[TRANSLATIONS] Romanian translation update by Ștefan Fulea. CORE-9516
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Fri, 10 Apr 2015 19:20:55 +0000 (19:20 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Fri, 10 Apr 2015 19:20:55 +0000 (19:20 +0000)
svn path=/trunk/; revision=67139

31 files changed:
reactos/base/applications/cmdutils/tree/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/dxdiag/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mplay32/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mstsc/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/regedit/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/sndrec32/lang/ro-RO.rc
reactos/base/setup/usetup/lang/ro-RO.h
reactos/base/setup/vmwinst/lang/ro-RO.rc
reactos/base/shell/explorer/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/shellext/ntobjshex/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Ro.rc
reactos/dll/win32/cryptui/lang/cryptui_Ro.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/jscript/lang/jscript_Ro.rc
reactos/dll/win32/mycomput/lang/ro-RO.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/mycomput/mycomput.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/rasdlg/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/shdoclc/lang/Ro.rc
reactos/dll/win32/shell32/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/winmm/lang/winmm_Ro.rc

index 79a39d2..abb9daf 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
+/* Transl. Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_USAGE "Afișează o structura de fișiere a unui director sau unități de stocare.\n\n\
+    IDS_USAGE "Afișează o structură de fișiere a unui director sau unități de stocare.\n\n\
 TREE [unitate:][cale] [/F] [/A]\n\n\
 \t/F   Afișează numele fișierelor din fiecare director.\n\
 \t/A   Folosește ASCII în loc de caractere extinse.\n"
index 69fec0a..4d8df3e 100644 (file)
@@ -24,7 +24,7 @@ IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 462, 220
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Acest instrument oferă informații detaliate despre componentele ReactX și modulele pilot instalate în sistem. De asemenea, vă permite testarea funcționalităților, diagnosticarea problemelor, precum și modificarea configurației de sistem pentru obținerea de rezultate optime.", -1, 10, 10, 443, 17
+    LTEXT "Acest instrument oferă informații detaliate despre componentele ReactX și modulele-pilot instalate în sistem. De asemenea, vă permite testarea funcționalităților, diagnosticarea problemelor, precum și modificarea configurației de sistem pentru obținerea de rezultate optime.", -1, 10, 10, 443, 17
     LTEXT "Dacă aveți la cunoștință careva probleme la o anumită categorie, mergeți la compartimentul corespunzător de mai sus. Altfel, puteți utiliza butonul „Următorul compartiment” de mai jos pentru a trece secvențial prin fiecare categorie.", -1, 10, 30, 443, 25
     GROUPBOX "Informații despre sistem", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
     LTEXT "Data/Ora curentă:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
@@ -70,8 +70,8 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 150, 10
-    GROUPBOX "Modulul pilot", -1, 270, 10, 190, 100
-    RTEXT "Modulul primar:", -1, 275, 25, 55, 10
+    GROUPBOX "Modúl-pilot", -1, 270, 10, 190, 100
+    RTEXT "Modulul-pilot primar:", -1, 275, 25, 55, 10
     RTEXT "Versiune:", -1, 275, 35, 55, 10
     RTEXT "Dată:", -1, 275, 45, 55, 10
     RTEXT "Semnăt. WHQL:", -1, 275, 55, 55, 10
@@ -118,7 +118,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
     LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
-    GROUPBOX "Modulul pilot", -1, 270, 10, 190, 100
+    GROUPBOX "Modúl-pilot", -1, 270, 10, 190, 100
     RTEXT "Nume:", -1, 275, 25, 55, 10
     RTEXT "Versiune:", -1, 275, 35, 55, 10
     RTEXT "Dată:", -1, 275, 45, 55, 10
index 70ee6a0..4c35aef 100644 (file)
@@ -50,14 +50,14 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_MODE_UNKNOWN "Unknown"
-    IDS_MODE_OPEN "Opened"
-    IDS_MODE_STOP "Stopped"
-    IDS_MODE_PLAY "Playing"
-    IDS_MODE_PAUSE "Paused"
-    IDS_MODE_RECORD "Recording"
-    IDS_MODE_SEEK "Seeking"
-    IDS_MODE_NOT_READY "Not ready"
+    IDS_MODE_UNKNOWN "Nespecificat"
+    IDS_MODE_OPEN "Deschis"
+    IDS_MODE_STOP "Oprit"
+    IDS_MODE_PLAY "În curs"
+    IDS_MODE_PAUSE "Întrerupt"
+    IDS_MODE_RECORD "Se înregistrează"
+    IDS_MODE_SEEK "Se caută"
+    IDS_MODE_NOT_READY "Nepregătit"
     IDS_ALL_TYPES_FILTER "Toate admisibile"
     IDS_TOOLTIP_PLAY "Redare conținut multimedia"
     IDS_TOOLTIP_STOP "Oprirea lecturii"
@@ -66,7 +66,7 @@ BEGIN
     IDS_TOOLTIP_SEEKBACK "Derulează înapoi"
     IDS_TOOLTIP_SEEKFORW "Derulează înainte"
     IDS_TOOLTIP_FORWARD "Salt la următor"
-    IDS_TOOLTIP_PAUSE "Pause"
+    IDS_TOOLTIP_PAUSE "Întrerupere"
     IDS_APPTITLE "Lector multimedia"
     IDS_PLAY "Lecturare"
     IDS_DEFAULTMCIERRMSG "Nu există descriere pentru această eroare."
index 2209b68..9f237ae 100644 (file)
@@ -68,8 +68,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Moduri de pornire sistem", -1, 10, 10, 340, 150, 0, WS_EX_TRANSPARENT
-    CONTROL "&Pornire normală - încarcă toate serviciile și modulele pilot", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 260, 10
-    CONTROL "Pornire de &diagnostic - încarcă doar modulele pilot de bază", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 260, 10
+    CONTROL "&Pornire normală - încarcă toate serviciile și modulele-pilot", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 260, 10
+    CONTROL "Pornire de &diagnostic - încarcă doar modulele-pilot de bază", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 260, 10
     CONTROL "Pornire &selectivă", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 260, 10
     AUTOCHECKBOX "P&rocesează fișierul SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 260, 10
     AUTOCHECKBOX "În&carcă serviciile de sistem", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 260, 10
index e29dd21..5da14fe 100644 (file)
@@ -117,7 +117,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", WS_BORDER | WS_CHILDWINDOW |
             WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
             TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP, 8, 151, 234, 67
-    LTEXT "Unele servicii depind de alte servicii sau module de sistem și de ordinea încărcării în grup. Dacă o componentă de sistem este oprită sau nu are o funcționare corespunzătoare, serviciile dependente pot fi și ele afectate.", IDC_STATIC, 8, 7, 238, 26
+    LTEXT "Unele servicii depind de alte servicii sau modúle de sistem și de ordinea încărcării în grup. Dacă o componentă de sistem este oprită sau nu are o funcționare corespunzătoare, serviciile dependente pot fi și ele afectate.", IDC_STATIC, 8, 7, 238, 26
     LTEXT "Acest serviciu depinde de următoarele componente:", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
     LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
 END
index 077a55c..420f166 100644 (file)
@@ -1,8 +1,7 @@
 /* 
  * FILE:        base/applications/mstsc/lang/ro-RO.rc
  *              ReactOS Project (http://www.reactos.org)
- * TRANSLATOR:  Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum at fulea.stefan)
- * LAST CHANGE: 2011-12-18  minor changes
+ * TRANSLATOR:  Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
  
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
@@ -19,8 +18,8 @@ BEGIN
     LTEXT "Nume utilizator:", IDC_STATIC, 47, 58, 58, 8
     COMBOBOX IDC_SERVERCOMBO, 79, 39, 141, 150, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_NAMEEDIT, 110, 55, 110, 14, WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON "Pă&strează", IDC_SAVE, 57, 139, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Păstrare în…", IDC_SAVEAS, 112, 139, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Păstrează", IDC_SAVE, 57, 139, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Păst&rare în…", IDC_SAVEAS, 112, 139, 60, 14
     PUSHBUTTON "&Deschidere…", IDC_OPEN, 177, 139, 50, 14
     ICON "", IDC_CONNICON, 16, 114, 20, 20
     LTEXT "Puteți păstra preferințele curente de conectare sau puteți deschide preferințe existente.", IDC_STATIC, 50, 115, 172, 20
@@ -59,10 +58,10 @@ BEGIN
     IDS_TAB_GENERAL "Generale"
     IDS_TAB_DISPLAY "Ecran"
     IDS_256COLORS "256 culori"
-    IDS_HIGHCOLOR15 "32,768 culori (15 biți)"
-    IDS_HIGHCOLOR16 "65,536 culori (16 biți)"
-    IDS_HIGHCOLOR24 "16,777,216 culori (24 biți)"
-    IDS_HIGHCOLOR32 "Highest Quality (32 bit)"
+    IDS_HIGHCOLOR15 "Calitate înaltă (15 biți)"
+    IDS_HIGHCOLOR16 "Calitate înaltă (16 biți)"
+    IDS_HIGHCOLOR24 "Calitate foto (24 biți)"
+    IDS_HIGHCOLOR32 "Calitate maximă (32 biți)"
     IDS_PIXEL "%lux%lu pixeli"
     IDS_FULLSCREEN "Pe tot ecranul"
     IDS_BROWSESERVER "<Căutare mai multe…>"
index 63fd6e3..1000e41 100644 (file)
@@ -66,20 +66,20 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Generale", -1, 4, 2, 240, 61
     AUTOCHECKBOX "&Păstrează poziția ferestrei", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
     AUTOCHECKBOX "Actualizea&ză la pornire lista programelor disponibile", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
-    AUTOCHECKBOX "&Menține jurnal de instalare/dezinstalare a programelor", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+    AUTOCHECKBOX "Menține j&urnal de instalare/dezinstalare a programelor", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
     GROUPBOX "Descărcări", -1, 4, 65, 240, 51
     LTEXT "Dosarul pentru descărcări:", -1, 16, 75, 100, 9
     EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
     PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
     AUTOCHECKBOX "Șt&erge aplicația de instalare după instalarea programului", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
-    GROUPBOX "Proxy", -1, 4, 116, 240, 76
+    GROUPBOX "Mandatar", -1, 4, 116, 240, 76
     CONTROL "Configur&ația mandatar din sistem", IDC_PROXY_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 130, 210, 10
     CONTROL "Di&rect (fără mandatar)", IDC_NO_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 145, 210, 10
     CONTROL "Man&datar", IDC_USE_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 160, 74, 10
     EDITTEXT IDC_PROXY_SERVER, 90, 160, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
     LTEXT "excepție pentru", -1, 27, 175, 64, 10
     EDITTEXT IDC_NO_PROXY_FOR, 90, 175, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "&Implicite", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 195, 60, 14
+    PUSHBUTTON "I&mplicite", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 195, 60, 14
     PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 116, 195, 60, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 181, 195, 60, 14
 END
@@ -167,7 +167,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CAT_AUDIO "Audio"
     IDS_CAT_DEVEL "Dezvoltare"
-    IDS_CAT_DRIVERS "Module pilot"
+    IDS_CAT_DRIVERS "Modúle-pilot"
     IDS_CAT_EDU "Educație"
     IDS_CAT_ENGINEER "Inginerie"
     IDS_CAT_FINANCE "Finanțe"
@@ -201,6 +201,6 @@ BEGIN
     IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Dosarul specificat nu există. Doriți crearea lui?"
     IDS_APP_REG_REMOVE "Sigur doriți să ștergeți datele din registru pentru această aplicațe?"
     IDS_INFORMATION "Informație"
-    IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Unable to download the package! Address not found!"
+    IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Pachetul nu poate fi descărcat! Adresa nu este găsită!"
     IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nu se pot elimina datele din registru pentru acest program!"
 END
index 604ede6..a0deb14 100644 (file)
@@ -239,7 +239,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Nedeterminată", IDC_UNDETERMINED, 18, 230, 50, 8, WS_DISABLED
     LTEXT "Partajată", IDC_SHARED, 18, 240, 48, 8, WS_DISABLED
     LTEXT "Dispozitiv, exclusivă", IDC_DEVICE_EXCLUSIVE, 75, 230, 74, 8, WS_DISABLED
-    LTEXT "Modul pilot, exclusivă", IDC_DRIVER_EXCLUSIVE, 75, 240, 74, 8, WS_DISABLED
+    LTEXT "Modúl-pilot, exclusivă", IDC_DRIVER_EXCLUSIVE, 75, 240, 74, 8, WS_DISABLED
     RTEXT "Tip interfață:", IDC_STATIC, 158, 220, 57, 8
     LTEXT "", IDC_INTERFACETYPE, 218, 220, 66, 8
     RTEXT "Număr magistrală:", IDC_STATIC, 155, 230, 60, 8
index a8e95b0..170e27a 100644 (file)
@@ -29,9 +29,9 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Nou", ID_FILE_NEW
         MENUITEM "&Deschidere…", ID_FILE_OPEN
-        MENUITEM "Pă&strează", ID_FILE_SAVE, GRAYED
-        MENUITEM "&Păstrare în…", ID_FILE_SAVEAS, GRAYED
-        MENUITEM "&Reconstituire…", ID_FILE_RESTORE, GRAYED
+        MENUITEM "&Păstrează", ID_FILE_SAVE, GRAYED
+        MENUITEM "Păst&rare în…", ID_FILE_SAVEAS, GRAYED
+        MENUITEM "Re&constituire…", ID_FILE_RESTORE, GRAYED
         MENUITEM "Pr&oprietăți…", ID_FILE_PROPERTIES
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "I&eșire", ID_FILE_EXIT
index 84042ca..6cac64a 100644 (file)
@@ -1382,7 +1382,7 @@ MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
     },
     {
         //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
-        "Fi­ierul TXTSETUP.SIF conîine o semnÇturÇ invalidÇ.",
+        "Fi­ierul TXTSETUP.SIF conîine o semnÇturÇ nevalidÇ.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
@@ -1555,7 +1555,7 @@ MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
     },
     {
         //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
-        "Nu se poate seta sistemul de localizare.\n",
+        "Nu se poate institui sistemul de localizare.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
@@ -1566,14 +1566,14 @@ MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
     },
     {
         //ERROR_UPDATE_GEOID,
-        "Nu s-a reu­it setarea geo id.",
+        "Nu s-a reu­it instituirea de geo id.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
         //ERROR_DIRECTORY_NAME,
-        "Invalid directory name.\n"
+        "Numele de director este nevalid.\n"
         "\n"
-        "  * Press any key to continue."
+        "  * Tastaîi pentru a continua."
     },
     {
         //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
index 6c09354..51dcb76 100644 (file)
@@ -8,24 +8,24 @@ LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Asistent de instalare module video"
+CAPTION "Asistent de instalare modúle-pilot video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Asistentul de instalare a descoperit faptul că ReactOS este executat în VMware(r).", -1, 117, 8, 140, 24
-    LTEXT "Dacă doriți instalarea modulelor pilot VMware(r) SVGA, apăsați pe „Înainte”, altfel omiteți această instalare apăsând „Anulează”.", -1, 117, 130, 140, 34
+    LTEXT "Dacă doriți instalarea modulelor-pilot VMware(r) SVGA, apăsați pe „Înainte”, altfel omiteți această instalare apăsând „Anulează”.", -1, 117, 130, 140, 34
 END
 
