- Swedish translation of calcs, charmap, doskey, more, dxdiag, fontview, kbswitch...
authorOlaf Siejka <caemyr@openmailbox.org>
Sun, 24 Apr 2011 10:05:12 +0000 (10:05 +0000)
committerOlaf Siejka <caemyr@openmailbox.org>
Sun, 24 Apr 2011 10:05:12 +0000 (10:05 +0000)
- Swedish translation adjustments of calc and find

- Fix comments in magnify

Patch by Jan Blomqvist Kinander (JaixBly [at] spray [dot] se)

svn path=/trunk/; revision=51444

23 files changed:
reactos/base/applications/cacls/lang/sv-SE.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cacls/rsrc.rc
reactos/base/applications/calc/lang/sv-SE.rc
reactos/base/applications/charmap/lang/sv-SE.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/charmap/rsrc.rc
reactos/base/applications/cmdutils/doskey/doskey.rc
reactos/base/applications/cmdutils/doskey/lang/sv-SE.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/sv-SE.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/cmdutils/more/rsrc.rc
reactos/base/applications/dxdiag/lang/sv-SE.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/dxdiag/rsrc.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/sv-SE.rc
reactos/base/applications/fontview/fontview.rc
reactos/base/applications/fontview/lang/sv-SE.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/kbswitch/lang/sv-SE.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/kbswitch/rsrc.rc
reactos/base/applications/logoff/lang/sv-SE.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/logoff/rsrc.rc
reactos/base/applications/magnify/lang/sv-SE.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/magnify/magnifier.c
reactos/base/applications/magnify/rsrc.rc
reactos/base/applications/mmc/lang/sv-SE.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/mmc/rsrc.rc

diff --git a/reactos/base/applications/cacls/lang/sv-SE.rc b/reactos/base/applications/cacls/lang/sv-SE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1984661
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,80 @@
+/*
+ * PROJECT:         ReactOS RAPPS
+ * FILE:            \base\applications\cacls\lang\sv-SE.rc
+ * PURPOSE:         Swedish resource file
+ * Translation:     Jaix Bly
+ */
+LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+
+IDS_HELP, "Visar eller ändrar rättighets-kontroll-listor (ACL) av filer\n\n\
+CACLS filnamn  [/T] [/E] [/C] [/G användare:rättighet [...]] [/R användare [...]]\n\
+               [/P användare:rättighet [...]] [/D användare [...]]\n\
+   filnamn       Visar ACL.\n\
+   /T            Ändrer ACL av specificerade filer i\n\
+                 nuvarende katalog och alla undermapper.\n\
+   /E            Redigera ACL istället för erstätta den.\n\
+   /C            Fortsätt vid nekad åtkomst fel.\n\
+   /G användare:rättighet  Medge specificerad användar rättigheter.\n\
+                 rättighet kan vara: L  Läs\n\
+                              S  Skriv\n\
+                              E  Ändra (skriv)\n\
+                              F  Full kontroll\n\
+  /R användare      Återkkalla specificerad användarrättighet (endast giltig med /E).\n\
+  /P användare:rättighet Erstätt specificerad användar rättighet.\n\
+                 rättighet kan vara: I  Ingen\n\
+                               L  Läs\n\
+                               S  Skrive\n\
+                               E  Ändra (skriv)\n\
+                               F  Full kontroll\n\
+   /D användare     Avslå specificerad användare tillgång.\n\
+Wildcards kan användas för att specificere mer än en fil i ett kommando.\n\
+Du kan spesifisere mere enn en användare i en kommando.\n\n\
+Förkortningar:\n\
+   CI - Container Inherit.\n\
+        ACE kommer att bli ärvd av mappar.\n\
+   OI - Object Inherit.\n\
+        ACE kommer att bli ärvd av filer.\n\
+   IO - Inherit Only.\n\
+        ACE gäller inte nuvarende fil/katalog.\n"
