[TRANSLATIONS]
authorKamil Hornicek <kamil.hornicek@reactos.org>
Sun, 11 May 2014 19:54:14 +0000 (19:54 +0000)
committerKamil Hornicek <kamil.hornicek@reactos.org>
Sun, 11 May 2014 19:54:14 +0000 (19:54 +0000)
- czech translation update by Radek Liska (with some minor modifications by me)

CORE-8092 #resolve #comment Committed in  r63241. Thanks!

svn path=/trunk/; revision=63241

39 files changed:
reactos/base/applications/mscutils/devmgmt/lang/cs-CZ.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/cs-CZ.rc
reactos/base/shell/explorer/explorer-cz.rc
reactos/base/shell/explorer/explorer.rc
reactos/dll/cpl/access/access.rc
reactos/dll/cpl/access/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/hdwwiz.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/inetcpl/inetcpl.rc
reactos/dll/cpl/inetcpl/lang/cs-CZ.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/joy/joy.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/mmsys.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/powercfg.rc
reactos/dll/cpl/timedate/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/timedate/timedate.rc
reactos/dll/cpl/usrmgr/lang/cs-CZ.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/usrmgr/usrmgr.rc
reactos/dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc
reactos/media/inf/audio.inf
reactos/media/inf/battery.inf
reactos/media/inf/bth.inf
reactos/media/inf/cdrom.inf
reactos/media/inf/disk.inf
reactos/media/inf/display.inf
reactos/media/inf/flpydisk.inf
reactos/media/inf/hal.inf
reactos/media/inf/hdc.inf
reactos/media/inf/input.inf
reactos/media/inf/keyboard.inf
reactos/media/inf/legcydrv.inf
reactos/media/inf/machine.inf
reactos/media/inf/monitor.inf
reactos/media/inf/shortcuts.inf
reactos/media/inf/unknown.inf
reactos/media/inf/usb.inf

index 10464f6..f56d941 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
+LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_MAINMENU MENU
 BEGIN
@@ -21,7 +21,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Prostředky podle typu", IDC_RESBYTYPE, GRAYED
         MENUITEM "Prostředky podle připojení", IDC_RESBYCONN, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Show hidden devices", IDC_SHOWHIDDEN
+        MENUITEM "Zobrazit skrytá zařízení", IDC_SHOWHIDDEN
     END
     POPUP "Nápověda"
     BEGIN
index 7202c36..3f03736 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /* FILE:       applications/rapps/lang/cs-CZ.rc
  * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
- * UPDATED:    2010-12-12
+ * UPDATED:    2014-04-20
  */
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -21,9 +21,9 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Odstranit z &registru", ID_REGREMOVE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Obnovit", ID_REFRESH
+        MENUITEM "Ob&novit", ID_REFRESH
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Update Da&tabase", ID_RESETDB
+        MENUITEM "&Aktualizovat databázi", ID_RESETDB
     END
     POPUP "Nápověda"
     BEGIN
@@ -51,9 +51,9 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Odstranit z &registru", ID_REGREMOVE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Obnovit", ID_REFRESH
+        MENUITEM "Ob&novit", ID_REFRESH
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Update Da&tabase", ID_RESETDB
+        MENUITEM "&Aktualizovat databázi", ID_RESETDB
     END
 END
 
@@ -103,7 +103,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 CAPTION "O programu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ReactOS Manažer aplikací\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
+    LTEXT "ReactOS Správce aplikací\nCopyright (C) 2009\nDmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
     PUSHBUTTON "Zavřít", IDOK, 133, 46, 50, 14
     ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
@@ -168,7 +168,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_INTERNET "Internet a sítě"
     IDS_CAT_LIBS "Knihovny"
     IDS_CAT_OFFICE "Kancelář"
-    IDS_CAT_OTHER "Jiné"
+    IDS_CAT_OTHER "Ostatní"
     IDS_CAT_SCIENCE "Věda"
     IDS_CAT_TOOLS "Nástroje"
     IDS_CAT_VIDEO "Video"
@@ -176,20 +176,20 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APPTITLE "ReactOS Manažer aplikací"
+    IDS_APPTITLE "ReactOS Správce aplikací"
     IDS_SEARCH_TEXT "Hledat..."
     IDS_INSTALL "Instalovat"
     IDS_UNINSTALL "Odinstalovat"
     IDS_MODIFY "Změnit"
     IDS_APPS_COUNT "Počet aplikací: %d"
-    IDS_WELCOME_TITLE "Vítejte v ReactOS Manažeru aplikací!\n\n"
+    IDS_WELCOME_TITLE "Vítejte v ReactOS Správci aplikací!\n\n"
     IDS_WELCOME_TEXT "Na levé straně zvolte kategorii, pak vpravo zvolte aplikaci, která bude nainstalována nebo odinstalována.\nWebová stránka ReactOS: "
     IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
     IDS_INSTALLED "Nainstalováno"
-    IDS_AVAILABLEFORINST "Dostupné k instalaci"
+    IDS_AVAILABLEFORINST "Lze instalovat"
     IDS_UPDATES "Aktualizace"
     IDS_APPLICATIONS "Aplikace"
-    IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Zvolte složku, do které se budou ukládat stažené soubory:"
+    IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Zvolte složku, do které se budou ukládat stažené soubory: "
     IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Zvolená složka neexistuje. Vytvořit?"
     IDS_APP_REG_REMOVE "Určitě odstranit data instalovaného programu z registru?"
     IDS_INFORMATION "Informace"
index e061384..c2027c3 100644 (file)
@@ -8,38 +8,38 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Spustit...", ID_EXECUTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Ukonèit", ID_FILE_EXIT
+        MENUITEM "&Ukončit", ID_FILE_EXIT
     END
-    POPUP "&Zobrazení"
+    POPUP "&Zobrazení"
     BEGIN
-        MENUITEM "Panel &nástrojù", ID_VIEW_TOOL_BAR
+        MENUITEM "Panel &nástrojů", ID_VIEW_TOOL_BAR
         MENUITEM "Panel &extra", ID_VIEW_EXTRA_BAR
-        MENUITEM "L&i\9ata diskù", ID_VIEW_DRIVE_BAR
-        MENUITEM "&Boèní panel", ID_VIEW_SIDE_BAR
-        MENUITEM "&Stavový øádek", ID_VIEW_STATUSBAR
+        MENUITEM "L&išta disků", ID_VIEW_DRIVE_BAR
+        MENUITEM "&Boční panel", ID_VIEW_SIDE_BAR
+        MENUITEM "&Stavový řádek", ID_VIEW_STATUSBAR
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Aktualizovat\tF5", ID_REFRESH
-        MENUITEM "&Celá obrazovka\tCtrl+Shift+S", ID_VIEW_FULLSCREEN
+        MENUITEM "&Celá obrazovka\tCtrl+Shift+S", ID_VIEW_FULLSCREEN
         MENUITEM "SDI", ID_VIEW_SDI
     END
     POPUP "&Okno"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Nové Okno", ID_WINDOW_NEW
-        MENUITEM "&Kaskádovat\tShift+F5", ID_WINDOW_CASCADE
-        MENUITEM "&Uspoøádat vodorovnì", ID_WINDOW_TILE_HORZ
-        MENUITEM "U&spoøádat svisle\tShift+F4", ID_WINDOW_TILE_VERT
-        MENUITEM "Us&poøádat automaticky", ID_WINDOW_AUTOSORT
-        MENUITEM "Usp&oøádat symboly", ID_WINDOW_ARRANGE
+        MENUITEM "&Nové Okno", ID_WINDOW_NEW
+        MENUITEM "&Kaskádovat\tShift+F5", ID_WINDOW_CASCADE
+        MENUITEM "&Uspořádat vodorovně", ID_WINDOW_TILE_HORZ
+        MENUITEM "U&spořádat svisle\tShift+F4", ID_WINDOW_TILE_VERT
+        MENUITEM "Us&pořádat automaticky", ID_WINDOW_AUTOSORT
+        MENUITEM "Usp&ořádat symboly", ID_WINDOW_ARRANGE
     END
-    POPUP "&Nástroje"
+    POPUP "&Nástroje"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Mo\9enosti", ID_TOOLS_OPTIONS
+        MENUITEM "&Možnosti", ID_TOOLS_OPTIONS
     END
-    POPUP "Ná&povìda"
+    POPUP "Ná&pověda"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Prùzkumník &FAQ", ID_EXPLORER_FAQ
-        MENUITEM "O P&rùzkumníku", ID_ABOUT_EXPLORER
-        MENUITEM "&O operaèním systému", ID_ABOUT_WINDOWS
+        MENUITEM "&Průzkumník &FAQ", ID_EXPLORER_FAQ
+        MENUITEM "O P&růzkumníku", ID_ABOUT_EXPLORER
+        MENUITEM "&O operačním systému", ID_ABOUT_WINDOWS
     END
 END
 
@@ -47,10 +47,10 @@ IDM_DESKTOPBAR MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "&Nastavení", ID_DESKTOPBAR_SETTINGS
-        MENUITEM "&Správce úloh", ID_TASKMGR
+        MENUITEM "&Nastavení", ID_DESKTOPBAR_SETTINGS
+        MENUITEM "&Správce úloh", ID_TASKMGR
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&O Prùzkumníku", ID_ABOUT_EXPLORER
+        MENUITEM "&O Průzkumníku", ID_ABOUT_EXPLORER
     END
 END
 
@@ -58,7 +58,7 @@ IDM_VOLUME MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "&Otevøít ovládání hlasitosti", ID_TRAY_VOLUME
+        MENUITEM "&Otevřít ovládání hlasitosti", ID_TRAY_VOLUME
         MENUITEM "&Upravit vlastnosti zvuku", ID_VOLUME_PROPERTIES
     END
 END
@@ -67,12 +67,12 @@ IDM_NOTIFYAREA MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "&Zobrazit skryté ikony", ID_SHOW_HIDDEN_ICONS
-        MENUITEM "Z&obrazit ikonu tlaèítka", ID_SHOW_ICON_BUTTON
-        MENUITEM "&Nastavit upozornìní", ID_CONFIG_NOTIFYAREA
-        MENUITEM "N&astavit datum a èas", ID_CONFIG_TIME
+        MENUITEM "&Zobrazit skryté ikony", ID_SHOW_HIDDEN_ICONS
+        MENUITEM "Z&obrazit ikonu tlačítka", ID_SHOW_ICON_BUTTON
+        MENUITEM "&Nastavit upozornění", ID_CONFIG_NOTIFYAREA
+        MENUITEM "N&astavit datum a čas", ID_CONFIG_TIME
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&O Prùzkumníku", ID_ABOUT_EXPLORER
+        MENUITEM "&O Průzkumníku", ID_ABOUT_EXPLORER
     END
 END
 
@@ -82,27 +82,27 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Spustit...", ID_EXECUTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Ukonèit", ID_FILE_EXIT
+        MENUITEM "&Ukončit", ID_FILE_EXIT
     END
-    POPUP "&Zobrazení"
+    POPUP "&Zobrazení"
     BEGIN
-        MENUITEM "Panel &nástrojù", ID_VIEW_TOOL_BAR
-        MENUITEM "&Boèní panel", ID_VIEW_SIDE_BAR, GRAYED
-        MENUITEM "&Stavový øádek", ID_VIEW_STATUSBAR
+        MENUITEM "Panel &nástrojů", ID_VIEW_TOOL_BAR
+        MENUITEM "&Boční panel", ID_VIEW_SIDE_BAR, GRAYED
+        MENUITEM "&Stavový řádek", ID_VIEW_STATUSBAR
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Aktualizovat\tF5", ID_REFRESH
-        MENUITEM "Celá obrazovka\tCtrl+Shift+S", ID_VIEW_FULLSCREEN
+        MENUITEM "Celá obrazovka\tCtrl+Shift+S", ID_VIEW_FULLSCREEN
         MENUITEM "&MDI", ID_VIEW_MDI
     END
-    POPUP "&Nástroje"
+    POPUP "&Nástroje"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Nastavení", ID_TOOLS_OPTIONS
+        MENUITEM "&Nastavení", ID_TOOLS_OPTIONS
     END
-    POPUP "Ná&povìda"
+    POPUP "Ná&pověda"
     BEGIN
-        MENUITEM "Prùzkumník &FAQ", ID_EXPLORER_FAQ
-        MENUITEM "O &Prùzkumníku", ID_ABOUT_EXPLORER
-        MENUITEM "O &Operaèním systému", ID_ABOUT_WINDOWS
+        MENUITEM "Průzkumník &FAQ", ID_EXPLORER_FAQ
+        MENUITEM "O &Průzkumníku", ID_ABOUT_EXPLORER
+        MENUITEM "O &Operačním systému", ID_ABOUT_WINDOWS
     END
 END
 
@@ -114,18 +114,18 @@ CAPTION "Spustit"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "", 101, "Static", SS_SIMPLE | SS_NOPREFIX, 3, 6, 162, 10
-    CONTROL "&Pøíkaz:", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 3, 18, 60, 10
+    CONTROL "&Příkaz:", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP, 3, 18, 60, 10
     EDITTEXT 201, 3, 29, 134, 12, ES_AUTOHSCROLL
     CONTROL "Jako &symbol", 214, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 3, 45, 71, 12
     DEFPUSHBUTTON "&Spustit", 1, 158, 6, 47, 14
     PUSHBUTTON "&Storno", 2, 158, 23, 47, 14
-    PUSHBUTTON "Ná&povìda", 254, 158, 43, 47, 14
+    PUSHBUTTON "Ná&pověda", 254, 158, 43, 47, 14
 END
 
 IDD_SEARCH_PROGRAM DIALOGEX 0, 0, 200, 65
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
 EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
-CAPTION "Hledat program v nabídce Start"
+CAPTION "Hledat program v nabídce Start"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
     LTEXT "&Filtr:", IDC_STATIC, 7, 9, 18, 8
@@ -140,7 +140,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Vlastnosti plochy"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Prosím zvolte si zpùsob zarovnání ikon:", IDC_STATIC, 7, 7, 166, 8
+    LTEXT "Prosím zvolte si způsob zarovnání ikon:", IDC_STATIC, 7, 7, 166, 8
     CONTROL "vlevo/n. d.", IDC_ICON_ALIGN_0, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_BOTTOM | WS_TABSTOP, 7, 25, 46, 44
     CONTROL "vlevo/n. p.", IDC_ICON_ALIGN_1, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_BOTTOM | WS_TABSTOP, 57, 25, 46, 44
     CONTROL "vpravo/n. l.", IDC_ICON_ALIGN_2, "Button", BS_OWNERDRAW | BS_BOTTOM | WS_TABSTOP, 110, 25, 46, 44
@@ -158,17 +158,17 @@ END
 
 IDD_DESKBAR_TASKBAR DIALOGEX 0, 0, 210, 194
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Vlastnosti panelu úloh"
+CAPTION "Vlastnosti panelu úloh"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "&Zobrazit èas", ID_SHOW_CLOCK, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 152, 52, 10
-    CONTROL "&Skrýt neaktivní ikony", ID_HIDE_INACTIVE_ICONS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 174, 111, 10
-    PUSHBUTTON "&Upozornìní...", ID_CONFIG_NOTIFYAREA, 153, 173, 50, 14
+    CONTROL "&Zobrazit čas", ID_SHOW_CLOCK, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 152, 52, 10
+    CONTROL "&Skrýt neaktivní ikony", ID_HIDE_INACTIVE_ICONS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 174, 111, 10
+    PUSHBUTTON "&Upozornění...", ID_CONFIG_NOTIFYAREA, 153, 173, 50, 14
 END
 
