[TRANSLATION] Polish translation update (#3233)
authorAdam Słaboń <asaillen456esx@gmail.com>
Sat, 26 Sep 2020 18:42:36 +0000 (20:42 +0200)
committerGitHub <noreply@github.com>
Sat, 26 Sep 2020 18:42:36 +0000 (21:42 +0300)
24 files changed:
base/applications/charmap/lang/pl-PL.rc
base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
base/applications/rapps/rappsmsg.mc
base/applications/utilman/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/utilman/utilman.rc
boot/bootdata/hivesys.inf
dll/cpl/hotplug/hotplug.rc
dll/cpl/hotplug/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
dll/cpl/joy/lang/pl-PL.rc
dll/shellext/fontext/lang/pl-PL.rc
dll/shellext/mydocs/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
dll/shellext/mydocs/mydocs.rc
dll/win32/msxml3r/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
dll/win32/msxml3r/msxml3r.rc
dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc
dll/win32/syssetup/lang/pl-PL.rc
drivers/filesystems/btrfs/btrfs.inf
media/inf/hal.inf
modules/rostests/rosautotest/rosautotestmsg.mc
modules/rostests/win32/advapi32/eventlog/MyEventProvider.mc
sdk/include/reactos/mc/arp_msg.mc
sdk/include/reactos/mc/bootmsg.mc
sdk/include/reactos/mc/net_msg.mc
sdk/include/reactos/mc/pciclass.mc

index 50dbdc1..99510ec 100644 (file)
@@ -61,5 +61,5 @@ BEGIN
     IDS_ABOUT "&O programie..."
     IDS_TITLE "Tablica znaków"
     IDS_UNICODE "Unicode"
-    IDS_ALL "All"
+    IDS_ALL "Wszystko"
 END
index 78ff3c3..f681478 100644 (file)
@@ -74,9 +74,9 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     PUSHBUTTON "&Wybierz", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
     AUTOCHECKBOX "&Usuń instalatory programów po ich zainstalowaniu", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
-    GROUPBOX "Software source", -1, 4, 118, 240, 46
-    CONTROL "Use default", IDC_SOURCE_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 132, 74, 10
-    CONTROL "Specified source", IDC_USE_SOURCE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 147, 74, 10
+    GROUPBOX "Źródło oprogramowania", -1, 4, 118, 240, 46
+    CONTROL "Używaj domyślnego", IDC_SOURCE_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 132, 76, 10
+    CONTROL "Określone źródło", IDC_USE_SOURCE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 147, 74, 10
     EDITTEXT IDC_SOURCE_URL, 97, 147, 140, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
     GROUPBOX "Proxy", -1, 4, 166, 240, 76
     CONTROL "Ustawienia systemowe proxy", IDC_PROXY_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 180, 210, 10
@@ -149,7 +149,7 @@ BEGIN
     IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nKomenda deinstalacji: "
     IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModyfikacja ścieżki instalacji: "
     IDS_INFO_INSTALLDATE "\nData instalacji: "
-    IDS_AINFO_PACKAGE_NAME "\nPackage Name: "
+    IDS_AINFO_PACKAGE_NAME "\nNazwa pakietu: "
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -202,7 +202,7 @@ BEGIN
     IDS_APPLICATIONS "Aplikacje"
     IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Wybierz katalog, w którym będa zapisywane pobrane programy:"
     IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Wybrałeś nieistniejący katalog! Czy chcesz utworzyć nowy?"
-    IDS_URL_INVALID "The URL you have specified is invalid or not supported. Please correct it!"
+    IDS_URL_INVALID "Określony adres URL jest nieprawidłowy lub nieobsługiwany. Popraw go."
     IDS_APP_REG_REMOVE "Czy na pewno chcesz usunąć wpis tego programu z rejestru?"
     IDS_INFORMATION "Informacja"
     IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Nie można pobrać pakietu! Nie znaleziono adresu!"
@@ -219,9 +219,9 @@ BEGIN
     IDS_SELECTEDFORINST "Wybrane do instalacji"
     IDS_MISMATCH_CERT_INFO "Użyty certyfikat jest nieznany:\nSubject: %s\nIssuer: %s\nCzy chcesz mimo to kontynuować?"
     IDS_UNABLE_PATH "Niepoprawny format ścieżki."
-    IDS_APP_DISPLAY_DETAILS "details"
-    IDS_APP_DISPLAY_LIST "list"
-    IDS_APP_DISPLAY_TILE "tile"
+    IDS_APP_DISPLAY_DETAILS "szczegóły"
+    IDS_APP_DISPLAY_LIST "lista"
+    IDS_APP_DISPLAY_TILE "kafelki"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -257,17 +257,17 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_DL_DIALOG_DB_DISP "Baza programów"
     IDS_DL_DIALOG_DB_DOWNLOAD_DISP "Aktualizowanie bazy programów…"
-    IDS_DL_DIALOG_DB_UNOFFICIAL_DOWNLOAD_DISP "Updating Database… (Unofficial source)"
+    IDS_DL_DIALOG_DB_UNOFFICIAL_DOWNLOAD_DISP "Aktualizowanie bazy programów… (nieoficjalne źródło)"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CMD_USAGE "Usage: "
-    IDS_CMD_NEED_PACKAGE_NAME "Error: option %1 expects one or more package name.\n"
-    IDS_CMD_NEED_FILE_NAME "Error: option %1 expects a file name.\n"
-    IDS_CMD_NEED_PARAMS "Error: option %1 expects one or more parameters.\n"
-    IDS_CMD_INVALID_OPTION "Error: Unknown or invalid command line option specified.\n"
-    IDS_CMD_FIND_RESULT_FOR "Find result for %1:\n"
-    IDS_CMD_PACKAGE_NOT_FOUND "Failed to find package %1.\n"
-    IDS_CMD_PACKAGE_INFO "Information about package %1:\n"
+    IDS_CMD_USAGE "Sposób użycia: "
+    IDS_CMD_NEED_PACKAGE_NAME "Błąd: oczekiwano jednej lub więcej nazw pakietu przy użyciu opcji %1.\n"
+    IDS_CMD_NEED_FILE_NAME "Błąd: oczekiwano nazwy pliku przy użyciu opcji %1.\n"
+    IDS_CMD_NEED_PARAMS "Błąd: oczekiwano jednego lub więcej parametrów przy użyciu opcji %1.\n"
+    IDS_CMD_INVALID_OPTION "Błąd: Określono nieprawidłową lub nieznaną opcję wiersza polecenia.\n"
+    IDS_CMD_FIND_RESULT_FOR "Wynik znajdowania dla %1:\n"
+    IDS_CMD_PACKAGE_NOT_FOUND "Nie można odnaleźć pakietu %1.\n"
+    IDS_CMD_PACKAGE_INFO "Informacje o pakiecie %1:\n"
 END
index 433fc39..118238b 100644 (file)
@@ -7,7 +7,8 @@ Error=0x3:STATUS_SEVERITY_ERROR)
 