+
+IDS_ABBR_CI, "(CI)"
+IDS_ABBR_OI, "(OI)"
+IDS_ABBR_IO, "(IO)"
+IDS_ABBR_FULL, "F"
+IDS_ABBR_READ, "R"
+IDS_ABBR_WRITE, "W"
+IDS_ABBR_CHANGE, "C"
+IDS_ABBR_NONE, "N"
+IDS_ALLOW, ""
+IDS_DENY, "(NEKA)"
+IDS_SPECIAL_ACCESS, "(speciell rättighet:)"
+IDS_GENERIC_READ, "GENERISK_LÄSNING"
+IDS_GENERIC_WRITE, "GENERISK_SKRIVNING"
+IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERISK_KÖRNING"
+IDS_GENERIC_ALL, "GENERISK_ALLT"
+IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FIL_GENERISK_KJØRE"
+IDS_FILE_GENERIC_READ, "FIL_GENERISK_LÄSNING"
+IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FIL_GENERISK_SKRIVNING"
+IDS_FILE_READ_DATA, "FIL_LÄS_DATA"
+IDS_FILE_WRITE_DATA, "FIL_SKRIV_DATA"
+IDS_FILE_APPEND_DATA, "FIL_TILLFÖRA_DATA"
+IDS_FILE_READ_EA, "FIL_LÄS_EA"
+IDS_FILE_WRITE_EA, "FIL_SKRIVA_EA"
+IDS_FILE_EXECUTE, "FIL_KÖRA"
+IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FIL_RADERA_BARN"
+IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FIL_LÄSA_ATTRIBUT"
+IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FIL_SKRIVA_ATTRIBUT"
+IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMALT_TILLÅTNA"
+IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "TILLGÅNG_SYSTEM_SÄKERHET"
+IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIKA_RÄTTIGHETER_ALLT"
+IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RÄTTIGHETER_KRÄVS"
+IDS_SYNCHRONIZE, "SYNKRONISERA"
+IDS_WRITE_OWNER, "SKRIVA_ÄGARE"
+IDS_WRITE_DAC, "SKRIVA_DAC"
+IDS_READ_CONTROL, "LÄSE_KONTROLL"
+IDS_DELETE, "RADERA"
+IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RÄTTIGHETER_ALLT"
+END
index 2585185..d06caca 100644 (file)
@@ -20,6 +20,7 @@
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
+#include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
index a875ed0..2072e9c 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
 /*
  * PROJECT:         ReactOS RAPPS
- * FILE:                  \base\applications\calc\lang\sv-SE.rc
+ * FILE:            \base\applications\calc\lang\sv-SE.rc
  * PURPOSE:         Swedish resource file
- * Translation:      Jaix Bly
+ * Translation:     Jaix Bly
  */
 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -320,7 +320,7 @@ BEGIN
     LTEXT           "ReactOS Kalkylator",IDC_STATIC,120,12,132,8,
                     SS_CENTERIMAGE
     LTEXT           "Version ",IDC_TEXT_VERSION,120,20,132,8,SS_CENTERIMAGE
-    LTEXT           "Skriven av Carlo Bramini",IDC_STATIC,120,32,132,8,
+    LTEXT           "Skriven av Carlo Bramini, Övers.: Jaix Bly",IDC_STATIC,120,32,132,8,
                     SS_CENTERIMAGE
     GROUPBOX        "",IDC_STATIC,112,0,148,52
     GROUPBOX        "",IDC_STATIC,4,56,256,88
@@ -359,7 +359,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Konvertering",                IDM_VIEW_CONVERSION
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Hexadecimal\tF5",           IDM_VIEW_HEX, CHECKED
-        MENUITEM "Desimal\tF6",                IDM_VIEW_DEC, CHECKED
+        MENUITEM "Decimal\tF6",                IDM_VIEW_DEC, CHECKED
         MENUITEM "Oktal\tF7",                  IDM_VIEW_OCT, CHECKED
         MENUITEM "Binär\tF8",                  IDM_VIEW_BIN, CHECKED
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -391,7 +391,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Konvertering",                IDM_VIEW_CONVERSION
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Hexadecimal\tF5",           IDM_VIEW_HEX, CHECKED
-        MENUITEM "Desimal\tF6",                 IDM_VIEW_DEC, CHECKED
+        MENUITEM "Decimal\tF6",                 IDM_VIEW_DEC, CHECKED
         MENUITEM "Oktal\tF7",                  IDM_VIEW_OCT, CHECKED
         MENUITEM "Binär\tF8",                  IDM_VIEW_BIN, CHECKED
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -437,7 +437,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE 
