Set svn:eol-style = native
authorDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Tue, 18 Sep 2007 21:39:18 +0000 (21:39 +0000)
committerDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Tue, 18 Sep 2007 21:39:18 +0000 (21:39 +0000)
svn path=/trunk/; revision=29098

110 files changed:
reactos/base/applications/cacls/lang/ca-CA.rc
reactos/base/applications/cacls/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/calc/lang/ca-CA.rc
reactos/base/applications/calc/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/charmap/charmap.rc
reactos/base/applications/charmap/lang/ca-CA.rc
reactos/base/applications/charmap/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/ca-CA.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/rsrc.rc
reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/ca-CA.rc
reactos/base/applications/cmdutils/more/lang/en-US.rc
reactos/base/applications/control/lang/ca-CA.rc
reactos/base/applications/control/lang/pt-BR.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/lang/ca-CA.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/lang/lt-LT.rc
reactos/base/applications/games/winemine/lang/ca-CA.rc
reactos/base/applications/games/winemine/lang/lt-LT.rc
reactos/base/applications/hh/hh.rc
reactos/base/applications/logoff/lang/lt-LT.rc
reactos/base/applications/logoff/lang/ru-RU.rc
reactos/base/applications/logoff/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/mmc/lang/nb_NO.rc
reactos/base/applications/mmc/lang/pt-BR.rc
reactos/base/applications/mmc/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/ca-CA.rc
reactos/base/applications/mscutils/devmgmt/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/lt-LT.rc
reactos/base/applications/regedit/clb/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/regedit/clb/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/regedit/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/regedit/lang/nb-NO.rc
reactos/base/applications/regedit/lang/pt-BR.rc
reactos/base/applications/screensavers/logon/logon.rc
reactos/base/applications/screensavers/matrix/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/screensavers/matrix/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/screensavers/starfield/starfield.rc
reactos/base/applications/shutdown/lang/de-DE.rc
reactos/base/applications/shutdown/lang/en-US.rc
reactos/base/applications/shutdown/lang/lt-LT.rc
reactos/base/applications/shutdown/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/shutdown/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/shutdown/rsrc.rc
reactos/base/applications/shutdown/shutdown.rc
reactos/base/applications/sndvol32/lang/lt-LT.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/pt-BR.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/taskmgr/rsrc.rc
reactos/base/applications/winhelp/lang/pt-BR.rc
reactos/base/applications/winhelp/rsrc.rc
reactos/base/setup/reactos/lang/bg-BG.rc
reactos/base/setup/reactos/lang/el-GR.rc
reactos/base/setup/reactos/rsrc.rc
reactos/base/setup/vmwinst/lang/el-GR.rc
reactos/base/shell/explorer-new/lang/es-ES.rc
reactos/base/shell/explorer-new/lang/uk-UA.rc
reactos/base/shell/explorer/explorer-sk.rc
reactos/base/system/expand/lang/lt-LT.rc
reactos/base/system/expand/lang/pt-BR.rc
reactos/base/system/format/lang/lt-LT.rc
reactos/base/system/regsvr32/lang/lt-LT.rc
reactos/base/system/regsvr32/lang/pt-BR.rc
reactos/base/system/rundll32/lang/lt-LT.rc
reactos/base/system/rundll32/lang/pt-BR.rc
reactos/base/system/userinit/lang/lt-LT.rc
reactos/base/system/userinit/lang/pt-BR.rc
reactos/base/system/winlogon/lang/el-GR.rc
reactos/base/system/winlogon/lang/lt-LT.rc
reactos/dll/cpl/access/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/desk/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/pt-BR.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/input/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/intl/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/main/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/pt-BR.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/ncpa/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/ncpa/lang/nb-NO.rc
reactos/dll/cpl/ncpa/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/timedate/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/usrmgr/rsrc.rc
reactos/dll/keyboard/kbdpl1/kbdpl1.rc
reactos/dll/win32/devmgr/lang/pt-BR.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/nb-NO.rc
reactos/dll/win32/netid/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/nb-NO.rc
reactos/dll/win32/rpcrt4_new/rpcrt4.rc
reactos/dll/win32/serialui/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/el-GR.rc
reactos/dll/win32/user32/Sk.rc
reactos/drivers/base/kdcom/kdcom.rc
reactos/drivers/filesystems/npfs_new/npfs.rc
reactos/subsystems/ntvdm/lang/bg-BG.rc
reactos/subsystems/ntvdm/rsrc.rc

index 91e7655..00f3406 100644 (file)
@@ -1,74 +1,74 @@
-LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-\r
-IDS_HELP, "Mostra o modifica la llista de control d'accés (ACLs) dels fitxers\n\n\\r
-CACLS fitxer [/T] [/E] [/C] [/G user:perm [...]] [/R usuari [...]]\n\\r
-               [/P user:perm [...]] [/D usuari [...]]\n\\r
-   fitxer        Mostra ACLs.\n\\r
-   /T            Canvia el ACLs dels fitxers especificats al\n\\r
-                 directori actual i tots els seus subdirectoris.\n\\r
-   /E            Edita ACL en comptes de substituir-lo.\n\\r
-   /C            Continua en cas d'error d'accés.\n\\r
-   /G user:perm  Assegura els drets d'accés especificats per al usuari.\n\\r
-                 perm pot ser: R  Lectura\n\\r
-                               W  Escriptura\n\\r
-                               C  Modificació (Escriptura)\n\\r
-                               F  Control total\n\\r
-   /R usuari     Revoca els drets d'accés especificats per al usuari(només vàlid amb /E).\n\\r
-   /P user:perm  Canvia els drets d'accés especificats per al usuari.\n\\r
-                 perm pot ser: N  Cap\n\\r
-                               R  Lectura\n\\r
-                               W  Escriptura\n\\r
-                               C  Modificació (Escriptura)\n\\r
-                               F  Control total\n\\r
-   /D usuari     Denega els drets d'accés especificats per al usuari.\n\\r
-Es possible utilitzar comodins per especificar més d'un fitxer per comanda.\n\\r
-Podeu especificar més d'un usuari per comanda.\n\n\\r
-Abreviacions:\n\\r
-   CI - Container heredat.\n\\r
-        ACE s'heredarà per directoris.\n\\r
-   OI - Objecte heredat.\n\\r
-        ACE s'heredarà per fitxers.\n\\r
-   IO - Només heredat.\n\\r
-        ACE no s'aplicarà al directori/fitxer actual.\n"\r
-\r
-IDS_ABBR_CI, "(CI)"\r
-IDS_ABBR_OI, "(OI)"\r
-IDS_ABBR_IO, "(IO)"\r
-IDS_ABBR_FULL, "F"\r
-IDS_ABBR_READ, "R"\r
-IDS_ABBR_WRITE, "W"\r
-IDS_ABBR_CHANGE, "C"\r
-IDS_ABBR_NONE, "N"\r
-IDS_ALLOW, ""\r
-IDS_DENY, "(DENEGAT)"\r
-IDS_SPECIAL_ACCESS, "(accés especial:)"\r
-IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"\r
-IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"\r
-IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"\r
-IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"\r
-IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"\r
-IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"\r
-IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"\r
-IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"\r
-IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"\r
-IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"\r
-IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"\r
-IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"\r
-IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"\r
-IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"\r
-IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"\r
-IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"\r
-IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"\r
-IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"\r
-IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"\r
-IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"\r
-IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"\r
-IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"\r
-IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"\r
-IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"\r
-IDS_DELETE, "DELETE"\r
-IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"\r
-}\r
+LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+
+IDS_HELP, "Mostra o modifica la llista de control d'accés (ACLs) dels fitxers\n\n\
+CACLS fitxer [/T] [/E] [/C] [/G user:perm [...]] [/R usuari [...]]\n\
+               [/P user:perm [...]] [/D usuari [...]]\n\
+   fitxer        Mostra ACLs.\n\
+   /T            Canvia el ACLs dels fitxers especificats al\n\
+                 directori actual i tots els seus subdirectoris.\n\
+   /E            Edita ACL en comptes de substituir-lo.\n\
+   /C            Continua en cas d'error d'accés.\n\
+   /G user:perm  Assegura els drets d'accés especificats per al usuari.\n\
+                 perm pot ser: R  Lectura\n\
+                               W  Escriptura\n\
+                               C  Modificació (Escriptura)\n\
+                               F  Control total\n\
+   /R usuari     Revoca els drets d'accés especificats per al usuari(només vàlid amb /E).\n\
+   /P user:perm  Canvia els drets d'accés especificats per al usuari.\n\
+                 perm pot ser: N  Cap\n\
+                               R  Lectura\n\
+                               W  Escriptura\n\
+                               C  Modificació (Escriptura)\n\
+                               F  Control total\n\
+   /D usuari     Denega els drets d'accés especificats per al usuari.\n\
+Es possible utilitzar comodins per especificar més d'un fitxer per comanda.\n\
+Podeu especificar més d'un usuari per comanda.\n\n\
+Abreviacions:\n\
+   CI - Container heredat.\n\
+        ACE s'heredarà per directoris.\n\
+   OI - Objecte heredat.\n\
+        ACE s'heredarà per fitxers.\n\
+   IO - Només heredat.\n\
+        ACE no s'aplicarà al directori/fitxer actual.\n"
+
+IDS_ABBR_CI, "(CI)"
+IDS_ABBR_OI, "(OI)"
+IDS_ABBR_IO, "(IO)"
+IDS_ABBR_FULL, "F"
+IDS_ABBR_READ, "R"
+IDS_ABBR_WRITE, "W"
+IDS_ABBR_CHANGE, "C"
+IDS_ABBR_NONE, "N"
+IDS_ALLOW, ""
+IDS_DENY, "(DENEGAT)"
+IDS_SPECIAL_ACCESS, "(accés especial:)"
+IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
+IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
+IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
+IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
+IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
+IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
+IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
+IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
+IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
+IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
+IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
+IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
+IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
+IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
+IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
+IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
+IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
+IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
+IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
+IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
+IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
+IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
+IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
+IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
+IDS_DELETE, "DELETE"
+IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
+}
index 06e294c..c6cd954 100644 (file)
@@ -1,74 +1,74 @@
-LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-\r
-IDS_HELP, "Åìöáíßæåé Þ ôñïðïðïéåß ôéò access control lists (ACLs) ôùí áñ÷åßùí\n\n\\r
-CACLS üíïìá_áñ÷åßïõ [/T] [/E] [/C] [/G ÷ñÞóôçò:Üäåéåò [...]] [/R ÷ñÞóôçò [...]]\n\\r
-               [/P ÷ñÞóôçò:Üäåéåò [...]] [/D ÷ñÞóôçò [...]]\n\\r
-   filename      Åìöáíßæåé ôéò ACLs.\n\\r
-   /T            ÁëëÜæåé ôéò ACLs ôùí óõãêêñéìÝíùí áñ÷åßùí óôï\n\\r
-                 óõãêåêñéìÝíï öÜêåëï êáé óå üëïõò ôïõò õðïöáêÝëïõò.\n\\r
-   /E            ÅðåîåñãÜæåôáé ôçí ACL áíôßíá ôçí áíôéêáôáóôÞóåé.n\\r
-   /C            Óõíå÷ßæåé êáé óå ðåñßðôùóç óöÜëìáôïò ìç ðñüóâáóçò.\n\\r
-   /G ÷ñÞóôçò:Üäåéåò  Äßíåé äéêáéþìáôá óôï ÷ñÞóôç.\n\\r
-                 Ïé Üäåéåò ìðïñåß áí åßíáé: R  ÁíÜãíùóç\n\\r
-                              W  ÅããñáöÞ\n\\r
-                              C  ÁëáëãÞ (åããñáöÞ)\n\\r
-                              F  ÐëÞñçò Ýëåã÷ïò\n\\r
-   /R user       Revoke specified user's access rights (only valid with /E).\n\\r
-   /P ÷ñÞóôçò:Üäåéåò  ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõ ÷ñÞóôç.\n\\r
-                 Ïé Üäåéåò ìðïñåß íá åßíáé: N  Êáìßá\n\\r
-                              R  ÁíÜãíùóç\n\\r
-                              W  ÅããñáöÞ\n\\r
-                              C  ÁëëáãÞ (åããñáöÞ)\n\\r
-                              F  ÐëÞñçò Ýëåã÷ïò\n\\r
-   /D user       ÁðïôñïðÞ ÷ñÞóôç áðü ðñïóðÝëáóç.\n\\r
-Ôá Wildcards ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá íá ðñïóäéïñßóïõí ðáñáðáðÜíù áðü Ýíá áñ÷åßá óôçí åíôïëÞ.\n\\r
-Ìðïñåßôå íá ðñïóäéïñßóåôå ðáñðáÜíù áðü Ýíáí ÷ñÞóôç óôçí åíôïëÞ.\n\n\\r
-Abbreviations:\n\\r
-   CI - Container Inherit.\n\\r
-        The ACE will be inherited by directories.\n\\r
-   OI - Object Inherit.\n\\r
-        The ACE will be inherited by files.\n\\r
-   IO - Inherit Only.\n\\r
-        Ôï ACE äåí õößóôáôáé ãéá áõôü ôï áñ÷åßï/êáôÜëïãï.\n"\r
-\r
-IDS_ABBR_CI, "(CI)"\r
-IDS_ABBR_OI, "(OI)"\r
-IDS_ABBR_IO, "(IO)"\r
-IDS_ABBR_FULL, "F"\r
-IDS_ABBR_READ, "R"\r
-IDS_ABBR_WRITE, "W"\r
-IDS_ABBR_CHANGE, "C"\r
-IDS_ABBR_NONE, "N"\r
-IDS_ALLOW, ""\r
-IDS_DENY, "(DENY)"\r
-IDS_SPECIAL_ACCESS, "(åéäéêÞ Üäåéá:)"\r
-IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"\r
-IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"\r
-IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"\r
-IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"\r
-IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"\r
-IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"\r
-IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"\r
-IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"\r
-IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"\r
-IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"\r
-IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"\r
-IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"\r
-IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"\r
-IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"\r
-IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"\r
-IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"\r
-IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"\r
-IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"\r
-IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"\r
-IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"\r
-IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"\r
-IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"\r
-IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"\r
-IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"\r
-IDS_DELETE, "DELETE"\r
-IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"\r
-}\r
+LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+
+IDS_HELP, "Åìöáíßæåé Þ ôñïðïðïéåß ôéò access control lists (ACLs) ôùí áñ÷åßùí\n\n\
+CACLS üíïìá_áñ÷åßïõ [/T] [/E] [/C] [/G ÷ñÞóôçò:Üäåéåò [...]] [/R ÷ñÞóôçò [...]]\n\
+               [/P ÷ñÞóôçò:Üäåéåò [...]] [/D ÷ñÞóôçò [...]]\n\
+   filename      Åìöáíßæåé ôéò ACLs.\n\
+   /T            ÁëëÜæåé ôéò ACLs ôùí óõãêêñéìÝíùí áñ÷åßùí óôï\n\
+                 óõãêåêñéìÝíï öÜêåëï êáé óå üëïõò ôïõò õðïöáêÝëïõò.\n\
+   /E            ÅðåîåñãÜæåôáé ôçí ACL áíôßíá ôçí áíôéêáôáóôÞóåé.n\
+   /C            Óõíå÷ßæåé êáé óå ðåñßðôùóç óöÜëìáôïò ìç ðñüóâáóçò.\n\
+   /G ÷ñÞóôçò:Üäåéåò  Äßíåé äéêáéþìáôá óôï ÷ñÞóôç.\n\
+                 Ïé Üäåéåò ìðïñåß áí åßíáé: R  ÁíÜãíùóç\n\
+                              W  ÅããñáöÞ\n\
+                              C  ÁëáëãÞ (åããñáöÞ)\n\
+                              F  ÐëÞñçò Ýëåã÷ïò\n\
+   /R user       Revoke specified user's access rights (only valid with /E).\n\
+   /P ÷ñÞóôçò:Üäåéåò  ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõ ÷ñÞóôç.\n\
+                 Ïé Üäåéåò ìðïñåß íá åßíáé: N  Êáìßá\n\
+                              R  ÁíÜãíùóç\n\
+                              W  ÅããñáöÞ\n\
+                              C  ÁëëáãÞ (åããñáöÞ)\n\
+                              F  ÐëÞñçò Ýëåã÷ïò\n\
+   /D user       ÁðïôñïðÞ ÷ñÞóôç áðü ðñïóðÝëáóç.\n\
+Ôá Wildcards ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá íá ðñïóäéïñßóïõí ðáñáðáðÜíù áðü Ýíá áñ÷åßá óôçí åíôïëÞ.\n\
+Ìðïñåßôå íá ðñïóäéïñßóåôå ðáñðáÜíù áðü Ýíáí ÷ñÞóôç óôçí åíôïëÞ.\n\n\
+Abbreviations:\n\
+   CI - Container Inherit.\n\
+        The ACE will be inherited by directories.\n\
+   OI - Object Inherit.\n\
+        The ACE will be inherited by files.\n\
+   IO - Inherit Only.\n\
+        Ôï ACE äåí õößóôáôáé ãéá áõôü ôï áñ÷åßï/êáôÜëïãï.\n"
+
+IDS_ABBR_CI, "(CI)"
+IDS_ABBR_OI, "(OI)"
+IDS_ABBR_IO, "(IO)"
+IDS_ABBR_FULL, "F"
+IDS_ABBR_READ, "R"
+IDS_ABBR_WRITE, "W"
+IDS_ABBR_CHANGE, "C"
+IDS_ABBR_NONE, "N"
+IDS_ALLOW, ""
+IDS_DENY, "(DENY)"
+IDS_SPECIAL_ACCESS, "(åéäéêÞ Üäåéá:)"
+IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
+IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
+IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
+IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
+IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
+IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
+IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
+IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
+IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
+IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
+IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
+IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
+IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
+IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
+IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
+IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
+IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
+IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
+IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
+IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
+IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
+IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
+IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
+IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
+IDS_DELETE, "DELETE"
+IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
+}
index ce9130f..1cc6d2d 100644 (file)
-/*\r
- * WineCalc (En.rc)\r
- *\r
- * Copyright 2003 James Briggs\r
- *\r
- * This library is free software; you can redistribute it and/or\r
- * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public\r
- * License as published by the Free Software Foundation; either\r
- * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\r
- *\r
- * This library is distributed in the hope that it will be useful,\r
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\r
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU\r
- * Lesser General Public License for more details.\r
- *\r
- * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public\r
- * License along with this library; if not, write to the Free Software\r
- * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA\r
- */\r
-\r
-#include "windows.h"\r
-#include "resource.h"\r
-#include "winecalc.h"\r
-\r
-LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-   IDS_APPNAME,            "Calculadora"\r
-\r
-   IDS_COPYRIGHT1,         "Calculadora 5.0. Sota llicenia LGPL 2"\r
-   IDS_COPYRIGHT2          "Copyright 2003, James Briggs"\r
-   IDS_COPYRIGHT3          "San Jose, California, USA"\r
-   IDS_COPYRIGHT4          "james@ActionMessage.com"\r
-   IDS_COPYRIGHT5          "http://www.ActionMessage.com/winecalc/"\r
-\r
-   IDS_BTN_BACKSPACE,      "Retrocés"\r
-   IDS_BTN_CLEAR_ENTRY,    "CE"\r
-   IDS_BTN_CLEAR_ALL,      "C"\r
-   IDS_BTN_MEM_CLEAR,      "MC"\r
-   IDS_BTN_MEM_RECALL,     "MR"\r
-   IDS_BTN_MEM_STORE,      "MS"\r
-   IDS_BTN_MEM_PLUS,       "M+"\r
-   IDS_BTN_MEM_STATUS_M,   "M"\r
-   IDS_BTN_SQRT,           "sqrt"\r
-   IDS_BTN_DEGREES,        "Sexagesimal"\r
-   IDS_BTN_RADIANS,        "Radiant"\r
-   IDS_BTN_GRADS,          "Graus"\r
-   IDS_BTN_SHRT_HEX        "Hex"\r
-   IDS_BTN_SHRT_DEC        "Dec"\r
-   IDS_BTN_SHRT_OCT        "Oct"\r
-   IDS_BTN_SHRT_BIN        "Bin"\r
-   IDS_ERR_INVALID_INPUT,  "Entrada invàlida per la funció."\r
-   IDS_ERR_DIVIDE_BY_ZERO, "No puc dividir per zero."\r
-   IDS_ERR_UNDEFINED,      "El resultat de la funció és indefinit."\r
-}\r
-\r
-MAIN_MENU MENU DISCARDABLE\r
-{\r
-   POPUP "&Edita" {\r
-      MENUITEM "&Copia Ctrl+C",     IDM_COPY\r
-      MENUITEM "E&nganxa Ctrl+V",    IDM_PASTE\r
-   }\r
-   POPUP "&Vista" {\r
-      MENUITEM "Estandard",         IDM_MODE_STANDARD\r
-      MENUITEM "Científica",       IDM_MODE_SCIENTIFIC\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "Agrupació de dígits",   IDM_DIGIT_GROUPING\r
-   }\r
-   POPUP "&Ajuda" {\r
-      MENUITEM "Temes d'ajuda",      IDM_HELP_TOPICS\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "En quant a la Calculadora", IDM_ABOUT\r
-   }\r
-}\r
-\r
-SCIMS_MENU MENU DISCARDABLE\r
-{\r
-   POPUP "&Edita" {\r
-      MENUITEM "&Copia Ctrl+C",     IDM_COPY\r
-      MENUITEM "E&ngancxa Ctrl+V",    IDM_PASTE\r
-   }\r
-   POPUP "&Vista" {\r
-      MENUITEM "Estandard",         IDM_MODE_STANDARD\r
-      MENUITEM "Científica",       IDM_MODE_SCIENTIFIC\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-         MENUITEM "Hexadecimal\tF5",          ID_CALC_NS_HEX\r
-         MENUITEM "Decimal\tF6",      ID_CALC_NS_DEC\r
-         MENUITEM "Octal\tF7",        ID_CALC_NS_OCT\r
-         MENUITEM "Binària\tF8",       ID_CALC_NS_BIN\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "Sexagesimal\tF2",      ID_CALC_MS_DEGREES\r
-      MENUITEM "Radiants\tF3",      ID_CALC_MS_RADIANS\r
-         MENUITEM "Graus\tF4",        ID_CALC_MS_GRADS\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "Agrupació de digits",   IDM_DIGIT_GROUPING\r
-   }\r
-   POPUP "&Ajuda" {\r
-      MENUITEM "Temes d'ajuda",      IDM_HELP_TOPICS\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "En quant a la Calculadora", IDM_ABOUT\r
-   }\r
-}\r
-\r
-SCIWS_MENU MENU DISCARDABLE\r
-{\r
-   POPUP "&Edita" {\r
-      MENUITEM "&Copia Ctrl+C",     IDM_COPY\r
-      MENUITEM "E&nganxa Ctrl+V",    IDM_PASTE\r
-   }\r
-   POPUP "&Vista" {\r
-      MENUITEM "Estandard",         IDM_MODE_STANDARD\r
-      MENUITEM "Cientifica",       IDM_MODE_SCIENTIFIC\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-         MENUITEM "Hexadecimal\tF5",          ID_CALC_NS_HEX\r
-         MENUITEM "Decimal\tF6",      ID_CALC_NS_DEC\r
-         MENUITEM "Octal\tF7",        ID_CALC_NS_OCT\r
-         MENUITEM "Binària\tF8",       ID_CALC_NS_BIN\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-         MENUITEM "Qword\tF12",       ID_CALC_WS_QWORD\r
-         MENUITEM "Dword\tF2",        ID_CALC_WS_DWORD\r
-         MENUITEM "Word\tF3",         ID_CALC_WS_WORD\r
-         MENUITEM "Byte\tF4",         ID_CALC_WS_BYTE\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "Agrupació de digits",   IDM_DIGIT_GROUPING\r
-   }\r
-   POPUP "&Ajuda" {\r
-      MENUITEM "Temes d'ajuda",      IDM_HELP_TOPICS\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "En quant a la Calculadora", IDM_ABOUT\r
-   }\r
-}\r
-\r
-MAIN_MENU ACCELERATORS\r
-BEGIN\r
-   VK_F1, IDV_HELP,     VIRTKEY\r
-END\r
-\r
-DLG_ABOUT DIALOG 12,0,120,82\r
-CAPTION "En quant a GNU winecalc"\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-BEGIN\r
-   DEFPUSHBUTTON "Acceptar", IDOK,       42, 60, 30, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-END\r
-\r
-WHATS_THIS_MENU MENU DISCARDABLE\r
-{\r
-    POPUP "" {\r
-      MENUITEM "Què es això?",     IDM_WHATS_THIS\r
-   }\r
-}\r
-\r
-DLG_STATS DIALOG 12,0,125,78\r
-CAPTION "Cuadre Estadístic"\r
-FONT 9, "Tahoma"\r
-STYLE WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
-BEGIN\r
-   DEFPUSHBUTTON "&RET",  ID_STATS_RET,   4, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP\r
-   PUSHBUTTON    "&CÀRREGA", ID_STATS_LOAD, 34, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP\r
-   PUSHBUTTON    "C&D"    ID_STATS_CD,   64, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP\r
-   PUSHBUTTON    "C&AD",  ID_STATS_CAD,  94, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP\r
-END\r
-\r
+/*
+ * WineCalc (En.rc)
+ *
+ * Copyright 2003 James Briggs
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
+ */
+
+#include "windows.h"
+#include "resource.h"
+#include "winecalc.h"
+
+LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+   IDS_APPNAME,            "Calculadora"
+
+   IDS_COPYRIGHT1,         "Calculadora 5.0. Sota llicenia LGPL 2"
+   IDS_COPYRIGHT2          "Copyright 2003, James Briggs"
+   IDS_COPYRIGHT3          "San Jose, California, USA"
+   IDS_COPYRIGHT4          "james@ActionMessage.com"
+   IDS_COPYRIGHT5          "http://www.ActionMessage.com/winecalc/"
+
+   IDS_BTN_BACKSPACE,      "Retrocés"
+   IDS_BTN_CLEAR_ENTRY,    "CE"
+   IDS_BTN_CLEAR_ALL,      "C"
+   IDS_BTN_MEM_CLEAR,      "MC"
+   IDS_BTN_MEM_RECALL,     "MR"
+   IDS_BTN_MEM_STORE,      "MS"
+   IDS_BTN_MEM_PLUS,       "M+"
+   IDS_BTN_MEM_STATUS_M,   "M"
+   IDS_BTN_SQRT,           "sqrt"
+   IDS_BTN_DEGREES,        "Sexagesimal"
+   IDS_BTN_RADIANS,        "Radiant"
+   IDS_BTN_GRADS,          "Graus"
+   IDS_BTN_SHRT_HEX        "Hex"
+   IDS_BTN_SHRT_DEC        "Dec"
+   IDS_BTN_SHRT_OCT        "Oct"
+   IDS_BTN_SHRT_BIN        "Bin"
+   IDS_ERR_INVALID_INPUT,  "Entrada invàlida per la funció."
+   IDS_ERR_DIVIDE_BY_ZERO, "No puc dividir per zero."
+   IDS_ERR_UNDEFINED,      "El resultat de la funció és indefinit."
