[USETUP]
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sun, 7 Feb 2016 20:24:18 +0000 (20:24 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sun, 7 Feb 2016 20:24:18 +0000 (20:24 +0000)
Danish translation for usetup.
Patch by Lars Rasmussen.
CORE-10812 #resolve #comment Thanks a lot!

svn path=/trunk/; revision=70699

reactos/base/setup/usetup/lang/da-DK.h
reactos/base/setup/usetup/muilanguages.h

index 627064a..d88b83e 100644 (file)
 MUI_LAYOUTS daDKLayouts[] =
 {
     { L"0406", L"00000406" },
-    { L"0409", L"00000409" },
     { NULL, NULL }
 };
+
+static MUI_ENTRY daDKLanguagePageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Valg af sprog",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "\x07  V\91lg det sprog du \9bnsker der skal bruges under installationen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "   Og tryk derefter p\86 ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "\x07  Dette vil ogs\86 blive standardsproget p\86 det endelige system.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t  F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKWelcomePageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Velkommen til ReactOS installationen",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        6,
+        11,
+        "Denne del af installationen vil kopiere ReactOS opreativsystemet",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        12,
+        "til din computer og klarg\9bre den til anden del af installationsprocessen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "\x07  Tryk p\86 ENTER for at installere ReactOS.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "\x07  Tryk p\86 R reparere eller opdatere ReactOS.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "\x07  Tryk p\86 L for at f\86 vist ReactOS licensbetingelser og vilk\86r.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "\x07  Tryk p\86 F3 for at afslutte uden at installere ReactOS.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        23,
+        "For at f\86 mere infomation om ReactOS, g\86 ind p\86:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        24,
+        "http://www.reactos.org",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t  R = Reparer  L = Licens  F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKIntroPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "ReactOS installationen er i en tilelig udviklingsfase. Derfor",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "underst\9btter den ikke alle funtionerne i et fult brugbart",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+       {
+        6,
+        10,
+        "installationsprogram.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        12,
+        "Der er f\9blgende begr\91ndsninger:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "- Installationen underst\9btter kun FAT-filsystmet.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "- Tjek af filsystem er endnu ikke implementeret.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        23,
+        "\x07  Tryk p\86 ENTER for at installere ReactOS.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        25,
+        "\x07  Tryk p\86 F3 for at afslutte uden at installere ReactOS.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKLicensePageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        6,
+        "Licensbetingelser:",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        8,
+        8,
+        "ReactOS systemet er licenseret under betingelserne beskrevet i",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        9,
+        "GNU GPL. Noget kode er fra andre kompatible licenser",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "s\86 som X11 eller BSD og GNU GPL licenserne.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "Alt software som er en del af ReactOS systemet er",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        12,
+        "derfor udgivet under GNU GPL licensen og den oprindelige",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "licens er ligeledes vedligeholdt.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "Denne software bliver IKKE leveret med garanti eller begr\91ndsninger af",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        16,
+        "brugen heraf. Dog kun i det udstr\91k international og lokal lov tillader.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "ReactOS d\91kker kun distribution til tredjeparter",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        18,
+        "Hvis du af en eller anden grund ikke har modtaget en kopi",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "af GNU General Public Licensen sammen med ReactOS, bes\9bg siden",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        20,
+        "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        8,
+        22,
+        "Garanti:",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        8,
+        24,
+        "Dette er gratis software; se kildekoen for betingelser for kopiering.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        25,
+        "Der er absolut IGNEN geranti; ikke engang for SALGSBARHEDEN eller",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        26,
+        "om ReactOS KAN BRUGES TIL NOGET BESTEMT.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Tilbage",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKDevicePageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Listen her under viser de nuv\91rende enhedsindstillinger.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        24,
+        11,
+        "Computer:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
+    },
+    {
+        24,
+        12,
+        "Sk\91rm:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
+    },
+    {
+        24,
+        13,
+        "Tastatur:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
+    },
+    {
+        24,
+        14,
+        "Tastaturlayout:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
+    },
+    {
+        24,
+        16,
+        "Accepter:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
+    },
+    {
+        25,
+        16, "Accepter disse enhedsindstillinger",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        19,
+        "Du kan \91ndre i hardwareindstillingerne ved at trykke p\86 OP",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        20,
+        "eller NED for at v\91lge et element. Derefer tryk p\86 ENTER",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        21,
+        "for at v\91lge andre indstillinger.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        23,