 IDD_DESKBAR_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 210, 194
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Vlastnosti nabídky Start"
+CAPTION "Vlastnosti nabídky Start"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
 END
@@ -176,24 +176,24 @@ END
 IDD_NOTIFYAREA DIALOGEX 0, 0, 208, 174
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_THICKFRAME
 EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
-CAPTION "Nastavení ikon v oblasti upozoròování"
+CAPTION "Nastavení ikon v oblasti upozorňování"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
     CONTROL "Tree1", IDC_NOTIFY_ICONS, "SysTreeView32", TVS_HASLINES | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 194, 31
     LTEXT "&Text popisku:", IDC_LABEL1, 7, 44, 40, 8
     EDITTEXT IDC_NOTIFY_TOOLTIP, 58, 42, 143, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "&Název okna:", IDC_LABEL2, 7, 63, 44, 8
+    LTEXT "&Název okna:", IDC_LABEL2, 7, 63, 44, 8
     EDITTEXT IDC_NOTIFY_TITLE, 58, 60, 143, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "&Cesta:", IDC_LABEL3, 7, 81, 80, 8
     EDITTEXT IDC_NOTIFY_MODULE, 58, 78, 143, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    GROUPBOX "&Zobrazení", IDC_LABEL4, 7, 96, 157, 28
+    GROUPBOX "&Zobrazení", IDC_LABEL4, 7, 96, 157, 28
     CONTROL "z&obrazit", IDC_NOTIFY_SHOW, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 108, 45, 10
-    CONTROL "&skrýt", IDC_NOTIFY_HIDE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 66, 108, 29, 10
+    CONTROL "&skrýt", IDC_NOTIFY_HIDE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 66, 108, 29, 10
     CONTROL "&automaticky", IDC_NOTIFY_AUTOHIDE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 104, 108, 55, 10
     ICON "", IDC_PICTURE, 173, 101, 21, 20
-    LTEXT "&Poslední zmìna:", IDC_LABEL6, 7, 132, 60, 8
+    LTEXT "&Poslední změna:", IDC_LABEL6, 7, 132, 60, 8
     EDITTEXT IDC_LAST_CHANGE, 59, 129, 105, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
-    CONTROL "zob&razit skryté", ID_SHOW_HIDDEN_ICONS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 158, 57, 10
+    CONTROL "zob&razit skryté", ID_SHOW_HIDDEN_ICONS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 158, 57, 10
     DEFPUSHBUTTON "&OK", IDOK, 91, 153, 50, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "&Storno", IDCANCEL, 151, 153, 50, 14
 END
@@ -201,26 +201,26 @@ END
 IDD_MDI_SDI DIALOGEX 0, 0, 194, 157
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 EXSTYLE WS_EX_APPWINDOW
-CAPTION "Volba MDI / SDI módu"
+CAPTION "Volba MDI / SDI módu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    LTEXT "Prosím zvolte si Vámi upøednostòovaný zpùsob zobrazení oken Prùzkumníka:", IDC_STATIC, 7, 7, 160, 8
-    CONTROL "&MDI (Mnoho dokumentový interface)", IDC_MDI, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 7, 31, 125, 10
-    CONTROL "&SDI (Jedno dokumentový interface)", IDC_SDI, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 7, 62, 125, 10
+    LTEXT "Prosím zvolte si Vámi upřednostňovaný způsob zobrazení oken Průzkumníka:", IDC_STATIC, 7, 7, 160, 8
+    CONTROL "&MDI (Mnoho dokumentový interface)", IDC_MDI, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 7, 31, 125, 10
+    CONTROL "&SDI (Jedno dokumentový interface)", IDC_SDI, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 7, 62, 125, 10
     CONTROL 170, IDC_STATIC, "Static", SS_BITMAP, 145, 23, 15, 13
     CONTROL 171, IDC_STATIC, "Static", SS_BITMAP, 145, 57, 15, 13
-    CONTROL "&Otevírat slo\9eky v novém oknì", IDC_SEPARATE_SUBFOLDERS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 90, 135, 10
-    LTEXT "Toto nastavení bude pou\9eito jako výchozí pro v\9aechna okna Prùzkumníka.", IDC_STATIC, 7, 111, 174, 22
+    CONTROL "&Otevírat složky v novém okně", IDC_SEPARATE_SUBFOLDERS, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 90, 135, 10
+    LTEXT "Toto nastavení bude použito jako výchozí pro všechna okna Průzkumníka.", IDC_STATIC, 7, 111, 174, 22
     DEFPUSHBUTTON "&OK", IDOK, 29, 136, 50, 14, WS_GROUP
     PUSHBUTTON "&Storno", IDCANCEL, 106, 136, 50, 14
 END
 
 IDD_ABOUT_EXPLORER DIALOGEX 0, 0, 199, 106
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "O ReactOS Prùzkumníku"
+CAPTION "O ReactOS Průzkumníku"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "ReactOS Prùzkumník", IDC_ROS_EXPLORER, 91, 13, 104, 11
+    LTEXT "ReactOS Průzkumník", IDC_ROS_EXPLORER, 91, 13, 104, 11
     LTEXT "V 0.9", IDC_VERSION_TXT, 91, 27, 104, 8
     LTEXT "(c) 2003-2005 Martin Fuchs", IDC_STATIC, 91, 42, 104, 8
     LTEXT "", IDC_WIN_VERSION, 91, 58, 98, 22
@@ -232,61 +232,61 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_TITLE "ReactOS Prùzkumník"
+    IDS_TITLE "ReactOS Průzkumník"
     IDS_START "Start"
-    IDS_LOGOFF "Odhlásit se..."
+    IDS_LOGOFF "Odhlásit se..."
     IDS_SHUTDOWN "Vypnout..."
     IDS_RESTART "Restartovat..."
     IDS_LAUNCH "Spustit..."
-    IDS_START_HELP "Nápovìda"
+    IDS_START_HELP "Nápověda"
     IDS_SEARCH_FILES "Hledat"
     IDS_DOCUMENTS "Dokumenty"
-    IDS_FAVORITES "Oblíbené"
+    IDS_FAVORITES "Oblíbené"
     IDS_PROGRAMS "Programy"
-    IDS_SETTINGS "Nastavení"
+    IDS_SETTINGS "Nastavení"
     IDS_EXPLORE "Prozkoumat"
-    IDS_EMPTY "(Prázdné)"
-    IDS_RECENT "Nedávné dokumenty"
-    IDS_ADMIN "Systémové nástroje"
+    IDS_EMPTY "(Prázdné)"
+    IDS_RECENT "Nedávné dokumenty"
+    IDS_ADMIN "Systémové nástroje"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_STARTMENU "Nabídka Start"
-    IDS_MINIMIZE_ALL "minimalizovat v\9aechna okna"
+    IDS_STARTMENU "Nabídka Start"
+    IDS_MINIMIZE_ALL "minimalizovat všechna okna"
     IDS_DESKTOP_NUM "Plocha %d"
     IDS_VOLUME "Hlasitost"
-    IDS_ITEMS_CUR "souèasné polo\9eky"
-    IDS_ITEMS_CONFIGURED "nastavení"
-    IDS_ITEMS_VISIBLE "viditelné"
-    IDS_ITEMS_HIDDEN "skryté"
+    IDS_ITEMS_CUR "současné položky"
+    IDS_ITEMS_CONFIGURED "nastavení"
+    IDS_ITEMS_VISIBLE "viditelné"
+    IDS_ITEMS_HIDDEN "skryté"
     IDS_NOTIFY_SHOW "zobrazit"
-    IDS_NOTIFY_HIDE "skrýt"
-    IDS_NOTIFY_AUTOHIDE "skrývat automaticky"
-    IDS_SHOW_HIDDEN_ICONS "Zobrazit skryté ikony"
-    IDS_HIDE_ICONS "Skrýt ikony"
-    IDS_TERMINATE "Ukonèit ReactOS Prùzkumníka"
+    IDS_NOTIFY_HIDE "skrýt"
+    IDS_NOTIFY_AUTOHIDE "skrývat automaticky"
+    IDS_SHOW_HIDDEN_ICONS "Zobrazit skryté ikony"
+    IDS_HIDE_ICONS "Skrýt ikony"
+    IDS_TERMINATE "Ukončit ReactOS Průzkumníka"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_NETWORK "Sí\9d"
-    IDS_CONNECTIONS "Sí\9dové spojení"
+    IDS_NETWORK "Síť"
+    IDS_CONNECTIONS "Síťové spojení"
     IDS_DRIVES "Disky"
-    IDS_SEARCH_COMPUTER "Hledat poèítaè"
-    IDS_SETTINGS_MENU "Nastavení"
-    IDS_CONTROL_PANEL "Ovládací panel"
-    IDS_PRINTERS "Tiskárny"
-    IDS_BROWSE "Prohlí\9eet soubory"
+    IDS_SEARCH_COMPUTER "Hledat počítač"
+    IDS_SETTINGS_MENU "Nastavení"
+    IDS_CONTROL_PANEL "Ovládací panel"
+    IDS_PRINTERS "Tiskárny"
+    IDS_BROWSE "Prohlížet soubory"
     IDS_SEARCH_PRG "Hledat programy"
-    IDS_ALL_USERS "V\9aichni u\9eivatelé\\"
+    IDS_ALL_USERS "Všichni uživatelé\\"
     IDS_SEARCH "Hledat"
-    IDS_ABOUT_EXPLORER "&O Prùzkumníku"
-    IDS_LAUNCH_MANY_PROGRAMS "Bylo vybráno více programù.\nPøejete si je spustit v\9aechny?"
-    IDS_DESKTOPBAR_SETTINGS "Nastavení plochy"
+    IDS_ABOUT_EXPLORER "&O Průzkumníku"
+    IDS_LAUNCH_MANY_PROGRAMS "Bylo vybráno více programů.\nPřejete si je spustit všechny?"
+    IDS_DESKTOPBAR_SETTINGS "Nastavení plochy"
     IDS_DESKTOP "Plocha"
-    IDS_TASKBAR "Panel úloh"
-    IDS_NAMECOLUMN "Název"
+    IDS_TASKBAR "Panel úloh"
+    IDS_NAMECOLUMN "Název"
     IDS_PATHCOLUMN "Cesta"
     IDS_MENUCOLUMN "Menu path"
 END
index 53d232b..13882b1 100644 (file)
@@ -27,19 +27,19 @@ IDB_SDI BITMAP "res/sdi.bmp"
 
 /* Accelerators */
 
-IDA_EXPLORER ACCELERATORS    
+IDA_EXPLORER ACCELERATORS
 BEGIN
     "S", ID_VIEW_FULLSCREEN, VIRTKEY, SHIFT, CONTROL, NOINVERT
     VK_F5, ID_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT
     "X", ID_FILE_EXIT, VIRTKEY, ALT, NOINVERT
 END
 
-IDA_SEARCH_PROGRAM ACCELERATORS    
+IDA_SEARCH_PROGRAM ACCELERATORS
 BEGIN
     VK_F5, ID_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT
 END
 
-IDA_TRAYNOTIFY ACCELERATORS    
+IDA_TRAYNOTIFY ACCELERATORS
 BEGIN
     VK_F5, ID_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT
 END
@@ -112,9 +112,6 @@ CREATEPROCESS_MANIFEST_RESOURCE_ID RT_MANIFEST "explorer.exe.manifest"
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "explorer-bg.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
-    #include "explorer-cz.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "explorer-de.rc"
 #endif
@@ -164,6 +161,9 @@ CREATEPROCESS_MANIFEST_RESOURCE_ID RT_MANIFEST "explorer.exe.manifest"
 /* UTF-8 */
 #pragma code_page(65001)
 
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "explorer-cz.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_HE_IL
     #include "explorer-he.rc"
 #endif
index 614340b..3f9530a 100644 (file)
@@ -19,9 +19,6 @@ IDI_CPLACCESS ICON "resources/applet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
-    #include "lang/cs-CZ.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "lang/de-DE.rc"
 #endif
@@ -62,6 +59,9 @@ IDI_CPLACCESS ICON "resources/applet.ico"
 /* UTF-8 */
 #pragma code_page(65001)
 
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "lang/cs-CZ.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_HE_IL
     #include "lang/he-IL.rc"
 #endif
index a7c5147..0b29558 100644 (file)
@@ -2,25 +2,25 @@ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Klávesnice"
+CAPTION "Klávesnice"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Jedním prstem", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Tuto funkci pou\9eijte, pokud chcete pou\9eívat Shift, Ctrl nebo Alt stisknutím pouze jedné klávesy najednou.",
+    GROUPBOX "Jedním prstem", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Tuto funkci použijte, pokud chcete používat Shift, Ctrl nebo Alt stisknutím pouze jedné klávesy najednou.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Pou\9eívat funkci &Jedním prstem", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Nastavení", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "Filtrování kláves", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "Pou\9eijte funkci Filtrování kláves, pokud chcete, aby ReactOS ignoroval náhodná nebo opakovaná stisknutí kláves.",
+    AUTOCHECKBOX "Používat funkci &Jedním prstem", IDC_STICKY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Nastavení", IDC_STICKY_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "Filtrování kláves", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
+    LTEXT "Použijte funkci Filtrování kláves, pokud chcete, aby ReactOS ignoroval náhodná nebo opakovaná stisknutí kláves.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Pou\9eívat funkci &Filtrování kláves", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "N&astavení", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "Ozvuèení kláves", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Pou\9eijte funkci Ozvuèení kláves, chcete-li být upozornìni na stisk kláves Caps Lock, Num Lock a Scroll Lock zvukovým signálem.",
+    AUTOCHECKBOX "Používat funkci &Filtrování kláves", IDC_FILTER_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "N&astavení", IDC_FILTER_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(13) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "Ozvučení kláves", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(16) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Použijte funkci Ozvučení kláves, chcete-li být upozorněni na stisk kláves Caps Lock, Num Lock a Scroll Lock zvukovým signálem.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(18) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2) + 6
-    AUTOCHECKBOX "Pou\9eívat funkci O&zvuèení kláves", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "Na&stavení", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    AUTOCHECKBOX "&V programech zobrazovat dodateènou nápovìdu ke klávesám.", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
+    AUTOCHECKBOX "Používat funkci O&zvučení kláves", IDC_TOGGLE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) + 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "Na&stavení", IDC_TOGGLE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(20) + 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "&V programech zobrazovat dodatečnou nápovědu ke klávesám.", IDC_KEYBOARD_EXTRA,
                  PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(23) + 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), 14
 END
 
