[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
authorDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Sat, 31 Oct 2015 22:14:17 +0000 (22:14 +0000)
committerDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Sat, 31 Oct 2015 22:14:17 +0000 (22:14 +0000)
CORE-10443 #resolve #comment Committed, thx for the help ^^

svn path=/trunk/; revision=69763

56 files changed:
reactos/base/applications/charmap/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/msconfig_new/lang/mscfgtl/ro-RO.xml
reactos/base/applications/msconfig_new/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/rapps_new/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/regedit/clb/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/regedit/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/shutdown/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/sndrec32/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/wordpad/lang/ro-RO.rc
reactos/base/setup/reactos/lang/ro-RO.rc
reactos/base/shell/explorer/lang/ro-RO.rc
reactos/boot/freeldr/fdebug/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/console/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/inetcpl/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/input/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/main/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/usrmgr/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/shellext/netshell/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/shellext/stobject/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/aclui/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/browseui/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Ro.rc
reactos/dll/win32/crypt32/lang/crypt32_Ro.rc
reactos/dll/win32/cryptui/lang/cryptui_Ro.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/modemui/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/netcfgx/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/oledlg/lang/oledlg_Ro.rc
reactos/dll/win32/rasdlg/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/shdoclc/lang/Ro.rc
reactos/dll/win32/shell32/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/tapiui/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/userenv/lang/ro-RO.rc
reactos/media/inf/shortcuts.inf
reactos/media/rapps/cstalin.txt
reactos/media/rapps/mkvtoolnix.txt
reactos/media/rapps/scratch.txt
reactos/media/rapps/windirstat.txt
reactos/subsystems/mvdm/ntvdm/lang/ro-RO.rc
reactos/win32ss/user/user32/lang/ro-RO.rc

index 746e5d8..a0713c6 100644 (file)
@@ -19,7 +19,7 @@ BEGIN
     LTEXT "C&aractere de copiat:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
     CONTROL "", IDC_TEXTBOX, RICHEDIT_CLASS, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER |
             WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 74, 186, 114, 13
-    DEFPUSHBUTTON "&Selectează", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
+    DEFPUSHBUTTON "S&electează", IDC_SELECT, 194, 186, 44, 13
     PUSHBUTTON "&Copiază", IDC_COPY, 242, 186, 44, 13, WS_DISABLED
     CONTROL "Mod a&vansat", IDC_CHECK_ADVANCED, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
             WS_TABSTOP, 8, 208, 95, 10
@@ -33,7 +33,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_COMBO_CHARSET, 72, 4, 116, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Grupare după:", IDC_STATIC, 8, 28, 50, 8
     COMBOBOX IDC_COMBO_GROUPBY, 72, 24, 116, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Cau&tă", IDC_BUTTON_SEARCH, 200, 44, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Caută", IDC_BUTTON_SEARCH, 200, 44, 50, 14
     EDITTEXT IDC_EDIT_SEARCH, 72, 44, 116, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Căuta&re:", IDC_STATIC, 8, 48, 42, 8
     LTEXT "&Unicode:", IDC_STATIC, 200, 8, 30, 8
@@ -45,7 +45,7 @@ CAPTION "Despre"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 BEGIN
-    LTEXT "Hartă a caracterelor v0.1\nDrept de autor (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)\nTraducere de Ștefan Fulea (stefan.fulea@mail.md)", IDC_STATIC, 48, 7, 210, 36
+    LTEXT "Hartă de caractere v0.1\nDrept de autor (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)\nTraducere de Ștefan Fulea (stefan.fulea@mail.md)", IDC_STATIC, 48, 7, 210, 36
     PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 105, 162, 44, 15
     ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
     EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 254, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
@@ -56,5 +56,5 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_LICENSE "Această aplicație este publică; fiind permisă modificarea și/sau (re)distribuția sa în termenii Licenței Publice Generale GNU publicată de Free Software Foundation; sau versiunea 2 a Licenței, sau (la alegere) a oricărei versiuni ulterioare.\r\n\r\nAceastă aplicație este distribuită doar în speranța de a fi utilă, FĂRĂ însă NICI O GARANȚIE; nici măcar cu garanția implicită a VANDABILITĂȚII sau a UTILITĂȚII ÎNTR-UN SCOP ANUME. Pentru mai multe detalii consultați Licența Publică Generală GNU.\r\n\r\nPuteți vedea această licență aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/gpl.html\r\n\r\nDe asemenea puteți consulta traduceri neoficiale ale acestei licențe aici:\r\nhttp://www.gnu.org/licenses/translations.html"
     IDS_ABOUT "&Despre…"
-    IDS_TITLE "Hartă a caracterelor"
+    IDS_TITLE "Hartă de caractere"
 END
index db66d07..8b9c138 100644 (file)
@@ -19,9 +19,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Cărți", -1, 7, 7, 90, 40
     AUTORADIOBUTTON "Câte &una", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 70, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Câte &trei", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 70, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Câte tr&ei", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 70, 10
     GROUPBOX "Scor", -1, 100, 7, 75, 53
-    AUTORADIOBUTTON "&Standard", IDC_OPT_STANDARD, 107, 19, 60, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Stan&dard", IDC_OPT_STANDARD, 107, 19, 60, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "&Vegas", IDC_OPT_VEGAS, 107, 32, 60, 10
     AUTORADIOBUTTON "Fă&ră", IDC_OPT_NOSCORE, 107, 45, 60, 10
     AUTOCHECKBOX "&Afișează timp", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP
index 9f237ae..ae694fb 100644 (file)
@@ -32,14 +32,14 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_SYSTEM_TREE, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES |
             TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_CHILD |
             WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 280, 148
-    PUSHBUTTON "Mută &sus", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
+    PUSHBUTTON "Mută s&us", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
     PUSHBUTTON "Mută j&os", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14
     PUSHBUTTON "A&ctivează", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14
-    PUSHBUTTON "&Dezactivează", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
+    PUSHBUTTON "D&ezactivează", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
     PUSHBUTTON "&Găsește", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14
-    PUSHBUTTON "No&u", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
-    PUSHBUTTON "&Editează", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14
-    PUSHBUTTON "Ac&tivează toate", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON "Nou", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
+    PUSHBUTTON "E&ditează", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14
+    PUSHBUTTON "&Activează toate", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
     PUSHBUTTON "De&zactivează toate", IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 76, 14
 END
 
@@ -68,12 +68,12 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Moduri de pornire sistem", -1, 10, 10, 340, 150, 0, WS_EX_TRANSPARENT
-    CONTROL "&Pornire normală - încarcă toate serviciile și modulele-pilot", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 260, 10
+    CONTROL "Pornire n&ormală - încarcă toate serviciile și modulele-pilot", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 260, 10
     CONTROL "Pornire de &diagnostic - încarcă doar modulele-pilot de bază", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 260, 10
-    CONTROL "Pornire &selectivă", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 260, 10
-    AUTOCHECKBOX "P&rocesează fișierul SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 260, 10
-    AUTOCHECKBOX "În&carcă serviciile de sistem", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 260, 10
-    AUTOCHECKBOX "Încarcă &elementele autolansate", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 260, 10
+    CONTROL "Pornire s&electivă", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 260, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Procesează fișierul SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 260, 10
+    AUTOCHECKBOX "Încarcă se&rviciile de sistem", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 260, 10
+    AUTOCHECKBOX "Încarcă ele&mentele autolansate", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 260, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
@@ -82,9 +82,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX IDC_LIST_BOX, 10, 10, 340, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP |
             LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Verifică toate căile de pornire", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 145, 12
-    PUSHBUTTON "&Implicite", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 165, 65, 55, 12
-    PUSHBUTTON "Mută &sus", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 230, 65, 55, 12
+    PUSHBUTTON "Verifică toate &căile de pornire", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 145, 12
+    PUSHBUTTON "I&mplicite", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 165, 65, 55, 12
+    PUSHBUTTON "Mută s&us", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 230, 65, 55, 12
     PUSHBUTTON "Mută j&os", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 295, 65, 55, 12
     GROUPBOX "Parametri de pornire", -1, 10, 80, 250, 90, 0, WS_EX_TRANSPARENT
     CHECKBOX "/SAFE&BOOT", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 90, 55, 10
@@ -92,7 +92,7 @@ BEGIN
     CHECKBOX "/BOOT&LOG", IDC_CBX_BOOT_LOG, 15, 120, 50, 10
     CHECKBOX "/BASEVI&DEO", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 15, 135, 55, 10
     CHECKBOX "/&SOS", IDC_CBX_SOS, 15, 150, 50, 10
-    PUSHBUTTON "Opți&uni avansate…", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 80, 12
+    PUSHBUTTON "Opțiuni a&vansate…", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 80, 12
     LTEXT "&Expirare:", -1, 280, 91, 30, 10
     EDITTEXT IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 310, 90, 25, 12, ES_LEFT
     LTEXT "sec.", -1, 340, 91, 15, 10
@@ -108,8 +108,8 @@ BEGIN
     CHECKBOX "/N&UMPROC=", IDC_CBX_NUM_PROC, 10, 25, 50, 10
     COMBOBOX IDC_DRP_NUM_PROC, 80, 25, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     CHECKBOX "/&PCILOCK", IDC_CBX_PCI_LOCK, 10, 40, 50, 10
-    CHECKBOX "/P&ROFILE", IDC_CBX_PROFILE, 10, 55, 50, 10
-    CHECKBOX "/&IRQ", IDC_CBX_IRQ, 10, 70, 40, 12
+    CHECKBOX "/PR&OFILE", IDC_CBX_PROFILE, 10, 55, 50, 10
+    CHECKBOX "/I&RQ", IDC_CBX_IRQ, 10, 70, 40, 12
     EDITTEXT IDC_TXT_IRQ, 80, 70, 60, 12, ES_LEFT
     CHECKBOX "/&DEBUG", IDC_CBX_DEBUG, 10, 85, 40, 10
     CHECKBOX "/D&EBUGPORT", IDC_CBX_DEBUG_PORT, 20, 100, 60, 10
index f468f36..e67eeb7 100644 (file)
@@ -6,22 +6,22 @@
 </_locDefinition>\r
 \r
 <MSCONFIGTOOLS>\r
-  <TOOL _locID="About ReactOS" NAME="About ReactOS" PATH="%windir%\system32\winver.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Display ReactOS version information."/>\r
-  <TOOL _locID="Action Center" NAME="Action Center" PATH="%windir%\System32\wscui.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Open the Action Center."/>\r
-  <TOOL _locID="Computer Management" NAME="Computer Management" PATH="%windir%\System32\compmgmt.msc" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="View and configure system settings and components."/>\r
-  <TOOL _locID="System Information" NAME="System Information" PATH="%windir%\System32\msinfo32.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="View advanced information about hardware and software settings."/>\r
-  <TOOL _locID="Event Viewer" NAME="Event Viewer" PATH="%windir%\System32\eventvwr.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="View monitoring and troubleshooting messages."/>\r
-  <TOOL _locID="Programs" NAME="Programs" PATH="%windir%\System32\appwiz.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Launch, add or remove programs and ReactOS components."/>\r
-  <TOOL _locID="System Properties" NAME="System Properties" PATH="%windir%\System32\control.exe" DEFAULT_OPT="system" ADV_OPT="" HELP="View basic information about your computer system settings."/>\r
-  <TOOL _locID="Internet Options" NAME="Internet Options" PATH="%windir%\System32\inetcpl.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="View Internet Properties."/>\r
-  <TOOL _locID="Internet Protocol Configuration" NAME="Internet Protocol Configuration" PATH="%windir%\System32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe" ADV_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe /all" HELP="View and configure network address settings."/>\r
-  <TOOL _locID="Performance Monitor" NAME="Performance Monitor" PATH="%windir%\System32\perfmon.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="/sys" HELP="Monitor the performance of local or remote computers."/>\r
-  <TOOL _locID="Resource Monitor" NAME="Resource Monitor" PATH="%windir%\System32\resmon.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Monitor the performance and resource usage of the local computer."/>\r
-  <TOOL _locID="Task Manager" NAME="Task Manager" PATH="%windir%\System32\taskmgr.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="View details about programs and processes running on your computer."/>\r
-  <TOOL _locID="Command Prompt" NAME="Command Prompt" PATH="%windir%\System32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Open a command prompt window."/>\r
-  <TOOL _locID="Registry Editor" NAME="Registry Editor" PATH="%windir%\System32\regedt32.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Make changes to the ReactOS registry."/>\r
-  <TOOL _locID="Remote Assistance" NAME="Remote Assistance" PATH="%windir%\System32\msra.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Receive help from (or offer help to) a friend over the Internet."/>\r
-  <TOOL _locID="System Restore" NAME="System Restore" PATH="%windir%\System32\rstrui.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Restore your computer system to an earlier state."/>\r
+  <TOOL _locID="About ReactOS" NAME="Despre ReactOS" PATH="%windir%\system32\winver.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Afișare informații de versiune a ReactOS."/>\r
+  <TOOL _locID="Action Center" NAME="Centru de acțiune" PATH="%windir%\System32\wscui.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Deschidere Centru de acțiune."/>\r
+  <TOOL _locID="Computer Management" NAME="Gestiune calculator" PATH="%windir%\System32\compmgmt.msc" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Inspectare și configurare sistem și componente."/>\r
+  <TOOL _locID="System Information" NAME="Informații de sistem" PATH="%windir%\System32\msinfo32.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Inspectare informații avansate despre configurația fizică și de program."/>\r
+  <TOOL _locID="Event Viewer" NAME="Observator de evenimente" PATH="%windir%\System32\eventvwr.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Monitorizarea și depanarea mesajelor."/>\r
+  <TOOL _locID="Programs" NAME="Programe" PATH="%windir%\System32\appwiz.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Lansare, adăugare sau eliminare de programe și componente Reactos."/>\r
+  <TOOL _locID="System Properties" NAME="Proprietăți de sistem" PATH="%windir%\System32\control.exe" DEFAULT_OPT="system" ADV_OPT="" HELP="Afișare informații de bază despre configurația de sistem al calculatorului."/>\r
+  <TOOL _locID="Internet Options" NAME="Opțiuni de Internet" PATH="%windir%\System32\inetcpl.cpl" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Afișare opțiune de Internet."/>\r
+  <TOOL _locID="Internet Protocol Configuration" NAME="Configurație protocol de Internet" PATH="%windir%\System32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe" ADV_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe /all" HELP="Afișare și configurare proprietăți ale adresei de rețea."/>\r
+  <TOOL _locID="Performance Monitor" NAME="Monitor de performanță" PATH="%windir%\System32\perfmon.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="/sys" HELP="Monitorizare performanță pentru calculatoare locale sau la distanță."/>\r
+  <TOOL _locID="Resource Monitor" NAME="Monitor de resurse" PATH="%windir%\System32\resmon.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Monitorizare utilizare de resurse pentru calculatoare locale."/>\r
+  <TOOL _locID="Task Manager" NAME="Gestionar de activități" PATH="%windir%\System32\taskmgr.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Gestiune programelor și proceselor din calculatorul dumneavoastră."/>\r
+  <TOOL _locID="Command Prompt" NAME="Linie de comandă" PATH="%windir%\System32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Lansare linie de comandă."/>\r
+  <TOOL _locID="Registry Editor" NAME="Editor de registru" PATH="%windir%\System32\regedt32.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Efectuare schimbări în registrul ReactOS."/>\r
+  <TOOL _locID="Remote Assistance" NAME="Asistență la distanță" PATH="%windir%\System32\msra.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Obținere (sau oferire) asistență prin Internet de la (sau către) un prieten."/>\r
+  <TOOL _locID="System Restore" NAME="Restaurare sistem" PATH="%windir%\System32\rstrui.exe" DEFAULT_OPT="" ADV_OPT="" HELP="Restaurare a sistemului de operare la o stare anterioară."/>\r
 </MSCONFIGTOOLS>\r
 \r
 </MSCONFIGTOOLFILE>\r
index a806c04..141b184 100644 (file)
@@ -8,14 +8,14 @@ CAPTION "About the System Configuration Program"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON            IDI_APPICON, IDC_STATIC, 14, 14, 20, 20
-    LTEXT           "System Configuration Program\nVersion 1.0", IDC_STATIC, 42, 14, 182, 17, SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "Program de configurare al sistemului\nVersiune 1.0", IDC_STATIC, 42, 14, 182, 17, SS_NOPREFIX
 //  "Copyright (C) ReactOS Team 2005-"COPYRIGHT_YEAR"\n"
-    LTEXT           "Copyright (C) ReactOS Team 2005-2015\n\
+    LTEXT           "Drept de autor (C) Echipa ReactOS 2005-2015\n\
 Christoph von Wittich (Christoph@ApiViewer.de)\n\
 Gregor Schneider (Gregor.Schneider@reactos.org)\n\
 Hermès BÉLUSCA - MAÏTO (hermes.belusca@sfr.fr)",
                     IDC_STATIC, 41, 34, 183, 34
-    DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 174, 79, 50, 14, WS_GROUP
+    DEFPUSHBUTTON   "Î&nchide", IDOK, 174, 79, 50, 14, WS_GROUP
 END
 
 IDD_GENERAL_PAGE DIALOGEX 0, 0, 366, 175
@@ -25,14 +25,14 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "&Pornire normală", IDC_RB_NORMAL_STARTUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 18, 332, 10
     CONTROL         "Pornire de &diagnostic", IDC_RB_DIAGNOSTIC_STARTUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 46, 332, 10
-    CONTROL         "Pornire &selectivă", IDC_RB_SELECTIVE_STARTUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 73, 332, 10
+    CONTROL         "Pornire selecti&vă", IDC_RB_SELECTIVE_STARTUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 73, 332, 10
     CONTROL         "Procesează fișierul S&YSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 86, 316, 10
     CONTROL         "Procesează fișierul &WIN.INI", IDC_CBX_WIN_INI, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 98, 316, 10
     CONTROL         "În&carcă serviciile de sistem", IDC_CBX_LOAD_SYSTEM_SERVICES, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 110, 316, 10
     CONTROL         "Încarcă &elementele autolansate", IDC_CBX_LOAD_STARTUP_ITEMS, "Button", BS_AUTO3STATE | WS_TABSTOP, 35, 122, 316, 10
-    CONTROL         "&Use original boot configuration", IDC_CBX_USE_ORIGINAL_BOOTCFG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 35, 134, 316, 10
-    PUSHBUTTON      "Laun&ch System Restore", IDC_BTN_SYSTEM_RESTORE_START, 146, 156, 124, 14
-    PUSHBUTTON      "&Expand File...", IDC_BTN_FILE_EXTRACTION, 275, 156, 85, 14
+    CONTROL         "&Utilizează configurația originală de inițializare", IDC_CBX_USE_ORIGINAL_BOOTCFG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 35, 134, 316, 10
+    PUSHBUTTON      "Lansează &Restaurare sistem", IDC_BTN_SYSTEM_RESTORE_START, 146, 156, 124, 14
+    PUSHBUTTON      "E&xtindere fișier…", IDC_BTN_FILE_EXTRACTION, 275, 156, 85, 14
     GROUPBOX        "Moduri de pornire sistem", IDC_STATIC, 5, 5, 356, 145
     LTEXT           "Încarcă toate serviciile și modulele-pilot", IDC_STATIC, 25, 30, 322, 10
     LTEXT           "Încarcă doar modulele-pilot de bază", IDC_STATIC, 25, 58, 322, 10
@@ -44,16 +44,16 @@ CAPTION "System"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "", IDC_SYSTEM_TREE, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 5, 5, 285, 146
-    PUSHBUTTON      "Mută &sus", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 295, 5, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Mută s&us", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 295, 5, 66, 14
     PUSHBUTTON      "Mută j&os", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 295, 24, 66, 14
     PUSHBUTTON      "A&ctivează", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 295, 52, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "&Dezactivează", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 295, 71, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "D&ezactivează", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 295, 71, 66, 14
     PUSHBUTTON      "&Găsește", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 295, 99, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "No&u", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 295, 118, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "&Editează", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 295, 137, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Ac&tivează toate", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE_ALL, 153, 156, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Nou", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 295, 118, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "E&ditează", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 295, 137, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Acti&vează toate", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE_ALL, 153, 156, 66, 14
     PUSHBUTTON      "De&zactivează toate", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE_ALL, 224, 156, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Delete", IDC_BTN_SYSTEM_DELETE, 295, 156, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Eli&mină", IDC_BTN_SYSTEM_DELETE, 295, 156, 66, 14
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX 0, 0, 366, 175
@@ -62,27 +62,27 @@ CAPTION "FREELDR.INI"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LISTBOX         IDC_LIST_BOX, 5, 5, 356, 61, LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "&Check All Boot Paths", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 5, 68, 72, 14
-    PUSHBUTTON      "&Set as Default", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 82, 68, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Move &Up", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 153, 68, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "Move &Down", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 224, 68, 66, 14
-    GROUPBOX        "Boot Options", IDC_STATIC, 5, 84, 285, 86
+    PUSHBUTTON      "&Verifică toate căile de inițializare", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 5, 68, 72, 14
+    PUSHBUTTON      "Impli&cite", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 82, 68, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Mută s&us", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 153, 68, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Mută j&os", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 224, 68, 66, 14
+    GROUPBOX        "Parametri de inițializare", IDC_STATIC, 5, 84, 285, 86
     GROUPBOX        "", IDC_STATIC, 10, 97, 143, 68
-    CHECKBOX        "Safe boot (/SA&FEBOOT)", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 97, 121, 10
-    CONTROL         "Minimal (&MINIMAL)", IDC_RADIO1, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 110, 133, 10
-    CONTROL         "Other environment\n(M&INIMAL (ALTERNATESHELL))", IDC_RADIO4, 
+    CHECKBOX        "Inițializare securi&zată (/SAFEBOOT)", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 97, 121, 10
+    CONTROL         "&Minimală (MINIMAL)", IDC_RADIO1, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 110, 133, 10
+    CONTROL         "Mediu alternativ\n(MINIMAL (ALTERNATE&SHELL))", IDC_RADIO4, 
                     "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | BS_MULTILINE, 15, 121, 133, 17
-    CONTROL         "Repair ActiveDirectory (DSRE&PAIR)", IDC_RADIO3, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 139, 133, 10
-    CONTROL         "Network (NET&WORK)", IDC_RADIO2, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 150, 133, 10
-    CHECKBOX        "No GUI boot\n(/&NOGUIBOOT)", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 158, 91, 127, 17, BS_MULTILINE
-    CHECKBOX        "Boot log (/&BOOTLOG)", IDC_CBX_BOOT_LOG, 158, 110, 127, 12
-    CHECKBOX        "Base video (/BAS&EVIDEO)", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 158, 124, 127, 12
-    CHECKBOX        "OS boot information (/S&OS)", IDC_CBX_SOS, 158, 138, 127, 12
-    PUSHBUTTON      "Ad&vanced Options...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 207, 151, 78, 14
-    LTEXT           "&Timeout:", IDC_STATIC, 296, 91, 32, 10
+    CONTROL         "&Repară ActiveDirectory (DSREPAIR)", IDC_RADIO3, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 139, 133, 10
+    CONTROL         "Rețea (NET&WORK)", IDC_RADIO2, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 15, 150, 133, 10
+    CHECKBOX        "Fără interfață grafică\n(/NO&GUIBOOT)", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 158, 91, 127, 17, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX        "&Jurnal de inițializare (/BOOTLOG)", IDC_CBX_BOOT_LOG, 158, 110, 127, 12
+    CHECKBOX        "Video de &bază (/BASEVIDEO)", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 158, 124, 127, 12
+    CHECKBOX        "&Detalii de inițializare (/SOS)", IDC_CBX_SOS, 158, 138, 127, 12
+    PUSHBUTTON      "Opțiuni &avansate…", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 207, 151, 78, 14
+    LTEXT           "&Limită de timp:", IDC_STATIC, 296, 91, 32, 10
     EDITTEXT        IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 295, 102, 33, 12, ES_RIGHT | ES_NUMBER
-    LTEXT           "seconds", IDC_STATIC, 330, 104, 31, 10
-    CONTROL         "Make &all boot settings permanent", 292, 
+    LTEXT           "secunde", IDC_STATIC, 330, 104, 31, 10
+    CONTROL         "&Permanenizează configurația de inițializare", 292, 
                     "Button", BS_AUTOCHECKBOX | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_TABSTOP, 295, 121, 66, 49
     PUSHBUTTON      "&Delete", IDC_BTN_DELETE, 295, 68, 66, 14
 END
@@ -94,10 +94,10 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "List1", IDC_SERVICES_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 5, 5, 356, 129
     PUSHBUTTON      "A&ctivează toate", IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE, 224, 156, 66, 14
-    PUSHBUTTON      "&Dezactivează toate", IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE, 295, 156, 66, 14
-    CONTROL         "&Hide all %s services", IDC_CBX_SERVICES_MASK_PROPRIETARY_SVCS, 
+    PUSHBUTTON      "D&ezactivează toate", IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE, 295, 156, 66, 14
+    CONTROL         "Asc&unde toate serviciile %s", IDC_CBX_SERVICES_MASK_PROPRIETARY_SVCS, 
                     "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 5, 158, 203, 12
-    LTEXT           "Please note that some secure %s services may not be disabled.", IDC_STATIC_SERVICES_WARNING, 5, 138, 220, 17
+    LTEXT           "Rețineți că unele servicii %s securizate nu pot fi dezactivate.", IDC_STATIC_SERVICES_WARNING, 5, 138, 220, 17
 END
 
