[TRANSLATION] Polish translation update (#554)
authorAdam Słaboń <asaillen456esx@gmail.com>
Sat, 19 May 2018 11:17:49 +0000 (13:17 +0200)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sat, 19 May 2018 11:17:49 +0000 (13:17 +0200)
- Added translations for cmdutils (at, clip, comp, eventcreate, mode, taskkill, wmic) and zipfldr.
- Updated translations for cmdutils (reg), drwtsn32, mmc, eventvwr, shell32 and cpl applets (console, input).

23 files changed:
base/applications/cmdutils/at/at.rc
base/applications/cmdutils/at/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/cmdutils/clip/clip.rc
base/applications/cmdutils/clip/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/cmdutils/comp/comp.rc
base/applications/cmdutils/comp/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/cmdutils/eventcreate/eventcreate.rc
base/applications/cmdutils/eventcreate/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/cmdutils/mode/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/cmdutils/mode/mode.rc
base/applications/cmdutils/reg/lang/pl-PL.rc
base/applications/cmdutils/taskkill/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/cmdutils/taskkill/taskkill.rc
base/applications/cmdutils/wmic/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
base/applications/cmdutils/wmic/wmic.rc
base/applications/drwtsn32/lang/pl-PL.rc
base/applications/mmc/lang/pl-PL.rc
base/applications/mscutils/eventvwr/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/console/lang/pl-PL.rc
dll/cpl/input/lang/pl-PL.rc
dll/shellext/zipfldr/lang/pl-PL.rc [new file with mode: 0644]
dll/shellext/zipfldr/zipfldr.rc
dll/win32/shell32/lang/pl-PL.rc

index 8d6bfd0..f36c371 100644 (file)
@@ -15,6 +15,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/base/applications/cmdutils/at/lang/pl-PL.rc b/base/applications/cmdutils/at/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..199c863
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,56 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na\n\
+komputerze o określonej godzinie i dacie. Usługa Harmonogram musi być\n\
+uruchomiona, aby używać poleceń AT.\n\n\
+AT [\\\\nazwa_komputera] [ [id] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]\n\
+AT [\\\\nazwa_komputera] godzina [/INTERACTIVE]\n\
+    [ /EVERY:data[,...] | /NEXT:data[,...]] ""polecenie""\n\n\
+\\\\nazwa_komputera   Określa komputer zdalny. Polecenia są zaplanowane w \n\
+                   komputerze lokalnym, jeśli ten parametr jest pominięty.\n\
+id                 Jest numerem identyfikacyjnym przyporządkowanym do\n\
+                   zaplanowanego polecenia.\n\
+/DELETE            Anuluje zaplanowane polecenie. Jeśli jest pominięte,\n\
+                   wszystkie zaplanowane polecenia w komputerze są anulowane.\n\
+/YES               Używa się przy anulowaniu wszystkich zadań, gdy nie jest\n\
+                   wymagane potwierdzenie.\n\
+time               Określa godzinę wykonania polecenia.\n\
+/INTERACTIVE       Zezwala, aby zadanie współdziałało z zadaniami użytkownika,\n\
+                   który jest zalogowany wówczas, gdy jest ono uruchomione.\n\
+/EVERY:date[,...]  Uruchamia polecenie w każdym określonym dniu tygodnia lub\n\
+                   miesiąca. Jeśli data jest pominięta, przyjmowany jest\n\
+                   bieżący dzień miesiąca.\n\
+/NEXT:date[,...]   Uruchamia określone polecenie przy następnym wystąpieniu\n\
+                   dnia (np. w następny czwartek). Jeśli data jest pominięta, \n\
+                   przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca.\n\
+""command""          Polecenie lub program wsadowy do uruchomienia.\n"
+
+    IDS_DELETE_ALL "Ta operacja usunie wszystkie zaplanowane zadania.\n"
+    IDS_NEW_JOB "Dodano nowe zadanie o identyfikatorze = %lu\n"
+    IDS_JOBS_LIST "ID stanu    Dzień                   Godzina      Wiersz polecenia\n"
+    IDS_NO_ENTRIES "Na liście nie ma żadnych wpisów.\n"
+
+    IDS_CONFIRM_QUESTION "Czy chcesz kontynuować wykonwyanie tej operacji? (T/N) [N]: "
+    IDS_CONFIRM_INVALID  "\nNieprawidłowe polecenie.\n"
+    IDS_CONFIRM_YES "T"
+    IDS_CONFIRM_NO "N"
+
+    IDS_TODAY "Dzisiaj"
+    IDS_TOMORROW "Jutro"
+    IDS_EVERY "Każdy"
+    IDS_NEXT "Nast."
