hapësire" 
-    33 "Pikë-çuditëse" 
-    34 "Pikëpyetje" 
-    35 "Shenjë Numri" 
-    36 "Shenjë Dollari" 
-    37 "Shenjë Përqindje" 
-    38 "Simbol" 
-    39 "Apostrof" 
-    40 "Kllape Majtas" 
-    41 "Kllape Djathtas" 
-    42 "Yll" 
-    43 "Shenja Plus" 
-    44 "Presje" 
-    45 "Vizë ndarëse-Minus" 
-    46 "Pikë" 
-    47 "Solidus" 
-    48 "Shifër Zero" 
-    49 "Shifër Një" 
-    50 "Shifër Dy" 
-    51 "Shifër Tre" 
-    52 "Shifër Katër" 
-    53 "Shifër Pesë" 
-    54 "Shifër Gjashtë" 
-    55 "Shifër Shtatë" 
-    56 "Shifër Tetë" 
-    57 "Shifër Nëntë" 
-    58 "Dy Pika" 
-    59 "Pikëpresje" 
-    60 "Shenjë Mpakë-Se" 
-    61 "Shenjë Barazimi" 
-    62 "Shenjë Më-madhe Se" 
-    63 "Pikëpyetje" 
-    64 "Në Komercial" 
-    65 "Shkronjë e Madhe Latine A" 
-    66 "Shkronjë e Madhe Latine B" 
-    67 "Shkronjë e Madhe Latine C" 
-    68 "Shkronjë e Madhe Latine D" 
-    69 "Shkronjë e Madhe Latine E" 
-    70 "Shkronjë e Madhe Latine F" 
-    71 "Shkronjë e Madhe Latine G" 
-    72 "Shkronjë e Madhe Latine H" 
-    73 "Shkronjë e Madhe Latine I" 
-    74 "Shkronjë e Madhe Latine J" 
-    75 "Shkronjë e Madhe Latine K" 
-    76 "Shkronjë e Madhe Latine L" 
-    77 "Shkronjë e Madhe Latine M" 
-    78 "Shkronjë e Madhe Latine N" 
-    79 "Shkronjë e Madhe Latine O" 
-    80 "Shkronjë e Madhe Latine P" 
-    81 "Shkronjë e Madhe Latine Q" 
-    82 "Shkronjë e Madhe Latine R" 
-    83 "Shkronjë e Madhe Latine S" 
-    84 "Shkronjë e Madhe Latine T" 
-    85 "Shkronjë e Madhe Latine U" 
-    86 "Shkronjë e Madhe Latine V" 
-    87 "Shkronjë e Madhe Latine W" 
-    88 "Shkronjë e Madhe Latine X" 
-    89 "Shkronjë e Madhe Latine Y" 
-    90 "Shkronjë e Madhe Latine Z" 
-    91 "Kllapë Rrumbullake Majtas" 
-    92 "Rikthe Solidus" 
-    93 "Kllapë Rrumbullake Djathtas" 
-    94 "Theks Lakor" 
-    95 "Linjë Ulët" 
-    96 "Theks Rëndë" 
-    97 "Shkronjë e Vogël Latine A" 
-    98 "Shkronjë e Vogël Latine B" 
-    99 "Shkronjë e Vogël Latine C" 
-    100 "Shkronjë e Vogël Latine D" 
-    101 "Shkronjë e Vogël Latine E" 
-    102 "Shkronjë e Vogël Latine F" 
-    103 "Shkronjë e Vogël Latine G" 
-    104 "Shkronjë e Vogël Latine H" 
-    105 "Shkronjë e Vogël Latine I" 
-    106 "Shkronjë e Vogël Latine J" 
-    107 "Shkronjë e Vogël Latine K" 
-    108 "Shkronjë e Vogël Latine L" 
-    109 "Shkronjë e Vogël Latine M" 
-    110 "Shkronjë e Vogël Latine N" 
-    111 "Shkronjë e Vogël Latine O" 
-    112 "Shkronjë e Vogël Latine P" 
-    113 "Shkronjë e Vogël Latine Q" 
-    114 "Shkronjë e Vogël Latine R" 
-    115 "Shkronjë e Vogël Latine S" 
-    116 "Shkronjë e Vogël Latine T" 
-    117 "Shkronjë e Vogël Latine U" 
-    118 "Shkronjë e Vogël Latine V" 
-    119 "Shkronjë e Vogël Latine W" 
-    120 "Shkronjë e Vogël Latine X" 
-    121 "Shkronjë e Vogël Latine Y" 
-    122 "Shkronjë e Vogël Latine Z" 
-    123 "Kllapë Dredhur Majtas" 
-    124 "Linjë Vertikale" 
-    125 "Kllapë Dredhur Djathtas" 
-    126 "Tildë" 
-    127 "Fshi" 
-    130 "Pushimi Lejuar Këtu" 
-    131 "Pa Pushim Këtu" 
-    133 "Linja Tjetër" 
-    134 "Fillimi i Zonës Përzgjedhur" 
-    135 "Mbarimi i Zonës Përzgjedhur" 
-    136 "Ndërto Karakterin Nxjerrës" 
-    137 "Karakterin Nxjerrës Me Justifikim" 
-    138 "Ndërto Linjën Karakterit" 
-    139 "Linja e Pjesshme Përpara" 
-    140 "Linja e Pjesshme Mbrapa" 
-    141 "Rikthe Linjën Furnizuese" 
-    142 "Turne Tek Dy" 
-    143 "Turne Tek Tre" 
-    144 "Varg Kontroll Pajisjesh" 
-    145 "Përdorim Privat Një" 
-    146 "Përdorim Privat Dy" 
-    147 "Vendos Gjendjen Transmetimit" 
-    148 "Anulo Karakteret" 
-    149 "Mesazh Pritje" 
-    150 "Fillimi i Zonës Ruajtur" 
-    151 "Mbarimi i Zonës Ruajtur" 
-    152 "Fillimi i Vargut" 
-    154 "Prezantim Karakteri Tek" 
-    155 "Prezantimi i Kontrollit Sekuencë" 
-    156 "Përfundues Vargu" 
-    157 "Komanda e Operimit të Sistemit" 
-    158 "Mesazhe Fshehtësie" 
-    159 "Komanda Programi Aplikimi" 
-    160 "Jo-Pushim Hapësirë" 
-    161 "Pikëçuditje Përmbysur" 
-    162 "Shenjë Cent" 
-    163 "Shenjë Pound" 
-    164 "Shenjë Monedhe" 
-    165 "Shenja Yen" 
-    166 "Tabelë Thyer" 
-    167 "Zgjedh Shenjë" 
-    168 "Diaeresis" 
-    169 "Shenjë Drejtë Autorit" 
-    170 "Treguese Rendorë Femërorë" 
-    171 "Drejtim-Majtas Kënd Dyfishtë Shenjë Citati" 
-    172 "Ska Shenjë" 
-    173 "Vizë Ndarëse Butë" 
-    174 "Shenjë Regjistruar" 
-    175 "Macron" 
-    176 "Shenjë Shkalle" 
-    177 "Shenjë Plus-Minus" 
-    178 "Indeks i Sipërm Dy" 
-    179 "Indeks i Sipërm Tre" 
-    180 "Theks i Mprehtë" 
-    181 "Shenjë Micro" 
-    182 "Shenjë Pilcrow" 
-    183 "Pikë Mesit" 
-    184 "Cedilla" 
-    185 "Indeks i Sipërm Një" 
-    186 "Tregues Rendor Mashkullor" 
-    187 "Drejtim-Djathtas Kënd Dyfishtë Shenjë Citat" 
-    188 "Pjesa Një Tremujori Vulgare" 
-    189 "Gjysma Pjesës Vulgare" 
-    190 "Pjesa e Treçerekut Vulgare" 
-    191 "Pikëpyetje Përmbysur" 
-    192 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rëndë" 
-    193 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Mprehtë" 
-    194 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Theks-lakor" 
-    195 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Tildë" 
-    196 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Diaeresis" 
-    197 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rreth Mbi" 
-    198 "Shkronjë e Madhe Latine Ae" 
-    199 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Cedilla" 
-    200 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Rëndë" 
-    201 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Mprehtë" 
-    202 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Theks-lakor" 
-    203 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Diaeresis" 
-    204 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Rëndë" 
-    205 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Mprehtë" 
-    206 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Theks-lakor" 
-    207 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Diaeresis" 
-    208 "Shkronjë e Madhe Latine Eth" 
-    209 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Tildë" 
-    210 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Rëndë" 
-    211 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Mprehtë" 
-    212 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Theks-lakor" 
-    213 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë" 
-    214 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Diaeresis" 
-    215 "Shenjë Shumëzimi" 
-    216 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Goditje" 
-    217 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Rëndë" 
-    218 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Mprehtë" 
-    219 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Theks-lakor" 
-    220 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis" 
-    221 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Mprehtë" 
-    222 "Shkronjë e Madhe Latine Gjemb" 
-    223 "Shkronjë e Vogël Latine Fortë S" 
-    224 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rëndë" 
-    225 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Mprehtë" 
-    226 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Theks-lakor" 
-    227 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Tildë" 
-    228 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Diaeresis" 
-    229 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rreth Mbi" 
-    230 "Shkronjë e Vogël Latine Ae" 
-    231 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Cedilla" 
-    232 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Rëndë" 
-    233 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Mprehtë" 
-    234 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Theks-lakor" 
-    235 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Diaeresis" 
-    236 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Rëndë" 
-    237 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Mprehtë" 
-    238 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Theks-lakor" 
-    239 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Diaeresis" 
-    240 "Shkronjë e Vogël Latine Eth" 
-    241 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Tildë" 
-    242 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Rëndë" 
-    243 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Mprehtë" 
-    244 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Theks-lakor" 
-    245 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë" 
-    246 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Diaeresis" 
-    247 "Shenjë Pjestimi" 
-    248 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Goditje" 
-    249 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Rëndë" 
-    250 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Mprehtë" 
-    251 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Theks-lakor" 
-    252 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis" 
-    253 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Mprehtë" 
-    254 "Shkronjë e Vogël Latine Gjemb" 
-    255 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Diaeresis" 
-    256 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Macron" 
-    257 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Macron" 
-    258 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Breve" 
-    259 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Breve" 
-    260 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Ogonek" 
-    261 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Ogonek" 
-    262 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Mprehtë" 
-    263 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Mprehtë" 
-    264 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Theks-lakor" 
-    265 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Theks-lakor" 
-    266 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Pikë Mbi" 
-    267 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Pikë Mbi" 
-    268 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Caron" 
-    269 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Caron" 
-    270 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Caron" 
-    271 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Caron" 
-    272 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Goditje" 
-    273 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Goditje" 
-    274 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Macron" 
-    275 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Macron" 
-    276 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Breve" 
-    277 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Breve" 
-    278 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Pikë Mbi" 
-    279 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Pikë Mbi" 
-    280 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Ogonek" 
-    281 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Ogonek" 
-    282 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Caron" 
-    283 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Caron" 
-    284 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Theks-lakor" 
-    285 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Theks-lakor" 
-    286 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Breve" 
-    287 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Breve" 
-    288 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Pikë Mbi" 
-    289 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Pikë Mbi" 
-    290 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Cedilla" 
-    291 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Cedilla" 
-    292 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Theks-lakor" 
-    293 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Theks-lakor" 
-    294 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Goditje" 
-    295 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Goditje" 
-    296 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Tildë" 
-    297 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Tildë" 
-    298 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Macron" 
-    299 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Macron" 
-    300 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Breve" 
-    301 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Breve" 
-    302 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Ogonek" 
-    303 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Ogonek" 
-    304 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Pikë Mbi" 
-    305 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë I" 
-    306 "Shkronjë e Madhe Latine Ij" 
-    307 "Shkronjë e Vogël Latine Ij" 
-    308 "Shkronjë e Madhe Latine J Me Theks-lakor" 
-    309 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Theks-lakor" 
-    310 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Cedilla" 
-    311 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Cedilla" 
-    312 "Shkronjë e Vogël Latine Kra" 
-    313 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Mprehtë" 
-    314 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Mprehtë" 
-    315 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Cedilla" 
-    316 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Cedilla" 
-    317 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Caron" 
-    318 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Caron" 
-    319 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Pike Mesi" 
-    320 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Pikë Mesi" 
-    321 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Goditje" 
-    322 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Goditje" 
-    323 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Mprehtë" 
-    324 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Mprehtë" 
-    325 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Cedilla" 
-    326 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Cedilla" 
-    327 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Caron" 
-    328 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Caron" 
-    329 "Shkronjë e Vogël Latine N Paraprihet nga apostrof" 
-    330 "Shkronjë e Madhe Latine Eng" 
-    331 "Shkronjë e Vogël Latine Eng" 
-    332 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Macron" 
-    333 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Macron" 
-    334 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Breve" 
-    335 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Breve" 
-    336 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Dy Mprehtë" 
-    337 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Dy Mprehtë" 
-    338 "Bashkim Shkronje Madhe Latine Oe" 
-    339 "Bashkim Shkronje Vogël Latine Oe" 
-    340 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Mprehtë" 
-    341 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Mprehtë" 
-    342 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Cedilla" 
-    343 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Cedilla" 
-    344 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Caron" 
-    345 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Caron" 
-    346 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Mprehtë" 
-    347 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Mprehtë" 
-    348 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Theks-lakor" 
-    349 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Theks-lakor" 
-    350 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Cedilla" 
-    351 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Cedilla" 
-    352 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Caron" 
-    353 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Caron" 
-    354 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Cedilla" 
-    355 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Cedilla" 
-    356 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Caron" 
-    357 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Caron" 
-    358 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Goditje" 
-    359 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Goditje" 
-    360 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Tildë" 
-    361 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Tildë" 
-    362 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Macron" 
-    363 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Macron" 
-    364 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Breve" 
-    365 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Breve" 
-    366 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Rreth Mbi" 
-    367 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Rreth Mbi" 
-    368 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Dy Mprehtë" 
-    369 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Dy Mprehtë" 
-    370 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Ogonek" 
-    371 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Ogonek" 
-    372 "Shkronjë e Madhe Latine W Me Theks-lakor" 
-    373 "Shkronjë e Vogël Latine W Me Theks-lakor" 
-    374 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Theks-lakor" 
-    375 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Theks-lakor" 
-    376 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Diaeresis" 
-    377 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Mprehtë" 
-    378 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Mprehtë" 
-    379 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Pikë Mbi" 
-    380 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Pikë Mbi" 
-    381 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Caron" 
-    382 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Caron" 
-    383 "Shkronjë e Vogël Latine Gjatë S" 
-    384 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Goditje" 
-    385 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Kapje" 
-    386 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Bar-lart" 
-    387 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Bar-lart" 
-    388 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Gjashtë" 
-    389 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Gjashtë" 
-    390 "Shkronjë e Madhe Latine Hap O" 
-    391 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Kapje" 
-    392 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Kapje" 
-    393 "Shkronjë e Madhe Latine Afrikan D" 
-    394 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Kapje" 
-    395 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Bar-lart" 
-    396 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Bar-lart" 
-    397 "Shkronjë e Vogël Latine Ktheu Delta" 
-    398 "Shkronjë e Madhe Latine Kundërt E" 
-    399 "Shkronjë e Madhe Latine Schwa" 
-    400 "Shkronjë e Madhe Latine Hap E" 
-    401 "Shkronjë e Madhe Latine F Me Kapje" 
-    402 "Shkronjë e Vogël Latine F Me Kapje" 
-    403 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Kapje" 
-    404 "Shkronjë e Madhe Latine Gama" 
-    405 "Shkronjë e Vogël Latine Hv" 
-    406 "Shkronjë e Madhe Latine Iota" 
-    407 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Goditje" 
-    408 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Kapje" 
-    409 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Kapje" 
-    410 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Bar" 
-    411 "Shkronjë e Vogël Latine Lambda Me Goditje" 
-    412 "Shkronjë e Madhe Latine Ktheu M" 
-    413 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Majtas Kapje" 
-    414 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Këmbë Gjatësi Djathtas" 
-    415 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Mesit Tildë" 
-    416 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Bri" 
-    417 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Bri" 
-    418 "Shkronjë e Madhe Latine Oi" 
-    419 "Shkronjë e Vogël Latine Oi" 
-    420 "Shkronjë e Madhe Latine P Me Kapje" 
-    421 "Shkronjë e Vogël Latine P Me Kapje" 
-    422 "Latine Shkronjë Yr" 
-    423 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Dy" 
-    424 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Dy" 
-    425 "Shkronjë e Madhe Latine Esh" 
-    426 "Latin Shkronjë Kundërt Esh lak" 
-    427 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Palatal Kapje" 
-    428 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Kapje" 
-    429 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Kapje" 
-    430 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Kapje Retroflex" 
-    431 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Bri" 
-    432 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Bri" 
-    433 "Shkronjë e Madhe Latine Upsilon" 
-    434 "Shkronjë e Madhe Latine V Me Kapje" 
-    435 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Kapje" 
-    436 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Kapje" 
-    437 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Goditje" 
-    438 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Goditje" 
-    439 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh" 
-    440 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh Kundërt" 
-    441 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Kundërt" 
-    442 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Bisht" 
-    443 "Latine Shkronjë Dy Me Goditje" 
-    444 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Pesë" 
-    445 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Pesë" 
-    446 "Latine Shkronjë Përmbys Glottal Ndalo Me Goditje" 
-    447 "Latine Shkronjë Wynn" 
-    448 "Latine Shkronjë Dental Kliko" 
-    449 "Latine Shkronjë Lateral Kliko" 
-    450 "Latine Shkronjë Alveolar Kliko" 
-    451 "Latine Shkronjë Retroflex Kliko" 
-    452 "Shkronjë e Madhe Latine Dz Me Caron" 
-    453 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Shkronjë e Vogël Z Me Caron" 
-    454 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Me Caron" 
-    455 "Shkronjë e Madhe Latine Lj" 
-    456 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Shkronjë e Vogël J" 
-    457 "Shkronjë e Vogël Latine Lj" 
-    458 "Shkronjë e Madhe Latine Nj" 
-    459 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Shkronjë e Vogël J" 
-    460 "Shkronjë e Vogël Latine Nj" 
-    461 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Caron" 
-    462 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Caron" 
-    463 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Caron" 
-    464 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Caron" 
-    465 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Caron" 
-    466 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Caron" 
-    467 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Caron" 
-    468 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Caron" 
-    469 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Macron" 
-    470 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Macron" 
-    471 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Mprehtë" 
-    472 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Mprehtë" 
-    473 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Caron" 
-    474 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Caron" 
-    475 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Rëndë" 
-    476 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Rëndë" 
-    477 "Shkronjë e Vogël Latine kthyer E" 
-    478 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Diaeresis dhe Macron" 
-    479 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Diaeresis dhe Macron" 
-    480 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Pikë Mbi dhe Macron" 
-    481 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Pikë Mbi dhe Macron" 
-    482 "Shkronjë e Madhe Latine Ae Me Macron" 
-    483 "Shkronjë e Vogël Latine Ae Me Macron" 
-    484 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Goditje" 
-    485 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Goditje" 
-    486 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Caron" 
-    487 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Caron" 
-    488 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Caron" 
-    489 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Caron" 
-    490 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Ogonek" 
-    491 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Ogonek" 
-    492 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Ogonek dhe Macron" 
-    493 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Ogonek dhe Macron" 
-    494 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh Me Caron" 
-    495 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Caron" 
-    496 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Caron" 
-    497 "Shkronjë e Madhe Latine Dz" 
-    498 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Shkronjë e Vogël Z" 
-    499 "Shkronjë e Vogël Latine Dz" 
-    500 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Mprehtë" 
-    501 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Mprehtë" 
-    502 "Shkronjë e Madhe Latine Hwair" 
-    503 "Shkronjë e Madhe Latine Wynn" 
-    504 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Rëndë" 
-    505 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Rëndë" 
-    506 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rreth Mbi dhe Mprehtë" 
-    507 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rreth Mbi dhe Mprehtë" 
-    508 "Shkronjë e Madhe Latine Ae Me Mprehtë" 
-    509 "Shkronjë e Vogël Latine Ae Me Mprehtë" 
-    510 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Goditje dhe Mprehtë" 
-    511 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Goditje dhe Mprehtë" 
-    512 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Dyshe Rëndë" 
-    513 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Dyshe Rëndë" 
-    514 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Përmbysur Breve" 
-    515 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Përmbysur Breve" 
-    516 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Dyshe Rëndë" 
-    517 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Dyshe Rëndë" 
-    518 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Përmbysur Breve" 
-    519 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Përmbysur Breve" 
-    520 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Dyshe Rëndë" 
-    521 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Dyshe Rëndë" 
-    522 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Përmbysur Breve" 
-    523 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Përmbysur Breve" 
-    524 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Dyshe Rëndë" 
-    525 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Dyshe Rëndë" 
-    526 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Përmbysur Breve" 
-    527 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Përmbysur Breve" 
-    528 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Dyshe Rëndë" 
-    529 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Dyshe Rëndë" 
-    530 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Përmbysur Breve" 
-    531 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Përmbysur Breve" 
-    532 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Dyshe Rëndë" 
-    533 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Dyshe Rëndë" 
-    534 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Përmbysur Breve" 
-    535 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Përmbysur Breve" 
-    536 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Presje Poshtë" 
-    537 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Presje Poshtë" 
-    538 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Presje Poshtë" 
-    539 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Presje Poshtë" 
-    540 "Shkronjë e Madhe Latine Yogh" 
-    541 "Shkronjë e Vogël Latine Yogh" 
-    542 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Caron" 
-    543 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Caron" 
-    544 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Këmb Gjatësi Majtas" 
-    545 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Kaçurel" 
-    546 "Shkronjë e Madhe Latine Ou" 
-    547 "Shkronjë e Vogël Latine Ou" 
-    548 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Kapje" 
-    549 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Kapje" 
-    550 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Pikë Mbi" 
-    551 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Pikë Mbi" 
-    552 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Cedilla" 
-    553 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Cedilla" 
-    554 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Diaeresis dhe Macron" 
-    555 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Diaeresis dhe Macron" 
-    556 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë dhe Macron" 
-    557 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë dhe Macron" 
-    558 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Pikë Mbi" 
-    559 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Pikë Mbi" 
-    560 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Pikë Mbi dhe Macron" 
-    561 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Pikë Mbi dhe Macron" 
-    562 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Macron" 
-    563 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Macron" 
-    564 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Kaçurel" 
-    565 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Kaçurel" 
-    566 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Kaçurel" 
-    567 "Shkronjë e Vogël Latine Pa=Pikë J" 
-    568 "Shkronjë e Vogël Latine Db Dyshkronjësh" 
-    569 "Shkronjë e Vogël Latine Qp Dyshkronjësh" 
-    570 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Goditje" 
-    571 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Goditje" 
-    572 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Goditje" 
-    573 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Bar" 
-    574 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Diagonal Goditje" 
-    575 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Swash Bisht" 
-    576 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Swash Bisht" 
-    577 "Shkronjë e Madhe Latine Glottal Ndalo" 
-    578 "Shkronjë e Vogël Latine Glottal Ndalo" 
-    579 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Goditje" 
-    580 "Shkronjë e Madhe Latine U Bar" 
-    581 "Shkronjë e Madhe Latine Kthyer V" 
-    582 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Goditje" 
-    583 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Goditje" 
-    584 "Shkronjë e Madhe Latine J Me Goditje" 
-    585 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Goditje" 
-    586 "Shkronjë e Madhe Latine e Vogël Q Me Kapje Bisht" 
-    587 "Shkronjë e Vogël Latine Q Me Kapje Bisht" 
-    588 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Goditje" 
-    589 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Goditje" 
-    590 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Goditje" 
-    591 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Goditje" 
-    592 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer A" 
-    593 "Shkronjë e Vogël Latine Alfa" 
-    594 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Alfa" 
-    595 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Kapje" 
-    596 "Shkronjë e Vogël Latine Hap O" 
-    597 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Përdridhje" 
-    598 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Bisht" 
-    599 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Kapje" 
-    600 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt E" 
-    601 "Shkronjë e Vogël Latine Schwa" 
-    602 "Shkronjë e Vogël Latine Schwa Me Kapje" 
-    603 "Shkronjë e Vogël Latine Hap E" 
-    604 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt Hap E" 
-    605 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt Hap E Me Kapje" 
-    606 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Kundërt Hap E" 
-    607 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë J Me Goditje" 
-    608 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Kapje" 
-    609 "Shkronjë e Vogël Latine Dorëshkrim G" 
-    610 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe G" 
-    611 "Shkronjë e Vogël Latine Gama" 
-    612 "Shkronjë e Vogël Latine Rams Bri" 
-    613 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H" 
-    614 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Kapje" 
-    615 "Shkronjë e Vogël Latine Heng Me Kapje" 
-    616 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Goditje" 
-    617 "Shkronjë e Vogël Latine Iota" 
-    618 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe I" 
-    619 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Mesit Tildë" 
-    620 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Belt" 
-    621 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Retroflex Kapje" 
-    622 "Shkronjë e Vogël Latine Lezh" 
-    623 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer M" 
-    624 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer M Me Gjatë Këmbë" 
-    625 "Shkronjë e Vogël Latine M Me Kapje" 
-    626 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Majtë Kapje" 
-    627 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Retroflex Kapje" 
-    628 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe N" 
-    629 "Shkronjë e Vogël Latine Mbrojtur O" 
-    630 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Oe" 
-    631 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Omega" 
-    632 "Shkronjë e Vogël Latine Phi" 
-    633 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R" 
-    634 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R Me Gjatë Këmbë" 
-    635 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R Me Kapje" 
-    636 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Gjatë Këmbë" 
-    637 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Bisht" 
-    638 "Shkronjë e Vogël Latine R Me FishKapje" 
-    639 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt R Me FishKapje" 
-    640 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe R" 
-    641 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Kthyer R" 
-    642 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Kapje" 
-    643 "Shkronjë e Vogël Latine Esh" 
-    644 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë J Me Goditje dhe Kapje" 
-    645 "Shkronjë e Vogël Latine Mbledhje Kundërt Esh" 
-    646 "Shkronjë e Vogël Latine Esh Me Përdredhje" 
-    647 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer T" 
-    648 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Retroflex Kapje" 
-    649 "Shkronjë e Vogël Latine U Bar" 
-    650 "Shkronjë e Vogël Latine Upsilon" 
-    651 "Shkronjë e Vogël Latine V Me Kapje" 
-    652 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer V" 
-    653 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer W" 
-    654 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Y" 
-    655 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Y" 
-    656 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Kapje Retroflex" 
-    657 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Përdredhje" 
-    658 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh" 
-    659 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Përdredhje" 
-    660 "Latin Shkronjë Glottal Stop" 
-    661 "Latin Shkronjë Pharyngeal Voiced Fricative" 
-    662 "Latin Shkronjë Kthyer Glottal Stop" 
-    663 "Latin Shkronjë Zgjatur C" 
-    664 "Latin Shkronjë Bilabial Kliko" 
-    665 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe B" 
-    666 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Hap E" 
-    667 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe G Me Kapje" 
-    668 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe H" 
-    669 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Mbyllur-Bisht" 
-    670 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer K" 
-    671 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe L" 
-    672 "Shkronjë e Vogël Latine Q Me Kapje" 
-    673 "Latin Shkronjë Glottal Stop Me Goditje" 
-    674 "Latin Shkronjë Kundërt Glottal Stop Me Goditje" 
-    675 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Dyshkronjësh" 
-    676 "Shkronjë e Vogël Latine Dezh Dyshkronjësh" 
-    677 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Dyshkronjësh Me Përdredhje" 
-    678 "Shkronjë e Vogël Latine Ts Dyshkronjësh" 
-    679 "Shkronjë e Vogël Latine Tesh Dyshkronjësh" 
-    680 "Shkronjë e Vogël Latine Tc Dyshkronjësh Me Përdredhje" 
-    681 "Shkronjë e Vogël Latine Feng Dyshkronjësh" 
-    682 "Shkronjë e Vogël Latine Ls Dyshkronjësh" 
-    683 "Shkronjë e Vogël Latine Lz Dyshkronjësh" 
-    684 "Latin Shkronjë Bilabial me Perkusion" 
-    685 "Latin Shkronjë Bidental me Perkusion" 
-    686 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H Me Grep Peshkimi" 
-    687 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H Me FishKapje dhe Bisht" 
-    688 "Modifiko Shkronjë e Vogël H" 
-    689 "Modifiko Shkronjë e Vogël H Me Kapje" 
-    690 "Modifiko Shkronjë e Vogël J" 
-    691 "Modifiko Shkronjë e Vogël R" 
-    692 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer R" 
-    693 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer R Me Kapje" 
-    694 "Modifiko Shkronjë e Vogël e Madhe Kthyer R" 
-    695 "Modifiko Shkronjë e Vogël W" 
-    696 "Modifiko Shkronjë e Vogël Y" 
-    697 "Modifiko Shkronjë Prime" 
-    698 "Modifiko Shkronjë Dyshe Prime" 
-    699 "Modifiko Shkronjë Kthyer Presje" 
-    700 "Modifiko Shkronjë Apostrof" 
-    701 "Modifiko Shkronjë Kundërt Presje" 
-    702 "Modifiko Shkronjë Djathtë Gjysmë Rreth" 
-    703 "Modifiko Shkronjë Majtë Gjysmë Rreth" 
-    704 "Modifiko Shkronjë Glottal Stop" 
-    705 "Modifiko Shkronjë Kundërt Glottal Stop" 
-    706 "Modifiko Shkronjë Majtë kokë-Shigjete" 
-    707 "Modifiko Shkronjë Djathtë kokë-Shigjete" 
-    708 "Modifiko Shkronjë Lart kokë-Shigjete" 
-    709 "Modifiko Shkronjë Poshtë kokë-Shigjete" 
-    710 "Modifiko Shkronjë Theks-lakor Theks" 
-    711 "Caron" 
-    712 "Modifiko Shkronjë Vertikale Linjë" 
-    713 "Modifiko Shkronjë Macron" 
-    714 "Modifiko Shkronjë Theks i Mprehtë" 
-    715 "Modifiko Shkronjë Rëndë Theks" 
-    716 "Modifiko Shkronjë Ulët Vertikale Linjë" 
-    717 "Modifiko Shkronjë Ulët Macron" 
-    718 "Modifiko Shkronjë Ulët Rëndë Theks" 
-    719 "Modifiko Shkronjë Ulët Theks i Mprehtë" 
-    720 "Modifiko Shkronjë Trekëndësh Dy pika" 
-    721 "Modifiko Shkronjë Gjysmë Trekëndësh Dy Pika" 
-    722 "Modifiko Shkronjë Në Qendër Djathtë Gjysmë Rreth" 
-    723 "Modifiko Shkronjë Në Qendër Majtë Gjysmë Rreth" 
-    724 "Modifiko Shkronjë Lart Litar" 
-    725 "Modifiko Shkronjë Poshtë Litar" 
-    726 "Modifiko Shkronjë Plus Shenjë" 
-    727 "Modifiko Shkronjë Minus Shenjë" 
-    728 "Breve" 
-    729 "Pikë Mbi" 
-    730 "Rreth Mbi" 
-    731 "Ogonek" 
-    732 "e Vogël Tildë" 
-    733 "Dyshe Theks i Mprehtë" 
-    734 "Modifiko Shkronjë Rhotic Kapje" 
-    735 "Modifiko Shkronjë Kryq Theks" 
-    736 "Modifiko Shkronjë e Vogël Gamma" 
-    737 "Modifiko Shkronjë e Vogël L" 
-    738 "Modifiko Shkronjë e Vogël S" 
-    739 "Modifiko Shkronjë e Vogël X" 
-    740 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kundërt Glottal Stop" 
-    741 "Modifiko Shkronjë Shumë-Lart Tone Bar" 
-    742 "Modifiko Shkronjë Lart Tone Bar" 
-    743 "Modifiko Shkronjë Mesatar Tone Bar" 
-    744 "Modifiko Shkronjë Ulët Tone Bar" 
-    745 "Modifiko Shkronjë Shumë-Ulët Tone Bar" 
-    746 "Modifiko Shkronjë Yin Nisen Tone Shenjë" 
-    747 "Modifiko Shkronjë Yang Nisen Tone Shenjë" 
-    748 "Modifiko Shkronjë Shprehur" 
-    749 "Modifiko Shkronjë Pa-Ajrim" 
-    750 "Modifiko Shkronjë Dyshe Apostrof" 
-    751 "Modifiko Shkronjë Ulët Poshtë kokë-Shigjete" 
-    752 "Modifiko Shkronjë Ulët Lart kokë-Shigjete" 
-    753 "Modifiko Shkronjë Ulët Majtë kokë-Shigjete" 
-    754 "Modifiko Shkronjë Ulët Djathtë kokë-Shigjete" 
-    755 "Modifiko Shkronjë Ulët Rreth" 
-    756 "Modifiko Shkronjë Mesit Rëndë Theks" 
-    757 "Modifiko Shkronjë Mesit Dyshe Rëndë Theks" 
-    758 "Modifiko Shkronjë Mesit Dyshe Theks i Mprehtë" 
-    759 "Modifiko Shkronjë Ulët Tildë" 
-    760 "Modifiko Shkronjë Ngritur Dy Pika" 
-    761 "Modifiko Shkronjë Filloj Lart Tone" 
-    762 "Modifiko Shkronjë End Lart Tone" 
-    763 "Modifiko Shkronjë Filloj Ulët Tone" 
-    764 "Modifiko Shkronjë End Ulët Tone" 
-    765 "Modifiko Shkronjë Shelf" 
-    766 "Modifiko Shkronjë Hap Shelf" 
-    767 "Modifiko Shkronjë Ulët Majtë Shigjetë" 
-    768 "Kombinuar Rëndë Theks" 
-    769 "Kombinuar Theks i Mprehtë" 
-    770 "Kombinuar Theks-lakor Theks" 
-    771 "Kombinuar Tildë" 
-    772 "Kombinuar Macron" 
-    773 "Kombinuar Mbilinjë" 
-    774 "Kombinuar Breve" 
-    775 "Kombinuar Pikë Mbi" 
-    776 "Kombinuar Diaeresis" 
-    777 "Kombinuar Kapje Lart" 
-    778 "Kombinuar Rreth Mbi" 
-    779 "Kombinuar Dyshe Theks i Mprehtë" 
-    780 "Kombinuar Caron" 
-    781 "Kombinuar Vertikale Linjë Lart" 