 IDD_INSERT_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Asistent de instalare module video"
+CAPTION "Asistent de instalare modúle-pilot video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Asistentul de instalare nu are inclus modulul pilot VMware(r) SVGA.\n\nDe aceea, mergeți la „VM” din meniul stației de lucru VMware(r) și alegeți instalarea instrumentelor VMware\n\n\nApăsați „Înainte” pentru a continua sau „Anulează” pentru a omite instalarea modulului pilot video SVGA.", -1, 25, 25, 225, 85
+    LTEXT "Asistentul de instalare nu are inclus modulul-pilot VMware(r) SVGA.\n\nDe aceea, mergeți la „VM” din meniul stației de lucru VMware(r) și alegeți instalarea instrumentelor VMware\n\n\nApăsați „Înainte” pentru a continua sau „Anulează” pentru a omite instalarea modulului-pilot video SVGA.", -1, 25, 25, 225, 85
 END
 
 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Asistent de instalare module video"
+CAPTION "Asistent de instalare modúle-pilot video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "{STATUS}", IDC_INSTALLINGSTATUS, 25, 68, 225, 8
@@ -34,10 +34,10 @@ END
 
 IDD_CONFIG DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Asistent de instalare module video"
+CAPTION "Asistent de instalare modúle-pilot video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Modulul pilot video VMware(r) SVGA a fost instalat cu succes. Alegeți rezoluția preferată a ecranului:", -1, 25, 5, 225, 20
+    LTEXT "Modulul-pilot video VMware(r) SVGA a fost instalat cu succes. Alegeți rezoluția preferată a ecranului:", -1, 25, 5, 225, 20
     PUSHBUTTON "640x480", 1120, 25, 30, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "800x600", 1400, 25, 45, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     PUSHBUTTON "1024x768", 1792, 25, 60, 65, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
@@ -55,41 +55,41 @@ END
 
 IDD_INSTALLATION_FAILED DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Asistent de instalare module video"
+CAPTION "Asistent de instalare modúle-pilot video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Asistentul de instalare nu a reușit instalarea modulului pilot VMware(r) SVGA.\n\n\nAlegeți „Sfârșit” pentru a reveni la instalarea ReactOS.", -1, 25, 25, 225, 85
+    LTEXT "Asistentul de instalare nu a reușit instalarea modulului-pilot VMware(r) SVGA.\n\n\nAlegeți „Sfârșit” pentru a reveni la instalarea ReactOS.", -1, 25, 25, 225, 85
 END
 
 IDD_CHOOSEACTION DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Asistent de instalare module video"
+CAPTION "Asistent de instalare modúle-pilot video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Modulul pilot video VMware(r) SVGA este deja instalat.\n\nPuteți în continuare să:", -1, 25, 5, 225, 30
+    LTEXT "Modulul-pilot video VMware(r) SVGA este deja instalat.\n\nPuteți în continuare să:", -1, 25, 5, 225, 30
     PUSHBUTTON "&Configurați preferințele ecranului", IDC_CONFIGSETTINGS, 25, 40, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    PUSHBUTTON "&Utilizați un alt modul pilot video", IDC_USEOTHERDRIVER, 25, 55, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    PUSHBUTTON "&Dezinstalați modulul pilot VMware(r) SVGA", IDC_UNINSTALL, 25, 70, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Utilizați un alt modúl-pilot video", IDC_USEOTHERDRIVER, 25, 55, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Dezinstalați modulul-pilot VMware(r) SVGA", IDC_UNINSTALL, 25, 70, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     LTEXT "Alegeți „Înainte” pentru a continua sau „Anulează” pentru a părăsi acest asistent.", -1, 25, 93, 225, 19
 END
 
 IDD_SELECTDRIVER DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Asistent de instalare module video"
+CAPTION "Asistent de instalare modúle-pilot video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Alegeți modulul grafic pe care doriți să-l folosiți:", -1, 25, 25, 225, 15
-    PUSHBUTTON "Modulul pilot VGA al ReactOS", IDC_VGA, 25, 40, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    PUSHBUTTON "Modulul pilot VBE (SVGA) al ReactOS", IDC_VBE, 25, 55, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
+    LTEXT "Alegeți modulul-pilot grafic pe care doriți să-l folosiți:", -1, 25, 25, 225, 15
+    PUSHBUTTON "Modulul-pilot VGA al ReactOS", IDC_VGA, 25, 40, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "Modulul-pilot VBE (SVGA) al ReactOS", IDC_VBE, 25, 55, 225, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     LTEXT "Apăsați „Sfârșit” pentru a încheia acțiunea sau „Anulează” pentru a părăsi asistentul de instalare fără nici o modificare.", -1, 25, 93, 225, 20
 END
 
 IDD_DOUNINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Asistent de instalare module video"
+CAPTION "Asistent de instalare modúle-pilot video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Asistentul de instalare e pe cale de a vă dezinstala modulul pilot VMware(r) SVGA!!!\n\n\nApăsați „Sfârșit” pentru a dezinstala modulul pilot sau „Anulează” pentru a-l lăsa așa cum este.", -1, 25, 25, 225, 85
+    LTEXT "Asistentul de instalare e pe cale de a vă dezinstala modulul-pilot VMware(r) SVGA!!!\n\n\nApăsați „Sfârșit” pentru a dezinstala modulul-pilot sau „Anulează” pentru a-l lăsa așa cum este.", -1, 25, 25, 225, 85
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -97,11 +97,11 @@ BEGIN
     IDS_WIZARD_NAME "VMware(r) depistat"
     IDS_FAILEDTOLOCATEDRIVERS "Asistentul de instalare nu a reușit găsirea fișierelor necesare.\nVerificați dacă este introdus suportul CD-ROM cu instrumentele VMware(r)."
     IDS_FAILEDTOCOPYFILES "Asistentul de instalare nu a reușit să copieze fișierele necesare.\nVerificați dacă este introdus suportul CD-ROM cu instrumentele VMware(r).\n"
-    IDS_FAILEDTOACTIVATEDRIVER "Activarea modulului pilot VMware(r) SVGA a eșuat!"
-    IDS_FAILEDTOSELVGADRIVER "Activarea modulului pilot VMware(r) VGA a eșuat!"
-    IDS_FAILEDTOSELVBEDRIVER "Activarea modulului pilot VMware(r) VBE a eșuat!"
-    IDS_UNINSTNOTICE "Fișierele modulului pilot VMware(r) SVGA încă nu au fost șterse.\nȘtergeți aceste fișiere manual, după repornirea calculatorului."
-    IDS_FAILEDTOADDREGENTRIES "Crearea intrărilor în registru pentru modulul pilot VMware(r) SVGA a eșuat!"
+    IDS_FAILEDTOACTIVATEDRIVER "Activarea modulului-pilot VMware(r) SVGA a eșuat!"
+    IDS_FAILEDTOSELVGADRIVER "Activarea modulului-pilot VMware(r) VGA a eșuat!"
+    IDS_FAILEDTOSELVBEDRIVER "Activarea modulului-pilot VMware(r) VBE a eșuat!"
+    IDS_UNINSTNOTICE "Fișierele modulului-pilot VMware(r) SVGA încă nu au fost șterse.\nȘtergeți aceste fișiere manual, după repornirea calculatorului."
+    IDS_FAILEDTOADDREGENTRIES "Crearea intrărilor în registru pentru modulul-pilot VMware(r) SVGA a eșuat!"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -115,23 +115,23 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_SEARCHINGFORCDROM "Se accesează suportul CD-ROM cu instrumentele VMware(r)…"
     IDS_COPYINGFILES "Se copie fișierele…"
-    IDS_ENABLINGDRIVER "Se activează modulul pilot VMware(r) SVGA…"
+    IDS_ENABLINGDRIVER "Se activează modulul-pilot VMware(r) SVGA…"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSTITLE "Asistent de instalare al modulului pilot VMware (r) SVGA"
+    IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSTITLE "Asistent de instalare al modulului-pilot VMware (r) SVGA"
     IDD_INSERT_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "Introduceți suportul CD-ROM cu instrumentele VMware."
-    IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSTITLE "Asistent de instalare al modulului pilot VMware (r) SVGA"
-    IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "Căutarea și copierea modulului pilot VMware (r) SVGA."
-    IDD_CONFIGTITLE "Asistent de instalare al modulului pilot VMware (r) SVGA"
+    IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSTITLE "Asistent de instalare al modulului-pilot VMware (r) SVGA"
+    IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLSSUBTITLE "Căutarea și copierea modulului-pilot VMware (r) SVGA."
+    IDD_CONFIGTITLE "Asistent de instalare al modulului-pilot VMware (r) SVGA"
     IDD_CONFIGSUBTITLE "Alegeți rezoluția preferată a ecranului."
-    IDD_INSTALLATION_FAILEDTITLE "Asistent de instalare al modulului pilot VMware (r) SVGA"
-    IDD_INSTALLATION_FAILEDSUBTITLE "Instalarea modulului pilot VMware (r) SVGA a eșuat."
-    IDD_CHOOSEACTIONTITLE "Asistent de instalare al modulului pilot VMware (r) SVGA"
+    IDD_INSTALLATION_FAILEDTITLE "Asistent de instalare al modulului-pilot VMware (r) SVGA"
+    IDD_INSTALLATION_FAILEDSUBTITLE "Instalarea modulului-pilot VMware (r) SVGA a eșuat."
+    IDD_CHOOSEACTIONTITLE "Asistent de instalare al modulului-pilot VMware (r) SVGA"
     IDD_CHOOSEACTIONSUBTITLE "Alegeți în continuare."
-    IDD_SELECTDRIVERTITLE "Asistent de instalare al modulului pilot VMware (r) SVGA"
-    IDD_SELECTDRIVERSUBTITLE "Alegeți un modul pilot."
-    IDD_DOUNINSTALLTITLE "Asistent de instalare al modulului pilot VMware (r) SVGA"
-    IDD_DOUNINSTALLSUBTITLE "Dezinstalați modulul pilot."
+    IDD_SELECTDRIVERTITLE "Asistent de instalare al modulului-pilot VMware (r) SVGA"
+    IDD_SELECTDRIVERSUBTITLE "Alegeți un modúl-pilot."
+    IDD_DOUNINSTALLTITLE "Asistent de instalare al modulului-pilot VMware (r) SVGA"
+    IDD_DOUNINSTALLSUBTITLE "Dezinstalați modulul-pilot."
 END
index 4d118bd..a07f8ca 100644 (file)
@@ -42,12 +42,12 @@ BEGIN
         END
         POPUP "C&onfigurație", IDM_SETTINGS
         BEGIN
-            MENUITEM "Panou de &control", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
+            MENUITEM "Panoul de &control", IDM_CONTROLPANEL, MFT_STRING, MFS_GRAYED
             MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-            MENUITEM "&Securitate…", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-            MENUITEM "Conexiuni în &rețea", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-            MENUITEM "&Imprimante și faxuri", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-            MENUITEM "&Bară de activități și Meniul „Pornire”", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+            MENUITEM "S&ecuritate…", IDM_SECURITY, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+            MENUITEM "Conexiuni la &rețea", IDM_NETWORKCONNECTIONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+            MENUITEM "I&mprimante și faxuri", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+            MENUITEM "&Bara de activități și Meniul „Pornire”", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         END
         POPUP "&Căut&are", IDM_SEARCH
         BEGIN
@@ -142,5 +142,5 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Preferințe bară de activități și meniu Pornire"
+    IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Bara de activități și meniul „Pornire”"
 END
index b34dabd..d6d06d4 100644 (file)
@@ -1,4 +1,7 @@
-/* 2011.11.05 - Fulea Ștefan: minor changes */
+/*
+ * Translators: Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
+ *              Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
+ */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -16,7 +19,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Utilizați FiltruTaste pentru a ignora apăsarea prea scurtă, prea îndelungată sau repetată a tastelor.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de Filtru&Taste", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "O&pțiuni…", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 10, LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 10, 14
+    PUSHBUTTON "Opț&iuni…", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 10, LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 10, 14
     GROUPBOX "TasteDeComutare", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "Utilizați TasteDeComutare pentru a semnala sonor apăsarea tastelor «Caps Lock», «Num Lock» sau «Scroll Lock».",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
@@ -52,7 +55,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "ContrastSporit", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "Utilizați această opțiune dacă întâmpinați dificultăți la utilizarea interfețelor cu fonturile și culorile implicite ale ReactOS.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de ContrastSporit", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Doresc folosirea de ContrastSporit", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Opțiuni ale cursorului", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
     LTEXT "Folosiți controalele glisoare pentru a ajusta lățimea și frecvența de clipire a cursorului de text.",
@@ -78,7 +81,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "TasteȘoricel", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "Folosiți această opțiune dacă sunteți constrânși să controlați indicatorul șoricelului folosind tastele numerice ale tastaturii.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de &TasteȘoricel", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Doresc folosirea de TasteȘoricel", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
 END
 
