[KMTESTS:IO]
authorThomas Faber <thomas.faber@reactos.org>
Fri, 1 May 2015 11:07:40 +0000 (11:07 +0000)
committerThomas Faber <thomas.faber@reactos.org>
Fri, 1 May 2015 11:07:40 +0000 (11:07 +0000)
commitf1b1a2086e7dbab101e15d8594023cbdb17162f1
tree2e8472a91837843d1501e46cc68bf6a64fe0c79c
parentabb2dff02087b9e9d39d20930120b2cc95024085
[KMTESTS:IO]
- Fix GCC build

svn path=/trunk/; revision=67488
rostests/kmtests/ntos_io/IoReadWrite_drv.c