-    782 "Kombinuar Dyshe Vertikale Linjë Lart" 
-    783 "Kombinuar Dyshe Rëndë Theks" 
-    784 "Kombinuar Candrabindu" 
-    785 "Kombinuar Kthyer Breve" 
-    786 "Kombinuar Kthyer Presje Lart" 
-    787 "Kombinuar Presje Lart" 
-    788 "Kombinuar Kundërt Presje Lart" 
-    789 "Kombinuar Presje Lart Djathtë" 
-    790 "Kombinuar Rëndë Theks Poshtë" 
-    791 "Kombinuar Theks i Mprehtë Poshtë" 
-    792 "Kombinuar Majtë Litar Poshtë" 
-    793 "Kombinuar Djathtë Litar Poshtë" 
-    794 "Kombinuar Majtë Kënd Lart" 
-    795 "Kombinuar Bri" 
-    796 "Kombinuar Majtë Gjysmë Rreth Poshtë" 
-    797 "Kombinuar Lart Litar Poshtë" 
-    798 "Kombinuar Poshtë Litar Poshtë" 
-    799 "Kombinuar Plus Shenjë Poshtë" 
-    800 "Kombinuar Minus Shenjë Poshtë" 
-    801 "Kombinuar Zbutur Kapje Poshtë" 
-    802 "Kombinuar Retroflex Kapje Poshtë" 
-    803 "Kombinuar Pikë Poshtë" 
-    804 "Kombinuar Diaeresis Poshtë" 
-    805 "Kombinuar Rreth Poshtë" 
-    806 "Kombinuar Presje Poshtë" 
-    807 "Kombinuar Cedilla" 
-    808 "Kombinuar Ogonek" 
-    809 "Kombinuar Vertikale Linjë Poshtë" 
-    810 "Kombinuar Urë Poshtë" 
-    811 "Kombinuar Kthyer Dyshe Hark Poshtë" 
-    812 "Kombinuar Caron Poshtë" 
-    813 "Kombinuar Theks-lakor Theks Poshtë" 
-    814 "Kombinuar Breve Poshtë" 
-    815 "Kombinuar Kthyer Breve Poshtë" 
-    816 "Kombinuar Tildë Poshtë" 
-    817 "Kombinuar Macron Poshtë" 
-    818 "Kombinuar Ulët Linjë" 
-    819 "Kombinuar Dyshe Ulët Linjë" 
-    820 "Kombinuar Tildë Mbulim" 
-    821 "Kombinuar Shkurtër Goditje Mbulim" 
-    822 "Kombinuar Gjatë Goditje Mbulim" 
-    823 "Kombinuar Shkurtër Solidus Mbulim" 
-    824 "Kombinuar Gjatë Solidus Mbulim" 
-    825 "Kombinuar Djathtë Gjysmë Rreth Poshtë" 
-    826 "Kombinuar Kthyer Urë Poshtë" 
-    827 "Kombinuar Katror Poshtë" 
-    828 "Kombinuar Pulëbardha Poshtë" 
-    829 "Kombinuar X Lart" 
-    830 "Kombinuar Vertikale Tildë" 
-    831 "Kombinuar Dyshe Mbilinjë" 
-    832 "Kombinuar Rëndë Tone Shenjë" 
-    833 "Kombinuar Mprehtë Tone Shenjë" 
-    834 "Kombinuar Greke Perispomeni" 
-    835 "Kombinuar Greke Koronis" 
-    836 "Kombinuar Greke Dialytika Tonos" 
-    837 "Kombinuar Greke Ypogegrammeni" 
-    838 "Kombinuar Urë Lart" 
-    839 "Kombinuar Barabartë Shenjë Poshtë" 
-    840 "Kombinuar Dyshe Vertikale Linjë Poshtë" 
-    841 "Kombinuar Majtë Kënd Poshtë" 
-    842 "Kombinuar Jo Tildë Lart" 
-    843 "Kombinuar Homothetic Lart" 
-    844 "Kombinuar Pothuajse e Barabartë Me Lart" 
-    845 "Kombinuar Majtas Djathtas Shigjetë Poshtë" 
-    846 "Kombinuar Përpjetë Shigjetë Poshtë" 
-    847 "Kombinuar Grapheme Joiner" 
-    848 "Kombinuar Djathtë Shigjetëhead Lart" 
-    849 "Kombinuar Majtë Gjysmë Rreth Mbi" 
-    850 "Kombinuar Fermata" 
-    851 "Kombinuar X Poshtë" 
-    852 "Kombinuar Majtë kokë-Shigjete Poshtë" 
-    853 "Kombinuar Djathtë kokë-Shigjete Poshtë" 
-    854 "Kombinuar Djathtë kokë-Shigjete dhe Lart kokë-Shigjete Poshtë" 
-    855 "Kombinuar Djathtë Gjysmë Rreth Mbi" 
-    856 "Kombinuar Pikë Mbi Djathtë" 
-    857 "Kombinuar Yllë Poshtë" 
-    858 "Kombinuar Dyshe Rreth Poshtë" 
-    859 "Kombinuar Zigzag Lart" 
-    860 "Kombinuar Dyshe Breve Poshtë" 
-    861 "Kombinuar Dyshe Breve" 
-    862 "Kombinuar Dyshe Macron" 
-    863 "Kombinuar Dyshe Macron Poshtë" 
-    864 "Kombinuar Dyshe Tildë" 
-    865 "Kombinuar Dyshe Kthyer Breve" 
-    866 "Kombinuar Dyshe Djathtas Shigjetë Poshtë" 
-    867 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine A" 
-    868 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine E" 
-    869 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine I" 
-    870 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine O" 
-    871 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine U" 
-    872 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine C" 
-    873 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine D" 
-    874 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine H" 
-    875 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine M" 
-    876 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine R" 
-    877 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine T" 
-    878 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine V" 
-    879 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine X" 
-    880 "Greke Shkronjë e Madhe Heta" 
-    881 "Greke Shkronjë e Vogël Heta" 
-    882 "Greke Shkronjë e Madhe Archaic Sampi" 
-    883 "Greke Shkronjë e Vogël Archaic Sampi" 
-    884 "Greke Numëror Shenjë" 
-    885 "Greke Më e'ulët Numërore Shenjë" 
-    886 "Greke Shkronjë e Madhe Pamphylian Digamma" 
-    887 "Greke Shkronjë e Vogël Pamphylian Digamma" 
-    890 "Greke Ypogegrammeni" 
-    891 "Greke e Vogël Kundërt Lunate Sigma Simbol" 
-    892 "Greke e Vogël Pika-Pika Lunate Sigma Simbol" 
-    893 "Greke e Vogël Kundërt Pika-Pika Lunate Sigma Simbol" 
-    894 "Greke Pyetje Shenjë" 
-    895 "Greek Capital Letter Yot" 
-    900 "Greke Tonos" 
-    901 "Greke Dialytika Tonos" 
-    902 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Tonos" 
-    903 "Greke Ano Teleia" 
-    904 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Tonos" 
-    905 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Tonos" 
-    906 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Tonos" 
-    908 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Tonos" 
-    910 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Tonos" 
-    911 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Tonos" 
-    912 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika dhe Tonos" 
-    913 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha" 
-    914 "Greke Shkronjë e Madhe Beta" 
-    915 "Greke Shkronjë e Madhe Gamma" 
-    916 "Greke Shkronjë e Madhe Delta" 
-    917 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon" 
-    918 "Greke Shkronjë e Madhe Zeta" 
-    919 "Greke Shkronjë e Madhe Eta" 
-    920 "Greke Shkronjë e Madhe Theta" 
-    921 "Greke Shkronjë e Madhe Iota" 
-    922 "Greke Shkronjë e Madhe Kappa" 
-    923 "Greke Shkronjë e Madhe Lamda" 
-    924 "Greke Shkronjë e Madhe Mu" 
-    925 "Greke Shkronjë e Madhe Nu" 
-    926 "Greke Shkronjë e Madhe Xi" 
-    927 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron" 
-    928 "Greke Shkronjë e Madhe Pi" 
-    929 "Greke Shkronjë e Madhe Rho" 
-    931 "Greke Shkronjë e Madhe Sigma" 
-    932 "Greke Shkronjë e Madhe Tau" 
-    933 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon" 
-    934 "Greke Shkronjë e Madhe Phi" 
-    935 "Greke Shkronjë e Madhe Chi" 
-    936 "Greke Shkronjë e Madhe Psi" 
-    937 "Greke Shkronjë e Madhe Omega" 
-    938 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Dialytika" 
-    939 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Dialytika" 
-    940 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Tonos" 
-    941 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Tonos" 
-    942 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Tonos" 
-    943 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Tonos" 
-    944 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika dhe Tonos" 
-    945 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha" 
-    946 "Greke Shkronjë e Vogël Beta" 
-    947 "Greke Shkronjë e Vogël Gamma" 
-    948 "Greke Shkronjë e Vogël Delta" 
-    949 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon" 
-    950 "Greke Shkronjë e Vogël Zeta" 
-    951 "Greke Shkronjë e Vogël Eta" 
-    952 "Greke Shkronjë e Vogël Theta" 
-    953 "Greke Shkronjë e Vogël Iota" 
-    954 "Greke Shkronjë e Vogël Kappa" 
-    955 "Greke Shkronjë e Vogël Lamda" 
-    956 "Greke Shkronjë e Vogël Mu" 
-    957 "Greke Shkronjë e Vogël Nu" 
-    958 "Greke Shkronjë e Vogël Xi" 
-    959 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron" 
-    960 "Greke Shkronjë e Vogël Pi" 
-    961 "Greke Shkronjë e Vogël Rho" 
-    962 "Greke Shkronjë e Vogël Përfundimtare Sigma" 
-    963 "Greke Shkronjë e Vogël Sigma" 
-    964 "Greke Shkronjë e Vogël Tau" 
-    965 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon" 
-    966 "Greke Shkronjë e Vogël Phi" 
-    967 "Greke Shkronjë e Vogël Chi" 
-    968 "Greke Shkronjë e Vogël Psi" 
-    969 "Greke Shkronjë e Vogël Omega" 
-    970 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika" 
-    971 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika" 
-    972 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Tonos" 
-    973 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Tonos" 
-    974 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Tonos" 
-    975 "Greke e Madhe Kai Simbol" 
-    976 "Greke Beta Simbol" 
-    977 "Greke Theta Simbol" 
-    978 "Greke Upsilon Me Kapje Simbol" 
-    979 "Greke Upsilon Me Mprehtë dhe Kapje Simbol" 
-    980 "Greke Upsilon Me Diaeresis dhe Kapje Simbol" 
-    981 "Greke Phi Simbol" 
-    982 "Greke Pi Simbol" 
-    983 "Greke Kai Simbol" 
-    984 "Greke Shkronjë Archaic Koppa" 
-    985 "Greke Shkronjë e Vogël Archaic Koppa" 
-    986 "Greke Shkronjë Stigma" 
-    987 "Greke Shkronjë e Vogël Stigma" 
-    988 "Greke Shkronjë Digamma" 
-    989 "Greke Shkronjë e Vogël Digamma" 
-    990 "Greke Shkronjë Koppa" 
-    991 "Greke Shkronjë e Vogël Koppa" 
-    992 "Greke Shkronjë Sampi" 
-    993 "Greke Shkronjë e Vogël Sampi" 
-    994 "Coptic Shkronjë e Madhe Shei" 
-    995 "Coptic Shkronjë e Vogël Shei" 
-    996 "Coptic Shkronjë e Madhe Fei" 
-    997 "Coptic Shkronjë e Vogël Fei" 
-    998 "Coptic Shkronjë e Madhe Khei" 
-    999 "Coptic Shkronjë e Vogël Khei" 
-    1000 "Coptic Shkronjë e Madhe Hori" 
-    1001 "Coptic Shkronjë e Vogël Hori" 
-    1002 "Coptic Shkronjë e Madhe Gangia" 
-    1003 "Coptic Shkronjë e Vogël Gangia" 
-    1004 "Coptic Shkronjë e Madhe Shima" 
-    1005 "Coptic Shkronjë e Vogël Shima" 
-    1006 "Coptic Shkronjë e Madhe Dei" 
-    1007 "Coptic Shkronjë e Vogël Dei" 
-    1008 "Greke Kappa Simbol" 
-    1009 "Greke Rho Simbol" 
-    1010 "Greke Lunate Sigma Simbol" 
-    1011 "Greke Shkronjë Yot" 
-    1012 "Greke e Madhe Theta Simbol" 
-    1013 "Greke Lunate Epsilon Simbol" 
-    1014 "Greke Kundërt Lunate Epsilon Simbol" 
-    1015 "Greke Shkronjë e Madhe Sho" 
-    1016 "Greke Shkronjë e Vogël Sho" 
-    1017 "Greke e Madhe Lunate Sigma Simbol" 
-    1018 "Greke Shkronjë e Madhe San" 
-    1019 "Greke Shkronjë e Vogël San" 
-    1020 "Greke Rho Me Goditje Simbol" 
-    1021 "Greke e Madhe Kundërt Lunate Sigma Simbol" 
-    1022 "Greke e Madhe Pika-Pika Lunate Sigma Simbol" 
-    1023 "Greke e Madhe Kundërt Pika-Pika Lunate Sigma Simbol" 
-    1024 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie Me Rëndë" 
-    1025 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Io" 
-    1026 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dje" 
-    1027 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Gje" 
-    1028 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ukrainase Ie" 
-    1029 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dze" 
-    1030 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Bjelloruse-Ukrainase I" 
-    1031 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yi" 
-    1032 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Je" 
-    1033 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Lje" 
-    1034 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Nje" 
-    1035 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Tshe" 
-    1036 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Kje" 
-    1037 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Rëndë" 
-    1038 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër U" 
-    1039 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dzhe" 
-    1040 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A" 
-    1041 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Be" 
-    1042 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ve" 
-    1043 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe" 
-    1044 "Cyrillic Shkronjë e Madhe De" 
-    1045 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie" 
-    1046 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe" 
-    1047 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze" 
-    1048 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I" 
-    1049 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër I" 
-    1050 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka" 
-    1051 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El" 
-    1052 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Em" 
-    1053 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En" 
-    1054 "Cyrillic Shkronjë e Madhe O" 
-    1055 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe" 
-    1056 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Er" 
-    1057 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Es" 
-    1058 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Te" 
-    1059 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U" 
-    1060 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ef" 
-    1061 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha" 
-    1062 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Tse" 
-    1063 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che" 
-    1064 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Sha" 
-    1065 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shcha" 
-    1066 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Fortë" 
-    1067 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yeru" 
-    1068 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Butë" 
-    1069 "Cyrillic Shkronjë e Madhe E" 
-    1070 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yu" 
-    1071 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ya" 
-    1072 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A" 
-    1073 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Be" 
-    1074 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ve" 
-    1075 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe" 
-    1076 "Cyrillic Shkronjë e Vogël De" 
-    1077 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie" 
-    1078 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe" 
-    1079 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze" 
-    1080 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I" 
-    1081 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër I" 
-    1082 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka" 
-    1083 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El" 
-    1084 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Em" 
-    1085 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En" 
-    1086 "Cyrillic Shkronjë e Vogël O" 
-    1087 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe" 
-    1088 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Er" 
-    1089 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Es" 
-    1090 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Te" 
-    1091 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U" 
-    1092 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ef" 
-    1093 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha" 
-    1094 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Tse" 
-    1095 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che" 
-    1096 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Sha" 
-    1097 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shcha" 
-    1098 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Hard Shenjë" 
-    1099 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yeru" 
-    1100 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Soft Shenjë" 
-    1101 "Cyrillic Shkronjë e Vogël E" 
-    1102 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yu" 
-    1103 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ya" 
-    1104 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie Me Rëndë" 
-    1105 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Io" 
-    1106 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dje" 
-    1107 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Gje" 
-    1108 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ukrainase Ie" 
-    1109 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dze" 
-    1110 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Bjelloruse-Ukrainase I" 
-    1111 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yi" 
-    1112 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Je" 
-    1113 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Lje" 
-    1114 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Nje" 
-    1115 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Tshe" 
-    1116 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Kje" 
-    1117 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Rëndë" 
-    1118 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër U" 
-    1119 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dzhe" 
-    1120 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Omega" 
-    1121 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Omega" 
-    1122 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yat" 
-    1123 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yat" 
-    1124 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified E" 
-    1125 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified E" 
-    1126 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pak Yus" 
-    1127 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pak Yus" 
-    1128 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified Pak Yus" 
-    1129 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified Pak Yus" 
-    1130 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Big Yus" 
-    1131 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Big Yus" 
-    1132 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified Big Yus" 
-    1133 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified Big Yus" 
-    1134 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ksi" 
-    1135 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ksi" 
-    1136 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Psi" 
-    1137 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Psi" 
-    1138 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Fita" 
-    1139 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Fita" 
-    1140 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Izhitsa" 
-    1141 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Izhitsa" 
-    1142 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Izhitsa Me Dyshe Rëndë Theks" 
-    1143 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Izhitsa Me Dyshe Rëndë Theks" 
-    1144 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Uk" 
-    1145 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Uk" 
-    1146 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Rreth Omega" 
-    1147 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Rreth Omega" 
-    1148 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Omega Me Titlo" 
-    1149 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Omega Me Titlo" 
-    1150 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ot" 
-    1151 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ot" 
-    1152 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Koppa" 
-    1153 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Koppa" 
-    1154 "Cyrillic Mijëra Shenjë" 
-    1155 "Kombinuar Cyrillic Titlo" 
-    1156 "Kombinuar Cyrillic Palatalization" 
-    1157 "Kombinuar Cyrillic Dasia Pneumata" 
-    1158 "Kombinuar Cyrillic Psili Pneumata" 
-    1159 "Kombinuar Cyrillic Pokrytie" 
-    1160 "Kombinuar Cyrillic Njëqind Mijës Shenjë" 
-    1161 "Kombinuar Cyrillic Miliona Shenjë" 
-    1162 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër I Me Bisht" 
-    1163 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër I Me Bisht" 
-    1164 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Gjysëm-Butë" 
-    1165 "Cyrillic Shkronjë e Vogël  Shenjë Gjysëm-Butë" 
-    1166 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Er Me Shenjë" 
-    1167 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Er Me Shenjë" 
-    1168 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Upturn" 
-    1169 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Upturn" 
-    1170 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Goditje" 
-    1171 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Goditje" 
-    1172 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Mesit Kapje" 
-    1173 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Mesit Kapje" 
-    1174 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Descender" 
-    1175 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Descender" 
-    1176 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze Me Descender" 
-    1177 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze Me Descender" 
-    1178 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Descender" 
-    1179 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Descender" 
-    1180 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Vertikale Goditje" 
-    1181 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Vertikale Goditje" 
-    1182 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Goditje" 
-    1183 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Goditje" 
-    1184 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Bashkir Ka" 
-    1185 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Bashkir Ka" 
-    1186 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Descender" 
-    1187 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Descender" 
-    1188 "Cyrillic e Madhe Lidhje En Ghe" 
-    1189 "Cyrillic e Vogël Lidhje En Ghe" 
-    1190 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe Me Mesit Kapje" 
-    1191 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe Me Mesit Kapje" 
-    1192 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Ha" 
-    1193 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Ha" 
-    1194 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Es Me Descender" 
-    1195 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Es Me Descender" 
-    1196 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Te Me Descender" 
-    1197 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Te Me Descender" 
-    1198 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Drejt U" 
-    1199 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Drejt U" 
-    1200 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Drejt U Me Goditje" 
-    1201 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Drejt U Me Goditje" 
-    1202 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Descender" 
-    1203 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Descender" 
-    1204 "Cyrillic e Madhe Lidhje Te Tse" 
-    1205 "Cyrillic e Vogël Lidhje Te Tse" 
-    1206 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Descender" 
-    1207 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Descender" 
-    1208 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Vertikale Goditje" 
-    1209 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Vertikale Goditje" 
-    1210 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shha" 
-    1211 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shha" 
-    1212 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Che" 
-    1213 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Che" 
-    1214 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Che Me Descender" 
-    1215 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Che Me Descender" 
-    1216 "Cyrillic Shkronjë Palochka" 
-    1217 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Breve" 
-    1218 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Breve" 
-    1219 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Kapje" 
-    1220 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Kapje" 
-    1221 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Bisht" 
-    1222 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Bisht" 
-    1223 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Kapje" 
-    1224 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Kapje" 
-    1225 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Bisht" 
-    1226 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Bisht" 
-    1227 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Khakassian Che" 
-    1228 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Khakassian Che" 
-    1229 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Em Me Bisht" 
-    1230 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Em Me Bisht" 
-    1231 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Palochka" 
-    1232 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A Me Breve" 
-    1233 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A Me Breve" 
-    1234 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A Me Diaeresis" 
-    1235 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A Me Diaeresis" 
-    1236 "Cyrillic e Madhe Lidhje A Ie" 
-    1237 "Cyrillic e Vogël Lidhje A Ie" 
-    1238 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie Me Breve" 
-    1239 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie Me Breve" 
-    1240 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Schwa" 
-    1241 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Schwa" 
-    1242 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Schwa Me Diaeresis" 
-    1243 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Schwa Me Diaeresis" 
-    1244 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Diaeresis" 
-    1245 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Diaeresis" 
-    1246 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze Me Diaeresis" 
-    1247 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze Me Diaeresis" 
-    1248 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Dze" 
-    1249 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Dze" 
-    1250 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Macron" 
-    1251 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Macron" 
-    1252 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Diaeresis" 
-    1253 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Diaeresis" 
-    1254 "Cyrillic Shkronjë e Madhe O Me Diaeresis" 
-    1255 "Cyrillic Shkronjë e Vogël O Me Diaeresis" 
-    1256 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Mbrojtur O" 
-    1257 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Mbrojtur O" 
-    1258 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Mbrojtur O Me Diaeresis" 
-    1259 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Mbrojtur O Me Diaeresis" 
-    1260 "Cyrillic Shkronjë e Madhe E Me Diaeresis" 
-    1261 "Cyrillic Shkronjë e Vogël E Me Diaeresis" 
-    1262 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Macron" 
-    1263 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Macron" 
-    1264 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Diaeresis" 
-    1265 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Diaeresis" 
-    1266 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Dyshe Mprehtë" 
-    1267 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Dyshe Mprehtë" 
-    1268 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Diaeresis" 
-    1269 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Diaeresis" 
-    1270 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Descender" 
-    1271 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Descender" 
-    1272 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yeru Me Diaeresis" 
-    1273 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yeru Me Diaeresis" 
-    1274 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Goditje dhe Kapje" 
-    1275 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Goditje dhe Kapje" 
-    1276 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Kapje" 
-    1277 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Kapje" 
-    1278 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Goditje" 
-    1279 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Goditje" 
-    1280 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi De" 
-    1281 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi De" 
-    1282 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Dje" 
-    1283 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Dje" 
-    1284 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Zje" 
-    1285 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Zje" 
-    1286 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Dzje" 
-    1287 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Dzje" 
-    1288 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Lje" 
-    1289 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Lje" 
-    1290 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Nje" 
-    1291 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Nje" 
-    1292 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Sje" 
-    1293 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Sje" 
-    1294 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Tje" 
-    1295 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Tje" 
-    1296 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Kundërt Ze" 
-    1297 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Kundërt Ze" 
-    1298 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Kapje" 
-    1299 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Kapje" 
-    1300 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Lha" 
-    1301 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Lha" 
-    1302 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Rha" 
-    1303 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Rha" 
-    1304 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yae" 
-    1305 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yae" 
-    1306 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Qa" 
-    1307 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Qa" 
-    1308 "Cyrillic Shkronjë e Madhe We" 
-    1309 "Cyrillic Shkronjë e Vogël We" 
-    1310 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Aleut Ka" 
-    1311 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Aleut Ka" 
-    1312 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Mesit Kapje" 
-    1313 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Mesit Kapje" 
-    1314 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Mesit Kapje" 
-    1315 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Mesit Kapje" 
-    1316 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe Me Descender" 
-    1317 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe Me Descender" 
-    1318 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shha Me Descender" 
-    1319 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shha Me Descender" 
-    1320 "Cyrillic Capital Letter En With Left Hook" 
-    1321 "Cyrillic Small Letter En With Left Hook" 
-    1322 "Cyrillic Capital Letter Dzzhe" 
-    1323 "Cyrillic Small Letter Dzzhe" 
-    1324 "Cyrillic Capital Letter Dche" 
-    1325 "Cyrillic Small Letter Dche" 
-    1326 "Cyrillic Capital Letter El With Descender" 
-    1327 "Cyrillic Small Letter El With Descender" 
-    1329 "Shkronjë e Madhe Armene Ayb" 
-    1330 "Shkronjë e Madhe Armene Ben" 
-    1331 "Shkronjë e Madhe Armene Gim" 
-    1332 "Shkronjë e Madhe Armene Da" 
-    1333 "Shkronjë e Madhe Armene Ech" 
-    1334 "Shkronjë e Madhe Armene Za" 
-    1335 "Shkronjë e Madhe Armene Eh" 
-    1336 "Shkronjë e Madhe Armene Et" 
-    1337 "Shkronjë e Madhe Armene To" 
-    1338 "Shkronjë e Madhe Armene Zhe" 
-    1339 "Shkronjë e Madhe Armene Ini" 
-    1340 "Shkronjë e Madhe Armene Liwn" 
-    1341 "Shkronjë e Madhe Armene Xeh" 
-    1342 "Shkronjë e Madhe Armene Ca" 
-    1343 "Shkronjë e Madhe Armene Ken" 
-    1344 "Shkronjë e Madhe Armene Ho" 
-    1345 "Shkronjë e Madhe Armene Ja" 
-    1346 "Shkronjë e Madhe Armene Ghad" 
-    1347 "Shkronjë e Madhe Armene Cheh" 
-    1348 "Shkronjë e Madhe Armene Men" 
-    1349 "Shkronjë e Madhe Armene Yi" 
-    1350 "Shkronjë e Madhe Armene Now" 
-    1351 "Shkronjë e Madhe Armene Sha" 
-    1352 "Shkronjë e Madhe Armene Vo" 
-    1353 "Shkronjë e Madhe Armene Cha" 
-    1354 "Shkronjë e Madhe Armene Peh" 
-    1355 "Shkronjë e Madhe Armene Jheh" 
-    1356 "Shkronjë e Madhe Armene Ra" 
-    1357 "Shkronjë e Madhe Armene Seh" 
-    1358 "Shkronjë e Madhe Armene Vew" 
-    1359 "Shkronjë e Madhe Armene Tiwn" 
-    1360 "Shkronjë e Madhe Armene Reh" 
-    1361 "Shkronjë e Madhe Armene Co" 
-    1362 "Shkronjë e Madhe Armene Yiwn" 
-    1363 "Shkronjë e Madhe Armene Piwr" 
-    1364 "Shkronjë e Madhe Armene Keh" 
-    1365 "Shkronjë e Madhe Armene Oh" 
-    1366 "Shkronjë e Madhe Armene Feh" 
-    1369 "Modifiko Letër Armene Majtas Gjysmë Rrethi" 
-    1370 "Apostrof Armen" 
-    1371 "Armene Theksim Shenjë" 
-    1372 "Armene Thirrje Shenjë" 
-    1373 "Armene Presje" 
-    1374 "Armene Pyetje Shenjë" 
-    1375 "Armene Shkurtim Shenjë" 
-    1377 "Shkronjë e Vogël Armene Ayb" 
-    1378 "Shkronjë e Vogël Armene Ben" 
-    1379 "Shkronjë e Vogël Armene Gim" 
-    1380 "Shkronjë e Vogël Armene Da" 
-    1381 "Shkronjë e Vogël Armene Ech" 
-    1382 "Shkronjë e Vogël Armene Za" 
-    1383 "Shkronjë e Vogël Armene Eh" 
-    1384 "Shkronjë e Vogël Armene Et" 
-    1385 "Shkronjë e Vogël Armene To" 
-    1386 "Shkronjë e Vogël Armene Zhe" 
-    1387 "Shkronjë e Vogël Armene Ini" 
-    1388 "Shkronjë e Vogël Armene Liwn" 
-    1389 "Shkronjë e Vogël Armene Xeh" 
-    1390 "Shkronjë e Vogël Armene Ca" 
-    1391 "Shkronjë e Vogël Armene Ken" 
-    1392 "Shkronjë e Vogël Armene Ho" 
-    1393 "Shkronjë e Vogël Armene Ja" 
-    1394 "Shkronjë e Vogël Armene Ghad" 
-    1395 "Shkronjë e Vogël Armene Cheh" 
-    1396 "Shkronjë e Vogël Armene Men" 
-    1397 "Shkronjë e Vogël Armene Yi" 
-    1398 "Shkronjë e Vogël Armene Now" 
-    1399 "Shkronjë e Vogël Armene Sha" 
-    1400 "Shkronjë e Vogël Armene Vo" 
-    1401 "Shkronjë e Vogël Armene Cha" 
-    1402 "Shkronjë e Vogël Armene Peh" 
-    1403 "Shkronjë e Vogël Armene Jheh" 
-    1404 "Shkronjë e Vogël Armene Ra" 
-    1405 "Shkronjë e Vogël Armene Seh" 
-    1406 "Shkronjë e Vogël Armene Vew" 
-    1407 "Shkronjë e Vogël Armene Tiwn" 
-    1408 "Shkronjë e Vogël Armene Reh" 
-    1409 "Shkronjë e Vogël Armene Co" 
-    1410 "Shkronjë e Vogël Armene Yiwn" 
-    1411 "Shkronjë e Vogël Armene Piwr" 
-    1412 "Shkronjë e Vogël Armene Keh" 
-    1413 "Shkronjë e Vogël Armene Oh" 
-    1414 "Shkronjë e Vogël Armene Feh" 
-    1415 "Armene e Vogël Lidhje Ech Yiwn" 
-    1417 "Armene Pikë" 
-    1418 "Armene Hyphen" 
-    1421 "Right-Facing Armenian Eternity Sign" 
-    1422 "Left-Facing Armenian Eternity Sign" 
-    1423 "Armene Dram Shenjë" 
-    1425 "Theks Hebre Etnahta" 
-    1426 "Theks Hebre Segol" 
-    1427 "Theks Hebre Shalshelet" 
-    1428 "Theks Hebre Zaqef Qatan" 
-    1429 "Theks Hebre Zaqef Gadol" 
-    1430 "Theks Hebre Tipeha" 
-    1431 "Theks Hebre Revia" 
-    1432 "Theks Hebre Zarqa" 
-    1433 "Theks Hebre Pashta" 
-    1434 "Theks Hebre Yetiv" 
-    1435 "Theks Hebre Tevir" 
-    1436 "Theks Hebre Geresh" 
-    1437 "Theks Hebre Geresh Muqdam" 
-    1438 "Theks Hebre Gershayim" 
-    1439 "Theks Hebre Qarney Para" 
-    1440 "Theks Hebre Telisha Gedola" 
-    1441 "Theks Hebre Pazer" 
-    1442 "Theks Hebre Atnah Hafukh" 
-    1443 "Theks Hebre Munah" 
-    1444 "Theks Hebre Mahapakh" 
-    1445 "Theks Hebre Merkha" 
-    1446 "Theks Hebre Merkha Kefula" 
-    1447 "Theks Hebre Darga" 
-    1448 "Theks Hebre Qadma" 
-    1449 "Theks Hebre Telisha Qetana" 
-    1450 "Theks Hebre Yerah Ben Yomo" 
-    1451 "Theks Hebre Ole" 
-    1452 "Theks Hebre Iluy" 
-    1453 "Theks Hebre Dehi" 
-    1454 "Theks Hebre Zinor" 
-    1455 "Hebre Shenjë Masora Rreth" 
-    1456 "Hebre Pikë Sheva" 
-    1457 "Hebre Pikë Hataf Segol" 
-    1458 "Hebre Pikë Hataf Patah" 
-    1459 "Hebre Pikë Hataf Qamats" 
-    1460 "Hebre Pikë Hiriq" 
-    1461 "Hebre Pikë Tsere" 
-    1462 "Hebre Pikë Segol" 
-    1463 "Hebre Pikë Patah" 
-    1464 "Hebre Pikë Qamats" 
-    1465 "Hebre Pikë Holam" 
-    1466 "Hebre Pikë Holam Haser Për Vav" 
-    1467 "Hebre Pikë Qubuts" 
-    1468 "Hebre Pikë Dagesh ose Mapiq" 
-    1469 "Hebre Pikë Meteg" 
-    1470 "Hebre Pikësim Maqaf" 
-    1471 "Hebre Pikë Rafe" 
-    1472 "Hebre Pikësim Paseq" 
-    1473 "Hebre Pikë Shin Pikë" 
-    1474 "Hebre Pikë Sin Pikë" 
-    1475 "Hebre Pikësim Sof Pasuq" 
-    1476 "Hebre Shenjë Sipërm Pikë" 
-    1477 "Hebre Shenjë Më i'ulët Pikë" 
-    1478 "Hebre Pikësim Nun Hafukha" 
-    1479 "Hebre Pikë Qamats Qatan" 
-    1488 "Hebre Letër Alef" 
-    1489 "Hebre Letër Bet" 
-    1490 "Hebre Letër Gimel" 
-    1491 "Hebre Letër Dalet" 
-    1492 "Hebre Letër He" 
-    1493 "Hebre Letër Vav" 
-    1494 "Hebre Letër Zayin" 
-    1495 "Hebre Letër Het" 
-    1496 "Hebre Letër Tet" 
-    1497 "Hebre Letër Yod" 
-    1498 "Hebre Letër Përfundimtare Kaf" 
-    1499 "Hebre Letër Kaf" 
-    1500 "Hebre Letër Lamed" 
-    1501 "Hebre Letër Përfundimtare Mem" 
-    1502 "Hebre Letër Mem" 
-    1503 "Hebre Letër Përfundimtare Nun" 
-    1504 "Hebre Letër Nun" 
-    1505 "Hebre Letër Samekh" 
-    1506 "Hebre Letër Ayin" 
-    1507 "Hebre Letër Përfundimtare Pe" 
-    1508 "Hebre Letër Pe" 
-    1509 "Hebre Letër Përfundimtare Tsadi" 
-    1510 "Hebre Letër Tsadi" 
-    1511 "Hebre Letër Qof" 
-    1512 "Hebre Letër Resh" 
-    1513 "Hebre Letër Shin" 
-    1514 "Hebre Letër Tav" 
-    1520 "Hebre Lidhje Yiddish Dyshe Vav" 
-    1521 "Hebre Lidhje Yiddish Vav Yod" 
-    1522 "Hebre Lidhje Yiddish Dyshe Yod" 
-    1523 "Hebre Pikësim Geresh" 
-    1524 "Hebre Pikësim Gershayim" 
-    1536 "Arabe Numër Shenjë" 
-    1537 "Arabe Shenjë Sanah" 
-    1538 "Arabe Nën-Shënim Shënues" 
-    1539 "Arabe Shenjë Safha" 
-    1540 "Arabe Shenjë Samvat" 
-    1541 "Arabic Number Mark Above" 
-    1542 "Arabe-Indic Cube Root" 
-    1543 "Arabe-Indic Katërt Root" 
-    1544 "Arabe Ray" 
-    1545 "Arabe-Indic Për Mille Shenjë" 
-    1546 "Arabe-Indic Për Dhjetë Mijë Shenjë" 
-    1547 "Afgane Shenjë" 
-    1548 "Arabe Presje" 
-    1549 "Arabe Date Ndarës" 
-    1550 "Arabe Vargu poetik Shenjë" 
-    1551 "Arabe Shenjë Misra" 
-    1552 "Arabe Shenjë Sallallahou Alayhe Wassallam" 
-    1553 "Arabe Shenjë Alayhe Assallam" 
-    1554 "Arabe Shenjë Rahmatullah Alayhe" 
-    1555 "Arabe Shenjë Radi Allahou Anhu" 
-    1556 "Arabe Shenjë Takhallus" 
-    1557 "Arabe e Vogël Lart Tah" 
-    1558 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Alef Me Lam Me Yeh" 
-    1559 "Arabe e Vogël Lart Zain" 
-    1560 "Arabe e Vogël Fatha" 
-    1561 "Arabe e Vogël Damma" 
-    1562 "Arabe e Vogël Kasra" 
-    1563 "Arabe Pikëpresje" 
-    1564 "Arabic Letter Mark" 
-    1566 "Arabe Trefish Pikë Pikësim Shenjë" 
-    1567 "Arabe Pyetje Shenjë" 
-    1568 "Arabe Shkronjë Kashmiri Yeh" 
-    1569 "Arabe Shkronjë Hamza" 
-    1570 "Arabe Shkronjë Alef Me Madda Lart" 
-    1571 "Arabe Shkronjë Alef Me Hamza Lart" 
-    1572 "Arabe Shkronjë Waw Me Hamza Lart" 
-    1573 "Arabe Shkronjë Alef Me Hamza Poshtë" 
-    1574 "Arabe Shkronjë Yeh Me Hamza Lart" 
-    1575 "Arabe Shkronjë Alef" 
-    1576 "Arabe Shkronjë Beh" 
-    1577 "Arabe Shkronjë Teh Marbuta" 
-    1578 "Arabe Shkronjë Teh" 
-    1579 "Arabe Shkronjë Theh" 
-    1580 "Arabe Shkronjë Jeem" 
-    1581 "Arabe Shkronjë Hah" 
-    1582 "Arabe Shkronjë Khah" 
-    1583 "Arabe Shkronjë Dal" 
-    1584 "Arabe Shkronjë Thal" 
-    1585 "Arabe Shkronjë Reh" 
-    1586 "Arabe Shkronjë Zain" 
-    1587 "Arabe Shkronjë Parë" 
-    1588 "Arabe Shkronjë Sheen" 
-    1589 "Arabe Shkronjë Sad" 
-    1590 "Arabe Shkronjë Dad" 
-    1591 "Arabe Shkronjë Tah" 
-    1592 "Arabe Shkronjë Zah" 
-    1593 "Arabe Shkronjë Ain" 
-    1594 "Arabe Shkronjë Ghain" 
-    1595 "Arabe Shkronjë Keheh Me Dy Pikë Lart" 
-    1596 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Poshtë" 
-    1597 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Kthyer V" 
-    1598 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Dy Pikë Lart" 
-    1599 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Tre Pikë Lart" 
-    1600 "Arabe Tatweel" 
-    1601 "Arabe Shkronjë Feh" 
-    1602 "Arabe Shkronjë Qaf" 
-    1603 "Arabe Shkronjë Kaf" 
-    1604 "Arabe Shkronjë Lam" 
-    1605 "Arabe Shkronjë Meem" 
-    1606 "Arabe Shkronjë Noon" 
-    1607 "Arabe Shkronjë Heh" 
-    1608 "Arabe Shkronjë Waw" 
-    1609 "Arabe Shkronjë Alef Maksura" 
-    1610 "Arabe Shkronjë Yeh" 
-    1611 "Arabe Fathatan" 
-    1612 "Arabe Dammatan" 
-    1613 "Arabe Kasratan" 
-    1614 "Arabe Fatha" 
-    1615 "Arabe Damma" 
-    1616 "Arabe Kasra" 
-    1617 "Arabe Shadda" 
-    1618 "Arabe Sukun" 
-    1619 "Arabe Maddah Lart" 
-    1620 "Arabe Hamza Lart" 
-    1621 "Arabe Hamza Poshtë" 
-    1622 "Arabe Nënshkrim Alef" 
-    1623 "Arabe Kthyer Damma" 
-    1624 "Arabe Shenjë Noon Ghunna" 
-    1625 "Arabe Zwarakay" 
-    1626 "Arabe Zanore Shenjë e Vogël V Lart" 
-    1627 "Arabe Zanore Shenjë Kthyer e Vogël V Lart" 
-    1628 "Arabe Zanore Shenjë Pikë Poshtë" 
-    1629 "Arabe Kundërt Damma" 
-    1630 "Arabe Fatha Me Dy Pikë" 
-    1631 "Arabe Wavy Hamza Poshtë" 
-    1632 "Arabe-Indic Shifër Zero" 
-    1633 "Arabe-Indic Shifër Një" 
-    1634 "Arabe-Indic Shifër Dy" 
-    1635 "Arabe-Indic Shifër Tre" 
