[WIN32SS][NTGDI][GDI32] Fix DPtoLP and NtGdiTransformPoints etc. (#1540)
authorKatayama Hirofumi MZ <katayama.hirofumi.mz@gmail.com>
Mon, 29 Apr 2019 05:45:44 +0000 (14:45 +0900)
committerGitHub <noreply@github.com>
Mon, 29 Apr 2019 05:45:44 +0000 (14:45 +0900)
commit8bdfdd5c17426b04f0451192e6f3fb12e0598161
tree6daea54c86e6905cdd85c20964ce96f6d2703051
parent45ec49ca2f35af830d9194e7d45640824196aad5
[WIN32SS][NTGDI][GDI32] Fix DPtoLP and NtGdiTransformPoints etc. (#1540)

Fix NtGdiTransformPoints, gdi32!DPtoLP, gdi32!LPtoDP and gdi32!SetMapMode functions. Fix CORE-15983. CORE-15983
win32ss/gdi/gdi32/objects/coord.c
win32ss/gdi/ntgdi/coord.c
win32ss/gdi/ntgdi/coord.h
win32ss/gdi/ntgdi/xformobj.c
win32ss/gdi/ntgdi/xformobj.h