[SYSTEMINFO]
[reactos.git] / rosapps / applications / sysutils / systeminfo / lang / no-NO.rc
index f541156..0beda9a 100644 (file)
@@ -8,18 +8,18 @@ Beskrivelse:\n\
   Denne komando linje verktøyet gjør det mulig for en administrator å spørre om basis\n\
   system konfigurasjon informasjon.\n\n\
 Parameter liste:\n\
-  /S      system           Spesifisere eksternt system for å kunne kobles til.\n\n\
-  /U      [domene\\]bruker   Spesifisere brukeren sammenheng under hvilken\n\
-                          av kommando som skal kjøres.\n\n\
-  /P      [passord]       Spesifisere passord for gitt\n\
-                          bruker sammenheng. Prompts for input if omitted.\n\n\
-  /FO     format           Spesifisere formatet som i utgående\n\
-                          som skal vises.\n\
-                          Gyldige verdier: ""TABLE"", ""LIST"", ""CSV"".\n\n\
-  /NH                      Spesifisere at ""Column Header"" skal\n\
-                          ikke vises i utgående.\n\
-                          Gyldig for bare ""TABLE"" og ""CSV"" formater.\n\n\
-  /?                       Vis denne hjelp/bruk meldingen.\n\n\
+  /S      system            Spesifisere eksternt system for å kunne kobles til.\n\n\
+  /U      [domene\\]bruker  Spesifisere brukeren sammenheng under hvilken\n\
+                            av kommando som skal kjøres.\n\n\
+  /P      [passord]         Spesifisere passord for gitt\n\
+                            bruker sammenheng. Prompts for input if omitted.\n\n\
+  /FO     format            Spesifisere formatet som i utgående\n\
+                            som skal vises.\n\
+                            Gyldige verdier: ""TABLE"", ""LIST"", ""CSV"".\n\n\
+  /NH                       Spesifisere at ""Column Header"" skal\n\
+                            ikke vises i utgående.\n\
+                            Gyldig for bare ""TABLE"" og ""CSV"" formater.\n\n\
+  /?                        Vis denne hjelp/bruk meldingen.\n\n\
 Eksempler:\n\
   SYSTEMINFO\n\
   SYSTEMINFO /?\n\
@@ -29,36 +29,38 @@ Eksempler:\n\
   SYSTEMINFO /S system /FO LIST\n\
   SYSTEMINFO /S system /FO CSV /NH\n"
 
-IDS_OS_NAME,                           "OS navn:                       %s\n"
-IDS_OS_VERSION,                        "OS versjon:                    %u.%u.%u %s Bygget %u\n"
-IDS_OS_BUILD_TYPE,                     "OS bygg type:                  %s\n"
-IDS_REG_OWNER,                                 "Registert eier:                %s\n"
-IDS_REG_ORG,                           "Registerert organisasjon:      %s\n"
-IDS_UP_TIME,                           "System Up Time:                        %u Days, %u Hours, %u, Minutes, %u Seconds\n"
-IDS_PRODUCT_ID,                        "Produkt ID:                    %s\n"
-IDS_INST_DATE,                                 "Installert dato:                       %s, "
-IDS_INST_TIME,                                 "%s\n"
-IDS_SYS_TYPE_UNKNOWN,          "Systemtype:                    Ukjent\n"
-IDS_SYS_TYPE_X86,                      "Systemtype:                    X86-basert PC\n"
-IDS_SYS_TYPE_IA64,                     "Systemtype:                    IA64-basert PC\n"
-IDS_SYS_TYPE_AMD64,            "Systemtype:                    AMD64-basert PC\n"
-IDS_PROCESSORS,                        "Prosessor(er):                 %u Prosessor(er) installert.\n"
-IDS_ROS_DIR,                           "ReactOS mappe:         %s\n"
-IDS_SYS_DIR,                           "System mappe:          %s\n"
-IDS_BOOT_DEV,                          "Oppstartsenhet:                        %s\n"