 FacilityNames=(System=0x0:FACILITY_SYSTEM)
 
-LanguageNames=(English=0x409:MSG00409)
+LanguageNames=(English=0x409:MSG00409
+               Polish=0x415:MSG00415)
 
 MessageId=1
 Severity=Success
@@ -16,6 +17,9 @@ SymbolicName=MSG_SUCCESS_INSTALL
 Language=English
 Installation of the program "%1" is called.
 .
+Language=Polish
+Wywołano instalację programu "%1".
+.
 
 MessageId=2
 Severity=Success
@@ -24,4 +28,7 @@ SymbolicName=MSG_SUCCESS_REMOVE
 Language=English
 Removal of the program "%1" is called.
 .
+Language=Polish
+Wywołano usunięcie programu "%1".
+.
 
diff --git a/base/applications/utilman/lang/pl-PL.rc b/base/applications/utilman/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b8a9f9b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,13 @@
+/*
+ * PROJECT:         ReactOS Utility Manager (Accessibility)
+ * LICENSE:         GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:         Polish translation resource
+ */
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_FAIL_INIT "Nie można zainicjować biblioteki Menedżera narzędzi! Kod błędu to %lu."
+    IDS_FAIL_INIT_TITLE "Błąd inicjowania"
+END
index a44ea7d..e71e236 100644 (file)
@@ -34,6 +34,9 @@ IDI_ICON_UTILMAN ICON "res/utilman.ico"
 #ifdef LANGUAGE_JA_JP
     #include "lang/ja-JP.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index fd212c0..e64bbb6 100644 (file)
@@ -2400,8 +2400,11 @@ AUDIO_SERVICE_DESCRIPTION="Zapewnia aplikacjom dostęp do urządzeń audio."
 BITS_SERVICE="Usługa inteligentnego transferu w tle"
 BITS_SERVICE_DESCRIPTION="Przenosi dane pomiędzy klientami a serwerami w tle."
 
-DCOMLAUNCH_SERVICE="DcomLaunch service"
-DCOMLAUNCH_SERVICE_DESCRIPTION="DcomLaunch service stub."
+BROWSER_SERVICE="Przeglądarka komputera"
+BROWSER_SERVICE_DESCRIPTION="Utrzymuje aktualną listę komputerów w sieci i dostarcza ją do komputerów wyznaczonych jako przeglądarki."
+
+DCOMLAUNCH_SERVICE="Usługa DcomLaunch"
+DCOMLAUNCH_SERVICE_DESCRIPTION="Namiastka usługi DcomLaunch"
 
 EVENTLOG_SERVICE="Dziennik zdarzeń"
 EVENTLOG_SERVICE_DESCRIPTION="Zapisuje zdarzenia lub wiadomości wysyłane przez system operacyjny do bazy danych dostępnej za pomocą podglądu zdarzeń."
@@ -2418,8 +2421,8 @@ PLUGPLAY_SERVICE_DESCRIPTION="Wykrywa zmiany w sprzęcie i instaluje potrzebne o
 RPCSS_SERVICE="Zdalne wykonywanie procedur"
 RPCSS_SERVICE_DESCRIPTION="Podsystem RPC, który jest odpowiedzialny za zdalne wykonywanie procedur na tym komputerze."
 
-SAMSS_SERVICE="Security Accounts Manager"
-SAMSS_SERVICE_DESCRIPTION="The startup of this service signals other services that the Security Accounts Manager (SAM) is ready to accept requests.  Disabling this service will prevent other services in the system from being notified when the SAM is ready, which may in turn cause those services to fail to start correctly.  This service should not be disabled."
+SAMSS_SERVICE="Menedżer kont zabezpieczeń"
+SAMSS_SERVICE_DESCRIPTION="Uruchomienie tej usługi informuje inne usługi, że Menedżer kont zabezpieczeń jest gotowy do akceptowania żądań. Wyłączenie tej usługi spowoduje, że inne usługi w systemie nie będą powiadamiane o gotowości Menedżera kont zabezpieczeń, przez co te usługi mogą być uruchamiane nieprawidłowo. Tej usługi nie należy wyłączać."
 
