[RAPPS] Improve Romanian (ro-RO) translation (#6489)
authorAndrei Miloiu <miloiuandrei@gmail.com>
Mon, 12 Feb 2024 16:58:43 +0000 (18:58 +0200)
committerGitHub <noreply@github.com>
Mon, 12 Feb 2024 16:58:43 +0000 (17:58 +0100)
base/applications/rapps/lang/ro-RO.rc

index 8fbbb57..9ad955c 100644 (file)
@@ -71,7 +71,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "Actualizea&ză la pornire lista programelor disponibile", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
     AUTOCHECKBOX "Menține j&urnal de instalare/dezinstalare a programelor", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
     GROUPBOX "Descărcări", -1, 4, 65, 240, 51
-    LTEXT "Dosarul pentru descărcări:", -1, 16, 75, 100, 9
+    LTEXT "Folderul pentru descărcări:", -1, 16, 75, 100, 9
     EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
     PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
     AUTOCHECKBOX "Șt&erge aplicația de instalare după instalarea programului", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
@@ -199,8 +199,8 @@ BEGIN
     IDS_AVAILABLEFORINST "Disponibile pentru instalare"
     IDS_UPDATES "Actualizări"
     IDS_APPLICATIONS "Aplicații"
-    IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Specificați un dosar destinație pentru descărcări:"
-    IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Dosarul specificat nu există. Doriți crearea lui?"
+    IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Specificați un folder destinație pentru descărcări:"
+    IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Folderul specificat nu există. Doriți crearea lui?"
     IDS_URL_INVALID "Adresa URL specificată de dumneavoastră este fie nevalidă, fie nesuportată. Vă rugăm să o corectați!"
     IDS_APP_REG_REMOVE "Sigur doriți să ștergeți datele din registru pentru această aplicațe?"
     IDS_INFORMATION "Informație"