[GETUNAME][TAPIUI]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Thu, 20 Feb 2014 11:05:27 +0000 (11:05 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Thu, 20 Feb 2014 11:05:27 +0000 (11:05 +0000)
* Add Albanian translation. By Ardit Dani, corrected by me.
CORE-7924 #resolve #comment Committed in r62261. Thanks !

svn path=/trunk/; revision=62261

reactos/dll/win32/getuname/getuname.rc
reactos/dll/win32/getuname/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/tapiui/lang/sq-AL.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/tapiui/tapiui.rc

index 3805c41..09e9f20 100644 (file)
@@ -15,3 +15,6 @@
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SQ_AL
+    #include "lang/sq-AL.rc"
+#endif
\ No newline at end of file
diff --git a/reactos/dll/win32/getuname/lang/sq-AL.rc b/reactos/dll/win32/getuname/lang/sq-AL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b59a700
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,16051 @@
+/*
+ * PROJECT:     Unicode name dll
+ * FILE:        dll/win32/getuname/lang/sq-AL.rc
+ * PURPOSE:     Unicode Description Strings
+ * PROGRAMMERS: Baruch Rutman (peterooch at gmail dot com)
+ * TRANSLATOR:  Ardit Dani (ardit.dani at gmail dor com
+ */
+
+LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    /* Autogenerated from http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/UnicodeData.txt */
+    0 "Pavlefshëm" 
+    1 "Fillimi i kreut" 
+    2 "Fillimi i tekstit" 
+    3 "Mbarimi i tekstit" 
+    4 "Mbarimi i transmetimit" 
+    5 "Hetim" 
+    6 "Falënderime" 
+    7 "Zile" 
+    8 "Hapësirë" 
+    9 "Karaktere Tabelore" 
+    10 "Linjë Furnizimi" 
+    11 "Linjë Tabelore" 
+    12 "Formë Furnizimi" 
+    13 "Kthim Transporti" 
+    14 "Nxirr Jashtë" 
+    15 "Fut Brenda" 
+    16 "Linjë Informacioni Arratisje" 
+    17 "Kontroll Pajisje Një" 
+    18 "Kontroll Pajisje Dy" 
+    19 "Kontroll Pajisje Tre" 
+    20 "Kontroll Pajisje Katër" 
+    21 "Falënderime Negative" 
+    22 "Pushim Sinkronizimi" 
+    23 "Mbarimi i Bllokut Transmetimit" 
+    24 "Anulo" 
+    25 "Mbarim Mesatarë" 
+    26 "Zëvendësim" 
+    27 "Arratisje" 
+    28 "Informacion Ndarës Katër" 
+    29 "Informacion Ndarës Tre" 
+    30 "Informacion Ndarës Dy" 
+    31 "Informacion Ndarës Një" 
+    32 "Hapësire" 
+    33 "Pikë-çuditëse" 
+    34 "Pikëpyetje" 
+    35 "Shenjë Numri" 
+    36 "Shenjë Dollari" 
+    37 "Shenjë Përqindje" 
+    38 "Simbol" 
+    39 "Apostrof" 
+    40 "Kllape Majtas" 
+    41 "Kllape Djathtas" 
+    42 "Yll" 
+    43 "Shenja Plus" 
+    44 "Presje" 
+    45 "Vizë ndarëse-Minus" 
+    46 "Pikë" 
+    47 "Solidus" 
+    48 "Shifër Zero" 
+    49 "Shifër Një" 
+    50 "Shifër Dy" 
+    51 "Shifër Tre" 
+    52 "Shifër Katër" 
+    53 "Shifër Pesë" 
+    54 "Shifër Gjashtë" 
+    55 "Shifër Shtatë" 
+    56 "Shifër Tetë" 
+    57 "Shifër Nëntë" 
+    58 "Dy Pika" 
+    59 "Pikëpresje" 
+    60 "Shenjë Mpakë-Se" 
+    61 "Shenjë Barazimi" 
+    62 "Shenjë Më-madhe Se" 
+    63 "Pikëpyetje" 
+    64 "Në Komercial" 
+    65 "Shkronjë e Madhe Latine A" 
+    66 "Shkronjë e Madhe Latine B" 
+    67 "Shkronjë e Madhe Latine C" 
+    68 "Shkronjë e Madhe Latine D" 
+    69 "Shkronjë e Madhe Latine E" 
+    70 "Shkronjë e Madhe Latine F" 
+    71 "Shkronjë e Madhe Latine G" 
+    72 "Shkronjë e Madhe Latine H" 
+    73 "Shkronjë e Madhe Latine I" 
+    74 "Shkronjë e Madhe Latine J" 
+    75 "Shkronjë e Madhe Latine K" 
+    76 "Shkronjë e Madhe Latine L" 
+    77 "Shkronjë e Madhe Latine M" 
+    78 "Shkronjë e Madhe Latine N" 
+    79 "Shkronjë e Madhe Latine O" 
+    80 "Shkronjë e Madhe Latine P" 
+    81 "Shkronjë e Madhe Latine Q" 
+    82 "Shkronjë e Madhe Latine R" 
+    83 "Shkronjë e Madhe Latine S" 
+    84 "Shkronjë e Madhe Latine T" 
+    85 "Shkronjë e Madhe Latine U" 
+    86 "Shkronjë e Madhe Latine V" 
+    87 "Shkronjë e Madhe Latine W" 
+    88 "Shkronjë e Madhe Latine X" 
+    89 "Shkronjë e Madhe Latine Y" 
+    90 "Shkronjë e Madhe Latine Z" 
+    91 "Kllapë Rrumbullake Majtas" 
+    92 "Rikthe Solidus" 
+    93 "Kllapë Rrumbullake Djathtas" 
+    94 "Theks Lakor" 
+    95 "Linjë Ulët" 
+    96 "Theks Rëndë" 
+    97 "Shkronjë e Vogël Latine A" 
+    98 "Shkronjë e Vogël Latine B" 
+    99 "Shkronjë e Vogël Latine C" 
+    100 "Shkronjë e Vogël Latine D" 
+    101 "Shkronjë e Vogël Latine E" 
+    102 "Shkronjë e Vogël Latine F" 
+    103 "Shkronjë e Vogël Latine G" 
+    104 "Shkronjë e Vogël Latine H" 
+    105 "Shkronjë e Vogël Latine I" 
+    106 "Shkronjë e Vogël Latine J" 
+    107 "Shkronjë e Vogël Latine K" 
+    108 "Shkronjë e Vogël Latine L" 
+    109 "Shkronjë e Vogël Latine M" 
+    110 "Shkronjë e Vogël Latine N" 
+    111 "Shkronjë e Vogël Latine O" 
+    112 "Shkronjë e Vogël Latine P" 
+    113 "Shkronjë e Vogël Latine Q" 
+    114 "Shkronjë e Vogël Latine R" 
+    115 "Shkronjë e Vogël Latine S" 
+    116 "Shkronjë e Vogël Latine T" 
+    117 "Shkronjë e Vogël Latine U" 
+    118 "Shkronjë e Vogël Latine V" 
+    119 "Shkronjë e Vogël Latine W" 
+    120 "Shkronjë e Vogël Latine X" 
+    121 "Shkronjë e Vogël Latine Y" 
+    122 "Shkronjë e Vogël Latine Z" 
+    123 "Kllapë Dredhur Majtas" 
+    124 "Linjë Vertikale" 
+    125 "Kllapë Dredhur Djathtas" 
+    126 "Tildë" 
+    127 "Fshi" 
+    130 "Pushimi Lejuar Këtu" 
+    131 "Pa Pushim Këtu" 
+    133 "Linja Tjetër" 
+    134 "Fillimi i Zonës Përzgjedhur" 
+    135 "Mbarimi i Zonës Përzgjedhur" 
+    136 "Ndërto Karakterin Nxjerrës" 
+    137 "Karakterin Nxjerrës Me Justifikim" 
+    138 "Ndërto Linjën Karakterit" 
+    139 "Linja e Pjesshme Përpara" 
+    140 "Linja e Pjesshme Mbrapa" 
+    141 "Rikthe Linjën Furnizuese" 
+    142 "Turne Tek Dy" 
+    143 "Turne Tek Tre" 
+    144 "Varg Kontroll Pajisjesh" 
+    145 "Përdorim Privat Një" 
+    146 "Përdorim Privat Dy" 
+    147 "Vendos Gjendjen Transmetimit" 
+    148 "Anulo Karakteret" 
+    149 "Mesazh Pritje" 
+    150 "Fillimi i Zonës Ruajtur" 
+    151 "Mbarimi i Zonës Ruajtur" 
+    152 "Fillimi i Vargut" 
+    154 "Prezantim Karakteri Tek" 
+    155 "Prezantimi i Kontrollit Sekuencë" 
+    156 "Përfundues Vargu" 
+    157 "Komanda e Operimit të Sistemit" 
+    158 "Mesazhe Fshehtësie" 
+    159 "Komanda Programi Aplikimi" 
+    160 "Jo-Pushim Hapësirë" 
+    161 "Pikëçuditje Përmbysur" 
+    162 "Shenjë Cent" 
+    163 "Shenjë Pound" 
+    164 "Shenjë Monedhe" 
+    165 "Shenja Yen" 
+    166 "Tabelë Thyer" 
+    167 "Zgjedh Shenjë" 
+    168 "Diaeresis" 
+    169 "Shenjë Drejtë Autorit" 
+    170 "Treguese Rendorë Femërorë" 
+    171 "Drejtim-Majtas Kënd Dyfishtë Shenjë Citati" 
+    172 "Ska Shenjë" 
+    173 "Vizë Ndarëse Butë" 
+    174 "Shenjë Regjistruar" 
+    175 "Macron" 
+    176 "Shenjë Shkalle" 
+    177 "Shenjë Plus-Minus" 
+    178 "Indeks i Sipërm Dy" 
+    179 "Indeks i Sipërm Tre" 
+    180 "Theks i Mprehtë" 
+    181 "Shenjë Micro" 
+    182 "Shenjë Pilcrow" 
+    183 "Pikë Mesit" 
+    184 "Cedilla" 
+    185 "Indeks i Sipërm Një" 
+    186 "Tregues Rendor Mashkullor" 
+    187 "Drejtim-Djathtas Kënd Dyfishtë Shenjë Citat" 
+    188 "Pjesa Një Tremujori Vulgare" 
+    189 "Gjysma Pjesës Vulgare" 
+    190 "Pjesa e Treçerekut Vulgare" 
+    191 "Pikëpyetje Përmbysur" 
+    192 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rëndë" 
+    193 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Mprehtë" 
+    194 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Theks-lakor" 
+    195 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Tildë" 
+    196 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Diaeresis" 
+    197 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rreth Mbi" 
+    198 "Shkronjë e Madhe Latine Ae" 
+    199 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Cedilla" 
+    200 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Rëndë" 
+    201 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Mprehtë" 
+    202 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Theks-lakor" 
+    203 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Diaeresis" 
+    204 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Rëndë" 
+    205 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Mprehtë" 
+    206 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Theks-lakor" 
+    207 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Diaeresis" 
+    208 "Shkronjë e Madhe Latine Eth" 
+    209 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Tildë" 
+    210 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Rëndë" 
+    211 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Mprehtë" 
+    212 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Theks-lakor" 
+    213 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë" 
+    214 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Diaeresis" 
+    215 "Shenjë Shumëzimi" 
+    216 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Goditje" 
+    217 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Rëndë" 
+    218 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Mprehtë" 
+    219 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Theks-lakor" 
+    220 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis" 
+    221 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Mprehtë" 
+    222 "Shkronjë e Madhe Latine Gjemb" 
+    223 "Shkronjë e Vogël Latine Fortë S" 
+    224 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rëndë" 
+    225 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Mprehtë" 
+    226 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Theks-lakor" 
+    227 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Tildë" 
+    228 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Diaeresis" 
+    229 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rreth Mbi" 
+    230 "Shkronjë e Vogël Latine Ae" 
+    231 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Cedilla" 
+    232 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Rëndë" 
+    233 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Mprehtë" 
+    234 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Theks-lakor" 
+    235 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Diaeresis" 
+    236 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Rëndë" 
+    237 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Mprehtë" 
+    238 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Theks-lakor" 
+    239 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Diaeresis" 
+    240 "Shkronjë e Vogël Latine Eth" 
+    241 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Tildë" 
+    242 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Rëndë" 
+    243 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Mprehtë" 
+    244 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Theks-lakor" 
+    245 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë" 
+    246 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Diaeresis" 
+    247 "Shenjë Pjestimi" 
+    248 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Goditje" 
+    249 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Rëndë" 
+    250 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Mprehtë" 
+    251 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Theks-lakor" 
+    252 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis" 
+    253 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Mprehtë" 
+    254 "Shkronjë e Vogël Latine Gjemb" 
+    255 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Diaeresis" 
+    256 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Macron" 
+    257 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Macron" 
+    258 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Breve" 
+    259 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Breve" 
+    260 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Ogonek" 
+    261 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Ogonek" 
+    262 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Mprehtë" 
+    263 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Mprehtë" 
+    264 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Theks-lakor" 
+    265 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Theks-lakor" 
+    266 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Pikë Mbi" 
+    267 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Pikë Mbi" 
+    268 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Caron" 
+    269 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Caron" 
+    270 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Caron" 
+    271 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Caron" 
+    272 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Goditje" 
+    273 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Goditje" 
+    274 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Macron" 
+    275 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Macron" 
+    276 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Breve" 
+    277 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Breve" 
+    278 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Pikë Mbi" 
+    279 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Pikë Mbi" 
+    280 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Ogonek" 
+    281 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Ogonek" 
+    282 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Caron" 
+    283 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Caron" 
+    284 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Theks-lakor" 
+    285 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Theks-lakor" 
+    286 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Breve" 
+    287 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Breve" 
+    288 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Pikë Mbi" 
+    289 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Pikë Mbi" 
+    290 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Cedilla" 
+    291 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Cedilla" 
+    292 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Theks-lakor" 
+    293 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Theks-lakor" 
+    294 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Goditje" 
+    295 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Goditje" 
+    296 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Tildë" 
+    297 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Tildë" 
+    298 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Macron" 
+    299 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Macron" 
+    300 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Breve" 
+    301 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Breve" 
+    302 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Ogonek" 
+    303 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Ogonek" 
+    304 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Pikë Mbi" 
+    305 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë I" 
+    306 "Shkronjë e Madhe Latine Ij" 
+    307 "Shkronjë e Vogël Latine Ij" 
+    308 "Shkronjë e Madhe Latine J Me Theks-lakor" 
+    309 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Theks-lakor" 
+    310 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Cedilla" 
+    311 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Cedilla" 
+    312 "Shkronjë e Vogël Latine Kra" 
+    313 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Mprehtë" 
+    314 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Mprehtë" 
+    315 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Cedilla" 
+    316 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Cedilla" 
+    317 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Caron" 
+    318 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Caron" 
+    319 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Pike Mesi" 
+    320 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Pikë Mesi" 
+    321 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Goditje" 
+    322 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Goditje" 
+    323 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Mprehtë" 
+    324 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Mprehtë" 
+    325 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Cedilla" 
+    326 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Cedilla" 
+    327 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Caron" 
+    328 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Caron" 
+    329 "Shkronjë e Vogël Latine N Paraprihet nga apostrof" 
+    330 "Shkronjë e Madhe Latine Eng" 
+    331 "Shkronjë e Vogël Latine Eng" 
+    332 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Macron" 
+    333 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Macron" 
+    334 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Breve" 
+    335 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Breve" 
+    336 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Dy Mprehtë" 
+    337 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Dy Mprehtë" 
+    338 "Bashkim Shkronje Madhe Latine Oe" 
+    339 "Bashkim Shkronje Vogël Latine Oe" 
+    340 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Mprehtë" 
+    341 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Mprehtë" 
+    342 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Cedilla" 
+    343 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Cedilla" 
+    344 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Caron" 
+    345 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Caron" 
+    346 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Mprehtë" 
+    347 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Mprehtë" 
+    348 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Theks-lakor" 
+    349 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Theks-lakor" 
+    350 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Cedilla" 
+    351 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Cedilla" 
+    352 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Caron" 
+    353 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Caron" 
+    354 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Cedilla" 
+    355 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Cedilla" 
+    356 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Caron" 
+    357 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Caron" 
+    358 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Goditje" 
+    359 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Goditje" 
+    360 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Tildë" 
+    361 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Tildë" 
+    362 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Macron" 
+    363 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Macron" 
+    364 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Breve" 
+    365 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Breve" 
+    366 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Rreth Mbi" 
+    367 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Rreth Mbi" 
+    368 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Dy Mprehtë" 
+    369 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Dy Mprehtë" 
+    370 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Ogonek" 
+    371 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Ogonek" 
+    372 "Shkronjë e Madhe Latine W Me Theks-lakor" 
+    373 "Shkronjë e Vogël Latine W Me Theks-lakor" 
+    374 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Theks-lakor" 
+    375 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Theks-lakor" 
+    376 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Diaeresis" 
+    377 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Mprehtë" 
+    378 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Mprehtë" 
+    379 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Pikë Mbi" 
+    380 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Pikë Mbi" 
+    381 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Caron" 
+    382 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Caron" 
+    383 "Shkronjë e Vogël Latine Gjatë S" 
+    384 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Goditje" 
+    385 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Kapje" 
+    386 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Bar-lart" 
+    387 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Bar-lart" 
+    388 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Gjashtë" 
+    389 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Gjashtë" 
+    390 "Shkronjë e Madhe Latine Hap O" 
+    391 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Kapje" 
+    392 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Kapje" 
+    393 "Shkronjë e Madhe Latine Afrikan D" 
+    394 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Kapje" 
+    395 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Bar-lart" 
+    396 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Bar-lart" 
+    397 "Shkronjë e Vogël Latine Ktheu Delta" 
+    398 "Shkronjë e Madhe Latine Kundërt E" 
+    399 "Shkronjë e Madhe Latine Schwa" 
+    400 "Shkronjë e Madhe Latine Hap E" 
+    401 "Shkronjë e Madhe Latine F Me Kapje" 
+    402 "Shkronjë e Vogël Latine F Me Kapje" 
+    403 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Kapje" 
+    404 "Shkronjë e Madhe Latine Gama" 
+    405 "Shkronjë e Vogël Latine Hv" 
+    406 "Shkronjë e Madhe Latine Iota" 
+    407 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Goditje" 
+    408 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Kapje" 
+    409 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Kapje" 
+    410 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Bar" 
+    411 "Shkronjë e Vogël Latine Lambda Me Goditje" 
+    412 "Shkronjë e Madhe Latine Ktheu M" 
+    413 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Majtas Kapje" 
+    414 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Këmbë Gjatësi Djathtas" 
+    415 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Mesit Tildë" 
+    416 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Bri" 
+    417 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Bri" 
+    418 "Shkronjë e Madhe Latine Oi" 
+    419 "Shkronjë e Vogël Latine Oi" 
+    420 "Shkronjë e Madhe Latine P Me Kapje" 
+    421 "Shkronjë e Vogël Latine P Me Kapje" 
+    422 "Latine Shkronjë Yr" 
+    423 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Dy" 
+    424 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Dy" 
+    425 "Shkronjë e Madhe Latine Esh" 
+    426 "Latin Shkronjë Kundërt Esh lak" 
+    427 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Palatal Kapje" 
+    428 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Kapje" 
+    429 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Kapje" 
+    430 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Kapje Retroflex" 
+    431 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Bri" 
+    432 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Bri" 
+    433 "Shkronjë e Madhe Latine Upsilon" 
+    434 "Shkronjë e Madhe Latine V Me Kapje" 
+    435 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Kapje" 
+    436 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Kapje" 
+    437 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Goditje" 
+    438 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Goditje" 
+    439 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh" 
+    440 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh Kundërt" 
+    441 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Kundërt" 
+    442 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Bisht" 
+    443 "Latine Shkronjë Dy Me Goditje" 
+    444 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Pesë" 
+    445 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Pesë" 
+    446 "Latine Shkronjë Përmbys Glottal Ndalo Me Goditje" 
+    447 "Latine Shkronjë Wynn" 
+    448 "Latine Shkronjë Dental Kliko" 
+    449 "Latine Shkronjë Lateral Kliko" 
+    450 "Latine Shkronjë Alveolar Kliko" 
+    451 "Latine Shkronjë Retroflex Kliko" 
+    452 "Shkronjë e Madhe Latine Dz Me Caron" 
+    453 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Shkronjë e Vogël Z Me Caron" 
+    454 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Me Caron" 
+    455 "Shkronjë e Madhe Latine Lj" 
+    456 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Shkronjë e Vogël J" 
+    457 "Shkronjë e Vogël Latine Lj" 
+    458 "Shkronjë e Madhe Latine Nj" 
+    459 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Shkronjë e Vogël J" 
+    460 "Shkronjë e Vogël Latine Nj" 
+    461 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Caron" 
+    462 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Caron" 
+    463 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Caron" 
+    464 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Caron" 
+    465 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Caron" 
+    466 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Caron" 
+    467 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Caron" 
+    468 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Caron" 
+    469 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Macron" 
+    470 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Macron" 
+    471 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Mprehtë" 
+    472 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Mprehtë" 
+    473 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Caron" 
+    474 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Caron" 
+    475 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Rëndë" 
+    476 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Rëndë" 
+    477 "Shkronjë e Vogël Latine kthyer E" 
+    478 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Diaeresis dhe Macron" 
+    479 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Diaeresis dhe Macron" 
+    480 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Pikë Mbi dhe Macron" 
+    481 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Pikë Mbi dhe Macron" 
+    482 "Shkronjë e Madhe Latine Ae Me Macron" 
+    483 "Shkronjë e Vogël Latine Ae Me Macron" 
+    484 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Goditje" 
+    485 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Goditje" 
+    486 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Caron" 
+    487 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Caron" 
+    488 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Caron" 
+    489 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Caron" 
+    490 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Ogonek" 
+    491 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Ogonek" 
+    492 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Ogonek dhe Macron" 
+    493 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Ogonek dhe Macron" 
+    494 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh Me Caron" 
+    495 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Caron" 
+    496 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Caron" 
+    497 "Shkronjë e Madhe Latine Dz" 
+    498 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Shkronjë e Vogël Z" 
+    499 "Shkronjë e Vogël Latine Dz" 
+    500 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Mprehtë" 
+    501 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Mprehtë" 
+    502 "Shkronjë e Madhe Latine Hwair" 
+    503 "Shkronjë e Madhe Latine Wynn" 
+    504 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Rëndë" 
+    505 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Rëndë" 
+    506 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rreth Mbi dhe Mprehtë" 
+    507 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rreth Mbi dhe Mprehtë" 
+    508 "Shkronjë e Madhe Latine Ae Me Mprehtë" 
+    509 "Shkronjë e Vogël Latine Ae Me Mprehtë" 
+    510 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Goditje dhe Mprehtë" 
+    511 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Goditje dhe Mprehtë" 
+    512 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Dyshe Rëndë" 
+    513 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Dyshe Rëndë" 
+    514 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Përmbysur Breve" 
+    515 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Përmbysur Breve" 
+    516 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Dyshe Rëndë" 
+    517 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Dyshe Rëndë" 
+    518 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Përmbysur Breve" 
+    519 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Përmbysur Breve" 
+    520 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Dyshe Rëndë" 
+    521 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Dyshe Rëndë" 
+    522 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Përmbysur Breve" 
+    523 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Përmbysur Breve" 
+    524 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Dyshe Rëndë" 
+    525 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Dyshe Rëndë" 
+    526 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Përmbysur Breve" 
+    527 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Përmbysur Breve" 
+    528 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Dyshe Rëndë" 
+    529 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Dyshe Rëndë" 
+    530 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Përmbysur Breve" 
+    531 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Përmbysur Breve" 
+    532 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Dyshe Rëndë" 
+    533 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Dyshe Rëndë" 
+    534 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Përmbysur Breve" 
+    535 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Përmbysur Breve" 
+    536 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Presje Poshtë" 
+    537 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Presje Poshtë" 
+    538 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Presje Poshtë" 
+    539 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Presje Poshtë" 
+    540 "Shkronjë e Madhe Latine Yogh" 
+    541 "Shkronjë e Vogël Latine Yogh" 
+    542 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Caron" 
+    543 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Caron" 
+    544 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Këmb Gjatësi Majtas" 
+    545 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Kaçurel" 
+    546 "Shkronjë e Madhe Latine Ou" 
+    547 "Shkronjë e Vogël Latine Ou" 
+    548 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Kapje" 
+    549 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Kapje" 
+    550 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Pikë Mbi" 
+    551 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Pikë Mbi" 
+    552 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Cedilla" 
+    553 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Cedilla" 
+    554 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Diaeresis dhe Macron" 
+    555 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Diaeresis dhe Macron" 
+    556 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë dhe Macron" 
+    557 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë dhe Macron" 
+    558 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Pikë Mbi" 
+    559 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Pikë Mbi" 
+    560 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Pikë Mbi dhe Macron" 
+    561 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Pikë Mbi dhe Macron" 
+    562 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Macron" 
+    563 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Macron" 
+    564 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Kaçurel" 
+    565 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Kaçurel" 
+    566 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Kaçurel" 
+    567 "Shkronjë e Vogël Latine Pa=Pikë J" 
+    568 "Shkronjë e Vogël Latine Db Dyshkronjësh" 
+    569 "Shkronjë e Vogël Latine Qp Dyshkronjësh" 
+    570 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Goditje" 
+    571 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Goditje" 
+    572 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Goditje" 
+    573 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Bar" 
+    574 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Diagonal Goditje" 
+    575 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Swash Bisht" 
+    576 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Swash Bisht" 
+    577 "Shkronjë e Madhe Latine Glottal Ndalo" 
+    578 "Shkronjë e Vogël Latine Glottal Ndalo" 
+    579 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Goditje" 
+    580 "Shkronjë e Madhe Latine U Bar" 
+    581 "Shkronjë e Madhe Latine Kthyer V" 
+    582 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Goditje" 
+    583 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Goditje" 
+    584 "Shkronjë e Madhe Latine J Me Goditje" 
+    585 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Goditje" 
+    586 "Shkronjë e Madhe Latine e Vogël Q Me Kapje Bisht" 
+    587 "Shkronjë e Vogël Latine Q Me Kapje Bisht" 
+    588 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Goditje" 
+    589 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Goditje" 
+    590 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Goditje" 
+    591 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Goditje" 
+    592 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer A" 
+    593 "Shkronjë e Vogël Latine Alfa" 
+    594 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Alfa" 
+    595 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Kapje" 
+    596 "Shkronjë e Vogël Latine Hap O" 
+    597 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Përdridhje" 
+    598 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Bisht" 
+    599 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Kapje" 
+    600 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt E" 
+    601 "Shkronjë e Vogël Latine Schwa" 
+    602 "Shkronjë e Vogël Latine Schwa Me Kapje" 
+    603 "Shkronjë e Vogël Latine Hap E" 
+    604 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt Hap E" 
+    605 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt Hap E Me Kapje" 
+    606 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Kundërt Hap E" 
+    607 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë J Me Goditje" 
+    608 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Kapje" 
+    609 "Shkronjë e Vogël Latine Dorëshkrim G" 
+    610 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe G" 
+    611 "Shkronjë e Vogël Latine Gama" 
+    612 "Shkronjë e Vogël Latine Rams Bri" 
+    613 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H" 
+    614 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Kapje" 
+    615 "Shkronjë e Vogël Latine Heng Me Kapje" 
+    616 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Goditje" 
+    617 "Shkronjë e Vogël Latine Iota" 
+    618 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe I" 
+    619 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Mesit Tildë" 
+    620 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Belt" 
+    621 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Retroflex Kapje" 
+    622 "Shkronjë e Vogël Latine Lezh" 
+    623 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer M" 
+    624 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer M Me Gjatë Këmbë" 
+    625 "Shkronjë e Vogël Latine M Me Kapje" 
+    626 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Majtë Kapje" 
+    627 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Retroflex Kapje" 
+    628 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe N" 
+    629 "Shkronjë e Vogël Latine Mbrojtur O" 
+    630 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Oe" 
+    631 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Omega" 
+    632 "Shkronjë e Vogël Latine Phi" 
+    633 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R" 
+    634 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R Me Gjatë Këmbë" 
+    635 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R Me Kapje" 
+    636 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Gjatë Këmbë" 
+    637 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Bisht" 
+    638 "Shkronjë e Vogël Latine R Me FishKapje" 
+    639 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt R Me FishKapje" 
+    640 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe R" 
+    641 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Kthyer R" 
+    642 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Kapje" 
+    643 "Shkronjë e Vogël Latine Esh" 
+    644 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë J Me Goditje dhe Kapje" 
+    645 "Shkronjë e Vogël Latine Mbledhje Kundërt Esh" 
+    646 "Shkronjë e Vogël Latine Esh Me Përdredhje" 
+    647 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer T" 
+    648 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Retroflex Kapje" 
+    649 "Shkronjë e Vogël Latine U Bar" 
+    650 "Shkronjë e Vogël Latine Upsilon" 
+    651 "Shkronjë e Vogël Latine V Me Kapje" 
+    652 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer V" 
+    653 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer W" 
+    654 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Y" 
+    655 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Y" 
+    656 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Kapje Retroflex" 
+    657 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Përdredhje" 
+    658 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh" 
+    659 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Përdredhje" 
+    660 "Latin Shkronjë Glottal Stop" 
+    661 "Latin Shkronjë Pharyngeal Voiced Fricative" 
+    662 "Latin Shkronjë Kthyer Glottal Stop" 
+    663 "Latin Shkronjë Zgjatur C" 
+    664 "Latin Shkronjë Bilabial Kliko" 
+    665 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe B" 
+    666 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Hap E" 
+    667 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe G Me Kapje" 
+    668 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe H" 
+    669 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Mbyllur-Bisht" 
+    670 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer K" 
+    671 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe L" 
+    672 "Shkronjë e Vogël Latine Q Me Kapje" 
+    673 "Latin Shkronjë Glottal Stop Me Goditje" 
+    674 "Latin Shkronjë Kundërt Glottal Stop Me Goditje" 
+    675 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Dyshkronjësh" 
+    676 "Shkronjë e Vogël Latine Dezh Dyshkronjësh" 
+    677 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Dyshkronjësh Me Përdredhje" 
+    678 "Shkronjë e Vogël Latine Ts Dyshkronjësh" 
+    679 "Shkronjë e Vogël Latine Tesh Dyshkronjësh" 
+    680 "Shkronjë e Vogël Latine Tc Dyshkronjësh Me Përdredhje" 
+    681 "Shkronjë e Vogël Latine Feng Dyshkronjësh" 
+    682 "Shkronjë e Vogël Latine Ls Dyshkronjësh" 
+    683 "Shkronjë e Vogël Latine Lz Dyshkronjësh" 
+    684 "Latin Shkronjë Bilabial me Perkusion" 
+    685 "Latin Shkronjë Bidental me Perkusion" 
+    686 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H Me Grep Peshkimi" 
+    687 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H Me FishKapje dhe Bisht" 
+    688 "Modifiko Shkronjë e Vogël H" 
+    689 "Modifiko Shkronjë e Vogël H Me Kapje" 
+    690 "Modifiko Shkronjë e Vogël J" 
+    691 "Modifiko Shkronjë e Vogël R" 
+    692 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer R" 
+    693 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer R Me Kapje" 
+    694 "Modifiko Shkronjë e Vogël e Madhe Kthyer R" 
+    695 "Modifiko Shkronjë e Vogël W" 
+    696 "Modifiko Shkronjë e Vogël Y" 
+    697 "Modifiko Shkronjë Prime" 
+    698 "Modifiko Shkronjë Dyshe Prime" 
+    699 "Modifiko Shkronjë Kthyer Presje" 
+    700 "Modifiko Shkronjë Apostrof" 
+    701 "Modifiko Shkronjë Kundërt Presje" 
+    702 "Modifiko Shkronjë Djathtë Gjysmë Rreth" 
+    703 "Modifiko Shkronjë Majtë Gjysmë Rreth" 
+    704 "Modifiko Shkronjë Glottal Stop" 
+    705 "Modifiko Shkronjë Kundërt Glottal Stop" 
+    706 "Modifiko Shkronjë Majtë kokë-Shigjete" 
+    707 "Modifiko Shkronjë Djathtë kokë-Shigjete" 
+    708 "Modifiko Shkronjë Lart kokë-Shigjete" 
+    709 "Modifiko Shkronjë Poshtë kokë-Shigjete" 
+    710 "Modifiko Shkronjë Theks-lakor Theks" 
+    711 "Caron" 
+    712 "Modifiko Shkronjë Vertikale Linjë" 
+    713 "Modifiko Shkronjë Macron" 
+    714 "Modifiko Shkronjë Theks i Mprehtë" 
+    715 "Modifiko Shkronjë Rëndë Theks" 
+    716 "Modifiko Shkronjë Ulët Vertikale Linjë" 
+    717 "Modifiko Shkronjë Ulët Macron" 
+    718 "Modifiko Shkronjë Ulët Rëndë Theks" 
+    719 "Modifiko Shkronjë Ulët Theks i Mprehtë" 
+    720 "Modifiko Shkronjë Trekëndësh Dy pika" 
+    721 "Modifiko Shkronjë Gjysmë Trekëndësh Dy Pika" 
+    722 "Modifiko Shkronjë Në Qendër Djathtë Gjysmë Rreth" 
+    723 "Modifiko Shkronjë Në Qendër Majtë Gjysmë Rreth" 
+    724 "Modifiko Shkronjë Lart Litar" 
+    725 "Modifiko Shkronjë Poshtë Litar" 
+    726 "Modifiko Shkronjë Plus Shenjë" 
+    727 "Modifiko Shkronjë Minus Shenjë" 
+    728 "Breve" 
+    729 "Pikë Mbi" 
+    730 "Rreth Mbi" 
+    731 "Ogonek" 
+    732 "e Vogël Tildë" 
+    733 "Dyshe Theks i Mprehtë" 
+    734 "Modifiko Shkronjë Rhotic Kapje" 
+    735 "Modifiko Shkronjë Kryq Theks" 
+    736 "Modifiko Shkronjë e Vogël Gamma" 
+    737 "Modifiko Shkronjë e Vogël L" 
+    738 "Modifiko Shkronjë e Vogël S" 
+    739 "Modifiko Shkronjë e Vogël X" 
+    740 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kundërt Glottal Stop" 
+    741 "Modifiko Shkronjë Shumë-Lart Tone Bar" 
+    742 "Modifiko Shkronjë Lart Tone Bar" 
+    743 "Modifiko Shkronjë Mesatar Tone Bar" 
+    744 "Modifiko Shkronjë Ulët Tone Bar" 
+    745 "Modifiko Shkronjë Shumë-Ulët Tone Bar" 
+    746 "Modifiko Shkronjë Yin Nisen Tone Shenjë" 
+    747 "Modifiko Shkronjë Yang Nisen Tone Shenjë" 
+    748 "Modifiko Shkronjë Shprehur" 
+    749 "Modifiko Shkronjë Pa-Ajrim" 
+    750 "Modifiko Shkronjë Dyshe Apostrof" 
+    751 "Modifiko Shkronjë Ulët Poshtë kokë-Shigjete" 
+    752 "Modifiko Shkronjë Ulët Lart kokë-Shigjete" 
+    753 "Modifiko Shkronjë Ulët Majtë kokë-Shigjete" 
+    754 "Modifiko Shkronjë Ulët Djathtë kokë-Shigjete" 
+    755 "Modifiko Shkronjë Ulët Rreth" 
+    756 "Modifiko Shkronjë Mesit Rëndë Theks" 
+    757 "Modifiko Shkronjë Mesit Dyshe Rëndë Theks" 
+    758 "Modifiko Shkronjë Mesit Dyshe Theks i Mprehtë" 
+    759 "Modifiko Shkronjë Ulët Tildë" 
+    760 "Modifiko Shkronjë Ngritur Dy Pika" 
+    761 "Modifiko Shkronjë Filloj Lart Tone" 
+    762 "Modifiko Shkronjë End Lart Tone" 
+    763 "Modifiko Shkronjë Filloj Ulët Tone" 
+    764 "Modifiko Shkronjë End Ulët Tone" 
+    765 "Modifiko Shkronjë Shelf" 
+    766 "Modifiko Shkronjë Hap Shelf" 
+    767 "Modifiko Shkronjë Ulët Majtë Shigjetë" 
+    768 "Kombinuar Rëndë Theks" 
+    769 "Kombinuar Theks i Mprehtë" 
+    770 "Kombinuar Theks-lakor Theks" 
+    771 "Kombinuar Tildë" 
+    772 "Kombinuar Macron" 
+    773 "Kombinuar Mbilinjë" 
+    774 "Kombinuar Breve" 
+    775 "Kombinuar Pikë Mbi" 
+    776 "Kombinuar Diaeresis" 
+    777 "Kombinuar Kapje Lart" 
+    778 "Kombinuar Rreth Mbi" 
+    779 "Kombinuar Dyshe Theks i Mprehtë" 
+    780 "Kombinuar Caron" 
+    781 "Kombinuar Vertikale Linjë Lart" 
+    782 "Kombinuar Dyshe Vertikale Linjë Lart" 
+    783 "Kombinuar Dyshe Rëndë Theks" 
+    784 "Kombinuar Candrabindu" 
+    785 "Kombinuar Kthyer Breve" 
+    786 "Kombinuar Kthyer Presje Lart" 
+    787 "Kombinuar Presje Lart" 
+    788 "Kombinuar Kundërt Presje Lart" 
+    789 "Kombinuar Presje Lart Djathtë" 
+    790 "Kombinuar Rëndë Theks Poshtë" 
+    791 "Kombinuar Theks i Mprehtë Poshtë" 
+    792 "Kombinuar Majtë Litar Poshtë" 
+    793 "Kombinuar Djathtë Litar Poshtë" 
+    794 "Kombinuar Majtë Kënd Lart" 
+    795 "Kombinuar Bri" 
+    796 "Kombinuar Majtë Gjysmë Rreth Poshtë" 
+    797 "Kombinuar Lart Litar Poshtë" 
+    798 "Kombinuar Poshtë Litar Poshtë" 
+    799 "Kombinuar Plus Shenjë Poshtë" 
+    800 "Kombinuar Minus Shenjë Poshtë" 
+    801 "Kombinuar Zbutur Kapje Poshtë" 
+    802 "Kombinuar Retroflex Kapje Poshtë" 
+    803 "Kombinuar Pikë Poshtë" 
+    804 "Kombinuar Diaeresis Poshtë" 
+    805 "Kombinuar Rreth Poshtë" 
+    806 "Kombinuar Presje Poshtë" 
+    807 "Kombinuar Cedilla" 
+    808 "Kombinuar Ogonek" 
+    809 "Kombinuar Vertikale Linjë Poshtë" 
+    810 "Kombinuar Urë Poshtë" 
+    811 "Kombinuar Kthyer Dyshe Hark Poshtë" 
+    812 "Kombinuar Caron Poshtë" 
+    813 "Kombinuar Theks-lakor Theks Poshtë" 
+    814 "Kombinuar Breve Poshtë" 
+    815 "Kombinuar Kthyer Breve Poshtë" 
+    816 "Kombinuar Tildë Poshtë" 
+    817 "Kombinuar Macron Poshtë" 
+    818 "Kombinuar Ulët Linjë" 
+    819 "Kombinuar Dyshe Ulët Linjë" 
+    820 "Kombinuar Tildë Mbulim" 
+    821 "Kombinuar Shkurtër Goditje Mbulim" 
+    822 "Kombinuar Gjatë Goditje Mbulim" 
+    823 "Kombinuar Shkurtër Solidus Mbulim" 
+    824 "Kombinuar Gjatë Solidus Mbulim" 
+    825 "Kombinuar Djathtë Gjysmë Rreth Poshtë" 
+    826 "Kombinuar Kthyer Urë Poshtë" 
+    827 "Kombinuar Katror Poshtë" 
+    828 "Kombinuar Pulëbardha Poshtë" 
+    829 "Kombinuar X Lart" 
+    830 "Kombinuar Vertikale Tildë" 
+    831 "Kombinuar Dyshe Mbilinjë" 
+    832 "Kombinuar Rëndë Tone Shenjë" 
+    833 "Kombinuar Mprehtë Tone Shenjë" 
+    834 "Kombinuar Greke Perispomeni" 
