Bug 3090: Czech translation for cacls, more & find by radekliska@gmail.com
authorDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Tue, 19 Feb 2008 22:55:36 +0000 (22:55 +0000)
committerDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Tue, 19 Feb 2008 22:55:36 +0000 (22:55 +0000)
Usetup Polish Translation Update by Olaf Siejka

svn path=/trunk/; revision=32429

reactos/base/applications/cacls/lang/cs-CZ.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cacls/rsrc.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/cs-CZ.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/find/rsrc.rc
reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/cs-CZ.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/more/rsrc.rc
reactos/base/setup/usetup/lang/pl-PL.h

diff --git a/reactos/base/applications/cacls/lang/cs-CZ.rc b/reactos/base/applications/cacls/lang/cs-CZ.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8bfc1e9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,84 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS CACLS
+ * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:        applications/cacls/lang/cs-CZ.rc
+ * PURPOSE:     Czech Language File for PROJECT
+ * TRANSLATOR:  Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
+ * UPDATED:     2008-02-17
+ */
+
+LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+
+IDS_HELP, "Zobrazí nebo zmìní seznamy øízení pøístupu (ACL) k souborùm\n\n\
+CACLS názvu [/T] [/E] [/C] [/G u\9eivatel:oprávnìní [...]] [/R u\9eivatel [...]]\n\
+               [/P u\9eivatel:oprávnìní [...]] [/D u\9eivatel [...]]\n\
+   názvu_soubori Zobrazí ACL.\n\
+   /T            Zmìní ACL urèených souborù\n\
+                 v aktuálním adresáøi a v\9aech podadresáøích.\n\
+   /E            Místo nahrazení ACL jej upraví.\n\
+   /C            Pøi chybých odmítnutí pøístupu pokraèuje.\n\
+   /G u\9eivatel:oprávnìní  Udìlí urèenému u\9eivateli pøístupová oprávnìní.\n\
+                 Oprávnìní mù\9ee být: R  Èíst\n\
+                                     W  Zapisovat\n\
+                                     C  Mìnit (zapisovat)\n\
+                                     F  Úplné øízení\n\
+   /R u\9eivatel   Odvolá pøístupová oprávnìní urèeného u\9eivatele\n\
+                 (platné pouze s parametrem /E).\n\
+   /P u\9eivatel:oprávnìní  Nahradí pøístupová oprávnìní urèeného u\9eivatele.\n\
+                 Oprávnìní mù\9ee být: N  \8eádné\n\
+                                     R  Èíst\n\
+                                     W  Zapisovat\n\
+                                     C  Mìnit (zapisovat)\n\
+                                     F  Úplné øízení\n\
+   /D u\9eivatel   Odepøe pøístup urèenému u\9eivateli.\n\
+Pro urèení více ne\9e jednoho souboru mohou být v pøíkazu pou\9eity zástupné znaky.\n\
+V pøíkazu mù\9eete urèit více ne\9e jednoho u\9eivatele.\n\n\
+Zkratky:\n\
+   CI - Dìdit kontejner.\n\
+        ACE bude dìdìno adresáøi.\n\
+   OI - Dìdit objekt.\n\
+        ACE bude dìdìno soubory.\n\
+   IO - Pouze dìdit.\n\
+        ACE se nepou\9eije na aktuální adresáø èi soubor.\n"
+
+IDS_ABBR_CI, "(CI)"
+IDS_ABBR_OI, "(OI)"
+IDS_ABBR_IO, "(IO)"
+IDS_ABBR_FULL, "F"
+IDS_ABBR_READ, "R"
+IDS_ABBR_WRITE, "W"
+IDS_ABBR_CHANGE, "C"
+IDS_ABBR_NONE, "N"
+IDS_ALLOW, ""
+IDS_DENY, "(DENY)"
+IDS_SPECIAL_ACCESS, "(zvlá\9atní pøístup:)"
+IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
+IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
+IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
+IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
+IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
+IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
+IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
+IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
+IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
+IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
+IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
+IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
+IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
+IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
+IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
+IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
+IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
+IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
+IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
+IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
+IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
+IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
+IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
+IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
+IDS_DELETE, "DELETE"
+IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
+END
index 89575fb..2e25f72 100644 (file)
@@ -3,6 +3,7 @@
 
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/ca-ES.rc"
+#include "lang/cs-CZ.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/el-GR.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/cs-CZ.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/cs-CZ.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a7019c4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,26 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS FIND
+ * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:        applications/cmdutils/find/lang/cs-CZ.rc
+ * PURPOSE:     Czech Language File for PROJECT
+ * TRANSLATOR:  Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
+ * UPDATED:     2008-02-17
+ */
+
+LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+
+IDS_USAGE, "FIND: Zobrazí v\9aechny øádky souboru obsahující hledaný øetìzec.\n\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"øetìzec\" [ soubor... ]\n\
+    /C  Zobrazí poèet øádkù obsahující øetìzec.\n\
+    /I  Ignoruje velikost písmen.\n\
+    /N  Èísluje zobrazené øádky, zaèíná od 1.\n\
+    /V  Zobrazí v\9aechny øádky, které NEobsahují zadaný øetì\9eec."
+
+IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: Soubor %s nebyl nalezen.\n"
+
+IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: Soubor %s nelze otevøít!\n"
+
+END
index 61d82bf..d753dc1 100644 (file)
@@ -3,6 +3,7 @@
 
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/ca-ES.rc"
+#include "lang/cs-CZ.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/el-GR.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/cs-CZ.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/cs-CZ.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3dd3781
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,25 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS MORE
+ * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:        applications/cmdutils/more/lang/cs-CZ.rc
+ * PURPOSE:     Czech Language File for PROJECT
+ * TRANSLATOR:  Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
+ * UPDATED:     2008-02-17
+ */
+
+LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_USAGE, "Zobrazí výstup po jednotlivých stránkách na obrazovku.\n\n\
+  MORE < [Jednotka:][Cesta]Název souboru\n\
+  Pøíkaz | MORE \n\
+  MORE [Jednotka:][Cesta]Název souboru\n\n\
+  [Jednotka:][Cesta]Název souboru    Soubor, jeho\9e obsah bude zobrazen.\n\
+  Pøíkaz\t\t     Pøíkaz, jeho\9e výstup bude zobrazen.\n\n\
+  Pøi výzvì ""-- Pokraèovat --"" lze stisknout libovolnou klávesu\n\
+  pro zobrazení dal\9aí stránky.\n"
+
+  IDS_CONTINUE, " -- Pokraèovat (100%) -- "
+  IDS_FILE_ACCESS, "Nelze získat pøístup k souboru %s."
+END
index 9632151..1a88878 100644 (file)
@@ -3,6 +3,7 @@
 
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/ca-ES.rc"
+#include "lang/cs-CZ.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/el-GR.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
index ce9c3b7..852a391 100644 (file)
@@ -1675,13 +1675,13 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     {STRING_UNPSPACE,
     "    Miejsce poza partycjami              %6lu %s"},
     {STRING_MAXSIZE,
-    "MB (max. %lu MB)"},
+    "MB (maks. %lu MB)"},
     {STRING_UNFORMATTED,
-    "New (Unformatted)"},
+    "Nowa (Niesformatowana)"},
     {STRING_FORMATUNUSED,
-    "Unused"},
+    "Nieu¾yte"},
     {STRING_FORMATUNKNOWN,
-    "Unknown"},
+    "Nieznane"},
     {STRING_KB,
     "KB"},
     {STRING_MB,