+}
+
+MAIN_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+   POPUP "&Edita" {
+      MENUITEM "&Copia Ctrl+C",     IDM_COPY
+      MENUITEM "E&nganxa Ctrl+V",    IDM_PASTE
+   }
+   POPUP "&Vista" {
+      MENUITEM "Estandard",         IDM_MODE_STANDARD
+      MENUITEM "Científica",       IDM_MODE_SCIENTIFIC
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "Agrupació de dígits",   IDM_DIGIT_GROUPING
+   }
+   POPUP "&Ajuda" {
+      MENUITEM "Temes d'ajuda",      IDM_HELP_TOPICS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "En quant a la Calculadora", IDM_ABOUT
+   }
+}
+
+SCIMS_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+   POPUP "&Edita" {
+      MENUITEM "&Copia Ctrl+C",     IDM_COPY
+      MENUITEM "E&ngancxa Ctrl+V",    IDM_PASTE
+   }
+   POPUP "&Vista" {
+      MENUITEM "Estandard",         IDM_MODE_STANDARD
+      MENUITEM "Científica",       IDM_MODE_SCIENTIFIC
+      MENUITEM SEPARATOR
+         MENUITEM "Hexadecimal\tF5",          ID_CALC_NS_HEX
+         MENUITEM "Decimal\tF6",      ID_CALC_NS_DEC
+         MENUITEM "Octal\tF7",        ID_CALC_NS_OCT
+         MENUITEM "Binària\tF8",       ID_CALC_NS_BIN
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "Sexagesimal\tF2",      ID_CALC_MS_DEGREES
+      MENUITEM "Radiants\tF3",      ID_CALC_MS_RADIANS
+         MENUITEM "Graus\tF4",        ID_CALC_MS_GRADS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "Agrupació de digits",   IDM_DIGIT_GROUPING
+   }
+   POPUP "&Ajuda" {
+      MENUITEM "Temes d'ajuda",      IDM_HELP_TOPICS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "En quant a la Calculadora", IDM_ABOUT
+   }
+}
+
+SCIWS_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+   POPUP "&Edita" {
+      MENUITEM "&Copia Ctrl+C",     IDM_COPY
+      MENUITEM "E&nganxa Ctrl+V",    IDM_PASTE
+   }
+   POPUP "&Vista" {
+      MENUITEM "Estandard",         IDM_MODE_STANDARD
+      MENUITEM "Cientifica",       IDM_MODE_SCIENTIFIC
+      MENUITEM SEPARATOR
+         MENUITEM "Hexadecimal\tF5",          ID_CALC_NS_HEX
+         MENUITEM "Decimal\tF6",      ID_CALC_NS_DEC
+         MENUITEM "Octal\tF7",        ID_CALC_NS_OCT
+         MENUITEM "Binària\tF8",       ID_CALC_NS_BIN
+      MENUITEM SEPARATOR
+         MENUITEM "Qword\tF12",       ID_CALC_WS_QWORD
+         MENUITEM "Dword\tF2",        ID_CALC_WS_DWORD
+         MENUITEM "Word\tF3",         ID_CALC_WS_WORD
+         MENUITEM "Byte\tF4",         ID_CALC_WS_BYTE
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "Agrupació de digits",   IDM_DIGIT_GROUPING
+   }
+   POPUP "&Ajuda" {
+      MENUITEM "Temes d'ajuda",      IDM_HELP_TOPICS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "En quant a la Calculadora", IDM_ABOUT
+   }
+}
+
+MAIN_MENU ACCELERATORS
+BEGIN
+   VK_F1, IDV_HELP,     VIRTKEY
+END
+
+DLG_ABOUT DIALOG 12,0,120,82
+CAPTION "En quant a GNU winecalc"
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+BEGIN
+   DEFPUSHBUTTON "Acceptar", IDOK,       42, 60, 30, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+WHATS_THIS_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+    POPUP "" {
+      MENUITEM "Què es això?",     IDM_WHATS_THIS
+   }
+}
+
+DLG_STATS DIALOG 12,0,125,78
+CAPTION "Cuadre Estadístic"
+FONT 9, "Tahoma"
+STYLE WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+BEGIN
+   DEFPUSHBUTTON "&RET",  ID_STATS_RET,   4, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+   PUSHBUTTON    "&CÀRREGA", ID_STATS_LOAD, 34, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+   PUSHBUTTON    "C&D"    ID_STATS_CD,   64, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+   PUSHBUTTON    "C&AD",  ID_STATS_CAD,  94, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+END
+
index 7726a46..fb0404d 100644 (file)
-/*\r
- * FILE:        base/applications/calc/lang/sk-SK.rc\r
- * PURPOSE:     Slovak Language File for Calculator\r
- * TRANSLATOR:  Kario <kario@szm.sk>\r
- * DATE OF TR.: 14-07-2007\r
- */\r
-\r
-#include "windows.h"\r
-#include "resource.h"\r
-#include "winecalc.h"\r
-\r
-LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-   IDS_APPNAME,            "Kalkulaèka"\r
-\r
-   IDS_COPYRIGHT1,         "Kalkulaèka 5.0. Licencovaná pod LGPL 2"\r
-   IDS_COPYRIGHT2          "Copyright 2003, James Briggs"\r
-   IDS_COPYRIGHT3          "San Jose, California, USA"\r
-   IDS_COPYRIGHT4          "james@ActionMessage.com"\r
-   IDS_COPYRIGHT5          "http://www.ActionMessage.com/winecalc/"\r
-\r
-   IDS_BTN_BACKSPACE,      "Spä\9d"\r
-   IDS_BTN_CLEAR_ENTRY,    "CE"\r
-   IDS_BTN_CLEAR_ALL,      "C"\r
-   IDS_BTN_MEM_CLEAR,      "MC"\r
-   IDS_BTN_MEM_RECALL,     "MR"\r
-   IDS_BTN_MEM_STORE,      "MS"\r
-   IDS_BTN_MEM_PLUS,       "M+"\r
-   IDS_BTN_MEM_STATUS_M,   "M"\r
-   IDS_BTN_SQRT,           "sqrt"\r
-   IDS_BTN_DEGREES,        "Stupne"\r
-   IDS_BTN_RADIANS,        "Radiány"\r
-   IDS_BTN_GRADS,          "Grady"\r
-   IDS_BTN_SHRT_HEX        "Hex"\r
-   IDS_BTN_SHRT_DEC        "Dec"\r
-   IDS_BTN_SHRT_OCT        "Oct"\r
-   IDS_BTN_SHRT_BIN        "Bin"\r
-   IDS_ERR_INVALID_INPUT,  "Neplatný vstup pre funkciu."\r
-   IDS_ERR_DIVIDE_BY_ZERO, "Nulou nemo\9eno deli\9d."\r
-   IDS_ERR_UNDEFINED,      "Výsledok funkcie je nedefinovaný."\r
-}\r
-\r
-MAIN_MENU MENU DISCARDABLE\r
-{\r
-   POPUP "Úpr&avy" {\r
-      MENUITEM "&Kopírova\9d Ctrl+C",     IDM_COPY\r
-      MENUITEM "Pri&lepi\9d Ctrl+V",    IDM_PASTE\r
-   }\r
-   POPUP "&Zobrazi\9d" {\r
-      MENUITEM "\8a&tandardná",         IDM_MODE_STANDARD\r
-      MENUITEM "&Vedecká",       IDM_MODE_SCIENTIFIC\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "Zoskupov&a\9d èíslice",   IDM_DIGIT_GROUPING\r
-   }\r
-   POPUP "&Pomocník" {\r
-      MENUITEM "&Témy Pomocníka",      IDM_HELP_TOPICS\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "È&o je Kalkulaèka", IDM_ABOUT\r
-   }\r
-}\r
-\r
-SCIMS_MENU MENU DISCARDABLE\r
-{\r
-   POPUP "Úpr&avy" {\r
-      MENUITEM "&Kopírova\9d Ctrl+C",     IDM_COPY\r
-      MENUITEM "Pri&lepi\9d Ctrl+V",    IDM_PASTE\r
-   }\r
-   POPUP "&Zobrazi\9d" {\r
-      MENUITEM "\8a&tandardná",         IDM_MODE_STANDARD\r
-      MENUITEM "&Vedecká",       IDM_MODE_SCIENTIFIC\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-         MENUITEM "\8ae&stnástková\tF5",          ID_CALC_NS_HEX\r
-         MENUITEM "D&esiatková\tF6",      ID_CALC_NS_DEC\r
-         MENUITEM "&Osmièková\tF7",        ID_CALC_NS_OCT\r
-         MENUITEM "&Dvojková\tF8",       ID_CALC_NS_BIN\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "St&upne\tF2",      ID_CALC_MS_DEGREES\r
-      MENUITEM "&Radiány\tF3",      ID_CALC_MS_RADIANS\r
-         MENUITEM "&Grady\tF4",        ID_CALC_MS_GRADS\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "Zoskupov&a\9d èíslice",   IDM_DIGIT_GROUPING\r
-   }\r
-   POPUP "&Pomocník" {\r
-      MENUITEM "&Témy Pomocníka",      IDM_HELP_TOPICS\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "È&o je Kalkulaèka", IDM_ABOUT\r
-   }\r
-}\r
-\r
-SCIWS_MENU MENU DISCARDABLE\r
-{\r
-   POPUP "Úpr&avy" {\r
-      MENUITEM "&Kopírova\9d Ctrl+C",     IDM_COPY\r
-      MENUITEM "Pri&lepi\9d Ctrl+V",    IDM_PASTE\r
-   }\r
-   POPUP "&Zobrazi\9d" {\r
-      MENUITEM "\8a&tandardná",         IDM_MODE_STANDARD\r
-      MENUITEM "&Vedecká",       IDM_MODE_SCIENTIFIC\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-         MENUITEM "\8ae&stnástková\tF5",          ID_CALC_NS_HEX\r
-         MENUITEM "D&esiatková\tF6",      ID_CALC_NS_DEC\r
-         MENUITEM "&Osmièková\tF7",        ID_CALC_NS_OCT\r
-         MENUITEM "&Dvojková\tF8",       ID_CALC_NS_BIN\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-         MENUITEM "&Qword\tF12",       ID_CALC_WS_QWORD\r
-         MENUITEM "Dwo&rd\tF2",        ID_CALC_WS_DWORD\r
-         MENUITEM "&Word\tF3",         ID_CALC_WS_WORD\r
-         MENUITEM "&Bajt\tF4",         ID_CALC_WS_BYTE\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "Zoskupov&a\9d èíslice",   IDM_DIGIT_GROUPING\r
-   }\r
-   POPUP "&Pomocník" {\r
-      MENUITEM "&Témy Pomocníka",      IDM_HELP_TOPICS\r
-      MENUITEM SEPARATOR\r
-      MENUITEM "È&o je Kalkulaèka", IDM_ABOUT\r
-   }\r
-}\r
-\r
-MAIN_MENU ACCELERATORS\r
-BEGIN\r
-   VK_F1, IDV_HELP,     VIRTKEY\r
-END\r
-\r
-DLG_ABOUT DIALOG 12,0,120,82\r
-CAPTION "Èo je Kalkulaèka"\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-BEGIN\r
-   DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK,       42, 60, 30, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-END\r
-\r
-WHATS_THIS_MENU MENU DISCARDABLE\r
-{\r
-    POPUP "" {\r
-      MENUITEM "Èo je toto?",     IDM_WHATS_THIS\r
-   }\r
-}\r
-\r
-DLG_STATS DIALOG 12,0,125,78\r
-CAPTION "\8atatistika"\r
-FONT 9, "Tahoma"\r
-STYLE WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
-BEGIN\r
-   DEFPUSHBUTTON "&RET",  ID_STATS_RET,   4, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP\r
-   PUSHBUTTON    "&LOAD", ID_STATS_LOAD, 34, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP\r
-   PUSHBUTTON    "&CD"    ID_STATS_CD,   64, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP\r
-   PUSHBUTTON    "C&AD",  ID_STATS_CAD,  94, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP\r
-END\r
+/*
+ * FILE:        base/applications/calc/lang/sk-SK.rc
+ * PURPOSE:     Slovak Language File for Calculator
+ * TRANSLATOR:  Kario <kario@szm.sk>
+ * DATE OF TR.: 14-07-2007
+ */
+
+#include "windows.h"
+#include "resource.h"
+#include "winecalc.h"
+
+LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+   IDS_APPNAME,            "Kalkulaèka"
+
+   IDS_COPYRIGHT1,         "Kalkulaèka 5.0. Licencovaná pod LGPL 2"
+   IDS_COPYRIGHT2          "Copyright 2003, James Briggs"
+   IDS_COPYRIGHT3          "San Jose, California, USA"
+   IDS_COPYRIGHT4          "james@ActionMessage.com"
+   IDS_COPYRIGHT5          "http://www.ActionMessage.com/winecalc/"
+
+   IDS_BTN_BACKSPACE,      "Spä\9d"
+   IDS_BTN_CLEAR_ENTRY,    "CE"
+   IDS_BTN_CLEAR_ALL,      "C"
+   IDS_BTN_MEM_CLEAR,      "MC"
+   IDS_BTN_MEM_RECALL,     "MR"
+   IDS_BTN_MEM_STORE,      "MS"
+   IDS_BTN_MEM_PLUS,       "M+"
+   IDS_BTN_MEM_STATUS_M,   "M"
+   IDS_BTN_SQRT,           "sqrt"
+   IDS_BTN_DEGREES,        "Stupne"
+   IDS_BTN_RADIANS,        "Radiány"
+   IDS_BTN_GRADS,          "Grady"
+   IDS_BTN_SHRT_HEX        "Hex"
+   IDS_BTN_SHRT_DEC        "Dec"
+   IDS_BTN_SHRT_OCT        "Oct"
+   IDS_BTN_SHRT_BIN        "Bin"
+   IDS_ERR_INVALID_INPUT,  "Neplatný vstup pre funkciu."
+   IDS_ERR_DIVIDE_BY_ZERO, "Nulou nemo\9eno deli\9d."
+   IDS_ERR_UNDEFINED,      "Výsledok funkcie je nedefinovaný."
+}
+
+MAIN_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+   POPUP "Úpr&avy" {
+      MENUITEM "&Kopírova\9d Ctrl+C",     IDM_COPY
+      MENUITEM "Pri&lepi\9d Ctrl+V",    IDM_PASTE
+   }
+   POPUP "&Zobrazi\9d" {
+      MENUITEM "\8a&tandardná",         IDM_MODE_STANDARD
+      MENUITEM "&Vedecká",       IDM_MODE_SCIENTIFIC
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "Zoskupov&a\9d èíslice",   IDM_DIGIT_GROUPING
+   }
+   POPUP "&Pomocník" {
+      MENUITEM "&Témy Pomocníka",      IDM_HELP_TOPICS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "È&o je Kalkulaèka", IDM_ABOUT
+   }
+}
+
+SCIMS_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+   POPUP "Úpr&avy" {
+      MENUITEM "&Kopírova\9d Ctrl+C",     IDM_COPY
+      MENUITEM "Pri&lepi\9d Ctrl+V",    IDM_PASTE
+   }
+   POPUP "&Zobrazi\9d" {
+      MENUITEM "\8a&tandardná",         IDM_MODE_STANDARD
+      MENUITEM "&Vedecká",       IDM_MODE_SCIENTIFIC
+      MENUITEM SEPARATOR
+         MENUITEM "\8ae&stnástková\tF5",          ID_CALC_NS_HEX
+         MENUITEM "D&esiatková\tF6",      ID_CALC_NS_DEC
+         MENUITEM "&Osmièková\tF7",        ID_CALC_NS_OCT
+         MENUITEM "&Dvojková\tF8",       ID_CALC_NS_BIN
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "St&upne\tF2",      ID_CALC_MS_DEGREES
+      MENUITEM "&Radiány\tF3",      ID_CALC_MS_RADIANS
+         MENUITEM "&Grady\tF4",        ID_CALC_MS_GRADS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "Zoskupov&a\9d èíslice",   IDM_DIGIT_GROUPING
+   }
+   POPUP "&Pomocník" {
+      MENUITEM "&Témy Pomocníka",      IDM_HELP_TOPICS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "È&o je Kalkulaèka", IDM_ABOUT
+   }
+}
+
+SCIWS_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+   POPUP "Úpr&avy" {
+      MENUITEM "&Kopírova\9d Ctrl+C",     IDM_COPY
+      MENUITEM "Pri&lepi\9d Ctrl+V",    IDM_PASTE
+   }
+   POPUP "&Zobrazi\9d" {
+      MENUITEM "\8a&tandardná",         IDM_MODE_STANDARD
+      MENUITEM "&Vedecká",       IDM_MODE_SCIENTIFIC
+      MENUITEM SEPARATOR
+         MENUITEM "\8ae&stnástková\tF5",          ID_CALC_NS_HEX
+         MENUITEM "D&esiatková\tF6",      ID_CALC_NS_DEC
+         MENUITEM "&Osmièková\tF7",        ID_CALC_NS_OCT
+         MENUITEM "&Dvojková\tF8",       ID_CALC_NS_BIN
+      MENUITEM SEPARATOR
+         MENUITEM "&Qword\tF12",       ID_CALC_WS_QWORD
+         MENUITEM "Dwo&rd\tF2",        ID_CALC_WS_DWORD
+         MENUITEM "&Word\tF3",         ID_CALC_WS_WORD
+         MENUITEM "&Bajt\tF4",         ID_CALC_WS_BYTE
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "Zoskupov&a\9d èíslice",   IDM_DIGIT_GROUPING
+   }
+   POPUP "&Pomocník" {
+      MENUITEM "&Témy Pomocníka",      IDM_HELP_TOPICS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "È&o je Kalkulaèka", IDM_ABOUT
+   }
+}
+
+MAIN_MENU ACCELERATORS
+BEGIN
+   VK_F1, IDV_HELP,     VIRTKEY
+END
+
+DLG_ABOUT DIALOG 12,0,120,82
+CAPTION "Èo je Kalkulaèka"
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+BEGIN
+   DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK,       42, 60, 30, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+WHATS_THIS_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+    POPUP "" {
+      MENUITEM "Èo je toto?",     IDM_WHATS_THIS
+   }
+}
+
+DLG_STATS DIALOG 12,0,125,78
+CAPTION "\8atatistika"
+FONT 9, "Tahoma"
+STYLE WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+BEGIN
+   DEFPUSHBUTTON "&RET",  ID_STATS_RET,   4, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+   PUSHBUTTON    "&LOAD", ID_STATS_LOAD, 34, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+   PUSHBUTTON    "&CD"    ID_STATS_CD,   64, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+   PUSHBUTTON    "C&AD",  ID_STATS_CAD,  94, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+END
index 0f7634a..6c50cb6 100644 (file)
@@ -1,11 +1,11 @@
-#include <windows.h>\r
-#include <commctrl.h>\r
-#include "resource.h"\r
-\r
-\r
-#define REACTOS_STR_FILE_DESCRIPTION    "ReactOS Character Map\0"\r
-#define REACTOS_STR_INTERNAL_NAME       "charmap\0"\r
-#define REACTOS_STR_ORIGINAL_FILENAME   "charmap.exe\0"\r
-#include <reactos/version.rc>\r
-\r
-#include "rsrc.rc"\r
+#include <windows.h>
+#include <commctrl.h>
+#include "resource.h"
+
+
+#define REACTOS_STR_FILE_DESCRIPTION    "ReactOS Character Map\0"
+#define REACTOS_STR_INTERNAL_NAME       "charmap\0"
+#define REACTOS_STR_ORIGINAL_FILENAME   "charmap.exe\0"
+#include <reactos/version.rc>
+
+#include "rsrc.rc"
index 7897c53..7e3ec4f 100644 (file)
@@ -1,35 +1,35 @@
-LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233\r
-CAPTION "Mapa de caràcters"\r
-FONT 8,"MS Sans Serif",0,0\r
-STYLE WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX\r
-BEGIN\r
-  LTEXT         "Font :", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9\r
-  COMBOBOX      IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS\r
-  PUSHBUTTON    "Ajuda", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13\r
-  CONTROL       "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156\r
-  LTEXT         "Caràcters a copiar :", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9\r
-  EDITTEXT       IDC_TEXTBOX, 74, 186, 114, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-  DEFPUSHBUTTON "Selecciona", IDC_SELECT, 194, 186, 46, 13\r
-  PUSHBUTTON    "Copia", IDC_COPY, 244, 186, 46, 13, WS_DISABLED\r
-  //AUTOCHECKBOX  "Vista avançada", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-  //EDITTEXT      IDC_DISPLAY,  8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY\r
-END\r
-\r
-IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182\r
-CAPTION "En quanta al Mapa de caràcters"\r
-FONT 8,"MS Sans Serif",0,0\r
-STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME\r
-BEGIN\r
-  LTEXT         "Character Map v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36\r
-  PUSHBUTTON    "Tancar", IDOK, 75, 162, 44, 15\r
-  ICON          IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30\r
-  EDITTEXT      IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_LICENSE   "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."\r
-  IDS_ABOUT     "&En quant a..."\r
-END\r
+LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
+CAPTION "Mapa de caràcters"
+FONT 8,"MS Sans Serif",0,0
+STYLE WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
+BEGIN
+  LTEXT         "Font :", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
+  COMBOBOX      IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
+  PUSHBUTTON    "Ajuda", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
+  CONTROL       "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
+  LTEXT         "Caràcters a copiar :", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
+  EDITTEXT       IDC_TEXTBOX, 74, 186, 114, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+  DEFPUSHBUTTON "Selecciona", IDC_SELECT, 194, 186, 46, 13
+  PUSHBUTTON    "Copia", IDC_COPY, 244, 186, 46, 13, WS_DISABLED
+  //AUTOCHECKBOX  "Vista avançada", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 64, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+  //EDITTEXT      IDC_DISPLAY,  8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
+CAPTION "En quanta al Mapa de caràcters"
+FONT 8,"MS Sans Serif",0,0
+STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+  LTEXT         "Character Map v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
+  PUSHBUTTON    "Tancar", IDOK, 75, 162, 44, 15
+  ICON          IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+  EDITTEXT      IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_LICENSE   "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
+  IDS_ABOUT     "&En quant a..."
+END
index b073b6e..6d3760a 100644 (file)
@@ -1,43 +1,43 @@
-/*\r
- * PROJECT:     Character Map\r
- * FILE:        base/applications/charmap/lang/sk-SK.rc\r
- * PURPOSE:     Slovak Language File for charmap\r
- * TRANSLATOR:  Kario (kario@szm.sk)\r
- * DATE OF TR:  24-07-2007\r
- */\r
-\r
-LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233\r
-CAPTION "Mapa znakov"\r
-FONT 8,"MS Sans Serif",0,0\r
-STYLE WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX\r
-BEGIN\r
-  LTEXT         "Pís&mo:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9\r
-  COMBOBOX      IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS\r
-  PUSHBUTTON    "&Pomocník", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13\r
-  CONTROL       "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156\r
-  LTEXT         "Kopírova\9d &znaky:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9\r
-  EDITTEXT       IDC_TEXTBOX, 74, 186, 114, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-  DEFPUSHBUTTON "&Vybra\9d", IDC_SELECT, 194, 186, 46, 13\r
-  PUSHBUTTON    "&Kopírova\9d", IDC_COPY, 244, 186, 46, 13, WS_DISABLED\r
-  //AUTOCHECKBOX  "R&oz\9aírené zobrazenie", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 75, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-  //EDITTEXT      IDC_DISPLAY,  8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY\r
-END\r
-\r
-IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182\r
-CAPTION "Èo je Mapa znakov"\r
-FONT 8,"MS Sans Serif",0,0\r
-STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME\r
-BEGIN\r
-  LTEXT         "Mapa znakov v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36\r
-  PUSHBUTTON    "&Zavrie\9d", IDOK, 75, 162, 44, 15\r
-  ICON          IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30\r
-  EDITTEXT      IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_LICENSE   "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."\r
-  IDS_ABOUT     "È&o je Mapa znakov"\r
-END\r
+/*
+ * PROJECT:     Character Map
+ * FILE:        base/applications/charmap/lang/sk-SK.rc
+ * PURPOSE:     Slovak Language File for charmap
+ * TRANSLATOR:  Kario (kario@szm.sk)
+ * DATE OF TR:  24-07-2007
+ */
+
+LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_CHARMAP DIALOGEX 6, 6, 293, 205 //233
+CAPTION "Mapa znakov"
+FONT 8,"MS Sans Serif",0,0
+STYLE WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX
+BEGIN
+  LTEXT         "Pís&mo:", IDC_STATIC, 6, 7, 24, 9
+  COMBOBOX      IDC_FONTCOMBO, 36, 5, 210, 210, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS
+  PUSHBUTTON    "&Pomocník", IDC_CMHELP, 249, 5, 35, 13
+  CONTROL       "", IDC_FONTMAP, "FontMapWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL, 20, 22, 266, 156
+  LTEXT         "Kopírova\9d &znaky:", IDC_STATIC, 6, 188, 66, 9
+  EDITTEXT       IDC_TEXTBOX, 74, 186, 114, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+  DEFPUSHBUTTON "&Vybra\9d", IDC_SELECT, 194, 186, 46, 13
+  PUSHBUTTON    "&Kopírova\9d", IDC_COPY, 244, 186, 46, 13, WS_DISABLED
+  //AUTOCHECKBOX  "R&oz\9aírené zobrazenie", IDC_ADVVIEW, 10, 204, 75, 9, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+  //EDITTEXT      IDC_DISPLAY,  8, 217, 278, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
+CAPTION "Èo je Mapa znakov"
+FONT 8,"MS Sans Serif",0,0
+STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+  LTEXT         "Mapa znakov v0.1\nCopyright (C) 2007 Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
+  PUSHBUTTON    "&Zavrie\9d", IDOK, 75, 162, 44, 15
+  ICON          IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+  EDITTEXT      IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_LICENSE   "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
+  IDS_ABOUT     "È&o je Mapa znakov"
+END
index 5938209..dba7218 100644 (file)
@@ -1,17 +1,17 @@
-LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-\r
-IDS_USAGE, "FIND: Mostra totes les linies que continguin una determinada cadena de caràcters.\n\n\\r
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"Cadena de caràcters\" [ file... ]\n\\r
-    /C  Conta el numero de linies que contenen la cadena de caràcters\n\\r
-    /I  Ignore case\n\\r
-    /N  Numero de linies mostrades, començant per la primera\n\\r
-    /V  Mostra les linies que no contenen la cadena de caràcters"\r
-    \r
-IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: No he trobat el fitxer\n"\r
-\r
-IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: No puc obrir el fitxer\n"\r
-\r
-}\r
+LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+
+IDS_USAGE, "FIND: Mostra totes les linies que continguin una determinada cadena de caràcters.\n\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"Cadena de caràcters\" [ file... ]\n\
+    /C  Conta el numero de linies que contenen la cadena de caràcters\n\
+    /I  Ignore case\n\
+    /N  Numero de linies mostrades, començant per la primera\n\
+    /V  Mostra les linies que no contenen la cadena de caràcters"
+    
+IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: No he trobat el fitxer\n"
+
+IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: No puc obrir el fitxer\n"
+
+}
index b340fca..2929df6 100644 (file)
@@ -1,25 +1,25 @@
-/*\r
- * PROJECT:     Find\r
- * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory\r
- * FILE:        base/applications/cmdutils/find/lang/uk-UA.rc\r
- * PURPOSE:     Ukraianian Language File for find\r
- * TRANSLATOR:  Artem Reznikov\r
- */\r
-\r
-LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-\r
-IDS_USAGE, "FIND: Âèâåäåííÿ âñ³õ ðÿäê³â ôàéëó, ÿê³ ì³ñòÿòü ðÿäîê.\n\n\\r
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"ðÿäîê\" [ ôàéë... ]\n\\r
-    /C  Ïîðàõóâàòè ê³ëüê³ñòü ðÿäê³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ðÿäîê\n\\r
-    /I  Íå âðàõîâóâàòè ðåã³ñòð ñèìâîë³â\n\\r
-    /N  Íóìåðóâàòè ðÿäêè, ÿê³ â³äîáðàæàþòüñÿ (ïî÷èíàþ÷è ç 1)\n\\r
-    /V  Âèâåäåííÿ ðÿäê³â, ÿê³ íå ì³ñòÿòü çàäàíèé ðÿäîê"\r
-    \r
-IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Ôàéë íå ³ñíóº\n"\r
-\r
-IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Íåìîæëèâî â³äêðèòè ôàéë\n"\r
-\r
-}\r
+/*
+ * PROJECT:     Find
+ * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:        base/applications/cmdutils/find/lang/uk-UA.rc
+ * PURPOSE:     Ukraianian Language File for find
+ * TRANSLATOR:  Artem Reznikov
+ */
+
+LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+
+IDS_USAGE, "FIND: Âèâåäåííÿ âñ³õ ðÿäê³â ôàéëó, ÿê³ ì³ñòÿòü ðÿäîê.\n\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"ðÿäîê\" [ ôàéë... ]\n\
+    /C  Ïîðàõóâàòè ê³ëüê³ñòü ðÿäê³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ðÿäîê\n\
+    /I  Íå âðàõîâóâàòè ðåã³ñòð ñèìâîë³â\n\
+    /N  Íóìåðóâàòè ðÿäêè, ÿê³ â³äîáðàæàþòüñÿ (ïî÷èíàþ÷è ç 1)\n\
+    /V  Âèâåäåííÿ ðÿäê³â, ÿê³ íå ì³ñòÿòü çàäàíèé ðÿäîê"
+    
+IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Ôàéë íå ³ñíóº\n"
+
+IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Íåìîæëèâî â³äêðèòè ôàéë\n"
+
+}
index 395afc0..1791b8d 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
-#include <windows.h>\r
-#include "resource.h"\r
-\r
-#include "lang/ca-CA.rc"\r
-#include "lang/de-DE.rc"\r
-#include "lang/en-US.rc"\r
-#include "lang/ru-RU.rc"\r
-#include "lang/uk-UA.rc"\r
+#include <windows.h>
+#include "resource.h"
+
+#include "lang/ca-CA.rc"
+#include "lang/de-DE.rc"
+#include "lang/en-US.rc"
+#include "lang/ru-RU.rc"
+#include "lang/uk-UA.rc"
index 795860b..56de127 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
-LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-    IDS_USAGE, "Mostra en pantalla el contingut pàgina per pàgina.\n\n\\r
-  MORE < [Unitat:][Ruta]Nom del fitxer\n\\r
-  Instrucció | MORE \n\\r
-  MORE [Unitat:][Ruta]Nom del fitxer\n\n\\r
-  [Unitat:][Ruta]Nom del fitxer    Un fitxer, el contingut del qual serà mostrat.\n\\r
-  Instrucció\t\t     Una instrucció, el resultat de la qual serà mostrada.\n\n\\r
-  Al visualitzar ""-- Continua --"" heu de premer qualsevol tecla per visualitzar la següent pàgina.\n"\r
-\r
-  IDS_CONTINUE, " -- Continua (100%) -- "\r
-  IDS_FILE_ACCESS, "No puc accedir al fitxer %s."\r
-}\r
+LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+    IDS_USAGE, "Mostra en pantalla el contingut pàgina per pàgina.\n\n\
+  MORE < [Unitat:][Ruta]Nom del fitxer\n\
+  Instrucció | MORE \n\
+  MORE [Unitat:][Ruta]Nom del fitxer\n\n\
+  [Unitat:][Ruta]Nom del fitxer    Un fitxer, el contingut del qual serà mostrat.\n\
+  Instrucció\t\t     Una instrucció, el resultat de la qual serà mostrada.\n\n\
+  Al visualitzar ""-- Continua --"" heu de premer qualsevol tecla per visualitzar la següent pàgina.\n"
+
+  IDS_CONTINUE, " -- Continua (100%) -- "
+  IDS_FILE_ACCESS, "No puc accedir al fitxer %s."
+}
index 1d740fa..f5dad09 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
-LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-    IDS_USAGE, "Displays data page-by-page on the screen.\n\n\\r
-  MORE < [Drive:][Path]File name\n\\r
-  Command | MORE \n\\r
-  MORE [Drive:][Path]File name\n\n\\r
-  [Drive:][Path]File name    A file, whose content shall be displayed.\n\\r
-  Command\t\t     A command, whose output shall be displayed.\n\n\\r
-  At the prompt ""-- Continue --"" you can press any key to show the next page.\n"\r
-\r
-  IDS_CONTINUE, " -- Continue (100%) -- "\r
-  IDS_FILE_ACCESS, "Cannot access the file %s."\r
-}\r
+LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+    IDS_USAGE, "Displays data page-by-page on the screen.\n\n\
+  MORE < [Drive:][Path]File name\n\
+  Command | MORE \n\
+  MORE [Drive:][Path]File name\n\n\
+  [Drive:][Path]File name    A file, whose content shall be displayed.\n\
+  Command\t\t     A command, whose output shall be displayed.\n\n\
+  At the prompt ""-- Continue --"" you can press any key to show the next page.\n"
+
+  IDS_CONTINUE, " -- Continue (100%) -- "
+  IDS_FILE_ACCESS, "Cannot access the file %s."
+}
index 825be02..5288b06 100644 (file)
@@ -1,27 +1,27 @@
-// Catalan language resource file (Hiper, equip Capdelluç)\r
-\r
-LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\r
-//\r
-// Menu\r
-//\r
-\r
-IDM_MAINMENU MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Fitxer"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Tancar",                     IDM_CLOSE\r
-    END\r
-    POPUP "&Veure"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "Icones grans",                IDM_LARGEICONS\r
-        MENUITEM "Icones petites",              IDM_SMALLICONS\r
-        MENUITEM "Llista",                      IDM_LIST\r
-        MENUITEM "Detalls",                     IDM_DETAILS\r
-    END\r
-    POPUP "Ajuda"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "En quant a",                  IDM_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
+// Catalan language resource file (Hiper, equip Capdelluç)
+
+LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+//
+// Menu
+//
+
+IDM_MAINMENU MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Fitxer"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Tancar",                     IDM_CLOSE
+    END
+    POPUP "&Veure"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Icones grans",                IDM_LARGEICONS
+        MENUITEM "Icones petites",              IDM_SMALLICONS
+        MENUITEM "Llista",                      IDM_LIST
+        MENUITEM "Detalls",                     IDM_DETAILS
+    END
+    POPUP "Ajuda"
+    BEGIN
+        MENUITEM "En quant a",                  IDM_ABOUT
+    END
+END
index 2d7e306..404d3a2 100644 (file)
@@ -1,28 +1,28 @@
-// Brazilian language resource file (Wagner Leandro Bueno Angelo, 2007-07-09)\r
-\r
-LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_NEUTRAL\r
-\r
-/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\r
-//\r
-// Menu\r
-//\r
-\r
-IDM_MAINMENU MENU DISCARDABLE \r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Arquivo"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Fechar",                      IDM_CLOSE\r
-    END\r
-    POPUP "&Visualizar"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "Ícones grandes",               IDM_LARGEICONS\r
-        MENUITEM "Ícones pequenos",              IDM_SMALLICONS\r
-        MENUITEM "Lista",                        IDM_LIST\r
-        MENUITEM "Detalhes",                     IDM_DETAILS\r
-    END\r
-    POPUP "Aj&uda"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "Sobre...",                     IDM_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
+// Brazilian language resource file (Wagner Leandro Bueno Angelo, 2007-07-09)
+
+LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_NEUTRAL
+
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+//
+// Menu
+//
+
+IDM_MAINMENU MENU DISCARDABLE 
+BEGIN
+    POPUP "&Arquivo"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Fechar",                      IDM_CLOSE
+    END
+    POPUP "&Visualizar"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ícones grandes",               IDM_LARGEICONS
+        MENUITEM "Ícones pequenos",              IDM_SMALLICONS
+        MENUITEM "Lista",                        IDM_LIST
+        MENUITEM "Detalhes",                     IDM_DETAILS
+    END
+    POPUP "Aj&uda"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Sobre...",                     IDM_ABOUT
+    END
+END
+
index 4158ca3..ed718ba 100644 (file)
@@ -1,85 +1,85 @@
-/*\r
- * PROJECT:     Solitaire\r
- * LICENSE:     Freeware, permission to use under Public Domain\r
- * FILE:        base/applications/games/solitaire/ca-CA.rc\r
- * PURPOSE:     Catalan Language File for Solitaire\r
- * PROGRAMMERS: Daniel "EmuandCo" Reimer (reimer.daniel@freenet.de)\r
- */\r
-#include "resource.h"\r
-\r
-LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-\r
-/* Dialogs */\r
-\r
-IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 186, 118\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT\r
-CAPTION "Options"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    GROUPBOX        "Cartes", -1, 7, 7, 65, 40\r
-    AUTORADIOBUTTON "Treu-ne &Una", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 52, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-    AUTORADIOBUTTON "Treu-ne &Tres", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 52, 10\r
-\r
-    AUTOCHECKBOX    "&Mostra el temps", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP | WS_DISABLED\r
-    AUTOCHECKBOX    "&Barra d'estat", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 64, 10, WS_TABSTOP\r
-\r
-    DEFPUSHBUTTON   "Acceptar", IDOK, 35, 97, 50, 14\r
-    PUSHBUTTON      "Cancel·lar", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14\r
-END\r
-\r
-\r
-IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 221, 96\r
-CAPTION "Seleccioneu l'anvers"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT\r
-BEGIN\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK1, "Static", SS_NOTIFY, 4, 7, 50, 61\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK2, "Static", SS_NOTIFY, 58, 7, 50, 61\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK3, "Static", SS_NOTIFY, 112, 7, 50, 61\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK4, "Static", SS_NOTIFY, 166, 7, 50, 61\r
-    DEFPUSHBUTTON "Acceptar", IDOK, 104, 77, 54, 13\r
-    PUSHBUTTON    "Cancel·lar", IDCANCEL, 162, 77, 54, 13\r
-END\r
-\r
-\r
-/* Strings */\r
-\r
-STRINGTABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_SOL_NAME    "Solitari"\r
-    IDS_SOL_ABOUT   "Solitari per J Brown\n\nCardLib versio 1.0."\r
-    IDS_SOL_QUIT    "Voleu sortir del joc actual?"\r
-    IDS_SOL_WIN     "Felicitats, heu guanyat!!"\r
-END\r
-\r
-\r
-/* Menus */\r
-\r
-IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Joc"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "R&eparteix\tF2",                   IDM_GAME_NEW\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Barallar...",                    IDM_GAME_DECK\r
-        MENUITEM "&Opcions...",                 IDM_GAME_OPTIONS\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Sortida",                       IDM_GAME_EXIT\r
-    END\r
-    POPUP "&Ajuda"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Contingut\tF1",               IDM_HELP_CONTENTS\r
-        MENUITEM "E&n quant a",                      IDM_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-\r
-\r
-/* Accelerator */\r
-\r
-IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    VK_F1,          IDM_HELP_CONTENTS,      VIRTKEY, NOINVERT\r
-    VK_F2,          IDM_GAME_NEW,           VIRTKEY, NOINVERT\r
-END\r
+/*
+ * PROJECT:     Solitaire
+ * LICENSE:     Freeware, permission to use under Public Domain
+ * FILE:        base/applications/games/solitaire/ca-CA.rc
+ * PURPOSE:     Catalan Language File for Solitaire
+ * PROGRAMMERS: Daniel "EmuandCo" Reimer (reimer.daniel@freenet.de)
+ */
+#include "resource.h"
+
+LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 186, 118
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Options"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX        "Cartes", -1, 7, 7, 65, 40
+    AUTORADIOBUTTON "Treu-ne &Una", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 52, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Treu-ne &Tres", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 52, 10
+
+    AUTOCHECKBOX    "&Mostra el temps", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&Barra d'estat", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 64, 10, WS_TABSTOP
+
+    DEFPUSHBUTTON   "Acceptar", IDOK, 35, 97, 50, 14
+    PUSHBUTTON      "Cancel·lar", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14
+END
+
+
+IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 221, 96
+CAPTION "Seleccioneu l'anvers"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+BEGIN
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK1, "Static", SS_NOTIFY, 4, 7, 50, 61
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK2, "Static", SS_NOTIFY, 58, 7, 50, 61
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK3, "Static", SS_NOTIFY, 112, 7, 50, 61
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK4, "Static", SS_NOTIFY, 166, 7, 50, 61
+    DEFPUSHBUTTON "Acceptar", IDOK, 104, 77, 54, 13
+    PUSHBUTTON    "Cancel·lar", IDCANCEL, 162, 77, 54, 13
+END
+
+
+/* Strings */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SOL_NAME    "Solitari"
+    IDS_SOL_ABOUT   "Solitari per J Brown\n\nCardLib versio 1.0."
