update resource file (convert linux file to windows linebreak-compatible)
authorKlemens Friedl <frik85@gmail.com>
Fri, 3 Jun 2005 18:33:15 +0000 (18:33 +0000)
committerKlemens Friedl <frik85@gmail.com>
Fri, 3 Jun 2005 18:33:15 +0000 (18:33 +0000)
svn path=/trunk/; revision=15755

reactos/lib/cpl/appwiz/Cz.rc

index eaf4151..6933ea6 100644 (file)
@@ -1,50 +1,50 @@
-LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
-
-IDD_PROPPAGEINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
-STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Instalace/Odstranìní"
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
-BEGIN
-  ICON            IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,18,16,16
-  LTEXT "Pro nainstalování nové aplikace, klepnìte na Instalovat...",-1,36,18,PROPSHEETWIDTH-48,8
-  PUSHBUTTON "&Instalovat...", IDC_INSTALL, PROPSHEETWIDTH-(72), 36, 60, 14
-  LTEXT "", -1, PROPSHEETPADDING, 63, PROPSHEETWIDTH-12, 1, NOT WS_GROUP | SS_SUNKEN
-  
-  ICON            IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,76,16,16
-  LTEXT "Následující aplikace mohou být automaticky odstranìny. K odstranìní aplikace nebo k nastavení jejích komponent, ji vyberte ze seznamu a klepnìte na tlaèítko Pøidat/Odebrat.",-1,36,72,PROPSHEETWIDTH-48,32
-  LISTBOX IDC_SOFTWARELIST, PROPSHEETPADDING, 105, PROPSHEETWIDTH-12, 88, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Pøidat/&Odebrat", IDC_ADDREMOVE, PROPSHEETWIDTH-72, 198, 60, 14
-END
-
-IDD_PROPPAGEROSSETUP DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
-STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Nastavení systému ReactOS"
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
-BEGIN
-
-END
-
-IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
-STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Vytvoøit odkaz..."
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
-BEGIN
-  LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-  LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
-END
-
-IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
-STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Create link"
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
-BEGIN
-  LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-  LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-  LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
-END
-
-STRINGTABLE 
-BEGIN
-  IDS_CPLSYSTEMNAME "Pøidat/Odebrat aplikace"
-  IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Nastaví aplikace a vytvoøí ikony."
-END
+LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT\r
+\r
+IDD_PROPPAGEINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Instalace/Odstranìní"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+  ICON            IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,18,16,16\r
+  LTEXT "Pro nainstalování nové aplikace, klepnìte na Instalovat...",-1,36,18,PROPSHEETWIDTH-48,8\r
+  PUSHBUTTON "&Instalovat...", IDC_INSTALL, PROPSHEETWIDTH-(72), 36, 60, 14\r
+  LTEXT "", -1, PROPSHEETPADDING, 63, PROPSHEETWIDTH-12, 1, NOT WS_GROUP | SS_SUNKEN\r
+  \r
+  ICON            IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,76,16,16\r
+  LTEXT "Následující aplikace mohou být automaticky odstranìny. K odstranìní aplikace nebo k nastavení jejích komponent, ji vyberte ze seznamu a klepnìte na tlaèítko Pøidat/Odebrat.",-1,36,72,PROPSHEETWIDTH-48,32\r
+  LISTBOX IDC_SOFTWARELIST, PROPSHEETPADDING, 105, PROPSHEETWIDTH-12, 88, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP\r
+  PUSHBUTTON "Pøidat/&Odebrat", IDC_ADDREMOVE, PROPSHEETWIDTH-72, 198, 60, 14\r
+END\r
+\r
+IDD_PROPPAGEROSSETUP DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Nastavení systému ReactOS"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+\r
+END\r
+\r
+IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Vytvoøit odkaz..."\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+  LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24\r
+  LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17\r
+END\r
+\r
+IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Create link"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+  LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40\r
+  LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20\r
+  LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20\r
+END\r
+\r
+STRINGTABLE \r
+BEGIN\r
+  IDS_CPLSYSTEMNAME "Pøidat/Odebrat aplikace"\r
+  IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Nastaví aplikace a vytvoøí ikony."\r
+END\r