Bug 3320: Czech translation update by Radek Liska (radekliska@gmail.com)
authorDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Sun, 15 Jun 2008 08:14:43 +0000 (08:14 +0000)
committerDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Sun, 15 Jun 2008 08:14:43 +0000 (08:14 +0000)
Small Update for the German USETUP by me.

svn path=/trunk/; revision=33982

reactos/base/applications/dxdiag/lang/cs-CZ.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/dxdiag/rsrc.rc
reactos/base/setup/usetup/lang/cs-CZ.h
reactos/base/setup/usetup/lang/de-DE.h

diff --git a/reactos/base/applications/dxdiag/lang/cs-CZ.rc b/reactos/base/applications/dxdiag/lang/cs-CZ.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..985ba0c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,229 @@
+/* FILE:        applications/dxdiag/lang/cs-CZ.rc
+ * TRANSLATOR:  Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
+ * UPDATED:     2008-06-05
+ */
+
+LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_MAIN_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 478, 280
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_POPUP |
+    WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
+    WS_THICKFRAME
+CAPTION "ReactX-diagnostický program"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Tab1",IDC_TAB_CONTROL,"SysTabControl32",WS_TABSTOP,2,2,474,250
+    PUSHBUTTON "&Nápovìda", IDC_BUTTON_HELP, 2, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "&Dal\9aí stránka", IDC_BUTTON_NEXT, 257, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Ulo\9eit v\9aechny informace...", IDC_BUTTON_SAVE_INFO, 311, 261, 110, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "U&konèit", IDC_BUTTON_EXIT, 425, 261, 50, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_SYSTEM_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Tento nástroj poskytuje detailní informace o komponentách ReactX a ovladaèích nainstalovaných na tomto systému.", -1, 10, 10, 443, 17
+    LTEXT "Pokud víte, ve které oblasti se nachází problém, kliknìte na vhodnou zálo\9eku vý\9ae. V opaèném pøípadì lze pou\9eít tlaèítko \"Dal\9aí stránka\" ní\9ee a procházet stránky postupnì.", -1, 10, 30, 443, 25
+    GROUPBOX "Systémové informace", -1, 10, 55, 443, 130, SS_RIGHT
+    LTEXT "Souèasné datum a èas:", -1, 70, 70, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Název poèítaèe:", -1, 70, 80, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Operaèní systém:", -1, 70, 90, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Jazyk:", -1, 70, 100, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Výrobce systému:", -1, 70, 110, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Model systému:", -1, 70, 120, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "BIOS:", -1, 70, 130, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Procesor:", -1, 70, 140, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Pamì\9d:", -1, 70, 150, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Stránkovací soubor:", -1, 70, 160, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "Verze ReactX:", -1, 70, 170, 80, 10, SS_RIGHT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_TIME, 155, 70, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_COMPUTER, 155, 80, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_OS, 155, 90, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_LANG, 155, 100, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_MANU, 155, 110, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_MODEL, 155, 120, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_BIOS, 155, 130, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_PROC, 155, 140, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_MEM, 155, 150, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_SWAP, 155, 160, 195, 10, SS_LEFT
+    LTEXT "", IDC_STATIC_VERSION, 155, 170, 195, 10, SS_LEFT
+END
+