-    1636 "Arabe-Indic Shifër Katër" 
-    1637 "Arabe-Indic Shifër Pesë" 
-    1638 "Arabe-Indic Shifër Gjashtë" 
-    1639 "Arabe-Indic Shifër Shtatë" 
-    1640 "Arabe-Indic Shifër Tetë" 
-    1641 "Arabe-Indic Shifër Nëntë" 
-    1642 "Arabe përqindje Shenjë" 
-    1643 "Arabe Decimal Ndarës" 
-    1644 "Arabe Mijëra Ndarës" 
-    1645 "Arabe Yll Spikatur Pesë" 
-    1646 "Arabe Shkronjë Pa-Pika Beh" 
-    1647 "Arabe Shkronjë Pa-Pika Qaf" 
-    1648 "Arabe Shkronjë Indeks i Sipërm Alef" 
-    1649 "Arabe Shkronjë Alef Wasla" 
-    1650 "Arabe Shkronjë Alef Me Wavy Hamza Lart" 
-    1651 "Arabe Shkronjë Alef Me Wavy Hamza Poshtë" 
-    1652 "Arabe Shkronjë Lart Hamza" 
-    1653 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Alef" 
-    1654 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Waw" 
-    1655 "Arabe Shkronjë U Me Hamza Lart" 
-    1656 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Yeh" 
-    1657 "Arabe Shkronjë Tteh" 
-    1658 "Arabe Shkronjë Tteheh" 
-    1659 "Arabe Shkronjë Beeh" 
-    1660 "Arabe Shkronjë Teh Me Rreth" 
-    1661 "Arabe Shkronjë Teh Me Tre Pikë Lart Teposhtë" 
-    1662 "Arabe Shkronjë Peh" 
-    1663 "Arabe Shkronjë Teheh" 
-    1664 "Arabe Shkronjë Beheh" 
-    1665 "Arabe Shkronjë Hah Me Hamza Lart" 
-    1666 "Arabe Shkronjë Hah Me Dy Pikë Vertikale Lart" 
-    1667 "Arabe Shkronjë Nyeh" 
-    1668 "Arabe Shkronjë Dyeh" 
-    1669 "Arabe Shkronjë Hah Me Tre Pikë Lart" 
-    1670 "Arabe Shkronjë Tcheh" 
-    1671 "Arabe Shkronjë Tcheheh" 
-    1672 "Arabe Shkronjë Ddal" 
-    1673 "Arabe Shkronjë Dal Me Rreth" 
-    1674 "Arabe Shkronjë Dal Me Pikë Poshtë" 
-    1675 "Arabe Shkronjë Dal Me Pikë Poshtë dhe e Vogël Tah" 
-    1676 "Arabe Shkronjë Dahal" 
-    1677 "Arabe Shkronjë Ddahal" 
-    1678 "Arabe Shkronjë Dul" 
-    1679 "Arabe Shkronjë Dal Me Tre Pikë Lart Teposhtë" 
-    1680 "Arabe Shkronjë Dal Me Katër Pikë Lart" 
-    1681 "Arabe Shkronjë Rreh" 
-    1682 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël V" 
-    1683 "Arabe Shkronjë Reh Me Rreth" 
-    1684 "Arabe Shkronjë Reh Me Pikë Poshtë" 
-    1685 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël V Poshtë" 
-    1686 "Arabe Shkronjë Reh Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi" 
-    1687 "Arabe Shkronjë Reh Me Dy Pikë Lart" 
-    1688 "Arabe Shkronjë Jeh" 
-    1689 "Arabe Shkronjë Reh Me Katër Pikë Lart" 
-    1690 "Arabe Shkronjë Parë Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi" 
-    1691 "Arabe Shkronjë Parë Me Tre Pikë Poshtë" 
-    1692 "Arabe Shkronjë Parë Me Tre Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart" 
-    1693 "Arabe Shkronjë Sad Me Dy Pikë Poshtë" 
-    1694 "Arabe Shkronjë Sad Me Tre Pikë Lart" 
-    1695 "Arabe Shkronjë Tah Me Tre Pikë Lart" 
-    1696 "Arabe Shkronjë Ain Me Tre Pikë Lart" 
-    1697 "Arabe Shkronjë Dotless Feh" 
-    1698 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Lëvizur Poshtë" 
-    1699 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Poshtë" 
-    1700 "Arabe Shkronjë Veh" 
-    1701 "Arabe Shkronjë Feh Me Tre Pikë Poshtë" 
-    1702 "Arabe Shkronjë Peheh" 
-    1703 "Arabe Shkronjë Qaf Me Pikë Mbi" 
-    1704 "Arabe Shkronjë Qaf Me Tre Pikë Lart" 
-    1705 "Arabe Shkronjë Keheh" 
-    1706 "Arabe Shkronjë Swash Kaf" 
-    1707 "Arabe Shkronjë Kaf Me Rreth" 
-    1708 "Arabe Shkronjë Kaf Me Pikë Mbi" 
-    1709 "Arabe Shkronjë Ng" 
-    1710 "Arabe Shkronjë Kaf Me Tre Pikë Poshtë" 
-    1711 "Arabe Shkronjë Gaf" 
-    1712 "Arabe Shkronjë Gaf Me Rreth" 
-    1713 "Arabe Shkronjë Ngoeh" 
-    1714 "Arabe Shkronjë Gaf Me Dy Pikë Poshtë" 
-    1715 "Arabe Shkronjë Gueh" 
-    1716 "Arabe Shkronjë Gaf Me Tre Pikë Lart" 
-    1717 "Arabe Shkronjë Lam Me e Vogël V" 
-    1718 "Arabe Shkronjë Lam Me Pikë Mbi" 
-    1719 "Arabe Shkronjë Lam Me Tre Pikë Lart" 
-    1720 "Arabe Shkronjë Lam Me Tre Pikë Poshtë" 
-    1721 "Arabe Shkronjë Noon Me Pikë Poshtë" 
-    1722 "Arabe Shkronjë Noon Ghunna" 
-    1723 "Arabe Shkronjë Rnoon" 
-    1724 "Arabe Shkronjë Noon Me Rreth" 
-    1725 "Arabe Shkronjë Noon Me Tre Pikë Lart" 
-    1726 "Arabe Shkronjë Heh Doachashmee" 
-    1727 "Arabe Shkronjë Tcheh Me Pikë Mbi" 
-    1728 "Arabe Shkronjë Heh Me Yeh Lart" 
-    1729 "Arabe Shkronjë Heh Goal" 
-    1730 "Arabe Shkronjë Heh Goal Me Hamza Lart" 
-    1731 "Arabe Shkronjë Teh Marbuta Goal" 
-    1732 "Arabe Shkronjë Waw Me Rreth" 
-    1733 "Arabe Shkronjë Kirghiz Oe" 
-    1734 "Arabe Shkronjë Oe" 
-    1735 "Arabe Shkronjë U" 
-    1736 "Arabe Shkronjë Yu" 
-    1737 "Arabe Shkronjë Kirghiz Yu" 
-    1738 "Arabe Shkronjë Waw Me Dy Pikë Lart" 
-    1739 "Arabe Shkronjë Ve" 
-    1740 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh" 
-    1741 "Arabe Shkronjë Yeh Me Bisht" 
-    1742 "Arabe Shkronjë Yeh Me e Vogël V" 
-    1743 "Arabe Shkronjë Waw Me Pikë Mbi" 
-    1744 "Arabe Shkronjë E" 
-    1745 "Arabe Shkronjë Yeh Me Tre Pikë Poshtë" 
-    1746 "Arabe Shkronjë Yeh Barree" 
-    1747 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Hamza Lart" 
-    1748 "Arabe Pikë" 
-    1749 "Arabe Shkronjë Ae" 
-    1750 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Sad Me Lam Me Alef Maksura" 
-    1751 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Qaf Me Lam Me Alef Maksura" 
-    1752 "Arabe e Vogël Lart Meem Fillestar Formë" 
-    1753 "Arabe e Vogël Lart Lam Alef" 
-    1754 "Arabe e Vogël Lart Jeem" 
-    1755 "Arabe e Vogël Lart Tre Pikë" 
-    1756 "Arabe e Vogël Lart Parë" 
-    1757 "Arabe Mbarimi I Ayah" 
-    1758 "Arabe Start Of Rub El Hizb" 
-    1759 "Arabe e Vogël Lart Rrethore Zero" 
-    1760 "Arabe e Vogël Lart Drejtkëndëshe Drejtë Zero" 
-    1761 "Arabe e Vogël Lart Pa-Pika Kokë e Khah" 
-    1762 "Arabe e Vogël Lart Meem Izoluar Formë" 
-    1763 "Arabe e Vogël Ulët Parë" 
-    1764 "Arabe e Vogël Lart Madda" 
-    1765 "Arabe e Vogël Waw" 
-    1766 "Arabe e Vogël Yeh" 
-    1767 "Arabe e Vogël Lart Yeh" 
-    1768 "Arabe e Vogël Lart Noon" 
-    1769 "Arabe Vendi i Sajdah" 
-    1770 "Arabe Qendër Bosh e Ulët Ndaluar" 
-    1771 "Arabe Qendër Bosh e Lart Ndaluar" 
-    1772 "Arabe Rrethore Lart Nadluar Me Qendër Mbushur" 
-    1773 "Arabe e Vogël Ulët Meem" 
-    1774 "Arabe Shkronjë Dal Me Kthyer V" 
-    1775 "Arabe Shkronjë Reh Me Kthyer V" 
-    1776 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Zero" 
-    1777 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Një" 
-    1778 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy" 
-    1779 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre" 
-    1780 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër" 
-    1781 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Pesë" 
-    1782 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Gjashtë" 
-    1783 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Shtatë" 
-    1784 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tetë" 
-    1785 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Nëntë" 
-    1786 "Arabe Shkronjë Sheen Me Pikë Poshtë" 
-    1787 "Arabe Shkronjë Dad Me Pikë Poshtë" 
-    1788 "Arabe Shkronjë Ghain Me Pikë Poshtë" 
-    1789 "Arabe Shenjë Sindhi Ampersand" 
-    1790 "Arabe Shenjë Sindhi Postposition Men" 
-    1791 "Arabe Shkronjë Heh Me Kthyer V" 
-    1792 "Siriane Mbarimi I Paragraph" 
-    1793 "Siriane mbi-linjë Pikë" 
-    1794 "Siriane mbi-linjë Pikë" 
-    1795 "Siriane mbi-linjë Dy Pika" 
-    1796 "Siriane mbi-linjë Dy Pika" 
-    1797 "Siriane Horizontal Dy Pika" 
-    1798 "Siriane Dy Pika Skewed Majtë" 
-    1799 "Siriane Dy Pika Skewed Djathtë" 
-    1800 "Siriane mbi-linjë Dy Pika Skewed Majtë" 
-    1801 "Siriane mbi-linjë Dy Pika Skewed Djathtë" 
-    1802 "Siriane Tkurrje" 
-    1803 "Siriane Harklean Obelus" 
-    1804 "Siriane Harklean Metobelus" 
-    1805 "Siriane Harklean Asteriscus" 
-    1807 "Siriane Shkurtim Shenjë" 
-    1808 "Siriane Shkronjë Alaph" 
-    1809 "Siriane Shkronjë Indeks i Sipërm Alaph" 
-    1810 "Siriane Shkronjë Beth" 
-    1811 "Siriane Shkronjë Gamal" 
-    1812 "Siriane Shkronjë Gamal Garshuni" 
-    1813 "Siriane Shkronjë Dalath" 
-    1814 "Siriane Shkronjë Dotless Dalath Rish" 
-    1815 "Siriane Shkronjë He" 
-    1816 "Siriane Shkronjë Waw" 
-    1817 "Siriane Shkronjë Zain" 
-    1818 "Siriane Shkronjë Heth" 
-    1819 "Siriane Shkronjë Teth" 
-    1820 "Siriane Shkronjë Teth Garshuni" 
-    1821 "Siriane Shkronjë Yudh" 
-    1822 "Siriane Shkronjë Yudh He" 
-    1823 "Siriane Shkronjë Kaph" 
-    1824 "Siriane Shkronjë Lamadh" 
-    1825 "Siriane Shkronjë Mim" 
-    1826 "Siriane Shkronjë Nun" 
-    1827 "Siriane Shkronjë Semkath" 
-    1828 "Siriane Shkronjë Përfundimtare Semkath" 
-    1829 "Siriane Shkronjë E" 
-    1830 "Siriane Shkronjë Pe" 
-    1831 "Siriane Shkronjë Kundërt Pe" 
-    1832 "Siriane Shkronjë Sadhe" 
-    1833 "Siriane Shkronjë Qaph" 
-    1834 "Siriane Shkronjë Rish" 
-    1835 "Siriane Shkronjë Shin" 
-    1836 "Siriane Shkronjë Taw" 
-    1837 "Siriane Shkronjë Persian Bheth" 
-    1838 "Siriane Shkronjë Persian Ghamal" 
-    1839 "Siriane Shkronjë Persian Dhalath" 
-    1840 "Siriane Pthaha Lart" 
-    1841 "Siriane Pthaha Poshtë" 
-    1842 "Siriane Pthaha Pika-Pika" 
-    1843 "Siriane Zqapha Lart" 
-    1844 "Siriane Zqapha Poshtë" 
-    1845 "Siriane Zqapha Pika-Pika" 
-    1846 "Siriane Rbasa Lart" 
-    1847 "Siriane Rbasa Poshtë" 
-    1848 "Siriane Pika-Pika Zlama Horizontal" 
-    1849 "Siriane Pika-Pika Zlama Angular" 
-    1850 "Siriane Hbasa Lart" 
-    1851 "Siriane Hbasa Poshtë" 
-    1852 "Siriane Hbasa-Esasa Pika-Pika" 
-    1853 "Siriane Esasa Lart" 
-    1854 "Siriane Esasa Poshtë" 
-    1855 "Siriane Rwaha" 
-    1856 "Siriane Feminine Dot" 
-    1857 "Siriane Qushshaya" 
-    1858 "Siriane Rukkakha" 
-    1859 "Siriane Dy Vertikale Pikë Lart" 
-    1860 "Siriane Dy Vertikale Pikë Poshtë" 
-    1861 "Siriane Tre Pikë Lart" 
-    1862 "Siriane Tre Pikë Poshtë" 
-    1863 "Siriane Pjerrët Linjë Lart" 
-    1864 "Siriane Pjerrët Linjë Poshtë" 
-    1865 "Siriane Muzikë" 
-    1866 "Siriane Barrekh" 
-    1869 "Siriane Shkronjë Sogdian Zhain" 
-    1870 "Siriane Shkronjë Sogdian Khaph" 
-    1871 "Siriane Shkronjë Sogdian Fe" 
-    1872 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Horizontale Poshtë" 
-    1873 "Arabe Shkronjë Beh Me Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart" 
-    1874 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë" 
-    1875 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë dhe Dy Pikë Lart" 
-    1876 "Arabe Shkronjë Beh Me Dy Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi" 
-    1877 "Arabe Shkronjë Beh Me Kthyer e Vogël V Poshtë" 
-    1878 "Arabe Shkronjë Beh Me e Vogël V" 
-    1879 "Arabe Shkronjë Hah Me Dy Pikë Lart" 
-    1880 "Arabe Shkronjë Hah Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë" 
-    1881 "Arabe Shkronjë Dal Me Dy Pikë Vertikale Poshtë dhe e Vogël Tah" 
-    1882 "Arabe Shkronjë Dal Me Kthyer e Vogël V Poshtë" 
-    1883 "Arabe Shkronjë Reh Me Goditje" 
-    1884 "Arabe Shkronjë Parë Me Katër Pikë Lart" 
-    1885 "Arabe Shkronjë Ain Me Dy Pikë Lart" 
-    1886 "Arabe Shkronjë Ain Me Tre Pikë Treguese Teposhtë Lart" 
-    1887 "Arabe Shkronjë Ain Me Dy Pikë Vertikale Lart" 
-    1888 "Arabe Shkronjë Feh Me Dy Pikë Poshtë" 
-    1889 "Arabe Shkronjë Feh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë" 
-    1890 "Arabe Shkronjë Keheh Me Pikë Mbi" 
-    1891 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Lart" 
-    1892 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë" 
-    1893 "Arabe Shkronjë Meem Me Pikë Mbi" 
-    1894 "Arabe Shkronjë Meem Me Pikë Poshtë" 
-    1895 "Arabe Shkronjë Noon Me Dy Pikë Poshtë" 
-    1896 "Arabe Shkronjë Noon Me e Vogël Tah" 
-    1897 "Arabe Shkronjë Noon Me e Vogël V" 
-    1898 "Arabe Shkronjë Lam Me Bar" 
-    1899 "Arabe Shkronjë Reh Me Dy Pikë Vertikale Lart" 
-    1900 "Arabe Shkronjë Reh Me Hamza Lart" 
-    1901 "Arabe Shkronjë Parë Me Dy Pikë Vertikale Lart" 
-    1902 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah Poshtë" 
-    1903 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë" 
-    1904 "Arabe Shkronjë Parë Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë" 
-    1905 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë" 
-    1906 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah Lart" 
-    1907 "Arabe Shkronjë Alef Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart" 
-    1908 "Arabe Shkronjë Alef Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart" 
-    1909 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart" 
-    1910 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart" 
-    1911 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Poshtë" 
-    1912 "Arabe Shkronjë Waw Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart" 
-    1913 "Arabe Shkronjë Waw Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart" 
-    1914 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart" 
-    1915 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart" 
-    1916 "Arabe Shkronjë Hah Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Poshtë" 
-    1917 "Arabe Shkronjë Parë Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Lart" 
-    1918 "Arabe Shkronjë Parë Me Kthyer V" 
-    1919 "Arabe Shkronjë Kaf Me Dy Pikë Lart" 
-    1920 "Thaana Shkronjë Haa" 
-    1921 "Thaana Shkronjë Shaviyani" 
-    1922 "Thaana Shkronjë Noonu" 
-    1923 "Thaana Shkronjë Raa" 
-    1924 "Thaana Shkronjë Baa" 
-    1925 "Thaana Shkronjë Lhaviyani" 
-    1926 "Thaana Shkronjë Kaafu" 
-    1927 "Thaana Shkronjë Alifu" 
-    1928 "Thaana Shkronjë Vaavu" 
-    1929 "Thaana Shkronjë Meemu" 
-    1930 "Thaana Shkronjë Faafu" 
-    1931 "Thaana Shkronjë Dhaalu" 
-    1932 "Thaana Shkronjë Thaa" 
-    1933 "Thaana Shkronjë Laamu" 
-    1934 "Thaana Shkronjë Gaafu" 
-    1935 "Thaana Shkronjë Gnaviyani" 
-    1936 "Thaana Shkronjë Seenu" 
-    1937 "Thaana Shkronjë Daviyani" 
-    1938 "Thaana Shkronjë Zaviyani" 
-    1939 "Thaana Shkronjë Taviyani" 
-    1940 "Thaana Shkronjë Yaa" 
-    1941 "Thaana Shkronjë Paviyani" 
-    1942 "Thaana Shkronjë Javiyani" 
-    1943 "Thaana Shkronjë Chaviyani" 
-    1944 "Thaana Shkronjë Ttaa" 
-    1945 "Thaana Shkronjë Hhaa" 
-    1946 "Thaana Shkronjë Khaa" 
-    1947 "Thaana Shkronjë Thaalu" 
-    1948 "Thaana Shkronjë Zaa" 
-    1949 "Thaana Shkronjë Sheenu" 
-    1950 "Thaana Shkronjë Saadhu" 
-    1951 "Thaana Shkronjë Daadhu" 
-    1952 "Thaana Shkronjë To" 
-    1953 "Thaana Shkronjë Zo" 
-    1954 "Thaana Shkronjë Ainu" 
-    1955 "Thaana Shkronjë Ghainu" 
-    1956 "Thaana Shkronjë Qaafu" 
-    1957 "Thaana Shkronjë Waavu" 
-    1958 "Thaana Abafili" 
-    1959 "Thaana Aabaafili" 
-    1960 "Thaana Ibifili" 
-    1961 "Thaana Eebeefili" 
-    1962 "Thaana Ubufili" 
-    1963 "Thaana Ooboofili" 
-    1964 "Thaana Ebefili" 
-    1965 "Thaana Eybeyfili" 
-    1966 "Thaana Obofili" 
-    1967 "Thaana Oaboafili" 
-    1968 "Thaana Sukun" 
-    1969 "Thaana Shkronjë Naa" 
-    1984 "Nko Shifër Zero" 
-    1985 "Nko Shifër Një" 
-    1986 "Nko Shifër Dy" 
-    1987 "Nko Shifër Tre" 
-    1988 "Nko Shifër Katër" 
-    1989 "Nko Shifër Pesë" 
-    1990 "Nko Shifër Gjashtë" 
-    1991 "Nko Shifër Shtatë" 
-    1992 "Nko Shifër Tetë" 
-    1993 "Nko Shifër Nëntë" 
-    1994 "Nko Shkronjë A" 
-    1995 "Nko Shkronjë Ee" 
-    1996 "Nko Shkronjë I" 
-    1997 "Nko Shkronjë E" 
-    1998 "Nko Shkronjë U" 
-    1999 "Nko Shkronjë Oo" 
-    2000 "Nko Shkronjë O" 
-    2001 "Nko Shkronjë Dagbasinna" 
-    2002 "Nko Shkronjë N" 
-    2003 "Nko Shkronjë Ba" 
-    2004 "Nko Shkronjë Pa" 
-    2005 "Nko Shkronjë Ta" 
-    2006 "Nko Shkronjë Ja" 
-    2007 "Nko Shkronjë Cha" 
-    2008 "Nko Shkronjë Da" 
-    2009 "Nko Shkronjë Ra" 
-    2010 "Nko Shkronjë Rra" 
-    2011 "Nko Shkronjë Sa" 
-    2012 "Nko Shkronjë Gba" 
-    2013 "Nko Shkronjë Fa" 
-    2014 "Nko Shkronjë Ka" 
-    2015 "Nko Shkronjë La" 
-    2016 "Nko Shkronjë Na Woloso" 
-    2017 "Nko Shkronjë Ma" 
-    2018 "Nko Shkronjë Nya" 
-    2019 "Nko Shkronjë Na" 
-    2020 "Nko Shkronjë Ha" 
-    2021 "Nko Shkronjë Wa" 
-    2022 "Nko Shkronjë Ya" 
-    2023 "Nko Shkronjë Nya Woloso" 
-    2024 "Nko Shkronjë Jona Ja" 
-    2025 "Nko Shkronjë Jona Cha" 
-    2026 "Nko Shkronjë Jona Ra" 
-    2027 "Nko Kombinuar Shkurtër Lart Tone" 
-    2028 "Nko Kombinuar Shkurtër Ulët Tone" 
-    2029 "Nko Kombinuar Shkurtër Rritje Tone" 
-    2030 "Nko Kombinuar Gjatë Ulje Tone" 
-    2031 "Nko Kombinuar Gjatë Lart Tone" 
-    2032 "Nko Kombinuar Gjatë Ulët Tone" 
-    2033 "Nko Kombinuar Gjatë Rritje Tone" 
-    2034 "Nko Kombinuar Nasalization Shenjë" 
-    2035 "Nko Kombinuar Dyshe Pikë Mbi" 
-    2036 "Nko Lart Tone Apostrof" 
-    2037 "Nko Ulët Tone Apostrof" 
-    2038 "Nko Simbol Oo Dennen" 
-    2039 "Nko Simbol Gbakurunen" 
-    2040 "Nko Presje" 
-    2041 "Nko Thirrje Shenjë" 
-    2042 "Nko Lajanyalan" 
-    2048 "Samaritan Shkronjë Alaf" 
-    2049 "Samaritan Shkronjë Bit" 
-    2050 "Samaritan Shkronjë Gaman" 
-    2051 "Samaritan Shkronjë Dalat" 
-    2052 "Samaritan Shkronjë Iy" 
-    2053 "Samaritan Shkronjë Baa" 
-    2054 "Samaritan Shkronjë Zen" 
-    2055 "Samaritan Shkronjë It" 
-    2056 "Samaritan Shkronjë Tit" 
-    2057 "Samaritan Shkronjë Yut" 
-    2058 "Samaritan Shkronjë Kaaf" 
-    2059 "Samaritan Shkronjë Labat" 
-    2060 "Samaritan Shkronjë Mim" 
-    2061 "Samaritan Shkronjë Nun" 
-    2062 "Samaritan Shkronjë Singaat" 
-    2063 "Samaritan Shkronjë In" 
-    2064 "Samaritan Shkronjë Fi" 
-    2065 "Samaritan Shkronjë Tsaadiy" 
-    2066 "Samaritan Shkronjë Quf" 
-    2067 "Samaritan Shkronjë Rish" 
-    2068 "Samaritan Shkronjë Shan" 
-    2069 "Samaritan Shkronjë Taaf" 
-    2070 "Samaritan Shenjë In" 
-    2071 "Samaritan Shenjë In-Alaf" 
-    2072 "Samaritan Shenjë Occlusion" 
-    2073 "Samaritan Shenjë Dagesh" 
-    2074 "Samaritan Modifiko Shkronjë Epenthetic Yut" 
-    2075 "Samaritan Shenjë Epenthetic Yut" 
-    2076 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë E" 
-    2077 "Samaritan Zanore Shenjë E" 
-    2078 "Samaritan Zanore Shenjë Shumë-Gjatë Aa" 
-    2079 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë Aa" 
-    2080 "Samaritan Zanore Shenjë Aa" 
-    2081 "Samaritan Zanore Shenjë Shumë-Gjatë A" 
-    2082 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë A" 
-    2083 "Samaritan Zanore Shenjë A" 
-    2084 "Samaritan Modifiko Shkronjë Shkurtër A" 
-    2085 "Samaritan Zanore Shenjë Shkurtër A" 
-    2086 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë U" 
-    2087 "Samaritan Zanore Shenjë U" 
-    2088 "Samaritan Modifiko Shkronjë I" 
-    2089 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë I" 
-    2090 "Samaritan Zanore Shenjë I" 
-    2091 "Samaritan Zanore Shenjë O" 
-    2092 "Samaritan Zanore Shenjë Sukun" 
-    2093 "Samaritan Shenjë Nequdaa" 
-    2096 "Samaritan Pikësim Nequdaa" 
-    2097 "Samaritan Pikësim Afsaaq" 
-    2098 "Samaritan Pikësim Anged" 
-    2099 "Samaritan Pikësim Bau" 
-    2100 "Samaritan Pikësim Atmaau" 
-    2101 "Samaritan Pikësim Shiyyaalaa" 
-    2102 "Samaritan Shkurtim Shenjë" 
-    2103 "Samaritan Pikësim Melodic Qitsa" 
-    2104 "Samaritan Pikësim Ziqaa" 
-    2105 "Samaritan Pikësim Qitsa" 
-    2106 "Samaritan Pikësim Zaef" 
-    2107 "Samaritan Pikësim Turu" 
-    2108 "Samaritan Pikësim Arkaanu" 
-    2109 "Samaritan Pikësim Sof Mashfaat" 
-    2110 "Samaritan Pikësim Annaau" 
-    2112 "Mandaic Shkronjë Halqa" 
-    2113 "Mandaic Shkronjë Ab" 
-    2114 "Mandaic Shkronjë Ag" 
-    2115 "Mandaic Shkronjë Ad" 
-    2116 "Mandaic Shkronjë Ah" 
-    2117 "Mandaic Shkronjë Ushenna" 
-    2118 "Mandaic Shkronjë Az" 
-    2119 "Mandaic Shkronjë It" 
-    2120 "Mandaic Shkronjë Att" 
-    2121 "Mandaic Shkronjë Aksa" 
-    2122 "Mandaic Shkronjë Ak" 
-    2123 "Mandaic Shkronjë Al" 
-    2124 "Mandaic Shkronjë Am" 
-    2125 "Mandaic Shkronjë An" 
-    2126 "Mandaic Shkronjë As" 
-    2127 "Mandaic Shkronjë In" 
-    2128 "Mandaic Shkronjë Ap" 
-    2129 "Mandaic Shkronjë Asz" 
-    2130 "Mandaic Shkronjë Aq" 
-    2131 "Mandaic Shkronjë Ar" 
-    2132 "Mandaic Shkronjë Ash" 
-    2133 "Mandaic Shkronjë At" 
-    2134 "Mandaic Shkronjë Dushenna" 
-    2135 "Mandaic Shkronjë Kad" 
-    2136 "Mandaic Shkronjë Ain" 
-    2137 "Mandaic Affrication Shenjë" 
-    2138 "Mandaic Shqiptim Shenjë" 
-    2139 "Mandaic Dyfishim Shenjë" 
-    2142 "Mandaic Pikësim" 
-    2208 "Arabe Shkronjë Beh Me e Vogël V Poshtë" 
-    2209 "Arabic Letter Beh With Hamza Above" 
-    2210 "Arabe Shkronjë Jeem Me Dy Pikë Lart" 
-    2211 "Arabe Shkronjë Tah Me Dy Pikë Lart" 
-    2212 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart" 
-    2213 "Arabe Shkronjë Qaf Me Pikë Poshtë" 
-    2214 "Arabe Shkronjë Lam Me Dyshe Bar" 
-    2215 "Arabe Shkronjë Meem Me Tre Pikë Lart" 
-    2216 "Arabe Shkronjë Yeh Me Dy Pikë Poshtë dhe Hamza Lart" 
-    2217 "Arabe Shkronjë Yeh Me Dy Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi" 
-    2218 "Arabe Shkronjë Reh Me Loop" 
-    2219 "Arabe Shkronjë Waw Me Pikë Mein" 
-    2220 "Arabe Shkronjë Rohingya Yeh" 
-    2221 "Arabic Letter Low Alef" 
-    2222 "Arabic Letter Dal With Three Dots Below" 
-    2223 "Arabic Letter Sad With Three Dots Below" 
-    2224 "Arabic Letter Gaf With Inverted Stroke" 
-    2225 "Arabic Letter Straight Waw" 
-    2226 "Arabic Letter Zain With Inverted V Above" 
-    2227 "Arabic Letter Ain With Three Dots Below" 
-    2228 "Arabic Letter Kaf With Dot Below" 
-    2275 "Arabic Turned Damma Below" 
-    2276 "Arabe Dredhur Fatha" 
-    2277 "Arabe Dredhur Damma" 
-    2278 "Arabe Dredhur Kasra" 
-    2279 "Arabe Dredhur Fathatan" 
-    2280 "Arabe Dredhur Dammatan" 
-    2281 "Arabe Dredhur Kasratan" 
-    2282 "Arabe Tone Një Pikë Mbi" 
-    2283 "Arabe Tone Dy Pikë Lart" 
-    2284 "Arabe Tone Loop Lart" 
-    2285 "Arabe TNjë Një Pikë Poshtë" 
-    2286 "Arabe Tone Dy Pikë Poshtë" 
-    2287 "Arabe Tone Loop Poshtë" 
-    2288 "Arabe Hap Fathatan" 
-    2289 "Arabe Hap Dammatan" 
-    2290 "Arabe Hap Kasratan" 
-    2291 "Arabe e Vogël Lart Waw" 
-    2292 "Arabe Fatha Me Rreth" 
-    2293 "Arabe Fatha Me Pikë Mbi" 
-    2294 "Arabe Kasra Me Pikë Poshtë" 
-    2295 "Arabe Majtë kokë-Shigjete Lart" 
-    2296 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Lart" 
-    2297 "Arabe Majtë kokë-Shigjete Poshtë" 
-    2298 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Poshtë" 
-    2299 "Arabe Dyshe Djathtë kokë-Shigjete Lart" 
-    2300 "Arabe Dyshe Djathtë kokë-Shigjete Lart Me Pikë" 
-    2301 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Lart Me Pikë" 
-    2302 "Arabe Damma Me Pikë" 
-    2303 "Arabic Mark Sideways Noon Ghunna" 
-    2304 "Devanagari Shenjë Kthyer Candrabindu" 
-    2305 "Devanagari Shenjë Candrabindu" 
-    2306 "Devanagari Shenjë Anusvara" 
-    2307 "Devanagari Shenjë Visarga" 
-    2308 "Devanagari Shkronjë Shkurtër A" 
-    2309 "Devanagari Shkronjë A" 
-    2310 "Devanagari Shkronjë Aa" 
-    2311 "Devanagari Shkronjë I" 
-    2312 "Devanagari Shkronjë Ii" 
-    2313 "Devanagari Shkronjë U" 
-    2314 "Devanagari Shkronjë Uu" 
-    2315 "Devanagari Shkronjë Vocalic R" 
-    2316 "Devanagari Shkronjë Vocalic L" 
-    2317 "Devanagari Shkronjë Candra E" 
-    2318 "Devanagari Shkronjë Shkurtër E" 
-    2319 "Devanagari Shkronjë E" 
-    2320 "Devanagari Shkronjë Ai" 
-    2321 "Devanagari Shkronjë Candra O" 
-    2322 "Devanagari Shkronjë Shkurtër O" 
-    2323 "Devanagari Shkronjë O" 
-    2324 "Devanagari Shkronjë Au" 
-    2325 "Devanagari Shkronjë Ka" 
-    2326 "Devanagari Shkronjë Kha" 
-    2327 "Devanagari Shkronjë Ga" 
-    2328 "Devanagari Shkronjë Gha" 
-    2329 "Devanagari Shkronjë Nga" 
-    2330 "Devanagari Shkronjë Ca" 
-    2331 "Devanagari Shkronjë Cha" 
-    2332 "Devanagari Shkronjë Ja" 
-    2333 "Devanagari Shkronjë Jha" 
-    2334 "Devanagari Shkronjë Nya" 
-    2335 "Devanagari Shkronjë Tta" 
-    2336 "Devanagari Shkronjë Ttha" 
-    2337 "Devanagari Shkronjë Dda" 
-    2338 "Devanagari Shkronjë Ddha" 
-    2339 "Devanagari Shkronjë Nna" 
-    2340 "Devanagari Shkronjë Ta" 
-    2341 "Devanagari Shkronjë Tha" 
-    2342 "Devanagari Shkronjë Da" 
-    2343 "Devanagari Shkronjë Dha" 
-    2344 "Devanagari Shkronjë Na" 
-    2345 "Devanagari Shkronjë Nnna" 
-    2346 "Devanagari Shkronjë Pa" 
-    2347 "Devanagari Shkronjë Pha" 
-    2348 "Devanagari Shkronjë Ba" 
-    2349 "Devanagari Shkronjë Bha" 
-    2350 "Devanagari Shkronjë Ma" 
-    2351 "Devanagari Shkronjë Ya" 
-    2352 "Devanagari Shkronjë Ra" 
-    2353 "Devanagari Shkronjë Rra" 
-    2354 "Devanagari Shkronjë La" 
-    2355 "Devanagari Shkronjë Lla" 
-    2356 "Devanagari Shkronjë Llla" 
-    2357 "Devanagari Shkronjë Va" 
-    2358 "Devanagari Shkronjë Sha" 
-    2359 "Devanagari Shkronjë Ssa" 
-    2360 "Devanagari Shkronjë Sa" 
-    2361 "Devanagari Shkronjë Ha" 
-    2362 "Devanagari Zanore Shenjë Oe" 
-    2363 "Devanagari Zanore Shenjë Ooe" 
-    2364 "Devanagari Shenjë Nukta" 
-    2365 "Devanagari Shenjë Avagraha" 
-    2366 "Devanagari Zanore Shenjë Aa" 
-    2367 "Devanagari Zanore Shenjë I" 
-    2368 "Devanagari Zanore Shenjë Ii" 
-    2369 "Devanagari Zanore Shenjë U" 
-    2370 "Devanagari Zanore Shenjë Uu" 
-    2371 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic R" 
-    2372 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
-    2373 "Devanagari Zanore Shenjë Candra E" 
-    2374 "Devanagari Zanore Shenjë Shkurtër E" 
-    2375 "Devanagari Zanore Shenjë E" 
-    2376 "Devanagari Zanore Shenjë Ai" 
-    2377 "Devanagari Zanore Shenjë Candra O" 
-    2378 "Devanagari Zanore Shenjë Shkurtër O" 
-    2379 "Devanagari Zanore Shenjë O" 
-    2380 "Devanagari Zanore Shenjë Au" 
-    2381 "Devanagari Shenjë Virama" 
-    2382 "Devanagari Zanore Shenjë Prishthamatra E" 
-    2383 "Devanagari Zanore Shenjë Aw" 
-    2384 "Devanagari Om" 
-    2385 "Devanagari Stres Shenjë Udatta" 
-    2386 "Devanagari Stres Shenjë Anudatta" 
-    2387 "Devanagari Rëndë Theks" 
-    2388 "Devanagari Theks i Mprehtë" 
-    2389 "Devanagari Zanore Shenjë Candra Gjatë E" 
-    2390 "Devanagari Zanore Shenjë Ue" 
-    2391 "Devanagari Zanore Shenjë Uue" 
-    2392 "Devanagari Shkronjë Qa" 
-    2393 "Devanagari Shkronjë Khha" 
-    2394 "Devanagari Shkronjë Ghha" 
-    2395 "Devanagari Shkronjë Za" 
-    2396 "Devanagari Shkronjë Dddha" 
-    2397 "Devanagari Shkronjë Rha" 
-    2398 "Devanagari Shkronjë Fa" 
-    2399 "Devanagari Shkronjë Yya" 
-    2400 "Devanagari Shkronjë Vocalic Rr" 
-    2401 "Devanagari Shkronjë Vocalic Ll" 
-    2402 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic L" 
-    2403 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
-    2404 "Devanagari Danda" 
-    2405 "Devanagari Dyshe Danda" 
-    2406 "Devanagari Shifër Zero" 
-    2407 "Devanagari Shifër Një" 
-    2408 "Devanagari Shifër Dy" 
-    2409 "Devanagari Shifër Tre" 
-    2410 "Devanagari Shifër Katër" 
-    2411 "Devanagari Shifër Pesë" 
-    2412 "Devanagari Shifër Gjashtë" 
-    2413 "Devanagari Shifër Shtatë" 
-    2414 "Devanagari Shifër Tetë" 
-    2415 "Devanagari Shifër Nëntë" 
-    2416 "Devanagari Shkurtim Shenjë" 
-    2417 "Devanagari Shenjë Lart Hapësirë Pikë" 
-    2418 "Devanagari Shkronjë Candra A" 
-    2419 "Devanagari Shkronjë Oe" 
-    2420 "Devanagari Shkronjë Ooe" 
-    2421 "Devanagari Shkronjë Aw" 
-    2422 "Devanagari Shkronjë Ue" 
-    2423 "Devanagari Shkronjë Uue" 
-    2424 "Devanagari Letter Marwari Dda" 
-    2425 "Devanagari Shkronjë Zha" 
-    2426 "Devanagari Shkronjë Rëndë Ya" 
-    2427 "Devanagari Shkronjë Gga" 
-    2428 "Devanagari Shkronjë Jja" 
-    2429 "Devanagari Shkronjë Glottal Stop" 
-    2430 "Devanagari Shkronjë Ddda" 
-    2431 "Devanagari Shkronjë Bba" 
-    2432 "Bengali Anji" 
-    2433 "Bengali Shenjë Candrabindu" 
-    2434 "Bengali Shenjë Anusvara" 
-    2435 "Bengali Shenjë Visarga" 
-    2437 "Bengali Shkronjë A" 
-    2438 "Bengali Shkronjë Aa" 
-    2439 "Bengali Shkronjë I" 
-    2440 "Bengali Shkronjë Ii" 
-    2441 "Bengali Shkronjë U" 
-    2442 "Bengali Shkronjë Uu" 
-    2443 "Bengali Shkronjë Vocalic R" 
-    2444 "Bengali Shkronjë Vocalic L" 
-    2447 "Bengali Shkronjë E" 
-    2448 "Bengali Shkronjë Ai" 
-    2451 "Bengali Shkronjë O" 
-    2452 "Bengali Shkronjë Au" 
-    2453 "Bengali Shkronjë Ka" 
-    2454 "Bengali Shkronjë Kha" 
-    2455 "Bengali Shkronjë Ga" 
-    2456 "Bengali Shkronjë Gha" 
-    2457 "Bengali Shkronjë Nga" 
-    2458 "Bengali Shkronjë Ca" 
-    2459 "Bengali Shkronjë Cha" 
-    2460 "Bengali Shkronjë Ja" 
-    2461 "Bengali Shkronjë Jha" 
-    2462 "Bengali Shkronjë Nya" 
-    2463 "Bengali Shkronjë Tta" 
-    2464 "Bengali Shkronjë Ttha" 
-    2465 "Bengali Shkronjë Dda" 
-    2466 "Bengali Shkronjë Ddha" 
-    2467 "Bengali Shkronjë Nna" 
-    2468 "Bengali Shkronjë Ta" 
-    2469 "Bengali Shkronjë Tha" 
-    2470 "Bengali Shkronjë Da" 
-    2471 "Bengali Shkronjë Dha" 
-    2472 "Bengali Shkronjë Na" 
-    2474 "Bengali Shkronjë Pa" 
-    2475 "Bengali Shkronjë Pha" 
-    2476 "Bengali Shkronjë Ba" 
-    2477 "Bengali Shkronjë Bha" 
-    2478 "Bengali Shkronjë Ma" 
-    2479 "Bengali Shkronjë Ya" 
-    2480 "Bengali Shkronjë Ra" 
-    2482 "Bengali Shkronjë La" 
-    2486 "Bengali Shkronjë Sha" 
-    2487 "Bengali Shkronjë Ssa" 
-    2488 "Bengali Shkronjë Sa" 
-    2489 "Bengali Shkronjë Ha" 
-    2492 "Bengali Shenjë Nukta" 
-    2493 "Bengali Shenjë Avagraha" 
-    2494 "Bengali Zanore Shenjë Aa" 
-    2495 "Bengali Zanore Shenjë I" 
-    2496 "Bengali Zanore Shenjë Ii" 
-    2497 "Bengali Zanore Shenjë U" 
-    2498 "Bengali Zanore Shenjë Uu" 
-    2499 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic R" 
-    2500 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
-    2503 "Bengali Zanore Shenjë E" 
-    2504 "Bengali Zanore Shenjë Ai" 
-    2507 "Bengali Zanore Shenjë O" 
-    2508 "Bengali Zanore Shenjë Au" 
-    2509 "Bengali Shenjë Virama" 
-    2510 "Bengali Shkronjë Khanda Ta" 
-    2519 "Bengali Au Gjatësi Shenjë" 
-    2524 "Bengali Shkronjë Rra" 
-    2525 "Bengali Shkronjë Rha" 
-    2527 "Bengali Shkronjë Yya" 
-    2528 "Bengali Shkronjë Vocalic Rr" 
-    2529 "Bengali Shkronjë Vocalic Ll" 
-    2530 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic L" 
-    2531 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
-    2534 "Bengali Shifër Zero" 
-    2535 "Bengali Shifër Një" 
-    2536 "Bengali Shifër Dy" 
-    2537 "Bengali Shifër Tre" 
-    2538 "Bengali Shifër Katër" 
-    2539 "Bengali Shifër Pesë" 
-    2540 "Bengali Shifër Gjashtë" 
-    2541 "Bengali Shifër Shtatë" 
-    2542 "Bengali Shifër Tetë" 
-    2543 "Bengali Shifër Nëntë" 
-    2544 "Bengali Shkronjë Ra Me Mesit Diagonal" 
-    2545 "Bengali Shkronjë Ra Me e'ulët Diagonal" 
-    2546 "Bengali Rupee Shenjë" 
-    2547 "Bengali Rupee Shenjë" 
-    2548 "Bengali Monedhë Numërator Një" 
-    2549 "Bengali Monedhë Numërator Dy" 
-    2550 "Bengali Monedhë Numërator Tre" 
-    2551 "Bengali Monedhë Numërator Katër" 
-    2552 "Bengali Monedhë Numërator Një Less Se The Emërtues" 
-    2553 "Bengali Monedhë Emërtues Gjashtëmbëdhjetë" 
-    2554 "Bengali Isshar" 
-    2555 "Bengali Ganda Shenjë" 
-    2561 "Gurmukhi Shenjë Adak Bindi" 
-    2562 "Gurmukhi Shenjë Bindi" 
-    2563 "Gurmukhi Shenjë Visarga" 
-    2565 "Gurmukhi Shkronjë A" 
-    2566 "Gurmukhi Shkronjë Aa" 
-    2567 "Gurmukhi Shkronjë I" 
-    2568 "Gurmukhi Shkronjë Ii" 
-    2569 "Gurmukhi Shkronjë U" 
-    2570 "Gurmukhi Shkronjë Uu" 
-    2575 "Gurmukhi Shkronjë Ee" 
-    2576 "Gurmukhi Shkronjë Ai" 
-    2579 "Gurmukhi Shkronjë Oo" 
-    2580 "Gurmukhi Shkronjë Au" 
-    2581 "Gurmukhi Shkronjë Ka" 
-    2582 "Gurmukhi Shkronjë Kha" 
-    2583 "Gurmukhi Shkronjë Ga" 
-    2584 "Gurmukhi Shkronjë Gha" 
-    2585 "Gurmukhi Shkronjë Nga" 
-    2586 "Gurmukhi Shkronjë Ca" 
-    2587 "Gurmukhi Shkronjë Cha" 
-    2588 "Gurmukhi Shkronjë Ja" 
-    2589 "Gurmukhi Shkronjë Jha" 
-    2590 "Gurmukhi Shkronjë Nya" 
-    2591 "Gurmukhi Shkronjë Tta" 
-    2592 "Gurmukhi Shkronjë Ttha" 
-    2593 "Gurmukhi Shkronjë Dda" 
-    2594 "Gurmukhi Shkronjë Ddha" 
-    2595 "Gurmukhi Shkronjë Nna" 
-    2596 "Gurmukhi Shkronjë Ta" 
-    2597 "Gurmukhi Shkronjë Tha" 
-    2598 "Gurmukhi Shkronjë Da" 
-    2599 "Gurmukhi Shkronjë Dha" 
-    2600 "Gurmukhi Shkronjë Na" 
-    2602 "Gurmukhi Shkronjë Pa" 
-    2603 "Gurmukhi Shkronjë Pha" 
-    2604 "Gurmukhi Shkronjë Ba" 
-    2605 "Gurmukhi Shkronjë Bha" 
-    2606 "Gurmukhi Shkronjë Ma" 
-    2607 "Gurmukhi Shkronjë Ya" 
-    2608 "Gurmukhi Shkronjë Ra" 
-    2610 "Gurmukhi Shkronjë La" 
-    2611 "Gurmukhi Shkronjë Lla" 
-    2613 "Gurmukhi Shkronjë Va" 
-    2614 "Gurmukhi Shkronjë Sha" 
-    2616 "Gurmukhi Shkronjë Sa" 
-    2617 "Gurmukhi Shkronjë Ha" 
-    2620 "Gurmukhi Shenjë Nukta" 
-    2622 "Gurmukhi Zanore Shenjë Aa" 
-    2623 "Gurmukhi Zanore Shenjë I" 
-    2624 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ii" 
-    2625 "Gurmukhi Zanore Shenjë U" 
-    2626 "Gurmukhi Zanore Shenjë Uu" 
-    2631 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ee" 
-    2632 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ai" 
-    2635 "Gurmukhi Zanore Shenjë Oo" 
-    2636 "Gurmukhi Zanore Shenjë Au" 
-    2637 "Gurmukhi Shenjë Virama" 
-    2641 "Gurmukhi Shenjë Udaat" 
-    2649 "Gurmukhi Shkronjë Khha" 
-    2650 "Gurmukhi Shkronjë Ghha" 
-    2651 "Gurmukhi Shkronjë Za" 
-    2652 "Gurmukhi Shkronjë Rra" 
-    2654 "Gurmukhi Shkronjë Fa" 
-    2662 "Gurmukhi Shifër Zero" 
-    2663 "Gurmukhi Shifër Një" 
-    2664 "Gurmukhi Shifër Dy" 
-    2665 "Gurmukhi Shifër Tre" 
-    2666 "Gurmukhi Shifër Katër" 
-    2667 "Gurmukhi Shifër Pesë" 
-    2668 "Gurmukhi Shifër Gjashtë" 
-    2669 "Gurmukhi Shifër Shtatë" 
-    2670 "Gurmukhi Shifër Tetë" 
-    2671 "Gurmukhi Shifër Nëntë" 
-    2672 "Gurmukhi Tippi" 
-    2673 "Gurmukhi Addak" 
-    2674 "Gurmukhi Iri" 
-    2675 "Gurmukhi Ura" 
-    2676 "Gurmukhi Ek Onkar" 
-    2677 "Gurmukhi Shenjë Yakash" 
-    2689 "Gujarati Shenjë Candrabindu" 
-    2690 "Gujarati Shenjë Anusvara" 
-    2691 "Gujarati Shenjë Visarga" 
-    2693 "Gujarati Shkronjë A" 
-    2694 "Gujarati Shkronjë Aa" 
-    2695 "Gujarati Shkronjë I" 
-    2696 "Gujarati Shkronjë Ii" 
-    2697 "Gujarati Shkronjë U" 
-    2698 "Gujarati Shkronjë Uu" 
-    2699 "Gujarati Shkronjë Vocalic R" 
-    2700 "Gujarati Shkronjë Vocalic L" 
-    2701 "Gujarati Zanore Candra E" 
-    2703 "Gujarati Shkronjë E" 
-    2704 "Gujarati Shkronjë Ai" 
-    2705 "Gujarati Zanore Candra O" 
-    2707 "Gujarati Shkronjë O" 
-    2708 "Gujarati Shkronjë Au" 
-    2709 "Gujarati Shkronjë Ka" 
-    2710 "Gujarati Shkronjë Kha" 
-    2711 "Gujarati Shkronjë Ga" 
-    2712 "Gujarati Shkronjë Gha" 
-    2713 "Gujarati Shkronjë Nga" 
-    2714 "Gujarati Shkronjë Ca" 
-    2715 "Gujarati Shkronjë Cha" 
-    2716 "Gujarati Shkronjë Ja" 
-    2717 "Gujarati Shkronjë Jha" 
-    2718 "Gujarati Shkronjë Nya" 
-    2719 "Gujarati Shkronjë Tta" 
-    2720 "Gujarati Shkronjë Ttha" 
-    2721 "Gujarati Shkronjë Dda" 
-    2722 "Gujarati Shkronjë Ddha" 
-    2723 "Gujarati Shkronjë Nna" 
-    2724 "Gujarati Shkronjë Ta" 
-    2725 "Gujarati Shkronjë Tha" 
-    2726 "Gujarati Shkronjë Da" 
-    2727 "Gujarati Shkronjë Dha" 
-    2728 "Gujarati Shkronjë Na" 
-    2730 "Gujarati Shkronjë Pa" 
-    2731 "Gujarati Shkronjë Pha" 
-    2732 "Gujarati Shkronjë Ba" 
-    2733 "Gujarati Shkronjë Bha" 
-    2734 "Gujarati Shkronjë Ma" 
-    2735 "Gujarati Shkronjë Ya" 
-    2736 "Gujarati Shkronjë Ra" 
-    2738 "Gujarati Shkronjë La" 
-    2739 "Gujarati Shkronjë Lla" 
-    2741 "Gujarati Shkronjë Va" 
-    2742 "Gujarati Shkronjë Sha" 
-    2743 "Gujarati Shkronjë Ssa" 
-    2744 "Gujarati Shkronjë Sa" 
-    2745 "Gujarati Shkronjë Ha" 
-    2748 "Gujarati Shenjë Nukta" 
-    2749 "Gujarati Shenjë Avagraha" 
-    2750 "Gujarati Zanore Shenjë Aa" 
-    2751 "Gujarati Zanore Shenjë I" 
-    2752 "Gujarati Zanore Shenjë Ii" 
-    2753 "Gujarati Zanore Shenjë U" 
-    2754 "Gujarati Zanore Shenjë Uu" 
-    2755 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic R" 
-    2756 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
-    2757 "Gujarati Zanore Shenjë Candra E" 
-    2759 "Gujarati Zanore Shenjë E" 
-    2760 "Gujarati Zanore Shenjë Ai" 
-    2761 "Gujarati Zanore Shenjë Candra O" 
-    2763 "Gujarati Zanore Shenjë O" 
-    2764 "Gujarati Zanore Shenjë Au" 
-    2765 "Gujarati Shenjë Virama" 
-    2768 "Gujarati Om" 
-    2784 "Gujarati Shkronjë Vocalic Rr" 
-    2785 "Gujarati Shkronjë Vocalic Ll" 
-    2786 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic L" 
-    2787 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
-    2790 "Gujarati Shifër Zero" 
-    2791 "Gujarati Shifër Një" 
-    2792 "Gujarati Shifër Dy" 
-    2793 "Gujarati Shifër Tre" 
-    2794 "Gujarati Shifër Katër" 
-    2795 "Gujarati Shifër Pesë" 
-    2796 "Gujarati Shifër Gjashtë" 
-    2797 "Gujarati Shifër Shtatë" 
-    2798 "Gujarati Shifër Tetë" 
-    2799 "Gujarati Shifër Nëntë" 
-    2800 "Gujarati Shkurtim Shenjë" 
-    2801 "Gujarati Rupee Shenjë" 
-    2809 "Gujarati Letter Zha" 
-    2817 "Oriya Shenjë Candrabindu" 
-    2818 "Oriya Shenjë Anusvara" 
-    2819 "Oriya Shenjë Visarga" 
-    2821 "Oriya Shkronjë A" 
-    2822 "Oriya Shkronjë Aa" 
-    2823 "Oriya Shkronjë I" 
-    2824 "Oriya Shkronjë Ii" 
-    2825 "Oriya Shkronjë U" 
-    2826 "Oriya Shkronjë Uu" 
-    2827 "Oriya Shkronjë Vocalic R" 
-    2828 "Oriya Shkronjë Vocalic L" 
-    2831 "Oriya Shkronjë E" 
-    2832 "Oriya Shkronjë Ai" 
-    2835 "Oriya Shkronjë O" 
-    2836 "Oriya Shkronjë Au" 
-    2837 "Oriya Shkronjë Ka" 
-    2838 "Oriya Shkronjë Kha" 
-    2839 "Oriya Shkronjë Ga" 
-    2840 "Oriya Shkronjë Gha" 
-    2841 "Oriya Shkronjë Nga" 
-    2842 "Oriya Shkronjë Ca" 
-    2843 "Oriya Shkronjë Cha" 
-    2844 "Oriya Shkronjë Ja" 
-    2845 "Oriya Shkronjë Jha" 
-    2846 "Oriya Shkronjë Nya" 
-    2847 "Oriya Shkronjë Tta" 
-    2848 "Oriya Shkronjë Ttha" 
-    2849 "Oriya Shkronjë Dda" 
-    2850 "Oriya Shkronjë Ddha" 
-    2851 "Oriya Shkronjë Nna" 
-    2852 "Oriya Shkronjë Ta" 
-    2853 "Oriya Shkronjë Tha" 
-    2854 "Oriya Shkronjë Da" 
-    2855 "Oriya Shkronjë Dha" 
-    2856 "Oriya Shkronjë Na" 
-    2858 "Oriya Shkronjë Pa" 
-    2859 "Oriya Shkronjë Pha" 
-    2860 "Oriya Shkronjë Ba" 
-    2861 "Oriya Shkronjë Bha" 
-    2862 "Oriya Shkronjë Ma" 
-    2863 "Oriya Shkronjë Ya" 
-    2864 "Oriya Shkronjë Ra" 
-    2866 "Oriya Shkronjë La" 
-    2867 "Oriya Shkronjë Lla" 
-    2869 "Oriya Shkronjë Va" 
-    2870 "Oriya Shkronjë Sha" 
-    2871 "Oriya Shkronjë Ssa" 
-    2872 "Oriya Shkronjë Sa" 
-    2873 "Oriya Shkronjë Ha" 
-    2876 "Oriya Shenjë Nukta" 
-    2877 "Oriya Shenjë Avagraha" 
-    2878 "Oriya Zanore Shenjë Aa" 
-    2879 "Oriya Zanore Shenjë I" 
-    2880 "Oriya Zanore Shenjë Ii" 
-    2881 "Oriya Zanore Shenjë U" 
-    2882 "Oriya Zanore Shenjë Uu" 
-    2883 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic R" 
-    2884 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
-    2887 "Oriya Zanore Shenjë E" 
-    2888 "Oriya Zanore Shenjë Ai" 
-    2891 "Oriya Zanore Shenjë O" 
-    2892 "Oriya Zanore Shenjë Au" 
-    2893 "Oriya Shenjë Virama" 
-    2902 "Oriya Ai Gjatësi Shenjë" 
-    2903 "Oriya Au Gjatësi Shenjë" 
-    2908 "Oriya Shkronjë Rra" 
-    2909 "Oriya Shkronjë Rha" 
-    2911 "Oriya Shkronjë Yya" 
-    2912 "Oriya Shkronjë Vocalic Rr" 
-    2913 "Oriya Shkronjë Vocalic Ll" 
-    2914 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic L" 
-    2915 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
-    2918 "Oriya Shifër Zero" 
-    2919 "Oriya Shifër Një" 
-    2920 "Oriya Shifër Dy" 
-    2921 "Oriya Shifër Tre" 
-    2922 "Oriya Shifër Katër" 
-    2923 "Oriya Shifër Pesë" 
-    2924 "Oriya Shifër Gjashtë" 
-    2925 "Oriya Shifër Shtatë" 
-    2926 "Oriya Shifër Tetë" 
-    2927 "Oriya Shifër Nëntë" 
-    2928 "Oriya Isshar" 
-    2929 "Oriya Shkronjë Wa" 
-    2930 "Oriya Fraksion Një Çerek" 
-    2931 "Oriya Fraksion Një Gjysmë" 
-    2932 "Oriya Fraksion Tre Çerek" 
-    2933 "Oriya Fraksion Një Sixteenth" 
-    2934 "Oriya Fraksion Një Tetë" 
-    2935 "Oriya Fraksion Tre Sixteenths" 
-    2946 "Tamil Shenjë Anusvara" 
-    2947 "Tamil Shenjë Visarga" 
-    2949 "Tamil Shkronjë A" 
-    2950 "Tamil Shkronjë Aa" 
-    2951 "Tamil Shkronjë I" 
-    2952 "Tamil Shkronjë Ii" 
-    2953 "Tamil Shkronjë U" 
-    2954 "Tamil Shkronjë Uu" 
-    2958 "Tamil Shkronjë E" 
-    2959 "Tamil Shkronjë Ee" 
-    2960 "Tamil Shkronjë Ai" 
-    2962 "Tamil Shkronjë O" 
-    2963 "Tamil Shkronjë Oo" 
-    2964 "Tamil Shkronjë Au" 
-    2965 "Tamil Shkronjë Ka" 
-    2969 "Tamil Shkronjë Nga" 
-    2970 "Tamil Shkronjë Ca" 
-    2972 "Tamil Shkronjë Ja" 
-    2974 "Tamil Shkronjë Nya" 
-    2975 "Tamil Shkronjë Tta" 
-    2979 "Tamil Shkronjë Nna" 
-    2980 "Tamil Shkronjë Ta" 
-    2984 "Tamil Shkronjë Na" 
-    2985 "Tamil Shkronjë Nnna" 
-    2986 "Tamil Shkronjë Pa" 
-    2990 "Tamil Shkronjë Ma" 
-    2991 "Tamil Shkronjë Ya" 
-    2992 "Tamil Shkronjë Ra" 
-    2993 "Tamil Shkronjë Rra" 
-    2994 "Tamil Shkronjë La" 
-    2995 "Tamil Shkronjë Lla" 
-    2996 "Tamil Shkronjë Llla" 
-    2997 "Tamil Shkronjë Va" 
-    2998 "Tamil Shkronjë Sha" 
-    2999 "Tamil Shkronjë Ssa" 
-    3000 "Tamil Shkronjë Sa" 
-    3001 "Tamil Shkronjë Ha" 
-    3006 "Tamil Zanore Shenjë Aa" 
-    3007 "Tamil Zanore Shenjë I" 
-    3008 "Tamil Zanore Shenjë Ii" 
-    3009 "Tamil Zanore Shenjë U" 
-    3010 "Tamil Zanore Shenjë Uu" 
-    3014 "Tamil Zanore Shenjë E" 
-    3015 "Tamil Zanore Shenjë Ee" 
-    3016 "Tamil Zanore Shenjë Ai" 
-    3018 "Tamil Zanore Shenjë O" 
-    3019 "Tamil Zanore Shenjë Oo" 
-    3020 "Tamil Zanore Shenjë Au" 
-    3021 "Tamil Shenjë Virama" 
-    3024 "Tamil Om" 
-    3031 "Tamil Au Gjatësi Shenjë" 