@@ -30,28 +30,28 @@ CAPTION "Zvuk"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "Funkce Popis zvuku", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Pou\9eijte funkci Zobrazení zvuku, pokud chcete aby ReactOS vizuálnì upozoròoval na ka\9edý zvuk vydaný systémem.",
+    LTEXT "Použijte funkci Zobrazení zvuku, pokud chcete aby ReactOS vizuálně upozorňoval na každý zvuk vydaný systémem.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Pou\9eívat funkci Popis zvuku", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(20), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Používat funkci Popis zvuku", IDC_SENTRY_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(20), 14
     LTEXT "Use the following warning:", IDC_SENTRY_TEXT, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(1)
     COMBOBOX IDC_SENTRY_COMBO, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(6),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Funkce Zobrazení zvuku", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
-    LTEXT "Pou\9eijte Zobrazení zvuku, aby programy zobrazovaly textový popis zároveò se zvukem.",
+    GROUPBOX "Funkce Zobrazení zvuku", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(12) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(7) + 2
+    LTEXT "Použijte Zobrazení zvuku, aby programy zobrazovaly textový popis zároveň se zvukem.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 3, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Pou\9eívat funkci &Zobrazení zvuku", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
+    AUTOCHECKBOX "Používat funkci &Zobrazení zvuku", IDC_SSHOW_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Zobrazení"
+CAPTION "Zobrazení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Funkce Vysoký kontrast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Vyberte tuto mo\9enost pokud chcete, aby Reactos pou\9eíval barvy a písma urèené pro snadnou èitelnost.",
+    GROUPBOX "Funkce Vysoký kontrast", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Vyberte tuto možnost pokud chcete, aby Reactos používal barvy a písma určené pro snadnou čitelnost.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "&Pou\9eít funkci Vysoký kontrast", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Nastavení", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "&Použít funkci Vysoký kontrast", IDC_CONTRAST_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Nastavení", IDC_CONTRAST_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
     GROUPBOX "Cursor options", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(8) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(13)
     LTEXT "Use the track bars to modify the blinking speed of the cursor and its width.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(9) + 5, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
@@ -70,40 +70,40 @@ END
 
 IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "My\9a"
+CAPTION "Myš"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Funkce My\9a klávesnicí", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
-    LTEXT "Vyberte tuto mo\9enost, pokud chcete ovládat my\9a pomocí \9aipek na numerické klávesnici.",
+    GROUPBOX "Funkce Myš klávesnicí", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(6) + PROPSHEETPADDING(1)
+    LTEXT "Vyberte tuto možnost, pokud chcete ovládat myš pomocí šipek na numerické klávesnici.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(3)
-    AUTOCHECKBOX "Pou\9eít funkci &My\9a klávesnicí", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "&Nastavení", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    AUTOCHECKBOX "Použít funkci &Myš klávesnicí", IDC_MOUSE_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "&Nastavení", IDC_MOUSE_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(5) + 2, PROPSHEETPADDING(15), 14
 END
 
 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Obecné"
+CAPTION "Obecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    GROUPBOX "Automatické vypnutí", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Vypnout &funkce usnadnìní po neèinnosti del\9aí ne\9e:",
+    GROUPBOX "Automatické vypnutí", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(1), PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Vypnout &funkce usnadnění po nečinnosti delší než:",
                  IDC_RESET_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(2) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     COMBOBOX IDC_RESET_COMBO, PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(4), PROPSHEETPADDING(10), LABELLINE(5),
              CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Upozornìní", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Pøi zapnutí funkce zobrazit upozornìní.", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
+    GROUPBOX "Upozornění", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(7) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Při zapnutí funkce zobrazit upozornění.", IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(8) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Upozornit na zapnutí nebo vypnutí funkce usnadnìní zvukem.", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
+    AUTOCHECKBOX "Upozornit na zapnutí nebo vypnutí funkce usnadnění zvukem.", IDC_NOTIFICATION_SOUND,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(10) - 2, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
     GROUPBOX "Funkce SerialKey", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(13) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    LTEXT "Funkce SerialKey Vám umo\9ení alternativní pøístup k funkcím my\9ai a klávesnice.",
+    LTEXT "Funkce SerialKey Vám umožní alternativní přístup k funkcím myši a klávesnice.",
           -1, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(14) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), LABELLINE(2)
-    AUTOCHECKBOX "Pou\9eít funkci &SerialKey", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
-    PUSHBUTTON "Na&stavení", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
-    GROUPBOX "Mo\9enosti správy", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
-    AUTOCHECKBOX "Pou\9eít &nastavení pøi pøihlá\9aení.", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "Použít funkci &SerialKey", IDC_SERIAL_BOX, PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(20), 14
+    PUSHBUTTON "Na&stavení", IDC_SERIAL_BUTTON, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(17), LABELLINE(16) - 4, PROPSHEETPADDING(15), 14
+    GROUPBOX "Možnosti správy", -1, PROPSHEETPADDING(1), LABELLINE(19) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(5)
+    AUTOCHECKBOX "Použít &nastavení při přihlášení.", IDC_ADMIN_LOGON_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(20) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
-    AUTOCHECKBOX "Po&u\9eít nastavení jako výchozí pro nové u\9eivatele.", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
+    AUTOCHECKBOX "Po&užít nastavení jako výchozí pro nové uživatele.", IDC_ADMIN_USERS_BOX,
                  PROPSHEETPADDING(2), LABELLINE(22) - 4, PROPSHEETWIDTH - PROPSHEETPADDING(4), 14
 END
 
@@ -280,8 +280,8 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Mo\9enosti usnadnìní"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Upraví mo\9enosti usnadnìní pro tento poèítaè."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Možnosti usnadnění"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Upraví možnosti usnadnění pro tento počítač."
     IDS_SENTRY_NONE "[None]"
     IDS_SENTRY_TITLE "Flash the titlebar"
     IDS_SENTRY_WINDOW "Flash the active window"
index 48d3922..ad82b37 100644 (file)
@@ -25,9 +25,6 @@ IDB_HEADER BITMAP "resources/header.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
-    #include "lang/cs-CZ.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "lang/de-DE.rc"
 #endif
@@ -80,6 +77,9 @@ IDB_HEADER BITMAP "resources/header.bmp"
 /* UTF-8 */
 #pragma code_page(65001)
 
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "lang/cs-CZ.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_HE_IL
     #include "lang/he-IL.rc"
 #endif
index b2680d1..c0b30f2 100644 (file)
@@ -1,27 +1,27 @@
 /* FILE:       dll/cpl/hdwwiz/lang/cs-CZ.rc
  * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
- * UPDATED:    2009-02-03 
+ * UPDATED:    2014-04-25 
  */
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_STARTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Vítejte v Prùvodci pøidáním hardwaru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Tento prùvodce vám pomù\9ee:", -1, 114, 40, 182, 8
-    LTEXT "1) Nainstalovat software pro podporu hardwaru pøidaného do poèítaèe.", -1, 121, 56, 184, 16
-    LTEXT "2) Vyøe\9ait problémy, které mù\9eete s va\9aím hardwarem mít.", -1, 121, 78, 185, 16
+    LTEXT "Vítejte v Průvodci přidáním hardwaru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Tento průvodce vám pomůže:", -1, 114, 40, 182, 8
+    LTEXT "1) Nainstalovat software pro podporu hardwaru přidaného do počítače.", -1, 121, 56, 184, 16
+    LTEXT "2) Vyřešit problémy, které můžete s vaším hardwarem mít.", -1, 121, 78, 185, 16
     ICON IDI_WARNINGICON, IDC_WARNINGICON, 124, 109, 20, 20
-    LTEXT "Pokud bylo k hardwaru pøibaleno instalaèní CD, doporuèuje se ukonèit tohoto prùvodce klepnutím na tlaèítko Storno a pou\9eít k instalaci hardwaru toto CD.", 503, 150, 106, 155, 50
-    LTEXT "Pokraèujte klepnutím na tlaèítko Dal\9aí.", -1, 114, 166, 193, 8
+    LTEXT "Pokud bylo k hardwaru přibaleno instalační CD, doporučuje se ukončit tohoto průvodce klepnutím na tlačítko Storno a použít k instalaci hardwaru toto CD.", 503, 150, 106, 155, 50
+    LTEXT "Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.", -1, 114, 166, 193, 8
 END
 
 IDD_SEARCHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 8, 275, 32
@@ -30,63 +30,63 @@ END
 
 IDD_ISCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Byl ji\9e tento hardware pøipojen k tomuto poèítaèi?", -1, 20, 11, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Ano, ji\9e byl pøipojen", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "&Ne, je\9atì nebyl pøidán", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
+    LTEXT "Byl již tento hardware připojen k tomuto počítači?", -1, 20, 11, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Ano, již byl připojen", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "&Ne, ještě nebyl přidán", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
 END
 
 IDD_PROBELISTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Vyberte nainstalované zaøízení ze seznamu ní\9ee, poté lze klepnutím na tlaèítko Dal\9aí zkontrolovat jeho vlastnosti nebo zjistit øe\9aení mo\9ených problémù.", -1, 21, 8, 275, 22
-    LTEXT "Klepnutím na ""Pøidat nové zaøízení."" pøidáte hardware, který se v tomto seznamu nenachází.", -1, 21, 32, 275, 24
-    LTEXT "Nai&nstalovaný hardware:", -1, 21, 62, 140, 8
+    LTEXT "Vyberte nainstalované zařízení ze seznamu níže, poté lze klepnutím na tlačítko Další zkontrolovat jeho vlastnosti nebo zjistit řešení možných problémů.", -1, 21, 8, 275, 22
+    LTEXT "Klepnutím na ""Přidat nové zařízení."" přidáte hardware, který se v tomto seznamu nenachází.", -1, 21, 32, 275, 24
+    LTEXT "Nai&nstalovaný hardware:", -1, 21, 62, 140, 8
     CONTROL "", IDC_PROBELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 72, 275, 66
 END
 
 IDD_SELECTWAYPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Prùvodce mù\9ee vyhledat dal\9aí hardware a automaticky ho nainstalovat, nebo jej mù\9eete vybrat ze seznamu, pokud víte o který model se jedná.", -1, 21, 8, 280, 24
-    LTEXT "Co má prùvodce udìlat?", -1, 23, 40, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Vyhledat a automaticky nainstalovat hardware (doporuèeno)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    AUTORADIOBUTTON "Nainstalovat hardware, který si &ruènì zvolím ze seznamu (pokroèilé)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
+    LTEXT "Průvodce může vyhledat další hardware a automaticky ho nainstalovat, nebo jej můžete vybrat ze seznamu, pokud víte o který model se jedná.", -1, 21, 8, 280, 24
+    LTEXT "Co má průvodce udělat?", -1, 23, 40, 275, 8
+    AUTORADIOBUTTON "&Vyhledat a automaticky nainstalovat hardware (doporučeno)", IDC_AUTOINSTALL, 30, 55, 266, 8, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Nainstalovat hardware, který si &ručně zvolím ze seznamu (pokročilé)", IDC_MANUALLYINST, 30, 70, 266, 8, NOT WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DETECTEDHWPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 40
-    LTEXT "Detekovaný hardware:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
+    LTEXT "Detekovaný hardware:", IDC_DETECTEDHWTEXT, 21, 53, 176, 8
     CONTROL "", IDC_DETECTEDHWLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 65, 275, 70
 END
 
 IDD_HWTYPESPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Pokud nevidíte vámi hledaný typ hardwaru, klepnìte na Zobrazit v\9aechna zaøízení.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
-    LTEXT "Bì\9e typy &hardwaru:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
+    LTEXT "Pokud nevidíte vámi hledaný typ hardwaru, klepněte na Zobrazit všechna zařízení.", IDC_STATUSTEXT, 21, 9, 275, 18
+    LTEXT "Běžné typy &hardwaru:", IDC_HWTYPESTEXT, 21, 31, 180, 8
     CONTROL "", IDC_HWTYPESLIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_NOCOLUMNHEADER, 21, 42, 275, 92
 END
 
 IDD_PROGRESSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Vyhledávání hardwaru mù\9ee trvat nìkolik minut.", -1, 21, 8, 275, 15
-    LTEXT "Celkový postup:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
+    LTEXT "Vyhledávání hardwaru může trvat několik minut.", -1, 21, 8, 275, 15
+    LTEXT "Celkový postup:", IDC_TPROGRESSTEXT, 21, 25, 275, 8
     CONTROL "", IDC_TPROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 21, 37, 275, 14
     LTEXT "", IDC_PROGRESSTEXT, 58, 58, 200, 8, SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESSBAR, "msctls_progress32", 0, 58, 70, 200, 8
@@ -94,59 +94,59 @@ END
 
 IDD_FINISHPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Dokonèení Prùvodce pøidáním hardwaru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Prùvodce pøidáním hardwaru byl úspì\9anì dokonèen.", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Dokončení Průvodce přidáním hardwaru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Průvodce přidáním hardwaru byl úspěšně dokončen.", -1, 114, 32, 193, 19
     LTEXT "", IDC_STATUSTEXT, 114, 70, 193, 92
-    LTEXT "Klepnutím na Dokonèit uzavøete prùvodce.", -1, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "Klepnutím na Dokončit uzavřete průvodce.", -1, 114, 166, 132, 8
 END
 
 IDD_ISFOUNDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Dokonèení Prùvodce pøidáním hardwaru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
-    LTEXT "Prùvodce na\9ael následující hardware pøipojený k tomuto poèítaèi:", -1, 114, 32, 193, 19
-    LTEXT "Klepnutím na Dokonèit uzavøete prùvodce.", -1, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "Dokončení Průvodce přidáním hardwaru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 24
+    LTEXT "Průvodce našel následující hardware připojený k tomuto počítači:", -1, 114, 32, 193, 19
+    LTEXT "Klepnutím na Dokončit uzavřete průvodce.", -1, 114, 166, 132, 8
     CONTROL "", IDC_FOUNDHARDWARELIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_NOSORTHEADER | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS, 114, 56, 193, 78
 END
 
 IDD_HWSTATUSPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Dokonèení Prùvodce pøidáním hardwaru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
-    LTEXT "Souèasný stav zvoleného hardwaru:", -1, 114, 40, 193, 19
+    LTEXT "Dokončení Průvodce přidáním hardwaru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 195, 28
+    LTEXT "Současný stav zvoleného hardwaru:", -1, 114, 40, 193, 19
     EDITTEXT IDC_HWSTATUSEDIT, 114, 60, 193, 70, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Klepnutím na Dokonèit lze zaèít øe\9ait mo\9ené problémy.", -1, 114, 136, 193, 16
-    LTEXT "Klepnutím na Storno ukonèíte prùvodce.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
+    LTEXT "Klepnutím na Dokončit lze začít řešit možné problémy.", -1, 114, 136, 193, 16
+    LTEXT "Klepnutím na Storno ukončíte průvodce.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 132, 8
 END
 