 BEGIN
-    IDS_STRING_LICENSE      "ReactOS Kalkylator är gratis programvara utgivet under GNU GPL licensen.\r\n\r\nDu kan få en kopia av GNU GPL licensen her:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nDu kan också få en översättning av GNU GPL lisensen her:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
+    IDS_STRING_LICENSE      "ReactOS Kalkylator är gratis programvara utgivet under GNU GPL licensen.\r\n\r\nDu kan få en kopia av GNU GPL licensen här:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nDu kan också få en översättning av GNU GPL lisensen här:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
     IDS_MATH_ERROR          "Fel"
     IDS_QUICKHELP           "Snabb hjälp"
 END
@@ -549,10 +549,10 @@ BEGIN
     IDS_ENERGY_FOOT_POUNDS          "Fot-Pound"
     IDS_ENERGY_IT_CALORIES          "International Table Calories"
     IDS_ENERGY_IT_KILOCALORIES      "International Table Kilocalories"
-    IDS_ENERGY_JOULES               "Joules"
-    IDS_ENERGY_KILOJOULES           "Kilojoules"
-    IDS_ENERGY_KILOWATT_HOURS       "Kilowatt timmar"
-    IDS_ENERGY_NUTRITION_CALORIES   "Närings kalorier"
+    IDS_ENERGY_JOULES               "Joule"
+    IDS_ENERGY_KILOJOULES           "Kilojoule"
+    IDS_ENERGY_KILOWATT_HOURS       "Kilowattimmar"
+    IDS_ENERGY_NUTRITION_CALORIES   "Näringskalorier"
     IDS_ENERGY_TH_CALORIES          "Termokemiska kalorier"
 END
 
diff --git a/reactos/base/applications/charmap/lang/sv-SE.rc b/reactos/base/applications/charmap/lang/sv-SE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3b314d0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,40 @@
+/*
+ * PROJECT:         ReactOS RAPPS
+ * FILE:            \base\applications\charmap\lang\sv-SE.rc
+ * PURPOSE:         Swedish resource file
+ * Translation:     Jaix Bly
+ */LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
+CAPTION "Teckenuppsättning"
+FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
+BEGIN
+  LTEXT         "Typsnitt:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
+  COMBOBOX      IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
+  PUSHBUTTON    "Hjälp", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
+  CONTROL       "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
+  LTEXT         "Kopiera tecken:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
+  CONTROL       "",IDC_TEXTBOX,RICHEDIT_CLASS,ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
+  DEFPUSHBUTTON "Välj", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
+  PUSHBUTTON    "Kopiera", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
+  //AUTOCHECKBOX  "Avansert visning", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+  //EDITTEXT      IDC_DISPLAY,  8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
+CAPTION "Om Teckenuppsättning"
+FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+  LTEXT         "Teckenuppsättning v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
+  PUSHBUTTON    "Stäng", IDOK, 75, 162, 44, 15
+  ICON          IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+  EDITTEXT      IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_LICENSE   "Detta programmet är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren enligt GNU General Public License som är utgivet av Free Software Foundation;  version 2, eller (om du så önskar) alla senare versioner.\r\n\r\nDette programmet er utgivet i hopp om att det skall kunne användas, men DET FINNS INGA GARANTIER; även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.  Se på GNU General Public Licensen för mer detaljer.\r\n\r\nDu skall ha motagit en kopia av GNU General Public Licensen tillsammans med detta programmet; om du inte har fått det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA."
+  IDS_ABOUT     "O&m..."