+        "N\86r alle indstillingerne er korrekte, v\91lg",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        24,
+        "\"Accepter disse enhedsindstillinger\" og tryk derefter p\86 ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKRepairPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "ReactOS installationen er i en tilelig udviklingsfase. Derfor",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "underst\9btter den ikke alle funtionerne i et fult brugbart",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+       {
+        6,
+        10,
+        "installationsprogram.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        12,
+        "Funktionerne til reperation er endnu ikke blevet implementeret.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "\x07  Tryk p\86 U for opdatere OS'et.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "\x07  Tryk p\86 R for at starte gendannelskonsollen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "\x07  Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til hovedsk\91rmen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "\x07  Tryk p\86 ENTER for at genstart din computer.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ESC = Hovedsk\91rm  U = Opdater  R = Gendan  ENTER = Genstart",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+static MUI_ENTRY daDKComputerPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Du vil \91ndre hvilken type computer der skal installeres.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "\x07  Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge den \9bnskede type computer.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "   Tryk derefter p\86 ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "\x07  Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til det forrige sk\91rmbillede",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "   uden at \91ndre computertypen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t   ESC = Annuller   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKFlushPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        10,
+        6,
+        "Systemet tjekker i \9bjeblikket om alt er blevet kopieret til din disk",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        8,
+        "Dette tager et \9bjeblik",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        9,
+        "N\86r det er udf\9brt genstarter din computer automatisk.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Fjerner midlertidige filer",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKQuitPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        10,
+        6,
+        "ReactOS er ikke blevet helt installeret",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        8,
+        "Fjern eventuelle disketter fra drev A: og",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        9,
+        "alle CD-ROMmer fra CD-Drev.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        11,
+        "Tryk p\86 ENTER for at genstarte din computer.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Vent...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKDisplayPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Du vil \91ndre hvilken sk\91rm der skal installeres.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "\x07  Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge den \9bnskede sk\91rm.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "   Tryk derefter p\86 ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "\x07  Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til det forrige sk\91rmbillede",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "   uden at \91ndre sk\91rmen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t   ESC = Annuller   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKSuccessPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        10,
+        6,
+        "De grundl\91ggende komponenter i ReactOS blev installeret med success.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        8,
+        "Fjern eventuelle disketter fra drev A: og",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        9,
+        "alle CD-ROMmer fra CD-Drev.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        11,
+        "Tryk p\86 ENTER for at genstarte din computer.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        11,
+        "Tryk p\86 ENTER for at genstarte din comouter.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Genstart",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKBootPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Installationen kan ikke installere opstartsl\91seren p\86",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "din computers hardisk",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        13,
+        "S\91t en formateret diskette i drev A: og",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        14,
+        "tryk p\86 ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL,
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKSelectPartitionEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Listen her under viser eksisterende partitioner og ubrugt",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "diskplads til nye partitioner.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "\x07  Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge et element i listen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "\x07  Tryk p\86 ENTER for at installere ReactOS til den valgte patition.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "\x07  Tryk p\86 P for at lave en ny prim\91r partition.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "\x07  Tryk p\86 E for at lave en ny udviddet partition.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "\x07  Tryk p\86 L for at lave en ny logisk partition.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "\x07  Tryk p\86 D for at slette en eksisterende partition.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Vent...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKConfirmDeletePartitionEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Du har bedt installationen om at slette systempartitionen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        10,
+        "Systempartitioner kan indeholde programmer til diagnosdisering, hardware,",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        11,
+        "oprativsystem (s\86 som ReactOS) eller styreprogrammer til hardware.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        14,
+        "Slet kun systempartitioner hvis du er sikker p\86 at der ikke er s\86danne",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        15,
