[TRANSLATION] Minor translation update.
authorHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Tue, 1 May 2018 14:56:08 +0000 (16:56 +0200)
committerHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Tue, 1 May 2018 15:45:06 +0000 (17:45 +0200)
45 files changed:
base/applications/taskmgr/lang/fr-FR.rc
base/shell/explorer/lang/bg-BG.rc
base/shell/explorer/lang/cs-CZ.rc
base/shell/explorer/lang/de-DE.rc
base/shell/explorer/lang/en-US.rc
base/shell/explorer/lang/es-ES.rc
base/shell/explorer/lang/et-EE.rc
base/shell/explorer/lang/fi-FI.rc
base/shell/explorer/lang/fr-FR.rc
base/shell/explorer/lang/he-IL.rc
base/shell/explorer/lang/it-IT.rc
base/shell/explorer/lang/ja-JP.rc
base/shell/explorer/lang/ko-KR.rc
base/shell/explorer/lang/lt-LT.rc
base/shell/explorer/lang/ms-MY.rc
base/shell/explorer/lang/nl-NL.rc
base/shell/explorer/lang/no-NO.rc
base/shell/explorer/lang/pl-PL.rc
base/shell/explorer/lang/pt-BR.rc
base/shell/explorer/lang/ro-RO.rc
base/shell/explorer/lang/ru-RU.rc
base/shell/explorer/lang/sk-SK.rc
base/shell/explorer/lang/sq-AL.rc
base/shell/explorer/lang/tr-TR.rc
base/shell/explorer/lang/uk-UA.rc
base/shell/explorer/lang/zh-CN.rc
base/shell/explorer/lang/zh-TW.rc
dll/win32/browseui/lang/bg-BG.rc
dll/win32/browseui/lang/de-DE.rc
dll/win32/browseui/lang/en-US.rc
dll/win32/browseui/lang/es-ES.rc
dll/win32/browseui/lang/et-EE.rc
dll/win32/browseui/lang/fr-FR.rc
dll/win32/browseui/lang/he-IL.rc
dll/win32/browseui/lang/it-IT.rc
dll/win32/browseui/lang/ja-JP.rc
dll/win32/browseui/lang/pl-PL.rc
dll/win32/browseui/lang/pt-BR.rc
dll/win32/browseui/lang/ro-RO.rc
dll/win32/browseui/lang/ru-RU.rc
dll/win32/browseui/lang/sq-AL.rc
dll/win32/browseui/lang/tr-TR.rc
dll/win32/browseui/lang/uk-UA.rc
dll/win32/browseui/lang/zh-CN.rc
dll/win32/browseui/lang/zh-TW.rc

index 1230742..2176123 100644 (file)
@@ -425,7 +425,7 @@ BEGIN
     IDS_MENU_CPUHISTORY "Historique de l'utilisation de l'UC"
     IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES "Aff&icher les temps du noyau"
     IDS_CREATENEWTASK "Créer une nouvelle tâche"
-    IDS_CREATENEWTASK_DESC "Tapez le nom d'un programme, dossier,document, ou ressource Internet resource et le Gestionnaire des tâches l'ouvrira pour vous."
+    IDS_CREATENEWTASK_DESC "Entrez le nom d'un programme, d'un dossier, d'un document ou d'une ressource Internet, et le Gestionnaire des tâches l'ouvrira pour vous."
     IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF "Impossible d'accéder ou de mofier l'affinité du processeur."
     IDS_MSG_PROCESSONEPRO "Le processus doit avoir de l'affinité avec au moins un processeur."
     IDS_MSG_INVALIDOPTION "Option Invalide"
index dc442b1..aed0ade 100644 (file)
@@ -116,7 +116,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -131,26 +131,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -160,13 +160,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -183,7 +183,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 7891b90..784ba32 100644 (file)
@@ -122,7 +122,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Upravit klasickou nabídku Start"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Nabídka Start", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "Nabídku Start lze přizpůsobit přidáním nebo odebráním položek.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -137,26 +137,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Storno", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Kontrola názvů souborů"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignorovat", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Přejmenovat", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Neprovádět tuto kontrolu při spouštění systému", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "Na Vašem počítači se nachází soubor nebo složka s názvem %s, který by mohl způsobit, že některé aplikace nebudou fungovat správně. Přejmenování na %s tento problém vyřeší. Přejete si provést přejmenování?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Rozšířené"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Nastavení nabídky Start", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Ponecháním kurzoru na položce otevřít podnábidku", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Zvýraznit &nově nainstalované programy", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -166,13 +166,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Vyberte tuto možnost pro zjednodušený přístup k naposledy otevřeným dokumentům. Vymazání tohoto seznamu neodstraní soubory.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "&Zobrazovat naposledy otevřené dokumenty", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Vymazat", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Obecné"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Velikost ikon", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -189,7 +189,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index a52652d..9e49bb9 100644 (file)
@@ -116,7 +116,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Klassisches Startmenü anpassen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Startmenü", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "Sie können das Startmenü anpassen, indem Sie Elemente hinzufügen oder davon entfernen.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -131,26 +131,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Abbrechen", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Dateinamenwarnung"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignorieren", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Umbenennen", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Beim Start nicht überprüfen", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "Eine Datei namens %s auf Ihrem Computer, könnte die Funktion diverser Programme einschränken.  Umbennen der Datei in %s würde das Problem lösen.  Möchten Sie die Datei jetzt umbenennen?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Erweitert"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Startmenüeinstellungen ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Untermenüs beim darauf Zeigen öffnen", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "&Zuletzt installierte Programme hervorheben", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -160,13 +160,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Wählen Sie diese Option, um einen schnellen Zugriff auf zuletzt verwendete Dokumente zu haben. Durch das Löschen der Liste werden die Dokumente nicht gelöscht.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 25
     AUTOCHECKBOX     "Zuletzt &verwendete Dokumente auflisten", IDC_RECENTLY, 14, 171, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Liste löschen", IDC_CLEAR, 182, 169, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Allgemein"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Symbolgröße für Programme ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -183,7 +183,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-Mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 1b0a76f..0f81474 100644 (file)
@@ -116,7 +116,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -131,26 +131,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -160,13 +160,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -183,7 +183,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 87a2365..7cc3d6c 100644 (file)