+    IDS_SOL_QUIT    "Voleu sortir del joc actual?"
+    IDS_SOL_WIN     "Felicitats, heu guanyat!!"
+END
+
+
+/* Menus */
+
+IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Joc"
+    BEGIN
+        MENUITEM "R&eparteix\tF2",                   IDM_GAME_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Barallar...",                    IDM_GAME_DECK
+        MENUITEM "&Opcions...",                 IDM_GAME_OPTIONS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Sortida",                       IDM_GAME_EXIT
+    END
+    POPUP "&Ajuda"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Contingut\tF1",               IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "E&n quant a",                      IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+
+
+/* Accelerator */
+
+IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS DISCARDABLE
+BEGIN
+    VK_F1,          IDM_HELP_CONTENTS,      VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F2,          IDM_GAME_NEW,           VIRTKEY, NOINVERT
+END
index dbace04..9bc7e90 100644 (file)
@@ -1,84 +1,84 @@
-/*\r
- * PROJECT:     Solitaire\r
- * LICENSE:     Freeware, permission to use under Public Domain\r
- * FILE:        base/applications/games/solitaire/lang/el-GR.rc\r
- * PURPOSE:     Greek Language File for Solitaire\r
- * PROGRAMMERS: Daniel "EmuandCo" Reimer (reimer.daniel@freenet.de)\r
- */\r
-#include "resource.h"\r
-\r
-LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-\r
-/* Dialogs */\r
-\r
-IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 186, 118\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT\r
-CAPTION "ÅðéëïãÝò"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    GROUPBOX        "ÊÜñôåò", -1, 7, 7, 65, 40\r
-    AUTORADIOBUTTON "Ñßîå ¸&íá", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 52, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-    AUTORADIOBUTTON "Ñßîå &Ôñßá", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 52, 10\r
-\r
-    AUTOCHECKBOX    "&ÅìöÜíéóç ¿ñáò", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP | WS_DISABLED\r
-    AUTOCHECKBOX    "Ã&ñáììÞ êáôÜóôáóçò", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 64, 10, WS_TABSTOP\r
-\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 35, 97, 50, 14\r
-    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14\r
-END\r
-\r
-IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 221, 96\r
-CAPTION "Select Card Back"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT\r
-BEGIN\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK1, "Static", SS_NOTIFY, 4, 7, 50, 61\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK2, "Static", SS_NOTIFY, 58, 7, 50, 61\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK3, "Static", SS_NOTIFY, 112, 7, 50, 61\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK4, "Static", SS_NOTIFY, 166, 7, 50, 61\r
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 104, 77, 54, 13\r
-    PUSHBUTTON    "Cancel", IDCANCEL, 162, 77, 54, 13\r
-END\r
-\r
-\r
-/* Strings */\r
-\r
-STRINGTABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_SOL_NAME    "ÐáóéÝíôæá"\r
-    IDS_SOL_ABOUT   "Solitaire by J Brown\n\nCardLib version 1.0."\r
-    IDS_SOL_QUIT    "Ôåñìáôéóìüò ôïõ ðéá÷íéäéïý áõôïý;"\r
-    IDS_SOL_WIN     "Óõã÷áñçôÞñéá, êåñäßóáôå!!"\r
-END\r
-\r
-\r
-/* Menus */\r
-\r
-IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Ðáé÷íßäé"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Deal\tF2",                   IDM_GAME_NEW\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "De&ck...",                    IDM_GAME_DECK\r
-        MENUITEM "&ÅðéëïãÝò...",                IDM_GAME_OPTIONS\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "¸&îïäïò",                     IDM_GAME_EXIT\r
-    END\r
-    POPUP "&ÂïÞèåéá"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Ðåñéå÷üìåíá\tF1",            IDM_HELP_CONTENTS\r
-        MENUITEM "&Ó÷åôéêÜ",                    IDM_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-\r
-\r
-/* Accelerator */\r
-\r
-IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    VK_F1,          IDM_HELP_CONTENTS,      VIRTKEY, NOINVERT\r
-    VK_F2,          IDM_GAME_NEW,           VIRTKEY, NOINVERT\r
-END\r
+/*
+ * PROJECT:     Solitaire
+ * LICENSE:     Freeware, permission to use under Public Domain
+ * FILE:        base/applications/games/solitaire/lang/el-GR.rc
+ * PURPOSE:     Greek Language File for Solitaire
+ * PROGRAMMERS: Daniel "EmuandCo" Reimer (reimer.daniel@freenet.de)
+ */
+#include "resource.h"
+
+LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
+
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 186, 118
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+CAPTION "ÅðéëïãÝò"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX        "ÊÜñôåò", -1, 7, 7, 65, 40
+    AUTORADIOBUTTON "Ñßîå ¸&íá", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 52, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Ñßîå &Ôñßá", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 52, 10
+
+    AUTOCHECKBOX    "&ÅìöÜíéóç ¿ñáò", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "Ã&ñáììÞ êáôÜóôáóçò", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 64, 10, WS_TABSTOP
+
+    DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 35, 97, 50, 14
+    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14
+END
+
+IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 221, 96
+CAPTION "Select Card Back"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+BEGIN
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK1, "Static", SS_NOTIFY, 4, 7, 50, 61
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK2, "Static", SS_NOTIFY, 58, 7, 50, 61
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK3, "Static", SS_NOTIFY, 112, 7, 50, 61
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK4, "Static", SS_NOTIFY, 166, 7, 50, 61
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 104, 77, 54, 13
+    PUSHBUTTON    "Cancel", IDCANCEL, 162, 77, 54, 13
+END
+
+
+/* Strings */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SOL_NAME    "ÐáóéÝíôæá"
+    IDS_SOL_ABOUT   "Solitaire by J Brown\n\nCardLib version 1.0."
+    IDS_SOL_QUIT    "Ôåñìáôéóìüò ôïõ ðéá÷íéäéïý áõôïý;"
+    IDS_SOL_WIN     "Óõã÷áñçôÞñéá, êåñäßóáôå!!"
+END
+
+
+/* Menus */
+
+IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Ðáé÷íßäé"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Deal\tF2",                   IDM_GAME_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "De&ck...",                    IDM_GAME_DECK
+        MENUITEM "&ÅðéëïãÝò...",                IDM_GAME_OPTIONS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "¸&îïäïò",                     IDM_GAME_EXIT
+    END
+    POPUP "&ÂïÞèåéá"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Ðåñéå÷üìåíá\tF1",            IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&Ó÷åôéêÜ",                    IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+
+
+/* Accelerator */
+
+IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS DISCARDABLE
+BEGIN
+    VK_F1,          IDM_HELP_CONTENTS,      VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F2,          IDM_GAME_NEW,           VIRTKEY, NOINVERT
+END
index 22d1052..fdba11a 100644 (file)
@@ -1,86 +1,86 @@
-/*\r
- * PROJECT:     Solitaire\r
- * LICENSE:     Freeware, permission to use under Public Domain\r
- * FILE:        base/applications/games/solitaire/lang/lt-LT.rc\r
- * PURPOSE:     Lithuanian Language File for Solitaire\r
- * PROGRAMMERS: Daniel "EmuandCo" Reimer (reimer.daniel@freenet.de)\r
- * TRANSLATORS: Vytis "CMan" Girdþijauskas (cman@cman.us) \r
- */\r
-#include "resource.h"\r
-\r
-LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-\r
-/* Dialogs */\r
-\r
-IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 186, 118\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT\r
-CAPTION "Nuostatos"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    GROUPBOX        "Kortos", -1, 7, 7, 75, 40\r
-    AUTORADIOBUTTON "Dalinti po &vienà", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 60, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-    AUTORADIOBUTTON "Dalinti po &tris", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 60, 10\r
-\r
-    AUTOCHECKBOX    "&Rodyti laikà", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP | WS_DISABLED\r
-    AUTOCHECKBOX    "&Bûsenos juosta", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 64, 10, WS_TABSTOP\r
-\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 35, 97, 50, 14\r
-    PUSHBUTTON      "Atðaukti", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14\r
-END\r
-\r
-\r
-IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 221, 96\r
-CAPTION "Kortø virðelio pasirinkimas"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT\r
-BEGIN\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK1, "Static", SS_NOTIFY, 4, 7, 50, 61\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK2, "Static", SS_NOTIFY, 58, 7, 50, 61\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK3, "Static", SS_NOTIFY, 112, 7, 50, 61\r
-    CONTROL       "", IDC_CARDBACK4, "Static", SS_NOTIFY, 166, 7, 50, 61\r
-    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 104, 77, 54, 13\r
-    PUSHBUTTON    "Atðaukti", IDCANCEL, 162, 77, 54, 13\r
-END\r
-\r
-\r
-/* Strings */\r
-\r
-STRINGTABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_SOL_NAME    "Solitaire"\r
-    IDS_SOL_ABOUT   "Solitaire\n\nSukurta J Brown\n\nCardLib version 1.0."\r
-    IDS_SOL_QUIT    "Baigti þaidimà?"\r
-    IDS_SOL_WIN     "Sveikiname, jûs laimëjote!!"\r
-END\r
-\r
-\r
-/* Menus */\r
-\r
-IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Þaidimas"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Dalinti\tF2",                   IDM_GAME_NEW\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Malka...",                    IDM_GAME_DECK\r
-        MENUITEM "&Nuostatos...",                 IDM_GAME_OPTIONS\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Baigti",                       IDM_GAME_EXIT\r
-    END\r
-    POPUP "&Pagalba"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Turinys\tF1",               IDM_HELP_CONTENTS\r
-        MENUITEM "&Apie",                      IDM_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-\r
-\r
-/* Accelerator */\r
-\r
-IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    VK_F1,          IDM_HELP_CONTENTS,      VIRTKEY, NOINVERT\r
-    VK_F2,          IDM_GAME_NEW,           VIRTKEY, NOINVERT\r
-END\r
+/*
+ * PROJECT:     Solitaire
+ * LICENSE:     Freeware, permission to use under Public Domain
+ * FILE:        base/applications/games/solitaire/lang/lt-LT.rc
+ * PURPOSE:     Lithuanian Language File for Solitaire
+ * PROGRAMMERS: Daniel "EmuandCo" Reimer (reimer.daniel@freenet.de)
+ * TRANSLATORS: Vytis "CMan" Girdþijauskas (cman@cman.us) 
+ */
+#include "resource.h"
+
+LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 186, 118
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Nuostatos"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX        "Kortos", -1, 7, 7, 75, 40
+    AUTORADIOBUTTON "Dalinti po &vienà", IDC_OPT_DRAWONE, 14, 19, 60, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Dalinti po &tris", IDC_OPT_DRAWTHREE, 14, 32, 60, 10
+
+    AUTOCHECKBOX    "&Rodyti laikà", IDC_OPT_SHOWTIME, 7 ,51 ,65 ,10, WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&Bûsenos juosta", IDC_OPT_STATUSBAR, 7, 66, 64, 10, WS_TABSTOP
+
+    DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 35, 97, 50, 14
+    PUSHBUTTON      "Atðaukti", IDCANCEL, 101, 97, 50, 14
+END
+
+
+IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 221, 96
+CAPTION "Kortø virðelio pasirinkimas"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+BEGIN
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK1, "Static", SS_NOTIFY, 4, 7, 50, 61
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK2, "Static", SS_NOTIFY, 58, 7, 50, 61
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK3, "Static", SS_NOTIFY, 112, 7, 50, 61
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK4, "Static", SS_NOTIFY, 166, 7, 50, 61
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 104, 77, 54, 13
+    PUSHBUTTON    "Atðaukti", IDCANCEL, 162, 77, 54, 13
+END
+
+
+/* Strings */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SOL_NAME    "Solitaire"
+    IDS_SOL_ABOUT   "Solitaire\n\nSukurta J Brown\n\nCardLib version 1.0."
+    IDS_SOL_QUIT    "Baigti þaidimà?"
+    IDS_SOL_WIN     "Sveikiname, jûs laimëjote!!"
+END
+
+
+/* Menus */
+
+IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Þaidimas"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Dalinti\tF2",                   IDM_GAME_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Malka...",                    IDM_GAME_DECK
+        MENUITEM "&Nuostatos...",                 IDM_GAME_OPTIONS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Baigti",                       IDM_GAME_EXIT
+    END
+    POPUP "&Pagalba"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Turinys\tF1",               IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&Apie",                      IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+
+
+/* Accelerator */
+
+IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS DISCARDABLE
+BEGIN
+    VK_F1,          IDM_HELP_CONTENTS,      VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F2,          IDM_GAME_NEW,           VIRTKEY, NOINVERT
+END
index f48b64e..e872c8e 100644 (file)
@@ -1,83 +1,83 @@
-#include "resource.h"\r
-\r
-LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE {\r
-     IDS_APPNAME, "Cercamines"\r
-\r
-}\r
-\r
-MENU_WINEMINE MENU DISCARDABLE\r
-{\r
-    POPUP "&Opcions" {\r
-        MENUITEM "&Nou",           IDM_NEW\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "In&terrogant (?)", IDM_MARKQ\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Principiant",      IDM_BEGINNER\r
-        MENUITEM "&Avançat",      IDM_ADVANCED\r
-        MENUITEM "&Expert",        IDM_EXPERT\r
-        MENUITEM "Pe&rsonalitzat",        IDM_CUSTOM\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Sortida",          IDM_EXIT\r
-    }\r
-    POPUP "&Info" {\r
-        MENUITEM "&Millors Temps",    IDM_TIMES\r
-        MENUITEM "En q&uant a",         IDM_ABOUT\r
-    }\r
-}\r
-\r
-DLG_TIMES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 160, 80\r
-STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT\r
-CAPTION "Millors temps"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-{\r
-    GROUPBOX        "Millors Temps", IDNONE,  10,  10, 140,  45\r
-    LTEXT           "Principiant",      IDNONE,  20,  20,  40,   8\r
-    LTEXT           "Avançat",      IDNONE,  20,  30,  40,   8\r
-    LTEXT           "Expert",        IDNONE,  20,  40,  40,   8\r
-    LTEXT           "999",          IDC_TIME1,  70,  20,  15,   8\r
-    LTEXT           "999",          IDC_TIME2,  70,  30,  15,   8\r
-    LTEXT           "999",          IDC_TIME3,  70,  40,  15,   8\r
-    LTEXT           "",             IDC_NAME1,  90,  20,  55,   8\r
-    LTEXT           "",             IDC_NAME2,  90,  30,  55,   8\r
-    LTEXT           "",             IDC_NAME3,  90,  40,  55,   8\r
-    DEFPUSHBUTTON   "Acceptar",                IDOK,  55,  60,  50,  15\r
-}\r
-\r
-DLG_CONGRATS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 160, 60\r
-STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT\r
-CAPTION "Felicitats!"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-{\r
-    LTEXT           "Si us plau, entreu el vostre nom", IDIGNORE,  10,  10, 150,  10\r
-    EDITTEXT                              IDC_EDITNAME,  25,  20, 110,  12\r
-    DEFPUSHBUTTON   "Acceptar",                         IDOK,  60,  40,  40,  15\r
-}\r
-\r
-DLG_CUSTOM DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 100, 100\r
-STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT\r
-CAPTION "Joc Personalitzat"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-{\r
-    LTEXT           "Files",   IDNONE,   5,   5,  30,  10\r
-    LTEXT           "Columnes",   IDNONE,   5,  35,  30,  10\r
-    LTEXT           "Mines",  IDNONE,   5,  65,  30,  10\r
-    EDITTEXT              IDC_EDITROWS,   5,  15,  20,  12, ES_NUMBER\r
-    EDITTEXT              IDC_EDITCOLS,   5,  45,  20,  12, ES_NUMBER\r
-    EDITTEXT             IDC_EDITMINES,   5,  75,  20,  12, ES_NUMBER\r
-    DEFPUSHBUTTON   "Acceptar",     IDOK,      40,  30,  50,  15\r
-    PUSHBUTTON      "Cancel·lar", IDCANCEL,  40,  50,  50,  15\r
-}\r
-\r
-DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 145, 80\r
-STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT\r
-CAPTION "En quant a"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-{\r
-    LTEXT                               "Cercamines", IDNONE,  10,  10,  35,  10\r
-    LTEXT         "Copyright 2000, Joshua Thielen", IDNONE,  35,  25, 110,  10\r
-    LTEXT                 "sota llicència Wine", IDNONE,  35,  35, 100,  10\r
-    ICON                              IDI_WINEMINE, IDNONE,  10,  25,  20,  20\r
-    DEFPUSHBUTTON                             "Acceptar", IDOK,      50,  60,  55,  15\r
-}\r
+#include "resource.h"
+
+LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE {
+     IDS_APPNAME, "Cercamines"
+
+}
+
+MENU_WINEMINE MENU DISCARDABLE
+{
+    POPUP "&Opcions" {
+        MENUITEM "&Nou",           IDM_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "In&terrogant (?)", IDM_MARKQ
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Principiant",      IDM_BEGINNER
+        MENUITEM "&Avançat",      IDM_ADVANCED
+        MENUITEM "&Expert",        IDM_EXPERT
+        MENUITEM "Pe&rsonalitzat",        IDM_CUSTOM
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Sortida",          IDM_EXIT
+    }
+    POPUP "&Info" {
+        MENUITEM "&Millors Temps",    IDM_TIMES
+        MENUITEM "En q&uant a",         IDM_ABOUT
+    }
+}
+
+DLG_TIMES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 160, 80
+STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Millors temps"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    GROUPBOX        "Millors Temps", IDNONE,  10,  10, 140,  45
+    LTEXT           "Principiant",      IDNONE,  20,  20,  40,   8
+    LTEXT           "Avançat",      IDNONE,  20,  30,  40,   8
+    LTEXT           "Expert",        IDNONE,  20,  40,  40,   8
+    LTEXT           "999",          IDC_TIME1,  70,  20,  15,   8
+    LTEXT           "999",          IDC_TIME2,  70,  30,  15,   8
+    LTEXT           "999",          IDC_TIME3,  70,  40,  15,   8
+    LTEXT           "",             IDC_NAME1,  90,  20,  55,   8
+    LTEXT           "",             IDC_NAME2,  90,  30,  55,   8
+    LTEXT           "",             IDC_NAME3,  90,  40,  55,   8
+    DEFPUSHBUTTON   "Acceptar",                IDOK,  55,  60,  50,  15
+}
+
+DLG_CONGRATS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 160, 60
+STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Felicitats!"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    LTEXT           "Si us plau, entreu el vostre nom", IDIGNORE,  10,  10, 150,  10
+    EDITTEXT                              IDC_EDITNAME,  25,  20, 110,  12
+    DEFPUSHBUTTON   "Acceptar",                         IDOK,  60,  40,  40,  15
+}
+
+DLG_CUSTOM DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 100, 100
+STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Joc Personalitzat"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    LTEXT           "Files",   IDNONE,   5,   5,  30,  10
+    LTEXT           "Columnes",   IDNONE,   5,  35,  30,  10
+    LTEXT           "Mines",  IDNONE,   5,  65,  30,  10
+    EDITTEXT              IDC_EDITROWS,   5,  15,  20,  12, ES_NUMBER
+    EDITTEXT              IDC_EDITCOLS,   5,  45,  20,  12, ES_NUMBER
+    EDITTEXT             IDC_EDITMINES,   5,  75,  20,  12, ES_NUMBER
+    DEFPUSHBUTTON   "Acceptar",     IDOK,      40,  30,  50,  15
+    PUSHBUTTON      "Cancel·lar", IDCANCEL,  40,  50,  50,  15
+}
+
+DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 145, 80
+STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
+CAPTION "En quant a"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    LTEXT                               "Cercamines", IDNONE,  10,  10,  35,  10
+    LTEXT         "Copyright 2000, Joshua Thielen", IDNONE,  35,  25, 110,  10
+    LTEXT                 "sota llicència Wine", IDNONE,  35,  35, 100,  10
+    ICON                              IDI_WINEMINE, IDNONE,  10,  25,  20,  20
+    DEFPUSHBUTTON                             "Acceptar", IDOK,      50,  60,  55,  15
+}
index 64faffc..2fb13d4 100644 (file)
@@ -1,85 +1,85 @@
-/* Translation by Vytis "CMan" Girdþijauskas (cman@cman.us) */\r
-\r
-#include "resource.h"\r
-\r
-LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE {\r
-     IDS_APPNAME, "WineMine"\r
-\r
-}\r
-\r
-MENU_WINEMINE MENU DISCARDABLE\r
-{\r
-    POPUP "&Þaidimas" {\r
-        MENUITEM "&Naujas þaidimas",           IDM_NEW\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "Þymëti &spëjamus (?)", IDM_MARKQ\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Pradedantis",      IDM_BEGINNER\r
-        MENUITEM "Pa&þengæs",      IDM_ADVANCED\r
-        MENUITEM "&Ekspertas",        IDM_EXPERT\r
-        MENUITEM "Pasi&rinktas",        IDM_CUSTOM\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Baigti",          IDM_EXIT\r
-    }\r
-    POPUP "&Informacija" {\r
-        MENUITEM "&Greièiausi laikai",    IDM_TIMES\r
-        MENUITEM "&Apie",         IDM_ABOUT\r
-    }\r
-}\r
-\r
-DLG_TIMES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 160, 80\r
-STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT\r
-CAPTION "Greièiausi laikai"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-{\r
-    GROUPBOX        "Greièiausi laikai", IDNONE,  10,  10, 140,  45\r
-    LTEXT           "Pradedantis",      IDNONE,  20,  20,  40,   8\r
-    LTEXT           "Paþengæs",      IDNONE,  20,  30,  40,   8\r
-    LTEXT           "Ekspertas",        IDNONE,  20,  40,  40,   8\r
-    LTEXT           "999",          IDC_TIME1,  70,  20,  15,   8\r
-    LTEXT           "999",          IDC_TIME2,  70,  30,  15,   8\r
-    LTEXT           "999",          IDC_TIME3,  70,  40,  15,   8\r
-    LTEXT           "",             IDC_NAME1,  90,  20,  55,   8\r
-    LTEXT           "",             IDC_NAME2,  90,  30,  55,   8\r
-    LTEXT           "",             IDC_NAME3,  90,  40,  55,   8\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",                IDOK,  55,  60,  50,  15\r
-}\r
-\r
-DLG_CONGRATS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 160, 60\r
-STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT\r
-CAPTION "Sveikiname!"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-{\r
-    LTEXT           "Praðome áraðyti savo vardà", IDIGNORE,  10,  10, 150,  10\r
-    EDITTEXT                              IDC_EDITNAME,  25,  20, 110,  12\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",                         IDOK,  60,  40,  40,  15\r
-}\r
-\r
-DLG_CUSTOM DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 100, 100\r
-STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT\r
-CAPTION "Pasirinktas þaidimas"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-{\r
-    LTEXT           "Eilutës",   IDNONE,   5,   5,  30,  10\r
-    LTEXT           "Stulpeliai",   IDNONE,   5,  35,  30,  10\r
-    LTEXT           "Minos",  IDNONE,   5,  65,  30,  10\r
-    EDITTEXT              IDC_EDITROWS,   5,  15,  20,  12, ES_NUMBER\r
-    EDITTEXT              IDC_EDITCOLS,   5,  45,  20,  12, ES_NUMBER\r
-    EDITTEXT             IDC_EDITMINES,   5,  75,  20,  12, ES_NUMBER\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",     IDOK,      40,  30,  50,  15\r
-    PUSHBUTTON      "Atðaukti", IDCANCEL,  40,  50,  50,  15\r
-}\r
-\r
-DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 145, 80\r
-STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT\r
-CAPTION "Apie"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-{\r
-    LTEXT                               "Winemine", IDNONE,  10,  10,  35,  10\r
-    LTEXT         "Copyright 2000, Joshua Thielen", IDNONE,  35,  25, 110,  10\r
-    LTEXT                 "under the Wine license", IDNONE,  35,  35, 100,  10\r
-    ICON                              IDI_WINEMINE, IDNONE,  10,  25,  20,  20\r
-    DEFPUSHBUTTON                             "OK", IDOK,      50,  60,  55,  15\r
-}\r
+/* Translation by Vytis "CMan" Girdþijauskas (cman@cman.us) */
+
+#include "resource.h"
+
+LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE {
+     IDS_APPNAME, "WineMine"
+
+}
+
+MENU_WINEMINE MENU DISCARDABLE
+{
+    POPUP "&Þaidimas" {
+        MENUITEM "&Naujas þaidimas",           IDM_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Þymëti &spëjamus (?)", IDM_MARKQ
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Pradedantis",      IDM_BEGINNER
+        MENUITEM "Pa&þengæs",      IDM_ADVANCED
+        MENUITEM "&Ekspertas",        IDM_EXPERT
+        MENUITEM "Pasi&rinktas",        IDM_CUSTOM
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Baigti",          IDM_EXIT
+    }
+    POPUP "&Informacija" {
+        MENUITEM "&Greièiausi laikai",    IDM_TIMES
+        MENUITEM "&Apie",         IDM_ABOUT
+    }
+}
+
+DLG_TIMES DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 160, 80
+STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Greièiausi laikai"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    GROUPBOX        "Greièiausi laikai", IDNONE,  10,  10, 140,  45
+    LTEXT           "Pradedantis",      IDNONE,  20,  20,  40,   8
+    LTEXT           "Paþengæs",      IDNONE,  20,  30,  40,   8
+    LTEXT           "Ekspertas",        IDNONE,  20,  40,  40,   8
+    LTEXT           "999",          IDC_TIME1,  70,  20,  15,   8
+    LTEXT           "999",          IDC_TIME2,  70,  30,  15,   8
+    LTEXT           "999",          IDC_TIME3,  70,  40,  15,   8
+    LTEXT           "",             IDC_NAME1,  90,  20,  55,   8
+    LTEXT           "",             IDC_NAME2,  90,  30,  55,   8
+    LTEXT           "",             IDC_NAME3,  90,  40,  55,   8
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",                IDOK,  55,  60,  50,  15
+}
+
+DLG_CONGRATS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 160, 60
+STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Sveikiname!"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    LTEXT           "Praðome áraðyti savo vardà", IDIGNORE,  10,  10, 150,  10
+    EDITTEXT                              IDC_EDITNAME,  25,  20, 110,  12
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",                         IDOK,  60,  40,  40,  15
+}
+
+DLG_CUSTOM DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 100, 100
+STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Pasirinktas þaidimas"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    LTEXT           "Eilutës",   IDNONE,   5,   5,  30,  10
+    LTEXT           "Stulpeliai",   IDNONE,   5,  35,  30,  10
+    LTEXT           "Minos",  IDNONE,   5,  65,  30,  10
+    EDITTEXT              IDC_EDITROWS,   5,  15,  20,  12, ES_NUMBER
+    EDITTEXT              IDC_EDITCOLS,   5,  45,  20,  12, ES_NUMBER
+    EDITTEXT             IDC_EDITMINES,   5,  75,  20,  12, ES_NUMBER
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",     IDOK,      40,  30,  50,  15
+    PUSHBUTTON      "Atðaukti", IDCANCEL,  40,  50,  50,  15
+}
+
+DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 145, 80
+STYLE  DS_MODALFRAME | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_POPUP | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Apie"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+    LTEXT                               "Winemine", IDNONE,  10,  10,  35,  10
+    LTEXT         "Copyright 2000, Joshua Thielen", IDNONE,  35,  25, 110,  10
+    LTEXT                 "under the Wine license", IDNONE,  35,  35, 100,  10
+    ICON                              IDI_WINEMINE, IDNONE,  10,  25,  20,  20
+    DEFPUSHBUTTON                             "OK", IDOK,      50,  60,  55,  15
+}
index 9cd358c..c85696c 100644 (file)
@@ -1,9 +1,9 @@
-#include <windows.h>\r
-\r
-#define REACTOS_STR_FILE_DESCRIPTION   "ReactOS HTML Help Executable\0"\r
-#define REACTOS_STR_INTERNAL_NAME      "hh\0"\r
-#define REACTOS_STR_ORIGINAL_FILENAME  "hh.exe\0"\r
-#include <reactos/version.rc>\r
-\r
-2 ICON DISCARDABLE hh.ico\r
-\r
+#include <windows.h>
+
+#define REACTOS_STR_FILE_DESCRIPTION   "ReactOS HTML Help Executable\0"
+#define REACTOS_STR_INTERNAL_NAME      "hh\0"
+#define REACTOS_STR_ORIGINAL_FILENAME  "hh.exe\0"
+#include <reactos/version.rc>
+
+2 ICON DISCARDABLE hh.ico
+
index 7557b59..39c45a3 100644 (file)
@@ -1,17 +1,17 @@
-/* Translation by Vytis "CMan" Girdþijauskas (cman@cman.us) */\r
-\r
-LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-\r
-IDS_USAGE, "Uþbaigia seansà.\n\n\\r
-  /v\t\tParodo informacijà apie atliktus veiksmus.\n\\r
-  /?\t\tParodo ðià informacijà.\n\n"\r
-\r
-IDS_LOGOFF_REMOTE, "Uþbaigia seansà nutolusioje maðinoje."\r
-IDS_LOGOFF_LOCAL, "Uþbaigia einamàjá seansà ðioje maðinoje."\r
-\r
-IDS_ILLEGAL_PARAM, "Neteisingas(i) parametras(ai)\n"\r
-}\r
-/* EOF */\r
+/* Translation by Vytis "CMan" Girdþijauskas (cman@cman.us) */
+
+LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+
+IDS_USAGE, "Uþbaigia seansà.\n\n\
+  /v\t\tParodo informacijà apie atliktus veiksmus.\n\
+  /?\t\tParodo ðià informacijà.\n\n"
+
+IDS_LOGOFF_REMOTE, "Uþbaigia seansà nutolusioje maðinoje."
+IDS_LOGOFF_LOCAL, "Uþbaigia einamàjá seansà ðioje maðinoje."
+
+IDS_ILLEGAL_PARAM, "Neteisingas(i) parametras(ai)\n"
+}
+/* EOF */
index bc0b53b..c693722 100644 (file)
@@ -1,23 +1,23 @@
-/*\r
- * PROJECT:     ReactOS logoff utility\r
- * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory\r
- * FILE:        base/applications/logoff/lang/ru-RU.rc\r
- * PURPOSE:     Russian Language File for logoff\r
- * TRANSLATOR:  Artem Reznikov\r
- */\r
-\r
-LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-\r
-IDS_USAGE, "Çàâåðøåíèå ñåàíñà.\n\n\\r
-  /v\t\tÎòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè î âûïîëíåííûõ äåéñòâèÿõ.\n\\r
-  /?\t\tÎòîáðàæåíèå ýòîé èíôîðìàöèè.\n\n"\r
-\r
-IDS_LOGOFF_REMOTE, "Çàâåðøåíèå ñåàíñà íà óäàëåííîé ìàøèíå."\r
-IDS_LOGOFF_LOCAL, "Çàâåðøåíèå òåêóùåãî ñåàíñà íà ýòîé ìàøèíå."\r
-\r
-IDS_ILLEGAL_PARAM, "Îøèáêà â ïàðàìåòðàõ\n"\r
-}\r
-/* EOF */\r
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS logoff utility
+ * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:        base/applications/logoff/lang/ru-RU.rc
+ * PURPOSE:     Russian Language File for logoff
+ * TRANSLATOR:  Artem Reznikov
+ */
+
+LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+
+IDS_USAGE, "Çàâåðøåíèå ñåàíñà.\n\n\
+  /v\t\tÎòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè î âûïîëíåííûõ äåéñòâèÿõ.\n\
+  /?\t\tÎòîáðàæåíèå ýòîé èíôîðìàöèè.\n\n"
+
+IDS_LOGOFF_REMOTE, "Çàâåðøåíèå ñåàíñà íà óäàëåííîé ìàøèíå."
+IDS_LOGOFF_LOCAL, "Çàâåðøåíèå òåêóùåãî ñåàíñà íà ýòîé ìàøèíå."
+
+IDS_ILLEGAL_PARAM, "Îøèáêà â ïàðàìåòðàõ\n"
+}
+/* EOF */
index cf2937c..28b45a5 100644 (file)
@@ -1,23 +1,23 @@
-/*\r
- * PROJECT:     ReactOS logoff utility\r
- * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory\r
- * FILE:        base/applications/logoff/lang/uk-UA.rc\r
- * PURPOSE:     Ukraianian Language File for logoff\r
- * TRANSLATOR:  Artem Reznikov\r
- */\r
-\r
-LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-\r
-IDS_USAGE, "Çàâåðøåííÿ ñåàíñó.\n\n\\r
-  /v\t\t³äîáðàæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âèêîíàí³ ä³¿.\n\\r
-  /?\t\t³äîáðàæåííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿.\n\n"\r
-\r
-IDS_LOGOFF_REMOTE, "Çàâåðøåííÿ ñåàíñó íà â³ääàëåí³é ìàøèí³."\r
-IDS_LOGOFF_LOCAL, "Çàâåðøåííÿ ïîòî÷íîãî ñåàíñó íà ö³é ìàøèí³."\r
-\r
-IDS_ILLEGAL_PARAM, "Íåâ³ðí³ ïàðàìåòðè\n"\r
-}\r
-/* EOF */\r
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS logoff utility
+ * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:        base/applications/logoff/lang/uk-UA.rc
+ * PURPOSE:     Ukraianian Language File for logoff
+ * TRANSLATOR:  Artem Reznikov
+ */
+
+LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+
+IDS_USAGE, "Çàâåðøåííÿ ñåàíñó.\n\n\
+  /v\t\t³äîáðàæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âèêîíàí³ ä³¿.\n\
+  /?\t\t³äîáðàæåííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿.\n\n"
+
+IDS_LOGOFF_REMOTE, "Çàâåðøåííÿ ñåàíñó íà â³ääàëåí³é ìàøèí³."