 SCHEDULE_SERVICE="Usługa Harmonogram"
 SCHEDULE_SERVICE_DESCRIPTION="Umożliwia uruchamianie programów w określonym czasie."
index 5dbff6b..b9c6eca 100644 (file)
@@ -42,6 +42,9 @@ IDI_HOTPLUG ICON "resources/1.ico"
 #ifdef LANGUAGE_JA_JP
     #include "lang/ja-JP.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_PT_PT
     #include "lang/pt-PT.rc"
 #endif
diff --git a/dll/cpl/hotplug/lang/pl-PL.rc b/dll/cpl/hotplug/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..15d2e58
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,30 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_SAFE_REMOVE_HARDWARE_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 278, 245
+CAPTION "Bezpieczne usuwanie sprzętu"
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_HOTPLUG, IDC_SAFE_REMOVE_ICON, 7, 10, 20, 20
+    LTEXT "Wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć lub wysunąć, a następnie kliknij przycisk Zatrzymaj. Odłącz urządzenie od komputera, gdy system ReactOS powiadomi Cię, że można to bezpiecznie uczynić.", IDC_STATIC, 36, 10, 234, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Urządzenia sprzętowe:", IDC_STATIC, 7, 42, 248, 8, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    CONTROL "", IDC_SAFE_REMOVE_DEVICE_TREE, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 7, 52, 264, 102
+    LTEXT "", IDC_SAFE_REMOVE_TEXT, 7, 156, 264, 16, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    PUSHBUTTON "&Właściwości", IDC_SAFE_REMOVE_PROPERTIES, 158, 178, 55, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Zatrzymaj", IDC_SAFE_REMOVE_STOP, 216, 178, 55, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    CONTROL "", IDC_STATIC, "static", SS_CENTER | SS_SUNKEN | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 200, 264, 1
+    AUTOCHECKBOX "Wyświetl s&kładniki urządzenia", IDC_SAFE_REMOVE_DISPLAY_COMPONENTS, 7, 208, 140, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Za&mknij", IDCLOSE, 216, 224, 55, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+
+/* Menus */
+
+IDM_POPUP_DEVICE_TREE MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "Zatrzymaj", IDM_STOP
+        MENUITEM "Właściwości", IDM_PROPERTIES
+    END
+END
index bebdba0..1fa9577 100644 (file)
@@ -15,7 +15,7 @@ CAPTION "Kontrolery gier"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 7, 20, 20
-    LTEXT "Te ustawienia pomogą ci skonfigurować kontolery gier, zainstalowane na tym komputerze.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
+    LTEXT "Te ustawienia pomogą ci skonfigurować kontrolery gier, zainstalowane na tym komputerze.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
     GROUPBOX "&Zainstalowane kontrolery gier", -1, 7, 34, 238, 117
     CONTROL "List1", IDC_CONTROLLER_LIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000808D, 14, 44, 224, 80
     PUSHBUTTON "&Dodaj.", IDC_ADD_BUTTON, 35, 129, 65, 14
@@ -62,7 +62,7 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "Oś Z", IDC_Z_AXIS_RADIO, 81, 97, 35, 10, NOT WS_VISIBLE
     GROUPBOX "&Przyciski", -1, 137, 67, 116, 44
     COMBOBOX IDC_BUTTONS_COMBO, 178, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE
-    AUTOCHECKBOX "&Zawiera kontrolę obszaru widoku", IDC_INC_POINT_CHECKBOX, 7, 123, 115, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Zawiera kontrolę obszaru widoku", IDC_INC_POINT_CHECKBOX, 7, 123, 117, 10
     LTEXT "&Nazwa kontrolera:", -1, 7, 139, 200, 9
     EDITTEXT IDC_CONTROLLER_NAME_EDIT, 7, 150, 116, 15, ES_AUTOHSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_STATICEDGE
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 150, 50, 14
@@ -89,5 +89,5 @@ BEGIN
     IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Dodaje, usuwa i konfiguruje Kontrolery gier, takie jak joysticki, pady czy kierownice."
     IDS_CONTROLLER "Kontroler"
     IDS_STATUS "Stan"
-    IDS_NONE "(None)"
+    IDS_NONE "(Brak)"
 END
index 73fe7c1..ef1af44 100644 (file)
@@ -9,20 +9,20 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_COL_NAME "Name"
+    IDS_COL_NAME "Nazwa"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_COL_FILENAME "Filename"
-    IDS_COL_SIZE "Size"
-    IDS_COL_MODIFIED "Modified"
-    IDS_COL_ATTR "Attributes"
+    IDS_COL_FILENAME "Nazwa pliku"
+    IDS_COL_SIZE "Rozmiar"
+    IDS_COL_MODIFIED "Zmodyfikowano"
+    IDS_COL_ATTR "Atrybuty"
     IDS_COL_ATTR_LETTERS "RHSAC"
 END
 
