Use w32api.
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Wed, 30 Jun 2004 12:11:11 +0000 (12:11 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Wed, 30 Jun 2004 12:11:11 +0000 (12:11 +0000)
commite4d51272bee82a9cd84754187c691ab67d224e1f
tree59388132a19360e084697390e73937877bbb6f5b
parent3845c9019c2ae69e306e45da994cc1f550ebd6b8
Use w32api.

svn path=/trunk/; revision=9944
reactos/lib/cpl/appwiz/Makefile
reactos/lib/cpl/appwiz/appwiz.c
reactos/lib/cpl/appwiz/appwiz.rc
reactos/lib/cpl/control/Makefile
reactos/lib/cpl/control/control.c