+IDS_LOGOFF_LOCAL, "Çàâåðøåííÿ ïîòî÷íîãî ñåàíñó íà ö³é ìàøèí³."
+
+IDS_ILLEGAL_PARAM, "Íåâ³ðí³ ïàðàìåòðè\n"
+}
+/* EOF */
index 074071b..95e5361 100644 (file)
@@ -1,21 +1,21 @@
-LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL\r
-\r
-IDM_CONSOLEROOT MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Fil"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Avslutt\tAlt+F4", ID_FILE_EXIT\r
-    END\r
-\r
-    POPUP "&Hjelp"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Om ReactOS Management Console...", ID_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_APPTITLE "ReactOS Management Console"\r
-    IDS_CONSOLETITLE "Konsoll%1!u!"\r
-END\r
+LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDM_CONSOLEROOT MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Fil"
+    BEGIN
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Avslutt\tAlt+F4", ID_FILE_EXIT
+    END
+
+    POPUP "&Hjelp"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Om ReactOS Management Console...", ID_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_APPTITLE "ReactOS Management Console"
+    IDS_CONSOLETITLE "Konsoll%1!u!"
+END
index e3e6ef6..b0eac43 100644 (file)
@@ -1,21 +1,21 @@
-LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_NEUTRAL\r
-\r
-IDM_CONSOLEROOT MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Arquivo"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "Sai&r\tAlt+F4", ID_FILE_EXIT\r
-    END\r
-\r
-    POPUP "Aj&uda"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Sobre o Console de gerenciamento ReactOS...", ID_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_APPTITLE "Console de gerenciamento ReactOS"\r
-    IDS_CONSOLETITLE "Console%1!u!"\r
-END\r
+LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDM_CONSOLEROOT MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Arquivo"
+    BEGIN
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Sai&r\tAlt+F4", ID_FILE_EXIT
+    END
+
+    POPUP "Aj&uda"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Sobre o Console de gerenciamento ReactOS...", ID_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_APPTITLE "Console de gerenciamento ReactOS"
+    IDS_CONSOLETITLE "Console%1!u!"
+END
index cc0853d..708e57d 100644 (file)
@@ -1,29 +1,29 @@
-/*\r
- * PROJECT:     ReactOS Management Console\r
- * FILE:        base/applications/mmc/lang/sk-SK.rc\r
- * PURPOSE:     Slovak Language File for MMC\r
- * TRANSLATOR:  Kario (kario@szm.sk)\r
- * DATE OF TR:  24-07-2007\r
- */\r
-\r
-LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-IDM_CONSOLEROOT MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Súbor"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Skonèi\9d\tAlt+F4", ID_FILE_EXIT\r
-    END\r
-\r
-    POPUP "&Pomocník"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "È&o je Konzola na správu systému ReactOS", ID_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_APPTITLE "Konzola na správu systému ReactOS"\r
-    IDS_CONSOLETITLE "Konzola%1!u!"\r
-END\r
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS Management Console
+ * FILE:        base/applications/mmc/lang/sk-SK.rc
+ * PURPOSE:     Slovak Language File for MMC
+ * TRANSLATOR:  Kario (kario@szm.sk)
+ * DATE OF TR:  24-07-2007
+ */
+
+LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDM_CONSOLEROOT MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Súbor"
+    BEGIN
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Skonèi\9d\tAlt+F4", ID_FILE_EXIT
+    END
+
+    POPUP "&Pomocník"
+    BEGIN
+        MENUITEM "È&o je Konzola na správu systému ReactOS", ID_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_APPTITLE "Konzola na správu systému ReactOS"
+    IDS_CONSOLETITLE "Konzola%1!u!"
+END
index c4435b3..726138c 100644 (file)
-LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_NEUTRAL\r
-\r
-IDD_MSCONFIG_DIALOG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 378, 220\r
-STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |\r
-    WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |\r
-    WS_THICKFRAME\r
-CAPTION "Progrma de configuracio del sistema"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    CONTROL "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,374,195\r
-    DEFPUSHBUTTON "Acceptar", IDOK, 211, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-    PUSHBUTTON "&Ajuda", IDC_BTN_HELP, 2, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-    PUSHBUTTON "Cancel·lar", IDCANCEL, 267, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-    PUSHBUTTON "Aplicar", IDC_BTN_APPLY, 323, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-END\r
-\r
-IDD_STARTUP_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175\r
-STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    CONTROL         "List3",IDC_STARTUP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148\r
-    PUSHBUTTON      "A&ctivar-ho tot",IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE,223,155,66,14\r
-    PUSHBUTTON      "&Deactivar-ho tot",IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE,295,155,66,14\r
-END\r
-\r
-IDD_SYSTEM_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175\r
-STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-   CONTROL "", 237, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 280, 148\r
-    PUSHBUTTON      "P&uja", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14\r
-    PUSHBUTTON      "&Baixa", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14\r
-\r
-    PUSHBUTTON      "Ac&tiva", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14\r
-    PUSHBUTTON      "D&esactiva", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14\r
-\r
-    PUSHBUTTON      "&Busca", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14\r
-    PUSHBUTTON      "&Nou", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14\r
-    PUSHBUTTON      "Ed&ita", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14\r
-\r
-    PUSHBUTTON      "A&ctivar-ho tot", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14\r
-    PUSHBUTTON      "&Deactivar-ho tot",IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14\r
-END\r
-\r
-IDD_TOOLS_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175\r
-STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    CONTROL "List2",IDC_TOOLS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 134\r
-    EDITTEXT IDC_TOOLS_CMDLINE, 1, 139, 360, 12, ES_READONLY\r
-    PUSHBUTTON "&Executa", IDC_BTN_RUN, 311, 155, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-END\r
-\r
-IDD_SERVICES_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175\r
-STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    CONTROL         "List1",IDC_SERVICES_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,2,1,360,148\r
-    PUSHBUTTON      "A&ctivar-ho tot",IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE,223,155,66,14\r
-    PUSHBUTTON      "&Deactivar-ho tot",IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE,295,155,66,14\r
-END\r
-\r
-IDD_GENERAL_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175\r
-STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
- GROUPBOX "Seleccio d'arrencada", -1, 10, 10, 340, 150,0,WS_EX_TRANSPARENT\r
- CONTROL "Arrencada &Normal - Carrega tots els serveis i controladors", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10\r
- CONTROL "Arrencada de &Diagnostic - Nomes carrega els seveis i controladors basics", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10\r
- CONTROL "Seleccio &Manual", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10\r
- CHECKBOX "&Processos del fitxer SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10\r
- CHECKBOX "&Serveis del sistema", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10\r
- CHECKBOX "P&rogrames del menu inici", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10\r
-END\r
-\r
-IDD_FREELDR_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175\r
-STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-   CONTROL "", IDC_LIST_BOX, "ListBox", 0x50010141, 10, 10, 340, 50, 0x00000200\r
-   PUSHBUTTON    "&Prova camins d'arrencada", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12\r
-   PUSHBUTTON    "&Fes-ho per defecte", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 100, 65, 70, 12\r
-   PUSHBUTTON    "P&uja", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 190, 65, 70, 12\r
-   PUSHBUTTON    "&Baixa", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12\r
-   GROUPBOX "&Opcions d'arrencada", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT\r
-   CHECKBOX "/&SAFEBOOT", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 90, 55, 10\r
-   CHECKBOX "/&NOGUIBOOT", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 15, 105, 60, 10\r
-   CHECKBOX "/BOO&TLOG", IDC_CBX_BOOT_LOG, 15, 120, 50, 10\r
-   CHECKBOX "/BAS&EVIDEO", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 15, 135, 55, 10\r
-   CHECKBOX "/S&OS", IDC_CBX_SOS, 15, 150, 50, 10\r
-   PUSHBUTTON "Op&cions Avançades...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 70, 12 \r
-   LTEXT "Temps:", -1, 280, 91, 30, 10\r
-   EDITTEXT IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 310, 90, 25, 12, ES_LEFT\r
-   LTEXT "sec.", -1, 340, 91, 15, 10\r
-END\r
-\r
-IDD_FREELDR_ADVANCED_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 175, 175\r
-STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-   CHECKBOX "/&MAXMEM=", IDC_CBX_MAX_MEM, 10, 10, 50, 10\r
-   EDITTEXT IDC_TXT_MAX_MEM, 80, 10, 60, 12\r
-   CONTROL "",IDC_SCR_MAX_MEM, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 10, 11, 11\r
-   CHECKBOX "/&NUMPROC=", IDC_CBX_NUM_PROC, 10, 25, 50, 10\r
-   COMBOBOX IDC_DRP_NUM_PROC, 80, 25, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "/&PCILOCK", IDC_CBX_PCI_LOCK, 10, 40, 50, 10\r
-   CHECKBOX "/P&ROFILE", IDC_CBX_PROFILE, 10, 55, 50, 10\r
-   CHECKBOX "/&IRQ", IDC_CBX_IRQ, 10, 70, 40, 12\r
-   EDITTEXT IDC_TXT_IRQ, 80, 70, 60, 12, ES_LEFT\r
-   CHECKBOX "/&DEBUG", IDC_CBX_DEBUG, 10, 85, 40, 10\r
-   CHECKBOX "/D&EBUGPORT", IDC_CBX_DEBUG_PORT, 20, 100, 60, 10\r
-   COMBOBOX IDC_DRP_DEBUG_PORT, 80, 100, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "/&BAUDRATE", IDC_CBX_BAUD_RATE, 20, 115, 50, 10\r
-   COMBOBOX IDC_DRP_DRP_BAUD_RATE, 80, 115, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "/&CHANNEL", IDC_CBX_CHANNEL, 20, 130, 50, 10\r
-   EDITTEXT IDC_TXT_CHANNEL, 80, 130, 60, 12, ES_LEFT\r
-   CONTROL "",IDC_SCR_CHANNEL, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 130, 11, 11\r
-   PUSHBUTTON "Acceptar", IDC_OK, 20, 160, 50, 12\r
-   PUSHBUTTON "Cancel·lar", IDC_CANCEL, 100, 160, 50, 12\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_MSCONFIG             "Programa de configuracio de sistema"\r
-    IDS_TAB_GENERAL          "General"\r
-    IDS_TAB_SYSTEM           "SYSTEM.INI"\r
-    IDS_TAB_FREELDR          "FREELDR.INI"   \r
-    IDS_TAB_SERVICES         "Serveis" \r
-    IDS_TAB_STARTUP          "Arrencada" \r
-    IDS_TAB_TOOLS            "Eines"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_SERVICES_COLUMN_SERVICE "Servei"\r
-    IDS_SERVICES_COLUMN_REQ     "Obligatori"\r
-    IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR  "Fabricant"\r
-    IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS  "Estat"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_TOOLS_COLUMN_NAME    "Nom"\r
-    IDS_TOOLS_COLUMN_DESCR   "Descripcio"\r
-\r
-    IDS_TOOLS_CMD_NAME       "Consola"\r
-    IDS_TOOLS_CMD_DESCR      ""\r
-    IDS_TOOLS_CMD_CMD        "cmd.exe"\r
-\r
-    IDS_TOOLS_INFO_NAME      "Versio"\r
-    IDS_TOOLS_INFO_DESCR     "Mostra informacio de la versio."\r
-    IDS_TOOLS_INFO_CMD       "winver.exe"\r
-\r
-    IDS_TOOLS_REGEDIT_NAME   "Editor del registre"\r
-    IDS_TOOLS_REGEDIT_DESCR  "Obre l'editor del registre."\r
-    IDS_TOOLS_REGEDIT_CMD    "regedit.exe"\r
-\r
-    IDS_TOOLS_SYSDM_NAME     "Propietats del sistema"\r
-    IDS_TOOLS_SYSDM_DESCR    "Mostra la informacio d'aquest ordinador."\r
-    IDS_TOOLS_SYSDM_CMD      "control"\r
-    IDS_TOOLS_SYSDM_PARAM    "sysdm.cpl"\r
-\r
-    IDS_STARTUP_COLUMN_ELEMENT "Element"\r
-    IDS_STARTUP_COLUMN_CMD     "Command"\r
-    IDS_STARTUP_COLUMN_PATH    "Path"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_SERVICES_STATUS_RUNNING "En marxa"\r
-    IDS_SERVICES_STATUS_STOPPED "Parat"\r
-    IDS_SERVICES_YES "Si"\r
-    IDS_SERVICES_UNKNOWN "Indeterminat" \r
-END\r
+LANGUAGE LANG_CATALAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+IDD_MSCONFIG_DIALOG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 378, 220
+STYLE DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
+    WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
+    WS_THICKFRAME
+CAPTION "Progrma de configuracio del sistema"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,374,195
+    DEFPUSHBUTTON "Acceptar", IDOK, 211, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Ajuda", IDC_BTN_HELP, 2, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Cancel·lar", IDCANCEL, 267, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Aplicar", IDC_BTN_APPLY, 323, 201, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_STARTUP_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
+STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL         "List3",IDC_STARTUP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 148
+    PUSHBUTTON      "A&ctivar-ho tot",IDC_BTN_STARTUP_ACTIVATE,223,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "&Deactivar-ho tot",IDC_BTN_STARTUP_DEACTIVATE,295,155,66,14
+END
+
+IDD_SYSTEM_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
+STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+   CONTROL "", 237, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_EDITLABELS | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 280, 148
+    PUSHBUTTON      "P&uja", IDC_BTN_SYSTEM_UP, 290, 5, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Baixa", IDC_BTN_SYSTEM_DOWN, 290, 25, 66, 14
+
+    PUSHBUTTON      "Ac&tiva", IDC_BTN_SYSTEM_ENABLE, 290, 50, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "D&esactiva", IDC_BTN_SYSTEM_DISABLE, 290, 70, 66, 14
+
+    PUSHBUTTON      "&Busca", IDC_BTN_SYSTEM_FIND, 290, 95, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Nou", IDC_BTN_SYSTEM_NEW, 290, 115, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "Ed&ita", IDC_BTN_SYSTEM_EDIT, 290, 135, 66, 14
+
+    PUSHBUTTON      "A&ctivar-ho tot", IDC_BTN_SYSTEM_ACTIVATE, 123, 155, 66, 14
+    PUSHBUTTON      "&Deactivar-ho tot",IDC_BTN_SYSTEM_DEACTIVATE, 195, 155, 66, 14
+END
+
+IDD_TOOLS_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
+STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "List2",IDC_TOOLS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 2, 1, 360, 134
+    EDITTEXT IDC_TOOLS_CMDLINE, 1, 139, 360, 12, ES_READONLY
+    PUSHBUTTON "&Executa", IDC_BTN_RUN, 311, 155, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SERVICES_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
+STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL         "List1",IDC_SERVICES_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,2,1,360,148
+    PUSHBUTTON      "A&ctivar-ho tot",IDC_BTN_SERVICES_ACTIVATE,223,155,66,14
+    PUSHBUTTON      "&Deactivar-ho tot",IDC_BTN_SERVICES_DEACTIVATE,295,155,66,14
+END
+
+IDD_GENERAL_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
+STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ GROUPBOX "Seleccio d'arrencada", -1, 10, 10, 340, 150,0,WS_EX_TRANSPARENT
+ CONTROL "Arrencada &Normal - Carrega tots els serveis i controladors", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
+ CONTROL "Arrencada de &Diagnostic - Nomes carrega els seveis i controladors basics", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
+ CONTROL "Seleccio &Manual", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
+ CHECKBOX "&Processos del fitxer SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
+ CHECKBOX "&Serveis del sistema", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
+ CHECKBOX "P&rogrames del menu inici", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
+END
+
+IDD_FREELDR_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
+STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+   CONTROL "", IDC_LIST_BOX, "ListBox", 0x50010141, 10, 10, 340, 50, 0x00000200
+   PUSHBUTTON    "&Prova camins d'arrencada", IDC_BTN_CHECK_BOOT_PATH, 10, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "&Fes-ho per defecte", IDC_BTN_SET_DEFAULT_BOOT, 100, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "P&uja", IDC_BTN_MOVE_UP_BOOT_OPTION, 190, 65, 70, 12
+   PUSHBUTTON    "&Baixa", IDC_BTN_MOVE_DOWN_BOOT_OPTION, 280, 65, 70, 12
+   GROUPBOX "&Opcions d'arrencada", -1, 10, 80, 250, 90,0,WS_EX_TRANSPARENT
+   CHECKBOX "/&SAFEBOOT", IDC_CBX_SAFE_BOOT, 15, 90, 55, 10
+   CHECKBOX "/&NOGUIBOOT", IDC_CBX_NO_GUI_BOOT, 15, 105, 60, 10
+   CHECKBOX "/BOO&TLOG", IDC_CBX_BOOT_LOG, 15, 120, 50, 10
+   CHECKBOX "/BAS&EVIDEO", IDC_CBX_BASE_VIDEO, 15, 135, 55, 10
+   CHECKBOX "/S&OS", IDC_CBX_SOS, 15, 150, 50, 10
+   PUSHBUTTON "Op&cions Avançades...", IDC_BTN_ADVANCED_OPTIONS, 100, 150, 70, 12 
+   LTEXT "Temps:", -1, 280, 91, 30, 10
+   EDITTEXT IDC_TXT_BOOT_TIMEOUT, 310, 90, 25, 12, ES_LEFT
+   LTEXT "sec.", -1, 340, 91, 15, 10
+END
+
+IDD_FREELDR_ADVANCED_PAGE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 175, 175
+STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+   CHECKBOX "/&MAXMEM=", IDC_CBX_MAX_MEM, 10, 10, 50, 10
+   EDITTEXT IDC_TXT_MAX_MEM, 80, 10, 60, 12
+   CONTROL "",IDC_SCR_MAX_MEM, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 10, 11, 11
+   CHECKBOX "/&NUMPROC=", IDC_CBX_NUM_PROC, 10, 25, 50, 10
+   COMBOBOX IDC_DRP_NUM_PROC, 80, 25, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "/&PCILOCK", IDC_CBX_PCI_LOCK, 10, 40, 50, 10
+   CHECKBOX "/P&ROFILE", IDC_CBX_PROFILE, 10, 55, 50, 10
+   CHECKBOX "/&IRQ", IDC_CBX_IRQ, 10, 70, 40, 12
+   EDITTEXT IDC_TXT_IRQ, 80, 70, 60, 12, ES_LEFT
+   CHECKBOX "/&DEBUG", IDC_CBX_DEBUG, 10, 85, 40, 10
+   CHECKBOX "/D&EBUGPORT", IDC_CBX_DEBUG_PORT, 20, 100, 60, 10
+   COMBOBOX IDC_DRP_DEBUG_PORT, 80, 100, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "/&BAUDRATE", IDC_CBX_BAUD_RATE, 20, 115, 50, 10
+   COMBOBOX IDC_DRP_DRP_BAUD_RATE, 80, 115, 60, 10, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "/&CHANNEL", IDC_CBX_CHANNEL, 20, 130, 50, 10
+   EDITTEXT IDC_TXT_CHANNEL, 80, 130, 60, 12, ES_LEFT
+   CONTROL "",IDC_SCR_CHANNEL, "msctls_updown32", 0x50000000, 140, 130, 11, 11
+   PUSHBUTTON "Acceptar", IDC_OK, 20, 160, 50, 12
+   PUSHBUTTON "Cancel·lar", IDC_CANCEL, 100, 160, 50, 12
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_MSCONFIG             "Programa de configuracio de sistema"
+    IDS_TAB_GENERAL          "General"
+    IDS_TAB_SYSTEM           "SYSTEM.INI"
+    IDS_TAB_FREELDR          "FREELDR.INI"   
+    IDS_TAB_SERVICES         "Serveis" 
+    IDS_TAB_STARTUP          "Arrencada" 
+    IDS_TAB_TOOLS            "Eines"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_SERVICES_COLUMN_SERVICE "Servei"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_REQ     "Obligatori"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_VENDOR  "Fabricant"
+    IDS_SERVICES_COLUMN_STATUS  "Estat"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_TOOLS_COLUMN_NAME    "Nom"
+    IDS_TOOLS_COLUMN_DESCR   "Descripcio"
+
+    IDS_TOOLS_CMD_NAME       "Consola"
+    IDS_TOOLS_CMD_DESCR      ""
+    IDS_TOOLS_CMD_CMD        "cmd.exe"
+
+    IDS_TOOLS_INFO_NAME      "Versio"
+    IDS_TOOLS_INFO_DESCR     "Mostra informacio de la versio."
+    IDS_TOOLS_INFO_CMD       "winver.exe"
+
+    IDS_TOOLS_REGEDIT_NAME   "Editor del registre"
+    IDS_TOOLS_REGEDIT_DESCR  "Obre l'editor del registre."
+    IDS_TOOLS_REGEDIT_CMD    "regedit.exe"
+
+    IDS_TOOLS_SYSDM_NAME     "Propietats del sistema"
+    IDS_TOOLS_SYSDM_DESCR    "Mostra la informacio d'aquest ordinador."
+    IDS_TOOLS_SYSDM_CMD      "control"
+    IDS_TOOLS_SYSDM_PARAM    "sysdm.cpl"
+
+    IDS_STARTUP_COLUMN_ELEMENT "Element"
+    IDS_STARTUP_COLUMN_CMD     "Command"
+    IDS_STARTUP_COLUMN_PATH    "Path"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_SERVICES_STATUS_RUNNING "En marxa"
+    IDS_SERVICES_STATUS_STOPPED "Parat"
+    IDS_SERVICES_YES "Si"
+    IDS_SERVICES_UNKNOWN "Indeterminat" 
+END
index 3a481d7..312bb92 100644 (file)
@@ -1,82 +1,82 @@
-LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-IDR_MAINMENU MENU\r
-BEGIN\r
-  POPUP "&Áñ÷åßï"\r
-  BEGIN\r
-    MENUITEM "¸&îïäïò",              IDC_EXIT\r
-  END\r
-  POPUP "ÅíÝñãåéá"\r
-  BEGIN\r
-    MENUITEM "Åêôýðùóç",             IDC_PRINT, GRAYED\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "Éäéüôçôåò",            IDC_PROP, GRAYED\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "ÂïÞèåéá",              IDC_PROGHELP, GRAYED\r
-  END\r
-  POPUP "ÅìöÜíéóç"\r
-  BEGIN\r
-    MENUITEM "ÓõóêåõÝò áíÜ ôýðï",    IDC_DEVBYTYPE, CHECKED\r
-    MENUITEM "ÓõóêåõÝò áíÜ óýíäåóç", IDC_STATIC, GRAYED\r
-    MENUITEM "ÐçãÝò áíÜ ôýðï",       IDC_STATIC, GRAYED\r
-    MENUITEM "ÐçãÝò áíÜ óýíäåóç",    IDC_STATIC, GRAYED\r
-  END\r
-  POPUP "ÂïÞèåéá"\r
-  BEGIN\r
-    MENUITEM "ÂïÞèåéá",              IDC_PROGHELP\r
-    MENUITEM "Ó÷åôéêÜ...",           IDC_ABOUT\r
-  END\r
-END\r
-\r
-IDR_POPUP MENU\r
-BEGIN\r
-  POPUP "popup"\r
-  BEGIN\r
-    MENUITEM "Éäéüôçôåò",            IDC_PROP, GRAYED\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "ÂïÞèåéá",              IDC_PROGHELP\r
-  END\r
-END\r
-\r
-IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182\r
-CAPTION "Ó÷åôéêÜ ìå ç äéá÷åßñéóç óõóêåþí"\r
-FONT 8,"Tahoma",0,0\r
-STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME\r
-BEGIN\r
-  LTEXT "Device Manager v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 26\r
-  PUSHBUTTON "Close", IDOK, 75, 162, 44, 15\r
-  ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30\r
-  EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_LICENSE "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_TOOLTIP_PROP      "Éäéüôçôåò"\r
-  IDS_TOOLTIP_REFRESH   "ÁíáíÝùóç"\r
-  IDS_TOOLTIP_HELP      "ÂïÞèåéá"\r
-  IDS_TOOLTIP_EXIT      "¸îïäïò"\r
-END\r
-\r
-/* Hints */\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_APPNAME "Äéá÷åßñéóç Óõóêåõþí ôïõ ReactOS"\r
-  IDS_HINT_BLANK        " "\r
-  IDS_HINT_EXIT         " Ôåñìáôßæåé ôï ðñüãñáììá."\r
-  IDS_HINT_REFRESH      " ÁíáíÝùóç ôçò ëßóôáò äéåñãáóéþí."\r
-  IDS_HINT_PROP         " ¢íïéãìá ðáñáèýñïõ éäéïôÞôùí ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç åðéëïãÞ."\r
-  IDS_HINT_HELP         " ÅìöÜíéóç ðáñáèýñïõ âïÞèåéáò."\r
-  IDS_HINT_ABOUT        " Ó÷åôéêÜ ìå ôç Äéá÷åßñéóç Óõóêåõþí ôïõ ReactOS."\r
-\r
-  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " ÅðáíáöÝñåé ôï ðáñÜèõñï áõôü óôï êáíïíéêï ôïõ ìÝãåèïò."\r
-  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Ìåôáêéíåß áõôü ôï ðáñÜèõñï."\r
-  IDS_HINT_SYS_SIZE     " ÁëëÜæåé ôï ìÝãåèïò áõôïý ôïõ ðáñáèýñïõ."\r
-  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Ìéêñáßíåé áõôü ôï ðáñÜèõñï óå Ýíá åéêïíßäéï."\r
-  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ðñïóáñìüæåé ôï ìÝãåèïò ôïõ ðáñáèýñïõ áõôïý óôçí ïèüíç."\r
-  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Êëåßíåé áõôü ôï ðáñÜèõñï."\r
-END\r
+LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDR_MAINMENU MENU
+BEGIN
+  POPUP "&Áñ÷åßï"
+  BEGIN
+    MENUITEM "¸&îïäïò",              IDC_EXIT
+  END
+  POPUP "ÅíÝñãåéá"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Åêôýðùóç",             IDC_PRINT, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Éäéüôçôåò",            IDC_PROP, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "ÂïÞèåéá",              IDC_PROGHELP, GRAYED
+  END
+  POPUP "ÅìöÜíéóç"
+  BEGIN
+    MENUITEM "ÓõóêåõÝò áíÜ ôýðï",    IDC_DEVBYTYPE, CHECKED
+    MENUITEM "ÓõóêåõÝò áíÜ óýíäåóç", IDC_STATIC, GRAYED
+    MENUITEM "ÐçãÝò áíÜ ôýðï",       IDC_STATIC, GRAYED
+    MENUITEM "ÐçãÝò áíÜ óýíäåóç",    IDC_STATIC, GRAYED
+  END
+  POPUP "ÂïÞèåéá"
+  BEGIN
+    MENUITEM "ÂïÞèåéá",              IDC_PROGHELP
+    MENUITEM "Ó÷åôéêÜ...",           IDC_ABOUT
+  END
+END
+
+IDR_POPUP MENU
+BEGIN
+  POPUP "popup"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Éäéüôçôåò",            IDC_PROP, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "ÂïÞèåéá",              IDC_PROGHELP
+  END
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
+CAPTION "Ó÷åôéêÜ ìå ç äéá÷åßñéóç óõóêåþí"
+FONT 8,"Tahoma",0,0
+STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+  LTEXT "Device Manager v0.1\nCopyright (C) 2006\nby Ged Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 26
+  PUSHBUTTON "Close", IDOK, 75, 162, 44, 15
+  ICON IDI_MAIN_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+  EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_LICENSE "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_TOOLTIP_PROP      "Éäéüôçôåò"
+  IDS_TOOLTIP_REFRESH   "ÁíáíÝùóç"
+  IDS_TOOLTIP_HELP      "ÂïÞèåéá"
+  IDS_TOOLTIP_EXIT      "¸îïäïò"
+END
+
+/* Hints */
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_APPNAME "Äéá÷åßñéóç Óõóêåõþí ôïõ ReactOS"
+  IDS_HINT_BLANK        " "
+  IDS_HINT_EXIT         " Ôåñìáôßæåé ôï ðñüãñáììá."
+  IDS_HINT_REFRESH      " ÁíáíÝùóç ôçò ëßóôáò äéåñãáóéþí."
+  IDS_HINT_PROP         " ¢íïéãìá ðáñáèýñïõ éäéïôÞôùí ãéá ôç óõãêåêñéìÝíç åðéëïãÞ."
+  IDS_HINT_HELP         " ÅìöÜíéóç ðáñáèýñïõ âïÞèåéáò."
+  IDS_HINT_ABOUT        " Ó÷åôéêÜ ìå ôç Äéá÷åßñéóç Óõóêåõþí ôïõ ReactOS."
+
+  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " ÅðáíáöÝñåé ôï ðáñÜèõñï áõôü óôï êáíïíéêï ôïõ ìÝãåèïò."
+  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Ìåôáêéíåß áõôü ôï ðáñÜèõñï."
+  IDS_HINT_SYS_SIZE     " ÁëëÜæåé ôï ìÝãåèïò áõôïý ôïõ ðáñáèýñïõ."
+  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Ìéêñáßíåé áõôü ôï ðáñÜèõñï óå Ýíá åéêïíßäéï."
+  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ðñïóáñìüæåé ôï ìÝãåèïò ôïõ ðáñáèýñïõ áõôïý óôçí ïèüíç."
+  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Êëåßíåé áõôü ôï ðáñÜèõñï."