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_FONT_PREVIEW "Preview"
+    IDS_FONT_PREVIEW "Podgląd"
 END
diff --git a/dll/shellext/mydocs/lang/pl-PL.rc b/dll/shellext/mydocs/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bdc27ac
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+    IDS_NOSRCFILEFOUND "Nie odnaleziono pliku lub folderu źródłowego '%ls'."
+}
index 9f6f11a..e64e77c 100644 (file)
@@ -24,6 +24,9 @@ IDR_MYDOCS REGISTRY "res/mydocs.rgs"
 #ifdef LANGUAGE_JA_JP
     #include "lang/ja-JP.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
diff --git a/dll/win32/msxml3r/lang/pl-PL.rc b/dll/win32/msxml3r/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fc1a6ad
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_NEUTRAL
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_XML_FILE "Dokument XML"
+    IDS_XLS_FILE "Arkusz stylów XSL"
+END
index c3a7f70..3a88788 100644 (file)
@@ -26,6 +26,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index 2d6e65d..beb02fd 100644 (file)
@@ -938,7 +938,7 @@ BEGIN
     IDS_EDIT_VERB "Edytuj"
     IDS_FIND_VERB "Wyszukaj"
     IDS_PRINT_VERB "Drukuj"
-    IDS_CMD_VERB "&Wiersz poleceń tutaj"
+    IDS_CMD_VERB "&Otwórz wiersz polecenia tutaj"
 
     IDS_FILE_FOLDER "%u Plików, %u Katalogów"
     IDS_PRINTERS "Drukarki"
index 9488507..aaf74a1 100644 (file)
@@ -23,16 +23,16 @@ BEGIN
 END
 
 IDD_PRODUCT DIALOGEX 0, 0, 317, 143
-CAPTION "ReactOS Setup"
+CAPTION "Instalator systemu ReactOS"
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION | WS_VISIBLE
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON "", IDC_PRODUCT_ICON, 5, 5, 20, 20
-    LTEXT "Please choose a product option:", IDC_STATIC, 35, 7, 230, 12
-    LTEXT "Product &Options:", IDC_STATIC, 5, 32, 85, 10
+    LTEXT "Wybierz opcję produktu:", IDC_STATIC, 35, 7, 230, 12
+    LTEXT "&Opcje produktu:", IDC_STATIC, 5, 32, 85, 10
     COMBOBOX IDC_PRODUCT_OPTIONS, 95, 30, 170, 300, CBS_HASSTRINGS | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Product Information", IDC_STATIC, 5, 50, 305, 85
-    LTEXT "Description:", IDC_STATIC, 20, 65, 70, 10
+    GROUPBOX "Informacje o produkcie", IDC_STATIC, 5, 50, 305, 85
+    LTEXT "Opis:", IDC_STATIC, 20, 65, 70, 10
     EDITTEXT IDC_PRODUCT_DESCRIPTION, 95, 65, 205, 60, ES_READONLY | ES_AUTOVSCROLL | ES_MULTILINE | WS_VSCROLL
 END
 
@@ -242,11 +242,11 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_PRODUCTTITLE "Product Options"
-    IDS_PRODUCTSUBTITLE "You can choose a product option that affects the behaviour of the system."
+    IDS_PRODUCTTITLE "Opcje produktu"
+    IDS_PRODUCTSUBTITLE "Możesz wybrać opcję produktu, która wpłynie na sposób działania systemu."
     IDS_PRODUCTSERVERNAME "ReactOS Server"
     IDS_PRODUCTWORKSTATIONNAME "ReactOS Workstation"
-    IDS_PRODUCTSERVERINFO "The system will be recognized as a server. Private folders ""My Pictures"", ""My Videos"" and ""My Music"" are independent from ""My Documents""."
-    IDS_PRODUCTWORKSTATIONINFO "The system will be recognized as a workstation. Private folders ""My Pictures"", ""My Videos"" and ""My Music"" are in ""My Documents""."
-    IDS_DEFAULT "(Default)"
+    IDS_PRODUCTSERVERINFO "System będzie rozpoznawany jako serwer. Foldery prywatne ""Moje obrazy"", ""Moje wideo"" i ""Moja muzyka"" są niezależne od folderu ""Moje dokumenty""."
+    IDS_PRODUCTWORKSTATIONINFO "System będzie rozpoznawany jako stacja robocza. Foldery prywatne ""Moje obrazy"", ""Moje wideo"" i ""Moja muzyka"" są w folderze ""Moje dokumenty""."
+    IDS_DEFAULT "(Domyślnie)"
 END
index e7f4833..09c4f1b 100644 (file)
@@ -127,3 +127,12 @@ DriverName              = "btrfs"
 DiskId1                 = "Btrfs Device Installation Disk"
 VolumeName              = "Btrfs volume"
 ControllerName          = "Btrfs controller"
+
+[Strings.0415]
+Me                      = "Mark Harmstone"
+ServiceDescription      = "Sterownik systemu plików Btrfs"
+ServiceName             = "btrfs"
+DriverName              = "btrfs"
+DiskId1                 = "Dysk instalacyjny urządzenia Btrfs"
+VolumeName              = "Wolumin Btrfs"
+ControllerName          = "Kontroler Btrfs"
index 8049fdd..2d27ea9 100644 (file)
@@ -95,9 +95,9 @@ acpipic_up.DeviceDesc = "Komputer PC z interfejsem ACPI"
 e_isa_up.DeviceDesc = "Standardowy komputer PC"
 