+END
index 045d05c..9d902e4 100644 (file)
@@ -24,6 +24,7 @@ IDI_ICON ICON "res/charmap.ico"
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
+#include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
index d469d09..80cb5ba 100644 (file)
@@ -10,4 +10,5 @@
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/pl-PL.rc"
+#include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/doskey/lang/sv-SE.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/doskey/lang/sv-SE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a03b80a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,33 @@
+/*
+ * PROJECT:         ReactOS RAPPS
+ * FILE:            \base\applications\cmdutils\doskey\lang\sv-SE.rc
+ * PURPOSE:         Swedish resource file
+ * Translation:     Jaix Bly
+ */
+ LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+
+IDS_HELP, "Hanterar commandoradseditering; settings, history, and macros.\n\
+\n\
+DOSKEY [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=exe] [/HISTORY] [/LISTSIZE=size]\n\
+       [/REINSTALL] [/MACROS[:exe | :ALL]] [/MACROFILE=file] [macroname=[text]]\n\
+\n\
+  /INSERT             Sätter på insert mode.\n\
+  /OVERSTRIKE         Stänger av insert mode.\n\
+  /EXENAME=exename    Ställer in vilket program som ska visas/ändra historia\n\
+                      och macros för. Standardinställning är cmd.exe.\n\
+  /HISTORY            Visar kommando historian.\n\
+  /LISTSIZE=size      Ställer in antal kommandon per historebuffer.\n\
+  /REINSTALL          Rensar kommandohistorien.\n\
+  /MACROS             Visa makrodefinitioner.\n\
+  /MACROS:exename     Visa makrodefinitioner för ett specifikt program.\n\
+  /MACROS:ALL         Visa makrodefinitioner för all program.\n\
+  /MACROFILE=file     Laddar makrodefinitioner från file.\n\
+  macroname           Specificerar namnet på ett makro man vill skapa.\n\
+  text                Specificerar utbytestexten för macrot.\n"
+
+IDS_INVALID_MACRO_DEF, "Ogiltig makrodefinition: %s\n"
+
+END
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/sv-SE.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/sv-SE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..81aa7bd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,21 @@
+/*
+ * PROJECT:         ReactOS RAPPS
+ * FILE:            \reactos\base\applications\cmdutils\more\lang\sv-SE.rc
+ * PURPOSE:         Swedish resource file
+ * Translation:     Jaix Bly
+ */
+LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_USAGE, "Visa data sida-efter-sida på skärmen.\n\n\
+  MORE < [Enhet:][Mapp]Filnamn\n\
+  Kommando | MORE \n\
+  MORE [Enhet:][Mapp]Filnamn\n\n\
+  [Enhet:][Mapp]Filnamn    En fil, Välj innehåll som skall visas.\n\
+  Kommando\t\t     Ett kommando, Välj vad som skall visas.\n\n\
+  vid prompten ""-- Fortsätt --"" du kan trycka valfri knapp för att visa nästa sida.\n"
+
+  IDS_CONTINUE, " -- Fortsätt (100%) -- "
+  IDS_FILE_ACCESS, "Får inte tillgång till filen %s."
+END
index 7ef6cef..5677c45 100644 (file)
@@ -15,4 +15,5 @@
 #include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
+#include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
diff --git a/reactos/base/applications/dxdiag/lang/sv-SE.rc b/reactos/base/applications/dxdiag/lang/sv-SE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..eb27eb5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,232 @@
+/*
+ * PROJECT:         ReactOS RAPPS
+ * FILE:            \base\applications\dxdiag\lang\sv-SE.rc
+ * PURPOSE:         Swedish resource file
+ * Translation:     Jaix Bly
+ */
+ LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 478, 280
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
+    WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
+    WS_THICKFRAME
+CAPTION "ReactX-diagnos program"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
+    PUSHBUTTON "&Hjälp", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "&Nästa sida", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Spara all information...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Avsluta", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Detta verktyget rapporterar detaljerad information om ReactX komponenter och enheter som är installerade på ditt system.", -1, 10, 10, 443, 17
+    LTEXT "Om du vet vilket område som skapar problemer, välger du den aktuella kategorin ovanför. Om inte, kan du använda knappen ""Nästa sida"" nedanför för att besöka alla sidorna sekventiellt.", -1, 10, 30, 443, 25
+    GROUPBOX "System Information", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