+        "progammer p\86 partitionen, hvis du er sikker p\86 at du vil slette dem.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        16,
+        "Hvis du sletter partitionen, kan du m\86ske ikke starte din computer",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        17,
+        "fra din harddisk f\9br at du har gennemf\9brt installatonen af ReactOS.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        20,
+        "\x07  Tryk p\86 ENTER for at slette systempartitionen. Du vil blive bedt",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "   om at bekr\91fte sletningen af partitionen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        24,
+        "\x07  Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til forrige sk\91rmbillede.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        25,
+        "   Partitionen vil ikke blive slettet.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t  ESC = Annuller",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+
+static MUI_ENTRY daDKFormatPartitionEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Formater partition",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        10,
+        "Installationen vil nu formatere partitionen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        11,
+        "Tryk p\86 ENTER for at forts\91tte.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKInstallDirectoryEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Installationen vil installere filer p\86 den valgte partition.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "V\91lg den mappe hvor du \9bnsker ReactOS skal installeres:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        14,
+        "For at \91ndre den forsl\86ede mappe, tryk p\86 TILABE for at slette",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        15,
+        "det der st\86r og derefter skriv den mappe du \9bnsker",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        16,
+        "ReactOS skal installeres til.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKFileCopyEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        0,
+        12,
+        "Vent mens ReactOS installationen kopiere filer til din",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
+    },
+    {
+        0,
+        13,
+        "ReactOS-installationsmappe.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
+    },
+    {
+        0,
+        14,
+        "Dette kan tage flerere minutter at udf\9bre.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
+    },
+    {
+        50,
+        0,
+        "\xB3 Vent...    ",
+        TEXT_TYPE_STATUS
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKBootLoaderEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Installatione af opstartsl\91ser",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        12,
+        "Installer opstartsl\91seren p\86 harddisken (MBR og VBR).",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "Installer opstarsl\91steren p\86 harddisken (kun VBR).",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "Installer opstartl\91seren p\86 en diskette.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "Spring installation af opstartl\91seren over.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKKeyboardSettingsEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Du vil \91ndre hvilken type tastatur der skal installeres.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "\x07  Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge den \9bnskede type tastatur.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "   Tryk derefter p\86 ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "\x07  Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til det forrige sk\91rmbillede",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "   uden at \91ndre tastaturtypen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t   ESC = Annuller   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKLayoutSettingsEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Du vil \91ndre hvilket tastaturlayout der skal bruges som standard.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "\x07  Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge det \9bnskede tastaturlayout.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "   Tryk derefter p\86 ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "\x07  Tryk p\86 ESC for at vende tilbage til det forrige sk\91rmbillede",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "   uden at \91ndre tastaturlayoutet.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t   ESC = Annuller   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    },
+
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKPrepareCopyEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Installationen g\9br din computer klar til at kopiere ReactOS filerne. ",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Opbygger listen med filer der skal kopieres...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    },
+
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKSelectFSEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        17,
+        "V\91lg et filsystem fra listen her under:",
+        0
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "\x07  Tryk p\86 OP eller NED for at v\91lge et filsystem.",
+        0
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "\x07  Tryk p\86 ENTER for at formatere partitionen som valgte filsystem.",
+        0
+    },
+    {
+        8,
+        23,
+        "\x07  Tryk p\86 ESC for at v\91lge en anden partition.",
+        0
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Forts\91t   ESC = Annuller   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKDeletePartitionEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Du har valgt at slette partitionen",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        18,
+        "\x07  Tryk p\86 D for at slette partitionen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        11,
+        19,
+        "ADVARSELL Alle data p\86 partitionen vil g\86 tabt!",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "\x07  Tryk p\86 ESC for at annulere.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "D = Slet partition   ESC = Annuller   F3 = Afslut",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY daDKRegistryEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " installationen ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Installationen opdatere systemkonfigurationen. ",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Laver registreringsdatabasen...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    },