 IDD_NOTCONNECTEDPAGE DIALOG 0, 0, 317, 186
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Prùvodce pøidáním hardwaru"
+CAPTION "Průvodce přidáním hardwaru"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Nelze pokraèovat v Prùvodci pøidáním hardwaru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
-    LTEXT "Pokraèovat lze po pøipojení hardwaru k poèítaèi.", -1, 114, 40, 193, 16
-    AUTOCHECKBOX "Vypnou&t poèítaè po klepnutí na tlaèítko Dokonèit, aby mohl být hardware pøipojen.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
-    LTEXT "Ve vìt\9ainì pøípadù ReactOS automaticky nainstaluje hardware po jeho pøipojení. Pokud jej ReactOS nenajde, lze tohoto prùvodce znovu spustit a nainstalovat podpùrný software.", -1, 114, 98, 193, 32
-    LTEXT "Klepnutím na tlaèítko Dokonèit ukonèíte prùvodce.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
+    LTEXT "Nelze pokračovat v Průvodci přidáním hardwaru", IDC_FINISHTITLE, 114, 8, 203, 28
+    LTEXT "Pokračovat lze po připojení hardwaru k počítači.", -1, 114, 40, 193, 16
+    AUTOCHECKBOX "Vypnou&t počítač po klepnutí na tlačítko Dokončit, aby mohl být hardware připojen.", IDC_TURNOFFCHECKBOX, 114, 64, 203, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    LTEXT "Ve většině případů ReactOS automaticky nainstaluje hardware po jeho připojení. Pokud jej ReactOS nenajde, lze tohoto průvodce znovu spustit a nainstalovat podpůrný software.", -1, 114, 98, 193, 32
+    LTEXT "Klepnutím na tlačítko Dokončit ukončíte průvodce.", IDC_STATUSTEXT, 114, 166, 193, 8
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "Pøidat hardware"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Pøidá hardware do tohoto poèítaèe."
-    IDS_SEARCHTITLE "Èekejte, prosím, prùvodce hledá..."
-    IDS_SEARCHTEXT "Tento prùvodce hledá hardware, který byl nedávno pøipojen k tomuto poèítaèi, ale je\9atì nebyl nainstalován."
-    IDS_ISCONNECTED "Je hardware pøipojen?"
-    IDS_PROBELISTTITLE "Následující hardware ji\9e je nainstalován na tomto poèítaèi"
-    IDS_ADDNEWDEVICE "Pøidat nové hardwarové zaøízení"
-    IDS_SELECTWAYTITLE "Prùvodce vám mù\9ee pomoci nainstalovat jiný hardware"
-    IDS_HDTYPESTITLE "Ze seznamu ní\9ee zvolte typ instalovaného hardwaru"
+    IDS_CPLNAME "Přidat hardware"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Přidá hardware do tohoto počítače."
+    IDS_SEARCHTITLE "Čekejte, prosím, průvodce hledá..."
+    IDS_SEARCHTEXT "Tento průvodce hledá hardware, který byl nedávno připojen k tomuto počítači, ale ještě nebyl nainstalován."
+    IDS_ISCONNECTED "Je hardware připojen?"
+    IDS_PROBELISTTITLE "Následující hardware již je nainstalován na tomto počítači"
+    IDS_ADDNEWDEVICE "Přidat nové hardwarové zařízení"
+    IDS_SELECTWAYTITLE "Průvodce vám může pomoci nainstalovat jiný hardware"
+    IDS_HDTYPESTITLE "Ze seznamu níže zvolte typ instalovaného hardwaru"
 END
index b509fce..c44f7c6 100644 (file)
@@ -27,6 +27,9 @@
 
 #include <reactos/manifest_dll.rc>
 
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "lang/cs-CZ.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "lang/de-DE.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/inetcpl/lang/cs-CZ.rc b/reactos/dll/cpl/inetcpl/lang/cs-CZ.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6684727
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,99 @@
+/* FILE:       dll/cpl/inetcpl/lang/cs-CZ.rc
+ * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
+ * UPDATED:    2014-04-21
+ */
+ /* UTF-8 */
+ #pragma code_page(65001)
+
+ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
+
+/* "General" propsheet */
+IDD_GENERAL DIALOG  0, 0, 320, 220
+STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Obecné"
+BEGIN
+
+    GROUPBOX    " Domovská stránka ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 52
+    LTEXT       "Zvolená adresa bude uložena jako domovská stránka.",
+                IDC_STATIC, 58, 10, 252, 10
+    EDITTEXT    IDC_HOME_EDIT, 58, 22, 252, 12, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON  "&Aktuální stránka", IDC_HOME_CURRENT, 58, 36, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Výchozí stránka", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 36, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Prázdná stránka", IDC_HOME_BLANK, 230, 36, 80, 14
+    GROUPBOX    " Historie prohlížení ", IDC_STATIC, 4, 60, 312, 46
+    LTEXT       "Lze smazat stránky v mezipaměti, cookies a další data.",
+                IDC_STATIC, 58, 72, 252, 10
+    PUSHBUTTON  "Smazat &soubory...", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 86, 80, 14
+    PUSHBUTTON  "&Nastavení...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 86, 80, 14
+
+END
+
+/* "Delete browsing history" dialog */
+IDD_DELETE_HISTORY DIALOG  0, 0, 250, 250
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Smazat historii prohlížení"
+BEGIN
+
+    AUTOCHECKBOX   "Dočasné internetové soubory\nUložené kopie webových stránek, obrázků a certifikátů.",
+                    IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX   "Cookies\nSoubory uložené na počítači webovými stránkami, ve kterých jsou uložené například uživatelské předvolby nebo přihlašovací údaje.",
+                    IDC_DELETE_COOKIES, 10, 38, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX   "Historie\nSeznam navštívených webových stránek.",
+                    IDC_DELETE_HISTORY, 10, 68, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX   "Data formulářů\nUživatelská jména a další údaje, které byly zadány do formulářů.",
+                    IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 98, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    AUTOCHECKBOX   "Hesla\nUložená hesla, která byla zadána do formulářů.",
+                    IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 128, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+    DEFPUSHBUTTON  "Storno", IDCANCEL, 185, 230, 60, 15, WS_GROUP
+    PUSHBUTTON     "Smazat", IDOK, 120, 230, 60, 15, WS_GROUP
+
+END
+
+/* "Security" propsheet */
+IDD_SECURITY DIALOG  0, 0, 320, 220
+STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Zabezpečení"
+BEGIN
+
+    CONTROL     "Listview", IDC_SEC_LISTVIEW, "SysListView32",
+                LVS_ICON | LVS_ALIGNLEFT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_VSCROLL,
+                4, 4, 312, 58
+    LTEXT       "", IDC_SEC_ZONE_INFO, 4, 68, 312, 20
+    GROUPBOX    "", IDC_SEC_GROUP, 4, 88, 312, 126
+    CONTROL     "trackbar", IDC_SEC_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",
+                TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_REVERSED, 8, 98, 32, 100
+    LTEXT       "", IDC_SEC_LEVEL, 48, 102, 180, 12
+    LTEXT       "", IDC_SEC_LEVEL_INFO, 48, 114, 260, 80
+END
+
+/* "Content" propsheet */
+IDD_CONTENT DIALOG  0, 0, 320, 220
+STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Obsah"
+BEGIN
+
+    GROUPBOX    " Certifikáty ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 50
+    LTEXT       "Certifikáty slouží k osobní identifikaci a k identifikaci certifikačních autorit a vydavatelů.",
+                IDC_STATIC, 58, 14, 252, 18
+    PUSHBUTTON  "Certifikáty...", IDC_CERT, 146, 34, 80, 14
+    PUSHBUTTON "Vydavatelé...", IDC_CERT_PUBLISHER, 230, 34, 80, 14
+
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPL_NAME        "Nastavení Internetu"
+    IDS_CPL_INFO        "Konfigurovat Internetový prohlížeč Wine a související nastavení"
+    IDS_SEC_SETTINGS    "Nastavení zabezpečení pro zónu: "
+    IDS_SEC_LEVEL0      "Vlastní"
+    IDS_SEC_LEVEL1      "Velmi nízké"
+    IDS_SEC_LEVEL2      "Nízké"
+    IDS_SEC_LEVEL3      "Střední"
+    IDS_SEC_LEVEL4      "Zvýšené"
+    IDS_SEC_LEVEL5      "Vysoké"
+END
index 0536869..7637ab0 100644 (file)
@@ -18,9 +18,6 @@ IDI_CPLSYSTEM ICON "resources/applet.ico"
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
-    #include "lang/cs-CZ.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "lang/de-DE.rc"
 #endif
@@ -55,6 +52,9 @@ IDI_CPLSYSTEM ICON "resources/applet.ico"
 /* UTF-8 */
 #pragma code_page(65001)
 
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "lang/cs-CZ.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_HE_IL
     #include "lang/he-IL.rc"
 #endif
index 603132d..c737c3d 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /* FILE:       dll/cpl/joy/lang/cs-CZ.rc
  * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
- * UPDATED:    2009-01-10
+ * UPDATED:    2014-04-25
  */
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -8,35 +8,35 @@ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 IDD_PROPPAGEMAIN DIALOGEX 0, 0, 252, 205
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
-CAPTION "Herní ovladaèe"
+CAPTION "Herní ovladače"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 7, 20, 20
-    LTEXT "Tato nastavení pomáhají konfigurovat herní ovladaèe nainstalované na tomto poèítaèi.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
-    GROUPBOX "Nai&nstalované herní ovladaèe", -1, 7, 34, 238, 117
+    LTEXT "Tato nastavení pomáhají konfigurovat herní ovladače nainstalované na tomto počítači.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
+    GROUPBOX "Nai&nstalované herní ovladače", -1, 7, 34, 238, 117
     CONTROL "List1", IDC_CONTROLLER_LIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000808D, 14, 44, 224, 80
-    PUSHBUTTON "&Pøidat...", IDC_ADD_BUTTON, 35, 129, 65, 14
+    PUSHBUTTON "&Přidat...", IDC_ADD_BUTTON, 35, 129, 65, 14
     PUSHBUTTON "&Odebrat", IDC_REMOVE_BUTTON, 104, 129, 65, 14, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_PROPERTIES_BUTTON, 173, 129, 65, 14, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "&Roz\9aíøené...", IDC_ADVANCED_BUTTON, 111, 157, 65, 14
-    PUSHBUTTON "Ø&e\9aení problémù...", IDC_TROUBLESHOOT_BUTTON, 180, 157, 65, 14
+    PUSHBUTTON "&Rozšířené...", IDC_ADVANCED_BUTTON, 111, 157, 65, 14
+    PUSHBUTTON "Ř&ešení problémů...", IDC_TROUBLESHOOT_BUTTON, 180, 157, 65, 14
     PUSHBUTTON "OK", IDOK, 195, 185, 50, 14
 END
 
 IDD_ADD DIALOGEX 0, 0, 265, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
-CAPTION "Pøidat herní ovladaè"
+CAPTION "Přidat herní ovladač"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 8, 7, 20, 20
-    LTEXT "Vyberte herní ovladaè ze seznamu ní\9ee, poté kliknìte na tlaèítko OK. Pokud se vá\9a ovladaè v seznamu nenachází, kliknìte na tlaèítko Vlastní.", -1, 35, 7, 210, 33
-    LTEXT "&Herní ovladaèe:", -1, 8, 45, 126, 8
+    LTEXT "Vyberte herní ovladač ze seznamu níže, poté klikněte na tlačítko OK. Pokud se váš ovladač v seznamu nenachází, klikněte na tlačítko Vlastní.", -1, 35, 7, 210, 33
+    LTEXT "&Herní ovladače:", -1, 8, 45, 126, 8
     LISTBOX IDC_GAME_CONTROLLERS_LIST, 7, 55, 251, 57, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_WANTKEYBOARDINPUT | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "&Zapnout kormidlo a pedály", IDC_ENABLE_RUDDERS_CHECKBOX, 7, 114, 100, 10, WS_GROUP
+    AUTOCHECKBOX "&Zapnout kormidlo a pedály", IDC_ENABLE_RUDDERS_CHECKBOX, 7, 114, 100, 10, WS_GROUP
     LTEXT "&Port:", -1, 7, 134, 38, 8, NOT WS_VISIBLE
     COMBOBOX IDC_GAME_PORT_COMBO, 7, 147, 140, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | NOT WS_VISIBLE | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Vlastní...", IDC_CUSTOM_BUTTON, 208, 147, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Vlastní...", IDC_CUSTOM_BUTTON, 208, 147, 50, 14
     CONTROL "", -25525, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 170, 251, 1
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 155, 179, 50, 14
     PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 208, 179, 50, 14
@@ -45,22 +45,22 @@ END
 IDD_CUSTOM DIALOGEX 0, 0, 265, 183, 0
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
-CAPTION "Vlastní herní ovladaè"
+CAPTION "Vlastní herní ovladač"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Zvlá\9atní charakteristiky", -1, 7, 7, 245, 52
+    GROUPBOX "Zvláštní charakteristiky", -1, 7, 7, 245, 52
     AUTORADIOBUTTON "&Joystick", IDC_JOYSTICK_RADIO, 17, 23, 55, 10
-    AUTORADIOBUTTON "&Letecká øídící páka nebo kormidlo", IDC_FLIGHT_YOKE_RADIO, 147, 23, 89, 10
+    AUTORADIOBUTTON "&Letecká řídící páka nebo kormidlo", IDC_FLIGHT_YOKE_RADIO, 147, 23, 89, 10
     AUTORADIOBUTTON "&Gamepad", IDC_GAME_PAD_RADIO, 17, 40, 65, 10
-    AUTORADIOBUTTON "Øízení &auta", IDC_RACE_CAR_RADIO, 147, 40, 93, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Řízení &auta", IDC_RACE_CAR_RADIO, 147, 40, 93, 10
     GROUPBOX "&Osy", -1, 7, 67, 116, 44, WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_AXES_COMBO, 37, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
-    AUTORADIOBUTTON "Kormidlo/Pedály", IDC_RUDDER_PEDALS_RADIO, 14, 97, 63, 10, NOT WS_VISIBLE
+    AUTORADIOBUTTON "Kormidlo/Pedály", IDC_RUDDER_PEDALS_RADIO, 14, 97, 63, 10, NOT WS_VISIBLE
     AUTORADIOBUTTON "Osa Z", IDC_Z_AXIS_RADIO, 81, 97, 35, 10, NOT WS_VISIBLE
-    GROUPBOX "&Tlaèítka", -1, 137, 67, 116, 44
+    GROUPBOX "&Tlačítka", -1, 137, 67, 116, 44
     COMBOBOX IDC_BUTTONS_COMBO, 178, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE
-    AUTOCHECKBOX "Obsahuje øízení zo&rného úhlu", IDC_INC_POINT_CHECKBOX, 7, 123, 115, 10
-    LTEXT "Název herního &ovladaèe:", -1, 7, 139, 200, 9
+    AUTOCHECKBOX "Obsahuje řízení zo&rného úhlu", IDC_INC_POINT_CHECKBOX, 7, 123, 115, 10
+    LTEXT "Název herního &ovladače:", -1, 7, 139, 200, 9
     EDITTEXT IDC_CONTROLLER_NAME_EDIT, 7, 150, 116, 15, ES_AUTOHSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_STATICEDGE
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 150, 50, 14
     PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 203, 150, 50, 14
@@ -69,21 +69,21 @@ END
 IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 220, 86
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
-CAPTION "Roz\9aíøené nastavení"
+CAPTION "Rozšířené nastavení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 24, 20, 20
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 65, 50, 14
     PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 163, 65, 50, 14
-    LTEXT "Vyberte zaøízení, které chcete pou\9eívat se star\9aími programy.", -1, 7, 7, 208, 10
-    LTEXT "&Preferované zaøízení:", -1, 34, 24, 70, 10
+    LTEXT "Vyberte zařízení, které chcete používat se staršími programy.", -1, 7, 7, 208, 10
+    LTEXT "&Preferované zařízení:", -1, 34, 24, 70, 10
     COMBOBOX IDC_PREFERRED_DEV_COMBO, 34, 38, 179, 75, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME "Herní ovladaèe"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Pøidat, odebrat a konfigurovat herní ovladaèe jako napøíklad joysticky nebo gamepady."
-    IDS_CONTROLLER "Ovladaè"
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Herní ovladače"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Přidat, odebrat a konfigurovat herní ovladače jako například joysticky nebo gamepady."
+    IDS_CONTROLLER "Ovladač"
     IDS_STATUS "Stav"
 END
index e020710..364fb40 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /* FILE:       dll/cpl/mmsys/lang/cs-CZ.rc
  * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
- * UPDATED:    2009-02-02
+ * UPDATED:    2014-04-25
  */
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
@@ -12,19 +12,19 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 8, 5, 32, 32
     LTEXT "", IDC_DEVICE_NAME, 40, 10, 194, 36
-    GROUPBOX "Hlasitost zaøízení", -1, 7, 30, 230, 100
+    GROUPBOX "Hlasitost zařízení", -1, 7, 30, 230, 100
     CONTROL "", IDC_MUTE_ICON, "Static", SS_ICON | WS_VISIBLE, 17, 45, 32, 32
     CONTROL "", IDC_VOLUME_TRACKBAR, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | TBS_ENABLESELRANGE | TBS_BOTTOM | TBS_HORZ | WS_TABSTOP, 65, 45, 140, 14
-    LTEXT "Nízká", -1, 62, 66, 30, 17
-    LTEXT "Vysoká", -1, 195, 66, 30, 17
+    LTEXT "Nízká", -1, 62, 66, 30, 17
+    LTEXT "Vysoká", -1, 195, 66, 30, 17
     CHECKBOX "&Ztlumit", IDC_MUTE_CHECKBOX, 50, 78, 140, 10
-    CHECKBOX "Umístit &ikonu hlasitosti na panel úloh", IDC_ICON_IN_TASKBAR, 50, 92, 140, 10
-    PUSHBUTTON "&Upøesnit...", IDC_ADVANCED_BTN, 150, 105, 75, 15
-    GROUPBOX "Nastavení reproduktorù", IDC_SPEAKER_SET_BTN, 7, 140, 230, 80
+    CHECKBOX "Umístit &ikonu hlasitosti na panel úloh", IDC_ICON_IN_TASKBAR, 50, 92, 140, 10
+    PUSHBUTTON "&Upřesnit...", IDC_ADVANCED_BTN, 150, 105, 75, 15
+    GROUPBOX "Nastavení reproduktorů", IDC_SPEAKER_SET_BTN, 7, 140, 230, 80
     CONTROL "", IDC_SPEAKIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 160, 70, 70
-    LTEXT "Nastavení ní\9ee lze pou\9eít ke zmìnìní hlasitosti jednotlivých reproduktorù a dal\9aích nastavení.", -1, 70, 155, 150, 36
-    PUSHBUTTON "&Hlasitost reproduktorù...", IDC_SPEAKER_VOL_BTN, 70, 195, 75, 15
-    PUSHBUTTON "U&pøesnit...", IDC_ADVANCED2_BTN, 150, 195, 75, 15
+    LTEXT "Nastavení níže lze použít ke změnění hlasitosti jednotlivých reproduktorů a dalších nastavení.", -1, 70, 155, 150, 36
+    PUSHBUTTON "&Hlasitost reproduktorů...", IDC_SPEAKER_VOL_BTN, 70, 195, 75, 15
+    PUSHBUTTON "U&přesnit...", IDC_ADVANCED2_BTN, 150, 195, 75, 15
 END
 