+    LTEXT "Nuvarende Datum/Tid:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Datornamn:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Operativsystem:", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Språk:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Systemtillverkare:", -1, 70, 110, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Systemmodell:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Processor:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Minne:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Växlingsfil:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "ReactX-version:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
+END
+
+IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Enhet", -1, 10, 10, 250, 100
+    RTEXT "Namn:", -1, 20, 25, 70, 10
+    RTEXT "Fabrikat:", -1, 20, 35, 70, 10
+    RTEXT "Chip typ:", -1, 20, 45, 70, 10
+    RTEXT "DAC type:", -1, 20, 55, 70, 10
+    RTEXT "Uppskattat total minne:", -1, 20, 65, 70, 10
+    RTEXT "Aktuellt Bildskärmsläge:", -1, 20, 75, 70, 10
+    RTEXT "Bildskärm:", -1, 20, 85, 70, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 95, 55, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 150, 10
+
+    GROUPBOX "Drivrutiner", -1, 270, 10, 190, 100
+    RTEXT "Huvuddrivrutin:", -1, 275, 25, 55, 10
+    RTEXT "Version:", -1, 275, 35, 55, 10
+    RTEXT "Datum:", -1, 275, 45, 55, 10
+    RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
+    RTEXT "Mini-VDD:", -1, 275, 65, 55, 10
+    RTEXT " vvdddVDD:", -1, 275, 75, 55, 10
+    RTEXT "DDI Version:", -1, 275, 85, 55, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 335, 35, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 335, 35, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 335, 45, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 335, 55, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 335, 65, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 335, 75, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 335, 85, 100, 10
+
+    GROUPBOX "ReactX-Funktioner", -1, 10, 115, 450, 60
+    RTEXT "DirectDraw-accelerasjon:", -1, 15, 130, 110, 12
+    RTEXT "Direct3D-accelerasjon:", -1, 15, 145, 110, 12
+    RTEXT "AGP-strukturaccelleration:", -1, 15, 160, 110, 12
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
+    PUSHBUTTON "Aktiverad", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Aktiverad", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Aktiverad", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Testa DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 80, 14
+    PUSHBUTTON "Testa Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 80, 14, WS_DISABLED
+
+    GROUPBOX "Anmärkningar", -1, 10, 180, 450, 40
+    EDITTEXT  IDC_TEXT_INFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+END
+
+
+IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Enhet", -1, 10, 10, 250, 100
+    RTEXT "Namn:", -1, 20, 25, 70, 10
+    RTEXT "Maskinvaru-ID:", -1, 20, 35, 70, 10
+    RTEXT "Tillverkarens ID:", -1, 20, 45, 70, 10
+    RTEXT "Produkt-ID:", -1, 20, 55, 70, 10
+    RTEXT "Typ:", -1, 20, 65, 70, 10
+    RTEXT "Standard enhet:", -1, 20, 75, 70, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
+    GROUPBOX "Drivrutiner", -1, 270, 10, 190, 100
+    RTEXT "Namn:", -1, 275, 25, 55, 10
+    RTEXT "Version:", -1, 275, 35, 55, 10
+    RTEXT "Datum:", -1, 275, 45, 55, 10
+    RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
+    RTEXT "Andra filer:", -1, 275, 65, 55, 10
+    RTEXT "Leverantör:", -1, 275, 75, 55, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
+    GROUPBOX "ReactX-Funktioner", -1, 10, 115, 450, 60
+    CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
+    RTEXT "Maskinvara ljud\nAccelerationsnivå:", -1, 20, 135, 90, 20
+    PUSHBUTTON "Testa DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 80, 14
+    GROUPBOX "Anmärkningar", -1, 10, 180, 450, 40
+    EDITTEXT  IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+END
+
+
+IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "DirektInput-enheter", -1, 10, 10, 452, 80
+    CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
+    GROUPBOX "Indata enheter", -1, 10, 100, 452, 60
+    CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
+    GROUPBOX "Information", -1, 10, 170, 452, 50
+    EDITTEXT  IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Registad DirectPlay tjänesteleverantör", -1, 10, 10, 452, 80
+    CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
+END
+
+IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_MAIN_DIALOG "ReactX diagnostikverktyg"
+       IDS_SYSTEM_DIALOG "System"
+       IDS_DISPLAY_DIALOG "Skärm"
+       IDS_SOUND_DIALOG "Ljud"
+       IDS_MUSIC_DIALOG "Musik"
+       IDS_INPUT_DIALOG "Indata"
+       IDS_NETWORK_DIALOG "Nätverk"
+       IDS_HELP_DIALOG "Hjälp"
+       IDS_FORMAT_MB "%I64uMB RAM"
+       IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB använt, %I64u MB tillgängligt"
+       IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u processor)"