+IDD_DISPLAY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Zaøízení", -1, 10, 10, 250, 100
+    RTEXT "Název:", -1, 20, 25, 70, 10
+    RTEXT "Výrobce:", -1, 20, 35, 70, 10
+    RTEXT "Typ èipu:", -1, 20, 45, 70, 10
+    RTEXT "Typ DAC:", -1, 20, 55, 70, 10
+    RTEXT "Celková pamì\9d:", -1, 20, 65, 70, 10
+    RTEXT "Zobrazovací mód:", -1, 20, 75, 70, 10
+    RTEXT "Monitor:", -1, 20, 85, 70, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_ID, 95, 25, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VENDOR, 95, 35, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_CHIP, 95, 45, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DAC, 95, 55, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MEM, 95, 65, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MODE, 95, 75, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MONITOR, 95, 85, 150, 10
+
+    GROUPBOX "Ovladaè", -1, 270, 10, 190, 100
+    RTEXT "Hlavní ovladaè:", -1, 275, 25, 55, 10
+    RTEXT "Verze:", -1, 275, 35, 55, 10
+    RTEXT "Datum:", -1, 275, 45, 55, 10
+    RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
+    RTEXT "Mini-VDD:", -1, 275, 65, 55, 10
+    RTEXT " vvdddVDD:", -1, 275, 75, 55, 10
+    RTEXT "Verze DDI:", -1, 275, 85, 55, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DRIVER, 335, 35, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VERSION, 335, 35, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DATE, 335, 45, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_LOGO, 335, 55, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_MINIVDD, 335, 65, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_VDD, 335, 75, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_DDI, 335, 85, 100, 10
+
+    GROUPBOX "Vlastnosti ReactX", -1, 10, 115, 450, 60
+    RTEXT "DirectDraw akcelerace:", -1, 15, 130, 110, 12
+    RTEXT "Direct3D akcelerace:", -1, 15, 145, 110, 12
+    RTEXT "AGP akcelerace textur:", -1, 15, 160, 110, 12
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DDSTATE, 130, 130, 40, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_D3DSTATE, 130, 145, 40, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_AGPSTATE, 130, 160, 40, 10
+    PUSHBUTTON "Zapnout", IDC_BUTTON_DDRAW, 170, 124, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Zapnout", IDC_BUTTON_D3D, 170, 140, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Zapnout", IDC_BUTTON_AGP, 170, 156, 60, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Otestovat DirectDraw", IDC_BUTTON_TESTDD, 250, 124, 80, 14
+    PUSHBUTTON "Otestovat Direct3D", IDC_BUTTON_TEST3D, 250, 140, 80, 14, WS_DISABLED
+
+    GROUPBOX "Poznámky", -1, 10, 180, 450, 40
+    EDITTEXT  IDC_TEXT_INFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+END
+
+
+IDD_SOUND_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Zaøízení", -1, 10, 10, 250, 100
+    RTEXT "Název:", -1, 20, 25, 70, 10
+    RTEXT "ID zaøízení:", -1, 20, 35, 70, 10
+    RTEXT "ID výrobce:", -1, 20, 45, 70, 10
+    RTEXT "ID produktu:", -1, 20, 55, 70, 10
+    RTEXT "Typ:", -1, 20, 65, 70, 10
+    RTEXT "Implicitní zaøízení:", -1, 20, 75, 70, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_NAME, 95, 25, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DEVICEID, 95, 35, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VENDORID, 95, 45, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_PRODUCTID, 95, 55, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_TYPE, 95, 65, 150, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_STANDARD, 95, 75, 150, 10
+    GROUPBOX "Ovladaè", -1, 270, 10, 190, 100
+    RTEXT "Název:", -1, 275, 25, 55, 10
+    RTEXT "Verze:", -1, 275, 35, 55, 10
+    RTEXT "Datum:", -1, 275, 45, 55, 10
+    RTEXT "WHQL-Logo:", -1, 275, 55, 55, 10
+    RTEXT "Dal\9aí soubory:", -1, 275, 65, 55, 10
