[PSDK] Update shellapi.h and shlobj.h. CORE-15682
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Mon, 4 Feb 2019 12:00:25 +0000 (13:00 +0100)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Mon, 4 Feb 2019 12:00:25 +0000 (13:00 +0100)
commit601cdab402ead8a2f4a9b706008398e300d43d47
tree57f2c042c3b0e549e0f01f33b93d53972453286b
parent96d1cd2b6217e0866aab58788a4502b6173b635a
[PSDK] Update shellapi.h and shlobj.h. CORE-15682
sdk/include/psdk/shellapi.h
sdk/include/psdk/shlobj.h