@@ -95,7 +98,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Notificare", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
     AUTOCHECKBOX "Afișează &mesaj de înștiințare la pornirea unei facilități", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "&Semnalizează sonor activarea/dezactivarea funcționalităților", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
+    AUTOCHECKBOX "S&emnalizează sonor activarea/dezactivarea funcționalităților", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Dispozitive de intrare alternative", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
     LTEXT "Această opțiune vă permite conectarea dispozitivelor de intrare alternative tastaturii sau șoricelului.",
@@ -105,7 +108,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Opțiuni administrative", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
     AUTOCHECKBOX "Aplică preferințele de accesibilitate la a&utentificare", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "&Instituie configurația curentă ca implicită pentru noii utilizatori", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "Instituie &configurația curentă ca implicită pentru noii utilizatori", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(22) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
 
@@ -117,14 +120,14 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Activare din taste", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "Apăsați tasta «Shift» de 5 ori pentru a activa TasteLipicioase.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Permite a&ctivarea din taste", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Permite activarea din taste", IDC_STICKY_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Preferințe", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
     AUTOCHECKBOX "&Blochează tasta specială prin dubla ei apăsare", IDC_STICKY_LOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     AUTOCHECKBOX "&Dezactivează TasteLipicioase la apăsarea simultană a două taste", IDC_STICKY_UNLOCK_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(12), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Notificări", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    AUTOCHECKBOX "&Semnalizează sonor apăsarea tastelor speciale", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "S&emnalizează sonor apăsarea tastelor speciale", IDC_STICKY_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     AUTOCHECKBOX "&Afișează pe ecran starea accesibilității TasteLipicioase", IDC_STICKY_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
@@ -142,7 +145,7 @@ BEGIN
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Permite activarea din taste", IDC_FILTER_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     GROUPBOX "Opțiuni de filtrare", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) + 5
-    AUTORADIOBUTTON "&Ignoră apăsarea repetată", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
+    AUTORADIOBUTTON "Ign&oră apăsarea repetată", IDC_FILTER_BOUNCE_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 7, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(1), WS_GROUP | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "Igno&ră apăsarea scurtă și reduce rata de repetiție", IDC_FILTER_REPEAT_RADIO,
                     PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 5, PROPSHEETPADDING(20), LABELLINE(2), BS_TOP | BS_MULTILINE
@@ -151,7 +154,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Câmp de text pentru testarea opțiunilor FiltruTaste:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     EDITTEXT IDC_FILTER_TEST_EDIT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14, WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
     GROUPBOX "Notificări", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(17) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 3
-    AUTOCHECKBOX "&Semnalizează sonor apăsarea și acceptul unei taste", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
+    AUTOCHECKBOX "S&emnalizează sonor apăsarea și acceptul unei taste", IDC_FILTER_SOUND_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(19), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
     AUTOCHECKBOX "&Afișează pe ecran starea pentru FiltruTaste", IDC_FILTER_STATUS_CHECK,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 6, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 10
@@ -182,7 +185,7 @@ BEGIN
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
     AUTOCHECKBOX "&Permite activarea din taste", IDC_CONTRAST_ACTIVATE_CHECK, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Schema de culori ContrastSporit:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Schema de culori &curentă:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "S&chema de culori curentă:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_CONTRAST_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(11) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, PROPSHEETWIDTH - 111, PROPSHEETHEIGHT - 21, 50, 14
@@ -253,7 +256,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_REPEAT_REPEAT_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(10) + 8, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(6), LABELLINE(7),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Taste lente", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(14), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(4) + 4
-    LTEXT "&Tastele necesită o apăsare de minim:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
+    LTEXT "T&astele necesită o apăsare de minim:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(15), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_REPEAT_WAIT_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(8),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Zonă de test:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(20), PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
index 3cd55d9..d5a7a64 100644 (file)
@@ -59,7 +59,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_DOWNLOADING "Se descarcă…"
     IDS_INSTALLING "Se instalează…"
-    IDS_INVALID_SHA "Suma de verificare a fișierului descărcat nu corespunde. Deoarece fișierul a fost corupt, instalarea trebuie abandonată."
+    IDS_INVALID_SHA "Suma de control a fișierului descărcat nu corespunde. Deoarece fișierul a fost corupt, instalarea trebuie abandonată."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index ef1033f..bd33d0c 100644 (file)
@@ -60,8 +60,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Asistentul poate încerca detectarea și instalarea automată a componentelor fizice. Altfel, dacă știți exact modelul dispozitivului, îl veți putea manual alege dintr-o listă.", -1, 21, 8, 280, 24
     LTEXT "Ce preferați să facă asistentul?", -1, 23, 40, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "Să &caute și automat să instaleze modulul pilot necesar (Recomandat)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Să instaleze modulul pilot pe care îl voi specifica &manual (Avansat)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Să &caute și automat să instaleze modulul-pilot necesar (Recomandat)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Să instaleze modulul-pilot pe care îl voi specifica &manual (Avansat)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
index 6252bd3..01ec12f 100644 (file)
@@ -1,4 +1,7 @@
-/* 2011.11.20 - Fulea Ștefan: minor changes */
+/*
+ * Translators: Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
+ *              Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
+ */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -76,10 +79,10 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Colecție", -1, 5, 5, 181, 45
     COMBOBOX IDC_COMBO_CURSOR_SCHEME, 12, 15, 167, 200, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Pă&strare…", IDC_BUTTON_SAVEAS_SCHEME, 65, 31, 60, 14
+    PUSHBUTTON "&Păstrare…", IDC_BUTTON_SAVEAS_SCHEME, 65, 31, 60, 14
     PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_BUTTON_DELETE_SCHEME, 128, 31, 50, 14
     CONTROL "", IDC_IMAGE_CURRENT_CURSOR, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 196, 9, 45, 41, WS_EX_STATICEDGE
-    LTEXT "&Particularizare", -1, 5, 57, 70, 10
+    LTEXT "Pa&rticularizare", -1, 5, 57, 70, 10
     LISTBOX IDC_LISTBOX_CURSOR, 5, 68, 236, 124, WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOTIFY
     CHECKBOX "Acti&vează umbra indicatorului", IDC_CHECK_CURSOR_SHADOW, 5, 198, 105, 10
     PUSHBUTTON "Indicator i&mplicit", IDC_BUTTON_USE_DEFAULT_CURSOR, 117, 196, 65, 14
index 12c3855..d26da35 100644 (file)
@@ -1,4 +1,7 @@
-/* 2011.12.18 - Fulea Ștefan: minor changes */
+/*
+ * Translators: Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
+ *              Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
+ */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -21,7 +24,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_SPEAKIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 160, 70, 70
     LTEXT "Folosiți opțiunile de mai jos pentru a ajusta volumul fiecărui difuzor în parte sau pentru alte modificări în configurația difuzoarelor.", -1, 70, 155, 150, 36
     PUSHBUTTON "V&olum difuzoare…", IDC_SPEAKER_VOL_BTN, 70, 195, 75, 15
-    PUSHBUTTON "Avan&sate…", IDC_ADVANCED2_BTN, 150, 195, 75, 15
+    PUSHBUTTON "Avansat&e…", IDC_ADVANCED2_BTN, 150, 195, 75, 15
 END
 
 IDD_SOUNDS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
@@ -87,7 +90,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_REC_LIST, 50, 128, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "Vol&um…", IDC_VOLUME5_BTN, 85, 145, 70, 15
     PUSHBUTTON "Avansat&e…", IDC_ADV5_BTN, 160, 145, 70, 15
-    PUSHBUTTON "&Testare…", IDC_TEST_HARDWARE, 160, 175, 70, 15
+    PUSHBUTTON "Testa&re…", IDC_TEST_HARDWARE, 160, 175, 70, 15
 END
 
 IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
@@ -102,7 +105,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBL
 CAPTION "Păstrare colecție"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Pă&strați colecția sub numele:", -1, 7, 7, 212, 9
+    LTEXT "&Păstrați colecția sub numele:", -1, 7, 7, 212, 9
     EDITTEXT 8960, 7, 17, 211, 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 93, 36, 60, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 157, 36, 60, 14
index 7114e36..d0db45f 100644 (file)
@@ -201,7 +201,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Di&mensiunea inițială (Mo):", -1, 32, 118, 87, 9
     LTEXT "Dimensiunea ma&ximă (Mo):", -1, 32, 131, 87, 9
     AUTORADIOBUTTON "Limite parti&cularizate:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 154, 9, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Limite gestionate de &sistem", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 188, 9
+    AUTORADIOBUTTON "&Limite gestionate de sistem", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 188, 9
     AUTORADIOBUTTON "Fă&ră paginare", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
     EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 120, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
     EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 120, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
@@ -232,7 +232,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
             LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
     PUSHBUTTON "No&uă…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Ed&itare…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Edit&are…", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
     PUSHBUTTON "Ște&rge", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
index 3414d8f..cb5966d 100644 (file)
@@ -4,5 +4,5 @@ LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_NTOBJFLD_NAME "Spațiu de nume Obiect NT"
-    IDS_REGISTRY_NAME "System Registry"
+    IDS_REGISTRY_NAME "Registrul de sistem"
 END
index cb1ded4..639c7d6 100644 (file)
@@ -66,7 +66,7 @@ Introduceți un număr între 1 și %d."
     PD32_CANT_FIND_PRINTER  "Nu se poate găsi imprimanta."
     PD32_OUT_OF_MEMORY      "Memorie insuficientă."
     PD32_GENERIC_ERROR      "S-a produs o eroare."
-    PD32_DRIVER_UNKNOWN     "Modulul pilot de imprimantă este necunoscut."
+    PD32_DRIVER_UNKNOWN     "Modulul-pilot de imprimantă este necunoscut."
     PD32_NO_DEVICES         "Este necesară instalarea unei imprimante înainte de a putea efectua activități aferente imprimantei (cum ar fi accesarea opțiunilor de pagină sau imprimarea unui document). Instalați o imprimantă apoi reîncercați."
 