 IDD_STARTUP_PAGE DIALOGEX 0, 0, 362, 175
@@ -106,8 +106,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "List3", IDC_STARTUP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
             LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148
-    PUSHBUTTON "&Activează toate", IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE, 203, 155, 76, 14
-    PUSHBUTTON "&Dezactivează toate", IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE, 285, 155, 76, 14
+    PUSHBUTTON "A&ctivează toate", IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE, 203, 155, 76, 14
+    PUSHBUTTON "D&ezactivează toate", IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE, 285, 155, 76, 14
 END
 
 IDD_TOOLS_PAGE DIALOGEX 0, 0, 366, 175
@@ -118,8 +118,8 @@ BEGIN
     CONTROL         "List1", IDC_TOOLS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 5, 5, 356, 118
     EDITTEXT        IDC_TOOLS_CMDLINE, 5, 139, 356, 14, ES_READONLY
     PUSHBUTTON      "&Lansează", IDC_BTN_RUN, 311, 156, 50, 14
-    CONTROL         "&Advanced Options", IDC_CBX_TOOLS_ADVOPT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 5, 158, 134, 12
-    LTEXT           "Selected &Command:", IDC_STATIC, 5, 127, 128, 10
+    CONTROL         "&Opțiuni avansate", IDC_CBX_TOOLS_ADVOPT, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 5, 158, 134, 12
+    LTEXT           "&Comandă selectată:", IDC_STATIC, 5, 127, 128, 10
 END
 
 IDD_FILE_EXTRACT_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 353, 117
@@ -127,18 +127,18 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Expand Files from an Installation Source"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Specify the files you want to restore, the source location containing the installation files, and the destination location for the files.", IDC_STATIC, 7, 7, 339, 17
-    LTEXT           "F&iles to restore:", IDC_STATIC, 7, 34, 93, 10
+    LTEXT           "Specificați fișierele pe care doriți să le extrageți, locația sursei cu fișierele de instalare, și locația destinației.", IDC_STATIC, 7, 7, 339, 17
+    LTEXT           "Fișierele pentru e&xtragere:", IDC_STATIC, 7, 34, 93, 10
     EDITTEXT        IDC_TXT_FILE_TO_RESTORE, 103, 32, 158, 12, ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON      "&Browse Files...", IDC_BTN_BROWSE_ALL_FILES, 264, 30, 82, 14
-    LTEXT           "&Restore from:", IDC_STATIC, 7, 55, 93, 10
+    PUSHBUTTON      "Spe&cificare…", IDC_BTN_BROWSE_ALL_FILES, 264, 30, 82, 14
+    LTEXT           "E&xtrage din:", IDC_STATIC, 7, 55, 93, 10
     COMBOBOX        IDC_DRP_CAB_FILE, 103, 53, 158, 56, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "Browse &From...", IDC_BTN_BROWSE_CAB_FILES, 264, 51, 82, 14
-    LTEXT           "&Save files in:", IDC_STATIC, 7, 76, 93, 10
+    PUSHBUTTON      "Specific&are…", IDC_BTN_BROWSE_CAB_FILES, 264, 51, 82, 14
+    LTEXT           "E&xtrage în:", IDC_STATIC, 7, 76, 93, 10
     COMBOBOX        IDC_DRP_DEST_DIR, 103, 74, 158, 42, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "Browse &To...", IDC_BTN_BROWSE_DIRS, 264, 72, 82, 14
-    DEFPUSHBUTTON   "Expand", IDOK, 179, 96, 82, 14
-    PUSHBUTTON      "Cancel", IDCANCEL, 264, 96, 82, 14
+    PUSHBUTTON      "Specifica&re…", IDC_BTN_BROWSE_DIRS, 264, 72, 82, 14
+    DEFPUSHBUTTON   "&Extrage", IDOK, 179, 96, 82, 14
+    PUSHBUTTON      "A&nulează", IDCANCEL, 264, 96, 82, 14
 END
 
 IDD_FIND_DIALOG DIALOGEX 30, 73, 236, 75
@@ -170,8 +170,8 @@ BEGIN
     CHECKBOX "/N&UMPROC=", IDC_CBX_NUM_PROC, 10, 25, 50, 10
     COMBOBOX IDC_DRP_NUM_PROC, 80, 25, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     CHECKBOX "/&PCILOCK", IDC_CBX_PCI_LOCK, 10, 40, 50, 10
-    CHECKBOX "/P&ROFILE", IDC_CBX_PROFILE, 10, 55, 50, 10
-    CHECKBOX "/&IRQ", IDC_CBX_IRQ, 10, 70, 40, 12
+    CHECKBOX "/PR&OFILE", IDC_CBX_PROFILE, 10, 55, 50, 10
+    CHECKBOX "/I&RQ", IDC_CBX_IRQ, 10, 70, 40, 12
     EDITTEXT IDC_TXT_IRQ, 80, 70, 60, 12, ES_LEFT
     CHECKBOX "/&DEBUG", IDC_CBX_DEBUG, 10, 85, 40, 10
     CHECKBOX "/D&EBUGPORT", IDC_CBX_DEBUG_PORT, 20, 100, 60, 10
@@ -190,23 +190,23 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Configuratorul de sistem" // "Program de configurare sistem"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 180, 41, 50, 14
-    LTEXT           "Essential services cannot be disabled. Doing so might prevent %s from running on your computer.", IDC_STATIC_REQSVCSDIS_INFO, 7, 7, 223, 28
-    CONTROL         "&Don't show this message in the future", IDC_CBX_REQSVCSDIS_NO_MSG_ANYMORE, 
+    DEFPUSHBUTTON   "Î&nchide", IDOK, 180, 41, 50, 14
+    LTEXT           "Serviciile esențiale nu pot fi dezactivate. Făcând astfel poate împiedica execuția %s.", IDC_STATIC_REQSVCSDIS_INFO, 7, 7, 223, 28
+    CONTROL         "N&u doresc recurența acestui mesaj", IDC_CBX_REQSVCSDIS_NO_MSG_ANYMORE, 
                     "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 42, 154, 13
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_MSCONFIG            "Configuratorul de sistem" // "Program de configurare sistem"
-    IDS_MSCONFIG_2          "System Configuration"
-    IDS_ABOUT               "&About...\tShift+F1"
+    IDS_MSCONFIG            "Programul configurației de sistem"
+    IDS_MSCONFIG_2          "Configurația de sistem"
+    IDS_ABOUT               "&Despre…\tShift+F1"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_YES                 "Da"
-    IDS_NO                  "No"
+    IDS_NO                  "Nu"
     IDS_UNKNOWN             "Nespecificat"
 END
 
@@ -221,12 +221,12 @@ BEGIN
     IDS_SERVICES_COLUMN_REQ "De bază"
     IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR "Furnizor"
     IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS "Stare"
-    IDS_SERVICES_COLUMN_DATEDISABLED "Date Disabled"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_DATEDISABLED "Dată dezactivată"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_TOOLS_COLUMN_NAME "Tool Name"
+    IDS_TOOLS_COLUMN_NAME "Nume instrument"
     IDS_TOOLS_COLUMN_DESCR "Descriere"
     IDS_TOOLS_COLUMN_STANDARD "Standard"
     IDS_STARTUP_COLUMN_ELEMENT "Element"
index 77fd614..fe5a880 100644 (file)
@@ -68,7 +68,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Manual…", CMD_HELP_CONTENTS
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Despre…", CMD_ABOUT
-        MENUITEM "&Info…", CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
+        MENUITEM "I&nfo…", CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
     END
 END
 
@@ -171,7 +171,7 @@ BEGIN
 \nScrieți ceva apoi încercați din nou."
     STRING_DOESNOTEXIST "Fișierul „%s”\nnu există.\n\n \
 Creați un nou fișier ?"
-    STRING_NOTSAVED "Fișierul „%s”\na fost modificat\n\n \
+    STRING_NOTSAVED "Fișierul „%s” a fost modificat!\n\n \
 Păstrați modificările aduse?"
     STRING_NOTFOUND "„%s” nu poate fi găsit."
     STRING_OUT_OF_MEMORY "Nu există suficientă memorie pentru a efectua această operație. \
@@ -184,6 +184,6 @@ Păstrați modificările aduse?"
     STRING_CRLF "Windows (CR + LF)"
     STRING_LF "Unix (LF)"
     STRING_CR "Mac (CR)"
-    STRING_LINE_COLUMN "Linie %d, coloană %d"
+    STRING_LINE_COLUMN "Linia %d, coloana %d"
     STRING_PRINTERROR "Nu se poate imprima fișierul '%s'.\n\nAsigurați-vă că imprimanta este pornită și configurată corespunzător."
 END
index 673c0d9..f59f3b2 100644 (file)
@@ -16,7 +16,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Programe"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Instalează\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
+        MENUITEM "Instalea&ză\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
         MENUITEM "&Dezinstalează\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
         MENUITEM "&Modifică", ID_MODIFY
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -46,7 +46,7 @@ IDR_APPLICATIONMENU MENU
 BEGIN
     POPUP "popup"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Instalează\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
+        MENUITEM "Instalea&ză\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
         MENUITEM "&Dezinstalează\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
         MENUITEM "&Modifică", ID_MODIFY
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -90,7 +90,7 @@ CAPTION "Instalare aplicație"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
-    AUTORADIOBUTTON "&Instalează de pe un disc (CD sau DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Instalea&ză de pe un disc (CD sau DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "&Descarcă și instalează", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 86, 78, 60, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
@@ -203,7 +203,7 @@ BEGIN
     IDS_INFORMATION "Informație"
     IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Pachetul nu poate fi descărcat! Adresa nu este găsită!"
     IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nu se pot elimina datele din registru pentru acest program!"
-    IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "SSL certificate verification failed."    
-    IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Verifying package integrity..."
-    IDS_INTEG_CHECK_FAIL "The package did not pass the integrity check, it may have been corrupted or tampered with during downloading. Running the software is not recommended."
+    IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "Verificarea certificatului SSL a eșuat."    
+    IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Se verifică integritatea pachetului…"
+    IDS_INTEG_CHECK_FAIL "Pachetul nu a trecut de verificarea de integritate. Utilizarea programului nu este recomandată."
 END
index bf5baf5..d2ad612 100644 (file)
@@ -16,7 +16,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Programe"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Instalează\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
+        MENUITEM "Instalea&ză\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
         MENUITEM "&Dezinstalează\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
         MENUITEM "&Modifică", ID_MODIFY
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -46,7 +46,7 @@ IDR_APPLICATIONMENU MENU
 BEGIN
     POPUP "popup"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Instalează\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
+        MENUITEM "Instalea&ză\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
         MENUITEM "&Dezinstalează\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
         MENUITEM "&Modifică", ID_MODIFY
         MENUITEM SEPARATOR
@@ -90,7 +90,7 @@ CAPTION "Instalare aplicație"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
-    AUTORADIOBUTTON "&Instalează de pe un disc (CD sau DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Instalea&ză de pe un disc (CD sau DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "&Descarcă și instalează", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 86, 78, 60, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
index fc680d3..6fd77ab 100644 (file)
@@ -8,21 +8,21 @@ CAPTION "Stiluri de câmp-listă coloană"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
    GROUPBOX "Stiluri de câmp-listă coloană", -1, 6, 7, 158, 71
-   CHECKBOX "&Standard", 1710, 10, 20, 42, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "Stan&dard", 1710, 10, 20, 42, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    CHECKBOX "&Margine", 1713, 10, 30, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    CHECKBOX "&Ordonat", 1705, 10, 40, 26, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    CHECKBOX "Notifi&cantă", 1706, 10, 50, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
-   CHECKBOX "De&rulantă vert.", 1707, 10, 60, 64, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
-   CHECKBOX "Sel. m&ultiplă", -1, 79, 20, 72, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-   CHECKBOX "Sel. e&xtinsă", -1, 79, 30, 77, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+   CHECKBOX "De&rulantă verticală", 1707, 10, 60, 64, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "Selecție m&ultiplă", -1, 79, 20, 72, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+   CHECKBOX "Selecție e&xtinsă", -1, 79, 30, 77, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
    CHECKBOX "Titluri &evidente", 1714, 79, 40, 68, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    CHECKBOX "Coloane flexi&bile", 1715, 79, 50, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    GROUPBOX "Stiluri de bază", -1, 6, 80, 158, 34
    CHECKBOX "&Vizibil", 1701, 10, 92, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
-   CHECKBOX "&Dezactivat", 1702, 10, 102, 41, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "De&zactivat", 1702, 10, 102, 41, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    CHECKBOX "&Grup", 1703, 79, 92, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
-   CHECKBOX "Cooptează &tab", 1704, 79, 102, 44, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "N&avigare tab", 1704, 79, 102, 44, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 37, 125, 40, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
    PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 93, 125, 40, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
-   CHECKBOX "De&zact. ne-derulare", 1708, 79, 60, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "Bloc&hează controlul derulării", 1708, 79, 60, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
index 72b680f..22a17e3 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@ IDR_REGEDIT_MENU MENU
 BEGIN
     POPUP "&Fișier"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Importare…", ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE
+        MENUITEM "Imp&ortare…", ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE
         MENUITEM "E&xportare…", ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Î&ncărcare registru…", ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED
@@ -39,7 +39,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Conectare la un registru din rețea…", ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
         MENUITEM "&Deconectare de la registru din rețea…", ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Imprimare…\tCtrl+P", ID_REGISTRY_PRINT, GRAYED
+        MENUITEM "I&mprimare…\tCtrl+P", ID_REGISTRY_PRINT, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "I&eșire", ID_REGISTRY_EXIT
     END
@@ -53,7 +53,7 @@ BEGIN
             MENUITEM SEPARATOR
             MENUITEM "&Valoare tip șir", ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
             MENUITEM "Valoare 1 &bit", ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
-            MENUITEM "Valoare 32 b&iți", ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+            MENUITEM "Valoare 32 biți (4 &octeți)", ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
             MENUITEM "Valoare &multi-șir", ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
             MENUITEM "Valoare șir e&xtensibil", ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
@@ -107,7 +107,7 @@ BEGIN
             MENUITEM SEPARATOR
             MENUITEM "&Valoare tip șir", ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
             MENUITEM "Valoare 1 &bit", ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
-            MENUITEM "Valoare 32 b&iți", ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+            MENUITEM "Valoare 32 biți (4 &octeți)", ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
             MENUITEM "Valoare &multi-șir", ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
             MENUITEM "Valoare șir e&xtensibil", ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
@@ -121,7 +121,7 @@ BEGIN
             MENUITEM SEPARATOR
             MENUITEM "&Valoare tip șir", ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
             MENUITEM "Valoare 1 &bit", ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
-            MENUITEM "Valoare 32 b&iți", ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+            MENUITEM "Valoare 32 biți (4 &octeți)", ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
             MENUITEM "Valoare &multi-șir", ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
             MENUITEM "Valoare șir e&xtensibil", ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
         END
@@ -390,7 +390,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_EXPAND "&Extinde"
     IDS_COLLAPSE "&Restrânge"
-    IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY "&Salt la „%s”"
+    IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY "S&alt la „%s”"
     IDS_FINISHEDFIND "Căutarea în registru a fost finalizată."
 END
 
@@ -465,8 +465,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_B
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Domeniul de export", IDC_STATIC, 2, 0, 366, 48
-    CONTROL "&Tot registrul", IDC_EXPORT_ALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 10, 10, 65, 11
-    CONTROL "Doar ramura s&electată", IDC_EXPORT_BRANCH, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 10, 22, 100, 11
+    CONTROL "T&ot registrul", IDC_EXPORT_ALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 10, 10, 65, 11
+    CONTROL "&Doar ramura selectată", IDC_EXPORT_BRANCH, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 10, 22, 100, 11
     EDITTEXT IDC_EXPORT_BRANCH_TEXT, 30, 34, 335, 12
 END
 
@@ -512,9 +512,9 @@ BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "&Găsește", IDOK, 197, 7, 50, 14
     PUSHBUTTON "Î&nchide", IDCANCEL, 197, 24, 50, 14
     GROUPBOX "Caută în", IDC_STATIC, 7, 25, 42, 51
-    LTEXT "Cau&tă conținutul:", IDC_STATIC, 7, 8, 57, 10
+    LTEXT "&Caută conținutul:", IDC_STATIC, 7, 8, 57, 10
     EDITTEXT IDC_FINDWHAT, 67, 7, 120, 13, ES_AUTOHSCROLL
-    CONTROL "&Chei", IDC_LOOKAT_KEYS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL "C&hei", IDC_LOOKAT_KEYS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
             WS_TABSTOP, 14, 36, 30, 8
     CONTROL "&Valori", IDC_LOOKAT_VALUES, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
             WS_TABSTOP, 14, 48, 30, 8
@@ -522,7 +522,7 @@ BEGIN
             WS_TABSTOP, 14, 60, 30, 8
     CONTROL "&Fără potriviri parțiale", IDC_MATCHSTRING, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
             WS_TABSTOP, 58, 32, 94, 13
-    CONTROL "Sensibil la majus&cule", IDC_MATCHCASE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL "Sensi&bil la majuscule", IDC_MATCHCASE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
             WS_TABSTOP, 58, 48, 90, 12
 END
 