+END
index f5fa8db..3e98fd9 100644 (file)
-/*\r
- * PROJECT:     ReactOS Device Management\r
- * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory\r
- * FILE:        base/applications/mscutils/servman/lang/uk-UA.rc\r
- * PURPOSE:     Ukraianian Language File for devmgmt\r
- * TRANSLATOR:  Artem Reznikov\r
- */\r
-\r
-LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-IDR_MAINMENU MENU\r
-BEGIN\r
-  POPUP "&Ôàéë"\r
-  BEGIN\r
-    MENUITEM "&Åêñïîðò...", ID_EXPORT\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "Â&èõ³ä",      ID_EXIT\r
-  END\r
-  POPUP "ijÿ"\r
-  BEGIN\r
-    MENUITEM "Ç'ºäíàííÿ ç...", ID_CONNECT, GRAYED\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "Çàïóñê",      ID_START, GRAYED\r
-    MENUITEM "Çóïèíèòè",    ID_STOP, GRAYED\r
-    MENUITEM "Ïàóçà",       ID_PAUSE, GRAYED\r
-    MENUITEM "Ïðîäîâæèòè",  ID_RESUME, GRAYED\r
-    MENUITEM "Ïåðåçàïóñê",  ID_RESTART, GRAYED\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "Îíîâèòè",     ID_REFRESH\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "Ïðàâêà...",   ID_EDIT, GRAYED\r
-    MENUITEM "Ñòâîðèòè...", ID_CREATE, GRAYED\r
-    MENUITEM "Âèäàëèòè...", ID_DELETE, GRAYED\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "Âëàñòèâîñò³...", ID_PROP, GRAYED\r
-  END\r
-  POPUP "Âèãëÿä"\r
-  BEGIN\r
-    MENUITEM "Âåëèê³ çíà÷êè", ID_VIEW_LARGE\r
-    MENUITEM "Äð³áí³ çíà÷êè", ID_VIEW_SMALL\r
-    MENUITEM "Ñïèñîê",      ID_VIEW_LIST\r
-    MENUITEM "Ïîäðîáèö³",   ID_VIEW_DETAILS\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "Íàñòðîéêà...",ID_VIEW_CUST, GRAYED\r
-  END\r
-  POPUP "Äîâ³äêà"\r
-  BEGIN\r
-    MENUITEM "Äîâ³äêà",     ID_HELP\r
-    MENUITEM "Ïðî ïðîãðàìó",       ID_ABOUT\r
-  END\r
-END\r
-\r
-IDR_POPUP MENU\r
-BEGIN\r
-  POPUP "popup"\r
-  BEGIN\r
-    MENUITEM "Çàïóñê",      ID_START, GRAYED\r
-    MENUITEM "Çóïèíèòè",   ID_STOP, GRAYED\r
-    MENUITEM "Ïàóçà",       ID_PAUSE, GRAYED\r
-    MENUITEM "Ïðîäîâæèòè",  ID_RESUME, GRAYED\r
-    MENUITEM "Ïåðåçàïóñê",  ID_RESTART, GRAYED\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "Îíîâèòè",     ID_REFRESH\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "Ïðàâêà...",   ID_EDIT, GRAYED\r
-    MENUITEM "Âèäàëèòè...", ID_DELETE, GRAYED\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "Âëàñòèâîñò³...", ID_PROP, GRAYED\r
-    MENUITEM SEPARATOR\r
-    MENUITEM "Äîâ³äêà...",  ID_HELP\r
-  END\r
-END\r
-\r
-IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182\r
-CAPTION "Ïðî ïðîãðàìó ""Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè"""\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0\r
-STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME\r
-BEGIN\r
-  LTEXT "Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 26\r
-  PUSHBUTTON "Çàêðèòè", IDOK, 75, 162, 44, 15\r
-  ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30\r
-  EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE\r
-END\r
-\r
-IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232\r
-CAPTION "Çàãàëüí³"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0\r
-STYLE WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-BEGIN\r
-  LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70,11,176,11, WS_CHILD | WS_VISIBLE\r
-  EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY\r
-  EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY\r
-  EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY\r
-  COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST\r
-  PUSHBUTTON "Çàïóñê", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED\r
-  PUSHBUTTON "Çóïèíèòè", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED\r
-  PUSHBUTTON "Ïàóçà", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED\r
-  PUSHBUTTON "Ïðîäîâæèòè", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED\r
-  LTEXT "²ì'ÿ ñëóæáè:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11\r
-  LTEXT "²ì'ÿ âèâîäèòüñÿ:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11\r
-  LTEXT "Îïèñ:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11\r
-  LTEXT "Âèêîíóâàíèé ôàéë:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9\r
-  LTEXT "Òèï çàïóñêó:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11\r
-  LTEXT "Ñòàí ñëóæáè:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11\r
-  LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE\r
-  LTEXT "Âè ìîæåòå âêàçàòè ïàðàìåòðè çàïóñêó, âæèâàí³ ïðè çàïóñêó ñëóæáè çâ³äñè.",IDC_STATIC, 6,177,240,15\r
-  LTEXT "Ïàðàìåòðè çàïóñêó:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11\r
-  EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP\r
-  PUSHBUTTON "Ïðàâêà", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED\r
-END\r
-\r
-IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225\r
-CAPTION "Dependencies"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0\r
-STYLE WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-BEGIN\r
-  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" ,0x50010007, 8, 70, 236, 68, 0x00000200\r
-  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", 0x50010007, 8, 151, 234, 67, 0x00000200\r
-  LTEXT "Äåÿê³ ñëóæáè çàëåæàòü â³ä ³íøèõ ñëóæá, ñèñòåìíèõ äðàéâåð³â àáî ñïèñêó çàâàíòàæåííÿ ãðóï ñëóæá. ßêùî ñëóæáà çóïèíåíà àáî íåïðàâèëüíî ïðàöþº, öå âïëèâຠíà çàëåæí³ â³ä íå¿ ñëóæáè.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26\r
-  LTEXT "Öÿ ñëóæáà çàëåæèòü â³ä íàñòóïíèõ êîìïîíåíò³â", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9\r
-  LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13\r
-END\r
-\r
-IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209\r
-CAPTION "Ñòâîðèòè ñëóæáó"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0\r
-STYLE WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-BEGIN\r
-  EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE\r
-  EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE\r
-  EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 8, 62, 214, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE\r
-  EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE\r
-  EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE\r
-  LTEXT "*²ì'ÿ ñëóæáè :", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9\r
-  LTEXT "*²ì'ÿ âèâîäèòüñÿ :", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9\r
-  LTEXT "*Âèêîíóâàíèé ôàéë :", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9\r
-  LTEXT "Îïèñ :", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9\r
-  PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13\r
-  PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13\r
-  LTEXT "Äîäàòêîâ³ îïö³¿ (íàòèñí³òü êíîïêó ""Äîâ³äêà"" äëÿ ïîäðîáèöü)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9\r
-  PUSHBUTTON "Äîâ³äêà", ID_CREATE_HELP, 6, 192, 44, 13\r
-END\r
-\r
-IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148\r
-CAPTION "Âèäàëèòè ñëóæáó"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0\r
-STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME\r
-BEGIN\r
-  ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22\r
-  LTEXT "Âè âïåâíåí³, ùî õî÷åòå âèäàëèòè âèáðàíó ñëóæáó? Âè íå çìîæåòå â³äíîâèòè ¿¿ ï³ñëÿ âèäàëåííÿ!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25\r
-  LTEXT "²ì'ÿ ñëóæáè:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9\r
-  LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15\r
-  EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY\r
-  PUSHBUTTON "Òàê", IDOK, 26, 129, 54, 13\r
-  DEFPUSHBUTTON "ͳ", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13\r
-END\r
-\r
-IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150\r
-CAPTION "Íàñòðîéêè"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0\r
-STYLE 0x10CF0000\r
-BEGIN\r
-  LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150\r
-  PUSHBUTTON "Ok", IDOK, 75, 130, 44, 13\r
-END\r
-\r
-IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89\r
-CAPTION "Óïðàâë³ííÿ ñëóæáàìè"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0\r
-STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME\r
-EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW\r
-BEGIN\r
-  CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13\r
-  LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11\r
-  LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11\r
-  PUSHBUTTON "&Çàêðèòè", IDOK, 100, 70, 54, 13\r
-END\r
-\r
-\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_FIRSTCOLUMN "²ì'ÿ"\r
-  IDS_SECONDCOLUMN "Îïèñ"\r
-  IDS_THIRDCOLUMN "Ñòàí"\r
-  IDS_FOURTHCOLUMN "Òèï çàïóñêó"\r
-  IDS_FITHCOLUMN "Âõ³ä â³ä ³ìåí³"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_SERVICES_STARTED "Çàïóùåíî"\r
-  IDS_SERVICES_STOPPED "Çóïèíåíî"\r
-  IDS_SERVICES_AUTO "Àâòîìàòè÷íî"\r
-  IDS_SERVICES_MAN "Âðó÷íó"\r
-  IDS_SERVICES_DIS "³äêëþ÷åíî"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_NUM_SERVICES "Íîìåð ñëóæáè: %d"\r
-  IDS_LICENSE "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_TOOLTIP_PROP "Âëàñòèâîñò³"\r
-  IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îíîâèòè"\r
-  IDS_TOOLTIP_EXPORT "Åêñïîðòóâàòè ñïèñîê"\r
-  IDS_TOOLTIP_CREATE "Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñëóæáè"\r
-  IDS_TOOLTIP_DELETE "Âèäàëåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ñëóæáè"\r
-  IDS_TOOLTIP_START "Çàïóñê ñëóæáè"\r
-  IDS_TOOLTIP_STOP "Çóïèíåííÿ ñëóæáè"\r
-  IDS_TOOLTIP_PAUSE "Ïðèçóïèíåííÿ ñëóæáè"\r
-  IDS_TOOLTIP_RESTART "Ïåðåçàïóñê ñëóæáè"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_PROGRESS_INFO_START  "ReactOS íàìàãàºòüñÿ çàïóñòèòè íàñòóïíó ñëóæáó"\r
-  IDS_PROGRESS_INFO_STOP   "ReactOS íàìàãàºòüñÿ çóïèíèòè íàñòóïíó ñëóæáó"\r
-  IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE  "ReactOS íàìàãàºòüñÿ ïðèçóïèíèòè íàñòóïíó ñëóæáó"\r
-  IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS íàìàãàºòüñÿ ïðîäîâæèòè íàñòóïíó ñëóæáó"\r
-  IDS_CREATE_SUCCESS "Ñëóæáà óñï³øíî ñòâîðåíà"\r
-  IDS_DELETE_SUCCESS "Ñëóæáà óñï³øíî âèäàëåíà"\r
-  IDS_CREATE_REQ "Ïîëÿ, â³äì³÷åí³ ç³ðî÷êîþ\nº îáîâ'ÿçêîâèìè"\r
-  IDS_DELETE_STOP "Âè ìàºòå âðó÷íó çóïèíèòè ñëóæáó ïåðåä âèäàëåííÿì!"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_HELP_OPTIONS "ÎÏÖ²¯ ÑÒÂÎÐÅÍÍß:\r\nÏÐÈ̲ÒÊÀ: ³ì'ÿ îïö³¿ ì³ñòèòü çíàê ð³âíîñò³.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n       (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n       (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n       (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n       (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"\r
-END\r
-\r
-/* Hints */\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_HINT_BLANK        " "\r
-  IDS_HINT_EXPORT       " Åêñïîðò ïîòî÷íîãî ñïèñêó ó ôàéë."\r
-  IDS_HINT_EXIT         " Âèõ³ä ç ö³º¿ ïðîãðàìè."\r
-\r
-  IDS_HINT_CONNECT      " Óïðàâë³ííÿ ³íøèì êîìï'þòåðîì."\r
-  IDS_HINT_START        " Çàïóñê âèáðàíî¿ ñëóæáè."\r
-  IDS_HINT_STOP         " Çóïèíåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."\r
-  IDS_HINT_PAUSE        " Ïðèçóïèíåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."\r
-  IDS_HINT_RESUME       " Ïðîäîâæåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."\r
-  IDS_HINT_RESTART      " Ïåðåçàïóñê âèáðàíî¿ ñëóæáè."\r
-  IDS_HINT_REFRESH      " Îíîâëåííÿ ñïèñêó ñëóæá."\r
-  IDS_HINT_EDIT         " Çì³íà âëàñòèâîñòåé âèáðàíî¿ ñëóæáè."\r
-  IDS_HINT_CREATE       " Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñëóæáè."\r
-  IDS_HINT_DELETE       " Âèäàëåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."\r
-  IDS_HINT_PROP         " Â³äêðèòòÿ â³êíà âëàñòèâîñòåé âèáðàíèõ åëåìåíò³â."\r
-\r
-  IDS_HINT_LARGE        " Ïîêàç åëåìåíò³â âåëèêèìè çíà÷êàìè."\r
-  IDS_HINT_SMALL        " Ïîêàç åëåìåíò³â ìàëèìè çíà÷êàìè."\r
-  IDS_HINT_LIST         " Ïîêàç åëåìåíò³â ó ôîðì³ ñïèñêó."\r
-  IDS_HINT_DETAILS      " Ïîêàç ³íôîðìàö³¿ ïðî êîæåí åëåìåíò ó â³êí³."\r
-  IDS_HINT_CUST         " Íàñòðîéêà âèãëÿäó."\r
-\r
-  IDS_HINT_HELP         " Â³äîáðàæåííÿ â³êíà äîâ³äêè."\r
-  IDS_HINT_ABOUT        " Ïðî ïðîãðàìó Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè ReactOS."\r
-\r
-  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Â³äíîâëåííÿ âèõ³äíèõ ðîçì³ð³â â³êíà."\r
-  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Çì³íà ðîçòàøóâàííÿ â³êíà."\r
-  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Çì³íà ðîçì³ð³â â³êíà."\r
-  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Çãîðòàííÿ â³êíà äî çíà÷êà."\r
-  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ðîçãîðòàííÿ â³êíà äî ðîçì³ð³â åêðàíà."\r
-  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Çàêðèòòÿ öüîãî â³êíà."\r
-END\r
-\r
-/* Application title */\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_APPNAME "Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè ReactOS"\r
-END\r
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS Device Management
+ * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
+ * FILE:        base/applications/mscutils/servman/lang/uk-UA.rc
+ * PURPOSE:     Ukraianian Language File for devmgmt
+ * TRANSLATOR:  Artem Reznikov
+ */
+
+LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDR_MAINMENU MENU
+BEGIN
+  POPUP "&Ôàéë"
+  BEGIN
+    MENUITEM "&Åêñïîðò...", ID_EXPORT
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Â&èõ³ä",      ID_EXIT
+  END
+  POPUP "ijÿ"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Ç'ºäíàííÿ ç...", ID_CONNECT, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Çàïóñê",      ID_START, GRAYED
+    MENUITEM "Çóïèíèòè",    ID_STOP, GRAYED
+    MENUITEM "Ïàóçà",       ID_PAUSE, GRAYED
+    MENUITEM "Ïðîäîâæèòè",  ID_RESUME, GRAYED
+    MENUITEM "Ïåðåçàïóñê",  ID_RESTART, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Îíîâèòè",     ID_REFRESH
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Ïðàâêà...",   ID_EDIT, GRAYED
+    MENUITEM "Ñòâîðèòè...", ID_CREATE, GRAYED
+    MENUITEM "Âèäàëèòè...", ID_DELETE, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Âëàñòèâîñò³...", ID_PROP, GRAYED
+  END
+  POPUP "Âèãëÿä"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Âåëèê³ çíà÷êè", ID_VIEW_LARGE
+    MENUITEM "Äð³áí³ çíà÷êè", ID_VIEW_SMALL
+    MENUITEM "Ñïèñîê",      ID_VIEW_LIST
+    MENUITEM "Ïîäðîáèö³",   ID_VIEW_DETAILS
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Íàñòðîéêà...",ID_VIEW_CUST, GRAYED
+  END
+  POPUP "Äîâ³äêà"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Äîâ³äêà",     ID_HELP
+    MENUITEM "Ïðî ïðîãðàìó",       ID_ABOUT
+  END
+END
+
+IDR_POPUP MENU
+BEGIN
+  POPUP "popup"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Çàïóñê",      ID_START, GRAYED
+    MENUITEM "Çóïèíèòè",   ID_STOP, GRAYED
+    MENUITEM "Ïàóçà",       ID_PAUSE, GRAYED
+    MENUITEM "Ïðîäîâæèòè",  ID_RESUME, GRAYED
+    MENUITEM "Ïåðåçàïóñê",  ID_RESTART, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Îíîâèòè",     ID_REFRESH
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Ïðàâêà...",   ID_EDIT, GRAYED
+    MENUITEM "Âèäàëèòè...", ID_DELETE, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Âëàñòèâîñò³...", ID_PROP, GRAYED
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "Äîâ³äêà...",  ID_HELP
+  END
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
+CAPTION "Ïðî ïðîãðàìó ""Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè"""
+FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
+STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+  LTEXT "Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè v0.8\nCopyright (C) 2005-2007\nby Ged Murphy (gedmurphy@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 135, 26
+  PUSHBUTTON "Çàêðèòè", IDOK, 75, 162, 44, 15
+  ICON IDI_SM_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+  EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 174, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
+END
+
+IDD_DLG_GENERAL DIALOGEX 6, 6, 253, 232
+CAPTION "Çàãàëüí³"
+FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
+STYLE WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+BEGIN
+  LTEXT "", IDC_SERV_NAME, 70,11,176,11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+  EDITTEXT IDC_DISP_NAME, 70, 29, 176, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+  EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
+  EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
+  COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
+  PUSHBUTTON "Çàïóñê", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+  PUSHBUTTON "Çóïèíèòè", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+  PUSHBUTTON "Ïàóçà", IDC_PAUSE , 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+  PUSHBUTTON "Ïðîäîâæèòè", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+  LTEXT "²ì'ÿ ñëóæáè:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
+  LTEXT "²ì'ÿ âèâîäèòüñÿ:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
+  LTEXT "Îïèñ:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
+  LTEXT "Âèêîíóâàíèé ôàéë:", IDC_STATIC, 6, 73, 82, 9
+  LTEXT "Òèï çàïóñêó:", IDC_STATIC, 6, 108, 53, 11
+  LTEXT "Ñòàí ñëóæáè:", IDC_STATIC, 4, 138, 53, 11
+  LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 70, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+  LTEXT "Âè ìîæåòå âêàçàòè ïàðàìåòðè çàïóñêó, âæèâàí³ ïðè çàïóñêó ñëóæáè çâ³äñè.",IDC_STATIC, 6,177,240,15
+  LTEXT "Ïàðàìåòðè çàïóñêó:", IDC_STATIC, 6, 200, 58, 11
+  EDITTEXT IDC_START_PARAM, 68, 199, 178, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "Ïðàâêà", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6,6,253,225
+CAPTION "Dependencies"
+FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
+STYLE WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+BEGIN
+  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE1, "SysTreeView32" ,0x50010007, 8, 70, 236, 68, 0x00000200
+  CONTROL "", IDC_DEPEND_TREE2, "SysTreeView32", 0x50010007, 8, 151, 234, 67, 0x00000200
+  LTEXT "Äåÿê³ ñëóæáè çàëåæàòü â³ä ³íøèõ ñëóæá, ñèñòåìíèõ äðàéâåð³â àáî ñïèñêó çàâàíòàæåííÿ ãðóï ñëóæá. ßêùî ñëóæáà çóïèíåíà àáî íåïðàâèëüíî ïðàöþº, öå âïëèâຠíà çàëåæí³ â³ä íå¿ ñëóæáè.", IDC_STATIC,8, 7, 238, 26
+  LTEXT "Öÿ ñëóæáà çàëåæèòü â³ä íàñòóïíèõ êîìïîíåíò³â", IDC_STATIC, 8, 57, 236, 9
+  LTEXT "", IDC_DEPEND_SERVICE, 8, 38, 236, 13
+END
+
+IDD_DLG_CREATE DIALOGEX 6,6,225,209
+CAPTION "Ñòâîðèòè ñëóæáó"
+FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
+STYLE WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+BEGIN
+  EDITTEXT IDC_CREATE_SERVNAME, 72, 12, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_CLIENTEDGE
+  EDITTEXT IDC_CREATE_DISPNAME, 72, 31, 150, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+  EDITTEXT IDC_CREATE_PATH, 8, 62, 214, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+  EDITTEXT IDC_CREATE_DESC, 10, 97, 210, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+  EDITTEXT IDC_CREATE_OPTIONS, 10, 162, 210, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+  LTEXT "*²ì'ÿ ñëóæáè :", IDC_STATIC, 12, 12, 54, 9
+  LTEXT "*²ì'ÿ âèâîäèòüñÿ :", IDC_STATIC, 12, 33, 54, 9
+  LTEXT "*Âèêîíóâàíèé ôàéë :", IDC_STATIC, 10, 51, 68, 9
+  LTEXT "Îïèñ :", IDC_STATIC, 12, 86, 44, 9
+  PUSHBUTTON "OK", IDOK, 126, 192, 44, 13
+  PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 176, 192, 46, 13
+  LTEXT "Äîäàòêîâ³ îïö³¿ (íàòèñí³òü êíîïêó ""Äîâ³äêà"" äëÿ ïîäðîáèöü)", IDC_STATIC, 10, 151, 134, 9
+  PUSHBUTTON "Äîâ³äêà", ID_CREATE_HELP, 6, 192, 44, 13
+END
+
+IDD_DLG_DELETE DIALOGEX 6,6,185,148
+CAPTION "Âèäàëèòè ñëóæáó"
+FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
+STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
+BEGIN
+  ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC, 10, 8, 24, 22
+  LTEXT "Âè âïåâíåí³, ùî õî÷åòå âèäàëèòè âèáðàíó ñëóæáó? Âè íå çìîæåòå â³äíîâèòè ¿¿ ï³ñëÿ âèäàëåííÿ!", IDC_STATIC, 50, 6, 125, 25
+  LTEXT "²ì'ÿ ñëóæáè:",IDC_STATIC, 6, 40, 80, 9
+  LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
+  EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
+  PUSHBUTTON "Òàê", IDOK, 26, 129, 54, 13
+  DEFPUSHBUTTON "ͳ", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
+END
+
+IDD_DLG_HELP_OPTIONS DIALOGEX 6,6,200,150
+CAPTION "Íàñòðîéêè"
+FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
+STYLE 0x10CF0000
+BEGIN
+  LTEXT "", IDC_CREATE_HELP, 6, 5, 200, 150
+  PUSHBUTTON "Ok", IDOK, 75, 130, 44, 13
+END
+
+IDD_DLG_PROGRESS DIALOGEX 6,6,255,89
+CAPTION "Óïðàâë³ííÿ ñëóæáàìè"
+FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
+STYLE WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | DS_MODALFRAME
+EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
+BEGIN
+  CONTROL "", IDC_SERVCON_PROGRESS, "msctls_progress32", 0x50000000, 8, 46, 238, 13
+  LTEXT "", IDC_SERVCON_INFO, 8, 5, 236, 11
+  LTEXT "", IDC_SERVCON_NAME, 8, 25, 66, 11
+  PUSHBUTTON "&Çàêðèòè", IDOK, 100, 70, 54, 13
+END
+
+
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_FIRSTCOLUMN "²ì'ÿ"
+  IDS_SECONDCOLUMN "Îïèñ"
+  IDS_THIRDCOLUMN "Ñòàí"
+  IDS_FOURTHCOLUMN "Òèï çàïóñêó"
+  IDS_FITHCOLUMN "Âõ³ä â³ä ³ìåí³"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_SERVICES_STARTED "Çàïóùåíî"
+  IDS_SERVICES_STOPPED "Çóïèíåíî"
+  IDS_SERVICES_AUTO "Àâòîìàòè÷íî"
+  IDS_SERVICES_MAN "Âðó÷íó"
+  IDS_SERVICES_DIS "³äêëþ÷åíî"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_NUM_SERVICES "Íîìåð ñëóæáè: %d"
+  IDS_LICENSE "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_TOOLTIP_PROP "Âëàñòèâîñò³"
+  IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îíîâèòè"
+  IDS_TOOLTIP_EXPORT "Åêñïîðòóâàòè ñïèñîê"
+  IDS_TOOLTIP_CREATE "Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñëóæáè"
+  IDS_TOOLTIP_DELETE "Âèäàëåííÿ ³ñíóþ÷î¿ ñëóæáè"
+  IDS_TOOLTIP_START "Çàïóñê ñëóæáè"
+  IDS_TOOLTIP_STOP "Çóïèíåííÿ ñëóæáè"
+  IDS_TOOLTIP_PAUSE "Ïðèçóïèíåííÿ ñëóæáè"
+  IDS_TOOLTIP_RESTART "Ïåðåçàïóñê ñëóæáè"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_PROGRESS_INFO_START  "ReactOS íàìàãàºòüñÿ çàïóñòèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
+  IDS_PROGRESS_INFO_STOP   "ReactOS íàìàãàºòüñÿ çóïèíèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
+  IDS_PROGRESS_INFO_PAUSE  "ReactOS íàìàãàºòüñÿ ïðèçóïèíèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
+  IDS_PROGRESS_INFO_RESUME "ReactOS íàìàãàºòüñÿ ïðîäîâæèòè íàñòóïíó ñëóæáó"
+  IDS_CREATE_SUCCESS "Ñëóæáà óñï³øíî ñòâîðåíà"
+  IDS_DELETE_SUCCESS "Ñëóæáà óñï³øíî âèäàëåíà"
+  IDS_CREATE_REQ "Ïîëÿ, â³äì³÷åí³ ç³ðî÷êîþ\nº îáîâ'ÿçêîâèìè"
+  IDS_DELETE_STOP "Âè ìàºòå âðó÷íó çóïèíèòè ñëóæáó ïåðåä âèäàëåííÿì!"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_HELP_OPTIONS "ÎÏÖ²¯ ÑÒÂÎÐÅÍÍß:\r\nÏÐÈ̲ÒÊÀ: ³ì'ÿ îïö³¿ ì³ñòèòü çíàê ð³âíîñò³.\r\n type= <own|share|interact|kernel|filesys|rec>\r\n       (default = own)\r\n start= <boot|system|auto|demand|disabled>\r\n       (default = demand) \r\n error= <normal|severe|critical|ignore>\r\n       (default = normal)\r\n group= <LoadOrderGroup>\r\n tag= <yes|no>\r\n depend= <Dependencies(separated by / (forward slash))>\r\n obj= <AccountName|ObjectName>\r\n       (default = LocalSystem)\r\n password= <password>\r\n"
+END
+
+/* Hints */
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_HINT_BLANK        " "
+  IDS_HINT_EXPORT       " Åêñïîðò ïîòî÷íîãî ñïèñêó ó ôàéë."
+  IDS_HINT_EXIT         " Âèõ³ä ç ö³º¿ ïðîãðàìè."
+
+  IDS_HINT_CONNECT      " Óïðàâë³ííÿ ³íøèì êîìï'þòåðîì."
+  IDS_HINT_START        " Çàïóñê âèáðàíî¿ ñëóæáè."
+  IDS_HINT_STOP         " Çóïèíåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
+  IDS_HINT_PAUSE        " Ïðèçóïèíåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
+  IDS_HINT_RESUME       " Ïðîäîâæåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
+  IDS_HINT_RESTART      " Ïåðåçàïóñê âèáðàíî¿ ñëóæáè."
+  IDS_HINT_REFRESH      " Îíîâëåííÿ ñïèñêó ñëóæá."
+  IDS_HINT_EDIT         " Çì³íà âëàñòèâîñòåé âèáðàíî¿ ñëóæáè."
+  IDS_HINT_CREATE       " Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñëóæáè."
+  IDS_HINT_DELETE       " Âèäàëåííÿ âèáðàíî¿ ñëóæáè."
+  IDS_HINT_PROP         " Â³äêðèòòÿ â³êíà âëàñòèâîñòåé âèáðàíèõ åëåìåíò³â."
+
+  IDS_HINT_LARGE        " Ïîêàç åëåìåíò³â âåëèêèìè çíà÷êàìè."
+  IDS_HINT_SMALL        " Ïîêàç åëåìåíò³â ìàëèìè çíà÷êàìè."
+  IDS_HINT_LIST         " Ïîêàç åëåìåíò³â ó ôîðì³ ñïèñêó."
+  IDS_HINT_DETAILS      " Ïîêàç ³íôîðìàö³¿ ïðî êîæåí åëåìåíò ó â³êí³."
+  IDS_HINT_CUST         " Íàñòðîéêà âèãëÿäó."
+
+  IDS_HINT_HELP         " Â³äîáðàæåííÿ â³êíà äîâ³äêè."
+  IDS_HINT_ABOUT        " Ïðî ïðîãðàìó Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè ReactOS."
+
+  IDS_HINT_SYS_RESTORE  " Â³äíîâëåííÿ âèõ³äíèõ ðîçì³ð³â â³êíà."
+  IDS_HINT_SYS_MOVE     " Çì³íà ðîçòàøóâàííÿ â³êíà."
+  IDS_HINT_SYS_SIZE     " Çì³íà ðîçì³ð³â â³êíà."
+  IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Çãîðòàííÿ â³êíà äî çíà÷êà."
+  IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Ðîçãîðòàííÿ â³êíà äî ðîçì³ð³â åêðàíà."
+  IDS_HINT_SYS_CLOSE    " Çàêðèòòÿ öüîãî â³êíà."
+END
+
+/* Application title */
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_APPNAME "Äèñïåò÷åð êåðóâàííÿ ñëóæáàìè ReactOS"
+END
index 85b79cf..82ac635 100644 (file)
-/*\r
- *  Notepad (Lithuanian resources)\r
- *\r
- *  Copyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r
- *  Proofread 1998 by David Lee Lambert <lamber45@egr.msu.edu>\r
- *  Copyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r
- *\r
- * This library is free software; you can redistribute it and/or\r
- * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public\r
- * License as published by the Free Software Foundation; either\r
- * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\r
- *\r
- * This library is distributed in the hope that it will be useful,\r
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\r
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU\r
- * Lesser General Public License for more details.\r
- *\r
- * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public\r
- * License along with this library; if not, write to the Free Software\r
- * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA\r
- * \r
- * Translation by Vytis "CMan" Girdþijauskas (cman@cman.us) \r
- */\r
-\r
-LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-ID_ACCEL ACCELERATORS\r
-{\r
-    "^A", CMD_SELECT_ALL\r
-    "^C", CMD_COPY\r
-    "^F", CMD_SEARCH\r
-    "^G", CMD_GOTO\r
-    "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL \r
-    "^O", CMD_OPEN\r
-    "^S", CMD_SAVE\r
-    "^V", CMD_PASTE\r
-    "^X", CMD_CUT\r
-    "^Z", CMD_UNDO\r
-    VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY\r
-    VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY\r
-}\r
-\r
-MAIN_MENU MENU\r
-BEGIN\r
-       POPUP "&Byla"\r
-       BEGIN\r
-               MENUITEM "&Nauja...",           CMD_NEW\r
-               MENUITEM "&Atverti\tCtrl+O",     CMD_OPEN\r
-               MENUITEM "Á&raðyti\tCtrl+S",     CMD_SAVE\r
-               MENUITEM "Áraðyti &kaip...",       CMD_SAVE_AS\r
-               MENUITEM SEPARATOR\r
-               MENUITEM "P&uslapio nuostatos...",    CMD_PAGE_SETUP\r
-               MENUITEM "&Spausdinti",            CMD_PRINT\r
-               MENUITEM "S&pausdintuvo nuostatos...", CMD_PRINTER_SETUP\r
-               MENUITEM SEPARATOR\r
-               MENUITEM "&Baigti",             CMD_EXIT\r
-       END\r
-       POPUP "&Redaguoti"\r
-       BEGIN\r
-               MENUITEM "&Atðaukti\tCtrl+Z",     CMD_UNDO\r
-               MENUITEM SEPARATOR\r
-               MENUITEM "&Iðkirpti\tCtrl+X",      CMD_CUT\r
-               MENUITEM "&Kopijuoti\tCtrl+C",     CMD_COPY\r
-               MENUITEM "Á&dëti\tCtrl+V",    CMD_PASTE\r
-               MENUITEM "&Trinti\tDel",      CMD_DELETE\r
-               MENUITEM SEPARATOR\r
-               MENUITEM "I&eðkoti...\tCtrl+F",  CMD_SEARCH\r
-               MENUITEM "Ieðk&oti toliau\tF3",    CMD_SEARCH_NEXT\r
-               MENUITEM "Pakeisti\tCtrl+H",   CMD_REPLACE\r
-               MENUITEM "Eiti á...\tCtrl+G",  CMD_GOTO\r
-               MENUITEM SEPARATOR\r
-               MENUITEM "Paþymëti &viskà\tCtrl+A",       CMD_SELECT_ALL\r
-               MENUITEM "&Laikas ir data\tF5",    CMD_TIME_DATE\r
-       END\r
-       POPUP "&Formatas"\r
-       BEGIN\r
-               MENUITEM "&Lauþyti eilutes",  CMD_WRAP\r
-               MENUITEM "Ð&riftas...",          CMD_FONT\r
-       END\r
-       POPUP "R&odymas"\r
-       BEGIN\r
-               MENUITEM "&Bûsenos juosta",    CMD_STATUSBAR\r
-       END\r
-       POPUP "&Pagalba"\r
-       BEGIN\r
-               MENUITEM "&Turinys",         CMD_HELP_CONTENTS\r
-               MENUITEM "&Ieðkoti...",        CMD_HELP_SEARCH\r
-               MENUITEM "&Pagalba",     CMD_HELP_ON_HELP\r
-               MENUITEM SEPARATOR\r
-               MENUITEM "&Apie Notepad"             CMD_ABOUT\r
-               MENUITEM "Apie &Wine",      CMD_ABOUT_WINE\r
-       END\r
-END\r
-\r
-/* Dialog `Page setup' */\r
-\r
-DIALOG_PAGESETUP DIALOG 0, 0, 225, 95\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-CAPTION "Puslapio nuostatos"\r
-{\r
-LTEXT    "&Antraðtë:",  0x140,   10, 07, 40, 15\r
-EDITTEXT                         0x141,       60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
-LTEXT    "&Poraðtë:",  0x142,   10, 24, 40, 15\r
-EDITTEXT                         0x143,       60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
-\r
-GROUPBOX "Pa&raðtës:",      0x144,     10, 43,160, 45\r
-LTEXT    "&Kairë:",        0x145,   20, 55, 30, 10, WS_CHILD\r
-EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/   0x147,       50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
-LTEXT    "&Virðus:",         0x148,    20, 73, 30, 10, WS_CHILD\r
-EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/    0x14A,        50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
-LTEXT    "&Deðinë:",       0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD\r
-EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/  0x14D,     130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
-LTEXT    "Apaè&ia:",      0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD\r
-EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150,    130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
-\r
-DEFPUSHBUTTON "OK",         IDOK,                   180,  3, 40, 15, WS_TABSTOP\r
-PUSHBUTTON    "Atðaukti",     IDCANCEL,               180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP\r
-PUSHBUTTON    "Pagalba",       IDHELP,                180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP\r
-}\r
-\r
-/* Dialog `Encoding' */\r
-DIALOG_ENCODING DIALOG 0, 0, 256, 44\r
-STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | \r
-    WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-CAPTION "Koduotë"\r
-{\r
-COMBOBOX        ID_ENCODING,73,0,138,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP\r
-LTEXT           "Koduotë:",0x155,5,2,41,12\r
-COMBOBOX        ID_EOLN,73,18,138,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP\r
-LTEXT           "Eilutës pabaiga:",0x156,5,20,53,12\r
-}\r
-\r
-/* Dialog 'Go To' */\r
-DIALOG_GOTO DIALOG 0,0,165,50\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-CAPTION "Eiti á eilutæ"\r
-{\r
-EDITTEXT        ID_LINENUMBER,64,10,96,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
-LTEXT           "Eilutës numeris:",0x155,5,12,54,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER\r
-DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP\r
-PUSHBUTTON      "Atðaukti", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP\r
-}\r
-\r
-IDD_ABOUTBOX DIALOG DISCARDABLE  22,16,290,170\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Apie ReactOS Notepad"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    CONTROL         "ReactOS Notepad v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n",\r
-                    -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,238,39\r
-    CONTROL         " ",\r
-                    -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11\r
-    DEFPUSHBUTTON   "Uþverti",IDOK,123,149,44,15,WS_GROUP\r
-    ICON            IDI_NPICON,-1,12,9,20,30\r
-    EDITTEXT        IDC_LICENSE,8,64,275,81,ES_MULTILINE |\r
-                    ES_READONLY | WS_VSCROLL\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  STRING_LICENSE, "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-{\r
-STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE,   "&n"        /* FIXME */\r
-STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE,   "Puslapis &s"   /* FIXME */\r
-STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,             "20 mm"     /* FIXME */\r
-STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,    "20 mm"     /* FIXME */\r
-STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,              "25 mm"     /* FIXME */\r
-STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,   "25 mm"     /* FIXME */\r
-\r
-STRING_NOTEPAD,                                 "Notepad"\r
-STRING_ERROR,                                   "KLAIDA"\r
-STRING_WARNING,                                 "ÁSPËJIMAS"\r
-STRING_INFO,                                    "Informacija"\r
-\r
-STRING_UNTITLED,                                "(bevardis)"\r
-\r
-STRING_ALL_FILES,                               "Visos bylos (*.*)"\r
-STRING_TEXT_FILES_TXT,                  "Tekstinës bylos (*.txt)"\r
-\r
-STRING_TOOLARGE,                                "Byla '%s' yra perdidelë.\n \\r
-Praðome naudotis kitu redaktoriumi."\r
-STRING_NOTEXT,                                  "Jûs neivedëte jokio teksto. \\r
-\nPraðome paraðyti kà nors ir bandyti dar kartà"\r
-STRING_DOESNOTEXIST,                            "Byla '%s'\nneegzistuoja\n\n \\r
-Ar norite sukurti naujà bylà?"\r
-STRING_NOTSAVED,                                "Byla '%s'\nbuvo pakeista\n\n \\r
-Ar norite iðsaugoti pakeitimus?"\r
-STRING_NOTFOUND,                                        "'%s' nerastas."\r
-STRING_OUT_OF_MEMORY,                   "Nepakanka atminties uþduoties uþbaigimui. \\r
-\nUþverkite vienà ar kelias programas, kad padidintumëte \nlaisvos atminties kieká."\r
-STRING_CANNOTFIND                               "Nepavyko rasti '%s'"\r
-STRING_ANSI,                                    "ANSI"\r
-STRING_UNICODE,                                 "Unicode"\r
-STRING_UNICODE_BE,                              "Unicode (big endian)"\r
-STRING_UTF8,                                    "UTF-8"\r
-STRING_CRLF,                                    "Windows"\r
-STRING_LF,                                      "Unix"\r
-STRING_CR,                                      "Mac"\r
-}\r
+/*
+ *  Notepad (Lithuanian resources)
+ *
+ *  Copyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>
+ *  Proofread 1998 by David Lee Lambert <lamber45@egr.msu.edu>
+ *  Copyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
+ * 
+ * Translation by Vytis "CMan" Girdþijauskas (cman@cman.us) 
+ */
+
+LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+ID_ACCEL ACCELERATORS
+{
+    "^A", CMD_SELECT_ALL
+    "^C", CMD_COPY
+    "^F", CMD_SEARCH
+    "^G", CMD_GOTO
+    "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL 
+    "^O", CMD_OPEN
+    "^S", CMD_SAVE
+    "^V", CMD_PASTE
+    "^X", CMD_CUT
+    "^Z", CMD_UNDO
+    VK_F3, CMD_SEARCH_NEXT, VIRTKEY
+    VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
+}
+
+MAIN_MENU MENU
+BEGIN
+       POPUP "&Byla"
+       BEGIN
+               MENUITEM "&Nauja...",           CMD_NEW
+               MENUITEM "&Atverti\tCtrl+O",     CMD_OPEN
+               MENUITEM "Á&raðyti\tCtrl+S",     CMD_SAVE
+               MENUITEM "Áraðyti &kaip...",       CMD_SAVE_AS
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "P&uslapio nuostatos...",    CMD_PAGE_SETUP
+               MENUITEM "&Spausdinti",            CMD_PRINT
+               MENUITEM "S&pausdintuvo nuostatos...", CMD_PRINTER_SETUP
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "&Baigti",             CMD_EXIT
+       END
+       POPUP "&Redaguoti"
+       BEGIN
+               MENUITEM "&Atðaukti\tCtrl+Z",     CMD_UNDO
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "&Iðkirpti\tCtrl+X",      CMD_CUT
+               MENUITEM "&Kopijuoti\tCtrl+C",     CMD_COPY
+               MENUITEM "Á&dëti\tCtrl+V",    CMD_PASTE
+               MENUITEM "&Trinti\tDel",      CMD_DELETE
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "I&eðkoti...\tCtrl+F",  CMD_SEARCH
+               MENUITEM "Ieðk&oti toliau\tF3",    CMD_SEARCH_NEXT
+               MENUITEM "Pakeisti\tCtrl+H",   CMD_REPLACE
+               MENUITEM "Eiti á...\tCtrl+G",  CMD_GOTO
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "Paþymëti &viskà\tCtrl+A",       CMD_SELECT_ALL
+               MENUITEM "&Laikas ir data\tF5",    CMD_TIME_DATE
+       END
+       POPUP "&Formatas"
+       BEGIN
+               MENUITEM "&Lauþyti eilutes",  CMD_WRAP
+               MENUITEM "Ð&riftas...",          CMD_FONT
+       END
+       POPUP "R&odymas"
+       BEGIN
+               MENUITEM "&Bûsenos juosta",    CMD_STATUSBAR
+       END
+       POPUP "&Pagalba"
+       BEGIN
+               MENUITEM "&Turinys",         CMD_HELP_CONTENTS
+               MENUITEM "&Ieðkoti...",        CMD_HELP_SEARCH
+               MENUITEM "&Pagalba",     CMD_HELP_ON_HELP
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "&Apie Notepad"             CMD_ABOUT
+               MENUITEM "Apie &Wine",      CMD_ABOUT_WINE
+       END
+END
+
+/* Dialog `Page setup' */
+
+DIALOG_PAGESETUP DIALOG 0, 0, 225, 95
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Puslapio nuostatos"
+{
+LTEXT    "&Antraðtë:",  0x140,   10, 07, 40, 15
+EDITTEXT                         0x141,       60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
+LTEXT    "&Poraðtë:",  0x142,   10, 24, 40, 15
+EDITTEXT                         0x143,       60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
+
+GROUPBOX "Pa&raðtës:",      0x144,     10, 43,160, 45
+LTEXT    "&Kairë:",        0x145,   20, 55, 30, 10, WS_CHILD
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/   0x147,       50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+LTEXT    "&Virðus:",         0x148,    20, 73, 30, 10, WS_CHILD
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/    0x14A,        50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+LTEXT    "&Deðinë:",       0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/  0x14D,     130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+LTEXT    "Apaè&ia:",      0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150,    130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+
+DEFPUSHBUTTON "OK",         IDOK,                   180,  3, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON    "Atðaukti",     IDCANCEL,               180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON    "Pagalba",       IDHELP,                180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
+}
+
+/* Dialog `Encoding' */
+DIALOG_ENCODING DIALOG 0, 0, 256, 44
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | 
+    WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Koduotë"
+{
+COMBOBOX        ID_ENCODING,73,0,138,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+LTEXT           "Koduotë:",0x155,5,2,41,12
+COMBOBOX        ID_EOLN,73,18,138,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+LTEXT           "Eilutës pabaiga:",0x156,5,20,53,12
+}
+
+/* Dialog 'Go To' */
+DIALOG_GOTO DIALOG 0,0,165,50
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Eiti á eilutæ"
+{
+EDITTEXT        ID_LINENUMBER,64,10,96,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+LTEXT           "Eilutës numeris:",0x155,5,12,54,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
+DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON      "Atðaukti", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
+}
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOG DISCARDABLE  22,16,290,170
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Apie ReactOS Notepad"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL         "ReactOS Notepad v1.0\r\nCopyright 1997,98 Marcel Baur <mbaur@g26.ethz.ch>\r\nCopyright 2000 Mike McCormack <Mike_McCormack@looksmart.com.au>\r\nCopyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>\r\nCopyright 2002 Andriy Palamarchuk\r\n",
+                    -1,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,46,7,238,39
+    CONTROL         " ",
+                    -1,"Static",0x50000000,8,48,272,11
+    DEFPUSHBUTTON   "Uþverti",IDOK,123,149,44,15,WS_GROUP
+    ICON            IDI_NPICON,-1,12,9,20,30
+    EDITTEXT        IDC_LICENSE,8,64,275,81,ES_MULTILINE |
+                    ES_READONLY | WS_VSCROLL
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  STRING_LICENSE, "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE,   "&n"        /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE,   "Puslapis &s"   /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,             "20 mm"     /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,    "20 mm"     /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,              "25 mm"     /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,   "25 mm"     /* FIXME */
+
+STRING_NOTEPAD,                                 "Notepad"
+STRING_ERROR,                                   "KLAIDA"
+STRING_WARNING,                                 "ÁSPËJIMAS"
+STRING_INFO,                                    "Informacija"
+
+STRING_UNTITLED,                                "(bevardis)"
+
+STRING_ALL_FILES,                               "Visos bylos (*.*)"
+STRING_TEXT_FILES_TXT,                  "Tekstinës bylos (*.txt)"
+
+STRING_TOOLARGE,                                "Byla '%s' yra perdidelë.\n \
+Praðome naudotis kitu redaktoriumi."