 IDD_SOUNDS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
@@ -32,18 +32,18 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Zvuky"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Zvukové schéma je soubor zvukù, které jsou pøehrávány pøi událostech v systému ReactOS a programech. Lze zvolit existující schéma nebo ulo\9eit jiné, upravené.", -1, 8, 7, 230, 40
-    LTEXT "Zvukové s&chéma:", -1, 8, 42, 150, 17
+    LTEXT "Zvukové schéma je soubor zvuků, které jsou přehrávány při událostech v systému ReactOS a programech. Lze zvolit existující schéma nebo uložit jiné, upravené.", -1, 8, 7, 230, 40
+    LTEXT "Zvukové s&chéma:", -1, 8, 42, 150, 17
     COMBOBOX IDC_SOUND_SCHEME, 8, 53, 230, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Ulo\9eit jako...", IDC_SAVEAS_BTN, 134, 70, 50, 15
+    PUSHBUTTON "&Uložit jako...", IDC_SAVEAS_BTN, 134, 70, 50, 15
     PUSHBUTTON "&Smazat", IDC_DELETE_BTN, 188, 70, 50, 15
-    LTEXT "Zvuky lze mìnit kliknutím na programovou událost v následujícím seznamu a vybráním zvuku, který má být pøehrán. Zmìny lze ulo\9eit jako nové zvukové schéma.", -1, 8, 90, 230, 40
-    LTEXT "&Události programù:", -1, 8, 118, 150, 17
+    LTEXT "Zvuky lze měnit kliknutím na programovou událost v následujícím seznamu a vybráním zvuku, který má být přehrán. Změny lze uložit jako nové zvukové schéma.", -1, 8, 90, 230, 40
+    LTEXT "&Události programů:", -1, 8, 118, 150, 17
     CONTROL "", IDC_SCHEME_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 130, 230, 60, WS_EX_CLIENTEDGE
     LTEXT "&Zvuky:", IDC_TEXT_SOUND, 8, 194, 80, 17, WS_DISABLED
     COMBOBOX IDC_SOUND_LIST, 8, 205, 155, 146, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "", IDC_PLAY_SOUND, 168, 205, 15, 15, WS_DISABLED | BS_ICON
-    PUSHBUTTON "&Procházet...", IDC_BROWSE_SOUND, 188, 205, 50, 15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Procházet...", IDC_BROWSE_SOUND, 188, 205, 50, 15, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_AUDIO DIALOGEX 0, 0, 246, 228
@@ -51,25 +51,25 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Zvuk"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Pøehrávání zvuku", -1, 7, 7, 230, 60
+    GROUPBOX "Přehrávání zvuku", -1, 7, 7, 230, 60
     ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 15, 20, 32, 32
-    LTEXT "&Výchozí zaøízení:", -1, 50, 20, 80, 17
+    LTEXT "&Výchozí zařízení:", -1, 50, 20, 80, 17
     COMBOBOX IDC_DEVICE_PLAY_LIST, 50, 30, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "&Hlasitost...", IDC_VOLUME1_BTN, 85, 47, 70, 15
-    PUSHBUTTON "&Upøesnit...", IDC_ADV2_BTN, 160, 47, 70, 15
-    GROUPBOX "Záznam zvuku", -1, 7, 75, 230, 60
+    PUSHBUTTON "&Upřesnit...", IDC_ADV2_BTN, 160, 47, 70, 15
+    GROUPBOX "Záznam zvuku", -1, 7, 75, 230, 60
     ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15, 88, 32, 32
-    LTEXT "Vý&chozí zaøízení:", -1, 50, 88, 80, 17
+    LTEXT "Vý&chozí zařízení:", -1, 50, 88, 80, 17
     COMBOBOX IDC_DEVICE_REC_LIST, 50, 98, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "H&lasitost...", IDC_VOLUME2_BTN, 85, 115, 70, 15
-    PUSHBUTTON "U&pøesnit...", IDC_ADV1_BTN, 160, 115, 70, 15
-    GROUPBOX "Pøehrávání MIDI hudby", -1, 7, 145, 230, 60
+    PUSHBUTTON "U&přesnit...", IDC_ADV1_BTN, 160, 115, 70, 15
+    GROUPBOX "Přehrávání MIDI hudby", -1, 7, 145, 230, 60
     ICON IDI_MIDICON, IDI_MIDICON, 15, 158, 32, 32
-    LTEXT "Výcho&zí zaøízení:", -1, 50, 158, 80, 17
+    LTEXT "Výcho&zí zařízení:", -1, 50, 158, 80, 17
     COMBOBOX IDC_DEVICE_MIDI_LIST, 50, 168, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "Hl&asitost...", IDC_VOLUME3_BTN, 85, 185, 70, 15
     PUSHBUTTON "&O produktu...", IDC_ADV3_BTN, 160, 185, 70, 15
-    CHECKBOX "Pou\9eíva&t jen výchozí zaøízení", IDC_DEFAULT_DEV_CHECKBOX, 7, 212, 140, 10
+    CHECKBOX "Používa&t jen výchozí zařízení", IDC_DEFAULT_DEV_CHECKBOX, 7, 212, 140, 10
 END
 
 IDD_VOICE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
@@ -77,19 +77,19 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Hlas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Tato nastavení ovlivòují hlasitost a roz\9aíøené volby pro pøehrávání hlasu a zvolené záznamové zaøízení.", -1, 8, 7, 230, 40
-    GROUPBOX "Pøehrávání hlasu", -1, 7, 37, 230, 60
+    LTEXT "Tato nastavení ovlivňují hlasitost a rozšířené volby pro přehrávání hlasu a zvolené záznamové zařízení.", -1, 8, 7, 230, 40
+    GROUPBOX "Přehrávání hlasu", -1, 7, 37, 230, 60
     ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 15, 50, 32, 32
-    LTEXT "&Výchozí zaøízení:", -1, 50, 50, 80, 17
+    LTEXT "&Výchozí zařízení:", -1, 50, 50, 80, 17
     COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_LIST, 50, 60, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "&Hlasitost...", IDC_VOLUME4_BTN, 85, 77, 70, 15
-    PUSHBUTTON "&Upøesnit...", IDC_ADV4_BTN, 160, 77, 70, 15
-    GROUPBOX "Záznam hlasu", -1, 7, 105, 230, 60
+    PUSHBUTTON "&Upřesnit...", IDC_ADV4_BTN, 160, 77, 70, 15
+    GROUPBOX "Záznam hlasu", -1, 7, 105, 230, 60
     ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15, 118, 32, 32
-    LTEXT "Vý&chozí zaøízení:", -1, 50, 118, 80, 17
+    LTEXT "Vý&chozí zařízení:", -1, 50, 118, 80, 17
     COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_REC_LIST, 50, 128, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "H&lasitost...", IDC_VOLUME5_BTN, 85, 145, 70, 15
-    PUSHBUTTON "U&pøesnit...", IDC_ADV5_BTN, 160, 145, 70, 15
+    PUSHBUTTON "U&přesnit...", IDC_ADV5_BTN, 160, 145, 70, 15
     PUSHBUTTON "&Otestovat hardware...", IDC_TEST_HARDWARE, 160, 175, 70, 15
 END
 
@@ -102,10 +102,10 @@ END
 
 IDD_SAVE_SCHEME_AS DIALOG 9, 23, 225, 54
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Ulo\9eit schéma jako"
+CAPTION "Uložit schéma jako"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&Ulo\9eit toto zvukové schéma jako:", -1, 7, 7, 212, 9
+    LTEXT "&Uložit toto zvukové schéma jako:", -1, 7, 7, 212, 9
     EDITTEXT 8960, 7, 17, 211, 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 93, 36, 60, 14
     PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 157, 36, 60, 14
@@ -117,156 +117,156 @@ CAPTION "Reproduktory"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON 4379, -1, 7, 8, 20, 20
-    LTEXT "Zvolte rozmístìní reproduktorù, které nejvíce odpovídá souèasnému.", -1, 36, 8, 215, 27
+    LTEXT "Zvolte rozmístění reproduktorů, které nejvíce odpovídá současnému.", -1, 36, 8, 215, 27
     CONTROL 110, 5376, "STATIC", SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE, 37, 40, 209, 112, WS_EX_TRANSPARENT
-    LTEXT "&Rozmístìní reproduktorù:", 8502, 53, 169, 55, 10
+    LTEXT "&Rozmístění reproduktorů:", 8502, 53, 169, 55, 10
     COMBOBOX 5401, 52, 182, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_PERFORMANCE1 DIALOG 0, 0, 257, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Výkon"
+CAPTION "Výkon"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Tato nastavení ovlivòují, jak systém ReactOS pøehrává zvuk. Mohou pomoci pøi øe\9aení problémù se zvukem.", 8492, 34, 7, 218, 23
-    GROUPBOX "Pøehrávání zvuku", 8494, 7, 32, 243, 152
+    LTEXT "Tato nastavení ovlivňují, jak systém ReactOS přehrává zvuk. Mohou pomoci při řešení problémů se zvukem.", 8492, 34, 7, 218, 23
+    GROUPBOX "Přehrávání zvuku", 8494, 7, 32, 243, 152
     ICON 4379, 8512, 8, 8, 20, 20
-    LTEXT "&Hardwarová akcelerace:", 8495, 13, 56, 111, 14
+    LTEXT "&Hardwarová akcelerace:", 8495, 13, 56, 111, 14
     CONTROL "Slider1", 5395, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 54, 62, 18
-    LTEXT "&Kvalita pøevodu vzorkování:", 8496, 13, 123, 103, 14
+    LTEXT "&Kvalita převodu vzorkování:", 8496, 13, 123, 103, 14
     CONTROL "Slider1", 5396, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 121, 62, 18
-    PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 5400, 7, 191, 110, 14
-    LTEXT "\8eádná", 8497, 128, 56, 21, 10
-    LTEXT "Plná", 8498, 214, 56, 21, 9
-    LTEXT "Dobrá", 8499, 128, 123, 21, 10
-    LTEXT "Nejlep\9aí", 8500, 214, 123, 23, 9
-    LTEXT "Tento string popisuje hardwarové nastavení pro zachytávací zaøízení", 5399, 13, 145, 227, 21
-    LTEXT "Tento string popisuje hardwarové nastavení pro vykreslovací zaøízení", 5398, 13, 78, 227, 22
+    PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 5400, 7, 191, 110, 14
+    LTEXT "Žádná", 8497, 128, 56, 21, 10
+    LTEXT "Plná", 8498, 214, 56, 21, 9
+    LTEXT "Dobrá", 8499, 128, 123, 21, 10
+    LTEXT "Nejlepší", 8500, 214, 123, 23, 9
+    LTEXT "Tento string popisuje hardwarové nastavení pro zachytávací zařízení", 5399, 13, 145, 227, 21
+    LTEXT "Tento string popisuje hardwarové nastavení pro vykreslovací zařízení", 5398, 13, 78, 227, 22
 END
 
 IDD_PERFORMANCE2 DIALOG 0, 0, 257, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Výkon"
+CAPTION "Výkon"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Tato nastavení ovlivòují, jak systém ReactOS zaznamenává zvuk. Mohou pomoci pøi øe\9aení problémù se zvukem.", 8492, 34, 7, 217, 20
-    GROUPBOX "Záznam zvuku", 8494, 7, 29, 242, 122
+    LTEXT "Tato nastavení ovlivňují, jak systém ReactOS zaznamenává zvuk. Mohou pomoci při řešení problémů se zvukem.", 8492, 34, 7, 217, 20
+    GROUPBOX "Záznam zvuku", 8494, 7, 29, 242, 122
     ICON 4380, 8512, 8, 7, 20, 20
-    LTEXT "&Hardwarová akcelerace:", 8495, 13, 46, 103, 17
+    LTEXT "&Hardwarová akcelerace:", 8495, 13, 46, 103, 17
     CONTROL "Slider1", 5395, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 43, 62, 18
-    LTEXT "&Kvalita pøevodu vzorkování:", 8496, 13, 103, 103, 17
+    LTEXT "&Kvalita převodu vzorkování:", 8496, 13, 103, 103, 17
     CONTROL "Slider1", 5396, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 101, 62, 18
-    PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 5400, 9, 158, 110, 14
-    LTEXT "\8eádná", 8497, 125, 46, 24, 10
-    LTEXT "Plná", 8498, 217, 46, 19, 9
-    LTEXT "Dobrá", 8499, 125, 103, 24, 10
-    LTEXT "Nejlep\9aí", 8500, 217, 103, 19, 9
-    LTEXT "Tento string popisuje hardwarové nastavení pro zachytávací zaøízení", 5399, 13, 125, 222, 21
-    LTEXT "Tento string popisuje hardwarové nastavení pro vykreslovací zaøízení", 5398, 13, 68, 218, 24
+    PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 5400, 9, 158, 110, 14
+    LTEXT "Žádná", 8497, 125, 46, 24, 10
+    LTEXT "Plná", 8498, 217, 46, 19, 9
+    LTEXT "Dobrá", 8499, 125, 103, 24, 10
+    LTEXT "Nejlepší", 8500, 217, 103, 19, 9
+    LTEXT "Tento string popisuje hardwarové nastavení pro zachytávací zařízení", 5399, 13, 125, 222, 21
+    LTEXT "Tento string popisuje hardwarové nastavení pro vykreslovací zařízení", 5398, 13, 68, 218, 24
 END
 