index 061c07e..653cbf3 100644 (file)
@@ -10,15 +10,15 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDC_OK, 125, 232, 50, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDC_CANCEL, 178, 232, 50, 14
-    LTEXT "&Calculatoare:", IDC_STATIC, 9, 9, 35, 36
+    LTEXT "C&alculatoare:", IDC_STATIC, 9, 9, 35, 36
     LISTBOX IDC_COMPUTER_LIST, 8, 19, 162, 55
-    PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_ADD_SYSTEM, 179, 19, 50, 14
+    PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_ADD_SYSTEM, 179, 19, 50, 14
     PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_REMOVE_SYSTEM, 179, 36, 50, 14, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "&Specificare…", IDC_BROWSE_SYSTEM, 179, 53, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_BROWSE_SYSTEM, 179, 53, 50, 14
     LTEXT "Acțiune", IDC_ACTION, 11, 81, 20, 14
     COMBOBOX IDC_ACTION_TYPE, 37, 79, 129, 14, WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWN
-    CHECKBOX "Avertizează utilizatorii", IDC_WARN_USERS, 175, 79, 55, 14, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Fișați avertisment pentru", IDC_SHOW_WARN_ONE, 11, 99, 65, 14
+    CHECKBOX "A&vertizează utilizatorii", IDC_WARN_USERS, 175, 79, 55, 14, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Avertismente afișate pentru", IDC_SHOW_WARN_ONE, 11, 99, 65, 14
     EDITTEXT IDC_SHOW_WARN, 78, 97, 41, 14
     LTEXT "secunde", IDC_SHOW_WARN_TWO, 124, 99, 32, 10
     GROUPBOX "Jurnal de evenimente-închideri", IDC_STATIC, 5, 114, 224, 114
index 4253948..8e54080 100644 (file)
@@ -42,7 +42,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Lipește inserție", ID_EDIT_PASTE, GRAYED
         MENUITEM "Lipește mi&x", ID_EDIT_PASTEMIX, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Inserare fișier…", ID_EDIT_INSERTFILE
+        MENUITEM "I&nserare fișier…", ID_EDIT_INSERTFILE
         MENUITEM "&Mixare cu fișier…", ID_EDIT_MIXFILE
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Șterge în&ainte de poziția curentă",ID_EDIT_DELETEBEFORE, GRAYED
index d73963c..ff12f56 100644 (file)
@@ -29,7 +29,7 @@ BEGIN
             MENUITEM "&Ridicată", ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH
             MENUITEM "&Normală", ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL, CHECKED
             MENUITEM "&Mică", ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW
-            MENUITEM "&Stagnantă", ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED
+            MENUITEM "St&agnantă", ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED
         END
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "D&ale", ID_VIEW_LARGE
@@ -418,16 +418,16 @@ BEGIN
     IDS_TAB_IOWRITESBYTES "In/Ex octeți scriși"
     IDS_TAB_IOOTHERBYTES "In/Ex octeți din altceva"
     IDS_TAB_COMMANDLINE "Linie de comandă"
-    IDS_MENU_SELECTCOLUMNS "&Selectare coloane…"
+    IDS_MENU_SELECTCOLUMNS "Selectare &coloane…"
     IDS_MENU_16BITTASK "Afișează activități pe 16 &biți"
-    IDS_MENU_WINDOWS "F&erestre"
-    IDS_MENU_LARGEICONS "Pictograme m&ari"
-    IDS_MENU_SMALLICONS "Pictograme m&ici"
+    IDS_MENU_WINDOWS "Fe&restre"
+    IDS_MENU_LARGEICONS "D&ale"
+    IDS_MENU_SMALLICONS "&Pictograme"
     IDS_MENU_DETAILS "&Detalii"
     IDS_MENU_ONEGRAPHALLCPUS "Grafic general &comun"
-    IDS_MENU_ONEGRAPHPERCPU "Grafice &individuale"
-    IDS_MENU_CPUHISTORY "Istoric &procesor"
-    IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES "Afișează &timpi nucleu"
+    IDS_MENU_ONEGRAPHPERCPU "Grafice indi&viduale"
+    IDS_MENU_CPUHISTORY "Ist&oric procesor"
+    IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES "Afișea&ză timpi nucleu"
     IDS_CREATENEWTASK "Creare activitate nouă"
     IDS_CREATENEWTASK_DESC "Tastați numele unui program, dosar, document, sau a unei resurse de Internet, în vederea deschiderii în ReactOS."
     IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF "Nu se poate accesa/stabili afinitatea."
index cf83286..aca3cc2 100644 (file)
@@ -29,7 +29,7 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Nou…\tCtrl+N",            ID_FILE_NEW
         MENUITEM "&Deschidere…\tCtrl+O",     ID_FILE_OPEN
-        MENUITEM "&Pă&trează\tCtrl+S",       ID_FILE_SAVE
+        MENUITEM "&Pătrează\tCtrl+S",        ID_FILE_SAVE
         MENUITEM "Păst&rare în…",            ID_FILE_SAVEAS
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "I&mprimare…\tCtrl+P",      ID_PRINT
@@ -83,10 +83,10 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Font…",                       ID_FONTSETTINGS
         MENUITEM "Punct &bulină",                ID_BULLET
         MENUITEM "&Paragraf…",                   ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Taburi…",                     ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "T&aburi…",                     ID_TABSTOPS
         POPUP "Fun&dal"
         BEGIN
-            MENUITEM "&Sistem\tCtrl+1",         ID_BACK_1
+            MENUITEM "Sist&em\tCtrl+1",          ID_BACK_1
             MENUITEM "&Gălbui de post-it\tCtrl+2",     ID_BACK_2
         END
     END
index 99d2a29..635569a 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Bun venit la Instalarea ReactOS", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
+    LTEXT "Bun venit la instalarea ReactOS", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
     LTEXT "ReactOS încă nu poate fi instalat direct de pe acest CD! Pentru a instala ReactOS, reporniți calculatorul și utilizați acest CD în secvența de inițializare.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
     LTEXT "Apăsați pe „Sfârșit” pentru a ieși.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
 END
index 182766d..1236253 100644 (file)
@@ -49,17 +49,17 @@ BEGIN
             MENUITEM "I&mprimante și faxuri", IDM_PRINTERSANDFAXES, MFT_STRING, MFS_ENABLED
             MENUITEM "&Bara de activități și Meniul „Pornire”", IDM_TASKBARANDSTARTMENU, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         END
-        POPUP "&Căut&are", IDM_SEARCH
+        POPUP "Căut&are", IDM_SEARCH
         BEGIN
             MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
         END
         MENUITEM "&Manuale de utilizare", IDM_HELPANDSUPPORT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         MENUITEM "E&xecutare…", IDM_RUN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "&Sincronizează", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Sinc&ronizează", IDM_SYNCHRONIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         MENUITEM "De&autentificare %s…", IDM_LOGOFF, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "Dec&onectare…", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-        MENUITEM "De&tașare calculator", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "De&conectare…", IDM_DISCONNECT, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "D&etașare calculator", IDM_UNDOCKCOMPUTER, MFT_STRING, MFS_ENABLED
         MENUITEM "Î&nchidere calculator…", IDM_SHUTDOWN, MFT_STRING, MFS_ENABLED
     END
 END
@@ -72,14 +72,14 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Aspectul barei de activități", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
     CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN, 13, 18, 224, 21
     AUTOCHECKBOX "Fi&xează bara de activități", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
-    AUTOCHECKBOX "A&uto-ascunde bara de activități", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Auto-ascunde bara de activități", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "&Menține bara de activități deasupra celorlalte ferestre", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "&Grupează butoanele similare din bara de activități", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "Afișează bara „&Lansări rapide”", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
-    GROUPBOX "Notification area", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
+    GROUPBOX "Zonă de notificare", IDC_STATIC, 6, 114, 240, 98
     CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN, 13, 126, 223, 28
-    AUTOCHECKBOX "Show clock", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
-    AUTOCHECKBOX "Show seconds", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "Afișează &ceas", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13, 153, 80, 10
+    AUTOCHECKBOX "Afișează s&ecunde", IDC_TASKBARPROP_SECONDS, 120, 153, 80, 10, WS_DISABLED
     LTEXT "Puteți menține ordonată zona de notificare prin ascunderea pictogramelor neaccesate recent.", IDC_STATIC, 13, 169, 223, 16
     AUTOCHECKBOX "Asc&unde pictogramele neaccesate", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13, 191, 125, 10
     PUSHBUTTON "&Particularizare…", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188, 191, 50, 14
index 91a379e..5124da8 100644 (file)
@@ -15,7 +15,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Pornește captură", IDM_FILE_STARTCAPTURE
         MENUITEM "&Oprește captură", IDM_FILE_STOPCAPTURE, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Ecou &local", IDM_FILE_LOCALECHO
+        MENUITEM "Ecou loc&al", IDM_FILE_LOCALECHO
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "I&eșire", IDM_EXIT
     END
index 4f0a27c..95eec68 100644 (file)
@@ -18,8 +18,8 @@ BEGIN
     GROUPBOX "FiltruTaste", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
     LTEXT "Utilizați FiltruTaste pentru a ignora apăsarea prea scurtă, prea îndelungată sau repetată a tastelor.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de Filtru&Taste", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "Opț&iuni…", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 10, LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 10, 14
+    AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de Filt&ruTaste", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "O&pțiuni…", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17) + 10, LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15) - 10, 14
     GROUPBOX "TasteDeComutare", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "Utilizați TasteDeComutare pentru a semnala sonor apăsarea tastelor «Caps Lock», «Num Lock» sau «Scroll Lock».",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
@@ -37,7 +37,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "SantinelăSunet", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "Utilizați SantinelăSunet dacă doriți afișarea de avertismente vizuale atunci când sistemul redă un sunet.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de &SantinelăSunet", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) + 50, 14
+    AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de Santin&elăSunet", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15) + 50, 14
     LTEXT "Modalitatea aleasă de avertizare:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
@@ -55,7 +55,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "ContrastSporit", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
     LTEXT "Utilizați această opțiune dacă întâmpinați dificultăți la utilizarea interfețelor cu fonturile și culorile implicite ale ReactOS.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Doresc folosirea de ContrastSporit", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    AUTOCHECKBOX "Doresc folosirea de &ContrastSporit", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
     PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Opțiuni ale cursorului", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
     LTEXT "Folosiți controalele glisoare pentru a ajusta lățimea și frecvența de clipire a cursorului de text.",
@@ -230,7 +230,7 @@ CAPTION "Opțiuni avansate pentru FiltruTaste"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Taste bruște", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "&Ignoră apăsările repetate de taste mai rapide de:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
+    LTEXT "Ign&oră apăsările repetate de taste mai rapide de:", -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) + 1, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
     COMBOBOX IDC_BOUNCE_TIME_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(3) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Zonă de test:", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) + 3, PROPSHEETPADDING(8), LABELLINE(1)
index 0025b0d..305ec71 100644 (file)
@@ -55,7 +55,7 @@ BEGIN
     CONTROL "Pachetul Wine Gecko, necesar pentru funcționarea corectă a aplicațiilor cu HTML încorporat, nu este există local. ReactOS permite totuși descărcarea și instalarea automată a acestuia.",
           ID_DWL_STATUS, "SysLink", 0, 10, 10, 240, 65
     CONTROL "", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
-    DEFPUSHBUTTON "&Instalează", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "Instalea&ză", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 144, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
index 5f5be0e..3dadec6 100644 (file)
@@ -98,7 +98,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "Culori"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "&Text ecran", IDC_RADIO_SCREEN_TEXT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
+    CONTROL "T&ext ecran", IDC_RADIO_SCREEN_TEXT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
             WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 12, 112, 10
     CONTROL "F&undal ecran", IDC_RADIO_SCREEN_BACKGROUND, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON |
             WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 30, 112, 10
@@ -158,6 +158,6 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLNAME "Linie de comandă"
     IDS_CPLDESCRIPTION "Configurarea proprietăților pentru programe linie de comandă."
-    IDS_APPLY_SHORTCUT_ALL "Modifică &scurtătura care a pornit aplicația"
+    IDS_APPLY_SHORTCUT_ALL "Modifică scurtătura care a pornit aplicația"
     IDS_RASTERFONTS "Fonturi rastre"
 END
index 1232e7c..0991288 100644 (file)
@@ -169,7 +169,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Atașat", ID_MENU_ATTACHED
         MENUITEM "&Primar", ID_MENU_PRIMARY
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Identificare", ID_MENU_IDENTIFY
+        MENUITEM "I&dentificare", ID_MENU_IDENTIFY
         MENUITEM "P&roprietăți", ID_MENU_PROPERTIES
     END
 END
index 0acceb1..816e728 100644 (file)
@@ -80,7 +80,7 @@ CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Dacă nu regăsiți categoria pe care o căutați, specificați „afișează toate”.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
-    LTEXT "&Tipuri obișnuite de dispozitive:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
+    LTEXT "Tip&uri obișnuite de dispozitive:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
     CONTROL "", IDC_HWTYPESLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 42, 275, 92
 END
 
index 41cbc19..37d6127 100644 (file)
@@ -17,8 +17,7 @@
  * License along with this library; if not, write to the Free Software
  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
  *
- * TRANSLATOR: Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum at fulea.stefan)
- * CHANGE LOG: 2011-11-09  initial translation
+ * TRANSLATOR: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
@@ -67,11 +66,11 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Eliminare istoric de navigare"
 BEGIN
 
-    AUTOCHECKBOX   "Fișierele de internet &temporare\nCópii ale paginilor temporar stocate, imagini și certificate.",
+    AUTOCHECKBOX   "Fișierele de internet t&emporare\nCópii ale paginilor temporar stocate, imagini și certificate.",
                     IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "Informațiile de &conexiune (Cookies)\nFișiere cu date precum informații de autentificare sau preferințe, stocate în calculatorul dumneavoastră din paginile vizitate.",
                     IDC_DELETE_COOKIES, 10, 48, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX   "&Istoricul\nLista paginilor pe care le-ați accesat în timp.",
+    AUTOCHECKBOX   "Ist&oricul\nLista paginilor pe care le-ați accesat în timp.",
                     IDC_DELETE_HISTORY, 10, 88, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX   "&Datele formularelor\nNume de utilizatori și alte informații pe care le-ați introdus prin formulare.",
                     IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 128, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
index bef03eb..b79707f 100644 (file)
@@ -71,7 +71,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "Permite combinație de c&omutare șabloane", IDC_SWITCH_KBLAYOUTS_CB, 16, 65, 155, 12
     LTEXT "«Shift»", -1, 94, 87, 27, 12
     CTEXT "+", -1, 83, 87, 8, 9
-    AUTORADIOBUTTON "«C&trl»", IDC_CTRL_LAYOUT, 30, 81, 35, 11
+    AUTORADIOBUTTON "«Ct&rl»", IDC_CTRL_LAYOUT, 30, 81, 35, 11
     AUTORADIOBUTTON "«A&lt» (stâng)", IDC_LEFT_ALT_LAYOUT, 30, 95, 66, 12
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 182, 9, 50, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 182, 27, 50, 14
index 4bd74f6..8105976 100644 (file)
@@ -39,7 +39,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Compatibilitate lingvistică suplimentară", -1, 5, 62, 234, 82
     LTEXT "ReactOS posedă în mod implicit compatibilitate pentru majoritatea limbilor. În caz de necesitate, această compatibilitate se poate extinde prin instalarea de fișiere suplimentare.", -1, 12, 72, 220, 25
     CHECKBOX "Instalează fișierele pentru script-uri comple&xe și pentru limbile cu scriere inversă", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 100, 215, 22, BS_MULTILINE
-    CHECKBOX "Instalează fișierele pentru limbile &est-asiatice", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 119, 180, 22, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "Instalează fișierele pentru limbile din &estul Asiei", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 119, 180, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
@@ -49,7 +49,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Limba pentru programe ne-Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Această opțiune specifică limba de afișare pentru programele ce nu utilizează Unicode în textele din meniuri și ferestrele de dialog. Opțiunea nu afectează aplicațiile Unicode, dar va afecta toți utilizatorii din sistem.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "Această opțiune specifică limba de afișare pentru programele care nu utilizează Unicode în textele din meniuri și ferestrele de dialog. Opțiunea nu afectează aplicațiile Unicode, dar va afecta toți utilizatorii din sistem.", -1, 14, 18, 223, 33
     LTEXT "Alegeți limba ce corespunde cu limba aplicațiilor ne-Unicode pe care doriți să le utilizați:", -1, 14, 55, 223, 18
     GROUPBOX "Tabele de conversie cod-pagină", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
@@ -67,7 +67,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Negativ:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Separatorul de fracție zecimală:", -1, 8, 67, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "S&eparatorul de fracție zecimală:", -1, 8, 67, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Precizia fracționară (nr. cifre):", -1, 8, 83, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
@@ -81,7 +81,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Zero întreg din fracție:", -1, 8, 166, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "S&eparator listă:", -1, 8, 181, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Sepa&rator listă:", -1, 8, 181, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "Sistemul de măs&ură:", -1, 8, 197, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
@@ -121,17 +121,17 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Exemplu", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Oră:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "F&ormatul de reprezentare a orei:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "For&matul de reprezentare a orei:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Separatorul din reprezentarea orei:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Sepa&ratorul din reprezentarea orei:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Simbolul A&M:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Simbolul „ant&e meridiem”:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Simbolul &PM:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Simbolul „p&ost meridiem”:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
     LTEXT "Notația orei:\n\n\
-h = oră     m = minut    s = secundă   t = AM sau PM\n\n\
+h = oră     m = minut    s = secundă\nt = „ante meridiem” sau „post meridiem”\n\
 h = 12 ore    H = 24 ore \n\
 hh, mm, ss = cu zerouri   h, m, s = fără zerouri", -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
 END
@@ -196,10 +196,10 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Change default settings"
-    IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "The settings will be applied to the default user account.\n\n\
-These changes apply to the logon screen and new user accounts.\n\
-The computer must be rebooted, in order to apply the changes to some system services."
+    IDS_APPLY_DEFAULT_TITLE "Modificarea configurației implicite"
+    IDS_APPLY_DEFAULT_TEXT "Configurația va fi aplicată contului implicit de utilizator.\n\n\
+Aceste modificări se referă la ecranul de autentificare și la noile conturi de utilizator.\n\
+Calculatorul trebuie repornit pentru a institui modificări în unele servicii de sistem."
 END
 
 STRINGTABLE
index 5a4c4eb..c70150d 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* 2011.11.20 - Fulea Ștefan: minor changes */
+/* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -10,7 +10,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "Aceste opțiuni permit configurarea dispozitivelor de control al jocurilor instalate în acest calculator.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
-    GROUPBOX "D&ispozitive de control instalate", -1, 7, 34, 238, 117
+    GROUPBOX "Dispo&zitive de control instalate", -1, 7, 34, 238, 117
     CONTROL "List1", IDC_CONTROLLER_LIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000808D, 14, 44, 224, 80
     PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_ADD_BUTTON, 35, 129, 65, 14
     PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_REMOVE_BUTTON, 104, 129, 65, 14, WS_DISABLED
@@ -27,13 +27,13 @@ CAPTION "Adăugare dispozitiv de control pentru jocuri"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 8, 7, 20, 20
-    LTEXT "Alegeți un dispozitiv de control din lista de mai jos, apoi confirmați. Dacă dispozitivul pe care îl căutați nu apare, apăsați „Altul”.", -1, 35, 7, 210, 33
+    LTEXT "Alegeți un dispozitiv de control din lista de mai jos, apoi confirmați. Dacă dispozitivul pe care îl căutați nu apare, apăsați „Altceva”.", -1, 35, 7, 210, 33
     LTEXT "&Dispozitive:", -1, 8, 45, 126, 8
     LISTBOX IDC_GAME_CONTROLLERS_LIST, 7, 55, 251, 57, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_WANTKEYBOARDINPUT | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
     AUTOCHECKBOX "A&ctivează cârmă și pedale", IDC_ENABLE_RUDDERS_CHECKBOX, 7, 114, 100, 10, WS_GROUP
     LTEXT "&Port joc:", -1, 7, 134, 38, 8, NOT WS_VISIBLE
     COMBOBOX IDC_GAME_PORT_COMBO, 7, 147, 140, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | NOT WS_VISIBLE | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Altul…", IDC_CUSTOM_BUTTON, 208, 147, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Altceva…", IDC_CUSTOM_BUTTON, 208, 147, 50, 14
     CONTROL "", -25525, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 170, 251, 1
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 155, 179, 50, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 208, 179, 50, 14
index 0c6d5ab..f35d6ad 100644 (file)
@@ -39,7 +39,7 @@ END
 
 IDD_CLICK_LOCK DIALOGEX 0, 0, 240, 78
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ÎnțepenireClic"
+CAPTION "ImobilizareClic"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Scurtă", -1, 50, 35, 27, 10
@@ -47,7 +47,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_SLIDER_CLICK_LOCK, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 78, 35, 70, 17
     PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 110, 59, 60, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 174, 59, 60, 14
-    LTEXT "&Specificați perioada de menținere apăsată a unui buton pentru a-l înțepeni.", -1, 37, 5, 200, 27
+    LTEXT "Sp&ecificați perioada de menținere apăsată a unui buton pentru a-l imobiliza.", -1, 37, 5, 200, 27
     ICON IDI_LOOK_KEY, IDC_ICON_CLICK_LOCK, 5, 5, 15, 15
 END
 
@@ -57,7 +57,7 @@ CAPTION "Butoane"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Configurație butoane", -1, 5, 5, 236, 70
-    CHECKBOX "Co&mută funcția butoanelor primar și secundar", IDC_SWAP_MOUSE_BUTTONS, 10, 18, 159, 10
+    CHECKBOX "&Comută funcția butoanelor primar și secundar", IDC_SWAP_MOUSE_BUTTONS, 10, 18, 159, 10
     CONTROL "", IDC_IMAGE_SWAP_MOUSE, "Static", SS_ICON | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 171, 14, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
     LTEXT "Bifați pentru interschimbarea funcției butoanelor principale ale șoricelului. Astfel butonul drept va fi cel folosit pentru selectare sau agățare și trasare.", -1, 10, 32, 156, 36
     GROUPBOX "Viteza pentru dublu-clic", -1, 5, 78, 236, 70
@@ -66,8 +66,8 @@ BEGIN
     LTEXT "Mare", -1, 136, 123, 24, 10
     CONTROL "", IDC_SLIDER_DOUBLE_CLICK_SPEED, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 60, 123, 70, 17
     CONTROL "", IDC_IMAGE_DOUBLE_CLICK_SPEED, "Static", SS_ICON | SS_NOTIFY | SS_CENTERIMAGE | WS_VISIBLE, 171, 87, 65, 57, WS_EX_STATICEDGE
-    GROUPBOX "ÎnțepenireClic", -1, 5, 150, 236, 70
-    CHECKBOX "Doresc folosirea de Înțepenire&Clic", IDC_CHECK_CLICK_LOCK, 10, 160, 150, 20
+    GROUPBOX "ImobilizareClic", -1, 5, 150, 236, 70
+    CHECKBOX "Doresc folosirea de I&mobilizareClic", IDC_CHECK_CLICK_LOCK, 10, 160, 150, 20
     PUSHBUTTON "&Parametri…", IDC_BUTTON_CLICK_LOCK, 172, 161, 60, 14
     LTEXT "Această funcționalitate vă permite activarea sau trasarea elementelor fără a ține apăsat încontinuu butonul de șoricel. Pentru a activa/dezactiva, mențineți un pic apăsat butonul de șoricel.", -1, 10, 180, 224, 30
 END
@@ -113,7 +113,7 @@ BEGIN
     ICON IDI_MOUSE_SPEED, IDC_ICON_MOUSE_SPEED, 18, 20, 32, 32
     CHECKBOX "Îm&bunătățește precizia indicatorului", IDC_CHECK_POINTER_PRECISION, 52, 50, 140, 10
     GROUPBOX "Autoplasare", -1, 5, 70, 236, 40
-    CHECKBOX "&Mută indicatorul în mod automat pe butonul implicit al unei ferestre de dialog",
+    CHECKBOX "A&mplasează în mod automat indicatorul pe butonul implicit al unei ferestre de dialog",
              IDC_CHECK_SNAP_TO, 52, 84, 183, 20, BS_MULTILINE | BS_TOP
     ICON IDI_MOUSE_BUTTON, IDC_ICON_SNAP_TO, 18, 83, 15, 15
     GROUPBOX "Vizibilitate", -1, 5, 115, 236, 95
@@ -136,9 +136,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Derulare", -1, 5, 5, 236, 80
     ICON IDI_MOUSE_WHEEL, IDC_ICON_WHEEL, 20, 20, 32, 32
-    LTEXT "La învârtirea rotiței se va derula", -1, 60, 15, 150, 10
-    RADIOBUTTON "&Următorul număr de linii odată:", IDC_RADIO_WHEEL_SCROLL_LINES, 60, 30, 150, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    RADIOBUTTON "&Cuprinsul unui ecran odată", IDC_RADIO_WHEEL_SCROLL_PAGE, 60, 65, 100, 10
+    LTEXT "La acționarea rotiței se va derula", -1, 60, 15, 150, 10
+    RADIOBUTTON "Si&multan următorul număr de linii:", IDC_RADIO_WHEEL_SCROLL_LINES, 60, 30, 150, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    RADIOBUTTON "Câte un &ecran", IDC_RADIO_WHEEL_SCROLL_PAGE, 60, 65, 100, 10
     EDITTEXT IDC_EDIT_WHEEL_SCROLL_LINES, 70, 45, 60, 15, ES_RIGHT | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_WHEEL_SCROLL_LINES, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER, 125, 45, 12, 12
 END
index cb7d1e7..3c2d3d0 100644 (file)
@@ -217,8 +217,8 @@ BEGIN
     LTEXT "", 9500, 5, 164, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9503, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 162, 108, 17
     LTEXT "Ridicat", 9502, 202, 164, 17, 8
-    AUTOCHECKBOX "&Sincronizează mișcarea indicatorilor", 9504, 5, 185, 216, 9
-    PUSHBUTTON "Restabilește &implicite", 9505, 110, 199, 110, 14
+    AUTOCHECKBOX "Sinc&ronizează mișcarea indicatorilor", 9504, 5, 185, 216, 9
+    PUSHBUTTON "Restabilește i&mplicite", 9505, 110, 199, 110, 14
 END
 
