[SHELL32_APITEST] Rename TestShellFolder, test_data and Tests. #179
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Mon, 25 Dec 2017 12:33:33 +0000 (13:33 +0100)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Mon, 25 Dec 2017 12:33:33 +0000 (13:33 +0100)
commita66bbfa92c536453578ac20cdbbdd3d31044affc
tree29e08e0e8d8264421ef051ef4d269533a8262f9e
parenta3797dba7a3bbb1eb45076bb49ca9cc6d3adc332
[SHELL32_APITEST] Rename TestShellFolder, test_data and Tests. #179
modules/rostests/apitests/shell32/CShellDesktop.cpp
modules/rostests/apitests/shell32/SHCreateFileExtractIconW.cpp