     PD32_DEFAULT_PRINTER                  "Imprimantă implicită; "
@@ -135,7 +135,7 @@ STRINGTABLE
 {
     IDS_FONT_SIZE   "Alegeți o mărime de font între %d și %d puncte."
     IDS_SAVE_BUTTON "&Păstrează"
-    IDS_SAVE_IN     "Pă&strează în:"
+    IDS_SAVE_IN     "Păst&rează în:"
     IDS_SAVE        "Păstrare"
     IDS_SAVE_AS     "Păstrare în:"
     IDS_OPEN_FILE   "Deschidere fișier"
index e3bdc74..7613a6d 100644 (file)
@@ -4,6 +4,7 @@
  * Copyright 2008 Juan Lang
  * Copyright 2010 Claudia Cotună
  *                Michael Stefaniuc
+ *           2014 Ștefan Fulea
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -129,7 +130,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Vă permite să semnați digital o listă de certificate acreditate"
     IDS_PURPOSE_EFS "Permite criptarea datelor de pe disc"
     IDS_PURPOSE_EFS_RECOVERY "Recupererea fișierelor"
-    IDS_PURPOSE_WHQL "Verificarea modulelor pilot din Windows"
+    IDS_PURPOSE_WHQL "Verificarea modulelor-pilot din Windows"
     IDS_PURPOSE_NT5 "Verificarea componentelor de sistem din Windows"
     IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "Verificarea componentelor de sistem din Windows OEM"
     IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Verificarea componentelor de sistem din Windows Embedded"
index e100e91..f788c4d 100644 (file)
@@ -1,4 +1,7 @@
-/* Romanian translation by Petru Dimitriu, Ștefan Fulea */
+/*
+ * Translators: Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
+ *              Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
+ */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -16,17 +19,17 @@ BEGIN
     IDS_ENABLEDEVICE "Folosește acest dispozitiv (activare)"
     IDS_DISABLEDEVICE "Nu folosi acest dispozitiv (dezactivare)"
     IDS_UNKNOWNDEVICE "Dispozitiv necunoscut"
-    IDS_NODRIVERLOADED "Pentru acest dispozitiv nu sunt instalate module pilot."
+    IDS_NODRIVERLOADED "Pentru acest dispozitiv nu sunt instalate modúle-pilot."
     IDS_DEVONPARENT "pe %1"
     IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Depanare…"
     IDS_ENABLEDEV "A&ctivare"
-    IDS_REINSTALLDRV "Re&instalează modulul pilot"
+    IDS_REINSTALLDRV "Re&instalează modulul-pilot"
     IDS_PROPERTIES "P&roprietăți"
-    IDS_UPDATEDRV "A&ctualizare modul pilot…"
+    IDS_UPDATEDRV "A&ctualizare modúl-pilot…"
     IDS_REBOOT "Repornire &calculator…"
     IDS_NOTAVAILABLE "Indisponibil"
     IDS_NOTDIGITALLYSIGNED "Nesemnat digital"
-    IDS_NODRIVERS "Fie nu sunt necesare module pilot, fie nu a fost încărcat niciunul."
+    IDS_NODRIVERS "Fie nu sunt necesare modúle-pilot, fie nu a fost încărcat niciunul."
     IDS_RESOURCE_COLUMN "Tip de resursă"
     IDS_SETTING_COLUMN "Configuraţie"
     IDS_RESOURCE_MEMORY_RANGE "Domeniu de memorie"
@@ -40,59 +43,59 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_DEV_NO_PROBLEM "Acest dispozitiv funcționează corect."
     IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "Acest dispozitiv nu este configurat corect."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "Nu s-a putut încărca modulul pilot deoarece calculatorul indică două tipuri de magistrale %1."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "S-a eșuat la încărcarea modulelor pilot pentru dispozitivul %1."
-    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Fie modulul pilot este defect, fie sistemul are carențe de memorie sau de alte resurse."
-    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Acest dispozitiv nu funcționează corect deoarece fie modulul pilot nu este corect, fie registrul de sistem este deteriorat."
-    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Modulul pilot al acestui dispozitiv solicită o resursă necunoscută în actualul sistem de operare."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "Nu s-a putut încărca modulul-pilot deoarece calculatorul indică două tipuri de magistrale %1."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "S-a eșuat la încărcarea modulelor-pilot pentru dispozitivul %1."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Fie modulul-pilot este defect, fie sistemul are carențe de memorie sau de alte resurse."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Acest dispozitiv nu funcționează corect deoarece fie modulul-pilot nu este corect, fie registrul de sistem este deteriorat."
+    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Modulul-pilot al acestui dispozitiv solicită o resursă necunoscută în actualul sistem de operare."
     IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Resursele necesare pentru acest dispozitiv sunt ocupate de un alt dispozitiv."
-    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Modulele pilot pentru acest dispozitiv necesită reinstalare."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Acest dispozitiv nu funcționează corect deoarece nu se poate porni mecanismul (ce conține fișierul %1), necesar pentru încărcarea modulelor pilot."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Acest dispozitiv nu funcționează corect deoare fișierul %1 care încarcă modulele pilot pentru acest dispozitiv, este deteriorat."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Defecțiune dispozitiv: Încercați alte module pilot pentru acest dispozitiv. Dacă problema persistă, consultați documentația din dotare."
+    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Modulele-pilot pentru acest dispozitiv necesită reinstalare."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Acest dispozitiv nu funcționează corect deoarece nu se poate porni mecanismul (ce conține fișierul %1), necesar pentru încărcarea modulelor-pilot."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Acest dispozitiv nu funcționează corect deoare fișierul %1 care încarcă modulele-pilot pentru acest dispozitiv, este deteriorat."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "Defecțiune dispozitiv: Încercați alte modúle-pilot pentru acest dispozitiv. Dacă problema persistă, consultați documentația din dotare."
     IDS_DEV_INVALID_DATA "Acest dispozitiv nu funcționează corect, deoarece BIOS din calculator nu raportează corect resursele dispozitivului."
     IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Acest dispozitiv nu funcționează corect, deoarece BIOS din dispozitiv nu raportează corect resursele dispozitivului. "
-    IDS_DEV_FAILED_START "Acest dispozitiv fie nu este prezent, fie nu funcționează corect, fie nu are instalate toate modulele pilot."
+    IDS_DEV_FAILED_START "Acest dispozitiv fie nu este prezent, fie nu funcționează corect, fie nu are instalate toate modulele-pilot."
     IDS_DEV_LIAR "Încercarea de a activa acest dispozitiv a provocat un blocaj în sistem. Prin urmare, nu mai este recomandată reactivarea acestui dispozitiv."
     IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Acest dispozitiv nu are la dispoziție resursele %1 necesare pentru a funcționa."
-    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Acest dispozitiv fie nu este prezent, fie nu funcționează corect, fie nu are instalate toate modulele pilot."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Acest dispozitiv fie nu este prezent, fie nu funcționează corect, fie nu are instalate toate modulele-pilot."
     IDS_DEV_NEED_RESTART "Funcționarea corectă a acestui dispozitiv necesită repornirea sistemului."
     IDS_DEV_REENUMERATION "Acest dispoztiv provoacă un conflict de resurse."
     IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "Nu au putut fi identificate toate resursele utilizate de către acest dispozitiv."
     IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Fișierul de informații %1 cere acestui sub-dispozitiv folosirea unei resurse pe care dispozitivul-parinte nu o are sau nu o recunoaște."
-    IDS_DEV_REINSTALL "Este necesară reinstalarea modulelor pilot ale acestui dispozitiv."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Este necesară reinstalarea modulelor-pilot ale acestui dispozitiv."
     IDS_DEV_REGISTRY "Este posibil ca registrul să fie deteriorat."
     IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "Acest dispozitiv este pregătit pentru a fi deconectat."
     IDS_DEV_DISABLED "Acest dispozitiv nu este pornit."
     IDS_DEV_DISABLED2 "Acest dispozitiv este dezactivat."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Nu se pot încărca toate modulele pilot necesare."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Nu se pot încărca toate modulele pilot necesare."
-    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Nu se pot încărca toate modulele pilot necesare."
-    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Acest dispozitiv fie nu este prezent, fie nu funcționează corect, fie nu are instalate toate modulele pilot."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Nu se pot încărca toate modulele-pilot necesare."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Nu se pot încărca toate modulele-pilot necesare."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Nu se pot încărca toate modulele-pilot necesare."
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Acest dispozitiv fie nu este prezent, fie nu funcționează corect, fie nu are instalate toate modulele-pilot."
     IDS_DEV_MOVED "Pentru moment acest dispozitiv încă nu este pe deplin instalat."
     IDS_DEV_TOO_EARLY "Pentru moment acest dispozitiv încă nu este pe deplin instalat."
     IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "Nu se pot specifica resoursele necesare pentru acest dispozitiv."
-    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Modulele pilot ale acestui dispozitiv nu sunt instalate."
+    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Modulele-pilot ale acestui dispozitiv nu sunt instalate."
     IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Acest dispozitiv este dezactivat deoarece BIOS nu i-a alocat resursele necesare."
-    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Acest dispozitiv necesită o cerere de întrerupere (IRQ) care este folosită deja de alt dispozitiv și care nu poate fi folosită în comun.\nFie modificați configurația dispozitivelor pentru a rezolva problema gestiunii cererilor de întreruperi, fie eliminați modulul pilot de mod-real care provoacă acest conflict."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Acest dispozitiv necesită o cerere de întrerupere (IRQ) care este folosită deja de alt dispozitiv și care nu poate fi folosită în comun.\nFie modificați configurația dispozitivelor pentru a rezolva problema gestiunii cererilor de întreruperi, fie eliminați modulul-pilot de mod-real care provoacă acest conflict."
     IDS_DEV_FAILED_ADD "Acest dispozitiv nu funcționează corect deoarcere %1 nu funcționează corect."
-    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "Nu se pot instala modulele pilot pentru acest dispozitiv deoarece nu se poate accesa locația de stocare a fișierelor necesare pentru instalare."
-    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Acest dispozitiv nu răspunde la comenzile modulului pilot."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "Nu se pot instala modulele-pilot pentru acest dispozitiv deoarece nu se poate accesa locația de stocare a fișierelor necesare pentru instalare."
+    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Acest dispozitiv nu răspunde la comenzile modulului-pilot."
     IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "Nu se poate determina configurația acestui dispozitiv. Consultați-i documentația din dotare și utilizați compartimentul „Resurse” pentru a-i stabili configurația corectă."
     IDS_DEV_BIOS_TABLE "Microprogramele din sistemul calculatorului dumneavoastră nu conțin suficiente informații pentru a configura și a putea utiliza acest dispozitiv. \nPentru a utiliza acest dispozitiv, contactați producatorul calculatorului în vederea obținerii de actualizări pentru microprograme sau BIOS."
     IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Acest dispozitiv a solicitat o întrerupere PCI însă este configurat pentru întreruperi ISA (sau viceversa). \nUtilizați programele de configurare din dotare pentru a reconfigura întreruperile pentru acest dispozitiv."
-    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "Nu se poate iniția modulul pilot al acestui dispozitiv."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "Nu se poate încărca modulul pilot al acestui dispozitiv deoarece acesta deja a fost încărcat în memorie."
-    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "Nu se poate încărca modulul pilot al acestui dispozitiv deoarece fie lipsește, fie este deteriorat."
+    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "Nu se poate iniția modulul-pilot al acestui dispozitiv."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "Nu se poate încărca modulul-pilot al acestui dispozitiv deoarece acesta deja a fost încărcat în memorie."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "Nu se poate încărca modulul-pilot al acestui dispozitiv deoarece fie lipsește, fie este deteriorat."
     IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "Nu se poate accesa acest dispozitiv deoarece informația cheii din registru fie lipsește, fie a fost înregistrată incorect."
-    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "Modulul pilot pentru acest dispozitiv a fost încărcat cu succes, însă dispozitivul nu mai poate fi găsit."
-    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "Nu se poate încărca modulul pilot deoarece în sistem deja exista un dispozitiv în funcțiune de acest fel."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "Modulul-pilot pentru acest dispozitiv a fost încărcat cu succes, însă dispozitivul nu mai poate fi găsit."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "Nu se poate încărca modulul-pilot deoarece în sistem deja exista un dispozitiv în funcțiune de acest fel."
     IDS_DEV_FAILED_POST_START "Acest dispozitiv a fost oprit deoarece au fost depistate probleme cu el."
     IDS_DEV_HALTED "O aplicație sau un serviciu a oprit acest dispozitiv."
     IDS_DEV_PHANTOM "La moment, acest dispozitiv nu este conectat la calculator."
     IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "Nu se poate accesa dispozitivul deoarece sistemul de operare este în curs de închidere."
     IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "Nu se poate folosi acest dispozitiv deoarece acesta a fost deja pregătit pentru a fi deconectat."
-    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Modulul pilot al acestui dispozitiv a fost oprit din cauza unor probleme de compatibilitate. Contactați furnizorul dispozitivului pentru o versiune compatibilă."
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Modulul-pilot al acestui dispozitiv a fost oprit din cauza unor probleme de compatibilitate. Contactați furnizorul dispozitivului pentru o versiune compatibilă."
     IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "Nu se poate porni acest dispozitiv deoarece secțiunea registrului de sistem este prea mare (depășind limita admisă a dimensiunii totale a registrului)."
     IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "Configurația acestui dispozitiv nu a putut fi modificată."
 END
@@ -162,7 +165,7 @@ END
 