 IDD_SETUP2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
index dd2ac37..66ddefd 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ CAPTION "Regim de consum"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
-    LTEXT "Alegeți un regim de consum energetic cât mai potrivit pentru dumneavoastră. Aveți în vedere că modificările aduse vor fi memorate în regimul curent.", -1, 37, 6, 209, 36
+    LTEXT "Alegeți un regim de consum al energiei cât mai potrivit pentru dumneavoastră. Aveți în vedere că modificările aduse vor fi memorate în regimul curent.", -1, 37, 6, 209, 36
     GROUPBOX "&Regimuri de consum", -1, 6, 43, 240, 50
     COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 54, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
     PUSHBUTTON "&Păstrare…", IDC_SAVEAS_BTN, 124, 72, 55, 14, WS_DISABLED
@@ -75,7 +75,7 @@ CAPTION "Avansate"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 20, 20
-    LTEXT "Specificați opțiunile de economisire a consumului de energie al calculatorului.", -1, 37, 6, 207, 20
+    LTEXT "Specificați opțiunile de economisire ale consumului de energie al calculatorului.", -1, 37, 6, 207, 20
     GROUPBOX "Opțiuni", -1, 6, 30, 240, 65
     CONTROL "Afișează pictogramă în &zona de notificare", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 43, 220, 10
     CONTROL "Solicită &reautentificare la revenirea din starea de veghe", IDC_PASSWORDLOGON, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 60, 220, 10
index 5d42398..28849eb 100644 (file)
@@ -37,15 +37,15 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Gestionar de dispozitive", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
     ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
-    LTEXT "Instrumentul Gestionar de dispozitive enumeră toate componentele fizice instalate în calculator. Utilizați acest Gestionar de dispozitive pentru configurea unui dispozitiv.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
-    PUSHBUTTON "Deschidere &Gestionar…", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
+    LTEXT "Gestionarul de dispozitive enumeră toate componentele fizice instalate în calculator. Utilizați acest instrument pentru configurarea oricărui dispozitiv.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
+    PUSHBUTTON "Deschide &Gestionar", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
     GROUPBOX "Asistent de adăugare a componentelor fizice", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
     ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
-    LTEXT "Acest asistent vă permite instalarea și depanarea componentelor fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
-    PUSHBUTTON "Deschidere Asist&ent…", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
+    LTEXT "Acest instrument vă permite instalarea și depanarea componentelor fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
+    PUSHBUTTON "Deschide Asist&ent", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
     GROUPBOX "Profiluri ale dispozitivelor", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
     ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
-    LTEXT "Profiluri ale dispozitivelor este un instrument de gestiune a diferitelor configurații ale dispozitivelor.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
+    LTEXT "Profiluri ale dispozitivelor oferă o modalitate de gestiune a grupurilor de configurații fizice ale calculatorului.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
     PUSHBUTTON "&Profiluri dispozitive…", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
 END
 
@@ -60,13 +60,13 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "&Opțiuni…", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
     GROUPBOX "Profiluri de utilizator", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
     LTEXT "Opțiuni legate de conturile de utilizator stocate în calculator.", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
-    PUSHBUTTON "Opț&iuni…", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
-    GROUPBOX "Pornire și Recuperare", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
+    PUSHBUTTON "O&pțiuni…", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
+    GROUPBOX "Pornire și recuperare", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
     LTEXT "Aceste opțiuni determină modul în care sistemul se deschide, acțiunile în caz de eroare, și alte informații de depanare.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
     PUSHBUTTON "Opți&uni…", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
     PUSHBUTTON "&Configurare sistem…", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
     PUSHBUTTON "&Variabile de mediu…", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
-    PUSHBUTTON "&Raportare erori…", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
+    PUSHBUTTON "Raportează erori", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
 END
 
 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
@@ -120,11 +120,11 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
     GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
     AUTOCHECKBOX "Acesta este un calculator porta&bil", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "St&area de andocare este nespecificată", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Calculatorul este an&docat", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Sta&rea de andocare este nespecificată", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Calculatorul &este andocat", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
     AUTORADIOBUTTON "Calculatorul n&u este andocat", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
     GROUPBOX "Selecție profile de dispozitive", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
-    AUTOCHECKBOX "&Include întotdeauna acest profil ca opțiune la pornirea ReactOS", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "In&clude întotdeauna acest profil ca opțiune la pornirea ReactOS", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
@@ -200,7 +200,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 180, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
     LTEXT "Fișierul de &depanare („cutie neagră”):", IDC_STATIC, 17, 198, 190, 8
     EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
-    AUTOCHECKBOX "&Suprascrie fișierul de depanare", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 155, 10
+    AUTOCHECKBOX "S&uprascrie fișierul de depanare", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 155, 10
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 259, 50, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
 END
@@ -309,7 +309,7 @@ BEGIN
     IDS_INFOREBOOT "Pentru aplicarea modificărilor este necesară repornirea calculatorului."
     IDS_DEVS "\nEchipa ReactOS\n\nCoordonator de proiect\n\nAleksey Bragin\n\nEchipa de dezvoltare\n\nAleksey Bragin\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGregor Brunmar\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nTimo Kreuzer \n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nIngineri de distribuție\n\nColin Finck\nZ98\n\nEchipa paginii web\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nEchipa multimedia\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nmulțumiri adresate către\n\ntoți Contribuitorii\nEchipa Wine\n\n"
     IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirmați eliminarea profilului"
-    IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Sunteți siguri că doriți eliminarea profilului de echipamente ""%s""?"
+    IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Sigur doriți eliminarea profilului de dispozitive „%s”?"
     IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Profilul este deja în uz."
     IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
     IDS_HWPROFILE_WARNING "Avertisment"
index 9465d63..69b8430 100644 (file)
@@ -12,8 +12,8 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_USERS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_EDITLABELS | LVS_SINGLESEL |
             LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 238, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
     PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_USERS_ADD, 87, 98, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_USERS_REMOVE, 141, 98, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Proprietăți", IDC_USERS_PROPERTIES, 195, 98, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_USERS_REMOVE, 141, 98, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Proprietăți", IDC_USERS_PROPERTIES, 195, 98, 50, 14
     AUTOCHECKBOX "S&olicită la pornirea sistemului numele de utilizator și parola.", IDC_USERS_STARTUP_REQUIRE, 10, 118, 200, 14, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "Destit&uie parola", IDC_USERS_RESET, 165, 200, 80, 14, WS_DISABLED
 END
@@ -26,8 +26,8 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_GROUPS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_EDITLABELS | LVS_SINGLESEL |
             LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 238, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
     PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_GROUPS_ADD, 87, 98, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Eliminare", IDC_GROUPS_REMOVE, 141, 98, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Proprietăți", IDC_GROUPS_PROPERTIES, 195, 98, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Eliminare", IDC_GROUPS_REMOVE, 141, 98, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Proprietăți", IDC_GROUPS_PROPERTIES, 195, 98, 50, 14
 END
 
 IDD_EXTRA DIALOGEX 0, 0, 252, 223
@@ -60,11 +60,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Apartenență"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Membru al:", -1, 7, 7, 56, 8
+    LTEXT "Membru al grupurilor:", -1, 7, 7, 56, 8
     CONTROL "", IDC_USER_MEMBERSHIP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
             LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 18, 238, 173, WS_EX_CLIENTEDGE
     PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_USER_MEMBERSHIP_ADD, 7, 197, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_USER_MEMBERSHIP_REMOVE, 61, 197, 50, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Eliminare…", IDC_USER_MEMBERSHIP_REMOVE, 61, 197, 50, 14, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_USER_PROFILE DIALOGEX 0, 0, 252, 223
@@ -75,7 +75,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Profil utilizator", -1, 7, 7, 238, 54
     LTEXT "Cale profil:", -1, 16, 22, 55, 8
     EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_PATH, 78, 19, 160, 13, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Script autentificare:", -1, 16, 40, 55, 8
+    LTEXT "Script aferent:", -1, 16, 40, 55, 8
     EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_SCRIPT, 78, 37, 160, 13, ES_AUTOHSCROLL
     GROUPBOX "Director personal", -1, 7, 68, 238, 54
     AUTORADIOBUTTON "Cale locală:", IDC_USER_PROFILE_LOCAL, 16, 83, 60, 10
@@ -110,7 +110,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_EDIT_PASSWORD1, 107, 7, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
     RTEXT "Parolă nouă:", -1, 7, 10, 96, 8
     EDITTEXT IDC_EDIT_PASSWORD2, 107, 25, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
-    RTEXT "Repetă parola:", -1, 7, 28, 96, 8
+    RTEXT "Repetarea parolei:", -1, 7, 28, 96, 8
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 156, 53, 50, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 210, 53, 50, 14
 END
@@ -129,7 +129,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_USER_NEW_PASSWORD1, 107, 67, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
     RTEXT "Parolă:", -1, 7, 70, 96, 8
     EDITTEXT IDC_USER_NEW_PASSWORD2, 107, 85, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
-    RTEXT "Repetă parola:", -1, 7, 88, 96, 8
+    RTEXT "Repetarea parolei:", -1, 7, 88, 96, 8
     AUTOCHECKBOX "Cere schimbarea parolei la prima autentificare", IDC_USER_NEW_FORCE_CHANGE, 7, 109, 240, 10
     AUTOCHECKBOX "Utilizatorul nu schimbă parole", IDC_USER_NEW_CANNOT_CHANGE, 7, 123, 200, 10, WS_DISABLED
     AUTOCHECKBOX "Parola nu va expira", IDC_USER_NEW_NEVER_EXPIRES, 7, 137, 200, 10, WS_DISABLED
@@ -156,7 +156,7 @@ STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
 CAPTION "Apartenență grup"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Membru al:", -1, 7, 7, 56, 8
+    LTEXT "Membru al grupurilor:", -1, 7, 7, 56, 8
     CONTROL "", IDC_USER_ADD_MEMBERSHIP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHOWSELALWAYS |
             LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 18, 238, 173, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 141, 197, 50, 14
index 01a331a..e0718e4 100644 (file)
@@ -15,7 +15,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_NETCARDNAME, 9, 21, 230, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP | ES_READONLY
     PUSHBUTTON "&Configurare…", IDC_CONFIGURE, 179, 38, 60, 14
     LTEXT "Componente utilizate în această conexiune:", -1, 9, 59, 217, 8
-    PUSHBUTTON "&Instalare…", IDC_INSTALL, 9, 130, 65, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Instala&re…", IDC_INSTALL, 9, 130, 65, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Dezinstalează", IDC_UNINSTALL, 90, 130, 65, 14, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Proprietăți…", IDC_PROPERTIES, 174, 130, 65, 14
     GROUPBOX "Descriere", -1, 9, 153, 230, 46, BS_GROUPBOX
index 189afc4..afca1b3 100644 (file)
@@ -29,7 +29,7 @@ BEGIN
 
     //Hotplug related strings
     IDS_HOTPLUG_REMOVE_1 "Scoate în siguranță acest dispozitiv"
-    IDS_HOTPLUG_REMOVE_2 "&Scoate în siguranță acest dispozitiv"
+    IDS_HOTPLUG_REMOVE_2 "S&coate în siguranță acest dispozitiv"
     IDS_HOTPLUG_REMOVE_3 "Scoate în siguranță %s"
     IDS_HOTPLUG_COMMA ", "
     IDS_HOTPLUG_DRIVE " - unitate (%s)"
index d0409c5..b4c74cc 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Securitate"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Nume de &group sau utilizator:", -1, 7, 21, 105, 8
+    LTEXT "N&ume de grup sau utilizator:", -1, 7, 21, 105, 8
     CONTROL "", IDC_PRINCIPALS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_NOSORTHEADER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 7, 31, 213, 52, WS_EX_NOPARENTNOTIFY | WS_EX_CLIENTEDGE
     LTEXT "&Posesor:", -1, 7, 7, 49, 8
     EDITTEXT IDC_OWNER, 63, 4, 156, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
index aad19c2..a9bf963 100644 (file)
@@ -42,7 +42,7 @@ BEGIN
             MENUITEM "&Căutare\tCtrl+E", IDM_EXPLORERBAR_SEARCH
             MENUITEM "&Favorite\tCtrl+I", IDM_EXPLORERBAR_FAVORITES
             MENUITEM "&Media", IDM_EXPLORERBAR_MEDIA
-            MENUITEM "&Istoric\tCtrl+H", IDM_EXPLORERBAR_HISTORY
+            MENUITEM "Ist&oric\tCtrl+H", IDM_EXPLORERBAR_HISTORY
             MENUITEM "&Dosare", IDM_EXPLORERBAR_FOLDERS
             MENUITEM "", IDM_EXPLORERBAR_SEPARATOR
         END
@@ -53,7 +53,7 @@ BEGIN
             MENUITEM "În&ainte\tAlt+Right Arrow", IDM_GOTO_FORWARD
             MENUITEM "Un nivel în s&us", IDM_GOTO_UPONELEVEL
             MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-            MENUITEM "Pagină &inițială\tAlt+Home", IDM_GOTO_HOMEPAGE
+            MENUITEM "Pagină i&nițială\tAlt+Home", IDM_GOTO_HOMEPAGE
         END
         MENUITEM "Împ&rospătare", IDM_VIEW_REFRESH
     END
@@ -81,12 +81,12 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Bare de instrumente", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+       POPUP "Bare de i&nstrumente", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
        BEGIN
                MENUITEM "&Birou", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING, MFS_GRAYED
                MENUITEM "&Lansări rapide", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING, MFS_GRAYED
                MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "Bară de instrumente &nouă…", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING, MFS_GRAYED
+               MENUITEM "Bară &nouă…", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING, MFS_GRAYED
        END
 END
 
@@ -256,7 +256,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_HISTORYTEXT "&Istoric\tCtrl+H"
+    IDS_HISTORYTEXT "Ist&oric\tCtrl+H"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -270,7 +270,3 @@ BEGIN
     IDS_FORWARD "Înainte"
 END
 
-STRINGTABLE
-BEGIN
-    IDS_STANDARD_TOOLBAR, "|Înapoi|Înainte|Sus|Caută|Dosare|Mută în|Copie în|Șterge|Anulează|Afișări|Oprește|Împrospătează|Acasă|Conectează unitate|Deconectează|Favorite|Istoric|Pe tot ecranul|Proprietăți|Decupează|Copie|Lipește|Opțiuni dosar||"
-END
index b96735c..1d8a6b8 100644 (file)
@@ -157,7 +157,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  LTEXT          "Dos&ar:",          -1, 110, 6, 92, 9
  LTEXT          "",                 stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
  LISTBOX                            lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
- LTEXT          "&Tip de fișier:",  stc2, 6, 104, 90, 9
+ LTEXT          "Tip de &fișier:",  stc2, 6, 104, 90, 9
  COMBOBOX                           cmb1, 6, 114, 90, 36, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  LTEXT          "Dis&curi:",        stc4, 110, 104, 92, 9
  COMBOBOX                           cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
@@ -179,7 +179,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  LTEXT          "Dos&ar:",          -1, 110, 6, 92, 9
  LTEXT          "",                 stc1, 110, 18, 92, 9, SS_NOPREFIX | WS_GROUP
  LISTBOX                            lst2, 110, 32, 92, 68, LBS_STANDARD | LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_TABSTOP
- LTEXT          "&Tip de fișier:",  stc2, 6, 104, 90, 9
+ LTEXT          "Tip de &fișier:",  stc2, 6, 104, 90, 9
  COMBOBOX                           cmb1, 6, 114, 90, 36, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
  LTEXT          "Dis&curi:",        stc4, 110, 104, 92, 9
  COMBOBOX                           cmb2, 110, 114, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
@@ -198,18 +198,18 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  LTEXT          "Imprimantă:",             stc1, 6, 6, 40, 9
  LTEXT          "",                        stc2, 60, 6, 150, 9
  GROUPBOX       "Volumul de imprimare",    grp1, 6, 30, 160, 65, BS_GROUPBOX
- RADIOBUTTON    "&Tot",                    rad1, 16, 45, 60, 12
- RADIOBUTTON    "&Selecția",               rad2, 16, 60, 60, 12
+ RADIOBUTTON    "T&ot",                    rad1, 16, 45, 60, 12
+ RADIOBUTTON    "S&elecția",               rad2, 16, 60, 60, 12
  RADIOBUTTON    "&Paginile",               rad3, 16, 75, 60, 12
- DEFPUSHBUTTON  "&Imprimă",                IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ DEFPUSHBUTTON  "I&mprimă",                IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON     "A&nulează",               IDCANCEL, 206, 24, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
- PUSHBUTTON     "&Opțiuni…",               psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON     "Opți&uni…",               psh1, 206, 46, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
  LTEXT          "&De la:",                 stc3, 60, 80, 30, 9
  LTEXT          "&La:",                    stc4, 120, 80, 30, 9
  LTEXT          "&Calitatea imprimării:",  stc5, 6, 100, 76, 9
  COMBOBOX                                  cmb1, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
- CHECKBOX       "Tipă&rește în fișier",    chx1, 20, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
- CHECKBOX       "Co&mprimat",              chx2, 160, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX       "Imp&rimă în fișier",      chx1, 20, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX       "Comprim&at",              chx2, 160, 120, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
 
 
@@ -250,7 +250,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT           "Stil f&ont:",  stc2 ,108,3,60,9
     COMBOBOX                        cmb2,108,13,64,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
                                     WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
-    LTEXT           "Mă&rime:",     stc3,179,3,32,9
+    LTEXT           "&Dimensiune:", stc3,179,3,32,9
     COMBOBOX                        cmb3,179,13,32,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
                                     WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE | CBS_SORT
     DEFPUSHBUTTON   "Con&firmă",    IDOK,218,6,50,14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
@@ -258,7 +258,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     PUSHBUTTON      "&Aplică",      psh3,218,40,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON      "&Manual…",     pshHelp,218,57,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
     GROUPBOX        "Efecte",       grp1,6,72,84,36,WS_GROUP
-    CHECKBOX        "&Tăiat",       chx1, 10,82,78,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX        "T&rasat",      chx1, 10,82,78,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
     CHECKBOX        "Su&bliniat",   chx2, 10,94,78,10, BS_AUTOCHECKBOX
     LTEXT           "&Culoare:",    stc4 ,6,114,80,9
     COMBOBOX                        cmb4,6,124,84,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS |
@@ -355,8 +355,8 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     PUSHBUTTON      "&Manual…",              pshHelp,  50, 161, 50,14, WS_GROUP
 
     GROUPBOX        "Imprimantă",            grp4,   8,  4, 272,84, WS_GROUP
-    CONTROL         "&Imprimă în fișier",    chx1, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,185,36,90,16
-    PUSHBUTTON      "&Opțiuni…",             psh2, 212, 17,  60,14, WS_GROUP
+    CONTROL         "Imp&rimă în fișier",    chx1, "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP,185,36,90,16
+    PUSHBUTTON      "Opți&uni…",             psh2, 212, 17,  60,14, WS_GROUP
     LTEXT           "N&ume:",                stc6,  16, 20,  36,8
     COMBOBOX                                 cmb4,  52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
     LTEXT           "Stare:",                stc8,  16, 36,  47,10, SS_NOPREFIX
@@ -375,9 +375,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     EDITTEXT                                 edt3, 240,103,  32,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
 
     GROUPBOX        "Volumul de imprimare",  grp1,   8,92,  144,64, WS_GROUP
-    CONTROL         "&Tot",                  rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
+    CONTROL         "T&ot",                  rad1,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP,16,106,64,12
     CONTROL         "&Paginile",             rad3,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,122,36,12
-    CONTROL         "&Selecția",             rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,64,12
+    CONTROL         "S&elecția",             rad2,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,16,138,64,12
     EDITTEXT                                 edt1,  73,122,  26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
     EDITTEXT                                 edt2, 120,122,  26,12, WS_GROUP | ES_NUMBER
     RTEXT           "&De la:",               stc2,  52,124,  20,8
@@ -409,7 +409,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX        "Hârtie",          grp2,   8, 92, 164,56, WS_GROUP
     LTEXT           "&Mărime:",        stc2,  16,108,  36, 8
     COMBOBOX                           cmb2,  52,106, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    LTEXT           "&Sursă:",         stc3,  16,128,  36, 8
+    LTEXT           "S&ursă:",         stc3,  16,128,  36, 8
     COMBOBOX                           cmb3,  52,126, 112,112,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 
     GROUPBOX        "Orientare",       grp1, 180, 92, 100,56, WS_GROUP
@@ -427,15 +427,15 @@ BEGIN
   CONTROL          "",              rct2, "Static", SS_GRAYRECT, 160, 12, 4, 80
   CONTROL          "",              rct3, "Static", SS_GRAYRECT,  84, 88, 80, 4
   GROUPBOX         "Hârtie",        grp2, 8, 96, 224, 56, BS_GROUPBOX
-  LTEXT            "&Mărime:",      stc2, 16, 112, 36, 8
+  LTEXT            "Mărim&e:",      stc2, 16, 112, 36, 8
   COMBOBOX                          cmb2, 64, 110, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
   LTEXT            "Se&rtar:",      stc3, 16, 132, 36, 8
   COMBOBOX                          cmb3, 64, 130, 160, 160, CBS_SIMPLE|CBS_DROPDOWN|CBS_SORT|WS_GROUP|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
   GROUPBOX         "Orientare",     grp1, 8, 156, 64, 56, BS_GROUPBOX
   AUTORADIOBUTTON  "&Portret",      rad1, 16, 170, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
-  AUTORADIOBUTTON  "P&eisaj",       rad2, 16, 190, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
+  AUTORADIOBUTTON  "&Peisaj",       rad2, 16, 190, 52, 12, BS_AUTORADIOBUTTON
   GROUPBOX         "Margini",       grp4, 80, 156, 152, 56, BS_GROUPBOX
-  LTEXT            "&Stânga:",      stc15, 88, 172, 30, 8
+  LTEXT            "Stâng&a:",      stc15, 88, 172, 30, 8
   EDITTEXT                          edt4, 119, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
   LTEXT            "&Dreapta:",     stc16, 159, 172, 30, 8
   EDITTEXT                          edt6, 190, 170, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
@@ -445,7 +445,7 @@ BEGIN
   EDITTEXT                          edt7, 190, 190, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_GROUP|WS_BORDER
   DEFPUSHBUTTON    "Con&firmă",     IDOK, 70, 220, 50, 14, BS_PUSHBUTTON
   PUSHBUTTON       "A&nulează",     IDCANCEL, 126, 220, 50, 14
-  PUSHBUTTON       "&Imprimantă…",  psh3, 182, 220, 50, 14
+  PUSHBUTTON       "I&mprimantă…",  psh3, 182, 220, 50, 14
 END
 