+    835 "Kombinuar Greke Koronis" 
+    836 "Kombinuar Greke Dialytika Tonos" 
+    837 "Kombinuar Greke Ypogegrammeni" 
+    838 "Kombinuar Urë Lart" 
+    839 "Kombinuar Barabartë Shenjë Poshtë" 
+    840 "Kombinuar Dyshe Vertikale Linjë Poshtë" 
+    841 "Kombinuar Majtë Kënd Poshtë" 
+    842 "Kombinuar Jo Tildë Lart" 
+    843 "Kombinuar Homothetic Lart" 
+    844 "Kombinuar Pothuajse e Barabartë Me Lart" 
+    845 "Kombinuar Majtas Djathtas Shigjetë Poshtë" 
+    846 "Kombinuar Përpjetë Shigjetë Poshtë" 
+    847 "Kombinuar Grapheme Joiner" 
+    848 "Kombinuar Djathtë Shigjetëhead Lart" 
+    849 "Kombinuar Majtë Gjysmë Rreth Mbi" 
+    850 "Kombinuar Fermata" 
+    851 "Kombinuar X Poshtë" 
+    852 "Kombinuar Majtë kokë-Shigjete Poshtë" 
+    853 "Kombinuar Djathtë kokë-Shigjete Poshtë" 
+    854 "Kombinuar Djathtë kokë-Shigjete dhe Lart kokë-Shigjete Poshtë" 
+    855 "Kombinuar Djathtë Gjysmë Rreth Mbi" 
+    856 "Kombinuar Pikë Mbi Djathtë" 
+    857 "Kombinuar Yllë Poshtë" 
+    858 "Kombinuar Dyshe Rreth Poshtë" 
+    859 "Kombinuar Zigzag Lart" 
+    860 "Kombinuar Dyshe Breve Poshtë" 
+    861 "Kombinuar Dyshe Breve" 
+    862 "Kombinuar Dyshe Macron" 
+    863 "Kombinuar Dyshe Macron Poshtë" 
+    864 "Kombinuar Dyshe Tildë" 
+    865 "Kombinuar Dyshe Kthyer Breve" 
+    866 "Kombinuar Dyshe Djathtas Shigjetë Poshtë" 
+    867 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine A" 
+    868 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine E" 
+    869 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine I" 
+    870 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine O" 
+    871 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine U" 
+    872 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine C" 
+    873 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine D" 
+    874 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine H" 
+    875 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine M" 
+    876 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine R" 
+    877 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine T" 
+    878 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine V" 
+    879 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine X" 
+    880 "Greke Shkronjë e Madhe Heta" 
+    881 "Greke Shkronjë e Vogël Heta" 
+    882 "Greke Shkronjë e Madhe Archaic Sampi" 
+    883 "Greke Shkronjë e Vogël Archaic Sampi" 
+    884 "Greke Numëror Shenjë" 
+    885 "Greke Më e'ulët Numërore Shenjë" 
+    886 "Greke Shkronjë e Madhe Pamphylian Digamma" 
+    887 "Greke Shkronjë e Vogël Pamphylian Digamma" 
+    890 "Greke Ypogegrammeni" 
+    891 "Greke e Vogël Kundërt Lunate Sigma Simbol" 
+    892 "Greke e Vogël Pika-Pika Lunate Sigma Simbol" 
+    893 "Greke e Vogël Kundërt Pika-Pika Lunate Sigma Simbol" 
+    894 "Greke Pyetje Shenjë" 
+    900 "Greke Tonos" 
+    901 "Greke Dialytika Tonos" 
+    902 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Tonos" 
+    903 "Greke Ano Teleia" 
+    904 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Tonos" 
+    905 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Tonos" 
+    906 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Tonos" 
+    908 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Tonos" 
+    910 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Tonos" 
+    911 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Tonos" 
+    912 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika dhe Tonos" 
+    913 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha" 
+    914 "Greke Shkronjë e Madhe Beta" 
+    915 "Greke Shkronjë e Madhe Gamma" 
+    916 "Greke Shkronjë e Madhe Delta" 
+    917 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon" 
+    918 "Greke Shkronjë e Madhe Zeta" 
+    919 "Greke Shkronjë e Madhe Eta" 
+    920 "Greke Shkronjë e Madhe Theta" 
+    921 "Greke Shkronjë e Madhe Iota" 
+    922 "Greke Shkronjë e Madhe Kappa" 
+    923 "Greke Shkronjë e Madhe Lamda" 
+    924 "Greke Shkronjë e Madhe Mu" 
+    925 "Greke Shkronjë e Madhe Nu" 
+    926 "Greke Shkronjë e Madhe Xi" 
+    927 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron" 
+    928 "Greke Shkronjë e Madhe Pi" 
+    929 "Greke Shkronjë e Madhe Rho" 
+    931 "Greke Shkronjë e Madhe Sigma" 
+    932 "Greke Shkronjë e Madhe Tau" 
+    933 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon" 
+    934 "Greke Shkronjë e Madhe Phi" 
+    935 "Greke Shkronjë e Madhe Chi" 
+    936 "Greke Shkronjë e Madhe Psi" 
+    937 "Greke Shkronjë e Madhe Omega" 
+    938 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Dialytika" 
+    939 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Dialytika" 
+    940 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Tonos" 
+    941 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Tonos" 
+    942 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Tonos" 
+    943 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Tonos" 
+    944 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika dhe Tonos" 
+    945 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha" 
+    946 "Greke Shkronjë e Vogël Beta" 
+    947 "Greke Shkronjë e Vogël Gamma" 
+    948 "Greke Shkronjë e Vogël Delta" 
+    949 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon" 
+    950 "Greke Shkronjë e Vogël Zeta" 
+    951 "Greke Shkronjë e Vogël Eta" 
+    952 "Greke Shkronjë e Vogël Theta" 
+    953 "Greke Shkronjë e Vogël Iota" 
+    954 "Greke Shkronjë e Vogël Kappa" 
+    955 "Greke Shkronjë e Vogël Lamda" 
+    956 "Greke Shkronjë e Vogël Mu" 
+    957 "Greke Shkronjë e Vogël Nu" 
+    958 "Greke Shkronjë e Vogël Xi" 
+    959 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron" 
+    960 "Greke Shkronjë e Vogël Pi" 
+    961 "Greke Shkronjë e Vogël Rho" 
+    962 "Greke Shkronjë e Vogël Përfundimtare Sigma" 
+    963 "Greke Shkronjë e Vogël Sigma" 
+    964 "Greke Shkronjë e Vogël Tau" 
+    965 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon" 
+    966 "Greke Shkronjë e Vogël Phi" 
+    967 "Greke Shkronjë e Vogël Chi" 
+    968 "Greke Shkronjë e Vogël Psi" 
+    969 "Greke Shkronjë e Vogël Omega" 
+    970 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika" 
+    971 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika" 
+    972 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Tonos" 
+    973 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Tonos" 
+    974 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Tonos" 
+    975 "Greke e Madhe Kai Simbol" 
+    976 "Greke Beta Simbol" 
+    977 "Greke Theta Simbol" 
+    978 "Greke Upsilon Me Kapje Simbol" 
+    979 "Greke Upsilon Me Mprehtë dhe Kapje Simbol" 
+    980 "Greke Upsilon Me Diaeresis dhe Kapje Simbol" 
+    981 "Greke Phi Simbol" 
+    982 "Greke Pi Simbol" 
+    983 "Greke Kai Simbol" 
+    984 "Greke Shkronjë Archaic Koppa" 
+    985 "Greke Shkronjë e Vogël Archaic Koppa" 
+    986 "Greke Shkronjë Stigma" 
+    987 "Greke Shkronjë e Vogël Stigma" 
+    988 "Greke Shkronjë Digamma" 
+    989 "Greke Shkronjë e Vogël Digamma" 
+    990 "Greke Shkronjë Koppa" 
+    991 "Greke Shkronjë e Vogël Koppa" 
+    992 "Greke Shkronjë Sampi" 
+    993 "Greke Shkronjë e Vogël Sampi" 
+    994 "Coptic Shkronjë e Madhe Shei" 
+    995 "Coptic Shkronjë e Vogël Shei" 
+    996 "Coptic Shkronjë e Madhe Fei" 
+    997 "Coptic Shkronjë e Vogël Fei" 
+    998 "Coptic Shkronjë e Madhe Khei" 
+    999 "Coptic Shkronjë e Vogël Khei" 
+    1000 "Coptic Shkronjë e Madhe Hori" 
+    1001 "Coptic Shkronjë e Vogël Hori" 
+    1002 "Coptic Shkronjë e Madhe Gangia" 
+    1003 "Coptic Shkronjë e Vogël Gangia" 
+    1004 "Coptic Shkronjë e Madhe Shima" 
+    1005 "Coptic Shkronjë e Vogël Shima" 
+    1006 "Coptic Shkronjë e Madhe Dei" 
+    1007 "Coptic Shkronjë e Vogël Dei" 
+    1008 "Greke Kappa Simbol" 
+    1009 "Greke Rho Simbol" 
+    1010 "Greke Lunate Sigma Simbol" 
+    1011 "Greke Shkronjë Yot" 
+    1012 "Greke e Madhe Theta Simbol" 
+    1013 "Greke Lunate Epsilon Simbol" 
+    1014 "Greke Kundërt Lunate Epsilon Simbol" 
+    1015 "Greke Shkronjë e Madhe Sho" 
+    1016 "Greke Shkronjë e Vogël Sho" 
+    1017 "Greke e Madhe Lunate Sigma Simbol" 
+    1018 "Greke Shkronjë e Madhe San" 
+    1019 "Greke Shkronjë e Vogël San" 
+    1020 "Greke Rho Me Goditje Simbol" 
+    1021 "Greke e Madhe Kundërt Lunate Sigma Simbol" 
+    1022 "Greke e Madhe Pika-Pika Lunate Sigma Simbol" 
+    1023 "Greke e Madhe Kundërt Pika-Pika Lunate Sigma Simbol" 
+    1024 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie Me Rëndë" 
+    1025 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Io" 
+    1026 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dje" 
+    1027 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Gje" 
+    1028 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ukrainase Ie" 
+    1029 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dze" 
+    1030 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Bjelloruse-Ukrainase I" 
+    1031 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yi" 
+    1032 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Je" 
+    1033 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Lje" 
+    1034 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Nje" 
+    1035 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Tshe" 
+    1036 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Kje" 
+    1037 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Rëndë" 
+    1038 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër U" 
+    1039 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dzhe" 
+    1040 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A" 
+    1041 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Be" 
+    1042 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ve" 
+    1043 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe" 
+    1044 "Cyrillic Shkronjë e Madhe De" 
+    1045 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie" 
+    1046 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe" 
+    1047 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze" 
+    1048 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I" 
+    1049 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër I" 
+    1050 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka" 
+    1051 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El" 
+    1052 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Em" 
+    1053 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En" 
+    1054 "Cyrillic Shkronjë e Madhe O" 
+    1055 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe" 
+    1056 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Er" 
+    1057 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Es" 
+    1058 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Te" 
+    1059 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U" 
+    1060 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ef" 
+    1061 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha" 
+    1062 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Tse" 
+    1063 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che" 
+    1064 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Sha" 
+    1065 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shcha" 
+    1066 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Fortë" 
+    1067 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yeru" 
+    1068 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Butë" 
+    1069 "Cyrillic Shkronjë e Madhe E" 
+    1070 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yu" 
+    1071 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ya" 
+    1072 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A" 
+    1073 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Be" 
+    1074 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ve" 
+    1075 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe" 
+    1076 "Cyrillic Shkronjë e Vogël De" 
+    1077 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie" 
+    1078 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe" 
+    1079 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze" 
+    1080 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I" 
+    1081 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër I" 
+    1082 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka" 
+    1083 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El" 
+    1084 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Em" 
+    1085 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En" 
+    1086 "Cyrillic Shkronjë e Vogël O" 
+    1087 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe" 
+    1088 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Er" 
+    1089 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Es" 
+    1090 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Te" 
+    1091 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U" 
+    1092 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ef" 
+    1093 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha" 
+    1094 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Tse" 
+    1095 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che" 
+    1096 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Sha" 
+    1097 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shcha" 
+    1098 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Hard Shenjë" 
+    1099 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yeru" 
+    1100 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Soft Shenjë" 
+    1101 "Cyrillic Shkronjë e Vogël E" 
+    1102 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yu" 
+    1103 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ya" 
+    1104 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie Me Rëndë" 
+    1105 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Io" 
+    1106 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dje" 
+    1107 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Gje" 
+    1108 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ukrainase Ie" 
+    1109 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dze" 
+    1110 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Bjelloruse-Ukrainase I" 
+    1111 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yi" 
+    1112 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Je" 
+    1113 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Lje" 
+    1114 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Nje" 
+    1115 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Tshe" 
+    1116 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Kje" 
+    1117 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Rëndë" 
+    1118 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër U" 
+    1119 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dzhe" 
+    1120 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Omega" 
+    1121 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Omega" 
+    1122 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yat" 
+    1123 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yat" 
+    1124 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified E" 
+    1125 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified E" 
+    1126 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pak Yus" 
+    1127 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pak Yus" 
+    1128 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified Pak Yus" 
+    1129 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified Pak Yus" 
+    1130 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Big Yus" 
+    1131 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Big Yus" 
+    1132 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified Big Yus" 
+    1133 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified Big Yus" 
+    1134 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ksi" 
+    1135 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ksi" 
+    1136 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Psi" 
+    1137 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Psi" 
+    1138 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Fita" 
+    1139 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Fita" 
+    1140 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Izhitsa" 
+    1141 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Izhitsa" 
+    1142 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Izhitsa Me Dyshe Rëndë Theks" 
+    1143 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Izhitsa Me Dyshe Rëndë Theks" 
+    1144 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Uk" 
+    1145 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Uk" 
+    1146 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Rreth Omega" 
+    1147 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Rreth Omega" 
+    1148 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Omega Me Titlo" 
+    1149 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Omega Me Titlo" 
+    1150 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ot" 
+    1151 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ot" 
+    1152 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Koppa" 
+    1153 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Koppa" 
+    1154 "Cyrillic Mijëra Shenjë" 
+    1155 "Kombinuar Cyrillic Titlo" 
+    1156 "Kombinuar Cyrillic Palatalization" 
+    1157 "Kombinuar Cyrillic Dasia Pneumata" 
+    1158 "Kombinuar Cyrillic Psili Pneumata" 
+    1159 "Kombinuar Cyrillic Pokrytie" 
+    1160 "Kombinuar Cyrillic Njëqind Mijës Shenjë" 
+    1161 "Kombinuar Cyrillic Miliona Shenjë" 
+    1162 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër I Me Bisht" 
+    1163 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër I Me Bisht" 
+    1164 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Gjysëm-Butë" 
+    1165 "Cyrillic Shkronjë e Vogël  Shenjë Gjysëm-Butë" 
+    1166 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Er Me Shenjë" 
+    1167 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Er Me Shenjë" 
+    1168 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Upturn" 
+    1169 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Upturn" 
+    1170 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Goditje" 
+    1171 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Goditje" 
+    1172 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Mesit Kapje" 
+    1173 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Mesit Kapje" 
+    1174 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Descender" 
+    1175 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Descender" 
+    1176 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze Me Descender" 
+    1177 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze Me Descender" 
+    1178 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Descender" 
+    1179 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Descender" 
+    1180 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Vertikale Goditje" 
+    1181 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Vertikale Goditje" 
+    1182 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Goditje" 
+    1183 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Goditje" 
+    1184 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Bashkir Ka" 
+    1185 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Bashkir Ka" 
+    1186 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Descender" 
+    1187 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Descender" 
+    1188 "Cyrillic e Madhe Lidhje En Ghe" 
+    1189 "Cyrillic e Vogël Lidhje En Ghe" 
+    1190 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe Me Mesit Kapje" 
+    1191 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe Me Mesit Kapje" 
+    1192 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Ha" 
+    1193 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Ha" 
+    1194 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Es Me Descender" 
+    1195 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Es Me Descender" 
+    1196 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Te Me Descender" 
+    1197 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Te Me Descender" 
+    1198 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Drejt U" 
+    1199 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Drejt U" 
+    1200 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Drejt U Me Goditje" 
+    1201 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Drejt U Me Goditje" 
+    1202 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Descender" 
+    1203 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Descender" 
+    1204 "Cyrillic e Madhe Lidhje Te Tse" 
+    1205 "Cyrillic e Vogël Lidhje Te Tse" 
+    1206 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Descender" 
+    1207 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Descender" 
+    1208 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Vertikale Goditje" 
+    1209 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Vertikale Goditje" 
+    1210 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shha" 
+    1211 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shha" 
+    1212 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Che" 
+    1213 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Che" 
+    1214 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Che Me Descender" 
+    1215 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Che Me Descender" 
+    1216 "Cyrillic Shkronjë Palochka" 
+    1217 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Breve" 
+    1218 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Breve" 
+    1219 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Kapje" 
+    1220 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Kapje" 
+    1221 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Bisht" 
+    1222 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Bisht" 
+    1223 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Kapje" 
+    1224 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Kapje" 
+    1225 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Bisht" 
+    1226 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Bisht" 
+    1227 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Khakassian Che" 
+    1228 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Khakassian Che" 
+    1229 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Em Me Bisht" 
+    1230 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Em Me Bisht" 
+    1231 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Palochka" 
+    1232 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A Me Breve" 
+    1233 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A Me Breve" 
+    1234 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A Me Diaeresis" 
+    1235 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A Me Diaeresis" 
+    1236 "Cyrillic e Madhe Lidhje A Ie" 
+    1237 "Cyrillic e Vogël Lidhje A Ie" 
+    1238 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie Me Breve" 
+    1239 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie Me Breve" 
+    1240 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Schwa" 
+    1241 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Schwa" 
+    1242 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Schwa Me Diaeresis" 
+    1243 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Schwa Me Diaeresis" 
+    1244 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Diaeresis" 
+    1245 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Diaeresis" 
+    1246 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze Me Diaeresis" 
+    1247 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze Me Diaeresis" 
+    1248 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Dze" 
+    1249 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Dze" 
+    1250 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Macron" 
+    1251 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Macron" 
+    1252 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Diaeresis" 
+    1253 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Diaeresis" 
+    1254 "Cyrillic Shkronjë e Madhe O Me Diaeresis" 
+    1255 "Cyrillic Shkronjë e Vogël O Me Diaeresis" 
+    1256 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Mbrojtur O" 
+    1257 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Mbrojtur O" 
+    1258 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Mbrojtur O Me Diaeresis" 
+    1259 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Mbrojtur O Me Diaeresis" 
+    1260 "Cyrillic Shkronjë e Madhe E Me Diaeresis" 
+    1261 "Cyrillic Shkronjë e Vogël E Me Diaeresis" 
+    1262 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Macron" 
+    1263 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Macron" 
+    1264 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Diaeresis" 
+    1265 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Diaeresis" 
+    1266 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Dyshe Mprehtë" 
+    1267 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Dyshe Mprehtë" 
+    1268 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Diaeresis" 
+    1269 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Diaeresis" 
+    1270 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Descender" 
+    1271 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Descender" 
+    1272 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yeru Me Diaeresis" 
+    1273 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yeru Me Diaeresis" 
+    1274 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Goditje dhe Kapje" 
+    1275 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Goditje dhe Kapje" 
+    1276 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Kapje" 
+    1277 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Kapje" 
+    1278 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Goditje" 
+    1279 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Goditje" 
+    1280 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi De" 
+    1281 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi De" 
+    1282 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Dje" 
+    1283 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Dje" 
+    1284 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Zje" 
+    1285 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Zje" 
+    1286 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Dzje" 
+    1287 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Dzje" 
+    1288 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Lje" 
+    1289 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Lje" 
+    1290 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Nje" 
+    1291 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Nje" 
+    1292 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Sje" 
+    1293 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Sje" 
+    1294 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Tje" 
+    1295 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Tje" 
+    1296 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Kundërt Ze" 
+    1297 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Kundërt Ze" 
+    1298 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Kapje" 
+    1299 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Kapje" 
+    1300 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Lha" 
+    1301 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Lha" 
+    1302 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Rha" 
+    1303 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Rha" 
+    1304 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yae" 
+    1305 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yae" 
+    1306 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Qa" 
+    1307 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Qa" 
+    1308 "Cyrillic Shkronjë e Madhe We" 
+    1309 "Cyrillic Shkronjë e Vogël We" 
+    1310 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Aleut Ka" 
+    1311 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Aleut Ka" 
+    1312 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Mesit Kapje" 
+    1313 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Mesit Kapje" 
+    1314 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Mesit Kapje" 
+    1315 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Mesit Kapje" 
+    1316 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe Me Descender" 
+    1317 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe Me Descender" 
+    1318 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shha Me Descender" 
+    1319 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shha Me Descender" 
+    1329 "Shkronjë e Madhe Armene Ayb" 
+    1330 "Shkronjë e Madhe Armene Ben" 
+    1331 "Shkronjë e Madhe Armene Gim" 
+    1332 "Shkronjë e Madhe Armene Da" 
+    1333 "Shkronjë e Madhe Armene Ech" 
+    1334 "Shkronjë e Madhe Armene Za" 
+    1335 "Shkronjë e Madhe Armene Eh" 
+    1336 "Shkronjë e Madhe Armene Et" 
+    1337 "Shkronjë e Madhe Armene To" 
+    1338 "Shkronjë e Madhe Armene Zhe" 
+    1339 "Shkronjë e Madhe Armene Ini" 
+    1340 "Shkronjë e Madhe Armene Liwn" 
+    1341 "Shkronjë e Madhe Armene Xeh" 
+    1342 "Shkronjë e Madhe Armene Ca" 
+    1343 "Shkronjë e Madhe Armene Ken" 
+    1344 "Shkronjë e Madhe Armene Ho" 
+    1345 "Shkronjë e Madhe Armene Ja" 
+    1346 "Shkronjë e Madhe Armene Ghad" 
+    1347 "Shkronjë e Madhe Armene Cheh" 
+    1348 "Shkronjë e Madhe Armene Men" 
+    1349 "Shkronjë e Madhe Armene Yi" 
+    1350 "Shkronjë e Madhe Armene Now" 
+    1351 "Shkronjë e Madhe Armene Sha" 
+    1352 "Shkronjë e Madhe Armene Vo" 
+    1353 "Shkronjë e Madhe Armene Cha" 
+    1354 "Shkronjë e Madhe Armene Peh" 
+    1355 "Shkronjë e Madhe Armene Jheh" 
+    1356 "Shkronjë e Madhe Armene Ra" 
+    1357 "Shkronjë e Madhe Armene Seh" 
+    1358 "Shkronjë e Madhe Armene Vew" 
+    1359 "Shkronjë e Madhe Armene Tiwn" 
+    1360 "Shkronjë e Madhe Armene Reh" 
+    1361 "Shkronjë e Madhe Armene Co" 
+    1362 "Shkronjë e Madhe Armene Yiwn" 
+    1363 "Shkronjë e Madhe Armene Piwr" 
+    1364 "Shkronjë e Madhe Armene Keh" 
+    1365 "Shkronjë e Madhe Armene Oh" 
+    1366 "Shkronjë e Madhe Armene Feh" 
+    1369 "Modifiko Letër Armene Majtas Gjysmë Rrethi" 
+    1370 "Apostrof Armen" 
+    1371 "Armene Theksim Shenjë" 
+    1372 "Armene Thirrje Shenjë" 
+    1373 "Armene Presje" 
+    1374 "Armene Pyetje Shenjë" 
+    1375 "Armene Shkurtim Shenjë" 
+    1377 "Shkronjë e Vogël Armene Ayb" 
+    1378 "Shkronjë e Vogël Armene Ben" 
+    1379 "Shkronjë e Vogël Armene Gim" 
+    1380 "Shkronjë e Vogël Armene Da" 
+    1381 "Shkronjë e Vogël Armene Ech" 
+    1382 "Shkronjë e Vogël Armene Za" 
+    1383 "Shkronjë e Vogël Armene Eh" 
+    1384 "Shkronjë e Vogël Armene Et" 
+    1385 "Shkronjë e Vogël Armene To" 
+    1386 "Shkronjë e Vogël Armene Zhe" 
+    1387 "Shkronjë e Vogël Armene Ini" 
+    1388 "Shkronjë e Vogël Armene Liwn" 
+    1389 "Shkronjë e Vogël Armene Xeh" 
+    1390 "Shkronjë e Vogël Armene Ca" 
+    1391 "Shkronjë e Vogël Armene Ken" 
+    1392 "Shkronjë e Vogël Armene Ho" 
+    1393 "Shkronjë e Vogël Armene Ja" 
+    1394 "Shkronjë e Vogël Armene Ghad" 
+    1395 "Shkronjë e Vogël Armene Cheh" 
+    1396 "Shkronjë e Vogël Armene Men" 
+    1397 "Shkronjë e Vogël Armene Yi" 
+    1398 "Shkronjë e Vogël Armene Now" 
+    1399 "Shkronjë e Vogël Armene Sha" 
+    1400 "Shkronjë e Vogël Armene Vo" 
+    1401 "Shkronjë e Vogël Armene Cha" 
+    1402 "Shkronjë e Vogël Armene Peh" 
+    1403 "Shkronjë e Vogël Armene Jheh" 
+    1404 "Shkronjë e Vogël Armene Ra" 
+    1405 "Shkronjë e Vogël Armene Seh" 
+    1406 "Shkronjë e Vogël Armene Vew" 
+    1407 "Shkronjë e Vogël Armene Tiwn" 
+    1408 "Shkronjë e Vogël Armene Reh" 
+    1409 "Shkronjë e Vogël Armene Co" 
+    1410 "Shkronjë e Vogël Armene Yiwn" 
+    1411 "Shkronjë e Vogël Armene Piwr" 
+    1412 "Shkronjë e Vogël Armene Keh" 
+    1413 "Shkronjë e Vogël Armene Oh" 
+    1414 "Shkronjë e Vogël Armene Feh" 
+    1415 "Armene e Vogël Lidhje Ech Yiwn" 
+    1417 "Armene Pikë" 
+    1418 "Armene Hyphen" 
+    1423 "Armene Dram Shenjë" 
+    1425 "Theks Hebre Etnahta" 
+    1426 "Theks Hebre Segol" 
+    1427 "Theks Hebre Shalshelet" 
+    1428 "Theks Hebre Zaqef Qatan" 
+    1429 "Theks Hebre Zaqef Gadol" 
+    1430 "Theks Hebre Tipeha" 
+    1431 "Theks Hebre Revia" 
+    1432 "Theks Hebre Zarqa" 
+    1433 "Theks Hebre Pashta" 
+    1434 "Theks Hebre Yetiv" 
+    1435 "Theks Hebre Tevir" 
+    1436 "Theks Hebre Geresh" 
+    1437 "Theks Hebre Geresh Muqdam" 
+    1438 "Theks Hebre Gershayim" 
+    1439 "Theks Hebre Qarney Para" 
+    1440 "Theks Hebre Telisha Gedola" 
+    1441 "Theks Hebre Pazer" 
+    1442 "Theks Hebre Atnah Hafukh" 
+    1443 "Theks Hebre Munah" 
+    1444 "Theks Hebre Mahapakh" 
+    1445 "Theks Hebre Merkha" 
+    1446 "Theks Hebre Merkha Kefula" 
+    1447 "Theks Hebre Darga" 
+    1448 "Theks Hebre Qadma" 
+    1449 "Theks Hebre Telisha Qetana" 
+    1450 "Theks Hebre Yerah Ben Yomo" 
+    1451 "Theks Hebre Ole" 
+    1452 "Theks Hebre Iluy" 
+    1453 "Theks Hebre Dehi" 
+    1454 "Theks Hebre Zinor" 
+    1455 "Hebre Shenjë Masora Rreth" 
+    1456 "Hebre Pikë Sheva" 
+    1457 "Hebre Pikë Hataf Segol" 
+    1458 "Hebre Pikë Hataf Patah" 
+    1459 "Hebre Pikë Hataf Qamats" 
+    1460 "Hebre Pikë Hiriq" 
+    1461 "Hebre Pikë Tsere" 
+    1462 "Hebre Pikë Segol" 
+    1463 "Hebre Pikë Patah" 
+    1464 "Hebre Pikë Qamats" 
+    1465 "Hebre Pikë Holam" 
+    1466 "Hebre Pikë Holam Haser Për Vav" 
+    1467 "Hebre Pikë Qubuts" 
+    1468 "Hebre Pikë Dagesh ose Mapiq" 
+    1469 "Hebre Pikë Meteg" 
+    1470 "Hebre Pikësim Maqaf" 
+    1471 "Hebre Pikë Rafe" 
+    1472 "Hebre Pikësim Paseq" 
+    1473 "Hebre Pikë Shin Pikë" 
+    1474 "Hebre Pikë Sin Pikë" 
+    1475 "Hebre Pikësim Sof Pasuq" 
+    1476 "Hebre Shenjë Sipërm Pikë" 
+    1477 "Hebre Shenjë Më i'ulët Pikë" 
+    1478 "Hebre Pikësim Nun Hafukha" 
+    1479 "Hebre Pikë Qamats Qatan" 
+    1488 "Hebre Letër Alef" 
+    1489 "Hebre Letër Bet" 
+    1490 "Hebre Letër Gimel" 
+    1491 "Hebre Letër Dalet" 
+    1492 "Hebre Letër He" 
+    1493 "Hebre Letër Vav" 
+    1494 "Hebre Letër Zayin" 
+    1495 "Hebre Letër Het" 
+    1496 "Hebre Letër Tet" 
+    1497 "Hebre Letër Yod" 
+    1498 "Hebre Letër Përfundimtare Kaf" 
+    1499 "Hebre Letër Kaf" 
+    1500 "Hebre Letër Lamed" 
+    1501 "Hebre Letër Përfundimtare Mem" 
+    1502 "Hebre Letër Mem" 
+    1503 "Hebre Letër Përfundimtare Nun" 
+    1504 "Hebre Letër Nun" 
+    1505 "Hebre Letër Samekh" 
+    1506 "Hebre Letër Ayin" 
+    1507 "Hebre Letër Përfundimtare Pe" 
+    1508 "Hebre Letër Pe" 
+    1509 "Hebre Letër Përfundimtare Tsadi" 
+    1510 "Hebre Letër Tsadi" 
+    1511 "Hebre Letër Qof" 
+    1512 "Hebre Letër Resh" 
+    1513 "Hebre Letër Shin" 
+    1514 "Hebre Letër Tav" 
+    1520 "Hebre Lidhje Yiddish Dyshe Vav" 
+    1521 "Hebre Lidhje Yiddish Vav Yod" 
+    1522 "Hebre Lidhje Yiddish Dyshe Yod" 
+    1523 "Hebre Pikësim Geresh" 
+    1524 "Hebre Pikësim Gershayim" 
+    1536 "Arabe Numër Shenjë" 
+    1537 "Arabe Shenjë Sanah" 
+    1538 "Arabe Nën-Shënim Shënues" 
+    1539 "Arabe Shenjë Safha" 
+    1540 "Arabe Shenjë Samvat" 
+    1542 "Arabe-Indic Cube Root" 
+    1543 "Arabe-Indic Katërt Root" 
+    1544 "Arabe Ray" 
+    1545 "Arabe-Indic Për Mille Shenjë" 
+    1546 "Arabe-Indic Për Dhjetë Mijë Shenjë" 
+    1547 "Afgane Shenjë" 
+    1548 "Arabe Presje" 
+    1549 "Arabe Date Ndarës" 
+    1550 "Arabe Vargu poetik Shenjë" 
+    1551 "Arabe Shenjë Misra" 
+    1552 "Arabe Shenjë Sallallahou Alayhe Wassallam" 
+    1553 "Arabe Shenjë Alayhe Assallam" 
+    1554 "Arabe Shenjë Rahmatullah Alayhe" 
+    1555 "Arabe Shenjë Radi Allahou Anhu" 
+    1556 "Arabe Shenjë Takhallus" 
+    1557 "Arabe e Vogël Lart Tah" 
+    1558 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Alef Me Lam Me Yeh" 
+    1559 "Arabe e Vogël Lart Zain" 
+    1560 "Arabe e Vogël Fatha" 
+    1561 "Arabe e Vogël Damma" 
+    1562 "Arabe e Vogël Kasra" 
+    1563 "Arabe Pikëpresje" 
+    1566 "Arabe Trefish Pikë Pikësim Shenjë" 
+    1567 "Arabe Pyetje Shenjë" 
+    1568 "Arabe Shkronjë Kashmiri Yeh" 
+    1569 "Arabe Shkronjë Hamza" 
+    1570 "Arabe Shkronjë Alef Me Madda Lart" 
+    1571 "Arabe Shkronjë Alef Me Hamza Lart" 
+    1572 "Arabe Shkronjë Waw Me Hamza Lart" 
+    1573 "Arabe Shkronjë Alef Me Hamza Poshtë" 
+    1574 "Arabe Shkronjë Yeh Me Hamza Lart" 
+    1575 "Arabe Shkronjë Alef" 
+    1576 "Arabe Shkronjë Beh" 
+    1577 "Arabe Shkronjë Teh Marbuta" 
+    1578 "Arabe Shkronjë Teh" 
+    1579 "Arabe Shkronjë Theh" 
+    1580 "Arabe Shkronjë Jeem" 
+    1581 "Arabe Shkronjë Hah" 
+    1582 "Arabe Shkronjë Khah" 
+    1583 "Arabe Shkronjë Dal" 
+    1584 "Arabe Shkronjë Thal" 
+    1585 "Arabe Shkronjë Reh" 
+    1586 "Arabe Shkronjë Zain" 
+    1587 "Arabe Shkronjë Parë" 
+    1588 "Arabe Shkronjë Sheen" 
+    1589 "Arabe Shkronjë Sad" 
+    1590 "Arabe Shkronjë Dad" 
+    1591 "Arabe Shkronjë Tah" 
+    1592 "Arabe Shkronjë Zah" 
+    1593 "Arabe Shkronjë Ain" 
+    1594 "Arabe Shkronjë Ghain" 
+    1595 "Arabe Shkronjë Keheh Me Dy Pikë Lart" 
+    1596 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Poshtë" 
+    1597 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Kthyer V" 
+    1598 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Dy Pikë Lart" 
+    1599 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Tre Pikë Lart" 
+    1600 "Arabe Tatweel" 
+    1601 "Arabe Shkronjë Feh" 
+    1602 "Arabe Shkronjë Qaf" 
+    1603 "Arabe Shkronjë Kaf" 
+    1604 "Arabe Shkronjë Lam" 
+    1605 "Arabe Shkronjë Meem" 
+    1606 "Arabe Shkronjë Noon" 
+    1607 "Arabe Shkronjë Heh" 
+    1608 "Arabe Shkronjë Waw" 
+    1609 "Arabe Shkronjë Alef Maksura" 
+    1610 "Arabe Shkronjë Yeh" 
+    1611 "Arabe Fathatan" 
+    1612 "Arabe Dammatan" 
+    1613 "Arabe Kasratan" 
+    1614 "Arabe Fatha" 
+    1615 "Arabe Damma" 
+    1616 "Arabe Kasra" 
+    1617 "Arabe Shadda" 
+    1618 "Arabe Sukun" 
+    1619 "Arabe Maddah Lart" 
+    1620 "Arabe Hamza Lart" 
+    1621 "Arabe Hamza Poshtë" 
+    1622 "Arabe Nënshkrim Alef" 
+    1623 "Arabe Kthyer Damma" 
+    1624 "Arabe Shenjë Noon Ghunna" 
+    1625 "Arabe Zwarakay" 
+    1626 "Arabe Zanore Shenjë e Vogël V Lart" 
+    1627 "Arabe Zanore Shenjë Kthyer e Vogël V Lart" 
+    1628 "Arabe Zanore Shenjë Pikë Poshtë" 
+    1629 "Arabe Kundërt Damma" 
+    1630 "Arabe Fatha Me Dy Pikë" 
+    1631 "Arabe Wavy Hamza Poshtë" 
+    1632 "Arabe-Indic Shifër Zero" 
+    1633 "Arabe-Indic Shifër Një" 
+    1634 "Arabe-Indic Shifër Dy" 
+    1635 "Arabe-Indic Shifër Tre" 
+    1636 "Arabe-Indic Shifër Katër" 
+    1637 "Arabe-Indic Shifër Pesë" 
+    1638 "Arabe-Indic Shifër Gjashtë" 
+    1639 "Arabe-Indic Shifër Shtatë" 
+    1640 "Arabe-Indic Shifër Tetë" 
+    1641 "Arabe-Indic Shifër Nëntë" 
+    1642 "Arabe përqindje Shenjë" 
+    1643 "Arabe Decimal Ndarës" 
+    1644 "Arabe Mijëra Ndarës" 
+    1645 "Arabe Yll Spikatur Pesë" 
+    1646 "Arabe Shkronjë Pa-Pika Beh" 
+    1647 "Arabe Shkronjë Pa-Pika Qaf" 
+    1648 "Arabe Shkronjë Indeks i Sipërm Alef" 
+    1649 "Arabe Shkronjë Alef Wasla" 
+    1650 "Arabe Shkronjë Alef Me Wavy Hamza Lart" 
+    1651 "Arabe Shkronjë Alef Me Wavy Hamza Poshtë" 
+    1652 "Arabe Shkronjë Lart Hamza" 
+    1653 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Alef" 
+    1654 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Waw" 
+    1655 "Arabe Shkronjë U Me Hamza Lart" 
+    1656 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Yeh" 
+    1657 "Arabe Shkronjë Tteh" 
+    1658 "Arabe Shkronjë Tteheh" 
+    1659 "Arabe Shkronjë Beeh" 
+    1660 "Arabe Shkronjë Teh Me Rreth" 
+    1661 "Arabe Shkronjë Teh Me Tre Pikë Lart Teposhtë" 
+    1662 "Arabe Shkronjë Peh" 
+    1663 "Arabe Shkronjë Teheh" 
+    1664 "Arabe Shkronjë Beheh" 
+    1665 "Arabe Shkronjë Hah Me Hamza Lart" 
+    1666 "Arabe Shkronjë Hah Me Dy Pikë Vertikale Lart" 
+    1667 "Arabe Shkronjë Nyeh" 
+    1668 "Arabe Shkronjë Dyeh" 
+    1669 "Arabe Shkronjë Hah Me Tre Pikë Lart" 
+    1670 "Arabe Shkronjë Tcheh" 
+    1671 "Arabe Shkronjë Tcheheh" 
+    1672 "Arabe Shkronjë Ddal" 
+    1673 "Arabe Shkronjë Dal Me Rreth" 
+    1674 "Arabe Shkronjë Dal Me Pikë Poshtë" 
+    1675 "Arabe Shkronjë Dal Me Pikë Poshtë dhe e Vogël Tah" 
+    1676 "Arabe Shkronjë Dahal" 
+    1677 "Arabe Shkronjë Ddahal" 
+    1678 "Arabe Shkronjë Dul" 
+    1679 "Arabe Shkronjë Dal Me Tre Pikë Lart Teposhtë" 
+    1680 "Arabe Shkronjë Dal Me Katër Pikë Lart" 
+    1681 "Arabe Shkronjë Rreh" 
+    1682 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël V" 
+    1683 "Arabe Shkronjë Reh Me Rreth" 
+    1684 "Arabe Shkronjë Reh Me Pikë Poshtë" 
+    1685 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël V Poshtë" 
+    1686 "Arabe Shkronjë Reh Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi" 
+    1687 "Arabe Shkronjë Reh Me Dy Pikë Lart" 
+    1688 "Arabe Shkronjë Jeh" 
+    1689 "Arabe Shkronjë Reh Me Katër Pikë Lart" 
+    1690 "Arabe Shkronjë Parë Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi" 
+    1691 "Arabe Shkronjë Parë Me Tre Pikë Poshtë" 
+    1692 "Arabe Shkronjë Parë Me Tre Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart" 
+    1693 "Arabe Shkronjë Sad Me Dy Pikë Poshtë" 
+    1694 "Arabe Shkronjë Sad Me Tre Pikë Lart" 
+    1695 "Arabe Shkronjë Tah Me Tre Pikë Lart" 
+    1696 "Arabe Shkronjë Ain Me Tre Pikë Lart" 
+    1697 "Arabe Shkronjë Dotless Feh" 
+    1698 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Lëvizur Poshtë" 
+    1699 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Poshtë" 
+    1700 "Arabe Shkronjë Veh" 
+    1701 "Arabe Shkronjë Feh Me Tre Pikë Poshtë" 
+    1702 "Arabe Shkronjë Peheh" 
+    1703 "Arabe Shkronjë Qaf Me Pikë Mbi" 
+    1704 "Arabe Shkronjë Qaf Me Tre Pikë Lart" 
+    1705 "Arabe Shkronjë Keheh" 
+    1706 "Arabe Shkronjë Swash Kaf" 
+    1707 "Arabe Shkronjë Kaf Me Rreth" 
+    1708 "Arabe Shkronjë Kaf Me Pikë Mbi" 
+    1709 "Arabe Shkronjë Ng" 
+    1710 "Arabe Shkronjë Kaf Me Tre Pikë Poshtë" 
+    1711 "Arabe Shkronjë Gaf" 
+    1712 "Arabe Shkronjë Gaf Me Rreth" 
+    1713 "Arabe Shkronjë Ngoeh" 
+    1714 "Arabe Shkronjë Gaf Me Dy Pikë Poshtë" 
+    1715 "Arabe Shkronjë Gueh" 
+    1716 "Arabe Shkronjë Gaf Me Tre Pikë Lart" 
+    1717 "Arabe Shkronjë Lam Me e Vogël V" 
+    1718 "Arabe Shkronjë Lam Me Pikë Mbi" 
+    1719 "Arabe Shkronjë Lam Me Tre Pikë Lart" 
+    1720 "Arabe Shkronjë Lam Me Tre Pikë Poshtë" 
+    1721 "Arabe Shkronjë Noon Me Pikë Poshtë" 
+    1722 "Arabe Shkronjë Noon Ghunna" 
+    1723 "Arabe Shkronjë Rnoon" 
+    1724 "Arabe Shkronjë Noon Me Rreth" 
+    1725 "Arabe Shkronjë Noon Me Tre Pikë Lart" 
+    1726 "Arabe Shkronjë Heh Doachashmee" 
+    1727 "Arabe Shkronjë Tcheh Me Pikë Mbi" 
+    1728 "Arabe Shkronjë Heh Me Yeh Lart" 
+    1729 "Arabe Shkronjë Heh Goal" 
+    1730 "Arabe Shkronjë Heh Goal Me Hamza Lart" 
+    1731 "Arabe Shkronjë Teh Marbuta Goal" 
+    1732 "Arabe Shkronjë Waw Me Rreth" 
+    1733 "Arabe Shkronjë Kirghiz Oe" 
+    1734 "Arabe Shkronjë Oe" 
+    1735 "Arabe Shkronjë U" 
+    1736 "Arabe Shkronjë Yu" 
+    1737 "Arabe Shkronjë Kirghiz Yu" 
+    1738 "Arabe Shkronjë Waw Me Dy Pikë Lart" 
+    1739 "Arabe Shkronjë Ve" 
+    1740 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh" 
+    1741 "Arabe Shkronjë Yeh Me Bisht" 
+    1742 "Arabe Shkronjë Yeh Me e Vogël V" 
+    1743 "Arabe Shkronjë Waw Me Pikë Mbi" 
+    1744 "Arabe Shkronjë E" 
+    1745 "Arabe Shkronjë Yeh Me Tre Pikë Poshtë" 
+    1746 "Arabe Shkronjë Yeh Barree" 
+    1747 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Hamza Lart" 
+    1748 "Arabe Pikë" 
+    1749 "Arabe Shkronjë Ae" 
+    1750 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Sad Me Lam Me Alef Maksura" 
+    1751 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Qaf Me Lam Me Alef Maksura" 
+    1752 "Arabe e Vogël Lart Meem Fillestar Formë" 
+    1753 "Arabe e Vogël Lart Lam Alef" 
+    1754 "Arabe e Vogël Lart Jeem" 
+    1755 "Arabe e Vogël Lart Tre Pikë" 
+    1756 "Arabe e Vogël Lart Parë" 
+    1757 "Arabe Mbarimi I Ayah" 
+    1758 "Arabe Start Of Rub El Hizb" 
+    1759 "Arabe e Vogël Lart Rrethore Zero" 
+    1760 "Arabe e Vogël Lart Drejtkëndëshe Drejtë Zero" 
+    1761 "Arabe e Vogël Lart Pa-Pika Kokë e Khah" 
+    1762 "Arabe e Vogël Lart Meem Izoluar Formë" 
+    1763 "Arabe e Vogël Ulët Parë" 
+    1764 "Arabe e Vogël Lart Madda" 
+    1765 "Arabe e Vogël Waw" 
+    1766 "Arabe e Vogël Yeh" 
+    1767 "Arabe e Vogël Lart Yeh" 
+    1768 "Arabe e Vogël Lart Noon" 
+    1769 "Arabe Vendi i Sajdah" 
+    1770 "Arabe Qendër Bosh e Ulët Ndaluar" 
+    1771 "Arabe Qendër Bosh e Lart Ndaluar" 
+    1772 "Arabe Rrethore Lart Nadluar Me Qendër Mbushur" 
+    1773 "Arabe e Vogël Ulët Meem" 
+    1774 "Arabe Shkronjë Dal Me Kthyer V" 
+    1775 "Arabe Shkronjë Reh Me Kthyer V" 
+    1776 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Zero" 
+    1777 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Një" 
+    1778 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy" 
+    1779 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre" 
+    1780 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër" 
+    1781 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Pesë" 
+    1782 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Gjashtë" 
+    1783 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Shtatë" 
+    1784 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tetë" 
+    1785 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Nëntë" 