+
+    IDS_YES "Tak"
+    IDS_NO "Nie"
+    IDS_ERROR "BŁĄD"
+    IDS_OK "OK"
+
+    IDS_TASKID      "Identyfikator zadania:        %lu\n"
+    IDS_STATUS      "Stan:                         %s\n"
+    IDS_SCHEDULE    "Harmonogram:                  %s\n"
+    IDS_TIME        "Pora dnia:                    %s\n"
+    IDS_INTERACTIVE "Interaktywne:                 %s\n"
+    IDS_COMMAND     "Polecenie:                    %s\n"
+END
index f919e7e..8fe786e 100644 (file)
@@ -24,6 +24,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/base/applications/cmdutils/clip/lang/pl-PL.rc b/base/applications/cmdutils/clip/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..63fbd70
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "\nWpisz ""CLIP /?"", aby zobaczyć sposób użycia.\n"
+    IDS_HELP "\nPrzekierowuje dane wyjściowe aplikacji konsolowych do schowka.\n\n\
+CLIP [/?]\n\n\
+    /?  Wyświetla tę pomoc/sposób użycia.\n"
+END
index 805477c..fd687e9 100644 (file)
@@ -18,6 +18,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/base/applications/cmdutils/comp/lang/pl-PL.rc b/base/applications/cmdutils/comp/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..05d90fb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,23 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_HELP "Porównuje zawartość dwóch plików lub zestawów plików.\n\n\
+COMP [/L] [/A] [data1] [data2]\n\n\
+  data1      Określa lokalizację i nazwę pierwszego pliku do porównania.\n\
+  data2      Określa lokalizację i nazwę drugiego pliku do porównania.\n\
+  /A         Pokazuje różnice w znakach ASCII (domyślnie: szesnastkowo).\n\
+  /L         Pokazuje numery wierszów dla różnic.\n"
+    IDS_INVALIDSWITCH "Nieprawidłowy przełącznik - /%c\n"
+    IDS_BADSYNTAX "Nieprawidłowa składnia.\n"
+    IDS_FILEERROR "Nie można odnaleźć/otworzyć pliku: %s\n"
+    IDS_COMPARING "Porównywanie %s i %s...\n"
+    IDS_FILESIZEERROR "Nie można określić rozmiaru pliku: %s\n"
+    IDS_SIZEDIFFERS "Pliki mają różne rozmiary.\n"
+    IDS_READERROR "Błąd odczytu plików.\n"
+    IDS_MISMATCHLINE "Porównaj błąd w wierszu %d\n"
+    IDS_MISMATCHOFFSET "Porównaj błąd w offsecie 0x%X\n"
+    IDS_ASCIIDIFF "plik%d = %c\n"
+    IDS_HEXADECIMALDIFF "plik%d = %X\n"
+    IDS_MATCH "Pliki są takie same\n"
+END
index d87e9a8..2194aa8 100644 (file)
@@ -21,6 +21,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_FR_FR
     #include "lang/fr-FR.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/base/applications/cmdutils/eventcreate/lang/pl-PL.rc b/base/applications/cmdutils/eventcreate/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c3bdc17
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,72 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "Wpisz ""EVENTCREATE /?"", aby zobaczyć sposób użycia.\n"
+    IDS_HELP "\n\
+EVENTCREATE [/S komputer [/U [domena\\]użytkownik [/P hasło]]] /ID EventID\n\
+            {[/L nazwa_domeny] | [/SO źródło]} /T typ /C kategoria /D opis\n\
+\n\
+Opis:\n\
+    To narzędzie wiersza polecenia umożliwia administratorowi tworzenie\n\
+    niestandardowego identyfikatora i komunikatu zdarzenia w określonym\n\
+    dzienniku zdarzeń.\n\
+\n\
+Lista parametrów:\n\
+    /S  komputer          Określa system komputer do podłączenia.\n\
+\n\
+    /U  [domena\\]użytk    Określa kontekst użytkownika, w którym\n\
+                          polecenie powinno być wykonane.\n\
+\n\
+    /P  [hasło]           Określa hasło dla danego.\n\
+                          kontekstu użytkownika. W razie pominięcia monituje\n\
+                          o podanie danych.\n\
+\n\
+    /L  nazwa_dziennika   Określa dziennik zdarzeń, w którym ma być\n\
+                          utworzone zdarzenie. Prawidłowe nazwy to:\n\
+                          Application, System, Security\n\
+                          (ostatnia jest zarezerwowana tylko dla konta SYSTEM).\n\
+\n\
+    /SO źródło            Określa nazwę źródła do użycia dla zdarzenia.\n\
+                          (jeśli nie zostanie określona, domyślną nazwą żródła\n\
+                           będzie 'eventcreate').\n\
+                          Prawidłowe źródło może być dowolnym ciągiem\n\
+                          i powinno reprezentować aplikację lub składnik\n\