+STRING_NOTEXT,                                  "Jûs neivedëte jokio teksto. \
+\nPraðome paraðyti kà nors ir bandyti dar kartà"
+STRING_DOESNOTEXIST,                            "Byla '%s'\nneegzistuoja\n\n \
+Ar norite sukurti naujà bylà?"
+STRING_NOTSAVED,                                "Byla '%s'\nbuvo pakeista\n\n \
+Ar norite iðsaugoti pakeitimus?"
+STRING_NOTFOUND,                                        "'%s' nerastas."
+STRING_OUT_OF_MEMORY,                   "Nepakanka atminties uþduoties uþbaigimui. \
+\nUþverkite vienà ar kelias programas, kad padidintumëte \nlaisvos atminties kieká."
+STRING_CANNOTFIND                               "Nepavyko rasti '%s'"
+STRING_ANSI,                                    "ANSI"
+STRING_UNICODE,                                 "Unicode"
+STRING_UNICODE_BE,                              "Unicode (big endian)"
+STRING_UTF8,                                    "UTF-8"
+STRING_CRLF,                                    "Windows"
+STRING_LF,                                      "Unix"
+STRING_CR,                                      "Mac"
+}
index 4079e6f..15c362a 100644 (file)
@@ -1,27 +1,27 @@
-LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-IDD_COLUMNLISTBOXSTYLES DIALOGEX 0, 0, 227, 215\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Ñòúëáîâå íà ñïèñú÷íèòå êóòèè"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
-BEGIN\r
-   GROUPBOX "Ñòúëáîâå íà ñïèñú÷íèòå êóòèè", -1, 6, 7, 158, 71\r
-   CHECKBOX "&Îáè÷àåí", 1710, 10, 20, 42, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Ðàìêà", 1713, 10, 30, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Ïîäðåæäàíå", 1705, 10, 40, 26, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Óâåäîìÿâàíå", 1706, 10, 50, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Îòâåñåí ïëúçãà÷", 1707, 10, 60, 64, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Ìíîæåñòâåí èçáîð", -1, 79, 20, 72, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED\r
-   CHECKBOX "Ðàç&øèðåí èçáîð", -1, 79, 30, 77, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED\r
-   CHECKBOX "Èç&ñêà÷àùè çàãëàâêè", 1714, 79, 40, 68, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Ãúâêàâè ñòúëáîâå", 1715, 79, 50, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   GROUPBOX "Îñíîâíè îáëèöè", -1, 6, 80, 158, 34\r
-   CHECKBOX "&Âèäèì", 1701, 10, 92, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Ñïðÿí", 1702, 10, 102, 41, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Ãðóïà", 1703, 79, 92, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Tab Stop", 1704, 79, 102, 44, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 37, 125, 40, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 93, 125, 40, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Ñïèðàíå íà íåïðåâúðòàíåòî", 1708, 79, 60, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-END\r
-\r
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_COLUMNLISTBOXSTYLES DIALOGEX 0, 0, 227, 215
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ñòúëáîâå íà ñïèñú÷íèòå êóòèè"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+   GROUPBOX "Ñòúëáîâå íà ñïèñú÷íèòå êóòèè", -1, 6, 7, 158, 71
+   CHECKBOX "&Îáè÷àåí", 1710, 10, 20, 42, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Ðàìêà", 1713, 10, 30, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Ïîäðåæäàíå", 1705, 10, 40, 26, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Óâåäîìÿâàíå", 1706, 10, 50, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Îòâåñåí ïëúçãà÷", 1707, 10, 60, 64, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Ìíîæåñòâåí èçáîð", -1, 79, 20, 72, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+   CHECKBOX "Ðàç&øèðåí èçáîð", -1, 79, 30, 77, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+   CHECKBOX "Èç&ñêà÷àùè çàãëàâêè", 1714, 79, 40, 68, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Ãúâêàâè ñòúëáîâå", 1715, 79, 50, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   GROUPBOX "Îñíîâíè îáëèöè", -1, 6, 80, 158, 34
+   CHECKBOX "&Âèäèì", 1701, 10, 92, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Ñïðÿí", 1702, 10, 102, 41, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Ãðóïà", 1703, 79, 92, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Tab Stop", 1704, 79, 102, 44, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 37, 125, 40, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 93, 125, 40, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Ñïèðàíå íà íåïðåâúðòàíåòî", 1708, 79, 60, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
index 48e71cf..86b82e1 100644 (file)
@@ -1,26 +1,26 @@
-LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-IDD_COLUMNLISTBOXSTYLES DIALOGEX 0, 0, 227, 215\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Óôõë Óôçëþí List Box"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
-BEGIN\r
-   GROUPBOX "Óôõë Óôçëþí List Box", -1, 6, 7, 158, 71\r
-   CHECKBOX "&ÓôÜíôáñíô", 1710, 10, 20, 42, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Ðëáßóéï", 1713, 10, 30, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "Ôá&îéíüìçóç", 1705, 10, 40, 26, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "ÅÉäïðïßç&óç", 1706, 10, 50, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "ÊÜ&èåôç Scroll Bar", 1707, 10, 60, 64, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&ÐïëëáðëÞ ÅðéëïãÞ", -1, 79, 20, 72, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED\r
-   CHECKBOX "Å&êôåíÞò ÅðéëïãÞ", -1, 79, 30, 77, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED\r
-   CHECKBOX "&Popout Headings", 1714, 79, 40, 68, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Springy óôÞëåò", 1715, 79, 50, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   GROUPBOX "ÂáóéêÜ Óôõë", -1, 6, 80, 158, 34\r
-   CHECKBOX "&Åìöáíßóéìï", 1701, 10, 92, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&ÁðåíåñãïðïéçìÝíï", 1702, 10, 102, 41, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Ãêñïõð", 1703, 79, 92, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Tab Stop", 1704, 79, 102, 44, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   PUSHBUTTON "OK", IDOK, 37, 125, 40, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   PUSHBUTTON "Áêýñùóç", IDCANCEL, 93, 125, 40, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-   CHECKBOX "&Áðåíåñãïðïßïçóç No-Scroll", 1708, 79, 60, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP\r
-END\r
+LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_COLUMNLISTBOXSTYLES DIALOGEX 0, 0, 227, 215
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Óôõë Óôçëþí List Box"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+   GROUPBOX "Óôõë Óôçëþí List Box", -1, 6, 7, 158, 71
+   CHECKBOX "&ÓôÜíôáñíô", 1710, 10, 20, 42, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Ðëáßóéï", 1713, 10, 30, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "Ôá&îéíüìçóç", 1705, 10, 40, 26, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "ÅÉäïðïßç&óç", 1706, 10, 50, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "ÊÜ&èåôç Scroll Bar", 1707, 10, 60, 64, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&ÐïëëáðëÞ ÅðéëïãÞ", -1, 79, 20, 72, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+   CHECKBOX "Å&êôåíÞò ÅðéëïãÞ", -1, 79, 30, 77, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+   CHECKBOX "&Popout Headings", 1714, 79, 40, 68, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Springy óôÞëåò", 1715, 79, 50, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   GROUPBOX "ÂáóéêÜ Óôõë", -1, 6, 80, 158, 34
+   CHECKBOX "&Åìöáíßóéìï", 1701, 10, 92, 34, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&ÁðåíåñãïðïéçìÝíï", 1702, 10, 102, 41, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Ãêñïõð", 1703, 79, 92, 32, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Tab Stop", 1704, 79, 102, 44, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   PUSHBUTTON "OK", IDOK, 37, 125, 40, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   PUSHBUTTON "Áêýñùóç", IDCANCEL, 93, 125, 40, 14, BS_PUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+   CHECKBOX "&Áðåíåñãïðïßïçóç No-Scroll", 1708, 79, 60, 66, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
index 56095eb..1b89fe3 100644 (file)
-/*\r
- * Regedit resources\r
- *\r
- * Copyright 2002 Robert Dickenson\r
- *\r
- * This library is free software; you can redistribute it and/or\r
- * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public\r
- * License as published by the Free Software Foundation; either\r
- * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\r
- *\r
- * This library is distributed in the hope that it will be useful,\r
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\r
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU\r
- * Lesser General Public License for more details.\r
- *\r
- * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public\r
- * License along with this library; if not, write to the Free Software\r
- * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA\r
- */\r
-\r
-LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT\r
-\r
-ID_ACCEL ACCELERATORS\r
-{\r
-    VK_DELETE, ID_EDIT_DELETE, VIRTKEY, NOINVERT\r
-    "^F", ID_EDIT_FIND\r
-    VK_F3, ID_EDIT_FINDNEXT, VIRTKEY, NOINVERT\r
-    VK_F5, ID_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT\r
-    VK_F1, ID_HELP_HELPTOPICS, VIRTKEY, NOINVERT\r
-}\r
-\r
-/*\r
- * Menu\r
- */\r
-\r
-IDC_REGEDIT MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Áñ÷åßï"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "¸&îïäïò",                     ID_REGISTRY_EXIT\r
-    END\r
-    POPUP "&ÂïÞèåéá"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Ó÷åôéêÜ ...",                ID_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-IDR_REGEDIT_MENU MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Áñ÷åßï"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&ÅéóáãùãÞ ...", ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE\r
-\r
-        MENUITEM "&ÅîáãùãÞ...",   ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE\r
-\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-               MENUITEM "Öüñôùóç Hive...",                             ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED\r
-               MENUITEM "Áöáßñåóç Hive...",                    ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED\r
-               MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Connect Network Registry...",\r
-                                                ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY\r
-\r
-        MENUITEM "&Disconnect Network Registry...",\r
-                                                ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY\r
-        , GRAYED\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Åêôýðùóç\tCtrl+P",           ID_REGISTRY_PRINT, GRAYED\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "¸&îïäïò",                     ID_REGISTRY_EXIT\r
-    END\r
-    POPUP "&Åðåîåñãáóßá"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&ÌåôáôñïðÞ",                  ID_EDIT_MODIFY\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        POPUP "&ÍÝï"\r
-        BEGIN\r
-            MENUITEM "&Êëåéäß",                     ID_EDIT_NEW_KEY\r
-            MENUITEM SEPARATOR\r
-            MENUITEM "&ÁëöáñéèìçôéêÞ ÔéìÞ",         ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE\r
-            MENUITEM "&ÄõáäéêÞ ÔéìÞ",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE\r
-            MENUITEM "&DWORD ÔéìÞ" ,                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE\r
-                       MENUITEM "&Multi-String ÔéìÞ",                  ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE\r
-                       MENUITEM "&Expandable String ÔéìÞ",         ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE\r
-        END\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Äéêáéþìáôá...",             ID_EDIT_PERMISSIONS\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&ÄÉáãñáöÞ\tDel",                ID_EDIT_DELETE\r
-        MENUITEM "&Ìåôïíïìáóßá",                  ID_EDIT_RENAME\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&ÁíôéãñáöÞ Ïíüìáôïò Êëåéäéïý",  ID_EDIT_COPYKEYNAME\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Åýñåóç\tCtrl+F",               ID_EDIT_FIND\r
-        MENUITEM "Åýñåóç Å&ðüìåíïõ\tF3",          ID_EDIT_FINDNEXT\r
-    END\r
-    POPUP "&View"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "ÃñáììÞ &ÊáôÜóôáóçò",          ID_VIEW_STATUSBAR\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "Sp&lit",                      ID_VIEW_SPLIT\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&ÁíáíÝùóç\tF5",               ID_VIEW_REFRESH\r
-    END\r
-    POPUP "&ÁãáðçìÝíá"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&ÐñïóèÞêç óôá ÁãáðçìÝíá",    ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES\r
-        , GRAYED\r
-        MENUITEM "&Áöáßñåóç ÁãáðçìÝíïõ",       ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE\r
-        , GRAYED\r
-    END\r
-    POPUP "&ÂïÞèåéá"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&ÈÝìáôá ÂïÞèåéáò\tF1",            ID_HELP_HELPTOPICS\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Ó÷åôéêÜ ìå ôïí Registry Editor", ID_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-IDR_POPUP_MENUS MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  POPUP ""\r
-  BEGIN\r
-       MENUITEM "&ÌåôáôñïðÞ",                    ID_EDIT_MODIFY\r
-       MENUITEM "ÌåôáôñïðÞ Äõáäéêþí ÄåäïìÝíùí",  ID_EDIT_MODIFY_BIN\r
-       MENUITEM SEPARATOR\r
-       MENUITEM "&ÄéáãñáöÞ\tDel",                ID_EDIT_DELETE\r
-       MENUITEM "&Ìåôïíïìáóßá",                  ID_EDIT_RENAME\r
-  END\r
-  POPUP ""\r
-  BEGIN\r
-        POPUP "&ÍÝï"\r
-        BEGIN\r
-            MENUITEM "&Êëåéäß",                     ID_EDIT_NEW_KEY\r
-            MENUITEM SEPARATOR\r
-            MENUITEM "&ÁëöáñéèìçôéêÞ ÔéìÞ",         ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE\r
-            MENUITEM "&ÄõáäéêÞ ÔéìÞ",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE\r
-            MENUITEM "&DWORD ÔéìÞ" ,                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE\r
-                       MENUITEM "&Multi-String ÔéìÞ",                  ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE\r
-                       MENUITEM "&Expandable String ÔéìÞ",     ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE\r
-        END\r
-  END\r
-  POPUP ""\r
-  BEGIN\r
-        MENUITEM "Expand/Collapse",                 ID_TREE_EXPANDBRANCH\r
-        POPUP "&ÍÝï"\r
-        BEGIN\r
-            MENUITEM "&Êëåéäß",                     ID_EDIT_NEW_KEY\r
-            MENUITEM SEPARATOR\r
-            MENUITEM "&ÁëöáñéèìçôéêÞ ÔéìÞ",         ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE\r
-            MENUITEM "&ÄõáäéêÞ ÔéìÞ",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE\r
-            MENUITEM "&DWORD ÔéìÞ" ,                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE\r
-                       MENUITEM "&Multi-String ÔéìÞ",                  ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE\r
-                       MENUITEM "&Expandable String ÔéìÞ",     ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE\r
-        END\r
-        MENUITEM "&Åýñåóç",                         ID_EDIT_FIND\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&ÄéáãñáöÞ",                       ID_TREE_DELETE\r
-        MENUITEM "&Ìåôïíïìáóßá",                    ID_TREE_RENAME\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&ÅîáãùãÞ",                        ID_TREE_EXPORT\r
-        MENUITEM "&Äéêáéþìáôá...",                  ID_TREE_PERMISSIONS, GRAYED\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&ÁíôéãñáöÞ Ïíüìáôïò Êëåéäéïý",    ID_EDIT_COPYKEYNAME\r
-  END\r
-END\r
-\r
-\r
-/*\r
- * Dialog\r
- */\r
-\r
-IDD_EDIT_STRING DIALOG  32, 24, 252, 84\r
-STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP |\r
-    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Åðåîåñãáóßá Áëöáñçèìçôéêïý"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    LTEXT           "ÔéìÞ &Ïíüìáôïò:",IDC_STATIC,6,6,134,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY\r
-    LTEXT           "&ÔéìÞ ÄåäïìÝíùí:",IDC_STATIC,6,35,161,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,12,ES_AUTOHSCROLL\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,64,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,196,64,50,14\r
-END\r
-\r
-IDD_EDIT_MULTI_STRING DIALOG  32, 24, 252, 174\r
-STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP |\r
-    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Åðåîåñãáóßá Multi-String"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    LTEXT           "ÔéìÞ &Ïíüìáôïò:",IDC_STATIC,6,6,134,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY\r
-    LTEXT           "&ÔéìÞ ÄåäïìÝíùí:",IDC_STATIC,6,35,161,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,102,ES_AUTOHSCROLL | ES_MULTILINE | ES_WANTRETURN | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,154,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,196,154,50,14\r
-END\r
-\r
-IDD_EDIT_BIN_DATA DIALOG  32, 24, 252, 174\r
-STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP |\r
-    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Åðåîåñãáóßá ÄõáäéêÞò ÔéìÞò"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    LTEXT           "ÔéìÞ &Ïíüìáôïò:",IDC_STATIC,6,6,134,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY\r
-    LTEXT           "&ÔéìÞ ÄåäïìÝíùí:",IDC_STATIC,6,35,161,8\r
-    CONTROL         "",IDC_VALUE_DATA,"HexEdit32",WS_VSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,46,240,102\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,154,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,196,154,50,14\r
-END\r
-\r
-\r
-IDD_EDIT_DWORD DIALOG  32, 24, 252, 104\r
-STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP |\r
-    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Åðåîåñãáóßá DWORD"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    LTEXT           "ÔéìÞ &Ïíüìáôïò:",IDC_STATIC,6,6,134,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY\r
-    LTEXT           "&ÔéìÞ ÄåäïìÝíùí:",IDC_STATIC,6,35,161,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,116,12,ES_AUTOHSCROLL\r
-    GROUPBOX        "Base",IDC_STATIC,130,35,116,39\r
-    AUTORADIOBUTTON "&Äåêáåîáäéêü",IDC_FORMAT_HEX,141,46,60,10,WS_GROUP\r
-    AUTORADIOBUTTON "Äå&êáäéêü",IDC_FORMAT_DEC,141,59,60,10\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,82,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,196,82,50,14\r
-END\r
-\r
-/*\r
- * String Table\r
- */\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_LIST_COLUMN_NAME    "¼íïìá"\r
-    IDS_LIST_COLUMN_TYPE    "Ôýðïò"\r
-    IDS_LIST_COLUMN_DATA    "ÄåäïìÝíá"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_APP_TITLE           "Registry Editor"\r
-    IDC_REGEDIT             "REGEDIT"\r
-    IDC_REGEDIT_FRAME       "REGEDIT_FRAME"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    ID_REGISTRY_MENU        "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá åñãáóßá óå üëç ôç registry"\r
-    ID_EDIT_MENU            "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ôéìþí Þ êëåéäéþí"\r
-    ID_VIEW_MENU            "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá ç ñýèìéóç ôïõ ðáñáèýñïõ ôçò registry"\r
-    ID_FAVOURITES_MENU      "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá ôçí ðñïóðÝëáóç åõñÝùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíùí êëåéäéþí"\r
-    ID_HELP_MENU            "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá ôçí åìöÜíìéóç âïÞèåéáò êáé ëåðôïìåñéåþí ãéá ôïí registry editor"\r
-    ID_EDIT_NEW_MENU        "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá ôç äçìçéïõñãßá íÝùí ôéìþí Þ êëåéäéþí"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    ID_EDIT_MODIFY          "Ôñïðïðïéåß ôá äåäïìÝíá ôçò ôéìÞò"\r
-    ID_EDIT_NEW_KEY         "ÐñïóèÝôåé íÝï êëåéäß"\r
-    ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "ÐñïóèÝôåé ìéá íÝá áëöáñéèìçôéêÞ ôéìÞ"\r
-    ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "ÐñïóèÝôåé ìéá íÝá äõáäéêÞ ôéìÞ"\r
-    ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE  "ÐñïóèÝôéå ìáé íÝá double word ôéìÞ"\r
-    ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE "ÅéóÜãåé Ýíá áñ÷åßï êåéìÝíïõ óôç registry"\r
-    ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE\r
-                            "ÅîÜãùç üëç Þ Ýíá êïììÜôé ôçò registry óå Ýíá áñ÷åßï êåéìÝíïõ"\r
-    ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY\r
-                            "ÓõíäÝååôáé óôç registry åíüò áðïìáêñõóìÝíïõ õðïëïãéóôÞ"\r
-    ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY\r
-                            "ÁðïóõíäÝååôáé áðü ôç registry åíüò áðïìáêñõóìÝíïõ õðïëïãéóôÞ"\r
-    ID_REGISTRY_PRINT       "Åêôõðþíåé üëï ôï êïììÜôé ôçò registry"\r
-/*    ID_HELP_HELPTOPICS      "Opens registry editor help" */\r
-    ID_HELP_ABOUT           "Åìöáíßæåé ôéò ðëçñïöïñßåò ðñïãñÜììáôïò, ôïí áñéèìü Ýêäïóçò êáé ôá äéêáéþìáôá"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    ID_REGISTRY_EXIT        "Êëåßíåé ôïí registry editor"\r
-    ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES "ÐñïóèÝôåé êëåéäéÜ óôç ëßóôá áãáðçìÝíùí"\r
-    ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE "Removes keys from the favourites list"\r
-    ID_VIEW_STATUSBAR       "Åìöáíßæåé Þ áðïêñýðôåé ôç ãñáììÞ êáôÜóôáóçò"\r
-    ID_VIEW_SPLIT           "ÁëëáãÞ ôïðïèåóßáò Þ äéá÷ùñéóìüò óå 2 panes"\r
-    ID_VIEW_REFRESH         "Áíáíåþíåé ôï ðáñÜèõñï"\r
-    ID_EDIT_DELETE          "ÄéáãñÜöåé ôçí åðéëïãÞ"\r
-    ID_EDIT_RENAME          "ÌåôïíïìÜæåé ôçí åðéëïãÞ"\r
-    ID_EDIT_COPYKEYNAME     "ÁíôéãñÜöåé ôï üíïìá ôïõ åðéëåãìÝíïõ êëåéäéïý óôï clipboard"\r
-    ID_EDIT_FIND            "Âñßóêåé Ýíá áëöáñéèìçôéêü êåéìÝíïõ óå êëåéäéÜ, ôéìÝò êáé äåäïìÝíá"\r
-    ID_EDIT_FINDNEXT        "Âñßóêåé ôçí åðüìåíç ôïðïèåóßá ôïõ åðéëåãìÝíïõ áëöáñéèìçôéêïý ôçò ðñïçãïýìåíçò áíáæÞôçóçò"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_ERROR              "ÓöÜëìá"\r
-    IDS_WARNING                    "Ðñïåéäïðïßçóç"\r
-    IDS_BAD_KEY             "Can't query key '%s'"\r
-    IDS_BAD_VALUE           "Can't query value '%s'"\r
-    IDS_UNSUPPORTED_TYPE    "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðåîåñãáóßá êëåéäéþí áõôïý ôïõ ôýðïõ (%ld)"\r
-    IDS_TOO_BIG_VALUE       "Ç ôéìÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç (%ld)"\r
-    IDS_MULTI_SZ_EMPTY_STRING "Data of type REG_MULTI_SZ cannot contain empty strings.\nThe empty strings have been removed from the list."\r
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE    "Åßóôå óßãïõñïé üôéèÝëåôå íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß;"\r
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE   "Åßóôå óßãïõñïé üôéèÝëåôå íá äéáãñÜøåôå áõôÜ ôá êëåéäéÜ;"\r
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Åðéâåâáßùóç ÄéáãñáöÞò Êëåéäéïý"\r
-    IDS_QUERY_DELETE_ONE    "Åßóôå óßãïõñïé üôéèÝëåôå íá äéáãñÜøåôå áõôÞ ôçí ôéìÞ;"\r
-    IDS_QUERY_DELETE_MORE   "Åßóôå óßãïõñïé üôéèÝëåôå íá äéáãñÜøåôå áõôÝò ôéò ôéìÝò;"\r
-    IDS_QUERY_DELETE_CONFIRM "Åðéâåâáßùóç ÄéáãñáöÞò ÔéìÞò"\r
-    IDS_ERR_DELVAL_CAPTION  "ÓöÜëìá êáôÜ ôç ÄéáãñáöÞ Ôéìþí"\r
-    IDS_ERR_DELETEVALUE     "Äåí Þôíá äõíáôÞ ç äéáãñáöÞ üëùí ôùí ôéìþí!"\r
-    IDS_ERR_RENVAL_CAPTION  "ÓöÜëìá êáôÜ ôç Ìåôïíïìáóßá Ôéìþí"\r
-    IDS_ERR_RENVAL_TOEMPTY  "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ìåôïíïìáóßá ôïõ %s. Ôï üíïìá ôçò óõãêåêñéìÝíçò ôéìÞò åßíáé Üäåéï. Äþóôå Üëëï üíïìá êáé ðñïóðáèÞóôå îáíÜ."\r
-    IDS_NEW_KEY             "ÍÝï Êëåéäß #%d"\r
-    IDS_NEW_VALUE           "ÍÝá ÔéìÞ #%d"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_BINARY_EMPTY       "(äõáäéêÞ ôéìÞ ìçäåíéêïý ìåãÝèïõò)"\r
-    IDS_DEFAULT_VALUE_NAME  "(ÐñïåðéëåãìÝíï)"\r
-    IDS_VALUE_NOT_SET       "(ç ôéìÞ äåí Ý÷åé ïñéóôåß)"\r
-    IDS_UNKNOWN_TYPE        "¢ãíùóôïò ôýðïò: (0x%lx)"\r
-    IDS_MY_COMPUTER         "Ï ÕðïëïãéóôÞò Ìïõ"\r
-    IDS_IMPORT_REG_FILE     "ÅéóáãùãÞ Áñ÷åßïõ Registry"\r
-    IDS_EXPORT_REG_FILE     "ÅîáãùãÞ Áñ÷åßïõ Registry"\r
-    IDS_INVALID_DWORD       "(ìç Ýãêõñç DWORD ôéìÞ)"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_FLT_REGFILES        "Registration áñ÷åßá"\r
-    IDS_FLT_REGFILES_FLT    "*.reg"\r
-    IDS_FLT_REGEDIT4        "Win9x/NT4 Registration áñ÷åßá (REGEDIT4)"\r
-    IDS_FLT_REGEDIT4_FLT    "*.reg"\r
-    IDS_FLT_ALLFILES        "¼ëá ôá áñ÷åßá (*.*)"\r