+    1786 "Arabe Shkronjë Sheen Me Pikë Poshtë" 
+    1787 "Arabe Shkronjë Dad Me Pikë Poshtë" 
+    1788 "Arabe Shkronjë Ghain Me Pikë Poshtë" 
+    1789 "Arabe Shenjë Sindhi Ampersand" 
+    1790 "Arabe Shenjë Sindhi Postposition Men" 
+    1791 "Arabe Shkronjë Heh Me Kthyer V" 
+    1792 "Siriane Mbarimi I Paragraph" 
+    1793 "Siriane mbi-linjë Pikë" 
+    1794 "Siriane mbi-linjë Pikë" 
+    1795 "Siriane mbi-linjë Dy Pika" 
+    1796 "Siriane mbi-linjë Dy Pika" 
+    1797 "Siriane Horizontal Dy Pika" 
+    1798 "Siriane Dy Pika Skewed Majtë" 
+    1799 "Siriane Dy Pika Skewed Djathtë" 
+    1800 "Siriane mbi-linjë Dy Pika Skewed Majtë" 
+    1801 "Siriane mbi-linjë Dy Pika Skewed Djathtë" 
+    1802 "Siriane Tkurrje" 
+    1803 "Siriane Harklean Obelus" 
+    1804 "Siriane Harklean Metobelus" 
+    1805 "Siriane Harklean Asteriscus" 
+    1807 "Siriane Shkurtim Shenjë" 
+    1808 "Siriane Shkronjë Alaph" 
+    1809 "Siriane Shkronjë Indeks i Sipërm Alaph" 
+    1810 "Siriane Shkronjë Beth" 
+    1811 "Siriane Shkronjë Gamal" 
+    1812 "Siriane Shkronjë Gamal Garshuni" 
+    1813 "Siriane Shkronjë Dalath" 
+    1814 "Siriane Shkronjë Dotless Dalath Rish" 
+    1815 "Siriane Shkronjë He" 
+    1816 "Siriane Shkronjë Waw" 
+    1817 "Siriane Shkronjë Zain" 
+    1818 "Siriane Shkronjë Heth" 
+    1819 "Siriane Shkronjë Teth" 
+    1820 "Siriane Shkronjë Teth Garshuni" 
+    1821 "Siriane Shkronjë Yudh" 
+    1822 "Siriane Shkronjë Yudh He" 
+    1823 "Siriane Shkronjë Kaph" 
+    1824 "Siriane Shkronjë Lamadh" 
+    1825 "Siriane Shkronjë Mim" 
+    1826 "Siriane Shkronjë Nun" 
+    1827 "Siriane Shkronjë Semkath" 
+    1828 "Siriane Shkronjë Përfundimtare Semkath" 
+    1829 "Siriane Shkronjë E" 
+    1830 "Siriane Shkronjë Pe" 
+    1831 "Siriane Shkronjë Kundërt Pe" 
+    1832 "Siriane Shkronjë Sadhe" 
+    1833 "Siriane Shkronjë Qaph" 
+    1834 "Siriane Shkronjë Rish" 
+    1835 "Siriane Shkronjë Shin" 
+    1836 "Siriane Shkronjë Taw" 
+    1837 "Siriane Shkronjë Persian Bheth" 
+    1838 "Siriane Shkronjë Persian Ghamal" 
+    1839 "Siriane Shkronjë Persian Dhalath" 
+    1840 "Siriane Pthaha Lart" 
+    1841 "Siriane Pthaha Poshtë" 
+    1842 "Siriane Pthaha Pika-Pika" 
+    1843 "Siriane Zqapha Lart" 
+    1844 "Siriane Zqapha Poshtë" 
+    1845 "Siriane Zqapha Pika-Pika" 
+    1846 "Siriane Rbasa Lart" 
+    1847 "Siriane Rbasa Poshtë" 
+    1848 "Siriane Pika-Pika Zlama Horizontal" 
+    1849 "Siriane Pika-Pika Zlama Angular" 
+    1850 "Siriane Hbasa Lart" 
+    1851 "Siriane Hbasa Poshtë" 
+    1852 "Siriane Hbasa-Esasa Pika-Pika" 
+    1853 "Siriane Esasa Lart" 
+    1854 "Siriane Esasa Poshtë" 
+    1855 "Siriane Rwaha" 
+    1856 "Siriane Feminine Dot" 
+    1857 "Siriane Qushshaya" 
+    1858 "Siriane Rukkakha" 
+    1859 "Siriane Dy Vertikale Pikë Lart" 
+    1860 "Siriane Dy Vertikale Pikë Poshtë" 
+    1861 "Siriane Tre Pikë Lart" 
+    1862 "Siriane Tre Pikë Poshtë" 
+    1863 "Siriane Pjerrët Linjë Lart" 
+    1864 "Siriane Pjerrët Linjë Poshtë" 
+    1865 "Siriane Muzikë" 
+    1866 "Siriane Barrekh" 
+    1869 "Siriane Shkronjë Sogdian Zhain" 
+    1870 "Siriane Shkronjë Sogdian Khaph" 
+    1871 "Siriane Shkronjë Sogdian Fe" 
+    1872 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Horizontale Poshtë" 
+    1873 "Arabe Shkronjë Beh Me Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart" 
+    1874 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë" 
+    1875 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë dhe Dy Pikë Lart" 
+    1876 "Arabe Shkronjë Beh Me Dy Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi" 
+    1877 "Arabe Shkronjë Beh Me Kthyer e Vogël V Poshtë" 
+    1878 "Arabe Shkronjë Beh Me e Vogël V" 
+    1879 "Arabe Shkronjë Hah Me Dy Pikë Lart" 
+    1880 "Arabe Shkronjë Hah Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë" 
+    1881 "Arabe Shkronjë Dal Me Dy Pikë Vertikale Poshtë dhe e Vogël Tah" 
+    1882 "Arabe Shkronjë Dal Me Kthyer e Vogël V Poshtë" 
+    1883 "Arabe Shkronjë Reh Me Goditje" 
+    1884 "Arabe Shkronjë Parë Me Katër Pikë Lart" 
+    1885 "Arabe Shkronjë Ain Me Dy Pikë Lart" 
+    1886 "Arabe Shkronjë Ain Me Tre Pikë Treguese Teposhtë Lart" 
+    1887 "Arabe Shkronjë Ain Me Dy Pikë Vertikale Lart" 
+    1888 "Arabe Shkronjë Feh Me Dy Pikë Poshtë" 
+    1889 "Arabe Shkronjë Feh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë" 
+    1890 "Arabe Shkronjë Keheh Me Pikë Mbi" 
+    1891 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Lart" 
+    1892 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë" 
+    1893 "Arabe Shkronjë Meem Me Pikë Mbi" 
+    1894 "Arabe Shkronjë Meem Me Pikë Poshtë" 
+    1895 "Arabe Shkronjë Noon Me Dy Pikë Poshtë" 
+    1896 "Arabe Shkronjë Noon Me e Vogël Tah" 
+    1897 "Arabe Shkronjë Noon Me e Vogël V" 
+    1898 "Arabe Shkronjë Lam Me Bar" 
+    1899 "Arabe Shkronjë Reh Me Dy Pikë Vertikale Lart" 
+    1900 "Arabe Shkronjë Reh Me Hamza Lart" 
+    1901 "Arabe Shkronjë Parë Me Dy Pikë Vertikale Lart" 
+    1902 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah Poshtë" 
+    1903 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë" 
+    1904 "Arabe Shkronjë Parë Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë" 
+    1905 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë" 
+    1906 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah Lart" 
+    1907 "Arabe Shkronjë Alef Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart" 
+    1908 "Arabe Shkronjë Alef Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart" 
+    1909 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart" 
+    1910 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart" 
+    1911 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Poshtë" 
+    1912 "Arabe Shkronjë Waw Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart" 
+    1913 "Arabe Shkronjë Waw Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart" 
+    1914 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart" 
+    1915 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart" 
+    1916 "Arabe Shkronjë Hah Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Poshtë" 
+    1917 "Arabe Shkronjë Parë Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Lart" 
+    1918 "Arabe Shkronjë Parë Me Kthyer V" 
+    1919 "Arabe Shkronjë Kaf Me Dy Pikë Lart" 
+    1920 "Thaana Shkronjë Haa" 
+    1921 "Thaana Shkronjë Shaviyani" 
+    1922 "Thaana Shkronjë Noonu" 
+    1923 "Thaana Shkronjë Raa" 
+    1924 "Thaana Shkronjë Baa" 
+    1925 "Thaana Shkronjë Lhaviyani" 
+    1926 "Thaana Shkronjë Kaafu" 
+    1927 "Thaana Shkronjë Alifu" 
+    1928 "Thaana Shkronjë Vaavu" 
+    1929 "Thaana Shkronjë Meemu" 
+    1930 "Thaana Shkronjë Faafu" 
+    1931 "Thaana Shkronjë Dhaalu" 
+    1932 "Thaana Shkronjë Thaa" 
+    1933 "Thaana Shkronjë Laamu" 
+    1934 "Thaana Shkronjë Gaafu" 
+    1935 "Thaana Shkronjë Gnaviyani" 
+    1936 "Thaana Shkronjë Seenu" 
+    1937 "Thaana Shkronjë Daviyani" 
+    1938 "Thaana Shkronjë Zaviyani" 
+    1939 "Thaana Shkronjë Taviyani" 
+    1940 "Thaana Shkronjë Yaa" 
+    1941 "Thaana Shkronjë Paviyani" 
+    1942 "Thaana Shkronjë Javiyani" 
+    1943 "Thaana Shkronjë Chaviyani" 
+    1944 "Thaana Shkronjë Ttaa" 
+    1945 "Thaana Shkronjë Hhaa" 
+    1946 "Thaana Shkronjë Khaa" 
+    1947 "Thaana Shkronjë Thaalu" 
+    1948 "Thaana Shkronjë Zaa" 
+    1949 "Thaana Shkronjë Sheenu" 
+    1950 "Thaana Shkronjë Saadhu" 
+    1951 "Thaana Shkronjë Daadhu" 
+    1952 "Thaana Shkronjë To" 
+    1953 "Thaana Shkronjë Zo" 
+    1954 "Thaana Shkronjë Ainu" 
+    1955 "Thaana Shkronjë Ghainu" 
+    1956 "Thaana Shkronjë Qaafu" 
+    1957 "Thaana Shkronjë Waavu" 
+    1958 "Thaana Abafili" 
+    1959 "Thaana Aabaafili" 
+    1960 "Thaana Ibifili" 
+    1961 "Thaana Eebeefili" 
+    1962 "Thaana Ubufili" 
+    1963 "Thaana Ooboofili" 
+    1964 "Thaana Ebefili" 
+    1965 "Thaana Eybeyfili" 
+    1966 "Thaana Obofili" 
+    1967 "Thaana Oaboafili" 
+    1968 "Thaana Sukun" 
+    1969 "Thaana Shkronjë Naa" 
+    1984 "Nko Shifër Zero" 
+    1985 "Nko Shifër Një" 
+    1986 "Nko Shifër Dy" 
+    1987 "Nko Shifër Tre" 
+    1988 "Nko Shifër Katër" 
+    1989 "Nko Shifër Pesë" 
+    1990 "Nko Shifër Gjashtë" 
+    1991 "Nko Shifër Shtatë" 
+    1992 "Nko Shifër Tetë" 
+    1993 "Nko Shifër Nëntë" 
+    1994 "Nko Shkronjë A" 
+    1995 "Nko Shkronjë Ee" 
+    1996 "Nko Shkronjë I" 
+    1997 "Nko Shkronjë E" 
+    1998 "Nko Shkronjë U" 
+    1999 "Nko Shkronjë Oo" 
+    2000 "Nko Shkronjë O" 
+    2001 "Nko Shkronjë Dagbasinna" 
+    2002 "Nko Shkronjë N" 
+    2003 "Nko Shkronjë Ba" 
+    2004 "Nko Shkronjë Pa" 
+    2005 "Nko Shkronjë Ta" 
+    2006 "Nko Shkronjë Ja" 
+    2007 "Nko Shkronjë Cha" 
+    2008 "Nko Shkronjë Da" 
+    2009 "Nko Shkronjë Ra" 
+    2010 "Nko Shkronjë Rra" 
+    2011 "Nko Shkronjë Sa" 
+    2012 "Nko Shkronjë Gba" 
+    2013 "Nko Shkronjë Fa" 
+    2014 "Nko Shkronjë Ka" 
+    2015 "Nko Shkronjë La" 
+    2016 "Nko Shkronjë Na Woloso" 
+    2017 "Nko Shkronjë Ma" 
+    2018 "Nko Shkronjë Nya" 
+    2019 "Nko Shkronjë Na" 
+    2020 "Nko Shkronjë Ha" 
+    2021 "Nko Shkronjë Wa" 
+    2022 "Nko Shkronjë Ya" 
+    2023 "Nko Shkronjë Nya Woloso" 
+    2024 "Nko Shkronjë Jona Ja" 
+    2025 "Nko Shkronjë Jona Cha" 
+    2026 "Nko Shkronjë Jona Ra" 
+    2027 "Nko Kombinuar Shkurtër Lart Tone" 
+    2028 "Nko Kombinuar Shkurtër Ulët Tone" 
+    2029 "Nko Kombinuar Shkurtër Rritje Tone" 
+    2030 "Nko Kombinuar Gjatë Ulje Tone" 
+    2031 "Nko Kombinuar Gjatë Lart Tone" 
+    2032 "Nko Kombinuar Gjatë Ulët Tone" 
+    2033 "Nko Kombinuar Gjatë Rritje Tone" 
+    2034 "Nko Kombinuar Nasalization Shenjë" 
+    2035 "Nko Kombinuar Dyshe Pikë Mbi" 
+    2036 "Nko Lart Tone Apostrof" 
+    2037 "Nko Ulët Tone Apostrof" 
+    2038 "Nko Simbol Oo Dennen" 
+    2039 "Nko Simbol Gbakurunen" 
+    2040 "Nko Presje" 
+    2041 "Nko Thirrje Shenjë" 
+    2042 "Nko Lajanyalan" 
+    2048 "Samaritan Shkronjë Alaf" 
+    2049 "Samaritan Shkronjë Bit" 
+    2050 "Samaritan Shkronjë Gaman" 
+    2051 "Samaritan Shkronjë Dalat" 
+    2052 "Samaritan Shkronjë Iy" 
+    2053 "Samaritan Shkronjë Baa" 
+    2054 "Samaritan Shkronjë Zen" 
+    2055 "Samaritan Shkronjë It" 
+    2056 "Samaritan Shkronjë Tit" 
+    2057 "Samaritan Shkronjë Yut" 
+    2058 "Samaritan Shkronjë Kaaf" 
+    2059 "Samaritan Shkronjë Labat" 
+    2060 "Samaritan Shkronjë Mim" 
+    2061 "Samaritan Shkronjë Nun" 
+    2062 "Samaritan Shkronjë Singaat" 
+    2063 "Samaritan Shkronjë In" 
+    2064 "Samaritan Shkronjë Fi" 
+    2065 "Samaritan Shkronjë Tsaadiy" 
+    2066 "Samaritan Shkronjë Quf" 
+    2067 "Samaritan Shkronjë Rish" 
+    2068 "Samaritan Shkronjë Shan" 
+    2069 "Samaritan Shkronjë Taaf" 
+    2070 "Samaritan Shenjë In" 
+    2071 "Samaritan Shenjë In-Alaf" 
+    2072 "Samaritan Shenjë Occlusion" 
+    2073 "Samaritan Shenjë Dagesh" 
+    2074 "Samaritan Modifiko Shkronjë Epenthetic Yut" 
+    2075 "Samaritan Shenjë Epenthetic Yut" 
+    2076 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë E" 
+    2077 "Samaritan Zanore Shenjë E" 
+    2078 "Samaritan Zanore Shenjë Shumë-Gjatë Aa" 
+    2079 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë Aa" 
+    2080 "Samaritan Zanore Shenjë Aa" 
+    2081 "Samaritan Zanore Shenjë Shumë-Gjatë A" 
+    2082 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë A" 
+    2083 "Samaritan Zanore Shenjë A" 
+    2084 "Samaritan Modifiko Shkronjë Shkurtër A" 
+    2085 "Samaritan Zanore Shenjë Shkurtër A" 
+    2086 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë U" 
+    2087 "Samaritan Zanore Shenjë U" 
+    2088 "Samaritan Modifiko Shkronjë I" 
+    2089 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë I" 
+    2090 "Samaritan Zanore Shenjë I" 
+    2091 "Samaritan Zanore Shenjë O" 
+    2092 "Samaritan Zanore Shenjë Sukun" 
+    2093 "Samaritan Shenjë Nequdaa" 
+    2096 "Samaritan Pikësim Nequdaa" 
+    2097 "Samaritan Pikësim Afsaaq" 
+    2098 "Samaritan Pikësim Anged" 
+    2099 "Samaritan Pikësim Bau" 
+    2100 "Samaritan Pikësim Atmaau" 
+    2101 "Samaritan Pikësim Shiyyaalaa" 
+    2102 "Samaritan Shkurtim Shenjë" 
+    2103 "Samaritan Pikësim Melodic Qitsa" 
+    2104 "Samaritan Pikësim Ziqaa" 
+    2105 "Samaritan Pikësim Qitsa" 
+    2106 "Samaritan Pikësim Zaef" 
+    2107 "Samaritan Pikësim Turu" 
+    2108 "Samaritan Pikësim Arkaanu" 
+    2109 "Samaritan Pikësim Sof Mashfaat" 
+    2110 "Samaritan Pikësim Annaau" 
+    2112 "Mandaic Shkronjë Halqa" 
+    2113 "Mandaic Shkronjë Ab" 
+    2114 "Mandaic Shkronjë Ag" 
+    2115 "Mandaic Shkronjë Ad" 
+    2116 "Mandaic Shkronjë Ah" 
+    2117 "Mandaic Shkronjë Ushenna" 
+    2118 "Mandaic Shkronjë Az" 
+    2119 "Mandaic Shkronjë It" 
+    2120 "Mandaic Shkronjë Att" 
+    2121 "Mandaic Shkronjë Aksa" 
+    2122 "Mandaic Shkronjë Ak" 
+    2123 "Mandaic Shkronjë Al" 
+    2124 "Mandaic Shkronjë Am" 
+    2125 "Mandaic Shkronjë An" 
+    2126 "Mandaic Shkronjë As" 
+    2127 "Mandaic Shkronjë In" 
+    2128 "Mandaic Shkronjë Ap" 
+    2129 "Mandaic Shkronjë Asz" 
+    2130 "Mandaic Shkronjë Aq" 
+    2131 "Mandaic Shkronjë Ar" 
+    2132 "Mandaic Shkronjë Ash" 
+    2133 "Mandaic Shkronjë At" 
+    2134 "Mandaic Shkronjë Dushenna" 
+    2135 "Mandaic Shkronjë Kad" 
+    2136 "Mandaic Shkronjë Ain" 
+    2137 "Mandaic Affrication Shenjë" 
+    2138 "Mandaic Shqiptim Shenjë" 
+    2139 "Mandaic Dyfishim Shenjë" 
+    2142 "Mandaic Pikësim" 
+    2208 "Arabe Shkronjë Beh Me e Vogël V Poshtë" 
+    2210 "Arabe Shkronjë Jeem Me Dy Pikë Lart" 
+    2211 "Arabe Shkronjë Tah Me Dy Pikë Lart" 
+    2212 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart" 
+    2213 "Arabe Shkronjë Qaf Me Pikë Poshtë" 
+    2214 "Arabe Shkronjë Lam Me Dyshe Bar" 
+    2215 "Arabe Shkronjë Meem Me Tre Pikë Lart" 
+    2216 "Arabe Shkronjë Yeh Me Dy Pikë Poshtë dhe Hamza Lart" 
+    2217 "Arabe Shkronjë Yeh Me Dy Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi" 
+    2218 "Arabe Shkronjë Reh Me Loop" 
+    2219 "Arabe Shkronjë Waw Me Pikë Mein" 
+    2220 "Arabe Shkronjë Rohingya Yeh" 
+    2276 "Arabe Dredhur Fatha" 
+    2277 "Arabe Dredhur Damma" 
+    2278 "Arabe Dredhur Kasra" 
+    2279 "Arabe Dredhur Fathatan" 
+    2280 "Arabe Dredhur Dammatan" 
+    2281 "Arabe Dredhur Kasratan" 
+    2282 "Arabe Tone Një Pikë Mbi" 
+    2283 "Arabe Tone Dy Pikë Lart" 
+    2284 "Arabe Tone Loop Lart" 
+    2285 "Arabe TNjë Një Pikë Poshtë" 
+    2286 "Arabe Tone Dy Pikë Poshtë" 
+    2287 "Arabe Tone Loop Poshtë" 
+    2288 "Arabe Hap Fathatan" 
+    2289 "Arabe Hap Dammatan" 
+    2290 "Arabe Hap Kasratan" 
+    2291 "Arabe e Vogël Lart Waw" 
+    2292 "Arabe Fatha Me Rreth" 
+    2293 "Arabe Fatha Me Pikë Mbi" 
+    2294 "Arabe Kasra Me Pikë Poshtë" 
+    2295 "Arabe Majtë kokë-Shigjete Lart" 
+    2296 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Lart" 
+    2297 "Arabe Majtë kokë-Shigjete Poshtë" 
+    2298 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Poshtë" 
+    2299 "Arabe Dyshe Djathtë kokë-Shigjete Lart" 
+    2300 "Arabe Dyshe Djathtë kokë-Shigjete Lart Me Pikë" 
+    2301 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Lart Me Pikë" 
+    2302 "Arabe Damma Me Pikë" 
+    2304 "Devanagari Shenjë Kthyer Candrabindu" 
+    2305 "Devanagari Shenjë Candrabindu" 
+    2306 "Devanagari Shenjë Anusvara" 
+    2307 "Devanagari Shenjë Visarga" 
+    2308 "Devanagari Shkronjë Shkurtër A" 
+    2309 "Devanagari Shkronjë A" 
+    2310 "Devanagari Shkronjë Aa" 
+    2311 "Devanagari Shkronjë I" 
+    2312 "Devanagari Shkronjë Ii" 
+    2313 "Devanagari Shkronjë U" 
+    2314 "Devanagari Shkronjë Uu" 
+    2315 "Devanagari Shkronjë Vocalic R" 
+    2316 "Devanagari Shkronjë Vocalic L" 
+    2317 "Devanagari Shkronjë Candra E" 
+    2318 "Devanagari Shkronjë Shkurtër E" 
+    2319 "Devanagari Shkronjë E" 
+    2320 "Devanagari Shkronjë Ai" 
+    2321 "Devanagari Shkronjë Candra O" 
+    2322 "Devanagari Shkronjë Shkurtër O" 
+    2323 "Devanagari Shkronjë O" 
+    2324 "Devanagari Shkronjë Au" 
+    2325 "Devanagari Shkronjë Ka" 
+    2326 "Devanagari Shkronjë Kha" 
+    2327 "Devanagari Shkronjë Ga" 
+    2328 "Devanagari Shkronjë Gha" 
+    2329 "Devanagari Shkronjë Nga" 
+    2330 "Devanagari Shkronjë Ca" 
+    2331 "Devanagari Shkronjë Cha" 
+    2332 "Devanagari Shkronjë Ja" 
+    2333 "Devanagari Shkronjë Jha" 
+    2334 "Devanagari Shkronjë Nya" 
+    2335 "Devanagari Shkronjë Tta" 
+    2336 "Devanagari Shkronjë Ttha" 
+    2337 "Devanagari Shkronjë Dda" 
+    2338 "Devanagari Shkronjë Ddha" 
+    2339 "Devanagari Shkronjë Nna" 
+    2340 "Devanagari Shkronjë Ta" 
+    2341 "Devanagari Shkronjë Tha" 
+    2342 "Devanagari Shkronjë Da" 
+    2343 "Devanagari Shkronjë Dha" 
+    2344 "Devanagari Shkronjë Na" 
+    2345 "Devanagari Shkronjë Nnna" 
+    2346 "Devanagari Shkronjë Pa" 
+    2347 "Devanagari Shkronjë Pha" 
+    2348 "Devanagari Shkronjë Ba" 
+    2349 "Devanagari Shkronjë Bha" 
+    2350 "Devanagari Shkronjë Ma" 
+    2351 "Devanagari Shkronjë Ya" 
+    2352 "Devanagari Shkronjë Ra" 
+    2353 "Devanagari Shkronjë Rra" 
+    2354 "Devanagari Shkronjë La" 
+    2355 "Devanagari Shkronjë Lla" 
+    2356 "Devanagari Shkronjë Llla" 
+    2357 "Devanagari Shkronjë Va" 
+    2358 "Devanagari Shkronjë Sha" 
+    2359 "Devanagari Shkronjë Ssa" 
+    2360 "Devanagari Shkronjë Sa" 
+    2361 "Devanagari Shkronjë Ha" 
+    2362 "Devanagari Zanore Shenjë Oe" 
+    2363 "Devanagari Zanore Shenjë Ooe" 
+    2364 "Devanagari Shenjë Nukta" 
+    2365 "Devanagari Shenjë Avagraha" 
+    2366 "Devanagari Zanore Shenjë Aa" 
+    2367 "Devanagari Zanore Shenjë I" 
+    2368 "Devanagari Zanore Shenjë Ii" 
+    2369 "Devanagari Zanore Shenjë U" 
+    2370 "Devanagari Zanore Shenjë Uu" 
+    2371 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic R" 
+    2372 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
+    2373 "Devanagari Zanore Shenjë Candra E" 
+    2374 "Devanagari Zanore Shenjë Shkurtër E" 
+    2375 "Devanagari Zanore Shenjë E" 
+    2376 "Devanagari Zanore Shenjë Ai" 
+    2377 "Devanagari Zanore Shenjë Candra O" 
+    2378 "Devanagari Zanore Shenjë Shkurtër O" 
+    2379 "Devanagari Zanore Shenjë O" 
+    2380 "Devanagari Zanore Shenjë Au" 
+    2381 "Devanagari Shenjë Virama" 
+    2382 "Devanagari Zanore Shenjë Prishthamatra E" 
+    2383 "Devanagari Zanore Shenjë Aw" 
+    2384 "Devanagari Om" 
+    2385 "Devanagari Stres Shenjë Udatta" 
+    2386 "Devanagari Stres Shenjë Anudatta" 
+    2387 "Devanagari Rëndë Theks" 
+    2388 "Devanagari Theks i Mprehtë" 
+    2389 "Devanagari Zanore Shenjë Candra Gjatë E" 
+    2390 "Devanagari Zanore Shenjë Ue" 
+    2391 "Devanagari Zanore Shenjë Uue" 
+    2392 "Devanagari Shkronjë Qa" 
+    2393 "Devanagari Shkronjë Khha" 
+    2394 "Devanagari Shkronjë Ghha" 
+    2395 "Devanagari Shkronjë Za" 
+    2396 "Devanagari Shkronjë Dddha" 
+    2397 "Devanagari Shkronjë Rha" 
+    2398 "Devanagari Shkronjë Fa" 
+    2399 "Devanagari Shkronjë Yya" 
+    2400 "Devanagari Shkronjë Vocalic Rr" 
+    2401 "Devanagari Shkronjë Vocalic Ll" 
+    2402 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic L" 
+    2403 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
+    2404 "Devanagari Danda" 
+    2405 "Devanagari Dyshe Danda" 
+    2406 "Devanagari Shifër Zero" 
+    2407 "Devanagari Shifër Një" 
+    2408 "Devanagari Shifër Dy" 
+    2409 "Devanagari Shifër Tre" 
+    2410 "Devanagari Shifër Katër" 
+    2411 "Devanagari Shifër Pesë" 
+    2412 "Devanagari Shifër Gjashtë" 
+    2413 "Devanagari Shifër Shtatë" 
+    2414 "Devanagari Shifër Tetë" 
+    2415 "Devanagari Shifër Nëntë" 
+    2416 "Devanagari Shkurtim Shenjë" 
+    2417 "Devanagari Shenjë Lart Hapësirë Pikë" 
+    2418 "Devanagari Shkronjë Candra A" 
+    2419 "Devanagari Shkronjë Oe" 
+    2420 "Devanagari Shkronjë Ooe" 
+    2421 "Devanagari Shkronjë Aw" 
+    2422 "Devanagari Shkronjë Ue" 
+    2423 "Devanagari Shkronjë Uue" 
+    2425 "Devanagari Shkronjë Zha" 
+    2426 "Devanagari Shkronjë Rëndë Ya" 
+    2427 "Devanagari Shkronjë Gga" 
+    2428 "Devanagari Shkronjë Jja" 
+    2429 "Devanagari Shkronjë Glottal Stop" 
+    2430 "Devanagari Shkronjë Ddda" 
+    2431 "Devanagari Shkronjë Bba" 
+    2433 "Bengali Shenjë Candrabindu" 
+    2434 "Bengali Shenjë Anusvara" 
+    2435 "Bengali Shenjë Visarga" 
+    2437 "Bengali Shkronjë A" 
+    2438 "Bengali Shkronjë Aa" 
+    2439 "Bengali Shkronjë I" 
+    2440 "Bengali Shkronjë Ii" 
+    2441 "Bengali Shkronjë U" 
+    2442 "Bengali Shkronjë Uu" 
+    2443 "Bengali Shkronjë Vocalic R" 
+    2444 "Bengali Shkronjë Vocalic L" 
+    2447 "Bengali Shkronjë E" 
+    2448 "Bengali Shkronjë Ai" 
+    2451 "Bengali Shkronjë O" 
+    2452 "Bengali Shkronjë Au" 
+    2453 "Bengali Shkronjë Ka" 
+    2454 "Bengali Shkronjë Kha" 
+    2455 "Bengali Shkronjë Ga" 
+    2456 "Bengali Shkronjë Gha" 
+    2457 "Bengali Shkronjë Nga" 
+    2458 "Bengali Shkronjë Ca" 
+    2459 "Bengali Shkronjë Cha" 
+    2460 "Bengali Shkronjë Ja" 
+    2461 "Bengali Shkronjë Jha" 
+    2462 "Bengali Shkronjë Nya" 
+    2463 "Bengali Shkronjë Tta" 
+    2464 "Bengali Shkronjë Ttha" 
+    2465 "Bengali Shkronjë Dda" 
+    2466 "Bengali Shkronjë Ddha" 
+    2467 "Bengali Shkronjë Nna" 
+    2468 "Bengali Shkronjë Ta" 
+    2469 "Bengali Shkronjë Tha" 
+    2470 "Bengali Shkronjë Da" 
+    2471 "Bengali Shkronjë Dha" 
+    2472 "Bengali Shkronjë Na" 
+    2474 "Bengali Shkronjë Pa" 
+    2475 "Bengali Shkronjë Pha" 
+    2476 "Bengali Shkronjë Ba" 
+    2477 "Bengali Shkronjë Bha" 
+    2478 "Bengali Shkronjë Ma" 
+    2479 "Bengali Shkronjë Ya" 
+    2480 "Bengali Shkronjë Ra" 
+    2482 "Bengali Shkronjë La" 
+    2486 "Bengali Shkronjë Sha" 
+    2487 "Bengali Shkronjë Ssa" 
+    2488 "Bengali Shkronjë Sa" 
+    2489 "Bengali Shkronjë Ha" 
+    2492 "Bengali Shenjë Nukta" 
+    2493 "Bengali Shenjë Avagraha" 
+    2494 "Bengali Zanore Shenjë Aa" 
+    2495 "Bengali Zanore Shenjë I" 
+    2496 "Bengali Zanore Shenjë Ii" 
+    2497 "Bengali Zanore Shenjë U" 
+    2498 "Bengali Zanore Shenjë Uu" 
+    2499 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic R" 
+    2500 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
+    2503 "Bengali Zanore Shenjë E" 
+    2504 "Bengali Zanore Shenjë Ai" 
+    2507 "Bengali Zanore Shenjë O" 
+    2508 "Bengali Zanore Shenjë Au" 
+    2509 "Bengali Shenjë Virama" 
+    2510 "Bengali Shkronjë Khanda Ta" 
+    2519 "Bengali Au Gjatësi Shenjë" 
+    2524 "Bengali Shkronjë Rra" 
+    2525 "Bengali Shkronjë Rha" 
+    2527 "Bengali Shkronjë Yya" 
+    2528 "Bengali Shkronjë Vocalic Rr" 
+    2529 "Bengali Shkronjë Vocalic Ll" 
+    2530 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic L" 
+    2531 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
+    2534 "Bengali Shifër Zero" 
+    2535 "Bengali Shifër Një" 
+    2536 "Bengali Shifër Dy" 
+    2537 "Bengali Shifër Tre" 
+    2538 "Bengali Shifër Katër" 
+    2539 "Bengali Shifër Pesë" 
+    2540 "Bengali Shifër Gjashtë" 
+    2541 "Bengali Shifër Shtatë" 
+    2542 "Bengali Shifër Tetë" 
+    2543 "Bengali Shifër Nëntë" 
+    2544 "Bengali Shkronjë Ra Me Mesit Diagonal" 
+    2545 "Bengali Shkronjë Ra Me e'ulët Diagonal" 
+    2546 "Bengali Rupee Shenjë" 
+    2547 "Bengali Rupee Shenjë" 
+    2548 "Bengali Monedhë Numërator Një" 
+    2549 "Bengali Monedhë Numërator Dy" 
+    2550 "Bengali Monedhë Numërator Tre" 
+    2551 "Bengali Monedhë Numërator Katër" 
+    2552 "Bengali Monedhë Numërator Një Less Se The Emërtues" 
+    2553 "Bengali Monedhë Emërtues Gjashtëmbëdhjetë" 
+    2554 "Bengali Isshar" 
+    2555 "Bengali Ganda Shenjë" 
+    2561 "Gurmukhi Shenjë Adak Bindi" 
+    2562 "Gurmukhi Shenjë Bindi" 
+    2563 "Gurmukhi Shenjë Visarga" 
+    2565 "Gurmukhi Shkronjë A" 
+    2566 "Gurmukhi Shkronjë Aa" 
+    2567 "Gurmukhi Shkronjë I" 
+    2568 "Gurmukhi Shkronjë Ii" 
+    2569 "Gurmukhi Shkronjë U" 
+    2570 "Gurmukhi Shkronjë Uu" 
+    2575 "Gurmukhi Shkronjë Ee" 
+    2576 "Gurmukhi Shkronjë Ai" 
+    2579 "Gurmukhi Shkronjë Oo" 
+    2580 "Gurmukhi Shkronjë Au" 
+    2581 "Gurmukhi Shkronjë Ka" 
+    2582 "Gurmukhi Shkronjë Kha" 
+    2583 "Gurmukhi Shkronjë Ga" 
+    2584 "Gurmukhi Shkronjë Gha" 
+    2585 "Gurmukhi Shkronjë Nga" 
+    2586 "Gurmukhi Shkronjë Ca" 
+    2587 "Gurmukhi Shkronjë Cha" 
+    2588 "Gurmukhi Shkronjë Ja" 
+    2589 "Gurmukhi Shkronjë Jha" 
+    2590 "Gurmukhi Shkronjë Nya" 
+    2591 "Gurmukhi Shkronjë Tta" 
+    2592 "Gurmukhi Shkronjë Ttha" 
+    2593 "Gurmukhi Shkronjë Dda" 
+    2594 "Gurmukhi Shkronjë Ddha" 
+    2595 "Gurmukhi Shkronjë Nna" 
+    2596 "Gurmukhi Shkronjë Ta" 
+    2597 "Gurmukhi Shkronjë Tha" 
+    2598 "Gurmukhi Shkronjë Da" 
+    2599 "Gurmukhi Shkronjë Dha" 
+    2600 "Gurmukhi Shkronjë Na" 
+    2602 "Gurmukhi Shkronjë Pa" 
+    2603 "Gurmukhi Shkronjë Pha" 
+    2604 "Gurmukhi Shkronjë Ba" 
+    2605 "Gurmukhi Shkronjë Bha" 
+    2606 "Gurmukhi Shkronjë Ma" 
+    2607 "Gurmukhi Shkronjë Ya" 
+    2608 "Gurmukhi Shkronjë Ra" 
+    2610 "Gurmukhi Shkronjë La" 
+    2611 "Gurmukhi Shkronjë Lla" 
+    2613 "Gurmukhi Shkronjë Va" 
+    2614 "Gurmukhi Shkronjë Sha" 
+    2616 "Gurmukhi Shkronjë Sa" 
+    2617 "Gurmukhi Shkronjë Ha" 
+    2620 "Gurmukhi Shenjë Nukta" 
+    2622 "Gurmukhi Zanore Shenjë Aa" 
+    2623 "Gurmukhi Zanore Shenjë I" 
+    2624 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ii" 
+    2625 "Gurmukhi Zanore Shenjë U" 
+    2626 "Gurmukhi Zanore Shenjë Uu" 
+    2631 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ee" 
+    2632 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ai" 
+    2635 "Gurmukhi Zanore Shenjë Oo" 
+    2636 "Gurmukhi Zanore Shenjë Au" 
+    2637 "Gurmukhi Shenjë Virama" 
+    2641 "Gurmukhi Shenjë Udaat" 
+    2649 "Gurmukhi Shkronjë Khha" 
+    2650 "Gurmukhi Shkronjë Ghha" 
+    2651 "Gurmukhi Shkronjë Za" 
+    2652 "Gurmukhi Shkronjë Rra" 
+    2654 "Gurmukhi Shkronjë Fa" 
+    2662 "Gurmukhi Shifër Zero" 
+    2663 "Gurmukhi Shifër Një" 
+    2664 "Gurmukhi Shifër Dy" 
+    2665 "Gurmukhi Shifër Tre" 
+    2666 "Gurmukhi Shifër Katër" 
+    2667 "Gurmukhi Shifër Pesë" 
+    2668 "Gurmukhi Shifër Gjashtë" 
+    2669 "Gurmukhi Shifër Shtatë" 
+    2670 "Gurmukhi Shifër Tetë" 
+    2671 "Gurmukhi Shifër Nëntë" 
+    2672 "Gurmukhi Tippi" 
+    2673 "Gurmukhi Addak" 
+    2674 "Gurmukhi Iri" 
+    2675 "Gurmukhi Ura" 
+    2676 "Gurmukhi Ek Onkar" 
+    2677 "Gurmukhi Shenjë Yakash" 
+    2689 "Gujarati Shenjë Candrabindu" 
+    2690 "Gujarati Shenjë Anusvara" 
+    2691 "Gujarati Shenjë Visarga" 
+    2693 "Gujarati Shkronjë A" 
+    2694 "Gujarati Shkronjë Aa" 
+    2695 "Gujarati Shkronjë I" 
+    2696 "Gujarati Shkronjë Ii" 
+    2697 "Gujarati Shkronjë U" 
+    2698 "Gujarati Shkronjë Uu" 
+    2699 "Gujarati Shkronjë Vocalic R" 
+    2700 "Gujarati Shkronjë Vocalic L" 
+    2701 "Gujarati Zanore Candra E" 
+    2703 "Gujarati Shkronjë E" 
+    2704 "Gujarati Shkronjë Ai" 
+    2705 "Gujarati Zanore Candra O" 
+    2707 "Gujarati Shkronjë O" 
+    2708 "Gujarati Shkronjë Au" 
+    2709 "Gujarati Shkronjë Ka" 
+    2710 "Gujarati Shkronjë Kha" 
+    2711 "Gujarati Shkronjë Ga" 
+    2712 "Gujarati Shkronjë Gha" 
+    2713 "Gujarati Shkronjë Nga" 
+    2714 "Gujarati Shkronjë Ca" 
+    2715 "Gujarati Shkronjë Cha" 
+    2716 "Gujarati Shkronjë Ja" 
+    2717 "Gujarati Shkronjë Jha" 
+    2718 "Gujarati Shkronjë Nya" 
+    2719 "Gujarati Shkronjë Tta" 
+    2720 "Gujarati Shkronjë Ttha" 
+    2721 "Gujarati Shkronjë Dda" 
+    2722 "Gujarati Shkronjë Ddha" 
+    2723 "Gujarati Shkronjë Nna" 
+    2724 "Gujarati Shkronjë Ta" 
+    2725 "Gujarati Shkronjë Tha" 
+    2726 "Gujarati Shkronjë Da" 
+    2727 "Gujarati Shkronjë Dha" 
+    2728 "Gujarati Shkronjë Na" 
+    2730 "Gujarati Shkronjë Pa" 
+    2731 "Gujarati Shkronjë Pha" 
+    2732 "Gujarati Shkronjë Ba" 
+    2733 "Gujarati Shkronjë Bha" 
+    2734 "Gujarati Shkronjë Ma" 
+    2735 "Gujarati Shkronjë Ya" 
+    2736 "Gujarati Shkronjë Ra" 
+    2738 "Gujarati Shkronjë La" 
+    2739 "Gujarati Shkronjë Lla" 
+    2741 "Gujarati Shkronjë Va" 
+    2742 "Gujarati Shkronjë Sha" 
+    2743 "Gujarati Shkronjë Ssa" 
+    2744 "Gujarati Shkronjë Sa" 
+    2745 "Gujarati Shkronjë Ha" 
+    2748 "Gujarati Shenjë Nukta" 
+    2749 "Gujarati Shenjë Avagraha" 
+    2750 "Gujarati Zanore Shenjë Aa" 
+    2751 "Gujarati Zanore Shenjë I" 
+    2752 "Gujarati Zanore Shenjë Ii" 
+    2753 "Gujarati Zanore Shenjë U" 
+    2754 "Gujarati Zanore Shenjë Uu" 
+    2755 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic R" 
+    2756 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
+    2757 "Gujarati Zanore Shenjë Candra E" 
+    2759 "Gujarati Zanore Shenjë E" 
+    2760 "Gujarati Zanore Shenjë Ai" 
+    2761 "Gujarati Zanore Shenjë Candra O" 
+    2763 "Gujarati Zanore Shenjë O" 
+    2764 "Gujarati Zanore Shenjë Au" 
+    2765 "Gujarati Shenjë Virama" 
+    2768 "Gujarati Om" 
+    2784 "Gujarati Shkronjë Vocalic Rr" 
+    2785 "Gujarati Shkronjë Vocalic Ll" 
+    2786 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic L" 
+    2787 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
+    2790 "Gujarati Shifër Zero" 
+    2791 "Gujarati Shifër Një" 
+    2792 "Gujarati Shifër Dy" 
+    2793 "Gujarati Shifër Tre" 
+    2794 "Gujarati Shifër Katër" 
+    2795 "Gujarati Shifër Pesë" 
+    2796 "Gujarati Shifër Gjashtë" 
+    2797 "Gujarati Shifër Shtatë" 
+    2798 "Gujarati Shifër Tetë" 
+    2799 "Gujarati Shifër Nëntë" 
+    2800 "Gujarati Shkurtim Shenjë" 
+    2801 "Gujarati Rupee Shenjë" 
+    2817 "Oriya Shenjë Candrabindu" 
+    2818 "Oriya Shenjë Anusvara" 
+    2819 "Oriya Shenjë Visarga" 
+    2821 "Oriya Shkronjë A" 
+    2822 "Oriya Shkronjë Aa" 
+    2823 "Oriya Shkronjë I" 
+    2824 "Oriya Shkronjë Ii" 
+    2825 "Oriya Shkronjë U" 
+    2826 "Oriya Shkronjë Uu" 
+    2827 "Oriya Shkronjë Vocalic R" 
+    2828 "Oriya Shkronjë Vocalic L" 
+    2831 "Oriya Shkronjë E" 
+    2832 "Oriya Shkronjë Ai" 
+    2835 "Oriya Shkronjë O" 
+    2836 "Oriya Shkronjë Au" 
+    2837 "Oriya Shkronjë Ka" 
+    2838 "Oriya Shkronjë Kha" 
+    2839 "Oriya Shkronjë Ga" 
+    2840 "Oriya Shkronjë Gha" 
+    2841 "Oriya Shkronjë Nga" 
+    2842 "Oriya Shkronjë Ca" 
+    2843 "Oriya Shkronjë Cha" 
+    2844 "Oriya Shkronjë Ja" 
+    2845 "Oriya Shkronjë Jha" 
+    2846 "Oriya Shkronjë Nya" 
+    2847 "Oriya Shkronjë Tta" 
+    2848 "Oriya Shkronjë Ttha" 
+    2849 "Oriya Shkronjë Dda" 
+    2850 "Oriya Shkronjë Ddha" 
+    2851 "Oriya Shkronjë Nna" 
+    2852 "Oriya Shkronjë Ta" 
+    2853 "Oriya Shkronjë Tha" 
+    2854 "Oriya Shkronjë Da" 
+    2855 "Oriya Shkronjë Dha" 
+    2856 "Oriya Shkronjë Na" 
+    2858 "Oriya Shkronjë Pa" 
+    2859 "Oriya Shkronjë Pha" 
+    2860 "Oriya Shkronjë Ba" 
+    2861 "Oriya Shkronjë Bha" 
+    2862 "Oriya Shkronjë Ma" 
+    2863 "Oriya Shkronjë Ya" 
+    2864 "Oriya Shkronjë Ra" 
+    2866 "Oriya Shkronjë La" 
+    2867 "Oriya Shkronjë Lla" 
+    2869 "Oriya Shkronjë Va" 
+    2870 "Oriya Shkronjë Sha" 
+    2871 "Oriya Shkronjë Ssa" 
+    2872 "Oriya Shkronjë Sa" 
+    2873 "Oriya Shkronjë Ha" 
+    2876 "Oriya Shenjë Nukta" 
+    2877 "Oriya Shenjë Avagraha" 
+    2878 "Oriya Zanore Shenjë Aa" 
+    2879 "Oriya Zanore Shenjë I" 
+    2880 "Oriya Zanore Shenjë Ii" 
+    2881 "Oriya Zanore Shenjë U" 
+    2882 "Oriya Zanore Shenjë Uu" 
+    2883 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic R" 
+    2884 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
+    2887 "Oriya Zanore Shenjë E" 
+    2888 "Oriya Zanore Shenjë Ai" 
+    2891 "Oriya Zanore Shenjë O" 
+    2892 "Oriya Zanore Shenjë Au" 
+    2893 "Oriya Shenjë Virama" 
+    2902 "Oriya Ai Gjatësi Shenjë" 
+    2903 "Oriya Au Gjatësi Shenjë" 
+    2908 "Oriya Shkronjë Rra" 
+    2909 "Oriya Shkronjë Rha" 
+    2911 "Oriya Shkronjë Yya" 
+    2912 "Oriya Shkronjë Vocalic Rr" 
+    2913 "Oriya Shkronjë Vocalic Ll" 
+    2914 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic L" 
+    2915 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
+    2918 "Oriya Shifër Zero" 
+    2919 "Oriya Shifër Një" 
+    2920 "Oriya Shifër Dy" 
+    2921 "Oriya Shifër Tre" 
+    2922 "Oriya Shifër Katër" 
+    2923 "Oriya Shifër Pesë" 
+    2924 "Oriya Shifër Gjashtë" 
+    2925 "Oriya Shifër Shtatë" 
+    2926 "Oriya Shifër Tetë" 
+    2927 "Oriya Shifër Nëntë" 
+    2928 "Oriya Isshar" 
+    2929 "Oriya Shkronjë Wa" 
+    2930 "Oriya Fraksion Një Çerek" 
+    2931 "Oriya Fraksion Një Gjysmë" 
+    2932 "Oriya Fraksion Tre Çerek" 
+    2933 "Oriya Fraksion Një Sixteenth" 
+    2934 "Oriya Fraksion Një Tetë" 
+    2935 "Oriya Fraksion Tre Sixteenths" 
+    2946 "Tamil Shenjë Anusvara" 
+    2947 "Tamil Shenjë Visarga" 
+    2949 "Tamil Shkronjë A" 
+    2950 "Tamil Shkronjë Aa" 
+    2951 "Tamil Shkronjë I" 
+    2952 "Tamil Shkronjë Ii" 
+    2953 "Tamil Shkronjë U" 
+    2954 "Tamil Shkronjë Uu" 
+    2958 "Tamil Shkronjë E" 
+    2959 "Tamil Shkronjë Ee" 
+    2960 "Tamil Shkronjë Ai" 
+    2962 "Tamil Shkronjë O" 
+    2963 "Tamil Shkronjë Oo" 
+    2964 "Tamil Shkronjë Au" 
+    2965 "Tamil Shkronjë Ka" 
+    2969 "Tamil Shkronjë Nga" 
+    2970 "Tamil Shkronjë Ca" 
+    2972 "Tamil Shkronjë Ja" 
+    2974 "Tamil Shkronjë Nya" 
+    2975 "Tamil Shkronjë Tta" 
+    2979 "Tamil Shkronjë Nna" 
+    2980 "Tamil Shkronjë Ta" 
+    2984 "Tamil Shkronjë Na" 
+    2985 "Tamil Shkronjë Nnna" 
+    2986 "Tamil Shkronjë Pa" 
+    2990 "Tamil Shkronjë Ma" 
+    2991 "Tamil Shkronjë Ya" 
+    2992 "Tamil Shkronjë Ra" 
+    2993 "Tamil Shkronjë Rra" 
+    2994 "Tamil Shkronjë La" 
+    2995 "Tamil Shkronjë Lla" 
+    2996 "Tamil Shkronjë Llla" 
+    2997 "Tamil Shkronjë Va" 
+    2998 "Tamil Shkronjë Sha" 
+    2999 "Tamil Shkronjë Ssa" 
+    3000 "Tamil Shkronjë Sa" 
+    3001 "Tamil Shkronjë Ha" 
+    3006 "Tamil Zanore Shenjë Aa" 
+    3007 "Tamil Zanore Shenjë I" 
+    3008 "Tamil Zanore Shenjë Ii" 
+    3009 "Tamil Zanore Shenjë U" 
+    3010 "Tamil Zanore Shenjë Uu" 
+    3014 "Tamil Zanore Shenjë E" 
+    3015 "Tamil Zanore Shenjë Ee" 
+    3016 "Tamil Zanore Shenjë Ai" 
+    3018 "Tamil Zanore Shenjë O" 
+    3019 "Tamil Zanore Shenjë Oo" 
+    3020 "Tamil Zanore Shenjë Au" 
+    3021 "Tamil Shenjë Virama" 
+    3024 "Tamil Om" 
+    3031 "Tamil Au Gjatësi Shenjë" 
+    3046 "Tamil Shifër Zero" 
+    3047 "Tamil Shifër Një" 
+    3048 "Tamil Shifër Dy" 
+    3049 "Tamil Shifër Tre" 
+    3050 "Tamil Shifër Katër" 
+    3051 "Tamil Shifër Pesë" 
+    3052 "Tamil Shifër Gjashtë" 
+    3053 "Tamil Shifër Shtatë" 
+    3054 "Tamil Shifër Tetë" 
+    3055 "Tamil Shifër Nëntë" 
+    3056 "Tamil Numër Dhjetë" 
+    3057 "Tamil Numër Një Njëqind" 
+    3058 "Tamil Numër Një Mijë" 
+    3059 "Tamil Ditë Shenjë" 
+    3060 "Tamil Muaj Shenjë" 
+    3061 "Tamil Viti Shenjë" 
+    3062 "Tamil Debit Shenjë" 
+    3063 "Tamil Nderim Shenjë" 
+    3064 "Tamil Aq Lart Shenjë" 
+    3065 "Tamil Rupee Shenjë" 
+    3066 "Tamil Numër Shenjë" 
+    3073 "Telugu Shenjë Candrabindu" 
+    3074 "Telugu Shenjë Anusvara" 
+    3075 "Telugu Shenjë Visarga" 
+    3077 "Telugu Shkronjë A" 
+    3078 "Telugu Shkronjë Aa" 
+    3079 "Telugu Shkronjë I" 
+    3080 "Telugu Shkronjë Ii" 
+    3081 "Telugu Shkronjë U" 
+    3082 "Telugu Shkronjë Uu" 
+    3083 "Telugu Shkronjë Vocalic R" 
+    3084 "Telugu Shkronjë Vocalic L" 
+    3086 "Telugu Shkronjë E" 
+    3087 "Telugu Shkronjë Ee" 
+    3088 "Telugu Shkronjë Ai" 
+    3090 "Telugu Shkronjë O" 
+    3091 "Telugu Shkronjë Oo" 
+    3092 "Telugu Shkronjë Au" 
+    3093 "Telugu Shkronjë Ka" 
+    3094 "Telugu Shkronjë Kha" 
+    3095 "Telugu Shkronjë Ga" 
+    3096 "Telugu Shkronjë Gha" 
+    3097 "Telugu Shkronjë Nga" 
+    3098 "Telugu Shkronjë Ca" 
+    3099 "Telugu Shkronjë Cha" 
+    3100 "Telugu Shkronjë Ja" 
+    3101 "Telugu Shkronjë Jha" 
+    3102 "Telugu Shkronjë Nya" 
+    3103 "Telugu Shkronjë Tta" 
+    3104 "Telugu Shkronjë Ttha" 
+    3105 "Telugu Shkronjë Dda" 
+    3106 "Telugu Shkronjë Ddha" 
+    3107 "Telugu Shkronjë Nna" 
+    3108 "Telugu Shkronjë Ta" 
+    3109 "Telugu Shkronjë Tha" 
+    3110 "Telugu Shkronjë Da" 
+    3111 "Telugu Shkronjë Dha" 
+    3112 "Telugu Shkronjë Na" 
+    3114 "Telugu Shkronjë Pa" 
+    3115 "Telugu Shkronjë Pha" 
+    3116 "Telugu Shkronjë Ba" 
+    3117 "Telugu Shkronjë Bha" 
+    3118 "Telugu Shkronjë Ma" 
+    3119 "Telugu Shkronjë Ya" 
+    3120 "Telugu Shkronjë Ra" 
+    3121 "Telugu Shkronjë Rra" 
+    3122 "Telugu Shkronjë La" 
+    3123 "Telugu Shkronjë Lla" 
+    3125 "Telugu Shkronjë Va" 
+    3126 "Telugu Shkronjë Sha" 
+    3127 "Telugu Shkronjë Ssa" 
+    3128 "Telugu Shkronjë Sa" 
+    3129 "Telugu Shkronjë Ha" 
+    3133 "Telugu Shenjë Avagraha" 
+    3134 "Telugu Zanore Shenjë Aa" 
+    3135 "Telugu Zanore Shenjë I" 
+    3136 "Telugu Zanore Shenjë Ii" 
+    3137 "Telugu Zanore Shenjë U" 
+    3138 "Telugu Zanore Shenjë Uu" 
+    3139 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic R" 
+    3140 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
+    3142 "Telugu Zanore Shenjë E" 
+    3143 "Telugu Zanore Shenjë Ee" 
+    3144 "Telugu Zanore Shenjë Ai" 
+    3146 "Telugu Zanore Shenjë O" 
+    3147 "Telugu Zanore Shenjë Oo" 
+    3148 "Telugu Zanore Shenjë Au" 
+    3149 "Telugu Shenjë Virama" 
+    3157 "Telugu Gjatësi Shenjë" 
+    3158 "Telugu Ai Gjatësi Shenjë" 
+    3160 "Telugu Shkronjë Tsa" 
+    3161 "Telugu Shkronjë Dza" 
+    3168 "Telugu Shkronjë Vocalic Rr" 
+    3169 "Telugu Shkronjë Vocalic Ll" 
+    3170 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic L" 
+    3171 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
+    3174 "Telugu Shifër Zero" 
+    3175 "Telugu Shifër Një" 
+    3176 "Telugu Shifër Dy" 
+    3177 "Telugu Shifër Tre" 
+    3178 "Telugu Shifër Katër" 
+    3179 "Telugu Shifër Pesë" 
+    3180 "Telugu Shifër Gjashtë" 
+    3181 "Telugu Shifër Shtatë" 
+    3182 "Telugu Shifër Tetë" 
+    3183 "Telugu Shifër Nëntë" 
+    3192 "Telugu Fraksion Shifër Zero Për Forcë Probabiliteti Katër" 
+    3193 "Telugu Fraksion Shifër Një Për Forcë Probabiliteti Katër" 
+    3194 "Telugu Fraksion Shifër Dy Për Forcë Probabiliteti Katër" 
+    3195 "Telugu Fraksion Shifër Tre Për Forcë Probabiliteti Katër" 
+    3196 "Telugu Fraksion Shifër Një Për Forcë Probabiliteti Katër" 
+    3197 "Telugu Fraksion Shifër Dy Për Forcë Probabiliteti Katër" 
+    3198 "Telugu Fraksion Shifër Tre Për  Forcë Probabiliteti Barabartë me Katër" 
+    3199 "Telugu Shenjë Tuumu" 
+    3202 "Kanada Shenjë Anusvara" 
+    3203 "Kanada Shenjë Visarga" 
+    3205 "Kanada Shkronjë A" 
+    3206 "Kanada Shkronjë Aa" 
+    3207 "Kanada Shkronjë I" 
+    3208 "Kanada Shkronjë Ii" 
+    3209 "Kanada Shkronjë U" 
+    3210 "Kanada Shkronjë Uu" 
+    3211 "Kanada Shkronjë Vocalic R" 
+    3212 "Kanada Shkronjë Vocalic L" 
+    3214 "Kanada Shkronjë E" 
+    3215 "Kanada Shkronjë Ee" 
+    3216 "Kanada Shkronjë Ai" 
+    3218 "Kanada Shkronjë O" 
+    3219 "Kanada Shkronjë Oo" 
+    3220 "Kanada Shkronjë Au" 
+    3221 "Kanada Shkronjë Ka" 
+    3222 "Kanada Shkronjë Kha" 
+    3223 "Kanada Shkronjë Ga" 
+    3224 "Kanada Shkronjë Gha" 
+    3225 "Kanada Shkronjë Nga" 
+    3226 "Kanada Shkronjë Ca" 
+    3227 "Kanada Shkronjë Cha" 
+    3228 "Kanada Shkronjë Ja" 
+    3229 "Kanada Shkronjë Jha" 
+    3230 "Kanada Shkronjë Nya" 
+    3231 "Kanada Shkronjë Tta" 
+    3232 "Kanada Shkronjë Ttha" 
+    3233 "Kanada Shkronjë Dda" 
+    3234 "Kanada Shkronjë Ddha" 
+    3235 "Kanada Shkronjë Nna" 
+    3236 "Kanada Shkronjë Ta" 
+    3237 "Kanada Shkronjë Tha" 
+    3238 "Kanada Shkronjë Da" 
+    3239 "Kanada Shkronjë Dha" 
+    3240 "Kanada Shkronjë Na" 
+    3242 "Kanada Shkronjë Pa" 
+    3243 "Kanada Shkronjë Pha" 
+    3244 "Kanada Shkronjë Ba" 
+    3245 "Kanada Shkronjë Bha" 
+    3246 "Kanada Shkronjë Ma" 
+    3247 "Kanada Shkronjë Ya" 
+    3248 "Kanada Shkronjë Ra" 
+    3249 "Kanada Shkronjë Rra" 
+    3250 "Kanada Shkronjë La" 
+    3251 "Kanada Shkronjë Lla" 
+    3253 "Kanada Shkronjë Va" 
+    3254 "Kanada Shkronjë Sha" 
+    3255 "Kanada Shkronjë Ssa" 
+    3256 "Kanada Shkronjë Sa" 
+    3257 "Kanada Shkronjë Ha" 
+    3260 "Kanada Shenjë Nukta" 
+    3261 "Kanada Shenjë Avagraha" 
+    3262 "Kanada Zanore Shenjë Aa" 
+    3263 "Kanada Zanore Shenjë I" 
+    3264 "Kanada Zanore Shenjë Ii" 
+    3265 "Kanada Zanore Shenjë U" 
+    3266 "Kanada Zanore Shenjë Uu" 
+    3267 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic R" 
+    3268 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
+    3270 "Kanada Zanore Shenjë E" 
+    3271 "Kanada Zanore Shenjë Ee" 
+    3272 "Kanada Zanore Shenjë Ai" 
+    3274 "Kanada Zanore Shenjë O" 
+    3275 "Kanada Zanore Shenjë Oo" 
+    3276 "Kanada Zanore Shenjë Au" 
+    3277 "Kanada Shenjë Virama" 
+    3285 "Kanada Gjatësi Shenjë" 
+    3286 "Kanada Ai Gjatësi Shenjë" 
+    3294 "Kanada Shkronjë Fa" 
+    3296 "Kanada Shkronjë Vocalic Rr" 
+    3297 "Kanada Shkronjë Vocalic Ll" 
+    3298 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic L" 
+    3299 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
+    3302 "Kanada Shifër Zero" 
+    3303 "Kanada Shifër Një" 
+    3304 "Kanada Shifër Dy" 
+    3305 "Kanada Shifër Tre" 
+    3306 "Kanada Shifër Katër" 
+    3307 "Kanada Shifër Pesë" 
+    3308 "Kanada Shifër Gjashtë" 
+    3309 "Kanada Shifër Shtatë" 
+    3310 "Kanada Shifër Tetë" 
+    3311 "Kanada Shifër Nëntë" 
+    3313 "Kanada Shenjë Jihvamuliya" 
+    3314 "Kanada Shenjë Upadhmaniya" 
+    3330 "Malayalam Shenjë Anusvara" 
+    3331 "Malayalam Shenjë Visarga" 
+    3333 "Malayalam Shkronjë A" 
+    3334 "Malayalam Shkronjë Aa" 
+    3335 "Malayalam Shkronjë I" 
+    3336 "Malayalam Shkronjë Ii" 
+    3337 "Malayalam Shkronjë U" 
+    3338 "Malayalam Shkronjë Uu" 
+    3339 "Malayalam Shkronjë Vocalic R" 
+    3340 "Malayalam Shkronjë Vocalic L" 
+    3342 "Malayalam Shkronjë E" 
+    3343 "Malayalam Shkronjë Ee" 
+    3344 "Malayalam Shkronjë Ai" 
+    3346 "Malayalam Shkronjë O" 
+    3347 "Malayalam Shkronjë Oo" 
+    3348 "Malayalam Shkronjë Au" 
+    3349 "Malayalam Shkronjë Ka" 
+    3350 "Malayalam Shkronjë Kha" 
+    3351 "Malayalam Shkronjë Ga" 
+    3352 "Malayalam Shkronjë Gha" 
+    3353 "Malayalam Shkronjë Nga" 
+    3354 "Malayalam Shkronjë Ca" 
+    3355 "Malayalam Shkronjë Cha" 
+    3356 "Malayalam Shkronjë Ja" 
+    3357 "Malayalam Shkronjë Jha" 
+    3358 "Malayalam Shkronjë Nya" 
+    3359 "Malayalam Shkronjë Tta" 
+    3360 "Malayalam Shkronjë Ttha" 
+    3361 "Malayalam Shkronjë Dda" 
+    3362 "Malayalam Shkronjë Ddha" 
+    3363 "Malayalam Shkronjë Nna" 
+    3364 "Malayalam Shkronjë Ta" 
+    3365 "Malayalam Shkronjë Tha" 
+    3366 "Malayalam Shkronjë Da" 
+    3367 "Malayalam Shkronjë Dha" 
+    3368 "Malayalam Shkronjë Na" 
+    3369 "Malayalam Shkronjë Nnna" 
+    3370 "Malayalam Shkronjë Pa" 
+    3371 "Malayalam Shkronjë Pha" 
+    3372 "Malayalam Shkronjë Ba" 
+    3373 "Malayalam Shkronjë Bha" 
+    3374 "Malayalam Shkronjë Ma" 
+    3375 "Malayalam Shkronjë Ya" 
+    3376 "Malayalam Shkronjë Ra" 
+    3377 "Malayalam Shkronjë Rra" 
+    3378 "Malayalam Shkronjë La" 
+    3379 "Malayalam Shkronjë Lla" 
+    3380 "Malayalam Shkronjë Llla" 
+    3381 "Malayalam Shkronjë Va" 
+    3382 "Malayalam Shkronjë Sha" 
+    3383 "Malayalam Shkronjë Ssa" 
+    3384 "Malayalam Shkronjë Sa" 
+    3385 "Malayalam Shkronjë Ha" 
+    3386 "Malayalam Shkronjë Ttta" 
+    3389 "Malayalam Shenjë Avagraha" 
+    3390 "Malayalam Zanore Shenjë Aa" 
+    3391 "Malayalam Zanore Shenjë I" 
+    3392 "Malayalam Zanore Shenjë Ii" 
+    3393 "Malayalam Zanore Shenjë U" 
+    3394 "Malayalam Zanore Shenjë Uu" 
+    3395 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic R" 
+    3396 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
+    3398 "Malayalam Zanore Shenjë E" 
+    3399 "Malayalam Zanore Shenjë Ee" 
+    3400 "Malayalam Zanore Shenjë Ai" 
+    3402 "Malayalam Zanore Shenjë O" 
+    3403 "Malayalam Zanore Shenjë Oo" 
+    3404 "Malayalam Zanore Shenjë Au" 
+    3405 "Malayalam Shenjë Virama" 
+    3406 "Malayalam Shkronjë Pikë Reph" 
+    3415 "Malayalam Au Gjatësi Shenjë" 
+    3424 "Malayalam Shkronjë Vocalic Rr" 
+    3425 "Malayalam Shkronjë Vocalic Ll" 
+    3426 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic L" 
+    3427 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
+    3430 "Malayalam Shifër Zero" 
+    3431 "Malayalam Shifër Një" 
+    3432 "Malayalam Shifër Dy" 
+    3433 "Malayalam Shifër Tre" 
+    3434 "Malayalam Shifër Katër" 
+    3435 "Malayalam Shifër Pesë" 
+    3436 "Malayalam Shifër Gjashtë" 
+    3437 "Malayalam Shifër Shtatë" 
+    3438 "Malayalam Shifër Tetë" 
+    3439 "Malayalam Shifër Nëntë" 
+    3440 "Malayalam Numër Dhjetë" 
+    3441 "Malayalam Numër Një Njëqind" 
+    3442 "Malayalam Numër Një Mijë" 
+    3443 "Malayalam Fraksion Një Çerek" 
+    3444 "Malayalam Fraksion Një Gjysmë" 
+    3445 "Malayalam Fraksion Tre Çerek" 
+    3449 "Malayalam Date Shenjë" 
+    3450 "Malayalam Shkronjë Chillu Nn" 
+    3451 "Malayalam Shkronjë Chillu N" 
+    3452 "Malayalam Shkronjë Chillu Rr" 
+    3453 "Malayalam Shkronjë Chillu L" 
+    3454 "Malayalam Shkronjë Chillu Ll" 
+    3455 "Malayalam Shkronjë Chillu K" 
+    3458 "Senegaleze Shenjë Anusvaraya" 
+    3459 "Senegaleze Shenjë Visargaya" 
+    3461 "Senegaleze Shkronjë Ayanna" 
+    3462 "Senegaleze Shkronjë Aayanna" 
+    3463 "Senegaleze Shkronjë Aeyanna" 
+    3464 "Senegaleze Shkronjë Aeeyanna" 
+    3465 "Senegaleze Shkronjë Iyanna" 
+    3466 "Senegaleze Shkronjë Iiyanna" 
+    3467 "Senegaleze Shkronjë Uyanna" 
+    3468 "Senegaleze Shkronjë Uuyanna" 
+    3469 "Senegaleze Shkronjë Iruyanna" 
+    3470 "Senegaleze Shkronjë Iruuyanna" 
+    3471 "Senegaleze Shkronjë Iluyanna" 
+    3472 "Senegaleze Shkronjë Iluuyanna" 
+    3473 "Senegaleze Shkronjë Eyanna" 
+    3474 "Senegaleze Shkronjë Eeyanna" 
+    3475 "Senegaleze Shkronjë Aiyanna" 
+    3476 "Senegaleze Shkronjë Oyanna" 
+    3477 "Senegaleze Shkronjë Ooyanna" 
+    3478 "Senegaleze Shkronjë Auyanna" 
+    3482 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Kayanna" 
+    3483 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Kayanna" 
+    3484 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Gayanna" 