 IDD_DEVICEDRIVER DIALOGEX 0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Module pilot"
+CAPTION "Modúle-pilot"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
@@ -176,14 +179,14 @@ BEGIN
     LTEXT "Semnatar digital:", -1, 37, 81, 60, 8, SS_NOPREFIX
     EDITTEXT IDC_DIGITALSIGNER, 100, 81, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
     PUSHBUTTON "&Detalii…", IDC_DRIVERDETAILS, 7, 106, 75, 15
-    LTEXT "Mai multe detalii despre modulele pilot.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
+    LTEXT "Mai multe detalii despre modulele-pilot.", -1, 91, 110, 154, 17, SS_NOPREFIX
     PUSHBUTTON "&Actualizare…", IDC_UPDATEDRIVER, 7, 126, 75, 15
     LTEXT "Actualizați modulul-pilot pentru dispozitiv.", -1, 91, 130, 154, 17, SS_NOPREFIX
 END
 
 IDD_DRIVERDETAILS DIALOGEX 0, 0, 224, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
-CAPTION "Detalii modul pilot"
+CAPTION "Detalii modúl-pilot"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
index dcd9cda..70c8320 100644 (file)
@@ -34,11 +34,11 @@ STRINGTABLE
     IDS_UNSUPPORTED_ACTION  "Acțiunea este neaplicabilă obiectului"
     IDS_ARG_NOT_OPT         "Argumentul nu este opțional"
     IDS_SYNTAX_ERROR        "Eroare de sintaxă"
-    IDS_SEMICOLON           "Se așteaptă „;”"
-    IDS_LBRACKET            "Se așteaptă „(”"
-    IDS_RBRACKET            "Se așteaptă „)”"
-    IDS_EXPECTED_IDENTIFIER "Expected identifier"
-    IDS_EXPECTED_ASSIGN     "Expected '='"
+    IDS_SEMICOLON           "Se aștepta „;”"
+    IDS_LBRACKET            "Se aștepta „(”"
+    IDS_RBRACKET            "Se aștepta „)”"
+    IDS_EXPECTED_IDENTIFIER "Se aștepta identificator"
+    IDS_EXPECTED_ASSIGN     "Se aștepta '='"
     IDS_INVALID_CHAR        "Caracter nevalid"
     IDS_UNTERMINATED_STR    "Șir constant neterminat"
     IDS_MISPLACED_RETURN    "Poziția 'return' este în afara funcției"
@@ -46,24 +46,24 @@ STRINGTABLE
     IDS_INVALID_CONTINUE    "Nu se poate admite 'continue' în afara buclelor"
     IDS_LABEL_REDEFINED     "Eticheta este redefinită"
     IDS_LABEL_NOT_FOUND     "Etichetă nu este găsită"
-    IDS_EXPECTED_CCEND      "Expected '@end'"
+    IDS_EXPECTED_CCEND      "Se aștepta '@end'"
     IDS_DISABLED_CC         "Compilarea condițională este dezactivată"
-    IDS_EXPECTED_AT         "Expected '@'"
-    IDS_NOT_FUNC            "Se așteaptă o funcție"
+    IDS_EXPECTED_AT         "Se aștepta '@'"
+    IDS_NOT_FUNC            "Se aștepta o funcție"
     IDS_NOT_DATE            "„[obiect]” nu este un obiect de tip dată"
-    IDS_NOT_NUM             "Se așteaptă un număr"
-    IDS_OBJECT_EXPECTED     "Se așteaptă un obiect"
+    IDS_NOT_NUM             "Se aștepta un număr"
+    IDS_OBJECT_EXPECTED     "Se aștepta un obiect"
     IDS_ILLEGAL_ASSIGN      "Atribuire ilegală"
     IDS_UNDEFINED           "„|” nu este definit"
     IDS_NOT_BOOL            "Se așteaptă un obiect boolean"
     IDS_INVALID_DELETE      "'|' nu poate fi șters"
-    IDS_NOT_VBARRAY         "Este aștepat obiect de tip VBArray"
-    IDS_JSCRIPT_EXPECTED    "Se așteaptă un obiect JScript"
+    IDS_NOT_VBARRAY         "Se aștepta obiect de tip VBArray"
+    IDS_JSCRIPT_EXPECTED    "Se aștepta un obiect JScript"
     IDS_REGEXP_SYNTAX_ERROR "Eroare de sintaxă în expresia regulată"
     IDS_URI_INVALID_CODING  "URI ce urmează a fi decodificat nu este corect"
     IDS_URI_INVALID_CHAR    "URI care trebuie codificat conține caractere nevalide"
     IDS_FRACTION_DIGITS_OUT_OF_RANGE "Numărul cifrelor fracționare este în afara limitelor admise"
     IDS_PRECISION_OUT_OF_RANGE "Precizia este în afara limitelor admise"
     IDS_INVALID_LENGTH      "Lungimea unei matrice trebuie să fie un număr întreg pozitiv"
-    IDS_ARRAY_EXPECTED      "Se așteaptă un obiect matrice"
+    IDS_ARRAY_EXPECTED      "Se aștepta un obiect matrice"
 }
diff --git a/reactos/dll/win32/mycomput/lang/ro-RO.rc b/reactos/dll/win32/mycomput/lang/ro-RO.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b6c5d19
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+/* Transl. Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
+LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_MANAGE "Gestionează"
+END
index 80e6a2a..8f251d1 100644 (file)
@@ -15,4 +15,6 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
-
+#ifdef LANGUAGE_RO_RO
+    #include "lang/ro-RO.rc"
+#endif
index c4ca848..1e82dee 100644 (file)
@@ -15,12 +15,12 @@ CAPTION "Asistent de instalare dispozitiv"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Bun venit!", IDC_WELCOMETITLE, 120, 8, 195, 16
-    LTEXT "Acest asistent va instala module pilot pentru dispozitivul:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
+    LTEXT "Acest asistent va instala modúle-pilot pentru dispozitivul:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
     LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 16
     LTEXT "DISPOZITIV NECUNOSCUT", IDC_DEVICE, 148, 36, 147, 12
     LTEXT "AVERTISMENT: INSTALAREA UNUI DISPOZITIV NECUNOSCUT POATE AVEA EFECTE GRAVE ASUPRA CALCULATORULUI DUMNEAVOASTRĂ!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 16
-    CONTROL "Instalează modulele pilot a&utomat", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 195, 12
-    CONTROL "Instalează modulele pilot din locație &specificată", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 195, 12
+    CONTROL "Instalează modulele-pilot a&utomat", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 195, 12
+    CONTROL "Instalează modulele-pilot din locație &specificată", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 195, 12
 END
 
 IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -29,8 +29,8 @@ CAPTION "Asistent de instalare dispozitiv"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Instalarea a eșuat", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 16
-    LTEXT "Dispozitivul nu a putut fi instalat pentru că modulele pilot nu au fost găsite.", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
-    LTEXT "Apăsați „Înapoi” dacă dețineți un disc sau cunoașteți calea către modulele pilot.", IDC_STATIC, 120, 98, 195, 16
+    LTEXT "Dispozitivul nu a putut fi instalat pentru că modulele-pilot nu au fost găsite.", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 16
+    LTEXT "Apăsați „Înapoi” dacă dețineți un disc sau cunoașteți calea către modulele-pilot.", IDC_STATIC, 120, 98, 195, 16
     CONTROL "N&u doresc recurența acestui dialog", IDC_DONOTSHOWDLG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 120, 170, 195, 12
 END
 
