Somehow this wasn't committed. Sorry.
authorKamil Hornicek <kamil.hornicek@reactos.org>
Mon, 20 Mar 2017 12:16:45 +0000 (12:16 +0000)
committerKamil Hornicek <kamil.hornicek@reactos.org>
Mon, 20 Mar 2017 12:16:45 +0000 (12:16 +0000)
svn path=/trunk/; revision=74212

reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/cs-CZ.rc [new file with mode: 0644]

diff --git a/reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/cs-CZ.rc b/reactos/dll/cpl/openglcfg/lang/cs-CZ.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bcfdd34
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,28 @@
+LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Obecné"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 8, 0, 21, 20
+    GROUPBOX "Nastavení vykreslování", -1, 5, 25, 230, 90
+    LTEXT "&Ovladač:", -1, 15, 42, 37, 10
+    COMBOBOX IDC_RENDERER, 55, 40, 160, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
+    LTEXT "Vyberte výchozí OGL ovladač. Toto nastavení bude mít přednost před výchozím nastavením ovladače grafické karty! Zvolte ""Výchozí nastavení"", pokud se chcete vrátit k původnímu nastavení. Vyberte ""ReactOS Software Implementation"" pokud chcete použít vestavěný ovladač.", -1, 15, 60, 210, 40
+    GROUPBOX "Debugging", -1, 5, 125, 230, 90
+    LTEXT "DEBUGCHANNEL:", -1, 15, 142, 65, 10
+    COMBOBOX IDC_DEBUG_OUTPUT, 80, 140, 135, 10, WS_TABSTOP | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
+    LTEXT "Nastaví proměnnou prostředí DEBUGCHANNEL pro zapnutí/vypnutí výpisu ladících informací knihovny opengl32.\n\nUPOZORNĚNÍ: Volbou ""Nastavit"" nebo ""Vymazat"" přepíšete obsah proměnné DEBUGCHANNEL!", -1, 15, 165, 210, 40
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_RENDERER_DEFAULT "Výchozí nastavení"
+    IDS_RENDERER_RSWR "ReactOS Software Implementation"
+    IDS_CPLNAME "Nastavení OpenGL"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Konfigurace vykreslování OpenGL."
+    IDS_DEBUG_SET "Nastavit"
+    IDS_DEBUG_CLEAR "Vymazat"
+    IDS_DEBUG_DNM "Neměnit"
+END
\ No newline at end of file