+    3485 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Gayanna" 
+    3486 "Senegaleze Shkronjë Kantaja Naasikyaya" 
+    3487 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Gayanna" 
+    3488 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Cayanna" 
+    3489 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Cayanna" 
+    3490 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Jayanna" 
+    3491 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Jayanna" 
+    3492 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Naasikyaya" 
+    3493 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Sanyooga Naaksikyaya" 
+    3494 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Jayanna" 
+    3495 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Ttayanna" 
+    3496 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Ttayanna" 
+    3497 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Ddayanna" 
+    3498 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Ddayanna" 
+    3499 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Nayanna" 
+    3500 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Ddayanna" 
+    3501 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Tayanna" 
+    3502 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Tayanna" 
+    3503 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Dayanna" 
+    3504 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Dayanna" 
+    3505 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Nayanna" 
+    3507 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Dayanna" 
+    3508 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Payanna" 
+    3509 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Payanna" 
+    3510 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Bayanna" 
+    3511 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Bayanna" 
+    3512 "Senegaleze Shkronjë Mayanna" 
+    3513 "Senegaleze Shkronjë Amba Bayanna" 
+    3514 "Senegaleze Shkronjë Yayanna" 
+    3515 "Senegaleze Shkronjë Rayanna" 
+    3517 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Layanna" 
+    3520 "Senegaleze Shkronjë Vayanna" 
+    3521 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Sayanna" 
+    3522 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Sayanna" 
+    3523 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Sayanna" 
+    3524 "Senegaleze Shkronjë Hayanna" 
+    3525 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Layanna" 
+    3526 "Senegaleze Shkronjë Fayanna" 
+    3530 "Senegaleze Shenjë Al-Lakuna" 
+    3535 "Senegaleze Zanore Shenjë Aela-Pilla" 
+    3536 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Aeda-Pilla" 
+    3537 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Aeda-Pilla" 
+    3538 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Is-Pilla" 
+    3539 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Is-Pilla" 
+    3540 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Paa-Pilla" 
+    3542 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Paa-Pilla" 
+    3544 "Senegaleze Zanore Shenjë Gaetta-Pilla" 
+    3545 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva" 
+    3546 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Kombuva" 
+    3547 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombu Deka" 
+    3548 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Aela-Pilla" 
+    3549 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Diga Aela-Pilla" 
+    3550 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Gayanukitta" 
+    3551 "Senegaleze Zanore Shenjë Gayanukitta" 
+    3570 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Gaetta-Pilla" 
+    3571 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Gayanukitta" 
+    3572 "Senegaleze Pikësim Kunddaliya" 
+    3585 "Tajlandeze Karakter Ko Kai" 
+    3586 "Tajlandeze Karakter Kho Khai" 
+    3587 "Tajlandeze Karakter Kho Khuat" 
+    3588 "Tajlandeze Karakter Kho Khwai" 
+    3589 "Tajlandeze Karakter Kho Khon" 
+    3590 "Tajlandeze Karakter Kho Rakhang" 
+    3591 "Tajlandeze Karakter Ngo Ngu" 
+    3592 "Tajlandeze Karakter Cho Chan" 
+    3593 "Tajlandeze Karakter Cho Ching" 
+    3594 "Tajlandeze Karakter Cho Chang"
+    3595 "Tajlandeze Karakter So So" 
+    3596 "Tajlandeze Karakter Cho Choe" 
+    3597 "Tajlandeze Karakter Yo Ying" 
+    3598 "Tajlandeze Karakter Do Chada" 
+    3599 "Tajlandeze Karakter To Patak" 
+    3600 "Tajlandeze Karakter Tho Se" 
+    3601 "Tajlandeze Karakter Tho Nangmontho" 
+    3602 "Tajlandeze Karakter Tho Phuthao" 
+    3603 "Tajlandeze Karakter No Nen" 
+    3604 "Tajlandeze Karakter Do Dek" 
+    3605 "Tajlandeze Karakter To Tao" 
+    3606 "Tajlandeze Karakter Tho Thung" 
+    3607 "Tajlandeze Karakter Tho Thahan" 
+    3608 "Tajlandeze Karakter Tho Thong" 
+    3609 "Tajlandeze Karakter No Nu" 
+    3610 "Tajlandeze Karakter Bo Baimai" 
+    3611 "Tajlandeze Karakter Po Pla" 
+    3612 "Tajlandeze Karakter Pho Phung" 
+    3613 "Tajlandeze Karakter Fo Fa" 
+    3614 "Tajlandeze Karakter Pho Phan" 
+    3615 "Tajlandeze Karakter Fo Fan" 
+    3616 "Tajlandeze Karakter Pho Samphao" 
+    3617 "Tajlandeze Karakter Mo Ma" 
+    3618 "Tajlandeze Karakter Yo Yak" 
+    3619 "Tajlandeze Karakter Ro Rua" 
+    3620 "Tajlandeze Karakter Ru" 
+    3621 "Tajlandeze Karakter Lo Ling" 
+    3622 "Tajlandeze Karakter Lu" 
+    3623 "Tajlandeze Karakter Wo Waen" 
+    3624 "Tajlandeze Karakter So Sala" 
+    3625 "Tajlandeze Karakter So Rusi" 
+    3626 "Tajlandeze Karakter So Sua" 
+    3627 "Tajlandeze Karakter Ho Hip" 
+    3628 "Tajlandeze Karakter Lo Chula" 
+    3629 "Tajlandeze Karakter O Ang" 
+    3630 "Tajlandeze Karakter Ho Nokhuk" 
+    3631 "Tajlandeze Karakter Paiyannoi" 
+    3632 "Tajlandeze Karakter Sara A" 
+    3633 "Tajlandeze Karakter Mai Han-Akat" 
+    3634 "Tajlandeze Karakter Sara Aa" 
+    3635 "Tajlandeze Karakter Sara Am" 
+    3636 "Tajlandeze Karakter Sara I" 
+    3637 "Tajlandeze Karakter Sara Ii" 
+    3638 "Tajlandeze Karakter Sara Ue" 
+    3639 "Tajlandeze Karakter Sara Uee" 
+    3640 "Tajlandeze Karakter Sara U" 
+    3641 "Tajlandeze Karakter Sara Uu" 
+    3642 "Tajlandeze Karakter Phinthu" 
+    3647 "Tajlandeze Monedhë Simbol Baht" 
+    3648 "Tajlandeze Karakter Sara E" 
+    3649 "Tajlandeze Karakter Sara Ae" 
+    3650 "Tajlandeze Karakter Sara O" 
+    3651 "Tajlandeze Karakter Sara Ai Maimuan" 
+    3652 "Tajlandeze Karakter Sara Ai Maimalai" 
+    3653 "Tajlandeze Karakter Lakkhangyao" 
+    3654 "Tajlandeze Karakter Maiyamok" 
+    3655 "Tajlandeze Karakter Maitaikhu" 
+    3656 "Tajlandeze Karakter Mai Ek" 
+    3657 "Tajlandeze Karakter Mai Tho" 
+    3658 "Tajlandeze Karakter Mai Tri" 
+    3659 "Tajlandeze Karakter Mai Chattawa" 
+    3660 "Tajlandeze Karakter Thanthakhat" 
+    3661 "Tajlandeze Karakter Nikhahit" 
+    3662 "Tajlandeze Karakter Yamakkan" 
+    3663 "Tajlandeze Karakter Fongman" 
+    3664 "Tajlandeze Shifër Zero" 
+    3665 "Tajlandeze Shifër Një" 
+    3666 "Tajlandeze Shifër Dy" 
+    3667 "Tajlandeze Shifër Tre" 
+    3668 "Tajlandeze Shifër Katër" 
+    3669 "Tajlandeze Shifër Pesë" 
+    3670 "Tajlandeze Shifër Gjashtë" 
+    3671 "Tajlandeze Shifër Shtatë" 
+    3672 "Tajlandeze Shifër Tetë" 
+    3673 "Tajlandeze Shifër Nëntë" 
+    3674 "Tajlandeze Karakter Angkhankhu" 
+    3675 "Tajlandeze Karakter Khomut" 
+    3713 "Lao Shkronjë Ko" 
+    3714 "Lao Shkronjë Kho Sung" 
+    3716 "Lao Shkronjë Kho Tam" 
+    3719 "Lao Shkronjë Ngo" 
+    3720 "Lao Shkronjë Co" 
+    3722 "Lao Shkronjë So Tam" 
+    3725 "Lao Shkronjë Nyo" 
+    3732 "Lao Shkronjë Do" 
+    3733 "Lao Shkronjë To" 
+    3734 "Lao Shkronjë Tho Sung" 
+    3735 "Lao Shkronjë Tho Tam" 
+    3737 "Lao Shkronjë No" 
+    3738 "Lao Shkronjë Bo" 
+    3739 "Lao Shkronjë Po" 
+    3740 "Lao Shkronjë Pho Sung" 
+    3741 "Lao Shkronjë Fo Tam" 
+    3742 "Lao Shkronjë Pho Tam" 
+    3743 "Lao Shkronjë Fo Sung" 
+    3745 "Lao Shkronjë Mo" 
+    3746 "Lao Shkronjë Yo" 
+    3747 "Lao Shkronjë Lo Ling" 
+    3749 "Lao Shkronjë Lo Loot" 
+    3751 "Lao Shkronjë Wo" 
+    3754 "Lao Shkronjë So Sung" 
+    3755 "Lao Shkronjë Ho Sung" 
+    3757 "Lao Shkronjë O" 
+    3758 "Lao Shkronjë Ho Tam" 
+    3759 "Lao Ellipsis" 
+    3760 "Lao Zanore Shenjë A" 
+    3761 "Lao Zanore Shenjë Mai Kan" 
+    3762 "Lao Zanore Shenjë Aa" 
+    3763 "Lao Zanore Shenjë Am" 
+    3764 "Lao Zanore Shenjë I" 
+    3765 "Lao Zanore Shenjë Ii" 
+    3766 "Lao Zanore Shenjë Y" 
+    3767 "Lao Zanore Shenjë Yy" 
+    3768 "Lao Zanore Shenjë U" 
+    3769 "Lao Zanore Shenjë Uu" 
+    3771 "Lao Zanore Shenjë Mai Kon" 
+    3772 "Lao SemiZanore Shenjë Lo" 
+    3773 "Lao SemiZanore Shenjë Nyo" 
+    3776 "Lao Zanore Shenjë E" 
+    3777 "Lao Zanore Shenjë Ei" 
+    3778 "Lao Zanore Shenjë O" 
+    3779 "Lao Zanore Shenjë Ay" 
+    3780 "Lao Zanore Shenjë Ai" 
+    3782 "Lao Ko La" 
+    3784 "Lao Tone Mai Ek" 
+    3785 "Lao Tone Mai Tho" 
+    3786 "Lao Tone Mai Ti" 
+    3787 "Lao Tone Mai Catawa" 
+    3788 "Lao Cancellation Shenjë" 
+    3789 "Lao Niggahita" 
+    3792 "Lao Shifër Zero" 
+    3793 "Lao Shifër Një" 
+    3794 "Lao Shifër Dy" 
+    3795 "Lao Shifër Tre" 
+    3796 "Lao Shifër Katër" 
+    3797 "Lao Shifër Pesë" 
+    3798 "Lao Shifër Gjashtë" 
+    3799 "Lao Shifër Shtatë" 
+    3800 "Lao Shifër Tetë" 
+    3801 "Lao Shifër Nëntë" 
+    3804 "Lao Ho No" 
+    3805 "Lao Ho Mo" 
+    3806 "Lao Shkronjë Khmu Go" 
+    3807 "Lao Shkronjë Khmu Nyo" 
+    3840 "Tibetian Rrokje Om" 
+    3841 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo Truncated A" 
+    3842 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo -Um Rnam Bcad Ma" 
+    3843 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo -Um Gter Tsheg Ma" 
+    3844 "Tibetian Shenjë Fillestar Yig Mgo Mdun Ma" 
+    3845 "Tibetian Shenjë Closing Yig Mgo Sgab Ma" 
+    3846 "Tibetian Shenjë Caret Yig Mgo Phur Shad Ma" 
+    3847 "Tibetian Shenjë Yig Mgo Tsheg Shad Ma" 
+    3848 "Tibetian Shenjë Sbrul Shad" 
+    3849 "Tibetian Shenjë Bskur Yig Mgo" 
+    3850 "Tibetian Shenjë Bka- Shog Yig Mgo" 
+    3851 "Tibetian Shenjë Intersyllabic Tsheg" 
+    3852 "Tibetian Shenjë Delimiter Tsheg Bstar" 
+    3853 "Tibetian Shenjë Shad" 
+    3854 "Tibetian Shenjë Nyis Shad" 
+    3855 "Tibetian Shenjë Tsheg Shad" 
+    3856 "Tibetian Shenjë Nyis Tsheg Shad" 
+    3857 "Tibetian Shenjë Rin Chen Spungs Shad" 
+    3858 "Tibetian Shenjë Rgya Gram Shad" 
+    3859 "Tibetian Shenjë Caret -Dzud Rtags Me Gjatë Can" 
+    3860 "Tibetian Shenjë Gter Tsheg" 
+    3861 "Tibetian Tipi-Gjatë Shenjë Chad Rtags" 
+    3862 "Tibetian Tipi-Gjatë Shenjë Lhag Rtags" 
+    3863 "Tibetian Astrologjie Shenjë Sgra Gcan -Char Rtags" 
+    3864 "Tibetian Astrologjie Shenjë -Khyud Pa" 
+    3865 "Tibetian Astrologjie Shenjë Sdong Tshugs" 
+    3866 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gcig" 
+    3867 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gnyis" 
+    3868 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gsum" 
+    3869 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gcig" 
+    3870 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gnyis" 
+    3871 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Rdel Nag" 
+    3872 "Tibetian Shifër Zero" 
+    3873 "Tibetian Shifër Një" 
+    3874 "Tibetian Shifër Dy" 
+    3875 "Tibetian Shifër Tre" 
+    3876 "Tibetian Shifër Katër" 
+    3877 "Tibetian Shifër Pesë" 
+    3878 "Tibetian Shifër Gjashtë" 
+    3879 "Tibetian Shifër Shtatë" 
+    3880 "Tibetian Shifër Tetë" 
+    3881 "Tibetian Shifër Nëntë" 
+    3882 "Tibetian Shifër Gjysmë Një" 
+    3883 "Tibetian Shifër Gjysmë Dy" 
+    3884 "Tibetian Shifër Gjysmë Tre" 
+    3885 "Tibetian Shifër Gjysmë Katër" 
+    3886 "Tibetian Shifër Gjysmë Pesë" 
+    3887 "Tibetian Shifër Gjysmë Gjashtë" 
+    3888 "Tibetian Shifër Gjysmë Shtatë" 
+    3889 "Tibetian Shifër Gjysmë Tetë" 
+    3890 "Tibetian Shifër Gjysmë Nëntë" 
+    3891 "Tibetian Shifër Gjysmë Zero" 
+    3892 "Tibetian Shenjë Bsdus Rtags" 
+    3893 "Tibetian Shenjë Ngas Bzung Nyi Zla" 
+    3894 "Tibetian Shenjë Caret -Dzud Rtags Bzhi Mig Can" 
+    3895 "Tibetian Shenjë Ngas Bzung Sgor Rtags" 
+    3896 "Tibetian Shenjë Che Mgo" 
+    3897 "Tibetian Shenjë Tsa -Phru" 
+    3898 "Tibetian Shenjë Gug Rtags Gyon" 
+    3899 "Tibetian Shenjë Gug Rtags Gyas" 
+    3900 "Tibetian Shenjë Ang Khang Gyon" 
+    3901 "Tibetian Shenjë Ang Khang Gyas" 
+    3902 "Tibetian Shenjë Yar Tshes" 
+    3903 "Tibetian Shenjë Mar Tshes" 
+    3904 "Tibetian Shkronjë Ka" 
+    3905 "Tibetian Shkronjë Kha" 
+    3906 "Tibetian Shkronjë Ga" 
+    3907 "Tibetian Shkronjë Gha" 
+    3908 "Tibetian Shkronjë Nga" 
+    3909 "Tibetian Shkronjë Ca" 
+    3910 "Tibetian Shkronjë Cha" 
+    3911 "Tibetian Shkronjë Ja" 
+    3913 "Tibetian Shkronjë Nya" 
+    3914 "Tibetian Shkronjë Tta" 
+    3915 "Tibetian Shkronjë Ttha" 
+    3916 "Tibetian Shkronjë Dda" 
+    3917 "Tibetian Shkronjë Ddha" 
+    3918 "Tibetian Shkronjë Nna" 
+    3919 "Tibetian Shkronjë Ta" 
+    3920 "Tibetian Shkronjë Tha" 
+    3921 "Tibetian Shkronjë Da" 
+    3922 "Tibetian Shkronjë Dha" 
+    3923 "Tibetian Shkronjë Na" 
+    3924 "Tibetian Shkronjë Pa" 
+    3925 "Tibetian Shkronjë Pha" 
+    3926 "Tibetian Shkronjë Ba" 
+    3927 "Tibetian Shkronjë Bha" 
+    3928 "Tibetian Shkronjë Ma" 
+    3929 "Tibetian Shkronjë Tsa" 
+    3930 "Tibetian Shkronjë Tsha" 
+    3931 "Tibetian Shkronjë Dza" 
+    3932 "Tibetian Shkronjë Dzha" 
+    3933 "Tibetian Shkronjë Wa" 
+    3934 "Tibetian Shkronjë Zha" 
+    3935 "Tibetian Shkronjë Za" 
+    3936 "Tibetian Shkronjë -A" 
+    3937 "Tibetian Shkronjë Ya" 
+    3938 "Tibetian Shkronjë Ra" 
+    3939 "Tibetian Shkronjë La" 
+    3940 "Tibetian Shkronjë Sha" 
+    3941 "Tibetian Shkronjë Ssa" 
+    3942 "Tibetian Shkronjë Sa" 
+    3943 "Tibetian Shkronjë Ha" 
+    3944 "Tibetian Shkronjë A" 
+    3945 "Tibetian Shkronjë Kssa" 
+    3946 "Tibetian Shkronjë Fixed-Formë Ra" 
+    3947 "Tibetian Shkronjë Kka" 
+    3948 "Tibetian Shkronjë Rra" 
+    3953 "Tibetian Zanore Shenjë Aa" 
+    3954 "Tibetian Zanore Shenjë I" 
+    3955 "Tibetian Zanore Shenjë Ii" 
+    3956 "Tibetian Zanore Shenjë U" 
+    3957 "Tibetian Zanore Shenjë Uu" 
+    3958 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic R" 
+    3959 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
+    3960 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic L" 
+    3961 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
+    3962 "Tibetian Zanore Shenjë E" 
+    3963 "Tibetian Zanore Shenjë Ee" 
+    3964 "Tibetian Zanore Shenjë O" 
+    3965 "Tibetian Zanore Shenjë Oo" 
+    3966 "Tibetian Shenjë Rjes Su Nga Ro" 
+    3967 "Tibetian Shenjë Rnam Bcad" 
+    3968 "Tibetian Zanore Shenjë Kundërt I" 
+    3969 "Tibetian Zanore Shenjë Kundërt Ii" 
+    3970 "Tibetian Shenjë Nyi Zla Naa Da" 
+    3971 "Tibetian Shenjë Sna Ldan" 
+    3972 "Tibetian Shenjë Halanta" 
+    3973 "Tibetian Shenjë Paluta" 
+    3974 "Tibetian Shenjë Lci Rtags" 
+    3975 "Tibetian Shenjë Yang Rtags" 
+    3976 "Tibetian Shenjë Lce Tsa Can" 
+    3977 "Tibetian Shenjë Mchu Can" 
+    3978 "Tibetian Shenjë Gru Can Rgyings" 
+    3979 "Tibetian Shenjë Gru Med Rgyings" 
+    3980 "Tibetian Shenjë Kthyer Mchu Can" 
+    3981 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Lce Tsa Can" 
+    3982 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Mchu Can" 
+    3983 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Kthyer Mchu Can" 
+    3984 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ka" 
+    3985 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Kha" 
+    3986 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ga" 
+    3987 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Gha" 
+    3988 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nga" 
+    3989 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ca" 
+    3990 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Cha" 
+    3991 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ja" 
+    3993 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nya" 
+    3994 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tta" 
+    3995 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ttha" 
+    3996 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dda" 
+    3997 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ddha" 
+    3998 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nna" 
+    3999 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ta" 
+    4000 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tha" 
+    4001 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Da" 
+    4002 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dha" 
+    4003 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Na" 
+    4004 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Pa" 
+    4005 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Pha" 
+    4006 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ba" 
+    4007 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Bha" 
+    4008 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ma" 
+    4009 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tsa" 
+    4010 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tsha" 
+    4011 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dza" 
+    4012 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dzha" 
+    4013 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Wa" 
+    4014 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Zha" 
+    4015 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Za" 
+    4016 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë -A" 
+    4017 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ya" 
+    4018 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ra" 
+    4019 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë La" 
+    4020 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Sha" 
+    4021 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ssa" 
+    4022 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Sa" 
+    4023 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ha" 
+    4024 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë A" 
+    4025 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Kssa" 
+    4026 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Wa" 
+    4027 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Ya" 
+    4028 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Ra" 
+    4030 "Tibetian Ku Ru Kha" 
+    4031 "Tibetian Ku Ru Kha Bzhi Mig Can" 
+    4032 "Tibetian Cantillation Shenjë Tingull Rëndë" 
+    4033 "Tibetian Cantillation Shenjë Tingull Lehtë" 
+    4034 "Tibetian Cantillation Shenjë Cang Te-U" 
+    4035 "Tibetian Cantillation Shenjë Sbub -Chal" 
+    4036 "Tibetian Simbol Dril Bu" 
+    4037 "Tibetian Simbol Rdo Rje" 
+    4038 "Tibetian Simbol Padma Gdan" 
+    4039 "Tibetian Simbol Rdo Rje Rgya Gram" 
+    4040 "Tibetian Simbol Phur Pa" 
+    4041 "Tibetian Simbol As Bu" 
+    4042 "Tibetian Simbol As Bu Nyis -Khyil" 
+    4043 "Tibetian Simbol As Bu Gsum -Khyil" 
+    4044 "Tibetian Simbol As Bu Bzhi -Khyil" 
+    4046 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Rdel Dkar" 
+    4047 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gsum" 
+    4048 "Tibetian Shenjë Bska- Shog Gi Mgo Rgyan" 
+    4049 "Tibetian Shenjë Mnyam Yig Gi Mgo Rgyan" 
+    4050 "Tibetian Shenjë Nyis Tsheg" 
+    4051 "Tibetian Shenjë Fillestar Brda Rnying Yig Mgo Mdun Ma" 
+    4052 "Tibetian Shenjë Closing Brda Rnying Yig Mgo Sgab Ma" 
+    4053 "Drejtim-Djathtë Svasti Shenjë" 
+    4054 "Drejtim-Majtë Svasti Shenjë" 
+    4055 "Drejtim-Djathtë Svasti Shenjë Me Pikë" 
+    4056 "Drejtim-Majtë Svasti Shenjë Me Pikë" 
+    4057 "Tibetian Shenjë Drejtim Mchan Rtags" 
+    4058 "Tibetian Shenjë Zvarritje Mchan Rtags" 
+    4096 "Myanmar Shkronjë Ka" 
+    4097 "Myanmar Shkronjë Kha" 
+    4098 "Myanmar Shkronjë Ga" 
+    4099 "Myanmar Shkronjë Gha" 
+    4100 "Myanmar Shkronjë Nga" 
+    4101 "Myanmar Shkronjë Ca" 
+    4102 "Myanmar Shkronjë Cha" 
+    4103 "Myanmar Shkronjë Ja" 
+    4104 "Myanmar Shkronjë Jha" 
+    4105 "Myanmar Shkronjë Nya" 
+    4106 "Myanmar Shkronjë Nnya" 
+    4107 "Myanmar Shkronjë Tta" 
+    4108 "Myanmar Shkronjë Ttha" 
+    4109 "Myanmar Shkronjë Dda" 
+    4110 "Myanmar Shkronjë Ddha" 
+    4111 "Myanmar Shkronjë Nna" 
+    4112 "Myanmar Shkronjë Ta" 
+    4113 "Myanmar Shkronjë Tha" 
+    4114 "Myanmar Shkronjë Da" 
+    4115 "Myanmar Shkronjë Dha" 
+    4116 "Myanmar Shkronjë Na" 
+    4117 "Myanmar Shkronjë Pa" 
+    4118 "Myanmar Shkronjë Pha" 
+    4119 "Myanmar Shkronjë Ba" 
+    4120 "Myanmar Shkronjë Bha" 
+    4121 "Myanmar Shkronjë Ma" 
+    4122 "Myanmar Shkronjë Ya" 
+    4123 "Myanmar Shkronjë Ra" 
+    4124 "Myanmar Shkronjë La" 
+    4125 "Myanmar Shkronjë Wa" 
+    4126 "Myanmar Shkronjë Sa" 
+    4127 "Myanmar Shkronjë Ha" 
+    4128 "Myanmar Shkronjë Lla" 
+    4129 "Myanmar Shkronjë A" 
+    4130 "Myanmar Shkronjë Shan A" 
+    4131 "Myanmar Shkronjë I" 
+    4132 "Myanmar Shkronjë Ii" 
+    4133 "Myanmar Shkronjë U" 
+    4134 "Myanmar Shkronjë Uu" 
+    4135 "Myanmar Shkronjë E" 
+    4136 "Myanmar Shkronjë Mon E" 
+    4137 "Myanmar Shkronjë O" 
+    4138 "Myanmar Shkronjë Au" 
+    4139 "Myanmar Zanore Shenjë Tall Aa" 
+    4140 "Myanmar Zanore Shenjë Aa" 
+    4141 "Myanmar Zanore Shenjë I" 
+    4142 "Myanmar Zanore Shenjë Ii" 
+    4143 "Myanmar Zanore Shenjë U" 
+    4144 "Myanmar Zanore Shenjë Uu" 
+    4145 "Myanmar Zanore Shenjë E" 
+    4146 "Myanmar Zanore Shenjë Ai" 
+    4147 "Myanmar Zanore Shenjë Mon Ii" 
+    4148 "Myanmar Zanore Shenjë Mon O" 
+    4149 "Myanmar Zanore Shenjë E Lart" 
+    4150 "Myanmar Shenjë Anusvara" 
+    4151 "Myanmar Shenjë Pikë Poshtë" 
+    4152 "Myanmar Shenjë Visarga" 
+    4153 "Myanmar Shenjë Virama" 
+    4154 "Myanmar Shenjë Asat" 
+    4155 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ya" 
+    4156 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ra" 
+    4157 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Wa" 
+    4158 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ha" 
+    4159 "Myanmar Shkronjë Great Sa" 
+    4160 "Myanmar Shifër Zero" 
+    4161 "Myanmar Shifër Një" 
+    4162 "Myanmar Shifër Dy" 
+    4163 "Myanmar Shifër Tre" 
+    4164 "Myanmar Shifër Katër" 
+    4165 "Myanmar Shifër Pesë" 
+    4166 "Myanmar Shifër Gjashtë" 
+    4167 "Myanmar Shifër Shtatë" 
+    4168 "Myanmar Shifër Tetë" 
+    4169 "Myanmar Shifër Nëntë" 
+    4170 "Myanmar Shenjë Pak Section" 
+    4171 "Myanmar Shenjë Section" 
+    4172 "Myanmar Simbol Locative" 
+    4173 "Myanmar Simbol Completed" 
+    4174 "Myanmar Simbol Aforementioned" 
+    4175 "Myanmar Simbol Genitive" 
+    4176 "Myanmar Shkronjë Sha" 
+    4177 "Myanmar Shkronjë Ssa" 
+    4178 "Myanmar Shkronjë Vocalic R" 
+    4179 "Myanmar Shkronjë Vocalic Rr" 
+    4180 "Myanmar Shkronjë Vocalic L" 
+    4181 "Myanmar Shkronjë Vocalic Ll" 
+    4182 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic R" 
+    4183 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic Rr" 
+    4184 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic L" 
+    4185 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic Ll" 
+    4186 "Myanmar Shkronjë Mon Nga" 
+    4187 "Myanmar Shkronjë Mon Jha" 
+    4188 "Myanmar Shkronjë Mon Bba" 
+    4189 "Myanmar Shkronjë Mon Bbe" 
+    4190 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor Na" 
+    4191 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor Ma" 
+    4192 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor La" 
+    4193 "Myanmar Shkronjë Sgaw Karen Sha" 
+    4194 "Myanmar Zanore Shenjë Sgaw Karen Eu" 
+    4195 "Myanmar Tone Shenjë Sgaw Karen Hathi" 
+    4196 "Myanmar Tone Shenjë Sgaw Karen Ke Pho" 
+    4197 "Myanmar Shkronjë Perëndimor Pwo Karen Tha" 
+    4198 "Myanmar Shkronjë Perëndimor Pwo Karen Pwa" 
+    4199 "Myanmar Zanore Shenjë Perëndimor Pwo Karen Eu" 
+    4200 "Myanmar Zanore Shenjë Perëndimor Pwo Karen Ue" 
+    4201 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-1" 
+    4202 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-2" 
+    4203 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-3" 
+    4204 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-4" 
+    4205 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-5" 
+    4206 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Nna" 
+    4207 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Ywa" 
+    4208 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Ghwa" 
+    4209 "Myanmar Zanore Shenjë Geba Karen I" 
+    4210 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah Oe" 
+    4211 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah U" 
+    4212 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah Ee" 
+    4213 "Myanmar Shkronjë Shan Ka" 
+    4214 "Myanmar Shkronjë Shan Kha" 
+    4215 "Myanmar Shkronjë Shan Ga" 
+    4216 "Myanmar Shkronjë Shan Ca" 
+    4217 "Myanmar Shkronjë Shan Za" 
+    4218 "Myanmar Shkronjë Shan Nya" 
+    4219 "Myanmar Shkronjë Shan Da" 
+    4220 "Myanmar Shkronjë Shan Na" 
+    4221 "Myanmar Shkronjë Shan Pha" 
+    4222 "Myanmar Shkronjë Shan Fa" 
+    4223 "Myanmar Shkronjë Shan Ba" 
+    4224 "Myanmar Shkronjë Shan Tha" 
+    4225 "Myanmar Shkronjë Shan Ha" 
+    4226 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Shan Mesor Wa" 
+    4227 "Myanmar Zanore Shenjë Shan Aa" 
+    4228 "Myanmar Zanore Shenjë Shan E" 
+    4229 "Myanmar Zanore Shenjë Shan E Lart" 
+    4230 "Myanmar Zanore Shenjë Shan Përfundimtare Y" 
+    4231 "Myanmar Shenjë Shan Tone-2" 
+    4232 "Myanmar Shenjë Shan Tone-3" 
+    4233 "Myanmar Shenjë Shan Tone-5" 
+    4234 "Myanmar Shenjë Shan Tone-6" 
+    4235 "Myanmar Shenjë Shan Council Tone-2" 
+    4236 "Myanmar Shenjë Shan Council Tone-3" 
+    4237 "Myanmar Shenjë Shan Council Emphatic Tone" 
+    4238 "Myanmar Shkronjë Rumai Palaung Fa" 
+    4239 "Myanmar Shenjë Rumai Palaung Tone-5" 
+    4240 "Myanmar Shan Shifër Zero" 
+    4241 "Myanmar Shan Shifër Një" 
+    4242 "Myanmar Shan Shifër Dy" 
+    4243 "Myanmar Shan Shifër Tre" 
+    4244 "Myanmar Shan Shifër Katër" 
+    4245 "Myanmar Shan Shifër Pesë" 
+    4246 "Myanmar Shan Shifër Gjashtë" 
+    4247 "Myanmar Shan Shifër Shtatë" 
+    4248 "Myanmar Shan Shifër Tetë" 
+    4249 "Myanmar Shan Shifër Nëntë" 
+    4250 "Myanmar Shenjë Khamti Tone-1" 
+    4251 "Myanmar Shenjë Khamti Tone-3" 
+    4252 "Myanmar Zanore Shenjë Aiton A" 
+    4253 "Myanmar Zanore Shenjë Aiton Ai" 
+    4254 "Myanmar Simbol Shan Një" 
+    4255 "Myanmar Simbol Shan Thirrje" 
+    4256 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe An" 
+    4257 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Ban" 
+    4258 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Gan" 
+    4259 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Don" 
+    4260 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe En" 
+    4261 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Vin" 
+    4262 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Zen" 
+    4263 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Tan" 
+    4264 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe In" 
+    4265 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Kan" 
+    4266 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Las" 
+    4267 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Man" 
+    4268 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Nar" 
+    4269 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe On" 
+    4270 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Par" 
+    4271 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Zhar" 
+    4272 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Rae" 
+    4273 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe San" 
+    4274 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Tar" 
+    4275 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Un" 
+    4276 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Phar" 
+    4277 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Khar" 
+    4278 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Ghan" 
+    4279 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Qar" 
+    4280 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Shin" 
+    4281 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Chin" 
+    4282 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Can" 
+    4283 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Jil" 
+    4284 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Cil" 
+    4285 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Char" 
+    4286 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Xan" 
+    4287 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Jhan" 
+    4288 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hae" 
+    4289 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe He" 
+    4290 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hie" 
+    4291 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe We" 
+    4292 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Har" 
+    4293 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hoe" 
+    4295 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Yn" 
+    4301 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Aen" 
+    4304 "Gjeorgjisë Shkronjë An" 
+    4305 "Gjeorgjisë Shkronjë Ban" 
+    4306 "Gjeorgjisë Shkronjë Gan" 
+    4307 "Gjeorgjisë Shkronjë Don" 
+    4308 "Gjeorgjisë Shkronjë En" 
+    4309 "Gjeorgjisë Shkronjë Vin" 
+    4310 "Gjeorgjisë Shkronjë Zen" 
+    4311 "Gjeorgjisë Shkronjë Tan" 
+    4312 "Gjeorgjisë Shkronjë In" 
+    4313 "Gjeorgjisë Shkronjë Kan" 
+    4314 "Gjeorgjisë Shkronjë Las" 
+    4315 "Gjeorgjisë Shkronjë Man" 
+    4316 "Gjeorgjisë Shkronjë Nar" 
+    4317 "Gjeorgjisë Shkronjë On" 
+    4318 "Gjeorgjisë Shkronjë Par" 
+    4319 "Gjeorgjisë Shkronjë Zhar" 
+    4320 "Gjeorgjisë Shkronjë Rae" 
+    4321 "Gjeorgjisë Shkronjë San" 
+    4322 "Gjeorgjisë Shkronjë Tar" 
+    4323 "Gjeorgjisë Shkronjë Un" 
+    4324 "Gjeorgjisë Shkronjë Phar" 
+    4325 "Gjeorgjisë Shkronjë Khar" 
+    4326 "Gjeorgjisë Shkronjë Ghan" 
+    4327 "Gjeorgjisë Shkronjë Qar" 
+    4328 "Gjeorgjisë Shkronjë Shin" 
+    4329 "Gjeorgjisë Shkronjë Chin" 
+    4330 "Gjeorgjisë Shkronjë Can" 
+    4331 "Gjeorgjisë Shkronjë Jil" 
+    4332 "Gjeorgjisë Shkronjë Cil" 
+    4333 "Gjeorgjisë Shkronjë Char" 
+    4334 "Gjeorgjisë Shkronjë Xan" 
+    4335 "Gjeorgjisë Shkronjë Jhan" 
+    4336 "Gjeorgjisë Shkronjë Hae" 
+    4337 "Gjeorgjisë Shkronjë He" 
+    4338 "Gjeorgjisë Shkronjë Hie" 
+    4339 "Gjeorgjisë Shkronjë We" 
+    4340 "Gjeorgjisë Shkronjë Har" 
+    4341 "Gjeorgjisë Shkronjë Hoe" 
+    4342 "Gjeorgjisë Shkronjë Fi" 
+    4343 "Gjeorgjisë Shkronjë Yn" 
+    4344 "Gjeorgjisë Shkronjë Elifi" 
+    4345 "Gjeorgjisë Shkronjë Kthyer Gan" 
+    4346 "Gjeorgjisë Shkronjë Ain" 
+    4347 "Gjeorgjisë Paragraph Ndarës" 
+    4348 "Modifiko Shkronjë Gjeorgjisë Nar" 
+    4349 "Gjeorgjisë Shkronjë Aen" 
+    4350 "Gjeorgjisë Shkronjë Hard Shenjë" 
+    4351 "Gjeorgjisë Shkronjë Labial Shenjë" 
+    4352 "Hangul Choseong Kiyeok" 
+    4353 "Hangul Choseong Ssangkiyeok" 
+    4354 "Hangul Choseong Nieun" 
+    4355 "Hangul Choseong Tikeut" 
+    4356 "Hangul Choseong Ssangtikeut" 
+    4357 "Hangul Choseong Rieul" 
+    4358 "Hangul Choseong Mieum" 
+    4359 "Hangul Choseong Pieup" 
+    4360 "Hangul Choseong Ssangpieup" 
+    4361 "Hangul Choseong Sios" 
+    4362 "Hangul Choseong Ssangsios" 
+    4363 "Hangul Choseong Ieung" 
+    4364 "Hangul Choseong Cieuc" 
+    4365 "Hangul Choseong Ssangcieuc" 
+    4366 "Hangul Choseong Chieuch" 
+    4367 "Hangul Choseong Khieukh" 
+    4368 "Hangul Choseong Thieuth" 
+    4369 "Hangul Choseong Phieuph" 
+    4370 "Hangul Choseong Hieuh" 
+    4371 "Hangul Choseong Nieun-Kiyeok" 
+    4372 "Hangul Choseong Ssangnieun" 
+    4373 "Hangul Choseong Nieun-Tikeut" 
+    4374 "Hangul Choseong Nieun-Pieup" 
+    4375 "Hangul Choseong Tikeut-Kiyeok" 
+    4376 "Hangul Choseong Rieul-Nieun" 
+    4377 "Hangul Choseong Ssangrieul" 
+    4378 "Hangul Choseong Rieul-Hieuh" 
+    4379 "Hangul Choseong Kapyeounrieul" 
+    4380 "Hangul Choseong Mieum-Pieup" 
+    4381 "Hangul Choseong Kapyeounmieum" 
+    4382 "Hangul Choseong Pieup-Kiyeok" 
+    4383 "Hangul Choseong Pieup-Nieun" 
+    4384 "Hangul Choseong Pieup-Tikeut" 
+    4385 "Hangul Choseong Pieup-Sios" 
+    4386 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Kiyeok" 
+    4387 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Tikeut" 
+    4388 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Pieup" 
+    4389 "Hangul Choseong Pieup-Ssangsios" 
+    4390 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Cieuc" 
+    4391 "Hangul Choseong Pieup-Cieuc" 
+    4392 "Hangul Choseong Pieup-Chieuch" 
+    4393 "Hangul Choseong Pieup-Thieuth" 
+    4394 "Hangul Choseong Pieup-Phieuph" 
+    4395 "Hangul Choseong Kapyeounpieup" 
+    4396 "Hangul Choseong Kapyeounssangpieup" 
+    4397 "Hangul Choseong Sios-Kiyeok" 
+    4398 "Hangul Choseong Sios-Nieun" 
+    4399 "Hangul Choseong Sios-Tikeut" 
+    4400 "Hangul Choseong Sios-Rieul" 
+    4401 "Hangul Choseong Sios-Mieum" 
+    4402 "Hangul Choseong Sios-Pieup" 
+    4403 "Hangul Choseong Sios-Pieup-Kiyeok" 
+    4404 "Hangul Choseong Sios-Ssangsios" 
+    4405 "Hangul Choseong Sios-Ieung" 
+    4406 "Hangul Choseong Sios-Cieuc" 
+    4407 "Hangul Choseong Sios-Chieuch" 
+    4408 "Hangul Choseong Sios-Khieukh" 
+    4409 "Hangul Choseong Sios-Thieuth" 
+    4410 "Hangul Choseong Sios-Phieuph" 
+    4411 "Hangul Choseong Sios-Hieuh" 
+    4412 "Hangul Choseong Chitueumsios" 
+    4413 "Hangul Choseong Chitueumssangsios" 
+    4414 "Hangul Choseong Ceongchieumsios" 
+    4415 "Hangul Choseong Ceongchieumssangsios" 
+    4416 "Hangul Choseong Pansios" 
+    4417 "Hangul Choseong Ieung-Kiyeok" 
+    4418 "Hangul Choseong Ieung-Tikeut" 
+    4419 "Hangul Choseong Ieung-Mieum" 
+    4420 "Hangul Choseong Ieung-Pieup" 
+    4421 "Hangul Choseong Ieung-Sios" 
+    4422 "Hangul Choseong Ieung-Pansios" 
+    4423 "Hangul Choseong Ssangieung" 
+    4424 "Hangul Choseong Ieung-Cieuc" 
+    4425 "Hangul Choseong Ieung-Chieuch" 
+    4426 "Hangul Choseong Ieung-Thieuth" 
+    4427 "Hangul Choseong Ieung-Phieuph" 
+    4428 "Hangul Choseong Yesieung" 
+    4429 "Hangul Choseong Cieuc-Ieung" 
+    4430 "Hangul Choseong Chitueumcieuc" 
+    4431 "Hangul Choseong Chitueumssangcieuc" 
+    4432 "Hangul Choseong Ceongchieumcieuc" 
+    4433 "Hangul Choseong Ceongchieumssangcieuc" 
+    4434 "Hangul Choseong Chieuch-Khieukh" 
+    4435 "Hangul Choseong Chieuch-Hieuh" 
+    4436 "Hangul Choseong Chitueumchieuch" 
+    4437 "Hangul Choseong Ceongchieumchieuch" 
+    4438 "Hangul Choseong Phieuph-Pieup" 
+    4439 "Hangul Choseong Kapyeounphieuph" 
+    4440 "Hangul Choseong Ssanghieuh" 
+    4441 "Hangul Choseong Yeorinhieuh" 
+    4442 "Hangul Choseong Kiyeok-Tikeut" 
+    4443 "Hangul Choseong Nieun-Sios" 
+    4444 "Hangul Choseong Nieun-Cieuc" 
+    4445 "Hangul Choseong Nieun-Hieuh" 
+    4446 "Hangul Choseong Tikeut-Rieul" 
+    4447 "Hangul Choseong Filler" 
+    4448 "Hangul Jungseong Filler" 
+    4449 "Hangul Jungseong A" 
+    4450 "Hangul Jungseong Ae" 
+    4451 "Hangul Jungseong Ya" 
+    4452 "Hangul Jungseong Yae" 
+    4453 "Hangul Jungseong Eo" 
+    4454 "Hangul Jungseong E" 
+    4455 "Hangul Jungseong Yeo" 
+    4456 "Hangul Jungseong Ye" 
+    4457 "Hangul Jungseong O" 
+    4458 "Hangul Jungseong Wa" 
+    4459 "Hangul Jungseong Wae" 
+    4460 "Hangul Jungseong Oe" 
+    4461 "Hangul Jungseong Yo" 
+    4462 "Hangul Jungseong U" 
+    4463 "Hangul Jungseong Weo" 
+    4464 "Hangul Jungseong We" 
+    4465 "Hangul Jungseong Wi" 
+    4466 "Hangul Jungseong Yu" 
+    4467 "Hangul Jungseong Eu" 
+    4468 "Hangul Jungseong Yi" 
+    4469 "Hangul Jungseong I" 
+    4470 "Hangul Jungseong A-O" 
+    4471 "Hangul Jungseong A-U" 
+    4472 "Hangul Jungseong Ya-O" 
+    4473 "Hangul Jungseong Ya-Yo" 
+    4474 "Hangul Jungseong Eo-O" 
+    4475 "Hangul Jungseong Eo-U" 
+    4476 "Hangul Jungseong Eo-Eu" 
+    4477 "Hangul Jungseong Yeo-O" 
+    4478 "Hangul Jungseong Yeo-U" 
+    4479 "Hangul Jungseong O-Eo" 
+    4480 "Hangul Jungseong O-E" 
+    4481 "Hangul Jungseong O-Ye" 
+    4482 "Hangul Jungseong O-O" 
+    4483 "Hangul Jungseong O-U" 
+    4484 "Hangul Jungseong Yo-Ya" 
+    4485 "Hangul Jungseong Yo-Yae" 
+    4486 "Hangul Jungseong Yo-Yeo" 
+    4487 "Hangul Jungseong Yo-O" 
+    4488 "Hangul Jungseong Yo-I" 
+    4489 "Hangul Jungseong U-A" 
+    4490 "Hangul Jungseong U-Ae" 
+    4491 "Hangul Jungseong U-Eo-Eu" 
+    4492 "Hangul Jungseong U-Ye" 
+    4493 "Hangul Jungseong U-U" 
+    4494 "Hangul Jungseong Yu-A" 
+    4495 "Hangul Jungseong Yu-Eo" 
+    4496 "Hangul Jungseong Yu-E" 
+    4497 "Hangul Jungseong Yu-Yeo" 
+    4498 "Hangul Jungseong Yu-Ye" 
+    4499 "Hangul Jungseong Yu-U" 
+    4500 "Hangul Jungseong Yu-I" 
+    4501 "Hangul Jungseong Eu-U" 
+    4502 "Hangul Jungseong Eu-Eu" 
+    4503 "Hangul Jungseong Yi-U" 
+    4504 "Hangul Jungseong I-A" 
+    4505 "Hangul Jungseong I-Ya" 
+    4506 "Hangul Jungseong I-O" 
+    4507 "Hangul Jungseong I-U" 
+    4508 "Hangul Jungseong I-Eu" 
+    4509 "Hangul Jungseong I-Araea" 
+    4510 "Hangul Jungseong Araea" 
+    4511 "Hangul Jungseong Araea-Eo" 
+    4512 "Hangul Jungseong Araea-U" 
+    4513 "Hangul Jungseong Araea-I" 
+    4514 "Hangul Jungseong Ssangaraea" 
+    4515 "Hangul Jungseong A-Eu" 
+    4516 "Hangul Jungseong Ya-U" 
+    4517 "Hangul Jungseong Yeo-Ya" 
+    4518 "Hangul Jungseong O-Ya" 
+    4519 "Hangul Jungseong O-Yae" 
+    4520 "Hangul Jongseong Kiyeok" 
+    4521 "Hangul Jongseong Ssangkiyeok" 
+    4522 "Hangul Jongseong Kiyeok-Sios" 
+    4523 "Hangul Jongseong Nieun" 
+    4524 "Hangul Jongseong Nieun-Cieuc" 
+    4525 "Hangul Jongseong Nieun-Hieuh" 
+    4526 "Hangul Jongseong Tikeut" 
+    4527 "Hangul Jongseong Rieul" 
+    4528 "Hangul Jongseong Rieul-Kiyeok" 
+    4529 "Hangul Jongseong Rieul-Mieum" 
+    4530 "Hangul Jongseong Rieul-Pieup" 
+    4531 "Hangul Jongseong Rieul-Sios" 
+    4532 "Hangul Jongseong Rieul-Thieuth" 
+    4533 "Hangul Jongseong Rieul-Phieuph" 
+    4534 "Hangul Jongseong Rieul-Hieuh" 
+    4535 "Hangul Jongseong Mieum" 
+    4536 "Hangul Jongseong Pieup" 
+    4537 "Hangul Jongseong Pieup-Sios" 
+    4538 "Hangul Jongseong Sios" 
+    4539 "Hangul Jongseong Ssangsios" 
+    4540 "Hangul Jongseong Ieung" 
+    4541 "Hangul Jongseong Cieuc" 
+    4542 "Hangul Jongseong Chieuch" 
+    4543 "Hangul Jongseong Khieukh" 
+    4544 "Hangul Jongseong Thieuth" 
+    4545 "Hangul Jongseong Phieuph" 
+    4546 "Hangul Jongseong Hieuh" 
+    4547 "Hangul Jongseong Kiyeok-Rieul" 
+    4548 "Hangul Jongseong Kiyeok-Sios-Kiyeok" 
+    4549 "Hangul Jongseong Nieun-Kiyeok" 
+    4550 "Hangul Jongseong Nieun-Tikeut" 
+    4551 "Hangul Jongseong Nieun-Sios" 
+    4552 "Hangul Jongseong Nieun-Pansios" 
+    4553 "Hangul Jongseong Nieun-Thieuth" 
+    4554 "Hangul Jongseong Tikeut-Kiyeok" 
+    4555 "Hangul Jongseong Tikeut-Rieul" 
+    4556 "Hangul Jongseong Rieul-Kiyeok-Sios" 
+    4557 "Hangul Jongseong Rieul-Nieun" 
+    4558 "Hangul Jongseong Rieul-Tikeut" 
+    4559 "Hangul Jongseong Rieul-Tikeut-Hieuh" 
+    4560 "Hangul Jongseong Ssangrieul" 
+    4561 "Hangul Jongseong Rieul-Mieum-Kiyeok" 
+    4562 "Hangul Jongseong Rieul-Mieum-Sios" 
+    4563 "Hangul Jongseong Rieul-Pieup-Sios" 
+    4564 "Hangul Jongseong Rieul-Pieup-Hieuh" 
+    4565 "Hangul Jongseong Rieul-Kapyeounpieup" 
+    4566 "Hangul Jongseong Rieul-Ssangsios" 
+    4567 "Hangul Jongseong Rieul-Pansios" 
+    4568 "Hangul Jongseong Rieul-Khieukh" 
+    4569 "Hangul Jongseong Rieul-Yeorinhieuh" 
+    4570 "Hangul Jongseong Mieum-Kiyeok" 
+    4571 "Hangul Jongseong Mieum-Rieul" 
+    4572 "Hangul Jongseong Mieum-Pieup" 
+    4573 "Hangul Jongseong Mieum-Sios" 
+    4574 "Hangul Jongseong Mieum-Ssangsios" 
+    4575 "Hangul Jongseong Mieum-Pansios" 
+    4576 "Hangul Jongseong Mieum-Chieuch" 
+    4577 "Hangul Jongseong Mieum-Hieuh" 
+    4578 "Hangul Jongseong Kapyeounmieum" 
+    4579 "Hangul Jongseong Pieup-Rieul" 
+    4580 "Hangul Jongseong Pieup-Phieuph" 
+    4581 "Hangul Jongseong Pieup-Hieuh" 
+    4582 "Hangul Jongseong Kapyeounpieup" 
+    4583 "Hangul Jongseong Sios-Kiyeok" 
+    4584 "Hangul Jongseong Sios-Tikeut" 
+    4585 "Hangul Jongseong Sios-Rieul" 
+    4586 "Hangul Jongseong Sios-Pieup" 
+    4587 "Hangul Jongseong Pansios" 
+    4588 "Hangul Jongseong Ieung-Kiyeok" 
+    4589 "Hangul Jongseong Ieung-Ssangkiyeok" 
+    4590 "Hangul Jongseong Ssangieung" 
+    4591 "Hangul Jongseong Ieung-Khieukh" 
+    4592 "Hangul Jongseong Yesieung" 
+    4593 "Hangul Jongseong Yesieung-Sios" 
+    4594 "Hangul Jongseong Yesieung-Pansios" 
+    4595 "Hangul Jongseong Phieuph-Pieup" 
+    4596 "Hangul Jongseong Kapyeounphieuph" 
+    4597 "Hangul Jongseong Hieuh-Nieun" 
+    4598 "Hangul Jongseong Hieuh-Rieul" 
+    4599 "Hangul Jongseong Hieuh-Mieum" 
+    4600 "Hangul Jongseong Hieuh-Pieup" 
+    4601 "Hangul Jongseong Yeorinhieuh" 
+    4602 "Hangul Jongseong Kiyeok-Nieun" 
+    4603 "Hangul Jongseong Kiyeok-Pieup" 
+    4604 "Hangul Jongseong Kiyeok-Chieuch" 
+    4605 "Hangul Jongseong Kiyeok-Khieukh" 
+    4606 "Hangul Jongseong Kiyeok-Hieuh" 
+    4607 "Hangul Jongseong Ssangnieun" 
+    4608 "Ethiopic Rrokje Ha" 
+    4609 "Ethiopic Rrokje Hu" 
+    4610 "Ethiopic Rrokje Hi" 
+    4611 "Ethiopic Rrokje Haa" 
+    4612 "Ethiopic Rrokje Hee" 
+    4613 "Ethiopic Rrokje He" 
+    4614 "Ethiopic Rrokje Ho" 
+    4615 "Ethiopic Rrokje Hoa" 
+    4616 "Ethiopic Rrokje La" 
+    4617 "Ethiopic Rrokje Lu" 
+    4618 "Ethiopic Rrokje Li" 
+    4619 "Ethiopic Rrokje Laa" 
+    4620 "Ethiopic Rrokje Lee" 
+    4621 "Ethiopic Rrokje Le" 
+    4622 "Ethiopic Rrokje Lo" 
+    4623 "Ethiopic Rrokje Lwa" 
+    4624 "Ethiopic Rrokje Hha" 
+    4625 "Ethiopic Rrokje Hhu" 
+    4626 "Ethiopic Rrokje Hhi" 
+    4627 "Ethiopic Rrokje Hhaa" 
+    4628 "Ethiopic Rrokje Hhee" 
+    4629 "Ethiopic Rrokje Hhe" 
+    4630 "Ethiopic Rrokje Hho" 
+    4631 "Ethiopic Rrokje Hhwa" 
+    4632 "Ethiopic Rrokje Ma" 
+    4633 "Ethiopic Rrokje Mu" 
+    4634 "Ethiopic Rrokje Mi" 
+    4635 "Ethiopic Rrokje Maa" 
+    4636 "Ethiopic Rrokje Mee" 
+    4637 "Ethiopic Rrokje Me" 
+    4638 "Ethiopic Rrokje Mo" 
+    4639 "Ethiopic Rrokje Mwa" 
+    4640 "Ethiopic Rrokje Sza" 
+    4641 "Ethiopic Rrokje Szu" 
+    4642 "Ethiopic Rrokje Szi" 
+    4643 "Ethiopic Rrokje Szaa" 
+    4644 "Ethiopic Rrokje Szee" 
+    4645 "Ethiopic Rrokje Sze" 
+    4646 "Ethiopic Rrokje Szo" 
+    4647 "Ethiopic Rrokje Szwa" 
+    4648 "Ethiopic Rrokje Ra" 
+    4649 "Ethiopic Rrokje Ru" 
+    4650 "Ethiopic Rrokje Ri" 
+    4651 "Ethiopic Rrokje Raa" 
+    4652 "Ethiopic Rrokje Ree" 
+    4653 "Ethiopic Rrokje Re" 
+    4654 "Ethiopic Rrokje Ro" 
+    4655 "Ethiopic Rrokje Rwa" 
+    4656 "Ethiopic Rrokje Sa" 
+    4657 "Ethiopic Rrokje Su" 
+    4658 "Ethiopic Rrokje Si" 
+    4659 "Ethiopic Rrokje Saa" 
+    4660 "Ethiopic Rrokje See" 
+    4661 "Ethiopic Rrokje Se" 
+    4662 "Ethiopic Rrokje So" 
+    4663 "Ethiopic Rrokje Swa" 
+    4664 "Ethiopic Rrokje Sha" 
+    4665 "Ethiopic Rrokje Shu" 
+    4666 "Ethiopic Rrokje Shi" 
+    4667 "Ethiopic Rrokje Shaa" 
+    4668 "Ethiopic Rrokje Shee" 
+    4669 "Ethiopic Rrokje She" 
+    4670 "Ethiopic Rrokje Sho" 
+    4671 "Ethiopic Rrokje Shwa" 
+    4672 "Ethiopic Rrokje Qa" 
+    4673 "Ethiopic Rrokje Qu" 
+    4674 "Ethiopic Rrokje Qi" 
+    4675 "Ethiopic Rrokje Qaa" 
+    4676 "Ethiopic Rrokje Qee" 
+    4677 "Ethiopic Rrokje Qe" 
+    4678 "Ethiopic Rrokje Qo" 
+    4679 "Ethiopic Rrokje Qoa" 
+    4680 "Ethiopic Rrokje Qwa" 
+    4682 "Ethiopic Rrokje Qwi" 
+    4683 "Ethiopic Rrokje Qwaa" 
+    4684 "Ethiopic Rrokje Qwee" 
+    4685 "Ethiopic Rrokje Qwe" 
+    4688 "Ethiopic Rrokje Qha" 
+    4689 "Ethiopic Rrokje Qhu" 
+    4690 "Ethiopic Rrokje Qhi" 
+    4691 "Ethiopic Rrokje Qhaa" 
+    4692 "Ethiopic Rrokje Qhee" 
+    4693 "Ethiopic Rrokje Qhe" 
+    4694 "Ethiopic Rrokje Qho" 
+    4696 "Ethiopic Rrokje Qhwa" 
+    4698 "Ethiopic Rrokje Qhwi" 
+    4699 "Ethiopic Rrokje Qhwaa" 
+    4700 "Ethiopic Rrokje Qhwee" 
+    4701 "Ethiopic Rrokje Qhwe" 
+    4704 "Ethiopic Rrokje Ba" 
+    4705 "Ethiopic Rrokje Bu" 
+    4706 "Ethiopic Rrokje Bi" 
+    4707 "Ethiopic Rrokje Baa" 
+    4708 "Ethiopic Rrokje Bee" 
+    4709 "Ethiopic Rrokje Be" 
+    4710 "Ethiopic Rrokje Bo" 
+    4711 "Ethiopic Rrokje Bwa" 
+    4712 "Ethiopic Rrokje Va" 
+    4713 "Ethiopic Rrokje Vu" 
+    4714 "Ethiopic Rrokje Vi" 
+    4715 "Ethiopic Rrokje Vaa" 
+    4716 "Ethiopic Rrokje Vee" 
+    4717 "Ethiopic Rrokje Ve" 
+    4718 "Ethiopic Rrokje Vo" 
+    4719 "Ethiopic Rrokje Vwa" 
+    4720 "Ethiopic Rrokje Ta" 
+    4721 "Ethiopic Rrokje Tu" 
+    4722 "Ethiopic Rrokje Ti" 
+    4723 "Ethiopic Rrokje Taa" 
+    4724 "Ethiopic Rrokje Tee" 
+    4725 "Ethiopic Rrokje Te" 
+    4726 "Ethiopic Rrokje To" 
+    4727 "Ethiopic Rrokje Twa" 
+    4728 "Ethiopic Rrokje Ca" 
+    4729 "Ethiopic Rrokje Cu" 
+    4730 "Ethiopic Rrokje Ci" 
+    4731 "Ethiopic Rrokje Caa" 
+    4732 "Ethiopic Rrokje Cee" 
+    4733 "Ethiopic Rrokje Ce" 
+    4734 "Ethiopic Rrokje Co" 
+    4735 "Ethiopic Rrokje Cwa" 
+    4736 "Ethiopic Rrokje Xa" 
+    4737 "Ethiopic Rrokje Xu" 
+    4738 "Ethiopic Rrokje Xi" 
+    4739 "Ethiopic Rrokje Xaa" 
+    4740 "Ethiopic Rrokje Xee" 
+    4741 "Ethiopic Rrokje Xe" 
+    4742 "Ethiopic Rrokje Xo" 
+    4743 "Ethiopic Rrokje Xoa" 
+    4744 "Ethiopic Rrokje Xwa" 
+    4746 "Ethiopic Rrokje Xwi" 
+    4747 "Ethiopic Rrokje Xwaa" 
+    4748 "Ethiopic Rrokje Xwee" 
+    4749 "Ethiopic Rrokje Xwe" 
+    4752 "Ethiopic Rrokje Na" 
+    4753 "Ethiopic Rrokje Nu" 
+    4754 "Ethiopic Rrokje Ni" 
+    4755 "Ethiopic Rrokje Naa" 
+    4756 "Ethiopic Rrokje Nee" 
+    4757 "Ethiopic Rrokje Ne" 
+    4758 "Ethiopic Rrokje No" 
+    4759 "Ethiopic Rrokje Nwa" 
+    4760 "Ethiopic Rrokje Nya" 