@@ -50,7 +50,7 @@ CAPTION "Asistent de instalare dispozitiv"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "Specific locații de căutare", IDC_RADIO_SEARCHHERE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 11, 239, 12
-    CONTROL "Specific manual modulele pilot", IDC_RADIO_CHOOSE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 98, 171, 12
+    CONTROL "Specific manual modulele-pilot", IDC_RADIO_CHOOSE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 98, 171, 12
     CONTROL "Caută pe unitățile detașabile", IDC_CHECK_MEDIA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 33, 163, 12
     CONTROL "Caută acest dosar", IDC_CHECK_PATH, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 54, 162, 12
     PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_BROWSE, 248, 70, 60, 14
@@ -98,7 +98,7 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_INSTALLWIZARDTITLE "Asistent pentru un nou dispozitiv"
-    IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Asistent pentru actualizare modul-pilot"
+    IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Asistent pentru actualizare modúl-pilot"
     IDS_CHSOURCE_TITLE "Alegere opțiuni de căutare și instalare"
     IDS_SEARCHDRV_TITLE "Căutare…"
     IDS_INSTALLDRV_TITLE "Instalare…"
index abb28b6..32eac23 100644 (file)
@@ -234,7 +234,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Parola:", 1112, 8, 79, 88, 8
     EDITTEXT 1103, 103, 76, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 8, 97, 248, 1
-    AUTOCHECKBOX "Pă&strează acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 14, 105, 239, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 14, 105, 239, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Pentru mine, e&xclusiv", 1622, 26, 120, 226, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Pentru &oricine din acest calculator", 1623, 26, 134, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 8, 149, 248, 1
@@ -257,7 +257,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Domeniul:", 1110, 9, 99, 91, 8
     EDITTEXT 1102, 102, 95, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 9, 116, 247, 1
-    AUTOCHECKBOX "Pă&strează acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 12, 123, 243, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 12, 123, 243, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Pentru mine, e&xclusiv", 1622, 25, 137, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Pentru &oricine din acest calculator", 1623, 25, 151, 230, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 9, 167, 247, 1
@@ -280,7 +280,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Domeniul:", 1110, 10, 100, 92, 8
     EDITTEXT 1102, 104, 95, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 11, 116, 247, 1
-    AUTOCHECKBOX "Pă&strează acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 16, 124, 239, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 16, 124, 239, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Pentru mine, e&xclusiv", 1622, 29, 139, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Pentru &oricine din acest calculator", 1623, 29, 152, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 167, 247, 1
@@ -304,11 +304,11 @@ BEGIN
     LTEXT "&Parola:", 1112, 10, 81, 92, 8
     EDITTEXT 1103, 104, 77, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 97, 247, 1
-    AUTOCHECKBOX "Pă&strează acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 12, 103, 243, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 12, 103, 243, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Pentru mine, e&xclusiv", 1622, 24, 117, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Pentru &oricine din acest calculator", 1623, 24, 132, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 147, 247, 1
-    LTEXT "Apelea&ză:", 1412, 13, 157, 88, 8
+    LTEXT "Ap&elează:", 1412, 13, 157, 88, 8
     COMBOBOX 1416, 103, 154, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 173, 247, 1
     DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 10, 180, 60, 14, WS_GROUP
@@ -890,7 +890,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT 1394, 66, 46, 143, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "&Parolă:", 1397, 8, 70, 49, 8, NOT WS_GROUP
     EDITTEXT 1393, 66, 64, 143, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
-    AUTOCHECKBOX "Pă&strează parola", 1391, 66, 84, 143, 10
+    AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză parola", 1391, 66, 84, 143, 10
     CONTROL "", 1398, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ | WS_GROUP, 7, 98, 200, 1
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 81, 104, 60, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 145, 104, 60, 14
@@ -908,7 +908,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT 1393, 97, 87, 115, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "&Domeniu:", 1395, 7, 108, 53, 8, NOT WS_GROUP
     EDITTEXT 1392, 97, 105, 115, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
-    AUTOCHECKBOX "Pă&strează numele și parola de utilizator", 1391, 65, 125, 143, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză numele și parola de utilizator", 1391, 65, 125, 143, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 87, 146, 60, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 151, 146, 60, 14
     CONTROL "", 1398, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ | WS_GROUP, 7, 140, 205, 1
@@ -1409,15 +1409,15 @@ BEGIN
     LTEXT "&Parola:", 1112, 11, 81, 90, 8
     EDITTEXT 1103, 104, 77, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 98, 248, 1
-    AUTOCHECKBOX "Pă&strează numele și parola pentru:", 1101, 14, 105, 242, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză numele și parola pentru:", 1101, 14, 105, 242, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Mine, e&xclusiv", 1622, 26, 119, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "&Oricine utilizează acest calculator", 1623, 26, 133, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 149, 248, 1
-    LTEXT "Apelea&ză:", 1412, 14, 161, 87, 8
+    LTEXT "Ap&elează:", 1412, 14, 161, 87, 8
     COMBOBOX 1416, 104, 157, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Apelează &din:", 1415, 14, 178, 88, 8
     COMBOBOX 1414, 104, 175, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "R&eguli de apel", 1108, 193, 175, 65, 14
+    PUSHBUTTON "Reguli de apel", 1108, 193, 175, 65, 14
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 196, 248, 1
     DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 9, 202, 60, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&nuleză", 1591, 72, 202, 60, 14
@@ -1438,15 +1438,15 @@ BEGIN
     LTEXT "&Domeniul:", 1110, 10, 104, 92, 8
     EDITTEXT 1102, 104, 101, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 121, 248, 1
-    AUTOCHECKBOX "Pă&strează numele și parola pentru:", 1101, 12, 127, 242, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză numele și parola pentru:", 1101, 12, 127, 242, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Mine, e&xclusiv", 1622, 24, 141, 227, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "&Oricine utilizează acest calculator", 1623, 24, 155, 230, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 170, 248, 1
-    LTEXT "Apelea&ză:", 1412, 14, 182, 87, 8
+    LTEXT "Ap&elează:", 1412, 14, 182, 87, 8
     COMBOBOX 1416, 104, 178, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Apelează &din:", 1415, 14, 198, 87, 8
     COMBOBOX 1414, 104, 195, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "R&eguli de apel", 1108, 193, 195, 65, 14
+    PUSHBUTTON "Reguli de apel", 1108, 193, 195, 65, 14
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 215, 248, 1
     DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 8, 221, 60, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 71, 221, 60, 14
index 2cdd58b..bd6cae0 100644 (file)
@@ -35,41 +35,41 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
 {
     POPUP "" /* Default */
     {
-        MENUITEM "Îna&poi",                            IDM_GOBACKWARD
-        MENUITEM "Î&nainte",                           IDM_GOFORWARD
+        MENUITEM "Înap&oi",                            IDM_GOBACKWARD
+        MENUITEM "În&ainte",                           IDM_GOFORWARD
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Pă&strare imagine de fundal în…",    IDM_SAVEBACKGROUND
-        MENUITEM "Stabilește ca &fundal",              IDM_SETWALLPAPER
+        MENUITEM "Păstrare imagi&ne de fundal în…",    IDM_SAVEBACKGROUND
+        MENUITEM "Stabilește ca f&undal",              IDM_SETWALLPAPER
         MENUITEM "&Copiază fundalul",                  IDM_COPYBACKGROUND
         MENUITEM "Definire ca element pe &birou…",     IDM_SETDESKTOPITEM
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Selectează t&ot",                    IDM_SELECTALL
+        MENUITEM "S&electează tot",                    IDM_SELECTALL
         MENUITEM "&Lipește",                           IDM_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Crează sc&urtătură",                 IDM_CREATESHORTCUT
+        MENUITEM "Crea&ză scurtătură",                 IDM_CREATESHORTCUT
         MENUITEM "Adăugare la fa&vorite…",             IDM_ADDFAVORITES
-        MENUITEM "&Afișează sursa",                    IDM_VIEWSOURCE
+        MENUITEM "A&fișează sursa",                    IDM_VIEWSOURCE
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Co&dificare",                        IDM_LANGUAGE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Imprimă",                           IDM_PRINT
+        MENUITEM "I&mprimă",                           IDM_PRINT
         MENUITEM "Împ&rospătează",                     _IDM_REFRESH
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Propr&ietăți",                       IDM_PROPERTIES
+        MENUITEM "&Proprietăți",                       IDM_PROPERTIES
     }
 
     POPUP "" /* Image */
     {
         MENUITEM "Deschide &adresa",                   IDM_FOLLOWLINKC
         MENUITEM "Deschide în fereastră &nouă",        IDM_FOLLOWLINKN
-        MENUITEM "Pă&strare destinație în…",           IDM_SAVETARGET
-        MENUITEM "&Imprimă destinația",                IDM_PRINTTARGET
+        MENUITEM "Păstrare destinație în…",            IDM_SAVETARGET
+        MENUITEM "I&mprimă destinația",                IDM_PRINTTARGET
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "A&rată imaginea",                    IDM_SHOWPICTURE
-        MENUITEM "Păstrare ima&gine în…",              IDM_SAVEPICTURE
+        MENUITEM "Afișea&ză imaginea",                 IDM_SHOWPICTURE
+        MENUITEM "Păstrare imagine în…",               IDM_SAVEPICTURE
         MENUITEM "Transmitere imagine prin &email…",   IDM_MP_EMAILPICTURE
-        MENUITEM "Im&primă imaginea…",                 IDM_MP_PRINTPICTURE
-        MENUITEM "Deschide „I&magini”",                IDM_MP_MYPICS
+        MENUITEM "Imp&rimă imaginea…",                 IDM_MP_PRINTPICTURE
+        MENUITEM "Deschide „&Imagini”",                IDM_MP_MYPICS
         MENUITEM "Stabilește ca &fundal",              IDM_SETWALLPAPER
         MENUITEM "Definire ca element pe &birou…",     IDM_SETDESKTOPITEM
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -80,7 +80,7 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Adăugare la fa&vorite…",             IDM_ADDFAVORITES
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Pr&oprietăți",                       IDM_PROPERTIES
+        MENUITEM "&Proprietăți",                       IDM_PROPERTIES
     }
 
     POPUP "" /* Control */
@@ -97,16 +97,16 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
 
     POPUP "" /* Table */
     {
-        POPUP "&Selectare"
+        POPUP "S&electare"
         {
             MENUITEM "C&elulă",         IDM_CELLSELECT
             MENUITEM "&Rând",           IDM_ROWSELECT
             MENUITEM "&Coloană",        IDM_COLUMNSELECT
-            MENUITEM "&Tabel",          IDM_TABLESELECT
+            MENUITEM "T&abel",          IDM_TABLESELECT
         }
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Proprietăți &celulă", IDM_CELLPROPERTIES
-        MENUITEM "Proprietăți &tabel",  IDM_TABLEPROPERTIES
+        MENUITEM "Proprietăți t&abel",  IDM_TABLEPROPERTIES
     }
 
     POPUP "" /* 1DSite Select */
@@ -115,7 +115,7 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
         MENUITEM "&Copiază",            IDM_COPY
         MENUITEM "&Lipește",            IDM_PASTE
         MENUITEM "Selectează t&ot",     IDM_SELECTALL
-        MENUITEM "&Tipărește",          IDM_PRINT
+        MENUITEM "I&mprimă",            IDM_PRINT
         MENUITEM SEPARATOR
     }
 
@@ -123,8 +123,8 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
     {
         MENUITEM "Deschide &adresa",             IDM_FOLLOWLINKC
         MENUITEM "Deschide în fereastră &nouă",  IDM_FOLLOWLINKN
-        MENUITEM "Pă&strare destinație în…",    IDM_SAVETARGET
-        MENUITEM "&Imprimă destinația",          IDM_PRINTTARGET
+        MENUITEM "Păst&rare destinație în…",     IDM_SAVETARGET
+        MENUITEM "I&mprimă destinația",          IDM_PRINTTARGET
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Decupează",                   IDM_CUT
         MENUITEM "&Copiază",                     IDM_COPY
@@ -133,7 +133,7 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Adăugare la fa&vorite…",       IDM_ADDFAVORITES
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "P&roprietăți",                 IDM_PROPERTIES
+        MENUITEM "&Proprietăți",                 IDM_PROPERTIES
     }
 
     POPUP "" /* Context Unknown */
@@ -145,11 +145,11 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
     {
         MENUITEM "Deschide &adresa",                 IDM_FOLLOWLINKC
         MENUITEM "Deschide în fereastră &nouă",      IDM_FOLLOWLINKN
-        MENUITEM "Pă&strare destinație în…",         IDM_SAVETARGET
-        MENUITEM "&Imprimă destinația",              IDM_PRINTTARGET
+        MENUITEM "Păstrare destinație în…",          IDM_SAVETARGET
+        MENUITEM "I&mprimă destinația",              IDM_PRINTTARGET
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "A&rată imaginea",                  IDM_SHOWPICTURE
-        MENUITEM "Păstrare video în…",               IDM_SAVEPICTURE
+        MENUITEM "Afișea&ză imaginea",               IDM_SHOWPICTURE
+        MENUITEM "Păstrare imagine în…",             IDM_SAVEPICTURE
         MENUITEM "Stabilește ca &fundal",            IDM_SETWALLPAPER
         MENUITEM "Definire ca element pe &birou…",   IDM_SETDESKTOPITEM
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -160,20 +160,20 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Adăugare la fa&vorite…",           IDM_ADDFAVORITES
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Pornește",                        IDM_DYNSRCPLAY
-        MENUITEM "Opr&ește",                         IDM_DYNSRCSTOP
-        MENUITEM "Pr&oprietăți",                     IDM_PROPERTIES
+        MENUITEM "P&ornește",                        IDM_DYNSRCPLAY
+        MENUITEM "&Oprește",                         IDM_DYNSRCSTOP
+        MENUITEM "&Proprietăți",                     IDM_PROPERTIES
     }
 