-    3046 "Tamil Shifër Zero" 
-    3047 "Tamil Shifër Një" 
-    3048 "Tamil Shifër Dy" 
-    3049 "Tamil Shifër Tre" 
-    3050 "Tamil Shifër Katër" 
-    3051 "Tamil Shifër Pesë" 
-    3052 "Tamil Shifër Gjashtë" 
-    3053 "Tamil Shifër Shtatë" 
-    3054 "Tamil Shifër Tetë" 
-    3055 "Tamil Shifër Nëntë" 
-    3056 "Tamil Numër Dhjetë" 
-    3057 "Tamil Numër Një Njëqind" 
-    3058 "Tamil Numër Një Mijë" 
-    3059 "Tamil Ditë Shenjë" 
-    3060 "Tamil Muaj Shenjë" 
-    3061 "Tamil Viti Shenjë" 
-    3062 "Tamil Debit Shenjë" 
-    3063 "Tamil Nderim Shenjë" 
-    3064 "Tamil Aq Lart Shenjë" 
-    3065 "Tamil Rupee Shenjë" 
-    3066 "Tamil Numër Shenjë" 
-    3072 "Telugu Sign Combining Candrabindu Above" 
-    3073 "Telugu Shenjë Candrabindu" 
-    3074 "Telugu Shenjë Anusvara" 
-    3075 "Telugu Shenjë Visarga" 
-    3077 "Telugu Shkronjë A" 
-    3078 "Telugu Shkronjë Aa" 
-    3079 "Telugu Shkronjë I" 
-    3080 "Telugu Shkronjë Ii" 
-    3081 "Telugu Shkronjë U" 
-    3082 "Telugu Shkronjë Uu" 
-    3083 "Telugu Shkronjë Vocalic R" 
-    3084 "Telugu Shkronjë Vocalic L" 
-    3086 "Telugu Shkronjë E" 
-    3087 "Telugu Shkronjë Ee" 
-    3088 "Telugu Shkronjë Ai" 
-    3090 "Telugu Shkronjë O" 
-    3091 "Telugu Shkronjë Oo" 
-    3092 "Telugu Shkronjë Au" 
-    3093 "Telugu Shkronjë Ka" 
-    3094 "Telugu Shkronjë Kha" 
-    3095 "Telugu Shkronjë Ga" 
-    3096 "Telugu Shkronjë Gha" 
-    3097 "Telugu Shkronjë Nga" 
-    3098 "Telugu Shkronjë Ca" 
-    3099 "Telugu Shkronjë Cha" 
-    3100 "Telugu Shkronjë Ja" 
-    3101 "Telugu Shkronjë Jha" 
-    3102 "Telugu Shkronjë Nya" 
-    3103 "Telugu Shkronjë Tta" 
-    3104 "Telugu Shkronjë Ttha" 
-    3105 "Telugu Shkronjë Dda" 
-    3106 "Telugu Shkronjë Ddha" 
-    3107 "Telugu Shkronjë Nna" 
-    3108 "Telugu Shkronjë Ta" 
-    3109 "Telugu Shkronjë Tha" 
-    3110 "Telugu Shkronjë Da" 
-    3111 "Telugu Shkronjë Dha" 
-    3112 "Telugu Shkronjë Na" 
-    3114 "Telugu Shkronjë Pa" 
-    3115 "Telugu Shkronjë Pha" 
-    3116 "Telugu Shkronjë Ba" 
-    3117 "Telugu Shkronjë Bha" 
-    3118 "Telugu Shkronjë Ma" 
-    3119 "Telugu Shkronjë Ya" 
-    3120 "Telugu Shkronjë Ra" 
-    3121 "Telugu Shkronjë Rra" 
-    3122 "Telugu Shkronjë La" 
-    3123 "Telugu Shkronjë Lla" 
-    3124 "Telugu Letter Llla" 
-    3125 "Telugu Shkronjë Va" 
-    3126 "Telugu Shkronjë Sha" 
-    3127 "Telugu Shkronjë Ssa" 
-    3128 "Telugu Shkronjë Sa" 
-    3129 "Telugu Shkronjë Ha" 
-    3133 "Telugu Shenjë Avagraha" 
-    3134 "Telugu Zanore Shenjë Aa" 
-    3135 "Telugu Zanore Shenjë I" 
-    3136 "Telugu Zanore Shenjë Ii" 
-    3137 "Telugu Zanore Shenjë U" 
-    3138 "Telugu Zanore Shenjë Uu" 
-    3139 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic R" 
-    3140 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
-    3142 "Telugu Zanore Shenjë E" 
-    3143 "Telugu Zanore Shenjë Ee" 
-    3144 "Telugu Zanore Shenjë Ai" 
-    3146 "Telugu Zanore Shenjë O" 
-    3147 "Telugu Zanore Shenjë Oo" 
-    3148 "Telugu Zanore Shenjë Au" 
-    3149 "Telugu Shenjë Virama" 
-    3157 "Telugu Gjatësi Shenjë" 
-    3158 "Telugu Ai Gjatësi Shenjë" 
-    3160 "Telugu Shkronjë Tsa" 
-    3161 "Telugu Shkronjë Dza" 
-    3162 "Telugu Letter Rrra" 
-    3168 "Telugu Shkronjë Vocalic Rr" 
-    3169 "Telugu Shkronjë Vocalic Ll" 
-    3170 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic L" 
-    3171 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
-    3174 "Telugu Shifër Zero" 
-    3175 "Telugu Shifër Një" 
-    3176 "Telugu Shifër Dy" 
-    3177 "Telugu Shifër Tre" 
-    3178 "Telugu Shifër Katër" 
-    3179 "Telugu Shifër Pesë" 
-    3180 "Telugu Shifër Gjashtë" 
-    3181 "Telugu Shifër Shtatë" 
-    3182 "Telugu Shifër Tetë" 
-    3183 "Telugu Shifër Nëntë" 
-    3192 "Telugu Fraksion Shifër Zero Për Forcë Probabiliteti Katër" 
-    3193 "Telugu Fraksion Shifër Një Për Forcë Probabiliteti Katër" 
-    3194 "Telugu Fraksion Shifër Dy Për Forcë Probabiliteti Katër" 
-    3195 "Telugu Fraksion Shifër Tre Për Forcë Probabiliteti Katër" 
-    3196 "Telugu Fraksion Shifër Një Për Forcë Probabiliteti Katër" 
-    3197 "Telugu Fraksion Shifër Dy Për Forcë Probabiliteti Katër" 
-    3198 "Telugu Fraksion Shifër Tre Për  Forcë Probabiliteti Barabartë me Katër" 
-    3199 "Telugu Shenjë Tuumu" 
-    3201 "Kannada Sign Candrabindu" 
-    3202 "Kanada Shenjë Anusvara" 
-    3203 "Kanada Shenjë Visarga" 
-    3205 "Kanada Shkronjë A" 
-    3206 "Kanada Shkronjë Aa" 
-    3207 "Kanada Shkronjë I" 
-    3208 "Kanada Shkronjë Ii" 
-    3209 "Kanada Shkronjë U" 
-    3210 "Kanada Shkronjë Uu" 
-    3211 "Kanada Shkronjë Vocalic R" 
-    3212 "Kanada Shkronjë Vocalic L" 
-    3214 "Kanada Shkronjë E" 
-    3215 "Kanada Shkronjë Ee" 
-    3216 "Kanada Shkronjë Ai" 
-    3218 "Kanada Shkronjë O" 
-    3219 "Kanada Shkronjë Oo" 
-    3220 "Kanada Shkronjë Au" 
-    3221 "Kanada Shkronjë Ka" 
-    3222 "Kanada Shkronjë Kha" 
-    3223 "Kanada Shkronjë Ga" 
-    3224 "Kanada Shkronjë Gha" 
-    3225 "Kanada Shkronjë Nga" 
-    3226 "Kanada Shkronjë Ca" 
-    3227 "Kanada Shkronjë Cha" 
-    3228 "Kanada Shkronjë Ja" 
-    3229 "Kanada Shkronjë Jha" 
-    3230 "Kanada Shkronjë Nya" 
-    3231 "Kanada Shkronjë Tta" 
-    3232 "Kanada Shkronjë Ttha" 
-    3233 "Kanada Shkronjë Dda" 
-    3234 "Kanada Shkronjë Ddha" 
-    3235 "Kanada Shkronjë Nna" 
-    3236 "Kanada Shkronjë Ta" 
-    3237 "Kanada Shkronjë Tha" 
-    3238 "Kanada Shkronjë Da" 
-    3239 "Kanada Shkronjë Dha" 
-    3240 "Kanada Shkronjë Na" 
-    3242 "Kanada Shkronjë Pa" 
-    3243 "Kanada Shkronjë Pha" 
-    3244 "Kanada Shkronjë Ba" 
-    3245 "Kanada Shkronjë Bha" 
-    3246 "Kanada Shkronjë Ma" 
-    3247 "Kanada Shkronjë Ya" 
-    3248 "Kanada Shkronjë Ra" 
-    3249 "Kanada Shkronjë Rra" 
-    3250 "Kanada Shkronjë La" 
-    3251 "Kanada Shkronjë Lla" 
-    3253 "Kanada Shkronjë Va" 
-    3254 "Kanada Shkronjë Sha" 
-    3255 "Kanada Shkronjë Ssa" 
-    3256 "Kanada Shkronjë Sa" 
-    3257 "Kanada Shkronjë Ha" 
-    3260 "Kanada Shenjë Nukta" 
-    3261 "Kanada Shenjë Avagraha" 
-    3262 "Kanada Zanore Shenjë Aa" 
-    3263 "Kanada Zanore Shenjë I" 
-    3264 "Kanada Zanore Shenjë Ii" 
-    3265 "Kanada Zanore Shenjë U" 
-    3266 "Kanada Zanore Shenjë Uu" 
-    3267 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic R" 
-    3268 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
-    3270 "Kanada Zanore Shenjë E" 
-    3271 "Kanada Zanore Shenjë Ee" 
-    3272 "Kanada Zanore Shenjë Ai" 
-    3274 "Kanada Zanore Shenjë O" 
-    3275 "Kanada Zanore Shenjë Oo" 
-    3276 "Kanada Zanore Shenjë Au" 
-    3277 "Kanada Shenjë Virama" 
-    3285 "Kanada Gjatësi Shenjë" 
-    3286 "Kanada Ai Gjatësi Shenjë" 
-    3294 "Kanada Shkronjë Fa" 
-    3296 "Kanada Shkronjë Vocalic Rr" 
-    3297 "Kanada Shkronjë Vocalic Ll" 
-    3298 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic L" 
-    3299 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
-    3302 "Kanada Shifër Zero" 
-    3303 "Kanada Shifër Një" 
-    3304 "Kanada Shifër Dy" 
-    3305 "Kanada Shifër Tre" 
-    3306 "Kanada Shifër Katër" 
-    3307 "Kanada Shifër Pesë" 
-    3308 "Kanada Shifër Gjashtë" 
-    3309 "Kanada Shifër Shtatë" 
-    3310 "Kanada Shifër Tetë" 
-    3311 "Kanada Shifër Nëntë" 
-    3313 "Kanada Shenjë Jihvamuliya" 
-    3314 "Kanada Shenjë Upadhmaniya" 
-    3329 "Malayalam Sign Candrabindu" 
-    3330 "Malayalam Shenjë Anusvara" 
-    3331 "Malayalam Shenjë Visarga" 
-    3333 "Malayalam Shkronjë A" 
-    3334 "Malayalam Shkronjë Aa" 
-    3335 "Malayalam Shkronjë I" 
-    3336 "Malayalam Shkronjë Ii" 
-    3337 "Malayalam Shkronjë U" 
-    3338 "Malayalam Shkronjë Uu" 
-    3339 "Malayalam Shkronjë Vocalic R" 
-    3340 "Malayalam Shkronjë Vocalic L" 
-    3342 "Malayalam Shkronjë E" 
-    3343 "Malayalam Shkronjë Ee" 
-    3344 "Malayalam Shkronjë Ai" 
-    3346 "Malayalam Shkronjë O" 
-    3347 "Malayalam Shkronjë Oo" 
-    3348 "Malayalam Shkronjë Au" 
-    3349 "Malayalam Shkronjë Ka" 
-    3350 "Malayalam Shkronjë Kha" 
-    3351 "Malayalam Shkronjë Ga" 
-    3352 "Malayalam Shkronjë Gha" 
-    3353 "Malayalam Shkronjë Nga" 
-    3354 "Malayalam Shkronjë Ca" 
-    3355 "Malayalam Shkronjë Cha" 
-    3356 "Malayalam Shkronjë Ja" 
-    3357 "Malayalam Shkronjë Jha" 
-    3358 "Malayalam Shkronjë Nya" 
-    3359 "Malayalam Shkronjë Tta" 
-    3360 "Malayalam Shkronjë Ttha" 
-    3361 "Malayalam Shkronjë Dda" 
-    3362 "Malayalam Shkronjë Ddha" 
-    3363 "Malayalam Shkronjë Nna" 
-    3364 "Malayalam Shkronjë Ta" 
-    3365 "Malayalam Shkronjë Tha" 
-    3366 "Malayalam Shkronjë Da" 
-    3367 "Malayalam Shkronjë Dha" 
-    3368 "Malayalam Shkronjë Na" 
-    3369 "Malayalam Shkronjë Nnna" 
-    3370 "Malayalam Shkronjë Pa" 
-    3371 "Malayalam Shkronjë Pha" 
-    3372 "Malayalam Shkronjë Ba" 
-    3373 "Malayalam Shkronjë Bha" 
-    3374 "Malayalam Shkronjë Ma" 
-    3375 "Malayalam Shkronjë Ya" 
-    3376 "Malayalam Shkronjë Ra" 
-    3377 "Malayalam Shkronjë Rra" 
-    3378 "Malayalam Shkronjë La" 
-    3379 "Malayalam Shkronjë Lla" 
-    3380 "Malayalam Shkronjë Llla" 
-    3381 "Malayalam Shkronjë Va" 
-    3382 "Malayalam Shkronjë Sha" 
-    3383 "Malayalam Shkronjë Ssa" 
-    3384 "Malayalam Shkronjë Sa" 
-    3385 "Malayalam Shkronjë Ha" 
-    3386 "Malayalam Shkronjë Ttta" 
-    3389 "Malayalam Shenjë Avagraha" 
-    3390 "Malayalam Zanore Shenjë Aa" 
-    3391 "Malayalam Zanore Shenjë I" 
-    3392 "Malayalam Zanore Shenjë Ii" 
-    3393 "Malayalam Zanore Shenjë U" 
-    3394 "Malayalam Zanore Shenjë Uu" 
-    3395 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic R" 
-    3396 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
-    3398 "Malayalam Zanore Shenjë E" 
-    3399 "Malayalam Zanore Shenjë Ee" 
-    3400 "Malayalam Zanore Shenjë Ai" 
-    3402 "Malayalam Zanore Shenjë O" 
-    3403 "Malayalam Zanore Shenjë Oo" 
-    3404 "Malayalam Zanore Shenjë Au" 
-    3405 "Malayalam Shenjë Virama" 
-    3406 "Malayalam Shkronjë Pikë Reph" 
-    3415 "Malayalam Au Gjatësi Shenjë" 
-    3423 "Malayalam Letter Archaic Ii" 
-    3424 "Malayalam Shkronjë Vocalic Rr" 
-    3425 "Malayalam Shkronjë Vocalic Ll" 
-    3426 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic L" 
-    3427 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
-    3430 "Malayalam Shifër Zero" 
-    3431 "Malayalam Shifër Një" 
-    3432 "Malayalam Shifër Dy" 
-    3433 "Malayalam Shifër Tre" 
-    3434 "Malayalam Shifër Katër" 
-    3435 "Malayalam Shifër Pesë" 
-    3436 "Malayalam Shifër Gjashtë" 
-    3437 "Malayalam Shifër Shtatë" 
-    3438 "Malayalam Shifër Tetë" 
-    3439 "Malayalam Shifër Nëntë" 
-    3440 "Malayalam Numër Dhjetë" 
-    3441 "Malayalam Numër Një Njëqind" 
-    3442 "Malayalam Numër Një Mijë" 
-    3443 "Malayalam Fraksion Një Çerek" 
-    3444 "Malayalam Fraksion Një Gjysmë" 
-    3445 "Malayalam Fraksion Tre Çerek" 
-    3449 "Malayalam Date Shenjë" 
-    3450 "Malayalam Shkronjë Chillu Nn" 
-    3451 "Malayalam Shkronjë Chillu N" 
-    3452 "Malayalam Shkronjë Chillu Rr" 
-    3453 "Malayalam Shkronjë Chillu L" 
-    3454 "Malayalam Shkronjë Chillu Ll" 
-    3455 "Malayalam Shkronjë Chillu K" 
-    3458 "Senegaleze Shenjë Anusvaraya" 
-    3459 "Senegaleze Shenjë Visargaya" 
-    3461 "Senegaleze Shkronjë Ayanna" 
-    3462 "Senegaleze Shkronjë Aayanna" 
-    3463 "Senegaleze Shkronjë Aeyanna" 
-    3464 "Senegaleze Shkronjë Aeeyanna" 
-    3465 "Senegaleze Shkronjë Iyanna" 
-    3466 "Senegaleze Shkronjë Iiyanna" 
-    3467 "Senegaleze Shkronjë Uyanna" 
-    3468 "Senegaleze Shkronjë Uuyanna" 
-    3469 "Senegaleze Shkronjë Iruyanna" 
-    3470 "Senegaleze Shkronjë Iruuyanna" 
-    3471 "Senegaleze Shkronjë Iluyanna" 
-    3472 "Senegaleze Shkronjë Iluuyanna" 
-    3473 "Senegaleze Shkronjë Eyanna" 
-    3474 "Senegaleze Shkronjë Eeyanna" 
-    3475 "Senegaleze Shkronjë Aiyanna" 
-    3476 "Senegaleze Shkronjë Oyanna" 
-    3477 "Senegaleze Shkronjë Ooyanna" 
-    3478 "Senegaleze Shkronjë Auyanna" 
-    3482 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Kayanna" 
-    3483 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Kayanna" 
-    3484 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Gayanna" 
-    3485 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Gayanna" 
-    3486 "Senegaleze Shkronjë Kantaja Naasikyaya" 
-    3487 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Gayanna" 
-    3488 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Cayanna" 
-    3489 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Cayanna" 
-    3490 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Jayanna" 
-    3491 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Jayanna" 
-    3492 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Naasikyaya" 
-    3493 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Sanyooga Naaksikyaya" 
-    3494 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Jayanna" 
-    3495 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Ttayanna" 
-    3496 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Ttayanna" 
-    3497 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Ddayanna" 
-    3498 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Ddayanna" 
-    3499 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Nayanna" 
-    3500 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Ddayanna" 
-    3501 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Tayanna" 
-    3502 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Tayanna" 
-    3503 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Dayanna" 
-    3504 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Dayanna" 
-    3505 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Nayanna" 
-    3507 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Dayanna" 
-    3508 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Payanna" 
-    3509 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Payanna" 
-    3510 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Bayanna" 
-    3511 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Bayanna" 
-    3512 "Senegaleze Shkronjë Mayanna" 
-    3513 "Senegaleze Shkronjë Amba Bayanna" 
-    3514 "Senegaleze Shkronjë Yayanna" 
-    3515 "Senegaleze Shkronjë Rayanna" 
-    3517 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Layanna" 
-    3520 "Senegaleze Shkronjë Vayanna" 
-    3521 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Sayanna" 
-    3522 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Sayanna" 
-    3523 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Sayanna" 
-    3524 "Senegaleze Shkronjë Hayanna" 
-    3525 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Layanna" 
-    3526 "Senegaleze Shkronjë Fayanna" 
-    3530 "Senegaleze Shenjë Al-Lakuna" 
-    3535 "Senegaleze Zanore Shenjë Aela-Pilla" 
-    3536 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Aeda-Pilla" 
-    3537 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Aeda-Pilla" 
-    3538 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Is-Pilla" 
-    3539 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Is-Pilla" 
-    3540 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Paa-Pilla" 
-    3542 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Paa-Pilla" 
-    3544 "Senegaleze Zanore Shenjë Gaetta-Pilla" 
-    3545 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva" 
-    3546 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Kombuva" 
-    3547 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombu Deka" 
-    3548 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Aela-Pilla" 
-    3549 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Diga Aela-Pilla" 
-    3550 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Gayanukitta" 
-    3551 "Senegaleze Zanore Shenjë Gayanukitta" 
-    3558 "Sinhala Lith Digit Zero" 
-    3559 "Sinhala Lith Digit One" 
-    3560 "Sinhala Lith Digit Two" 
-    3561 "Sinhala Lith Digit Three" 
-    3562 "Sinhala Lith Digit Four" 
-    3563 "Sinhala Lith Digit Five" 
-    3564 "Sinhala Lith Digit Six" 
-    3565 "Sinhala Lith Digit Seven" 
-    3566 "Sinhala Lith Digit Eight" 
-    3567 "Sinhala Lith Digit Nine" 
-    3570 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Gaetta-Pilla" 
-    3571 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Gayanukitta" 
-    3572 "Senegaleze Pikësim Kunddaliya" 
-    3585 "Tajlandeze Karakter Ko Kai" 
-    3586 "Tajlandeze Karakter Kho Khai" 
-    3587 "Tajlandeze Karakter Kho Khuat" 
-    3588 "Tajlandeze Karakter Kho Khwai" 
-    3589 "Tajlandeze Karakter Kho Khon" 
-    3590 "Tajlandeze Karakter Kho Rakhang" 
-    3591 "Tajlandeze Karakter Ngo Ngu" 
-    3592 "Tajlandeze Karakter Cho Chan" 
-    3593 "Tajlandeze Karakter Cho Ching" 
+    0 "Pavlefshëm"
+    1 "Fillimi i kreut"
+    2 "Fillimi i tekstit"
+    3 "Mbarimi i tekstit"
+    4 "Mbarimi i transmetimit"
+    5 "Hetim"
+    6 "Falënderime"
+    7 "Zile"
+    8 "Hapësirë"
+    9 "Karaktere Tabelore"
+    10 "Linjë Furnizimi"
+    11 "Linjë Tabelore"
+    12 "Formë Furnizimi"
+    13 "Kthim Transporti"
+    14 "Nxirr Jashtë"
+    15 "Fut Brenda"
+    16 "Linjë Informacioni Arratisje"
+    17 "Kontroll Pajisje Një"
+    18 "Kontroll Pajisje Dy"
+    19 "Kontroll Pajisje Tre"
+    20 "Kontroll Pajisje Katër"
+    21 "Falënderime Negative"
+    22 "Pushim Sinkronizimi"
+    23 "Mbarimi i Bllokut Transmetimit"
+    24 "Anulo"
+    25 "Mbarim Mesatarë"
+    26 "Zëvendësim"
+    27 "Arratisje"
+    28 "Informacion Ndarës Katër"
+    29 "Informacion Ndarës Tre"
+    30 "Informacion Ndarës Dy"
+    31 "Informacion Ndarës Një"
+    32 "Hapësire"
+    33 "Pikë-çuditëse"
+    34 "Pikëpyetje"
+    35 "Shenjë Numri"
+    36 "Shenjë Dollari"
+    37 "Shenjë Përqindje"
+    38 "Simbol"
+    39 "Apostrof"
+    40 "Kllape Majtas"
+    41 "Kllape Djathtas"
+    42 "Yll"
+    43 "Shenja Plus"
+    44 "Presje"
+    45 "Vizë ndarëse-Minus"
+    46 "Pikë"
+    47 "Solidus"
+    48 "Shifër Zero"
+    49 "Shifër Një"
+    50 "Shifër Dy"
+    51 "Shifër Tre"
+    52 "Shifër Katër"
+    53 "Shifër Pesë"
+    54 "Shifër Gjashtë"
+    55 "Shifër Shtatë"
+    56 "Shifër Tetë"
+    57 "Shifër Nëntë"
+    58 "Dy Pika"
+    59 "Pikëpresje"
+    60 "Shenjë Mpakë-Se"
+    61 "Shenjë Barazimi"
+    62 "Shenjë Më-madhe Se"
+    63 "Pikëpyetje"
+    64 "Në Komercial"
+    65 "Shkronjë e Madhe Latine A"
+    66 "Shkronjë e Madhe Latine B"
+    67 "Shkronjë e Madhe Latine C"
+    68 "Shkronjë e Madhe Latine D"
+    69 "Shkronjë e Madhe Latine E"
+    70 "Shkronjë e Madhe Latine F"
+    71 "Shkronjë e Madhe Latine G"
+    72 "Shkronjë e Madhe Latine H"
+    73 "Shkronjë e Madhe Latine I"
+    74 "Shkronjë e Madhe Latine J"
+    75 "Shkronjë e Madhe Latine K"
+    76 "Shkronjë e Madhe Latine L"
+    77 "Shkronjë e Madhe Latine M"
+    78 "Shkronjë e Madhe Latine N"
+    79 "Shkronjë e Madhe Latine O"
+    80 "Shkronjë e Madhe Latine P"
+    81 "Shkronjë e Madhe Latine Q"
+    82 "Shkronjë e Madhe Latine R"
+    83 "Shkronjë e Madhe Latine S"
+    84 "Shkronjë e Madhe Latine T"
+    85 "Shkronjë e Madhe Latine U"
+    86 "Shkronjë e Madhe Latine V"
+    87 "Shkronjë e Madhe Latine W"
+    88 "Shkronjë e Madhe Latine X"
+    89 "Shkronjë e Madhe Latine Y"
+    90 "Shkronjë e Madhe Latine Z"
+    91 "Kllapë Rrumbullake Majtas"
+    92 "Rikthe Solidus"
+    93 "Kllapë Rrumbullake Djathtas"
+    94 "Theks Lakor"
+    95 "Linjë Ulët"
+    96 "Theks Rëndë"
+    97 "Shkronjë e Vogël Latine A"
+    98 "Shkronjë e Vogël Latine B"
+    99 "Shkronjë e Vogël Latine C"
+    100 "Shkronjë e Vogël Latine D"
+    101 "Shkronjë e Vogël Latine E"
+    102 "Shkronjë e Vogël Latine F"
+    103 "Shkronjë e Vogël Latine G"
+    104 "Shkronjë e Vogël Latine H"
+    105 "Shkronjë e Vogël Latine I"
+    106 "Shkronjë e Vogël Latine J"
+    107 "Shkronjë e Vogël Latine K"
+    108 "Shkronjë e Vogël Latine L"
+    109 "Shkronjë e Vogël Latine M"
+    110 "Shkronjë e Vogël Latine N"
+    111 "Shkronjë e Vogël Latine O"
+    112 "Shkronjë e Vogël Latine P"
+    113 "Shkronjë e Vogël Latine Q"
+    114 "Shkronjë e Vogël Latine R"
+    115 "Shkronjë e Vogël Latine S"
+    116 "Shkronjë e Vogël Latine T"
+    117 "Shkronjë e Vogël Latine U"
+    118 "Shkronjë e Vogël Latine V"
+    119 "Shkronjë e Vogël Latine W"
+    120 "Shkronjë e Vogël Latine X"
+    121 "Shkronjë e Vogël Latine Y"
+    122 "Shkronjë e Vogël Latine Z"
+    123 "Kllapë Dredhur Majtas"
+    124 "Linjë Vertikale"
+    125 "Kllapë Dredhur Djathtas"
+    126 "Tildë"
+    127 "Fshi"
+    130 "Pushimi Lejuar Këtu"
+    131 "Pa Pushim Këtu"
+    133 "Linja Tjetër"
+    134 "Fillimi i Zonës Përzgjedhur"
+    135 "Mbarimi i Zonës Përzgjedhur"
+    136 "Ndërto Karakterin Nxjerrës"
+    137 "Karakterin Nxjerrës Me Justifikim"
+    138 "Ndërto Linjën Karakterit"
+    139 "Linja e Pjesshme Përpara"
+    140 "Linja e Pjesshme Mbrapa"
+    141 "Rikthe Linjën Furnizuese"
+    142 "Turne Tek Dy"
+    143 "Turne Tek Tre"
+    144 "Varg Kontroll Pajisjesh"
+    145 "Përdorim Privat Një"
+    146 "Përdorim Privat Dy"
+    147 "Vendos Gjendjen Transmetimit"
+    148 "Anulo Karakteret"
+    149 "Mesazh Pritje"
+    150 "Fillimi i Zonës Ruajtur"
+    151 "Mbarimi i Zonës Ruajtur"
+    152 "Fillimi i Vargut"
+    154 "Prezantim Karakteri Tek"
+    155 "Prezantimi i Kontrollit Sekuencë"
+    156 "Përfundues Vargu"
+    157 "Komanda e Operimit të Sistemit"
+    158 "Mesazhe Fshehtësie"
+    159 "Komanda Programi Aplikimi"
+    160 "Jo-Pushim Hapësirë"
+    161 "Pikëçuditje Përmbysur"
+    162 "Shenjë Cent"
+    163 "Shenjë Pound"
+    164 "Shenjë Monedhe"
+    165 "Shenja Yen"
+    166 "Tabelë Thyer"
+    167 "Zgjedh Shenjë"
+    168 "Diaeresis"
+    169 "Shenjë Drejtë Autorit"
+    170 "Treguese Rendorë Femërorë"
+    171 "Drejtim-Majtas Kënd Dyfishtë Shenjë Citati"
+    172 "Ska Shenjë"
+    173 "Vizë Ndarëse Butë"
+    174 "Shenjë Regjistruar"
+    175 "Macron"
+    176 "Shenjë Shkalle"
+    177 "Shenjë Plus-Minus"
+    178 "Indeks i Sipërm Dy"
+    179 "Indeks i Sipërm Tre"
+    180 "Theks i Mprehtë"
+    181 "Shenjë Micro"
+    182 "Shenjë Pilcrow"
+    183 "Pikë Mesit"
+    184 "Cedilla"
+    185 "Indeks i Sipërm Një"
+    186 "Tregues Rendor Mashkullor"
+    187 "Drejtim-Djathtas Kënd Dyfishtë Shenjë Citat"
+    188 "Pjesa Një Tremujori Vulgare"
+    189 "Gjysma Pjesës Vulgare"
+    190 "Pjesa e Treçerekut Vulgare"
+    191 "Pikëpyetje Përmbysur"
+    192 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rëndë"
+    193 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Mprehtë"
+    194 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Theks-lakor"
+    195 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Tildë"
+    196 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Diaeresis"
+    197 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rreth Mbi"
+    198 "Shkronjë e Madhe Latine Ae"
+    199 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Cedilla"
+    200 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Rëndë"
+    201 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Mprehtë"
+    202 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Theks-lakor"
+    203 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Diaeresis"
+    204 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Rëndë"
+    205 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Mprehtë"
+    206 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Theks-lakor"
+    207 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Diaeresis"
+    208 "Shkronjë e Madhe Latine Eth"
+    209 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Tildë"
+    210 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Rëndë"
+    211 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Mprehtë"
+    212 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Theks-lakor"
+    213 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë"
+    214 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Diaeresis"
+    215 "Shenjë Shumëzimi"
+    216 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Goditje"
+    217 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Rëndë"
+    218 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Mprehtë"
+    219 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Theks-lakor"
+    220 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis"
+    221 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Mprehtë"
+    222 "Shkronjë e Madhe Latine Gjemb"
+    223 "Shkronjë e Vogël Latine Fortë S"
+    224 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rëndë"
+    225 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Mprehtë"
+    226 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Theks-lakor"
+    227 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Tildë"
+    228 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Diaeresis"
+    229 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rreth Mbi"
+    230 "Shkronjë e Vogël Latine Ae"
+    231 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Cedilla"
+    232 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Rëndë"
+    233 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Mprehtë"
+    234 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Theks-lakor"
+    235 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Diaeresis"
+    236 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Rëndë"
+    237 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Mprehtë"
+    238 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Theks-lakor"
+    239 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Diaeresis"
+    240 "Shkronjë e Vogël Latine Eth"
+    241 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Tildë"
+    242 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Rëndë"
+    243 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Mprehtë"
+    244 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Theks-lakor"
+    245 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë"
+    246 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Diaeresis"
+    247 "Shenjë Pjestimi"
+    248 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Goditje"
+    249 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Rëndë"
+    250 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Mprehtë"
+    251 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Theks-lakor"
+    252 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis"
+    253 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Mprehtë"
+    254 "Shkronjë e Vogël Latine Gjemb"
+    255 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Diaeresis"
+    256 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Macron"
+    257 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Macron"
+    258 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Breve"
+    259 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Breve"
+    260 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Ogonek"
+    261 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Ogonek"
+    262 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Mprehtë"
+    263 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Mprehtë"
+    264 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Theks-lakor"
+    265 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Theks-lakor"
+    266 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Pikë Mbi"
+    267 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Pikë Mbi"
+    268 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Caron"
+    269 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Caron"
+    270 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Caron"
+    271 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Caron"
+    272 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Goditje"
+    273 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Goditje"
+    274 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Macron"
+    275 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Macron"
+    276 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Breve"
+    277 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Breve"
+    278 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Pikë Mbi"
+    279 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Pikë Mbi"
+    280 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Ogonek"
+    281 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Ogonek"
+    282 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Caron"
+    283 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Caron"
+    284 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Theks-lakor"
+    285 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Theks-lakor"
+    286 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Breve"
+    287 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Breve"
+    288 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Pikë Mbi"
+    289 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Pikë Mbi"
+    290 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Cedilla"
+    291 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Cedilla"
+    292 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Theks-lakor"
+    293 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Theks-lakor"
+    294 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Goditje"
+    295 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Goditje"
+    296 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Tildë"
+    297 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Tildë"
+    298 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Macron"
+    299 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Macron"
+    300 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Breve"
+    301 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Breve"
+    302 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Ogonek"
+    303 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Ogonek"
+    304 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Pikë Mbi"
+    305 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë I"
+    306 "Shkronjë e Madhe Latine Ij"
+    307 "Shkronjë e Vogël Latine Ij"
+    308 "Shkronjë e Madhe Latine J Me Theks-lakor"
+    309 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Theks-lakor"
+    310 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Cedilla"
+    311 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Cedilla"
+    312 "Shkronjë e Vogël Latine Kra"
+    313 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Mprehtë"
+    314 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Mprehtë"
+    315 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Cedilla"
+    316 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Cedilla"
+    317 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Caron"
+    318 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Caron"
+    319 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Pike Mesi"
+    320 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Pikë Mesi"
+    321 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Goditje"
+    322 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Goditje"
+    323 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Mprehtë"
+    324 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Mprehtë"
+    325 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Cedilla"
+    326 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Cedilla"
+    327 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Caron"
+    328 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Caron"
+    329 "Shkronjë e Vogël Latine N Paraprihet nga apostrof"
+    330 "Shkronjë e Madhe Latine Eng"
+    331 "Shkronjë e Vogël Latine Eng"
+    332 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Macron"
+    333 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Macron"
+    334 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Breve"
+    335 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Breve"
+    336 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Dy Mprehtë"
+    337 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Dy Mprehtë"
+    338 "Bashkim Shkronje Madhe Latine Oe"
+    339 "Bashkim Shkronje Vogël Latine Oe"
+    340 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Mprehtë"
+    341 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Mprehtë"
+    342 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Cedilla"
+    343 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Cedilla"
+    344 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Caron"
+    345 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Caron"
+    346 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Mprehtë"
+    347 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Mprehtë"
+    348 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Theks-lakor"
+    349 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Theks-lakor"
+    350 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Cedilla"
+    351 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Cedilla"
+    352 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Caron"
+    353 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Caron"
+    354 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Cedilla"
+    355 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Cedilla"
+    356 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Caron"
+    357 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Caron"
+    358 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Goditje"
+    359 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Goditje"
+    360 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Tildë"
+    361 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Tildë"
+    362 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Macron"
+    363 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Macron"
+    364 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Breve"
+    365 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Breve"
+    366 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Rreth Mbi"
+    367 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Rreth Mbi"
+    368 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Dy Mprehtë"
+    369 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Dy Mprehtë"
+    370 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Ogonek"
+    371 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Ogonek"
+    372 "Shkronjë e Madhe Latine W Me Theks-lakor"
+    373 "Shkronjë e Vogël Latine W Me Theks-lakor"
+    374 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Theks-lakor"
+    375 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Theks-lakor"
+    376 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Diaeresis"
+    377 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Mprehtë"
+    378 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Mprehtë"
+    379 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Pikë Mbi"
+    380 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Pikë Mbi"
+    381 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Caron"
+    382 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Caron"
+    383 "Shkronjë e Vogël Latine Gjatë S"
+    384 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Goditje"
+    385 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Kapje"
+    386 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Bar-lart"
+    387 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Bar-lart"
+    388 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Gjashtë"
+    389 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Gjashtë"
+    390 "Shkronjë e Madhe Latine Hap O"
+    391 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Kapje"
+    392 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Kapje"
+    393 "Shkronjë e Madhe Latine Afrikan D"
+    394 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Kapje"
+    395 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Bar-lart"
+    396 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Bar-lart"
+    397 "Shkronjë e Vogël Latine Ktheu Delta"
+    398 "Shkronjë e Madhe Latine Kundërt E"
+    399 "Shkronjë e Madhe Latine Schwa"
+    400 "Shkronjë e Madhe Latine Hap E"
+    401 "Shkronjë e Madhe Latine F Me Kapje"
+    402 "Shkronjë e Vogël Latine F Me Kapje"
+    403 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Kapje"
+    404 "Shkronjë e Madhe Latine Gama"
+    405 "Shkronjë e Vogël Latine Hv"
+    406 "Shkronjë e Madhe Latine Iota"
+    407 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Goditje"
+    408 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Kapje"
+    409 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Kapje"
+    410 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Bar"
+    411 "Shkronjë e Vogël Latine Lambda Me Goditje"
+    412 "Shkronjë e Madhe Latine Ktheu M"
+    413 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Majtas Kapje"
+    414 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Këmbë Gjatësi Djathtas"
+    415 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Mesit Tildë"
+    416 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Bri"
+    417 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Bri"
+    418 "Shkronjë e Madhe Latine Oi"
+    419 "Shkronjë e Vogël Latine Oi"
+    420 "Shkronjë e Madhe Latine P Me Kapje"
+    421 "Shkronjë e Vogël Latine P Me Kapje"
+    422 "Latine Shkronjë Yr"
+    423 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Dy"
+    424 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Dy"
+    425 "Shkronjë e Madhe Latine Esh"
+    426 "Latin Shkronjë Kundërt Esh lak"
+    427 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Palatal Kapje"
+    428 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Kapje"
+    429 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Kapje"
+    430 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Kapje Retroflex"
+    431 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Bri"
+    432 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Bri"
+    433 "Shkronjë e Madhe Latine Upsilon"
+    434 "Shkronjë e Madhe Latine V Me Kapje"
+    435 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Kapje"
+    436 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Kapje"
+    437 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Goditje"
+    438 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Goditje"
+    439 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh"
+    440 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh Kundërt"
+    441 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Kundërt"
+    442 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Bisht"
+    443 "Latine Shkronjë Dy Me Goditje"
+    444 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Pesë"
+    445 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Pesë"
+    446 "Latine Shkronjë Përmbys Glottal Ndalo Me Goditje"
+    447 "Latine Shkronjë Wynn"
+    448 "Latine Shkronjë Dental Kliko"
+    449 "Latine Shkronjë Lateral Kliko"
+    450 "Latine Shkronjë Alveolar Kliko"
+    451 "Latine Shkronjë Retroflex Kliko"
+    452 "Shkronjë e Madhe Latine Dz Me Caron"
+    453 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Shkronjë e Vogël Z Me Caron"
+    454 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Me Caron"
+    455 "Shkronjë e Madhe Latine Lj"
+    456 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Shkronjë e Vogël J"
+    457 "Shkronjë e Vogël Latine Lj"
+    458 "Shkronjë e Madhe Latine Nj"
+    459 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Shkronjë e Vogël J"
+    460 "Shkronjë e Vogël Latine Nj"
+    461 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Caron"
+    462 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Caron"
+    463 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Caron"
+    464 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Caron"
+    465 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Caron"
+    466 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Caron"
+    467 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Caron"
+    468 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Caron"
+    469 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Macron"
+    470 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Macron"
+    471 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Mprehtë"
+    472 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Mprehtë"
+    473 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Caron"
+    474 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Caron"
+    475 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Rëndë"
+    476 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Rëndë"
+    477 "Shkronjë e Vogël Latine kthyer E"
+    478 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Diaeresis dhe Macron"
+    479 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Diaeresis dhe Macron"
+    480 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Pikë Mbi dhe Macron"
+    481 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Pikë Mbi dhe Macron"
+    482 "Shkronjë e Madhe Latine Ae Me Macron"
+    483 "Shkronjë e Vogël Latine Ae Me Macron"
+    484 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Goditje"
+    485 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Goditje"
+    486 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Caron"
+    487 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Caron"
+    488 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Caron"
+    489 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Caron"
+    490 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Ogonek"