 MsftMfg = "Microsoft Corporation"
-xbox.DeviceDesc = "Original Xbox (x86 based)"
+xbox.DeviceDesc = "Oryginalny Xbox (oparty na procesorze x86)"
 
-pc98_up.DeviceDesc = "Uniprocessor NEC PC-98"
+pc98_up.DeviceDesc = "Komputer NEC PC-98"
 
 [Strings.0418]
 ReactOS = "Echipa ReactOS"
index f560dad..d36c532 100644 (file)
@@ -7,7 +7,8 @@ Error=0x3:STATUS_SEVERITY_ERROR)
 
 FacilityNames=(System=0x0:FACILITY_SYSTEM Application=0xFFF)
 
-LanguageNames=(English=0x409:MSG00409)
+LanguageNames=(English=0x409:MSG00409
+               Polish=0x415:MSG00415)
 
 MessageId=1
 Severity=Informational
@@ -16,6 +17,9 @@ SymbolicName=MSG_TESTS_STARTED
 Language=English
 ReactOS Automatic Testing Utility is started.
 .
+Language=Polish
+Uruchomiono narzędzie automatycznych testów systemu ReactOS.
+.
 
 MessageId=2
 Severity=Success
@@ -24,4 +28,7 @@ SymbolicName=MSG_TESTS_SUCCESSFUL
 Language=English
 ReactOS Automatic Testing Utility is successful.
 .
+Language=Polish
+Narzędzie automatycznych testów systemu ReactOS pomyślnie zakończyło działanie.
+.
 
index ad5e11a..bec81ba 100644 (file)
@@ -16,7 +16,8 @@ FacilityNames=(System=0x0:FACILITY_SYSTEM
                Io=0x4:FACILITY_IO_ERROR_CODE
               )
 
-LanguageNames=(English=0x409:MSG00409)
+LanguageNames=(English=0x409:MSG00409
+               Polish=0x415:MSG00415)
 
 
 ; // The following are the categories of events.
@@ -28,18 +29,27 @@ SymbolicName=NETWORK_CATEGORY
 Language=English
 Network Events
 .
+Language=Polish
+Zdarzenia sieciowe
+.
 
 MessageId=0x2
 SymbolicName=DATABASE_CATEGORY
 Language=English
 Database Events
 .
+Language=Polish
+Zdarzenia bazy danych
+.
 
 MessageId=0x3
 SymbolicName=UI_CATEGORY
 Language=English
 UI Events
 .
+Language=Polish
+Zdarzenia interfejsu użytkownika
+.
 
 
 ; // The following are the message definitions.
@@ -53,6 +63,9 @@ SymbolicName=MSG_INVALID_COMMAND
 Language=English
 The command is not valid.
 .
+Language=Polish
+To polecenie jest nieprawidłowe.
+.
 
 
 MessageId=0x101
@@ -62,6 +75,9 @@ SymbolicName=MSG_BAD_FILE_CONTENTS
 Language=English
 File %1 contains content that is not valid.
 .
+Language=Polish
+Plik %1 ma nieprawidłową zawartość.
+.
 
 MessageId=0x102
 Severity=Warning
@@ -71,6 +87,10 @@ Language=English
 There have been %1 retries with %2 success! Disconnect from
 the server and try again later.
 .
+Language=Polish
+Podjęto %1 ponownych prób, %2 zakończyło się sukcesem! Odłącz
+od serwera i spróbuj ponownie później.
+.
 
 MessageId=0x103
 Severity=Informational
@@ -79,6 +99,9 @@ SymbolicName=MSG_COMPUTE_CONVERSION
 Language=English
 %1 %%4096 = %2 %%4097. 
 .
+Language=Polish
+%1 %%4096 = %2 %%4097. 
+.
 
 
 ; // The following are the parameter strings */
@@ -91,6 +114,9 @@ SymbolicName=QUARTS_UNITS
 Language=English
 quarts%0
 .
+Language=Polish
+kwarty%0
+.
 
 MessageId=0x1001
 Severity=Success
@@ -99,4 +125,7 @@ SymbolicName=GALLONS_UNITS
 Language=English
 gallons%0
 .
+Language=Polish
+galony%0
+.
 
index a573c30..920aaac 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ FacilityNames=(System=0x0:FACILITY_SYSTEM
               )
 
 LanguageNames=(English=0x409:MSG00409
-              )
+               Polish=0x415:MSG00415)
 