-    IDS_FLT_ALLFILES_FLT    "*.*"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_ACCESS_FULLCONTROL        "ÐëÞñçò ¸ëåã÷ïò"\r
-  IDS_ACCESS_READ               "ÄéÜâáóìá"\r
-  IDS_ACCESS_QUERYVALUE         "Query ôéìÞ"\r
-  IDS_ACCESS_SETVALUE           "Ïñéóìüò ÔéìÞò"\r
-  IDS_ACCESS_CREATESUBKEY       "Äçìéïõñãßá Õðïêëåéäéïý"\r
-  IDS_ACCESS_ENUMERATESUBKEYS   "Áðáñßèìçóç Õðïêëåéäéþí"\r
-  IDS_ACCESS_NOTIFY             "Åéäïðïßçóç"\r
-  IDS_ACCESS_CREATELINK         "Äçìéïõñãßá ÓõíäÝóìïõ"\r
-  IDS_ACCESS_DELETE             "ÄéáãñáöÞ"\r
-  IDS_ACCESS_WRITEDAC           "ÅããñáöÞ DAC"\r
-  IDS_ACCESS_WRITEOWNER         "ÅããñáöÞ ÉäéïêôÞôç"\r
-  IDS_ACCESS_READCONTROL        "Read Control"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_INHERIT_THISKEYONLY        "Ìüíï áõôü ôï êëåéäß"\r
-  IDS_INHERIT_THISKEYANDSUBKEYS  "Áõôü ôï êëåéäß êáé ôá õðïêëåéäéÜ"\r
-  IDS_INHERIT_SUBKEYSONLY        "Ìüíï ôá õðïêëåéäéÜ"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_EXPAND                     "&Expand"\r
-  IDS_COLLAPSE                   "&Collapse"\r
-  IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY         "&ÌåôÜâáóç óå '%s'"\r
-  IDS_FINISHEDFIND               "ÔÝëïò áíáæÞôçóçò óôç registry."\r
-END\r
-\r
-/*****************************************************************/\r
-\r
-\r
-/*\r
- * Dialog\r
- */\r
-\r
-IDD_EXPORTRANGE DIALOG DISCARDABLE  50, 50, 370, 50\r
-STYLE DS_3DLOOK | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS |\r
-    WS_BORDER\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-   GROUPBOX "Export Range",IDC_STATIC,2,0,366,48\r
-   CONTROL "&¼ëá",IDC_EXPORT_ALL,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,10, 29,11\r
-   CONTROL "S&elected Branch",IDC_EXPORT_BRANCH,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,22, 100,11\r
-   EDITTEXT IDC_EXPORT_BRANCH_TEXT,30,34,335,12\r
-END\r
-\r
-IDD_ADDFAVORITES DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 186, 46\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "ÐñïóèÞêç óôá áãáðçìÝíá"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,129,7,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,129,24,50,14\r
-    LTEXT           "&¼íïìá ÁãáðçìÝíïõ:",IDC_STATIC,7,7,70,10\r
-    EDITTEXT        IDC_FAVORITENAME,7,26,110,13,ES_AUTOHSCROLL\r
-END\r
-\r
-IDD_REMOVEFAVORITES DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 164, 135\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Áöáßñåóç ÁãáðçìÝíùí"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,107,114,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,7,114,50,14\r
-    CONTROL         "List1",IDC_FAVORITESLIST,"SysListView32",LVS_LIST |\r
-                    WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,20,150,90\r
-    LTEXT           "ÅðéëïãÞ ÁãáðçìÝíïõ(ùí):",IDC_STATIC,7,7,99,12\r
-END\r
-\r
-IDD_FIND DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 254, 82\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Åýñåóç"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    DEFPUSHBUTTON   "&Åýñåóç Åðüìåíïõ",IDOK,197,7,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,197,24,50,14\r
-    GROUPBOX        "Look at",IDC_STATIC,7,25,63,51\r
-    LTEXT           "Åý&ñåóç ôßíïò:",IDC_STATIC,7,8,37,10\r
-    EDITTEXT        IDC_FINDWHAT,47,7,142,13,ES_AUTOHSCROLL\r
-    CONTROL         "&ÊëåéäéÜ",IDC_LOOKAT_KEYS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |\r
-                    WS_TABSTOP,14,36,35,8\r
-    CONTROL         "&ÔéìÝò",IDC_LOOKAT_VALUES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |\r
-                    WS_TABSTOP,14,48,36,8\r
-    CONTROL         "&ÄåäïìÝíá",IDC_LOOKAT_DATA,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |\r
-                    WS_TABSTOP,14,60,42,8\r
-    CONTROL         "Ôáßñéáóìá &ïëüêëçñïõ ôïõ áëöáñéèìçôéêïý ìüíï",IDC_MATCHSTRING,"Button",\r
-                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,83,32,94,13\r
-    CONTROL         "Ôáßñéáóìá &êåöáëáßùí",IDC_MATCHCASE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |\r
-                    WS_TABSTOP,83,48,90,12\r
-END\r
-\r
-IDD_FINDING DIALOGEX 0, 0, 145, 50\r
-STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP |\r
-    WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Åýñåóç"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1\r
-BEGIN\r
-    ICON            IDI_REGEDIT,IDC_STATIC,7,7,20,20\r
-    PUSHBUTTON      "&Áêýñùóç",IDCANCEL,93,29,45,14\r
-    LTEXT           "Ãßíåôáé áíáæÞôçóç óôç registry...",IDC_STATIC,33,12,83,8\r
-END\r
-\r
-/*\r
- * TEXTINCLUDE\r
- */\r
-\r
-1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    "resource.h\0"\r
-END\r
-\r
-\r
-\r
-/*\r
- * String Table\r
- */\r
-\r
-/*\r
- *STRINGTABLE DISCARDABLE\r
- *BEGIN\r
- *    ID_HELP_HELPTOPICS      "Opens Registry Editor Help."\r
- *    ID_HELP_ABOUT           "Displays program information, version number, and copyright."\r
- *END\r
- */\r
-\r
-/*****************************************************************/\r
+/*
+ * Regedit resources
+ *
+ * Copyright 2002 Robert Dickenson
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
+
+ID_ACCEL ACCELERATORS
+{
+    VK_DELETE, ID_EDIT_DELETE, VIRTKEY, NOINVERT
+    "^F", ID_EDIT_FIND
+    VK_F3, ID_EDIT_FINDNEXT, VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F5, ID_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F1, ID_HELP_HELPTOPICS, VIRTKEY, NOINVERT
+}
+
+/*
+ * Menu
+ */
+
+IDC_REGEDIT MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Áñ÷åßï"
+    BEGIN
+        MENUITEM "¸&îïäïò",                     ID_REGISTRY_EXIT
+    END
+    POPUP "&ÂïÞèåéá"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Ó÷åôéêÜ ...",                ID_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_REGEDIT_MENU MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Áñ÷åßï"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&ÅéóáãùãÞ ...", ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE
+
+        MENUITEM "&ÅîáãùãÞ...",   ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
+
+        MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "Öüñôùóç Hive...",                             ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED
+               MENUITEM "Áöáßñåóç Hive...",                    ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED
+               MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Connect Network Registry...",
+                                                ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
+
+        MENUITEM "&Disconnect Network Registry...",
+                                                ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY
+        , GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Åêôýðùóç\tCtrl+P",           ID_REGISTRY_PRINT, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "¸&îïäïò",                     ID_REGISTRY_EXIT
+    END
+    POPUP "&Åðåîåñãáóßá"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&ÌåôáôñïðÞ",                  ID_EDIT_MODIFY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        POPUP "&ÍÝï"
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Êëåéäß",                     ID_EDIT_NEW_KEY
+            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "&ÁëöáñéèìçôéêÞ ÔéìÞ",         ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "&ÄõáäéêÞ ÔéìÞ",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "&DWORD ÔéìÞ" ,                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+                       MENUITEM "&Multi-String ÔéìÞ",                  ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+                       MENUITEM "&Expandable String ÔéìÞ",         ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+        END
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Äéêáéþìáôá...",             ID_EDIT_PERMISSIONS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&ÄÉáãñáöÞ\tDel",                ID_EDIT_DELETE
+        MENUITEM "&Ìåôïíïìáóßá",                  ID_EDIT_RENAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&ÁíôéãñáöÞ Ïíüìáôïò Êëåéäéïý",  ID_EDIT_COPYKEYNAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Åýñåóç\tCtrl+F",               ID_EDIT_FIND
+        MENUITEM "Åýñåóç Å&ðüìåíïõ\tF3",          ID_EDIT_FINDNEXT
+    END
+    POPUP "&View"
+    BEGIN
+        MENUITEM "ÃñáììÞ &ÊáôÜóôáóçò",          ID_VIEW_STATUSBAR
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Sp&lit",                      ID_VIEW_SPLIT
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&ÁíáíÝùóç\tF5",               ID_VIEW_REFRESH
+    END
+    POPUP "&ÁãáðçìÝíá"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&ÐñïóèÞêç óôá ÁãáðçìÝíá",    ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES
+        , GRAYED
+        MENUITEM "&Áöáßñåóç ÁãáðçìÝíïõ",       ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE
+        , GRAYED
+    END
+    POPUP "&ÂïÞèåéá"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&ÈÝìáôá ÂïÞèåéáò\tF1",            ID_HELP_HELPTOPICS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Ó÷åôéêÜ ìå ôïí Registry Editor", ID_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_POPUP_MENUS MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+  POPUP ""
+  BEGIN
+       MENUITEM "&ÌåôáôñïðÞ",                    ID_EDIT_MODIFY
+       MENUITEM "ÌåôáôñïðÞ Äõáäéêþí ÄåäïìÝíùí",  ID_EDIT_MODIFY_BIN
+       MENUITEM SEPARATOR
+       MENUITEM "&ÄéáãñáöÞ\tDel",                ID_EDIT_DELETE
+       MENUITEM "&Ìåôïíïìáóßá",                  ID_EDIT_RENAME
+  END
+  POPUP ""
+  BEGIN
+        POPUP "&ÍÝï"
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Êëåéäß",                     ID_EDIT_NEW_KEY
+            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "&ÁëöáñéèìçôéêÞ ÔéìÞ",         ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "&ÄõáäéêÞ ÔéìÞ",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "&DWORD ÔéìÞ" ,                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+                       MENUITEM "&Multi-String ÔéìÞ",                  ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+                       MENUITEM "&Expandable String ÔéìÞ",     ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+        END
+  END
+  POPUP ""
+  BEGIN
+        MENUITEM "Expand/Collapse",                 ID_TREE_EXPANDBRANCH
+        POPUP "&ÍÝï"
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Êëåéäß",                     ID_EDIT_NEW_KEY
+            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "&ÁëöáñéèìçôéêÞ ÔéìÞ",         ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "&ÄõáäéêÞ ÔéìÞ",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "&DWORD ÔéìÞ" ,                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+                       MENUITEM "&Multi-String ÔéìÞ",                  ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+                       MENUITEM "&Expandable String ÔéìÞ",     ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+        END
+        MENUITEM "&Åýñåóç",                         ID_EDIT_FIND
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&ÄéáãñáöÞ",                       ID_TREE_DELETE
+        MENUITEM "&Ìåôïíïìáóßá",                    ID_TREE_RENAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&ÅîáãùãÞ",                        ID_TREE_EXPORT
+        MENUITEM "&Äéêáéþìáôá...",                  ID_TREE_PERMISSIONS, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&ÁíôéãñáöÞ Ïíüìáôïò Êëåéäéïý",    ID_EDIT_COPYKEYNAME
+  END
+END
+
+
+/*
+ * Dialog
+ */
+
+IDD_EDIT_STRING DIALOG  32, 24, 252, 84
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP |
+    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Åðåîåñãáóßá Áëöáñçèìçôéêïý"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "ÔéìÞ &Ïíüìáôïò:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT           "&ÔéìÞ ÄåäïìÝíùí:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,12,ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,64,50,14
+    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,196,64,50,14
+END
+
+IDD_EDIT_MULTI_STRING DIALOG  32, 24, 252, 174
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP |
+    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Åðåîåñãáóßá Multi-String"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "ÔéìÞ &Ïíüìáôïò:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT           "&ÔéìÞ ÄåäïìÝíùí:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,102,ES_AUTOHSCROLL | ES_MULTILINE | ES_WANTRETURN | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,154,50,14
+    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,196,154,50,14
+END
+
+IDD_EDIT_BIN_DATA DIALOG  32, 24, 252, 174
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP |
+    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Åðåîåñãáóßá ÄõáäéêÞò ÔéìÞò"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "ÔéìÞ &Ïíüìáôïò:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT           "&ÔéìÞ ÄåäïìÝíùí:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    CONTROL         "",IDC_VALUE_DATA,"HexEdit32",WS_VSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,46,240,102
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,154,50,14
+    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,196,154,50,14
+END
+
+
+IDD_EDIT_DWORD DIALOG  32, 24, 252, 104
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP |
+    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Åðåîåñãáóßá DWORD"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "ÔéìÞ &Ïíüìáôïò:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT           "&ÔéìÞ ÄåäïìÝíùí:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,116,12,ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX        "Base",IDC_STATIC,130,35,116,39
+    AUTORADIOBUTTON "&Äåêáåîáäéêü",IDC_FORMAT_HEX,141,46,60,10,WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Äå&êáäéêü",IDC_FORMAT_DEC,141,59,60,10
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,82,50,14
+    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,196,82,50,14
+END
+
+/*
+ * String Table
+ */
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_LIST_COLUMN_NAME    "¼íïìá"
+    IDS_LIST_COLUMN_TYPE    "Ôýðïò"
+    IDS_LIST_COLUMN_DATA    "ÄåäïìÝíá"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE           "Registry Editor"
+    IDC_REGEDIT             "REGEDIT"
+    IDC_REGEDIT_FRAME       "REGEDIT_FRAME"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    ID_REGISTRY_MENU        "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá åñãáóßá óå üëç ôç registry"
+    ID_EDIT_MENU            "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ôéìþí Þ êëåéäéþí"
+    ID_VIEW_MENU            "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá ç ñýèìéóç ôïõ ðáñáèýñïõ ôçò registry"
+    ID_FAVOURITES_MENU      "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá ôçí ðñïóðÝëáóç åõñÝùò ÷ñçóéìïðïéïýìåíùí êëåéäéþí"
+    ID_HELP_MENU            "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá ôçí åìöÜíìéóç âïÞèåéáò êáé ëåðôïìåñéåþí ãéá ôïí registry editor"
+    ID_EDIT_NEW_MENU        "ÐåñéÝ÷åé åíôïëÝò ãéá ôç äçìçéïõñãßá íÝùí ôéìþí Þ êëåéäéþí"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    ID_EDIT_MODIFY          "Ôñïðïðïéåß ôá äåäïìÝíá ôçò ôéìÞò"
+    ID_EDIT_NEW_KEY         "ÐñïóèÝôåé íÝï êëåéäß"
+    ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "ÐñïóèÝôåé ìéá íÝá áëöáñéèìçôéêÞ ôéìÞ"
+    ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "ÐñïóèÝôåé ìéá íÝá äõáäéêÞ ôéìÞ"
+    ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE  "ÐñïóèÝôéå ìáé íÝá double word ôéìÞ"
+    ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE "ÅéóÜãåé Ýíá áñ÷åßï êåéìÝíïõ óôç registry"
+    ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
+                            "ÅîÜãùç üëç Þ Ýíá êïììÜôé ôçò registry óå Ýíá áñ÷åßï êåéìÝíïõ"
+    ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
+                            "ÓõíäÝååôáé óôç registry åíüò áðïìáêñõóìÝíïõ õðïëïãéóôÞ"
+    ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY
+                            "ÁðïóõíäÝååôáé áðü ôç registry åíüò áðïìáêñõóìÝíïõ õðïëïãéóôÞ"
+    ID_REGISTRY_PRINT       "Åêôõðþíåé üëï ôï êïììÜôé ôçò registry"
+/*    ID_HELP_HELPTOPICS      "Opens registry editor help" */
+    ID_HELP_ABOUT           "Åìöáíßæåé ôéò ðëçñïöïñßåò ðñïãñÜììáôïò, ôïí áñéèìü Ýêäïóçò êáé ôá äéêáéþìáôá"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    ID_REGISTRY_EXIT        "Êëåßíåé ôïí registry editor"
+    ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES "ÐñïóèÝôåé êëåéäéÜ óôç ëßóôá áãáðçìÝíùí"
+    ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE "Removes keys from the favourites list"
+    ID_VIEW_STATUSBAR       "Åìöáíßæåé Þ áðïêñýðôåé ôç ãñáììÞ êáôÜóôáóçò"
+    ID_VIEW_SPLIT           "ÁëëáãÞ ôïðïèåóßáò Þ äéá÷ùñéóìüò óå 2 panes"
+    ID_VIEW_REFRESH         "Áíáíåþíåé ôï ðáñÜèõñï"
+    ID_EDIT_DELETE          "ÄéáãñÜöåé ôçí åðéëïãÞ"
+    ID_EDIT_RENAME          "ÌåôïíïìÜæåé ôçí åðéëïãÞ"
+    ID_EDIT_COPYKEYNAME     "ÁíôéãñÜöåé ôï üíïìá ôïõ åðéëåãìÝíïõ êëåéäéïý óôï clipboard"
+    ID_EDIT_FIND            "Âñßóêåé Ýíá áëöáñéèìçôéêü êåéìÝíïõ óå êëåéäéÜ, ôéìÝò êáé äåäïìÝíá"
+    ID_EDIT_FINDNEXT        "Âñßóêåé ôçí åðüìåíç ôïðïèåóßá ôïõ åðéëåãìÝíïõ áëöáñéèìçôéêïý ôçò ðñïçãïýìåíçò áíáæÞôçóçò"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_ERROR              "ÓöÜëìá"
+    IDS_WARNING                    "Ðñïåéäïðïßçóç"
+    IDS_BAD_KEY             "Can't query key '%s'"
+    IDS_BAD_VALUE           "Can't query value '%s'"
+    IDS_UNSUPPORTED_TYPE    "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åðåîåñãáóßá êëåéäéþí áõôïý ôïõ ôýðïõ (%ld)"
+    IDS_TOO_BIG_VALUE       "Ç ôéìÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç (%ld)"
+    IDS_MULTI_SZ_EMPTY_STRING "Data of type REG_MULTI_SZ cannot contain empty strings.\nThe empty strings have been removed from the list."
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE    "Åßóôå óßãïõñïé üôéèÝëåôå íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß;"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE   "Åßóôå óßãïõñïé üôéèÝëåôå íá äéáãñÜøåôå áõôÜ ôá êëåéäéÜ;"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Åðéâåâáßùóç ÄéáãñáöÞò Êëåéäéïý"
+    IDS_QUERY_DELETE_ONE    "Åßóôå óßãïõñïé üôéèÝëåôå íá äéáãñÜøåôå áõôÞ ôçí ôéìÞ;"
+    IDS_QUERY_DELETE_MORE   "Åßóôå óßãïõñïé üôéèÝëåôå íá äéáãñÜøåôå áõôÝò ôéò ôéìÝò;"
+    IDS_QUERY_DELETE_CONFIRM "Åðéâåâáßùóç ÄéáãñáöÞò ÔéìÞò"
+    IDS_ERR_DELVAL_CAPTION  "ÓöÜëìá êáôÜ ôç ÄéáãñáöÞ Ôéìþí"
+    IDS_ERR_DELETEVALUE     "Äåí Þôíá äõíáôÞ ç äéáãñáöÞ üëùí ôùí ôéìþí!"
+    IDS_ERR_RENVAL_CAPTION  "ÓöÜëìá êáôÜ ôç Ìåôïíïìáóßá Ôéìþí"
+    IDS_ERR_RENVAL_TOEMPTY  "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ìåôïíïìáóßá ôïõ %s. Ôï üíïìá ôçò óõãêåêñéìÝíçò ôéìÞò åßíáé Üäåéï. Äþóôå Üëëï üíïìá êáé ðñïóðáèÞóôå îáíÜ."
+    IDS_NEW_KEY             "ÍÝï Êëåéäß #%d"
+    IDS_NEW_VALUE           "ÍÝá ÔéìÞ #%d"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_BINARY_EMPTY       "(äõáäéêÞ ôéìÞ ìçäåíéêïý ìåãÝèïõò)"
+    IDS_DEFAULT_VALUE_NAME  "(ÐñïåðéëåãìÝíï)"
+    IDS_VALUE_NOT_SET       "(ç ôéìÞ äåí Ý÷åé ïñéóôåß)"
+    IDS_UNKNOWN_TYPE        "¢ãíùóôïò ôýðïò: (0x%lx)"
+    IDS_MY_COMPUTER         "Ï ÕðïëïãéóôÞò Ìïõ"
+    IDS_IMPORT_REG_FILE     "ÅéóáãùãÞ Áñ÷åßïõ Registry"
+    IDS_EXPORT_REG_FILE     "ÅîáãùãÞ Áñ÷åßïõ Registry"
+    IDS_INVALID_DWORD       "(ìç Ýãêõñç DWORD ôéìÞ)"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_FLT_REGFILES        "Registration áñ÷åßá"
+    IDS_FLT_REGFILES_FLT    "*.reg"
+    IDS_FLT_REGEDIT4        "Win9x/NT4 Registration áñ÷åßá (REGEDIT4)"
+    IDS_FLT_REGEDIT4_FLT    "*.reg"
+    IDS_FLT_ALLFILES        "¼ëá ôá áñ÷åßá (*.*)"
+    IDS_FLT_ALLFILES_FLT    "*.*"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_ACCESS_FULLCONTROL        "ÐëÞñçò ¸ëåã÷ïò"
+  IDS_ACCESS_READ               "ÄéÜâáóìá"
+  IDS_ACCESS_QUERYVALUE         "Query ôéìÞ"
+  IDS_ACCESS_SETVALUE           "Ïñéóìüò ÔéìÞò"
+  IDS_ACCESS_CREATESUBKEY       "Äçìéïõñãßá Õðïêëåéäéïý"
+  IDS_ACCESS_ENUMERATESUBKEYS   "Áðáñßèìçóç Õðïêëåéäéþí"
+  IDS_ACCESS_NOTIFY             "Åéäïðïßçóç"
+  IDS_ACCESS_CREATELINK         "Äçìéïõñãßá ÓõíäÝóìïõ"
+  IDS_ACCESS_DELETE             "ÄéáãñáöÞ"
+  IDS_ACCESS_WRITEDAC           "ÅããñáöÞ DAC"
+  IDS_ACCESS_WRITEOWNER         "ÅããñáöÞ ÉäéïêôÞôç"
+  IDS_ACCESS_READCONTROL        "Read Control"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_INHERIT_THISKEYONLY        "Ìüíï áõôü ôï êëåéäß"
+  IDS_INHERIT_THISKEYANDSUBKEYS  "Áõôü ôï êëåéäß êáé ôá õðïêëåéäéÜ"
+  IDS_INHERIT_SUBKEYSONLY        "Ìüíï ôá õðïêëåéäéÜ"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_EXPAND                     "&Expand"
+  IDS_COLLAPSE                   "&Collapse"
+  IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY         "&ÌåôÜâáóç óå '%s'"
+  IDS_FINISHEDFIND               "ÔÝëïò áíáæÞôçóçò óôç registry."
+END
+
+/*****************************************************************/
+
+
+/*
+ * Dialog
+ */
+
+IDD_EXPORTRANGE DIALOG DISCARDABLE  50, 50, 370, 50
+STYLE DS_3DLOOK | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS |
+    WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+   GROUPBOX "Export Range",IDC_STATIC,2,0,366,48
+   CONTROL "&¼ëá",IDC_EXPORT_ALL,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,10, 29,11
+   CONTROL "S&elected Branch",IDC_EXPORT_BRANCH,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,22, 100,11
+   EDITTEXT IDC_EXPORT_BRANCH_TEXT,30,34,335,12
+END
+
+IDD_ADDFAVORITES DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 186, 46
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "ÐñïóèÞêç óôá áãáðçìÝíá"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,129,7,50,14
+    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,129,24,50,14
+    LTEXT           "&¼íïìá ÁãáðçìÝíïõ:",IDC_STATIC,7,7,70,10
+    EDITTEXT        IDC_FAVORITENAME,7,26,110,13,ES_AUTOHSCROLL
+END
+
+IDD_REMOVEFAVORITES DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 164, 135
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Áöáßñåóç ÁãáðçìÝíùí"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,107,114,50,14
+    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,7,114,50,14
+    CONTROL         "List1",IDC_FAVORITESLIST,"SysListView32",LVS_LIST |
+                    WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,20,150,90
+    LTEXT           "ÅðéëïãÞ ÁãáðçìÝíïõ(ùí):",IDC_STATIC,7,7,99,12
+END
+
+IDD_FIND DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 254, 82
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Åýñåóç"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "&Åýñåóç Åðüìåíïõ",IDOK,197,7,50,14
+    PUSHBUTTON      "Áêýñùóç",IDCANCEL,197,24,50,14
+    GROUPBOX        "Look at",IDC_STATIC,7,25,63,51
+    LTEXT           "Åý&ñåóç ôßíïò:",IDC_STATIC,7,8,37,10
+    EDITTEXT        IDC_FINDWHAT,47,7,142,13,ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL         "&ÊëåéäéÜ",IDC_LOOKAT_KEYS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+                    WS_TABSTOP,14,36,35,8
+    CONTROL         "&ÔéìÝò",IDC_LOOKAT_VALUES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+                    WS_TABSTOP,14,48,36,8
+    CONTROL         "&ÄåäïìÝíá",IDC_LOOKAT_DATA,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+                    WS_TABSTOP,14,60,42,8
+    CONTROL         "Ôáßñéáóìá &ïëüêëçñïõ ôïõ áëöáñéèìçôéêïý ìüíï",IDC_MATCHSTRING,"Button",
+                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,83,32,94,13
+    CONTROL         "Ôáßñéáóìá &êåöáëáßùí",IDC_MATCHCASE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+                    WS_TABSTOP,83,48,90,12
+END
+
+IDD_FINDING DIALOGEX 0, 0, 145, 50
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP |
+    WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Åýñåóç"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    ICON            IDI_REGEDIT,IDC_STATIC,7,7,20,20
+    PUSHBUTTON      "&Áêýñùóç",IDCANCEL,93,29,45,14
+    LTEXT           "Ãßíåôáé áíáæÞôçóç óôç registry...",IDC_STATIC,33,12,83,8
+END
+
+/*
+ * TEXTINCLUDE
+ */
+
+1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
+BEGIN
+    "resource.h\0"
+END
+
+
+
+/*
+ * String Table
+ */
+
+/*
+ *STRINGTABLE DISCARDABLE
+ *BEGIN
+ *    ID_HELP_HELPTOPICS      "Opens Registry Editor Help."
+ *    ID_HELP_ABOUT           "Displays program information, version number, and copyright."