+    491 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Ogonek"
+    492 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Ogonek dhe Macron"
+    493 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Ogonek dhe Macron"
+    494 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh Me Caron"
+    495 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Caron"
+    496 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Caron"
+    497 "Shkronjë e Madhe Latine Dz"
+    498 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Shkronjë e Vogël Z"
+    499 "Shkronjë e Vogël Latine Dz"
+    500 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Mprehtë"
+    501 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Mprehtë"
+    502 "Shkronjë e Madhe Latine Hwair"
+    503 "Shkronjë e Madhe Latine Wynn"
+    504 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Rëndë"
+    505 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Rëndë"
+    506 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rreth Mbi dhe Mprehtë"
+    507 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rreth Mbi dhe Mprehtë"
+    508 "Shkronjë e Madhe Latine Ae Me Mprehtë"
+    509 "Shkronjë e Vogël Latine Ae Me Mprehtë"
+    510 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Goditje dhe Mprehtë"
+    511 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Goditje dhe Mprehtë"
+    512 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Dyshe Rëndë"
+    513 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Dyshe Rëndë"
+    514 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Përmbysur Breve"
+    515 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Përmbysur Breve"
+    516 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Dyshe Rëndë"
+    517 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Dyshe Rëndë"
+    518 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Përmbysur Breve"
+    519 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Përmbysur Breve"
+    520 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Dyshe Rëndë"
+    521 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Dyshe Rëndë"
+    522 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Përmbysur Breve"
+    523 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Përmbysur Breve"
+    524 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Dyshe Rëndë"
+    525 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Dyshe Rëndë"
+    526 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Përmbysur Breve"
+    527 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Përmbysur Breve"
+    528 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Dyshe Rëndë"
+    529 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Dyshe Rëndë"
+    530 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Përmbysur Breve"
+    531 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Përmbysur Breve"
+    532 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Dyshe Rëndë"
+    533 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Dyshe Rëndë"
+    534 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Përmbysur Breve"
+    535 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Përmbysur Breve"
+    536 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Presje Poshtë"
+    537 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Presje Poshtë"
+    538 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Presje Poshtë"
+    539 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Presje Poshtë"
+    540 "Shkronjë e Madhe Latine Yogh"
+    541 "Shkronjë e Vogël Latine Yogh"
+    542 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Caron"
+    543 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Caron"
+    544 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Këmb Gjatësi Majtas"
+    545 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Kaçurel"
+    546 "Shkronjë e Madhe Latine Ou"
+    547 "Shkronjë e Vogël Latine Ou"
+    548 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Kapje"
+    549 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Kapje"
+    550 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Pikë Mbi"
+    551 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Pikë Mbi"
+    552 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Cedilla"
+    553 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Cedilla"
+    554 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Diaeresis dhe Macron"
+    555 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Diaeresis dhe Macron"
+    556 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë dhe Macron"
+    557 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë dhe Macron"
+    558 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Pikë Mbi"
+    559 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Pikë Mbi"
+    560 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Pikë Mbi dhe Macron"
+    561 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Pikë Mbi dhe Macron"
+    562 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Macron"
+    563 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Macron"
+    564 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Kaçurel"
+    565 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Kaçurel"
+    566 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Kaçurel"
+    567 "Shkronjë e Vogël Latine Pa=Pikë J"
+    568 "Shkronjë e Vogël Latine Db Dyshkronjësh"
+    569 "Shkronjë e Vogël Latine Qp Dyshkronjësh"
+    570 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Goditje"
+    571 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Goditje"
+    572 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Goditje"
+    573 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Bar"
+    574 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Diagonal Goditje"
+    575 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Swash Bisht"
+    576 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Swash Bisht"
+    577 "Shkronjë e Madhe Latine Glottal Ndalo"
+    578 "Shkronjë e Vogël Latine Glottal Ndalo"
+    579 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Goditje"
+    580 "Shkronjë e Madhe Latine U Bar"
+    581 "Shkronjë e Madhe Latine Kthyer V"
+    582 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Goditje"
+    583 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Goditje"
+    584 "Shkronjë e Madhe Latine J Me Goditje"
+    585 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Goditje"
+    586 "Shkronjë e Madhe Latine e Vogël Q Me Kapje Bisht"
+    587 "Shkronjë e Vogël Latine Q Me Kapje Bisht"
+    588 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Goditje"
+    589 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Goditje"
+    590 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Goditje"
+    591 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Goditje"
+    592 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer A"
+    593 "Shkronjë e Vogël Latine Alfa"
+    594 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Alfa"
+    595 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Kapje"
+    596 "Shkronjë e Vogël Latine Hap O"
+    597 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Përdridhje"
+    598 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Bisht"
+    599 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Kapje"
+    600 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt E"
+    601 "Shkronjë e Vogël Latine Schwa"
+    602 "Shkronjë e Vogël Latine Schwa Me Kapje"
+    603 "Shkronjë e Vogël Latine Hap E"
+    604 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt Hap E"
+    605 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt Hap E Me Kapje"
+    606 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Kundërt Hap E"
+    607 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë J Me Goditje"
+    608 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Kapje"
+    609 "Shkronjë e Vogël Latine Dorëshkrim G"
+    610 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe G"
+    611 "Shkronjë e Vogël Latine Gama"
+    612 "Shkronjë e Vogël Latine Rams Bri"
+    613 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H"
+    614 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Kapje"
+    615 "Shkronjë e Vogël Latine Heng Me Kapje"
+    616 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Goditje"
+    617 "Shkronjë e Vogël Latine Iota"
+    618 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe I"
+    619 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Mesit Tildë"
+    620 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Belt"
+    621 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Retroflex Kapje"
+    622 "Shkronjë e Vogël Latine Lezh"
+    623 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer M"
+    624 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer M Me Gjatë Këmbë"
+    625 "Shkronjë e Vogël Latine M Me Kapje"
+    626 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Majtë Kapje"
+    627 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Retroflex Kapje"
+    628 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe N"
+    629 "Shkronjë e Vogël Latine Mbrojtur O"
+    630 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Oe"
+    631 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Omega"
+    632 "Shkronjë e Vogël Latine Phi"
+    633 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R"
+    634 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R Me Gjatë Këmbë"
+    635 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R Me Kapje"
+    636 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Gjatë Këmbë"
+    637 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Bisht"
+    638 "Shkronjë e Vogël Latine R Me FishKapje"
+    639 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt R Me FishKapje"
+    640 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe R"
+    641 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Kthyer R"
+    642 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Kapje"
+    643 "Shkronjë e Vogël Latine Esh"
+    644 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë J Me Goditje dhe Kapje"
+    645 "Shkronjë e Vogël Latine Mbledhje Kundërt Esh"
+    646 "Shkronjë e Vogël Latine Esh Me Përdredhje"
+    647 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer T"
+    648 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Retroflex Kapje"
+    649 "Shkronjë e Vogël Latine U Bar"
+    650 "Shkronjë e Vogël Latine Upsilon"
+    651 "Shkronjë e Vogël Latine V Me Kapje"
+    652 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer V"
+    653 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer W"
+    654 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Y"
+    655 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Y"
+    656 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Kapje Retroflex"
+    657 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Përdredhje"
+    658 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh"
+    659 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Përdredhje"
+    660 "Latin Shkronjë Glottal Stop"
+    661 "Latin Shkronjë Pharyngeal Voiced Fricative"
+    662 "Latin Shkronjë Kthyer Glottal Stop"
+    663 "Latin Shkronjë Zgjatur C"
+    664 "Latin Shkronjë Bilabial Kliko"
+    665 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe B"
+    666 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Hap E"
+    667 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe G Me Kapje"
+    668 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe H"
+    669 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Mbyllur-Bisht"
+    670 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer K"
+    671 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe L"
+    672 "Shkronjë e Vogël Latine Q Me Kapje"
+    673 "Latin Shkronjë Glottal Stop Me Goditje"
+    674 "Latin Shkronjë Kundërt Glottal Stop Me Goditje"
+    675 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Dyshkronjësh"
+    676 "Shkronjë e Vogël Latine Dezh Dyshkronjësh"
+    677 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Dyshkronjësh Me Përdredhje"
+    678 "Shkronjë e Vogël Latine Ts Dyshkronjësh"
+    679 "Shkronjë e Vogël Latine Tesh Dyshkronjësh"
+    680 "Shkronjë e Vogël Latine Tc Dyshkronjësh Me Përdredhje"
+    681 "Shkronjë e Vogël Latine Feng Dyshkronjësh"
+    682 "Shkronjë e Vogël Latine Ls Dyshkronjësh"
+    683 "Shkronjë e Vogël Latine Lz Dyshkronjësh"
+    684 "Latin Shkronjë Bilabial me Perkusion"
+    685 "Latin Shkronjë Bidental me Perkusion"
+    686 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H Me Grep Peshkimi"
+    687 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H Me FishKapje dhe Bisht"
+    688 "Modifiko Shkronjë e Vogël H"
+    689 "Modifiko Shkronjë e Vogël H Me Kapje"
+    690 "Modifiko Shkronjë e Vogël J"
+    691 "Modifiko Shkronjë e Vogël R"
+    692 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer R"
+    693 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer R Me Kapje"
+    694 "Modifiko Shkronjë e Vogël e Madhe Kthyer R"
+    695 "Modifiko Shkronjë e Vogël W"
+    696 "Modifiko Shkronjë e Vogël Y"
+    697 "Modifiko Shkronjë Prime"
+    698 "Modifiko Shkronjë Dyshe Prime"
+    699 "Modifiko Shkronjë Kthyer Presje"
+    700 "Modifiko Shkronjë Apostrof"
+    701 "Modifiko Shkronjë Kundërt Presje"
+    702 "Modifiko Shkronjë Djathtë Gjysmë Rreth"
+    703 "Modifiko Shkronjë Majtë Gjysmë Rreth"
+    704 "Modifiko Shkronjë Glottal Stop"
+    705 "Modifiko Shkronjë Kundërt Glottal Stop"
+    706 "Modifiko Shkronjë Majtë kokë-Shigjete"
+    707 "Modifiko Shkronjë Djathtë kokë-Shigjete"
+    708 "Modifiko Shkronjë Lart kokë-Shigjete"
+    709 "Modifiko Shkronjë Poshtë kokë-Shigjete"
+    710 "Modifiko Shkronjë Theks-lakor Theks"
+    711 "Caron"
+    712 "Modifiko Shkronjë Vertikale Linjë"
+    713 "Modifiko Shkronjë Macron"
+    714 "Modifiko Shkronjë Theks i Mprehtë"
+    715 "Modifiko Shkronjë Rëndë Theks"
+    716 "Modifiko Shkronjë Ulët Vertikale Linjë"
+    717 "Modifiko Shkronjë Ulët Macron"
+    718 "Modifiko Shkronjë Ulët Rëndë Theks"
+    719 "Modifiko Shkronjë Ulët Theks i Mprehtë"
+    720 "Modifiko Shkronjë Trekëndësh Dy pika"
+    721 "Modifiko Shkronjë Gjysmë Trekëndësh Dy Pika"
+    722 "Modifiko Shkronjë Në Qendër Djathtë Gjysmë Rreth"
+    723 "Modifiko Shkronjë Në Qendër Majtë Gjysmë Rreth"
+    724 "Modifiko Shkronjë Lart Litar"
+    725 "Modifiko Shkronjë Poshtë Litar"
+    726 "Modifiko Shkronjë Plus Shenjë"
+    727 "Modifiko Shkronjë Minus Shenjë"
+    728 "Breve"
+    729 "Pikë Mbi"
+    730 "Rreth Mbi"
+    731 "Ogonek"
+    732 "e Vogël Tildë"
+    733 "Dyshe Theks i Mprehtë"
+    734 "Modifiko Shkronjë Rhotic Kapje"
+    735 "Modifiko Shkronjë Kryq Theks"
+    736 "Modifiko Shkronjë e Vogël Gamma"
+    737 "Modifiko Shkronjë e Vogël L"
+    738 "Modifiko Shkronjë e Vogël S"
+    739 "Modifiko Shkronjë e Vogël X"
+    740 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kundërt Glottal Stop"
+    741 "Modifiko Shkronjë Shumë-Lart Tone Bar"
+    742 "Modifiko Shkronjë Lart Tone Bar"
+    743 "Modifiko Shkronjë Mesatar Tone Bar"
+    744 "Modifiko Shkronjë Ulët Tone Bar"
+    745 "Modifiko Shkronjë Shumë-Ulët Tone Bar"
+    746 "Modifiko Shkronjë Yin Nisen Tone Shenjë"
+    747 "Modifiko Shkronjë Yang Nisen Tone Shenjë"
+    748 "Modifiko Shkronjë Shprehur"
+    749 "Modifiko Shkronjë Pa-Ajrim"
+    750 "Modifiko Shkronjë Dyshe Apostrof"
+    751 "Modifiko Shkronjë Ulët Poshtë kokë-Shigjete"
+    752 "Modifiko Shkronjë Ulët Lart kokë-Shigjete"
+    753 "Modifiko Shkronjë Ulët Majtë kokë-Shigjete"
+    754 "Modifiko Shkronjë Ulët Djathtë kokë-Shigjete"
+    755 "Modifiko Shkronjë Ulët Rreth"
+    756 "Modifiko Shkronjë Mesit Rëndë Theks"
+    757 "Modifiko Shkronjë Mesit Dyshe Rëndë Theks"
+    758 "Modifiko Shkronjë Mesit Dyshe Theks i Mprehtë"
+    759 "Modifiko Shkronjë Ulët Tildë"
+    760 "Modifiko Shkronjë Ngritur Dy Pika"
+    761 "Modifiko Shkronjë Filloj Lart Tone"
+    762 "Modifiko Shkronjë End Lart Tone"
+    763 "Modifiko Shkronjë Filloj Ulët Tone"
+    764 "Modifiko Shkronjë End Ulët Tone"
+    765 "Modifiko Shkronjë Shelf"
+    766 "Modifiko Shkronjë Hap Shelf"
+    767 "Modifiko Shkronjë Ulët Majtë Shigjetë"
+    768 "Kombinuar Rëndë Theks"
+    769 "Kombinuar Theks i Mprehtë"
+    770 "Kombinuar Theks-lakor Theks"
+    771 "Kombinuar Tildë"
+    772 "Kombinuar Macron"
+    773 "Kombinuar Mbilinjë"
+    774 "Kombinuar Breve"
+    775 "Kombinuar Pikë Mbi"
+    776 "Kombinuar Diaeresis"
+    777 "Kombinuar Kapje Lart"
+    778 "Kombinuar Rreth Mbi"
+    779 "Kombinuar Dyshe Theks i Mprehtë"
+    780 "Kombinuar Caron"
+    781 "Kombinuar Vertikale Linjë Lart"
+    782 "Kombinuar Dyshe Vertikale Linjë Lart"
+    783 "Kombinuar Dyshe Rëndë Theks"
+    784 "Kombinuar Candrabindu"
+    785 "Kombinuar Kthyer Breve"
+    786 "Kombinuar Kthyer Presje Lart"
+    787 "Kombinuar Presje Lart"
+    788 "Kombinuar Kundërt Presje Lart"
+    789 "Kombinuar Presje Lart Djathtë"
+    790 "Kombinuar Rëndë Theks Poshtë"
+    791 "Kombinuar Theks i Mprehtë Poshtë"
+    792 "Kombinuar Majtë Litar Poshtë"
+    793 "Kombinuar Djathtë Litar Poshtë"
+    794 "Kombinuar Majtë Kënd Lart"
+    795 "Kombinuar Bri"
+    796 "Kombinuar Majtë Gjysmë Rreth Poshtë"
+    797 "Kombinuar Lart Litar Poshtë"
+    798 "Kombinuar Poshtë Litar Poshtë"
+    799 "Kombinuar Plus Shenjë Poshtë"
+    800 "Kombinuar Minus Shenjë Poshtë"
+    801 "Kombinuar Zbutur Kapje Poshtë"
+    802 "Kombinuar Retroflex Kapje Poshtë"
+    803 "Kombinuar Pikë Poshtë"
+    804 "Kombinuar Diaeresis Poshtë"
+    805 "Kombinuar Rreth Poshtë"
+    806 "Kombinuar Presje Poshtë"
+    807 "Kombinuar Cedilla"
+    808 "Kombinuar Ogonek"
+    809 "Kombinuar Vertikale Linjë Poshtë"
+    810 "Kombinuar Urë Poshtë"
+    811 "Kombinuar Kthyer Dyshe Hark Poshtë"
+    812 "Kombinuar Caron Poshtë"
+    813 "Kombinuar Theks-lakor Theks Poshtë"
+    814 "Kombinuar Breve Poshtë"
+    815 "Kombinuar Kthyer Breve Poshtë"
+    816 "Kombinuar Tildë Poshtë"
+    817 "Kombinuar Macron Poshtë"
+    818 "Kombinuar Ulët Linjë"
+    819 "Kombinuar Dyshe Ulët Linjë"
+    820 "Kombinuar Tildë Mbulim"
+    821 "Kombinuar Shkurtër Goditje Mbulim"
+    822 "Kombinuar Gjatë Goditje Mbulim"
+    823 "Kombinuar Shkurtër Solidus Mbulim"
+    824 "Kombinuar Gjatë Solidus Mbulim"
+    825 "Kombinuar Djathtë Gjysmë Rreth Poshtë"
+    826 "Kombinuar Kthyer Urë Poshtë"
+    827 "Kombinuar Katror Poshtë"
+    828 "Kombinuar Pulëbardha Poshtë"
+    829 "Kombinuar X Lart"
+    830 "Kombinuar Vertikale Tildë"
+    831 "Kombinuar Dyshe Mbilinjë"
+    832 "Kombinuar Rëndë Tone Shenjë"
+    833 "Kombinuar Mprehtë Tone Shenjë"
+    834 "Kombinuar Greke Perispomeni"
+    835 "Kombinuar Greke Koronis"
+    836 "Kombinuar Greke Dialytika Tonos"
+    837 "Kombinuar Greke Ypogegrammeni"
+    838 "Kombinuar Urë Lart"
+    839 "Kombinuar Barabartë Shenjë Poshtë"
+    840 "Kombinuar Dyshe Vertikale Linjë Poshtë"
+    841 "Kombinuar Majtë Kënd Poshtë"
+    842 "Kombinuar Jo Tildë Lart"
+    843 "Kombinuar Homothetic Lart"
+    844 "Kombinuar Pothuajse e Barabartë Me Lart"
+    845 "Kombinuar Majtas Djathtas Shigjetë Poshtë"
+    846 "Kombinuar Përpjetë Shigjetë Poshtë"
+    847 "Kombinuar Grapheme Joiner"
+    848 "Kombinuar Djathtë Shigjetëhead Lart"
+    849 "Kombinuar Majtë Gjysmë Rreth Mbi"
+    850 "Kombinuar Fermata"
+    851 "Kombinuar X Poshtë"
+    852 "Kombinuar Majtë kokë-Shigjete Poshtë"
+    853 "Kombinuar Djathtë kokë-Shigjete Poshtë"
+    854 "Kombinuar Djathtë kokë-Shigjete dhe Lart kokë-Shigjete Poshtë"
+    855 "Kombinuar Djathtë Gjysmë Rreth Mbi"
+    856 "Kombinuar Pikë Mbi Djathtë"
+    857 "Kombinuar Yllë Poshtë"
+    858 "Kombinuar Dyshe Rreth Poshtë"
+    859 "Kombinuar Zigzag Lart"
+    860 "Kombinuar Dyshe Breve Poshtë"
+    861 "Kombinuar Dyshe Breve"
+    862 "Kombinuar Dyshe Macron"
+    863 "Kombinuar Dyshe Macron Poshtë"
+    864 "Kombinuar Dyshe Tildë"
+    865 "Kombinuar Dyshe Kthyer Breve"
+    866 "Kombinuar Dyshe Djathtas Shigjetë Poshtë"
+    867 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine A"
+    868 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine E"
+    869 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine I"
+    870 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine O"
+    871 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine U"
+    872 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine C"
+    873 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine D"
+    874 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine H"
+    875 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine M"
+    876 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine R"
+    877 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine T"
+    878 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine V"
+    879 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine X"
+    880 "Greke Shkronjë e Madhe Heta"
+    881 "Greke Shkronjë e Vogël Heta"
+    882 "Greke Shkronjë e Madhe Archaic Sampi"
+    883 "Greke Shkronjë e Vogël Archaic Sampi"
+    884 "Greke Numëror Shenjë"
+    885 "Greke Më e'ulët Numërore Shenjë"
+    886 "Greke Shkronjë e Madhe Pamphylian Digamma"
+    887 "Greke Shkronjë e Vogël Pamphylian Digamma"
+    890 "Greke Ypogegrammeni"
+    891 "Greke e Vogël Kundërt Lunate Sigma Simbol"
+    892 "Greke e Vogël Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
+    893 "Greke e Vogël Kundërt Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
+    894 "Greke Pyetje Shenjë"
+    895 "Greek Capital Letter Yot"
+    900 "Greke Tonos"
+    901 "Greke Dialytika Tonos"
+    902 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Tonos"
+    903 "Greke Ano Teleia"
+    904 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Tonos"
+    905 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Tonos"
+    906 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Tonos"
+    908 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Tonos"
+    910 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Tonos"
+    911 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Tonos"
+    912 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika dhe Tonos"
+    913 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha"
+    914 "Greke Shkronjë e Madhe Beta"
+    915 "Greke Shkronjë e Madhe Gamma"
+    916 "Greke Shkronjë e Madhe Delta"
+    917 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon"
+    918 "Greke Shkronjë e Madhe Zeta"
+    919 "Greke Shkronjë e Madhe Eta"
+    920 "Greke Shkronjë e Madhe Theta"
+    921 "Greke Shkronjë e Madhe Iota"
+    922 "Greke Shkronjë e Madhe Kappa"
+    923 "Greke Shkronjë e Madhe Lamda"
+    924 "Greke Shkronjë e Madhe Mu"
+    925 "Greke Shkronjë e Madhe Nu"
+    926 "Greke Shkronjë e Madhe Xi"
+    927 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron"
+    928 "Greke Shkronjë e Madhe Pi"
+    929 "Greke Shkronjë e Madhe Rho"
+    931 "Greke Shkronjë e Madhe Sigma"
+    932 "Greke Shkronjë e Madhe Tau"
+    933 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon"
+    934 "Greke Shkronjë e Madhe Phi"
+    935 "Greke Shkronjë e Madhe Chi"
+    936 "Greke Shkronjë e Madhe Psi"
+    937 "Greke Shkronjë e Madhe Omega"
+    938 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Dialytika"
+    939 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Dialytika"
+    940 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Tonos"
+    941 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Tonos"
+    942 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Tonos"
+    943 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Tonos"
+    944 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika dhe Tonos"
+    945 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha"
+    946 "Greke Shkronjë e Vogël Beta"
+    947 "Greke Shkronjë e Vogël Gamma"
+    948 "Greke Shkronjë e Vogël Delta"
+    949 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon"
+    950 "Greke Shkronjë e Vogël Zeta"
+    951 "Greke Shkronjë e Vogël Eta"
+    952 "Greke Shkronjë e Vogël Theta"
+    953 "Greke Shkronjë e Vogël Iota"
+    954 "Greke Shkronjë e Vogël Kappa"
+    955 "Greke Shkronjë e Vogël Lamda"
+    956 "Greke Shkronjë e Vogël Mu"
+    957 "Greke Shkronjë e Vogël Nu"
+    958 "Greke Shkronjë e Vogël Xi"
+    959 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron"
+    960 "Greke Shkronjë e Vogël Pi"
+    961 "Greke Shkronjë e Vogël Rho"
+    962 "Greke Shkronjë e Vogël Përfundimtare Sigma"
+    963 "Greke Shkronjë e Vogël Sigma"
+    964 "Greke Shkronjë e Vogël Tau"
+    965 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon"
+    966 "Greke Shkronjë e Vogël Phi"
+    967 "Greke Shkronjë e Vogël Chi"
+    968 "Greke Shkronjë e Vogël Psi"
+    969 "Greke Shkronjë e Vogël Omega"
+    970 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika"
+    971 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika"
+    972 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Tonos"
+    973 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Tonos"
+    974 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Tonos"
+    975 "Greke e Madhe Kai Simbol"
+    976 "Greke Beta Simbol"
+    977 "Greke Theta Simbol"
+    978 "Greke Upsilon Me Kapje Simbol"
+    979 "Greke Upsilon Me Mprehtë dhe Kapje Simbol"
+    980 "Greke Upsilon Me Diaeresis dhe Kapje Simbol"
+    981 "Greke Phi Simbol"
+    982 "Greke Pi Simbol"
+    983 "Greke Kai Simbol"
+    984 "Greke Shkronjë Archaic Koppa"
+    985 "Greke Shkronjë e Vogël Archaic Koppa"
+    986 "Greke Shkronjë Stigma"
+    987 "Greke Shkronjë e Vogël Stigma"
+    988 "Greke Shkronjë Digamma"
+    989 "Greke Shkronjë e Vogël Digamma"
+    990 "Greke Shkronjë Koppa"
+    991 "Greke Shkronjë e Vogël Koppa"
+    992 "Greke Shkronjë Sampi"
+    993 "Greke Shkronjë e Vogël Sampi"
+    994 "Coptic Shkronjë e Madhe Shei"
+    995 "Coptic Shkronjë e Vogël Shei"
+    996 "Coptic Shkronjë e Madhe Fei"
+    997 "Coptic Shkronjë e Vogël Fei"
+    998 "Coptic Shkronjë e Madhe Khei"
+    999 "Coptic Shkronjë e Vogël Khei"
+    1000 "Coptic Shkronjë e Madhe Hori"
+    1001 "Coptic Shkronjë e Vogël Hori"
+    1002 "Coptic Shkronjë e Madhe Gangia"
+    1003 "Coptic Shkronjë e Vogël Gangia"
+    1004 "Coptic Shkronjë e Madhe Shima"
+    1005 "Coptic Shkronjë e Vogël Shima"
+    1006 "Coptic Shkronjë e Madhe Dei"
+    1007 "Coptic Shkronjë e Vogël Dei"
+    1008 "Greke Kappa Simbol"
+    1009 "Greke Rho Simbol"
+    1010 "Greke Lunate Sigma Simbol"
+    1011 "Greke Shkronjë Yot"
+    1012 "Greke e Madhe Theta Simbol"
+    1013 "Greke Lunate Epsilon Simbol"
+    1014 "Greke Kundërt Lunate Epsilon Simbol"
+    1015 "Greke Shkronjë e Madhe Sho"
+    1016 "Greke Shkronjë e Vogël Sho"
+    1017 "Greke e Madhe Lunate Sigma Simbol"
+    1018 "Greke Shkronjë e Madhe San"
+    1019 "Greke Shkronjë e Vogël San"
+    1020 "Greke Rho Me Goditje Simbol"
+    1021 "Greke e Madhe Kundërt Lunate Sigma Simbol"
+    1022 "Greke e Madhe Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
+    1023 "Greke e Madhe Kundërt Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
+    1024 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie Me Rëndë"
+    1025 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Io"
+    1026 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dje"
+    1027 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Gje"
+    1028 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ukrainase Ie"
+    1029 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dze"
+    1030 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Bjelloruse-Ukrainase I"
+    1031 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yi"
+    1032 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Je"
+    1033 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Lje"
+    1034 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Nje"
+    1035 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Tshe"
+    1036 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Kje"
+    1037 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Rëndë"
+    1038 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër U"
+    1039 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dzhe"
+    1040 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A"
+    1041 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Be"
+    1042 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ve"
+    1043 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe"
+    1044 "Cyrillic Shkronjë e Madhe De"
+    1045 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie"
+    1046 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe"
+    1047 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze"
+    1048 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I"
+    1049 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër I"
+    1050 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka"
+    1051 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El"
+    1052 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Em"
+    1053 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En"
+    1054 "Cyrillic Shkronjë e Madhe O"
+    1055 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe"
+    1056 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Er"
+    1057 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Es"
+    1058 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Te"
+    1059 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U"
+    1060 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ef"
+    1061 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha"
+    1062 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Tse"
+    1063 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che"
+    1064 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Sha"
+    1065 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shcha"
+    1066 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Fortë"
+    1067 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yeru"
+    1068 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Butë"
+    1069 "Cyrillic Shkronjë e Madhe E"
+    1070 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yu"
+    1071 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ya"
+    1072 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A"
+    1073 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Be"
+    1074 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ve"
+    1075 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe"
+    1076 "Cyrillic Shkronjë e Vogël De"
+    1077 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie"
+    1078 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe"
+    1079 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze"
+    1080 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I"
+    1081 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër I"
+    1082 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka"
+    1083 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El"
+    1084 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Em"
+    1085 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En"
+    1086 "Cyrillic Shkronjë e Vogël O"
+    1087 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe"
+    1088 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Er"
+    1089 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Es"
+    1090 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Te"
+    1091 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U"
+    1092 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ef"
+    1093 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha"
+    1094 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Tse"
+    1095 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che"
+    1096 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Sha"
+    1097 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shcha"
+    1098 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Hard Shenjë"
+    1099 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yeru"
+    1100 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Soft Shenjë"
+    1101 "Cyrillic Shkronjë e Vogël E"
+    1102 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yu"
+    1103 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ya"
+    1104 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie Me Rëndë"
+    1105 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Io"
+    1106 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dje"
+    1107 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Gje"
+    1108 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ukrainase Ie"
+    1109 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dze"
+    1110 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Bjelloruse-Ukrainase I"
+    1111 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yi"
+    1112 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Je"
+    1113 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Lje"
+    1114 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Nje"
+    1115 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Tshe"
+    1116 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Kje"
+    1117 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Rëndë"
+    1118 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër U"
+    1119 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dzhe"
+    1120 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Omega"
+    1121 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Omega"
+    1122 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yat"
+    1123 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yat"
+    1124 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified E"
+    1125 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified E"
+    1126 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pak Yus"
+    1127 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pak Yus"
+    1128 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified Pak Yus"
+    1129 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified Pak Yus"
+    1130 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Big Yus"
+    1131 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Big Yus"
+    1132 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified Big Yus"
+    1133 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified Big Yus"
+    1134 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ksi"
+    1135 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ksi"
+    1136 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Psi"
+    1137 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Psi"
+    1138 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Fita"
+    1139 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Fita"
+    1140 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Izhitsa"
+    1141 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Izhitsa"
+    1142 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Izhitsa Me Dyshe Rëndë Theks"
+    1143 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Izhitsa Me Dyshe Rëndë Theks"
+    1144 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Uk"
+    1145 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Uk"
+    1146 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Rreth Omega"
+    1147 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Rreth Omega"
+    1148 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Omega Me Titlo"
+    1149 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Omega Me Titlo"
+    1150 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ot"
+    1151 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ot"
+    1152 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Koppa"
+    1153 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Koppa"
+    1154 "Cyrillic Mijëra Shenjë"
+    1155 "Kombinuar Cyrillic Titlo"
+    1156 "Kombinuar Cyrillic Palatalization"
+    1157 "Kombinuar Cyrillic Dasia Pneumata"
+    1158 "Kombinuar Cyrillic Psili Pneumata"
+    1159 "Kombinuar Cyrillic Pokrytie"
+    1160 "Kombinuar Cyrillic Njëqind Mijës Shenjë"
+    1161 "Kombinuar Cyrillic Miliona Shenjë"
+    1162 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër I Me Bisht"
+    1163 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër I Me Bisht"
+    1164 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Gjysëm-Butë"
+    1165 "Cyrillic Shkronjë e Vogël  Shenjë Gjysëm-Butë"
+    1166 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Er Me Shenjë"
+    1167 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Er Me Shenjë"
+    1168 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Upturn"
+    1169 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Upturn"
+    1170 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Goditje"
+    1171 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Goditje"
+    1172 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Mesit Kapje"
+    1173 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Mesit Kapje"
+    1174 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Descender"
+    1175 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Descender"
+    1176 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze Me Descender"
+    1177 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze Me Descender"
+    1178 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Descender"
+    1179 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Descender"
+    1180 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Vertikale Goditje"
+    1181 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Vertikale Goditje"
+    1182 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Goditje"
+    1183 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Goditje"
+    1184 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Bashkir Ka"
+    1185 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Bashkir Ka"
+    1186 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Descender"
+    1187 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Descender"
+    1188 "Cyrillic e Madhe Lidhje En Ghe"
+    1189 "Cyrillic e Vogël Lidhje En Ghe"
+    1190 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe Me Mesit Kapje"
+    1191 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe Me Mesit Kapje"
+    1192 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Ha"
+    1193 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Ha"
+    1194 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Es Me Descender"
+    1195 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Es Me Descender"
+    1196 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Te Me Descender"
+    1197 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Te Me Descender"
+    1198 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Drejt U"
+    1199 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Drejt U"
+    1200 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Drejt U Me Goditje"
+    1201 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Drejt U Me Goditje"
+    1202 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Descender"
+    1203 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Descender"
+    1204 "Cyrillic e Madhe Lidhje Te Tse"
+    1205 "Cyrillic e Vogël Lidhje Te Tse"
+    1206 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Descender"
+    1207 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Descender"
+    1208 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Vertikale Goditje"
+    1209 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Vertikale Goditje"
+    1210 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shha"
+    1211 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shha"
+    1212 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Che"
+    1213 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Che"
+    1214 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Che Me Descender"
+    1215 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Che Me Descender"
+    1216 "Cyrillic Shkronjë Palochka"
+    1217 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Breve"
+    1218 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Breve"
+    1219 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Kapje"
+    1220 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Kapje"
+    1221 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Bisht"
+    1222 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Bisht"
+    1223 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Kapje"
+    1224 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Kapje"
+    1225 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Bisht"
+    1226 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Bisht"
+    1227 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Khakassian Che"
+    1228 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Khakassian Che"
+    1229 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Em Me Bisht"
+    1230 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Em Me Bisht"
+    1231 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Palochka"
+    1232 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A Me Breve"
+    1233 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A Me Breve"
+    1234 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A Me Diaeresis"
+    1235 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A Me Diaeresis"
