[TRANSLATION] Polish translation update (#357)
authorAdam Słaboń <asaillen456esx@gmail.com>
Sun, 4 Feb 2018 17:45:20 +0000 (18:45 +0100)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sun, 4 Feb 2018 17:45:20 +0000 (18:45 +0100)
base/applications/fontview/lang/pl-PL.rc
base/applications/mmc/lang/pl-PL.rc
base/applications/mscutils/servman/lang/pl-PL.rc
base/applications/notepad/lang/pl-PL.rc
base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc
dll/shellext/acppage/lang/pl-PL.rc
dll/shellext/deskmon/lang/pl-PL.rc

index 68098a0..a06b32c 100644 (file)
@@ -18,13 +18,13 @@ BEGIN
     IDS_ERROR_NOMEM "Brakuje pamięci do ukończenia tej operacji."
     IDS_ERROR_NOFONT "Plik %1 nie jest poprawnym plikiem czcionki."
     IDS_ERROR_NOCLASS "Nie udało się zainicjować klasy window."
-    IDS_FILTER_LIST "All Supported Fonts (*.fon;*.fnt;*.ttf;*.ttc;*.otf;*.otc)\0*.fon;*.fnt;*.ttf;*.ttc;*.otf;*.otc\0\
-Font File (*.fon;*.fnt)\0*.fon;*.fnt\0\
-TrueType Font (*.ttf)\0*.ttf\0\
-TrueType Font Collection (*.ttc)\0*.ttc\0\
-OpenType Font (*.otf)\0*.otf\0\
-OpenType Font Collection (*.otc)\0*.otc\0\
-All Files (*.*)\0*.*\0"
+    IDS_FILTER_LIST "Wszystkie obsługiwane czcionki (*.fon;*.fnt;*.ttf;*.ttc;*.otf;*.otc)\0*.fon;*.fnt;*.ttf;*.ttc;*.otf;*.otc\0\
+Plik czcionki (*.fon;*.fnt)\0*.fon;*.fnt\0\
+Czcionka TrueType (*.ttf)\0*.ttf\0\
+Kolekcja czcionek TrueType (*.ttc)\0*.ttc\0\
+Czcionka OpenType (*.otf)\0*.otf\0\
+Kolekcja czcionek OpenType (*.otc)\0*.otc\0\
+Wszystkie pliki (*.*)\0*.*\0"
     IDS_PREVIOUS "< P&oprzednia"
     IDS_NEXT "&Następna >"
 END
index 04c12fd..e61c718 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "Pomo&c"
     BEGIN
-        MENUITEM "Konsola Zarządzania ReactOS - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
+        MENUITEM "Konsola zarządzania ReactOS - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
     END
 END
 
@@ -39,12 +39,12 @@ BEGIN
     END
     POPUP "Pomo&c"
     BEGIN
-        MENUITEM "Konsola Zarządzania ReactOS - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
+        MENUITEM "Konsola zarządzania ReactOS - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
     END
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APPTITLE "Konsola Zarządzania ReactOS"
+    IDS_APPTITLE "Konsola zarządzania ReactOS"
     IDS_CONSOLETITLE "Konsola%1!u!"
 END
index a6e28b3..30a5644 100644 (file)
@@ -74,11 +74,11 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 16, 190, 182
-CAPTION "Menedżer Usług - informacje"
+CAPTION "Menedżer usług - informacje"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 BEGIN
-    LTEXT "Menedżer Usług v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 40
+    LTEXT "Menedżer usług v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 40
     PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 75, 162, 44, 15
     ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
     EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
@@ -336,7 +336,7 @@ END
 /* Application title */
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APPNAME "Menedżer Usług ReactOS"
+    IDS_APPNAME "Menedżer usług ReactOS"
 END
 
 STRINGTABLE
index 87b0e29..aaad63e 100644 (file)
@@ -177,5 +177,5 @@ BEGIN
     STRING_LINE_COLUMN "Linia %d, kolumna %d"
     STRING_PRINTERROR "Nie można wydrukować pliku '%s'.\n\nUpewnij się, że drukarka jest włączona i poprawnie skonfigurowana."
 