+                          generujący zdarzenie.\n\
+\n\
+    /T  typ               Określa typ zdarzenia do utworzenia.\n\
+                          Prawidłowe typy: SUCCESS, ERROR, WARNING,\n\
+                          INFORMATION.\n\
+\n\
+    /C  kategoria         Określa kategorię zdarzenia (liczba całkowita)\n\
+                          dla zdarzenia.\n\
+\n\
+    /ID EventID           Określa identyfikator zdarzenia dla zdarzenia. \n\
+                          Musi to być liczba całkowita z zakresu od 0 do 65535.\n\
+\n\
+    /D  opis              Określa opis, jaki ma być ustawiony\n\
+                          dla tworzonego zdarzenia.\n\
+\n\
+    /?                    Wyświetla tę pomoc/sposób użycia.\n\
+"
+    IDS_INVALIDSWITCH "Nieprawidłowy przełącznik - '%s'.\n"
+    IDS_BADSYNTAX_0 "Nieprawidłowa składnia.\n"
+    IDS_BADSYNTAX_1 "Nieprawidłowa składnia. Oczekiwano wartości dla '%s'.\n"
+    IDS_BADSYNTAX_2 "Nieprawidłowa składnia. Wartość dla opcji '%s' nie może być pusta.\n"
+    IDS_BADSYNTAX_3 "Nieprawidłowa składnia. Wartość '%s' nie jest dozwolona dla opcji '%s'.\n"
+    IDS_BADSYNTAX_4 "Nieprawidłowa składnia. Wartość nie może być określona dla opcji '%s'.\n"
+    IDS_BADSYNTAX_5 "Nieprawidłowa składnia. Opcja '%s' nie jest dozwolona więcej niż %lu razy.\n"
+    IDS_BADSYNTAX_6 "Nieprawidłowa składnia. Brak obowiązkowej opcji '%s'.\n"
+    // IDS_BADSYNTAX_7 "Nieprawidłowa składnia. Wartość dla opcji '%s' jest poza dozwolonym zakresem.\n"
+    IDS_BADSYNTAX_7 "Nieprawidłowa składnia. Wartość dla opcji '%s' musi być z zakresu od %d do %d.\n"
+
+    IDS_LOG_NOT_FOUND "Dziennik '%s' nie istnieje. Nie można utworzyć zdarzenia.\n"
+    IDS_SOURCE_NOCREATE "Nowe źródło można utworzyć tylko wtedy, gdy określona jest także nazwa dziennika.\nUżyj przełącznika /L, aby określić nazwę dziennika.\n"
+    IDS_SOURCE_EXISTS "Źródło już istnieje w dzienniku '%s'. Źródło nie może duplikowane.\n"
+    IDS_SOURCE_NOT_CUSTOM "Parametr źródłowy jest używany tylko do identyfikowania niestandardowych aplikacji/skryptów\n(źródła niewbudowane).\n"
+
+    IDS_SUCCESS_1   "Sukces: Zdarzenie typu '%s' jest utworzone w dzienniku '%s'.\n"
+    IDS_SUCCESS_2   "Sukces: Zdarzenie typu '%s' jest utworzone ze źródłem '%s'.\n"
+    IDS_SUCCESS_3   "Sukces: Zdarzenie typu '%s' jest utworzone\nw dzienniku '%s' ze źródłem '%s'.\n"
+    IDS_SWITCH_UNIMPLEMENTED "Opcja '%s' nie jest obecnie obsługiwana, przepraszamy za niedogodności!\n"
+END
diff --git a/base/applications/cmdutils/mode/lang/pl-PL.rc b/base/applications/cmdutils/mode/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..05dc62c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,68 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_USAGE "Konfiguruje urządzenia systemowe.\n\n\
+Stan urządzenia:                    MODE [urządzenie] [/STATUS]\n\
+Port szeregowy:                     MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s]\n\
+                                    [to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]\n\
+                                    [octs=on|off] [dtr=on|off|hs]\n\
+                                    [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]\n\
+Readresowanie drukowania:           MODE LPTn[:]=COMm[:]\n\
+Wybór strony kodowej:               MODE CON[:] CP SELECT=yyy\n\
+Stan strony kodowej:                MODE CON[:] CP [/STATUS]\n\
+Tryb wyświetlania:                  MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]\n\
+Szybkość powtarzania klawiatury:    MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]\n"
+
+    IDS_QUERY_SERIAL_FOUND "    Znaleziono urządzenie szeregowe - %s\n"
+    IDS_QUERY_PRINTER_FOUND "    Znaleziono urządzenie drukujące - %s\n"
+    IDS_QUERY_PARALLEL_FOUND "    Znaleziono urządzenie równoległe - %s\n"
+    IDS_QUERY_DOSDEV_FOUND "    Znaleziono urządzenie DOS - %s\n"
+    // IDS_QUERY_MISC_FOUND "    Znaleziono inne urządzenie - %s\n"
+
+    // IDS_QUERY_DEVICE_FOUND "    Znaleziono %s urządzenie - %s\n"
+    // IDS_SERIAL  "szeregowe"
+    // IDS_PRINTER "równoległe"
+    // IDS_OTHER   "inne"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DEVICE_STATUS_HEADER "Stan urządzenia %s:"