 NEWFILEOPENORD DIALOG 0, 0, 280, 164
@@ -463,7 +463,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     EDITTEXT                           IDC_FILENAME,63,110,150,12,ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL     "",                    cmb13, "ComboBoxEx32", CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 63,110,150,150
 
-    LTEXT       "&Tip de fișier:",     IDC_FILETYPESTATIC,5,130,56,16, SS_NOTIFY
+    LTEXT       "Tip de &fișier:",     IDC_FILETYPESTATIC,5,130,56,16, SS_NOTIFY
     COMBOBOX                           IDC_FILETYPE,63,128,150,53,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
     CONTROL     "Nem&odificabil",      IDC_OPENREADONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,63,148,150,10
@@ -479,10 +479,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_VISIBLE | WS_POPUP | WS
 CAPTION "Deschide"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-    LTEXT           "Nume &fișier:",   IDC_FILENAMESTATIC, 160, 240, 60, 9, SS_RIGHT
+    LTEXT           "N&ume fișier:",   IDC_FILENAMESTATIC, 160, 240, 60, 9, SS_RIGHT
     EDITTEXT                           IDC_FILENAME, 226, 240, 100, 12,  WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 
-    LTEXT           "&Tip de fișier:", IDC_FILETYPESTATIC, 160, 256, 60, 9, SS_RIGHT
+    LTEXT           "Tip de &fișier:", IDC_FILETYPESTATIC, 160, 256, 60, 9, SS_RIGHT
     COMBOBOX                           IDC_FILETYPE, 226, 256, 100, 12,  WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP |
                                        CBS_HASSTRINGS | CBS_DROPDOWNLIST
 
index a6deb82..f3550c5 100644 (file)
@@ -110,7 +110,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_PKCS_7_ENCRYPTED "PKCS 7 criptat"
     IDS_PREVIOUS_CA_CERT_HASH "Rezumatul certificatului CA anterior"
     IDS_CRL_VIRTUAL_BASE "Baza virtuală a numerelor CRL"
-    IDS_CRL_NEXT_PUBLISH "Următorul editor CRL"
+    IDS_CRL_NEXT_PUBLISH "Următorul autor CRL"
     IDS_CA_EXCHANGE "Certificat de criptare CA"
     IDS_KEY_RECOVERY_AGENT "Agent de recuperare a cheilor"
     IDS_CERTIFICATE_TEMPLATE "Șablon de informații de certificat"
@@ -169,7 +169,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_LOCALIZEDNAME_MY "Personale"
     IDS_LOCALIZEDNAME_CA "Autorități intermediare de certificare"
     IDS_LOCALIZEDNAME_ADDRESSBOOK "Alte persoane"
-    IDS_LOCALIZEDNAME_TRUSTEDPUBLISHER "Editor de încredere"
+    IDS_LOCALIZEDNAME_TRUSTEDPUBLISHER "Autori de încredere"
     IDS_LOCALIZEDNAME_DISALLOWED "Lipsite de încredere"
 }
 
index 82ae0be..1da57b1 100644 (file)
@@ -123,7 +123,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_FRIENDLY_NAME_NONE "<Niciunul>"
     IDS_PURPOSE_SERVER_AUTH "Asigură identificarea unui calculator de la distanță"
     IDS_PURPOSE_CLIENT_AUTH "Vă dovedește identitatea pentru un calculator de la distanță"
-    IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Garantează că aplicația provine de la un anumit editor de software\nProtejează aplicația de alterări după publicare"
+    IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Garantează că aplicația provine de la un anumit autor\nProtejează aplicația de alterări după publicare"
     IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "Protejează mesajele de email"
     IDS_PURPOSE_IPSEC "Permite comunicarea securizată pe Internet"
     IDS_PURPOSE_TIMESTAMP_SIGNING "Permite semnarea datelor cu ora curentă"
@@ -177,7 +177,7 @@ STRINGTABLE
 }
 
 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 255, 236
-CAPTION "General"
+CAPTION "Generale"
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
index e38b83d..492b71c 100644 (file)
@@ -23,7 +23,7 @@ BEGIN
     IDS_DEVONPARENT "pe %1"
     IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Depanare…"
     IDS_ENABLEDEV "A&ctivare"
-    IDS_REINSTALLDRV "Re&instalează modulul-pilot"
+    IDS_REINSTALLDRV "Reinstalea&ză modulul-pilot"
     IDS_PROPERTIES "P&roprietăți"
     IDS_UPDATEDRV "A&ctualizare modúl-pilot…"
     IDS_REBOOT "Repornire &calculator…"
@@ -108,7 +108,7 @@ BEGIN
     IDS_PROP_MATCHINGDEVICEID "identificator de concordanță"
     IDS_PROP_SERVICE "serviciu"
     IDS_PROP_ENUMERATOR "enumerator"
-    IDS_PROP_CAPABILITIES "capabilități"
+    IDS_PROP_CAPABILITIES "capacități de funcționalitate"
     IDS_PROP_DEVNODEFLAGS "marcatori Devnode"
     IDS_PROP_CONFIGFLAGS "marcatori Config"
     IDS_PROP_CSCONFIGFLAGS "marcatori CSConfig"
@@ -124,7 +124,7 @@ BEGIN
     IDS_PROP_DEVICECOINSTALLER "coinstalatori de dispozitiv"
     IDS_PROP_FIRMWAREREVISION "revizie microprogram"
     IDS_PROP_CURRENTPOWERSTATE "starea curentă de alimentare"
-    IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "capabilitățile de alimentare"
+    IDS_PROP_POWERCAPABILITIES "parametri de alimentare"
     IDS_PROP_POWERSTATEMAPPINGS "corelația punctelor de alimentare"
 END
 
@@ -250,78 +250,78 @@ END
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
-  POPUP "&File"
+  POPUP "&Fișier"
   BEGIN
-    MENUITEM "E&xit",                       IDC_EXIT
+    MENUITEM "I&eșire",                     IDC_EXIT
   END
-  MENUITEM "Action",                        IDC_ACTIONMENU
-  POPUP "View"
+  MENUITEM "A&cțiune",                       IDC_ACTIONMENU
+  POPUP "&Afișare"
   BEGIN
-    MENUITEM "Devices by type",             IDC_DEVBYTYPE
-    MENUITEM "Devices by connection",       IDC_DEVBYCONN
-    MENUITEM "Resources by type",           IDC_RESBYTYPE, GRAYED
-    MENUITEM "Resources by connection",     IDC_RESBYCONN, GRAYED
+    MENUITEM "Dispozitive după tip",        IDC_DEVBYTYPE
+    MENUITEM "Dispozitive după conexiune",  IDC_DEVBYCONN
+    MENUITEM "Resurse după tip",            IDC_RESBYTYPE, GRAYED
+    MENUITEM "Resurse după conexiune",      IDC_RESBYCONN, GRAYED
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Show hidden devices",         IDC_SHOWHIDDEN
+    MENUITEM "Dispozitive ascunse",         IDC_SHOWHIDDEN
   END
-  POPUP "Help"
+  POPUP "Aj&utor"
   BEGIN
-    MENUITEM "About",                       IDC_ABOUT
+    MENUITEM "&Despre",                     IDC_ABOUT
   END
 END
 
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_APPNAME               "ReactOS Device Manager"
-  IDS_CONFIRM_DISABLE       "Disabling this device will cause it to stop functioning.\r\nDo you really want to disable it?"
-  IDS_CONFIRM_UNINSTALL     "Warning: You are about to uninstall this device from your system.\r\nDo you want to continue?"
+  IDS_APPNAME               "Gestionar de dispozitive"
+  IDS_CONFIRM_DISABLE       "Dezactivarea acestui dispozitiv va cauza oprirea funcționării sale.\r\nSigur doriți dezactivarea sa?"
+  IDS_CONFIRM_UNINSTALL     "Avertisment: Urmează să dezinstalați acest dispozitiv din sistem.\r\nContinuați?"
 END
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_MENU_UPDATE           "Update driver software..."
-  IDS_MENU_ENABLE           "Enable"
-  IDS_MENU_DISABLE          "Disable"
-  IDS_MENU_UNINSTALL        "Uninstall"
-  IDS_MENU_SCAN             "Scan for hardware changes"
-  IDS_MENU_ADD              "Add hardware"
-  IDS_MENU_PROPERTIES       "Properties"
+  IDS_MENU_UPDATE           "Actualizare modúl-pilot…"
+  IDS_MENU_ENABLE           "Activează"
+  IDS_MENU_DISABLE          "Dezactivează"
+  IDS_MENU_UNINSTALL        "Dezinstalează"
+  IDS_MENU_SCAN             "Scanează configurația fizică"
+  IDS_MENU_ADD              "Adăugare dispozitiv…"
+  IDS_MENU_PROPERTIES       "Proprietăți"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_TOOLTIP_PROPERTIES    "Properties"
-  IDS_TOOLTIP_SCAN          "Scan for hardware changes"
-  IDS_TOOLTIP_ENABLE        "Enable"
-  IDS_TOOLTIP_DISABLE       "Disable"
-  IDS_TOOLTIP_UPDATE        "Update Driver Software"
-  IDS_TOOLTIP_UNINSTALL     "Uninstall"
+  IDS_TOOLTIP_PROPERTIES    "Proprietăți"
+  IDS_TOOLTIP_SCAN          "Scanează configurația fizică"
+  IDS_TOOLTIP_ENABLE        "Activează"
+  IDS_TOOLTIP_DISABLE       "Dezactivează"
+  IDS_TOOLTIP_UPDATE        "Actualizează modúl-pilot…"
+  IDS_TOOLTIP_UNINSTALL     "Dezinstalează"
 END
 
 /* Hints */
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
   IDS_HINT_BLANK        " "
-  IDS_HINT_PROPERTIES   " Open property dialog for the current selection."
-  IDS_HINT_SCAN         " Scan for changed or new plug and play devices."
-  IDS_HINT_ENABLE       " Enables the selected device."
-  IDS_HINT_DISABLE      " Disables the selected device."
-  IDS_HINT_UPDATE       " Launches the Update Driver Software wizard for the selected device."
-  IDS_HINT_UNINSTALL    " Uninstalls the driver for the selected device."
-  IDS_HINT_ADD          " Adds a legacy (non-Plug and Play) device to the computer." 
-  IDS_HINT_ABOUT        " About ReactOS Device Manager."
-  IDS_HINT_EXIT         " Exits the program."
+  IDS_HINT_PROPERTIES   " Inspectare proprietăți pentru selecția curentă."
+  IDS_HINT_SCAN         " Scanare pentru depistarea schimbărilor în configurația sistemului."
+  IDS_HINT_ENABLE       " Activare dispozitiv selectat."
+  IDS_HINT_DISABLE      " Dezactivare dispozitiv selectat."
+  IDS_HINT_UPDATE       " Lansare asistent de actualizare a modulului-pilot pentru dispozitivul selestat."
+  IDS_HINT_UNINSTALL    " Dezinstalare modúl-pilot pentru dispozitivul selectat."
+  IDS_HINT_ADD          " Adăugare dispozitiv non-PNP în calculator." 
+  IDS_HINT_ABOUT        " Despre Gestionarul de dispozitive."
+  IDS_HINT_EXIT         " Ieșire din program."
 
-  IDS_HINT_DEV_BY_TYPE  " Displays devices by hardware type."
-  IDS_HINT_DEV_BY_CONN  " Displays devices by connection."
-  IDS_HINT_RES_BY_TYPE  " Displays resources by type."
-  IDS_HINT_RES_BY_CONN  " Displays resources by connection type."
-  IDS_HINT_SHOW_HIDDEN  " Displays legacy devices and devices that are no longer installed."
+  IDS_HINT_DEV_BY_TYPE  " Afișare dispozitive fizice după tip."
+  IDS_HINT_DEV_BY_CONN  " Afișare dispozitive fizice după conexiune."
+  IDS_HINT_RES_BY_TYPE  " Afișare resurse după tip."
+  IDS_HINT_RES_BY_CONN  " Afișare dispozitive după tipul conexiunii."
+  IDS_HINT_SHOW_HIDDEN  " Afișare dispozitive de tipul celor fără autodetecție PNP (Plug-and-Play) care nu sunt acum instalate."
 
-  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Restores this window to normal size."
-  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Moves this window."
-  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Resizes this window."
-  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Collapses this window to an icon."
-  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Expands this window to fill this screen."
-  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Closes this window."
+  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Restaurare fereastră la dimensiune normală."
+  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Mutare fereastră."
+  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Redimensionare fereastră."
+  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Restrângere fereastră la minim."
+  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Extindere fereastră la maxim."
+  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Închidere fereastră."
 END
index cb4a39d..4348df5 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* 2011.12.07 - Fulea Ștefan: minor changes */
+/* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -28,10 +28,10 @@ BEGIN
     EDITTEXT 1008, 133, 52, 26, 12, ES_RIGHT | NOT WS_VISIBLE | WS_GROUP
     CONTROL "", 1009, "MSCTLS_UPDOWN32", NOT WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | 0x00000036, 159, 52, 12, 12
     LTEXT "secunde", 1010, 173, 54, 40, 8, NOT WS_VISIBLE
-    GROUPBOX "&Selecție țară/regiune", 1012, 6, 80, 225, 75
+    GROUPBOX "Sele&cție țară/regiune", 1012, 6, 80, 225, 75
     COMBOBOX 1013, 18, 99, 203, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Opțiuni avansate port…", 1100, 107, 170, 125, 14
-    DEFPUSHBUTTON "Schimbare opțiuni implicite…", 3, 107, 188, 125, 14
+    DEFPUSHBUTTON "Schimbare opțiuni i&mplicite…", 3, 107, 188, 125, 14
 END
 
 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 238, 210
@@ -89,7 +89,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "&Acest telefon are servicii de Sunete distinctive.", 1069, 19, 7, 177, 10
     CTEXT "Șablon de sunet", -1, 20, 21, 74, 8
     CTEXT "Tipul de apel", -1, 96, 21, 65, 8
-    LTEXT "Sunet &simplu:", 1088, 20, 37, 53, 8
+    LTEXT "Sunet si&mplu:", 1088, 20, 37, 53, 8
     COMBOBOX 1091, 96, 37, 65, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Sunet &dublu:", 1089, 20, 57, 53, 8
     COMBOBOX 1092, 96, 55, 65, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
@@ -169,7 +169,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "ISDN"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Schimbare &tip", -1, 11, 6, 217, 39
+    GROUPBOX "S&chimbare tip", -1, 11, 6, 217, 39
     COMBOBOX 1104, 17, 20, 204, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     GROUPBOX "P&rimul număr:", -1, 11, 50, 217, 50
     EDITTEXT 1017, 33, 62, 188, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
index 8421435..7ab580b 100644 (file)
@@ -1,8 +1,7 @@
 /* 
  * FILE:       dll/win32/netcfgx/lang/ro-RO.rc
  *             ReactOS Project (http://www.reactos.org)
- * TRANSLATOR: Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum to fulea.stefan)
- * CHANGE LOG: 2011-09-06  initial translation
+ * TRANSLATOR: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
@@ -15,19 +14,19 @@ BEGIN
     LTEXT "Puteți obține automat configurarea adresei IP în rețelele cu DHCP. Altfel, este necesară configurarea manuală de către administratorul de rețea.", -1, 9, 9, 235, 27
     CONTROL "&Obține automat adresă IP", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "Folo&sește adresa următoare:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
-    LTEXT "Adresă &IP:", -1, 14, 75, 135, 8
+    CONTROL "Folosește adresa ur&mătoare:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
+    LTEXT "Adresă I&P:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
-    LTEXT "Mască de s&ubrețea:", -1, 14, 90, 135, 8
+    LTEXT "Mas&că de subrețea:", -1, 14, 90, 135, 8
     CONTROL "", IDC_SUBNETMASK, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 90 - 2, 80, 12
-    LTEXT "Server „poartă” i&mplicit:", -1, 14, 105, 135, 8
+    LTEXT "S&erver „poartă” implicit:", -1, 14, 105, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
-    CONTROL "O&bține automat adresa serverului DNS", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
+    CONTROL "Obține a&utomat adresa serverului DNS", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
-    CONTROL "Folos&ește adresa DNS următoare", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
+    CONTROL "Folosește adresa &DNS următoare", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
     LTEXT "Server DNS p&referat:", -1, 14, 171, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
-    LTEXT "Server &DNS alternativ:", -1, 14, 186, 135, 8
+    LTEXT "Server DNS &alternativ:", -1, 14, 186, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS2, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 186 - 2, 80, 12
     PUSHBUTTON "A&vansate", IDC_ADVANCED, 186, 209, 50, 14, WS_TABSTOP
 END
@@ -41,15 +40,15 @@ BEGIN
     CONTROL "Adresă IP p&rivată obținută automat", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 40, 210, 12
     GROUPBOX "", -1, 9, 55, 228, 80, BS_GROUPBOX
     CONTROL "Configurată &manual", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 55, 90, 12
-    LTEXT "Adresă &IP:", -1, 14, 75, 135, 8
+    LTEXT "Adresă I&P:", -1, 14, 75, 135, 8
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75, 80, 12
-    LTEXT "Mască de &subrețea:", -1, 14, 95, 135, 8
+    LTEXT "Mască de su&brețea:", -1, 14, 95, 135, 8
     CONTROL "", IDC_SUBNETMASK, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 95, 80, 12
     LTEXT "Server „p&oartă” implicit:", -1, 14, 115, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 115, 80, 12
     LTEXT "Server &DNS preferat:", -1, 14, 150, 135, 8
     CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 150, 80, 12
-    LTEXT "Ser&ver DNS alternativ:", -1, 14, 165, 180, 8
+    LTEXT "Server DNS &alternativ:", -1, 14, 165, 180, 8
     CONTROL "", IDC_DNS2, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 165, 80, 12
 END
 
@@ -63,7 +62,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Modificare…", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "&Servere „porți” implicite:", -1, 5, 100, 240, 90
+    GROUPBOX "Ser&vere „porți” implicite:", -1, 5, 100, 240, 90
     CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
     PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "M&odificare…", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -88,8 +87,8 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
     LTEXT "Următoarele opțiuni sunt aplicate tuturor conexiunilor cu TCP/IP active. Pentru rezoluția numelor necalificate:", -1, 5, 90, 220, 24
     CONTROL "In&clude sufixul DNS primar și de conexiune", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
-    CHECKBOX "Include sufi&xul părinte al sufixului DNS primar", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CONTROL "Include urmă&toarele sufixe DNS (în orine):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
+    CHECKBOX "In&clude sufixul părinte al sufixului DNS primar", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
+    CONTROL "In&clude următoarele sufixe DNS (în ordine):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
     LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
     PUSHBUTTON "S&us", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "J&os", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -120,8 +119,8 @@ CAPTION "Adresa TCP/IP"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 100, 15, 80, 12
-    LTEXT "Adresă &IP:", -1, 5, 15, 70, 12
-    LTEXT "Mască de &subrețea:", -1, 5, 30, 70, 12
+    LTEXT "Adresă I&P:", -1, 5, 15, 70, 12
+    LTEXT "Mască de su&brețea:", -1, 5, 30, 70, 12
     CONTROL "", IDC_SUBNETMASK, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 100, 30, 80, 12
     DEFPUSHBUTTON "", IDC_OK, 50, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 110, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -170,22 +169,22 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CHECKBOX "A&ctivează filtrarea TCP/IP (pentru toate adaptoarele)", IDC_USE_FILTER, 15, 5, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 5, 30, 90, 150
-    CONTROL "Permite tot &TCP", IDC_TCP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 30, 70, 12
-    CONTROL "&Permite doar", IDC_TCP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 44, 70, 12
+    CONTROL "Permite tot TC&P", IDC_TCP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 30, 70, 12
+    CONTROL "Pe&rmite doar:", IDC_TCP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 44, 70, 12
     CONTROL "", IDC_TCP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 11, 62, 72, 75
     PUSHBUTTON "&Adaugă", IDC_TCP_ADD, 15, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_TCP_DEL, 15, 161, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 105, 30, 90, 150
-    CONTROL "Permite tot &UDP", IDC_UDP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 115, 30, 70, 12
-    CONTROL "Pe&rmite doar", IDC_UDP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 115, 44, 70, 12
+    CONTROL "Permite tot UD&P", IDC_UDP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 115, 30, 70, 12
+    CONTROL "Pe&rmite doar:", IDC_UDP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 115, 44, 70, 12
     CONTROL "", IDC_UDP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 111, 62, 72, 75
     PUSHBUTTON "A&daugă", IDC_UDP_ADD, 115, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "E&limină", IDC_UDP_DEL, 115, 161, 50, 14, WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 205, 30, 90, 150
-    CONTROL "Permite tot &IP", IDC_IP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 215, 30, 70, 12
-    CONTROL "Permite d&oar", IDC_IP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 215, 44, 70, 12
+    CONTROL "Permite tot I&P", IDC_IP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 215, 30, 70, 12
+    CONTROL "Pe&rmite doar:", IDC_IP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 215, 44, 70, 12
     CONTROL "", IDC_IP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 211, 62, 72, 75
-    PUSHBUTTON "Adau&gă", IDC_IP_ADD, 215, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Ada&ugă", IDC_IP_ADD, 215, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Eli&mină", IDC_IP_DEL, 215, 161, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Con&firmă", IDC_OK, 150, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 210, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
index 7452cf0..c0de5c4 100644 (file)
@@ -19,8 +19,8 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 98, 68, 144, 12, ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Grup de lucru:", IDC_WORKGROUPDOMAIN, 6, 84, 64, 9
     EDITTEXT IDC_WORKGROUPDOMAIN_NAME, 98, 84, 144, 12, ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Utilizați asistentul de identificare a rețelei (apăsând „ID de rețea”) pentru a crea un utilizator și a deveni membru al unui domeniu de rețea.", IDC_STATIC, 6, 113, 172, 24
-    PUSHBUTTON  "&ID de rețea…", IDC_NETWORK_ID, 190, 114, 58, 15
+    LTEXT "Utilizați asistentul de identificare al rețelei (apăsând „ID de rețea”) pentru a crea un utilizator și a deveni membru al unui domeniu de rețea.", IDC_STATIC, 6, 113, 172, 24
+    PUSHBUTTON  "I&D de rețea…", IDC_NETWORK_ID, 190, 114, 58, 15
     LTEXT "Pentru a schimba identitatea calculatorului sau a intra într-un domeniu, apăsați „Schimbare”.", IDC_STATIC, 6, 149, 170, 17
     PUSHBUTTON  "S&chimbare…", IDC_NETWORK_PROPERTY, 190, 149, 58, 15
     LTEXT "Notă: Doar administratorii pot schimba identitatea calculatorului.", IDC_STATIC, 6, 179, 300, 9
@@ -36,12 +36,12 @@ BEGIN
     EDITTEXT 1002, 7, 53, 218, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT
     LTEXT "Numele complet:", 1016, 7, 72, 218, 10
     EDITTEXT 1001, 7, 82, 219, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Mai multe…", 1003, 150, 102, 75, 14
+    PUSHBUTTON "Mai &multe…", 1003, 150, 102, 75, 14
     GROUPBOX "Membru al", 1018, 7, 119, 219, 73
     AUTORADIOBUTTON "&Domeniului:", 1008, 17, 132, 192, 10, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Grupului de lucru:", 1004, 17, 161, 191, 10
+    AUTORADIOBUTTON "G&rupului de lucru:", 1004, 17, 161, 191, 10
     EDITTEXT 116, 28, 144, 181, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_GROUP
-    PUSHBUTTON "Gă&sește-mi domeniul", 1010, 7, 203, 109, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Găsește-mi domeniul", 1010, 7, 203, 109, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
     EDITTEXT 1007, 28, 172, 181, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL | ES_OEMCONVERT
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 121, 203, 50, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 176, 203, 50, 14
index ee13d00..547271c 100644 (file)
@@ -18,9 +18,9 @@ BEGIN
     LTEXT "Acest asistent va instala modúle-pilot pentru dispozitivul:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
     LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 16
     LTEXT "DISPOZITIV NECUNOSCUT", IDC_DEVICE, 148, 36, 147, 12
-    LTEXT "AVERTISMENT: INSTALAREA UNUI DISPOZITIV NECUNOSCUT POATE AVEA EFECTE GRAVE ASUPRA CALCULATORULUI DUMNEAVOASTRĂ!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 16
+    LTEXT "AVERTISMENT: INSTALAREA UNUI DISPOZITIV NEOBIȘNUIT VĂ POATE SCOATE DIN FUNCȚIUNE CALCULATORUL!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 16
     CONTROL "Instalează modulele-pilot a&utomat", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 195, 12
-    CONTROL "Instalează modulele-pilot din locație &specificată", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 195, 12
+    CONTROL "Instalează modulele-pilot din lo&cație specificată", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 195, 12
 END
 
 IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
index b195604..81e121c 100644 (file)
@@ -81,9 +81,9 @@ CAPTION "Inserare specială"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT         "Sursă:", -1, 6, 9, 150, 8, WS_VISIBLE | WS_GROUP
-    CONTROL       "&Inserează", IDC_PS_PASTE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VISIBLE,
+    CONTROL       "Ins&erează", IDC_PS_PASTE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VISIBLE,
                   6, 38, 73, 10
-    CONTROL       "Inserea&ză adresă", IDC_PS_PASTELINK, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_VISIBLE,
+    CONTROL       "Inserea&ză legătură", IDC_PS_PASTELINK, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_VISIBLE,
                   6, 63, 73, 10
     LTEXT         "&Ca:", -1, 75, 25, 150, 8, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     LISTBOX       IDC_PS_PASTELIST,     80, 36, 148, 57, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS | WS_VSCROLL | WS_BORDER | NOT WS_VISIBLE
@@ -94,7 +94,7 @@ BEGIN
     CONTROL       "&Manual…", IDC_OLEUIHELP, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 234, 42, 66, 14
     CONTROL       "&Afișează ca pictogramă", IDC_PS_DISPLAYASICON, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 80, 94, 150, 14
     CONTROL       "", IDC_PS_ICONDISPLAY, "Static", SS_ICON | WS_VISIBLE, 234, 75, 66, 44
-    CONTROL       "&Schimbare pictogramă…", IDC_PS_CHANGEICON, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 234, 143, 66, 14
+    CONTROL       "Sc&himbare pictogramă…", IDC_PS_CHANGEICON, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 234, 143, 66, 14
     CONTROL       "", IDC_PS_RESULTIMAGE, "Static", SS_ICON | WS_VISIBLE, 8, 121, 42, 34
     CONTROL       "", IDC_PS_RESULTTEXT, "Static", SS_NOPREFIX | WS_VISIBLE, 54, 120, 159, 35
     CONTROL       "Rezultat", -1, "Button", BS_GROUPBOX | WS_GROUP | WS_VISIBLE, 6, 110, 212, 48
index 32eac23..c890f2e 100644 (file)
@@ -12,15 +12,15 @@ CAPTION "Numere de telefon alternative"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Specificați numerele de telefon alternative pentru crearea acestei conexiuni.", 1018, 7, 5, 243, 16
-    LTEXT "Numere de &telefon:", 1019, 7, 27, 238, 8
+    LTEXT "Nume&re de telefon:", 1019, 7, 27, 238, 8
     CONTROL "", 1012, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000848D, 7, 38, 217, 144
     PUSHBUTTON "S&us", 1017, 230, 40, 18, 16, BS_ICON
     PUSHBUTTON "J&os", 1015, 230, 61, 18, 16, BS_ICON
     PUSHBUTTON "&Adăugare…", 1013, 7, 187, 70, 14
-    PUSHBUTTON "Mo&dificare…", 1016, 81, 187, 70, 14
+    PUSHBUTTON "&Modificare…", 1016, 81, 187, 70, 14
     PUSHBUTTON "&Elimină", 1014, 154, 187, 70, 14
     AUTOCHECKBOX "&Dacă numărul eșuează, încearcă următorul", 1011, 8, 210, 243, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "&Mută numărul bun în capul listei", 1010, 8, 228, 243, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Mută numărul &bun în capul listei", 1010, 8, 228, 243, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 122, 245, 60, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 188, 245, 60, 14
 END
@@ -59,19 +59,19 @@ CAPTION "Opțiuni avansate de securitate"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Securitatea autentificării", 1547, 7, 33, 246, 191
-    LTEXT "Criptarea &datelor:", 1546, 7, 5, 247, 10
+    LTEXT "&Criptarea datelor:", 1546, 7, 5, 247, 10
     COMBOBOX 1495, 7, 17, 247, 76, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Protocolul de Autentificare &Extensibil (EAP)", 1544, 17, 47, 226, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Protocolul de Autentificare E&xtensibil (EAP)", 1544, 17, 47, 226, 8, WS_GROUP
     LTEXT "Tipul de EAP", -1, 18, 64, 45, 8, NOT WS_VISIBLE | NOT WS_GROUP
     COMBOBOX 1034, 63, 62, 181, 42, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "P&roprietăți", 1035, 184, 77, 60, 14
-    AUTORADIOBUTTON "Permite &aceste protocoale", 1545, 17, 92, 224, 10
+    AUTORADIOBUTTON "P&ermite aceste protocoale", 1545, 17, 92, 224, 10
     AUTOCHECKBOX "&Parolă necriptată  (PAP)", 1491, 28, 105, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
-    AUTOCHECKBOX "Protocolul „&Shiva” de Autentificare a Parolei (SPAP)", 1496, 28, 119, 214, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "Protocolul de Autentificare „&Challenge Handshake” (CHAP)", 1494, 28, 133, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Protocolul „S&hiva” de Autentificare a Parolei (SPAP)", 1496, 28, 119, 214, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Protocolul de &Autentificare „Challenge Handshake” (CHAP)", 1494, 28, 133, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX "&MS CHAP (MS-CHAP)", 1493, 28, 148, 212, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX "Permite MS-CHAP vechi (pentru servere &Win 95)", 200, 46, 162, 198, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "M&icrosoft CHAP versiunea 2 (MS-CHAP v2)", 1492, 28, 176, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Micr&osoft CHAP versiunea 2 (MS-CHAP v2)", 1492, 28, 176, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
     CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 28, 189, 208, 1
     AUTOCHECKBOX "Pentru protocoalele &bazate pe MS-CHAP, utilizează nume și parole de autentificare în ReactOS (și eventual, domenii)", 1549, 28, 195, 213, 24, BS_TOP | BS_MULTILINE
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 127, 232, 60, 14
@@ -97,7 +97,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Numărul de telefon", 1053, 7, 5, 243, 92
     LTEXT "Codul &regiunii:", 1055, 18, 17, 54, 8
     COMBOBOX 1049, 17, 30, 55, 129, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Numărul &telefonic:", 1057, 77, 17, 166, 8, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "Numărul propriu-&zis:", 1057, 77, 17, 166, 8, NOT WS_GROUP
     EDITTEXT 1051, 77, 30, 163, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "&Codul țării/regiunii:", 1056, 18, 48, 221, 8, NOT WS_GROUP
     COMBOBOX 1054, 17, 61, 224, 93, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
@@ -144,7 +144,7 @@ CAPTION "Retroapelare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Aveți aleasă opțiunea numărului specificat de către apelat.  Apăsați „Confirmă” pentru a fi apelat de către server la numărul de mai jos. Apăsați „Anulează” pentru a omite retroapelarea.", 1066, 5, 5, 221, 39, SS_NOPREFIX
-    LTEXT "&Introduceți numărul de telefon al modemului dumneavoastră:", 1067, 5, 46, 222, 8, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "Int&roduceți numărul de telefon al modemului dumneavoastră:", 1067, 5, 46, 222, 8, NOT WS_GROUP
     EDITTEXT 1065, 5, 57, 221, 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 100, 85, 60, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 164, 85, 60, 14
@@ -159,7 +159,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", 1070, 34, 7, 226, 105
     DEFPUSHBUTTON "N&u reapela=88", 1, 4, 117, 128, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 136, 117, 60, 14
-    PUSHBUTTON "&Informații", 1069, 200, 117, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Inf&ormații", 1069, 200, 117, 60, 14
 END
 
 112 DIALOGEX 6, 18, 263, 219
@@ -322,11 +322,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Configurare ISDN"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Tipul de &linie:", 1155, 9, 9, 65, 8
+    LTEXT "Tip&ul de linie:", 1155, 9, 9, 65, 8
     COMBOBOX 1153, 76, 7, 148, 42, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     AUTOCHECKBOX "N&egociază tipul liniei", 1150, 23, 26, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     GROUPBOX "    ", 1152, 8, 48, 214, 51, WS_GROUP
-    AUTOCHECKBOX "&Utilizează protocol proprietar vechi", 1149, 17, 48, 112, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Utili&zează protocol proprietar vechi", 1149, 17, 48, 112, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
     LTEXT "&Canale de utilizare:", 1154, 16, 65, 100, 8, NOT WS_GROUP
     EDITTEXT 1151, 119, 61, 94, 14, ES_AUTOHSCROLL
     AUTOCHECKBOX "&Activează compresia oferită de modem", 1148, 16, 82, 198, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
@@ -339,7 +339,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Configurare ISDN"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&Tipul de linie:", 1155, 9, 11, 55, 8
+    LTEXT "Tip&ul de linie:", 1155, 9, 11, 55, 8
     COMBOBOX 1153, 67, 7, 148, 43, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     AUTOCHECKBOX "N&egociază tipul de linie", 1150, 21, 28, 194, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 90, 49, 60, 14, WS_GROUP
@@ -376,16 +376,16 @@ BEGIN
     ICON 15102, 1238, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "Modem", -1, 25, 27, 24, 8, NOT WS_VISIBLE | NOT WS_GROUP
     EDITTEXT 1235, 40, 7, 214, 16, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
-    LTEXT "Viteză &maximă (bps):", 1243, 7, 36, 110, 8
+    LTEXT "Viteză ma&ximă (bps):", 1243, 7, 36, 110, 8
     COMBOBOX 1239, 119, 34, 136, 186, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "&Protocolul modemului", 1244, 7, 52, 111, 8
     COMBOBOX 1245, 119, 50, 136, 186, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Funcționalități implementate fizic", 1237, 6, 70, 248, 61, WS_GROUP
-    AUTOCHECKBOX "&Activează controlul fizic al transmisiei", 1232, 19, 82, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "A&ctivează controlul erorilor de modem", 1231, 19, 98, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "Ac&tivează compresia oferită de modem", 1229, 19, 115, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "Af&ișează fereastra terminalului", 1234, 8, 136, 246, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "Acti&vează difuzorul modemului", 1230, 8, 151, 247, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Activează controlul fi&zic al transmisiei", 1232, 19, 82, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Activează controlul &erorilor de modem", 1231, 19, 98, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Activează co&mpresia oferită de modem", 1229, 19, 115, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Afișează fe&reastra terminalului", 1234, 8, 136, 246, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Activează &difuzorul modemului", 1230, 8, 151, 247, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 129, 171, 60, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 194, 171, 60, 14
 END
@@ -467,7 +467,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Funcția de autoapelare va demara conectarea în cazul în care veți încerca accesarea de informații din rețea.", -1, 7, 4, 219, 32
     LTEXT "&Activează autoapelarea conform amplasării:", 1006, 8, 42, 213, 8
     CONTROL "", 1004, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000C401, 7, 53, 216, 109
-    AUTOCHECKBOX "&Solicită confirmarea autoapelării de fiecare dată", 1496, 8, 170, 218, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Solicită &confirmarea autoapelării de fiecare dată", 1496, 8, 170, 218, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX "&Dezactivează autoapelarea cât timp sunt autentificat", 1550, 8, 185, 217, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE
 END
 
@@ -477,9 +477,9 @@ CAPTION "Apelare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Aceste preferințe se aplică pentru „Autentificare utilizând rețeaua comutată” la autentificarea Ctrl-Alt-Del.  Ca administrator, veți avea acces la această pagină.", 1007, 7, 4, 221, 40, NOT WS_GROUP
-    LTEXT "N&umărul de reapelări încercate:", 1005, 7, 55, 154, 8
+    LTEXT "Numărul de &reapelări încercate:", 1005, 7, 55, 154, 8
     EDITTEXT 1001, 164, 52, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Numărul de &secunde între apeluri:", 1009, 7, 73, 156, 8, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "Numărul de s&ecunde între apeluri:", 1009, 7, 73, 156, 8, NOT WS_GROUP
     EDITTEXT 1003, 164, 70, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "&Perioada inactivă menținută (în secunde):", 1008, 7, 91, 154, 8, NOT WS_GROUP
     EDITTEXT 1002, 164, 88, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
@@ -542,23 +542,23 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
 CAPTION "Generale"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Con&ectează utilizând:", 1124, 7, 5, 219, 8
+    LTEXT "Conectează utilizând:", 1124, 7, 5, 219, 8
     CONTROL "", 1128, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00004C0D, 7, 17, 198, 44, WS_EX_CLIENTEDGE
     PUSHBUTTON "S&us", 1132, 210, 18, 16, 14, BS_ICON
     PUSHBUTTON "J&os", 1131, 210, 36, 16, 14, BS_ICON
     AUTOCHECKBOX "&Apelează din toate dispozitivele", 1119, 9, 66, 133, 14, BS_TOP | BS_MULTILINE
     PUSHBUTTON "&Configurare…", 1130, 144, 66, 60, 14
-    GROUPBOX "Destinație", 1125, 8, 84, 215, 100, WS_GROUP
+    GROUPBOX "Mostră", 1125, 8, 84, 215, 100, WS_GROUP
     LTEXT "Codul &regiunii:", 1133, 17, 102, 52, 8
     COMBOBOX 1122, 17, 112, 52, 110, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Nu&măr telefon:", 1135, 71, 102, 139, 8
+    LTEXT "Numă&rul de telefon:", 1135, 71, 102, 139, 8
     EDITTEXT 1123, 73, 112, 79, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON "Alternati&ve", 1129, 154, 112, 60, 14
-    LTEXT "Co&dul țării/regiunii:", 1134, 17, 132, 197, 8
+    PUSHBUTTON "Alternati&ve", 1129, 154, 112, 60, 14
+    LTEXT "Codul țării/&regiunii:", 1134, 17, 132, 197, 8
     COMBOBOX 1126, 17, 143, 193, 130, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "U&tilizează reguli de apel", 1121, 17, 163, 132, 14, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    PUSHBUTTON "&Reguli de apel", 1136, 151, 161, 60, 14
-    AUTOCHECKBOX "Afișea&ză pictogramă în zona de notificare pe durata conectării", 1120, 10, 192, 214, 19, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Utili&zează reguli de apel", 1121, 17, 163, 132, 14, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "R&eguli de apel…", 1136, 151, 161, 60, 14
+    AUTOCHECKBOX "Afișează pe &durata conectării o pictogramă în zona de notificare", 1120, 10, 192, 214, 19, BS_TOP | BS_MULTILINE
 END
 
 156 DIALOGEX 0, 0, 231, 215
@@ -591,7 +591,7 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "Afișează &opțiunile de localizare înainte de apelare", 1139, 8, 27, 224, 10
     AUTOCHECKBOX "&Permite editarea informațiilor de localizare la autentificare", 1140, 21, 43, 212, 10
     AUTOCHECKBOX "Reprezintă &evoluția conectării în timpul apelării", 1143, 8, 59, 224, 10
-    AUTOCHECKBOX "A&scunde la apelare", 1137, 8, 76, 224, 10
+    AUTOCHECKBOX "Asc&unde la apelare", 1137, 8, 76, 224, 10
     AUTOCHECKBOX "Pe&rmite la autentificare editarea numerelor din agendă", 1141, 8, 94, 224, 10
     AUTOCHECKBOX "Utilizează e&xpertul de creare a noilor numere în agendă", 1144, 22, 111, 210, 10
 END
@@ -605,9 +605,9 @@ BEGIN
     AUTOCHECKBOX "Afișează &opțiunile de localizare înainte de apelare", 1139, 8, 27, 206, 10
     AUTOCHECKBOX "La apelare, &pornește monitorizarea rețelei de linie comutată", 1138, 8, 44, 226, 10
     AUTOCHECKBOX "Reprezintă &evoluția conectării în timpul apelării", 1143, 8, 61, 224, 10
-    AUTOCHECKBOX "A&scunde la apelare", 1137, 8, 79, 220, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Utilizează asistentul de creare a noilor numere în agendă", 1144, 8, 97, 220, 10
-    AUTOCHECKBOX "Solicită confir&mare pentru autoapelări", 1136, 8, 114, 220, 10
+    AUTOCHECKBOX "Asc&unde la apelare", 1137, 8, 79, 220, 10
+    AUTOCHECKBOX "Utili&zează asistentul de creare a noilor numere în agendă", 1144, 8, 97, 220, 10
+    AUTOCHECKBOX "Solicită &confirmare pentru autoapelări", 1136, 8, 114, 220, 10
 END
 
 160 DIALOGEX 6, 18, 320, 145
@@ -626,12 +626,12 @@ CAPTION "Securitate"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Opțiuni de securitate", 1580, 8, 3, 215, 139
-    AUTORADIOBUTTON "&Tipică (configurație recomandată)", 1540, 14, 16, 201, 9, BS_NOTIFY | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "O&bișnuită (configurație recomandată)", 1540, 14, 16, 201, 9, BS_NOTIFY | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "&Avansată (configurație particularizată)", 1541, 14, 102, 198, 8, BS_NOTIFY
     LTEXT "&Validează identitatea mea astfel:", 1537, 26, 29, 187, 8, NOT WS_GROUP
     COMBOBOX 1178, 26, 40, 184, 78, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     AUTOCHECKBOX "&Utilizează automat datele de autentificare din ReactOS (și domeniul dacă e cazul)", 1174, 26, 58, 184, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "&Solicită criptarea datelor\n(deconectează dacă nu se poate)", 1169, 26, 82, 183, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Solicită c&riptarea datelor\n(deconectează dacă nu se poate)", 1169, 26, 82, 183, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
     LTEXT "Utilizarea acestor opțiuni cere cunoștințe ale protocoalelor de securitate.", 1539, 15, 114, 134, 20
     PUSHBUTTON "&Opțiuni…", 1180, 151, 115, 60, 14
     GROUPBOX "Autentificare interactivă și automatizată", 1177, 8, 146, 215, 62, WS_GROUP
@@ -656,12 +656,12 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 CAPTION "Rețelistică"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&Tipul serverului de linie comutată apelat:", 1583, 7, 4, 219, 8
+    LTEXT "Tipul ser&verului de linie comutată apelat:", 1583, 7, 4, 219, 8
     COMBOBOX 1418, 7, 17, 215, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "&Opțiuni…", 1419, 160, 35, 60, 14
-    LTEXT "&Această conexiune utilizează următoarele articole:", 1684, 8, 64, 219, 10
+    LTEXT "Această cone&xiune utilizează următoarele articole:", 1684, 8, 64, 219, 10
     CONTROL "", 1251, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C40D, 7, 75, 216, 53
-    PUSHBUTTON "&Instalare…", 1252, 7, 133, 67, 14
+    PUSHBUTTON "Inst&alare…", 1252, 7, 133, 67, 14
     PUSHBUTTON "&Dezinstalează", 1254, 80, 133, 67, 14
     PUSHBUTTON "&Proprietăți", 1253, 153, 133, 67, 14
     GROUPBOX "Descriere", 1585, 9, 158, 213, 43
@@ -685,23 +685,23 @@ CAPTION "Opțiuni"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Opțiuni de apelare", 1289, 7, 2, 213, 64
-    AUTOCHECKBOX "Reprezintă &evoluția conectării", 1284, 16, 14, 201, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Solicită nume, parole, certificate, etc.", 1554, 16, 27, 201, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Include domeniul de autentificare ReactOS", 1555, 16, 39, 201, 10
-    AUTOCHECKBOX "Solicită n&umărul de telefon", 1285, 16, 52, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Reprezintă e&voluția conectării", 1284, 16, 14, 201, 10
+    AUTOCHECKBOX "Solicită n&ume, parole, certificate, etc.", 1554, 16, 27, 201, 10
+    AUTOCHECKBOX "Include &domeniul de autentificare ReactOS", 1555, 16, 39, 201, 10
+    AUTOCHECKBOX "Solicită nu&mărul de telefon", 1285, 16, 52, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
     GROUPBOX "Opțiuni de reapelare", 1290, 6, 72, 213, 79
     LTEXT "Încercări de re&apelare:", 1300, 16, 87, 123, 8
     EDITTEXT 1287, 141, 84, 69, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
     LTEXT "&Perioada între apeluri:", 1301, 16, 103, 123, 8
     COMBOBOX 1292, 141, 101, 70, 123, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Ti&mpul de menținere inactivă:", 1299, 16, 120, 123, 8
+    LTEXT "Timpul de m&enținere inactivă:", 1299, 16, 120, 123, 8
     COMBOBOX 1291, 141, 116, 70, 108, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     AUTOCHECKBOX "&Reapelează în caz de întrerupere", 1286, 16, 136, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
     GROUPBOX "Dispozitive multiple", 1288, 7, 156, 213, 32
     COMBOBOX 1551, 16, 169, 128, 45, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "C&onfigurare…", 1293, 150, 168, 60, 14
     PUSHBUTTON "&X.25", 1295, 7, 194, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Conexiune „tunel” &virtual", 1294, 62, 194, 120, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Conexiune „tunel” virtual", 1294, 62, 194, 120, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
 END
 
