[ADVAPI32]
authorJérôme Gardou <jerome.gardou@reactos.org>
Tue, 30 Sep 2014 19:59:51 +0000 (19:59 +0000)
committerJérôme Gardou <jerome.gardou@reactos.org>
Tue, 30 Sep 2014 19:59:51 +0000 (19:59 +0000)
commit9f01c677b1f9252c89b78d61c9c59ebd85e29447
tree114122b9a945b87a36135855e309de2275ca95d5
parentef18d164591c5b1ef2789dc1334d079fd1e71966
[ADVAPI32]
 - Reimplement RegCreateKeyExA as a wrapper around RegCreateKeyExW
CORE-8582

svn path=/trunk/; revision=64415
reactos/dll/win32/advapi32/reg/reg.c