+
+    IDS_COM_STATUS_BAUD             "    Współczynnik modulacji:       %ld\n"
+    IDS_COM_STATUS_PARITY           "    Parzystość:                   %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_DATA_BITS        "    Bity danych:                  %d\n"
+    IDS_COM_STATUS_STOP_BITS        "    Bity separatora:              %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_TIMEOUT          "    Limit czasu oczekiwania:      %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_XON_XOFF         "    XON/XOFF:                     %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_CTS_HANDSHAKING  "    CTS handshaking:              %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_DSR_HANDSHAKING  "    DSR handshaking:              %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_DSR_SENSITIVITY  "    Czułość DSR:                  %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_DTR_CIRCUIT      "    Obwód DTR:                    %s\n"
+    IDS_COM_STATUS_RTS_CIRCUIT      "    Obwód RTS:                    %s\n"
+
+    IDS_CONSOLE_STATUS_LINES    "    Wiersze:                          %d\n"
+    IDS_CONSOLE_STATUS_COLS     "    Kolumny:                          %d\n"
+    IDS_CONSOLE_KBD_RATE        "    Szybkość powtarzania klawiatury:  %ld\n"
+    IDS_CONSOLE_KBD_DELAY       "    Opóźnienie klawiatury:            %ld\n"
+    IDS_CONSOLE_CODEPAGE        "    Strona kodowa:                    %d\n"
+
+    IDS_PRINTER_OUTPUT_NOT_REROUTED     "    Dane wyjściowe drukarki nie są przekierowywane.\n"
+    IDS_PRINTER_OUTPUT_REROUTED_SERIAL  "    Dane wyjściowe drukarki są przekierowywane na port szeregowy %s.\n"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_ERROR_QUERY_DEVICES "BŁĄD: nie można wysłać zapytania do urządzeń DOS (0x%lx).\n"
+    IDS_ERROR_QUERY_DEVICES_FORM "    QueryDosDeviceW(%s) zwrócił nierozpoznaną formę %s.\n"
+    IDS_ERROR_SET_PARALLEL_STATE "SetParallelState(%d) - DefineDosDevice(%s) (0x%lx)\n"
+    IDS_ERROR_INVALID_PARAMETER "BŁĄD: Nieprawidłowy parametr - %s\n"
+    IDS_ERROR_ILLEGAL_DEVICE_NAME "BŁĄD: Niedozwolona nazwa urządzenia - %s (0x%lx)\n"
+    IDS_ERROR_STATUS_GET_DEVICE "BŁĄD: Nie udało się uzyskać stanu urządzenia COM%d:\n"
+    IDS_ERROR_STATUS_SET_DEVICE "BŁĄD: Nie można ustawić stanu urządzenia COM%d:\n"
+    IDS_ERROR_INVALID_PARITY_BITS "BŁĄD: Nieprawidłowa wartość dla parzystości bitów %d:\n"
+    IDS_ERROR_INVALID_STOP_BITS "BŁĄD: Nieprawidłowa wartość dla bitów separatora %d:\n"
+    IDS_ERROR_NO_MEMORY "BŁĄD: Za mało pamięci.\n"
+    IDS_ERROR_SCREEN_LINES_COL "BŁĄD: Nie można ustawić ekranu na określoną liczbę wierszy i kolumn.\n"
+END
index c278b41..bb13a53 100644 (file)
@@ -18,6 +18,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index 117d50c..3f587fc 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 {
-    STRING_USAGE, "Usage:\n  REG [operation] [parameters]\n\nSupported operations:\n  ADD | DELETE | IMPORT | EXPORT | QUERY\n\nFor help on a specific operation, type:\n  REG [operation] /?\n\n"
+    STRING_USAGE, "Sposób użycia:\n  REG [operacja] [parametry]\n\nWspierane operacje:\n  ADD | DELETE | IMPORT | EXPORT | QUERY\n\nAby uzyskać pomoc dotyczącą określonej operacji, wpisz:\n  REG [operacja] /?\n\n"
     STRING_ADD_USAGE, "REG ADD nazwa_klucza [/v nazwa_wartości | /ve] [/t typ] [/s separator] [/d dane] [/f]\n"
     STRING_DELETE_USAGE, "REG DELETE nazwa_klucza [/v nazwa_wartości | /ve | /va] [/f]\n"
     STRING_QUERY_USAGE, "REG QUERY nazwa_klucza [/v nazwa_wartości | /ve] [/s]\n"
@@ -12,32 +12,32 @@ STRINGTABLE
     STRING_NO_REMOTE, "Błąd: Nie można dodać kluczy do zdalnej maszyny\n"
     STRING_CANNOT_FIND, "Błąd: System nie mógł znaleźć podanej wartości lub klucza rejestru\n"
     STRING_UNSUPPORTED_TYPE, "Błąd: Nieobsługiwany typ\n"
-    STRING_MISSING_INTEGER, "reg: The option [/d] must be followed by a valid integer\n"
-    STRING_MISSING_HEXDATA, "reg: The option [/d] must be followed by a valid hexadecimal value\n"
-    STRING_UNHANDLED_TYPE, "reg: Unhandled registry data type [/t 0x%1!x!, /d %2]\n"
-    STRING_OVERWRITE_VALUE, "The registry value '%1' already exists. Do you want to overwrite it?"