 168 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
@@ -745,7 +745,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Introduceți adresa IP de rețea sau lăsați 0.0.0.0 dacă vă așteptați la furnizarea adresei IP din partea serverului de redirecționare. De obicei operatorii de rețea sau ai serverelor de redirecționare vă vor spune ce opțiune să folosiți.", 1331, 5, 4, 308, 35
-    LTEXT "Adresa mea &IP:", 1332, 4, 51, 100, 8, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "Adresa mea I&P:", 1332, 4, 51, 100, 8, NOT WS_GROUP
     CONTROL "", 1330, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 21, 62, 104, 12
     LTEXT "Notă: Dacă aveți instalat un dispozitiv de rețea, trebuie să indicați o adresă diferită de cea a acelui dispozitiv.", 1333, 5, 94, 306, 36, NOT WS_GROUP
 END
@@ -768,9 +768,9 @@ CAPTION "Apelare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Politica de apelare", 1344, 9, 4, 213, 53, WS_GROUP
-    LTEXT "Numărul de încercări de &apel:", 1349, 16, 22, 140, 8, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "N&umărul de încercări de apel:", 1349, 16, 22, 140, 8, NOT WS_GROUP
     EDITTEXT 1340, 158, 19, 56, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "&Secunde între apeluri:", 1351, 16, 38, 140, 8, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "S&ecunde între apeluri:", 1351, 16, 38, 140, 8, NOT WS_GROUP
     EDITTEXT 1342, 158, 36, 56, 14, ES_AUTOHSCROLL
     GROUPBOX "Tipul de conexiune", 1343, 9, 63, 213, 56, WS_GROUP
     LTEXT "&Perioada inactivă menținută (în secunde):", 1350, 28, 88, 124, 8, NOT WS_GROUP
@@ -823,15 +823,15 @@ CAPTION "Securitate"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Politica de autentificare și criptare", 1367, 6, 8, 216, 103, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Acceptă orice autentificare, inclusiv necriptată", 1370, 16, 20, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTORADIOBUTTON "A&cceptă doar autentificarea criptată", 1373, 16, 36, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTORADIOBUTTON "Acceptă &orice autentificare, inclusiv necriptată", 1370, 16, 20, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTORADIOBUTTON "Acceptă &doar autentificarea criptată", 1373, 16, 36, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTORADIOBUTTON "Acceptă doar autentificare criptată &MS", 1374, 16, 52, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "&Solicită criptarea datelor", 1363, 27, 65, 184, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
-    AUTOCHECKBOX "S&olicită o criptare puternică a datelor", 1364, 41, 80, 172, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "&Utilizează autentificare bidirecțională", 1362, 17, 95, 194, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    PUSHBUTTON "Șt&erge parolele", 1369, 59, 117, 80, 14, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Solicită &criptarea datelor", 1363, 27, 65, 184, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Solicită o c&riptare puternică a datelor", 1364, 41, 80, 172, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Utilizează autentificare &bidirecțională", 1362, 17, 95, 194, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    PUSHBUTTON "&Elimină parolele", 1369, 59, 117, 80, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&vansate…", 1368, 142, 117, 80, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX "&Detectează partajarea de fișiere și imprimante înainte de apelare", 1365, 7, 198, 218, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "Detectea&ză partajarea de fișiere și imprimante înainte de apelare", 1365, 7, 198, 218, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
 END
 
 182 DIALOGEX 6, 18, 248, 148
@@ -840,15 +840,15 @@ CAPTION "Securitate"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Politica de autentificare și criptare", 1367, 6, 8, 216, 98, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Acceptă orice autentificare, inclusiv necriptată", 1370, 14, 24, 183, 10
-    AUTORADIOBUTTON "A&cceptă doar autentificarea criptată", 1373, 14, 39, 183, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Acceptă &orice autentificare, inclusiv necriptată", 1370, 14, 24, 183, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Acceptă &doar autentificarea criptată", 1373, 14, 39, 183, 10
     AUTORADIOBUTTON "Acceptă doar autentificare criptată &MS", 1374, 14, 53, 184, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Solicită criptarea datelor", 1363, 33, 67, 165, 10, WS_GROUP
-    AUTOCHECKBOX "S&olicită o criptare puternică a datelor", 1364, 48, 79, 152, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Utilizează numele și parola utilizatorului curent", 1366, 31, 91, 165, 10
-    PUSHBUTTON "Șt&erge parolele", 1369, 6, 114, 100, 14, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Solicită &criptarea datelor", 1363, 33, 67, 165, 10, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "Solicită o c&riptare puternică a datelor", 1364, 48, 79, 152, 10
+    AUTOCHECKBOX "Utilizează n&umele și parola utilizatorului curent", 1366, 31, 91, 165, 10
+    PUSHBUTTON "&Elimină parolele", 1369, 6, 114, 100, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&vansate…", 1368, 109, 114, 60, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX "&Detectează partajarea de fișiere și imprimante înainte de apelare", 1365, 7, 134, 218, 10, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "Detectea&ză partajarea de fișiere și imprimante înainte de apelare", 1365, 7, 134, 218, 10, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
 END
 
 183 DIALOGEX 6, 18, 317, 144
@@ -856,10 +856,10 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Reguli aplicabile:", 1388, 7, 4, 296, 9
-    AUTOCHECKBOX "Redirecționează pachete &IP prin această interfață", 1386, 20, 19, 285, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Redirecționează pachete I&P prin această interfață", 1386, 20, 19, 285, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX "Redirecționează pachete IP&X prin această interfață", 1387, 20, 35, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "&Adăugă un cont de utilizator pentru accesul serverului de redirecționare", 1382, 20, 52, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "&Trimite parolă necriptată dacă nu se poate altfel", 1385, 20, 70, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Adăugă un &cont de utilizator pentru accesul serverului de redirecționare", 1382, 20, 52, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "T&rimite parolă necriptată dacă nu se poate altfel", 1385, 20, 70, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX "&Utilizează script pentru a completa conectarea", 1384, 20, 87, 289, 22, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
 END
 
@@ -1204,16 +1204,16 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 CAPTION "Opțiuni de program"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&Descrierea aplicației ce utilizează resursele de rețea:", -1, 7, 5, 203, 8
+    LTEXT "D&escrierea aplicației ce utilizează resursele de rețea:", -1, 7, 5, 203, 8
     EDITTEXT 1565, 7, 17, 206, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Numărul portului server de &Internet:", -1, 7, 35, 202, 8
+    LTEXT "Nu&mărul portului server de Internet:", -1, 7, 35, 202, 8
     EDITTEXT 1566, 7, 47, 113, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
-    AUTORADIOBUTTON "&TCP", 1548, 128, 49, 30, 10, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "T&CP", 1548, 128, 49, 30, 10, NOT WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "&UDP", 1567, 166, 49, 31, 10, NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "&Așteaptă răspuns din Internet la portul sau porturile:\n(exemplu: 1024-1209, 1300-1310, 1450)", -1, 7, 70, 207, 22
-    LTEXT "T&CP:", -1, 7, 100, 28, 8
+    LTEXT "TC&P:", -1, 7, 100, 28, 8
     EDITTEXT 1569, 50, 97, 162, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "UD&P:", -1, 7, 121, 30, 8
+    LTEXT "U&DP:", -1, 7, 121, 30, 8
     EDITTEXT 1551, 51, 117, 162, 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 90, 144, 60, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 154, 144, 60, 14
@@ -1224,13 +1224,13 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 CAPTION "Configurare servicii"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&Descrierea serviciului de rețea:", -1, 7, 5, 203, 8
+    LTEXT "D&escrierea serviciului de rețea:", -1, 7, 5, 203, 8
     EDITTEXT 1552, 7, 18, 205, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Nu&mele sau adresa IP (de ex. 192.168.0.12) a calculatorului ce găzduiește serviciul de rețea:", -1, 7, 37, 208, 16
     EDITTEXT 1556, 7, 57, 203, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Numă&rul portului pe care rezidă serviciul:", -1, 7, 85, 203, 8
     EDITTEXT 1553, 7, 97, 113, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
-    AUTORADIOBUTTON "&TCP", 1554, 128, 99, 30, 10, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "T&CP", 1554, 128, 99, 30, 10, NOT WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "&UDP", 1555, 166, 99, 31, 10, NOT WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 86, 143, 60, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 150, 143, 60, 14
@@ -1279,7 +1279,7 @@ CAPTION "Creare conexiune nouă"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Scrieți numele serviciului în următorul câmp de text. Dacă veți lăsa acet câmp necompletat, ReactOS va detecta și va configura automat serviciul în momentul conectării efective.", -1, 10, 7, 301, 25
-    LTEXT "Numele &serviciului (opțional):", -1, 22, 32, 229, 8
+    LTEXT "N&umele serviciului (opțional):", -1, 22, 32, 229, 8
     EDITTEXT 1593, 22, 44, 275, 14, ES_AUTOHSCROLL
 END
 
@@ -1288,7 +1288,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
 CAPTION "Generale"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Numele &serviciului:", 1686, 7, 5, 217, 10
+    LTEXT "N&umele serviciului:", 1686, 7, 5, 217, 10
     EDITTEXT 1594, 7, 17, 217, 14, ES_AUTOHSCROLL
     AUTOCHECKBOX "Afișea&ză pictogramă în zona de notificare pe durata conectării", 1120, 9, 196, 215, 8
 END
@@ -1299,12 +1299,12 @@ CAPTION "Securitate"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Opțiuni de securitate", 1580, 8, 4, 213, 151
-    AUTORADIOBUTTON "&Tipică (opțiune recomandată)", 1540, 14, 16, 197, 9, BS_NOTIFY | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "O&bișnuită (opțiune recomandată)", 1540, 14, 16, 197, 9, BS_NOTIFY | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "&Avansată (particularizată)", 1541, 14, 100, 197, 8, BS_NOTIFY
     LTEXT "&Validează-mi identitatea în felul următor:", 1537, 26, 29, 183, 8, NOT WS_GROUP
     COMBOBOX 1178, 26, 40, 184, 78, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "&Utilizează automat numele și parola de utilizator ReactOS (și domeniul dacă există)", 1174, 26, 59, 182, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "&Solicită criptarea datelor (deconectează dacă nu se poate)", 1169, 26, 81, 182, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Utilizează a&utomat numele și parola de utilizator ReactOS (și domeniul dacă există)", 1174, 26, 59, 182, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Solicită &criptarea datelor (deconectează dacă nu se poate)", 1169, 26, 81, 182, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
     LTEXT "Utilizarea acestor opțiuni cere cunoștințe ale protocoalelor de securitate.", 1539, 26, 111, 182, 18
     PUSHBUTTON "&Opțiuni…", 1180, 151, 134, 60, 14
     PUSHBUTTON "Opțiuni I&PSec…", 1598, 126, 163, 85, 14
@@ -1349,7 +1349,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 CAPTION "ICMP"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Protocolul de Control al Mesajelor &Internet (ICMP) permite calculatoarelor dintr-o rețea să partajeze erori și informații de stare. Specificați la ce solicitări (pentru informații) din rețea va răspunde acest calculator:", -1, 7, 5, 215, 37
+    LTEXT "&Protocolul de Control al Mesajelor Internet (ICMP) permite calculatoarelor dintr-o rețea să partajeze erori și informații de stare. Specificați la ce solicitări (pentru informații) din rețea va răspunde acest calculator:", -1, 7, 5, 215, 37
     CONTROL "IList1", 1644, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 7, 45, 215, 100, WS_EX_CLIENTEDGE
     GROUPBOX "Descriere:", -1, 7, 153, 215, 55
     LTEXT "", 1645, 14, 171, 199, 32
@@ -1379,8 +1379,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CHILD | WS_CAPTION
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "Selecție &automată", 1534, 21, 20, 288, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Protocol de Tunelizare &Punct la Punct (PPTP)", 1532, 21, 39, 290, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Protocol de Tunelizare de &Strat 2 (L2TP)", 1533, 21, 56, 286, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Protocol de Tunelizare Punct la Punct (&PPTP)", 1532, 21, 39, 290, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Protocol de Tunelizare de Strat 2 (&L2TP)", 1533, 21, 56, 286, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
 END
 
 1420 DIALOGEX 0, 0, 265, 108
@@ -1474,15 +1474,15 @@ CAPTION "Opțiuni"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Opțiuni de apelare", 1289, 8, 7, 214, 56
-    AUTOCHECKBOX "Repre&zintă evoluția conectării", 1284, 16, 17, 199, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Solicită nume, parole, certificate, etc.", 1554, 16, 32, 199, 10
+    AUTOCHECKBOX "Reprezintă &evoluția conectării", 1284, 16, 17, 199, 10
+    AUTOCHECKBOX "Solicită n&ume, parole, certificate, etc.", 1554, 16, 32, 199, 10
     AUTOCHECKBOX "Include &domeniul de autentificare ReactOS", 1555, 16, 47, 178, 10
     GROUPBOX "Opțiuni de reapelare", 1290, 8, 68, 214, 89
     LTEXT "În&cercări de reapelare:", 1300, 16, 81, 121, 8
     EDITTEXT 1287, 140, 77, 70, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
     LTEXT "&Perioada între apeluri:", 1301, 16, 99, 121, 8
     COMBOBOX 1292, 141, 95, 70, 123, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Timpul de menținere inactivă:", 1299, 16, 117, 121, 8
+    LTEXT "Ti&mpul de menținere inactivă:", 1299, 16, 117, 121, 8
     COMBOBOX 1291, 141, 113, 70, 108, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     AUTOCHECKBOX "&Reapelează în caz de întrerupere", 1286, 16, 138, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
 END
@@ -1562,7 +1562,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "S&us", 1475, 206, 68, 51, 14, BS_BITMAP | WS_GROUP
     PUSHBUTTON "J&os", 1476, 206, 86, 51, 14, BS_BITMAP
     PUSHBUTTON "&Elimină", 1477, 141, 204, 60, 14
-    AUTOCHECKBOX "&Text exemplu", 1478, 7, 225, 249, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Te&xt exemplu", 1478, 7, 225, 249, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
     PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 132, 242, 60, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 196, 242, 60, 14
 END
@@ -1589,7 +1589,7 @@ CAPTION "Creare conexiune nouă"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "Rețea privată prin linie &comutată.", 1488, 24, 9, 116, 10, NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Rețea privată prin &Internet.", 1489, 24, 34, 206, 10, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Rețea privată prin Int&ernet.", 1489, 24, 34, 206, 10, NOT WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "Conectare &directă la un alt calculator.", 1490, 24, 59, 157, 10, NOT WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "Conectare prin legătură de &bandă largă.", 1491, 24, 83, 273, 10, NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Conectează utilizând linia telefonică (modem sau ISDN).", -1, 45, 21, 256, 8
@@ -1622,7 +1622,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Confirmarea parolei:", 1638, 23, 74, 88, 13
     EDITTEXT 1616, 115, 73, 190, 15, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
     AUTOCHECKBOX "&Utilizează aceste informații de autentificare ori de câte ori cineva din acest calculator va încerca să se conecteze la Internet.", 1596, 23, 91, 291, 17, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
-    AUTOCHECKBOX "&Stabilește aceasta ca fiind conexiunea de Internet implicită", 1595, 23, 112, 288, 14
+    AUTOCHECKBOX "Sta&bilește aceasta ca fiind conexiunea de Internet implicită", 1595, 23, 112, 288, 14
     AUTOCHECKBOX "&Activați un paravan pentru această conexiune", 1682, 23, 133, 290, 14
 END
 