 IDD_SETUP1 DIALOG 0, 0, 227, 206
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Nastavení"
+CAPTION "Nastavení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "ReactOS zvuk", 10243, 7, 5, 213, 192
     ICON 4393, 10241, 26, 26, 20, 20
-    LTEXT "Tento poèítaè nemù\9ee pøehrávat zvuk, proto\9ee slu\9eba zvuku systému ReactOS není spu\9ana.", 10245, 60, 25, 150, 40
+    LTEXT "Tento počítač nemůže přehrávat zvuk, protože služba zvuku systému ReactOS není spuštěna.", 10245, 60, 25, 150, 40
     AUTOCHECKBOX "&Spustit ReactOS zvuk", 10253, 60, 68, 150, 9
-    LTEXT "Poznámky", 10246, 58, 87, 150, 11
-    LTEXT "1. Pro spu\9atìní této slu\9eby je tøeba být správcem poèítaèe. Pokud nejste pøihlá\9aeni jako správce, bude vy\9eádáno jméno a heslo správce.", 10247, 60, 100, 150, 40
-    LTEXT "2. Po spu\9atìní ReactOS zvuku bude tøeba restartovat poèítaè.", 10248, 60, 140, 150, 40
+    LTEXT "Poznámky", 10246, 58, 87, 150, 11
+    LTEXT "1. Pro spuštění této služby je třeba být správcem počítače. Pokud nejste přihlášeni jako správce, bude vyžádáno jméno a heslo správce.", 10247, 60, 100, 150, 40
+    LTEXT "2. Po spuštění ReactOS zvuku bude třeba restartovat počítač.", 10248, 60, 140, 150, 40
 END
 
 IDD_MULTICHANNEL DIALOG 0, 0, 227, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Vícekanálový zvuk"
+CAPTION "Vícekanálový zvuk"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Tady bude popis.", 9506, 8, 4, 212, 24
-    LTEXT "Nízká", 9473, 65, 31, 14, 8
+    LTEXT "Nízká", 9473, 65, 31, 14, 8
     LTEXT "", 9472, 5, 31, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9475, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 29, 108, 17
-    LTEXT "Vysoká", 9474, 202, 31, 17, 8
-    LTEXT "Nízká", 9477, 65, 50, 14, 8
+    LTEXT "Vysoká", 9474, 202, 31, 17, 8
+    LTEXT "Nízká", 9477, 65, 50, 14, 8
     LTEXT "", 9476, 5, 50, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9479, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 48, 108, 17
-    LTEXT "Vysoká", 9478, 202, 50, 17, 8
-    LTEXT "Nízká", 9481, 65, 69, 14, 8
+    LTEXT "Vysoká", 9478, 202, 50, 17, 8
+    LTEXT "Nízká", 9481, 65, 69, 14, 8
     LTEXT "", 9480, 5, 69, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9483, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 67, 108, 17
-    LTEXT "Vysoká", 9482, 202, 69, 17, 8
-    LTEXT "Nízká", 9485, 65, 88, 14, 8
+    LTEXT "Vysoká", 9482, 202, 69, 17, 8
+    LTEXT "Nízká", 9485, 65, 88, 14, 8
     LTEXT "", 9484, 5, 88, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9487, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 86, 108, 17
-    LTEXT "Vysoká", 9486, 202, 88, 17, 8
-    LTEXT "Nízká", 9489, 65, 107, 14, 8
+    LTEXT "Vysoká", 9486, 202, 88, 17, 8
+    LTEXT "Nízká", 9489, 65, 107, 14, 8
     LTEXT "", 9488, 5, 107, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9491, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 105, 108, 17
-    LTEXT "Vysoká", 9490, 202, 107, 17, 8
-    LTEXT "Nízká", 9493, 65, 126, 14, 8
+    LTEXT "Vysoká", 9490, 202, 107, 17, 8
+    LTEXT "Nízká", 9493, 65, 126, 14, 8
     LTEXT "", 9492, 5, 126, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9495, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 124, 108, 17
-    LTEXT "Vysoká", 9494, 202, 126, 17, 8
-    LTEXT "Nízká", 9497, 65, 145, 14, 8
+    LTEXT "Vysoká", 9494, 202, 126, 17, 8
+    LTEXT "Nízká", 9497, 65, 145, 14, 8
     LTEXT "", 9496, 5, 145, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9499, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 143, 108, 17
-    LTEXT "Vysoká", 9498, 202, 145, 17, 8
-    LTEXT "Nízká", 9501, 65, 164, 14, 8
+    LTEXT "Vysoká", 9498, 202, 145, 17, 8
+    LTEXT "Nízká", 9501, 65, 164, 14, 8
     LTEXT "", 9500, 5, 164, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9503, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 162, 108, 17
-    LTEXT "Vysoká", 9502, 202, 164, 17, 8
-    AUTOCHECKBOX "&Pohybovat v\9aemi posuvníky najednou", 9504, 5, 185, 216, 9
-    PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 9505, 110, 199, 110, 14
+    LTEXT "Vysoká", 9502, 202, 164, 17, 8
+    AUTOCHECKBOX "&Pohybovat všemi posuvníky najednou", 9504, 5, 185, 216, 9
+    PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 9505, 110, 199, 110, 14
 END
 
 IDD_SETUP2 DIALOG 0, 0, 227, 206
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Nastavení"
+CAPTION "Nastavení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "ReactOS zvuk", 10259, 7, 5, 213, 192
     ICON 4394, 10257, 25, 25, 20, 20
-    LTEXT "Slu\9eba zvuku systému ReactOS je nyní spu\9atìna. Zvuk nicménì nemusí fungovat správnì, dokud nebude systém ReactOS restartován. Pokud chcete restartovat nyní, nejdøíve ulo\9ete svou práci a ukonèete v\9aechny spu\9atìné programy.", 10261, 60, 25, 150, 50
-    LTEXT "Klepnutím na tlaèítko OK restartujete systém ReactOS.", 10262, 60, 75, 150, 20
-    LTEXT "Pokud klepnete na tlaèítko Storno, bude tøeba poèítaè restartovat pozdìji, aby ReactOS zvuk fungoval správnì.", 10263, 60, 100, 150, 40
+    LTEXT "Služba zvuku systému ReactOS je nyní spuštěna. Zvuk nicméně nemusí fungovat správně, dokud nebude systém ReactOS restartován. Pokud chcete restartovat nyní, nejdříve uložte svou práci a ukončete všechny spuštěné programy.", 10261, 60, 25, 150, 50
+    LTEXT "Klepnutím na tlačítko OK restartujete systém ReactOS.", 10262, 60, 75, 150, 20
+    LTEXT "Pokud klepnete na tlačítko Storno, bude třeba počítač restartovat později, aby ReactOS zvuk fungoval správně.", 10263, 60, 100, 150, 40
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "Zvuky a zvuková zaøízení"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Upraví zvukové schéma Va\9aeho poèítaèe, nebo nastaví reproduktory a nahrávací zaøízení."
-    IDS_NO_SOUND "(Není)"
+    IDS_CPLNAME "Zvuky a zvuková zařízení"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Upraví zvukové schéma Vašeho počítače, nebo nastaví reproduktory a nahrávací zařízení."
+    IDS_NO_SOUND "(Není)"
     IDS_NO_DEVICES "No Devices"
     5825 "Chyba programu"
-    5826 "Ukonèení programu"
-    5827 "Varování pøi kritickém stavu baterie"
-    5828 "Pøipojení zaøízení"
-    5829 "Odpojení zaøízení"
-    5830 "Nezdaøené pøipojení zaøízení"
-    5831 "Vysypání ko\9ae"
-    5832 "Varování pøi nízkém stavu baterie"
+    5826 "Ukončení programu"
+    5827 "Varování při kritickém stavu baterie"
+    5828 "Připojení zařízení"
+    5829 "Odpojení zařízení"
+    5830 "Nezdařené připojení zařízení"
+    5831 "Vysypání koše"
+    5832 "Varování při nízkém stavu baterie"
     5833 "Maximalizace"
-    5834 "Vyvolání pøíkazu z nabídky"
-    5835 "Vyvolání nabídky"
+    5834 "Vyvolání příkazu z nabídky"
+    5835 "Vyvolání nabídky"
     5836 "Minimalizace"
-    5837 "Oznámení o nové po\9a"
-    5838 "Zahájení navigace"
-    5839 "Spu\9atìní programu"
-    5840 "Dokonèení tisku"
-    5841 "Obnovení z maximalizace"
-    5842 "Obnovení z minimalizace"
-    5843 "Hvìzdièka"
-    5844 "Výchozí nastavení zvuku"
-    5845 "Výstraha"
-    5846 "Ukonèení systému ReactOS"
-    5847 "Kritické zastavení"
-    5848 "Systémová oznámení"
-    5849 "Otázka"
-    5850 "Spu\9atìní systému ReactOS"
-    5851 "Otevøení nabídky Start"
-    5852 "Odhlá\9aení od systému ReactOS"
-    5853 "Pøihlá\9aení k systému ReactOS"
+    5837 "Oznámení o nové poště"
+    5838 "Zahájení navigace"
+    5839 "Spuštění programu"
+    5840 "Dokončení tisku"
+    5841 "Obnovení z maximalizace"
+    5842 "Obnovení z minimalizace"
+    5843 "Hvězdička"
+    5844 "Výchozí nastavení zvuku"
+    5845 "Výstraha"
+    5846 "Ukončení systému ReactOS"
+    5847 "Kritické zastavení"
+    5848 "Systémová oznámení"
+    5849 "Otázka"
+    5850 "Spuštění systému ReactOS"
+    5851 "Otevření nabídky Start"
+    5852 "Odhlášení od systému ReactOS"
+    5853 "Přihlášení k systému ReactOS"
     5854 "ReactOS Explorer"
 END
index b8992f7..0d2cc88 100644 (file)
@@ -66,9 +66,6 @@ IDB_SPEAKIMG BITMAP "resources/speaker.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
-    #include "lang/cs-CZ.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "lang/de-DE.rc"
 #endif
@@ -112,6 +109,9 @@ IDB_SPEAKIMG BITMAP "resources/speaker.bmp"
 /* UTF-8 */
 #pragma code_page(65001)
 
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "lang/cs-CZ.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_HE_IL
     #include "lang/he-IL.rc"
 #endif
index 52afc5b..5b747dc 100644 (file)
@@ -2,142 +2,142 @@ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_PROPPAGEPOWERSHEMES DIALOGEX 0, 0, 252, 237
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Schémata napájení"
+CAPTION "Schémata napájení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 28, 22
-    LTEXT "Vyberte napájecí schéma, které se nejvíce hodí pro tento poèítaè. V\9aechny zmìny nastavení se ulo\9eí do vybraného schématu.", -1, 37, 6, 209, 36
-    GROUPBOX "&Schéma napájení", -1, 6, 43, 240, 50
+    LTEXT "Vyberte napájecí schéma, které se nejvíce hodí pro tento počítač. Všechny změny nastavení se uloží do vybraného schématu.", -1, 37, 6, 209, 36
+    GROUPBOX "&Schéma napájení", -1, 6, 43, 240, 50
     COMBOBOX IDC_ENERGYLIST, 14, 54, 224, 92, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Ulo\9eit jako...", IDC_SAVEAS_BTN, 109, 72, 70, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Uložit jako...", IDC_SAVEAS_BTN, 109, 72, 70, 14, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "&Odstranit", IDC_DELETE_BTN, 183, 72, 55, 14, WS_DISABLED
-    GROUPBOX "Neznámý", IDC_GRPDETAIL, 6, 95, 240, 136
-    LTEXT "Pokud je poèítaè:", IDC_SAT, 12, 109, 60, 12
-    LTEXT "Pøipojen", IDC_SAC, 123, 110, 45, 15
+    GROUPBOX "Neznámý", IDC_GRPDETAIL, 6, 95, 240, 136
+    LTEXT "Pokud je počítač:", IDC_SAT, 12, 109, 60, 12
+    LTEXT "Připojen", IDC_SAC, 123, 110, 45, 15
     ICON IDI_AC, IDC_IAC, 97, 108, 21, 20
     LTEXT "Funguje na baterie", IDC_SDC, 195, 110, 45, 15
     ICON IDI_DC, IDC_IDC, 170, 108, 21, 20
     LTEXT "Vypnout &monitor:", IDC_MONITOR, 13, 148, 84, 10
     COMBOBOX IDC_MONITORACLIST, 100, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     COMBOBOX IDC_MONITORDCLIST, 173, 145, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Vypnout pevné &disky:", IDC_DISK, 13, 171, 84, 10
+    LTEXT "Vypnout pevné &disky:", IDC_DISK, 13, 171, 84, 10
     COMBOBOX IDC_DISKACLIST, 100, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     COMBOBOX IDC_DISKDCLIST, 173, 167, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Úsporný &re\9eim:", IDC_STANDBY, 13, 191, 84, 10
+    LTEXT "Úsporný &režim:", IDC_STANDBY, 13, 191, 84, 10
     COMBOBOX IDC_STANDBYACLIST, 100, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     COMBOBOX IDC_STANDBYDCLIST, 173, 188, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Re\9eim spánku:", IDC_HYBERNATE, 13, 212, 84, 10
+    LTEXT "&Režim spánku:", IDC_HYBERNATE, 13, 212, 84, 10
     COMBOBOX IDC_HYBERNATEACLIST, 100, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     COMBOBOX IDC_HYBERNATEDCLIST, 173, 209, 65, 150, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_PROPPAGEALARMS DIALOGEX 0, 0, 252, 237
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Varování"
+CAPTION "Varování"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Varování o nízkém stavu baterie", -1, 10, 15, 235, 95
-    CONTROL "Aktivovat &varování o nízkém stavu baterie, kdy\9e úroveò nabití dosáhne:", IDC_ALARM1, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 15, 17, 190, 15
-    LTEXT "neznámá", IDC_ALARMVALUE1, 209, 20, 33, 10
+    GROUPBOX "Varování o nízkém stavu baterie", -1, 10, 15, 235, 95
+    CONTROL "Aktivovat &varování o nízkém stavu baterie, když úroveň nabití dosáhne:", IDC_ALARM1, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 15, 17, 190, 15
+    LTEXT "neznámá", IDC_ALARMVALUE1, 209, 20, 33, 10
     LTEXT "0%", -1, 28, 43, 15, 10
     CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR1, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 45, 170, 15
     LTEXT "100%", -1, 214, 43, 25, 10
-    PUSHBUTTON "&Akce pøi varování...", -1, 17, 69, 70, 14, WS_DISABLED
-    LTEXT "Oznámení:", -1, 95, 71, 57, 10
-    LTEXT "Neznámé", IDC_ALARMMSG1, 154, 71, 84, 10
+    PUSHBUTTON "&Akce při varování...", -1, 17, 69, 70, 14, WS_DISABLED
+    LTEXT "Oznámení:", -1, 95, 71, 57, 10
+    LTEXT "Neznámé", IDC_ALARMMSG1, 154, 71, 84, 10
     LTEXT "Akce:", -1, 95, 83, 55, 10
-    LTEXT "Neznámá", IDC_ALARMAKTION1, 154, 83, 84, 10
+    LTEXT "Neznámá", IDC_ALARMAKTION1, 154, 83, 84, 10
     LTEXT "Spustit program:", -1, 95, 95, 55, 10
-    LTEXT "Neznámý", IDC_ALARMPROG1, 154, 95, 84, 10
-    GROUPBOX "Varování o kritickém stavu baterie", -1, 6, 120, 239, 106
-    CONTROL "Aktivovat varování o &kritickém stavu baterie, kdy\9e úroveò nabití dosáhne:", IDC_ALARM2, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 15, 131, 180, 15
-    LTEXT "neznámá", IDC_ALARMVALUE2, 209, 133, 33, 10
+    LTEXT "Neznámý", IDC_ALARMPROG1, 154, 95, 84, 10
+    GROUPBOX "Varování o kritickém stavu baterie", -1, 6, 120, 239, 106
+    CONTROL "Aktivovat varování o &kritickém stavu baterie, když úroveň nabití dosáhne:", IDC_ALARM2, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 15, 131, 180, 15
+    LTEXT "neznámá", IDC_ALARMVALUE2, 209, 133, 33, 10
     LTEXT "0%", -1, 28, 154, 15, 10
     CONTROL "Slider1", IDC_ALARMBAR2, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 42, 158, 170, 15
     LTEXT "100%", -1, 214, 154, 25, 10
-    PUSHBUTTON "Akce &pøi varování...", -1, 17, 183, 70, 14, WS_DISABLED
-    LTEXT "Oznámení:", -1, 95, 185, 50, 10
-    LTEXT "Neznámé", IDC_ALARMMSG2, 154, 185, 84, 10
+    PUSHBUTTON "Akce &při varování...", -1, 17, 183, 70, 14, WS_DISABLED
+    LTEXT "Oznámení:", -1, 95, 185, 50, 10
+    LTEXT "Neznámé", IDC_ALARMMSG2, 154, 185, 84, 10
     LTEXT "Akce:", -1, 95, 198, 45, 10
-    LTEXT "Neznámá", IDC_ALARMAKTION2, 154, 198, 84, 10
+    LTEXT "Neznámá", IDC_ALARMAKTION2, 154, 198, 84, 10
     LTEXT "Spustit program:", -1, 95, 211, 50, 10
-    LTEXT "Neznámý", IDC_ALARMPROG2, 154, 211, 84, 10
+    LTEXT "Neznámý", IDC_ALARMPROG2, 154, 211, 84, 10
 END
 