 MessageId=10000
 SymbolicName=MSG_ARP_SYNTAX
@@ -47,6 +47,40 @@ Example:
   > arp -s 157.55.85.212   00-aa-00-62-c6-09  .... Adds a static entry.
   > arp -a                                    .... Displays the arp table.
 .
+Language=Polish
+Wyświetla i modyfikuje tabelę translacji adresów IP na adresy
+fizyczne, używane przez protokół rozróżniania adresów (ARP).
+
+ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
+ARP -d inet_addr [if_addr]
+ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]
+
+  -a            Wyświetla bieżące wpisy protokołu ARP przez odpytywanie
+                bieżących danych protokołu. Jeżeli inet_addr jest
+                określony, to wyświetlany jest adres IP i fizyczny dla
+                określonego komputera. Jeżeli więcej niż jeden interfejs
+                sieciowy korzysta z protokołu ARP, to wyświetlane są wpisy dla
+                każdej tabeli protokołu ARP.
+  -g            To samo co -a.
+  inet_addr     Określa adres internetowy.
+  -N if_addr    Wyświetla wpisy protokołu ARP dla interfejsu sieciowego
+                określonego przez if_addr.
+  -d            Usuwa hosta określonego przez inet_addr. W inet_addr można
+                użyć symbolu wieloznacznego * do usunięcia wszystkich hostów.
+  -s            Dodaje hosta i kojarzy adres internetowy inet_addr
+                z fizycznym adresem internetowym eth_addr.  Adres
+                fizyczny jest reprezentowany przez 6 szesnastkowych
+                bajtów oddzielonych znakami łącznika. Wpis dokonywany
+                jest na stałe.
+  eth_addr      Określa adres fizyczny.
+  if_addr       Jeżeli jest określony, to wskazuje adres interfejsu, którego
+                tabela translacji powinna zostać zmieniona.
+                Jeżeli nie jest określony, zostanie użyty pierwszy
+                odpowiadający interfejs.
+Przykłady:
+  > arp -s 157.55.85.212   00-aa-00-62-c6-09  .... Dodaje statyczny wpis.
+  > arp -a                                    .... Wyświetla tabelę arp.
+.
 
 MessageId=10001
 SymbolicName=MSG_ARP_BAD_IP_ADDRESS
@@ -55,6 +89,9 @@ Facility=System
 Language=English
 ARP: bad IP address: %1
 .
+Language=Polish
+ARP: zły adres IP: %1
+.
 
 MessageId=10002
 SymbolicName=MSG_ARP_BAD_ARGUMENT
@@ -63,6 +100,9 @@ Facility=System
 Language=English
 ARP: bad argument: %1
 .
+Language=Polish
+ARP: zły argument: %1
+.
 
 MessageId=10003
 SymbolicName=MSG_ARP_INTERFACE
@@ -73,6 +113,11 @@ Language=English
 Interface: %1!s! --- 0x%2!lx!
   Internet Address      Physical Address      Type
 .
+Language=Polish
+
+Interfejs: %1!s! --- 0x%2!lx!
+  Adres internetowy     Adres fizyczny        Typ
+.
 
 MessageId=10004
 SymbolicName=MSG_ARP_NO_MEMORY
@@ -81,6 +126,9 @@ Facility=System
 Language=English
 ARP: not enough memory
 .
+Language=Polish
+ARP: za mało pamięci
+.
 
 MessageId=10005
 SymbolicName=MSG_ARP_OTHER
@@ -89,6 +137,9 @@ Facility=System
 Language=English
 other%0
 .
+Language=Polish
+inny%0
+.
 
 MessageId=10006
 SymbolicName=MSG_ARP_INVALID
@@ -97,6 +148,9 @@ Facility=System
 Language=English
 invalid%0
 .
+Language=Polish
+nieprawidłowy%0
+.
 
 MessageId=10007
 SymbolicName=MSG_ARP_DYNAMIC
@@ -105,6 +159,9 @@ Facility=System
 Language=English
 dynamic%0
 .
+Language=Polish
+dynamiczny%0
+.
 
 MessageId=10008
 SymbolicName=MSG_ARP_STATIC
@@ -113,6 +170,9 @@ Facility=System
 Language=English
 static%0
 .
+Language=Polish
+statyczny%0
+.
 
 MessageId=10013
 SymbolicName=MSG_ARP_ENTRY_FORMAT
@@ -121,6 +181,9 @@ Facility=System
 Language=English
   %1!-20s!  %2!-20s!  %3!-10s!
 .
+Language=Polish
+  %1!-20s!  %2!-20s!  %3!-10s!
+.
 
 MessageId=10018
 SymbolicName=MSG_ARP_NO_ENTRIES
@@ -129,3 +192,6 @@ Facility=System
 Language=English
 No ARP entires found
 .
+Language=Polish
+Nie znaleziono żadnych wpisów ARP
+.
index 3ab18e6..0ee6ef8 100644 (file)
@@ -1,17 +1,29 @@
+LanguageNames=(English=0x409:MSG00409
+               Polish=0x415:MSG00415)
+
 MessageId=9001
 SymbolicName=BM_MSG_FIRST
 Language=English
 BM_MSG_FIRST
 .
+Language=Polish
+BM_MSG_FIRST
+.
 
 MessageId=9002
 SymbolicName=BM_MSG_BCD_ERROR
 Language=English
 The Boot Configuration Data for your PC is missing or contains errors.
 .
+Language=Polish
+Dane konfiguracji rozruchu komputera nie istnieją lub zawierają błędy.
+.
 
 MessageId=9999
 SymbolicName=BM_MSG_TEST
 Language=English
 We are A-ok!!!
 .
+Language=Polish
+Wszystko jest OK!!!
+.
index 1144a61..65cd066 100644 (file)
@@ -3173,11 +3173,11 @@ Options      Are as follows:
 NET HELP command | MORE displays Help one screen at a time.
 .
 Language=Polish
-NET USER tworzy i modyfikuje konta użytkowników na komputerach. 
-Stosowane bez przełączników, listy kont uzytkowników na komputerze. 
-Konto użytkownika informacje są przechowywane w bazie danych kont użytkowników.
+NET USER tworzy i modyfikuje konta użytkowników na komputerach. Użyte bez
+przełączników wyświetla listę kont użytkowników na komputerze. Informacja
+o kontach użytkowników przechowywana jest w bazie danych kont użytkowników.
 
