Sync with trunk (r48414)
authorJérôme Gardou <jerome.gardou@reactos.org>
Mon, 2 Aug 2010 19:09:21 +0000 (19:09 +0000)
committerJérôme Gardou <jerome.gardou@reactos.org>
Mon, 2 Aug 2010 19:09:21 +0000 (19:09 +0000)
svn path=/branches/reactos-yarotows/; revision=48419


No differences found