     POPUP "" /* ART Image */
     {
         MENUITEM "Deschide &adresa",                 IDM_FOLLOWLINKC
         MENUITEM "Deschide în fereastră &nouă",      IDM_FOLLOWLINKN
-        MENUITEM "Pă&strare destinație în…",         IDM_SAVETARGET
-        MENUITEM "&Imprimă destinația",              IDM_PRINTTARGET
+        MENUITEM "Păstrare destinație în…",          IDM_SAVETARGET
+        MENUITEM "I&mprimă destinația",              IDM_PRINTTARGET
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "A&rată imaginea",                  IDM_SHOWPICTURE
-        MENUITEM "Păstrare ima&gine în…",            IDM_SAVEPICTURE
+        MENUITEM "Afișea&ză imaginea",               IDM_SHOWPICTURE
+        MENUITEM "Păstrare imagine în…",             IDM_SAVEPICTURE
         MENUITEM "Definește ca &fundal",             IDM_SETWALLPAPER
         MENUITEM "Definire ca element pe &birou…",   IDM_SETDESKTOPITEM
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -184,11 +184,11 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Adaugă la fa&vorite…",             IDM_ADDFAVORITES
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Pornește",                        IDM_IMGARTPLAY
-        MENUITEM "Opr&ește",                         IDM_IMGARTSTOP
-        MENUITEM "Derulează înap&oi",                IDM_IMGARTREWIND
+        MENUITEM "P&ornește",                        IDM_IMGARTPLAY
+        MENUITEM "&Oprește",                         IDM_IMGARTSTOP
+        MENUITEM "De&rulează înapoi",                IDM_IMGARTREWIND
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Proprie&tăți",                     IDM_PROPERTIES
+        MENUITEM "&Proprietăți",                     IDM_PROPERTIES
     }
 
     POPUP "" /* Debug */
@@ -207,7 +207,7 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
         MENUITEM "Măsurători de performanță",         IDM_PERFORMANCEMETERS
         MENUITEM "Păstrează HTML",                    IDM_SAVEHTML
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Răsfoiește vizualizarea",          IDM_BROWSEMODE
+        MENUITEM "Răsfoiește vizualizarea",           IDM_BROWSEMODE
         MENUITEM "Editează vizualizarea",             IDM_EDITMODE
     }
 
index fcb21dd..0535404 100644 (file)
@@ -641,8 +641,8 @@ BEGIN
     IDS_SHV_COLUMN3 "Tip"
     IDS_SHV_COLUMN4 "Modificat"
     IDS_SHV_COLUMN5 "Atribute"
-    IDS_SHV_COLUMN6 "Mărime"
-    IDS_SHV_COLUMN7 "Mărime disponibilă"
+    IDS_SHV_COLUMN6 "Capacitate"
+    IDS_SHV_COLUMN7 "Disponibil"
     IDS_SHV_COLUMN8 "Nume"
     IDS_SHV_COLUMN9 "Comentarii"
     IDS_SHV_COLUMN10 "Posesor"
@@ -717,7 +717,7 @@ BEGIN
     /* Run File dialog */
     IDS_RUNDLG_ERROR "Nu se poate deschide Executare fișier (eroare internă)"
     IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nu se poate deschide fereastra (de) Răsfoire (eroare internă)"
-    IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Răsfoirea fișierelor"
+    IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Răsfoire fișiere"
     IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Fișiere executabile (*.exe)\0*.exe\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
 
     /* shell folder path default values */
@@ -731,23 +731,23 @@ BEGIN
     IDS_MYMUSIC "Audio"
     IDS_MYVIDEO "Video"
     IDS_DESKTOPDIRECTORY "Birou"
-    IDS_NETHOOD "Retele"
-    IDS_TEMPLATES "Sabloane"
-    IDS_APPDATA "Date aplicatii"
+    IDS_NETHOOD "Rețele"
+    IDS_TEMPLATES "Șabloane"
+    IDS_APPDATA "Date aplicații"
     IDS_PRINTHOOD "Imprimante"
-    IDS_LOCAL_APPDATA "Preferinte locale\\Date aplicatii"
-    IDS_INTERNET_CACHE "Preferinte locale\\Fisiere de Internet temporare"
+    IDS_LOCAL_APPDATA "Preferințe locale\\Date aplicații"
+    IDS_INTERNET_CACHE "Preferințe locale\\Fișiere de Internet temporare"
     IDS_COOKIES "Cookies"
-    IDS_HISTORY "Preferinte locale\\Istoric"
-    IDS_PROGRAM_FILES "Fisiere program"
+    IDS_HISTORY "Preferințe locale\\Istoric"
+    IDS_PROGRAM_FILES "Fișiere program"
     IDS_MYPICTURES "Imagini"
-    IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Fisiere program\\Fisiere comune"
+    IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Fișiere program\\Fișiere comune"
     IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documentele mele"
     IDS_ADMINTOOLS "Meniul Pornire\\Programe\\Administrative"
     IDS_COMMON_MUSIC "Documentele mele\\Audio"
     IDS_COMMON_PICTURES "Documentele mele\\Imagini"
     IDS_COMMON_VIDEO "Documentele mele\\Video"
-    IDS_CDBURN_AREA "Preferinte locale\\Date aplicatii\\Microsoft\\Inscriptionare CD"
+    IDS_CDBURN_AREA "Preferințe locale\\Date aplicații\\Microsoft\\Inscriptionare CD"
     IDS_NETWORKPLACE "Locații în rețea"
 
     IDS_NEWFOLDER "Dosar nou"
@@ -782,7 +782,7 @@ BEGIN
     IDS_CPL_FILE "Element din Panoul de control"
     IDS_CUR_FILE "Indicator"
     IDS_DLL_FILE "Bibliotecă aplicație"
-    IDS_DRV_FILE "Modul pilot de dispozitiv"
+    IDS_DRV_FILE "Modúl-pilot de dispozitiv"
     IDS_EXE_FILE "Executabil"
     IDS_FON_FILE "Font"
     IDS_TTF_FILE "Font TrueType"
index b061121..f3c68da 100644 (file)
@@ -1,16 +1,15 @@
 /* 
  * FILE:        dll/win32/userenv/lang/ro-RO.rc
  *              ReactOS Project (http://www.reactos.org)
- * TRANSLATOR:  Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum to fulea.stefan)
- * LAST CHANGE: 2011-12-17  disable diacritics in paths (temporary)
+ * TRANSLATOR:  Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_PROFILEPATH "%SystemDrive%\\Documente si preferinte"
-    IDS_APPDATA "Date aplicatii"
+    IDS_PROFILEPATH "%SystemDrive%\\Documente și preferințe"
+    IDS_APPDATA "Date aplicații"
     IDS_DESKTOP "Birou"
     IDS_FAVORITES "Favorite"
     IDS_STARTMENU "Meniul Pornire"
@@ -21,17 +20,17 @@ BEGIN
     IDS_MYPICTURES "Documentele mele\\Imagini"
     IDS_MYMUSIC "Documentele mele\\Audio"
     IDS_MYVIDEOS "Documentele mele\\Video"
-    IDS_TEMPLATES "Sabloane"
+    IDS_TEMPLATES "Șabloane"
     IDS_RECENT "Recente"
     IDS_SENDTO "Trimitere"
     IDS_PRINTHOOD "Imprimante"
-    IDS_NETHOOD "Retele"
-    IDS_LOCALSETTINGS "Preferinte locale"
-    IDS_LOCALAPPDATA "Preferinte locale\\Date aplicatii"
-    IDS_TEMP "Preferinte locale\\Temp"
-    IDS_CACHE "Preferinte locale\\Fisiere de Internet temporare"
-    IDS_HISTORY "Preferinte locale\\Istoric"
+    IDS_NETHOOD "Rețele"
+    IDS_LOCALSETTINGS "Preferințe locale"
+    IDS_LOCALAPPDATA "Preferințe locale\\Date aplicații"
+    IDS_TEMP "Preferințe locale\\Temp"
+    IDS_CACHE "Preferințe locale\\Fișiere de Internet temporare"
+    IDS_HISTORY "Preferințe locale\\Istoric"
     IDS_COOKIES "Cookies"
-    IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Fisiere program"
-    IDS_COMMONFILES "Fisiere comune"
+    IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Fișiere program"
+    IDS_COMMONFILES "Fișiere comune"
 END
index 4de5bd8..15e6b82 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
  * Copyright 1999 Eric Pouech
- * Transl. Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum to fulea.stefan)
+ * Transl. Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -15,8 +15,6 @@
  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  * License along with this library; if not, write to the Free Software
  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
- *
- *  LAST CHANGE:  2011-12-17  oust tab, fix identations
  */
 
 STRINGTABLE LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
@@ -26,12 +24,12 @@ BEGIN
 MMSYSERR_NOERROR,        "Comanda specificată a fost îndeplinită."
 MMSYSERR_ERROR,          "Eroare externă nedefinită."
 MMSYSERR_BADDEVICEID,    "A fost utilizat un identificator de dispozitiv nevalid pentru acest sistem."
-MMSYSERR_NOTENABLED,     "Modulul pilot nu a fost activat."
+MMSYSERR_NOTENABLED,     "Modulul-pilot nu a fost activat."
 MMSYSERR_ALLOCATED,      "Dispozitivul specificat deja este în uz. Așteptați până se eliberează, apoi reîncercați."
 MMSYSERR_INVALHANDLE,    "Rutina dispozitivului specificat este invalidă."
-MMSYSERR_NODRIVER,       "Modulul pilot nu este instalat în sistem!\n"
+MMSYSERR_NODRIVER,       "Modulul-pilot nu este instalat în sistem!\n"
 MMSYSERR_NOMEM,          "Memorie disponibilă pentru această activitate este insuficientă. Închideți una sau mai multe aplicații pentru a elibera memorie, apoi reîncercați."
-MMSYSERR_NOTSUPPORTED,   "Această funcție nu este acceptată. Petru a determina ce funcții și mesaje se acceptă în modulul pilot, utilizați „Capabilități”."
+MMSYSERR_NOTSUPPORTED,   "Această funcție nu este acceptată. Petru a determina ce funcții și mesaje se acceptă în modulul-pilot, utilizați „Capabilități”."
 MMSYSERR_BADERRNUM,      "A fost specificat un număr de eroare nespecificat în acest sistem."
 MMSYSERR_INVALFLAG,      "A fost transmis un indicator nevalid într-o funcție de sistem."
 MMSYSERR_INVALPARAM,     "A fost transmis un parametru nevalid într-o funcție de sistem."
@@ -45,32 +43,32 @@ WAVERR_SYNC,             "Dispozitivul nu poate fi deschis fără indicativul WA
 /* MIDI errors */
 MIDIERR_UNPREPARED,      "Antetuul MIDI nu este pregătit. Utilizați funcția „Prepare” pentru a pregăti antetul, apoi reîncercați."
 MIDIERR_STILLPLAYING,    "Această operație nu poate fi executată cât timp sunt accesate date media. Reinițializați dispozitivul sau așteptați contenirea accesării datelor media."
-MIDIERR_NOMAP,           "Lipsește harta MIDI. Poate fi o problemă cu modulul pilot, sau cu fișierul MIDIMAP.CFG care fie lipsește, fie este corupt."
+MIDIERR_NOMAP,           "Lipsește harta MIDI. Poate fi o problemă cu modulul-pilot, sau cu fișierul MIDIMAP.CFG care fie lipsește, fie este corupt."
 MIDIERR_NOTREADY,        "Portul transmite date către dispozitiv. Așteptați până datele sunt transmise în totalitate, apoi reîncercați."
 MIDIERR_NODEVICE,        "Configuratorul MIDI se referă la un dispozitiv care nu este instalat în sistem."
 MIDIERR_INVALIDSETUP,    "Configuratorul MIDI este deteriorat. Copiați fișierul original MIDIMAP.CFG în directorul SYSTEM din ReactOS, apoi reîncercați."
 