+
+};
+
+MUI_ERROR daDKErrorEntries[] =
+{
+    {
+        // NOT_AN_ERROR
+        "Success\n"
+    },
+    {
+        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        "ReactOS er endnu ikke f\91rdiginstalleret p\86\n"
+        "din computer. Hvis du afslutter installationen nu skal\n"
+        "du k\9brer installationen igen for at installere ReactOS.\n"
+        "\n"
+        "  \x07  Tryk p\86 ENTER for at forts\91tte installationen.\n"
+        "  \x07  Tryk p\86 F3 afslutte installationen.",
+        "F3 = Afslut  ENTER = Forts\91t"
+    },
+    {
+        //ERROR_NO_HDD
+        "Installationen kunne ikke finde en harddisk.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        "Installationen kunne ikke finde dets kildedrev.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        "Installationen kunne ikke indl\91st TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        "Installationen fasdt en \9bdelagt TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        "Installationen fandt en ubrugbar signatur i TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        "Installationen kunne ikke hente information fra registreringsdatabasen.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        "Installationen kunne ikke installere FAT-startkode p\86 systempartitionen.",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        "Installationen kunne ikke indl\91se listen over computertyper.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        "Installationen kunne ikke indl\91ste listen over sk\91rmindstillinger.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        "Installationen kunne ikke indl\91se listen over tastaturtyper.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        "Installationen kunne ikke indl\91se listen over tastaturlayouts.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        "Installationen fandt ud af at midst en harddisk indeholder en\n"
+        "indkompatibel partitionstabel og kan ikke h\86ndteeres korrekt!\n"
+        "\n"
+        "Oprettelse eller sletning af partitionen kan \9bdel\91gge partiotnstabellen.\n"
+        "\n"
+        "  \x07  Tryk p\86 F3 for at afslutte installationen.\n"
+        "  \x07  Tryk p\86 ENTER for at forts\91tte.",
+        "F3 = Afslut  ENTER = Forts\91t"
+    },
+    {
+        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        "Du kan ikke lave en partitionstabel\n"
+        "inde i en allerede eksisterende partition!\n"
+        "\n"
+        "  * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte.",
+        NULL
+    },
+    {
+        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        "Du kan ikke slette upartitionernet diskplads!\n"
+        "\n"
+        "  * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte.",
+        NULL
+    },
+    {
+        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        "Installationen kunne ikke installere FAT-startkode p\86 systempartitionen.",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        "Der er ingen diskette i drev A:.",
+        "ENTER = Forts\91t"
+    },
+    {
+        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        "Installationen kunne ikke opdatere indstillingene for tastaturlayout.",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        "Installationen kunne ikke opdatere indstillingerne for sk\91rmregistrereing",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        "Installationen kunne ikke importere registreringsdatabasen.",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        "Installationen kunne ikke finde filerne til registreringsdatabasen.",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        "Installationen kunne ikke lave registreringsdatabasen.",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        "Installationen kunne ikke indl\91e registreringsdatabasen.",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        "Cabinet-filen indeholder ingen brugbar inf-fil.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        "Cabinet-filen blev ikke fundet.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        "Cabinet-filen har ingen installationsscript.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        "Installationen kunne ikke \86bne filkopieringsk\9ben.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_CREATE_DIR,
+        "Installationen kunne ikke lave installationsmapperne.",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Installationen kunne ikke finde 'Directories'-sektionen\n"
+        "in TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Installationen kunne ikke finde 'Directories'-sektionen\n"
+        "i cabinet-filen.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        "Installationen kunne ikke lave installationsmappen.",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
+        "Installationen kunne ikkde finde 'SetupData'-sektionen\n"
+        "i TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        "Installationen kunne ikke skrive partitionstabllerne.\n"
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        "Installationen kunne ikke tilf\9bje en tegntabel til registreringsdatabasen.\n"
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        "Installationen kunne ikke s\91tte systemsproget.\n"
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        "Installationen kunne ikke tilf\9bje tastaturlayouts til registrereingsdatabasen.\n"
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        "Installationen kunne ikke s\91tte geo id'et.\n"
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        "Ubrugligt mappenavn.\n"
+        "\n"
+        "  * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte."
+    },
+    {
+        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        "Den valgte partition er ikke stor nok til at installere ReactOS.\n"
+        "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
+        "installationspartitionen skal mindst have %lu MB ledig.\n"
+        "\n"
+        "  * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte.",
+        NULL
+    },
+    {
+        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        "Du kan ikke lave en ny prim\91r eller udviddet partition i\n"
+        "partitionstabellen p\86 denne disk da den er fuld..\n"
+        "\n"
+        "  * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte."
+    },
+    {
+        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        "Du kan ikke lave mere end en udviddet partition per disk.\n"
+        "\n"
+        "  * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte."
