[TRANSLATION] Turkish translations of many components. (#1026)
authorErcan Ersoy <ercanersoy@ercanersoy.net>
Sun, 11 Nov 2018 17:13:48 +0000 (20:13 +0300)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sun, 11 Nov 2018 17:13:48 +0000 (18:13 +0100)
12 files changed:
base/system/rundll32/lang/tr-TR.rc
base/system/userinit/lang/tr-TR.rc
base/system/winlogon/lang/tr-TR.rc
media/themes/blackshade.msstyles/lang/tr-TR.rc
media/themes/lautus.msstyles/lang/tr-TR.rc
media/themes/modern.msstyles/lang/tr-TR.rc
subsystems/mvdm/ntvdm/lang/tr-TR.rc
win32ss/printing/monitors/localmon/ui/lang/ui_Tr.rc
win32ss/user/user32/lang/tr-TR.rc
win32ss/user/winsrv/consrv/frontends/gui/lang/tr-TR.rc
win32ss/user/winsrv/consrv_new/frontends/gui/lang/tr-TR.rc
win32ss/user/winsrv/usersrv/lang/tr-TR.rc

index d14b806..5a3e2b4 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
-/* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
+/* TRANSLATORS: 2013-2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DllNotLoaded "LoadLibrary, ""%s"" kitaplığını yüklemede başarısız oldu."
-    IDS_MissingEntry "%s içinde %s giriş noktası eksik."
+    IDS_DllNotLoaded "LoadLibrary, ""%s""'yi yüklemede başarısız oldu."
+    IDS_MissingEntry "Giriş noktası eksik: %s içinde %s"
 END
index 499a62b..1e3e82d 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR: 2013, 2014, 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
+/* TRANSLATORS: 2013-2014, 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net); 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net)*/
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -10,9 +10,9 @@ BEGIN
     CONTROL "IDB_LOGO", IDC_LOCALELOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 4, 290, 99
     RTEXT "Dil:", IDC_STATIC, 20, 109, 106, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 132, 107, 176, 142, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    RTEXT "Düğme Takımı Düzeni:", IDC_STATIC, 20, 132, 106, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    RTEXT "Klavye Düzeni:", IDC_STATIC, 20, 132, 106, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_LAYOUTLIST, 132, 130, 176, 81, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Dilinizi ve düğme takımı dizininizi seçiniz ve sürdürmek için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 152, 300, 8
+    LTEXT "Dilinizi ve klavye düzeninizi seçiniz ve sürdürmek için İleri'ye tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 152, 300, 8
 
     CONTROL "", IDC_STATIC, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 0, 165, 317, 1
     DEFPUSHBUTTON "İleri", IDOK, 205, 172, 50, 14
@@ -39,7 +39,7 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_SHELL_FAIL "Userinit, kabuğu başlatmada başarısız oldu!"
     IDS_INSTALLER_FAIL "Userinit, Kur'u başlatmada başarısız oldu!"
-    IDS_CANCEL_CONFIRM "Are you sure you want to quit the ReactOS LiveCD?\nIf you choose to do so, your computer might restart."
+    IDS_CANCEL_CONFIRM "ReactOS LiveCD'den çıkmak istediğinizden emin misiniz?\nBunu yapmayı seçerseniz, bilgisayarınız yeniden başlatılabilir."
 END
 
 STRINGTABLE
index 20b4817..94dcd74 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR: 2013, 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
+/* TRANSLATOR: 2013-2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
@@ -18,37 +18,37 @@ CAPTION "Kullanıcı Arayüzü Yanlışlığı"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Oturum Açma Kullanıcı Arayüzü %s DLL'si yüklemede başarısız oldu.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
-    LTEXT "DLL'yi yenisiyle değiştirmek veyâ özgün DLL'yi onarmak için dizge yöneticinize başvurunuz.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
+    LTEXT "DLL'yi yenisiyle değiştirmek ya da özgün DLL'yi onarmak için sistem yöneticinize başvurunuz.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
     DEFPUSHBUTTON "&Yeniden Başlat", 1, 80, 91, 68, 14
 END
 