+    4761 "Ethiopic Rrokje Nyu" 
+    4762 "Ethiopic Rrokje Nyi" 
+    4763 "Ethiopic Rrokje Nyaa" 
+    4764 "Ethiopic Rrokje Nyee" 
+    4765 "Ethiopic Rrokje Nye" 
+    4766 "Ethiopic Rrokje Nyo" 
+    4767 "Ethiopic Rrokje Nywa" 
+    4768 "Ethiopic Rrokje Glottal A" 
+    4769 "Ethiopic Rrokje Glottal U" 
+    4770 "Ethiopic Rrokje Glottal I" 
+    4771 "Ethiopic Rrokje Glottal Aa" 
+    4772 "Ethiopic Rrokje Glottal Ee" 
+    4773 "Ethiopic Rrokje Glottal E" 
+    4774 "Ethiopic Rrokje Glottal O" 
+    4775 "Ethiopic Rrokje Glottal Wa" 
+    4776 "Ethiopic Rrokje Ka" 
+    4777 "Ethiopic Rrokje Ku" 
+    4778 "Ethiopic Rrokje Ki" 
+    4779 "Ethiopic Rrokje Kaa" 
+    4780 "Ethiopic Rrokje Kee" 
+    4781 "Ethiopic Rrokje Ke" 
+    4782 "Ethiopic Rrokje Ko" 
+    4783 "Ethiopic Rrokje Koa" 
+    4784 "Ethiopic Rrokje Kwa" 
+    4786 "Ethiopic Rrokje Kwi" 
+    4787 "Ethiopic Rrokje Kwaa" 
+    4788 "Ethiopic Rrokje Kwee" 
+    4789 "Ethiopic Rrokje Kwe" 
+    4792 "Ethiopic Rrokje Kxa" 
+    4793 "Ethiopic Rrokje Kxu" 
+    4794 "Ethiopic Rrokje Kxi" 
+    4795 "Ethiopic Rrokje Kxaa" 
+    4796 "Ethiopic Rrokje Kxee" 
+    4797 "Ethiopic Rrokje Kxe" 
+    4798 "Ethiopic Rrokje Kxo" 
+    4800 "Ethiopic Rrokje Kxwa" 
+    4802 "Ethiopic Rrokje Kxwi" 
+    4803 "Ethiopic Rrokje Kxwaa" 
+    4804 "Ethiopic Rrokje Kxwee" 
+    4805 "Ethiopic Rrokje Kxwe" 
+    4808 "Ethiopic Rrokje Wa" 
+    4809 "Ethiopic Rrokje Wu" 
+    4810 "Ethiopic Rrokje Wi" 
+    4811 "Ethiopic Rrokje Waa" 
+    4812 "Ethiopic Rrokje Wee" 
+    4813 "Ethiopic Rrokje We" 
+    4814 "Ethiopic Rrokje Wo" 
+    4815 "Ethiopic Rrokje Woa" 
+    4816 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal A" 
+    4817 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal U" 
+    4818 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal I" 
+    4819 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal Aa" 
+    4820 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal Ee" 
+    4821 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal E" 
+    4822 "Ethiopic Rrokje Pharyngeal O" 
+    4824 "Ethiopic Rrokje Za" 
+    4825 "Ethiopic Rrokje Zu" 
+    4826 "Ethiopic Rrokje Zi" 
+    4827 "Ethiopic Rrokje Zaa" 
+    4828 "Ethiopic Rrokje Zee" 
+    4829 "Ethiopic Rrokje Ze" 
+    4830 "Ethiopic Rrokje Zo" 
+    4831 "Ethiopic Rrokje Zwa" 
+    4832 "Ethiopic Rrokje Zha" 
+    4833 "Ethiopic Rrokje Zhu" 
+    4834 "Ethiopic Rrokje Zhi" 
+    4835 "Ethiopic Rrokje Zhaa" 
+    4836 "Ethiopic Rrokje Zhee" 
+    4837 "Ethiopic Rrokje Zhe" 
+    4838 "Ethiopic Rrokje Zho" 
+    4839 "Ethiopic Rrokje Zhwa" 
+    4840 "Ethiopic Rrokje Ya" 
+    4841 "Ethiopic Rrokje Yu" 
+    4842 "Ethiopic Rrokje Yi" 
+    4843 "Ethiopic Rrokje Yaa" 
+    4844 "Ethiopic Rrokje Yee" 
+    4845 "Ethiopic Rrokje Ye" 
+    4846 "Ethiopic Rrokje Yo" 
+    4847 "Ethiopic Rrokje Yoa" 
+    4848 "Ethiopic Rrokje Da" 
+    4849 "Ethiopic Rrokje Du" 
+    4850 "Ethiopic Rrokje Di" 
+    4851 "Ethiopic Rrokje Daa" 
+    4852 "Ethiopic Rrokje Dee" 
+    4853 "Ethiopic Rrokje De" 
+    4854 "Ethiopic Rrokje Do" 
+    4855 "Ethiopic Rrokje Dwa" 
+    4856 "Ethiopic Rrokje Dda" 
+    4857 "Ethiopic Rrokje Ddu" 
+    4858 "Ethiopic Rrokje Ddi" 
+    4859 "Ethiopic Rrokje Ddaa" 
+    4860 "Ethiopic Rrokje Ddee" 
+    4861 "Ethiopic Rrokje Dde" 
+    4862 "Ethiopic Rrokje Ddo" 
+    4863 "Ethiopic Rrokje Ddwa" 
+    4864 "Ethiopic Rrokje Ja" 
+    4865 "Ethiopic Rrokje Ju" 
+    4866 "Ethiopic Rrokje Ji" 
+    4867 "Ethiopic Rrokje Jaa" 
+    4868 "Ethiopic Rrokje Jee" 
+    4869 "Ethiopic Rrokje Je" 
+    4870 "Ethiopic Rrokje Jo" 
+    4871 "Ethiopic Rrokje Jwa" 
+    4872 "Ethiopic Rrokje Ga" 
+    4873 "Ethiopic Rrokje Gu" 
+    4874 "Ethiopic Rrokje Gi" 
+    4875 "Ethiopic Rrokje Gaa" 
+    4876 "Ethiopic Rrokje Gee" 
+    4877 "Ethiopic Rrokje Ge" 
+    4878 "Ethiopic Rrokje Go" 
+    4879 "Ethiopic Rrokje Goa" 
+    4880 "Ethiopic Rrokje Gwa" 
+    4882 "Ethiopic Rrokje Gwi" 
+    4883 "Ethiopic Rrokje Gwaa" 
+    4884 "Ethiopic Rrokje Gwee" 
+    4885 "Ethiopic Rrokje Gwe" 
+    4888 "Ethiopic Rrokje Gga" 
+    4889 "Ethiopic Rrokje Ggu" 
+    4890 "Ethiopic Rrokje Ggi" 
+    4891 "Ethiopic Rrokje Ggaa" 
+    4892 "Ethiopic Rrokje Ggee" 
+    4893 "Ethiopic Rrokje Gge" 
+    4894 "Ethiopic Rrokje Ggo" 
+    4895 "Ethiopic Rrokje Ggwaa" 
+    4896 "Ethiopic Rrokje Tha" 
+    4897 "Ethiopic Rrokje Thu" 
+    4898 "Ethiopic Rrokje Thi" 
+    4899 "Ethiopic Rrokje Thaa" 
+    4900 "Ethiopic Rrokje Thee" 
+    4901 "Ethiopic Rrokje The" 
+    4902 "Ethiopic Rrokje Tho" 
+    4903 "Ethiopic Rrokje Thwa" 
+    4904 "Ethiopic Rrokje Cha" 
+    4905 "Ethiopic Rrokje Chu" 
+    4906 "Ethiopic Rrokje Chi" 
+    4907 "Ethiopic Rrokje Chaa" 
+    4908 "Ethiopic Rrokje Chee" 
+    4909 "Ethiopic Rrokje Che" 
+    4910 "Ethiopic Rrokje Cho" 
+    4911 "Ethiopic Rrokje Chwa" 
+    4912 "Ethiopic Rrokje Pha" 
+    4913 "Ethiopic Rrokje Phu" 
+    4914 "Ethiopic Rrokje Phi" 
+    4915 "Ethiopic Rrokje Phaa" 
+    4916 "Ethiopic Rrokje Phee" 
+    4917 "Ethiopic Rrokje Phe" 
+    4918 "Ethiopic Rrokje Pho" 
+    4919 "Ethiopic Rrokje Phwa" 
+    4920 "Ethiopic Rrokje Tsa" 
+    4921 "Ethiopic Rrokje Tsu" 
+    4922 "Ethiopic Rrokje Tsi" 
+    4923 "Ethiopic Rrokje Tsaa" 
+    4924 "Ethiopic Rrokje Tsee" 
+    4925 "Ethiopic Rrokje Tse" 
+    4926 "Ethiopic Rrokje Tso" 
+    4927 "Ethiopic Rrokje Tswa" 
+    4928 "Ethiopic Rrokje Tza" 
+    4929 "Ethiopic Rrokje Tzu" 
+    4930 "Ethiopic Rrokje Tzi" 
+    4931 "Ethiopic Rrokje Tzaa" 
+    4932 "Ethiopic Rrokje Tzee" 
+    4933 "Ethiopic Rrokje Tze" 
+    4934 "Ethiopic Rrokje Tzo" 
+    4935 "Ethiopic Rrokje Tzoa" 
+    4936 "Ethiopic Rrokje Fa" 
+    4937 "Ethiopic Rrokje Fu" 
+    4938 "Ethiopic Rrokje Fi" 
+    4939 "Ethiopic Rrokje Faa" 
+    4940 "Ethiopic Rrokje Fee" 
+    4941 "Ethiopic Rrokje Fe" 
+    4942 "Ethiopic Rrokje Fo" 
+    4943 "Ethiopic Rrokje Fwa" 
+    4944 "Ethiopic Rrokje Pa" 
+    4945 "Ethiopic Rrokje Pu" 
+    4946 "Ethiopic Rrokje Pi" 
+    4947 "Ethiopic Rrokje Paa" 
+    4948 "Ethiopic Rrokje Pee" 
+    4949 "Ethiopic Rrokje Pe" 
+    4950 "Ethiopic Rrokje Po" 
+    4951 "Ethiopic Rrokje Pwa" 
+    4952 "Ethiopic Rrokje Rya" 
+    4953 "Ethiopic Rrokje Mya" 
+    4954 "Ethiopic Rrokje Fya" 
+    4957 "Ethiopic Kombinuar Dyfishim dhe Zanore Gjatësi Shenjë" 
+    4958 "Ethiopic Kombinuar Zanore Gjatësi Shenjë" 
+    4959 "Ethiopic Kombinuar Dyfishim Shenjë" 
+    4960 "Ethiopic Seksion Shenjë" 
+    4961 "Ethiopic Vend-pune" 
+    4962 "Ethiopic Pikë" 
+    4963 "Ethiopic Presje" 
+    4964 "Ethiopic Pikëpresje" 
+    4965 "Ethiopic Dy Pika" 
+    4966 "Ethiopic Parathënie Dy Pika" 
+    4967 "Ethiopic Pyetje Shenjë" 
+    4968 "Ethiopic Paragraf Ndarës" 
+    4969 "Ethiopic Shifër Një" 
+    4970 "Ethiopic Shifër Dy" 
+    4971 "Ethiopic Shifër Tre" 
+    4972 "Ethiopic Shifër Katër" 
+    4973 "Ethiopic Shifër Pesë" 
+    4974 "Ethiopic Shifër Gjashtë" 
+    4975 "Ethiopic Shifër Shtatë" 
+    4976 "Ethiopic Shifër Tetë" 
+    4977 "Ethiopic Shifër Nëntë" 
+    4978 "Ethiopic Numër Dhjetë" 
+    4979 "Ethiopic Numër Njëzet" 
+    4980 "Ethiopic Numër Tridhjetë" 
+    4981 "Ethiopic Numër Dyzetë" 
+    4982 "Ethiopic Numër Pesëdhjetë" 
+    4983 "Ethiopic Numër Gjashtëdhjetë" 
+    4984 "Ethiopic Numër Shtatëdhjetë" 
+    4985 "Ethiopic Numër Eighty" 
+    4986 "Ethiopic Numër Ninety" 
+    4987 "Ethiopic Numër Njëqind" 
+    4988 "Ethiopic Numër Dhjetë Mijë" 
+    4992 "Ethiopic Rrokje Sebatbeit Mwa" 
+    4993 "Ethiopic Rrokje Mwi" 
+    4994 "Ethiopic Rrokje Mwee" 
+    4995 "Ethiopic Rrokje Mwe" 
+    4996 "Ethiopic Rrokje Sebatbeit Bwa" 
+    4997 "Ethiopic Rrokje Bwi" 
+    4998 "Ethiopic Rrokje Bwee" 
+    4999 "Ethiopic Rrokje Bwe" 
+    5000 "Ethiopic Rrokje Sebatbeit Fwa" 
+    5001 "Ethiopic Rrokje Fwi" 
+    5002 "Ethiopic Rrokje Fwee" 
+    5003 "Ethiopic Rrokje Fwe" 
+    5004 "Ethiopic Rrokje Sebatbeit Pwa" 
+    5005 "Ethiopic Rrokje Pwi" 
+    5006 "Ethiopic Rrokje Pwee" 
+    5007 "Ethiopic Rrokje Pwe" 
+    5008 "Ethiopic Tonal Shenjë Yizet" 
+    5009 "Ethiopic Tonal Shenjë Deret" 
+    5010 "Ethiopic Tonal Shenjë Rikrik" 
+    5011 "Ethiopic Tonal Shenjë Shkurtër Rikrik" 
+    5012 "Ethiopic Tonal Shenjë Difat" 
+    5013 "Ethiopic Tonal Shenjë Kenat" 
+    5014 "Ethiopic Tonal Shenjë Chiret" 
+    5015 "Ethiopic Tonal Shenjë Hidet" 
+    5016 "Ethiopic Tonal Shenjë Deret-Hidet" 
+    5017 "Ethiopic Tonal Shenjë Kurt" 
+    5024 "Cherokee Shkronjë A" 
+    5025 "Cherokee Shkronjë E" 
+    5026 "Cherokee Shkronjë I" 
+    5027 "Cherokee Shkronjë O" 
+    5028 "Cherokee Shkronjë U" 
+    5029 "Cherokee Shkronjë V" 
+    5030 "Cherokee Shkronjë Ga" 
+    5031 "Cherokee Shkronjë Ka" 
+    5032 "Cherokee Shkronjë Ge" 
+    5033 "Cherokee Shkronjë Gi" 
+    5034 "Cherokee Shkronjë Go" 
+    5035 "Cherokee Shkronjë Gu" 
+    5036 "Cherokee Shkronjë Gv" 
+    5037 "Cherokee Shkronjë Ha" 
+    5038 "Cherokee Shkronjë He" 
+    5039 "Cherokee Shkronjë Hi" 
+    5040 "Cherokee Shkronjë Ho" 
+    5041 "Cherokee Shkronjë Hu" 
+    5042 "Cherokee Shkronjë Hv" 
+    5043 "Cherokee Shkronjë La" 
+    5044 "Cherokee Shkronjë Le" 
+    5045 "Cherokee Shkronjë Li" 
+    5046 "Cherokee Shkronjë Lo" 
+    5047 "Cherokee Shkronjë Lu" 
+    5048 "Cherokee Shkronjë Lv" 
+    5049 "Cherokee Shkronjë Ma" 
+    5050 "Cherokee Shkronjë Me" 
+    5051 "Cherokee Shkronjë Mi" 
+    5052 "Cherokee Shkronjë Mo" 
+    5053 "Cherokee Shkronjë Mu" 
+    5054 "Cherokee Shkronjë Na" 
+    5055 "Cherokee Shkronjë Hna" 
+    5056 "Cherokee Shkronjë Nah" 
+    5057 "Cherokee Shkronjë Ne" 
+    5058 "Cherokee Shkronjë Ni" 
+    5059 "Cherokee Shkronjë No" 
+    5060 "Cherokee Shkronjë Nu" 
+    5061 "Cherokee Shkronjë Nv" 
+    5062 "Cherokee Shkronjë Qua" 
+    5063 "Cherokee Shkronjë Que" 
+    5064 "Cherokee Shkronjë Qui" 
+    5065 "Cherokee Shkronjë Quo" 
+    5066 "Cherokee Shkronjë Quu" 
+    5067 "Cherokee Shkronjë Quv" 
+    5068 "Cherokee Shkronjë Sa" 
+    5069 "Cherokee Shkronjë S" 
+    5070 "Cherokee Shkronjë Se" 
+    5071 "Cherokee Shkronjë Si" 
+    5072 "Cherokee Shkronjë So" 
+    5073 "Cherokee Shkronjë Su" 
+    5074 "Cherokee Shkronjë Sv" 
+    5075 "Cherokee Shkronjë Da" 
+    5076 "Cherokee Shkronjë Ta" 
+    5077 "Cherokee Shkronjë De" 
+    5078 "Cherokee Shkronjë Te" 
+    5079 "Cherokee Shkronjë Di" 
+    5080 "Cherokee Shkronjë Ti" 
+    5081 "Cherokee Shkronjë Do" 
+    5082 "Cherokee Shkronjë Du" 
+    5083 "Cherokee Shkronjë Dv" 
+    5084 "Cherokee Shkronjë Dla" 
+    5085 "Cherokee Shkronjë Tla" 
+    5086 "Cherokee Shkronjë Tle" 
+    5087 "Cherokee Shkronjë Tli" 
+    5088 "Cherokee Shkronjë Tlo" 
+    5089 "Cherokee Shkronjë Tlu" 
+    5090 "Cherokee Shkronjë Tlv" 
+    5091 "Cherokee Shkronjë Tsa" 
+    5092 "Cherokee Shkronjë Tse" 
+    5093 "Cherokee Shkronjë Tsi" 
+    5094 "Cherokee Shkronjë Tso" 
+    5095 "Cherokee Shkronjë Tsu" 
+    5096 "Cherokee Shkronjë Tsv" 
+    5097 "Cherokee Shkronjë Wa" 
+    5098 "Cherokee Shkronjë We" 
+    5099 "Cherokee Shkronjë Wi" 
+    5100 "Cherokee Shkronjë Wo" 
+    5101 "Cherokee Shkronjë Wu" 
+    5102 "Cherokee Shkronjë Wv" 
+    5103 "Cherokee Shkronjë Ya" 
+    5104 "Cherokee Shkronjë Ye" 
+    5105 "Cherokee Shkronjë Yi" 
+    5106 "Cherokee Shkronjë Yo" 
+    5107 "Cherokee Shkronjë Yu" 
+    5108 "Cherokee Shkronjë Yv" 
+    5120 "Kanadeze Syllabics Hyphen" 
+    5121 "Kanadeze Syllabics E" 
+    5122 "Kanadeze Syllabics Aai" 
+    5123 "Kanadeze Syllabics I" 
+    5124 "Kanadeze Syllabics Ii" 
+    5125 "Kanadeze Syllabics O" 
+    5126 "Kanadeze Syllabics Oo" 
+    5127 "Kanadeze Syllabics Y-Cree Oo" 
+    5128 "Kanadeze Syllabics Carrier Ee" 
+    5129 "Kanadeze Syllabics Carrier I" 
+    5130 "Kanadeze Syllabics A" 
+    5131 "Kanadeze Syllabics Aa" 
+    5132 "Kanadeze Syllabics We" 
+    5133 "Kanadeze Syllabics West-Cree We" 
+    5134 "Kanadeze Syllabics Wi" 
+    5135 "Kanadeze Syllabics West-Cree Wi" 
+    5136 "Kanadeze Syllabics Wii" 
+    5137 "Kanadeze Syllabics West-Cree Wii" 
+    5138 "Kanadeze Syllabics Wo" 
+    5139 "Kanadeze Syllabics West-Cree Wo" 
+    5140 "Kanadeze Syllabics Woo" 
+    5141 "Kanadeze Syllabics West-Cree Woo" 
+    5142 "Kanadeze Syllabics Naskapi Woo" 
+    5143 "Kanadeze Syllabics Wa" 
+    5144 "Kanadeze Syllabics West-Cree Wa" 
+    5145 "Kanadeze Syllabics Waa" 
+    5146 "Kanadeze Syllabics West-Cree Waa" 
+    5147 "Kanadeze Syllabics Naskapi Waa" 
+    5148 "Kanadeze Syllabics Ai" 
+    5149 "Kanadeze Syllabics Y-Cree W" 
+    5150 "Kanadeze Syllabics Glottal Stop" 
+    5151 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Mprehtë" 
+    5152 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Rëndë" 
+    5153 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Fund Gjysmë Rreth" 
+    5154 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Sipërm Gjysmë Rreth" 
+    5155 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Djathtë Gjysmë Rreth" 
+    5156 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Rreth" 
+    5157 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Dyshe Mprehtë" 
+    5158 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Dyshe Shkurtër Vertikale Goditje" 
+    5159 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Mesit Pikë" 
+    5160 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Shkurtër Horizontal Goditje" 
+    5161 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Plus" 
+    5162 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Poshtë Litar" 
+    5163 "Kanadeze Syllabics En" 
+    5164 "Kanadeze Syllabics In" 
+    5165 "Kanadeze Syllabics On" 
+    5166 "Kanadeze Syllabics An" 
+    5167 "Kanadeze Syllabics Pe" 
+    5168 "Kanadeze Syllabics Paai" 
+    5169 "Kanadeze Syllabics Pi" 
+    5170 "Kanadeze Syllabics Pii" 
+    5171 "Kanadeze Syllabics Po" 
+    5172 "Kanadeze Syllabics Poo" 
+    5173 "Kanadeze Syllabics Y-Cree Poo" 
+    5174 "Kanadeze Syllabics Carrier Hee" 
+    5175 "Kanadeze Syllabics Carrier Hi" 
+    5176 "Kanadeze Syllabics Pa" 
+    5177 "Kanadeze Syllabics Paa" 
+    5178 "Kanadeze Syllabics Pwe" 
+    5179 "Kanadeze Syllabics West-Cree Pwe" 
+    5180 "Kanadeze Syllabics Pwi" 
+    5181 "Kanadeze Syllabics West-Cree Pwi" 
+    5182 "Kanadeze Syllabics Pwii" 
+    5183 "Kanadeze Syllabics West-Cree Pwii" 
+    5184 "Kanadeze Syllabics Pwo" 
+    5185 "Kanadeze Syllabics West-Cree Pwo" 
+    5186 "Kanadeze Syllabics Pwoo" 
+    5187 "Kanadeze Syllabics West-Cree Pwoo" 
+    5188 "Kanadeze Syllabics Pwa" 
+    5189 "Kanadeze Syllabics West-Cree Pwa" 
+    5190 "Kanadeze Syllabics Pwaa" 
+    5191 "Kanadeze Syllabics West-Cree Pwaa" 
+    5192 "Kanadeze Syllabics Y-Cree Pwaa" 
+    5193 "Kanadeze Syllabics P" 
+    5194 "Kanadeze Syllabics West-Cree P" 
+    5195 "Kanadeze Syllabics Carrier H" 
+    5196 "Kanadeze Syllabics Te" 
+    5197 "Kanadeze Syllabics Taai" 
+    5198 "Kanadeze Syllabics Ti" 
+    5199 "Kanadeze Syllabics Tii" 
+    5200 "Kanadeze Syllabics To" 
+    5201 "Kanadeze Syllabics Too" 
+    5202 "Kanadeze Syllabics Y-Cree Too" 
+    5203 "Kanadeze Syllabics Carrier Dee" 
+    5204 "Kanadeze Syllabics Carrier Di" 
+    5205 "Kanadeze Syllabics Ta" 
+    5206 "Kanadeze Syllabics Taa" 
+    5207 "Kanadeze Syllabics Twe" 
+    5208 "Kanadeze Syllabics West-Cree Twe" 
+    5209 "Kanadeze Syllabics Twi" 
+    5210 "Kanadeze Syllabics West-Cree Twi" 
+    5211 "Kanadeze Syllabics Twii" 
+    5212 "Kanadeze Syllabics West-Cree Twii" 
+    5213 "Kanadeze Syllabics Dy" 
+    5214 "Kanadeze Syllabics West-Cree Dy" 
+    5215 "Kanadeze Syllabics Twoo" 
+    5216 "Kanadeze Syllabics West-Cree Twoo" 
+    5217 "Kanadeze Syllabics Twa" 
+    5218 "Kanadeze Syllabics West-Cree Twa" 
+    5219 "Kanadeze Syllabics Twaa" 
+    5220 "Kanadeze Syllabics West-Cree Twaa" 
+    5221 "Kanadeze Syllabics Naskapi Twaa" 
+    5222 "Kanadeze Syllabics T" 
+    5223 "Kanadeze Syllabics Tte" 
+    5224 "Kanadeze Syllabics Tti" 
+    5225 "Kanadeze Syllabics Tto" 
+    5226 "Kanadeze Syllabics Tta" 
+    5227 "Kanadeze Syllabics Ke" 
+    5228 "Kanadeze Syllabics Kaai" 
+    5229 "Kanadeze Syllabics Ki" 
+    5230 "Kanadeze Syllabics Kii" 
+    5231 "Kanadeze Syllabics Ko" 
+    5232 "Kanadeze Syllabics Koo" 
+    5233 "Kanadeze Syllabics Y-Cree Koo" 
+    5234 "Kanadeze Syllabics Ka" 
+    5235 "Kanadeze Syllabics Kaa" 
+    5236 "Kanadeze Syllabics Kwe" 
+    5237 "Kanadeze Syllabics West-Cree Kwe" 
+    5238 "Kanadeze Syllabics Kwi" 
+    5239 "Kanadeze Syllabics West-Cree Kwi" 
+    5240 "Kanadeze Syllabics Kwii" 
+    5241 "Kanadeze Syllabics West-Cree Kwii" 
+    5242 "Kanadeze Syllabics Kwo" 
+    5243 "Kanadeze Syllabics West-Cree Kwo" 
+    5244 "Kanadeze Syllabics Kwoo" 
+    5245 "Kanadeze Syllabics West-Cree Kwoo" 
+    5246 "Kanadeze Syllabics Kwa" 
+    5247 "Kanadeze Syllabics West-Cree Kwa" 
+    5248 "Kanadeze Syllabics Kwaa" 
+    5249 "Kanadeze Syllabics West-Cree Kwaa" 
+    5250 "Kanadeze Syllabics Naskapi Kwaa" 
+    5251 "Kanadeze Syllabics K" 
+    5252 "Kanadeze Syllabics Kw" 
+    5253 "Kanadeze Syllabics South-Slavey Keh" 
+    5254 "Kanadeze Syllabics South-Slavey Kih" 
+    5255 "Kanadeze Syllabics South-Slavey Koh" 
+    5256 "Kanadeze Syllabics South-Slavey Kah" 
+    5257 "Kanadeze Syllabics Ce" 
+    5258 "Kanadeze Syllabics Caai" 
+    5259 "Kanadeze Syllabics Ci" 
+    5260 "Kanadeze Syllabics Cii" 
+    5261 "Kanadeze Syllabics Co" 
+    5262 "Kanadeze Syllabics Coo" 
+    5263 "Kanadeze Syllabics Y-Cree Coo" 
+    5264 "Kanadeze Syllabics Ca" 
+    5265 "Kanadeze Syllabics Caa" 
+    5266 "Kanadeze Syllabics Cwe" 
+    5267 "Kanadeze Syllabics West-Cree Cwe" 
+    5268 "Kanadeze Syllabics Cwi" 
+    5269 "Kanadeze Syllabics West-Cree Cwi" 
+    5270 "Kanadeze Syllabics Cwii" 
+    5271 "Kanadeze Syllabics West-Cree Cwii" 
+    5272 "Kanadeze Syllabics Cwo" 
+    5273 "Kanadeze Syllabics West-Cree Cwo" 
+    5274 "Kanadeze Syllabics Cwoo" 
+    5275 "Kanadeze Syllabics West-Cree Cwoo" 
+    5276 "Kanadeze Syllabics Cwa" 
+    5277 "Kanadeze Syllabics West-Cree Cwa" 
+    5278 "Kanadeze Syllabics Cwaa" 
+    5279 "Kanadeze Syllabics West-Cree Cwaa" 
+    5280 "Kanadeze Syllabics Naskapi Cwaa" 
+    5281 "Kanadeze Syllabics C" 
+    5282 "Kanadeze Syllabics Sayisi Th" 
+    5283 "Kanadeze Syllabics Me" 
+    5284 "Kanadeze Syllabics Maai" 
+    5285 "Kanadeze Syllabics Mi" 
+    5286 "Kanadeze Syllabics Mii" 
+    5287 "Kanadeze Syllabics Mo" 
+    5288 "Kanadeze Syllabics Moo" 
+    5289 "Kanadeze Syllabics Y-Cree Moo" 
+    5290 "Kanadeze Syllabics Ma" 
+    5291 "Kanadeze Syllabics Maa" 
+    5292 "Kanadeze Syllabics Mwe" 
+    5293 "Kanadeze Syllabics West-Cree Mwe" 
+    5294 "Kanadeze Syllabics Mwi" 
+    5295 "Kanadeze Syllabics West-Cree Mwi" 
+    5296 "Kanadeze Syllabics Mwii" 
+    5297 "Kanadeze Syllabics West-Cree Mwii" 
+    5298 "Kanadeze Syllabics Mwo" 
+    5299 "Kanadeze Syllabics West-Cree Mwo" 
+    5300 "Kanadeze Syllabics Mwoo" 
+    5301 "Kanadeze Syllabics West-Cree Mwoo" 
+    5302 "Kanadeze Syllabics Mwa" 
+    5303 "Kanadeze Syllabics West-Cree Mwa" 
+    5304 "Kanadeze Syllabics Mwaa" 
+    5305 "Kanadeze Syllabics West-Cree Mwaa" 
+    5306 "Kanadeze Syllabics Naskapi Mwaa" 
+    5307 "Kanadeze Syllabics M" 
+    5308 "Kanadeze Syllabics West-Cree M" 
+    5309 "Kanadeze Syllabics Mh" 
+    5310 "Kanadeze Syllabics Athapascan M" 
+    5311 "Kanadeze Syllabics Sayisi M" 
+    5312 "Kanadeze Syllabics Ne" 
+    5313 "Kanadeze Syllabics Naai" 
+    5314 "Kanadeze Syllabics Ni" 
+    5315 "Kanadeze Syllabics Nii" 
+    5316 "Kanadeze Syllabics No" 
+    5317 "Kanadeze Syllabics Noo" 
+    5318 "Kanadeze Syllabics Y-Cree Noo" 
+    5319 "Kanadeze Syllabics Na" 
+    5320 "Kanadeze Syllabics Naa" 
+    5321 "Kanadeze Syllabics Nwe" 
+    5322 "Kanadeze Syllabics West-Cree Nwe" 
+    5323 "Kanadeze Syllabics Nwa" 
+    5324 "Kanadeze Syllabics West-Cree Nwa" 
+    5325 "Kanadeze Syllabics Nwaa" 
+    5326 "Kanadeze Syllabics West-Cree Nwaa" 
+    5327 "Kanadeze Syllabics Naskapi Nwaa" 
+    5328 "Kanadeze Syllabics N" 
+    5329 "Kanadeze Syllabics Carrier Ng" 
+    5330 "Kanadeze Syllabics Nh" 
+    5331 "Kanadeze Syllabics Le" 
+    5332 "Kanadeze Syllabics Laai" 
+    5333 "Kanadeze Syllabics Li" 
+    5334 "Kanadeze Syllabics Lii" 
+    5335 "Kanadeze Syllabics Lo" 
+    5336 "Kanadeze Syllabics Loo" 
+    5337 "Kanadeze Syllabics Y-Cree Loo" 
+    5338 "Kanadeze Syllabics La" 
+    5339 "Kanadeze Syllabics Laa" 
+    5340 "Kanadeze Syllabics Lwe" 
+    5341 "Kanadeze Syllabics West-Cree Lwe" 
+    5342 "Kanadeze Syllabics Lwi" 
+    5343 "Kanadeze Syllabics West-Cree Lwi" 
+    5344 "Kanadeze Syllabics Lwii" 
+    5345 "Kanadeze Syllabics West-Cree Lwii" 
+    5346 "Kanadeze Syllabics Lwo" 
+    5347 "Kanadeze Syllabics West-Cree Lwo" 
+    5348 "Kanadeze Syllabics Lwoo" 
+    5349 "Kanadeze Syllabics West-Cree Lwoo" 
+    5350 "Kanadeze Syllabics Lwa" 
+    5351 "Kanadeze Syllabics West-Cree Lwa" 
+    5352 "Kanadeze Syllabics Lwaa" 
+    5353 "Kanadeze Syllabics West-Cree Lwaa" 
+    5354 "Kanadeze Syllabics L" 
+    5355 "Kanadeze Syllabics West-Cree L" 
+    5356 "Kanadeze Syllabics Mesor L" 
+    5357 "Kanadeze Syllabics Se" 
+    5358 "Kanadeze Syllabics Saai" 
+    5359 "Kanadeze Syllabics Si" 
+    5360 "Kanadeze Syllabics Sii" 
+    5361 "Kanadeze Syllabics So" 
+    5362 "Kanadeze Syllabics Soo" 
+    5363 "Kanadeze Syllabics Y-Cree Soo" 
+    5364 "Kanadeze Syllabics Sa" 
+    5365 "Kanadeze Syllabics Saa" 
+    5366 "Kanadeze Syllabics Swe" 
+    5367 "Kanadeze Syllabics West-Cree Swe" 
+    5368 "Kanadeze Syllabics Swi" 
+    5369 "Kanadeze Syllabics West-Cree Swi" 
+    5370 "Kanadeze Syllabics Swii" 
+    5371 "Kanadeze Syllabics West-Cree Swii" 
+    5372 "Kanadeze Syllabics Swo" 
+    5373 "Kanadeze Syllabics West-Cree Swo" 
+    5374 "Kanadeze Syllabics Swoo" 
+    5375 "Kanadeze Syllabics West-Cree Swoo" 
+    5376 "Kanadeze Syllabics Swa" 
+    5377 "Kanadeze Syllabics West-Cree Swa" 
+    5378 "Kanadeze Syllabics Swaa" 
+    5379 "Kanadeze Syllabics West-Cree Swaa" 
+    5380 "Kanadeze Syllabics Naskapi Swaa" 
+    5381 "Kanadeze Syllabics S" 
+    5382 "Kanadeze Syllabics Athapascan S" 
+    5383 "Kanadeze Syllabics Sw" 
+    5384 "Kanadeze Syllabics e Zezëfoot S" 
+    5385 "Kanadeze Syllabics Moose-Cree Sk" 
+    5386 "Kanadeze Syllabics Naskapi Skw" 
+    5387 "Kanadeze Syllabics Naskapi S-W" 
+    5388 "Kanadeze Syllabics Naskapi Spwa" 
+    5389 "Kanadeze Syllabics Naskapi Stwa" 
+    5390 "Kanadeze Syllabics Naskapi Skwa" 
+    5391 "Kanadeze Syllabics Naskapi Scwa" 
+    5392 "Kanadeze Syllabics She" 
+    5393 "Kanadeze Syllabics Shi" 
+    5394 "Kanadeze Syllabics Shii" 
+    5395 "Kanadeze Syllabics Sho" 
+    5396 "Kanadeze Syllabics Shoo" 
+    5397 "Kanadeze Syllabics Sha" 
+    5398 "Kanadeze Syllabics Shaa" 
+    5399 "Kanadeze Syllabics Shwe" 
+    5400 "Kanadeze Syllabics West-Cree Shwe" 
+    5401 "Kanadeze Syllabics Shwi" 
+    5402 "Kanadeze Syllabics West-Cree Shwi" 
+    5403 "Kanadeze Syllabics Shwii" 
+    5404 "Kanadeze Syllabics West-Cree Shwii" 
+    5405 "Kanadeze Syllabics Shwo" 
+    5406 "Kanadeze Syllabics West-Cree Shwo" 
+    5407 "Kanadeze Syllabics Shwoo" 
+    5408 "Kanadeze Syllabics West-Cree Shwoo" 
+    5409 "Kanadeze Syllabics Shwa" 
+    5410 "Kanadeze Syllabics West-Cree Shwa" 
+    5411 "Kanadeze Syllabics Shwaa" 
+    5412 "Kanadeze Syllabics West-Cree Shwaa" 
+    5413 "Kanadeze Syllabics Sh" 
+    5414 "Kanadeze Syllabics Ye" 
+    5415 "Kanadeze Syllabics Yaai" 
+    5416 "Kanadeze Syllabics Yi" 
+    5417 "Kanadeze Syllabics Yii" 
+    5418 "Kanadeze Syllabics Yo" 
+    5419 "Kanadeze Syllabics Yoo" 
+    5420 "Kanadeze Syllabics Y-Cree Yoo" 
+    5421 "Kanadeze Syllabics Ya" 
+    5422 "Kanadeze Syllabics Yaa" 
+    5423 "Kanadeze Syllabics Ywe" 
+    5424 "Kanadeze Syllabics West-Cree Ywe" 
+    5425 "Kanadeze Syllabics Ywi" 
+    5426 "Kanadeze Syllabics West-Cree Ywi" 
+    5427 "Kanadeze Syllabics Ywii" 
+    5428 "Kanadeze Syllabics West-Cree Ywii" 
+    5429 "Kanadeze Syllabics Ywo" 
+    5430 "Kanadeze Syllabics West-Cree Ywo" 
+    5431 "Kanadeze Syllabics Ywoo" 
+    5432 "Kanadeze Syllabics West-Cree Ywoo" 
+    5433 "Kanadeze Syllabics Ywa" 
+    5434 "Kanadeze Syllabics West-Cree Ywa" 
+    5435 "Kanadeze Syllabics Ywaa" 
+    5436 "Kanadeze Syllabics West-Cree Ywaa" 
+    5437 "Kanadeze Syllabics Naskapi Ywaa" 
+    5438 "Kanadeze Syllabics Y" 
+    5439 "Kanadeze Syllabics Bible-Cree Y" 
+    5440 "Kanadeze Syllabics West-Cree Y" 
+    5441 "Kanadeze Syllabics Sayisi Yi" 
+    5442 "Kanadeze Syllabics Re" 
+    5443 "Kanadeze Syllabics R-Cree Re" 
+    5444 "Kanadeze Syllabics West-Cree Le" 
+    5445 "Kanadeze Syllabics Raai" 
+    5446 "Kanadeze Syllabics Ri" 
+    5447 "Kanadeze Syllabics Rii" 
+    5448 "Kanadeze Syllabics Ro" 
+    5449 "Kanadeze Syllabics Roo" 
+    5450 "Kanadeze Syllabics West-Cree Lo" 
+    5451 "Kanadeze Syllabics Ra" 
+    5452 "Kanadeze Syllabics Raa" 
+    5453 "Kanadeze Syllabics West-Cree La" 
+    5454 "Kanadeze Syllabics Rwaa" 
+    5455 "Kanadeze Syllabics West-Cree Rwaa" 
+    5456 "Kanadeze Syllabics R" 
+    5457 "Kanadeze Syllabics West-Cree R" 
+    5458 "Kanadeze Syllabics Mesor R" 
+    5459 "Kanadeze Syllabics Fe" 
+    5460 "Kanadeze Syllabics Faai" 
+    5461 "Kanadeze Syllabics Fi" 
+    5462 "Kanadeze Syllabics Fii" 
+    5463 "Kanadeze Syllabics Fo" 
+    5464 "Kanadeze Syllabics Foo" 
+    5465 "Kanadeze Syllabics Fa" 
+    5466 "Kanadeze Syllabics Faa" 
+    5467 "Kanadeze Syllabics Fwaa" 
+    5468 "Kanadeze Syllabics West-Cree Fwaa" 
+    5469 "Kanadeze Syllabics F" 
+    5470 "Kanadeze Syllabics The" 
+    5471 "Kanadeze Syllabics N-Cree The" 
+    5472 "Kanadeze Syllabics Thi" 
+    5473 "Kanadeze Syllabics N-Cree Thi" 
+    5474 "Kanadeze Syllabics Thii" 
+    5475 "Kanadeze Syllabics N-Cree Thii" 
+    5476 "Kanadeze Syllabics Tho" 
+    5477 "Kanadeze Syllabics Thoo" 
+    5478 "Kanadeze Syllabics Tha" 
+    5479 "Kanadeze Syllabics Thaa" 
+    5480 "Kanadeze Syllabics Thwaa" 
+    5481 "Kanadeze Syllabics West-Cree Thwaa" 
+    5482 "Kanadeze Syllabics Th" 
+    5483 "Kanadeze Syllabics Tthe" 
+    5484 "Kanadeze Syllabics Tthi" 
+    5485 "Kanadeze Syllabics Ttho" 
+    5486 "Kanadeze Syllabics Ttha" 
+    5487 "Kanadeze Syllabics Tth" 
+    5488 "Kanadeze Syllabics Tye" 
+    5489 "Kanadeze Syllabics Tyi" 
+    5490 "Kanadeze Syllabics Tyo" 
+    5491 "Kanadeze Syllabics Tya" 
+    5492 "Kanadeze Syllabics Nunavik He" 
+    5493 "Kanadeze Syllabics Nunavik Hi" 
+    5494 "Kanadeze Syllabics Nunavik Hii" 
+    5495 "Kanadeze Syllabics Nunavik Ho" 
+    5496 "Kanadeze Syllabics Nunavik Hoo" 
+    5497 "Kanadeze Syllabics Nunavik Ha" 
+    5498 "Kanadeze Syllabics Nunavik Haa" 
+    5499 "Kanadeze Syllabics Nunavik H" 
+    5500 "Kanadeze Syllabics Nunavut H" 
+    5501 "Kanadeze Syllabics Hk" 
+    5502 "Kanadeze Syllabics Qaai" 
+    5503 "Kanadeze Syllabics Qi" 
+    5504 "Kanadeze Syllabics Qii" 
+    5505 "Kanadeze Syllabics Qo" 
+    5506 "Kanadeze Syllabics Qoo" 
+    5507 "Kanadeze Syllabics Qa" 
+    5508 "Kanadeze Syllabics Qaa" 
+    5509 "Kanadeze Syllabics Q" 
+    5510 "Kanadeze Syllabics Tlhe" 
+    5511 "Kanadeze Syllabics Tlhi" 
+    5512 "Kanadeze Syllabics Tlho" 
+    5513 "Kanadeze Syllabics Tlha" 
+    5514 "Kanadeze Syllabics West-Cree Re" 
+    5515 "Kanadeze Syllabics West-Cree Ri" 
+    5516 "Kanadeze Syllabics West-Cree Ro" 
+    5517 "Kanadeze Syllabics West-Cree Ra" 
+    5518 "Kanadeze Syllabics Ngaai" 
+    5519 "Kanadeze Syllabics Ngi" 
+    5520 "Kanadeze Syllabics Ngii" 
+    5521 "Kanadeze Syllabics Ngo" 
+    5522 "Kanadeze Syllabics Ngoo" 
+    5523 "Kanadeze Syllabics Nga" 
+    5524 "Kanadeze Syllabics Ngaa" 
+    5525 "Kanadeze Syllabics Ng" 
+    5526 "Kanadeze Syllabics Nng" 
+    5527 "Kanadeze Syllabics Sayisi She" 
+    5528 "Kanadeze Syllabics Sayisi Shi" 
+    5529 "Kanadeze Syllabics Sayisi Sho" 
+    5530 "Kanadeze Syllabics Sayisi Sha" 
+    5531 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree The" 
+    5532 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Thi" 
+    5533 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Tho" 
+    5534 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Tha" 
+    5535 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Th" 
+    5536 "Kanadeze Syllabics Lhi" 
+    5537 "Kanadeze Syllabics Lhii" 
+    5538 "Kanadeze Syllabics Lho" 
+    5539 "Kanadeze Syllabics Lhoo" 
+    5540 "Kanadeze Syllabics Lha" 
+    5541 "Kanadeze Syllabics Lhaa" 
+    5542 "Kanadeze Syllabics Lh" 
+    5543 "Kanadeze Syllabics Th-Cree The" 
+    5544 "Kanadeze Syllabics Th-Cree Thi" 
+    5545 "Kanadeze Syllabics Th-Cree Thii" 
+    5546 "Kanadeze Syllabics Th-Cree Tho" 
+    5547 "Kanadeze Syllabics Th-Cree Thoo" 
+    5548 "Kanadeze Syllabics Th-Cree Tha" 
+    5549 "Kanadeze Syllabics Th-Cree Thaa" 
+    5550 "Kanadeze Syllabics Th-Cree Th" 
+    5551 "Kanadeze Syllabics Aivilik B" 
+    5552 "Kanadeze Syllabics Blackfoot E" 
+    5553 "Kanadeze Syllabics Blackfoot I" 
+    5554 "Kanadeze Syllabics Blackfoot O" 
+    5555 "Kanadeze Syllabics Blackfoot A" 
+    5556 "Kanadeze Syllabics Blackfoot We" 
+    5557 "Kanadeze Syllabics Blackfoot Wi" 
+    5558 "Kanadeze Syllabics Blackfoot Wo" 
+    5559 "Kanadeze Syllabics Blackfoot Wa" 
+    5560 "Kanadeze Syllabics Blackfoot Ne" 
+    5561 "Kanadeze Syllabics Blackfoot Ni" 
+    5562 "Kanadeze Syllabics Blackfoot No" 
+    5563 "Kanadeze Syllabics Blackfoot Na" 
+    5564 "Kanadeze Syllabics Blackfoot Ke" 
+    5565 "Kanadeze Syllabics Blackfoot Ki" 
+    5566 "Kanadeze Syllabics Blackfoot Ko" 
+    5567 "Kanadeze Syllabics Blackfoot Ka" 
+    5568 "Kanadeze Syllabics Sayisi He" 
+    5569 "Kanadeze Syllabics Sayisi Hi" 
+    5570 "Kanadeze Syllabics Sayisi Ho" 
+    5571 "Kanadeze Syllabics Sayisi Ha" 
+    5572 "Kanadeze Syllabics Carrier Ghu" 
+    5573 "Kanadeze Syllabics Carrier Gho" 
+    5574 "Kanadeze Syllabics Carrier Ghe" 
+    5575 "Kanadeze Syllabics Carrier Ghee" 
+    5576 "Kanadeze Syllabics Carrier Ghi" 
+    5577 "Kanadeze Syllabics Carrier Gha" 
+    5578 "Kanadeze Syllabics Carrier Ru" 
+    5579 "Kanadeze Syllabics Carrier Ro" 
+    5580 "Kanadeze Syllabics Carrier Re" 
+    5581 "Kanadeze Syllabics Carrier Ree" 
+    5582 "Kanadeze Syllabics Carrier Ri" 
+    5583 "Kanadeze Syllabics Carrier Ra" 
+    5584 "Kanadeze Syllabics Carrier Wu" 
+    5585 "Kanadeze Syllabics Carrier Wo" 
+    5586 "Kanadeze Syllabics Carrier We" 
+    5587 "Kanadeze Syllabics Carrier Wee" 
+    5588 "Kanadeze Syllabics Carrier Wi" 
+    5589 "Kanadeze Syllabics Carrier Wa" 
+    5590 "Kanadeze Syllabics Carrier Hwu" 
+    5591 "Kanadeze Syllabics Carrier Hwo" 
+    5592 "Kanadeze Syllabics Carrier Hwe" 
+    5593 "Kanadeze Syllabics Carrier Hwee" 
+    5594 "Kanadeze Syllabics Carrier Hwi" 
+    5595 "Kanadeze Syllabics Carrier Hwa" 
+    5596 "Kanadeze Syllabics Carrier Thu" 
+    5597 "Kanadeze Syllabics Carrier Tho" 
+    5598 "Kanadeze Syllabics Carrier The" 
+    5599 "Kanadeze Syllabics Carrier Thee" 
+    5600 "Kanadeze Syllabics Carrier Thi" 
+    5601 "Kanadeze Syllabics Carrier Tha" 
+    5602 "Kanadeze Syllabics Carrier Ttu" 
+    5603 "Kanadeze Syllabics Carrier Tto" 
+    5604 "Kanadeze Syllabics Carrier Tte" 
+    5605 "Kanadeze Syllabics Carrier Ttee" 
+    5606 "Kanadeze Syllabics Carrier Tti" 
+    5607 "Kanadeze Syllabics Carrier Tta" 
+    5608 "Kanadeze Syllabics Carrier Pu" 
+    5609 "Kanadeze Syllabics Carrier Po" 
+    5610 "Kanadeze Syllabics Carrier Pe" 
+    5611 "Kanadeze Syllabics Carrier Pee" 
+    5612 "Kanadeze Syllabics Carrier Pi" 
+    5613 "Kanadeze Syllabics Carrier Pa" 
+    5614 "Kanadeze Syllabics Carrier P" 
+    5615 "Kanadeze Syllabics Carrier Gu" 
+    5616 "Kanadeze Syllabics Carrier Go" 
+    5617 "Kanadeze Syllabics Carrier Ge" 
+    5618 "Kanadeze Syllabics Carrier Gee" 
+    5619 "Kanadeze Syllabics Carrier Gi" 
+    5620 "Kanadeze Syllabics Carrier Ga" 
+    5621 "Kanadeze Syllabics Carrier Khu" 
+    5622 "Kanadeze Syllabics Carrier Kho" 
+    5623 "Kanadeze Syllabics Carrier Khe" 
+    5624 "Kanadeze Syllabics Carrier Khee" 
+    5625 "Kanadeze Syllabics Carrier Khi" 
+    5626 "Kanadeze Syllabics Carrier Kha" 
+    5627 "Kanadeze Syllabics Carrier Kku" 
+    5628 "Kanadeze Syllabics Carrier Kko" 
+    5629 "Kanadeze Syllabics Carrier Kke" 
+    5630 "Kanadeze Syllabics Carrier Kkee" 
+    5631 "Kanadeze Syllabics Carrier Kki" 
+    5632 "Kanadeze Syllabics Carrier Kka" 
+    5633 "Kanadeze Syllabics Carrier Kk" 
+    5634 "Kanadeze Syllabics Carrier Nu" 
+    5635 "Kanadeze Syllabics Carrier No" 
+    5636 "Kanadeze Syllabics Carrier Ne" 
+    5637 "Kanadeze Syllabics Carrier Nee" 
+    5638 "Kanadeze Syllabics Carrier Ni" 
+    5639 "Kanadeze Syllabics Carrier Na" 
+    5640 "Kanadeze Syllabics Carrier Mu" 
+    5641 "Kanadeze Syllabics Carrier Mo" 
+    5642 "Kanadeze Syllabics Carrier Me" 
+    5643 "Kanadeze Syllabics Carrier Mee" 
+    5644 "Kanadeze Syllabics Carrier Mi" 
+    5645 "Kanadeze Syllabics Carrier Ma" 
+    5646 "Kanadeze Syllabics Carrier Yu" 
+    5647 "Kanadeze Syllabics Carrier Yo" 
+    5648 "Kanadeze Syllabics Carrier Ye" 
+    5649 "Kanadeze Syllabics Carrier Yee" 
+    5650 "Kanadeze Syllabics Carrier Yi" 
+    5651 "Kanadeze Syllabics Carrier Ya" 
+    5652 "Kanadeze Syllabics Carrier Ju" 
+    5653 "Kanadeze Syllabics Sayisi Ju" 
+    5654 "Kanadeze Syllabics Carrier Jo" 
+    5655 "Kanadeze Syllabics Carrier Je" 
+    5656 "Kanadeze Syllabics Carrier Jee" 
+    5657 "Kanadeze Syllabics Carrier Ji" 
+    5658 "Kanadeze Syllabics Sayisi Ji" 
+    5659 "Kanadeze Syllabics Carrier Ja" 
+    5660 "Kanadeze Syllabics Carrier Jju" 
+    5661 "Kanadeze Syllabics Carrier Jjo" 
+    5662 "Kanadeze Syllabics Carrier Jje" 
+    5663 "Kanadeze Syllabics Carrier Jjee" 
+    5664 "Kanadeze Syllabics Carrier Jji" 
+    5665 "Kanadeze Syllabics Carrier Jja" 
+    5666 "Kanadeze Syllabics Carrier Lu" 
+    5667 "Kanadeze Syllabics Carrier Lo" 
+    5668 "Kanadeze Syllabics Carrier Le" 
+    5669 "Kanadeze Syllabics Carrier Lee" 
+    5670 "Kanadeze Syllabics Carrier Li" 
+    5671 "Kanadeze Syllabics Carrier La" 
+    5672 "Kanadeze Syllabics Carrier Dlu" 
+    5673 "Kanadeze Syllabics Carrier Dlo" 
+    5674 "Kanadeze Syllabics Carrier Dle" 
+    5675 "Kanadeze Syllabics Carrier Dlee" 
+    5676 "Kanadeze Syllabics Carrier Dli" 
+    5677 "Kanadeze Syllabics Carrier Dla" 
+    5678 "Kanadeze Syllabics Carrier Lhu" 
+    5679 "Kanadeze Syllabics Carrier Lho" 
+    5680 "Kanadeze Syllabics Carrier Lhe" 
+    5681 "Kanadeze Syllabics Carrier Lhee" 
+    5682 "Kanadeze Syllabics Carrier Lhi" 
+    5683 "Kanadeze Syllabics Carrier Lha" 
+    5684 "Kanadeze Syllabics Carrier Tlhu" 
+    5685 "Kanadeze Syllabics Carrier Tlho" 
+    5686 "Kanadeze Syllabics Carrier Tlhe" 
+    5687 "Kanadeze Syllabics Carrier Tlhee" 
+    5688 "Kanadeze Syllabics Carrier Tlhi" 
+    5689 "Kanadeze Syllabics Carrier Tlha" 
+    5690 "Kanadeze Syllabics Carrier Tlu" 
+    5691 "Kanadeze Syllabics Carrier Tlo" 
+    5692 "Kanadeze Syllabics Carrier Tle" 
+    5693 "Kanadeze Syllabics Carrier Tlee" 
+    5694 "Kanadeze Syllabics Carrier Tli" 
+    5695 "Kanadeze Syllabics Carrier Tla" 
+    5696 "Kanadeze Syllabics Carrier Zu" 
+    5697 "Kanadeze Syllabics Carrier Zo" 
+    5698 "Kanadeze Syllabics Carrier Ze" 
+    5699 "Kanadeze Syllabics Carrier Zee" 
+    5700 "Kanadeze Syllabics Carrier Zi" 
+    5701 "Kanadeze Syllabics Carrier Za" 
+    5702 "Kanadeze Syllabics Carrier Z" 
+    5703 "Kanadeze Syllabics Carrier Fillestar Z" 
+    5704 "Kanadeze Syllabics Carrier Dzu" 
+    5705 "Kanadeze Syllabics Carrier Dzo" 
+    5706 "Kanadeze Syllabics Carrier Dze" 
+    5707 "Kanadeze Syllabics Carrier Dzee" 
+    5708 "Kanadeze Syllabics Carrier Dzi" 
+    5709 "Kanadeze Syllabics Carrier Dza" 
+    5710 "Kanadeze Syllabics Carrier Su" 
+    5711 "Kanadeze Syllabics Carrier So" 
+    5712 "Kanadeze Syllabics Carrier Se" 
+    5713 "Kanadeze Syllabics Carrier See" 
+    5714 "Kanadeze Syllabics Carrier Si" 
+    5715 "Kanadeze Syllabics Carrier Sa" 
+    5716 "Kanadeze Syllabics Carrier Shu" 
+    5717 "Kanadeze Syllabics Carrier Sho" 
+    5718 "Kanadeze Syllabics Carrier She" 
+    5719 "Kanadeze Syllabics Carrier Shee" 
+    5720 "Kanadeze Syllabics Carrier Shi" 
+    5721 "Kanadeze Syllabics Carrier Sha" 
+    5722 "Kanadeze Syllabics Carrier Sh" 
+    5723 "Kanadeze Syllabics Carrier Tsu" 
+    5724 "Kanadeze Syllabics Carrier Tso" 
+    5725 "Kanadeze Syllabics Carrier Tse" 
+    5726 "Kanadeze Syllabics Carrier Tsee" 
+    5727 "Kanadeze Syllabics Carrier Tsi" 
+    5728 "Kanadeze Syllabics Carrier Tsa" 
+    5729 "Kanadeze Syllabics Carrier Chu" 
+    5730 "Kanadeze Syllabics Carrier Cho" 
+    5731 "Kanadeze Syllabics Carrier Che" 
+    5732 "Kanadeze Syllabics Carrier Chee" 
+    5733 "Kanadeze Syllabics Carrier Chi" 
+    5734 "Kanadeze Syllabics Carrier Cha" 
+    5735 "Kanadeze Syllabics Carrier Ttsu" 
+    5736 "Kanadeze Syllabics Carrier Ttso" 
+    5737 "Kanadeze Syllabics Carrier Ttse" 
+    5738 "Kanadeze Syllabics Carrier Ttsee" 
+    5739 "Kanadeze Syllabics Carrier Ttsi" 
+    5740 "Kanadeze Syllabics Carrier Ttsa" 
+    5741 "Kanadeze Syllabics Chi Shenjë" 
+    5742 "Kanadeze Syllabics Pikë" 
+    5743 "Kanadeze Syllabics Qai" 
+    5744 "Kanadeze Syllabics Ngai" 
+    5745 "Kanadeze Syllabics Nngi" 
+    5746 "Kanadeze Syllabics Nngii" 
+    5747 "Kanadeze Syllabics Nngo" 
+    5748 "Kanadeze Syllabics Nngoo" 
+    5749 "Kanadeze Syllabics Nnga" 
+    5750 "Kanadeze Syllabics Nngaa" 
+    5751 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Thwee" 
+    5752 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Thwi" 
+    5753 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Thwii" 
+    5754 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Thwo" 
+    5755 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Thwoo" 
+    5756 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Thwa" 
+    5757 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Thwaa" 
+    5758 "Kanadeze Syllabics Woods-Cree Përfundimtare Th" 
+    5759 "Kanadeze Syllabics Blackfoot W" 
+    5760 "Ogham Hapësirë Shenjë" 
+    5761 "Ogham Shkronjë Beith" 
+    5762 "Ogham Shkronjë Luis" 
+    5763 "Ogham Shkronjë Fearn" 
+    5764 "Ogham Shkronjë Sail" 
+    5765 "Ogham Shkronjë Nion" 
+    5766 "Ogham Shkronjë Uath" 
+    5767 "Ogham Shkronjë Dair" 
+    5768 "Ogham Shkronjë Tinne" 
+    5769 "Ogham Shkronjë Coll" 
+    5770 "Ogham Shkronjë Ceirt" 
+    5771 "Ogham Shkronjë Muin" 
+    5772 "Ogham Shkronjë Gort" 
+    5773 "Ogham Shkronjë Ngeadal" 
+    5774 "Ogham Shkronjë Straif" 
+    5775 "Ogham Shkronjë Ruis" 
+    5776 "Ogham Shkronjë Ailm" 
+    5777 "Ogham Shkronjë Onn" 
+    5778 "Ogham Shkronjë Ur" 
+    5779 "Ogham Shkronjë Eadhadh" 
+    5780 "Ogham Shkronjë Iodhadh" 
+    5781 "Ogham Shkronjë Eabhadh" 
+    5782 "Ogham Shkronjë ose" 
+    5783 "Ogham Shkronjë Uilleann" 
+    5784 "Ogham Shkronjë Ifin" 
+    5785 "Ogham Shkronjë Eamhancholl" 
+    5786 "Ogham Shkronjë Peith" 
+    5787 "Ogham Pendë Shenjë" 
+    5788 "Ogham Kundërt Pendë Shenjë" 
+    5792 "Runic Shkronjë Fehu Feoh Fe F" 
+    5793 "Runic Shkronjë V" 
+    5794 "Runic Shkronjë Uruz Ur U" 
+    5795 "Runic Shkronjë Yr" 
+    5796 "Runic Shkronjë Y" 
+    5797 "Runic Shkronjë W" 
+    5798 "Runic Shkronjë Thurisaz Thurs Gjemb" 
+    5799 "Runic Shkronjë Eth" 
+    5800 "Runic Shkronjë Ansuz A" 
+    5801 "Runic Shkronjë Os O" 
+    5802 "Runic Shkronjë Ac A" 
+    5803 "Runic Shkronjë Aesc" 
+    5804 "Runic Shkronjë Gjatë-Branch-Oss O" 
+    5805 "Runic Shkronjë Shkurtër-Twig-Oss O" 
+    5806 "Runic Shkronjë O" 
+    5807 "Runic Shkronjë Oe" 
+    5808 "Runic Shkronjë On" 
+    5809 "Runic Shkronjë Raido Rad Reid R" 
+    5810 "Runic Shkronjë Kauna" 
+    5811 "Runic Shkronjë Cen" 
+    5812 "Runic Shkronjë Kaun K" 
+    5813 "Runic Shkronjë G" 
+    5814 "Runic Shkronjë Eng" 
+    5815 "Runic Shkronjë Gebo Gyfu G" 
+    5816 "Runic Shkronjë Gar" 
+    5817 "Runic Shkronjë Wunjo Wynn W" 
+    5818 "Runic Shkronjë Haglaz H" 
+    5819 "Runic Shkronjë Haegl H" 
+    5820 "Runic Shkronjë Gjatë-Branch-Hagall H" 
+    5821 "Runic Shkronjë Shkurtër-Twig-Hagall H" 
+    5822 "Runic Shkronjë Naudiz Nyd Naud N" 
+    5823 "Runic Shkronjë Shkurtër-Twig-Naud N" 
+    5824 "Runic Shkronjë Pika-Pika-N" 
+    5825 "Runic Shkronjë Isaz Is Iss I" 
+    5826 "Runic Shkronjë E" 
+    5827 "Runic Shkronjë Jeran J" 
+    5828 "Runic Shkronjë Ger" 
+    5829 "Runic Shkronjë Gjatë-Branch-Ar Ae" 
+    5830 "Runic Shkronjë Shkurtër-Twig-Ar A" 
+    5831 "Runic Shkronjë Iwaz Eoh" 
+    5832 "Runic Shkronjë Pertho Peorth P" 
+    5833 "Runic Shkronjë Algiz Eolhx" 
+    5834 "Runic Shkronjë Sowilo S" 
+    5835 "Runic Shkronjë Sigel Gjatë-Branch-Sol S" 
+    5836 "Runic Shkronjë Shkurtër-Twig-Sol S" 
+    5837 "Runic Shkronjë C" 
+    5838 "Runic Shkronjë Z" 
+    5839 "Runic Shkronjë Tiwaz Tir Tyr T" 
+    5840 "Runic Shkronjë Shkurtër-Twig-Tyr T" 
+    5841 "Runic Shkronjë D" 
+    5842 "Runic Shkronjë Berkanan Beorc Bjarkan B" 
+    5843 "Runic Shkronjë Shkurtër-Twig-Bjarkan B" 
+    5844 "Runic Shkronjë Pika-Pika-P" 
+    5845 "Runic Shkronjë Hap-P" 
+    5846 "Runic Shkronjë Ehwaz Eh E" 
+    5847 "Runic Shkronjë Mannaz Man M" 
+    5848 "Runic Shkronjë Gjatë-Branch-Madr M" 
+    5849 "Runic Shkronjë Shkurtër-Twig-Madr M" 
+    5850 "Runic Shkronjë Laukaz Lagu Logr L" 
+    5851 "Runic Shkronjë Pika-Pika-L" 
+    5852 "Runic Shkronjë Ingwaz" 
+    5853 "Runic Shkronjë Ing" 
+    5854 "Runic Shkronjë Dagaz Daeg D" 
+    5855 "Runic Shkronjë Othalan Ethel O" 
+    5856 "Runic Shkronjë Ear" 
+    5857 "Runic Shkronjë Ior" 
+    5858 "Runic Shkronjë Cweorth" 
+    5859 "Runic Shkronjë Calc" 
+    5860 "Runic Shkronjë Cealc" 
+    5861 "Runic Shkronjë Stan" 
+    5862 "Runic Shkronjë Gjatë-Branch-Yr" 
+    5863 "Runic Shkronjë Shkurtër-Twig-Yr" 
+    5864 "Runic Shkronjë Icelandic-Yr" 
+    5865 "Runic Shkronjë Q" 
+    5866 "Runic Shkronjë X" 
+    5867 "Runic Vetëm Pikësim" 
+    5868 "Runic Shumëfishtë Pikësim" 
+    5869 "Runic Kryq Pikësim" 
+    5870 "Runic Arlaug Simbol" 
+    5871 "Runic Tvimadur Simbol" 
+    5872 "Runic Belgthor Simbol" 
+    5888 "Tagalog Shkronjë A" 
+    5889 "Tagalog Shkronjë I" 
+    5890 "Tagalog Shkronjë U" 
+    5891 "Tagalog Shkronjë Ka" 
+    5892 "Tagalog Shkronjë Ga" 
+    5893 "Tagalog Shkronjë Nga" 
+    5894 "Tagalog Shkronjë Ta" 
+    5895 "Tagalog Shkronjë Da" 
+    5896 "Tagalog Shkronjë Na" 
+    5897 "Tagalog Shkronjë Pa" 
+    5898 "Tagalog Shkronjë Ba" 
+    5899 "Tagalog Shkronjë Ma" 
+    5900 "Tagalog Shkronjë Ya" 
+    5902 "Tagalog Shkronjë La" 
+    5903 "Tagalog Shkronjë Wa" 
+    5904 "Tagalog Shkronjë Sa" 
+    5905 "Tagalog Shkronjë Ha" 
+    5906 "Tagalog Zanore Shenjë I" 
+    5907 "Tagalog Zanore Shenjë U" 
+    5908 "Tagalog Shenjë Virama" 
+    5920 "Hanunoo Shkronjë A" 
+    5921 "Hanunoo Shkronjë I" 
+    5922 "Hanunoo Shkronjë U" 
+    5923 "Hanunoo Shkronjë Ka" 
+    5924 "Hanunoo Shkronjë Ga" 
+    5925 "Hanunoo Shkronjë Nga" 
+    5926 "Hanunoo Shkronjë Ta" 
+    5927 "Hanunoo Shkronjë Da" 
+    5928 "Hanunoo Shkronjë Na" 
+    5929 "Hanunoo Shkronjë Pa" 
+    5930 "Hanunoo Shkronjë Ba" 
+    5931 "Hanunoo Shkronjë Ma" 
+    5932 "Hanunoo Shkronjë Ya" 
+    5933 "Hanunoo Shkronjë Ra" 
+    5934 "Hanunoo Shkronjë La" 
+    5935 "Hanunoo Shkronjë Wa" 
+    5936 "Hanunoo Shkronjë Sa" 
+    5937 "Hanunoo Shkronjë Ha" 
+    5938 "Hanunoo Zanore Shenjë I" 
+    5939 "Hanunoo Zanore Shenjë U" 
+    5940 "Hanunoo Shenjë Pamudpod" 
+    5941 "Filipine Vetëm Pikësim" 
+    5942 "Filipine Dyshe Pikësim" 
+    5952 "Buhid Shkronjë A" 
+    5953 "Buhid Shkronjë I" 
+    5954 "Buhid Shkronjë U" 
+    5955 "Buhid Shkronjë Ka" 
+    5956 "Buhid Shkronjë Ga" 
+    5957 "Buhid Shkronjë Nga" 
+    5958 "Buhid Shkronjë Ta" 
+    5959 "Buhid Shkronjë Da" 
+    5960 "Buhid Shkronjë Na" 
+    5961 "Buhid Shkronjë Pa" 
+    5962 "Buhid Shkronjë Ba" 
+    5963 "Buhid Shkronjë Ma" 
+    5964 "Buhid Shkronjë Ya" 
+    5965 "Buhid Shkronjë Ra" 
+    5966 "Buhid Shkronjë La" 
+    5967 "Buhid Shkronjë Wa" 
+    5968 "Buhid Shkronjë Sa" 
+    5969 "Buhid Shkronjë Ha" 
+    5970 "Buhid Zanore Shenjë I" 
+    5971 "Buhid Zanore Shenjë U" 
+    5984 "Tagbanwa Shkronjë A" 
+    5985 "Tagbanwa Shkronjë I" 
+    5986 "Tagbanwa Shkronjë U" 
+    5987 "Tagbanwa Shkronjë Ka" 
+    5988 "Tagbanwa Shkronjë Ga" 
+    5989 "Tagbanwa Shkronjë Nga" 
+    5990 "Tagbanwa Shkronjë Ta" 
+    5991 "Tagbanwa Shkronjë Da" 
+    5992 "Tagbanwa Shkronjë Na" 
+    5993 "Tagbanwa Shkronjë Pa" 
+    5994 "Tagbanwa Shkronjë Ba" 
+    5995 "Tagbanwa Shkronjë Ma" 
+    5996 "Tagbanwa Shkronjë Ya" 
+    5998 "Tagbanwa Shkronjë La" 
+    5999 "Tagbanwa Shkronjë Wa" 
+    6000 "Tagbanwa Shkronjë Sa" 
+    6002 "Tagbanwa Zanore Shenjë I" 
+    6003 "Tagbanwa Zanore Shenjë U" 
+    6016 "Khmer Shkronjë Ka" 
+    6017 "Khmer Shkronjë Kha" 
+    6018 "Khmer Shkronjë Ko" 
+    6019 "Khmer Shkronjë Kho" 
+    6020 "Khmer Shkronjë Ngo" 
+    6021 "Khmer Shkronjë Ca" 
+    6022 "Khmer Shkronjë Cha" 
+    6023 "Khmer Shkronjë Co" 
+    6024 "Khmer Shkronjë Cho" 
+    6025 "Khmer Shkronjë Nyo" 
+    6026 "Khmer Shkronjë Da" 
+    6027 "Khmer Shkronjë Ttha" 
+    6028 "Khmer Shkronjë Do" 
+    6029 "Khmer Shkronjë Ttho" 
+    6030 "Khmer Shkronjë Nno" 
+    6031 "Khmer Shkronjë Ta" 
+    6032 "Khmer Shkronjë Tha" 
+    6033 "Khmer Shkronjë To" 
+    6034 "Khmer Shkronjë Tho" 
+    6035 "Khmer Shkronjë No" 
+    6036 "Khmer Shkronjë Ba" 
+    6037 "Khmer Shkronjë Pha" 
+    6038 "Khmer Shkronjë Po" 
+    6039 "Khmer Shkronjë Pho" 
+    6040 "Khmer Shkronjë Mo" 
+    6041 "Khmer Shkronjë Yo" 
+    6042 "Khmer Shkronjë Ro" 
+    6043 "Khmer Shkronjë Lo" 
+    6044 "Khmer Shkronjë Vo" 
+    6045 "Khmer Shkronjë Sha" 
+    6046 "Khmer Shkronjë Sso" 
+    6047 "Khmer Shkronjë Sa" 
+    6048 "Khmer Shkronjë Ha" 
+    6049 "Khmer Shkronjë La" 
+    6050 "Khmer Shkronjë Qa" 
+    6051 "Khmer Zanore Pavarur Qaq" 
+    6052 "Khmer Zanore Pavarur Qaa" 
+    6053 "Khmer Zanore Pavarur Qi" 
+    6054 "Khmer Zanore Pavarur Qii" 
+    6055 "Khmer Zanore Pavarur Qu" 