@@ -126,7 +126,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -141,26 +141,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -170,13 +170,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -193,7 +193,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index ad12d0d..8176660 100644 (file)
@@ -123,7 +123,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Klassikalise stardimenüü kohandamine"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Menüü Start", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "Menüü Start kohandamiseks saate sellesse üksusi lisada või neid eemaldada.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -138,26 +138,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenu&Options", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Loobu", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Faili Nime Hoiatus"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignoreeri", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Nimeta Ümber", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Ära teosta seda kontrolli käivitusel", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "Fail nimega %s Teie arvutis võib põhjustada kindlate rakendustele tõrkeid.  Ümber nimetades seda %s'ks lahendaks selle probleemi.  Kas soovite seda ümber nimetada nüüd?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Täpsemalt"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Menüü Start seaded ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Ava alammenüüd kui ma seiskan nende juures hiirega", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Tõsta esile &uudselt paigaldatud programmid", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -167,13 +167,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Valige see sätte, et saada kiire juurdepääs dokumentidele, mida olete hiljuti kasutanud.  Selle nimekirja kustutamine ei kustuta neid dokumente.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "Loetle minu kõige &hiljutisemalt avatuid dokumente", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Puhasta Nimekirja", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Üldine"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Vali ikoonisuurus programmidele", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -190,7 +190,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 795c6da..20a0aaf 100644 (file)
@@ -116,7 +116,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Mukauta klassista Käynnistä Valikkoa"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Käynnistä Valikko", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "Voit mukauttaa Käynnistä Valikkoa lisäämällä tai poistamalla kohteita.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -131,26 +131,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Peruuta", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Tiedoston nimi varoitus"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Jätä huomiotta", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Nimeä uudelleen", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Älä suoritä tätä tarkistusta käynnistettäessä", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "On tiedosto tai kansio tietokoneellasi nimeltään %s joka voi aiheuttaa sen että tietyt ohjelmat eivät toimi oikein. Sen uudelleenimeäminen nimelle %s ratkaisisi tämän ongelman. Haluatko nimetä sen uudelleen nyt?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Lisäasetukset"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Käynnistä Valikko asetukset ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Avaa alivalikko kun keskeytän ne hiirellä", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Korosta &uudet asennetut ohjelmat", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -160,13 +160,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Valitse tämä vaihtoehto saadaksesi nopean pääsyn tiedostoihin jotka olet avannut lähiaikoina.  Tämän listan tyhjentäminen ei poista tiedostoja.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "Listaa &useimmin avatut tiedostot", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Tyhjennä lista", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Yleinen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Valiset kuvakekoko ohjelmille ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -183,7 +183,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&Sähköposti:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 47a2b5e..55782f5 100644 (file)
@@ -70,7 +70,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Apparence de la barre des tâches", IDC_STATIC, 6, 6, 240, 104
     CONTROL "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN | SS_CENTERIMAGE, 12, 18, 229, 24
     AUTOCHECKBOX "&Verrouiller la barre des tâches", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13, 45, 200, 10
-    AUTOCHECKBOX "&Cacher a&utomatique la barre des tâches", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
+    AUTOCHECKBOX "&Cacher a&utomatiquement la barre des tâches", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13, 58, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "Garder la barre des &tâches au-dessus des autres fenêtres", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13, 71, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "&Grouper les boutons similaires de la barre des tâches", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13, 84, 200, 10
     AUTOCHECKBOX "Montrer la &zone de lancement rapide", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13, 97, 200, 10
@@ -116,7 +116,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Personnalisez le Menu Démarrer Classique"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Menu démarrer", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "Vous pouvez personnaliser votre menu Démarrer en ajoutant ou en retirant des éléments.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -131,26 +131,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "&Paramètres du Menu Démarrer", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Annuler", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Attention au nom de fichier"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignorer", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Renommer", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Ne pas réaliser cette vérification au démarrage", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "Il y a un fichier ou un répertoire sur votre ordinateur appelé  %s ce qui pourrait conduire certaines applications à dysfonctionner.  Le renommer en %s résoudrait le problème. Voulez-vous le renommer maintenant ?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Avancé"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Paramètres du menu démarrer", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Ouvrir les sous-menus quand je m'arrête dessus avec la souris", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "&Mettre en surbrillance les éléments nouvellement installés", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -160,13 +160,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "&Sélectionnez cette option pour fournir un accès rapide aux documents que vous avez ouvert le plus récemment. Vider cette liste ne supprime pas les documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "&Lister les documents que j'ai ouvert le plus récemment", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Nettoyer la liste", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Général"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Sélectionnez une taille d'icône pour les programmes ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -183,7 +183,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail :", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index d1122ff..ba0d8e2 100644 (file)