-nazwaużytkownika
+nazwa_użytkownika
   Nazwa konta użytkownika do dodania, usunięcia, modyfikacji
   lub wyświetlenia. Nazwa konta użytkownika może składać się
   maksymalnie z 20 znaków.
index d41b6f3..7aa2029 100644 (file)
+LanguageNames=(English=0x409:MSG00409
+               Polish=0x415:MSG00415)
+
 MessageId=0
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Device
 .
+Language=Polish
+Urządzenie PCI
+.
 
 MessageId=1
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 VGA Device
 .
+Language=Polish
+Urządzenie VGA
+.
 
 MessageId=256
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 SCSI Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler SCSI
+.
 
 MessageId=257
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 IDE Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler IDE
+.
 
 MessageId=258
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Floppy Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler dyskietek
+.
 
 MessageId=259
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 IPI Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler IPI
+.
 
 MessageId=260
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 RAID Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler RAID
+.
 
 MessageId=261
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 ATA Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler ATA
+.
 
 MessageId=262
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Serial ATA Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler Serial ATA
+.
 
 MessageId=263
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 SAS Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler SAS
+.
 
 MessageId=384
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Mass Storage Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler pamięci masowej
+.
 
 MessageId=512
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Ethernet Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler Ethernet
+.
 
 MessageId=513
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Token Ring Network Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler sieci typu Token Ring
+.
 
 MessageId=514
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 FDDI Network Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler sieci typu FDDI
+.
 
 MessageId=515
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 ATM Network Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler sieci typu ATM
+.
 
 MessageId=516
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 ISDN Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler ISDN
+.
 
 MessageId=517
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 WorldFip Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler WorldFip
+.
 
 MessageId=640
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Network Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler sieci
+.
 
 MessageId=768
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Video Controller (VGA Compatible)
 .
+Language=Polish
+Kontroler wideo (zgodny z VGA)
+.
 
 MessageId=769
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Video Controller (VGA Compatible)
 .
+Language=Polish
+Kontroler wideo (zgodny z VGA)
+.
 
 MessageId=770
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 3D Video Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler wideo 3W
+.
 
 MessageId=896
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Video Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler wideo
+.
 
 MessageId=1024
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Multimedia Video Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler multimediów wideo
+.
 
 MessageId=1025
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Multimedia Audio Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler multimediów audio
+.
 
 MessageId=1026
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Computer Telephony Device
 .
+Language=Polish
+Komputerowe urządzenie telefoniczne
+.
 
 MessageId=1152
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Multimedia Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler multimediów
+.
 
 MessageId=1280
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Memory
 .
+Language=Polish
+Pamięć PCI
+.
 
 MessageId=1281
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI FLASH Memory
 .
+Language=Polish
+Pamięć PCI FLASH
+.
 
 MessageId=1408
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Memory Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler pamięci PCI
+.
 
 MessageId=1536
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI HOST Bridge
 .
+Language=Polish
+Mostek PCI HOST
+.
 
 MessageId=1537
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI to ISA Bridge
 .
+Language=Polish
+Mostek PCI do ISA
+.
 
 MessageId=1538
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI to EISA Bridge
 .
+Language=Polish
+Mostek PCI do EISA
+.
 
 MessageId=1539
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI to Micro Channel Bridge
 .
+Language=Polish
+Mostek PCI do Micro Channel
+.
 
 MessageId=1540
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI to PCI Bridge
 .
+Language=Polish
+Mostek PCI do PCI
+.
 
 MessageId=1541
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI to PCMCIA Bridge
 .
+Language=Polish
+Mostek PCI do PCMCIA
+.
 
 MessageId=1542
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI to NUBUS Bridge
 .
+Language=Polish
+Mostek PCI do NUBUS
+.
 
 MessageId=1543
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI to CARDBUS Bridge
 .
+Language=Polish
+Mostek PCI do CARDBUS
+.
 
 MessageId=1544
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI to RACEway Bridge
 .
+Language=Polish
+Mostek PCI-RACEway
+.
 
 MessageId=1545
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Semi-transparent PCI to PCI Bridge
 .
+Language=Polish
+Półprzeźroczysty mostek PCI do PCI
+.
 
 MessageId=1546
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Infiniband to PCI Host Bridge
 .
+Language=Polish
+Mostek Infiniband do hosta PCI
+.
 
 MessageId=1664
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Other PCI Bridge Device
 .
+Language=Polish
+Inne urządzenie typu mostek PCI
+.
 
 MessageId=1792
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Serial Port
 .
+Language=Polish
+Port szeregowy PCI
+.
 
 MessageId=1793
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Parallel Port
 .
+Language=Polish
+Port równoległy PCI
+.
 
 MessageId=1794
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Multiport Serial Controller
 .
+Language=Polish
+Wieloportowy kontroler szeregowy PCI
+.
 
 MessageId=1795
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Modem
 .
+Language=Polish
+Modem PCI
+.
 
 MessageId=1796
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI GBIB Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler PCI GBIB
+.
 
 MessageId=1797
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Smart Card
 .
+Language=Polish
+Karta inteligentna PCI
+.
 
 MessageId=1920
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Simple Communications Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler PCI Simple Communications
+.
 
 MessageId=2048
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 System Interrupt Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler przerwań systemowych
+.
 