 IDD_SYSSHUTDOWN DIALOGEX 50, 50, 180, 140
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_POPUP
-CAPTION "System Shutdown"
+CAPTION "Sistemi Kapatma"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_WARNING, IDC_SYSSHUTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
-    LTEXT "A system shutdown has been initiated. Please save all your work and terminate your session. All unsaved work will be lost when the system shuts down.", -1, 38, 7, 135, 40
-    LTEXT "The system shuts down in:", -1, 38, 50, 90, 8
+    LTEXT "Bir sistem kapatma başlatıldı. Lütfen bütün işlerinizi kaydediniz ve oturumunuzu sonlandırınız. Bütün kaydedilmemiş işler, sistem kapatılırken kaybedilir.", -1, 38, 7, 135, 40
+    LTEXT "Sistem kapatılıyor:", -1, 38, 50, 90, 8
     LTEXT "00:00:00", IDC_SYSSHUTDOWNTIMELEFT, 132, 50, 41, 8
-    LTEXT "Message:", -1, 38, 65, 135, 8
+    LTEXT "İleti:", -1, 38, 65, 135, 8
     EDITTEXT IDC_SYSSHUTDOWNMESSAGE, 34, 75, 139, 58, ES_LEFT | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Ağ Bağlantıları Anıklanıyor..."
+    IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Ağ Bağlantıları Hazırlanıyor..."
     IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Bilgisayar Ayarları Uygulanıyor..."
     IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Açılış Betikleri Çalıştırılıyor..."
     IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Kapanış Betikleri Çalıştırılıyor..."
-    IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Şahsî Ayarlarınız Uygulanıyor..."
+    IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Şahsi Ayarlarınız Uygulanıyor..."
     IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Oturum Kapama Betikleri Çalıştırılıyor..."
     IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Oturum Açma Betikleri Çalıştırılıyor..."
-    IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Şahsî Ayarlarınız Yükleniyor..."
+    IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Şahsi Ayarlarınız Yükleniyor..."
     IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Ağ Bağlantıları Kapatılıyor..."
     IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ReactOS Kapatılıyor..."
-    IDS_PREPARETOSTANDBY "Uykuya Anıklanıyor..."
-    IDS_PREPARETOHIBERNATE "Anıkta Beklemeye Anıklanıyor..."
+    IDS_PREPARETOSTANDBY "Uykuya Hazırlanıyor..."
+    IDS_PREPARETOHIBERNATE "Hazırda Beklemeye Hazırlanıyor..."
     IDS_SAVEYOURSETTINGS "Ayarlarınız Saklanıyor..."
     IDS_REACTOSISSTARTINGUP "ReactOS Başlatılıyor..."
     IDS_TIMEOUTSHORTFORMAT "%02d:%02d:%02d"
index e5289de..a4fb714 100644 (file)
@@ -1,39 +1,39 @@
-/* TRANSLATOR: 2017 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
+/* TRANSLATORS: 2017 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 {
-1000, "Kara Gölge"
+1000, "Black Shade"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-2000, "Kara Gölge"
+2000, "Black Shade"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-3000, "Düzgülü"
+3000, "Normal"
 3001, "Büyük Yazı Tipleri"
 3002, "Çok Büyük Yazı Tipleri"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-4000, "Düzgülü"
+4000, "Normal"
 4001, "Büyük Yazı Tipleri"
 4002, "Çok Büyük Yazı Tipleri"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-5000, "Kara Gölge"
-5001, "Görmelik Biçim"
+5000, "Black Shade"
+5001, "Görsel Biçim"
 5002, "ReactOS Vakfı"
-5003, "David Quintana <gigaherz@gmail.com> eliyle resimler"
+5003, "David Quintana <gigaherz@gmail.com> tarafından resimler"
 5004, "Resimler CC-BY-SA 4.0 altında yayımlanmaktadır"
 5005, "http://www.reactos.org"
 5006, "1.0"
-5007, "ReactOS İçin Görmelik Biçim"
+5007, "ReactOS İçin Görsel Biçim"
 }
index c0599df..1d8f076 100644 (file)
@@ -4,36 +4,36 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 {
-1000, "Kara"
+1000, "Ater"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-2000, "Zarif Kara"
+2000, "Lautus Ater"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-3000, "Düzgülü"
+3000, "Normal"
 3001, "Büyük Yazı Tipleri"
 3002, "Çok Büyük Yazı Tipleri"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-4000, "Düzgülü"
+4000, "Normal"
 4001, "Büyük Yazı Tipleri"
 4002, "Çok Büyük Yazı Tipleri"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-5000, "Zarif"
-5001, "Görmelik Biçim"
+5000, "Lautus"
+5001, "Görsel Biçim"
 5002, "ReactOS Vakfı"
 5003, "Pisarz, Luna Inspirat tabanlı"
 5004, "GNU/GPL 2.0 altında yayımlanmaktadır, 2011"
 5005, "http://www.reactos.org"
 5006, "1.0"
-5007, "ReactOS İçin Görmelik Biçim"
+5007, "ReactOS İçin Görsel Biçim"
 }
index 6f88856..eacb8a8 100644 (file)
@@ -1,3 +1,5 @@
+/* TRANSLATORS: 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
+
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
@@ -14,14 +16,14 @@ STRINGTABLE
 