+    },
+    {
+        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        "Installationen kan ikke formatere partitionen:\n"
+        " %S\n"
+        "\n"
+        "ENTER = Genstart"
+    },
+    {
+        NULL,
+        NULL
+    }
+};
+
+MUI_PAGE daDKPages[] =
+{
+    {
+        LANGUAGE_PAGE,
+        daDKLanguagePageEntries
+    },
+    {
+        START_PAGE,
+        daDKWelcomePageEntries
+    },
+    {
+        INSTALL_INTRO_PAGE,
+        daDKIntroPageEntries
+    },
+    {
+        LICENSE_PAGE,
+        daDKLicensePageEntries
+    },
+    {
+        DEVICE_SETTINGS_PAGE,
+        daDKDevicePageEntries
+    },
+    {
+        REPAIR_INTRO_PAGE,
+        daDKRepairPageEntries
+    },
+    {
+        COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
+        daDKComputerPageEntries
+    },
+    {
+        DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
+        daDKDisplayPageEntries
+    },
+    {
+        FLUSH_PAGE,
+        daDKFlushPageEntries
+    },
+    {
+        SELECT_PARTITION_PAGE,
+        daDKSelectPartitionEntries
+    },
+    {
+        CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
+        daDKConfirmDeletePartitionEntries
+    },
+    {
+        SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
+        daDKSelectFSEntries
+    },
+    {
+        FORMAT_PARTITION_PAGE,
+        daDKFormatPartitionEntries
+    },
+    {
+        DELETE_PARTITION_PAGE,
+        daDKDeletePartitionEntries
+    },
+    {
+        INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
+        daDKInstallDirectoryEntries
+    },
+    {
+        PREPARE_COPY_PAGE,
+        daDKPrepareCopyEntries
+    },
+    {
+        FILE_COPY_PAGE,
+        daDKFileCopyEntries
+    },
+    {
+        KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
+        daDKKeyboardSettingsEntries
+    },
+    {
+        BOOT_LOADER_PAGE,
+        daDKBootLoaderEntries
+    },
+    {
+        LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
+        daDKLayoutSettingsEntries
+    },
+    {
+        QUIT_PAGE,
+        daDKQuitPageEntries
+    },
+    {
+        SUCCESS_PAGE,
+        daDKSuccessPageEntries
+    },
+    {
+        BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
+        daDKBootPageEntries
+    },
+    {
+        REGISTRY_PAGE,
+        daDKRegistryEntries
+    },
+    {
+        -1,
+        NULL
+    }
+};
+
+MUI_STRING daDKStrings[] =
+{
+    {STRING_PLEASEWAIT,
+     "   Vent..."},
+    {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
+     "   ENTER = installer   P = Lav prim\91r   E = Lav udviddet   F3 = Afslut"},
+    {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
+     "   ENTER = installer   L = Lav logisk partition   F3 = Afslut"},
+    {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
+     "   ENTER = installer   D = Slet partition   F3 = Afslut"},
+    {STRING_DELETEPARTITION,
+     "   D = Slet partition   F3 = Afslut"},
+    {STRING_PARTITIONSIZE,
+     "St\9brrelse p\86 den nye partition:"},
+    {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
+     "Du har valge at lave en ny prim\91r partition p\86"},
+    {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
+     "Du har valgt at lave en ny udviddet partition p\86"},
+    {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
+     "Du har valge at lave en ny logisk partition p\86"},
+    {STRING_HDDSIZE,
+    "Indtast st\9brrelsen p\86 den nye partition i megabytes."},
+    {STRING_CREATEPARTITION,
+     "   ENTER = Lav partition   ESC = Annuller   F3 = Afslut"},
+    {STRING_PARTFORMAT,
+    "Denne partition vil blive formateret som det n\91ste."},
+    {STRING_NONFORMATTEDPART,
+    "Du har valgt at installere ReactOS til en ny eller uformateret partition."},
+    {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
+    "Systempartitionen er endnu ikke blevet formateret."},
+    {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
+    "Den nye partition er endnu ikke blevet formateret."},
+    {STRING_INSTALLONPART,
+    "Installationen installere ReactOS p\86 partitionen"},
+    {STRING_CHECKINGPART,
+    "Installationen tjekker den valgte partition."},
+    {STRING_QUITCONTINUE,