-    STRING_YESNO, " (Yes|No)"
-    STRING_YES, "Y"
+    STRING_MISSING_INTEGER, "reg: Opcja [/d] musi poprzedzona poprawną liczbą całkowita\n"
+    STRING_MISSING_HEXDATA, "reg: Opcja [/d] musi poprzedzona poprawną wartością szesnastkową\n"
+    STRING_UNHANDLED_TYPE, "reg: Nieobsługiwany typ danych rejestru [/t 0x%1!x!, /d %2]\n"
+    STRING_OVERWRITE_VALUE, "Wartość rejestru '%1' już istnieje. Czy chcessz ją zastąpić?"
+    STRING_YESNO, " (Tak|Nie)"
+    STRING_YES, "T"
     STRING_NO, "N"
-    STRING_CANCELLED, "The registry operation was cancelled\n"
-    STRING_DEFAULT_VALUE, "(Default)"
-    STRING_DELETE_VALUE, "Are you sure you want to delete the registry value '%1'?"
-    STRING_DELETE_VALUEALL, "Are you sure you want to delete all registry values in '%1'?"
-    STRING_DELETE_SUBKEY, "Are you sure you want to delete the registry key '%1'?"
-    STRING_INVALID_STRING, "reg: The option [/d] must be followed by a valid string\n"
-    STRING_VALUEALL_FAILED, "reg: Unable to delete all registry values in '%1'. An unexpected error occurred.\n"
-    STRING_GENERAL_FAILURE, "reg: Unable to complete the specified operation. An unexpected error occurred.\n"
-    STRING_MATCHES_FOUND, "Search complete. Number of matches found: %1!d!\n"
-    STRING_INVALID_SYNTAX, "reg: Invalid syntax. "
-    STRING_INVALID_OPTION, "reg: Invalid option [%1]. "
-    STRING_REG_HELP, "Type ""REG /?"" for help.\n"
-    STRING_FUNC_HELP, "Type ""REG %1 /?"" for help.\n"
-    STRING_VALUE_NOT_SET, "(value not set)"
-    STRING_IMPORT_USAGE, "REG IMPORT file.reg\n"
-    STRING_FILE_NOT_FOUND, "reg: The file '%1' was not found.\n"
-    STRING_OPEN_KEY_FAILED, "reg: Unable to open the registry key '%1'.\n"
-    STRING_ESCAPE_SEQUENCE, "reg: Unrecognized escape sequence [\\%1!c!]\n"
-    STRING_EXPORT_USAGE, "REG EXPORT key_name file.reg [/y]\n"
-    STRING_INVALID_SYSTEM_KEY, "reg: Invalid system key [%1]\n"
-    STRING_OVERWRITE_FILE, "The file '%1' already exists. Do you want to overwrite it?"
+    STRING_CANCELLED, "Operacja rejestru została anulowana\n"
+    STRING_DEFAULT_VALUE, "(Domyślna)"
+    STRING_DELETE_VALUE, "Czy na pewno chcesz usunąć wartość rejestru '%1'?"
+    STRING_DELETE_VALUEALL, "Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie wartości rejestru w '%1'?"
+    STRING_DELETE_SUBKEY, "Czy na pewno chcesz usunąć klucz rejestru '%1'?"
+    STRING_INVALID_STRING, "reg: Opcja [/d] musi być poprzedzona prawidłowym łańcuchem\n"
+    STRING_VALUEALL_FAILED, "reg: Nie można usunąć wszystkich wartości rejestru w '%1'. Wystąpił nieoczekiwany błąd.\n"
+    STRING_GENERAL_FAILURE, "reg: Nie można ukończyć określonej operacji. Wystąpił nieoczekiwany błąd.\n"
+    STRING_MATCHES_FOUND, "Wyszukiwanie zakończone. Liczba znalezionych elementów: %1!d!\n"
+    STRING_INVALID_SYNTAX, "reg: Nieprawidłowa składnia. "
+    STRING_INVALID_OPTION, "reg: Nieprawidłowa opcja [%1]. "
+    STRING_REG_HELP, "Wpisz ""REG /?"", aby uzyskać pomoc.\n"
+    STRING_FUNC_HELP, "Wpisz ""REG %1 /?"", aby uzyskać pomoc.\n"
+    STRING_VALUE_NOT_SET, "(wartość nie ustalona)"
+    STRING_IMPORT_USAGE, "REG IMPORT plik.reg\n"
+    STRING_FILE_NOT_FOUND, "reg: Plik '%1' nie został odnaleziony.\n"
+    STRING_OPEN_KEY_FAILED, "reg: Nie można otworzyć klucza rejestru '%1'.\n"
+    STRING_ESCAPE_SEQUENCE, "reg: Nierozpoznana sekwencja ucieczki [\\%1!c!]\n"
+    STRING_EXPORT_USAGE, "REG EXPORT nazwa_klucza plik.reg [/y]\n"
+    STRING_INVALID_SYSTEM_KEY, "reg: Nieprawidłowy klucz systemowy [%1]\n"
+    STRING_OVERWRITE_FILE, "Plik '%1' już istnieje. Czy chcesz go zastąpić?"