-IDS_SYS_LOCALE,                        "System lokal:                  %s\n"
-IDS_INPUT_LOCALE,                      "Input lokal:                   %s\n"
-IDS_TOTAL_PHYS_MEM,            "Total fysisk minne:            %ld MB (%ld KB)\n"
-IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM,        "Tilgjengelig fysisk minne:     %ld MB (%ld KB)\n"
-IDS_VIRT_MEM_MAX,                      "Virtuelt minne: Maks Størrelse:        %ld MB (%ld KB)\n"
-IDS_VIRT_MEM_AVAIL,            "Virtuelt minne: Tilgjengelig:  %ld MB (%ld KB)\n"
-IDS_VIRT_MEM_INUSE,            "Virtuelt minne: i bruk:                %ld MB (%ld KB)\n"
-IDS_HOST_NAME,                         "Datamaskin navn:                       %s\n"
-IDS_PAGEFILE_LOC,                      "Sidevekslingsfil lokalsjon(er)         %s\n"
-IDS_TIME_ZONE,                         "Tidssone:                      %s\n"
-IDS_DOMINE,                                    "Domene:                                %s\n"
-IDS_BIOS_DATE,                         "BIOS dato:                     %s\n"
-IDS_BIOS_VERSION,                      "BIOS Versjon:                  %s\n"
-IDS_NETWORK_CARDS,                     "Nettverkskort(er)                      %u installert.\n"
+IDS_HOST_NAME,               "Datamaskin navn:       %s\n"
+IDS_OS_NAME,                 "OS navn:               %s\n"
+IDS_OS_VERSION,              "OS versjon:            %u.%u.%u %s Bygget %u\n"
+IDS_OS_BUILD_TYPE,           "OS bygg type:          %s\n"
+IDS_REG_OWNER,               "Registert eier:        %s\n"
+IDS_REG_ORG,                 "Registerert organisasjon: %s\n"
+IDS_PRODUCT_ID,              "Produkt ID:            %s\n"
+IDS_INST_DATE,               "Installert dato:       %s, "
+IDS_INST_TIME,               "%s\n"
+IDS_UP_TIME,                 "System Up Time:        %u Days, %u Hours, %u, Minutes, %u Seconds\n"
+IDS_SYS_MANUFACTURER,        "System Manufacturer:   %s\n"
+IDS_SYS_MODEL,               "System Model:          %s\n"
+IDS_SYS_TYPE_UNKNOWN,        "Systemtype:            Ukjent\n"
+IDS_SYS_TYPE_X86,            "Systemtype:            X86-basert PC\n"
+IDS_SYS_TYPE_IA64,           "Systemtype:            IA64-basert PC\n"
+IDS_SYS_TYPE_AMD64,          "Systemtype:            AMD64-basert PC\n"
+IDS_PROCESSORS,              "Prosessor(er):         %u Prosessor(er) installert.\n"
+IDS_BIOS_DATE,               "BIOS dato:             %s\n"
+IDS_BIOS_VERSION,            "BIOS Versjon:          %s\n"
+IDS_ROS_DIR,                 "ReactOS mappe:         %s\n"
+IDS_SYS_DIR,                 "System mappe:          %s\n"
+IDS_BOOT_DEV,                "Oppstartsenhet:        %s\n"
+IDS_SYS_LOCALE,              "System lokal:          %s\n"
+IDS_INPUT_LOCALE,            "Input lokal:           %s\n"
+IDS_TOTAL_PHYS_MEM,          "Total fysisk minne:             %ld MB (%ld KB)\n"
+IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM,      "Tilgjengelig fysisk minne:      %ld MB (%ld KB)\n"
+IDS_VIRT_MEM_MAX,            "Virtuelt minne: Maks Størrelse: %ld MB (%ld KB)\n"
+IDS_VIRT_MEM_AVAIL,          "Virtuelt minne: Tilgjengelig:   %ld MB (%ld KB)\n"
+IDS_VIRT_MEM_INUSE,          "Virtuelt minne: i bruk:         %ld MB (%ld KB)\n"
+IDS_PAGEFILE_LOC,            "Sidevekslingsfil lokalsjon(er)  %s\n"
+IDS_TIME_ZONE,               "Tidssone:                       %s\n"
+IDS_DOMINE,                  "Domene:                         %s\n"
+IDS_NETWORK_CARDS,           "Nettverkskort(er)               %u installert.\n"
 
 END