+    RTEXT "Poskytovatel:", -1, 275, 75, 55, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DRIVER, 335, 25, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_VERSION, 335, 35, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_DATE, 335, 45, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_LOGO, 335, 55, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_DSOUND_FILES, 335, 65, 100, 10
+    LTEXT "", IDC_STATIC_ADAPTER_PROVIDER, 335, 75, 100, 10
+    GROUPBOX "Vlastnosti ReactX", -1, 10, 115, 450, 60
+    CONTROL "", IDC_SLIDER_DSOUND, "msctls_trackbar32", TBS_BOTTOM | TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 120, 135, 80, 17
+    RTEXT "Hardwarový zvuk\nÚroveò akcelerace:", -1, 20, 135, 90, 20
+    PUSHBUTTON "Otestovat DirectSound", IDC_BUTTON_TESTDSOUND, 270, 134, 80, 14
+    GROUPBOX "Poznámky", -1, 10, 180, 450, 40
+    EDITTEXT  IDC_TEXT_DSOUNDINFO, 20, 192, 432, 20, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_MUSIC_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+END
+
+
+IDD_INPUT_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Zaøízení DirectInput", -1, 10, 10, 452, 80
+    CONTROL "", IDC_LIST_DEVICE, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
+    GROUPBOX "Vstupní zaøízení", -1, 10, 100, 452, 60
+    CONTROL "", IDC_TREE_PORT, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | TVS_DISABLEDRAGDROP | TVS_SHOWSELALWAYS | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 112, 432, 40, 0x00000200
+    GROUPBOX "Informace", -1, 10, 170, 452, 50
+    EDITTEXT  IDC_RICH_INFO, 20, 182, 432, 30, WS_DISABLED | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_NETWORK_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Registrovaný poskytovatel slu\9eby DirectPlay", -1, 10, 10, 452, 80
+    CONTROL "", IDC_LIST_PROVIDER, "SysListView32", LVS_REPORT | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 20, 22, 432, 60
+END
+
+IDD_HELP_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 462, 220
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_MAIN_DIALOG "ReactX diagnostický nástroj"
+       IDS_SYSTEM_DIALOG "Systém"
+       IDS_DISPLAY_DIALOG "Obrazovka"
+       IDS_SOUND_DIALOG "Zvuk"
+       IDS_MUSIC_DIALOG "Hudba"
+       IDS_INPUT_DIALOG "Vstup"
+       IDS_NETWORK_DIALOG "Sí\9d"
+       IDS_HELP_DIALOG "Nápovìda"
+       IDS_FORMAT_MB "%I64uMB RAM"
+       IDS_FORMAT_SWAP "%I64u MB pou\9eito, %I64u MB volných"
+       IDS_FORMAT_UNIPROC "%s (%u CPU)"
+       IDS_FORMAT_MPPROC  "%s (%u CPU)"
+       IDS_VERSION_UNKNOWN "Neznámá verze"
+       IDS_DEVICE_STATUS_ATTACHED "Pøipojeno"
+       IDS_DEVICE_STATUS_MISSING "Odpojeno"
+       IDS_DEVICE_STATUS_UNKNOWN "Neznámé"
+       IDS_DEVICE_NAME "Název zaøízení"
+       IDS_DEVICE_STATUS "Status"
+       IDS_DEVICE_CONTROLLER "ID øadièe"
+       IDS_DEVICE_MANUFACTURER "ID výrobce"
+       IDS_DEVICE_PRODUCT "ID produktu"
+       IDS_DEVICE_FORCEFEEDBACK "Ovladaè Force Feedback"
+       IDS_NOT_APPLICABLE "Nelze aplikovat"
+       IDS_OPTION_YES "Ano"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME1 "Název"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME2 "Registr"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME3 "Soubor"
+       IDS_DIRECTPLAY_COL_NAME4 "Verze"
+       IDS_DIRECTPLAY8_MODEMSP "Poskytovatel slu\9eby DirectPlay8-Modem"
+       IDS_DIRECTPLAY8_SERIALSP "Poskytovatel slu\9eby DirectPlay8 Serial"
+       IDS_DIRECTPLAY8_IPXSP "Poskytovatel slu\9eby DirectPlay8 IPX"
+       IDS_DIRECTPLAY8_TCPSP "Poskytovatel slu\9eby DirectPlay8-TCP/IP"
+       IDS_DIRECTPLAY_TCPCONN "Internetové pøipojení TCP/IP pro DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_IPXCONN "IPX pøipojení pro DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_MODEMCONN "Modemové pøipojení pro DirectPlay"
+       IDS_DIRECTPLAY_SERIALCONN "Sériové pøipojení pro DirectPlay"
+       IDS_REG_SUCCESS "OK"
+       IDS_REG_FAIL "Chyba"
+       IDS_DDTEST_ERROR "Test selhal!"