 STRINGTABLE
 {
-3000, "Düzgülü"
+3000, "Normal"
 3001, "Büyük Yazı Tipleri"
 3002, "Çok Büyük Yazı Tipleri"
 }
 
 STRINGTABLE
 {
-4000, "Düzgülü"
+4000, "Normal"
 4001, "Büyük Yazı Tipleri"
 4002, "Çok Büyük Yazı Tipleri"
 }
@@ -29,11 +31,11 @@ STRINGTABLE
 STRINGTABLE
 {
 5000, "Modern"
-5001, "Görmelik Biçim"
+5001, "Görsel Biçim"
 5002, "ReactOS Vakfı"
 5003, "Polar, Win10 tabanlı"
 5004, "GNU/GPL 3.0 altında yayımlanmıştır, 2018"
 5005, "http://www.reactos.org"
 5006, "1.0"
-5007, "ReactOS İçin Görmelik Biçim"
+5007, "ReactOS İçin Görsel Biçim"
 }
index 3d36053..fce79f1 100644 (file)
@@ -1,11 +1,11 @@
-/* TRANSLATOR: 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
+/* TRANSLATORS: 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CAPTURE_MOUSE, "&Fâre İmlecini Yakala"
-    IDS_RELEASE_MOUSE, "Fâ&re İmlecini Bırak"
+    IDS_CAPTURE_MOUSE, "&Fare İmlecini Yakala"
+    IDS_RELEASE_MOUSE, "Fa&re İmlecini Bırak"
     IDS_VDM_MENU     , "ReactOS &VDM"
 END
 
index 5c1559a..6cf5760 100644 (file)
@@ -2,6 +2,7 @@
  * Turkish resources for localui
  *
  * Copyright: 2014 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net)
+ *            2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net)
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -23,7 +24,7 @@ LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_LOCALPORT "Yerli Giriş"
+    IDS_LOCALPORT "Yerel Giriş"
     IDS_INVALIDNAME """%s"", geçerli bir giriş adı değil."
     IDS_PORTEXISTS "%s girişi önceden var."
     IDS_NOTHINGTOCONFIG "Bu girişin yapılandırmak için seçeneği yok."
@@ -46,7 +47,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTEXTHELP | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPU
 CAPTION "LPT Girişini Yapılandır"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Süre Aşımı (Sâniye)", LPTCONFIG_GROUP, 6, 6, 150, 35, BS_GROUPBOX
+    GROUPBOX "Süre Aşımı (Saniye)", LPTCONFIG_GROUP, 6, 6, 150, 35, BS_GROUPBOX
     LTEXT "&İletimi Yeniden Dene:", -1, 14, 22, 90, 13, WS_VISIBLE
     EDITTEXT LPTCONFIG_EDIT, 112, 20, 32, 13, WS_VISIBLE | ES_NUMBER
     DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 164, 10, 50, 14, WS_VISIBLE
index 557f781..2d081a0 100644 (file)
@@ -39,7 +39,7 @@ BEGIN
     MENUITEM "&Simge Durumuna Küçült", SC_MINIMIZE
     MENUITEM "&Ekranı Kaplat", SC_MAXIMIZE
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Kapat\tSeçenek+F4", SC_CLOSE
+    MENUITEM "&Kapat\tAlt+F4", SC_CLOSE
 END
 
 SYSMENUMDI MENU
@@ -50,9 +50,9 @@ BEGIN
     MENUITEM "&Simge Durumuna Küçült", SC_MINIMIZE
     MENUITEM "&Ekranı Kaplat", SC_MAXIMIZE
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Kapat\tDenetim+F4", SC_CLOSE
+    MENUITEM "&Kapat\tCtrl+F4", SC_CLOSE
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&İleri\tDenetim+F6", SC_NEXTWINDOW
+    MENUITEM "&İleri\tCtrl+F6", SC_NEXTWINDOW
 END
 
