Fixed typo.
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Wed, 29 Sep 1999 23:19:32 +0000 (23:19 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Wed, 29 Sep 1999 23:19:32 +0000 (23:19 +0000)
commit3174c5069a851450824b47b9d4c457220eec20bf
tree1c8f2d3cef33c5c8d8917dcf141c5ea372b38976
parentd63c23131c95dea6085fa7716d39a05112057855
Fixed typo.

svn path=/trunk/; revision=676
reactos/lib/kernel32/file/curdir.c