+       IDS_DDTEST_DESCRIPTION "Spustí se test rozhraní DirectDraw. Pokraèovat?"
+       IDS_DDPRIMARY_DESCRIPTION "Tento test pou\9eije DirectDraw k vykreslování na primary surface. Mìly by být vykresleny èerné a bílé obdélníky. Pokraèovat?"
+       IDS_DDPRIMARY_RESULT "Byly vidìt èerné a bílé obdélníky?"
+       IDS_DDOFFSCREEN_DESCRIPTION "Tento test pou\9eije DirectDraw k vykreslování do offscreen bufferu. Mìl by být vykreslen bílý pohybující se obdélník. Pokraèovat?"
+       IDS_DDOFFSCREEN_RESULT "Byl vidìt bílý pohybující se obdélník?"
+       IDS_DDFULLSCREEN_DESCRIPTION "Tento test pou\9eije DirectDraw k vykreslování do celoobrazovkového módu. Mìl by být vykreslen bílý pohybující se obdélník. Pokraèovat?"
+       IDS_DDFULLSCREEN_RESULT "Vidìli jste bílý pohybující se obdélník v celoobrazovkovém módu?"
+       IDS_FORMAT_ADAPTER_MEM "%u MB"
+       IDS_FORMAT_ADAPTER_MODE "%04u x %04u (%u bit)(%uHz)"
+       IDS_OPTION_NO "Ne"
+END
index 0f3cb24..73d8b78 100644 (file)
@@ -4,6 +4,7 @@
 
 LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 
+#include "lang/cs-CZ.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/es-ES.rc"
index 062ab28..b1163d1 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 /* FILE:        setup/usetup/lang/cs-CZ.rc
  * TRANSLATOR:  Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
  * THANKS TO:   preston
- * UPDATED:     2008-04-09
+ * UPDATED:     2008-06-05
  */
 
 #ifndef LANG_CS_CZ_H__
@@ -1085,7 +1085,7 @@ static MUI_ENTRY csCZLayoutSettingsEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Please select a layout to be installed by default.",
+        "Pros¡m zvolte rozlo§en¡, kter\82 bude implicitnØ nainstalov no.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1476,7 +1476,7 @@ MUI_ERROR csCZErrorEntries[] =
     },
     {
         //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
-        "Setup failed to add keyboard layouts to registry.\n"
+        "Nepodaýilo se pýidat rozlo§en¡ kl vesnice do registru.\n"
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
@@ -1699,7 +1699,7 @@ MUI_STRING csCZStrings[] =
     {STRING_GB,
     "GB"},
     {STRING_ADDKBLAYOUTS,
-    "Adding keyboard layouts"},
+    "Pýid v m rozlo§en¡ kl ves"},
     {0, 0}
 };
 
index 9fc0607..b45ca8d 100644 (file)
@@ -1079,7 +1079,7 @@ static MUI_ENTRY deDELayoutSettingsEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Please select a layout to be installed by default.",
+        "Bitte w\84hlen Sie ein zu installierendes Standard Layout.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1615,11 +1615,11 @@ MUI_STRING deDEStrings[] =
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
      "Setup kopiert Dateien..."},
     {STRING_PAGEDMEM,
-     "Ausg. Speicher"},
+     "Ausgel. Sp."},
     {STRING_NONPAGEDMEM,
-     "Nicht ausg. Speich."},
+     "Nicht ausgel. Sp."},
     {STRING_FREEMEM,
-     "Freier Speicher"},
+     "Freier Sp."},
     {STRING_REGHIVEUPDATE,
     "   Registry hives werden aktualisiert..."},
     {STRING_IMPORTFILE,