+    "F3 = Afslut  ENTER = Forts\91t"},
+    {STRING_REBOOTCOMPUTER,
+    "ENTER = Genstart"},
+    {STRING_TXTSETUPFAILED,
+    "Installationen kunne ikke finde '%S'-sektionen\ni TXTSETUP.SIF.\n"},
+    {STRING_COPYING,
+     "   Kopiere filen: %S"},
+    {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
+     "Installationen kopiere filer..."},
+    {STRING_REGHIVEUPDATE,
+    "   Opdatere registreringsdatabasen..."},
+    {STRING_IMPORTFILE,
+    "   Importere %S..."},
+    {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
+    "   Opdatere indstillinger for registrering af sk\91rm..."},
+    {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
+    "   Opdatere indstillinger for sprog..."},
+    {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
+    "   Opdatere indstillinger for tastaturlauout..."},
+    {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
+    "   Tilf\9bjrer tegntabelsinfomation til registrerinsdatabasen..."},
+    {STRING_DONE,
+    "   Udf\9brt..."},
+    {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
+    "   ENTER = Genstart"},
+    {STRING_CONSOLEFAIL1,
+    "Kunne ikke \86bne konsollen\r\n\r\n"},
+    {STRING_CONSOLEFAIL2,
+    "Dette skykdes ofte at du bruger et USB-tastatur\r\n"},
+    {STRING_CONSOLEFAIL3,
+    "USB-tastatuere er endnu ikke fuldt underst\9bttet\r\n"},
+    {STRING_FORMATTINGDISK,
+    "Installationen formatere din disk"},
+    {STRING_CHECKINGDISK,
+    "Installationen tjekker din disk"},
+    {STRING_FORMATDISK1,
+    " Formater partitionen som %S-filesystemet (hurtigformatering) "},
+    {STRING_FORMATDISK2,
+    " Formater partitionen som %S-filesystemet "},
+    {STRING_KEEPFORMAT,
+    " Behold nuv\91rende filsystem (ingen \91ndringer) "},
+    {STRING_HDINFOPARTCREATE,
+    "%I64u %s  harddisk %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) p\86 %wZ."},
+    {STRING_HDDINFOUNK1,
+    "%I64u %s  harddisk %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
+    {STRING_HDDINFOUNK2,
+    "   %c%c  type %lu    %I64u %s"},
+    {STRING_HDINFOPARTDELETE,
+    "p\86 %I64u %s  harddisk %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) p\86 %wZ."},
+    {STRING_HDDINFOUNK3,
+    "p\86 %I64u %s  harddisk %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
+    {STRING_HDINFOPARTZEROED,
+    "Harddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
+    {STRING_HDDINFOUNK4,
+    "%c%c  type %lu    %I64u %s"},
+    {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
+    "p\86 harddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
+    {STRING_HDDINFOUNK5,
+    "%c%c %c %stype %-3u%s                      %6lu %s"},
+    {STRING_HDINFOPARTSELECT,
+    "%6lu %s  harddisk %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) p\86 %S"},
+    {STRING_HDDINFOUNK6,
+    "%6lu %s  harddisk %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
+    {STRING_NEWPARTITION,
+    "Installationen har lavet en ny partition p\86"},
+    {STRING_UNPSPACE,
+    "    %sUpartitioneret plads%s           %6lu %s"},
+    {STRING_MAXSIZE,
+    "MB (maks %lu MB)"},
+    {STRING_EXTENDED_PARTITION,
+    "Udviddet partition"},
+    {STRING_UNFORMATTED,
+    "Ny (uformateret)"},
+    {STRING_FORMATUNUSED,
+    "Ubrugt"},
+    {STRING_FORMATUNKNOWN,
+    "Ukendt"},
+    {STRING_KB,
+    "KB"},
+    {STRING_MB,
+    "MB"},
+    {STRING_GB,
+    "GB"},
+    {STRING_ADDKBLAYOUTS,
+    "Tilf\9bjer tastaturlayouts"},
+    {0, 0}
+};
\ No newline at end of file
index 2d06f54..e0e1757 100644 (file)
@@ -520,7 +520,7 @@ const MUI_LANGUAGE LanguageList[] =
     {L"00000405", L"1250", L"852", L"10029", L"Czech", L"75", csCZPages, csCZErrorEntries, csCZStrings, LatinFonts, csCZLayouts },
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_DA_DK
-    {L"00000406", L"1252", L"850", L"10000", L"Danish", L"61", enUSPages, enUSErrorEntries, enUSStrings, LatinFonts, daDKLayouts },
+    {L"00000406", L"1252", L"850", L"10000", L"Danish", L"61", daDKPages, daDKErrorEntries, daDKStrings, LatinFonts, daDKLayouts },
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_DV_MV
     {L"00000465", L"0", L"1", L"2", L"Dhivehi (Maldives)", L"165", enUSPages, enUSErrorEntries, enUSStrings, UnicodeFonts, dvMVLayouts },