-    STRING_TEXT_DOCUMENT "Text Document"
+    STRING_TEXT_DOCUMENT "Dokument tekstowy"
 END
index 4fb36ef..2852d4b 100644 (file)
@@ -98,7 +98,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
 END
 
-IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 72
+IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
 CAPTION "Pobierz %ls…"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -160,13 +160,13 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_AINFO_VERSION "\nWersja: "
-    IDS_AINFO_AVAILABLEVERSION "\nAvailable Version: "
+    IDS_AINFO_AVAILABLEVERSION "\nDostępna wersja: "
     IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
     IDS_AINFO_SIZE "\nRozmiar: "
     IDS_AINFO_URLSITE "\nStrona: "
     IDS_AINFO_LICENSE "\nLicencja: "
     IDS_AINFO_URLDOWNLOAD "\nPobieranie: "
-    IDS_AINFO_LANGUAGES "\nLanguages: "
+    IDS_AINFO_LANGUAGES "\nJęzyki: "
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -218,7 +218,7 @@ BEGIN
     IDS_UNABLE_TO_WRITE "Nie można zapisać na dysku. Dysk może być pełny."
     IDS_SELECT_ALL "Zaznacz/Odznacz Wszystko"
     IDS_INSTALL_SELECTED "Instaluj Zaznaczone"
-    IDS_SELECTEDFORINST "Selected for installation"
+    IDS_SELECTEDFORINST "Wybrane do instalacji"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -228,7 +228,7 @@ BEGIN
     IDS_STATUS_DOWNLOADED "Pobrane"
     IDS_STATUS_UPDATE_AVAILABLE "Dostępna aktualizacja"
     IDS_STATUS_DOWNLOADING "Pobieranie…"
-    IDS_STATUS_INSTALLING "Instalowanie…"
+    IDS_STATUS_INSTALLING "Instalowanie…"
     IDS_STATUS_WAITING "Oczekiwanie na instalację…"
     IDS_STATUS_FINISHED "Gotowe"
 END
@@ -252,6 +252,6 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DL_DIALOG_DB_DISP "Baza Programów"
-    IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Aktualizowanie bazy Programów…"
+    IDS_DL_DIALOG_DB_DISP "Baza programów"
+    IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Aktualizowanie bazy programów…"
 END
index fc88968..062d743 100644 (file)
@@ -124,7 +124,7 @@ END
 
 IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
-CAPTION "Customize Classic Start Menu"
+CAPTION "Dostosuj klasyczne menu Start"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
     GROUPBOX         "Menu Start", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
index 60a6201..411465f 100644 (file)
@@ -37,7 +37,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_COMPAT_TITLE "Zgodność"
-    IDS_FAILED_NETWORK "Nie można ustawić trybu zgodnośći dla tego programu, ponieważ znajduje się na dysku sieciowym."
-    IDS_FAILED_PROTECTED "Nie można ustawić trybu zgodnośći dla tego programu, ponieważ jest częścią systemu ReactOS."
+    IDS_FAILED_NETWORK "Nie można ustawić trybu zgodności dla tego programu, ponieważ znajduje się na dysku sieciowym."
+    IDS_FAILED_PROTECTED "Nie można ustawić trybu zgodności dla tego programu, ponieważ jest częścią systemu ReactOS."
     IDS_YOU_DID_NOT_ADD "Nie dodałeś trybu zgodności, czy chcesz to zrobić teraz?"
 END
index 8daa32b..c6c14a2 100644 (file)
@@ -19,7 +19,7 @@ BEGIN
     LISTBOX IDC_MONITORLIST, 40, 13, 196, 30, WS_VSCROLL
     PUSHBUTTON "&Właściwości", IDC_MONITORPROPERTIES, 177, 35, 59, 14, WS_DISABLED
     GROUPBOX "Ustawienia monitora", IDS_MONITORSETTINGSGROUP, 7, 58, 237, 63
-    LTEXT "&Częstotliwośći odświeżania ekranu:", IDS_REFRESHRATELABEL, 13, 73, 225, 8
+    LTEXT "&Częstotliwości odświeżania ekranu:", IDS_REFRESHRATELABEL, 13, 73, 225, 8
     COMBOBOX IDC_REFRESHRATE, 13, 85, 225, 200, WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT
     AUTOCHECKBOX "&Ukryj tryby, których ten monitor nie może wyświetlić", IDC_PRUNINGCHECK, 13, 106, 225, 10
 END