 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 252, 237
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Upøesnit"
+CAPTION "Upřesnit"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_ACDC, IDI_ACDC, 7, 7, 20, 20
-    LTEXT "Vyberte, které nastavení sní\9eené spotøeby chcete pou\9eít.", -1, 37, 6, 207, 20
-    GROUPBOX "Mo\9enosti", -1, 6, 30, 240, 65
-    CONTROL "V\9edy zobrazovat &ikonu na hlavním panelu", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 43, 220, 10
-    CONTROL "Dotázat se na &heslo pøi pøechodu z úsporného re\9eimu", IDC_PASSWORDLOGON, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 60, 220, 10
-    CONTROL "&Sní\9eit jas displeje pøi chodu na baterie.", IDC_VIDEODIMDISPLAY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 78, 220, 10
-    GROUPBOX "Tlaèítka napájení", -1, 6, 101, 240, 127
-    LTEXT "&Pøi sklopení displeje pøenosného poèítaèe:", IDC_SLIDCLOSE, 15, 115, 222, 10
+    LTEXT "Vyberte, které nastavení snížené spotřeby chcete použít.", -1, 37, 6, 207, 20
+    GROUPBOX "Možnosti", -1, 6, 30, 240, 65
+    CONTROL "Vždy zobrazovat &ikonu na hlavním panelu", IDC_SYSTRAYBATTERYMETER, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 43, 220, 10
+    CONTROL "Dotázat se na &heslo při přechodu z úsporného režimu", IDC_PASSWORDLOGON, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 60, 220, 10
+    CONTROL "&Snížit jas displeje při chodu na baterie.", IDC_VIDEODIMDISPLAY, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 78, 220, 10
+    GROUPBOX "Tlačítka napájení", -1, 6, 101, 240, 127
+    LTEXT "&Při sklopení displeje přenosného počítače:", IDC_SLIDCLOSE, 15, 115, 222, 10
     COMBOBOX IDC_LIDCLOSE, 15, 127, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Pøi stisknutí tlaèítka &napájení:", IDC_SPOWERBUTTON, 15, 153, 222, 10
+    LTEXT "Při stisknutí tlačítka &napájení:", IDC_SPOWERBUTTON, 15, 153, 222, 10
     COMBOBOX IDC_POWERBUTTON, 15, 165, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Pøi stisknutí tlaèítka re\9eimu &spánku:", IDC_SSLEEPBUTTON, 15, 191, 222, 10
+    LTEXT "Při stisknutí tlačítka režimu &spánku:", IDC_SSLEEPBUTTON, 15, 191, 222, 10
     COMBOBOX IDC_SLEEPBUTTON, 15, 203, 220, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_PROPPAGEHIBERNATE DIALOGEX 0, 0, 252, 237
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Re\9eim spánku"
+CAPTION "Režim spánku"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 7, 7, 20, 20
-    LTEXT "Pokud Vá\9a poèítaè pøejde do re\9eimu spánku, ulo\9eí obsah své pamìti na pevný disk a vypne se. Po opìtovném spu\9atìní se vrátí do pùvodního stavu.", -1, 37, 6, 210, 35
-    GROUPBOX "Re\9eim spánku", -1, 6, 41, 240, 32
-    CONTROL "Zapnout funkci re\9eim &spánku", IDC_HIBERNATEFILE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 55, 210, 10
-    GROUPBOX "Místo na disku potøebné pro re\9eim spánku", -1, 6, 80, 240, 76
-    LTEXT "Volné místo:", -1, 15, 95, 140, 10
-    LTEXT "Neznámé", IDC_FREESPACE, 160, 95, 80, 10
-    LTEXT "Potøebné místo na disku:", -1, 15, 115, 140, 10
-    LTEXT "Neznámé", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 160, 115, 80, 10
-    LTEXT "Pro funkci re\9eim spánku musíte uvolnit místo na disku. ", IDC_TOLESSFREESPACE, 15, 135, 224, 20
+    LTEXT "Pokud Váš počítač přejde do režimu spánku, uloží obsah své paměti na pevný disk a vypne se. Po opětovném spuštění se vrátí do původního stavu.", -1, 37, 6, 210, 35
+    GROUPBOX "Režim spánku", -1, 6, 41, 240, 32
+    CONTROL "Zapnout funkci režim &spánku", IDC_HIBERNATEFILE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 55, 210, 10
+    GROUPBOX "Místo na disku potřebné pro režim spánku", -1, 6, 80, 240, 76
+    LTEXT "Volné místo:", -1, 15, 95, 140, 10
+    LTEXT "Neznámé", IDC_FREESPACE, 160, 95, 80, 10
+    LTEXT "Potřebné místo na disku:", -1, 15, 115, 140, 10
+    LTEXT "Neznámé", IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE, 160, 115, 80, 10
+    LTEXT "Pro funkci režim spánku musíte uvolnit místo na disku. ", IDC_TOLESSFREESPACE, 15, 135, 224, 20
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME_1 "Mo\9enosti napájení"
-    IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Nastaví mo\9enosti napájení a \9aetøení energií pro tento poèítaè."
+    IDS_CPLNAME_1 "Možnosti napájení"
+    IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Nastaví možnosti napájení a šetření energií pro tento počítač."
     IDS_PROCENT "%i%%"
     IDS_SOUND "Zvuk"
     IDS_TEXT "Text"
-    IDS_CONFIG1 "Nastavení pro schéma napájení %1"
-    IDS_CONFIG2 "Pokroèilá nastavení pro %1"
-    IDS_SIZEBYTS "%i bytù"
+    IDS_CONFIG1 "Nastavení pro schéma napájení %1"
+    IDS_CONFIG2 "Pokročilá nastavení pro %1"
+    IDS_SIZEBYTS "%i bytů"
     IDS_SIZEMB "%i MB"
-    IDS_NOACTION "Nedìlat nic"
-    IDS_PowerActionNone1 "\8eádná akce"
-    IDS_PowerActionUnknown "Neznámý"
-    IDS_PowerActionSleep "Úsporný re\9eim"
-    IDS_PowerActionHibernate "Re\9eim spánku"
+    IDS_NOACTION "Nedělat nic"
+    IDS_PowerActionNone1 "Žádná akce"
+    IDS_PowerActionUnknown "Neznámý"
+    IDS_PowerActionSleep "Úsporný režim"
+    IDS_PowerActionHibernate "Režim spánku"
     IDS_PowerActionShutdown "Vypnout"
     IDS_PowerActionRestart "Restartovat"
-    IDS_PowerActionShutdownOff "Vypnout a odpojit napájení"
-    IDS_PowerActionWarmEject "Zeptat se na po\9eadovanou akci"
-    IDS_PowerActionNone2 "Není"
-    IDS_TIMEOUT1 "Po 1 minutì"
-    IDS_TIMEOUT2 "Po 2 minutách"
-    IDS_TIMEOUT3 "Po 3 minutách"
-    IDS_TIMEOUT4 "Po 5 minutách"
-    IDS_TIMEOUT5 "Po 10 minutách"
-    IDS_TIMEOUT6 "Po 15 minutách"
-    IDS_TIMEOUT7 "Po 20 minutách"
-    IDS_TIMEOUT8 "Po 25 minutách"
-    IDS_TIMEOUT9 "Po 30 minutách"
-    IDS_TIMEOUT10 "Po 45 minutách"
-    IDS_TIMEOUT11 "Po 1 hodinì"
-    IDS_TIMEOUT12 "Po 2 hodinách"
-    IDS_TIMEOUT13 "Po 3 hodinách"
-    IDS_TIMEOUT14 "Po 4 hodinách"
-    IDS_TIMEOUT15 "Po 5 hodinách"
+    IDS_PowerActionShutdownOff "Vypnout a odpojit napájení"
+    IDS_PowerActionWarmEject "Zeptat se na požadovanou akci"
+    IDS_PowerActionNone2 "Není"
+    IDS_TIMEOUT1 "Po 1 minutě"
+    IDS_TIMEOUT2 "Po 2 minutách"
+    IDS_TIMEOUT3 "Po 3 minutách"
+    IDS_TIMEOUT4 "Po 5 minutách"
+    IDS_TIMEOUT5 "Po 10 minutách"
+    IDS_TIMEOUT6 "Po 15 minutách"
+    IDS_TIMEOUT7 "Po 20 minutách"
+    IDS_TIMEOUT8 "Po 25 minutách"
+    IDS_TIMEOUT9 "Po 30 minutách"
+    IDS_TIMEOUT10 "Po 45 minutách"
+    IDS_TIMEOUT11 "Po 1 hodině"
+    IDS_TIMEOUT12 "Po 2 hodinách"
+    IDS_TIMEOUT13 "Po 3 hodinách"
+    IDS_TIMEOUT14 "Po 4 hodinách"
+    IDS_TIMEOUT15 "Po 5 hodinách"
     IDS_TIMEOUT16 "Nikdy"
-    IDS_DEL_SCHEME "Opravdu si pøejete smazat toto schéma napájení?"
-    IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Smazat schéma"
+    IDS_DEL_SCHEME "Opravdu si přejete smazat toto schéma napájení?"
+    IDS_DEL_SCHEME_TITLE "Smazat schéma"
 END
index 9446675..0a1e3ea 100644 (file)
@@ -23,9 +23,6 @@ IDI_HIBERNATE ICON "resources/hibernate.ico"
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
-    #include "lang/cs-CZ.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_DE_DE
     #include "lang/de-DE.rc"
 #endif
@@ -72,6 +69,9 @@ IDI_HIBERNATE ICON "resources/hibernate.ico"
 /* UTF-8 */
 #pragma code_page(65001)
 
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "lang/cs-CZ.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_HE_IL
     #include "lang/he-IL.rc"
 #endif
index d747d5a..eb34743 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Datum && Èas"
+CAPTION "Datum && Čas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     GROUPBOX "&Datum", -1, 4, 2, 122, 125
@@ -11,7 +11,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_YEAR, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_NOTHOUSANDS |
             UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 120, 17, 50, 12
     CONTROL "", IDC_MONTHCALENDAR, "MonthCalWnd", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 11, 37, 108, 80, WS_EX_CLIENTEDGE
-    GROUPBOX "&Èas", -1, 132, 2, 113, 125
+    GROUPBOX "&Čas", -1, 132, 2, 113, 125
     CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 144, 105, 90, 12
     LTEXT "", IDC_TIMEZONE, 6, 132, 242, 11
     CONTROL "", IDC_CLOCKWND, "ClockWndClass", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 138, 12, 102, 89
@@ -19,39 +19,39 @@ END
 