+       IDS_FORMAT_MPPROC  "%s (%u procesorer)"
+       IDS_VERSION_UNKNOWN "Okänd version"
+       IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "Kopplad till"
+       IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "Kopplad från"
+       IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "Okänd"
+       IDS_DEVICE_NAME "Enhetsnamn"
+       IDS_DEVICE_STATUS "Status"
+       IDS_DEVICE_CONTROLLER "Kontroller ID"
+       IDS_DEVICE_MANUFACTURER "Tillverkarens ID"
+       IDS_DEVICE_PRODUCT "Produkt ID"
+       IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Force Feedback-driver"
+       IDS_NOT_APPLICABLE "Icke applicerbar"
+       IDS_OPTION_YES "Ja"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Namn"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "Register"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Fil"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Version"
+       IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "DirectPlay8-Modem Service Provider"
+       IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "DirectPlay8 Serial Service Provider"
+       IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "DirectPlay8 IPX Service Provider"
+       IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "DirectPlay8-TCP/IP Service Provider"
+       IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Internet TCP/IP koppling for DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "IPX koppling for DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Modem koppling for DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Serial kopplig for DirectPlay"
+       IDS_REG_SUCCESS "OK"
+       IDS_REG_FAIL "Fel"
+       IDS_DDTEST_ERROR "Testet misslyckes!"
+       IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Detta kommer att starta DirecDraw enhetstest. Fortsätta?"
+       IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "Denna testen kommer att använda DirectDraw för att rita svarta och vita rektangular primära ytan. Fortsätta?"
+       IDS_DDPRIMARY_RESULT "Såg du svarta och vite rektanglar?"
+       IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "Denna testen kommer att använda DirectDraw för att rita i en offscreen buffert. En animerad vit rektangel kommer att ritas. Fortsätta?"
+       IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Såg du en vit animerad rektangel?"
+       IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "Denna testen kommer att använda DirectDraw för att rita i fullskärmsläge. En animerad vit rektangel kommer att ritas. Fortsätta?"
+       IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Såg du en vit animerad rektangel i fullskärmsläge?"
+       IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u MB"
+       IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u bit)(%uHz)"
+       IDS_OPTION_NO "Nej"
+       IDS_D3DTEST_DESCRIPTION "Detta kommer att starta Direct3D enhetstest. Fortsätt?"
+       IDS_D3DTEST_D3Dx "Detta testet kommer att använda hårdvaruaccellererad Direct3D %u enheten."
+END
index eef95d5..b0539e3 100644 (file)
@@ -17,6 +17,7 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
+#include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/ua-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 //#include "lang/zh-TW.rc"
index 12b9fa5..c70cddd 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@ BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Skriver ut alla rader i en fil som innehåller en sträng.\n\n\
   FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""sträng"" [ fil... ]\n\
-    /C  Räkna nummren av linjer som innehåller en strängen\n\
+    /C  Räkna antalet linjer som innehåller en strängen\n\
     /I  Ignorera skiftläge\n\
     /N  Antal visade rader, börjar på 1\n\
     /V  Skriver ut rader som inte innehåller strängen"
index b6b325b..ff75e1d 100644 (file)
@@ -23,6 +23,7 @@ END
 #include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
+#include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
diff --git a/reactos/base/applications/fontview/lang/sv-SE.rc b/reactos/base/applications/fontview/lang/sv-SE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5756fbe
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,22 @@
+/*
+ * PROJECT:         ReactOS RAPPS
+ * FILE:            \base\applications\fontview\lang\sv-SE.rc
+ * PURPOSE:         Swedish resource file
+ * Translation:     Jaix Bly
+ */
+LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_QUIT, "Avsluta"
+       IDS_PRINT, "Skriv ut"
+       IDS_STRING, "Jackdaws love my big sphinx of quartz. 1234567890"
+       IDS_ERROR, "Fel"
+       IDS_ERROR_NOMEM, "Det er inte nog minne för att slutföre operationen."
+       IDS_ERROR_NOFONT, "Filen %1 är inte en giltig typsnittsfil."
+       IDS_ERROR_NOCLASS, "Kunde inte initialisera Windows klassen."