+    1236 "Cyrillic e Madhe Lidhje A Ie"
+    1237 "Cyrillic e Vogël Lidhje A Ie"
+    1238 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie Me Breve"
+    1239 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie Me Breve"
+    1240 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Schwa"
+    1241 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Schwa"
+    1242 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Schwa Me Diaeresis"
+    1243 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Schwa Me Diaeresis"
+    1244 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Diaeresis"
+    1245 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Diaeresis"
+    1246 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze Me Diaeresis"
+    1247 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze Me Diaeresis"
+    1248 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Dze"
+    1249 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Dze"
+    1250 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Macron"
+    1251 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Macron"
+    1252 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Diaeresis"
+    1253 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Diaeresis"
+    1254 "Cyrillic Shkronjë e Madhe O Me Diaeresis"
+    1255 "Cyrillic Shkronjë e Vogël O Me Diaeresis"
+    1256 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Mbrojtur O"
+    1257 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Mbrojtur O"
+    1258 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Mbrojtur O Me Diaeresis"
+    1259 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Mbrojtur O Me Diaeresis"
+    1260 "Cyrillic Shkronjë e Madhe E Me Diaeresis"
+    1261 "Cyrillic Shkronjë e Vogël E Me Diaeresis"
+    1262 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Macron"
+    1263 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Macron"
+    1264 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Diaeresis"
+    1265 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Diaeresis"
+    1266 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Dyshe Mprehtë"
+    1267 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Dyshe Mprehtë"
+    1268 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Diaeresis"
+    1269 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Diaeresis"
+    1270 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Descender"
+    1271 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Descender"
+    1272 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yeru Me Diaeresis"
+    1273 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yeru Me Diaeresis"
+    1274 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Goditje dhe Kapje"
+    1275 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Goditje dhe Kapje"
+    1276 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Kapje"
+    1277 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Kapje"
+    1278 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Goditje"
+    1279 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Goditje"
+    1280 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi De"
+    1281 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi De"
+    1282 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Dje"
+    1283 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Dje"
+    1284 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Zje"
+    1285 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Zje"
+    1286 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Dzje"
+    1287 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Dzje"
+    1288 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Lje"
+    1289 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Lje"
+    1290 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Nje"
+    1291 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Nje"
+    1292 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Sje"
+    1293 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Sje"
+    1294 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Tje"
+    1295 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Tje"
+    1296 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Kundërt Ze"
+    1297 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Kundërt Ze"
+    1298 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Kapje"
+    1299 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Kapje"
+    1300 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Lha"
+    1301 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Lha"
+    1302 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Rha"
+    1303 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Rha"
+    1304 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yae"
+    1305 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yae"
+    1306 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Qa"
+    1307 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Qa"
+    1308 "Cyrillic Shkronjë e Madhe We"
+    1309 "Cyrillic Shkronjë e Vogël We"
+    1310 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Aleut Ka"
+    1311 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Aleut Ka"
+    1312 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Mesit Kapje"
+    1313 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Mesit Kapje"
+    1314 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Mesit Kapje"
+    1315 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Mesit Kapje"
+    1316 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe Me Descender"
+    1317 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe Me Descender"
+    1318 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shha Me Descender"
+    1319 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shha Me Descender"
+    1320 "Cyrillic Capital Letter En With Left Hook"
+    1321 "Cyrillic Small Letter En With Left Hook"
+    1322 "Cyrillic Capital Letter Dzzhe"
+    1323 "Cyrillic Small Letter Dzzhe"
+    1324 "Cyrillic Capital Letter Dche"
+    1325 "Cyrillic Small Letter Dche"
+    1326 "Cyrillic Capital Letter El With Descender"
+    1327 "Cyrillic Small Letter El With Descender"
+    1329 "Shkronjë e Madhe Armene Ayb"
+    1330 "Shkronjë e Madhe Armene Ben"
+    1331 "Shkronjë e Madhe Armene Gim"
+    1332 "Shkronjë e Madhe Armene Da"
+    1333 "Shkronjë e Madhe Armene Ech"
+    1334 "Shkronjë e Madhe Armene Za"
+    1335 "Shkronjë e Madhe Armene Eh"
+    1336 "Shkronjë e Madhe Armene Et"
+    1337 "Shkronjë e Madhe Armene To"
+    1338 "Shkronjë e Madhe Armene Zhe"
+    1339 "Shkronjë e Madhe Armene Ini"
+    1340 "Shkronjë e Madhe Armene Liwn"
+    1341 "Shkronjë e Madhe Armene Xeh"
+    1342 "Shkronjë e Madhe Armene Ca"
+    1343 "Shkronjë e Madhe Armene Ken"
+    1344 "Shkronjë e Madhe Armene Ho"
+    1345 "Shkronjë e Madhe Armene Ja"
+    1346 "Shkronjë e Madhe Armene Ghad"
+    1347 "Shkronjë e Madhe Armene Cheh"
+    1348 "Shkronjë e Madhe Armene Men"
+    1349 "Shkronjë e Madhe Armene Yi"
+    1350 "Shkronjë e Madhe Armene Now"
+    1351 "Shkronjë e Madhe Armene Sha"
+    1352 "Shkronjë e Madhe Armene Vo"
+    1353 "Shkronjë e Madhe Armene Cha"
+    1354 "Shkronjë e Madhe Armene Peh"
+    1355 "Shkronjë e Madhe Armene Jheh"
+    1356 "Shkronjë e Madhe Armene Ra"
+    1357 "Shkronjë e Madhe Armene Seh"
+    1358 "Shkronjë e Madhe Armene Vew"
+    1359 "Shkronjë e Madhe Armene Tiwn"
+    1360 "Shkronjë e Madhe Armene Reh"
+    1361 "Shkronjë e Madhe Armene Co"
+    1362 "Shkronjë e Madhe Armene Yiwn"
+    1363 "Shkronjë e Madhe Armene Piwr"
+    1364 "Shkronjë e Madhe Armene Keh"
+    1365 "Shkronjë e Madhe Armene Oh"
+    1366 "Shkronjë e Madhe Armene Feh"
+    1369 "Modifiko Letër Armene Majtas Gjysmë Rrethi"
+    1370 "Apostrof Armen"
+    1371 "Armene Theksim Shenjë"
+    1372 "Armene Thirrje Shenjë"
+    1373 "Armene Presje"
+    1374 "Armene Pyetje Shenjë"
+    1375 "Armene Shkurtim Shenjë"
+    1377 "Shkronjë e Vogël Armene Ayb"
+    1378 "Shkronjë e Vogël Armene Ben"
+    1379 "Shkronjë e Vogël Armene Gim"
+    1380 "Shkronjë e Vogël Armene Da"
+    1381 "Shkronjë e Vogël Armene Ech"
+    1382 "Shkronjë e Vogël Armene Za"
+    1383 "Shkronjë e Vogël Armene Eh"
+    1384 "Shkronjë e Vogël Armene Et"
+    1385 "Shkronjë e Vogël Armene To"
+    1386 "Shkronjë e Vogël Armene Zhe"
+    1387 "Shkronjë e Vogël Armene Ini"
+    1388 "Shkronjë e Vogël Armene Liwn"
+    1389 "Shkronjë e Vogël Armene Xeh"
+    1390 "Shkronjë e Vogël Armene Ca"
+    1391 "Shkronjë e Vogël Armene Ken"
+    1392 "Shkronjë e Vogël Armene Ho"
+    1393 "Shkronjë e Vogël Armene Ja"
+    1394 "Shkronjë e Vogël Armene Ghad"
+    1395 "Shkronjë e Vogël Armene Cheh"
+    1396 "Shkronjë e Vogël Armene Men"
+    1397 "Shkronjë e Vogël Armene Yi"
+    1398 "Shkronjë e Vogël Armene Now"
+    1399 "Shkronjë e Vogël Armene Sha"
+    1400 "Shkronjë e Vogël Armene Vo"
+    1401 "Shkronjë e Vogël Armene Cha"
+    1402 "Shkronjë e Vogël Armene Peh"
+    1403 "Shkronjë e Vogël Armene Jheh"
+    1404 "Shkronjë e Vogël Armene Ra"
+    1405 "Shkronjë e Vogël Armene Seh"
+    1406 "Shkronjë e Vogël Armene Vew"
+    1407 "Shkronjë e Vogël Armene Tiwn"
+    1408 "Shkronjë e Vogël Armene Reh"
+    1409 "Shkronjë e Vogël Armene Co"
+    1410 "Shkronjë e Vogël Armene Yiwn"
+    1411 "Shkronjë e Vogël Armene Piwr"
+    1412 "Shkronjë e Vogël Armene Keh"
+    1413 "Shkronjë e Vogël Armene Oh"
+    1414 "Shkronjë e Vogël Armene Feh"
+    1415 "Armene e Vogël Lidhje Ech Yiwn"
+    1417 "Armene Pikë"
+    1418 "Armene Hyphen"
+    1421 "Right-Facing Armenian Eternity Sign"
+    1422 "Left-Facing Armenian Eternity Sign"
+    1423 "Armene Dram Shenjë"
+    1425 "Theks Hebre Etnahta"
+    1426 "Theks Hebre Segol"
+    1427 "Theks Hebre Shalshelet"
+    1428 "Theks Hebre Zaqef Qatan"
+    1429 "Theks Hebre Zaqef Gadol"
+    1430 "Theks Hebre Tipeha"
+    1431 "Theks Hebre Revia"
+    1432 "Theks Hebre Zarqa"
+    1433 "Theks Hebre Pashta"
+    1434 "Theks Hebre Yetiv"
+    1435 "Theks Hebre Tevir"
+    1436 "Theks Hebre Geresh"
+    1437 "Theks Hebre Geresh Muqdam"
+    1438 "Theks Hebre Gershayim"
+    1439 "Theks Hebre Qarney Para"
+    1440 "Theks Hebre Telisha Gedola"
+    1441 "Theks Hebre Pazer"
+    1442 "Theks Hebre Atnah Hafukh"
+    1443 "Theks Hebre Munah"
+    1444 "Theks Hebre Mahapakh"
+    1445 "Theks Hebre Merkha"
+    1446 "Theks Hebre Merkha Kefula"
+    1447 "Theks Hebre Darga"
+    1448 "Theks Hebre Qadma"
+    1449 "Theks Hebre Telisha Qetana"
+    1450 "Theks Hebre Yerah Ben Yomo"
+    1451 "Theks Hebre Ole"
+    1452 "Theks Hebre Iluy"
+    1453 "Theks Hebre Dehi"
+    1454 "Theks Hebre Zinor"
+    1455 "Hebre Shenjë Masora Rreth"
+    1456 "Hebre Pikë Sheva"
+    1457 "Hebre Pikë Hataf Segol"
+    1458 "Hebre Pikë Hataf Patah"
+    1459 "Hebre Pikë Hataf Qamats"
+    1460 "Hebre Pikë Hiriq"
+    1461 "Hebre Pikë Tsere"
+    1462 "Hebre Pikë Segol"
+    1463 "Hebre Pikë Patah"
+    1464 "Hebre Pikë Qamats"
+    1465 "Hebre Pikë Holam"
+    1466 "Hebre Pikë Holam Haser Për Vav"
+    1467 "Hebre Pikë Qubuts"
+    1468 "Hebre Pikë Dagesh ose Mapiq"
+    1469 "Hebre Pikë Meteg"
+    1470 "Hebre Pikësim Maqaf"
+    1471 "Hebre Pikë Rafe"
+    1472 "Hebre Pikësim Paseq"
+    1473 "Hebre Pikë Shin Pikë"
+    1474 "Hebre Pikë Sin Pikë"
+    1475 "Hebre Pikësim Sof Pasuq"
+    1476 "Hebre Shenjë Sipërm Pikë"
+    1477 "Hebre Shenjë Më i'ulët Pikë"
+    1478 "Hebre Pikësim Nun Hafukha"
+    1479 "Hebre Pikë Qamats Qatan"
+    1488 "Hebre Letër Alef"
+    1489 "Hebre Letër Bet"
+    1490 "Hebre Letër Gimel"
+    1491 "Hebre Letër Dalet"
+    1492 "Hebre Letër He"
+    1493 "Hebre Letër Vav"
+    1494 "Hebre Letër Zayin"
+    1495 "Hebre Letër Het"
+    1496 "Hebre Letër Tet"
+    1497 "Hebre Letër Yod"
+    1498 "Hebre Letër Përfundimtare Kaf"
+    1499 "Hebre Letër Kaf"
+    1500 "Hebre Letër Lamed"
+    1501 "Hebre Letër Përfundimtare Mem"
+    1502 "Hebre Letër Mem"
+    1503 "Hebre Letër Përfundimtare Nun"
+    1504 "Hebre Letër Nun"
+    1505 "Hebre Letër Samekh"
+    1506 "Hebre Letër Ayin"
+    1507 "Hebre Letër Përfundimtare Pe"
+    1508 "Hebre Letër Pe"
+    1509 "Hebre Letër Përfundimtare Tsadi"
+    1510 "Hebre Letër Tsadi"
+    1511 "Hebre Letër Qof"
+    1512 "Hebre Letër Resh"
+    1513 "Hebre Letër Shin"
+    1514 "Hebre Letër Tav"
+    1520 "Hebre Lidhje Yiddish Dyshe Vav"
+    1521 "Hebre Lidhje Yiddish Vav Yod"
+    1522 "Hebre Lidhje Yiddish Dyshe Yod"
+    1523 "Hebre Pikësim Geresh"
+    1524 "Hebre Pikësim Gershayim"
+    1536 "Arabe Numër Shenjë"
+    1537 "Arabe Shenjë Sanah"
+    1538 "Arabe Nën-Shënim Shënues"
+    1539 "Arabe Shenjë Safha"
+    1540 "Arabe Shenjë Samvat"
+    1541 "Arabic Number Mark Above"
+    1542 "Arabe-Indic Cube Root"
+    1543 "Arabe-Indic Katërt Root"
+    1544 "Arabe Ray"
+    1545 "Arabe-Indic Për Mille Shenjë"
+    1546 "Arabe-Indic Për Dhjetë Mijë Shenjë"
+    1547 "Afgane Shenjë"
+    1548 "Arabe Presje"
+    1549 "Arabe Date Ndarës"
+    1550 "Arabe Vargu poetik Shenjë"
+    1551 "Arabe Shenjë Misra"
+    1552 "Arabe Shenjë Sallallahou Alayhe Wassallam"
+    1553 "Arabe Shenjë Alayhe Assallam"
+    1554 "Arabe Shenjë Rahmatullah Alayhe"
+    1555 "Arabe Shenjë Radi Allahou Anhu"
+    1556 "Arabe Shenjë Takhallus"
+    1557 "Arabe e Vogël Lart Tah"
+    1558 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Alef Me Lam Me Yeh"
+    1559 "Arabe e Vogël Lart Zain"
+    1560 "Arabe e Vogël Fatha"
+    1561 "Arabe e Vogël Damma"
+    1562 "Arabe e Vogël Kasra"
+    1563 "Arabe Pikëpresje"
+    1564 "Arabic Letter Mark"
+    1566 "Arabe Trefish Pikë Pikësim Shenjë"
+    1567 "Arabe Pyetje Shenjë"
+    1568 "Arabe Shkronjë Kashmiri Yeh"
+    1569 "Arabe Shkronjë Hamza"
+    1570 "Arabe Shkronjë Alef Me Madda Lart"
+    1571 "Arabe Shkronjë Alef Me Hamza Lart"
+    1572 "Arabe Shkronjë Waw Me Hamza Lart"
+    1573 "Arabe Shkronjë Alef Me Hamza Poshtë"
+    1574 "Arabe Shkronjë Yeh Me Hamza Lart"
+    1575 "Arabe Shkronjë Alef"
+    1576 "Arabe Shkronjë Beh"
+    1577 "Arabe Shkronjë Teh Marbuta"
+    1578 "Arabe Shkronjë Teh"
+    1579 "Arabe Shkronjë Theh"
+    1580 "Arabe Shkronjë Jeem"
+    1581 "Arabe Shkronjë Hah"
+    1582 "Arabe Shkronjë Khah"
+    1583 "Arabe Shkronjë Dal"
+    1584 "Arabe Shkronjë Thal"
+    1585 "Arabe Shkronjë Reh"
+    1586 "Arabe Shkronjë Zain"
+    1587 "Arabe Shkronjë Parë"
+    1588 "Arabe Shkronjë Sheen"
+    1589 "Arabe Shkronjë Sad"
+    1590 "Arabe Shkronjë Dad"
+    1591 "Arabe Shkronjë Tah"
+    1592 "Arabe Shkronjë Zah"
+    1593 "Arabe Shkronjë Ain"
+    1594 "Arabe Shkronjë Ghain"
+    1595 "Arabe Shkronjë Keheh Me Dy Pikë Lart"
+    1596 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Poshtë"
+    1597 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Kthyer V"
+    1598 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Dy Pikë Lart"
+    1599 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Tre Pikë Lart"
+    1600 "Arabe Tatweel"
+    1601 "Arabe Shkronjë Feh"
+    1602 "Arabe Shkronjë Qaf"
+    1603 "Arabe Shkronjë Kaf"
+    1604 "Arabe Shkronjë Lam"
+    1605 "Arabe Shkronjë Meem"
+    1606 "Arabe Shkronjë Noon"
+    1607 "Arabe Shkronjë Heh"
+    1608 "Arabe Shkronjë Waw"
+    1609 "Arabe Shkronjë Alef Maksura"
+    1610 "Arabe Shkronjë Yeh"
+    1611 "Arabe Fathatan"
+    1612 "Arabe Dammatan"
+    1613 "Arabe Kasratan"
+    1614 "Arabe Fatha"
+    1615 "Arabe Damma"
+    1616 "Arabe Kasra"
+    1617 "Arabe Shadda"
+    1618 "Arabe Sukun"
+    1619 "Arabe Maddah Lart"
+    1620 "Arabe Hamza Lart"
+    1621 "Arabe Hamza Poshtë"
+    1622 "Arabe Nënshkrim Alef"
+    1623 "Arabe Kthyer Damma"
+    1624 "Arabe Shenjë Noon Ghunna"
+    1625 "Arabe Zwarakay"
+    1626 "Arabe Zanore Shenjë e Vogël V Lart"
+    1627 "Arabe Zanore Shenjë Kthyer e Vogël V Lart"
+    1628 "Arabe Zanore Shenjë Pikë Poshtë"
+    1629 "Arabe Kundërt Damma"
+    1630 "Arabe Fatha Me Dy Pikë"
+    1631 "Arabe Wavy Hamza Poshtë"
+    1632 "Arabe-Indic Shifër Zero"
+    1633 "Arabe-Indic Shifër Një"
+    1634 "Arabe-Indic Shifër Dy"
+    1635 "Arabe-Indic Shifër Tre"
+    1636 "Arabe-Indic Shifër Katër"
+    1637 "Arabe-Indic Shifër Pesë"
+    1638 "Arabe-Indic Shifër Gjashtë"
+    1639 "Arabe-Indic Shifër Shtatë"
+    1640 "Arabe-Indic Shifër Tetë"
+    1641 "Arabe-Indic Shifër Nëntë"
+    1642 "Arabe përqindje Shenjë"
+    1643 "Arabe Decimal Ndarës"
+    1644 "Arabe Mijëra Ndarës"
+    1645 "Arabe Yll Spikatur Pesë"
+    1646 "Arabe Shkronjë Pa-Pika Beh"
+    1647 "Arabe Shkronjë Pa-Pika Qaf"
+    1648 "Arabe Shkronjë Indeks i Sipërm Alef"
+    1649 "Arabe Shkronjë Alef Wasla"
+    1650 "Arabe Shkronjë Alef Me Wavy Hamza Lart"
+    1651 "Arabe Shkronjë Alef Me Wavy Hamza Poshtë"
+    1652 "Arabe Shkronjë Lart Hamza"
+    1653 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Alef"
+    1654 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Waw"
+    1655 "Arabe Shkronjë U Me Hamza Lart"
+    1656 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Yeh"
+    1657 "Arabe Shkronjë Tteh"
+    1658 "Arabe Shkronjë Tteheh"
+    1659 "Arabe Shkronjë Beeh"
+    1660 "Arabe Shkronjë Teh Me Rreth"
+    1661 "Arabe Shkronjë Teh Me Tre Pikë Lart Teposhtë"
+    1662 "Arabe Shkronjë Peh"
+    1663 "Arabe Shkronjë Teheh"
+    1664 "Arabe Shkronjë Beheh"
+    1665 "Arabe Shkronjë Hah Me Hamza Lart"
+    1666 "Arabe Shkronjë Hah Me Dy Pikë Vertikale Lart"
+    1667 "Arabe Shkronjë Nyeh"
+    1668 "Arabe Shkronjë Dyeh"
+    1669 "Arabe Shkronjë Hah Me Tre Pikë Lart"
+    1670 "Arabe Shkronjë Tcheh"
+    1671 "Arabe Shkronjë Tcheheh"
+    1672 "Arabe Shkronjë Ddal"
+    1673 "Arabe Shkronjë Dal Me Rreth"
+    1674 "Arabe Shkronjë Dal Me Pikë Poshtë"
+    1675 "Arabe Shkronjë Dal Me Pikë Poshtë dhe e Vogël Tah"
+    1676 "Arabe Shkronjë Dahal"
+    1677 "Arabe Shkronjë Ddahal"
+    1678 "Arabe Shkronjë Dul"
+    1679 "Arabe Shkronjë Dal Me Tre Pikë Lart Teposhtë"
+    1680 "Arabe Shkronjë Dal Me Katër Pikë Lart"
+    1681 "Arabe Shkronjë Rreh"
+    1682 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël V"
+    1683 "Arabe Shkronjë Reh Me Rreth"
+    1684 "Arabe Shkronjë Reh Me Pikë Poshtë"
+    1685 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël V Poshtë"
+    1686 "Arabe Shkronjë Reh Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
+    1687 "Arabe Shkronjë Reh Me Dy Pikë Lart"
+    1688 "Arabe Shkronjë Jeh"
+    1689 "Arabe Shkronjë Reh Me Katër Pikë Lart"
+    1690 "Arabe Shkronjë Parë Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
+    1691 "Arabe Shkronjë Parë Me Tre Pikë Poshtë"
+    1692 "Arabe Shkronjë Parë Me Tre Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart"
+    1693 "Arabe Shkronjë Sad Me Dy Pikë Poshtë"
+    1694 "Arabe Shkronjë Sad Me Tre Pikë Lart"
+    1695 "Arabe Shkronjë Tah Me Tre Pikë Lart"
+    1696 "Arabe Shkronjë Ain Me Tre Pikë Lart"
+    1697 "Arabe Shkronjë Dotless Feh"
+    1698 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Lëvizur Poshtë"
+    1699 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Poshtë"
+    1700 "Arabe Shkronjë Veh"
+    1701 "Arabe Shkronjë Feh Me Tre Pikë Poshtë"
+    1702 "Arabe Shkronjë Peheh"
+    1703 "Arabe Shkronjë Qaf Me Pikë Mbi"
+    1704 "Arabe Shkronjë Qaf Me Tre Pikë Lart"
+    1705 "Arabe Shkronjë Keheh"
+    1706 "Arabe Shkronjë Swash Kaf"
+    1707 "Arabe Shkronjë Kaf Me Rreth"
+    1708 "Arabe Shkronjë Kaf Me Pikë Mbi"
+    1709 "Arabe Shkronjë Ng"
+    1710 "Arabe Shkronjë Kaf Me Tre Pikë Poshtë"
+    1711 "Arabe Shkronjë Gaf"
+    1712 "Arabe Shkronjë Gaf Me Rreth"
+    1713 "Arabe Shkronjë Ngoeh"
+    1714 "Arabe Shkronjë Gaf Me Dy Pikë Poshtë"
+    1715 "Arabe Shkronjë Gueh"
+    1716 "Arabe Shkronjë Gaf Me Tre Pikë Lart"
+    1717 "Arabe Shkronjë Lam Me e Vogël V"
+    1718 "Arabe Shkronjë Lam Me Pikë Mbi"
+    1719 "Arabe Shkronjë Lam Me Tre Pikë Lart"
+    1720 "Arabe Shkronjë Lam Me Tre Pikë Poshtë"
+    1721 "Arabe Shkronjë Noon Me Pikë Poshtë"
+    1722 "Arabe Shkronjë Noon Ghunna"
+    1723 "Arabe Shkronjë Rnoon"
+    1724 "Arabe Shkronjë Noon Me Rreth"
+    1725 "Arabe Shkronjë Noon Me Tre Pikë Lart"
+    1726 "Arabe Shkronjë Heh Doachashmee"
+    1727 "Arabe Shkronjë Tcheh Me Pikë Mbi"
+    1728 "Arabe Shkronjë Heh Me Yeh Lart"
+    1729 "Arabe Shkronjë Heh Goal"
+    1730 "Arabe Shkronjë Heh Goal Me Hamza Lart"
+    1731 "Arabe Shkronjë Teh Marbuta Goal"
+    1732 "Arabe Shkronjë Waw Me Rreth"
+    1733 "Arabe Shkronjë Kirghiz Oe"
+    1734 "Arabe Shkronjë Oe"
+    1735 "Arabe Shkronjë U"
+    1736 "Arabe Shkronjë Yu"
+    1737 "Arabe Shkronjë Kirghiz Yu"
+    1738 "Arabe Shkronjë Waw Me Dy Pikë Lart"
+    1739 "Arabe Shkronjë Ve"
+    1740 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh"
+    1741 "Arabe Shkronjë Yeh Me Bisht"
+    1742 "Arabe Shkronjë Yeh Me e Vogël V"
+    1743 "Arabe Shkronjë Waw Me Pikë Mbi"
+    1744 "Arabe Shkronjë E"
+    1745 "Arabe Shkronjë Yeh Me Tre Pikë Poshtë"
+    1746 "Arabe Shkronjë Yeh Barree"
+    1747 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Hamza Lart"
+    1748 "Arabe Pikë"
+    1749 "Arabe Shkronjë Ae"
+    1750 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Sad Me Lam Me Alef Maksura"
+    1751 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Qaf Me Lam Me Alef Maksura"
+    1752 "Arabe e Vogël Lart Meem Fillestar Formë"
+    1753 "Arabe e Vogël Lart Lam Alef"
+    1754 "Arabe e Vogël Lart Jeem"
+    1755 "Arabe e Vogël Lart Tre Pikë"
+    1756 "Arabe e Vogël Lart Parë"
+    1757 "Arabe Mbarimi I Ayah"
+    1758 "Arabe Start Of Rub El Hizb"
+    1759 "Arabe e Vogël Lart Rrethore Zero"
+    1760 "Arabe e Vogël Lart Drejtkëndëshe Drejtë Zero"
+    1761 "Arabe e Vogël Lart Pa-Pika Kokë e Khah"
+    1762 "Arabe e Vogël Lart Meem Izoluar Formë"
+    1763 "Arabe e Vogël Ulët Parë"
+    1764 "Arabe e Vogël Lart Madda"
+    1765 "Arabe e Vogël Waw"
+    1766 "Arabe e Vogël Yeh"
+    1767 "Arabe e Vogël Lart Yeh"
+    1768 "Arabe e Vogël Lart Noon"
+    1769 "Arabe Vendi i Sajdah"
+    1770 "Arabe Qendër Bosh e Ulët Ndaluar"
+    1771 "Arabe Qendër Bosh e Lart Ndaluar"
+    1772 "Arabe Rrethore Lart Nadluar Me Qendër Mbushur"
+    1773 "Arabe e Vogël Ulët Meem"
+    1774 "Arabe Shkronjë Dal Me Kthyer V"
+    1775 "Arabe Shkronjë Reh Me Kthyer V"
+    1776 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Zero"
+    1777 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Një"
+    1778 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy"
+    1779 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre"
+    1780 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër"
+    1781 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Pesë"
+    1782 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Gjashtë"
+    1783 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Shtatë"
+    1784 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tetë"
+    1785 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Nëntë"
+    1786 "Arabe Shkronjë Sheen Me Pikë Poshtë"
+    1787 "Arabe Shkronjë Dad Me Pikë Poshtë"
+    1788 "Arabe Shkronjë Ghain Me Pikë Poshtë"
+    1789 "Arabe Shenjë Sindhi Ampersand"
+    1790 "Arabe Shenjë Sindhi Postposition Men"
+    1791 "Arabe Shkronjë Heh Me Kthyer V"
+    1792 "Siriane Mbarimi I Paragraph"
+    1793 "Siriane mbi-linjë Pikë"
+    1794 "Siriane mbi-linjë Pikë"
+    1795 "Siriane mbi-linjë Dy Pika"
+    1796 "Siriane mbi-linjë Dy Pika"
+    1797 "Siriane Horizontal Dy Pika"
+    1798 "Siriane Dy Pika Skewed Majtë"
+    1799 "Siriane Dy Pika Skewed Djathtë"
+    1800 "Siriane mbi-linjë Dy Pika Skewed Majtë"
+    1801 "Siriane mbi-linjë Dy Pika Skewed Djathtë"
+    1802 "Siriane Tkurrje"
+    1803 "Siriane Harklean Obelus"
+    1804 "Siriane Harklean Metobelus"
+    1805 "Siriane Harklean Asteriscus"
+    1807 "Siriane Shkurtim Shenjë"
+    1808 "Siriane Shkronjë Alaph"
+    1809 "Siriane Shkronjë Indeks i Sipërm Alaph"
+    1810 "Siriane Shkronjë Beth"
+    1811 "Siriane Shkronjë Gamal"
+    1812 "Siriane Shkronjë Gamal Garshuni"
+    1813 "Siriane Shkronjë Dalath"
+    1814 "Siriane Shkronjë Dotless Dalath Rish"
+    1815 "Siriane Shkronjë He"
+    1816 "Siriane Shkronjë Waw"
+    1817 "Siriane Shkronjë Zain"
+    1818 "Siriane Shkronjë Heth"
+    1819 "Siriane Shkronjë Teth"
+    1820 "Siriane Shkronjë Teth Garshuni"
+    1821 "Siriane Shkronjë Yudh"
+    1822 "Siriane Shkronjë Yudh He"
+    1823 "Siriane Shkronjë Kaph"
+    1824 "Siriane Shkronjë Lamadh"
+    1825 "Siriane Shkronjë Mim"
+    1826 "Siriane Shkronjë Nun"
+    1827 "Siriane Shkronjë Semkath"
+    1828 "Siriane Shkronjë Përfundimtare Semkath"
+    1829 "Siriane Shkronjë E"
+    1830 "Siriane Shkronjë Pe"
+    1831 "Siriane Shkronjë Kundërt Pe"
+    1832 "Siriane Shkronjë Sadhe"
+    1833 "Siriane Shkronjë Qaph"
+    1834 "Siriane Shkronjë Rish"
+    1835 "Siriane Shkronjë Shin"
+    1836 "Siriane Shkronjë Taw"
+    1837 "Siriane Shkronjë Persian Bheth"
+    1838 "Siriane Shkronjë Persian Ghamal"
+    1839 "Siriane Shkronjë Persian Dhalath"
+    1840 "Siriane Pthaha Lart"
+    1841 "Siriane Pthaha Poshtë"
+    1842 "Siriane Pthaha Pika-Pika"
+    1843 "Siriane Zqapha Lart"
+    1844 "Siriane Zqapha Poshtë"
+    1845 "Siriane Zqapha Pika-Pika"
+    1846 "Siriane Rbasa Lart"
+    1847 "Siriane Rbasa Poshtë"
+    1848 "Siriane Pika-Pika Zlama Horizontal"
+    1849 "Siriane Pika-Pika Zlama Angular"
+    1850 "Siriane Hbasa Lart"
+    1851 "Siriane Hbasa Poshtë"
+    1852 "Siriane Hbasa-Esasa Pika-Pika"
+    1853 "Siriane Esasa Lart"
+    1854 "Siriane Esasa Poshtë"
+    1855 "Siriane Rwaha"
+    1856 "Siriane Feminine Dot"
+    1857 "Siriane Qushshaya"
+    1858 "Siriane Rukkakha"
+    1859 "Siriane Dy Vertikale Pikë Lart"
+    1860 "Siriane Dy Vertikale Pikë Poshtë"
+    1861 "Siriane Tre Pikë Lart"
+    1862 "Siriane Tre Pikë Poshtë"
+    1863 "Siriane Pjerrët Linjë Lart"
+    1864 "Siriane Pjerrët Linjë Poshtë"
+    1865 "Siriane Muzikë"
+    1866 "Siriane Barrekh"
+    1869 "Siriane Shkronjë Sogdian Zhain"
+    1870 "Siriane Shkronjë Sogdian Khaph"
+    1871 "Siriane Shkronjë Sogdian Fe"
+    1872 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Horizontale Poshtë"
+    1873 "Arabe Shkronjë Beh Me Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart"
+    1874 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
+    1875 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë dhe Dy Pikë Lart"
+    1876 "Arabe Shkronjë Beh Me Dy Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
+    1877 "Arabe Shkronjë Beh Me Kthyer e Vogël V Poshtë"
+    1878 "Arabe Shkronjë Beh Me e Vogël V"
+    1879 "Arabe Shkronjë Hah Me Dy Pikë Lart"
+    1880 "Arabe Shkronjë Hah Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
+    1881 "Arabe Shkronjë Dal Me Dy Pikë Vertikale Poshtë dhe e Vogël Tah"
+    1882 "Arabe Shkronjë Dal Me Kthyer e Vogël V Poshtë"
+    1883 "Arabe Shkronjë Reh Me Goditje"
+    1884 "Arabe Shkronjë Parë Me Katër Pikë Lart"
+    1885 "Arabe Shkronjë Ain Me Dy Pikë Lart"
+    1886 "Arabe Shkronjë Ain Me Tre Pikë Treguese Teposhtë Lart"
+    1887 "Arabe Shkronjë Ain Me Dy Pikë Vertikale Lart"
+    1888 "Arabe Shkronjë Feh Me Dy Pikë Poshtë"
+    1889 "Arabe Shkronjë Feh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
+    1890 "Arabe Shkronjë Keheh Me Pikë Mbi"
+    1891 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Lart"
+    1892 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
+    1893 "Arabe Shkronjë Meem Me Pikë Mbi"
+    1894 "Arabe Shkronjë Meem Me Pikë Poshtë"
+    1895 "Arabe Shkronjë Noon Me Dy Pikë Poshtë"
+    1896 "Arabe Shkronjë Noon Me e Vogël Tah"
+    1897 "Arabe Shkronjë Noon Me e Vogël V"
+    1898 "Arabe Shkronjë Lam Me Bar"
+    1899 "Arabe Shkronjë Reh Me Dy Pikë Vertikale Lart"
+    1900 "Arabe Shkronjë Reh Me Hamza Lart"
+    1901 "Arabe Shkronjë Parë Me Dy Pikë Vertikale Lart"
+    1902 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah Poshtë"
+    1903 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë"
+    1904 "Arabe Shkronjë Parë Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë"
+    1905 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë"
+    1906 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah Lart"
+    1907 "Arabe Shkronjë Alef Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
+    1908 "Arabe Shkronjë Alef Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
+    1909 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
+    1910 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
+    1911 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Poshtë"
+    1912 "Arabe Shkronjë Waw Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
+    1913 "Arabe Shkronjë Waw Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
+    1914 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
+    1915 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
+    1916 "Arabe Shkronjë Hah Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Poshtë"
+    1917 "Arabe Shkronjë Parë Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Lart"
+    1918 "Arabe Shkronjë Parë Me Kthyer V"
+    1919 "Arabe Shkronjë Kaf Me Dy Pikë Lart"
+    1920 "Thaana Shkronjë Haa"
+    1921 "Thaana Shkronjë Shaviyani"
+    1922 "Thaana Shkronjë Noonu"
+    1923 "Thaana Shkronjë Raa"
+    1924 "Thaana Shkronjë Baa"
+    1925 "Thaana Shkronjë Lhaviyani"
+    1926 "Thaana Shkronjë Kaafu"
+    1927 "Thaana Shkronjë Alifu"
+    1928 "Thaana Shkronjë Vaavu"
+    1929 "Thaana Shkronjë Meemu"
+    1930 "Thaana Shkronjë Faafu"
+    1931 "Thaana Shkronjë Dhaalu"
+    1932 "Thaana Shkronjë Thaa"
+    1933 "Thaana Shkronjë Laamu"
+    1934 "Thaana Shkronjë Gaafu"
+    1935 "Thaana Shkronjë Gnaviyani"
+    1936 "Thaana Shkronjë Seenu"
+    1937 "Thaana Shkronjë Daviyani"
+    1938 "Thaana Shkronjë Zaviyani"
+    1939 "Thaana Shkronjë Taviyani"
+    1940 "Thaana Shkronjë Yaa"
+    1941 "Thaana Shkronjë Paviyani"
+    1942 "Thaana Shkronjë Javiyani"
+    1943 "Thaana Shkronjë Chaviyani"
+    1944 "Thaana Shkronjë Ttaa"
+    1945 "Thaana Shkronjë Hhaa"
+    1946 "Thaana Shkronjë Khaa"
+    1947 "Thaana Shkronjë Thaalu"
+    1948 "Thaana Shkronjë Zaa"
+    1949 "Thaana Shkronjë Sheenu"
+    1950 "Thaana Shkronjë Saadhu"
+    1951 "Thaana Shkronjë Daadhu"
+    1952 "Thaana Shkronjë To"
+    1953 "Thaana Shkronjë Zo"
+    1954 "Thaana Shkronjë Ainu"
+    1955 "Thaana Shkronjë Ghainu"
+    1956 "Thaana Shkronjë Qaafu"
+    1957 "Thaana Shkronjë Waavu"
+    1958 "Thaana Abafili"
+    1959 "Thaana Aabaafili"
+    1960 "Thaana Ibifili"
+    1961 "Thaana Eebeefili"
+    1962 "Thaana Ubufili"
+    1963 "Thaana Ooboofili"
+    1964 "Thaana Ebefili"
+    1965 "Thaana Eybeyfili"
+    1966 "Thaana Obofili"
+    1967 "Thaana Oaboafili"
+    1968 "Thaana Sukun"
+    1969 "Thaana Shkronjë Naa"
+    1984 "Nko Shifër Zero"
+    1985 "Nko Shifër Një"
+    1986 "Nko Shifër Dy"
+    1987 "Nko Shifër Tre"
+    1988 "Nko Shifër Katër"
+    1989 "Nko Shifër Pesë"
+    1990 "Nko Shifër Gjashtë"
+    1991 "Nko Shifër Shtatë"
+    1992 "Nko Shifër Tetë"
+    1993 "Nko Shifër Nëntë"
+    1994 "Nko Shkronjë A"
+    1995 "Nko Shkronjë Ee"
+    1996 "Nko Shkronjë I"
+    1997 "Nko Shkronjë E"
+    1998 "Nko Shkronjë U"
+    1999 "Nko Shkronjë Oo"
+    2000 "Nko Shkronjë O"
+    2001 "Nko Shkronjë Dagbasinna"
+    2002 "Nko Shkronjë N"
+    2003 "Nko Shkronjë Ba"
+    2004 "Nko Shkronjë Pa"
+    2005 "Nko Shkronjë Ta"
+    2006 "Nko Shkronjë Ja"
+    2007 "Nko Shkronjë Cha"
+    2008 "Nko Shkronjë Da"
+    2009 "Nko Shkronjë Ra"
+    2010 "Nko Shkronjë Rra"
+    2011 "Nko Shkronjë Sa"
+    2012 "Nko Shkronjë Gba"
+    2013 "Nko Shkronjë Fa"
+    2014 "Nko Shkronjë Ka"
+    2015 "Nko Shkronjë La"
+    2016 "Nko Shkronjë Na Woloso"
+    2017 "Nko Shkronjë Ma"
+    2018 "Nko Shkronjë Nya"
+    2019 "Nko Shkronjë Na"
+    2020 "Nko Shkronjë Ha"
+    2021 "Nko Shkronjë Wa"
+    2022 "Nko Shkronjë Ya"
+    2023 "Nko Shkronjë Nya Woloso"
+    2024 "Nko Shkronjë Jona Ja"
+    2025 "Nko Shkronjë Jona Cha"
+    2026 "Nko Shkronjë Jona Ra"
+    2027 "Nko Kombinuar Shkurtër Lart Tone"
+    2028 "Nko Kombinuar Shkurtër Ulët Tone"
+    2029 "Nko Kombinuar Shkurtër Rritje Tone"
+    2030 "Nko Kombinuar Gjatë Ulje Tone"
+    2031 "Nko Kombinuar Gjatë Lart Tone"
+    2032 "Nko Kombinuar Gjatë Ulët Tone"
+    2033 "Nko Kombinuar Gjatë Rritje Tone"
+    2034 "Nko Kombinuar Nasalization Shenjë"
+    2035 "Nko Kombinuar Dyshe Pikë Mbi"
+    2036 "Nko Lart Tone Apostrof"
+    2037 "Nko Ulët Tone Apostrof"
+    2038 "Nko Simbol Oo Dennen"
+    2039 "Nko Simbol Gbakurunen"
+    2040 "Nko Presje"
+    2041 "Nko Thirrje Shenjë"
+    2042 "Nko Lajanyalan"
+    2048 "Samaritan Shkronjë Alaf"
+    2049 "Samaritan Shkronjë Bit"
+    2050 "Samaritan Shkronjë Gaman"
+    2051 "Samaritan Shkronjë Dalat"
+    2052 "Samaritan Shkronjë Iy"
+    2053 "Samaritan Shkronjë Baa"
+    2054 "Samaritan Shkronjë Zen"
+    2055 "Samaritan Shkronjë It"
+    2056 "Samaritan Shkronjë Tit"
+    2057 "Samaritan Shkronjë Yut"
+    2058 "Samaritan Shkronjë Kaaf"
+    2059 "Samaritan Shkronjë Labat"
+    2060 "Samaritan Shkronjë Mim"
+    2061 "Samaritan Shkronjë Nun"
+    2062 "Samaritan Shkronjë Singaat"
+    2063 "Samaritan Shkronjë In"
+    2064 "Samaritan Shkronjë Fi"
+    2065 "Samaritan Shkronjë Tsaadiy"
+    2066 "Samaritan Shkronjë Quf"
+    2067 "Samaritan Shkronjë Rish"
+    2068 "Samaritan Shkronjë Shan"
+    2069 "Samaritan Shkronjë Taaf"
+    2070 "Samaritan Shenjë In"
+    2071 "Samaritan Shenjë In-Alaf"
+    2072 "Samaritan Shenjë Occlusion"
+    2073 "Samaritan Shenjë Dagesh"
+    2074 "Samaritan Modifiko Shkronjë Epenthetic Yut"
+    2075 "Samaritan Shenjë Epenthetic Yut"
+    2076 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë E"
+    2077 "Samaritan Zanore Shenjë E"
+    2078 "Samaritan Zanore Shenjë Shumë-Gjatë Aa"
+    2079 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë Aa"
+    2080 "Samaritan Zanore Shenjë Aa"
+    2081 "Samaritan Zanore Shenjë Shumë-Gjatë A"
+    2082 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë A"
+    2083 "Samaritan Zanore Shenjë A"
+    2084 "Samaritan Modifiko Shkronjë Shkurtër A"
+    2085 "Samaritan Zanore Shenjë Shkurtër A"
+    2086 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë U"
+    2087 "Samaritan Zanore Shenjë U"
+    2088 "Samaritan Modifiko Shkronjë I"
+    2089 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë I"
+    2090 "Samaritan Zanore Shenjë I"
+    2091 "Samaritan Zanore Shenjë O"
+    2092 "Samaritan Zanore Shenjë Sukun"
+    2093 "Samaritan Shenjë Nequdaa"
+    2096 "Samaritan Pikësim Nequdaa"
+    2097 "Samaritan Pikësim Afsaaq"
+    2098 "Samaritan Pikësim Anged"
+    2099 "Samaritan Pikësim Bau"
+    2100 "Samaritan Pikësim Atmaau"
+    2101 "Samaritan Pikësim Shiyyaalaa"
+    2102 "Samaritan Shkurtim Shenjë"
+    2103 "Samaritan Pikësim Melodic Qitsa"
+    2104 "Samaritan Pikësim Ziqaa"
+    2105 "Samaritan Pikësim Qitsa"
+    2106 "Samaritan Pikësim Zaef"
+    2107 "Samaritan Pikësim Turu"
+    2108 "Samaritan Pikësim Arkaanu"
+    2109 "Samaritan Pikësim Sof Mashfaat"
+    2110 "Samaritan Pikësim Annaau"
+    2112 "Mandaic Shkronjë Halqa"
+    2113 "Mandaic Shkronjë Ab"
+    2114 "Mandaic Shkronjë Ag"
+    2115 "Mandaic Shkronjë Ad"
+    2116 "Mandaic Shkronjë Ah"
+    2117 "Mandaic Shkronjë Ushenna"
+    2118 "Mandaic Shkronjë Az"
+    2119 "Mandaic Shkronjë It"
+    2120 "Mandaic Shkronjë Att"
+    2121 "Mandaic Shkronjë Aksa"
+    2122 "Mandaic Shkronjë Ak"
+    2123 "Mandaic Shkronjë Al"
+    2124 "Mandaic Shkronjë Am"
+    2125 "Mandaic Shkronjë An"
+    2126 "Mandaic Shkronjë As"
+    2127 "Mandaic Shkronjë In"
+    2128 "Mandaic Shkronjë Ap"
+    2129 "Mandaic Shkronjë Asz"
+    2130 "Mandaic Shkronjë Aq"
+    2131 "Mandaic Shkronjë Ar"
+    2132 "Mandaic Shkronjë Ash"
+    2133 "Mandaic Shkronjë At"
+    2134 "Mandaic Shkronjë Dushenna"
+    2135 "Mandaic Shkronjë Kad"
+    2136 "Mandaic Shkronjë Ain"
+    2137 "Mandaic Affrication Shenjë"
+    2138 "Mandaic Shqiptim Shenjë"
+    2139 "Mandaic Dyfishim Shenjë"
+    2142 "Mandaic Pikësim"
+    2208 "Arabe Shkronjë Beh Me e Vogël V Poshtë"
+    2209 "Arabic Letter Beh With Hamza Above"
+    2210 "Arabe Shkronjë Jeem Me Dy Pikë Lart"
+    2211 "Arabe Shkronjë Tah Me Dy Pikë Lart"
+    2212 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart"
+    2213 "Arabe Shkronjë Qaf Me Pikë Poshtë"
+    2214 "Arabe Shkronjë Lam Me Dyshe Bar"
+    2215 "Arabe Shkronjë Meem Me Tre Pikë Lart"
+    2216 "Arabe Shkronjë Yeh Me Dy Pikë Poshtë dhe Hamza Lart"
+    2217 "Arabe Shkronjë Yeh Me Dy Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
+    2218 "Arabe Shkronjë Reh Me Loop"
+    2219 "Arabe Shkronjë Waw Me Pikë Mein"
+    2220 "Arabe Shkronjë Rohingya Yeh"
+    2221 "Arabic Letter Low Alef"
+    2222 "Arabic Letter Dal With Three Dots Below"
+    2223 "Arabic Letter Sad With Three Dots Below"
+    2224 "Arabic Letter Gaf With Inverted Stroke"
+    2225 "Arabic Letter Straight Waw"
+    2226 "Arabic Letter Zain With Inverted V Above"
+    2227 "Arabic Letter Ain With Three Dots Below"
+    2228 "Arabic Letter Kaf With Dot Below"
+    2275 "Arabic Turned Damma Below"
+    2276 "Arabe Dredhur Fatha"
+    2277 "Arabe Dredhur Damma"
+    2278 "Arabe Dredhur Kasra"
+    2279 "Arabe Dredhur Fathatan"
+    2280 "Arabe Dredhur Dammatan"
+    2281 "Arabe Dredhur Kasratan"
+    2282 "Arabe Tone Një Pikë Mbi"
+    2283 "Arabe Tone Dy Pikë Lart"
+    2284 "Arabe Tone Loop Lart"
+    2285 "Arabe TNjë Një Pikë Poshtë"
+    2286 "Arabe Tone Dy Pikë Poshtë"
+    2287 "Arabe Tone Loop Poshtë"
+    2288 "Arabe Hap Fathatan"
+    2289 "Arabe Hap Dammatan"
+    2290 "Arabe Hap Kasratan"
+    2291 "Arabe e Vogël Lart Waw"
+    2292 "Arabe Fatha Me Rreth"
+    2293 "Arabe Fatha Me Pikë Mbi"
+    2294 "Arabe Kasra Me Pikë Poshtë"
+    2295 "Arabe Majtë kokë-Shigjete Lart"
+    2296 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Lart"
+    2297 "Arabe Majtë kokë-Shigjete Poshtë"
+    2298 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Poshtë"
+    2299 "Arabe Dyshe Djathtë kokë-Shigjete Lart"
+    2300 "Arabe Dyshe Djathtë kokë-Shigjete Lart Me Pikë"
+    2301 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Lart Me Pikë"
+    2302 "Arabe Damma Me Pikë"
+    2303 "Arabic Mark Sideways Noon Ghunna"
+    2304 "Devanagari Shenjë Kthyer Candrabindu"
+    2305 "Devanagari Shenjë Candrabindu"
+    2306 "Devanagari Shenjë Anusvara"
+    2307 "Devanagari Shenjë Visarga"
+    2308 "Devanagari Shkronjë Shkurtër A"
+    2309 "Devanagari Shkronjë A"
+    2310 "Devanagari Shkronjë Aa"
+    2311 "Devanagari Shkronjë I"
+    2312 "Devanagari Shkronjë Ii"
+    2313 "Devanagari Shkronjë U"
+    2314 "Devanagari Shkronjë Uu"
+    2315 "Devanagari Shkronjë Vocalic R"
+    2316 "Devanagari Shkronjë Vocalic L"
+    2317 "Devanagari Shkronjë Candra E"
+    2318 "Devanagari Shkronjë Shkurtër E"
+    2319 "Devanagari Shkronjë E"
+    2320 "Devanagari Shkronjë Ai"
+    2321 "Devanagari Shkronjë Candra O"
+    2322 "Devanagari Shkronjë Shkurtër O"
+    2323 "Devanagari Shkronjë O"
+    2324 "Devanagari Shkronjë Au"
+    2325 "Devanagari Shkronjë Ka"
+    2326 "Devanagari Shkronjë Kha"
+    2327 "Devanagari Shkronjë Ga"
+    2328 "Devanagari Shkronjë Gha"
+    2329 "Devanagari Shkronjë Nga"
+    2330 "Devanagari Shkronjë Ca"
+    2331 "Devanagari Shkronjë Cha"
+    2332 "Devanagari Shkronjë Ja"
+    2333 "Devanagari Shkronjë Jha"
+    2334 "Devanagari Shkronjë Nya"
+    2335 "Devanagari Shkronjë Tta"
+    2336 "Devanagari Shkronjë Ttha"
+    2337 "Devanagari Shkronjë Dda"
+    2338 "Devanagari Shkronjë Ddha"
+    2339 "Devanagari Shkronjë Nna"
+    2340 "Devanagari Shkronjë Ta"
+    2341 "Devanagari Shkronjë Tha"
+    2342 "Devanagari Shkronjë Da"
+    2343 "Devanagari Shkronjë Dha"
+    2344 "Devanagari Shkronjë Na"
+    2345 "Devanagari Shkronjë Nnna"
+    2346 "Devanagari Shkronjë Pa"
+    2347 "Devanagari Shkronjë Pha"
+    2348 "Devanagari Shkronjë Ba"
+    2349 "Devanagari Shkronjë Bha"
+    2350 "Devanagari Shkronjë Ma"
+    2351 "Devanagari Shkronjë Ya"
+    2352 "Devanagari Shkronjë Ra"
+    2353 "Devanagari Shkronjë Rra"
+    2354 "Devanagari Shkronjë La"
+    2355 "Devanagari Shkronjë Lla"
+    2356 "Devanagari Shkronjë Llla"
+    2357 "Devanagari Shkronjë Va"
+    2358 "Devanagari Shkronjë Sha"
+    2359 "Devanagari Shkronjë Ssa"
+    2360 "Devanagari Shkronjë Sa"
+    2361 "Devanagari Shkronjë Ha"
+    2362 "Devanagari Zanore Shenjë Oe"
+    2363 "Devanagari Zanore Shenjë Ooe"
+    2364 "Devanagari Shenjë Nukta"
+    2365 "Devanagari Shenjë Avagraha"
+    2366 "Devanagari Zanore Shenjë Aa"
+    2367 "Devanagari Zanore Shenjë I"
+    2368 "Devanagari Zanore Shenjë Ii"
+    2369 "Devanagari Zanore Shenjë U"
+    2370 "Devanagari Zanore Shenjë Uu"
+    2371 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic R"
+    2372 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic Rr"
+    2373 "Devanagari Zanore Shenjë Candra E"
+    2374 "Devanagari Zanore Shenjë Shkurtër E"
+    2375 "Devanagari Zanore Shenjë E"
+    2376 "Devanagari Zanore Shenjë Ai"
+    2377 "Devanagari Zanore Shenjë Candra O"
+    2378 "Devanagari Zanore Shenjë Shkurtër O"
+    2379 "Devanagari Zanore Shenjë O"
+    2380 "Devanagari Zanore Shenjë Au"
+    2381 "Devanagari Shenjë Virama"
+    2382 "Devanagari Zanore Shenjë Prishthamatra E"
+    2383 "Devanagari Zanore Shenjë Aw"
+    2384 "Devanagari Om"
+    2385 "Devanagari Stres Shenjë Udatta"
+    2386 "Devanagari Stres Shenjë Anudatta"
+    2387 "Devanagari Rëndë Theks"
+    2388 "Devanagari Theks i Mprehtë"
+    2389 "Devanagari Zanore Shenjë Candra Gjatë E"
+    2390 "Devanagari Zanore Shenjë Ue"
+    2391 "Devanagari Zanore Shenjë Uue"
+    2392 "Devanagari Shkronjë Qa"
+    2393 "Devanagari Shkronjë Khha"
+    2394 "Devanagari Shkronjë Ghha"
+    2395 "Devanagari Shkronjë Za"
+    2396 "Devanagari Shkronjë Dddha"