 /* Strings */
index 6325f79..50e3977 100644 (file)
@@ -1,18 +1,18 @@
-/* TRANSLATORS: 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu [at] gmail [dot] com), 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
+/* TRANSLATORS: 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu [at] gmail [dot] com), 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_EDIT "&Düzenle"
-    IDS_MARK "İmle"
-    IDS_COPY "Çoğalt\tGiriş"
+    IDS_MARK "İşaretle"
+    IDS_COPY "Kopyala\tEnter"
     IDS_PASTE "Yapıştır"
     IDS_SELECTALL "Tümünü Seç"
     IDS_SCROLL "Kaydır"
     IDS_FIND "Bul..."
     IDS_DEFAULTS "&Ön Tanımlılar"
-    IDS_PROPERTIES "&Husûsîyetler"
+    IDS_PROPERTIES "&Özellikler"
 /*
     IDS_SCROLLHERE "Buraya Kaydır"
     IDS_SCROLLTOP "Üste Kaydır"
@@ -27,6 +27,6 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_MARK_TITLE "İmle"
+    IDS_MARK_TITLE "İşaretle"
     IDS_SELECT_TITLE "Seç"
 END
index 381861d..f0a3422 100644 (file)
@@ -1,18 +1,18 @@
-/* TRANSLATORS: 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu [at] gmail [dot] com), 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net) */
+/* TRANSLATORS: 2012 Arda Tanrıkulu (ardatan) (ardatanrikulu [at] gmail [dot] com), 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy [at] erdemersoy [dot] net), 2018 Ercan Ersoy (ercanersoy) (ercanersoy [at] ercanersoy [dot] net) */
 
 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_EDIT "Düzenle"
-    IDS_MARK "İmle"
-    IDS_COPY "Çoğalt\tGiriş"
+    IDS_MARK "İşaretle"
+    IDS_COPY "Kopyala\tEnter"
     IDS_PASTE "Yapıştır"
     IDS_SELECTALL "Tümünü Seç"
     IDS_SCROLL "Kaydır"
     IDS_FIND "Bul..."
     IDS_DEFAULTS "Ön Tanımlılar"
-    IDS_PROPERTIES "Husûsîyetler"
+    IDS_PROPERTIES "Özellikler"
 /*
     IDS_SCROLLHERE "Buraya Kaydır"
     IDS_SCROLLTOP "Üste Kaydır"
index 72cd661..a7b02d6 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Program sonlandırılıyor... Lütfen bekleyiniz.", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
     CONTROL "İlerleme", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
-    LTEXT "Programı hemen kapatmayı seçerseniz, tüm saklanmamış veriyi yitireceksiniz. Programdan şimdi çıkmak için Şimdi Sonlandır'a tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
+    LTEXT "Programı hemen kapatmayı seçerseniz, bütün kaydedilmiş veriyi kaybedeceksiniz. Programdan şimdi çıkmak için ""Şimdi Sonlandır""'a tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
     DEFPUSHBUTTON "&Şimdi Sonlandır", IDC_END_NOW, 150, 71, 43, 17
 END
 
@@ -22,22 +22,22 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "&Şimdi Sonlandır", IDC_END_NOW, 78, 98, 43, 17
     LTEXT "Bu program yanıt vermiyor.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
     LTEXT "ReactOS'a dönmek ve programın durumunu denetlemek için İptal'e tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
-    LTEXT "Programı hemen kapatmayı seçerseniz, tüm saklanmamış veriyi yitireceksiniz. Programdan şimdi çıkmak için Şimdi Sonlandır'a tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
+    LTEXT "Programı hemen kapatmayı seçerseniz, tüm saklanmamış veriyi yitireceksiniz. Programdan şimdi çıkmak için ""Şimdi Sonlandır""'a tıklayınız.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
 END
 
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SEVERITY_SUCCESS        "Success"
-    IDS_SEVERITY_INFORMATIONAL  "System Information"
-    IDS_SEVERITY_WARNING        "System Warning"
-    IDS_SEVERITY_ERROR          "System Error"
+    IDS_SEVERITY_SUCCESS        "Başarı"
+    IDS_SEVERITY_INFORMATIONAL  "Sistem Bilgisi"
+    IDS_SEVERITY_WARNING        "Sistem Uyarısı"
+    IDS_SEVERITY_ERROR          "Sistem Hatası"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SYSTEM_PROCESS          "System Process"
-    IDS_UNKNOWN_SOFTWARE_EXCEPT "unknown software exception"
-    IDS_OK_TERMINATE_PROGRAM    "Click on OK to terminate the program."
-    IDS_CANCEL_DEBUG_PROGRAM    "Click on CANCEL to debug the program."
+    IDS_SYSTEM_PROCESS          "Sistem İşlemi"
+    IDS_UNKNOWN_SOFTWARE_EXCEPT "bilinmeyen yazılım istisnası"
+    IDS_OK_TERMINATE_PROGRAM    "Programı sonlandırmak için Tamam'a basınız."
+    IDS_CANCEL_DEBUG_PROGRAM    "Programda hata ayıklamak için İptal'e basınız."
 END