+       IDS_ERROR_BADCMD, "Ingen typsnittsfil är angiven.\nSyntaxs:\n  fontview.exe <typsnittsfil>"
+END
+
+
+
diff --git a/reactos/base/applications/kbswitch/lang/sv-SE.rc b/reactos/base/applications/kbswitch/lang/sv-SE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..74f63bb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,17 @@
+/*
+ * PROJECT:         ReactOS RAPPS
+ * FILE:            \base\applications\dxdiag\lang\sv-SE.rc
+ * PURPOSE:         Swedish resource file
+ * Translation:     Jaix Bly
+ */
+LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDR_POPUP MENU
+BEGIN
+    POPUP "popup"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Inställingar...",  ID_PREFERENCES
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Avsluta",            ID_EXIT
+    END
+END
index b3a70f2..08c162e 100644 (file)
@@ -11,6 +11,7 @@
 #include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
+#include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
diff --git a/reactos/base/applications/logoff/lang/sv-SE.rc b/reactos/base/applications/logoff/lang/sv-SE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..37d8f9e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,22 @@
+/*
+ * PROJECT:         ReactOS RAPPS
+ * FILE:            \base\applications\logoff\lang\sv-SE.rc
+ * PURPOSE:         Swedish resource file
+ * Translation:     Jaix Bly
+ */
+LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+
+IDS_USAGE, "Avbryter en session.\n\n\
+  /v\t\tVisar information om de utförda handlingarna.\n\
+  /?\t\tViser denne informationen.\n\n"
+
+IDS_LOGOFF_REMOTE, "Avbryter session på en fjärrdatorn"
+IDS_LOGOFF_LOCAL, "Avbryter session på denna datorn."
+
+IDS_ILLEGAL_PARAM, "En eller flera ogiltiga parametrar.\n"
+END
+
+/* EOF */
index d215ef6..ac8804a 100644 (file)
@@ -17,6 +17,7 @@
 #include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
+#include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
diff --git a/reactos/base/applications/magnify/lang/sv-SE.rc b/reactos/base/applications/magnify/lang/sv-SE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..941808e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,64 @@
+LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDC_MAGNIFIER MENU
+BEGIN
+    POPUP "&Arkiv"
+    BEGIN
+        MENUITEM "A&vsluta",                       IDM_EXIT
+        MENUITEM "&Inställningar",                    IDM_OPTIONS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Om...",                  IDM_ABOUT
+    END
+END
+
+IDC_MAGNIFIER ACCELERATORS
+BEGIN
+    "?",            IDM_ABOUT,              ASCII,  ALT
+    "/",            IDM_ABOUT,              ASCII,  ALT
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22, 17, 220, 75
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Om"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    ICON            IDI_ICON,IDC_MYICON,14,9,20,20
+    LTEXT           "Forstoringsglaset Version 1.0",IDC_STATIC,49,10,119,8,SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)\n Översatt: Jaix Bly",IDC_STATIC,48,24,125,22
+    PUSHBUTTON      "OK",IDOK,162,48,50,14
+END
+
+IDD_DIALOGOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 153, 182
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Förstoringsglaset Inställning"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "Stäng",IDOK,96,161,50,14
+    PUSHBUTTON      "Hjälp",IDC_BUTTON_HELP,38,161,50,14
+    LTEXT           "Forstorings nivå:",IDC_STATIC,6,8,68,8
+    COMBOBOX        IDC_ZOOM,72,6,63,66,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    GROUPBOX        "Spårning",IDC_STATIC,7,25,139,59
+    GROUPBOX        "Precentation",IDC_STATIC,7,87,139,57
+    CONTROL         "Följ muspekaren",IDC_FOLLOWMOUSECHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,42,114,10
+    CONTROL         "Följ tangentmarkören",IDC_FOLLOWKEYBOARDCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,54,114,10
+    CONTROL         "Följ textredigering",IDC_FOLLOWTEXTEDITINGCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,66,114,10
+    CONTROL         "Invertera Färger",IDC_INVERTCOLORSCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,102,114,10
+    CONTROL         "Starta minimerad",IDC_STARTMINIMIZEDCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,114,114,10
+    CONTROL         "Visa förstoring",IDC_SHOWMAGNIFIERCHECK,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,18,126,114,10
+END
+
+IDD_WARNINGDIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 97
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION
+CAPTION "ReactOS Förstoringsglas"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,193,76,50,14
+    ICON            IDI_ICON,IDC_STATIC,7,17,20,20
+    LTEXT           "Förstoringsglaset är ämnad att ge en en minimum nivå av funktionalitet for användare med något försvagad syn. De flesta användare med försvagad syn behöver ett forstoringsprogram med fler funktioner för dagligt bruk.",IDC_STATIC,36,7,207,33
+    CONTROL         "Visa inte detta meddelande igen",IDC_SHOWWARNINGCHECK, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,43,80,137,10
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE           "Förstoringsglaset"
+END
index 4c2b4f6..af03586 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
  * PROJECT:     ReactOS Magnify
  * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
  * FILE:        base/applications/magnify/magnifier.c
- * PURPOSE:
+ * PURPOSE:     Magnification of parts of the screen.