 IDD_TIMEZONEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Èasové pásmo"
+CAPTION "Časové pásmo"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 5, 4, 241, 136, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     CONTROL "", IDC_WORLD_BACKGROUND, "Static", SS_OWNERDRAW, 5, 20, 240, 110, WS_EX_STATICEDGE
-    AUTOCHECKBOX "Provádìt zmìnu na letní èas a zpìt automaticky",
+    AUTOCHECKBOX "Provádět změnu na letní čas a zpět automaticky",
                  IDC_AUTODAYLIGHT, 6, 132, 242, 11, WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_INETTIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 252, 146
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Èas v Internetu"
+CAPTION "Čas v Internetu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     COMBOBOX IDC_SERVERLIST, 65, 22, 117, 136, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "Automaticky synchronizovat èas s èasovým serverem v Internetu",
+    AUTOCHECKBOX "Automaticky synchronizovat čas s časovým serverem v Internetu",
                  IDC_AUTOSYNC, 11, 7, 241, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
     LTEXT "Server:", IDC_SERVERTEXT, 34, 22, 28, 13
     PUSHBUTTON "Aktualizovat", IDC_UPDATEBUTTON, 187, 22, 49, 14
     LTEXT "", IDC_SUCSYNC, 16, 54, 214, 23
     LTEXT "", IDC_NEXTSYNC, 12, 96, 137, 12
-    LTEXT "Synchronizace mù\9ee probìhnout pouze v pøípadì, \9ee je poèítaè pøipojen k síti Internet.", -1, 12, 114, 225, 25
+    LTEXT "Synchronizace může proběhnout pouze v případě, že je počítač připojen k síti Internet.", -1, 12, 114, 225, 25
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "Datum/Èas"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Nastavuje datum, èas a zmìny èasového pásma."
-    IDS_TIMEZONETEXT "Aktuální èasové pásmo: %s"
-    IDS_TIMEZONEINVALID "Neplatné"
-    IDS_TIMEZONEUNKNOWN "Neznámé"
-    IDS_INETTIMESUCSYNC "Èas byl úspì\9anì synchronizován z %s %s v %s"
-    IDS_INETTIMENEXTSYNC "Dal\9aí synchronizace: %s v %s"
-    IDS_INETTIMESYNCING "Prosím èekejte, zatímco systém ReactOS synchronizuje èas s %s"
-    IDS_INETTIMEERROR "Pøi synchronizaci èasu s %s nastala chyba"
+    IDS_CPLNAME "Datum/Čas"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Nastavuje datum, čas a změny časového pásma."
+    IDS_TIMEZONETEXT "Aktuální časové pásmo: %s"
+    IDS_TIMEZONEINVALID "Neplatné"
+    IDS_TIMEZONEUNKNOWN "Neznámé"
+    IDS_INETTIMESUCSYNC "Čas byl úspěšně synchronizován z %s %s v %s"
+    IDS_INETTIMENEXTSYNC "Další synchronizace: %s v %s"
+    IDS_INETTIMESYNCING "Prosím čekejte, zatímco systém ReactOS synchronizuje čas s %s"
+    IDS_INETTIMEERROR "Při synchronizaci času s %s nastala chyba"
 END
index 701c66f..34df498 100644 (file)
@@ -20,9 +20,6 @@ IDC_WORLD BITMAP "resources/world.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
-    #include "lang/cs-CZ.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_DA_DK
     #include "lang/da-DK.rc"
 #endif
@@ -78,6 +75,9 @@ IDC_WORLD BITMAP "resources/world.bmp"
 /* UTF-8 */
 #pragma code_page(65001)
 
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "lang/cs-CZ.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_HE_IL
     #include "lang/he-IL.rc"
 #endif
diff --git a/reactos/dll/cpl/usrmgr/lang/cs-CZ.rc b/reactos/dll/cpl/usrmgr/lang/cs-CZ.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..96d2228
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,218 @@
+/* FILE:       dll/cpl/usrmgr/lang/cs-CZ.rc
+ * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
+ * UPDATED:    2014-04-21
+ */
+
+ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_USERS DIALOGEX 0, 0, 252, 223
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Uživatelé"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_USERS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_EDITLABELS | LVS_SINGLESEL |
+            LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 238, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Přidat...", IDC_USERS_ADD, 87, 98, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Odebrat", IDC_USERS_REMOVE, 141, 98, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_USERS_PROPERTIES, 195, 98, 50, 14
+    AUTOCHECKBOX "Vyžadovat uživatelské jméno a heslo při spuštění sytému.", IDC_USERS_STARTUP_REQUIRE, 10, 118, 200, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Reset Password", IDC_USERS_RESET, 165, 200, 80, 14, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_GROUPS DIALOGEX 0, 0, 252, 223
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Skupiny"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_GROUPS_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_EDITLABELS | LVS_SINGLESEL |
+            LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 238, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "&Přidat...", IDC_GROUPS_ADD, 87, 98, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Odebrat", IDC_GROUPS_REMOVE, 141, 98, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Vlastnosti", IDC_GROUPS_PROPERTIES, 195, 98, 50, 14
+END
+
+IDD_EXTRA DIALOGEX 0, 0, 252, 223
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Další"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Tady zatím nic není", IDC_STATIC, 66, 90, 112, 8
+END
+
+IDD_USER_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 223
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Obecné"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "", IDC_USER_GENERAL_NAME, 7, 12, 112, 8
+    LTEXT "Celé jméno:", -1, 7, 46, 63, 8
+    EDITTEXT IDC_USER_GENERAL_FULL_NAME, 77, 43, 168, 13, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Popis:", -1, 7, 64, 63, 8
+    EDITTEXT IDC_USER_GENERAL_DESCRIPTION, 77, 61, 168, 13, ES_AUTOHSCROLL
+    AUTOCHECKBOX "Uživatel musí změnit heslo po prvním přihlášení", IDC_USER_GENERAL_FORCE_CHANGE, 7, 82, 210, 10
+    AUTOCHECKBOX "Uživatel nemůže měnit heslo", IDC_USER_GENERAL_CANNOT_CHANGE, 7, 95, 210, 10
+    AUTOCHECKBOX "Platnost hesla je neomezená", IDC_USER_GENERAL_NEVER_EXPIRES, 7, 108, 210, 10
+    AUTOCHECKBOX "Účet je vypnutý", IDC_USER_GENERAL_DISABLED, 7, 121, 210, 10
+    AUTOCHECKBOX "Účet je zamčený", IDC_USER_GENERAL_LOCKED, 7, 134, 210, 10
+END
+
+IDD_USER_MEMBERSHIP DIALOGEX 0, 0, 252, 223
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Členství"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Člen:", -1, 7, 7, 56, 8
+    CONTROL "", IDC_USER_MEMBERSHIP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
+            LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 18, 238, 173, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "Přidat...", IDC_USER_MEMBERSHIP_ADD, 7, 197, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Odebrat", IDC_USER_MEMBERSHIP_REMOVE, 61, 197, 50, 14, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_USER_PROFILE DIALOGEX 0, 0, 252, 223
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Profil"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Uživatelský profil", -1, 7, 7, 238, 54
+    LTEXT "Cesta k profilu:", -1, 16, 22, 55, 8
+    EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_PATH, 78, 19, 160, 13, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Přihlašovací skript:", -1, 16, 40, 55, 8
+    EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_SCRIPT, 78, 37, 160, 13, ES_AUTOHSCROLL
+    GROUPBOX "Domovský adresář", -1, 7, 68, 238, 54
+    AUTORADIOBUTTON "Místní cesta:", IDC_USER_PROFILE_LOCAL, 16, 83, 60, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Připojit:", IDC_USER_PROFILE_REMOTE, 16, 100, 60, 10
+    EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_LOCAL_PATH, 78, 81, 160, 13, ES_AUTOHSCROLL
+    COMBOBOX IDC_USER_PROFILE_DRIVE, 78, 99, 26, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT |
+             WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+    LTEXT "k:", -1, 112, 101, 12, 8
+    EDITTEXT IDC_USER_PROFILE_REMOTE_PATH, 130, 99, 108, 13, ES_AUTOHSCROLL
+END
+
+IDD_GROUP_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 252, 223
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Obecné"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "", IDC_GROUP_GENERAL_NAME, 7, 12, 112, 8
+    LTEXT "Popis:", -1, 7, 45, 46, 8
+    EDITTEXT IDC_GROUP_GENERAL_DESCRIPTION, 65, 42, 180, 13, ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT "Členové:", -1, 7, 63, 45, 8
+    CONTROL "", IDC_GROUP_GENERAL_MEMBERS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER |
+            LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 74, 238, 117, WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON "Přidat...", IDC_GROUP_GENERAL_ADD, 7, 197, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Odebrat", IDC_GROUP_GENERAL_REMOVE, 61, 197, 50, 14, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_CHANGE_PASSWORD DIALOGEX 0, 0, 267, 74
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Změna hesla"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    EDITTEXT IDC_EDIT_PASSWORD1, 107, 7, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
+    RTEXT "Nové heslo:", -1, 7, 10, 96, 8
+    EDITTEXT IDC_EDIT_PASSWORD2, 107, 25, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
+    RTEXT "Nové heslo znovu:", -1, 7, 28, 96, 8
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 156, 53, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 210, 53, 50, 14
+END
+
+IDD_USER_NEW DIALOGEX 0, 0, 267, 200
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Nový uživatel"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    EDITTEXT IDC_USER_NEW_NAME, 107, 7, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    RTEXT "Uživatelské jméno:", -1, 7, 10, 96, 8
+    EDITTEXT IDC_USER_NEW_FULL_NAME, 107, 25, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    RTEXT "Celé jméno uživatele:", -1, 7, 28, 96, 8
+    EDITTEXT IDC_USER_NEW_DESCRIPTION, 107, 43, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    RTEXT "Popis:", -1, 7, 46, 96, 8
+    EDITTEXT IDC_USER_NEW_PASSWORD1, 107, 67, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
+    RTEXT "Heslo:", -1, 7, 70, 96, 8
+    EDITTEXT IDC_USER_NEW_PASSWORD2, 107, 85, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
+    RTEXT "Heslo znovu:", -1, 7, 88, 96, 8
+    AUTOCHECKBOX "Uživatel musí změnit heslo po prvním přihlášení", IDC_USER_NEW_FORCE_CHANGE, 7, 109, 200, 10
+    AUTOCHECKBOX "Uživatel nemůže měnit heslo", IDC_USER_NEW_CANNOT_CHANGE, 7, 123, 200, 10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "Platnost hesla je neomezená", IDC_USER_NEW_NEVER_EXPIRES, 7, 137, 200, 10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX "Účet je vypnutý", IDC_USER_NEW_DISABLED, 7, 151, 200, 10
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 156, 179, 50, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 210, 179, 50, 14
+END
+
+IDD_GROUP_NEW DIALOGEX 0, 0, 267, 74
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Nová skupina"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    EDITTEXT IDC_GROUP_NEW_NAME, 107, 7, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    RTEXT "Jméno skupiny:", -1, 7, 10, 96, 8
+    EDITTEXT IDC_GROUP_NEW_DESCRIPTION, 107, 25, 153, 14, ES_AUTOHSCROLL
+    RTEXT "Popis:", -1, 7, 28, 96, 8
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 156, 53, 50, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 210, 53, 50, 14
+END
+
+IDD_USER_ADD_MEMBERSHIP DIALOGEX 0, 0, 252, 223
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Členství ve skupině"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Člen:", -1, 7, 7, 56, 8
+    CONTROL "", IDC_USER_ADD_MEMBERSHIP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHOWSELALWAYS |
+            LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 18, 238, 173, WS_EX_CLIENTEDGE
+    DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 197, 50, 14
+    PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 195, 197, 50, 14
+END
+
+/* Menus */
+
+IDM_POPUP_GROUP MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "Nová skupina...", IDM_GROUP_NEW
+    END
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "Přidat člena", IDM_GROUP_ADD_MEMBER, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Odstranit", IDM_GROUP_DELETE
+        MENUITEM "Přejmenovat", IDM_GROUP_RENAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Vlastnosti", IDM_GROUP_PROPERTIES
+    END
+END
+
+IDM_POPUP_USER MENU
+BEGIN
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "Nový uživatel...", IDM_USER_NEW
+    END
+    POPUP ""
+    BEGIN
+        MENUITEM "Změnit heslo", IDM_USER_CHANGE_PASSWORD
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Odstranit", IDM_USER_DELETE
+        MENUITEM "Přejmenovat", IDM_USER_RENAME
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Vlastnosti", IDM_USER_PROPERTIES
+    END
+END
+
+/* Strings */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Uživatelské účty"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Spravuje uživatele a skupiny."
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_NAME "Jméno"
+    IDS_FULLNAME "Celé jméno"
+    IDS_DESCRIPTION "Popis"
+END
index 0fe2763..2cecdc4 100644 (file)
@@ -37,6 +37,9 @@ IDI_GROUP ICON "resources/group.ico"
 /* UTF-8 */
 #pragma code_page(65001)
 
+#ifdef LANGUAGE_CS_CZ
+    #include "lang/cs-CZ.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
index d653e61..b3f7b93 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /* FILE:       dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
  * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
- * UPDATED:    2013-06-01
+ * UPDATED:    2014-04-25
  * THANKS TO:  navaraf, who translated major part of this file
  */
 
@@ -764,7 +764,7 @@ BEGIN
     IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
 
     IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
-    IDS_EXPLORE_VERB "Explore"
+    IDS_EXPLORE_VERB "Prozkoumat"
     IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako "
     IDS_EDIT_VERB "Upravit"
     IDS_FIND_VERB "Najít"
index f94b970..f9eb3a7 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /* FILE:       dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc
  * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
- * UPDATED:    2009-08-02
+ * UPDATED:    2014-04-21
  * THANKS TO:  Filip Navara and Kamil Hornicek, who translated major part of this file
  */
 
@@ -12,7 +12,7 @@ CAPTION "ReactOS Instalátor"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Vítejte v průvodci instalace systému ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 9, 189, 31
-    LTEXT "Tento průvodce nainstaluje systém ReactOS na Váš počítač. Průvodce potřebuje získat některé informace o Vás a Vašem počítači aby mohl systém správně nastavit.", IDC_STATIC, 115, 50, 189, 100
+    LTEXT "Tento průvodce nainstaluje systém ReactOS na Váš počítač. Průvodce potřebuje získat některé informace o Vás a Vašem počítači, aby mohl systém správně nastavit.", IDC_STATIC, 115, 50, 189, 100
     LTEXT "Kliknutím na Další pokračujte v instalaci.", IDC_STATIC, 115, 160, 189, 31
 END
 
@@ -155,7 +155,7 @@ BEGIN
     IDS_TIMEOUT "Vypršel časový limit registrace"
     IDS_REASON_UNKNOWN ""
     /*
-     * ATTENTION: 
+     * ATTENTION:
      *   If you translate the administator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
      *   samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
      *   Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
index 9841771..b197c0e 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/audio.inf and b/reactos/media/inf/audio.inf differ
index cb5ae49..55b259d 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/battery.inf and b/reactos/media/inf/battery.inf differ
index 4a61fae..bff8acc 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/bth.inf and b/reactos/media/inf/bth.inf differ
index 967b5ff..7e50b19 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/cdrom.inf and b/reactos/media/inf/cdrom.inf differ
index 7650e5f..e580e93 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/disk.inf and b/reactos/media/inf/disk.inf differ
index c9fa74f..abff970 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/display.inf and b/reactos/media/inf/display.inf differ
index 6a1aeeb..c102e95 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/flpydisk.inf and b/reactos/media/inf/flpydisk.inf differ
index 25f902d..2686870 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/hal.inf and b/reactos/media/inf/hal.inf differ
index d72b07f..98738eb 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/hdc.inf and b/reactos/media/inf/hdc.inf differ
index f1e79d1..789bef3 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/input.inf and b/reactos/media/inf/input.inf differ
index 93d08dc..8fe2e0b 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/keyboard.inf and b/reactos/media/inf/keyboard.inf differ
index f2296d1..a30b2da 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/legcydrv.inf and b/reactos/media/inf/legcydrv.inf differ
index e64177f..8938bd8 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/machine.inf and b/reactos/media/inf/machine.inf differ
index 4916939..4415a11 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/monitor.inf and b/reactos/media/inf/monitor.inf differ
index 013a54e..8d7ff54 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/shortcuts.inf and b/reactos/media/inf/shortcuts.inf differ
index 6a32d97..9bc33ce 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/unknown.inf and b/reactos/media/inf/unknown.inf differ
index 75b348c..e7e701f 100644 (file)
Binary files a/reactos/media/inf/usb.inf and b/reactos/media/inf/usb.inf differ