+    2397 "Devanagari Shkronjë Rha"
+    2398 "Devanagari Shkronjë Fa"
+    2399 "Devanagari Shkronjë Yya"
+    2400 "Devanagari Shkronjë Vocalic Rr"
+    2401 "Devanagari Shkronjë Vocalic Ll"
+    2402 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic L"
+    2403 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic Ll"
+    2404 "Devanagari Danda"
+    2405 "Devanagari Dyshe Danda"
+    2406 "Devanagari Shifër Zero"
+    2407 "Devanagari Shifër Një"
+    2408 "Devanagari Shifër Dy"
+    2409 "Devanagari Shifër Tre"
+    2410 "Devanagari Shifër Katër"
+    2411 "Devanagari Shifër Pesë"
+    2412 "Devanagari Shifër Gjashtë"
+    2413 "Devanagari Shifër Shtatë"
+    2414 "Devanagari Shifër Tetë"
+    2415 "Devanagari Shifër Nëntë"
+    2416 "Devanagari Shkurtim Shenjë"
+    2417 "Devanagari Shenjë Lart Hapësirë Pikë"
+    2418 "Devanagari Shkronjë Candra A"
+    2419 "Devanagari Shkronjë Oe"
+    2420 "Devanagari Shkronjë Ooe"
+    2421 "Devanagari Shkronjë Aw"
+    2422 "Devanagari Shkronjë Ue"
+    2423 "Devanagari Shkronjë Uue"
+    2424 "Devanagari Letter Marwari Dda"
+    2425 "Devanagari Shkronjë Zha"
+    2426 "Devanagari Shkronjë Rëndë Ya"
+    2427 "Devanagari Shkronjë Gga"
+    2428 "Devanagari Shkronjë Jja"
+    2429 "Devanagari Shkronjë Glottal Stop"
+    2430 "Devanagari Shkronjë Ddda"
+    2431 "Devanagari Shkronjë Bba"
+    2432 "Bengali Anji"
+    2433 "Bengali Shenjë Candrabindu"
+    2434 "Bengali Shenjë Anusvara"
+    2435 "Bengali Shenjë Visarga"
+    2437 "Bengali Shkronjë A"
+    2438 "Bengali Shkronjë Aa"
+    2439 "Bengali Shkronjë I"
+    2440 "Bengali Shkronjë Ii"
+    2441 "Bengali Shkronjë U"
+    2442 "Bengali Shkronjë Uu"
+    2443 "Bengali Shkronjë Vocalic R"
+    2444 "Bengali Shkronjë Vocalic L"
+    2447 "Bengali Shkronjë E"
+    2448 "Bengali Shkronjë Ai"
+    2451 "Bengali Shkronjë O"
+    2452 "Bengali Shkronjë Au"
+    2453 "Bengali Shkronjë Ka"
+    2454 "Bengali Shkronjë Kha"
+    2455 "Bengali Shkronjë Ga"
+    2456 "Bengali Shkronjë Gha"
+    2457 "Bengali Shkronjë Nga"
+    2458 "Bengali Shkronjë Ca"
+    2459 "Bengali Shkronjë Cha"
+    2460 "Bengali Shkronjë Ja"
+    2461 "Bengali Shkronjë Jha"
+    2462 "Bengali Shkronjë Nya"
+    2463 "Bengali Shkronjë Tta"
+    2464 "Bengali Shkronjë Ttha"
+    2465 "Bengali Shkronjë Dda"
+    2466 "Bengali Shkronjë Ddha"
+    2467 "Bengali Shkronjë Nna"
+    2468 "Bengali Shkronjë Ta"
+    2469 "Bengali Shkronjë Tha"
+    2470 "Bengali Shkronjë Da"
+    2471 "Bengali Shkronjë Dha"
+    2472 "Bengali Shkronjë Na"
+    2474 "Bengali Shkronjë Pa"
+    2475 "Bengali Shkronjë Pha"
+    2476 "Bengali Shkronjë Ba"
+    2477 "Bengali Shkronjë Bha"
+    2478 "Bengali Shkronjë Ma"
+    2479 "Bengali Shkronjë Ya"
+    2480 "Bengali Shkronjë Ra"
+    2482 "Bengali Shkronjë La"
+    2486 "Bengali Shkronjë Sha"
+    2487 "Bengali Shkronjë Ssa"
+    2488 "Bengali Shkronjë Sa"
+    2489 "Bengali Shkronjë Ha"
+    2492 "Bengali Shenjë Nukta"
+    2493 "Bengali Shenjë Avagraha"
+    2494 "Bengali Zanore Shenjë Aa"
+    2495 "Bengali Zanore Shenjë I"
+    2496 "Bengali Zanore Shenjë Ii"
+    2497 "Bengali Zanore Shenjë U"
+    2498 "Bengali Zanore Shenjë Uu"
+    2499 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic R"
+    2500 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic Rr"
+    2503 "Bengali Zanore Shenjë E"
+    2504 "Bengali Zanore Shenjë Ai"
+    2507 "Bengali Zanore Shenjë O"
+    2508 "Bengali Zanore Shenjë Au"
+    2509 "Bengali Shenjë Virama"
+    2510 "Bengali Shkronjë Khanda Ta"
+    2519 "Bengali Au Gjatësi Shenjë"
+    2524 "Bengali Shkronjë Rra"
+    2525 "Bengali Shkronjë Rha"
+    2527 "Bengali Shkronjë Yya"
+    2528 "Bengali Shkronjë Vocalic Rr"
+    2529 "Bengali Shkronjë Vocalic Ll"
+    2530 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic L"
+    2531 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic Ll"
+    2534 "Bengali Shifër Zero"
+    2535 "Bengali Shifër Një"
+    2536 "Bengali Shifër Dy"
+    2537 "Bengali Shifër Tre"
+    2538 "Bengali Shifër Katër"
+    2539 "Bengali Shifër Pesë"
+    2540 "Bengali Shifër Gjashtë"
+    2541 "Bengali Shifër Shtatë"
+    2542 "Bengali Shifër Tetë"
+    2543 "Bengali Shifër Nëntë"
+    2544 "Bengali Shkronjë Ra Me Mesit Diagonal"
+    2545 "Bengali Shkronjë Ra Me e'ulët Diagonal"
+    2546 "Bengali Rupee Shenjë"
+    2547 "Bengali Rupee Shenjë"
+    2548 "Bengali Monedhë Numërator Një"
+    2549 "Bengali Monedhë Numërator Dy"
+    2550 "Bengali Monedhë Numërator Tre"
+    2551 "Bengali Monedhë Numërator Katër"
+    2552 "Bengali Monedhë Numërator Një Less Se The Emërtues"
+    2553 "Bengali Monedhë Emërtues Gjashtëmbëdhjetë"
+    2554 "Bengali Isshar"
+    2555 "Bengali Ganda Shenjë"
+    2561 "Gurmukhi Shenjë Adak Bindi"
+    2562 "Gurmukhi Shenjë Bindi"
+    2563 "Gurmukhi Shenjë Visarga"
+    2565 "Gurmukhi Shkronjë A"
+    2566 "Gurmukhi Shkronjë Aa"
+    2567 "Gurmukhi Shkronjë I"
+    2568 "Gurmukhi Shkronjë Ii"
+    2569 "Gurmukhi Shkronjë U"
+    2570 "Gurmukhi Shkronjë Uu"
+    2575 "Gurmukhi Shkronjë Ee"
+    2576 "Gurmukhi Shkronjë Ai"
+    2579 "Gurmukhi Shkronjë Oo"
+    2580 "Gurmukhi Shkronjë Au"
+    2581 "Gurmukhi Shkronjë Ka"
+    2582 "Gurmukhi Shkronjë Kha"
+    2583 "Gurmukhi Shkronjë Ga"
+    2584 "Gurmukhi Shkronjë Gha"
+    2585 "Gurmukhi Shkronjë Nga"
+    2586 "Gurmukhi Shkronjë Ca"
+    2587 "Gurmukhi Shkronjë Cha"
+    2588 "Gurmukhi Shkronjë Ja"
+    2589 "Gurmukhi Shkronjë Jha"
+    2590 "Gurmukhi Shkronjë Nya"
+    2591 "Gurmukhi Shkronjë Tta"
+    2592 "Gurmukhi Shkronjë Ttha"
+    2593 "Gurmukhi Shkronjë Dda"
+    2594 "Gurmukhi Shkronjë Ddha"
+    2595 "Gurmukhi Shkronjë Nna"
+    2596 "Gurmukhi Shkronjë Ta"
+    2597 "Gurmukhi Shkronjë Tha"
+    2598 "Gurmukhi Shkronjë Da"
+    2599 "Gurmukhi Shkronjë Dha"
+    2600 "Gurmukhi Shkronjë Na"
+    2602 "Gurmukhi Shkronjë Pa"
+    2603 "Gurmukhi Shkronjë Pha"
+    2604 "Gurmukhi Shkronjë Ba"
+    2605 "Gurmukhi Shkronjë Bha"
+    2606 "Gurmukhi Shkronjë Ma"
+    2607 "Gurmukhi Shkronjë Ya"
+    2608 "Gurmukhi Shkronjë Ra"
+    2610 "Gurmukhi Shkronjë La"
+    2611 "Gurmukhi Shkronjë Lla"
+    2613 "Gurmukhi Shkronjë Va"
+    2614 "Gurmukhi Shkronjë Sha"
+    2616 "Gurmukhi Shkronjë Sa"
+    2617 "Gurmukhi Shkronjë Ha"
+    2620 "Gurmukhi Shenjë Nukta"
+    2622 "Gurmukhi Zanore Shenjë Aa"
+    2623 "Gurmukhi Zanore Shenjë I"
+    2624 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ii"
+    2625 "Gurmukhi Zanore Shenjë U"
+    2626 "Gurmukhi Zanore Shenjë Uu"
+    2631 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ee"
+    2632 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ai"
+    2635 "Gurmukhi Zanore Shenjë Oo"
+    2636 "Gurmukhi Zanore Shenjë Au"
+    2637 "Gurmukhi Shenjë Virama"
+    2641 "Gurmukhi Shenjë Udaat"
+    2649 "Gurmukhi Shkronjë Khha"
+    2650 "Gurmukhi Shkronjë Ghha"
+    2651 "Gurmukhi Shkronjë Za"
+    2652 "Gurmukhi Shkronjë Rra"
+    2654 "Gurmukhi Shkronjë Fa"
+    2662 "Gurmukhi Shifër Zero"
+    2663 "Gurmukhi Shifër Një"
+    2664 "Gurmukhi Shifër Dy"
+    2665 "Gurmukhi Shifër Tre"
+    2666 "Gurmukhi Shifër Katër"
+    2667 "Gurmukhi Shifër Pesë"
+    2668 "Gurmukhi Shifër Gjashtë"
+    2669 "Gurmukhi Shifër Shtatë"
+    2670 "Gurmukhi Shifër Tetë"
+    2671 "Gurmukhi Shifër Nëntë"
+    2672 "Gurmukhi Tippi"
+    2673 "Gurmukhi Addak"
+    2674 "Gurmukhi Iri"
+    2675 "Gurmukhi Ura"
+    2676 "Gurmukhi Ek Onkar"
+    2677 "Gurmukhi Shenjë Yakash"
+    2689 "Gujarati Shenjë Candrabindu"
+    2690 "Gujarati Shenjë Anusvara"
+    2691 "Gujarati Shenjë Visarga"
+    2693 "Gujarati Shkronjë A"
+    2694 "Gujarati Shkronjë Aa"
+    2695 "Gujarati Shkronjë I"
+    2696 "Gujarati Shkronjë Ii"
+    2697 "Gujarati Shkronjë U"
+    2698 "Gujarati Shkronjë Uu"
+    2699 "Gujarati Shkronjë Vocalic R"
+    2700 "Gujarati Shkronjë Vocalic L"
+    2701 "Gujarati Zanore Candra E"
+    2703 "Gujarati Shkronjë E"
+    2704 "Gujarati Shkronjë Ai"
+    2705 "Gujarati Zanore Candra O"
+    2707 "Gujarati Shkronjë O"
+    2708 "Gujarati Shkronjë Au"
+    2709 "Gujarati Shkronjë Ka"
+    2710 "Gujarati Shkronjë Kha"
+    2711 "Gujarati Shkronjë Ga"
+    2712 "Gujarati Shkronjë Gha"
+    2713 "Gujarati Shkronjë Nga"
+    2714 "Gujarati Shkronjë Ca"
+    2715 "Gujarati Shkronjë Cha"
+    2716 "Gujarati Shkronjë Ja"
+    2717 "Gujarati Shkronjë Jha"
+    2718 "Gujarati Shkronjë Nya"
+    2719 "Gujarati Shkronjë Tta"
+    2720 "Gujarati Shkronjë Ttha"
+    2721 "Gujarati Shkronjë Dda"
+    2722 "Gujarati Shkronjë Ddha"
+    2723 "Gujarati Shkronjë Nna"
+    2724 "Gujarati Shkronjë Ta"
+    2725 "Gujarati Shkronjë Tha"
+    2726 "Gujarati Shkronjë Da"
+    2727 "Gujarati Shkronjë Dha"
+    2728 "Gujarati Shkronjë Na"
+    2730 "Gujarati Shkronjë Pa"
+    2731 "Gujarati Shkronjë Pha"
+    2732 "Gujarati Shkronjë Ba"
+    2733 "Gujarati Shkronjë Bha"
+    2734 "Gujarati Shkronjë Ma"
+    2735 "Gujarati Shkronjë Ya"
+    2736 "Gujarati Shkronjë Ra"
+    2738 "Gujarati Shkronjë La"
+    2739 "Gujarati Shkronjë Lla"
+    2741 "Gujarati Shkronjë Va"
+    2742 "Gujarati Shkronjë Sha"
+    2743 "Gujarati Shkronjë Ssa"
+    2744 "Gujarati Shkronjë Sa"
+    2745 "Gujarati Shkronjë Ha"
+    2748 "Gujarati Shenjë Nukta"
+    2749 "Gujarati Shenjë Avagraha"
+    2750 "Gujarati Zanore Shenjë Aa"
+    2751 "Gujarati Zanore Shenjë I"
+    2752 "Gujarati Zanore Shenjë Ii"
+    2753 "Gujarati Zanore Shenjë U"
+    2754 "Gujarati Zanore Shenjë Uu"
+    2755 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic R"
+    2756 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic Rr"
+    2757 "Gujarati Zanore Shenjë Candra E"
+    2759 "Gujarati Zanore Shenjë E"
+    2760 "Gujarati Zanore Shenjë Ai"
+    2761 "Gujarati Zanore Shenjë Candra O"
+    2763 "Gujarati Zanore Shenjë O"
+    2764 "Gujarati Zanore Shenjë Au"
+    2765 "Gujarati Shenjë Virama"
+    2768 "Gujarati Om"
+    2784 "Gujarati Shkronjë Vocalic Rr"
+    2785 "Gujarati Shkronjë Vocalic Ll"
+    2786 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic L"
+    2787 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic Ll"
+    2790 "Gujarati Shifër Zero"
+    2791 "Gujarati Shifër Një"
+    2792 "Gujarati Shifër Dy"
+    2793 "Gujarati Shifër Tre"
+    2794 "Gujarati Shifër Katër"
+    2795 "Gujarati Shifër Pesë"
+    2796 "Gujarati Shifër Gjashtë"
+    2797 "Gujarati Shifër Shtatë"
+    2798 "Gujarati Shifër Tetë"
+    2799 "Gujarati Shifër Nëntë"
+    2800 "Gujarati Shkurtim Shenjë"
+    2801 "Gujarati Rupee Shenjë"
+    2809 "Gujarati Letter Zha"
+    2817 "Oriya Shenjë Candrabindu"
+    2818 "Oriya Shenjë Anusvara"
+    2819 "Oriya Shenjë Visarga"
+    2821 "Oriya Shkronjë A"
+    2822 "Oriya Shkronjë Aa"
+    2823 "Oriya Shkronjë I"
+    2824 "Oriya Shkronjë Ii"
+    2825 "Oriya Shkronjë U"
+    2826 "Oriya Shkronjë Uu"
+    2827 "Oriya Shkronjë Vocalic R"
+    2828 "Oriya Shkronjë Vocalic L"
+    2831 "Oriya Shkronjë E"
+    2832 "Oriya Shkronjë Ai"
+    2835 "Oriya Shkronjë O"
+    2836 "Oriya Shkronjë Au"
+    2837 "Oriya Shkronjë Ka"
+    2838 "Oriya Shkronjë Kha"
+    2839 "Oriya Shkronjë Ga"
+    2840 "Oriya Shkronjë Gha"
+    2841 "Oriya Shkronjë Nga"
+    2842 "Oriya Shkronjë Ca"
+    2843 "Oriya Shkronjë Cha"
+    2844 "Oriya Shkronjë Ja"
+    2845 "Oriya Shkronjë Jha"
+    2846 "Oriya Shkronjë Nya"
+    2847 "Oriya Shkronjë Tta"
+    2848 "Oriya Shkronjë Ttha"
+    2849 "Oriya Shkronjë Dda"
+    2850 "Oriya Shkronjë Ddha"
+    2851 "Oriya Shkronjë Nna"
+    2852 "Oriya Shkronjë Ta"
+    2853 "Oriya Shkronjë Tha"
+    2854 "Oriya Shkronjë Da"
+    2855 "Oriya Shkronjë Dha"
+    2856 "Oriya Shkronjë Na"
+    2858 "Oriya Shkronjë Pa"
+    2859 "Oriya Shkronjë Pha"
+    2860 "Oriya Shkronjë Ba"
+    2861 "Oriya Shkronjë Bha"
+    2862 "Oriya Shkronjë Ma"
+    2863 "Oriya Shkronjë Ya"
+    2864 "Oriya Shkronjë Ra"
+    2866 "Oriya Shkronjë La"
+    2867 "Oriya Shkronjë Lla"
+    2869 "Oriya Shkronjë Va"
+    2870 "Oriya Shkronjë Sha"
+    2871 "Oriya Shkronjë Ssa"
+    2872 "Oriya Shkronjë Sa"
+    2873 "Oriya Shkronjë Ha"
+    2876 "Oriya Shenjë Nukta"
+    2877 "Oriya Shenjë Avagraha"
+    2878 "Oriya Zanore Shenjë Aa"
+    2879 "Oriya Zanore Shenjë I"
+    2880 "Oriya Zanore Shenjë Ii"
+    2881 "Oriya Zanore Shenjë U"
+    2882 "Oriya Zanore Shenjë Uu"
+    2883 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic R"
+    2884 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic Rr"
+    2887 "Oriya Zanore Shenjë E"
+    2888 "Oriya Zanore Shenjë Ai"
+    2891 "Oriya Zanore Shenjë O"
+    2892 "Oriya Zanore Shenjë Au"
+    2893 "Oriya Shenjë Virama"
+    2902 "Oriya Ai Gjatësi Shenjë"
+    2903 "Oriya Au Gjatësi Shenjë"
+    2908 "Oriya Shkronjë Rra"
+    2909 "Oriya Shkronjë Rha"
+    2911 "Oriya Shkronjë Yya"
+    2912 "Oriya Shkronjë Vocalic Rr"
+    2913 "Oriya Shkronjë Vocalic Ll"
+    2914 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic L"
+    2915 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic Ll"
+    2918 "Oriya Shifër Zero"
+    2919 "Oriya Shifër Një"
+    2920 "Oriya Shifër Dy"
+    2921 "Oriya Shifër Tre"
+    2922 "Oriya Shifër Katër"
+    2923 "Oriya Shifër Pesë"
+    2924 "Oriya Shifër Gjashtë"
+    2925 "Oriya Shifër Shtatë"
+    2926 "Oriya Shifër Tetë"
+    2927 "Oriya Shifër Nëntë"
+    2928 "Oriya Isshar"
+    2929 "Oriya Shkronjë Wa"
+    2930 "Oriya Fraksion Një Çerek"
+    2931 "Oriya Fraksion Një Gjysmë"
+    2932 "Oriya Fraksion Tre Çerek"
+    2933 "Oriya Fraksion Një Sixteenth"
+    2934 "Oriya Fraksion Një Tetë"
+    2935 "Oriya Fraksion Tre Sixteenths"
+    2946 "Tamil Shenjë Anusvara"
+    2947 "Tamil Shenjë Visarga"
+    2949 "Tamil Shkronjë A"
+    2950 "Tamil Shkronjë Aa"
+    2951 "Tamil Shkronjë I"
+    2952 "Tamil Shkronjë Ii"
+    2953 "Tamil Shkronjë U"
+    2954 "Tamil Shkronjë Uu"
+    2958 "Tamil Shkronjë E"
+    2959 "Tamil Shkronjë Ee"
+    2960 "Tamil Shkronjë Ai"
+    2962 "Tamil Shkronjë O"
+    2963 "Tamil Shkronjë Oo"
+    2964 "Tamil Shkronjë Au"
+    2965 "Tamil Shkronjë Ka"
+    2969 "Tamil Shkronjë Nga"
+    2970 "Tamil Shkronjë Ca"
+    2972 "Tamil Shkronjë Ja"
+    2974 "Tamil Shkronjë Nya"
+    2975 "Tamil Shkronjë Tta"
+    2979 "Tamil Shkronjë Nna"
+    2980 "Tamil Shkronjë Ta"
+    2984 "Tamil Shkronjë Na"
+    2985 "Tamil Shkronjë Nnna"
+    2986 "Tamil Shkronjë Pa"
+    2990 "Tamil Shkronjë Ma"
+    2991 "Tamil Shkronjë Ya"
+    2992 "Tamil Shkronjë Ra"
+    2993 "Tamil Shkronjë Rra"
+    2994 "Tamil Shkronjë La"
+    2995 "Tamil Shkronjë Lla"
+    2996 "Tamil Shkronjë Llla"
+    2997 "Tamil Shkronjë Va"
+    2998 "Tamil Shkronjë Sha"
+    2999 "Tamil Shkronjë Ssa"
+    3000 "Tamil Shkronjë Sa"
+    3001 "Tamil Shkronjë Ha"
+    3006 "Tamil Zanore Shenjë Aa"
+    3007 "Tamil Zanore Shenjë I"
+    3008 "Tamil Zanore Shenjë Ii"
+    3009 "Tamil Zanore Shenjë U"
+    3010 "Tamil Zanore Shenjë Uu"
+    3014 "Tamil Zanore Shenjë E"
+    3015 "Tamil Zanore Shenjë Ee"
+    3016 "Tamil Zanore Shenjë Ai"
+    3018 "Tamil Zanore Shenjë O"
+    3019 "Tamil Zanore Shenjë Oo"
+    3020 "Tamil Zanore Shenjë Au"
+    3021 "Tamil Shenjë Virama"
+    3024 "Tamil Om"
+    3031 "Tamil Au Gjatësi Shenjë"
+    3046 "Tamil Shifër Zero"
+    3047 "Tamil Shifër Një"
+    3048 "Tamil Shifër Dy"
+    3049 "Tamil Shifër Tre"
+    3050 "Tamil Shifër Katër"
+    3051 "Tamil Shifër Pesë"
+    3052 "Tamil Shifër Gjashtë"
+    3053 "Tamil Shifër Shtatë"
+    3054 "Tamil Shifër Tetë"
+    3055 "Tamil Shifër Nëntë"
+    3056 "Tamil Numër Dhjetë"
+    3057 "Tamil Numër Një Njëqind"
+    3058 "Tamil Numër Një Mijë"
+    3059 "Tamil Ditë Shenjë"
+    3060 "Tamil Muaj Shenjë"
+    3061 "Tamil Viti Shenjë"
+    3062 "Tamil Debit Shenjë"
+    3063 "Tamil Nderim Shenjë"
+    3064 "Tamil Aq Lart Shenjë"
+    3065 "Tamil Rupee Shenjë"
+    3066 "Tamil Numër Shenjë"
+    3072 "Telugu Sign Combining Candrabindu Above"
+    3073 "Telugu Shenjë Candrabindu"
+    3074 "Telugu Shenjë Anusvara"
+    3075 "Telugu Shenjë Visarga"
+    3077 "Telugu Shkronjë A"
+    3078 "Telugu Shkronjë Aa"
+    3079 "Telugu Shkronjë I"
+    3080 "Telugu Shkronjë Ii"
+    3081 "Telugu Shkronjë U"
+    3082 "Telugu Shkronjë Uu"
+    3083 "Telugu Shkronjë Vocalic R"
+    3084 "Telugu Shkronjë Vocalic L"
+    3086 "Telugu Shkronjë E"
+    3087 "Telugu Shkronjë Ee"
+    3088 "Telugu Shkronjë Ai"
+    3090 "Telugu Shkronjë O"
+    3091 "Telugu Shkronjë Oo"
+    3092 "Telugu Shkronjë Au"
+    3093 "Telugu Shkronjë Ka"
+    3094 "Telugu Shkronjë Kha"
+    3095 "Telugu Shkronjë Ga"
+    3096 "Telugu Shkronjë Gha"
+    3097 "Telugu Shkronjë Nga"
+    3098 "Telugu Shkronjë Ca"
+    3099 "Telugu Shkronjë Cha"
+    3100 "Telugu Shkronjë Ja"
+    3101 "Telugu Shkronjë Jha"
+    3102 "Telugu Shkronjë Nya"
+    3103 "Telugu Shkronjë Tta"
+    3104 "Telugu Shkronjë Ttha"
+    3105 "Telugu Shkronjë Dda"
+    3106 "Telugu Shkronjë Ddha"
+    3107 "Telugu Shkronjë Nna"
+    3108 "Telugu Shkronjë Ta"
+    3109 "Telugu Shkronjë Tha"
+    3110 "Telugu Shkronjë Da"
+    3111 "Telugu Shkronjë Dha"
+    3112 "Telugu Shkronjë Na"
+    3114 "Telugu Shkronjë Pa"
+    3115 "Telugu Shkronjë Pha"
+    3116 "Telugu Shkronjë Ba"
+    3117 "Telugu Shkronjë Bha"
+    3118 "Telugu Shkronjë Ma"
+    3119 "Telugu Shkronjë Ya"
+    3120 "Telugu Shkronjë Ra"
+    3121 "Telugu Shkronjë Rra"
+    3122 "Telugu Shkronjë La"
+    3123 "Telugu Shkronjë Lla"
+    3124 "Telugu Letter Llla"
+    3125 "Telugu Shkronjë Va"
+    3126 "Telugu Shkronjë Sha"
+    3127 "Telugu Shkronjë Ssa"
+    3128 "Telugu Shkronjë Sa"
+    3129 "Telugu Shkronjë Ha"
+    3133 "Telugu Shenjë Avagraha"
+    3134 "Telugu Zanore Shenjë Aa"
+    3135 "Telugu Zanore Shenjë I"
+    3136 "Telugu Zanore Shenjë Ii"
+    3137 "Telugu Zanore Shenjë U"
+    3138 "Telugu Zanore Shenjë Uu"
+    3139 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic R"
+    3140 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic Rr"
+    3142 "Telugu Zanore Shenjë E"
+    3143 "Telugu Zanore Shenjë Ee"
+    3144 "Telugu Zanore Shenjë Ai"
+    3146 "Telugu Zanore Shenjë O"
+    3147 "Telugu Zanore Shenjë Oo"
+    3148 "Telugu Zanore Shenjë Au"
+    3149 "Telugu Shenjë Virama"
+    3157 "Telugu Gjatësi Shenjë"
+    3158 "Telugu Ai Gjatësi Shenjë"
+    3160 "Telugu Shkronjë Tsa"
+    3161 "Telugu Shkronjë Dza"
+    3162 "Telugu Letter Rrra"
+    3168 "Telugu Shkronjë Vocalic Rr"
+    3169 "Telugu Shkronjë Vocalic Ll"
+    3170 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic L"
+    3171 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic Ll"
+    3174 "Telugu Shifër Zero"
+    3175 "Telugu Shifër Një"
+    3176 "Telugu Shifër Dy"
+    3177 "Telugu Shifër Tre"
+    3178 "Telugu Shifër Katër"
+    3179 "Telugu Shifër Pesë"
+    3180 "Telugu Shifër Gjashtë"
+    3181 "Telugu Shifër Shtatë"
+    3182 "Telugu Shifër Tetë"
+    3183 "Telugu Shifër Nëntë"
+    3192 "Telugu Fraksion Shifër Zero Për Forcë Probabiliteti Katër"
+    3193 "Telugu Fraksion Shifër Një Për Forcë Probabiliteti Katër"
+    3194 "Telugu Fraksion Shifër Dy Për Forcë Probabiliteti Katër"
+    3195 "Telugu Fraksion Shifër Tre Për Forcë Probabiliteti Katër"
+    3196 "Telugu Fraksion Shifër Një Për Forcë Probabiliteti Katër"
+    3197 "Telugu Fraksion Shifër Dy Për Forcë Probabiliteti Katër"
+    3198 "Telugu Fraksion Shifër Tre Për  Forcë Probabiliteti Barabartë me Katër"
+    3199 "Telugu Shenjë Tuumu"
+    3201 "Kannada Sign Candrabindu"
+    3202 "Kanada Shenjë Anusvara"
+    3203 "Kanada Shenjë Visarga"
+    3205 "Kanada Shkronjë A"
+    3206 "Kanada Shkronjë Aa"
+    3207 "Kanada Shkronjë I"
+    3208 "Kanada Shkronjë Ii"
+    3209 "Kanada Shkronjë U"
+    3210 "Kanada Shkronjë Uu"
+    3211 "Kanada Shkronjë Vocalic R"
+    3212 "Kanada Shkronjë Vocalic L"
+    3214 "Kanada Shkronjë E"
+    3215 "Kanada Shkronjë Ee"
+    3216 "Kanada Shkronjë Ai"
+    3218 "Kanada Shkronjë O"
+    3219 "Kanada Shkronjë Oo"
+    3220 "Kanada Shkronjë Au"
+    3221 "Kanada Shkronjë Ka"
+    3222 "Kanada Shkronjë Kha"
+    3223 "Kanada Shkronjë Ga"
+    3224 "Kanada Shkronjë Gha"
+    3225 "Kanada Shkronjë Nga"
+    3226 "Kanada Shkronjë Ca"
+    3227 "Kanada Shkronjë Cha"
+    3228 "Kanada Shkronjë Ja"
+    3229 "Kanada Shkronjë Jha"
+    3230 "Kanada Shkronjë Nya"
+    3231 "Kanada Shkronjë Tta"
+    3232 "Kanada Shkronjë Ttha"
+    3233 "Kanada Shkronjë Dda"
+    3234 "Kanada Shkronjë Ddha"
+    3235 "Kanada Shkronjë Nna"
+    3236 "Kanada Shkronjë Ta"
+    3237 "Kanada Shkronjë Tha"
+    3238 "Kanada Shkronjë Da"
+    3239 "Kanada Shkronjë Dha"
+    3240 "Kanada Shkronjë Na"
+    3242 "Kanada Shkronjë Pa"
+    3243 "Kanada Shkronjë Pha"
+    3244 "Kanada Shkronjë Ba"
+    3245 "Kanada Shkronjë Bha"
+    3246 "Kanada Shkronjë Ma"
+    3247 "Kanada Shkronjë Ya"
+    3248 "Kanada Shkronjë Ra"
+    3249 "Kanada Shkronjë Rra"
+    3250 "Kanada Shkronjë La"
+    3251 "Kanada Shkronjë Lla"
+    3253 "Kanada Shkronjë Va"
+    3254 "Kanada Shkronjë Sha"
+    3255 "Kanada Shkronjë Ssa"
+    3256 "Kanada Shkronjë Sa"
+    3257 "Kanada Shkronjë Ha"
+    3260 "Kanada Shenjë Nukta"
+    3261 "Kanada Shenjë Avagraha"
+    3262 "Kanada Zanore Shenjë Aa"
+    3263 "Kanada Zanore Shenjë I"
+    3264 "Kanada Zanore Shenjë Ii"
+    3265 "Kanada Zanore Shenjë U"
+    3266 "Kanada Zanore Shenjë Uu"
+    3267 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic R"
+    3268 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic Rr"
+    3270 "Kanada Zanore Shenjë E"
+    3271 "Kanada Zanore Shenjë Ee"
+    3272 "Kanada Zanore Shenjë Ai"
+    3274 "Kanada Zanore Shenjë O"
+    3275 "Kanada Zanore Shenjë Oo"
+    3276 "Kanada Zanore Shenjë Au"
+    3277 "Kanada Shenjë Virama"
+    3285 "Kanada Gjatësi Shenjë"
+    3286 "Kanada Ai Gjatësi Shenjë"
+    3294 "Kanada Shkronjë Fa"
+    3296 "Kanada Shkronjë Vocalic Rr"
+    3297 "Kanada Shkronjë Vocalic Ll"
+    3298 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic L"
+    3299 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic Ll"
+    3302 "Kanada Shifër Zero"
+    3303 "Kanada Shifër Një"
+    3304 "Kanada Shifër Dy"
+    3305 "Kanada Shifër Tre"
+    3306 "Kanada Shifër Katër"
+    3307 "Kanada Shifër Pesë"
+    3308 "Kanada Shifër Gjashtë"
+    3309 "Kanada Shifër Shtatë"
+    3310 "Kanada Shifër Tetë"
+    3311 "Kanada Shifër Nëntë"
+    3313 "Kanada Shenjë Jihvamuliya"
+    3314 "Kanada Shenjë Upadhmaniya"
+    3329 "Malayalam Sign Candrabindu"
+    3330 "Malayalam Shenjë Anusvara"
+    3331 "Malayalam Shenjë Visarga"
+    3333 "Malayalam Shkronjë A"
+    3334 "Malayalam Shkronjë Aa"
+    3335 "Malayalam Shkronjë I"
+    3336 "Malayalam Shkronjë Ii"
+    3337 "Malayalam Shkronjë U"
+    3338 "Malayalam Shkronjë Uu"
+    3339 "Malayalam Shkronjë Vocalic R"
+    3340 "Malayalam Shkronjë Vocalic L"
+    3342 "Malayalam Shkronjë E"
+    3343 "Malayalam Shkronjë Ee"
+    3344 "Malayalam Shkronjë Ai"
+    3346 "Malayalam Shkronjë O"
+    3347 "Malayalam Shkronjë Oo"
+    3348 "Malayalam Shkronjë Au"
+    3349 "Malayalam Shkronjë Ka"
+    3350 "Malayalam Shkronjë Kha"
+    3351 "Malayalam Shkronjë Ga"
+    3352 "Malayalam Shkronjë Gha"
+    3353 "Malayalam Shkronjë Nga"
+    3354 "Malayalam Shkronjë Ca"
+    3355 "Malayalam Shkronjë Cha"
+    3356 "Malayalam Shkronjë Ja"
+    3357 "Malayalam Shkronjë Jha"
+    3358 "Malayalam Shkronjë Nya"
+    3359 "Malayalam Shkronjë Tta"
+    3360 "Malayalam Shkronjë Ttha"
+    3361 "Malayalam Shkronjë Dda"
+    3362 "Malayalam Shkronjë Ddha"
+    3363 "Malayalam Shkronjë Nna"
+    3364 "Malayalam Shkronjë Ta"
+    3365 "Malayalam Shkronjë Tha"
+    3366 "Malayalam Shkronjë Da"
+    3367 "Malayalam Shkronjë Dha"
+    3368 "Malayalam Shkronjë Na"
+    3369 "Malayalam Shkronjë Nnna"
+    3370 "Malayalam Shkronjë Pa"
+    3371 "Malayalam Shkronjë Pha"
+    3372 "Malayalam Shkronjë Ba"
+    3373 "Malayalam Shkronjë Bha"
+    3374 "Malayalam Shkronjë Ma"
+    3375 "Malayalam Shkronjë Ya"
+    3376 "Malayalam Shkronjë Ra"
+    3377 "Malayalam Shkronjë Rra"
+    3378 "Malayalam Shkronjë La"
+    3379 "Malayalam Shkronjë Lla"
+    3380 "Malayalam Shkronjë Llla"
+    3381 "Malayalam Shkronjë Va"
+    3382 "Malayalam Shkronjë Sha"
+    3383 "Malayalam Shkronjë Ssa"
+    3384 "Malayalam Shkronjë Sa"
+    3385 "Malayalam Shkronjë Ha"
+    3386 "Malayalam Shkronjë Ttta"
+    3389 "Malayalam Shenjë Avagraha"
+    3390 "Malayalam Zanore Shenjë Aa"
+    3391 "Malayalam Zanore Shenjë I"
+    3392 "Malayalam Zanore Shenjë Ii"
+    3393 "Malayalam Zanore Shenjë U"
+    3394 "Malayalam Zanore Shenjë Uu"
+    3395 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic R"
+    3396 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic Rr"
+    3398 "Malayalam Zanore Shenjë E"
+    3399 "Malayalam Zanore Shenjë Ee"
+    3400 "Malayalam Zanore Shenjë Ai"
+    3402 "Malayalam Zanore Shenjë O"
+    3403 "Malayalam Zanore Shenjë Oo"
+    3404 "Malayalam Zanore Shenjë Au"
+    3405 "Malayalam Shenjë Virama"
+    3406 "Malayalam Shkronjë Pikë Reph"
+    3415 "Malayalam Au Gjatësi Shenjë"
+    3423 "Malayalam Letter Archaic Ii"
+    3424 "Malayalam Shkronjë Vocalic Rr"
+    3425 "Malayalam Shkronjë Vocalic Ll"
+    3426 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic L"
+    3427 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic Ll"
+    3430 "Malayalam Shifër Zero"
+    3431 "Malayalam Shifër Një"
+    3432 "Malayalam Shifër Dy"
+    3433 "Malayalam Shifër Tre"
+    3434 "Malayalam Shifër Katër"
+    3435 "Malayalam Shifër Pesë"
+    3436 "Malayalam Shifër Gjashtë"
+    3437 "Malayalam Shifër Shtatë"
+    3438 "Malayalam Shifër Tetë"
+    3439 "Malayalam Shifër Nëntë"
+    3440 "Malayalam Numër Dhjetë"
+    3441 "Malayalam Numër Një Njëqind"
+    3442 "Malayalam Numër Një Mijë"
+    3443 "Malayalam Fraksion Një Çerek"
+    3444 "Malayalam Fraksion Një Gjysmë"
+    3445 "Malayalam Fraksion Tre Çerek"
+    3449 "Malayalam Date Shenjë"
+    3450 "Malayalam Shkronjë Chillu Nn"
+    3451 "Malayalam Shkronjë Chillu N"
+    3452 "Malayalam Shkronjë Chillu Rr"
+    3453 "Malayalam Shkronjë Chillu L"
+    3454 "Malayalam Shkronjë Chillu Ll"
+    3455 "Malayalam Shkronjë Chillu K"
+    3458 "Senegaleze Shenjë Anusvaraya"
+    3459 "Senegaleze Shenjë Visargaya"
+    3461 "Senegaleze Shkronjë Ayanna"
+    3462 "Senegaleze Shkronjë Aayanna"
+    3463 "Senegaleze Shkronjë Aeyanna"
+    3464 "Senegaleze Shkronjë Aeeyanna"
+    3465 "Senegaleze Shkronjë Iyanna"
+    3466 "Senegaleze Shkronjë Iiyanna"
+    3467 "Senegaleze Shkronjë Uyanna"
+    3468 "Senegaleze Shkronjë Uuyanna"
+    3469 "Senegaleze Shkronjë Iruyanna"
+    3470 "Senegaleze Shkronjë Iruuyanna"
+    3471 "Senegaleze Shkronjë Iluyanna"
+    3472 "Senegaleze Shkronjë Iluuyanna"
+    3473 "Senegaleze Shkronjë Eyanna"
+    3474 "Senegaleze Shkronjë Eeyanna"
+    3475 "Senegaleze Shkronjë Aiyanna"
+    3476 "Senegaleze Shkronjë Oyanna"
+    3477 "Senegaleze Shkronjë Ooyanna"
+    3478 "Senegaleze Shkronjë Auyanna"
+    3482 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Kayanna"
+    3483 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Kayanna"
+    3484 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Gayanna"
+    3485 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Gayanna"
+    3486 "Senegaleze Shkronjë Kantaja Naasikyaya"
+    3487 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Gayanna"
+    3488 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Cayanna"
+    3489 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Cayanna"
+    3490 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Jayanna"
+    3491 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Jayanna"
+    3492 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Naasikyaya"
+    3493 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Sanyooga Naaksikyaya"
+    3494 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Jayanna"
+    3495 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Ttayanna"
+    3496 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Ttayanna"
+    3497 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Ddayanna"
+    3498 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Ddayanna"
+    3499 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Nayanna"
+    3500 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Ddayanna"
+    3501 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Tayanna"
+    3502 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Tayanna"
+    3503 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Dayanna"
+    3504 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Dayanna"
+    3505 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Nayanna"
+    3507 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Dayanna"
+    3508 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Payanna"
+    3509 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Payanna"
+    3510 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Bayanna"
+    3511 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Bayanna"
+    3512 "Senegaleze Shkronjë Mayanna"
+    3513 "Senegaleze Shkronjë Amba Bayanna"
+    3514 "Senegaleze Shkronjë Yayanna"
+    3515 "Senegaleze Shkronjë Rayanna"
+    3517 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Layanna"
+    3520 "Senegaleze Shkronjë Vayanna"
+    3521 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Sayanna"
+    3522 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Sayanna"
+    3523 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Sayanna"
+    3524 "Senegaleze Shkronjë Hayanna"
+    3525 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Layanna"
+    3526 "Senegaleze Shkronjë Fayanna"
+    3530 "Senegaleze Shenjë Al-Lakuna"
+    3535 "Senegaleze Zanore Shenjë Aela-Pilla"
+    3536 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Aeda-Pilla"
+    3537 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Aeda-Pilla"
+    3538 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Is-Pilla"
+    3539 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Is-Pilla"
+    3540 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Paa-Pilla"
+    3542 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Paa-Pilla"
+    3544 "Senegaleze Zanore Shenjë Gaetta-Pilla"
+    3545 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva"
+    3546 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Kombuva"
+    3547 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombu Deka"
+    3548 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Aela-Pilla"
+    3549 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Diga Aela-Pilla"
+    3550 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Gayanukitta"
+    3551 "Senegaleze Zanore Shenjë Gayanukitta"
+    3558 "Sinhala Lith Digit Zero"
+    3559 "Sinhala Lith Digit One"
+    3560 "Sinhala Lith Digit Two"
+    3561 "Sinhala Lith Digit Three"
+    3562 "Sinhala Lith Digit Four"
+    3563 "Sinhala Lith Digit Five"
+    3564 "Sinhala Lith Digit Six"
+    3565 "Sinhala Lith Digit Seven"
+    3566 "Sinhala Lith Digit Eight"
+    3567 "Sinhala Lith Digit Nine"
+    3570 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Gaetta-Pilla"
+    3571 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Gayanukitta"
+    3572 "Senegaleze Pikësim Kunddaliya"
+    3585 "Tajlandeze Karakter Ko Kai"
+    3586 "Tajlandeze Karakter Kho Khai"
+    3587 "Tajlandeze Karakter Kho Khuat"
+    3588 "Tajlandeze Karakter Kho Khwai"
+    3589 "Tajlandeze Karakter Kho Khon"
+    3590 "Tajlandeze Karakter Kho Rakhang"
+    3591 "Tajlandeze Karakter Ngo Ngu"
+    3592 "Tajlandeze Karakter Cho Chan"
+    3593 "Tajlandeze Karakter Cho Ching"
     3594 "Tajlandeze Karakter Cho Chang"
-    3595 "Tajlandeze Karakter So So" 
-    3596 "Tajlandeze Karakter Cho Choe" 
-    3597 "Tajlandeze Karakter Yo Ying" 
-    3598 "Tajlandeze Karakter Do Chada" 
-    3599 "Tajlandeze Karakter To Patak" 
-    3600 "Tajlandeze Karakter Tho Se" 
-    3601 "Tajlandeze Karakter Tho Nangmontho" 
-    3602 "Tajlandeze Karakter Tho Phuthao" 
-    3603 "Tajlandeze Karakter No Nen" 
-    3604 "Tajlandeze Karakter Do Dek" 
-    3605 "Tajlandeze Karakter To Tao" 
-    3606 "Tajlandeze Karakter Tho Thung" 
-    3607 "Tajlandeze Karakter Tho Thahan" 
-    3608 "Tajlandeze Karakter Tho Thong" 
-    3609 "Tajlandeze Karakter No Nu" 
-    3610 "Tajlandeze Karakter Bo Baimai" 
-    3611 "Tajlandeze Karakter Po Pla" 
-    3612 "Tajlandeze Karakter Pho Phung" 
-    3613 "Tajlandeze Karakter Fo Fa" 
-    3614 "Tajlandeze Karakter Pho Phan" 
-    3615 "Tajlandeze Karakter Fo Fan" 
-    3616 "Tajlandeze Karakter Pho Samphao" 
-    3617 "Tajlandeze Karakter Mo Ma" 
-    3618 "Tajlandeze Karakter Yo Yak" 
-    3619 "Tajlandeze Karakter Ro Rua" 
-    3620 "Tajlandeze Karakter Ru" 
-    3621 "Tajlandeze Karakter Lo Ling" 
-    3622 "Tajlandeze Karakter Lu" 
-    3623 "Tajlandeze Karakter Wo Waen" 
-    3624 "Tajlandeze Karakter So Sala" 
-    3625 "Tajlandeze Karakter So Rusi" 
-    3626 "Tajlandeze Karakter So Sua" 
-    3627 "Tajlandeze Karakter Ho Hip" 
-    3628 "Tajlandeze Karakter Lo Chula" 
-    3629 "Tajlandeze Karakter O Ang" 
-    3630 "Tajlandeze Karakter Ho Nokhuk" 
-    3631 "Tajlandeze Karakter Paiyannoi" 
-    3632 "Tajlandeze Karakter Sara A" 
-    3633 "Tajlandeze Karakter Mai Han-Akat" 
-    3634 "Tajlandeze Karakter Sara Aa" 
-    3635 "Tajlandeze Karakter Sara Am" 
-    3636 "Tajlandeze Karakter Sara I" 
-    3637 "Tajlandeze Karakter Sara Ii" 
-    3638 "Tajlandeze Karakter Sara Ue" 
-    3639 "Tajlandeze Karakter Sara Uee" 
-    3640 "Tajlandeze Karakter Sara U" 
-    3641 "Tajlandeze Karakter Sara Uu" 
-    3642 "Tajlandeze Karakter Phinthu" 
-    3647 "Tajlandeze Monedhë Simbol Baht" 
-    3648 "Tajlandeze Karakter Sara E" 
-    3649 "Tajlandeze Karakter Sara Ae" 
-    3650 "Tajlandeze Karakter Sara O" 
-    3651 "Tajlandeze Karakter Sara Ai Maimuan" 
-    3652 "Tajlandeze Karakter Sara Ai Maimalai" 
-    3653 "Tajlandeze Karakter Lakkhangyao" 
-    3654 "Tajlandeze Karakter Maiyamok" 
-    3655 "Tajlandeze Karakter Maitaikhu" 
-    3656 "Tajlandeze Karakter Mai Ek" 
-    3657 "Tajlandeze Karakter Mai Tho" 
-    3658 "Tajlandeze Karakter Mai Tri" 
-    3659 "Tajlandeze Karakter Mai Chattawa" 
-    3660 "Tajlandeze Karakter Thanthakhat" 
-    3661 "Tajlandeze Karakter Nikhahit" 
-    3662 "Tajlandeze Karakter Yamakkan" 
-    3663 "Tajlandeze Karakter Fongman" 
-    3664 "Tajlandeze Shifër Zero" 
-    3665 "Tajlandeze Shifër Një" 
-    3666 "Tajlandeze Shifër Dy" 
-    3667 "Tajlandeze Shifër Tre" 
-    3668 "Tajlandeze Shifër Katër" 
-    3669 "Tajlandeze Shifër Pesë" 
-    3670 "Tajlandeze Shifër Gjashtë" 
-    3671 "Tajlandeze Shifër Shtatë" 
-    3672 "Tajlandeze Shifër Tetë" 
-    3673 "Tajlandeze Shifër Nëntë" 
-    3674 "Tajlandeze Karakter Angkhankhu" 
-    3675 "Tajlandeze Karakter Khomut" 
-    3713 "Lao Shkronjë Ko" 
-    3714 "Lao Shkronjë Kho Sung" 
-    3716 "Lao Shkronjë Kho Tam" 
-    3719 "Lao Shkronjë Ngo" 
-    3720 "Lao Shkronjë Co" 
-    3722 "Lao Shkronjë So Tam" 
-    3725 "Lao Shkronjë Nyo" 
-    3732 "Lao Shkronjë Do" 
-    3733 "Lao Shkronjë To" 
-    3734 "Lao Shkronjë Tho Sung" 
-    3735 "Lao Shkronjë Tho Tam" 
-    3737 "Lao Shkronjë No" 
-    3738 "Lao Shkronjë Bo" 
-    3739 "Lao Shkronjë Po" 
-    3740 "Lao Shkronjë Pho Sung" 
-    3741 "Lao Shkronjë Fo Tam" 
-    3742 "Lao Shkronjë Pho Tam" 
-    3743 "Lao Shkronjë Fo Sung" 
-    3745 "Lao Shkronjë Mo" 
-    3746 "Lao Shkronjë Yo" 
-    3747 "Lao Shkronjë Lo Ling" 
-    3749 "Lao Shkronjë Lo Loot" 
-    3751 "Lao Shkronjë Wo" 
-    3754 "Lao Shkronjë So Sung" 
-    3755 "Lao Shkronjë Ho Sung" 
-    3757 "Lao Shkronjë O" 
-    3758 "Lao Shkronjë Ho Tam" 
-    3759 "Lao Ellipsis" 
-    3760 "Lao Zanore Shenjë A" 
-    3761 "Lao Zanore Shenjë Mai Kan" 
-    3762 "Lao Zanore Shenjë Aa" 
-    3763 "Lao Zanore Shenjë Am" 
-    3764 "Lao Zanore Shenjë I" 
-    3765 "Lao Zanore Shenjë Ii" 
-    3766 "Lao Zanore Shenjë Y" 
-    3767 "Lao Zanore Shenjë Yy" 
-    3768 "Lao Zanore Shenjë U" 
-    3769 "Lao Zanore Shenjë Uu" 
-    3771 "Lao Zanore Shenjë Mai Kon" 
-    3772 "Lao SemiZanore Shenjë Lo" 
-    3773 "Lao SemiZanore Shenjë Nyo" 
-    3776 "Lao Zanore Shenjë E" 
-    3777 "Lao Zanore Shenjë Ei" 
-    3778 "Lao Zanore Shenjë O" 
-    3779 "Lao Zanore Shenjë Ay" 
-    3780 "Lao Zanore Shenjë Ai" 
-    3782 "Lao Ko La" 
-    3784 "Lao Tone Mai Ek" 
-    3785 "Lao Tone Mai Tho" 
-    3786 "Lao Tone Mai Ti" 
-    3787 "Lao Tone Mai Catawa" 
-    3788 "Lao Cancellation Shenjë" 
-    3789 "Lao Niggahita" 
-    3792 "Lao Shifër Zero" 
-    3793 "Lao Shifër Një" 
-    3794 "Lao Shifër Dy" 
-    3795 "Lao Shifër Tre" 
-    3796 "Lao Shifër Katër" 
-    3797 "Lao Shifër Pesë" 
-    3798 "Lao Shifër Gjashtë" 
-    3799 "Lao Shifër Shtatë" 
-    3800 "Lao Shifër Tetë" 
-    3801 "Lao Shifër Nëntë" 
-    3804 "Lao Ho No" 
-    3805 "Lao Ho Mo" 
-    3806 "Lao Shkronjë Khmu Go" 
-    3807 "Lao Shkronjë Khmu Nyo" 
-    3840 "Tibetian Rrokje Om" 
-    3841 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo Truncated A" 
-    3842 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo -Um Rnam Bcad Ma" 
-    3843 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo -Um Gter Tsheg Ma" 
-    3844 "Tibetian Shenjë Fillestar Yig Mgo Mdun Ma" 
-    3845 "Tibetian Shenjë Closing Yig Mgo Sgab Ma" 
-    3846 "Tibetian Shenjë Caret Yig Mgo Phur Shad Ma" 
-    3847 "Tibetian Shenjë Yig Mgo Tsheg Shad Ma" 
-    3848 "Tibetian Shenjë Sbrul Shad" 
-    3849 "Tibetian Shenjë Bskur Yig Mgo" 
-    3850 "Tibetian Shenjë Bka- Shog Yig Mgo" 
-    3851 "Tibetian Shenjë Intersyllabic Tsheg" 
-    3852 "Tibetian Shenjë Delimiter Tsheg Bstar" 
-    3853 "Tibetian Shenjë Shad" 
-    3854 "Tibetian Shenjë Nyis Shad" 
-    3855 "Tibetian Shenjë Tsheg Shad" 
-    3856 "Tibetian Shenjë Nyis Tsheg Shad" 
-    3857 "Tibetian Shenjë Rin Chen Spungs Shad" 
-    3858 "Tibetian Shenjë Rgya Gram Shad" 
-    3859 "Tibetian Shenjë Caret -Dzud Rtags Me Gjatë Can" 
-    3860 "Tibetian Shenjë Gter Tsheg" 
-    3861 "Tibetian Tipi-Gjatë Shenjë Chad Rtags" 
-    3862 "Tibetian Tipi-Gjatë Shenjë Lhag Rtags" 
-    3863 "Tibetian Astrologjie Shenjë Sgra Gcan -Char Rtags" 
-    3864 "Tibetian Astrologjie Shenjë -Khyud Pa" 
-    3865 "Tibetian Astrologjie Shenjë Sdong Tshugs" 
-    3866 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gcig" 
-    3867 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gnyis" 
-    3868 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gsum" 
-    3869 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gcig" 
-    3870 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gnyis" 
-    3871 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Rdel Nag" 
-    3872 "Tibetian Shifër Zero" 
-    3873 "Tibetian Shifër Një" 
-    3874 "Tibetian Shifër Dy" 
-    3875 "Tibetian Shifër Tre" 
-    3876 "Tibetian Shifër Katër" 
-    3877 "Tibetian Shifër Pesë" 
-    3878 "Tibetian Shifër Gjashtë" 
-    3879 "Tibetian Shifër Shtatë" 
-    3880 "Tibetian Shifër Tetë" 
-    3881 "Tibetian Shifër Nëntë" 
-    3882 "Tibetian Shifër Gjysmë Një" 
-    3883 "Tibetian Shifër Gjysmë Dy" 
-    3884 "Tibetian Shifër Gjysmë Tre" 
-    3885 "Tibetian Shifër Gjysmë Katër" 
-    3886 "Tibetian Shifër Gjysmë Pesë" 
-    3887 "Tibetian Shifër Gjysmë Gjashtë" 
-    3888 "Tibetian Shifër Gjysmë Shtatë" 
-    3889 "Tibetian Shifër Gjysmë Tetë" 
-    3890 "Tibetian Shifër Gjysmë Nëntë" 
-    3891 "Tibetian Shifër Gjysmë Zero" 
-    3892 "Tibetian Shenjë Bsdus Rtags" 
-    3893 "Tibetian Shenjë Ngas Bzung Nyi Zla" 
-    3894 "Tibetian Shenjë Caret -Dzud Rtags Bzhi Mig Can" 
-    3895 "Tibetian Shenjë Ngas Bzung Sgor Rtags" 
-    3896 "Tibetian Shenjë Che Mgo" 
-    3897 "Tibetian Shenjë Tsa -Phru" 
-    3898 "Tibetian Shenjë Gug Rtags Gyon" 
-    3899 "Tibetian Shenjë Gug Rtags Gyas" 
-    3900 "Tibetian Shenjë Ang Khang Gyon" 
-    3901 "Tibetian Shenjë Ang Khang Gyas" 
-    3902 "Tibetian Shenjë Yar Tshes" 
-    3903 "Tibetian Shenjë Mar Tshes" 
-    3904 "Tibetian Shkronjë Ka" 
-    3905 "Tibetian Shkronjë Kha" 
-    3906 "Tibetian Shkronjë Ga" 
-    3907 "Tibetian Shkronjë Gha" 
-    3908 "Tibetian Shkronjë Nga" 
-    3909 "Tibetian Shkronjë Ca" 
-    3910 "Tibetian Shkronjë Cha" 
-    3911 "Tibetian Shkronjë Ja" 
-    3913 "Tibetian Shkronjë Nya" 
-    3914 "Tibetian Shkronjë Tta" 
-    3915 "Tibetian Shkronjë Ttha" 
-    3916 "Tibetian Shkronjë Dda" 
-    3917 "Tibetian Shkronjë Ddha" 
-    3918 "Tibetian Shkronjë Nna" 
-    3919 "Tibetian Shkronjë Ta" 
-    3920 "Tibetian Shkronjë Tha" 
-    3921 "Tibetian Shkronjë Da" 
-    3922 "Tibetian Shkronjë Dha" 
-    3923 "Tibetian Shkronjë Na" 
-    3924 "Tibetian Shkronjë Pa" 
-    3925 "Tibetian Shkronjë Pha" 
-    3926 "Tibetian Shkronjë Ba" 
-    3927 "Tibetian Shkronjë Bha" 
-    3928 "Tibetian Shkronjë Ma" 
-    3929 "Tibetian Shkronjë Tsa" 
-    3930 "Tibetian Shkronjë Tsha" 
-    3931 "Tibetian Shkronjë Dza" 
-    3932 "Tibetian Shkronjë Dzha" 
-    3933 "Tibetian Shkronjë Wa" 
-    3934 "Tibetian Shkronjë Zha" 
-    3935 "Tibetian Shkronjë Za" 
-    3936 "Tibetian Shkronjë -A" 
-    3937 "Tibetian Shkronjë Ya" 
-    3938 "Tibetian Shkronjë Ra" 
-    3939 "Tibetian Shkronjë La" 
-    3940 "Tibetian Shkronjë Sha" 
-    3941 "Tibetian Shkronjë Ssa" 
-    3942 "Tibetian Shkronjë Sa" 
-    3943 "Tibetian Shkronjë Ha" 
-    3944 "Tibetian Shkronjë A" 
-    3945 "Tibetian Shkronjë Kssa" 
-    3946 "Tibetian Shkronjë Fixed-Formë Ra" 
-    3947 "Tibetian Shkronjë Kka" 
-    3948 "Tibetian Shkronjë Rra" 
-    3953 "Tibetian Zanore Shenjë Aa" 
-    3954 "Tibetian Zanore Shenjë I" 
-    3955 "Tibetian Zanore Shenjë Ii" 
-    3956 "Tibetian Zanore Shenjë U" 
-    3957 "Tibetian Zanore Shenjë Uu" 
-    3958 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic R" 
-    3959 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
-    3960 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic L" 
-    3961 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
-    3962 "Tibetian Zanore Shenjë E" 