+    6056 "Khmer Zanore Pavarur Quk" 
+    6057 "Khmer Zanore Pavarur Quu" 
+    6058 "Khmer Zanore Pavarur Quuv" 
+    6059 "Khmer Zanore Pavarur Ry" 
+    6060 "Khmer Zanore Pavarur Ryy" 
+    6061 "Khmer Zanore Pavarur Ly" 
+    6062 "Khmer Zanore Pavarur Lyy" 
+    6063 "Khmer Zanore Pavarur Qe" 
+    6064 "Khmer Zanore Pavarur Qai" 
+    6065 "Khmer Zanore Pavarur Qoo Tipi Një" 
+    6066 "Khmer Zanore Pavarur Qoo Tipi Dy" 
+    6067 "Khmer Zanore Pavarur Qau" 
+    6068 "Khmer Zanore Inherent Aq" 
+    6069 "Khmer Zanore Inherent Aa" 
+    6070 "Khmer Zanore Shenjë Aa" 
+    6071 "Khmer Zanore Shenjë I" 
+    6072 "Khmer Zanore Shenjë Ii" 
+    6073 "Khmer Zanore Shenjë Y" 
+    6074 "Khmer Zanore Shenjë Yy" 
+    6075 "Khmer Zanore Shenjë U" 
+    6076 "Khmer Zanore Shenjë Uu" 
+    6077 "Khmer Zanore Shenjë Ua" 
+    6078 "Khmer Zanore Shenjë Oe" 
+    6079 "Khmer Zanore Shenjë Ya" 
+    6080 "Khmer Zanore Shenjë Ie" 
+    6081 "Khmer Zanore Shenjë E" 
+    6082 "Khmer Zanore Shenjë Ae" 
+    6083 "Khmer Zanore Shenjë Ai" 
+    6084 "Khmer Zanore Shenjë Oo" 
+    6085 "Khmer Zanore Shenjë Au" 
+    6086 "Khmer Shenjë Nikahit" 
+    6087 "Khmer Shenjë Reahmuk" 
+    6088 "Khmer Shenjë Yuukaleapintu" 
+    6089 "Khmer Shenjë Muusikatoan" 
+    6090 "Khmer Shenjë Triisap" 
+    6091 "Khmer Shenjë Bantoc" 
+    6092 "Khmer Shenjë Robat" 
+    6093 "Khmer Shenjë Toandakhiat" 
+    6094 "Khmer Shenjë Kakabat" 
+    6095 "Khmer Shenjë Ahsda" 
+    6096 "Khmer Shenjë Samyok Sannya" 
+    6097 "Khmer Shenjë Viriam" 
+    6098 "Khmer Shenjë Coeng" 
+    6099 "Khmer Shenjë Bathamasat" 
+    6100 "Khmer Shenjë Khan" 
+    6101 "Khmer Shenjë Bariyoosan" 
+    6102 "Khmer Shenjë Camnuc Pii Kuuh" 
+    6103 "Khmer Shenjë Lek Too" 
+    6104 "Khmer Shenjë Beyyal" 
+    6105 "Khmer Shenjë Phnaek Muan" 
+    6106 "Khmer Shenjë Koomuut" 
+    6107 "Khmer Monedhë Simbol Riel" 
+    6108 "Khmer Shenjë Avakrahasanya" 
+    6109 "Khmer Shenjë Atthacan" 
+    6112 "Khmer Shifër Zero" 
+    6113 "Khmer Shifër Një" 
+    6114 "Khmer Shifër Dy" 
+    6115 "Khmer Shifër Tre" 
+    6116 "Khmer Shifër Katër" 
+    6117 "Khmer Shifër Pesë" 
+    6118 "Khmer Shifër Gjashtë" 
+    6119 "Khmer Shifër Shtatë" 
+    6120 "Khmer Shifër Tetë" 
+    6121 "Khmer Shifër Nëntë" 
+    6128 "Khmer Simbol Lek Attak Son" 
+    6129 "Khmer Simbol Lek Attak Muoy" 
+    6130 "Khmer Simbol Lek Attak Pii" 
+    6131 "Khmer Simbol Lek Attak Bei" 
+    6132 "Khmer Simbol Lek Attak Buon" 
+    6133 "Khmer Simbol Lek Attak Pram" 
+    6134 "Khmer Simbol Lek Attak Pram-Muoy" 
+    6135 "Khmer Simbol Lek Attak Pram-Pii" 
+    6136 "Khmer Simbol Lek Attak Pram-Bei" 
+    6137 "Khmer Simbol Lek Attak Pram-Buon" 
+    6144 "Mongole Birga" 
+    6145 "Mongole Ellipsis" 
+    6146 "Mongole Presje" 
+    6147 "Mongole Pikë" 
+    6148 "Mongole Dy Pika" 
+    6149 "Mongole Katër Pikë" 
+    6150 "Mongole Todo Soft Hyphen" 
+    6151 "Mongole Sibe Rrokje Boundary Shënues" 
+    6152 "Mongole Manchu Presje" 
+    6153 "Mongole Manchu Pikë" 
+    6154 "Mongole Nirugu" 
+    6155 "Mongole Variacion Përzgjedhur Falas Një" 
+    6156 "Mongole Variacion Përzgjedhur Falas Dy" 
+    6157 "Mongole Variacion Përzgjedhur Falas Tre" 
+    6158 "Mongole Zanore Ndarës" 
+    6160 "Mongole Shifër Zero" 
+    6161 "Mongole Shifër Një" 
+    6162 "Mongole Shifër Dy" 
+    6163 "Mongole Shifër Tre" 
+    6164 "Mongole Shifër Katër" 
+    6165 "Mongole Shifër Pesë" 
+    6166 "Mongole Shifër Gjashtë" 
+    6167 "Mongole Shifër Shtatë" 
+    6168 "Mongole Shifër Tetë" 
+    6169 "Mongole Shifër Nëntë" 
+    6176 "Mongole Shkronjë A" 
+    6177 "Mongole Shkronjë E" 
+    6178 "Mongole Shkronjë I" 
+    6179 "Mongole Shkronjë O" 
+    6180 "Mongole Shkronjë U" 
+    6181 "Mongole Shkronjë Oe" 
+    6182 "Mongole Shkronjë Ue" 
+    6183 "Mongole Shkronjë Ee" 
+    6184 "Mongole Shkronjë Na" 
+    6185 "Mongole Shkronjë Ang" 
+    6186 "Mongole Shkronjë Ba" 
+    6187 "Mongole Shkronjë Pa" 
+    6188 "Mongole Shkronjë Qa" 
+    6189 "Mongole Shkronjë Ga" 
+    6190 "Mongole Shkronjë Ma" 
+    6191 "Mongole Shkronjë La" 
+    6192 "Mongole Shkronjë Sa" 
+    6193 "Mongole Shkronjë Sha" 
+    6194 "Mongole Shkronjë Ta" 
+    6195 "Mongole Shkronjë Da" 
+    6196 "Mongole Shkronjë Cha" 
+    6197 "Mongole Shkronjë Ja" 
+    6198 "Mongole Shkronjë Ya" 
+    6199 "Mongole Shkronjë Ra" 
+    6200 "Mongole Shkronjë Wa" 
+    6201 "Mongole Shkronjë Fa" 
+    6202 "Mongole Shkronjë Ka" 
+    6203 "Mongole Shkronjë Kha" 
+    6204 "Mongole Shkronjë Tsa" 
+    6205 "Mongole Shkronjë Za" 
+    6206 "Mongole Shkronjë Haa" 
+    6207 "Mongole Shkronjë Zra" 
+    6208 "Mongole Shkronjë Lha" 
+    6209 "Mongole Shkronjë Zhi" 
+    6210 "Mongole Shkronjë Chi" 
+    6211 "Mongole Shkronjë Todo Gjatë Zanore Shenjë" 
+    6212 "Mongole Shkronjë Todo E" 
+    6213 "Mongole Shkronjë Todo I" 
+    6214 "Mongole Shkronjë Todo O" 
+    6215 "Mongole Shkronjë Todo U" 
+    6216 "Mongole Shkronjë Todo Oe" 
+    6217 "Mongole Shkronjë Todo Ue" 
+    6218 "Mongole Shkronjë Todo Ang" 
+    6219 "Mongole Shkronjë Todo Ba" 
+    6220 "Mongole Shkronjë Todo Pa" 
+    6221 "Mongole Shkronjë Todo Qa" 
+    6222 "Mongole Shkronjë Todo Ga" 
+    6223 "Mongole Shkronjë Todo Ma" 
+    6224 "Mongole Shkronjë Todo Ta" 
+    6225 "Mongole Shkronjë Todo Da" 
+    6226 "Mongole Shkronjë Todo Cha" 
+    6227 "Mongole Shkronjë Todo Ja" 
+    6228 "Mongole Shkronjë Todo Tsa" 
+    6229 "Mongole Shkronjë Todo Ya" 
+    6230 "Mongole Shkronjë Todo Wa" 
+    6231 "Mongole Shkronjë Todo Ka" 
+    6232 "Mongole Shkronjë Todo Gaa" 
+    6233 "Mongole Shkronjë Todo Haa" 
+    6234 "Mongole Shkronjë Todo Jia" 
+    6235 "Mongole Shkronjë Todo Nia" 
+    6236 "Mongole Shkronjë Todo Dza" 
+    6237 "Mongole Shkronjë Sibe E" 
+    6238 "Mongole Shkronjë Sibe I" 
+    6239 "Mongole Shkronjë Sibe Iy" 
+    6240 "Mongole Shkronjë Sibe Ue" 
+    6241 "Mongole Shkronjë Sibe U" 
+    6242 "Mongole Shkronjë Sibe Ang" 
+    6243 "Mongole Shkronjë Sibe Ka" 
+    6244 "Mongole Shkronjë Sibe Ga" 
+    6245 "Mongole Shkronjë Sibe Ha" 
+    6246 "Mongole Shkronjë Sibe Pa" 
+    6247 "Mongole Shkronjë Sibe Sha" 
+    6248 "Mongole Shkronjë Sibe Ta" 
+    6249 "Mongole Shkronjë Sibe Da" 
+    6250 "Mongole Shkronjë Sibe Ja" 
+    6251 "Mongole Shkronjë Sibe Fa" 
+    6252 "Mongole Shkronjë Sibe Gaa" 
+    6253 "Mongole Shkronjë Sibe Haa" 
+    6254 "Mongole Shkronjë Sibe Tsa" 
+    6255 "Mongole Shkronjë Sibe Za" 
+    6256 "Mongole Shkronjë Sibe Raa" 
+    6257 "Mongole Shkronjë Sibe Cha" 
+    6258 "Mongole Shkronjë Sibe Zha" 
+    6259 "Mongole Shkronjë Manchu I" 
+    6260 "Mongole Shkronjë Manchu Ka" 
+    6261 "Mongole Shkronjë Manchu Ra" 
+    6262 "Mongole Shkronjë Manchu Fa" 
+    6263 "Mongole Shkronjë Manchu Zha" 
+    6272 "Mongole Shkronjë Ali Gali Anusvara Një" 
+    6273 "Mongole Shkronjë Ali Gali Visarga Një" 
+    6274 "Mongole Shkronjë Ali Gali Damaru" 
+    6275 "Mongole Shkronjë Ali Gali Ubadama" 
+    6276 "Mongole Shkronjë Ali Gali Kthyer Ubadama" 
+    6277 "Mongole Shkronjë Ali Gali Baluda" 
+    6278 "Mongole Shkronjë Ali Gali Tre Baluda" 
+    6279 "Mongole Shkronjë Ali Gali A" 
+    6280 "Mongole Shkronjë Ali Gali I" 
+    6281 "Mongole Shkronjë Ali Gali Ka" 
+    6282 "Mongole Shkronjë Ali Gali Nga" 
+    6283 "Mongole Shkronjë Ali Gali Ca" 
+    6284 "Mongole Shkronjë Ali Gali Tta" 
+    6285 "Mongole Shkronjë Ali Gali Ttha" 
+    6286 "Mongole Shkronjë Ali Gali Dda" 
+    6287 "Mongole Shkronjë Ali Gali Nna" 
+    6288 "Mongole Shkronjë Ali Gali Ta" 
+    6289 "Mongole Shkronjë Ali Gali Da" 
+    6290 "Mongole Shkronjë Ali Gali Pa" 
+    6291 "Mongole Shkronjë Ali Gali Pha" 
+    6292 "Mongole Shkronjë Ali Gali Ssa" 
+    6293 "Mongole Shkronjë Ali Gali Zha" 
+    6294 "Mongole Shkronjë Ali Gali Za" 
+    6295 "Mongole Shkronjë Ali Gali Ah" 
+    6296 "Mongole Shkronjë Todo Ali Gali Ta" 
+    6297 "Mongole Shkronjë Todo Ali Gali Zha" 
+    6298 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Gha" 
+    6299 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Nga" 
+    6300 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Ca" 
+    6301 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Jha" 
+    6302 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Tta" 
+    6303 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Ddha" 
+    6304 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Ta" 
+    6305 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Dha" 
+    6306 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Ssa" 
+    6307 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Cya" 
+    6308 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Zha" 
+    6309 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Za" 
+    6310 "Mongole Shkronjë Ali Gali Gjysmë U" 
+    6311 "Mongole Shkronjë Ali Gali Gjysmë Ya" 
+    6312 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Bha" 
+    6313 "Mongole Shkronjë Ali Gali Dagalga" 
+    6314 "Mongole Shkronjë Manchu Ali Gali Lha" 
+    6320 "Kanadeze Syllabics Oy" 
+    6321 "Kanadeze Syllabics Ay" 
+    6322 "Kanadeze Syllabics Aay" 
+    6323 "Kanadeze Syllabics Rrugë" 
+    6324 "Kanadeze Syllabics Poy" 
+    6325 "Kanadeze Syllabics Pay" 
+    6326 "Kanadeze Syllabics Pwoy" 
+    6327 "Kanadeze Syllabics Tay" 
+    6328 "Kanadeze Syllabics Kay" 
+    6329 "Kanadeze Syllabics Kway" 
+    6330 "Kanadeze Syllabics May" 
+    6331 "Kanadeze Syllabics Noy" 
+    6332 "Kanadeze Syllabics Nay" 
+    6333 "Kanadeze Syllabics Lay" 
+    6334 "Kanadeze Syllabics Soy" 
+    6335 "Kanadeze Syllabics Say" 
+    6336 "Kanadeze Syllabics Shoy" 
+    6337 "Kanadeze Syllabics Shay" 
+    6338 "Kanadeze Syllabics Shwoy" 
+    6339 "Kanadeze Syllabics Yoy" 
+    6340 "Kanadeze Syllabics Yay" 
+    6341 "Kanadeze Syllabics Ray" 
+    6342 "Kanadeze Syllabics Nwi" 
+    6343 "Kanadeze Syllabics Ojibway Nwi" 
+    6344 "Kanadeze Syllabics Nwii" 
+    6345 "Kanadeze Syllabics Ojibway Nwii" 
+    6346 "Kanadeze Syllabics Nwo" 
+    6347 "Kanadeze Syllabics Ojibway Nwo" 
+    6348 "Kanadeze Syllabics Nwoo" 
+    6349 "Kanadeze Syllabics Ojibway Nwoo" 
+    6350 "Kanadeze Syllabics Rwee" 
+    6351 "Kanadeze Syllabics Rwi" 
+    6352 "Kanadeze Syllabics Rwii" 
+    6353 "Kanadeze Syllabics Rwo" 
+    6354 "Kanadeze Syllabics Rwoo" 
+    6355 "Kanadeze Syllabics Rwa" 
+    6356 "Kanadeze Syllabics Ojibway P" 
+    6357 "Kanadeze Syllabics Ojibway T" 
+    6358 "Kanadeze Syllabics Ojibway K" 
+    6359 "Kanadeze Syllabics Ojibway C" 
+    6360 "Kanadeze Syllabics Ojibway M" 
+    6361 "Kanadeze Syllabics Ojibway N" 
+    6362 "Kanadeze Syllabics Ojibway S" 
+    6363 "Kanadeze Syllabics Ojibway Sh" 
+    6364 "Kanadeze Syllabics Lindor W" 
+    6365 "Kanadeze Syllabics Perëndimor W" 
+    6366 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare e Vogël Rreth" 
+    6367 "Kanadeze Syllabics Përfundimtare Ngritur Pikë" 
+    6368 "Kanadeze Syllabics R-Cree Rwe" 
+    6369 "Kanadeze Syllabics West-Cree Loo" 
+    6370 "Kanadeze Syllabics West-Cree Laa" 
+    6371 "Kanadeze Syllabics Thwe" 
+    6372 "Kanadeze Syllabics Thwa" 
+    6373 "Kanadeze Syllabics Tthwe" 
+    6374 "Kanadeze Syllabics Tthoo" 
+    6375 "Kanadeze Syllabics Tthaa" 
+    6376 "Kanadeze Syllabics Tlhwe" 
+    6377 "Kanadeze Syllabics Tlhoo" 
+    6378 "Kanadeze Syllabics Sayisi Shwe" 
+    6379 "Kanadeze Syllabics Sayisi Shoo" 
+    6380 "Kanadeze Syllabics Sayisi Hoo" 
+    6381 "Kanadeze Syllabics Carrier Gwu" 
+    6382 "Kanadeze Syllabics Carrier Dene Gee" 
+    6383 "Kanadeze Syllabics Carrier Gaa" 
+    6384 "Kanadeze Syllabics Carrier Gwa" 
+    6385 "Kanadeze Syllabics Sayisi Juu" 
+    6386 "Kanadeze Syllabics Carrier Jwa" 
+    6387 "Kanadeze Syllabics Beaver Dene L" 
+    6388 "Kanadeze Syllabics Beaver Dene R" 
+    6389 "Kanadeze Syllabics Carrier Dental S" 
+    6400 "Limbu Zanore-Carrier Shkronjë" 
+    6401 "Limbu Shkronjë Ka" 
+    6402 "Limbu Shkronjë Kha" 
+    6403 "Limbu Shkronjë Ga" 
+    6404 "Limbu Shkronjë Gha" 
+    6405 "Limbu Shkronjë Nga" 
+    6406 "Limbu Shkronjë Ca" 
+    6407 "Limbu Shkronjë Cha" 
+    6408 "Limbu Shkronjë Ja" 
+    6409 "Limbu Shkronjë Jha" 
+    6410 "Limbu Shkronjë Yan" 
+    6411 "Limbu Shkronjë Ta" 
+    6412 "Limbu Shkronjë Tha" 
+    6413 "Limbu Shkronjë Da" 
+    6414 "Limbu Shkronjë Dha" 
+    6415 "Limbu Shkronjë Na" 
+    6416 "Limbu Shkronjë Pa" 
+    6417 "Limbu Shkronjë Pha" 
+    6418 "Limbu Shkronjë Ba" 
+    6419 "Limbu Shkronjë Bha" 
+    6420 "Limbu Shkronjë Ma" 
+    6421 "Limbu Shkronjë Ya" 
+    6422 "Limbu Shkronjë Ra" 
+    6423 "Limbu Shkronjë La" 
+    6424 "Limbu Shkronjë Wa" 
+    6425 "Limbu Shkronjë Sha" 
+    6426 "Limbu Shkronjë Ssa" 
+    6427 "Limbu Shkronjë Sa" 
+    6428 "Limbu Shkronjë Ha" 
+    6432 "Limbu Zanore Shenjë A" 
+    6433 "Limbu Zanore Shenjë I" 
+    6434 "Limbu Zanore Shenjë U" 
+    6435 "Limbu Zanore Shenjë Ee" 
+    6436 "Limbu Zanore Shenjë Ai" 
+    6437 "Limbu Zanore Shenjë Oo" 
+    6438 "Limbu Zanore Shenjë Au" 
+    6439 "Limbu Zanore Shenjë E" 
+    6440 "Limbu Zanore Shenjë O" 
+    6441 "Limbu Bashkëngjitur Shkronjë Ya" 
+    6442 "Limbu Bashkëngjitur Shkronjë Ra" 
+    6443 "Limbu Bashkëngjitur Shkronjë Wa" 
+    6448 "Limbu Shkronjë e Vogël Ka" 
+    6449 "Limbu Shkronjë e Vogël Nga" 
+    6450 "Limbu Shkronjë e Vogël Anusvara" 
+    6451 "Limbu Shkronjë e Vogël Ta" 
+    6452 "Limbu Shkronjë e Vogël Na" 
+    6453 "Limbu Shkronjë e Vogël Pa" 
+    6454 "Limbu Shkronjë e Vogël Ma" 
+    6455 "Limbu Shkronjë e Vogël Ra" 
+    6456 "Limbu Shkronjë e Vogël La" 
+    6457 "Limbu Shenjë Mukphreng" 
+    6458 "Limbu Shenjë Kemphreng" 
+    6459 "Limbu Shenjë Sa-I" 
+    6464 "Limbu Shenjë Loo" 
+    6468 "Limbu Thirrje Shenjë" 
+    6469 "Limbu Pyetje Shenjë" 
+    6470 "Limbu Shifër Zero" 
+    6471 "Limbu Shifër One" 
+    6472 "Limbu Shifër Dy" 
+    6473 "Limbu Shifër Tre" 
+    6474 "Limbu Shifër Katër" 
+    6475 "Limbu Shifër Pesë" 
+    6476 "Limbu Shifër Gjashtë" 
+    6477 "Limbu Shifër Shtatë" 
+    6478 "Limbu Shifër Tetë" 
+    6479 "Limbu Shifër Nëntë" 
+    6480 "Tai Le Shkronjë Ka" 
+    6481 "Tai Le Shkronjë Xa" 
+    6482 "Tai Le Shkronjë Nga" 
+    6483 "Tai Le Shkronjë Tsa" 
+    6484 "Tai Le Shkronjë Sa" 
+    6485 "Tai Le Shkronjë Ya" 
+    6486 "Tai Le Shkronjë Ta" 
+    6487 "Tai Le Shkronjë Tha" 
+    6488 "Tai Le Shkronjë La" 
+    6489 "Tai Le Shkronjë Pa" 
+    6490 "Tai Le Shkronjë Pha" 
+    6491 "Tai Le Shkronjë Ma" 
+    6492 "Tai Le Shkronjë Fa" 
+    6493 "Tai Le Shkronjë Va" 
+    6494 "Tai Le Shkronjë Ha" 
+    6495 "Tai Le Shkronjë Qa" 
+    6496 "Tai Le Shkronjë Kha" 
+    6497 "Tai Le Shkronjë Tsha" 
+    6498 "Tai Le Shkronjë Na" 
+    6499 "Tai Le Shkronjë A" 
+    6500 "Tai Le Shkronjë I" 
+    6501 "Tai Le Shkronjë Ee" 
+    6502 "Tai Le Shkronjë Eh" 
+    6503 "Tai Le Shkronjë U" 
+    6504 "Tai Le Shkronjë Oo" 
+    6505 "Tai Le Shkronjë O" 
+    6506 "Tai Le Shkronjë Ue" 
+    6507 "Tai Le Shkronjë E" 
+    6508 "Tai Le Shkronjë Aue" 
+    6509 "Tai Le Shkronjë Ai" 
+    6512 "Tai Le Shkronjë Tone-2" 
+    6513 "Tai Le Shkronjë Tone-3" 
+    6514 "Tai Le Shkronjë Tone-4" 
+    6515 "Tai Le Shkronjë Tone-5" 
+    6516 "Tai Le Shkronjë Tone-6" 
+    6528 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Qa" 
+    6529 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Qa" 
+    6530 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Ka" 
+    6531 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Xa" 
+    6532 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Nga" 
+    6533 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Ka" 
+    6534 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Xa" 
+    6535 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Nga" 
+    6536 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Tsa" 
+    6537 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Sa" 
+    6538 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Ya" 
+    6539 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Tsa" 
+    6540 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Sa" 
+    6541 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Ya" 
+    6542 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Ta" 
+    6543 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Tha" 
+    6544 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Na" 
+    6545 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Ta" 
+    6546 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Tha" 
+    6547 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Na" 
+    6548 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Pa" 
+    6549 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Pha" 
+    6550 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Ma" 
+    6551 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Pa" 
+    6552 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Pha" 
+    6553 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Ma" 
+    6554 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Fa" 
+    6555 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Va" 
+    6556 "E're Tai Lue Shkronjë Lart La" 
+    6557 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Fa" 
+    6558 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Va" 
+    6559 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët La" 
+    6560 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Ha" 
+    6561 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Da" 
+    6562 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Ba" 
+    6563 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Ha" 
+    6564 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Da" 
+    6565 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Ba" 
+    6566 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Kva" 
+    6567 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Xva" 
+    6568 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Kva" 
+    6569 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Xva" 
+    6570 "E're Tai Lue Shkronjë Lart Sua" 
+    6571 "E're Tai Lue Shkronjë Ulët Sua" 
+    6576 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Zanore Shortener" 
+    6577 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Aa" 
+    6578 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Ii" 
+    6579 "E're Tai Lue Zanore Shenjë U" 
+    6580 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Uu" 
+    6581 "E're Tai Lue Zanore Shenjë E" 
+    6582 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Ae" 
+    6583 "E're Tai Lue Zanore Shenjë O" 
+    6584 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Oa" 
+    6585 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Ue" 
+    6586 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Ay" 
+    6587 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Aay" 
+    6588 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Uy" 
+    6589 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Oy" 
+    6590 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Oay" 
+    6591 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Uey" 
+    6592 "E're Tai Lue Zanore Shenjë Iy" 
+    6593 "E're Tai Lue Shkronjë Përfundimtare V" 
+    6594 "E're Tai Lue Shkronjë Përfundimtare Ng" 
+    6595 "E're Tai Lue Shkronjë Përfundimtare N" 
+    6596 "E're Tai Lue Shkronjë Përfundimtare M" 
+    6597 "E're Tai Lue Shkronjë Përfundimtare K" 
+    6598 "E're Tai Lue Shkronjë Përfundimtare D" 
+    6599 "E're Tai Lue Shkronjë Përfundimtare B" 
+    6600 "E're Tai Lue Tone Shenjë-1" 
+    6601 "E're Tai Lue Tone Shenjë-2" 
+    6608 "E're Tai Lue Shifër Zero" 
+    6609 "E're Tai Lue Shifër Një" 
+    6610 "E're Tai Lue Shifër Dy" 
+    6611 "E're Tai Lue Shifër Tre" 
+    6612 "E're Tai Lue Shifër Katër" 
+    6613 "E're Tai Lue Shifër Pesë" 
+    6614 "E're Tai Lue Shifër Gjashtë" 
+    6615 "E're Tai Lue Shifër Shtatë" 
+    6616 "E're Tai Lue Shifër Tetë" 
+    6617 "E're Tai Lue Shifër Nëntë" 
+    6618 "E're Tai Lue Tham Shifër One" 
+    6622 "E're Tai Lue Shenjë Lae" 
+    6623 "E're Tai Lue Shenjë Laev" 
+    6624 "Khmer Simbol Pathamasat" 
+    6625 "Khmer Simbol Muoy Koet" 
+    6626 "Khmer Simbol Pii Koet" 
+    6627 "Khmer Simbol Bei Koet" 
+    6628 "Khmer Simbol Buon Koet" 
+    6629 "Khmer Simbol Pram Koet" 
+    6630 "Khmer Simbol Pram-Muoy Koet" 
+    6631 "Khmer Simbol Pram-Pii Koet" 
+    6632 "Khmer Simbol Pram-Bei Koet" 
+    6633 "Khmer Simbol Pram-Buon Koet" 
+    6634 "Khmer Simbol Dap Koet" 
+    6635 "Khmer Simbol Dap-Muoy Koet" 
+    6636 "Khmer Simbol Dap-Pii Koet" 
+    6637 "Khmer Simbol Dap-Bei Koet" 
+    6638 "Khmer Simbol Dap-Buon Koet" 
+    6639 "Khmer Simbol Dap-Pram Koet" 
+    6640 "Khmer Simbol Tuteyasat" 
+    6641 "Khmer Simbol Muoy Roc" 
+    6642 "Khmer Simbol Pii Roc" 
+    6643 "Khmer Simbol Bei Roc" 
+    6644 "Khmer Simbol Buon Roc" 
+    6645 "Khmer Simbol Pram Roc" 
+    6646 "Khmer Simbol Pram-Muoy Roc" 
+    6647 "Khmer Simbol Pram-Pii Roc" 
+    6648 "Khmer Simbol Pram-Bei Roc" 
+    6649 "Khmer Simbol Pram-Buon Roc" 
+    6650 "Khmer Simbol Dap Roc" 
+    6651 "Khmer Simbol Dap-Muoy Roc" 
+    6652 "Khmer Simbol Dap-Pii Roc" 
+    6653 "Khmer Simbol Dap-Bei Roc" 
+    6654 "Khmer Simbol Dap-Buon Roc" 
+    6655 "Khmer Simbol Dap-Pram Roc" 
+    6656 "Buginese Shkronjë Ka" 
+    6657 "Buginese Shkronjë Ga" 
+    6658 "Buginese Shkronjë Nga" 
+    6659 "Buginese Shkronjë Ngka" 
+    6660 "Buginese Shkronjë Pa" 
+    6661 "Buginese Shkronjë Ba" 
+    6662 "Buginese Shkronjë Ma" 
+    6663 "Buginese Shkronjë Mpa" 
+    6664 "Buginese Shkronjë Ta" 
+    6665 "Buginese Shkronjë Da" 
+    6666 "Buginese Shkronjë Na" 
+    6667 "Buginese Shkronjë Nra" 
+    6668 "Buginese Shkronjë Ca" 
+    6669 "Buginese Shkronjë Ja" 
+    6670 "Buginese Shkronjë Nya" 
+    6671 "Buginese Shkronjë Nyca" 
+    6672 "Buginese Shkronjë Ya" 
+    6673 "Buginese Shkronjë Ra" 
+    6674 "Buginese Shkronjë La" 
+    6675 "Buginese Shkronjë Va" 
+    6676 "Buginese Shkronjë Sa" 
+    6677 "Buginese Shkronjë A" 
+    6678 "Buginese Shkronjë Ha" 
+    6679 "Buginese Zanore Shenjë I" 
+    6680 "Buginese Zanore Shenjë U" 
+    6681 "Buginese Zanore Shenjë E" 
+    6682 "Buginese Zanore Shenjë O" 
+    6683 "Buginese Zanore Shenjë Ae" 
+    6686 "Buginese Pallawa" 
+    6687 "Buginese Mbarimi I Section" 
+    6688 "Tai Tham Shkronjë Lart Ka" 
+    6689 "Tai Tham Shkronjë Lart Kha" 
+    6690 "Tai Tham Shkronjë Lart Kxa" 
+    6691 "Tai Tham Shkronjë Ulët Ka" 
+    6692 "Tai Tham Shkronjë Ulët Kxa" 
+    6693 "Tai Tham Shkronjë Ulët Kha" 
+    6694 "Tai Tham Shkronjë Nga" 
+    6695 "Tai Tham Shkronjë Lart Ca" 
+    6696 "Tai Tham Shkronjë Lart Cha" 
+    6697 "Tai Tham Shkronjë Ulët Ca" 
+    6698 "Tai Tham Shkronjë Ulët Sa" 
+    6699 "Tai Tham Shkronjë Ulët Cha" 
+    6700 "Tai Tham Shkronjë Nya" 
+    6701 "Tai Tham Shkronjë Rata" 
+    6702 "Tai Tham Shkronjë Lart Ratha" 
+    6703 "Tai Tham Shkronjë Da" 
+    6704 "Tai Tham Shkronjë Ulët Ratha" 
+    6705 "Tai Tham Shkronjë Rana" 
+    6706 "Tai Tham Shkronjë Lart Ta" 
+    6707 "Tai Tham Shkronjë Lart Tha" 
+    6708 "Tai Tham Shkronjë Ulët Ta" 
+    6709 "Tai Tham Shkronjë Ulët Tha" 
+    6710 "Tai Tham Shkronjë Na" 
+    6711 "Tai Tham Shkronjë Ba" 
+    6712 "Tai Tham Shkronjë Lart Pa" 
+    6713 "Tai Tham Shkronjë Lart Pha" 
+    6714 "Tai Tham Shkronjë Lart Fa" 
+    6715 "Tai Tham Shkronjë Ulët Pa" 
+    6716 "Tai Tham Shkronjë Ulët Fa" 
+    6717 "Tai Tham Shkronjë Ulët Pha" 
+    6718 "Tai Tham Shkronjë Ma" 
+    6719 "Tai Tham Shkronjë Ulët Ya" 
+    6720 "Tai Tham Shkronjë Lart Ya" 
+    6721 "Tai Tham Shkronjë Ra" 
+    6722 "Tai Tham Shkronjë Rue" 
+    6723 "Tai Tham Shkronjë La" 
+    6724 "Tai Tham Shkronjë Lue" 
+    6725 "Tai Tham Shkronjë Wa" 
+    6726 "Tai Tham Shkronjë Lart Sha" 
+    6727 "Tai Tham Shkronjë Lart Ssa" 
+    6728 "Tai Tham Shkronjë Lart Sa" 
+    6729 "Tai Tham Shkronjë Lart Ha" 
+    6730 "Tai Tham Shkronjë Lla" 
+    6731 "Tai Tham Shkronjë A" 
+    6732 "Tai Tham Shkronjë Ulët Ha" 
+    6733 "Tai Tham Shkronjë I" 
+    6734 "Tai Tham Shkronjë Ii" 
+    6735 "Tai Tham Shkronjë U" 
+    6736 "Tai Tham Shkronjë Uu" 
+    6737 "Tai Tham Shkronjë Ee" 
+    6738 "Tai Tham Shkronjë Oo" 
+    6739 "Tai Tham Shkronjë Lae" 
+    6740 "Tai Tham Shkronjë Great Sa" 
+    6741 "Tai Tham Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ra" 
+    6742 "Tai Tham Bashkëtingëllore Shenjë Mesor La" 
+    6743 "Tai Tham Bashkëtingëllore Shenjë La Tang Lai" 
+    6744 "Tai Tham Shenjë Mai Kang Lai" 
+    6745 "Tai Tham Bashkëtingëllore Shenjë Përfundimtare Nga" 
+    6746 "Tai Tham Bashkëtingëllore Shenjë Ulët Pa" 
+    6747 "Tai Tham Bashkëtingëllore Shenjë Lart Ratha ose Ulët Pa" 
+    6748 "Tai Tham Bashkëtingëllore Shenjë Ma" 
+    6749 "Tai Tham Bashkëtingëllore Shenjë Ba" 
+    6750 "Tai Tham Bashkëtingëllore Shenjë Sa" 
+    6752 "Tai Tham Shenjë Sakot" 
+    6753 "Tai Tham Zanore Shenjë A" 
+    6754 "Tai Tham Zanore Shenjë Mai Sat" 
+    6755 "Tai Tham Zanore Shenjë Aa" 
+    6756 "Tai Tham Zanore Shenjë Tall Aa" 
+    6757 "Tai Tham Zanore Shenjë I" 
+    6758 "Tai Tham Zanore Shenjë Ii" 
+    6759 "Tai Tham Zanore Shenjë Ue" 
+    6760 "Tai Tham Zanore Shenjë Uue" 
+    6761 "Tai Tham Zanore Shenjë U" 
+    6762 "Tai Tham Zanore Shenjë Uu" 
+    6763 "Tai Tham Zanore Shenjë O" 
+    6764 "Tai Tham Zanore Shenjë Oa Poshtë" 
+    6765 "Tai Tham Zanore Shenjë Oy" 
+    6766 "Tai Tham Zanore Shenjë E" 
+    6767 "Tai Tham Zanore Shenjë Ae" 
+    6768 "Tai Tham Zanore Shenjë Oo" 
+    6769 "Tai Tham Zanore Shenjë Ai" 
+    6770 "Tai Tham Zanore Shenjë Tham Ai" 
+    6771 "Tai Tham Zanore Shenjë Oa Lart" 
+    6772 "Tai Tham Shenjë Mai Kang" 
+    6773 "Tai Tham Shenjë Tone-1" 
+    6774 "Tai Tham Shenjë Tone-2" 
+    6775 "Tai Tham Shenjë Khuen Tone-3" 
+    6776 "Tai Tham Shenjë Khuen Tone-4" 
+    6777 "Tai Tham Shenjë Khuen Tone-5" 
+    6778 "Tai Tham Shenjë Ra Haam" 
+    6779 "Tai Tham Shenjë Mai Sam" 
+    6780 "Tai Tham Shenjë Khuen-Lue Karan" 
+    6783 "Tai Tham Kombinuar Cryptogrammic Pikë" 
+    6784 "Tai Tham Hora Shifër Zero" 
+    6785 "Tai Tham Hora Shifër Një" 
+    6786 "Tai Tham Hora Shifër Dy" 
+    6787 "Tai Tham Hora Shifër Tre" 
+    6788 "Tai Tham Hora Shifër Katër" 
+    6789 "Tai Tham Hora Shifër Pesë" 
+    6790 "Tai Tham Hora Shifër Gjashtë" 
+    6791 "Tai Tham Hora Shifër Shtatë" 
+    6792 "Tai Tham Hora Shifër Tetë" 
+    6793 "Tai Tham Hora Shifër Nëntë" 
+    6800 "Tai Tham Tham Shifër Zero" 
+    6801 "Tai Tham Tham Shifër Një" 
+    6802 "Tai Tham Tham Shifër Dy" 
+    6803 "Tai Tham Tham Shifër Tre" 
+    6804 "Tai Tham Tham Shifër Katër" 
+    6805 "Tai Tham Tham Shifër Pesë" 
+    6806 "Tai Tham Tham Shifër Gjashtë" 
+    6807 "Tai Tham Tham Shifër Shtatë" 
+    6808 "Tai Tham Tham Shifër Tetë" 
+    6809 "Tai Tham Tham Shifër Nëntë" 
+    6816 "Tai Tham Shenjë Wiang" 
+    6817 "Tai Tham Shenjë Wiangwaak" 
+    6818 "Tai Tham Shenjë Sawan" 
+    6819 "Tai Tham Shenjë Keow" 
+    6820 "Tai Tham Shenjë Hoy" 
+    6821 "Tai Tham Shenjë Dokmai" 
+    6822 "Tai Tham Shenjë Kundërt Rrotulluar Rana" 
+    6823 "Tai Tham Shenjë Mai Yamok" 
+    6824 "Tai Tham Shenjë Kaan" 
+    6825 "Tai Tham Shenjë Kaankuu" 
+    6826 "Tai Tham Shenjë Satkaan" 
+    6827 "Tai Tham Shenjë Satkaankuu" 
+    6828 "Tai Tham Shenjë Hang" 
+    6829 "Tai Tham Shenjë Caang" 
+    6912 "Balinese Shenjë Ulu Ricem" 
+    6913 "Balinese Shenjë Ulu Candra" 
+    6914 "Balinese Shenjë Cecek" 
+    6915 "Balinese Shenjë Surang" 
+    6916 "Balinese Shenjë Bisah" 
+    6917 "Balinese Shkronjë Akara" 
+    6918 "Balinese Shkronjë Akara Tedung" 
+    6919 "Balinese Shkronjë Ikara" 
+    6920 "Balinese Shkronjë Ikara Tedung" 
+    6921 "Balinese Shkronjë Ukara" 
+    6922 "Balinese Shkronjë Ukara Tedung" 
+    6923 "Balinese Shkronjë Ra Repa" 
+    6924 "Balinese Shkronjë Ra Repa Tedung" 
+    6925 "Balinese Shkronjë La Lenga" 
+    6926 "Balinese Shkronjë La Lenga Tedung" 
+    6927 "Balinese Shkronjë Ekara" 
+    6928 "Balinese Shkronjë Aikara" 
+    6929 "Balinese Shkronjë Okara" 
+    6930 "Balinese Shkronjë Okara Tedung" 
+    6931 "Balinese Shkronjë Ka" 
+    6932 "Balinese Shkronjë Ka Mahaprana" 
+    6933 "Balinese Shkronjë Ga" 
+    6934 "Balinese Shkronjë Ga Gora" 
+    6935 "Balinese Shkronjë Nga" 
+    6936 "Balinese Shkronjë Ca" 
+    6937 "Balinese Shkronjë Ca Laca" 
+    6938 "Balinese Shkronjë Ja" 
+    6939 "Balinese Shkronjë Ja Jera" 
+    6940 "Balinese Shkronjë Nya" 
+    6941 "Balinese Shkronjë Ta Latik" 
+    6942 "Balinese Shkronjë Ta Murda Mahaprana" 
+    6943 "Balinese Shkronjë Da Murda Alpaprana" 
+    6944 "Balinese Shkronjë Da Murda Mahaprana" 
+    6945 "Balinese Shkronjë Na Rambat" 
+    6946 "Balinese Shkronjë Ta" 
+    6947 "Balinese Shkronjë Ta Tawa" 
+    6948 "Balinese Shkronjë Da" 
+    6949 "Balinese Shkronjë Da Madu" 
+    6950 "Balinese Shkronjë Na" 
+    6951 "Balinese Shkronjë Pa" 
+    6952 "Balinese Shkronjë Pa Kapal" 
+    6953 "Balinese Shkronjë Ba" 
+    6954 "Balinese Shkronjë Ba Kembang" 
+    6955 "Balinese Shkronjë Ma" 
+    6956 "Balinese Shkronjë Ya" 
+    6957 "Balinese Shkronjë Ra" 
+    6958 "Balinese Shkronjë La" 
+    6959 "Balinese Shkronjë Wa" 
+    6960 "Balinese Shkronjë Sa Saga" 
+    6961 "Balinese Shkronjë Sa Sapa" 
+    6962 "Balinese Shkronjë Sa" 
+    6963 "Balinese Shkronjë Ha" 
+    6964 "Balinese Shenjë Rerekan" 
+    6965 "Balinese Zanore Shenjë Tedung" 
+    6966 "Balinese Zanore Shenjë Ulu" 
+    6967 "Balinese Zanore Shenjë Ulu Sari" 
+    6968 "Balinese Zanore Shenjë Suku" 
+    6969 "Balinese Zanore Shenjë Suku Ilut" 
+    6970 "Balinese Zanore Shenjë Ra Repa" 
+    6971 "Balinese Zanore Shenjë Ra Repa Tedung" 
+    6972 "Balinese Zanore Shenjë La Lenga" 
+    6973 "Balinese Zanore Shenjë La Lenga Tedung" 
+    6974 "Balinese Zanore Shenjë Taling" 
+    6975 "Balinese Zanore Shenjë Taling Repa" 
+    6976 "Balinese Zanore Shenjë Taling Tedung" 
+    6977 "Balinese Zanore Shenjë Taling Repa Tedung" 
+    6978 "Balinese Zanore Shenjë Pepet" 
+    6979 "Balinese Zanore Shenjë Pepet Tedung" 
+    6980 "Balinese Adeg Adeg" 
+    6981 "Balinese Shkronjë Kaf Sasak" 
+    6982 "Balinese Shkronjë Khot Sasak" 
+    6983 "Balinese Shkronjë Tzir Sasak" 
+    6984 "Balinese Shkronjë Ef Sasak" 
+    6985 "Balinese Shkronjë Ve Sasak" 
+    6986 "Balinese Shkronjë Zal Sasak" 
+    6987 "Balinese Shkronjë Asyura Sasak" 
+    6992 "Balinese Shifër Zero" 
+    6993 "Balinese Shifër Një" 
+    6994 "Balinese Shifër Dy" 
+    6995 "Balinese Shifër Tre" 
+    6996 "Balinese Shifër Katër" 
+    6997 "Balinese Shifër Pesë" 
+    6998 "Balinese Shifër Gjashtë" 
+    6999 "Balinese Shifër Shtatë" 
+    7000 "Balinese Shifër Tetë" 
+    7001 "Balinese Shifër Nëntë" 
+    7002 "Balinese Panti" 
+    7003 "Balinese Pamada" 
+    7004 "Balinese Windu" 
+    7005 "Balinese Carik Pamungkah" 
+    7006 "Balinese Carik Siki" 
+    7007 "Balinese Carik Pareren" 
+    7008 "Balinese Pameneng" 
+    7009 "Balinese Muzikor Simbol Dong" 
+    7010 "Balinese Muzikor Simbol Deng" 
+    7011 "Balinese Muzikor Simbol Dung" 
+    7012 "Balinese Muzikor Simbol Dang" 
+    7013 "Balinese Muzikor Simbol Dang Surang" 
+    7014 "Balinese Muzikor Simbol Ding" 
+    7015 "Balinese Muzikor Simbol Daeng" 
+    7016 "Balinese Muzikor Simbol Deung" 
+    7017 "Balinese Muzikor Simbol Daing" 
+    7018 "Balinese Muzikor Simbol Dang Gede" 
+    7019 "Balinese Muzikor Simbol Kombinuar Tegeh" 
+    7020 "Balinese Muzikor Simbol Kombinuar Endep" 
+    7021 "Balinese Muzikor Simbol Kombinuar Kempul" 
+    7022 "Balinese Muzikor Simbol Kombinuar Kempli" 
+    7023 "Balinese Muzikor Simbol Kombinuar Jegogan" 
+    7024 "Balinese Muzikor Simbol Kombinuar Kempul Me Jegogan" 
+    7025 "Balinese Muzikor Simbol Kombinuar Kempli Me Jegogan" 
+    7026 "Balinese Muzikor Simbol Kombinuar Bende" 
+    7027 "Balinese Muzikor Simbol Kombinuar Gong" 
+    7028 "Balinese Muzikor Simbol Djathtë-Dorë Hap Dug" 
+    7029 "Balinese Muzikor Simbol Djathtë-Dorë Hap Dag" 
+    7030 "Balinese Muzikor Simbol Djathtë-Dorë Mbyllur Tuk" 
+    7031 "Balinese Muzikor Simbol Djathtë-Dorë Mbyllur Tak" 
+    7032 "Balinese Muzikor Simbol Majtë-Dorë Hap Pang" 
+    7033 "Balinese Muzikor Simbol Majtë-Dorë Hap Pung" 
+    7034 "Balinese Muzikor Simbol Majtë-Dorë Mbyllur Plak" 
+    7035 "Balinese Muzikor Simbol Majtë-Dorë Mbyllur Pluk" 
+    7036 "Balinese Muzikor Simbol Majtë-Dorë Hap Ping" 
+    7040 "Sudaneze Shenjë Panyecek" 
+    7041 "Sudaneze Shenjë Panglayar" 
+    7042 "Sudaneze Shenjë Pangwisad" 
+    7043 "Sudaneze Shkronjë A" 
+    7044 "Sudaneze Shkronjë I" 
+    7045 "Sudaneze Shkronjë U" 
+    7046 "Sudaneze Shkronjë Ae" 
+    7047 "Sudaneze Shkronjë O" 
+    7048 "Sudaneze Shkronjë E" 
+    7049 "Sudaneze Shkronjë Eu" 
+    7050 "Sudaneze Shkronjë Ka" 
+    7051 "Sudaneze Shkronjë Qa" 
+    7052 "Sudaneze Shkronjë Ga" 
+    7053 "Sudaneze Shkronjë Nga" 
+    7054 "Sudaneze Shkronjë Ca" 
+    7055 "Sudaneze Shkronjë Ja" 
+    7056 "Sudaneze Shkronjë Za" 
+    7057 "Sudaneze Shkronjë Nya" 
+    7058 "Sudaneze Shkronjë Ta" 
+    7059 "Sudaneze Shkronjë Da" 
+    7060 "Sudaneze Shkronjë Na" 
+    7061 "Sudaneze Shkronjë Pa" 
+    7062 "Sudaneze Shkronjë Fa" 
+    7063 "Sudaneze Shkronjë Va" 
+    7064 "Sudaneze Shkronjë Ba" 
+    7065 "Sudaneze Shkronjë Ma" 
+    7066 "Sudaneze Shkronjë Ya" 
+    7067 "Sudaneze Shkronjë Ra" 
+    7068 "Sudaneze Shkronjë La" 
+    7069 "Sudaneze Shkronjë Wa" 
+    7070 "Sudaneze Shkronjë Sa" 
+    7071 "Sudaneze Shkronjë Xa" 
+    7072 "Sudaneze Shkronjë Ha" 
+    7073 "Sudaneze Bashkëtingëllore Shenjë Pamingkal" 
+    7074 "Sudaneze Bashkëtingëllore Shenjë Panyakra" 
+    7075 "Sudaneze Bashkëtingëllore Shenjë Panyiku" 
+    7076 "Sudaneze Zanore Shenjë Panghulu" 
+    7077 "Sudaneze Zanore Shenjë Panyuku" 
+    7078 "Sudaneze Zanore Shenjë Panaelaeng" 
+    7079 "Sudaneze Zanore Shenjë Panolong" 
+    7080 "Sudaneze Zanore Shenjë Pamepet" 
+    7081 "Sudaneze Zanore Shenjë Paneuleung" 
+    7082 "Sudaneze Shenjë Pamaaeh" 
+    7083 "Sudaneze Shenjë Virama" 
+    7084 "Sudaneze Bashkëtingëllore Shenjë Pasangan Ma" 
+    7085 "Sudaneze Bashkëtingëllore Shenjë Pasangan Wa" 
+    7086 "Sudaneze Shkronjë Kha" 
+    7087 "Sudaneze Shkronjë Sya" 
+    7088 "Sudaneze Shifër Zero" 
+    7089 "Sudaneze Shifër Një" 
+    7090 "Sudaneze Shifër Dy" 
+    7091 "Sudaneze Shifër Tre" 
+    7092 "Sudaneze Shifër Katër" 
+    7093 "Sudaneze Shifër Pesë" 
+    7094 "Sudaneze Shifër Gjashtë" 
+    7095 "Sudaneze Shifër Shtatë" 
+    7096 "Sudaneze Shifër Tetë" 
+    7097 "Sudaneze Shifër Nëntë" 
+    7098 "Sudaneze Avagraha" 
+    7099 "Sudaneze Shkronjë Reu" 
+    7100 "Sudaneze Shkronjë Leu" 
+    7101 "Sudaneze Shkronjë Bha" 
+    7102 "Sudaneze Shkronjë Përfundimtare K" 
+    7103 "Sudaneze Shkronjë Përfundimtare M" 
+    7104 "Batak Shkronjë A" 
+    7105 "Batak Shkronjë Simalungun A" 
+    7106 "Batak Shkronjë Ha" 
+    7107 "Batak Shkronjë Simalungun Ha" 
+    7108 "Batak Shkronjë Mandailing Ha" 
+    7109 "Batak Shkronjë Ba" 
+    7110 "Batak Shkronjë Karo Ba" 
+    7111 "Batak Shkronjë Pa" 
+    7112 "Batak Shkronjë Simalungun Pa" 
+    7113 "Batak Shkronjë Na" 
+    7114 "Batak Shkronjë Mandailing Na" 
+    7115 "Batak Shkronjë Wa" 
+    7116 "Batak Shkronjë Simalungun Wa" 
+    7117 "Batak Shkronjë Pakpak Wa" 
+    7118 "Batak Shkronjë Ga" 
+    7119 "Batak Shkronjë Simalungun Ga" 
+    7120 "Batak Shkronjë Ja" 
+    7121 "Batak Shkronjë Da" 
+    7122 "Batak Shkronjë Ra" 
+    7123 "Batak Shkronjë Simalungun Ra" 
+    7124 "Batak Shkronjë Ma" 
+    7125 "Batak Shkronjë Simalungun Ma" 
+    7126 "Batak Shkronjë Southern Ta" 
+    7127 "Batak Shkronjë Northern Ta" 
+    7128 "Batak Shkronjë Sa" 
+    7129 "Batak Shkronjë Simalungun Sa" 
+    7130 "Batak Shkronjë Mandailing Sa" 
+    7131 "Batak Shkronjë Ya" 
+    7132 "Batak Shkronjë Simalungun Ya" 
+    7133 "Batak Shkronjë Nga" 
+    7134 "Batak Shkronjë La" 
+    7135 "Batak Shkronjë Simalungun La" 
+    7136 "Batak Shkronjë Nya" 
+    7137 "Batak Shkronjë Ca" 
+    7138 "Batak Shkronjë Nda" 
+    7139 "Batak Shkronjë Mba" 
+    7140 "Batak Shkronjë I" 
+    7141 "Batak Shkronjë U" 
+    7142 "Batak Shenjë Tompi" 
+    7143 "Batak Zanore Shenjë E" 
+    7144 "Batak Zanore Shenjë Pakpak E" 
+    7145 "Batak Zanore Shenjë Ee" 
+    7146 "Batak Zanore Shenjë I" 
+    7147 "Batak Zanore Shenjë Karo I" 
+    7148 "Batak Zanore Shenjë O" 
+    7149 "Batak Zanore Shenjë Karo O" 
+    7150 "Batak Zanore Shenjë U" 
+    7151 "Batak Zanore Shenjë U Për Simalungun Sa" 
+    7152 "Batak Bashkëtingëllore Shenjë Ng" 
+    7153 "Batak Bashkëtingëllore Shenjë H" 
+    7154 "Batak Pangolat" 
+    7155 "Batak Panongonan" 
+    7164 "Batak Simbol Bindu Na Metek" 
+    7165 "Batak Simbol Bindu Pinarboras" 
+    7166 "Batak Simbol Bindu Judul" 
+    7167 "Batak Simbol Bindu Pangolat" 
+    7168 "Lepcha Shkronjë Ka" 
+    7169 "Lepcha Shkronjë Kla" 
+    7170 "Lepcha Shkronjë Kha" 
+    7171 "Lepcha Shkronjë Ga" 
+    7172 "Lepcha Shkronjë Gla" 
+    7173 "Lepcha Shkronjë Nga" 
+    7174 "Lepcha Shkronjë Ca" 
+    7175 "Lepcha Shkronjë Cha" 
+    7176 "Lepcha Shkronjë Ja" 
+    7177 "Lepcha Shkronjë Nya" 
+    7178 "Lepcha Shkronjë Ta" 
+    7179 "Lepcha Shkronjë Tha" 
+    7180 "Lepcha Shkronjë Da" 
+    7181 "Lepcha Shkronjë Na" 
+    7182 "Lepcha Shkronjë Pa" 
+    7183 "Lepcha Shkronjë Pla" 
+    7184 "Lepcha Shkronjë Pha" 
+    7185 "Lepcha Shkronjë Fa" 
+    7186 "Lepcha Shkronjë Fla" 
+    7187 "Lepcha Shkronjë Ba" 
+    7188 "Lepcha Shkronjë Bla" 
+    7189 "Lepcha Shkronjë Ma" 
+    7190 "Lepcha Shkronjë Mla" 
+    7191 "Lepcha Shkronjë Tsa" 
+    7192 "Lepcha Shkronjë Tsha" 
+    7193 "Lepcha Shkronjë Dza" 
+    7194 "Lepcha Shkronjë Ya" 
+    7195 "Lepcha Shkronjë Ra" 
+    7196 "Lepcha Shkronjë La" 
+    7197 "Lepcha Shkronjë Ha" 
+    7198 "Lepcha Shkronjë Hla" 
+    7199 "Lepcha Shkronjë Va" 
+    7200 "Lepcha Shkronjë Sa" 
+    7201 "Lepcha Shkronjë Sha" 
+    7202 "Lepcha Shkronjë Wa" 
+    7203 "Lepcha Shkronjë A" 
+    7204 "Lepcha Bashkëngjitur Shkronjë Ya" 
+    7205 "Lepcha Bashkëngjitur Shkronjë Ra" 
+    7206 "Lepcha Zanore Shenjë Aa" 
+    7207 "Lepcha Zanore Shenjë I" 
+    7208 "Lepcha Zanore Shenjë O" 
+    7209 "Lepcha Zanore Shenjë Oo" 
+    7210 "Lepcha Zanore Shenjë U" 
+    7211 "Lepcha Zanore Shenjë Uu" 
+    7212 "Lepcha Zanore Shenjë E" 
+    7213 "Lepcha Bashkëtingëllore Shenjë K" 
+    7214 "Lepcha Bashkëtingëllore Shenjë M" 
+    7215 "Lepcha Bashkëtingëllore Shenjë L" 
+    7216 "Lepcha Bashkëtingëllore Shenjë N" 
+    7217 "Lepcha Bashkëtingëllore Shenjë P" 
+    7218 "Lepcha Bashkëtingëllore Shenjë R" 
+    7219 "Lepcha Bashkëtingëllore Shenjë T" 
+    7220 "Lepcha Bashkëtingëllore Shenjë Nyin-Do" 
+    7221 "Lepcha Bashkëtingëllore Shenjë Kang" 
+    7222 "Lepcha Shenjë Ran" 
+    7223 "Lepcha Shenjë Nukta" 
+    7227 "Lepcha Pikësim Ta-Rol" 
+    7228 "Lepcha Pikësim Nyet Thyoom Ta-Rol" 
+    7229 "Lepcha Pikësim Cer-Wa" 
+    7230 "Lepcha Pikësim Tshook Cer-Wa" 
+    7231 "Lepcha Pikësim Tshook" 
+    7232 "Lepcha Shifër Zero" 
+    7233 "Lepcha Shifër Një" 
+    7234 "Lepcha Shifër Dy" 
+    7235 "Lepcha Shifër Tre" 
+    7236 "Lepcha Shifër Katër" 
+    7237 "Lepcha Shifër Pesë" 
+    7238 "Lepcha Shifër Gjashtë" 
+    7239 "Lepcha Shifër Shtatë" 
+    7240 "Lepcha Shifër Tetë" 
+    7241 "Lepcha Shifër Nëntë" 
+    7245 "Lepcha Shkronjë Tta" 
+    7246 "Lepcha Shkronjë Ttha" 
+    7247 "Lepcha Shkronjë Dda" 
+    7248 "Ol Chiki Shifër Zero" 
+    7249 "Ol Chiki Shifër One" 
+    7250 "Ol Chiki Shifër Dy" 
+    7251 "Ol Chiki Shifër Tre" 
+    7252 "Ol Chiki Shifër Katër" 
+    7253 "Ol Chiki Shifër Pesë" 
+    7254 "Ol Chiki Shifër Gjashtë" 
+    7255 "Ol Chiki Shifër Shtatë" 
+    7256 "Ol Chiki Shifër Tetë" 
+    7257 "Ol Chiki Shifër Nëntë" 
+    7258 "Ol Chiki Shkronjë La" 
+    7259 "Ol Chiki Shkronjë At" 
+    7260 "Ol Chiki Shkronjë Ag" 
+    7261 "Ol Chiki Shkronjë Ang" 
+    7262 "Ol Chiki Shkronjë Al" 
+    7263 "Ol Chiki Shkronjë Laa" 
+    7264 "Ol Chiki Shkronjë Aak" 
+    7265 "Ol Chiki Shkronjë Aaj" 
+    7266 "Ol Chiki Shkronjë Aam" 
+    7267 "Ol Chiki Shkronjë Aaw" 
+    7268 "Ol Chiki Shkronjë Li" 
+    7269 "Ol Chiki Shkronjë Is" 
+    7270 "Ol Chiki Shkronjë Ih" 
+    7271 "Ol Chiki Shkronjë Iny" 
+    7272 "Ol Chiki Shkronjë Ir" 
+    7273 "Ol Chiki Shkronjë Lu" 
+    7274 "Ol Chiki Shkronjë Uc" 
+    7275 "Ol Chiki Shkronjë Ud" 
+    7276 "Ol Chiki Shkronjë Unn" 
+    7277 "Ol Chiki Shkronjë Uy" 
+    7278 "Ol Chiki Shkronjë Le" 
+    7279 "Ol Chiki Shkronjë Ep" 
+    7280 "Ol Chiki Shkronjë Edd" 
+    7281 "Ol Chiki Shkronjë En" 
+    7282 "Ol Chiki Shkronjë Err" 
+    7283 "Ol Chiki Shkronjë Lo" 
+    7284 "Ol Chiki Shkronjë Ott" 
+    7285 "Ol Chiki Shkronjë Ob" 
+    7286 "Ol Chiki Shkronjë Ov" 
+    7287 "Ol Chiki Shkronjë Oh" 
+    7288 "Ol Chiki Mu Ttuddag" 
+    7289 "Ol Chiki Gaahlaa Ttuddaag" 
+    7290 "Ol Chiki Mu-Gaahlaa Ttuddaag" 
+    7291 "Ol Chiki Relaa" 
+    7292 "Ol Chiki Phaarkaa" 
+    7293 "Ol Chiki Ahad" 
+    7294 "Ol Chiki Pikësim Mucaad" 
+    7295 "Ol Chiki Pikësim Dyshe Mucaad" 
+    7360 "Sudaneze Pikësim Bindu Surya" 
+    7361 "Sudaneze Pikësim Bindu Panglong" 
+    7362 "Sudaneze Pikësim Bindu Purnama" 
+    7363 "Sudaneze Pikësim Bindu Cakra" 
+    7364 "Sudaneze Pikësim Bindu Leu Satanga" 
+    7365 "Sudaneze Pikësim Bindu Ka Satanga" 
+    7366 "Sudaneze Pikësim Bindu Da Satanga" 
+    7367 "Sudaneze Pikësim Bindu Ba Satanga" 
+    7376 "Vedic Tone Karshana" 
+    7377 "Vedic Tone Shara" 
+    7378 "Vedic Tone Prenkha" 
+    7379 "Vedic Shenjë Nihshvasa" 
+    7380 "Vedic Shenjë Yajurvedic Midline Svarita" 
+    7381 "Vedic Tone Yajurvedic Aggravated Pavarur Svarita" 
+    7382 "Vedic Tone Yajurvedic Pavarur Svarita" 
+    7383 "Vedic Tone Yajurvedic Kathaka Pavarur Svarita" 
+    7384 "Vedic Tone Candra Poshtë" 
+    7385 "Vedic Tone Yajurvedic Kathaka Pavarur Svarita Schroeder" 
+    7386 "Vedic Tone Dyshe Svarita" 
+    7387 "Vedic Tone Trefish Svarita" 
+    7388 "Vedic Tone Kathaka Anudatta" 
+    7389 "Vedic Tone Pikë Poshtë" 
+    7390 "Vedic Tone Dy Pikë Poshtë" 
+    7391 "Vedic Tone Tre Pikë Poshtë" 
+    7392 "Vedic Tone Rigvedic Kashmiri Pavarur Svarita" 
+    7393 "Vedic Tone Atharvavedic Pavarur Svarita" 
+    7394 "Vedic Shenjë Visarga Svarita" 
+    7395 "Vedic Shenjë Visarga Udatta" 
+    7396 "Vedic Shenjë Kundërt Visarga Udatta" 
+    7397 "Vedic Shenjë Visarga Anudatta" 
+    7398 "Vedic Shenjë Kundërt Visarga Anudatta" 
+    7399 "Vedic Shenjë Visarga Udatta Me Bisht" 
+    7400 "Vedic Shenjë Visarga Anudatta Me Bisht" 
+    7401 "Vedic Shenjë Anusvara Antargomukha" 
+    7402 "Vedic Shenjë Anusvara Bahirgomukha" 
+    7403 "Vedic Shenjë Anusvara Vamagomukha" 
+    7404 "Vedic Shenjë Anusvara Vamagomukha Me Bisht" 
+    7405 "Vedic Shenjë Tiryak" 
+    7406 "Vedic Shenjë Hexiform Gjatë Anusvara" 
+    7407 "Vedic Shenjë Gjatë Anusvara" 
+    7408 "Vedic Shenjë Rthang Gjatë Anusvara" 
+    7409 "Vedic Shenjë Anusvara Ubhayato Mukha" 
+    7410 "Vedic Shenjë Ardhavisarga" 
+    7411 "Vedic Shenjë Rrotulluar Ardhavisarga" 
+    7412 "Vedic Tone Candra Lart" 
+    7413 "Vedic Shenjë Jihvamuliya" 
+    7414 "Vedic Shenjë Upadhmaniya" 
+    7424 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe A" 
+    7425 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Ae" 
+    7426 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Ae" 
+    7427 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Mbrojtur B" 
+    7428 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe C" 
+    7429 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe D" 
+    7430 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Eth" 
+    7431 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe E" 
+    7432 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Hap E" 
+    7433 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer I" 
+    7434 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe J" 
+    7435 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe K" 
+    7436 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe L Me Goditje" 
+    7437 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe M" 
+    7438 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Kundërt N" 
+    7439 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe O" 
+    7440 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Hap O" 
+    7441 "Shkronjë e Vogël Latine Anash O" 
+    7442 "Shkronjë e Vogël Latine Anash Hap O" 
+    7443 "Shkronjë e Vogël Latine Anash O Me Goditje" 
+    7444 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Oe" 
+    7445 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Ou" 
+    7446 "Shkronjë e Vogël Latine Sipërm Gjysmë O" 
+    7447 "Shkronjë e Vogël Latine Fund Gjysmë O" 
+    7448 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe P" 
+    7449 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Kundërt R" 
+    7450 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Kthyer R" 
+    7451 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe T" 
+    7452 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe U" 
+    7453 "Shkronjë e Vogël Latine Anash U" 
+    7454 "Shkronjë e Vogël Latine Anash Diaeresized U" 
+    7455 "Shkronjë e Vogël Latine Anash Kthyer M" 
+    7456 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe V" 
+    7457 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe W" 
+    7458 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Z" 
+    7459 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Ezh" 
+    7460 "Latin Shkronjë Voiced Laryngeal Spirant" 
+    7461 "Latin Shkronjë Ain" 
+    7462 "Greke Shkronjë e Vogël e Madhe Gamma" 
+    7463 "Greke Shkronjë e Vogël e Madhe Lamda" 
+    7464 "Greke Shkronjë e Vogël e Madhe Pi" 
+    7465 "Greke Shkronjë e Vogël e Madhe Rho" 
+    7466 "Greke Shkronjë e Vogël e Madhe Psi" 
+    7467 "Cyrillic Shkronjë e Vogël e Madhe El" 
+    7468 "Modifiko Shkronjë e Madhe A" 
+    7469 "Modifiko Shkronjë e Madhe Ae" 
+    7470 "Modifiko Shkronjë e Madhe B" 
+    7471 "Modifiko Shkronjë e Madhe Mbrojtur B" 
+    7472 "Modifiko Shkronjë e Madhe D" 