 }
diff --git a/base/applications/cmdutils/taskkill/lang/pl-PL.rc b/base/applications/cmdutils/taskkill/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c907dc7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,19 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+    STRING_USAGE, "Sposób użycia: taskkill [/?] [/f] [/im nazwa_procesu | /pid id_procesu]\n"
+    STRING_INVALID_OPTION, "Błąd: Określono nieznaną lub nieprawidłową opcję.\n"
+    STRING_INVALID_PARAM, "Błąd: Nieprawidłowy parametr.\n"
+    STRING_MISSING_OPTION, "Błąd: Nie określono opcji /im ani /pid.\n"
+    STRING_MISSING_PARAM, "Błąd: Oczekiwano parametru dla opcji %1.\n"
+    STRING_MUTUAL_EXCLUSIVE, "Błąd: Opcje /im i /pid wzajemnie się wykluczają.\n"
+    STRING_CLOSE_PID_SEARCH, "Komunikat o zamknięciu został wysłany do okien najwyższego poziomu procesu z identyfikatorem PID %1!u!.\n"
+    STRING_CLOSE_PROC_SRCH, "Komunikat o zamknięciu został wysłany do okien najwyższego poziomu procesu ""%1"" z identyfikatorem PID %2!u!.\n"
+    STRING_TERM_PID_SEARCH, "Proces z identyfikatorem PID %1!u! został przymusowo zakończony.\n"
+    STRING_TERM_PROC_SEARCH, "Proces ""%1"" z identyfikatorem PID %2!u! został przymusowo zakończony.\n"
+    STRING_SEARCH_FAILED, "Błąd: Nie odnaleziono procesu ""%1"".\n"
+    STRING_ENUM_FAILED, "Błąd: Nie można wyliczyć listy procesów.\n"
+    STRING_TERMINATE_FAILED, "Błąd: Nie można zakończyć procesu ""%1"".\n"
+    STRING_SELF_TERMINATION, "Błąd: Proces nie może zakończyć sam siebie.\n"
+}
index 950b03b..4e9ca9d 100644 (file)
@@ -36,6 +36,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
diff --git a/base/applications/cmdutils/wmic/lang/pl-PL.rc b/base/applications/cmdutils/wmic/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6952d05
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+    STRING_CMDLINE_NOT_SUPPORTED, "Błąd: Funkcja lub operacja nie jest obsługiwana\n"
+    STRING_ALIAS_NOT_FOUND, "Błąd: Alias nie został znaleziony\n"
+    STRING_INVALID_QUERY, "Błąd: Nieprawidłowa kwerenda\n"
+    STRING_INVALID_PATH, "Błąd: Nieprawidłowa składnia PATH\n"
+}
index a830a7b..1ca447b 100644 (file)
@@ -34,6 +34,9 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #ifdef LANGUAGE_EN_US
     #include "lang/en-US.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index a538542..d002285 100644 (file)
@@ -9,5 +9,5 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_APP_TITLE "Raportowanie błędu ReactOS"
-    IDS_USER_ALERT_MESSAGE "Aplikacja %ls została zamknięta z powodu błędu. Informacje o tym błędzie zostały zapisne w:\r\n\r\n%ls"
+    IDS_USER_ALERT_MESSAGE "Aplikacja %ls została zamknięta z powodu błędu. Informacje o tym błędzie zostały zapisane w:\r\n\r\n%ls"
 END
index e61c718..e7acc16 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "Pomo&c"
     BEGIN
-        MENUITEM "Konsola zarządzania ReactOS - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
+        MENUITEM "ReactOS Management Console - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
     END
 END
 
@@ -39,12 +39,12 @@ BEGIN
     END
     POPUP "Pomo&c"
     BEGIN
-        MENUITEM "Konsola zarządzania ReactOS - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
+        MENUITEM "ReactOS Management Console - i&nformacje", IDM_HELP_ABOUT
     END
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_APPTITLE "Konsola zarządzania ReactOS"
+    IDS_APPTITLE "ReactOS Management Console"
     IDS_CONSOLETITLE "Konsola%1!u!"