-    3963 "Tibetian Zanore Shenjë Ee" 
-    3964 "Tibetian Zanore Shenjë O" 
-    3965 "Tibetian Zanore Shenjë Oo" 
-    3966 "Tibetian Shenjë Rjes Su Nga Ro" 
-    3967 "Tibetian Shenjë Rnam Bcad" 
-    3968 "Tibetian Zanore Shenjë Kundërt I" 
-    3969 "Tibetian Zanore Shenjë Kundërt Ii" 
-    3970 "Tibetian Shenjë Nyi Zla Naa Da" 
-    3971 "Tibetian Shenjë Sna Ldan" 
-    3972 "Tibetian Shenjë Halanta" 
-    3973 "Tibetian Shenjë Paluta" 
-    3974 "Tibetian Shenjë Lci Rtags" 
-    3975 "Tibetian Shenjë Yang Rtags" 
-    3976 "Tibetian Shenjë Lce Tsa Can" 
-    3977 "Tibetian Shenjë Mchu Can" 
-    3978 "Tibetian Shenjë Gru Can Rgyings" 
-    3979 "Tibetian Shenjë Gru Med Rgyings" 
-    3980 "Tibetian Shenjë Kthyer Mchu Can" 
-    3981 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Lce Tsa Can" 
-    3982 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Mchu Can" 
-    3983 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Kthyer Mchu Can" 
-    3984 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ka" 
-    3985 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Kha" 
-    3986 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ga" 
-    3987 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Gha" 
-    3988 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nga" 
-    3989 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ca" 
-    3990 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Cha" 
-    3991 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ja" 
-    3993 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nya" 
-    3994 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tta" 
-    3995 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ttha" 
-    3996 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dda" 
-    3997 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ddha" 
-    3998 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nna" 
-    3999 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ta" 
-    4000 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tha" 
-    4001 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Da" 
-    4002 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dha" 
-    4003 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Na" 
-    4004 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Pa" 
-    4005 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Pha" 
-    4006 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ba" 
-    4007 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Bha" 
-    4008 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ma" 
-    4009 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tsa" 
-    4010 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tsha" 
-    4011 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dza" 
-    4012 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dzha" 
-    4013 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Wa" 
-    4014 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Zha" 
-    4015 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Za" 
-    4016 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë -A" 
-    4017 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ya" 
-    4018 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ra" 
-    4019 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë La" 
-    4020 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Sha" 
-    4021 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ssa" 
-    4022 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Sa" 
-    4023 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ha" 
-    4024 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë A" 
-    4025 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Kssa" 
-    4026 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Wa" 
-    4027 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Ya" 
-    4028 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Ra" 
-    4030 "Tibetian Ku Ru Kha" 
-    4031 "Tibetian Ku Ru Kha Bzhi Mig Can" 
-    4032 "Tibetian Cantillation Shenjë Tingull Rëndë" 
-    4033 "Tibetian Cantillation Shenjë Tingull Lehtë" 
-    4034 "Tibetian Cantillation Shenjë Cang Te-U" 
-    4035 "Tibetian Cantillation Shenjë Sbub -Chal" 
-    4036 "Tibetian Simbol Dril Bu" 
-    4037 "Tibetian Simbol Rdo Rje" 
-    4038 "Tibetian Simbol Padma Gdan" 
-    4039 "Tibetian Simbol Rdo Rje Rgya Gram" 
-    4040 "Tibetian Simbol Phur Pa" 
-    4041 "Tibetian Simbol As Bu" 
-    4042 "Tibetian Simbol As Bu Nyis -Khyil" 
-    4043 "Tibetian Simbol As Bu Gsum -Khyil" 
-    4044 "Tibetian Simbol As Bu Bzhi -Khyil" 
-    4046 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Rdel Dkar" 
-    4047 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gsum" 
-    4048 "Tibetian Shenjë Bska- Shog Gi Mgo Rgyan" 
-    4049 "Tibetian Shenjë Mnyam Yig Gi Mgo Rgyan" 
-    4050 "Tibetian Shenjë Nyis Tsheg" 
-    4051 "Tibetian Shenjë Fillestar Brda Rnying Yig Mgo Mdun Ma" 
-    4052 "Tibetian Shenjë Closing Brda Rnying Yig Mgo Sgab Ma" 
-    4053 "Drejtim-Djathtë Svasti Shenjë" 
-    4054 "Drejtim-Majtë Svasti Shenjë" 
-    4055 "Drejtim-Djathtë Svasti Shenjë Me Pikë" 
-    4056 "Drejtim-Majtë Svasti Shenjë Me Pikë" 
-    4057 "Tibetian Shenjë Drejtim Mchan Rtags" 
-    4058 "Tibetian Shenjë Zvarritje Mchan Rtags" 
-    4096 "Myanmar Shkronjë Ka" 
-    4097 "Myanmar Shkronjë Kha" 
-    4098 "Myanmar Shkronjë Ga" 
-    4099 "Myanmar Shkronjë Gha" 
-    4100 "Myanmar Shkronjë Nga" 
-    4101 "Myanmar Shkronjë Ca" 
-    4102 "Myanmar Shkronjë Cha" 
-    4103 "Myanmar Shkronjë Ja" 
-    4104 "Myanmar Shkronjë Jha" 
-    4105 "Myanmar Shkronjë Nya" 
-    4106 "Myanmar Shkronjë Nnya" 
-    4107 "Myanmar Shkronjë Tta" 
-    4108 "Myanmar Shkronjë Ttha" 
-    4109 "Myanmar Shkronjë Dda" 
-    4110 "Myanmar Shkronjë Ddha" 
-    4111 "Myanmar Shkronjë Nna" 
-    4112 "Myanmar Shkronjë Ta" 
-    4113 "Myanmar Shkronjë Tha" 
-    4114 "Myanmar Shkronjë Da" 
-    4115 "Myanmar Shkronjë Dha" 
-    4116 "Myanmar Shkronjë Na" 
-    4117 "Myanmar Shkronjë Pa" 
-    4118 "Myanmar Shkronjë Pha" 
-    4119 "Myanmar Shkronjë Ba" 
-    4120 "Myanmar Shkronjë Bha" 
-    4121 "Myanmar Shkronjë Ma" 
-    4122 "Myanmar Shkronjë Ya" 
-    4123 "Myanmar Shkronjë Ra" 
-    4124 "Myanmar Shkronjë La" 
-    4125 "Myanmar Shkronjë Wa" 
-    4126 "Myanmar Shkronjë Sa" 
-    4127 "Myanmar Shkronjë Ha" 
-    4128 "Myanmar Shkronjë Lla" 
-    4129 "Myanmar Shkronjë A" 
-    4130 "Myanmar Shkronjë Shan A" 
-    4131 "Myanmar Shkronjë I" 
-    4132 "Myanmar Shkronjë Ii" 
-    4133 "Myanmar Shkronjë U" 
-    4134 "Myanmar Shkronjë Uu" 
-    4135 "Myanmar Shkronjë E" 
-    4136 "Myanmar Shkronjë Mon E" 
-    4137 "Myanmar Shkronjë O" 
-    4138 "Myanmar Shkronjë Au" 
-    4139 "Myanmar Zanore Shenjë Tall Aa" 
-    4140 "Myanmar Zanore Shenjë Aa" 
-    4141 "Myanmar Zanore Shenjë I" 
-    4142 "Myanmar Zanore Shenjë Ii" 
-    4143 "Myanmar Zanore Shenjë U" 
-    4144 "Myanmar Zanore Shenjë Uu" 
-    4145 "Myanmar Zanore Shenjë E" 
-    4146 "Myanmar Zanore Shenjë Ai" 
-    4147 "Myanmar Zanore Shenjë Mon Ii" 
-    4148 "Myanmar Zanore Shenjë Mon O" 
-    4149 "Myanmar Zanore Shenjë E Lart" 
-    4150 "Myanmar Shenjë Anusvara" 
-    4151 "Myanmar Shenjë Pikë Poshtë" 
-    4152 "Myanmar Shenjë Visarga" 
-    4153 "Myanmar Shenjë Virama" 
-    4154 "Myanmar Shenjë Asat" 
-    4155 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ya" 
-    4156 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ra" 
-    4157 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Wa" 
-    4158 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ha" 
-    4159 "Myanmar Shkronjë Great Sa" 
-    4160 "Myanmar Shifër Zero" 
-    4161 "Myanmar Shifër Një" 
-    4162 "Myanmar Shifër Dy" 
-    4163 "Myanmar Shifër Tre" 
-    4164 "Myanmar Shifër Katër" 
-    4165 "Myanmar Shifër Pesë" 
-    4166 "Myanmar Shifër Gjashtë" 
-    4167 "Myanmar Shifër Shtatë" 
-    4168 "Myanmar Shifër Tetë" 
-    4169 "Myanmar Shifër Nëntë" 
-    4170 "Myanmar Shenjë Pak Section" 
-    4171 "Myanmar Shenjë Section" 
-    4172 "Myanmar Simbol Locative" 
-    4173 "Myanmar Simbol Completed" 
-    4174 "Myanmar Simbol Aforementioned" 
-    4175 "Myanmar Simbol Genitive" 
-    4176 "Myanmar Shkronjë Sha" 
-    4177 "Myanmar Shkronjë Ssa" 
-    4178 "Myanmar Shkronjë Vocalic R" 
-    4179 "Myanmar Shkronjë Vocalic Rr" 
-    4180 "Myanmar Shkronjë Vocalic L" 
-    4181 "Myanmar Shkronjë Vocalic Ll" 
-    4182 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic R" 
-    4183 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
-    4184 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic L" 
-    4185 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
-    4186 "Myanmar Shkronjë Mon Nga" 
-    4187 "Myanmar Shkronjë Mon Jha" 
-    4188 "Myanmar Shkronjë Mon Bba" 
-    4189 "Myanmar Shkronjë Mon Bbe" 
-    4190 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor Na" 
-    4191 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor Ma" 
-    4192 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor La" 
-    4193 "Myanmar Shkronjë Sgaw Karen Sha" 
-    4194 "Myanmar Zanore Shenjë Sgaw Karen Eu" 
-    4195 "Myanmar Tone Shenjë Sgaw Karen Hathi" 
-    4196 "Myanmar Tone Shenjë Sgaw Karen Ke Pho" 
-    4197 "Myanmar Shkronjë Perëndimor Pwo Karen Tha" 
-    4198 "Myanmar Shkronjë Perëndimor Pwo Karen Pwa" 
-    4199 "Myanmar Zanore Shenjë Perëndimor Pwo Karen Eu" 
-    4200 "Myanmar Zanore Shenjë Perëndimor Pwo Karen Ue" 
-    4201 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-1" 
-    4202 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-2" 
-    4203 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-3" 
-    4204 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-4" 
-    4205 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-5" 
-    4206 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Nna" 
-    4207 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Ywa" 
-    4208 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Ghwa" 
-    4209 "Myanmar Zanore Shenjë Geba Karen I" 
-    4210 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah Oe" 
-    4211 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah U" 
-    4212 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah Ee" 
-    4213 "Myanmar Shkronjë Shan Ka" 
-    4214 "Myanmar Shkronjë Shan Kha" 
-    4215 "Myanmar Shkronjë Shan Ga" 
-    4216 "Myanmar Shkronjë Shan Ca" 
-    4217 "Myanmar Shkronjë Shan Za" 
-    4218 "Myanmar Shkronjë Shan Nya" 
-    4219 "Myanmar Shkronjë Shan Da" 
-    4220 "Myanmar Shkronjë Shan Na" 
-    4221 "Myanmar Shkronjë Shan Pha" 
-    4222 "Myanmar Shkronjë Shan Fa" 
-    4223 "Myanmar Shkronjë Shan Ba" 
-    4224 "Myanmar Shkronjë Shan Tha" 
-    4225 "Myanmar Shkronjë Shan Ha" 
-    4226 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Shan Mesor Wa" 
-    4227 "Myanmar Zanore Shenjë Shan Aa" 
-    4228 "Myanmar Zanore Shenjë Shan E" 
-    4229 "Myanmar Zanore Shenjë Shan E Lart" 
-    4230 "Myanmar Zanore Shenjë Shan Përfundimtare Y" 
-    4231 "Myanmar Shenjë Shan Tone-2" 
-    4232 "Myanmar Shenjë Shan Tone-3" 
-    4233 "Myanmar Shenjë Shan Tone-5" 
-    4234 "Myanmar Shenjë Shan Tone-6" 
-    4235 "Myanmar Shenjë Shan Council Tone-2" 
-    4236 "Myanmar Shenjë Shan Council Tone-3" 
-    4237 "Myanmar Shenjë Shan Council Emphatic Tone" 
-    4238 "Myanmar Shkronjë Rumai Palaung Fa" 
-    4239 "Myanmar Shenjë Rumai Palaung Tone-5" 
-    4240 "Myanmar Shan Shifër Zero" 
-    4241 "Myanmar Shan Shifër Një" 
-    4242 "Myanmar Shan Shifër Dy" 
-    4243 "Myanmar Shan Shifër Tre" 
-    4244 "Myanmar Shan Shifër Katër" 
-    4245 "Myanmar Shan Shifër Pesë" 
-    4246 "Myanmar Shan Shifër Gjashtë" 
-    4247 "Myanmar Shan Shifër Shtatë" 
-    4248 "Myanmar Shan Shifër Tetë" 
-    4249 "Myanmar Shan Shifër Nëntë" 
-    4250 "Myanmar Shenjë Khamti Tone-1" 
-    4251 "Myanmar Shenjë Khamti Tone-3" 
-    4252 "Myanmar Zanore Shenjë Aiton A" 
-    4253 "Myanmar Zanore Shenjë Aiton Ai" 
-    4254 "Myanmar Simbol Shan Një" 
-    4255 "Myanmar Simbol Shan Thirrje" 
-    4256 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe An" 
-    4257 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Ban" 
-    4258 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Gan" 
-    4259 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Don" 
-    4260 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe En" 
-    4261 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Vin" 
-    4262 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Zen" 
-    4263 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Tan" 
-    4264 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe In" 
-    4265 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Kan" 
-    4266 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Las" 
-    4267 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Man" 
-    4268 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Nar" 
-    4269 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe On" 
-    4270 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Par" 
-    4271 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Zhar" 
-    4272 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Rae" 
-    4273 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe San" 
-    4274 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Tar" 
-    4275 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Un" 
-    4276 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Phar" 
-    4277 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Khar" 
-    4278 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Ghan" 
-    4279 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Qar" 
-    4280 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Shin" 
-    4281 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Chin" 
-    4282 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Can" 
-    4283 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Jil" 
-    4284 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Cil" 
-    4285 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Char" 
-    4286 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Xan" 
-    4287 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Jhan" 
-    4288 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hae" 
-    4289 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe He" 
-    4290 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hie" 
-    4291 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe We" 
-    4292 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Har" 
-    4293 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hoe" 
-    4295 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Yn" 
-    4301 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Aen" 
-    4304 "Gjeorgjisë Shkronjë An" 
-    4305 "Gjeorgjisë Shkronjë Ban" 
-    4306 "Gjeorgjisë Shkronjë Gan" 
-    4307 "Gjeorgjisë Shkronjë Don" 
-    4308 "Gjeorgjisë Shkronjë En" 
-    4309 "Gjeorgjisë Shkronjë Vin" 
-    4310 "Gjeorgjisë Shkronjë Zen" 
-    4311 "Gjeorgjisë Shkronjë Tan" 
-    4312 "Gjeorgjisë Shkronjë In" 
-    4313 "Gjeorgjisë Shkronjë Kan" 
-    4314 "Gjeorgjisë Shkronjë Las" 
-    4315 "Gjeorgjisë Shkronjë Man" 
-    4316 "Gjeorgjisë Shkronjë Nar" 
-    4317 "Gjeorgjisë Shkronjë On" 
-    4318 "Gjeorgjisë Shkronjë Par" 
-    4319 "Gjeorgjisë Shkronjë Zhar" 
-    4320 "Gjeorgjisë Shkronjë Rae" 
-    4321 "Gjeorgjisë Shkronjë San" 
-    4322 "Gjeorgjisë Shkronjë Tar" 
-    4323 "Gjeorgjisë Shkronjë Un" 
-    4324 "Gjeorgjisë Shkronjë Phar" 
-    4325 "Gjeorgjisë Shkronjë Khar" 
-    4326 "Gjeorgjisë Shkronjë Ghan" 
-    4327 "Gjeorgjisë Shkronjë Qar" 
-    4328 "Gjeorgjisë Shkronjë Shin" 
-    4329 "Gjeorgjisë Shkronjë Chin" 
-    4330 "Gjeorgjisë Shkronjë Can" 
-    4331 "Gjeorgjisë Shkronjë Jil" 
-    4332 "Gjeorgjisë Shkronjë Cil" 
-    4333 "Gjeorgjisë Shkronjë Char" 
-    4334 "Gjeorgjisë Shkronjë Xan" 
-    4335 "Gjeorgjisë Shkronjë Jhan" 
-    4336 "Gjeorgjisë Shkronjë Hae" 
-    4337 "Gjeorgjisë Shkronjë He" 
-    4338 "Gjeorgjisë Shkronjë Hie" 
-    4339 "Gjeorgjisë Shkronjë We" 
-    4340 "Gjeorgjisë Shkronjë Har" 
-    4341 "Gjeorgjisë Shkronjë Hoe" 
-    4342 "Gjeorgjisë Shkronjë Fi" 
-    4343 "Gjeorgjisë Shkronjë Yn" 
-    4344 "Gjeorgjisë Shkronjë Elifi" 
-    4345 "Gjeorgjisë Shkronjë Kthyer Gan" 
-    4346 "Gjeorgjisë Shkronjë Ain" 
-    4347 "Gjeorgjisë Paragraph Ndarës" 
-    4348 "Modifiko Shkronjë Gjeorgjisë Nar" 
-    4349 "Gjeorgjisë Shkronjë Aen" 
-    4350 "Gjeorgjisë Shkronjë Hard Shenjë" 
-    4351 "Gjeorgjisë Shkronjë Labial Shenjë" 
-    4352 "Hangul Choseong Kiyeok" 
-    4353 "Hangul Choseong Ssangkiyeok" 
-    4354 "Hangul Choseong Nieun" 
-    4355 "Hangul Choseong Tikeut" 
-    4356 "Hangul Choseong Ssangtikeut" 
-    4357 "Hangul Choseong Rieul" 
-    4358 "Hangul Choseong Mieum" 
-    4359 "Hangul Choseong Pieup" 
-    4360 "Hangul Choseong Ssangpieup" 
-    4361 "Hangul Choseong Sios" 
-    4362 "Hangul Choseong Ssangsios" 
-    4363 "Hangul Choseong Ieung" 
-    4364 "Hangul Choseong Cieuc" 
-    4365 "Hangul Choseong Ssangcieuc" 
-    4366 "Hangul Choseong Chieuch" 
-    4367 "Hangul Choseong Khieukh" 
-    4368 "Hangul Choseong Thieuth" 
-    4369 "Hangul Choseong Phieuph" 
-    4370 "Hangul Choseong Hieuh" 
-    4371 "Hangul Choseong Nieun-Kiyeok" 
-    4372 "Hangul Choseong Ssangnieun" 
-    4373 "Hangul Choseong Nieun-Tikeut" 
-    4374 "Hangul Choseong Nieun-Pieup" 
-    4375 "Hangul Choseong Tikeut-Kiyeok" 
-    4376 "Hangul Choseong Rieul-Nieun" 
-    4377 "Hangul Choseong Ssangrieul" 
-    4378 "Hangul Choseong Rieul-Hieuh" 
-    4379 "Hangul Choseong Kapyeounrieul" 
-    4380 "Hangul Choseong Mieum-Pieup" 
-    4381 "Hangul Choseong Kapyeounmieum" 
-    4382 "Hangul Choseong Pieup-Kiyeok" 
-    4383 "Hangul Choseong Pieup-Nieun" 
-    4384 "Hangul Choseong Pieup-Tikeut" 
-    4385 "Hangul Choseong Pieup-Sios" 
-    4386 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Kiyeok" 
-    4387 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Tikeut" 
-    4388 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Pieup" 
-    4389 "Hangul Choseong Pieup-Ssangsios" 
-    4390 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Cieuc" 
-    4391 "Hangul Choseong Pieup-Cieuc" 
-    4392 "Hangul Choseong Pieup-Chieuch" 
-    4393 "Hangul Choseong Pieup-Thieuth" 
-    4394 "Hangul Choseong Pieup-Phieuph" 
-    4395 "Hangul Choseong Kapyeounpieup" 
-    4396 "Hangul Choseong Kapyeounssangpieup" 
-    4397 "Hangul Choseong Sios-Kiyeok" 
-    4398 "Hangul Choseong Sios-Nieun" 
-    4399 "Hangul Choseong Sios-Tikeut" 
-    4400 "Hangul Choseong Sios-Rieul" 
-    4401 "Hangul Choseong Sios-Mieum" 
-    4402 "Hangul Choseong Sios-Pieup" 
-    4403 "Hangul Choseong Sios-Pieup-Kiyeok" 
-    4404 "Hangul Choseong Sios-Ssangsios" 
-    4405 "Hangul Choseong Sios-Ieung" 
-    4406 "Hangul Choseong Sios-Cieuc" 
-    4407 "Hangul Choseong Sios-Chieuch" 
-    4408 "Hangul Choseong Sios-Khieukh" 
-    4409 "Hangul Choseong Sios-Thieuth" 
-    4410 "Hangul Choseong Sios-Phieuph" 
-    4411 "Hangul Choseong Sios-Hieuh" 
-    4412 "Hangul Choseong Chitueumsios" 
-    4413 "Hangul Choseong Chitueumssangsios" 
-    4414 "Hangul Choseong Ceongchieumsios" 
-    4415 "Hangul Choseong Ceongchieumssangsios" 
-    4416 "Hangul Choseong Pansios" 
-    4417 "Hangul Choseong Ieung-Kiyeok" 
-    4418 "Hangul Choseong Ieung-Tikeut" 
-    4419 "Hangul Choseong Ieung-Mieum" 
-    4420 "Hangul Choseong Ieung-Pieup" 
-    4421 "Hangul Choseong Ieung-Sios" 
-    4422 "Hangul Choseong Ieung-Pansios" 
-    4423 "Hangul Choseong Ssangieung" 
-    4424 "Hangul Choseong Ieung-Cieuc" 
-    4425 "Hangul Choseong Ieung-Chieuch" 
-    4426 "Hangul Choseong Ieung-Thieuth" 
-    4427 "Hangul Choseong Ieung-Phieuph" 
-    4428 "Hangul Choseong Yesieung" 
-    4429 "Hangul Choseong Cieuc-Ieung" 
-    4430 "Hangul Choseong Chitueumcieuc" 
-    4431 "Hangul Choseong Chitueumssangcieuc" 
-    4432 "Hangul Choseong Ceongchieumcieuc" 
-    4433 "Hangul Choseong Ceongchieumssangcieuc" 
-    4434 "Hangul Choseong Chieuch-Khieukh" 
-    4435 "Hangul Choseong Chieuch-Hieuh" 
-    4436 "Hangul Choseong Chitueumchieuch" 
-    4437 "Hangul Choseong Ceongchieumchieuch" 
-    4438 "Hangul Choseong Phieuph-Pieup" 
-    4439 "Hangul Choseong Kapyeounphieuph" 
-    4440 "Hangul Choseong Ssanghieuh" 
-    4441 "Hangul Choseong Yeorinhieuh" 
-    4442 "Hangul Choseong Kiyeok-Tikeut" 
-    4443 "Hangul Choseong Nieun-Sios" 
-    4444 "Hangul Choseong Nieun-Cieuc" 
-    4445 "Hangul Choseong Nieun-Hieuh" 
-    4446 "Hangul Choseong Tikeut-Rieul" 
-    4447 "Hangul Choseong Filler" 
-    4448 "Hangul Jungseong Filler" 
-    4449 "Hangul Jungseong A" 
-    4450 "Hangul Jungseong Ae" 
-    4451 "Hangul Jungseong Ya" 
-    4452 "Hangul Jungseong Yae" 
-    4453 "Hangul Jungseong Eo" 
-    4454 "Hangul Jungseong E" 
-    4455 "Hangul Jungseong Yeo" 
-    4456 "Hangul Jungseong Ye" 
-    4457 "Hangul Jungseong O" 
-    4458 "Hangul Jungseong Wa" 
-    4459 "Hangul Jungseong Wae" 
-    4460 "Hangul Jungseong Oe" 
-    4461 "Hangul Jungseong Yo" 
-    4462 "Hangul Jungseong U" 
-    4463 "Hangul Jungseong Weo" 
-    4464 "Hangul Jungseong We" 
-    4465 "Hangul Jungseong Wi" 
-    4466 "Hangul Jungseong Yu" 
-    4467 "Hangul Jungseong Eu" 
-    4468 "Hangul Jungseong Yi" 
-    4469 "Hangul Jungseong I" 
-    4470 "Hangul Jungseong A-O" 
-    4471 "Hangul Jungseong A-U" 
-    4472 "Hangul Jungseong Ya-O" 
-    4473 "Hangul Jungseong Ya-Yo" 
-    4474 "Hangul Jungseong Eo-O" 
-    4475 "Hangul Jungseong Eo-U" 
-    4476 "Hangul Jungseong Eo-Eu" 
-    4477 "Hangul Jungseong Yeo-O" 
-    4478 "Hangul Jungseong Yeo-U" 
-    4479 "Hangul Jungseong O-Eo" 
-    4480 "Hangul Jungseong O-E" 
-    4481 "Hangul Jungseong O-Ye" 
-    4482 "Hangul Jungseong O-O" 
-    4483 "Hangul Jungseong O-U" 
-    4484 "Hangul Jungseong Yo-Ya" 
-    4485 "Hangul Jungseong Yo-Yae" 
-    4486 "Hangul Jungseong Yo-Yeo" 
-    4487 "Hangul Jungseong Yo-O" 
-    4488 "Hangul Jungseong Yo-I" 
-    4489 "Hangul Jungseong U-A" 
-    4490 "Hangul Jungseong U-Ae" 
-    4491 "Hangul Jungseong U-Eo-Eu" 
-    4492 "Hangul Jungseong U-Ye" 
-    4493 "Hangul Jungseong U-U" 
-    4494 "Hangul Jungseong Yu-A" 
-    4495 "Hangul Jungseong Yu-Eo" 
-    4496 "Hangul Jungseong Yu-E" 
-    4497 "Hangul Jungseong Yu-Yeo" 
-    4498 "Hangul Jungseong Yu-Ye" 
-    4499 "Hangul Jungseong Yu-U" 
-    4500 "Hangul Jungseong Yu-I" 
-    4501 "Hangul Jungseong Eu-U" 
-    4502 "Hangul Jungseong Eu-Eu" 
-    4503 "Hangul Jungseong Yi-U" 
-    4504 "Hangul Jungseong I-A" 
-    4505 "Hangul Jungseong I-Ya" 
-    4506 "Hangul Jungseong I-O" 
-    4507 "Hangul Jungseong I-U" 
-    4508 "Hangul Jungseong I-Eu" 
-    4509 "Hangul Jungseong I-Araea" 
-    4510 "Hangul Jungseong Araea" 
-    4511 "Hangul Jungseong Araea-Eo" 
-    4512 "Hangul Jungseong Araea-U" 
-    4513 "Hangul Jungseong Araea-I" 
-    4514 "Hangul Jungseong Ssangaraea" 
-    4515 "Hangul Jungseong A-Eu" 
-    4516 "Hangul Jungseong Ya-U" 
-    4517 "Hangul Jungseong Yeo-Ya" 
-    4518 "Hangul Jungseong O-Ya" 
-    4519 "Hangul Jungseong O-Yae" 
-    4520 "Hangul Jongseong Kiyeok" 
-    4521 "Hangul Jongseong Ssangkiyeok" 
-    4522 "Hangul Jongseong Kiyeok-Sios" 
-    4523 "Hangul Jongseong Nieun" 
-    4524 "Hangul Jongseong Nieun-Cieuc" 
-    4525 "Hangul Jongseong Nieun-Hieuh" 
-    4526 "Hangul Jongseong Tikeut" 
-    4527 "Hangul Jongseong Rieul" 
-    4528 "Hangul Jongseong Rieul-Kiyeok" 
-    4529 "Hangul Jongseong Rieul-Mieum" 
-    4530 "Hangul Jongseong Rieul-Pieup" 
-    4531 "Hangul Jongseong Rieul-Sios" 
-    4532 "Hangul Jongseong Rieul-Thieuth" 
-    4533 "Hangul Jongseong Rieul-Phieuph" 
-    4534 "Hangul Jongseong Rieul-Hieuh" 
-    4535 "Hangul Jongseong Mieum" 
-    4536 "Hangul Jongseong Pieup" 
-    4537 "Hangul Jongseong Pieup-Sios" 
-    4538 "Hangul Jongseong Sios" 
-    4539 "Hangul Jongseong Ssangsios" 
-    4540 "Hangul Jongseong Ieung" 
-    4541 "Hangul Jongseong Cieuc" 
-    4542 "Hangul Jongseong Chieuch" 
-    4543 "Hangul Jongseong Khieukh" 
-    4544 "Hangul Jongseong Thieuth" 
-    4545 "Hangul Jongseong Phieuph" 
-    4546 "Hangul Jongseong Hieuh" 
-    4547 "Hangul Jongseong Kiyeok-Rieul" 
-    4548 "Hangul Jongseong Kiyeok-Sios-Kiyeok" 
-    4549 "Hangul Jongseong Nieun-Kiyeok" 
-    4550 "Hangul Jongseong Nieun-Tikeut" 
-    4551 "Hangul Jongseong Nieun-Sios" 
-    4552 "Hangul Jongseong Nieun-Pansios" 
-    4553 "Hangul Jongseong Nieun-Thieuth" 
-    4554 "Hangul Jongseong Tikeut-Kiyeok" 
-    4555 "Hangul Jongseong Tikeut-Rieul" 
-    4556 "Hangul Jongseong Rieul-Kiyeok-Sios" 
-    4557 "Hangul Jongseong Rieul-Nieun" 
-    4558 "Hangul Jongseong Rieul-Tikeut" 
-    4559 "Hangul Jongseong Rieul-Tikeut-Hieuh" 
-    4560 "Hangul Jongseong Ssangrieul" 
-    4561 "Hangul Jongseong Rieul-Mieum-Kiyeok" 
-    4562 "Hangul Jongseong Rieul-Mieum-Sios" 
-    4563 "Hangul Jongseong Rieul-Pieup-Sios" 
-    4564 "Hangul Jongseong Rieul-Pieup-Hieuh" 
-    4565 "Hangul Jongseong Rieul-Kapyeounpieup" 
-    4566 "Hangul Jongseong Rieul-Ssangsios" 
-    4567 "Hangul Jongseong Rieul-Pansios" 
-    4568 "Hangul Jongseong Rieul-Khieukh" 
-    4569 "Hangul Jongseong Rieul-Yeorinhieuh" 
-    4570 "Hangul Jongseong Mieum-Kiyeok" 
-    4571 "Hangul Jongseong Mieum-Rieul" 
-    4572 "Hangul Jongseong Mieum-Pieup" 
-    4573 "Hangul Jongseong Mieum-Sios" 
-    4574 "Hangul Jongseong Mieum-Ssangsios" 
-    4575 "Hangul Jongseong Mieum-Pansios" 
-    4576 "Hangul Jongseong Mieum-Chieuch" 
-    4577 "Hangul Jongseong Mieum-Hieuh" 
-    4578 "Hangul Jongseong Kapyeounmieum" 
-    4579 "Hangul Jongseong Pieup-Rieul" 
-    4580 "Hangul Jongseong Pieup-Phieuph" 
-    4581 "Hangul Jongseong Pieup-Hieuh" 
-    4582 "Hangul Jongseong Kapyeounpieup" 
-    4583 "Hangul Jongseong Sios-Kiyeok" 
-    4584 "Hangul Jongseong Sios-Tikeut" 
-    4585 "Hangul Jongseong Sios-Rieul" 
-    4586 "Hangul Jongseong Sios-Pieup" 
-    4587 "Hangul Jongseong Pansios" 
-    4588 "Hangul Jongseong Ieung-Kiyeok" 
-    4589 "Hangul Jongseong Ieung-Ssangkiyeok" 
-    4590 "Hangul Jongseong Ssangieung" 
-    4591 "Hangul Jongseong Ieung-Khieukh" 
-    4592 "Hangul Jongseong Yesieung" 
-    4593 "Hangul Jongseong Yesieung-Sios" 
-    4594 "Hangul Jongseong Yesieung-Pansios" 
-    4595 "Hangul Jongseong Phieuph-Pieup" 
-    4596 "Hangul Jongseong Kapyeounphieuph" 
-    4597 "Hangul Jongseong Hieuh-Nieun" 
-    4598 "Hangul Jongseong Hieuh-Rieul" 
-    4599 "Hangul Jongseong Hieuh-Mieum" 
-    4600 "Hangul Jongseong Hieuh-Pieup" 
-    4601 "Hangul Jongseong Yeorinhieuh" 
-    4602 "Hangul Jongseong Kiyeok-Nieun" 
-    4603 "Hangul Jongseong Kiyeok-Pieup" 
-    4604 "Hangul Jongseong Kiyeok-Chieuch" 
-    4605 "Hangul Jongseong Kiyeok-Khieukh" 
-    4606 "Hangul Jongseong Kiyeok-Hieuh" 
-    4607 "Hangul Jongseong Ssangnieun" 
-    4608 "Ethiopic Rrokje Ha" 
-    4609 "Ethiopic Rrokje Hu" 
-    4610 "Ethiopic Rrokje Hi" 
-    4611 "Ethiopic Rrokje Haa" 
-    4612 "Ethiopic Rrokje Hee" 
-    4613 "Ethiopic Rrokje He" 
-    4614 "Ethiopic Rrokje Ho" 
-    4615 "Ethiopic Rrokje Hoa" 
-    4616 "Ethiopic Rrokje La" 
-    4617 "Ethiopic Rrokje Lu" 
-    4618 "Ethiopic Rrokje Li" 
-    4619 "Ethiopic Rrokje Laa" 
-    4620 "Ethiopic Rrokje Lee" 
-    4621 "Ethiopic Rrokje Le" 
-    4622 "Ethiopic Rrokje Lo" 
-    4623 "Ethiopic Rrokje Lwa" 
-    4624 "Ethiopic Rrokje Hha" 
-    4625 "Ethiopic Rrokje Hhu" 
-    4626 "Ethiopic Rrokje Hhi" 
-    4627 "Ethiopic Rrokje Hhaa" 
-    4628 "Ethiopic Rrokje Hhee" 
-    4629 "Ethiopic Rrokje Hhe" 
-    4630 "Ethiopic Rrokje Hho" 
-    4631 "Ethiopic Rrokje Hhwa" 
-    4632 "Ethiopic Rrokje Ma" 
-    4633 "Ethiopic Rrokje Mu" 
-    4634 "Ethiopic Rrokje Mi" 
-    4635 "Ethiopic Rrokje Maa" 
-    4636 "Ethiopic Rrokje Mee" 
-    4637 "Ethiopic Rrokje Me" 
-    4638 "Ethiopic Rrokje Mo" 
-    4639 "Ethiopic Rrokje Mwa" 
-    4640 "Ethiopic Rrokje Sza" 
-    4641 "Ethiopic Rrokje Szu" 
-    4642 "Ethiopic Rrokje Szi" 
-    4643 "Ethiopic Rrokje Szaa" 
-    4644 "Ethiopic Rrokje Szee" 
-    4645 "Ethiopic Rrokje Sze" 
-    4646 "Ethiopic Rrokje Szo" 
-    4647 "Ethiopic Rrokje Szwa" 
-    4648 "Ethiopic Rrokje Ra" 
-    4649 "Ethiopic Rrokje Ru" 
-    4650 "Ethiopic Rrokje Ri" 
-    4651 "Ethiopic Rrokje Raa" 
-    4652 "Ethiopic Rrokje Ree" 
-    4653 "Ethiopic Rrokje Re" 
-    4654 "Ethiopic Rrokje Ro" 
-    4655 "Ethiopic Rrokje Rwa" 
-    4656 "Ethiopic Rrokje Sa" 
-    4657 "Ethiopic Rrokje Su" 
-    4658 "Ethiopic Rrokje Si" 
-    4659 "Ethiopic Rrokje Saa" 
-    4660 "Ethiopic Rrokje See" 
-    4661 "Ethiopic Rrokje Se" 
-    4662 "Ethiopic Rrokje So" 
-    4663 "Ethiopic Rrokje Swa" 
-    4664 "Ethiopic Rrokje Sha" 
-    4665 "Ethiopic Rrokje Shu" 
-    4666 "Ethiopic Rrokje Shi" 
-    4667 "Ethiopic Rrokje Shaa" 
-    4668 "Ethiopic Rrokje Shee" 
-    4669 "Ethiopic Rrokje She" 
-    4670 "Ethiopic Rrokje Sho" 
-    4671 "Ethiopic Rrokje Shwa" 
-    4672 "Ethiopic Rrokje Qa" 
-    4673 "Ethiopic Rrokje Qu" 
-    4674 "Ethiopic Rrokje Qi" 
-    4675 "Ethiopic Rrokje Qaa" 
-    4676 "Ethiopic Rrokje Qee" 
-    4677 "Ethiopic Rrokje Qe" 
-    4678 "Ethiopic Rrokje Qo" 
-    4679 "Ethiopic Rrokje Qoa" 
-    4680 "Ethiopic Rrokje Qwa" 
-    4682 "Ethiopic Rrokje Qwi" 
-    4683 "Ethiopic Rrokje Qwaa" 
-    4684 "Ethiopic Rrokje Qwee" 
-    4685 "Ethiopic Rrokje Qwe" 
-    4688 "Ethiopic Rrokje Qha" 
-    4689 "Ethiopic Rrokje Qhu" 
-    4690 "Ethiopic Rrokje Qhi" 
-    4691 "Ethiopic Rrokje Qhaa" 
-    4692 "Ethiopic Rrokje Qhee" 
-    4693 "Ethiopic Rrokje Qhe" 
-    4694 "Ethiopic Rrokje Qho" 
-    4696 "Ethiopic Rrokje Qhwa" 
-    4698 "Ethiopic Rrokje Qhwi" 
-    4699 "Ethiopic Rrokje Qhwaa" 
-    4700 "Ethiopic Rrokje Qhwee" 
-    4701 "Ethiopic Rrokje Qhwe" 
-    4704 "Ethiopic Rrokje Ba" 
-    4705 "Ethiopic Rrokje Bu" 
-    4706 "Ethiopic Rrokje Bi" 
-    4707 "Ethiopic Rrokje Baa" 
-    4708 "Ethiopic Rrokje Bee" 
-    4709 "Ethiopic Rrokje Be" 
-    4710 "Ethiopic Rrokje Bo" 
-    4711 "Ethiopic Rrokje Bwa" 
-    4712 "Ethiopic Rrokje Va" 
-    4713 "Ethiopic Rrokje Vu" 
-    4714 "Ethiopic Rrokje Vi" 
-    4715 "Ethiopic Rrokje Vaa" 
-    4716 "Ethiopic Rrokje Vee" 
-    4717 "Ethiopic Rrokje Ve" 
-    4718 "Ethiopic Rrokje Vo" 
-    4719 "Ethiopic Rrokje Vwa" 
-    4720 "Ethiopic Rrokje Ta" 
-    4721 "Ethiopic Rrokje Tu" 
-    4722 "Ethiopic Rrokje Ti" 
-    4723 "Ethiopic Rrokje Taa" 
-    4724 "Ethiopic Rrokje Tee" 
-    4725 "Ethiopic Rrokje Te" 
-    4726 "Ethiopic Rrokje To" 
-    4727 "Ethiopic Rrokje Twa" 
-    4728 "Ethiopic Rrokje Ca" 
-    4729 "Ethiopic Rrokje Cu" 
-    4730 "Ethiopic Rrokje Ci" 
-    4731 "Ethiopic Rrokje Caa" 
-    4732 "Ethiopic Rrokje Cee" 
-    4733 "Ethiopic Rrokje Ce" 
-    4734 "Ethiopic Rrokje Co" 
-    4735 "Ethiopic Rrokje Cwa" 
-    4736 "Ethiopic Rrokje Xa" 
-    4737 "Ethiopic Rrokje Xu" 
-    4738 "Ethiopic Rrokje Xi" 
-    4739 "Ethiopic Rrokje Xaa" 
-    4740 "Ethiopic Rrokje Xee" 
-    4741 "Ethiopic Rrokje Xe" 
-    4742 "Ethiopic Rrokje Xo" 
-    4743 "Ethiopic Rrokje Xoa" 
-    4744 "Ethiopic Rrokje Xwa" 
-    4746 "Ethiopic Rrokje Xwi" 
-    4747 "Ethiopic Rrokje Xwaa" 
-    4748 "Ethiopic Rrokje Xwee" 
-    4749 "Ethiopic Rrokje Xwe" 
-    4752 "Ethiopic Rrokje Na" 
-    4753 "Ethiopic Rrokje Nu" 
-    4754 "Ethiopic Rrokje Ni" 
-    4755 "Ethiopic Rrokje Naa" 
-    4756 "Ethiopic Rrokje Nee" 
-    4757 "Ethiopic Rrokje Ne" 
-    4758 "Ethiopic Rrokje No" 
-    4759 "Ethiopic Rrokje Nwa" 
-    4760 "Ethiopic Rrokje Nya" 
-    4761 "Ethiopic Rrokje Nyu" 
-    4762 "Ethiopic Rrokje Nyi" 
-    4763 "Ethiopic Rrokje Nyaa" 
-    4764 "Ethiopic Rrokje Nyee" 
-    4765 "Ethiopic Rrokje Nye" 
-    4766 "Ethiopic Rrokje Nyo" 
-    4767 "Ethiopic Rrokje Nywa" 
-    4768 "Ethiopic Rrokje Glottal A" 
-    4769 "Ethiopic Rrokje Glottal U" 
-    4770 "Ethiopic Rrokje Glottal I" 
-    4771 "Ethiopic Rrokje Glottal Aa" 
-    4772 "Ethiopic Rrokje Glottal Ee" 
-    4773 "Ethiopic Rrokje Glottal E" 
-    4774 "Ethiopic Rrokje Glottal O" 
-    4775 "Ethiopic Rrokje Glottal Wa" 
-    4776 "Ethiopic Rrokje Ka" 
-    4777 "Ethiopic Rrokje Ku" 
-    4778 "Ethiopic Rrokje Ki" 
-    4779 "Ethiopic Rrokje Kaa" 
-    4780 "Ethiopic Rrokje Kee" 
-    4781 "Ethiopic Rrokje Ke" 
-    4782 "Ethiopic Rrokje Ko" 
-    4783 "Ethiopic Rrokje Koa" 
-    4784 "Ethiopic Rrokje Kwa" 
-    4786 "Ethiopic Rrokje Kwi" 
-    4787 "Ethiopic Rrokje Kwaa" 
-    4788 "Ethiopic Rrokje Kwee" 
-    4789 "Ethiopic Rrokje Kwe" 
-    4792 "Ethiopic Rrokje Kxa" 
-    4793 "Ethiopic Rrokje Kxu" 
-    4794 "Ethiopic Rrokje Kxi" 
-    4795 "Ethiopic Rrokje Kxaa" 
-    4796 "Ethiopic Rrokje Kxee" 
-    4797 "Ethiopic Rrokje Kxe" 
-    4798 "Ethiopic Rrokje Kxo" 
-    4800 "Ethiopic Rrokje Kxwa" 
-    4802 "Ethiopic Rrokje Kxwi" 
-    4803 "Ethiopic Rrokje Kxwaa" 
-    4804 "Ethiopic Rrokje Kxwee" 
-    4805 "Ethiopic Rrokje Kxwe" 
-    4808 "Ethiopic Rrokje Wa" 
-    4809 "Ethiopic Rrokje Wu" 
-    4810 "Ethiopic Rrokje Wi" 
-    4811 "Ethiopic Rrokje Waa" 
-    4812 "Ethiopic Rrokje Wee" 
-    4813 "Ethiopic Rrokje We" 
-    4814 "Ethiopic Rrokje Wo" 
-    4815 "Ethiopic Rrokje Woa" 
-    4816 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal A" 
-    4817 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal U" 
-    4818 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal I" 
-    4819 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal Aa" 
-    4820 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal Ee" 
-    4821 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal E" 
-    4822 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal O" 
-    4824 "Ethiopic Rrokje Za" 
-    4825 "Ethiopic Rrokje Zu" 
-    4826 "Ethiopic Rrokje Zi" 
-    4827 "Ethiopic Rrokje Zaa" 
-    4828 "Ethiopic Rrokje Zee" 
-    4829 "Ethiopic Rrokje Ze" 
-    4830 "Ethiopic Rrokje Zo" 
-    4831 "Ethiopic Rrokje Zwa" 
-    4832 "Ethiopic Rrokje Zha" 
-    4833 "Ethiopic Rrokje Zhu" 
-    4834 "Ethiopic Rrokje Zhi" 
-    4835 "Ethiopic Rrokje Zhaa" 
-    4836 "Ethiopic Rrokje Zhee" 
-    4837 "Ethiopic Rrokje Zhe" 
-    4838 "Ethiopic Rrokje Zho" 
-    4839 "Ethiopic Rrokje Zhwa" 
-    4840 "Ethiopic Rrokje Ya" 
-    4841 "Ethiopic Rrokje Yu" 
-    4842 "Ethiopic Rrokje Yi" 
-    4843 "Ethiopic Rrokje Yaa" 
-    4844 "Ethiopic Rrokje Yee" 
-    4845 "Ethiopic Rrokje Ye" 
-    4846 "Ethiopic Rrokje Yo" 
-    4847 "Ethiopic Rrokje Yoa" 
-    4848 "Ethiopic Rrokje Da" 
-    4849 "Ethiopic Rrokje Du" 
-    4850 "Ethiopic Rrokje Di" 
-    4851 "Ethiopic Rrokje Daa" 
-    4852 "Ethiopic Rrokje Dee" 
-    4853 "Ethiopic Rrokje De" 
-    4854 "Ethiopic Rrokje Do" 
-    4855 "Ethiopic Rrokje Dwa" 
-    4856 "Ethiopic Rrokje Dda" 
-    4857 "Ethiopic Rrokje Ddu" 
-    4858 "Ethiopic Rrokje Ddi" 
-    4859 "Ethiopic Rrokje Ddaa" 
-    4860 "Ethiopic Rrokje Ddee" 
-    4861 "Ethiopic Rrokje Dde" 
-    4862 "Ethiopic Rrokje Ddo" 
-    4863 "Ethiopic Rrokje Ddwa" 
-    4864 "Ethiopic Rrokje Ja" 
-    4865 "Ethiopic Rrokje Ju" 
-    4866 "Ethiopic Rrokje Ji" 
-    4867 "Ethiopic Rrokje Jaa" 
-    4868 "Ethiopic Rrokje Jee" 
-    4869 "Ethiopic Rrokje Je" 
-    4870 "Ethiopic Rrokje Jo" 
-    4871 "Ethiopic Rrokje Jwa" 
-    4872 "Ethiopic Rrokje Ga" 
-    4873 "Ethiopic Rrokje Gu" 
-    4874 "Ethiopic Rrokje Gi" 
-    4875 "Ethiopic Rrokje Gaa" 
-    4876 "Ethiopic Rrokje Gee" 
-    4877 "Ethiopic Rrokje Ge" 
-    4878 "Ethiopic Rrokje Go" 
-    4879 "Ethiopic Rrokje Goa" 
-    4880 "Ethiopic Rrokje Gwa" 
-    4882 "Ethiopic Rrokje Gwi" 
-    4883 "Ethiopic Rrokje Gwaa" 
-    4884 "Ethiopic Rrokje Gwee" 
-    4885 "Ethiopic Rrokje Gwe" 
-    4888 "Ethiopic Rrokje Gga" 
-    4889 "Ethiopic Rrokje Ggu" 
-    4890 "Ethiopic Rrokje Ggi" 
-    4891 "Ethiopic Rrokje Ggaa" 
-    4892 "Ethiopic Rrokje Ggee" 
-    4893 "Ethiopic Rrokje Gge" 
-    4894 "Ethiopic Rrokje Ggo" 
-    4895 "Ethiopic Rrokje Ggwaa" 
-    4896 "Ethiopic Rrokje Tha" 
-    4897 "Ethiopic Rrokje Thu" 
-    4898 "Ethiopic Rrokje Thi" 
-    4899 "Ethiopic Rrokje Thaa" 
-    4900 "Ethiopic Rrokje Thee" 
-    4901 "Ethiopic Rrokje The" 
-    4902 "Ethiopic Rrokje Tho" 
-    4903 "Ethiopic Rrokje Thwa" 
-    4904 "Ethiopic Rrokje Cha" 
-    4905 "Ethiopic Rrokje Chu" 
-    4906 "Ethiopic Rrokje Chi" 
-    4907 "Ethiopic Rrokje Chaa" 
-    4908 "Ethiopic Rrokje Chee" 
-    4909 "Ethiopic Rrokje Che" 
-    4910 "Ethiopic Rrokje Cho" 
-    4911 "Ethiopic Rrokje Chwa" 
-    4912 "Ethiopic Rrokje Pha" 
-    4913 "Ethiopic Rrokje Phu" 
-    4914 "Ethiopic Rrokje Phi" 
-    4915 "Ethiopic Rrokje Phaa" 
-    4916 "Ethiopic Rrokje Phee" 
-    4917 "Ethiopic Rrokje Phe" 
-    4918 "Ethiopic Rrokje Pho" 
-    4919 "Ethiopic Rrokje Phwa" 
-    4920 "Ethiopic Rrokje Tsa" 
-    4921 "Ethiopic Rrokje Tsu" 
-    4922 "Ethiopic Rrokje Tsi" 
-    4923 "Ethiopic Rrokje Tsaa" 
-    4924 "Ethiopic Rrokje Tsee" 
-    4925 "Ethiopic Rrokje Tse" 
-    4926 "Ethiopic Rrokje Tso" 
-    4927 "Ethiopic Rrokje Tswa" 
-    4928 "Ethiopic Rrokje Tza" 
-    4929 "Ethiopic Rrokje Tzu" 
-    4930 "Ethiopic Rrokje Tzi" 
-    4931 "Ethiopic Rrokje Tzaa" 
-    4932 "Ethiopic Rrokje Tzee" 
-    4933 "Ethiopic Rrokje Tze" 
-    4934 "Ethiopic Rrokje Tzo" 
-    4935 "Ethiopic Rrokje Tzoa" 
-    4936 "Ethiopic Rrokje Fa" 
-    4937 "Ethiopic Rrokje Fu" 
-    4938 "Ethiopic Rrokje Fi" 
-    4939 "Ethiopic Rrokje Faa" 
-    4940 "Ethiopic Rrokje Fee" 
-    4941 "Ethiopic Rrokje Fe" 
-    4942 "Ethiopic Rrokje Fo" 
-    4943 "Ethiopic Rrokje Fwa" 
-    4944 "Ethiopic Rrokje Pa" 
-    4945 "Ethiopic Rrokje Pu" 
-    4946 "Ethiopic Rrokje Pi" 
-    4947 "Ethiopic Rrokje Paa" 
-    4948 "Ethiopic Rrokje Pee" 
-    4949 "Ethiopic Rrokje Pe" 
-    4950 "Ethiopic Rrokje Po" 
-    4951 "Ethiopic Rrokje Pwa" 
-    4952 "Ethiopic Rrokje Rya" 
-    4953 "Ethiopic Rrokje Mya" 
-    4954 "Ethiopic Rrokje Fya" 
-    4957 "Ethiopic Kombinuar Dyfishim dhe Zanore Gjatësi Shenjë" 
-    4958 "Ethiopic Kombinuar Zanore Gjatësi Shenjë" 
-    4959 "Ethiopic Kombinuar Dyfishim Shenjë" 
-    4960 "Ethiopic Seksion Shenjë" 
-    4961 "Ethiopic Vend-pune" 
-    4962 "Ethiopic Pikë" 
-    4963 "Ethiopic Presje" 
-    4964 "Ethiopic Pikëpresje" 
-    4965 "Ethiopic Dy Pika" 
-    4966 "Ethiopic Parathënie Dy Pika" 
-    4967 "Ethiopic Pyetje Shenjë" 
-    4968 "Ethiopic Paragraf Ndarës" 
-    4969 "Ethiopic Shifër Një" 
-    4970 "Ethiopic Shifër Dy" 
-    4971 "Ethiopic Shifër Tre" 
-    4972 "Ethiopic Shifër Katër" 
-    4973 "Ethiopic Shifër Pesë" 
-    4974 "Ethiopic Shifër Gjashtë" 
-    4975 "Ethiopic Shifër Shtatë" 
-    4976 "Ethiopic Shifër Tetë" 
-    4977 "Ethiopic Shifër Nëntë" 
-    4978 "Ethiopic Numër Dhjetë" 
-    4979 "Ethiopic Numër Njëzet" 
-    4980 "Ethiopic Numër Tridhjetë" 
-    4981 "Ethiopic Numër Dyzetë" 
-    4982 "Ethiopic Numër Pesëdhjetë" 
-    4983 "Ethiopic Numër Gjashtëdhjetë" 
-    4984 "Ethiopic Numër Shtatëdhjetë" 
-    4985 "Ethiopic Numër Eighty" 
-    4986 "Ethiopic Numër Ninety" 
-    4987 "Ethiopic Numër Njëqind" 
-    4988 "Ethiopic Numër Dhjetë Mijë" 
-    4992 "Ethiopic Rrokje Sebatbeit Mwa" 
-    4993 "Ethiopic Rrokje Mwi" 
-    4994 "Ethiopic Rrokje Mwee" 
-    4995 "Ethiopic Rrokje Mwe" 
-    4996 "Ethiopic Rrokje Sebatbeit Bwa" 
-    4997 "Ethiopic Rrokje Bwi" 
-    4998 "Ethiopic Rrokje Bwee" 
-    4999 "Ethiopic Rrokje Bwe" 
-    5000 "Ethiopic Rrokje Sebatbeit Fwa" 
-    5001 "Ethiopic Rrokje Fwi" 
-    5002 "Ethiopic Rrokje Fwee" 
-    5003 "Ethiopic Rrokje Fwe" 
-    5004 "Ethiopic Rrokje Sebatbeit Pwa" 
-    5005 "Ethiopic Rrokje Pwi" 
-    5006 "Ethiopic Rrokje Pwee" 
-    5007 "Ethiopic Rrokje Pwe" 
-    5008 "Ethiopic Tonal Shenjë Yizet" 
-    5009 "Ethiopic Tonal Shenjë Deret" 
-    5010 "Ethiopic Tonal Shenjë Rikrik" 
-    5011 "Ethiopic Tonal Shenjë Shkurtër Rikrik" 
-    5012 "Ethiopic Tonal Shenjë Difat" 
-    5013 "Ethiopic Tonal Shenjë Kenat" 
-    5014 "Ethiopic Tonal Shenjë Chiret" 
-    5015 "Ethiopic Tonal Shenjë Hidet" 
-    5016 "Ethiopic Tonal Shenjë Deret-Hidet" 
-    5017 "Ethiopic Tonal Shenjë Kurt" 
-    5024 "Cherokee Shkronjë A" 
-    5025 "Cherokee Shkronjë E" 
-    5026 "Cherokee Shkronjë I" 
-    5027 "Cherokee Shkronjë O" 
-    5028 "Cherokee Shkronjë U" 
-    5029 "Cherokee Shkronjë V" 
-    5030 "Cherokee Shkronjë Ga" 
-    5031 "Cherokee Shkronjë Ka" 
-    5032 "Cherokee Shkronjë Ge" 
-    5033 "Cherokee Shkronjë Gi" 
-    5034 "Cherokee Shkronjë Go" 
-    5035 "Cherokee Shkronjë Gu" 
-    5036 "Cherokee Shkronjë Gv" 
-    5037 "Cherokee Shkronjë Ha" 
-    5038 "Cherokee Shkronjë He" 
-    5039 "Cherokee Shkronjë Hi" 
-    5040 "Cherokee Shkronjë Ho" 
-    5041 "Cherokee Shkronjë Hu" 
-    5042 "Cherokee Shkronjë Hv" 
-    5043 "Cherokee Shkronjë La" 
-    5044 "Cherokee Shkronjë Le" 
-    5045 "Cherokee Shkronjë Li" 
-    5046 "Cherokee Shkronjë Lo" 
-    5047 "Cherokee Shkronjë Lu" 
-    5048 "Cherokee Shkronjë Lv" 
-    5049 "Cherokee Shkronjë Ma" 
-    5050 "Cherokee Shkronjë Me" 
-    5051 "Cherokee Shkronjë Mi" 
-    5052 "Cherokee Shkronjë Mo" 
-    5053 "Cherokee Shkronjë Mu" 
-    5054 "Cherokee Shkronjë Na" 
-    5055 "Cherokee Shkronjë Hna" 
-    5056 "Cherokee Shkronjë Nah" 
-    5057 "Cherokee Shkronjë Ne" 
-    5058 "Cherokee Shkronjë Ni" 
-    5059 "Cherokee Shkronjë No" 
-    5060 "Cherokee Shkronjë Nu" 
-    5061 "Cherokee Shkronjë Nv" 
-    5062 "Cherokee Shkronjë Qua" 
-    5063 "Cherokee Shkronjë Que" 
-    5064 "Cherokee Shkronjë Qui" 
-    5065 "Cherokee Shkronjë Quo" 
-    5066 "Cherokee Shkronjë Quu" 
-    5067 "Cherokee Shkronjë Quv" 
-    5068 "Cherokee Shkronjë Sa" 
-    5069 "Cherokee Shkronjë S" 
-    5070 "Cherokee Shkronjë Se" 
-    5071 "Cherokee Shkronjë Si" 
-    5072 "Cherokee Shkronjë So" 
-    5073 "Cherokee Shkronjë Su" 
-    5074 "Cherokee Shkronjë Sv" 
-    5075 "Cherokee Shkronjë&