+    7473 "Modifiko Shkronjë e Madhe E" 
+    7474 "Modifiko Shkronjë e Madhe Kundërt E" 
+    7475 "Modifiko Shkronjë e Madhe G" 
+    7476 "Modifiko Shkronjë e Madhe H" 
+    7477 "Modifiko Shkronjë e Madhe I" 
+    7478 "Modifiko Shkronjë e Madhe J" 
+    7479 "Modifiko Shkronjë e Madhe K" 
+    7480 "Modifiko Shkronjë e Madhe L" 
+    7481 "Modifiko Shkronjë e Madhe M" 
+    7482 "Modifiko Shkronjë e Madhe N" 
+    7483 "Modifiko Shkronjë e Madhe Kundërt N" 
+    7484 "Modifiko Shkronjë e Madhe O" 
+    7485 "Modifiko Shkronjë e Madhe Ou" 
+    7486 "Modifiko Shkronjë e Madhe P" 
+    7487 "Modifiko Shkronjë e Madhe R" 
+    7488 "Modifiko Shkronjë e Madhe T" 
+    7489 "Modifiko Shkronjë e Madhe U" 
+    7490 "Modifiko Shkronjë e Madhe W" 
+    7491 "Modifiko Shkronjë e Vogël A" 
+    7492 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer A" 
+    7493 "Modifiko Shkronjë e Vogël Alpha" 
+    7494 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer Ae" 
+    7495 "Modifiko Shkronjë e Vogël B" 
+    7496 "Modifiko Shkronjë e Vogël D" 
+    7497 "Modifiko Shkronjë e Vogël E" 
+    7498 "Modifiko Shkronjë e Vogël Schwa" 
+    7499 "Modifiko Shkronjë e Vogël Hap E" 
+    7500 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer Hap E" 
+    7501 "Modifiko Shkronjë e Vogël G" 
+    7502 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer I" 
+    7503 "Modifiko Shkronjë e Vogël K" 
+    7504 "Modifiko Shkronjë e Vogël M" 
+    7505 "Modifiko Shkronjë e Vogël Eng" 
+    7506 "Modifiko Shkronjë e Vogël O" 
+    7507 "Modifiko Shkronjë e Vogël Hap O" 
+    7508 "Modifiko Shkronjë e Vogël Sipërm Gjysmë O" 
+    7509 "Modifiko Shkronjë e Vogël Fund Gjysmë O" 
+    7510 "Modifiko Shkronjë e Vogël P" 
+    7511 "Modifiko Shkronjë e Vogël T" 
+    7512 "Modifiko Shkronjë e Vogël U" 
+    7513 "Modifiko Shkronjë e Vogël Anash U" 
+    7514 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer M" 
+    7515 "Modifiko Shkronjë e Vogël V" 
+    7516 "Modifiko Shkronjë e Vogël Ain" 
+    7517 "Modifiko Shkronjë e Vogël Beta" 
+    7518 "Modifiko Shkronjë e Vogël Greke Gamma" 
+    7519 "Modifiko Shkronjë e Vogël Delta" 
+    7520 "Modifiko Shkronjë e Vogël Greke Phi" 
+    7521 "Modifiko Shkronjë e Vogël Chi" 
+    7522 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël I" 
+    7523 "Latine Nënshkrim Shkronjë e Vogël R" 
+    7524 "Latine Nënshkrim Shkronjë e Vogël U" 
+    7525 "Latine Nënshkrim Shkronjë e Vogël V" 
+    7526 "Greke Nënshkrim Shkronjë e Vogël Beta" 
+    7527 "Greke Nënshkrim Shkronjë e Vogël Gamma" 
+    7528 "Greke Nënshkrim Shkronjë e Vogël Rho" 
+    7529 "Greke Nënshkrim Shkronjë e Vogël Phi" 
+    7530 "Greke Nënshkrim Shkronjë e Vogël Chi" 
+    7531 "Shkronjë e Vogël Latine Ue" 
+    7532 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Mesit Tildë" 
+    7533 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Mesit Tildë" 
+    7534 "Shkronjë e Vogël Latine F Me Mesit Tildë" 
+    7535 "Shkronjë e Vogël Latine M Me Mesit Tildë" 
+    7536 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Mesit Tildë" 
+    7537 "Shkronjë e Vogël Latine P Me Mesit Tildë" 
+    7538 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Mesit Tildë" 
+    7539 "Shkronjë e Vogël Latine R Me FishKapje dhe Mesit Tildë" 
+    7540 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Mesit Tildë" 
+    7541 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Mesit Tildë" 
+    7542 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Mesit Tildë" 
+    7543 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer G" 
+    7544 "Modifiko Shkronjë Cyrillic En" 
+    7545 "Shkronjë e Vogël Latine Insular G" 
+    7546 "Shkronjë e Vogël Latine Th Me Strikethrough" 
+    7547 "Latine e Vogël Shkronjë e Madhe I Me Goditje" 
+    7548 "Shkronjë e Vogël Latine Iota Me Goditje" 
+    7549 "Shkronjë e Vogël Latine P Me Goditje" 
+    7550 "Latine e Vogël Shkronjë e Madhe U Me Goditje" 
+    7551 "Shkronjë e Vogël Latine Upsilon Me Goditje" 
+    7552 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Palatal Kapje" 
+    7553 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Palatal Kapje" 
+    7554 "Shkronjë e Vogël Latine F Me Palatal Kapje" 
+    7555 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Palatal Kapje" 
+    7556 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Palatal Kapje" 
+    7557 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Palatal Kapje" 
+    7558 "Shkronjë e Vogël Latine M Me Palatal Kapje" 
+    7559 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Palatal Kapje" 
+    7560 "Shkronjë e Vogël Latine P Me Palatal Kapje" 
+    7561 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Palatal Kapje" 
+    7562 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Palatal Kapje" 
+    7563 "Shkronjë e Vogël Latine Esh Me Palatal Kapje" 
+    7564 "Shkronjë e Vogël Latine V Me Palatal Kapje" 
+    7565 "Shkronjë e Vogël Latine X Me Palatal Kapje" 
+    7566 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Palatal Kapje" 
+    7567 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Retroflex Kapje" 
+    7568 "Shkronjë e Vogël Latine Alpha Me Retroflex Kapje" 
+    7569 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Kapje dhe Bisht" 
+    7570 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Retroflex Kapje" 
+    7571 "Shkronjë e Vogël Latine Hap E Me Retroflex Kapje" 
+    7572 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt Hap E Me Retroflex Kapje" 
+    7573 "Shkronjë e Vogël Latine Schwa Me Retroflex Kapje" 
+    7574 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Retroflex Kapje" 
+    7575 "Shkronjë e Vogël Latine Hap O Me Retroflex Kapje" 
+    7576 "Shkronjë e Vogël Latine Esh Me Retroflex Kapje" 
+    7577 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Retroflex Kapje" 
+    7578 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Retroflex Kapje" 
+    7579 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer Alpha" 
+    7580 "Modifiko Shkronjë e Vogël C" 
+    7581 "Modifiko Shkronjë e Vogël C Me Përdredhje" 
+    7582 "Modifiko Shkronjë e Vogël Eth" 
+    7583 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kundërt Hap E" 
+    7584 "Modifiko Shkronjë e Vogël F" 
+    7585 "Modifiko Shkronjë e Vogël Pa-Pika J Me Goditje" 
+    7586 "Modifiko Shkronjë e Vogël Dorëshkrim G" 
+    7587 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer H" 
+    7588 "Modifiko Shkronjë e Vogël I Me Goditje" 
+    7589 "Modifiko Shkronjë e Vogël Iota" 
+    7590 "Modifiko Shkronjë e Vogël e Madhe I" 
+    7591 "Modifiko Shkronjë e Vogël e Madhe I Me Goditje" 
+    7592 "Modifiko Shkronjë e Vogël J Me Kaluar-Bisht" 
+    7593 "Modifiko Shkronjë e Vogël L Me Retroflex Kapje" 
+    7594 "Modifiko Shkronjë e Vogël L Me Palatal Kapje" 
+    7595 "Modifiko Shkronjë e Vogël e Madhe L" 
+    7596 "Modifiko Shkronjë e Vogël M Me Kapje" 
+    7597 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer M Me Këmbë Gjatë" 
+    7598 "Modifiko Shkronjë e Vogël N Me Majtë Kapje" 
+    7599 "Modifiko Shkronjë e Vogël N Me Retroflex Kapje" 
+    7600 "Modifiko Shkronjë e Vogël e Madhe N" 
+    7601 "Modifiko Shkronjë e Vogël Mbrojtur O" 
+    7602 "Modifiko Shkronjë e Vogël Phi" 
+    7603 "Modifiko Shkronjë e Vogël S Me Kapje" 
+    7604 "Modifiko Shkronjë e Vogël Esh" 
+    7605 "Modifiko Shkronjë e Vogël T Me Palatal Kapje" 
+    7606 "Modifiko Shkronjë e Vogël U Bar" 
+    7607 "Modifiko Shkronjë e Vogël Upsilon" 
+    7608 "Modifiko Shkronjë e Vogël e Madhe U" 
+    7609 "Modifiko Shkronjë e Vogël V Me Kapje" 
+    7610 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer V" 
+    7611 "Modifiko Shkronjë e Vogël Z" 
+    7612 "Modifiko Shkronjë e Vogël Z Me Retroflex Kapje" 
+    7613 "Modifiko Shkronjë e Vogël Z Me Përdredhje" 
+    7614 "Modifiko Shkronjë e Vogël Ezh" 
+    7615 "Modifiko Shkronjë e Vogël Theta" 
+    7616 "Kombinuar Pika-Pika Rëndë Theks" 
+    7617 "Kombinuar Pika-Pika Theks i Mprehtë" 
+    7618 "Kombinuar Gjarpër Poshtë" 
+    7619 "Kombinuar Pezullim Shenjë" 
+    7620 "Kombinuar Macron-Mprehtë" 
+    7621 "Kombinuar Rëndë-Macron" 
+    7622 "Kombinuar Macron-Rëndë" 
+    7623 "Kombinuar Mprehtë-Macron" 
+    7624 "Kombinuar Rëndë-Mprehtë-Rëndë" 
+    7625 "Kombinuar Mprehtë-Rëndë-Mprehtë" 
+    7626 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine R Poshtë" 
+    7627 "Kombinuar Breve-Macron" 
+    7628 "Kombinuar Macron-Breve" 
+    7629 "Kombinuar Dyshe Theks-lakor Lart" 
+    7630 "Kombinuar Ogonek Lart" 
+    7631 "Kombinuar Zigzag Poshtë" 
+    7632 "Kombinuar Is Poshtë" 
+    7633 "Kombinuar Ur Lart" 
+    7634 "Kombinuar Us Lart" 
+    7635 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine Rrafshuar Hap A Lart" 
+    7636 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine Ae" 
+    7637 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine Ao" 
+    7638 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine Av" 
+    7639 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine C Cedilla" 
+    7640 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine Insular D" 
+    7641 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine Eth" 
+    7642 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine G" 
+    7643 "Kombinuar Latine Shkronjë e Vogël e Madhe G" 
+    7644 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine K" 
+    7645 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine L" 
+    7646 "Kombinuar Latine Shkronjë e Vogël e Madhe L" 
+    7647 "Kombinuar Latine Shkronjë e Vogël e Madhe M" 
+    7648 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine N" 
+    7649 "Kombinuar Latine Shkronjë e Vogël e Madhe N" 
+    7650 "Kombinuar Latine Shkronjë e Vogël e Madhe R" 
+    7651 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine R Rotunda" 
+    7652 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine S" 
+    7653 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine Gjatë S" 
+    7654 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine Z" 
+    7676 "Kombinuar Dyshe Kthyer Breve Poshtë" 
+    7677 "Kombinuar Pothuajse e Barabartë Me Poshtë" 
+    7678 "Kombinuar Majtë kokë-Shigjete Lart" 
+    7679 "Kombinuar Djathtë kokë-Shigjete dhe Poshtë kokë-Shigjete Poshtë" 
+    7680 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rreth Poshtë" 
+    7681 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rreth Poshtë" 
+    7682 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Pikë Mbi" 
+    7683 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Pikë Mbi" 
+    7684 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Pikë Poshtë" 
+    7685 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Pikë Poshtë" 
+    7686 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Linjë Poshtë" 
+    7687 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Linjë Poshtë" 
+    7688 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Cedilla dhe Mprehtë" 
+    7689 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Cedilla dhe Mprehtë" 
+    7690 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Pikë Mbi" 
+    7691 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Pikë Mbi" 
+    7692 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Pikë Poshtë" 
+    7693 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Pikë Poshtë" 
+    7694 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Linjë Poshtë" 
+    7695 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Linjë Poshtë" 
+    7696 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Cedilla" 
+    7697 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Cedilla" 
+    7698 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7699 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7700 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Macron dhe Rëndë" 
+    7701 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Macron dhe Rëndë" 
+    7702 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Macron dhe Mprehtë" 
+    7703 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Macron dhe Mprehtë" 
+    7704 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7705 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7706 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Tildë Poshtë" 
+    7707 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Tildë Poshtë" 
+    7708 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Cedilla dhe Breve" 
+    7709 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Cedilla dhe Breve" 
+    7710 "Shkronjë e Madhe Latine F Me Pikë Mbi" 
+    7711 "Shkronjë e Vogël Latine F Me Pikë Mbi" 
+    7712 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Macron" 
+    7713 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Macron" 
+    7714 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Pikë Mbi" 
+    7715 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Pikë Mbi" 
+    7716 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Pikë Poshtë" 
+    7717 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Pikë Poshtë" 
+    7718 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Diaeresis" 
+    7719 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Diaeresis" 
+    7720 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Cedilla" 
+    7721 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Cedilla" 
+    7722 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Breve Poshtë" 
+    7723 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Breve Poshtë" 
+    7724 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Tildë Poshtë" 
+    7725 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Tildë Poshtë" 
+    7726 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Diaeresis dhe Mprehtë" 
+    7727 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Diaeresis dhe Mprehtë" 
+    7728 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Mprehtë" 
+    7729 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Mprehtë" 
+    7730 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Pikë Poshtë" 
+    7731 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Pikë Poshtë" 
+    7732 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Linjë Poshtë" 
+    7733 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Linjë Poshtë" 
+    7734 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Pikë Poshtë" 
+    7735 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Pikë Poshtë" 
+    7736 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Pikë Poshtë dhe Macron" 
+    7737 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Pikë Poshtë dhe Macron" 
+    7738 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Linjë Poshtë" 
+    7739 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Linjë Poshtë" 
+    7740 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7741 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7742 "Shkronjë e Madhe Latine M Me Mprehtë" 
+    7743 "Shkronjë e Vogël Latine M Me Mprehtë" 
+    7744 "Shkronjë e Madhe Latine M Me Pikë Mbi" 
+    7745 "Shkronjë e Vogël Latine M Me Pikë Mbi" 
+    7746 "Shkronjë e Madhe Latine M Me Pikë Poshtë" 
+    7747 "Shkronjë e Vogël Latine M Me Pikë Poshtë" 
+    7748 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Pikë Mbi" 
+    7749 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Pikë Mbi" 
+    7750 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Pikë Poshtë" 
+    7751 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Pikë Poshtë" 
+    7752 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Linjë Poshtë" 
+    7753 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Linjë Poshtë" 
+    7754 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7755 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7756 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë dhe Mprehtë" 
+    7757 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë dhe Mprehtë" 
+    7758 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë dhe Diaeresis" 
+    7759 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë dhe Diaeresis" 
+    7760 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Macron dhe Rëndë" 
+    7761 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Macron dhe Rëndë" 
+    7762 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Macron dhe Mprehtë" 
+    7763 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Macron dhe Mprehtë" 
+    7764 "Shkronjë e Madhe Latine P Me Mprehtë" 
+    7765 "Shkronjë e Vogël Latine P Me Mprehtë" 
+    7766 "Shkronjë e Madhe Latine P Me Pikë Mbi" 
+    7767 "Shkronjë e Vogël Latine P Me Pikë Mbi" 
+    7768 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Pikë Mbi" 
+    7769 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Pikë Mbi" 
+    7770 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Pikë Poshtë" 
+    7771 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Pikë Poshtë" 
+    7772 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Pikë Poshtë dhe Macron" 
+    7773 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Pikë Poshtë dhe Macron" 
+    7774 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Linjë Poshtë" 
+    7775 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Linjë Poshtë" 
+    7776 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Pikë Mbi" 
+    7777 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Pikë Mbi" 
+    7778 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Pikë Poshtë" 
+    7779 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Pikë Poshtë" 
+    7780 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Mprehtë dhe Pikë Mbi" 
+    7781 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Mprehtë dhe Pikë Mbi" 
+    7782 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Caron dhe Pikë Mbi" 
+    7783 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Caron dhe Pikë Mbi" 
+    7784 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi" 
+    7785 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi" 
+    7786 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Pikë Mbi" 
+    7787 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Pikë Mbi" 
+    7788 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Pikë Poshtë" 
+    7789 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Pikë Poshtë" 
+    7790 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Linjë Poshtë" 
+    7791 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Linjë Poshtë" 
+    7792 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7793 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7794 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis Poshtë" 
+    7795 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis Poshtë" 
+    7796 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Tildë Poshtë" 
+    7797 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Tildë Poshtë" 
+    7798 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7799 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Theks-lakor Poshtë" 
+    7800 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Tildë dhe Mprehtë" 
+    7801 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Tildë dhe Mprehtë" 
+    7802 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Macron dhe Diaeresis" 
+    7803 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Macron dhe Diaeresis" 
+    7804 "Shkronjë e Madhe Latine V Me Tildë" 
+    7805 "Shkronjë e Vogël Latine V Me Tildë" 
+    7806 "Shkronjë e Madhe Latine V Me Pikë Poshtë" 
+    7807 "Shkronjë e Vogël Latine V Me Pikë Poshtë" 
+    7808 "Shkronjë e Madhe Latine W Me Rëndë" 
+    7809 "Shkronjë e Vogël Latine W Me Rëndë" 
+    7810 "Shkronjë e Madhe Latine W Me Mprehtë" 
+    7811 "Shkronjë e Vogël Latine W Me Mprehtë" 
+    7812 "Shkronjë e Madhe Latine W Me Diaeresis" 
+    7813 "Shkronjë e Vogël Latine W Me Diaeresis" 
+    7814 "Shkronjë e Madhe Latine W Me Pikë Mbi" 
+    7815 "Shkronjë e Vogël Latine W Me Pikë Mbi" 
+    7816 "Shkronjë e Madhe Latine W Me Pikë Poshtë" 
+    7817 "Shkronjë e Vogël Latine W Me Pikë Poshtë" 
+    7818 "Shkronjë e Madhe Latine X Me Pikë Mbi" 
+    7819 "Shkronjë e Vogël Latine X Me Pikë Mbi" 
+    7820 "Shkronjë e Madhe Latine X Me Diaeresis" 
+    7821 "Shkronjë e Vogël Latine X Me Diaeresis" 
+    7822 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Pikë Mbi" 
+    7823 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Pikë Mbi" 
+    7824 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Theks-lakor" 
+    7825 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Theks-lakor" 
+    7826 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Pikë Poshtë" 
+    7827 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Pikë Poshtë" 
+    7828 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Linjë Poshtë" 
+    7829 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Linjë Poshtë" 
+    7830 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Linjë Poshtë" 
+    7831 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Diaeresis" 
+    7832 "Shkronjë e Vogël Latine W Me Rreth Mbi" 
+    7833 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Rreth Mbi" 
+    7834 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Djathtë Gjysmë Rreth" 
+    7835 "Shkronjë e Vogël Latine Gjatë S Me Pikë Mbi" 
+    7836 "Shkronjë e Vogël Latine Gjatë S Me Diagonal Goditje" 
+    7837 "Shkronjë e Vogël Latine Gjatë S Me Lart Goditje" 
+    7838 "Shkronjë e Madhe Latine Fortë S" 
+    7839 "Shkronjë e Vogël Latine Delta" 
+    7840 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Pikë Poshtë" 
+    7841 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Pikë Poshtë" 
+    7842 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Kapje Lart" 
+    7843 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Kapje Lart" 
+    7844 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Theks-lakor dhe Mprehtë" 
+    7845 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Theks-lakor dhe Mprehtë" 
+    7846 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Theks-lakor dhe Rëndë" 
+    7847 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Theks-lakor dhe Rëndë" 
+    7848 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Theks-lakor dhe Kapje Lart" 
+    7849 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Theks-lakor dhe Kapje Lart" 
+    7850 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Theks-lakor dhe Tildë" 
+    7851 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Theks-lakor dhe Tildë" 
+    7852 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Theks-lakor dhe Pikë Poshtë" 
+    7853 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Theks-lakor dhe Pikë Poshtë" 
+    7854 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Breve dhe Mprehtë" 
+    7855 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Breve dhe Mprehtë" 
+    7856 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Breve dhe Rëndë" 
+    7857 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Breve dhe Rëndë" 
+    7858 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Breve dhe Kapje Lart" 
+    7859 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Breve dhe Kapje Lart" 
+    7860 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Breve dhe Tildë" 
+    7861 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Breve dhe Tildë" 
+    7862 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Breve dhe Pikë Poshtë" 
+    7863 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Breve dhe Pikë Poshtë" 
+    7864 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Pikë Poshtë" 
+    7865 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Pikë Poshtë" 
+    7866 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Kapje Lart" 
+    7867 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Kapje Lart" 
+    7868 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Tildë" 
+    7869 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Tildë" 
+    7870 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Theks-lakor dhe Mprehtë" 
+    7871 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Theks-lakor dhe Mprehtë" 
+    7872 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Theks-lakor dhe Rëndë" 
+    7873 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Theks-lakor dhe Rëndë" 
+    7874 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Theks-lakor dhe Kapje Lart" 
+    7875 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Theks-lakor dhe Kapje Lart" 
+    7876 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Theks-lakor dhe Tildë" 
+    7877 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Theks-lakor dhe Tildë" 
+    7878 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Theks-lakor dhe Pikë Poshtë" 
+    7879 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Theks-lakor dhe Pikë Poshtë" 
+    7880 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Kapje Lart" 
+    7881 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Kapje Lart" 
+    7882 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Pikë Poshtë" 
+    7883 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Pikë Poshtë" 
+    7884 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Pikë Poshtë" 
+    7885 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Pikë Poshtë" 
+    7886 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Kapje Lart" 
+    7887 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Kapje Lart" 
+    7888 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Theks-lakor dhe Mprehtë" 
+    7889 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Theks-lakor dhe Mprehtë" 
+    7890 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Theks-lakor dhe Rëndë" 
+    7891 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Theks-lakor dhe Rëndë" 
+    7892 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Theks-lakor dhe Kapje Lart" 
+    7893 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Theks-lakor dhe Kapje Lart" 
+    7894 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Theks-lakor dhe Tildë" 
+    7895 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Theks-lakor dhe Tildë" 
+    7896 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Theks-lakor dhe Pikë Poshtë" 
+    7897 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Theks-lakor dhe Pikë Poshtë" 
+    7898 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Bri dhe Mprehtë" 
+    7899 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Bri dhe Mprehtë" 
+    7900 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Bri dhe Rëndë" 
+    7901 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Bri dhe Rëndë" 
+    7902 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Bri dhe Kapje Lart" 
+    7903 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Bri dhe Kapje Lart" 
+    7904 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Bri dhe Tildë" 
+    7905 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Bri dhe Tildë" 
+    7906 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Bri dhe Pikë Poshtë" 
+    7907 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Bri dhe Pikë Poshtë" 
+    7908 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Pikë Poshtë" 
+    7909 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Pikë Poshtë" 
+    7910 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Kapje Lart" 
+    7911 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Kapje Lart" 
+    7912 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Bri dhe Mprehtë" 
+    7913 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Bri dhe Mprehtë" 
+    7914 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Bri dhe Rëndë" 
+    7915 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Bri dhe Rëndë" 
+    7916 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Bri dhe Kapje Lart" 
+    7917 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Bri dhe Kapje Lart" 
+    7918 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Bri dhe Tildë" 
+    7919 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Bri dhe Tildë" 
+    7920 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Bri dhe Pikë Poshtë" 
+    7921 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Bri dhe Pikë Poshtë" 
+    7922 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Rëndë" 
+    7923 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Rëndë" 
+    7924 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Pikë Poshtë" 
+    7925 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Pikë Poshtë" 
+    7926 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Kapje Lart" 
+    7927 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Kapje Lart" 
+    7928 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Tildë" 
+    7929 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Tildë" 
+    7930 "Shkronjë e Madhe Latine Mesit-Welsh Ll" 
+    7931 "Shkronjë e Vogël Latine Mesit-Welsh Ll" 
+    7932 "Shkronjë e Madhe Latine Mesit-Welsh V" 
+    7933 "Shkronjë e Vogël Latine Mesit-Welsh V" 
+    7934 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Loop" 
+    7935 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Loop" 
+    7936 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Psili" 
+    7937 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Dasia" 
+    7938 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Psili dhe Varia" 
+    7939 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Dasia dhe Varia" 
+    7940 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Psili dhe Oxia" 
+    7941 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Dasia dhe Oxia" 
+    7942 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Psili dhe Perispomeni" 
+    7943 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Dasia dhe Perispomeni" 
+    7944 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Psili" 
+    7945 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Dasia" 
+    7946 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Psili dhe Varia" 
+    7947 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Dasia dhe Varia" 
+    7948 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Psili dhe Oxia" 
+    7949 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Dasia dhe Oxia" 
+    7950 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Psili dhe Perispomeni" 
+    7951 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Dasia dhe Perispomeni" 
+    7952 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Psili" 
+    7953 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Dasia" 
+    7954 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Psili dhe Varia" 
+    7955 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Dasia dhe Varia" 
+    7956 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Psili dhe Oxia" 
+    7957 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Dasia dhe Oxia" 
+    7960 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Psili" 
+    7961 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Dasia" 
+    7962 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Psili dhe Varia" 
+    7963 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Dasia dhe Varia" 
+    7964 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Psili dhe Oxia" 
+    7965 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Dasia dhe Oxia" 
+    7968 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Psili" 
+    7969 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Dasia" 
+    7970 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Psili dhe Varia" 
+    7971 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Dasia dhe Varia" 
+    7972 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Psili dhe Oxia" 
+    7973 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Dasia dhe Oxia" 
+    7974 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Psili dhe Perispomeni" 
+    7975 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Dasia dhe Perispomeni" 
+    7976 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Psili" 
+    7977 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Dasia" 
+    7978 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Psili dhe Varia" 
+    7979 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Dasia dhe Varia" 
+    7980 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Psili dhe Oxia" 
+    7981 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Dasia dhe Oxia" 
+    7982 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Psili dhe Perispomeni" 
+    7983 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Dasia dhe Perispomeni" 
+    7984 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Psili" 
+    7985 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dasia" 
+    7986 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Psili dhe Varia" 
+    7987 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dasia dhe Varia" 
+    7988 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Psili dhe Oxia" 
+    7989 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dasia dhe Oxia" 
+    7990 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Psili dhe Perispomeni" 
+    7991 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dasia dhe Perispomeni" 
+    7992 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Psili" 
+    7993 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Dasia" 
+    7994 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Psili dhe Varia" 
+    7995 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Dasia dhe Varia" 
+    7996 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Psili dhe Oxia" 
+    7997 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Dasia dhe Oxia" 
+    7998 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Psili dhe Perispomeni" 
+    7999 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Dasia dhe Perispomeni" 
+    8000 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Psili" 
+    8001 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Dasia" 
+    8002 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Psili dhe Varia" 
+    8003 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Dasia dhe Varia" 
+    8004 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Psili dhe Oxia" 
+    8005 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Dasia dhe Oxia" 
+    8008 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Psili" 
+    8009 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Dasia" 
+    8010 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Psili dhe Varia" 
+    8011 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Dasia dhe Varia" 
+    8012 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Psili dhe Oxia" 
+    8013 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Dasia dhe Oxia" 
+    8016 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Psili" 
+    8017 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dasia" 
+    8018 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Psili dhe Varia" 
+    8019 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dasia dhe Varia" 
+    8020 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Psili dhe Oxia" 
+    8021 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dasia dhe Oxia" 
+    8022 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Psili dhe Perispomeni" 
+    8023 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dasia dhe Perispomeni" 
+    8025 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Dasia" 
+    8027 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Dasia dhe Varia" 
+    8029 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Dasia dhe Oxia" 
+    8031 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Dasia dhe Perispomeni" 
+    8032 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Psili" 
+    8033 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Dasia" 
+    8034 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Psili dhe Varia" 
+    8035 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Dasia dhe Varia" 
+    8036 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Psili dhe Oxia" 
+    8037 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Dasia dhe Oxia" 
+    8038 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Psili dhe Perispomeni" 
+    8039 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Dasia dhe Perispomeni" 
+    8040 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Psili" 
+    8041 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Dasia" 
+    8042 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Psili dhe Varia" 
+    8043 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Dasia dhe Varia" 
+    8044 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Psili dhe Oxia" 
+    8045 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Dasia dhe Oxia" 
+    8046 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Psili dhe Perispomeni" 
+    8047 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Dasia dhe Perispomeni" 
+    8048 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Varia" 
+    8049 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Oxia" 
+    8050 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Varia" 
+    8051 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Oxia" 
+    8052 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Varia" 
+    8053 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Oxia" 
+    8054 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Varia" 
+    8055 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Oxia" 
+    8056 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Varia" 
+    8057 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Oxia" 
+    8058 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Varia" 
+    8059 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Oxia" 
+    8060 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Varia" 
+    8061 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Oxia" 
+    8064 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Psili dhe Ypogegrammeni" 
+    8065 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Dasia dhe Ypogegrammeni" 
+    8066 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Psili dhe Varia dhe Ypogegrammeni" 
+    8067 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Dasia dhe Varia dhe Ypogegrammeni" 
+    8068 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Psili dhe Oxia dhe Ypogegrammeni" 
+    8069 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Dasia dhe Oxia dhe Ypogegrammeni" 
+    8070 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Psili dhe Perispomeni dhe Ypogegrammeni" 
+    8071 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Dasia dhe Perispomeni dhe Ypogegrammeni" 
+    8072 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Psili dhe Prosgegrammeni" 
+    8073 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Dasia dhe Prosgegrammeni" 
+    8074 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Psili dhe Varia dhe Prosgegrammeni" 
+    8075 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Dasia dhe Varia dhe Prosgegrammeni" 
+    8076 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Psili dhe Oxia dhe Prosgegrammeni" 
+    8077 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Dasia dhe Oxia dhe Prosgegrammeni" 
+    8078 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Psili dhe Perispomeni dhe Prosgegrammeni" 
+    8079 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Dasia dhe Perispomeni dhe Prosgegrammeni" 
+    8080 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Psili dhe Ypogegrammeni" 
+    8081 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Dasia dhe Ypogegrammeni" 
+    8082 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Psili dhe Varia dhe Ypogegrammeni" 
+    8083 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Dasia dhe Varia dhe Ypogegrammeni" 
+    8084 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Psili dhe Oxia dhe Ypogegrammeni" 
+    8085 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Dasia dhe Oxia dhe Ypogegrammeni" 
+    8086 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Psili dhe Perispomeni dhe Ypogegrammeni" 
+    8087 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Dasia dhe Perispomeni dhe Ypogegrammeni" 
+    8088 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Psili dhe Prosgegrammeni" 
+    8089 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Dasia dhe Prosgegrammeni" 
+    8090 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Psili dhe Varia dhe Prosgegrammeni" 
+    8091 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Dasia dhe Varia dhe Prosgegrammeni" 
+    8092 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Psili dhe Oxia dhe Prosgegrammeni" 
+    8093 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Dasia dhe Oxia dhe Prosgegrammeni" 
+    8094 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Psili dhe Perispomeni dhe Prosgegrammeni" 
+    8095 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Dasia dhe Perispomeni dhe Prosgegrammeni" 
+    8096 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Psili dhe Ypogegrammeni" 
+    8097 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Dasia dhe Ypogegrammeni" 
+    8098 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Psili dhe Varia dhe Ypogegrammeni" 
+    8099 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Dasia dhe Varia dhe Ypogegrammeni" 
+    8100 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Psili dhe Oxia dhe Ypogegrammeni" 
+    8101 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Dasia dhe Oxia dhe Ypogegrammeni" 
+    8102 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Psili dhe Perispomeni dhe Ypogegrammeni" 
+    8103 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Dasia dhe Perispomeni dhe Ypogegrammeni" 
+    8104 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Psili dhe Prosgegrammeni" 
+    8105 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Dasia dhe Prosgegrammeni" 
+    8106 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Psili dhe Varia dhe Prosgegrammeni" 
+    8107 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Dasia dhe Varia dhe Prosgegrammeni" 
+    8108 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Psili dhe Oxia dhe Prosgegrammeni" 
+    8109 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Dasia dhe Oxia dhe Prosgegrammeni" 
+    8110 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Psili dhe Perispomeni dhe Prosgegrammeni" 
+    8111 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Dasia dhe Perispomeni dhe Prosgegrammeni" 
+    8112 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Vrachy" 
+    8113 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Macron" 
+    8114 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Varia dhe Ypogegrammeni" 
+    8115 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Ypogegrammeni" 
+    8116 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Oxia dhe Ypogegrammeni" 
+    8118 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Perispomeni" 
+    8119 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Perispomeni dhe Ypogegrammeni" 
+    8120 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Vrachy" 
+    8121 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Macron" 
+    8122 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Varia" 
+    8123 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Oxia" 
+    8124 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Prosgegrammeni" 
+    8125 "Greke Koronis" 
+    8126 "Greke Prosgegrammeni" 
+    8127 "Greke Psili" 
+    8128 "Greke Perispomeni" 
+    8129 "Greke Dialytika dhe Perispomeni" 
+    8130 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Varia dhe Ypogegrammeni" 
+    8131 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Ypogegrammeni" 
+    8132 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Oxia dhe Ypogegrammeni" 
+    8134 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Perispomeni" 
+    8135 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Perispomeni dhe Ypogegrammeni" 
+    8136 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Varia" 
+    8137 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Oxia" 
+    8138 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Varia" 
+    8139 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Oxia" 
+    8140 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Prosgegrammeni" 
+    8141 "Greke Psili dhe Varia" 
+    8142 "Greke Psili dhe Oxia" 
+    8143 "Greke Psili dhe Perispomeni" 
+    8144 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Vrachy" 
+    8145 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Macron" 
+    8146 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika dhe Varia" 
+    8147 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika dhe Oxia" 
+    8150 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Perispomeni" 
+    8151 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika dhe Perispomeni" 
+    8152 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Vrachy" 
+    8153 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Macron" 
+    8154 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Varia" 
+    8155 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Oxia" 
+    8157 "Greke Dasia dhe Varia" 
+    8158 "Greke Dasia dhe Oxia" 
+    8159 "Greke Dasia dhe Perispomeni" 
+    8160 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Vrachy" 
+    8161 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Macron" 
+    8162 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika dhe Varia" 
+    8163 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika dhe Oxia" 
+    8164 "Greke Shkronjë e Vogël Rho Me Psili" 
+    8165 "Greke Shkronjë e Vogël Rho Me Dasia" 
+    8166 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Perispomeni" 
+    8167 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika dhe Perispomeni" 