@@ -1690,8 +1690,8 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Accesul la rețea", -1, 6, 5, 252, 32
     AUTOCHECKBOX "&Permite apelatorilor să-mi acceseze rețeaua locală", 7017, 20, 20, 228, 9, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
     GROUPBOX "Alocarea adresei TCP/IP", -1, 6, 42, 250, 122
-    AUTORADIOBUTTON "&Alocă automat adresele TCP/IP utilizând DHCP", 7019, 20, 54, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Specifică adresele TCP/IP", 7020, 20, 71, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTORADIOBUTTON "Alocă a&utomat adresele TCP/IP utilizând DHCP", 7019, 20, 54, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Specifică &adresele TCP/IP", 7020, 20, 71, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
     LTEXT "&De la:", -1, 29, 88, 53, 8
     CONTROL "", 7018, "RASIPADDRESS", WS_GROUP | WS_TABSTOP, 90, 85, 103, 13
     LTEXT "&La:", -1, 29, 105, 53, 8
@@ -1711,9 +1711,9 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Accesul la rețea", -1, 8, 6, 234, 32
     AUTOCHECKBOX "&Permite apelatorilor să-mi acceseze rețeaua locală", 7032, 18, 19, 194, 12, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
     GROUPBOX "Alocarea numerelor de rețea", -1, 8, 43, 234, 87
-    AUTOCHECKBOX "&Alocă aceleași numere de rețea pentru toate calculatoarele", 7028, 17, 56, 203, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Al&ocă numerele de rețea în mod automat", 7026, 28, 68, 191, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Specifică numerele de rețea:", 7027, 28, 81, 189, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "Alocă aceleași n&umere de rețea pentru toate calculatoarele", 7028, 17, 56, 203, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Alocă nu&merele de rețea în mod automat", 7026, 28, 68, 191, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Specifică nume&rele de rețea:", 7027, 28, 81, 189, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT 7029, 40, 92, 154, 14, ES_UPPERCASE | WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX "P&ermite apelatorilor specificarea propriilor numere", 7031, 17, 113, 208, 11, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 116, 136, 60, 14, WS_GROUP
@@ -1735,9 +1735,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTIO
 CAPTION "Rețelistică"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Componente de &rețea:", -1, 7, 7, 217, 9
+    LTEXT "&Componente de rețea:", -1, 7, 7, 217, 9
     CONTROL "", 7036, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 7, 17, 215, 89, WS_EX_CLIENTEDGE
-    PUSHBUTTON "&Instalare…", 7037, 9, 110, 67, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Instala&re…", 7037, 9, 110, 67, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "&Dezinstalează", 7038, 80, 110, 67, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "&Proprietăți", 7039, 153, 110, 67, 14, WS_GROUP
     GROUPBOX "Descriere", -1, 7, 138, 213, 69
@@ -1754,7 +1754,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "N&ou…", 7044, 7, 107, 67, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "&Elimină", 7045, 80, 107, 67, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "P&roperietăți", 7046, 153, 107, 67, 14, WS_GROUP
-    AUTOCHECKBOX "&Solicită tuturor utilizatorilor securizarea parolelor și datelor", 7048, 8, 151, 217, 12, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX "Solicită tuturor utili&zatorilor securizarea parolelor și datelor", 7048, 8, 151, 217, 12, BS_TOP | BS_MULTILINE
     AUTOCHECKBOX "&Permite conectarea fără a furniza o parolă pentru dispozitivele conectate direct (cum ar fi calculatoarele palmtop)", 7049, 8, 169, 217, 23, BS_TOP | BS_MULTILINE
     LTEXT "Rețineți că posibilitățile de conectare ale utilizatorilor depind și de alți factori (cum ar fi dezactivarea conturilor).", -1, 9, 126, 212, 23
 END
@@ -1788,7 +1788,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Bifați căsuțele fiecărui tip de aplicație care trebuie activat pentru conexiunile recepționate.", -1, 10, 1, 288, 20
     LTEXT "&Aplicații de rețea:", -1, 10, 24, 274, 8
     CONTROL "", 7036, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 10, 34, 286, 33
-    PUSHBUTTON "&Instalare…", 7037, 108, 71, 60, 14, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "Instala&re…", 7037, 108, 71, 60, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "&Dezinstalează", 7038, 172, 71, 60, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "&Proprietăți", 7039, 236, 71, 60, 14, WS_GROUP
     LTEXT "<descriere protocol>", 7040, 21, 105, 273, 38
@@ -1886,7 +1886,7 @@ BEGIN
     238 "Criptarea parolei\0"
     239 "Asistentul este pregătit pentru crearea conexiunii.\0"
     240 "Terminat\0"
-    241 "Număr de &telefon:\0"
+    241 "Număr de telefon:\0"
     242 "Retroapel la\0"
     243 "Editează numărul alternativ de telefon\0"
     244 "Deoarece această conexiune este la moment activă, unele modificări își vor face efectul abia la următoarea apelare.\0"
@@ -1912,7 +1912,7 @@ BEGIN
     264 "netcfg.hlp\0"
     265 "&Mutați numărul testat cu succes în capul listei de conectare\0"
     266 "N&oul număr de telefon:\0"
-    267 "Numere de &telefon:\0"
+    267 "Numere de telefon:\0"
     268 "Numere de telefon\0"
     269 "Puteți introduce o adresă IP fixă.\0"
     270 "Adresă IP\0"
@@ -2025,7 +2025,7 @@ BEGIN
     411 "Este necesară stabilirea informațiilor de autentificare pe care interfața „%1” le va utiliza în conectarea la serverul de redirecționare. Aceste informații de autentificare trebuie să corespundă cu informațiile de autentificare configurate în serverul de redirecționare. La conectarea la un server de redirecționare Win NT4/2000, numele de utilizator trebuie să corespundă cu numele interfeței din serverul de redirecționare.\0"
     412 "mpradmin.hlp\0"
     413 "&Mută numerele sau adresele bune în capul listei conexiunii\0"
-    414 "&Telefon sau adresă nouă:\0"
+    414 "Telefon sau adresă nouă:\0"
     415 "N&umere sau adrese:\0"
     416 "Numere și adrese\0"
     417 "PPP: Win 95/98/NT4/2000, Internet\0"
@@ -2076,8 +2076,8 @@ BEGIN
     462 "Pentru a apela servere SLIP este necesar protocolul TCP/IP.\0"
     463 "Înainte de a apela servere SLIP este necesară instalarea protocolului TCP/IP.  TCP/IP poate fi instalat în Panoul de control, la Rețea.\0"
     464 "Stare\0"
-    465 "&Sufix nou:\0"
-    466 "&Sufixuri:\0"
+    465 "Sufix n&ou:\0"
+    466 "Sufi&xuri:\0"
     467 "Sufixe de telefon\0"
     468 "Dacă este necesar, se pot alege opțiuni speciale.\0"
     469 "Opțiuni particularizate\0"
@@ -2291,7 +2291,7 @@ BEGIN
     7318 "Baze de date mixte\0"
     7319 "Baze de date de utilizatori\0"
     7320 "Baze de date de protocoale\0"
-    7321 "Introduceți un nume de autentificare pentru noul utilizator sau apăsați Anulează.\0"
+    7321 "Introduceți un nume de autentificare pentru noul utilizator sau apăsați „Anulează”.\0"
     7322 "Parola introdusă este prea scurtă.\0"
     7323 "Parolele introduse nu corespund.  Reintroduceți-le.\0"
     7324 "A survenit o eroare internă.  \0"
@@ -2324,7 +2324,7 @@ BEGIN
     7351 "Sistemul nu poate șterge utilizatorul cerut.  \0"
     7352 "Nu se poate elimina componenta selectată de rețe deoarece încă este utilizată.\0"
     7353 "Avertisment al conexiunilor de intrare\0"
-    7354 "Un utilizator șters va fi eliminat definitiv din sistem, chiar dacă va fi apăsat Anulează.  Sigur doriți eliminarea irevocabilă a utilizatorului %s? \0"
+    7354 "Un utilizator șters va fi eliminat definitiv din sistem, chiar dacă va fi apăsat „Anulează”.  Sigur doriți eliminarea irevocabilă a utilizatorului %s? \0"
     7355 "Sunteți pe calea de a comuta în consola de gestiune a sistemului.  Formularul curent al conexiunilor de intrare va fi închis și toate modificările efectuate vor fi instituite în sistem.  Confirmați continuarea?\0"
     7356 "Valoarea măștii de rețea s-a schimbat.  În mască, un bit de zero poate fi urmat doar de alți biți de zero.  De exemplu, pentru Masca de Rețea, în notația cu punct, valoarea 255.255.0.0 este validă, pe când 255.0.255.0 nu este.  \n\0"
     7357 "Permisiuni de utilizator\0"
@@ -2348,8 +2348,8 @@ BEGIN
     7378 "Nu sunt prezente dispozitive instalate capabile de a accepta conexiuni directe.\0"
     7379 "Avertisment pentru conexiune nouă de intrare\0"
     7380 "Deoarece acest server aparține sau deține un domeniu, este necesară utilizarea consolei „Redirecționare și acces în rețea” pentru a configura acestă mașină să recepționeze conexiuni de intrare.  Anulați modificările și comutați în acea consolă?\n\0"
-    7381 "A&locă numărul de rețea în mod automat\0"
-    7382 "A&locă numerele de rețea în mod automat\0"
+    7381 "Alocă numărul de rețea în mod automat\0"
+    7382 "Alocă numerele de rețea în mod automat\0"
     7383 "Conexiunile de intrare nu pot emite numerele de rețea 00000000 sau FFFFFFFF.  Fie modificați numerele de rețea alocate sau utilizați alocarea automată de numere de rețea.\0"
     7384 "la\0"
     7385 "Portul de conexiune (%s)\0"
index bd6cae0..80f7048 100644 (file)
@@ -69,7 +69,7 @@ IDR_BROWSE_CONTEXT_MENU MENU
         MENUITEM "Păstrare imagine în…",               IDM_SAVEPICTURE
         MENUITEM "Transmitere imagine prin &email…",   IDM_MP_EMAILPICTURE
         MENUITEM "Imp&rimă imaginea…",                 IDM_MP_PRINTPICTURE
-        MENUITEM "Deschide „&Imagini”",                IDM_MP_MYPICS
+        MENUITEM "Desc&hide „Imagini”",                IDM_MP_MYPICS
         MENUITEM "Stabilește ca &fundal",              IDM_SETWALLPAPER
         MENUITEM "Definire ca element pe &birou…",     IDM_SETDESKTOPITEM
         MENUITEM SEPARATOR
index 6dc6dbe..51050a2 100644 (file)
@@ -190,7 +190,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Comentariu:", 14018, 8, 154, 68, 10
     EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Deschide loc. destinației", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Locul țintei", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
     PUSHBUTTON "&Pictogramă…", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
     PUSHBUTTON "A&vansate…", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
 END
@@ -201,7 +201,7 @@ CAPTION "Proprietăți avansate"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
-    LTEXT "Specificați proprietățile avansate dorite pentru această scurtătură.", -1, 5, 30, 210, 10
+    LTEXT "Specificați proprietăți avansate pentru această scurtătură.", -1, 5, 30, 210, 10
     CHECKBOX "Execută sub o identitate explicită", 14000, 25, 50, 150, 10
     LTEXT "Această opțiune vă permite execuția scurtăturii sub autoritatea unui alt utilizator sau continuarea folosirii scurtăturii în mod securizat, protejând astfel calculatorul de activități neautorizate.", -1, 50, 60, 175, 40
     CHECKBOX "Execută în spațiu de memorie separat", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
@@ -408,15 +408,15 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Activități", -1, 7, 10, 249, 45
     ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    AUTORADIOBUTTON "Include în ferestrele dosarelor și acti&viățile comune", 14001, 40, 25, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Incl&ude în ferestrele dosarelor și activiățile comune", 14001, 40, 25, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Prefer aspectul &clasic pentru dosare", 14002, 40, 37, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
     GROUPBOX "Parcurgere dosare", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
     ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
     AUTORADIOBUTTON "&Parcurge dosarele în aceiași fereastră", 14004, 40, 70, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "Desc&hide fiecare dosar în fereastră proprie", 14005, 40, 82, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "D&eschide fiecare dosar în fereastră proprie", 14005, 40, 82, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
     GROUPBOX "Interacțiune elemente", -1, 7, 110, 249, 60
     ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
-    AUTORADIOBUTTON "Deschide prin acțiune &simplă (selecare prin indicare)", 14007, 40, 120, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Deschide prin acțiune si&mplă (selecare prin indicare)", 14007, 40, 120, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Subliniază titlurile la fel ca adresele &web", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Subliniază titlurile doar la pre&zența indicatorului", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
     AUTORADIOBUTTON "Deschide prin acțiune &dublă (selectare prin una simplă)", 14010, 40, 156, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
@@ -507,7 +507,7 @@ BEGIN
     LTEXT "&Alegeți un tip de conținut și acțiunea executată automat în cazul tipului respectiv utilizat în acest dispozitiv:", 1000, 7, 7, 215, 20
     CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
     GROUPBOX "Acțiuni", -1, 7, 45, 212, 146
-    AUTORADIOBUTTON "Întotdeauna o anume acțiune bine &specificată:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Înt&otdeauna o anume acțiune bine specificată:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
     CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
     AUTORADIOBUTTON "&Doresc să fiu consultat la moment în vederea acțiunilor întreprinse", 1006, 14, 177, 202, 10
     PUSHBUTTON "&Restabilește implicite", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
@@ -575,11 +575,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBL
 CAPTION "Formatare unitate de stocare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "&Pornește", IDOK, 53, 198, 60, 14
+    DEFPUSHBUTTON "&Formatează", IDOK, 53, 198, 60, 14
     PUSHBUTTON "Î&nchide", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
     LTEXT "&Capacitate:", -1, 7, 6, 169, 9
     COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Sistem de fișiere", -1, 7, 35, 170, 9
+    LTEXT "Sist&em de fișiere", -1, 7, 35, 170, 9
     COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
     CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
     LTEXT "&Dimensiunea unității de alocare", -1, 7, 64, 170, 9
@@ -699,12 +699,12 @@ BEGIN
     IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Confirmarea înlocuirii fișierului"
     IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Acest dosar deja conține un sub-dosar cu numele „%1”.\n\nDacă fișierele din dosarul de destinație au același nume ca cele din\ndosarul selectat, ele vor fi înlocuite. Sigur doriți să copiați sau\nsă mutați dosarul?"
 
-    IDS_FILEOOP_COPYING "Se copie"
-    IDS_FILEOOP_MOVING "Se mută"
-    IDS_FILEOOP_DELETING "Se șterge"
+    IDS_FILEOOP_COPYING "Se copie"
+    IDS_FILEOOP_MOVING "Se mută"
+    IDS_FILEOOP_DELETING "Se șterge"
     IDS_FILEOOP_FROM_TO "Din %1 în %2"
     IDS_FILEOOP_FROM "Din %1"
-    IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Se verifică"
+    IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Se verifică"
 
     /* message box strings */
     IDS_RESTART_TITLE "Repornire"
@@ -739,15 +739,15 @@ BEGIN
     IDS_INTERNET_CACHE "Preferințe locale\\Fișiere de Internet temporare"
     IDS_COOKIES "Cookies"
     IDS_HISTORY "Preferințe locale\\Istoric"
-    IDS_PROGRAM_FILES "Fișiere program"
+    IDS_PROGRAM_FILES "Fișiere de program"
     IDS_MYPICTURES "Imagini"
-    IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Fișiere program\\Fișiere comune"
+    IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Fișiere de program\\Fișiere comune"
     IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documentele mele"
     IDS_ADMINTOOLS "Meniul Pornire\\Programe\\Administrative"
     IDS_COMMON_MUSIC "Documentele mele\\Audio"
     IDS_COMMON_PICTURES "Documentele mele\\Imagini"
     IDS_COMMON_VIDEO "Documentele mele\\Video"
-    IDS_CDBURN_AREA "Preferințe locale\\Date aplicații\\Microsoft\\Inscriptionare CD"
+    IDS_CDBURN_AREA "Preferințe locale\\Date aplicații\\Microsoft\\Inscripționare CD"
     IDS_NETWORKPLACE "Locații în rețea"
 
     IDS_NEWFOLDER "Dosar nou"
@@ -767,7 +767,7 @@ BEGIN
 
     IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autori"
     IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< Înap&oi"
-    FCIDM_SHVIEW_NEW "N&ou"
+    FCIDM_SHVIEW_NEW "&Crează"
     FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosar"
     FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Sc&urtătură"
     IDS_FOLDER_OPTIONS "Opțiuni dosar"
@@ -820,6 +820,6 @@ BEGIN
     IDS_EXE_DESCRIPTION "Descriere:"
 
     IDS_MENU_EMPTY "(Gol)"
-    IDS_OBJECTS "%d Objects"
-    IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
+    IDS_OBJECTS "%d Obiecte"
+    IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Obiecte selectate"
 END
index cf3d97f..156160f 100644 (file)
@@ -1,8 +1,7 @@
 /* 
  * FILE:        dll/win32/tapiui/lang/ro-RO.rc
  *              ReactOS Project (http://www.reactos.org)
- * TRANSLATOR:  Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum to fulea.stefan)
- * LAST CHANGE: 2011-12-17  changes in accelerators
+ * TRANSLATOR:  Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
@@ -38,18 +37,18 @@ BEGIN
     EDITTEXT 1034, 190, 60, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
     GROUPBOX "Reguli de apel", 2002, 7, 80, 238, 92
     LTEXT "Pentru apelurile din această locație, respectă următoarele reguli:", 2003, 14, 92, 224, 8
-    LTEXT "Formează acest cod pentru a accesa o linie l&ocală:", -1, 14, 106, 170, 8
+    LTEXT "Formea&ză acest cod pentru a accesa o linie locală:", -1, 14, 106, 170, 8
     EDITTEXT 1010, 190, 104, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Formează acest cod pentru una &interurbană:", -1, 14, 122, 170, 8
+    LTEXT "Formea&ză acest cod pentru una interurbană:", -1, 14, 122, 170, 8
     EDITTEXT 1011, 190, 120, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Prefixul pentru &apeluri interurbane:", -1, 14, 138, 170, 8
     EDITTEXT 1059, 190, 136, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Prefixul pentru ap&eluri internaționale:", -1, 14, 154, 170, 8
+    LTEXT "Prefixul pentru &apeluri internaționale:", -1, 14, 154, 170, 8
     EDITTEXT 1060, 190, 152, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
     AUTOCHECKBOX "&Dezactivează așteptarea apelurilor, formând:", 1035, 14, 177, 170, 10
     COMBOBOX 1013, 190, 176, 48, 73, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL
     LTEXT "Apel prin:", -1, 14, 195, 40, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Ton", 1036, 58, 194, 50, 10, NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "T&on", 1036, 58, 194, 50, 10, NOT WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "&Puls", 1037, 112, 194, 50, 10, NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Numărul de telefon va fi apelat astfel:", 1052, 7, 219, 180, 8
     LTEXT "", 1053, 14, 232, 224, 16
@@ -76,7 +75,7 @@ CAPTION "Cartelă de apel"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Alegeți o cartelă de apel existentă, sau adăugați o nouă cartelă.", 2000, 7, 7, 238, 8
-    LTEXT "&Tipuri de cartelă:", -1, 7, 23, 238, 8
+    LTEXT "Tip&uri de cartelă:", -1, 7, 23, 238, 8
     CONTROL "", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 34, 238, 63, WS_EX_CLIENTEDGE
     PUSHBUTTON "N&ouă…", 1030, 87, 103, 50, 14
     PUSHBUTTON "&Modificare…", 1031, 141, 103, 50, 14
@@ -118,20 +117,20 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 CAPTION "Apeluri interurbane"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Numărul de acces pentru apelurile &interurbane:", -1, 7, 7, 238, 8
+    LTEXT "Numărul de acces pentru apelurile interurbane:", -1, 7, 7, 238, 8
     EDITTEXT 1044, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Utilizați butoanele de mai jos pentru a specifica pașii necesari efectuării de apeluri interurbane.  Introduceți acești pași exact în ordinea apariției lor pe cartela de apel.", 2000, 7, 40, 238, 24
     LTEXT "Pașii de utili&zare a cartelei:", -1, 7, 72, 120, 8
     CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
     PUSHBUTTON "Mută s&us", 1022, 195, 83, 50, 14
     PUSHBUTTON "Mută j&os", 1023, 195, 101, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Elimină", 1024, 195, 119, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Nu&mărul de acces", 1025, 7, 161, 90, 14
+    PUSHBUTTON "Eli&mină", 1024, 195, 119, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Numărul de &acces", 1025, 7, 161, 90, 14
     PUSHBUTTON "Numărul de &cont", 1018, 101, 161, 90, 14
     PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
     PUSHBUTTON "Număr &destinație…", 1020, 101, 179, 90, 14
-    PUSHBUTTON "&Așteaptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
-    PUSHBUTTON "&Specifcare cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
+    PUSHBUTTON "Așt&eptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
+    PUSHBUTTON "Specifca&re cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
 END
 
 107 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
@@ -139,20 +138,20 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 CAPTION "Apeluri internaționale"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Numărul de acces pentru apeluri &internaționale:", -1, 7, 7, 238, 8
+    LTEXT "Numărul de acces pentru apeluri internaționale:", -1, 7, 7, 238, 8
     EDITTEXT 1045, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Utilizați butoanele de mai jos pentru a specifica pașii necesari efectuării de apeluri internaționale.  Introduceți acești pași exact în ordinea apariției lor pe cartela de apel.", 2000, 7, 40, 244, 24
-    LTEXT "Pașii de u&tilizare a cartelei:", -1, 7, 72, 120, 8
+    LTEXT "Pașii de utili&zare a cartelei:", -1, 7, 72, 120, 8
     CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
     PUSHBUTTON "Mută s&us", 1022, 195, 83, 50, 14
     PUSHBUTTON "Mută j&os", 1023, 195, 101, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Elimină", 1024, 195, 119, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Nu&mărul de acces", 1025, 7, 161, 90, 14
+    PUSHBUTTON "Eli&mină", 1024, 195, 119, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Numărul de &acces", 1025, 7, 161, 90, 14
     PUSHBUTTON "Numărul de &cont", 1018, 101, 161, 90, 14
     PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
     PUSHBUTTON "Număr &destinație…", 1020, 101, 179, 90, 14
-    PUSHBUTTON "&Așteaptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
-    PUSHBUTTON "&Specificare cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
+    PUSHBUTTON "Așt&eaptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
+    PUSHBUTTON "Specifica&re cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
 END
 
 108 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
@@ -160,20 +159,20 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 CAPTION "Apeluri locale"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Numărul de acces pentru apeluri &locale:", -1, 7, 7, 238, 8
+    LTEXT "Numărul de acces pentru apeluri locale:", -1, 7, 7, 238, 8
     EDITTEXT 1008, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Specificați pașii necesari efectuării de apeluri locale.  Introduceți acești pași exact în ordinea apariției lor pe cartela de apel. Pentru a apela fără cartelă, lăsați necompletată această secțiune.", 2000, 7, 40, 238, 24
-    LTEXT "Pașii de u&tilizare a cartelei:", -1, 7, 72, 238, 8
+    LTEXT "Pașii de utili&zare a cartelei:", -1, 7, 72, 238, 8
     CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
     PUSHBUTTON "Mută s&us", 1022, 195, 83, 50, 14
     PUSHBUTTON "Mută j&os", 1023, 195, 101, 50, 14
-    PUSHBUTTON "&Elimină", 1024, 195, 119, 50, 14
-    PUSHBUTTON "Nu&mărul de acces", 1025, 7, 161, 90, 14
+    PUSHBUTTON "Eli&mină", 1024, 195, 119, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Numărul de &acces", 1025, 7, 161, 90, 14
     PUSHBUTTON "Numărul de &cont", 1018, 101, 161, 90, 14
     PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
     PUSHBUTTON "Număr &destinație…", 1020, 101, 179, 90, 14
-    PUSHBUTTON "&Așteptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
-    PUSHBUTTON "&Specificare cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
+    PUSHBUTTON "Așt&eptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
+    PUSHBUTTON "Specifica&re cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
 END
 
 109 DIALOGEX 0, 0, 252, 257
@@ -294,7 +293,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Dacă formați un cod pentru liniile e&xterne, care este?", -1, 107, 137, 189, 10
     EDITTEXT 1010, 107, 149, 45, 12, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Sistemul de telefonie în această locație folosește:", -1, 107, 168, 189, 10
-    AUTORADIOBUTTON "&Ton", 1036, 107, 178, 57, 14, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "T&on", 1036, 107, 178, 57, 14, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "&Puls", 1037, 175, 178, 57, 14, NOT WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 192, 204, 50, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 246, 204, 50, 14
@@ -313,7 +312,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Dacă formați un cod pentru liniile e&xterne, care este?", -1, 95, 96, 188, 10
     EDITTEXT 1010, 95, 107, 40, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "Sistemul de telefonie în această locație folosește:", -1, 95, 129, 159, 10
-    AUTORADIOBUTTON "&Ton", 1036, 95, 139, 55, 12, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "T&on", 1036, 95, 139, 55, 12, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     AUTORADIOBUTTON "&Puls", 1037, 155, 139, 55, 12, NOT WS_TABSTOP
 END
 
index f3c68da..57ef669 100644 (file)
@@ -31,6 +31,6 @@ BEGIN
     IDS_CACHE "Preferințe locale\\Fișiere de Internet temporare"
     IDS_HISTORY "Preferințe locale\\Istoric"
     IDS_COOKIES "Cookies"
-    IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Fișiere program"
+    IDS_PROGRAMFILES "%SystemDrive%\\Fișiere de program"
     IDS_COMMONFILES "Fișiere comune"
 END
index b514d24..a74d5e6 100644 (file)
@@ -1133,7 +1133,7 @@ WORDPAD_TITLE=WordPad
 WORDPAD_DESC=Editor de documente.\r
 MSPAINT_TITLE=Pictare\r
 MSPAINT_DESC=Editor de imagini elementar.\r
-CHARMAP_TITLE=Hartă a caracterelor\r
+CHARMAP_TITLE=Hartă de caractere\r
 CHARMAP_DESC=Program de acces la toate caracterele disponibile.\r
 KBSWITCH_TITLE=Comutator aranjamente de tastatură\r
 KBSWITCH_DESC=Program pentru comutarea aranjamentelor de tastatură.\r
index 9dbc020..ae0be71 100644 (file)
@@ -17,6 +17,10 @@ Description = Ein "Soviet" Echzeitstrategiespiel basierend auf Boswars. (Archiv)
 [Section.0a]\r
 Description = Un juego de estrategia en tiempo real con tintes soviéticos. Necesitarás un programa como 7-zip para extraerlo.\r
 \r
+[Section.0418]\r
+Description =  O strategie n timp real  cu tematică sovietică bazată pe Boswars. Este necesar un utilitar ca 7-Zip pentru a-l putea extrage.\r
+Size = 261 Mo\r
+\r
 [Section.0419]\r
 Description =  "советская" стратегия реального времени основанная на Boswars. (архив)\r
 \r
index d8c23c6..b5604b3 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@ SHA1 = ed3addfe6e78cfbb6d306b621ba4a9ee9a389de6
 [Section.0407]\r
 Description = Sammlung von Werkzeugen zum Bearbeiten von MKV Dateien.\r
 \r
-[Section.0407]\r
+[Section.0418]\r
 Description = Grup de instrumente pentru formatul de fișiere MKV.\r
 Size = 5,3 Mo\r
 \r
index dfc8dc5..4796926 100644 (file)
@@ -14,6 +14,10 @@ SHA1 = fc48f579616cab2c2986c018745852e6c8817460
 [Section.0407]\r
 Description = Visuelle objektorientierte Programmierumgebug für Kinder.\r
 \r
+[Section.0418]\r
+Description = Un mediu de programare orientat pe obiecte adresat copiilor.\r
+Size = 33.0 Mo\r
+\r
 [Section.0419]\r
 Description = Визуальная объектно-ориентированная среда программирования для детей.\r
 \r
index 86e3d66..a3e64c1 100644 (file)
@@ -14,6 +14,10 @@ SHA1 = 6fa92dd2ca691c11dfbfc0a239e34369897a7fab
 [Section.0407]\r
 Description = Programm zur Laufwerkanalyse und Bereinigung.\r
 \r
+[Section.0418]\r
+Description = Program pentru analiza utilizării și curățarea discurilor.\r
+Size = 631 ko\r
+\r
 [Section.0419]\r
 Description = Программа для анализа использования дискового пространства и его очистки.\r
 \r
index 99ab5c0..382c09e 100644 (file)
@@ -1,3 +1,4 @@
+/* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
@@ -11,12 +12,12 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_VDM_DUMPMEM_TXT ,   "Captură memorie (te&xt)"
     IDS_VDM_DUMPMEM_BIN ,   "Captură memorie (&binară)"
-    IDS_VDM_MOUNT_FLOPPY,   "Insert a floppy in drive %d <%s>..."
-    IDS_VDM_EJECT_FLOPPY,   "Eject floppy from drive %d"
+    IDS_VDM_MOUNT_FLOPPY,   "Introduceți o dischetă în dischiera %d <%s>..."
+    IDS_VDM_EJECT_FLOPPY,   "Scoateți discheta din dischiera %d"
     IDS_VDM_QUIT        ,   "I&eșire din ReactOS VDM"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NO_MEDIA,   "No media"
+    IDS_NO_MEDIA,   "Lipsă mediu de stocare"
 END
index 4c661ac..d265458 100644 (file)
@@ -67,7 +67,7 @@ BEGIN
     IDS_CANCEL "A&nulează"
     IDS_ABORT "Aba&ndon"
     IDS_RETRY "&Reîncearcă"
-    IDS_IGNORE "&Ignoră"
+    IDS_IGNORE "Ign&oră"
     IDS_YES "D&a"
     IDS_NO "N&u"
     IDS_HELP "&Manual…"