 END
index 3c125fd..5727ca8 100644 (file)
@@ -29,10 +29,10 @@ BEGIN
     END
     POPUP "Op&cje"
     BEGIN
-        MENUITEM "Event details &view", IDM_EVENT_DETAILS_VIEW
-        MENUITEM "&Grid lines", IDM_LIST_GRID_LINES
+        MENUITEM "&Pokaż szczegóły zdarzenia", IDM_EVENT_DETAILS_VIEW
+        MENUITEM "&Linie siatki", IDM_LIST_GRID_LINES
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Save settings on exit", IDM_SAVE_SETTINGS
+        MENUITEM "&Zapisz ustawienia przy wyjściu", IDM_SAVE_SETTINGS
     END
     POPUP "Po&moc"
     BEGIN
@@ -152,20 +152,20 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
 /* Please note that explicit TAB characters '\t' are used to fix the alignment of the message in the MessageBox */
-    IDS_USAGE "ReactOS Event Viewer\n\
+    IDS_USAGE "Podgląd zdarzeń ReactOS\n\
 \n\
-EventVwr [computer name] [/l:<event log file>] [/?]\n\
+EventVwr [nazwa komputera] [/l:<plik dziennika>] [/?]\n\
 \n\
-""computer name"" : Specifies the remote computer where to connect\n\
-\tto retrieve the events to display. If no name is specified, the\n\
-\tlocal computer is used.\n\
+""nazwa kopmutera"" : Określa komputer zdalny, z którym należy się połączyć,\n\
+\taby otrzymać zdarzenia do wyświetlenia. Jeśli nazwa nie jest określona,\n\
+\tzostanie użyty komputer lokalny.\n\
 \n\
-/l:<event log file> : Specifies which event log file to open.\n\
-\tOnly files in the .evt format (NT ≤ 5.2) are supported.\n\
+/l:<plik dziennika> : Określa plik dziennika do otwarcia.\n\
+\tObsługiwane są tylko pliki w formacie .evt (NT ≤ 5.2).\n\
 \n\
-/? : Displays this help message.\n\
+/? : Wyświetla tę pomoc/sposób użycia.\n\
 "
-    IDS_EVENTLOGFILE "Event Log File"
+    IDS_EVENTLOGFILE "Plik dziennika"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -181,7 +181,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_BYTES_FORMAT "bytes" // "%s bytes"
+    IDS_BYTES_FORMAT "bajtów" // "%s bytes"
     // "%1!ls! (%2!ls! bytes)"
 END
 
@@ -199,15 +199,15 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_COPY "Event Type:     %s\r\n\
-Event Source:   %s\r\n\
-Event Category: %s\r\n\
-Event ID:       %s\r\n\
-Date:           %s\r\n\
-Time:           %s\r\n\
-User:           %s\r\n\
-Computer:       %s\r\n\
-Description:\r\n%s"
+    IDS_COPY "Typ zdarzenia:             %s\r\n\
+Źródło zdarzenia:         %s\r\n\
+Kategoria zdarzenia:      %s\r\n\
+Idnetyfikator Zdarzenia:  %s\r\n\
+Data:                     %s\r\n\
+Czas:                     %s\r\n\
+Użytkownik:               %s\r\n\
+Komputer:                 %s\r\n\
+Opis:\r\n%s"
 END
 
 STRINGTABLE
index f994259..9242c75 100644 (file)
@@ -134,9 +134,9 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR14, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 171, 90, 10, 10
     CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR15, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 183, 90, 10, 10
     CONTROL "", IDC_STATIC_COLOR16, "Static", SS_NOTIFY | SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 195, 90, 10, 10
-    GROUPBOX "Preview (Screen)", IDC_STATIC, 10, 110, 200, 40
+    GROUPBOX "Wybrane kolory ekranu", IDC_STATIC, 10, 110, 200, 40
     CONTROL "", IDC_STATIC_SCREEN_COLOR, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 15, 120, 180, 20, WS_EX_CLIENTEDGE
-    GROUPBOX "Preview (Popup)", IDC_STATIC, 10, 155, 200, 40
+    GROUPBOX "Wybrane kolory podręczne", IDC_STATIC, 10, 155, 200, 40
     CONTROL "", IDC_STATIC_POPUP_COLOR, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 15, 165, 180, 20, WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
index c303000..c6845d8 100644 (file)
@@ -114,7 +114,7 @@ BEGIN
     IDS_CTRL_SHIFT "Ctrl+Shift"
     IDS_LEFT_ALT_SHIFT "Lewy Alt+Shift"
     IDS_SWITCH_BET_INLANG "Przełącza pomiędzy układami klawiatury"
-    IDS_REBOOT_NOW, "Reboot now?"
+    IDS_REBOOT_NOW, "Uruchomić ponownie system?"