+    8168 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Vrachy" 
+    8169 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Macron" 
+    8170 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Varia" 
+    8171 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Oxia" 
+    8172 "Greke Shkronjë e Madhe Rho Me Dasia" 
+    8173 "Greke Dialytika dhe Varia" 
+    8174 "Greke Dialytika dhe Oxia" 
+    8175 "Greke Varia" 
+    8178 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Varia dhe Ypogegrammeni" 
+    8179 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Ypogegrammeni" 
+    8180 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Oxia dhe Ypogegrammeni" 
+    8182 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Perispomeni" 
+    8183 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Perispomeni dhe Ypogegrammeni" 
+    8184 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Varia" 
+    8185 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Oxia" 
+    8186 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Varia" 
+    8187 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Oxia" 
+    8188 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Prosgegrammeni" 
+    8189 "Greke Oxia" 
+    8190 "Greke Dasia" 
+    8192 "En Kuadrat" 
+    8193 "Em Kuadrat" 
+    8194 "En Hapësirë" 
+    8195 "Em Hapësirë" 
+    8196 "Tre-Per-Em Hapësirë" 
+    8197 "Katër-Per-Em Hapësirë" 
+    8198 "Gjashtë-Per-Em Hapësirë" 
+    8199 "Figure Hapësirë" 
+    8200 "Pikësim Hapësirë" 
+    8201 "Thin Hapësirë" 
+    8202 "Hair Hapësirë" 
+    8203 "Zero Gjerësi Hapësirë" 
+    8204 "Zero Gjerësi Jo-Bashkues" 
+    8205 "Zero Gjerësi Bashkuese" 
+    8206 "Majtë-Me-Djathtë Shenjë" 
+    8207 "Djathtë-Me-Majtë Shenjë" 
+    8208 "Hyphen" 
+    8209 "Jo-Thyese Hyphen" 
+    8210 "Figure Dash" 
+    8211 "En Dash" 
+    8212 "Em Dash" 
+    8213 "Horizontal Tabelë" 
+    8214 "Dyshe Vertikale Linjë" 
+    8215 "Dyshe Ulët Linjë" 
+    8216 "Majtë E Vetëm Citat Shenjë" 
+    8217 "Djathtas Teke Citat Shenjë" 
+    8218 "e Vetëm Ulët-9 Citat Shenjë" 
+    8219 "e Vetëm Lart-Kundërt-9 Citat Shenjë" 
+    8220 "Majtas Dyshe Citat Shenjë" 
+    8221 "Djathtas Dyshe Citat Shenjë" 
+    8222 "Dyshe Ulët-9 Citat Shenjë" 
+    8223 "Dyshe Lart-Kundërt-9 Citat Shenjë" 
+    8224 "Kamë" 
+    8225 "Kamë Dyshe" 
+    8226 "Plumb" 
+    8227 "Trekëndësh Plumb" 
+    8228 "Një Pikë Udhëheqëse" 
+    8229 "Dy Pikë Udhëheqëse" 
+    8230 "Horizontal Ellipsis" 
+    8231 "Hyphenation Point" 
+    8232 "Linjë Ndarës" 
+    8233 "Paragraph Ndarës" 
+    8234 "Majtë-Me-Djathtë Mbjellje" 
+    8235 "Djathtë-Me-Majtë Mbjellje" 
+    8236 "Pop Formatim i Drejtuar" 
+    8237 "Majtë-Me-Djathtë Mbishkruar" 
+    8238 "Djathtë-Me-Majtë Mbishkruar" 
+    8239 "Kufizim Jo-Ndarje Hapësirë" 
+    8240 "Për Njëmijë Shenjë" 
+    8241 "Për Dhjetë Mijë Shenjë" 
+    8242 "Prime" 
+    8243 "Dyshe Prime" 
+    8244 "Trefish Prime" 
+    8245 "Kundërt Prime" 
+    8246 "Kundërt Dyshe Prime" 
+    8247 "Kundërt Trefish Prime" 
+    8248 "Caret" 
+    8249 "E Vetëm Majtë-Treguese Kënd Citat Shenjë" 
+    8250 "E Vetëm Djathtë-Treguese Kënd Citat Shenjë" 
+    8251 "Reference Shenjë" 
+    8252 "Dyshe Thirrje Shenjë" 
+    8253 "Interrobang" 
+    8254 "Mbi-linjë" 
+    8255 "Nën-Krevate" 
+    8256 "Karakter Lidh" 
+    8257 "Caret Insertion Point" 
+    8258 "Asterism" 
+    8259 "Hyphen Plumb" 
+    8260 "Fraksion Slash" 
+    8261 "Kllapë Rrumbullake Majtas Me Quill" 
+    8262 "Djathtë Katror Kllapa Me Quill" 
+    8263 "Dyshe Pyetje Shenjë" 
+    8264 "Pyetje Thirrje Shenjë" 
+    8265 "Thirrje Pyetje Shenjë" 
+    8266 "Tironian Shenjë Et" 
+    8267 "Kundërt Pilcrow Shenjë" 
+    8268 "E Zezë Majtas Plumb" 
+    8269 "E Zezë Djathtas Plumb" 
+    8270 "Ulët Yll" 
+    8271 "Kundërt Pikëpresje" 
+    8272 "Mbyll" 
+    8273 "Dy Asterisks Aligned Vertikale" 
+    8274 "Komercial Minus Shenjë" 
+    8275 "Swung Dash" 
+    8276 "Kthyer Nën-Krevate" 
+    8277 "FUlëter Pikësim Shenjë" 
+    8278 "Tre Pikë Pikësim" 
+    8279 "Katërfish Prime" 
+    8280 "Katër Pikë Pikësim" 
+    8281 "Pesë Pikë Pikësim" 
+    8282 "Dy Pikë Pikësim" 
+    8283 "Katër Pikë Shenjë" 
+    8284 "Pika-Pika Kryq" 
+    8285 "Tricolon" 
+    8286 "Vertikale Katër Pikë" 
+    8287 "Medium Matematik Hapësirë" 
+    8288 "Fjalë Bashkuese" 
+    8289 "Aplikacion Funksional" 
+    8290 "Kohë Padukshme" 
+    8291 "Padukshme Ndarës" 
+    8292 "Padukshme Plus" 
+    8298 "Pengojnë Simetrike Shkëmbejnë" 
+    8299 "Aktivizo Simetrike Shkëmbejnë" 
+    8300 "Pengojnë Arabe Formë Formim" 
+    8301 "Aktivizo Arabe Formë Formim" 
+    8302 "Kombëtar Shifër Forma" 
+    8303 "Nominal Shifër Forma" 
+    8304 "Indeks i Sipërm Zero" 
+    8305 "Indeks i Sipërm Shkronjë e Vogël Latine I" 
+    8308 "Indeks i Sipërm Katër" 
+    8309 "Indeks i Sipërm Pesë" 
+    8310 "Indeks i Sipërm Gjashtë" 
+    8311 "Indeks i Sipërm Shtatë" 
+    8312 "Indeks i Sipërm Tetë" 
+    8313 "Indeks i Sipërm Nëntë" 
+    8314 "Indeks i Sipërm Plus Shenjë" 
+    8315 "Indeks i Sipërm Minus" 
+    8316 "Indeks i Sipërm Shenjë Barazi" 
+    8317 "Indeks i Sipërm Majtë Kllapë" 
+    8318 "Indeks i Sipërm Djathtë Kllapë" 
+    8319 "Indeks i Sipërm Shkronjë e Vogël Latine N" 
+    8320 "Nënshkrim Zero" 
+    8321 "Nënshkrim Një" 
+    8322 "Nënshkrim Dy" 
+    8323 "Nënshkrim Tre" 
+    8324 "Nënshkrim Katër" 
+    8325 "Nënshkrim Pesë" 
+    8326 "Nënshkrim Gjashtë" 
+    8327 "Nënshkrim Shtatë" 
+    8328 "Nënshkrim Tetë" 
+    8329 "Nënshkrim Nëntë" 
+    8330 "Nënshkrim Plus Shenjë" 
+    8331 "Nënshkrim Minus" 
+    8332 "Nënshkrim Shenjë Barazi" 
+    8333 "Nënshkrim Majtë Kllapë" 
+    8334 "Nënshkrim Djathtë Kllapë" 
+    8336 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël A" 
+    8337 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël E" 
+    8338 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël O" 
+    8339 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël X" 
+    8340 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël Schwa" 
+    8341 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël H" 
+    8342 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël K" 
+    8343 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël L" 
+    8344 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël M" 
+    8345 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël N" 
+    8346 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël P" 
+    8347 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël S" 
+    8348 "Latin Nënshkrim Shkronjë e Vogël T" 
+    8352 "Euro-Monedhë Shenjë" 
+    8353 "Dy Pika Shenjë" 
+    8354 "Cruzeiro Shenjë" 
+    8355 "Franceze Frang Shenjë" 
+    8356 "Lira Shenjë" 
+    8357 "Mill Shenjë" 
+    8358 "Naira Shenjë" 
+    8359 "Peseta Shenjë" 
+    8360 "Rupee Shenjë" 
+    8361 "Won Shenjë" 
+    8362 "E're Sheqel Shenjë" 
+    8363 "Dong Shenjë" 
+    8364 "Euro Shenjë" 
+    8365 "Kip Shenjë" 
+    8366 "Tugrik Shenjë" 
+    8367 "Drachma Shenjë" 
+    8368 "German Penny Shenjë" 
+    8369 "Peso Shenjë" 
+    8370 "Guarani Shenjë" 
+    8371 "Australi Shenjë" 
+    8372 "Hryvnia Shenjë" 
+    8373 "Cedi Shenjë" 
+    8374 "Livre Tournois Shenjë" 
+    8375 "Spesmilo Shenjë" 
+    8376 "Tenge Shenjë" 
+    8377 "Indian Rupee Shenjë" 
+    8378 "Turke Lira Shenjë" 
+    8400 "Kombinuar Majtë Fuzhnjë Lart" 
+    8401 "Kombinuar Djathtë Fuzhnjë Lart" 
+    8402 "Kombinuar Gjatë Vertikale Linjë Mbulim" 
+    8403 "Kombinuar Shkurtër Vertikale Linjë Mbulim" 
+    8404 "Kombinuar Kundër-Akrepa Shigjetë Lart" 
+    8405 "Kombinuar Drejtim-Akrepa Shigjetë Lart" 
+    8406 "Kombinuar Majtë Shigjetë Lart" 
+    8407 "Kombinuar Djathtë Shigjetë Lart" 
+    8408 "Kombinuar Rreth Mbulim" 
+    8409 "Kombinuar Drejtim-Akrepa Rreth Mbulim" 
+    8410 "Kombinuar Kundër-Akrepa Rreth Mbulim" 
+    8411 "Kombinuar Tre Pikë Lart" 
+    8412 "Kombinuar Katër Pikë Lart" 
+    8413 "Kombinuar Bashkëngjitur Rreth" 
+    8414 "Kombinuar Bashkëngjitur Katror" 
+    8415 "Kombinuar Bashkëngjitur Diamant" 
+    8416 "Kombinuar Bashkëngjitur Rreth Vizë-Mbrapsht" 
+    8417 "Kombinuar Majtas Djathtas Shigjetë Lart" 
+    8418 "Kombinuar Bashkëngjitur Ekran" 
+    8419 "Kombinuar Bashkëngjitur Keycap" 
+    8420 "Kombinuar Bashkëngjitur Upward Treguese Trekëndësh" 
+    8421 "Kombinuar Kthe-Mrapsht Solidus Mbulim" 
+    8422 "Kombinuar Dyshe Vertikale Goditje Mbulim" 
+    8423 "Kombinuar Annuity Simbol" 
+    8424 "Kombinuar Trefish Underdot" 
+    8425 "Kombinuar Gjerë Urë Lart" 
+    8426 "Kombinuar Majtas Shigjetë Mbulim" 
+    8427 "Kombinuar Gjatë Dyshe Solidus Mbulim" 
+    8428 "Kombinuar Djathtas Fuzhnjë Me Gjemb Teposhtë" 
+    8429 "Kombinuar Majtas Fuzhnjë Me Gjemb Teposhtë" 
+    8430 "Kombinuar Majtë Shigjetë Poshtë" 
+    8431 "Kombinuar Djathtë Shigjetë Poshtë" 
+    8432 "Kombinuar Yll Lart" 
+    8448 "Llogaria e" 
+    8449 "Në Adresë të Subjektit" 
+    8450 "Dyshe-i Goditur e Madhe C" 
+    8451 "Gradë Celsius" 
+    8452 "Qendër Linjë Simboli" 
+    8453 "Në ngarkim të" 
+    8454 "Cada Una" 
+    8455 "Euler Konstante" 
+    8456 "Skrupull" 
+    8457 "Gradë Fahrenheit" 
+    8458 "Dorëshkrim e Vogël G" 
+    8459 "Dorëshkrim e Madhe H" 
+    8460 "e Zezë-Shkronjë e Madhe H" 
+    8461 "Dyshe-i Goditur e Madhe H" 
+    8462 "Planck Konstante" 
+    8463 "Planck Konstante Mbi Dy Pi" 
+    8464 "Dorëshkrim e Madhe I" 
+    8465 "e Zezë-Shkronjë e Madhe I" 
+    8466 "Dorëshkrim e Madhe L" 
+    8467 "Dorëshkrim e Vogël L" 
+    8468 "L B Bar Simbol" 
+    8469 "Dyshe-i Goditur e Madhe N" 
+    8470 "Shenjë Numërore" 
+    8471 "Regjistrim Zëri drejtën e autorit" 
+    8472 "Dorëshkrim e Madhe P" 
+    8473 "Dyshe-i Goditur e Madhe P" 
+    8474 "Dyshe-i Goditur e Madhe Q" 
+    8475 "Dorëshkrim e Madhe R" 
+    8476 "e Zezë-Shkronjë e Madhe R" 
+    8477 "Dyshe-i Goditur e Madhe R" 
+    8478 "Recetë Take" 
+    8479 "Përgjigje" 
+    8480 "Shenjë Shërbimi" 
+    8481 "Shenjë Telefoni" 
+    8482 "Shenjë Tregtie" 
+    8483 "Versicle" 
+    8484 "Dyshe-i Goditur e Madhe Z" 
+    8485 "Shenjë Njëshe" 
+    8486 "Ohm Shenjë" 
+    8487 "Shenjë Ohm Kthyer" 
+    8488 "Shkronjë e Madhe Z E Zezë " 
+    8489 "Kthyer Greke Shkronjë e Vogël Iota" 
+    8490 "Kelvin Shenjë" 
+    8491 "Angstrom Shenjë" 
+    8492 "Dorëshkrim e Madhe B" 
+    8493 "e Zezë-Shkronjë e Madhe C" 
+    8494 "Simbol Pre-llogaritur" 
+    8495 "Dorëshkrim e Vogël E" 
+    8496 "Dorëshkrim e Madhe E" 
+    8497 "Dorëshkrim e Madhe F" 
+    8498 "Kthyer e Madhe F" 
+    8499 "Dorëshkrim e Madhe M" 
+    8500 "Dorëshkrim e Vogël O" 
+    8501 "Alef Simbol" 
+    8502 "Bet Simbol" 
+    8503 "Gimel Simbol" 
+    8504 "Dalet Simbol" 
+    8505 "Burimi Informacionit" 
+    8506 "Rrotulluar e Madhe Q" 
+    8507 "Facsimile Shenjë" 
+    8508 "Dyshe-i Goditur e Vogël Pi" 
+    8509 "Dyshe-i Goditur e Vogël Gama" 
+    8510 "Dyshe-i Goditur e Madhe Gama" 
+    8511 "Dyshe-i Goditur e Madhe Pi" 
+    8512 "Dyshe-i Goditur N-Ary Mbledhje" 
+    8513 "Kthyer Sans-Serif e Madhe G" 
+    8514 "Kthyer Sans-Serif e Madhe L" 
+    8515 "Kundërt Sans-Serif e Madhe L" 
+    8516 "Kthyer Sans-Serif e Madhe Y" 
+    8517 "Dyshe-i Goditur Italic e Madhe D" 
+    8518 "Dyshe-i Goditur Italic e Vogël D" 
+    8519 "Dyshe-i Goditur Italic e Vogël E" 
+    8520 "Dyshe-i Goditur Italic e Vogël I" 
+    8521 "Dyshe-i Goditur Italic e Vogël J" 
+    8522 "Cilësime Linjë" 
+    8523 "Kthyer Ampersand" 
+    8524 "Për Shenjë" 
+    8525 "Aktieselskab" 
+    8526 "Kthyer e Vogël F" 
+    8527 "Simbol Për Samaritan Burim" 
+    8528 "Vulgar Fraksion Një i Shtatë" 
+    8529 "Vulgar Fraksion Një i Nëntë" 
+    8530 "Vulgar Fraksion Një i Dhjetë" 
+    8531 "Vulgar Fraksion Një i Tretë" 
+    8532 "Vulgar Fraksion Dy të Tretë" 
+    8533 "Vulgar Fraksion Një i Pestë" 
+    8534 "Vulgar Fraksion Dy të Pestë" 
+    8535 "Vulgar Fraksion Tre të Pestë" 
+    8536 "Vulgar Fraksion Katër të Pestë" 
+    8537 "Vulgar Fraksion Një Gjashtë" 
+    8538 "Vulgar Fraksion Pesë të Gjashtë" 
+    8539 "Vulgar Fraksion Një i Tetë" 
+    8540 "Vulgar Fraksion Tre të Tetë" 
+    8541 "Vulgar Fraksion Pesë të Tetë" 
+    8542 "Vulgar Fraksion Shtatë të Tetë" 
+    8543 "Fraksion Numëratori Një" 
+    8544 "Roman Numëror Një" 
+    8545 "Roman Numëror Dy" 
+    8546 "Roman Numëror Tre" 
+    8547 "Roman Numëror Katër" 
+    8548 "Roman Numëror Pesë" 
+    8549 "Roman Numëror Gjashtë" 
+    8550 "Roman Numëror Shtatë" 
+    8551 "Roman Numëror Tetë" 
+    8552 "Roman Numëror Nëntë" 
+    8553 "Roman Numëror Dhjetë" 
+    8554 "Roman Numëror Njëmbëdhjetë" 
+    8555 "Roman Numëror Dymbëdhjetë" 
+    8556 "Roman Numëror Pesëdhjetë" 
+    8557 "Roman Numëror Një Njëqind" 
+    8558 "Roman Numëror Pesë Njëqind" 
+    8559 "Roman Numëror Një Mijë" 
+    8560 "e Vogël Roman Numëror Një" 
+    8561 "e Vogël Roman Numëror Dy" 
+    8562 "e Vogël Roman Numëror Tre" 
+    8563 "e Vogël Roman Numëror Katër" 
+    8564 "e Vogël Roman Numëror Pesë" 
+    8565 "e Vogël Roman Numëror Gjashtë" 
+    8566 "e Vogël Roman Numëror Shtatë" 
+    8567 "e Vogël Roman Numëror Tetë" 
+    8568 "e Vogël Roman Numëror Nëntë" 
+    8569 "e Vogël Roman Numëror Dhjetë" 
+    8570 "e Vogël Roman Numëror Njëmbëdhjetë" 
+    8571 "e Vogël Roman Numëror Dymbëdhjetë" 
+    8572 "e Vogël Roman Numëror Pesëdhjetë" 
+    8573 "e Vogël Roman Numëror Një Njëqind" 
+    8574 "e Vogël Roman Numëror Pesë Njëqind" 
+    8575 "e Vogël Roman Numëror Një Mijë" 
+    8576 "Roman Numëror Një Mijë C D" 
+    8577 "Roman Numëror Pesë Mijë" 
+    8578 "Roman Numëror Dhjetë Mijë" 
+    8579 "Roman Numëror Kundërt Një Njëqind" 
+    8580 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt C" 
+    8581 "Roman Numëror Gjashtë Late Formë" 
+    8582 "Roman Numëror Pesëdhjetë Fillim Formë" 
+    8583 "Roman Numëror Pesëdhjetë Mijë" 
+    8584 "Roman Numëror Një Njëqind Mijë" 
+    8585 "Vulgar Fraksion Zero Tretat" 
+    8592 "Majtas Shigjetë" 
+    8593 "Përpjetë Shigjetë" 
+    8594 "Djathtas Shigjetë" 
+    8595 "Teposhtë Shigjetë" 
+    8596 "Majtas Djathtas Shigjetë" 
+    8597 "Lart Poshtë Shigjetë" 
+    8598 "Veriperëndim Shigjetë" 
+    8599 "Verilindje Shigjetë" 
+    8600 "Juglindje Shigjetë" 
+    8601 "Jug-Perëndim Shigjetë" 
+    8602 "Majtas Shigjetë Me Goditje" 
+    8603 "Djathtas Shigjetë Me Goditje" 
+    8604 "Majtas Valë Shigjetë" 
+    8605 "Djathtas Valë Shigjetë" 
+    8606 "Majtas Dy Kokë Shigjetë" 
+    8607 "Përpjetë Dy Kokë Shigjetë" 
+    8608 "Djathtas Dy Kokë Shigjetë" 
+    8609 "Teposhtë Dy Kokë Shigjetë" 
+    8610 "Majtas Shigjetë Me Bisht" 
+    8611 "Djathtas Shigjetë Me Bisht" 
+    8612 "Majtas Shigjetë Nga Bar" 
+    8613 "Përpjetë Shigjetë Nga Bar" 
+    8614 "Djathtas Shigjetë Nga Bar" 
+    8615 "Teposhtë Shigjetë Nga Bar" 
+    8616 "Lart Poshtë Shigjetë Me Bazë" 
+    8617 "Majtas Shigjetë Me Kapje" 
+    8618 "Djathtas Shigjetë Me Kapje" 
+    8619 "Majtas Shigjetë Me Loop" 
+    8620 "Djathtas Shigjetë Me Loop" 
+    8621 "Majtas Djathtas Valë Shigjetë" 
+    8622 "Majtas Djathtas Shigjetë Me Goditje" 
+    8623 "Teposhtë Zigzag Shigjetë" 
+    8624 "Përpjetë Shigjetë Me Tip Majtas" 
+    8625 "Përpjetë Shigjetë Me Tip Djathtas" 
+    8626 "Teposhtë Shigjetë Me Tip Majtas" 
+    8627 "Teposhtë Shigjetë Me Tip Djathtas" 
+    8628 "Djathtas Shigjetë Me Kënd Teposhtë" 
+    8629 "Teposhtë Shigjetë Me Kënd Majtas" 
+    8630 "Kundër-Akrepa Sipërm Gjysmërreth Shigjetë" 
+    8631 "Drejtim-Akrepa Sipërm Gjysmërreth Shigjetë" 
+    8632 "Veriperëndim Shigjetë Me Gjatë Bar" 
+    8633 "Majtas Shigjetë Tabelë Mbi Djathtas Shigjetë Tabelë" 
+    8634 "Kundër-Akrepa Hap Rreth Shigjetë" 
+    8635 "Drejtim-Akrepa Hap Rreth Shigjetë" 
+    8636 "Majtas Fuzhnjë Me Gjemb Përpjetë" 
+    8637 "Majtas Fuzhnjë Me Gjemb Teposhtë" 
+    8638 "Përpjetë Fuzhnjë Me Gjemb Djathtas" 
+    8639 "Përpjetë Fuzhnjë Me Gjemb Majtas" 
+    8640 "Djathtas Fuzhnjë Me Gjemb Përpjetë" 
+    8641 "Djathtas Fuzhnjë Me Gjemb Teposhtë" 
+    8642 "Teposhtë Fuzhnjë Me Gjemb Djathtas" 
+    8643 "Teposhtë Fuzhnjë Me Gjemb Majtas" 
+    8644 "Djathtas Shigjetë Mbi Majtas Shigjetë" 
+    8645 "Përpjetë Shigjetë Majtas Mbi Teposhtë Shigjetë" 
+    8646 "Majtas Shigjetë Mbi Djathtas Shigjetë" 
+    8647 "Majtas Çiftëzohet Shigjeta" 
+    8648 "Përpjetë Çiftëzohet Shigjeta" 
+    8649 "Djathtas Çiftëzohet Shigjeta" 
+    8650 "Teposhtë Çiftëzohet Shigjeta" 
+    8651 "Majtas Fuzhnjë Mbi Djathtas Fuzhnjë" 
+    8652 "Djathtas Fuzhnjë Mbi Majtas Fuzhnjë" 
+    8653 "Majtas Dyshe Shigjetë Me Goditje" 
+    8654 "Majtë Djathtas Dyshe Shigjetë Me Goditje" 
+    8655 "Djathtas Dyshe Shigjetë Me Goditje" 
+    8656 "Majtas Dyshe Shigjetë" 
+    8657 "Përpjetë Dyshe Shigjetë" 
+    8658 "Djathtas Dyshe Shigjetë" 
+    8659 "Teposhtë Dyshe Shigjetë" 
+    8660 "Majtë Djathtas Dyshe Shigjetë" 
+    8661 "Lart Poshtë Dyshe Shigjetë" 
+    8662 "Veriperëndim Dyshe Shigjetë" 
+    8663 "Verilindje Dyshe Shigjetë" 
+    8664 "Juglindje Dyshe Shigjetë" 
+    8665 "Jug-Perëndim Dyshe Shigjetë" 
+    8666 "Majtas Trefish Shigjetë" 
+    8667 "Djathtas Trefish Shigjetë" 
+    8668 "Majtas Squiggle Shigjetë" 
+    8669 "Djathtas Squiggle Shigjetë" 
+    8670 "Përpjetë Shigjetë Me Dyshe Goditje" 
+    8671 "Teposhtë Shigjetë Me Dyshe Goditje" 
+    8672 "Majtas Thye Shigjetë" 
+    8673 "Përpjetë Thye Shigjetë" 
+    8674 "Djathtas Thye Shigjetë" 
+    8675 "Teposhtë Thye Shigjetë" 
+    8676 "Majtas Shigjetë Me Bar" 
+    8677 "Djathtas Shigjetë Me Bar" 
+    8678 "Majtas e Bardhë Shigjetë" 
+    8679 "Përpjetë e Bardhë Shigjetë" 
+    8680 "Djathtas e Bardhë Shigjetë" 
+    8681 "Teposhtë e Bardhë Shigjetë" 
+    8682 "Përpjetë e Bardhë Shigjetë Nga Bar" 
+    8683 "Përpjetë e Bardhë Shigjetë Në piedestal" 
+    8684 "Përpjetë e Bardhë Shigjetë Në piedestal Me Horizontal Bar" 
+    8685 "Përpjetë e Bardhë Shigjetë Në piedestal Me Vertikale Bar" 
+    8686 "Përpjetë e Bardhë Dyshe Shigjetë" 
+    8687 "Përpjetë e Bardhë Dyshe Shigjetë Në piedestal" 
+    8688 "Djathtas e Bardhë Shigjetë Nga Murë" 
+    8689 "Veriperëndim Shigjetë Me Kënd" 
+    8690 "Juglindje Shigjetë Me Kënd" 
+    8691 "Lart Poshtë e Bardhë Shigjetë" 
+    8692 "Djathtë Shigjetë Me e Vogël Rreth" 
+    8693 "Teposhtë Shigjetë Majtas e Përpjetë Shigjetë" 
+    8694 "Tre Djathtas Shigjetë" 
+    8695 "Majtas Shigjetë Me Vertikale Goditje" 
+    8696 "Djathtas Shigjetë Me Vertikale Goditje" 
+    8697 "Majtas Djathtas Shigjetë Me Vertikale Goditje" 
+    8698 "Majtas Shigjetë Me Dyshe Vertikale Goditje" 
+    8699 "Djathtas Shigjetë Me Dyshe Vertikale Goditje" 
+    8700 "Majtas Djathtas Shigjetë Me Dyshe Vertikale Goditje" 
+    8701 "Majtas Hap-Kokë Shigjetë" 
+    8702 "Djathtas Hap-Kokë Shigjetë" 
+    8703 "Majtas Djathtas Hap-Kokë Shigjetë" 
+    8704 "Për All" 
+    8705 "Plotësues" 
+    8706 "Diferenciale të Pjesshme" 
+    8707 "Aty ekziston" 
+    8708 "Aty nuk ekziston" 
+    8709 "Vendosje Bosh" 
+    8710 "Rritje" 
+    8711 "Nabla" 
+    8712 "Element i" 
+    8713 "Jo An Element i" 
+    8714 "E Vogël Element i" 
+    8715 "Përmban Si Anëtar" 
+    8716 "Nuk Përmban si  Anëtar" 
+    8717 "E Vogël Përmban si Anëtar" 
+    8718 "Mbarimi I provës" 
+    8719 "N-Ary Produkt" 
+    8720 "N-Ary Bashkëprodhimit" 
+    8721 "N-Ary Mbledhje" 
+    8722 "Minus Shenjë" 
+    8723 "Minus-ose-Plus Shenjë" 
+    8724 "Pikë Plus" 
+    8725 "Vizë Ndarëse" 
+    8726 "Set Minus" 
+    8727 "Yll Operatori" 
+    8728 "Rreth Operator" 
+    8729 "Plumb Operator" 
+    8730 "Katror Root" 
+    8731 "Cube Root" 
+    8732 "Katër Root" 
+    8733 "Proporcional Për" 
+    8734 "Pafundësi" 
+    8735 "Djathtë Kënd" 
+    8736 "Kënd" 
+    8737 "Kënd Matur" 
+    8738 "Sferik Kënd" 
+    8739 "Ndaj" 
+    8740 "Nuk Ndan" 
+    8741 "Paralelisht me" 
+    8742 "Jo Paralelisht" 
+    8743 "Logjike dhe" 
+    8744 "Logjike ose" 
+    8745 "Ndërprerje" 
+    8746 "Union" 
+    8747 "Integral" 
+    8748 "Dyshe Integral" 
+    8749 "Trefish Integral" 
+    8750 "Kontur Integral" 
+    8751 "Mbi-faqe Integral" 
+    8752 "Volume Integral" 
+    8753 "Drejtim-Akrepa Integral" 
+    8754 "Drejtim-Akrepa Kontur Integral" 
+    8755 "Kundër-Akrepa Kontur Integral" 
+    8756 "Prandaj" 
+    8757 "Sepse" 
+    8758 "Proporcion" 
+    8759 "Proporcion" 
+    8760 "Pikë Minus" 
+    8761 "Teprim" 
+    8762 "Proporcion Gjeometrik" 
+    8763 "Homothetic" 
+    8764 "Tildë Operator" 
+    8765 "Kundërt Tildë" 
+    8766 "Kthyer Dembel S" 
+    8767 "Sinus Valë" 
+    8768 "Kurorën e Produktit" 
+    8769 "Jo Tildë" 
+    8770 "Minus Tildë" 
+    8771 "Asymptotically I Barabartë Me" 
+    8772 "Jo Asymptotically I Barabartë Me" 
+    8773 "Përafërsisht I Barabartë Me" 
+    8774 "Përafërsisht But Jo Faktikisht I Barabartë Me" 
+    8775 "As Përafërsisht As Faktikisht I Barabartë Me" 
+    8776 "Pothuajse e Barabartë Me" 
+    8777 "Jo Pothuajse e Barabartë Me" 
+    8778 "Pothuajse I Barabartë ose I Barabartë Me" 
+    8779 "Trefish Tildë" 
+    8780 "All I Barabartë Me" 
+    8781 "Barasvlershëm Me" 
+    8782 "Gjeometri Barasvlershme Me" 
+    8783 "Diferenca Midis" 
+    8784 "Afrimi në Limit" 
+    8785 "Gjeometri e Barabartë Me" 
+    8786 "Përafërsisht I Barabartë Me ose Imazhet e" 
+    8787 "Imazhet e ose Përafërsisht I Barabartë Me" 
+    8788 "Dy Pika Barabartë" 
+    8789 "Barabartë Dy Pika" 
+    8790 "Rreth In I Barabartë Me" 
+    8791 "Rreth I Barabartë Me" 
+    8792 "Korrespondon Me" 
+    8793 "Vlerësim" 
+    8794 "Baraspeshë Me" 
+    8795 "Fillo Barabartë" 
+    8796 "Delta I Barabartë Me" 
+    8797 "I Barabartë Me Përcaktim" 
+    8798 "Matur nga" 
+    8799 "Pyetje e Barabartë Me" 
+    8800 "Jo I Barabartë Me" 
+    8801 "Identike Me" 
+    8802 "Jo Identike Me" 
+    8803 "Saktësisht Barasvlershëm Me" 
+    8804 "Më pak-se ose I Barabartë Me" 
+    8805 "Madhe-se ose I Barabartë Me" 
+    8806 "Më pak-se Mbi I Barabartë Me" 
+    8807 "Madhe-se Mbi I Barabartë Me" 
+    8808 "Më pak-se Por Jo I Barabartë Me" 
+    8809 "Madhe-se Por Jo I Barabartë Me" 
+    8810 "Shumë Më pak-se" 
+    8811 "Shumë Madhe-se" 
+    8812 "Ndërmjet" 
+    8813 "Jo Barasvlershëm Me" 
+    8814 "Jo Më pak-se" 
+    8815 "Jo Madhe-se" 
+    8816 "As Më pak-se As I Barabartë Me" 
+    8817 "As Madhe-se As I Barabartë Me" 
+    8818 "Më pak-se ose Barasvlershëm Me" 
+    8819 "Madhe-se ose Barasvlershëm Me" 
+    8820 "As Më pak-se As Barasvlershëm Me" 
+    8821 "As Madhe-se As Barasvlershëm Me" 
+    8822 "Më pak-se ose Madhe-se" 
+    8823 "Madhe-se ose Më pak-se" 
+    8824 "As Më pak-se As Madhe-se" 
+    8825 "As Madhe-se As Më pak-se" 
+    8826 "Paraprin" 
+    8827 "Sukses" 
+    8828 "Paraprin ose I Barabartë Me" 
+    8829 "Sukses ose I Barabartë Me" 
+    8830 "Paraprin ose Barasvlershëm Me" 
+    8831 "Sukses ose Barasvlershëm Me" 
+    8832 "Nuk Paraprinë" 
+    8833 "Nuk Kalon" 
+    8834 "Mesin e" 
+    8835 "Mbi-vendos i" 
+    8836 "Jo Një Nën-vendos i" 
+    8837 "Jo Një Mbi-vendos i"
+    8838 "Nën-vendos e ose I Barabartë Me" 
+    8839 "Mbi-vendos e ose I Barabartë Me" 
+    8840 "As A Nën-vendos e As I Barabartë Me" 
+    8841 "As A Mbi-vendos e As I Barabartë Me" 
+    8842 "Nën-vendos e Me Jo I Barabartë Me" 
+    8843 "Mbi-vendos e Me Jo I Barabartë Me" 
+    8844 "Shumë-Vendos" 
+    8845 "Shumë-Vendos Shumëfunksional" 
+    8846 "Shumë-Vendos Union" 
+    8847 "Katror Imazhe i" 
+    8848 "Katror Origjinale e" 
+    8849 "Katror Imazhe i ose I Barabartë Me" 
+    8850 "Katror Origjinale e ose I Barabartë Me" 
+    8851 "Katror Cap" 
+    8852 "Katror Cup" 
+    8853 "Rrethuar Plus" 
+    8854 "Rrethuar Minus" 
+    8855 "Rrethuar Kohët" 
+    8856 "Rrethuar Vizë Ndarje" 
+    8857 "Rrethuar Pikë Operator" 
+    8858 "Rrethuar Rreth Operator" 
+    8859 "Rrethuar Yll Operator" 
+    8860 "Rrethuar Barabartë" 
+    8861 "Rrethuar Dash" 
+    8862 "Katror Plus" 
+    8863 "Katror Minus" 
+    8864 "Katror Kohët" 
+    8865 "Katror Pikë Operator" 
+    8866 "Djathtë Litar" 
+    8867 "Majtë Litar" 
+    8868 "Poshtë Litar" 
+    8869 "Lart Litar" 
+    8870 "Pohim" 
+    8871 "Model" 
+    8872 "Vërtetë" 
+    8873 "Forcë" 
+    8874 "Trefish Vertikale Bar Djathtë Timon" 
+    8875 "Dyshe Vertikale Bar Dyshe Djathtë Timon" 
+    8876 "Jo Prove" 
+    8877 "Jo Vërtetë" 
+    8878 "Jo Force" 
+    8879 "Mohuar Dyshe Vertikale Bar Dyshe Djathtë Timon" 
+    8880 "Paraprin nën Lidhje" 
+    8881 "Sukses nën Lidhje" 
+    8882 "Normal Nën-Grup i" 
+    8883 "Përmban As Normal Nën-Grup" 
+    8884 "Normal Nën-Grup e ose I Barabartë Me" 
+    8885 "Përmban As Normal Nën-Grup ose I Barabartë Me" 
+    8886 "Origjinal e" 
+    8887 "Imazhe o" 
+    8888 "Multimap" 
+    8889 "Hermitian Çift Matrix" 
+    8890 "Shtoj" 
+    8891 "Xor" 
+    8892 "Nand" 
+    8893 "As" 
+    8894 "Djathtë Kënd Me Arc" 
+    8895 "Djathtë Trekëndësh" 
+    8896 "N-Ary Logjike dhe" 
+    8897 "N-Ary Logjike ose" 
+    8898 "N-Ary Ndërprerje" 
+    8899 "N-Ary Union" 
+    8900 "Diamant Operator" 
+    8901 "Pikë Operator" 
+    8902 "Yll Operator" 
+    8903 "Ndarje Kohët" 
+    8904 "Papion" 
+    8905 "Majtë Normal Faktori Gjysmë-direkt Produkt" 
+    8906 "Djathtë Normal Faktori Gjysmë-direkt Produkt" 
+    8907 "Majtë Gjysmë-direkt Produkt" 
+    8908 "Djathtë Gjysmë-direkt Produkt" 
+    8909 "Kundërt Tildë Barabartë" 
+    8910 "Dredhur Logjike ose" 
+    8911 "Dredhur Logjike dhe" 
+    8912 "Dyshe Nën-vendos" 
+    8913 "Dyshe Mbi-vendos" 
+    8914 "Dyshe Ndërprerje" 
+    8915 "Dyshe Union" 
+    8916 "Pitchfork" 
+    8917 "I Barabartë dhe Paralel Me" 
+    8918 "Më pak-se Me Pikë" 
+    8919 "Madhe-se Me Pikë" 
+    8920 "Shumë Më pak-se" 
+    8921 "Shumë Madhe-se" 
+    8922 "Më pak-se I Barabartë Me ose Madhe-se" 
+    8923 "Madhe-se I Barabartë Me ose Më pak-se" 
+    8924 "I Barabartë Me ose Më pak-se" 
+    8925 "I Barabartë Me ose Madhe-se" 
+    8926 "I Barabartë Me ose Paraprin" 
+    8927 "I Barabartë Me ose Sukses" 
+    8928 "Nuk Paraprin ose I Barabartë" 
+    8929 "Nuk ka Sukses ose I Barabartë" 
+    8930 "Jo Katror Imazhe  I Barabartë Me" 
+    8931 "Jo Katror Origjinal e ose I Barabartë Me" 
+    8932 "Katror Imazhe i ose Jo I Barabartë Me" 
+    8933 "Katror Origjinal i ose Jo I Barabartë Me" 
+    8934 "Më pak-se But Jo Barasvlershëm Me" 
+    8935 "Madhe-se But Jo Barasvlershëm Me" 
+    8936 "Paraprin But Jo Barasvlershëm Me" 
+    8937 "Sukses But Jo Barasvlershëm Me" 
+    8938 "Jo Normal Nën-Grup i" 
+    8939 "Nuk Përmban As Normal Nën-Grup" 
+    8940 "Jo Normal Nën-Grup e ose I Barabartë Me" 
+    8941 "Nuk Përmban As Normal Nën-Grup ose I Barabartë" 
+    8942 "Vertikale Ellipsis" 
+    8943 "Linjë-mesi Horizontale Ellipsis" 
+    8944 "Lart Djathtë Diagonale Ellipsis" 
+    8945 "Poshtë Djathtë Diagonal Ellipsis" 
+    8946 "Element i Me Gjatë Horizontal Goditje" 
+    8947 "Element i Me Vertikale Bar At Mbarimi I Horizontal Goditje" 
+    8948 "e Vogël Element i Me Vertikale Bar At Mbarimi I Horizontal Goditje" 
+    8949 "Element i Me Pikë Mbi" 
+    8950 "Element i Me Mbi-tabelë" 
+    8951 "e Vogël Element i Me Mbi-tabelë" 
+    8952 "Element i Me Nën-tabelë" 
+    8953 "Element i Me Dy Horizontal Goditjes" 
+    8954 "Përmban Me Gjatë Horizontal Goditje" 
+    8955 "Përmban Me Vertikale Bar At Mbarimi I Horizontal Goditje" 
+    8956 "e Vogël Përmban Me Vertikale Bar At Mbarimi I Horizontal Goditje" 
+    8957 "Përmban Me Mbi-tabelë" 
+    8958 "e Vogël Përmban Me Mbi-tabelë" 
+    8959 "Z Shënim Çantë Anëtarësia" 
+    8960 "Diametër Shenjë" 
+    8961 "Elektricist Shigjetë" 
+    8962 "Shpi" 
+    8963 "Lart kokë-Shigjete" 
+    8964 "Poshtë kokë-Shigjete" 
+    8965 "Projektove" 
+    8966 "Perspektive" 
+    8967 "Valë Linjë" 
+    8968 "Majtë Tavan" 
+    8969 "Djathtë Tavan" 
+    8970 "Majtë Dysheme" 
+    8971 "Djathtë Dysheme" 
+    8972 "Fund Djathtë Prodhim" 
+    8973 "Fund Majtë Prodhim" 
+    8974 "Sipërm Djathtë Prodhim" 
+    8975 "Sipërm Majtë Prodhim" 
+    8976 "Kundërt Jo Shenjë" 
+    8977 "Katror Tabletë" 
+    8978 "Arc" 
+    8979 "Segment" 
+    8980 "Sektor" 
+    8981 "Regjistrues Telefoni" 
+    8982 "Tregues Pozicioni" 
+    8983 "Shih data Katror" 
+    8984 "Vend të interesit Shenjë" 
+    8985 "Kthyer Jo Shenjë" 
+    8986 "Vëzhgim" 
+    8987 "Orë-Qelqi" 
+    8988 "Sipërm Majtë Kënd" 
+    8989 "Sipërm Djathtë Kënd" 
+    8990 "Fund Majtë Kënd" 
+    8991 "Fund Djathtë Kënd" 
+    8992 "Sipërm Gjysmë Integral" 
+    8993 "Fund Gjysmë Integral" 
+    8994 "Vrenjt" 
+    8995 "Buzëqeshje" 
+    8996 "Lart kokë-Shigjete Ndërmjet Dy Horizontal Tabelë" 
+    8997 "Çelës Opsioni" 
+    8998 "Fshi Me Të Djathtën" 
+    8999 "X In A Drejtkëndësh Kuti" 
+    9000 "Tastierë" 
+    9001 "Majtë-Treguese Kënd Kllapa" 
+    9002 "Djathtë-Treguese Kënd Kllapa" 
+    9003 "Fshi Me Të Majtë" 
+    9004 "Benzine Rreth" 
+    9005 "Cilindrit" 
+    9006 "All Përreth-Profile" 
+    9007 "Simetrie" 
+    9008 "Total Runout" 
+    9009 "Dimension Origjinë" 
+    9010 "Konikal Rënie" 
+    9011 "Shpat" 
+    9012 "Counterbore" 
+    9013 "Countersink" 
+    9014 "Apl Funksional Simbol I-Beam" 
+    9015 "Apl Funksional Simbol Squish Kuadrat" 
+    9016 "Apl Funksional Simbol Kuadrat I Barabartë" 
+    9017 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Ndahet" 
+    9018 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Diamant" 
+    9019 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Jot" 
+    9020 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Rreth" 
+    9021 "Apl Funksional Simbol Rreth Stile" 
+    9022 "Apl Funksional Simbol Rreth Jot" 
+    9023 "Apl Funksional Simbol Vijë Bar" 
+    9024 "Apl Funksional Simbol Vizë-Mbrapsht Bar" 
+    9025 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Vijë" 
+    9026 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Vizë-Mbrapsht" 
+    9027 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Më pak-se" 
+    9028 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Madhe-se" 
+    9029 "Apl Funksional Simbol Majtas Vane" 
+    9030 "Apl Funksional Simbol Djathtas Vane" 
+    9031 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Majtas Shigjetë" 
+    9032 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Djathtas Shigjetë" 
+    9033 "Apl Funksional Simbol Rreth Vizë-Mbrapsht" 
+    9034 "Apl Funksional Simbol Poshtë Litar Nën-tabelë" 
+    9035 "Apl Funksional Simbol Delta Stile" 
+    9036 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Poshtë Përfshij" 
+    9037 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Delta" 
+    9038 "Apl Funksional Simbol Poshtë Litar Jot" 
+    9039 "Apl Funksional Simbol Përpjetë Vane" 
+    9040 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Përpjetë Shigjetë" 
+    9041 "Apl Funksional Simbol Lart Litar Mbi-tabelë" 
+    9042 "Apl Funksional Simbol Del Stile" 
+    9043 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Lart përfshij" 
+    9044 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Del" 
+    9045 "Apl Funksional Simbol Lart Litar Jot" 
+    9046 "Apl Funksional Simbol Teposhtë Vane" 
+    9047 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Teposhtë Shigjetë" 
+    9048 "Apl Funksional Simbol Citat Nën-tabelë" 
+    9049 "Apl Funksional Simbol Delta Nën-tabelë" 
+    9050 "Apl Funksional Simbol Diamant Nën-tabelë" 
+    9051 "Apl Funksional Simbol Jot Nën-tabelë" 
+    9052 "Apl Funksional Simbol Rreth Nën-tabelë" 
+    9053 "Apl Funksional Simbol Lart Këpuca Jote" 
+    9054 "Apl Funksional Simbol Citat Kuadrat" 
+    9055 "Apl Funksional Simbol Rreth Yll" 
+    9056 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Dy Pika" 
+    9057 "Apl Funksional Simbol Lart Litar Diaeresis" 
+    9058 "Apl Funksional Simbol Del Diaeresis" 
+    9059 "Apl Funksional Simbol Yll Diaeresis" 
+    9060 "Apl Funksional Simbol Jot Diaeresis" 
+    9061 "Apl Funksional Simbol Rreth Diaeresis" 
+    9062 "Apl Funksional Simbol Poshtë Stil Këpuce" 
+    9063 "Apl Funksional Simbol Majtë Stil Këpuce" 
+    9064 "Apl Funksional Simbol Tildë Diaeresis" 
+    9065 "Apl Funksional Simbol Madhe-se Diaeresis" 
+    9066 "Apl Funksional Simbol Presje Bar" 
+    9067 "Apl Funksional Simbol Del Tildë" 
+    9068 "Apl Funksional Simbol Zilde" 
+    9069 "Apl Funksional Simbol Stile Tildë" 
+    9070 "Apl Funksional Simbol Pikëpresje Nën-tabelë" 
+    9071 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Jo I Barabartë" 
+    9072 "Apl Funksional Simbol Kuadrat Pyetje" 
+    9073 "Apl Funksional Simbol Poshtë Përfshij Tildë" 
+    9074 "Apl Funksional Simbol Lart përfshij Tildë" 
+    9075 "Apl Funksional Simbol Iota" 
+    9076 "Apl Funksional Simbol Rho" 
+    9077 "Apl Funksional Simbol Omega" 
+    9078 "Apl Funksional Simbol Alpha Nën-tabelë" 
+    9079 "Apl Funksional Simbol Epsilon Nën-tabelë" 
+    9080 "Apl Funksional Simbol Iota Nën-tabelë" 
+    9081 "Apl Funksional Simbol Omega Nën-tabelë" 
+    9082 "Apl Funksional Simbol Alpha" 
+    9083 "Jo Kontroll Shenjë" 
+    9084 "Djathtë Kënd Me Teposhtë Zigzag Shigjetë" 
+    9085 "Shouldered Hap Kuti" 
+    9086 "Zile Simbol" 
+    9087 "Vertikale Linjë Me Mesit Pikë" 
+    9088 "Futje Simboli" 
+    9089 "Nënvizim Vazhdueshëm Simboli" 
+    9090 "Nënvizim Jo Vazhdueshëm Simboli" 
+    9091 "Theksim Simbol" 
+    9092 "Përbërje Simbol" 
+    9093 "e Bardhë Katror Me Qendër Vertikale Linjë" 
+    9094 "Fut Simbol" 
+    9095 "Alternative Çelës Simbol" 
+    9096 "Helm Simbol" 
+    9097 "Rrethuar Horizontal Bar Me Notch" 
+    9098 "Rrethuar Trekëndësh Poshtë" 
+    9099 "Thyer Rreth Me Veriperëndim Shigjetë" 
+    9100 "Ç'bëj Simbol" 
+    9101 "Monostable Simbol" 
+    9102 "Hysteresis Simbol" 
+    9103 "Hap-Çark-Nxjerrje H-Tipi Simbol" 
+    9104 "Hap-Çark-Nxjerrje L-Tipi Simbol" 
+    9105 "Pasive-Tërheq-Poshtë-Nxjerrje Simbol" 
+    9106 "Pasive-Tërheq-Lart-Nxjerrje Simbol" 
+    9107 "Direkt Simbol Aktual Formë Dy" 
+    9108 "Program-Funksion Simbol" 
+    9109 "Apl Funksional Simbol Kuadrat" 
+    9110 "Decimal Ndarës Çelës Simbol" 
+    9111 "Mëparshme Faqe" 
+    9112 "Mëtejshme Faqe" 
+    9113 "Printo Ekranin Simbol" 
+    9114 "Pastro Ekranin Simbol" 
+    9115 "Majtë Kllapë Sipërm Kapje" 
+    9116 "Majtë Kllapë Zgjatje" 
+    9117 "Majtë Kllapë Më i'ulët Kapje" 
+    9118 "Djathtë Kllapë Sipërm Kapje" 
+    9119 "Djathtë Kllapë Zgjatje" 
+    9120 "Djathtë Kllapë Më i'ulët Kapje" 
+    9121 "Kllapë Rrumbullake Majtas Sipërm Kënd" 
+    9122 "Kllapë Rrumbullake Majtas Zgjatje" 
+    9123 "Kllapë Rrumbullake Majtas Më i'ulët Kënd" 
+    9124 "Djathtë Katror Kllapa Sipërm Kënd" 
+    9125 "Djathtë Katror Kllapa Zgjatje" 
+    9126 "Djathtë Katror Kllapa Më i'ulët Kënd" 
+    9127 "Majtë Dredhur Kllapa Sipërm Kapje" 
+    9128 "Majtë Dredhur Kllapa Mesit Copë" 
+    9129 "Majtë Dredhur Kllapa Më i'ulët Kapje" 
+    9130 "Dredhur Kllapa Zgjatje" 
+    9131 "Djathtë Dredhur Kllapa Sipërm Kapje" 
+    9132 "Djathtë Dredhur Kllapa Mesit Copë" 
+    9133 "Djathtë Dredhur Kllapa Më i'ulët Kapje" 
+    9134 "Integral Zgjatje" 
+    9135 "Horizontal Linjë Zgjatje" 
+    9136 "Sipërm Majtë ose Më i'ulët Djathtë Dredhur Kllapa Seksion" 
+    9137 "Sipërm Djathtë ose Më i'ulët Majtë Dredhur Kllapa Seksion" 
+    9138 "Mbledhje Sipërm" 
+    9139 "Mbledhje Fund" 
+    9140 "Sipërm Katror Kllapa" 
+    9141 "Fund Katror Kllapa" 
+    9142 "Fund Katror Kllapa Mbi Sipërm Katror Kllapa" 
+    9143 "Radikal Simbol Fund" 
+    9144 "Majtë Vertikale Kuti Linjë" 
+    9145 "Djathtë Vertikale Kuti Linjë" 
+    9146 "Horizontal Skanim Linjë-1" 
+    9147 "Horizontal Skanim Linjë-3" 
+    9148 "Horizontal Skanim Linjë-7" 
+    9149 "Horizontal Skanim Linjë-9" 
+    9150 "Stomatologji Simbol Lehtë Vertikale dhe Sipërm Djathtë" 
+    9151 "Stomatologji Simbol Lehtë Vertikale dhe Fund Djathtë" 
+    9152 "Stomatologji Simbol Lehtë Vertikale Me Rreth" 
+    9153 "Stomatologji Simbol Lehtë Poshtë dhe Horizontal Me Rreth" 
+    9154 "Stomatologji Simbol Lehtë Lart dhe Horizontal Me Rreth" 
+    9155 "Stomatologji Simbol Lehtë Vertikale Me Trekëndësh" 
+    9156 "Stomatologji Simbol Lehtë Poshtë dhe Horizontal Me Trekëndësh" 
+    9157 "Stomatologji Simbol Lehtë Lart dhe Horizontal Me Trekëndësh" 
+    9158 "Stomatologji Simbol Lehtë Vertikale dhe Valë" 
+    9159 "Stomatologji Simbol Lehtë Poshtë dhe Horizontal Me Valë" 
+    9160 "Stomatologji Simbol Lehtë Lart dhe Horizontal Me Valë" 
+    9161 "Stomatologji Simbol Lehtë Poshtë dhe Horizontal" 
+    9162 "Stomatologji Simbol Lehtë Lart dhe Horizontal" 
+    9163 "Stomatologji Simbol Lehtë Vertikale dhe Sipërm Majtë" 
+    9164 "Stomatologji Simbol Lehtë Vertikale dhe Fund Majtë" 
+    9165 "Katror Foot" 
+    9166 "Kthe Simbol" 
+    9167 "Nxirr Simbol" 
+    9168 "Vertikale Linjë Zgjatje" 
+    9169 "Metrik Breve" 
+    9170 "Metrik Gjatë Mbi Shkurtër" 
+    9171 "Metrik Shkurtër Mbi Gjatë" 
+    9172 "Metrik Gjatë Mbi Dy Shkurtër" 
+    9173 "Metrik Dy Shkurtër Mbi Gjatë" 
+    9174 "Metrik Dy Shkurtër Hyrje" 
+    9175 "Metrik Triseme" 
+    9176 "Metrik Tetraseme" 
+    9177 "Metrik Pentaseme" 
+    9178 "Terren Toke" 
+    9179 "fITIL" 
+    9180 "Sipërm Kllapë" 
+    9181 "Fund Kllapë" 
+    9182 "Sipërm Dredhur Kllapa" 
+    9183 "Fund Dredhur Kllapa" 
+    9184 "Sipërm Tortoise Shell Kllapa" 
+    9185 "Fund Tortoise Shell Kllapa" 
+    9186 "e Bardhë Trapezium" 
+    9187 "Benzene Rreth Me Rreth" 
+    9188 "Drejtim" 
+    9189 "Sheshtë" 
+    9190 "Ac Rrymë" 
+    9191 "Elektrike Ndërprerje" 
+    9192 "Decimal Shpjegues Simbol" 
+    9193 "e Zezë Djathtë-Treguese Dyshe Trekëndësh" 
+    9194 "e Zezë Majtë-Treguese Dyshe Trekëndësh" 
+    9195 "e Zezë Lart-Treguese Dyshe Trekëndësh" 
+    9196 "e Zezë Poshtë-Treguese Dyshe Trekëndësh" 
+    9197 "e Zezë Djathtë-Treguese Dyshe Trekëndësh Me Vertikale Bar" 
+    9198 "e Zezë Majtë-Treguese Dyshe Trekëndësh Me Vertikale Bar" 
+    9199 "e Zezë Djathtë-Treguese Trekëndësh Me Dyshe Vertikale Bar" 
+    9200 "Alarm Ore" 
+    9201 "Kronometër" 
+    9202 "Orë Sahati" 
+    9203 "Orë-Qelqi Me Rrjedhin Rërë" 
+    9216 "Simbol Për Nul" 
+    9217 "Simbol Për Start e Kreut" 
+    9218 "Simbol Për Start E Tekstit" 
+    9219 "Simbol Për Mbarimi I Tekst" 
+    9220 "Simbol Për Mbarimi I Transmision" 
+    9221 "Simbol Për Hetim" 
+    9222 "Simbol Për Falënderime" 
+    9223 "Simbol Për Zile" 
+    9224 "Simbol Për Mbrapa" 
+    9225 "Simbol Për Horizontal Hedhje Tabelë" 
+    9226 "Simbol Për Linjë Ushqej" 
+    9227 "Simbol Për Vertikale Hedhje Tabelë" 
+    9228 "Simbol Për Formë Ushqej" 
+    9229 "Simbol Për Transporti Kthehu" 
+    9230 "Simbol Për Nxjerr Jashtë" 
+    9231 "Simbol Për Fut Brenda" 
+    9232 "Simbol Për Data Arratisje Lidhje" 
+    9233 "Simbol Për Kontroll Pajisje Një" 
+    9234 "Simbol Për Kontroll Pajisje Dy" 
+    9235 "Simbol Për Kontroll Pajisje Tre" 
+    9236 "Simbol Për Kontroll Pajisje Katër" 
+    9237 "Simbol Për Negative Falënderime" 
+    9238 "Simbol Për Sinkron Pushim" 
+    9239 "Simbol Për Mbarimi I Transmision Bllok" 
+    9240 "Simbol Për Anulo" 
+    9241 "Simbol Për Mbarimi I Medium" 
+    9242 "Simbol Për Zëvendësim" 
+    9243 "Simbol Për Arratisje" 
+    9244 "Simbol Për File Ndarës" 
+    9245 "Simbol Për Grup Ndarës" 
+    9246 "Simbol Për Regjistro Ndarës" 
+    9247 "Simbol Për Unit Ndarës" 
+    9248 "Simbol Për Hapësirë" 
+    9249 "Simbol Për Fshi" 
+    9250 "Simbol Bosh" 
+    9251 "Hap Kuti" 
+    9252 "Simbol Për Linjë-E're" 
+    9253 "Simbol Për Fshi Formë Dy" 
+    9254 "Simbol Për Zëvendësim Formë Dy" 
+    9280 "Ocr Kapje" 
+    9281 "Ocr Karrige" 
+    9282 "Ocr Piru" 
+    9283 "Ocr Kthyer Piru" 
+    9284 "Ocr Rrip Shtrëngoj" 
+    9285 "Ocr Përkulni" 
+    9286 "Ocr Identifikim Dege Banke" 
+    9287 "Ocr Sasia e Kontrollit" 
+    9288 "Ocr Dash" 
+    9289 "Ocr Llogaria Klientit Numër" 
+    9290 "Ocr Dyshe Vizë-Mbrapsht" 
+    9312 "Rrethuar Shifër Një" 
+    9313 "Rrethuar Shifër Dy" 
+    9314 "Rrethuar Shifër Tre" 
+    9315 "Rrethuar Shifër Katër" 
+    9316 "Rrethuar Shifër Pesë" 
+    9317 "Rrethuar Shifër Gjashtë" 
+    9318 "Rrethuar Shifër Shtatë" 
+    9319 "Rrethuar Shifër Tetë" 
+    9320 "Rrethuar Shifër Nëntë" 
+    9321 "Rrethuar Numër Dhjetë" 
+    9322 "Rrethuar Numër Njëmbëdhjetë" 
+    9323 "Rrethuar Numër Dymbëdhjetë" 
+    9324 "Rrethuar Numër Trembëdhjetë" 
+    9325 "Rrethuar Numër Katërmbëdhjetë" 
+    9326 "Rrethuar Numër Pesëmbëdhjetë" 
+    9327 "Rrethuar Numër Gjashtëmbëdhjetë" 
+    9328 "Rrethuar Numër Shtatëmbëdhjetë" 
+    9329 "Rrethuar Numër Tetëmbëdhjetë" 
+    9330 "Rrethuar Numër Nëntëmbëdhjetë" 
+    9331 "Rrethuar Numër Njëzet" 
+    9332 "Në-kllapa Shifër Një" 
+    9333 "Në-kllapa Shifër Dy" 
+    9334 "Në-kllapa Shifër Tre" 
+    9335 "Në-kllapa Shifër Katër" 
+    9336 "Në-kllapa Shifër Pesë" 
+    9337 "Në-kllapa Shifër Gjashtë" 
+    9338 "Në-kllapa Shifër Shtatë" 
+    9339 "Në-kllapa Shifër Tetë" 
+    9340 "Në-kllapa Shifër Nëntë" 
+    9341 "Në-kllapa Numër Dhjetë" 
+    9342 "Në-kllapa Numër Njëmbëdhjetë" 
+    9343 "Në-kllapa Numër Dymbëdhjetë" 
+    9344 "Në-kllapa Numër Trembëdhjetë" 
+    9345 "Në-kllapa Numër Katërmbëdhjetë" 
+    9346 "Në-kllapa Numër Pesëmbëdhjetë" 
+    9347 "Në-kllapa Numër Gjashtëmbëdhjetë" 
+    9348 "Në-kllapa Numër Shtatëmbëdhjetë" 
+    9349 "Në-kllapa Numër Tetëmbëdhjetë" 
+    9350 "Në-kllapa Numër Nëntëmbëdhjetë" 
+    9351 "Në-kllapa Numër Njëzet" 
+    9352 "Shifër Një Pikë" 
+    9353 "Shifër Dy Pikë" 
+    9354 "Shifër Tre Pikë" 
+    9355 "Shifër Katër Pikë" 
+    9356 "Shifër Pesë Pikë" 
+    9357 "Shifër Gjashtë Pikë" 
+    9358 "Shifër Shtatë Pikë" 
+    9359 "Shifër Tetë Pikë" 
+    9360 "Shifër Nëntë Pikë" 
+    9361 "Numër Dhjetë Pikë" 
+    9362 "Numër Njëmbëdhjetë Pikë" 
+    9363 "Numër Dymbëdhjetë Pikë" 
+    9364 "Numër Trembëdhjetë Pikë" 
+    9365 "Numër Katërmbëdhjetë Pikë" 
+    9366 "Numër Pesëmbëdhjetë Pikë" 
+    9367 "Numër Gjashtëmbëdhjetë Pikë" 
+    9368 "Numër Shtatëmbëdhjetë Pikë" 
+    9369 "Numër Tetëmbëdhjetë Pikë" 
+    9370 "Numër Nëntëmbëdhjetë Pikë" 
+    9371 "Numër Njëzet Pikë" 
+    9372 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine A" 
+    9373 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine B" 
+    9374 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine C" 
+    9375 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine D" 
+    9376 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine E" 
+    9377 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine F" 
+    9378 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine G" 
+    9379 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine H" 
+    9380 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine I" 
+    9381 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine J" 
+    9382 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine K" 
+    9383 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine L" 
+    9384 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine M" 
+    9385 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine N" 
+    9386 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine O" 
+    9387 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine P" 
+    9388 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine Q" 
+    9389 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine R" 
+    9390 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine S" 
+    9391 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine T" 
+    9392 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine U" 
+    9393 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine V" 
+    9394 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine W" 
+    9395 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine X" 
+    9396 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine Y" 
+    9397 "Në-kllapa Shkronjë e Vogël Latine Z" 
+    9398 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine A" 
+    9399 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine B" 
+    9400 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine C" 
+    9401 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine D" 
+    9402 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine E" 
+    9403 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine F" 
+    9404 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine G" 
+    9405 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine H" 
+    9406 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine I" 
+    9407 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine J" 
+    9408 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine K" 
+    9409 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine L" 
+    9410 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine M" 
+    9411 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine N" 
+    9412 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine O" 
+    9413 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine P" 
+    9414 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine Q" 
+    9415 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine R" 
+    9416 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine S" 
+    9417 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine T" 
+    9418 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine U" 
+    9419 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine V" 
+    9420 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine W" 
+    9421 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine X" 
+    9422 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine Y" 
+    9423 "Rrethuar Shkronjë e Madhe Latine Z" 
+    9424 "Rrethuar Shkronjë e Vogël Latine A" 
+    9425 "Rrethuar Shkronjë e Vogël Latine B" 
+    9426 "Rrethuar Shkronjë e Vogël Latine C" 
+    9427 "Rrethuar Shkronjë e Vogël Latine D" 
+    9428 "Rrethuar Shkronjë e Vogël Latine E" 
+    9429 "Rrethuar Shkronjë e Vogël Latine F" 
+    9430 "Rrethuar Shkronjë e Vogël Latine G" 
+    9431 "Rrethuar Shkronjë e Vogël Latine H" 
+    9432 "Rrethuar Shkronjë e Vogël Latine I" 
+    9433 "Rrethuar Shkronjë e Vogël Latine J&