  * COPYRIGHT:   Copyright 2007 Marc Piulachs <marc.piulachs@codexchange.net>
  *
  */
@@ -78,19 +78,19 @@ int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLin
 
 
 
-//
-//  FUNCTION: MyRegisterClass()
-//
-//  PURPOSE: Registers the window class.
-//
-//  COMMENTS:
-//
-//    This function and its usage are only necessary if you want this code
-//    to be compatible with Win32 systems prior to the 'RegisterClassEx'
-//    function that was added to Windows 95. It is important to call this function
-//    so that the application will get 'well formed' small icons associated
-//    with it.
-//
+/*
+ *  FUNCTION: MyRegisterClass()
+ *
+ *  PURPOSE: Registers the window class.
+ *
+ *  COMMENTS:
+ *
+ *    This function and its usage are only necessary if you want this code
+ *    to be compatible with Win32 systems prior to the 'RegisterClassEx'
+ *    function that was added to Windows 95. It is important to call this function
+ *    so that the application will get 'well formed' small icons associated
+ *    with it.
+ */
 ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
 {
     WNDCLASS wc;
@@ -109,16 +109,16 @@ ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
     return RegisterClass(&wc);
 }
 
-//
-//   FUNCTION: InitInstance(HINSTANCE, int)
-//
-//   PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
-//
-//   COMMENTS:
-//
-//        In this function, we save the instance handle in a global variable and
-//        create and display the main program window.
-//
+/*
+ *  FUNCTION: InitInstance(HINSTANCE, int)
+ *
+ *  PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
+ *
+ *   COMMENTS:
+ *
+ *        In this function, we save the instance handle in a global variable and
+ *        create and display the main program window.
+ */
 BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
 {
    hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable
@@ -283,16 +283,16 @@ void Draw(HDC aDc)
     ReleaseDC(hDesktopWindow, desktopHdc);
 }
 
-//
-//  FUNCTION: WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)
-//
-//  PURPOSE:  Processes messages for the main window.
-//
-//  WM_COMMAND - process the application menu
-//  WM_PAINT   - Paint the main window
-//  WM_DESTROY - post a quit message and return
-//
-//
+/*
+ *  FUNCTION: WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)
+ *
+ *  PURPOSE:  Processes messages for the main window.
+ *
+ *  WM_COMMAND - process the application menu
+ *  WM_PAINT   - Paint the main window
+ *  WM_DESTROY - post a quit message and return
+ *
+ */
 LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 {
     int wmId;
index 848be8c..9772200 100644 (file)
@@ -13,6 +13,7 @@
 #include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
+#include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"
diff --git a/reactos/base/applications/mmc/lang/sv-SE.rc b/reactos/base/applications/mmc/lang/sv-SE.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cefb5e9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,21 @@
+LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDM_CONSOLEROOT MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Arkiv"
+    BEGIN
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Avsluta\tAlt+F4", ID_FILE_EXIT
+    END
+
+    POPUP "&Hjälp"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Om ReactOS Management Console...", ID_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_APPTITLE "ReactOS Management Console"
+    IDS_CONSOLETITLE "Konsoll%1!u!"
+END
index c50e979..0a5becd 100644 (file)
@@ -17,6 +17,7 @@
 #include "lang/pt-BR.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
+#include "lang/sv-SE.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/zh-CN.rc"
 #include "lang/zh-TW.rc"