 /* MCI errors */
 MCIERR_INVALID_DEVICE_ID,         "Identificator de dispozitiv MCI nevalid. Utilizați identificatorul obținut la deschiderea dispozitivului MCI."
-MCIERR_UNRECOGNIZED_KEYWORD,      "Modulul pilot nu recunoaște parametrul de comandă specificat."
-MCIERR_UNRECOGNIZED_COMMAND,      "Modulul pilot nu recunoaște comanda specificată."
+MCIERR_UNRECOGNIZED_KEYWORD,      "Modulul-pilot nu recunoaște parametrul de comandă specificat."
+MCIERR_UNRECOGNIZED_COMMAND,      "Modulul-pilot nu recunoaște comanda specificată."
 MCIERR_HARDWARE,                  "A survenit o problemă la dispozitivul media. Asigurați-vă că funcționează corect sau contactați producătorul dispozitivului."
 MCIERR_INVALID_DEVICE_NAME,       "Dispozitivul specificat nu este deschis sau nu este recunoscut de către MCI."
 MCIERR_OUT_OF_MEMORY,             "Memorie disponibilă pentru această activitate este insuficientă. \nÎnchideți una sau mai multe aplicații pentru a elibera memorie, apoi reîncercați."
 MCIERR_DEVICE_OPEN,               "Numele de dispozitiv deja este utilizat ca alias de către aplicație. Utilizați un alias unic."
-MCIERR_CANNOT_LOAD_DRIVER,        "A survenit o eroare neidentificabilă la încărcarea modulului pilot al dispozitivului."
+MCIERR_CANNOT_LOAD_DRIVER,        "A survenit o eroare neidentificabilă la încărcarea modulului-pilot al dispozitivului."
 MCIERR_MISSING_COMMAND_STRING,    "Nu a fost specificată comanda."
 MCIERR_PARAM_OVERFLOW,            "Șirul de ieșire este prea voluminos pentru a fi inclus în memoria rezervată pentru rezultat. Măriți această memorie."
 MCIERR_MISSING_STRING_ARGUMENT,   "Comanda specificată necesită parametru șir-de-caractere. Furnizați un asemenea parametru."
 MCIERR_BAD_INTEGER,               "Numărul întreg specificat nu este valid pentru această comandă."
-MCIERR_PARSER_INTERNAL,           "Modulul pilot a răspuns cu un tip de date eronat. Căutați un nou modul pilot la producătorul dispozitivului."
-MCIERR_DRIVER_INTERNAL,           "A apărut o problemă în modulul pilot al dispozitivului. Căutați un nou modul pilot la producătorul dispozitivului."
+MCIERR_PARSER_INTERNAL,           "Modulul-pilot a răspuns cu un tip de date eronat. Căutați un nou modúl-pilot la producătorul dispozitivului."
+MCIERR_DRIVER_INTERNAL,           "A apărut o problemă în modulul-pilot al dispozitivului. Căutați un nou modúl-pilot la producătorul dispozitivului."
 MCIERR_MISSING_PARAMETER,         "Comanda specificată necesită un parametru. Furnizați un parametru."
 MCIERR_UNSUPPORTED_FUNCTION,      "Dispozitivul MCI pe care-l utilizați nu acceptă comanda specificată."
 MCIERR_FILE_NOT_FOUND,            "Nu se poate găsi fișierul specificat. Asigurați-vă că numele și calea fișierului sunt corecte."
-MCIERR_DEVICE_NOT_READY,          "Modulul pilot al dispozitivului nu este gata."
+MCIERR_DEVICE_NOT_READY,          "Modulul-pilot al dispozitivului nu este gata."
 MCIERR_INTERNAL,                  "A apărut o problemă la inițializarea MCI. Încercați repornirea ReactOS."
-MCIERR_DRIVER,                    "A apărut o problemă la modulul pilot al dispozitibului. Modulul pilot este închis. Nu se poate accesa eroarea."
+MCIERR_DRIVER,                    "A apărut o problemă la modulul-pilot al dispozitibului. Modulul-pilot este închis. Nu se poate accesa eroarea."
 MCIERR_CANNOT_USE_ALL,            "În această comandă nu se poate utiliza 'all' ca nume de dispozitiv."
 MCIERR_MULTIPLE,                  "Au survenit erori în mai mult de un dispozitiv. Specificați separat fiecare comandă și dispozitiv pentru a identifica dispozitivul care a cauzat eroarea."
 MCIERR_EXTENSION_NOT_FOUND,       "Nu se poate identifica tipul dispozitivului din extensia fișierului dat."
@@ -81,8 +79,8 @@ MCIERR_DEVICE_TYPE_REQUIRED,      "Dispozitivul specificat nu se poate localiza.
 MCIERR_DEVICE_LOCKED,             "Dispozitivul specificat este blocat. Așteptați câteva secunde, apoi reîncercați."
 MCIERR_DUPLICATE_ALIAS,           "În această aplicație deja există un asemenea alias. Utilizați un alias unic."
 MCIERR_BAD_CONSTANT,              "Parametrul specificat nu este valid pentru această comandă."
-MCIERR_MUST_USE_SHAREABLE,        "Acest modul pilot este deja în uz. Pentru a-l partaja, utilizați parametrul „shareable” pentru fiecare comandă „open”."
-MCIERR_MISSING_DEVICE_NAME,       "Comanda specificată necesită un alias, fișier, modul pilot, sau un nume de dispozitiv. Furnizați o asemenea parametru."
+MCIERR_MUST_USE_SHAREABLE,        "Acest modúl-pilot este deja în uz. Pentru a-l partaja, utilizați parametrul „shareable” pentru fiecare comandă „open”."
+MCIERR_MISSING_DEVICE_NAME,       "Comanda specificată necesită un alias, fișier, modúl-pilot, sau un nume de dispozitiv. Furnizați o asemenea parametru."
 MCIERR_BAD_TIME_FORMAT,           "Valoarea specificată pentru formatul orei nu este validă. Consultați documentația MCI în vederea formatelor valide."
 MCIERR_NO_CLOSING_QUOTE,          "În valoarea parametru, ghilimelele nu au fost închise. Închideți-le."
 MCIERR_DUPLICATE_FLAGS,           "Un parametru sau valoare a fost duplicat. Specificați singură dată."
@@ -96,12 +94,12 @@ MCIERR_NONAPPLICABLE_FUNCTION,    "Nu se pot executa comenzile în ordinea speci
 MCIERR_ILLEGAL_FOR_AUTO_OPEN,     "Comanda specificată nu poate fi executată pe un dispozitiv cu auto-deschidere. Așteptați închiderea despozitivului, apoi reîncercați."
 MCIERR_FILENAME_REQUIRED,         "Numele de fișier este nevalid. Asigurați-vă că numele de fișier nu este mai lung de 8 caractere, urmate de un punct și o extensie."
 MCIERR_EXTRA_CHARACTERS,          "Nu se pot specifica alte caractere suplimentare în afara ghilimelelor."
-MCIERR_DEVICE_NOT_INSTALLED,      "Dispozitivul specificat nu este insalat în sistem. Utilizați în Panoul de control opțiunile de Module pilot pentru a instala dispozitivul."
+MCIERR_DEVICE_NOT_INSTALLED,      "Dispozitivul specificat nu este insalat în sistem. Utilizați în Panoul de control opțiunile de Modúle-pilot pentru a instala dispozitivul."
 MCIERR_GET_CD,                    "Nu se poate accesa fișierul specificat pentru dispozitivul MCI. Încercați schimbarea directoarelor sau repornirea calculatorului."
 MCIERR_SET_CD,                    "Nu se poate accesa fișierul specificat sau dispozitivul MCI din cauză că aplicația nu poate schimba directoare."
 MCIERR_SET_DRIVE,                 "Nu se poate accesa fișierul specificat sau dispozitivul MCI din cauză că aplicația nu poate schimba unitățile de stocare."
-MCIERR_DEVICE_LENGTH,             "Specificați un nume de dispozitiv sau modul pilot sub 79 de caractere."
-MCIERR_DEVICE_ORD_LENGTH,         "Specificați un nume de dispozitiv sau modul pilot sub 69 de caractere."
+MCIERR_DEVICE_LENGTH,             "Specificați un nume de dispozitiv sau modúl-pilot sub 79 de caractere."
+MCIERR_DEVICE_ORD_LENGTH,         "Specificați un nume de dispozitiv sau modúl-pilot sub 69 de caractere."
 MCIERR_NO_INTEGER,                "Comanda specificată necesită un parametru număr întreg. Vă rugăm furnizați unul."
 MCIERR_WAVE_OUTPUTSINUSE,         "Toate dispozitivele care pot lectura fișierele în formatul curent sunt ocupate. Așteptați până se eliberează unul dintre dispozitive, apoi reîncercați."
 MCIERR_WAVE_SETOUTPUTINUSE,       "Dispozitivul curent nu poate fi desemnat ca lector deoarece este ocupat. Așteptați eliberarea dispozitivului, apoi reîncercați."
@@ -109,20 +107,20 @@ MCIERR_WAVE_INPUTSINUSE,          "Toate dispozitivele care pot înregistra fiș
 MCIERR_WAVE_SETINPUTINUSE,        "Dispozitivul curent nu poate fi desemnat ca înregistrator deoarece este ocupat. Așteptați eliberarea dispozitivului, apoi reîncercați."
 MCIERR_WAVE_OUTPUTUNSPECIFIED,    "Poate fi utilizat orice dispozitiv capabil de a reda forme de undă."
 MCIERR_WAVE_INPUTUNSPECIFIED,     "Poate fi utilizat orice dispozitiv capabil de a înregistra forme de undă."
-MCIERR_WAVE_OUTPUTSUNSUITABLE,    "Nu există nici un dispozitiv instalat care să poată lectura fișiere în formatul curent. Utilizați opțiunea „Module pilot” pentru a instala un asemenea dispozitiv."
+MCIERR_WAVE_OUTPUTSUNSUITABLE,    "Nu există nici un dispozitiv instalat care să poată lectura fișiere în formatul curent. Utilizați opțiunea „Modúle-pilot” pentru a instala un asemenea dispozitiv."
 MCIERR_WAVE_SETOUTPUTUNSUITABLE,  "Dispozitivul pe care-l folosiți nu recunoaște formatul de fișier curent."
-MCIERR_WAVE_INPUTSUNSUITABLE,     "Nu există dispozitive instalate care să poată înregistra fișiere în formatul curent. Utilizați opțiunea „Module pilot” pentru a instala un asemenea dispozitiv."
+MCIERR_WAVE_INPUTSUNSUITABLE,     "Nu există dispozitive instalate care să poată înregistra fișiere în formatul curent. Utilizați opțiunea „Modúle-pilot” pentru a instala un asemenea dispozitiv."
 MCIERR_WAVE_SETINPUTUNSUITABLE,   "Dispozitivul din care încercați să înregistrați nu recunoaște formatul de fișier curent."
 MCIERR_NO_WINDOW,                 "Nu există fereastră de afișare."
 MCIERR_CREATEWINDOW,              "Fereastra nu poate fi creată sau utilizată."
 MCIERR_FILE_READ,                 "Fișierul specificat nu poate fi citit. Asigurați-vă că fișierul încă există, verificați conexiunea rețelei și disponibilitatea discului."
 MCIERR_FILE_WRITE,                "Nu se poate scrie în fișierul specificat. Asigurați disponibilitatea spațiului de disc și conectivitatea rețelei."
 MCIERR_SEQ_DIV_INCOMPATIBLE,      "Formatul temporal al „referinței cântec” și SMPTE sunt reciproc exclusive. Nu le puteți utiliza împreună."
-MCIERR_SEQ_NOMIDIPRESENT,         "Sistemul nu are instalate dispozitive MIDI. Utilizați „Module pilot” din Panoul de control pentru a instala un modul pilot MIDI."
+MCIERR_SEQ_NOMIDIPRESENT,         "Sistemul nu are instalate dispozitive MIDI. Utilizați „Modúle-pilot” din Panoul de control pentru a instala un modúl-pilot MIDI."
 MCIERR_SEQ_PORT_INUSE,            "Portul MIDI specificat este ocupat. Așteptați eliberarea portului, apoi reîncercați."
 MCIERR_SEQ_PORT_MAPNODEVICE,      "Configuratorul MIDI curent se referă la un dispozitiv MIDI care nu este instalat în sistem. Utilizați opțiunile de configurare MIDI din Panoul de control pentru a modifica configurația curentă."
 MCIERR_SEQ_PORT_MISCERROR,        "La portul specificat a survenit o eroare."
-MCIERR_SEQ_PORT_NONEXISTENT,      "Dispozitivul MIDI specificat nu este instalat în sistem. Utilizați opțiunile Modul pilot din Panoul de control pentur a instala un dispozitiv MIDI."
+MCIERR_SEQ_PORT_NONEXISTENT,      "Dispozitivul MIDI specificat nu este instalat în sistem. Utilizați opțiunile Modúl-pilot din Panoul de control pentur a instala un dispozitiv MIDI."
 MCIERR_SEQ_PORTUNSPECIFIED,       "În sistem nu există portul MIDI specificat."
 MCIERR_SEQ_TIMER,                 "Toate cronometrele multimedia sunt utilizate de către alte aplicații. Închideți una dintre aceste aplicații, apoi reîncercați."