+ *END
+ */
+
+/*****************************************************************/
index da8e1c3..700ead5 100644 (file)
-/*\r
- * Regedit (Norwegian resources)\r
- *\r
- * Translated 29.07.2007 by Frode Lillerud\r
- *\r
- * This library is free software; you can redistribute it and/or\r
- * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public\r
- * License as published by the Free Software Foundation; either\r
- * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\r
- *\r
- * This library is distributed in the hope that it will be useful,\r
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\r
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU\r
- * Lesser General Public License for more details.\r
- *\r
- * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public\r
- * License along with this library; if not, write to the Free Software\r
- * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA\r
- */\r
-\r
-LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL\r
-\r
-ID_ACCEL ACCELERATORS\r
-{\r
-    VK_DELETE, ID_EDIT_DELETE, VIRTKEY, NOINVERT\r
-    "^F", ID_EDIT_FIND\r
-    VK_F3, ID_EDIT_FINDNEXT, VIRTKEY, NOINVERT\r
-    VK_F5, ID_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT\r
-    VK_F1, ID_HELP_HELPTOPICS, VIRTKEY, NOINVERT\r
-}\r
-\r
-/*\r
- * Menu\r
- */\r
-\r
-IDC_REGEDIT MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Fil"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Avslutt",                       ID_REGISTRY_EXIT\r
-    END\r
-    POPUP "&Hjelp"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Om ...",                  ID_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-IDR_REGEDIT_MENU MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Fil"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Import ...",    ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE\r
-\r
-        MENUITEM "&Eksport...",    ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE\r
-\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-               MENUITEM "Last inn struktur...",                                ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED\r
-               MENUITEM "Fjern struktur...",                           ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED\r
-               MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "Koble til nettverksregister...",\r
-                                                ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY\r
-\r
-        MENUITEM "Koble fra nettverksregister......",\r
-                                                ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY\r
-        , GRAYED\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Skriv ut...\tCtrl+P",              ID_REGISTRY_PRINT, GRAYED\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Avslutt",                       ID_REGISTRY_EXIT\r
-    END\r
-    POPUP "&Rediger"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Endre",                     ID_EDIT_MODIFY\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        POPUP "&Ny"\r
-        BEGIN\r
-            MENUITEM "&Nøkkel",                        ID_EDIT_NEW_KEY\r
-            MENUITEM SEPARATOR\r
-            MENUITEM "&Strengverdi",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE\r
-            MENUITEM "&Binær verdi",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE\r
-            MENUITEM "&DWORD-verdi",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE\r
-                       MENUITEM "&Multistreng verdi",                  ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE\r
-                       MENUITEM "&Utvidbar strengverdi",       ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE\r
-        END\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Rettigheter...",            ID_EDIT_PERMISSIONS\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Slett\tDel",                ID_EDIT_DELETE\r
-        MENUITEM "&Gi nytt navn",                     ID_EDIT_RENAME\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Kopier nøkkelnavn",              ID_EDIT_COPYKEYNAME\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Søk etter...\tCtrl+F",               ID_EDIT_FIND\r
-        MENUITEM "Søk neste\tF3",              ID_EDIT_FINDNEXT\r
-    END\r
-    POPUP "&Vis"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "Statuslinje",                 ID_VIEW_STATUSBAR\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "Del",                      ID_VIEW_SPLIT\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Oppdater\tF5",                ID_VIEW_REFRESH\r
-    END\r
-    POPUP "&Favoritter"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Legg til i Favoritter",          ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES\r
-        , GRAYED\r
-        MENUITEM "&Fjern favoritt",           ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE\r
-        , GRAYED\r
-    END\r
-    POPUP "&Hjelp"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Emner i Hjelp\tF1",            ID_HELP_HELPTOPICS\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Om Registerredigering",      ID_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-IDR_POPUP_MENUS MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  POPUP ""\r
-  BEGIN\r
-       MENUITEM "&Endre",                     ID_EDIT_MODIFY\r
-       MENUITEM "Endre binære data",          ID_EDIT_MODIFY_BIN\r
-       MENUITEM SEPARATOR\r
-       MENUITEM "&Slett\tDel",                ID_EDIT_DELETE\r
-       MENUITEM "&Gi nytt navn",                     ID_EDIT_RENAME\r
-  END\r
-  POPUP ""\r
-  BEGIN\r
-        POPUP "&Ny"\r
-        BEGIN\r
-            MENUITEM "&Nøkkel",                        ID_EDIT_NEW_KEY\r
-            MENUITEM SEPARATOR\r
-            MENUITEM "&Strengverdi",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE\r
-            MENUITEM "&Binær verdi",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE\r
-            MENUITEM "&DWORD-verdi",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE\r
-            MENUITEM "&Multistrengverdi",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE\r
-            MENUITEM "&Utvidbar strengverdi",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE\r
-        END\r
-  END\r
-  POPUP ""\r
-  BEGIN\r
-        MENUITEM "Utvid/Minimer",                 ID_TREE_EXPANDBRANCH\r
-        POPUP "&Ny"\r
-        BEGIN\r
-            MENUITEM "&Nøkkel",                        ID_EDIT_NEW_KEY\r
-            MENUITEM SEPARATOR\r
-            MENUITEM "&Strengverdi",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE\r
-            MENUITEM "&Binær verdi",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE\r
-            MENUITEM "&DWORD-verdi",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE\r
-            MENUITEM "&Multistrengverdi",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE\r
-            MENUITEM "&Utvidbar strengverdi",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE\r
-        END\r
-        MENUITEM "&Søk...",                           ID_EDIT_FIND\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Slett",                         ID_TREE_DELETE\r
-        MENUITEM "&Gi nytt navn",                         ID_TREE_RENAME\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Eksport",                         ID_TREE_EXPORT\r
-        MENUITEM "&Rettigheter...",                 ID_TREE_PERMISSIONS, GRAYED\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Kopier nøkkelnavn",                  ID_EDIT_COPYKEYNAME\r
-  END\r
-END\r
-\r
-\r
-/*\r
- * Dialog\r
- */\r
-\r
-IDD_EDIT_STRING DIALOG  32, 24, 252, 84\r
-STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | \r
-    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Rediger streng"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    LTEXT           "Verdi&navn:",IDC_STATIC,6,6,134,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY\r
-    LTEXT           "&Verdidata:",IDC_STATIC,6,35,161,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,12,ES_AUTOHSCROLL\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,64,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,196,64,50,14\r
-END\r
-\r
-IDD_EDIT_MULTI_STRING DIALOG  32, 24, 252, 174\r
-STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | \r
-    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Rediger multistreng"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    LTEXT           "Verdi&navn:",IDC_STATIC,6,6,134,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY\r
-    LTEXT           "&Verdidata:",IDC_STATIC,6,35,161,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,102,ES_AUTOHSCROLL | ES_MULTILINE | ES_WANTRETURN | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,154,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,196,154,50,14\r
-END\r
-\r
-IDD_EDIT_BIN_DATA DIALOG  32, 24, 252, 174\r
-STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | \r
-    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Rediger binær verdi"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    LTEXT           "Verdi&navn:",IDC_STATIC,6,6,134,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY\r
-    LTEXT           "&Verdidata:",IDC_STATIC,6,35,161,8\r
-    CONTROL         "",IDC_VALUE_DATA,"HexEdit32",WS_VSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,46,240,102\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,154,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,196,154,50,14\r
-END\r
-\r
-\r
-IDD_EDIT_DWORD DIALOG  32, 24, 252, 104\r
-STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | \r
-    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Rediger DWORD-verdi"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    LTEXT           "Verdi&navn:",IDC_STATIC,6,6,134,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY\r
-    LTEXT           "&Verdidata:",IDC_STATIC,6,35,161,8\r
-    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,116,12,ES_AUTOHSCROLL\r
-    GROUPBOX        "Grunnlag",IDC_STATIC,130,35,116,39\r
-    AUTORADIOBUTTON "&Heksadesimal",IDC_FORMAT_HEX,141,46,60,10,WS_GROUP\r
-    AUTORADIOBUTTON "&Desimal",IDC_FORMAT_DEC,141,59,60,10\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,82,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,196,82,50,14\r
-END\r
-\r
-/*\r
- * String Table\r
- */\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_LIST_COLUMN_NAME    "Navn"\r
-    IDS_LIST_COLUMN_TYPE    "Type"\r
-    IDS_LIST_COLUMN_DATA    "Data"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_APP_TITLE           "Registerredigering"\r
-    IDC_REGEDIT             "REGEDIT"\r
-    IDC_REGEDIT_FRAME       "REGEDIT_FRAME"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    ID_REGISTRY_MENU        "Inneholder kommandoer for å arbeide med hele registret"\r
-    ID_EDIT_MENU            "Inneholder kommandoer for redigering av nøkler eller verdier."\r
-    ID_VIEW_MENU            "Inneholder kommandoer for å tilpasse registervinduet."\r
-    ID_FAVOURITES_MENU      "Inneholder kommandoer fo å få tilgang til registernøkler som brukes mye."\r
-    ID_HELP_MENU            "Inneholder kommandoer for å vise Hjelp og for å få informasjon om Registerredigering."\r
-    ID_EDIT_NEW_MENU        "Inneholder kommandoer for å opprette nye nøkler eller verdier"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    ID_EDIT_MODIFY          "Endrer verdiens data"\r
-    ID_EDIT_NEW_KEY         "Legger til en ny nøkkel"\r
-    ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "Legger til en ny strengverdi"\r
-    ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Legger til en ny binær verdi"\r
-    ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE  "Legger til en ny DWORD-verdi"\r
-    ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE "Importerer en tekstfil inn i Registret"\r
-    ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE\r
-                            "Eksporterer hele eller deler av Registret til en tekstfil"\r
-    ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY\r
-                            "Kobler til Registret på en annen datamaskin"\r
-    ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY\r
-                            "Kobler fra Registret på en annen datamaskin"\r
-    ID_REGISTRY_PRINT       "Skriver ut hele eller deler av Registret"\r
-/*    ID_HELP_HELPTOPICS      "Opens registry editor help" */\r
-    ID_HELP_ABOUT           "Viser informasjon om program, version og opphavsrett"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    ID_REGISTRY_EXIT        "Avslutter Registerredigering"\r
-    ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES "Legger til nøkler i Favoritt-listen"\r
-    ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE "Fjerner nøkler fra Favoritt-listen"\r
-    ID_VIEW_STATUSBAR       "Viser eller skjuler statuslinjen"\r
-    ID_VIEW_SPLIT           "Endrer delingen mellom to vinduer"\r
-    ID_VIEW_REFRESH         "Oppdaterer vinduet"\r
-    ID_EDIT_DELETE          "Sletter de merkede elementene"\r
-    ID_EDIT_RENAME          "Gi nytt navn til merket element"\r
-    ID_EDIT_COPYKEYNAME     "Kopierer navnet på den merkede nøkkelen til utklippstavlen"\r
-    ID_EDIT_FIND            "Søker etter en tekststreng i en nøkkel, verdi eller data"\r
-    ID_EDIT_FINDNEXT        "Søker etter neste forekomst av den forige søkestrengen"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_ERROR              "Feil"\r
-    IDS_WARNING                    "Advarsel"\r
-    IDS_BAD_KEY             "Kan ikke lese nøkkel '%s'"\r
-    IDS_BAD_VALUE           "Kan ikke lese verdi '%s'"\r
-    IDS_UNSUPPORTED_TYPE    "Kan ikke endre nøkkel av type (%ld)"\r
-    IDS_TOO_BIG_VALUE       "Verdien er for stor (%ld)"\r
-    IDS_MULTI_SZ_EMPTY_STRING "Data av type REG_MULTI_SZ kan ikke inneholde tomme linjer.\nDe tomme linjene har blitt fjernet fra listen."\r
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE    "Er du sikker på at du vil slette denne nøkkelen?"\r
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE   "Er du sikker på at du vil slette disse nøklene?"\r
-    IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Bekreft sletting av nøkkel"\r
-    IDS_QUERY_DELETE_ONE    "Er du sikker på at du vil slette denne verdien?"\r
-    IDS_QUERY_DELETE_MORE   "Er du sikker på at du vil slette disse verdiene?"\r
-    IDS_QUERY_DELETE_CONFIRM "Bekreft sletting av verdi"\r
-    IDS_ERR_DELVAL_CAPTION  "Feil ved sletting av verdi"\r
-    IDS_ERR_DELETEVALUE     "Kunne ikke slette alle angitte verdier!"\r
-    IDS_ERR_RENVAL_CAPTION  "Feil ved endring av navn"\r
-    IDS_ERR_RENVAL_TOEMPTY  "Kan ikke gi nytt navn til %s. Den angitte verdien er tom. Prøv et annet navn, og forsøk på nytt."\r
-    IDS_NEW_KEY             "Ny nøkkel #%d"\r
-    IDS_NEW_VALUE           "Ny verdi #%d"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_BINARY_EMPTY       "(binær nullverdi)"\r
-    IDS_DEFAULT_VALUE_NAME  "(Standard)"\r
-    IDS_VALUE_NOT_SET       "(verdi ikke angitt)"\r
-    IDS_UNKNOWN_TYPE        "Ukjent type: (0x%lx)"\r
-    IDS_MY_COMPUTER         "Min datamaskin"\r
-    IDS_IMPORT_REG_FILE     "Importer registerfil"\r
-    IDS_EXPORT_REG_FILE     "Eksporter registerfil"\r
-    IDS_INVALID_DWORD       "(ugyldig DWORD-verdi)"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    IDS_FLT_REGFILES        "Registerfiler"\r
-    IDS_FLT_REGFILES_FLT    "*.reg"\r
-    IDS_FLT_REGEDIT4        "Win9x/NT4 Registerfiler (REGEDIT4)"\r
-    IDS_FLT_REGEDIT4_FLT    "*.reg"\r
-    IDS_FLT_ALLFILES        "Alle Filer (*.*)"\r
-    IDS_FLT_ALLFILES_FLT    "*.*"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_ACCESS_FULLCONTROL        "Full tilgang"\r
-  IDS_ACCESS_READ               "Les"\r
-  IDS_ACCESS_QUERYVALUE         "Les verdi"\r
-  IDS_ACCESS_SETVALUE           "Endre verdi"\r
-  IDS_ACCESS_CREATESUBKEY       "Opprette undernøkkel"\r
-  IDS_ACCESS_ENUMERATESUBKEYS   "Liste opp undernøkler"\r
-  IDS_ACCESS_NOTIFY             "Angi informasjon"\r
-  IDS_ACCESS_CREATELINK         "Opprette link"\r
-  IDS_ACCESS_DELETE             "Slett"\r
-  IDS_ACCESS_WRITEDAC           "Skrive DAC"\r
-  IDS_ACCESS_WRITEOWNER         "Skrive eier"\r
-  IDS_ACCESS_READCONTROL        "Lesetilgang"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_INHERIT_THISKEYONLY        "Kun denne nøkkelen"\r
-  IDS_INHERIT_THISKEYANDSUBKEYS  "Denne nøkkelen og undernøkler"\r
-  IDS_INHERIT_SUBKEYSONLY        "Kun undernøkler"\r
-END\r
-\r
-STRINGTABLE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  IDS_EXPAND                     "&Utvid"\r
-  IDS_COLLAPSE                   "&Minimer"\r
-  IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY         "&Gå til '%s'"\r
-  IDS_FINISHEDFIND               "Søket i registret er fullført."\r
-END\r
-\r
-/*****************************************************************/\r
-\r
-\r
-/*\r
- * Dialog\r
- */\r
-\r
-IDD_EXPORTRANGE DIALOG DISCARDABLE  50, 50, 370, 50\r
-STYLE DS_3DLOOK | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS |\r
-    WS_BORDER\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-   GROUPBOX "Eksporter område",IDC_STATIC,2,0,366,48\r
-   CONTROL "&Alt",IDC_EXPORT_ALL,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,10, 29,11\r
-   CONTROL "M&erket gren",IDC_EXPORT_BRANCH,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,22, 100,11\r
-   EDITTEXT IDC_EXPORT_BRANCH_TEXT,30,34,335,12\r
-END\r
-\r
-IDD_ADDFAVORITES DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 186, 46\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Legg til i Favoritter"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,129,7,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,129,24,50,14\r
-    LTEXT           "&Favorittnavn:",IDC_STATIC,7,7,70,10\r
-    EDITTEXT        IDC_FAVORITENAME,7,26,110,13,ES_AUTOHSCROLL\r
-END\r
-\r
-IDD_REMOVEFAVORITES DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 164, 135\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Fjern favoritter"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,107,114,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,7,114,50,14\r
-    CONTROL         "List1",IDC_FAVORITESLIST,"SysListView32",LVS_LIST | \r
-                    WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,20,150,90\r
-    LTEXT           "Velg favoritt(er):",IDC_STATIC,7,7,99,12\r
-END\r
-\r
-IDD_FIND DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 254, 82\r
-STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Søk"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
-BEGIN\r
-    DEFPUSHBUTTON   "&Søk neste",IDOK,197,7,50,14\r
-    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,197,24,50,14\r
-    GROUPBOX        "Se på",IDC_STATIC,7,25,63,51\r
-    LTEXT           "&Søk etter:",IDC_STATIC,7,8,37,10\r
-    EDITTEXT        IDC_FINDWHAT,47,7,142,13,ES_AUTOHSCROLL\r
-    CONTROL         "&Nøkler",IDC_LOOKAT_KEYS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | \r
-                    WS_TABSTOP,14,36,35,8\r
-    CONTROL         "&Verdier",IDC_LOOKAT_VALUES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | \r
-                    WS_TABSTOP,14,48,36,8\r
-    CONTROL         "&Data",IDC_LOOKAT_DATA,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | \r
-                    WS_TABSTOP,14,60,42,8\r
-    CONTROL         "S&øk etter hele strenger",IDC_MATCHSTRING,"Button",\r
-                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,83,32,94,13\r
-    CONTROL         "Sk&ill mellom store og små bokstaver",IDC_MATCHCASE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | \r
-                    WS_TABSTOP,83,48,130,12\r
-END\r
-\r
-IDD_FINDING DIALOGEX 0, 0, 145, 50\r
-STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | \r
-    WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
-CAPTION "Søk"\r
-FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1\r
-BEGIN\r
-    ICON            IDI_REGEDIT,IDC_STATIC,7,7,20,20\r
-    PUSHBUTTON      "&Avbryt",IDCANCEL,93,29,45,14\r
-    LTEXT           "Søker i registret...",IDC_STATIC,33,12,83,8\r
-END\r
-\r
-/*\r
- * TEXTINCLUDE\r
- */\r
-\r
-1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    "resource.h\0"\r
-END\r
-\r
-/*****************************************************************/\r
+/*
+ * Regedit (Norwegian resources)
+ *
+ * Translated 29.07.2007 by Frode Lillerud
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
+
+ID_ACCEL ACCELERATORS
+{
+    VK_DELETE, ID_EDIT_DELETE, VIRTKEY, NOINVERT
+    "^F", ID_EDIT_FIND
+    VK_F3, ID_EDIT_FINDNEXT, VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F5, ID_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F1, ID_HELP_HELPTOPICS, VIRTKEY, NOINVERT
+}
+
+/*
+ * Menu
+ */
+
+IDC_REGEDIT MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Fil"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Avslutt",                       ID_REGISTRY_EXIT
+    END
+    POPUP "&Hjelp"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Om ...",                  ID_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_REGEDIT_MENU MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Fil"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Import ...",    ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE
+
+        MENUITEM "&Eksport...",    ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
+
+        MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "Last inn struktur...",                                ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED
+               MENUITEM "Fjern struktur...",                           ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED
+               MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Koble til nettverksregister...",
+                                                ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
+
+        MENUITEM "Koble fra nettverksregister......",
+                                                ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY
+        , GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Skriv ut...\tCtrl+P",              ID_REGISTRY_PRINT, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Avslutt",                       ID_REGISTRY_EXIT
+    END
+    POPUP "&Rediger"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Endre",                     ID_EDIT_MODIFY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        POPUP "&Ny"
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Nøkkel",                        ID_EDIT_NEW_KEY
+            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "&Strengverdi",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "&Binær verdi",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "&DWORD-verdi",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+                       MENUITEM "&Multistreng verdi",                  ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+                       MENUITEM "&Utvidbar strengverdi",       ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+        END
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Rettigheter...",            ID_EDIT_PERMISSIONS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Slett\tDel",                ID_EDIT_DELETE
+        MENUITEM "&Gi nytt navn",                     ID_EDIT_RENAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Kopier nøkkelnavn",              ID_EDIT_COPYKEYNAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Søk etter...\tCtrl+F",               ID_EDIT_FIND
+        MENUITEM "Søk neste\tF3",              ID_EDIT_FINDNEXT
+    END
+    POPUP "&Vis"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Statuslinje",                 ID_VIEW_STATUSBAR
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Del",                      ID_VIEW_SPLIT
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Oppdater\tF5",                ID_VIEW_REFRESH
+    END
+    POPUP "&Favoritter"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Legg til i Favoritter",          ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES
+        , GRAYED
+        MENUITEM "&Fjern favoritt",           ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE
+        , GRAYED
+    END
+    POPUP "&Hjelp"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Emner i Hjelp\tF1",            ID_HELP_HELPTOPICS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Om Registerredigering",      ID_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+IDR_POPUP_MENUS MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+  POPUP ""
+  BEGIN
+       MENUITEM "&Endre",                     ID_EDIT_MODIFY
+       MENUITEM "Endre binære data",          ID_EDIT_MODIFY_BIN
+       MENUITEM SEPARATOR
+       MENUITEM "&Slett\tDel",                ID_EDIT_DELETE
+       MENUITEM "&Gi nytt navn",                     ID_EDIT_RENAME
+  END
+  POPUP ""
+  BEGIN
+        POPUP "&Ny"
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Nøkkel",                        ID_EDIT_NEW_KEY
+            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "&Strengverdi",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "&Binær verdi",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "&DWORD-verdi",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+            MENUITEM "&Multistrengverdi",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Utvidbar strengverdi",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+        END
+  END
+  POPUP ""
+  BEGIN
+        MENUITEM "Utvid/Minimer",                 ID_TREE_EXPANDBRANCH
+        POPUP "&Ny"
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Nøkkel",                        ID_EDIT_NEW_KEY
+            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "&Strengverdi",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE
+            MENUITEM "&Binær verdi",               ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE
+            MENUITEM "&DWORD-verdi",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE
+            MENUITEM "&Multistrengverdi",         ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE
+            MENUITEM "&Utvidbar strengverdi",    ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE
+        END
+        MENUITEM "&Søk...",                           ID_EDIT_FIND
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Slett",                         ID_TREE_DELETE
+        MENUITEM "&Gi nytt navn",                         ID_TREE_RENAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Eksport",                         ID_TREE_EXPORT
+        MENUITEM "&Rettigheter...",                 ID_TREE_PERMISSIONS, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Kopier nøkkelnavn",                  ID_EDIT_COPYKEYNAME
+  END
+END
+
+
+/*
+ * Dialog
+ */
+
+IDD_EDIT_STRING DIALOG  32, 24, 252, 84
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | 
+    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Rediger streng"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "Verdi&navn:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT           "&Verdidata:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,12,ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,64,50,14
+    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,196,64,50,14
+END
+
+IDD_EDIT_MULTI_STRING DIALOG  32, 24, 252, 174
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | 
+    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Rediger multistreng"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "Verdi&navn:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT           "&Verdidata:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,240,102,ES_AUTOHSCROLL | ES_MULTILINE | ES_WANTRETURN | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,154,50,14
+    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,196,154,50,14
+END
+
+IDD_EDIT_BIN_DATA DIALOG  32, 24, 252, 174
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | 
+    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Rediger binær verdi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "Verdi&navn:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT           "&Verdidata:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    CONTROL         "",IDC_VALUE_DATA,"HexEdit32",WS_VSCROLL | WS_BORDER | WS_TABSTOP,6,46,240,102
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,154,50,14
+    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,196,154,50,14
+END
+
+
+IDD_EDIT_DWORD DIALOG  32, 24, 252, 104
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | 
+    WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Rediger DWORD-verdi"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT           "Verdi&navn:",IDC_STATIC,6,6,134,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_NAME,6,17,240,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+    LTEXT           "&Verdidata:",IDC_STATIC,6,35,161,8
+    EDITTEXT        IDC_VALUE_DATA,6,46,116,12,ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX        "Grunnlag",IDC_STATIC,130,35,116,39
+    AUTORADIOBUTTON "&Heksadesimal",IDC_FORMAT_HEX,141,46,60,10,WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Desimal",IDC_FORMAT_DEC,141,59,60,10
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,142,82,50,14
+    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,196,82,50,14
+END
+
+/*
+ * String Table
+ */
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_LIST_COLUMN_NAME    "Navn"
+    IDS_LIST_COLUMN_TYPE    "Type"
+    IDS_LIST_COLUMN_DATA    "Data"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE           "Registerredigering"
+    IDC_REGEDIT             "REGEDIT"
+    IDC_REGEDIT_FRAME       "REGEDIT_FRAME"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    ID_REGISTRY_MENU        "Inneholder kommandoer for å arbeide med hele registret"
+    ID_EDIT_MENU            "Inneholder kommandoer for redigering av nøkler eller verdier."
+    ID_VIEW_MENU            "Inneholder kommandoer for å tilpasse registervinduet."
+    ID_FAVOURITES_MENU      "Inneholder kommandoer fo å få tilgang til registernøkler som brukes mye."
+    ID_HELP_MENU            "Inneholder kommandoer for å vise Hjelp og for å få informasjon om Registerredigering."
+    ID_EDIT_NEW_MENU        "Inneholder kommandoer for å opprette nye nøkler eller verdier"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    ID_EDIT_MODIFY          "Endrer verdiens data"
+    ID_EDIT_NEW_KEY         "Legger til en ny nøkkel"
+    ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE "Legger til en ny strengverdi"
+    ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE "Legger til en ny binær verdi"
+    ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE  "Legger til en ny DWORD-verdi"
+    ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE "Importerer en tekstfil inn i Registret"
+    ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE
+                            "Eksporterer hele eller deler av Registret til en tekstfil"
+    ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY
+                            "Kobler til Registret på en annen datamaskin"
+    ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY
+                            "Kobler fra Registret på en annen datamaskin"
+    ID_REGISTRY_PRINT       "Skriver ut hele eller deler av Registret"
+/*    ID_HELP_HELPTOPICS      "Opens registry editor help" */
+    ID_HELP_ABOUT           "Viser informasjon om program, version og opphavsrett"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    ID_REGISTRY_EXIT        "Avslutter Registerredigering"
+    ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES "Legger til nøkler i Favoritt-listen"
+    ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE "Fjerner nøkler fra Favoritt-listen"
+    ID_VIEW_STATUSBAR       "Viser eller skjuler statuslinjen"
+    ID_VIEW_SPLIT           "Endrer delingen mellom to vinduer"
+    ID_VIEW_REFRESH         "Oppdaterer vinduet"
+    ID_EDIT_DELETE          "Sletter de merkede elementene"
+    ID_EDIT_RENAME          "Gi nytt navn til merket element"
+    ID_EDIT_COPYKEYNAME     "Kopierer navnet på den merkede nøkkelen til utklippstavlen"
+    ID_EDIT_FIND            "Søker etter en tekststreng i en nøkkel, verdi eller data"
+    ID_EDIT_FINDNEXT        "Søker etter neste forekomst av den forige søkestrengen"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_ERROR              "Feil"
+    IDS_WARNING                    "Advarsel"
+    IDS_BAD_KEY             "Kan ikke lese nøkkel '%s'"
+    IDS_BAD_VALUE           "Kan ikke lese verdi '%s'"
+    IDS_UNSUPPORTED_TYPE    "Kan ikke endre nøkkel av type (%ld)"
+    IDS_TOO_BIG_VALUE       "Verdien er for stor (%ld)"
+    IDS_MULTI_SZ_EMPTY_STRING "Data av type REG_MULTI_SZ kan ikke inneholde tomme linjer.\nDe tomme linjene har blitt fjernet fra listen."
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_ONE    "Er du sikker på at du vil slette denne nøkkelen?"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_MORE   "Er du sikker på at du vil slette disse nøklene?"
+    IDS_QUERY_DELETE_KEY_CONFIRM "Bekreft sletting av nøkkel"
+    IDS_QUERY_DELETE_ONE    "Er du sikker på at du vil slette denne verdien?"
+    IDS_QUERY_DELETE_MORE   "Er du sikker på at du vil slette disse verdiene?"
+    IDS_QUERY_DELETE_CONFIRM "Bekreft sletting av verdi"
+    IDS_ERR_DELVAL_CAPTION  "Feil ved sletting av verdi"
+    IDS_ERR_DELETEVALUE     "Kunne ikke slette alle angitte verdier!"
+    IDS_ERR_RENVAL_CAPTION  "Feil ved endring av navn"
+    IDS_ERR_RENVAL_TOEMPTY  "Kan ikke gi nytt navn til %s. Den angitte verdien er tom. Prøv et annet navn, og forsøk på nytt."
+    IDS_NEW_KEY             "Ny nøkkel #%d"
+    IDS_NEW_VALUE           "Ny verdi #%d"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_BINARY_EMPTY       "(binær nullverdi)"
+    IDS_DEFAULT_VALUE_NAME  "(Standard)"
+    IDS_VALUE_NOT_SET       "(verdi ikke angitt)"
+    IDS_UNKNOWN_TYPE        "Ukjent type: (0x%lx)"
+    IDS_MY_COMPUTER         "Min datamaskin"
+    IDS_IMPORT_REG_FILE     "Importer registerfil"
+    IDS_EXPORT_REG_FILE     "Eksporter registerfil"
+    IDS_INVALID_DWORD       "(ugyldig DWORD-verdi)"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_FLT_REGFILES        "Registerfiler"
+    IDS_FLT_REGFILES_FLT    "*.reg"
+    IDS_FLT_REGEDIT4        "Win9x/NT4 Registerfiler (REGEDIT4)"
+    IDS_FLT_REGEDIT4_FLT    "*.reg"
+    IDS_FLT_ALLFILES        "Alle Filer (*.*)"
+    IDS_FLT_ALLFILES_FLT    "*.*"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_ACCESS_FULLCONTROL        "Full tilgang"
+  IDS_ACCESS_READ               "Les"
+  IDS_ACCESS_QUERYVALUE         "Les verdi"
+  IDS_ACCESS_SETVALUE           "Endre verdi"
+  IDS_ACCESS_CREATESUBKEY       "Opprette undernøkkel"
+  IDS_ACCESS_ENUMERATESUBKEYS   "Liste opp undernøkler"
+  IDS_ACCESS_NOTIFY             "Angi informasjon"
+  IDS_ACCESS_CREATELINK         "Opprette link"
+  IDS_ACCESS_DELETE             "Slett"
+  IDS_ACCESS_WRITEDAC           "Skrive DAC"
+  IDS_ACCESS_WRITEOWNER         "Skrive eier"
+  IDS_ACCESS_READCONTROL        "Lesetilgang"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_INHERIT_THISKEYONLY        "Kun denne nøkkelen"
+  IDS_INHERIT_THISKEYANDSUBKEYS  "Denne nøkkelen og undernøkler"
+  IDS_INHERIT_SUBKEYSONLY        "Kun undernøkler"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_EXPAND                     "&Utvid"
+  IDS_COLLAPSE                   "&Minimer"
+  IDS_GOTO_SUGGESTED_KEY         "&Gå til '%s'"
+  IDS_FINISHEDFIND               "Søket i registret er fullført."
+END
+
+/*****************************************************************/
+
+
+/*
+ * Dialog
+ */
+
+IDD_EXPORTRANGE DIALOG DISCARDABLE  50, 50, 370, 50
+STYLE DS_3DLOOK | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS |
+    WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+   GROUPBOX "Eksporter område",IDC_STATIC,2,0,366,48
+   CONTROL "&Alt",IDC_EXPORT_ALL,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,10, 29,11
+   CONTROL "M&erket gren",IDC_EXPORT_BRANCH,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,10,22, 100,11
+   EDITTEXT IDC_EXPORT_BRANCH_TEXT,30,34,335,12
+END
+
+IDD_ADDFAVORITES DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 186, 46
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Legg til i Favoritter"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,129,7,50,14
+    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,129,24,50,14
+    LTEXT           "&Favorittnavn:",IDC_STATIC,7,7,70,10
+    EDITTEXT        IDC_FAVORITENAME,7,26,110,13,ES_AUTOHSCROLL
+END
+
+IDD_REMOVEFAVORITES DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 164, 135
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Fjern favoritter"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,107,114,50,14
+    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,7,114,50,14
+    CONTROL         "List1",IDC_FAVORITESLIST,"SysListView32",LVS_LIST | 
+                    WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,20,150,90
+    LTEXT           "Velg favoritt(er):",IDC_STATIC,7,7,99,12
+END
+
+IDD_FIND DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 254, 82
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Søk"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "&Søk neste",IDOK,197,7,50,14
+    PUSHBUTTON      "Avbryt",IDCANCEL,197,24,50,14
+    GROUPBOX        "Se på",IDC_STATIC,7,25,63,51
+    LTEXT           "&Søk etter:",IDC_STATIC,7,8,37,10
+    EDITTEXT        IDC_FINDWHAT,47,7,142,13,ES_AUTOHSCROLL
+    CONTROL         "&Nøkler",IDC_LOOKAT_KEYS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | 
+                    WS_TABSTOP,14,36,35,8
+    CONTROL         "&Verdier",IDC_LOOKAT_VALUES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | 
+                    WS_TABSTOP,14,48,36,8
+    CONTROL         "&Data",IDC_LOOKAT_DATA,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | 
+                    WS_TABSTOP,14,60,42,8
+    CONTROL         "S&øk etter hele strenger",IDC_MATCHSTRING,"Button",
+                    BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,83,32,94,13
+    CONTROL         "Sk&ill mellom store og små bokstaver",IDC_MATCHCASE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | 
+                    WS_TABSTOP,83,48,130,12
+END
+
+IDD_FINDING DIALOGEX 0, 0, 145, 50
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | 
+    WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Søk"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    ICON            IDI_REGEDIT,IDC_STATIC,7,7,20,20
+    PUSHBUTTON      "&Avbryt",IDCANCEL,93,29,45,14
+    LTEXT           "Søker i registret...",IDC_STATIC,33,12,83,8
+END
+
+/*
+ * TEXTINCLUDE
+ */
+
+1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
+BEGIN
+    "resource.h\0"
+END
+
+/*****************************************************************/
index 4d2f573..436733e 100644 (file)
-/*\r
- * Regedit resources\r
- *\r
- * Copyright 2002 Robert Dickenson\r
- * Copyright 2007 Marcelo Zamperetti\r
- *\r
- * This library is free software; you can redistribute it and/or\r
- * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public\r
- * License as published by the Free Software Foundation; either\r
- * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\r
- *\r
- * This library is distributed in the hope that it will be useful,\r
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\r
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU\r
- * Lesser General Public License for more details.\r
- *\r
- * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public\r
- * License along with this library; if not, write to the Free Software\r
- * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA\r
- */\r
-\r
-LANGUAGE LANG_PORTUGUESE, SUBLANG_PORTUGUESE_BRAZILIAN\r
-\r
-ID_ACCEL ACCELERATORS\r
-{\r
-    VK_DELETE, ID_EDIT_DELETE, VIRTKEY, NOINVERT\r
-    "^F", ID_EDIT_FIND\r
-    VK_F3, ID_EDIT_FINDNEXT, VIRTKEY, NOINVERT\r
-    VK_F5, ID_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT\r
-    VK_F1, ID_HELP_HELPTOPICS, VIRTKEY, NOINVERT\r
-}\r
-\r
-/*\r
- * Menu\r
- */\r
-\r
-IDC_REGEDIT MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Arquivo"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "Sai&r",                      ID_REGISTRY_EXIT\r
-    END\r
-    POPUP "A&juda"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Sobre...",                  ID_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-IDR_REGEDIT_MENU MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-    POPUP "&Arquivo"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Importar...",    ID_REGISTRY_IMPORTREGISTRYFILE\r
-\r
-        MENUITEM "&Exportar...",    ID_REGISTRY_EXPORTREGISTRYFILE\r
-\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-               MENUITEM "&Carregar Seção...",                           ID_REGISTRY_LOADHIVE, GRAYED\r
-               MENUITEM "&Descarregar Seção...",                        ID_REGISTRY_UNLOADHIVE, GRAYED\r
-               MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "C&onectar Registro da rede...",    ID_REGISTRY_CONNECTNETWORKREGISTRY\r
-\r
-        MENUITEM "Desco&nectar Registro da rede...", ID_REGISTRY_DISCONNECTNETWORKREGISTRY\r
-        , GRAYED\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "I&mprimir\tCtrl+P",                ID_REGISTRY_PRINT, GRAYED\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Sair",                            ID_REGISTRY_EXIT\r
-    END\r
-    POPUP "&Editar"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Modificar",                        ID_EDIT_MODIFY\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        POPUP "&Novo"\r
-        BEGIN\r
-            MENUITEM "&Chave",                        ID_EDIT_NEW_KEY\r
-            MENUITEM SEPARATOR\r
-            MENUITEM "Valor &string",                 ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE\r
-            MENUITEM "Valor &binário",                ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE\r
-            MENUITEM "Valor &DWORD",                  ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE\r
-                       MENUITEM "Valor de string &múltipla",     ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE\r
-                       MENUITEM "Valor de string &expansível",   ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE\r
-        END\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Permissões...",                ID_EDIT_PERMISSIONS\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "Exc&luir\tDel",          ID_EDIT_DELETE\r
-        MENUITEM "&Renomear",              ID_EDIT_RENAME\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "Copiar no&me da chave",  ID_EDIT_COPYKEYNAME\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "Locali&zar\tCtrl+F",     ID_EDIT_FIND\r
-        MENUITEM "Localizar pró&ximo\tF3", ID_EDIT_FINDNEXT\r
-    END\r
-    POPUP "&Exibir"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "Barra de &status",       ID_VIEW_STATUSBAR\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Dividir",               ID_VIEW_SPLIT\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "Atuali&zar\tF5",         ID_VIEW_REFRESH\r
-    END\r
-    POPUP "&Favorites"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Adicionar a favoritos", ID_FAVOURITES_ADDTOFAVOURITES\r
-        , GRAYED\r
-        MENUITEM "&Remover favorito",      ID_FAVOURITES_REMOVEFAVOURITE\r
-        , GRAYED\r
-    END\r
-    POPUP "Aj&uda"\r
-    BEGIN\r
-        MENUITEM "&Tópicos da Ajuda\tF1",        ID_HELP_HELPTOPICS\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "&Sobre o Editor do Registro",  ID_HELP_ABOUT\r
-    END\r
-END\r
-\r
-IDR_POPUP_MENUS MENU DISCARDABLE\r
-BEGIN\r
-  POPUP ""\r
-  BEGIN\r
-       MENUITEM "&Modificar",                 ID_EDIT_MODIFY\r
-       MENUITEM "Modificar dados binários",   ID_EDIT_MODIFY_BIN\r
-       MENUITEM SEPARATOR\r
-       MENUITEM "Exc&luir\tDel",              ID_EDIT_DELETE\r
-       MENUITEM "&Renomear",                  ID_EDIT_RENAME\r
-  END\r
-  POPUP ""\r
-  BEGIN\r
-        POPUP "&Novo"\r
-        BEGIN\r
-            MENUITEM "&Chave",                      ID_EDIT_NEW_KEY\r
-            MENUITEM SEPARATOR\r
-            MENUITEM "Valor &string",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE\r
-            MENUITEM "Valor &binário",              ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE\r
-            MENUITEM "Valor &DWORD",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE\r
-            MENUITEM "Valor de string &múltipla",   ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE\r
-            MENUITEM "Valor de string &expansível", ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE\r
-        END\r
-  END\r
-  POPUP ""\r
-  BEGIN\r
-        MENUITEM "Expandir/Reduzir",                ID_TREE_EXPANDBRANCH\r
-        POPUP "&Novo"\r
-        BEGIN\r
-            MENUITEM "&Chave",                      ID_EDIT_NEW_KEY\r
-            MENUITEM SEPARATOR\r
-            MENUITEM "Valor &string",               ID_EDIT_NEW_STRINGVALUE\r
-            MENUITEM "Valor &binário",              ID_EDIT_NEW_BINARYVALUE\r
-            MENUITEM "Valor &DWORD",                ID_EDIT_NEW_DWORDVALUE\r
-            MENUITEM "Valor de string &múltipla",   ID_EDIT_NEW_MULTISTRINGVALUE\r
-            MENUITEM "Valor de string &expansível", ID_EDIT_NEW_EXPANDABLESTRINGVALUE\r
-        END\r
-        MENUITEM "Locali&zar",                      ID_EDIT_FIND\r
-        MENUITEM SEPARATOR\r
-        MENUITEM "E&xcluir",         &