 END
 
 STRINGTABLE
diff --git a/dll/shellext/zipfldr/lang/pl-PL.rc b/dll/shellext/zipfldr/lang/pl-PL.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7d2e2e4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,70 @@
+/*
+ * PROJECT:     ReactOS Zip Shell Extension
+ * LICENSE:     GPL-2.0+ (https://spdx.org/licenses/GPL-2.0+)
+ * PURPOSE:     Polish resource translation
+ */
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_PROPPAGEDESTINATION DIALOGEX 0, 0, 235, 156
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Wybierz miejsce docelowe"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT           "Wybierz katalog docelowy:",IDC_STATIC,6,12,174,8
+    EDITTEXT        IDC_DIRECTORY,6,24,222,12,ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON      "Przeglądaj...",IDC_BROWSE,174,42,54,14
+    PUSHBUTTON      "Hasło",IDC_PASSWORD,174,66,54,14
+    LTEXT           "Trwa wyodrębnianie...",IDC_STATIC,6,114,82,8
+    CONTROL         "",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER,6,126,222,6
+END
+
+IDD_PROPPAGECOMPLETE DIALOGEX 0, 0, 235, 156
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Wyodrębnianie zakończone"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT           "Pliki zostały pomyślnie wyodrębnione do następującego katalogu:",IDC_STATIC,6,12,222,18
+    LTEXT           "Ścieżka docelowa",IDC_DESTDIR,6,36,222,8
+    CONTROL         "Pokaż wyodrębnione pliki",IDC_SHOW_EXTRACTED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,6,66,121,10
+    LTEXT           "Aby kontynuować, kliknij przycisk Zakończ.",IDC_STATIC,6,84,174,8
+END
+
+IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 273, 56
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Potwierdzenie zamiany pliku"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "&Tak",IDYES,6,36,62,14
+    PUSHBUTTON      "Anuluj",IDCANCEL,204,36,62,14
+    PUSHBUTTON      "Tak na &wszystkie",IDYESALL,72,36,62,14
+    PUSHBUTTON      "&Nie",IDNO,138,36,62,14
+    ICON            "",IDC_EXCLAMATION_ICON,6,6,24,22
+    LTEXT           "",IDC_MESSAGE,36,6,228,24
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COL_NAME "Nazwa"
+    IDS_COL_TYPE "Typ"
+    IDS_COL_COMPRSIZE "Rozmiar po spakowaniu"
+    IDS_COL_PASSWORD "Hasło"
+    IDS_COL_SIZE "Rozmiar oryginalny"
+    IDS_COL_RATIO "Współczynnik kompresji"
+    IDS_COL_DATE_MOD "Data modyfikacji"
+    IDS_YES "Tak"
+    IDS_NO "Nie"
+
+    IDS_WIZ_TITLE "Kreator wyodrębniania"
+    IDS_WIZ_DEST_TITLE "Wybierz miejsce docelowe"
+    IDS_WIZ_DEST_SUBTITLE "Pliki znajdujące sie w archiwum ZIP zostaną wyodrębnione do wybranej lokalizacji."
+    IDS_WIZ_COMPL_TITLE "Wyodrębnianie zakończone"
+    IDS_WIZ_COMPL_SUBTITLE "Pliki zostały pomyślnie wyodrębnione z archiwum ZIP."
+    IDS_WIZ_BROWSE_TITLE "Wybierz miejsce, w którym chcesz wyodrębnić wybrane elementy."
+
+    IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Ten folder zawiera już plik o nazwie '%1'.\nCzy chcesz zamienić istniejący plik?"
+
+    IDS_MENUITEM "Wy&odrębnij wszystkie..."
+    IDS_HELPTEXT "Wyodrębnia zawartość folderów"
+    IDS_FRIENDLYNAME "Folder skompresowany (zip)"
+END
index 5f39bfd..21f2a4e 100644 (file)
@@ -34,6 +34,9 @@ IDR_ZIPFLDR REGISTRY "res/zipfldr.rgs"
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_PL_PL
+    #include "lang/pl-PL.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_RO_RO
     #include "lang/ro-RO.rc"
 #endif
index 6795195..4040c42 100644 (file)
@@ -647,17 +647,17 @@ Czy na pewno chcesz otworzyć ten plik?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
 END
 
 IDD_NEWEXTENSION DIALOGEX 0, 0, 260, 75
-CAPTION "Create New Extension"
+CAPTION "Tworzenie nowego rozszerzenia"
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&File Extension:", -1, 10, 10, 85, 14
+    LTEXT "&Rozszerzenie pliku:", -1, 10, 10, 85, 14
     EDITTEXT IDC_NEWEXT_EDIT, 105, 8, 60, 14
-    PUSHBUTTON "<< Ad&vanced", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
-    LTEXT "&Associated File Type:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
+    PUSHBUTTON "&Zaawansowane >>", IDC_NEWEXT_ADVANCED, 185, 8, 65, 15
+    LTEXT "&Skojarzony typ pliku:", IDC_NEWEXT_ASSOC, 10, 34, 85, 14
     COMBOBOX IDC_NEWEXT_COMBOBOX, 105, 32, 145, 120, CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 125, 55, 60, 14
-    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 190, 55, 60, 14
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -898,10 +898,10 @@ BEGIN
     IDS_ADVANCED_SHOW_COMP_COLOR "Pokaż zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze"
     IDS_ADVANCED_SHOW_INFO_TIP "Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu"
 
-    IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< Ad&vanced"
-    IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "Ad&vanced >>"
-    IDS_NEWEXT_NEW "<New>"
-    IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "You must specify an extension."
-    IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Extension %s is already associated with File Type %s. Do you want to un-associate %s with %s and create a new File Type for it?"
-    IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Extension is in use"
+    IDS_NEWEXT_ADVANCED_LEFT "<< &Zaawansowane"
+    IDS_NEWEXT_ADVANCED_RIGHT "&Zaawansowane >>"
+    IDS_NEWEXT_NEW "<Nowy>"
+    IDS_NEWEXT_SPECIFY_EXT "Musisz podać rozszerzenie."
+    IDS_NEWEXT_ALREADY_ASSOC "Rozszerzenie %s jest już związane z typem plików %s. Czy chcesz usunąć powiązanie %s z %s i utworzyć dla niego nowy typ plików?"
+    IDS_NEWEXT_EXT_IN_USE "Rozszerzenie jest w użyciu"
 END