 MessageId=2049
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 System DMA Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler systemowy DMA
+.
 
 MessageId=2050
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 System Timer
 .
+Language=Polish
+Czasomierz systemowy
+.
 
 MessageId=2051
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Real Time CLock
 .
+Language=Polish
+Zegar czasu rzeczywistego
+.
 
 MessageId=2052
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Generic PCI Hot-Plug Controller
 .
+Language=Polish
+Rodzajowy kontroler PCI Hot-Plug
+.
 
 MessageId=2053
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 SD Host Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler hosta SD
+.
 
 MessageId=2173
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Base System Device
 .
+Language=Polish
+Podstawowe urządzenie systemowe
+.
 
 MessageId=2304
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Keyboard Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler klawiatury PCI
+.
 
 MessageId=2305
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Digitizer
 .
+Language=Polish
+Dyskretyzator PCI
+.
 
 MessageId=2306
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Mouse Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler myszy PCI
+.
 
 MessageId=2307
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Scanner Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler skanera PCI
+.
 
 MessageId=2308
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Gameport Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler portu gier PCI
+.
 
 MessageId=2432
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Input Device
 .
+Language=Polish
+Urządzenie wejściowe PCI
+.
 
 MessageId=2560
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Docking Station
 .
+Language=Polish
+Stacja dokująca
+.
 
 MessageId=2688
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Docking Station (Unknown type)
 .
+Language=Polish
+Stacja dokująca (nieznanego typu)
+.
 
 MessageId=2816
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 386 Processor
 .
+Language=Polish
+Procesor 386
+.
 
 MessageId=2817
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 486 Processor
 .
+Language=Polish
+Procesor 486
+.
 
 MessageId=2818
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Pentium Processor
 .
+Language=Polish
+Procesor Pentium
+.
 
 MessageId=2832
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 ALPHA Processor
 .
+Language=Polish
+Procesor ALPHA
+.
 
 MessageId=2848
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PowerPC Processor
 .
+Language=Polish
+Procesor PowerPC
+.
 
 MessageId=2880
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Coprocessor
 .
+Language=Polish
+Koprocesor
+.
 
 MessageId=3072
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 IEEE 1394 Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler IEEE 1394
+.
 
 MessageId=3073
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 ACCESS Bus Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler magistrali ACCESS
+.
 
 MessageId=3074
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 SSA Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler SSA
+.
 
 MessageId=3075
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Universal Serial Bus (USB) Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej (USB)
+.
 
 MessageId=3076
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Fibre Channel Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler Fibre Channel
+.
 
 MessageId=3077
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 SM Bus Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler magistrali zarządzania systemem
+.
 
 MessageId=3078
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Infiniband Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler Infiniband
+.
 
 MessageId=3079
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 IPMI Interface
 .
+Language=Polish
+Interfejs IPMI
+.
 
 MessageId=3080
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 SERCOS Interface
 .
+Language=Polish
+Interfejs SERCOS
+.
 
 MessageId=3081
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 CANbus Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler CANbus
+.
 
 MessageId=3328
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 iRDA Compatible Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler zgodny z iRDA
+.
 
 MessageId=3329
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Consumer IR Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler Consumer IR
+.
 
 MessageId=3344
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 RF Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler częstotliwości radiowej
+.
 
 MessageId=3345
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Bluetooth Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler Bluetooth
+.
 
 MessageId=3346
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Broadband Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler szerokopasmowy
+.
 
 MessageId=3360
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Ethernet 802.11a Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler Ethernet 802.11a
+.
 
 MessageId=3361
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Ethernet 802.11b Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler Ethernet 802.11b
+.
 
 MessageId=3456
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Wireless Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler bezprzewodowy PCI
+.
 
 MessageId=3584
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Intelligent I/O (I2O) Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler We/Wy Intelligent (I2O)
+.
 
 MessageId=3841
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Satellite Communications Television Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler telewizji dla komunikacji satelitarnej
+.
 
 MessageId=3842
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Satellite Communications Audio Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler audio dla komunikacji satelitarnej
+.
 
 MessageId=3843
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Satellite Communications Voice Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler głosu dla komunikacji satelitarnej
+.
 
 MessageId=3844
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Satellite Communications Data Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler danych dla komunikacji satelitarnej
+.
 
 MessageId=4096
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Network and Computing Encryption/Decryption Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler szyfrowania/odszyfrowywania danych sieciowych i komputerowych
+.
 
 MessageId=4112
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Entertainment Encryption/Decryption Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler szyfrowania/odszyfrowywania rozrywki
+.
 
 MessageId=4224
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Encryption/Decryption Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler szyfrowania/odszyfrowywania PCI
+.
 
 MessageId=4352
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 DPIO Module
 .
+Language=Polish
+Moduł DPIO
+.
 
 MessageId=4353
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Performance Counters
 .
+Language=Polish
+Liczniki wydajności
+.
 
 MessageId=4368
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Communications Synchronization plus Time and Frequency Test/Measurement Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler PCI synchronizacji komunikacji oraz testowania/pomiaru czasu i częstotliwości
+.
 
 MessageId=4384
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 Management Card
 .
+Language=Polish
+Karta zarządzania
+.
 
 MessageId=4480
 SymbolicName=NONE
 Language=English
 PCI Data Acquisition and Signal Processing Controller
 .
+Language=Polish
+Kontroler PCI gromadzenia danych i przetwarzania sygnałów
+.