@@ -116,7 +116,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -131,26 +131,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -160,13 +160,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -183,7 +183,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 9b702bd..05c5697 100644 (file)
@@ -116,7 +116,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -131,26 +131,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -160,13 +160,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -183,7 +183,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 5d724a8..f7036c1 100644 (file)
@@ -116,7 +116,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "クラシック スタートメニューのカスタマイズ"
 FONT 9, "MS UI Gothic", 0, 0, 0x1
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "スタートメニュー", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "スタートメニューに項目を追加または削除して、カスタマイズできます。", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -131,26 +131,26 @@ FONT 9, "MS UI Gothic", 0, 0, 0x1
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "キャンセル", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "ファイル名の警告"
 FONT 9, "MS UI Gothic", 0, 0, 0x1
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "無視(&I)", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "名前の変更(&R)", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "起動時にこのチェックを行わない(&D)", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "'%s' という名前の不正な名前のファイルまたはフォルダがあるため、アプリケーションが機能しないかも知れません。'%s' の名前を変更すれば、この問題は修正されます。今すぐ名前を変更したいですか?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "上級者向け"
 FONT 9, "MS UI Gothic", 0, 0, 0x1
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "スタートメニューの設定 ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "マウスで一定時間サブメニューにとどまれば、それを開きます(&O)", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "新しくインストールしたプログラムを強調表示します(&N)", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -160,13 +160,13 @@ FONT 9, "MS UI Gothic", 0, 0, 0x1
     LTEXT            "最近開いた文書への素早いアクセスのために、このオプションを選択して下さい。このリストをクリアしても文書を削除しません。", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "最近開いた文書をリストアップする(&R)", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "リストのクリア(&C)", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 9, "MS UI Gothic", 0, 0, 0x1
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "プログラムのアイコンサイズを選択 ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -183,7 +183,7 @@ FONT 9, "MS UI Gothic", 0, 0, 0x1
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "電子メール(&E):", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 1e991e5..7223055 100644 (file)
@@ -118,7 +118,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 9, "굴림"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -133,26 +133,26 @@ FONT 9, "굴림"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 9, "굴림"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 9, "굴림"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -162,13 +162,13 @@ FONT 9, "굴림"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 9, "굴림"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -185,7 +185,7 @@ FONT 9, "굴림"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index b8f0457..b2b432c 100644 (file)
@@ -119,7 +119,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -134,26 +134,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -163,13 +163,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -186,7 +186,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 16b9590..09e8cd7 100644 (file)
@@ -118,7 +118,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -133,26 +133,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -162,13 +162,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -185,7 +185,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index c09e1e5..e72f7ef 100644 (file)
@@ -116,7 +116,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -131,26 +131,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -160,13 +160,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -183,7 +183,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 0fd9c51..3709a28 100644 (file)
@@ -117,7 +117,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -132,26 +132,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -161,13 +161,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -184,7 +184,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 062d743..48231d2 100644 (file)
@@ -126,7 +126,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Dostosuj klasyczne menu Start"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Menu Start", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "Możesz dostosować menu Start, dodając lub usuwając jego elementy.", IDC_STATIC, 48, 17, 100, 39
@@ -141,26 +141,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Anuluj", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Ostrzeżenie o nazwie pliku"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignoruj", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Zmień nazwę", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Nie sprawdzaj tego przy starcie systemu", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "Na Twoim komputerze znajduje się plik folderu o nazwie %s , który może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych aplikacji.  Zmienienie nazwy na %s rozwiązało by ten problem.  Czy chcesz teraz zmienić nazwę tego pliku?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Zaawansowane"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Ustawienia menu Start ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Otwieraj podmenu po zatrzymaniu na nich wskaźnika myszy", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Wyróżnij &nowo zainstalowane programy", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -170,13 +170,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Zaznacz tę opcję, aby zapewnić szybki dostęp do niedawno otwieranych dokumentów.  Wyczyszczenie tej listy nie powoduje usunięcia dokumentów.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "Wyczyść &moje ostatnio otwierane dokumenty", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "Wy&czyść listę", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Ogólne"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Wybierz rozmiar ikon dla programów ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -193,7 +193,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
  
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 03b7f10..4055b5b 100644 (file)
@@ -118,7 +118,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -133,26 +133,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -162,13 +162,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -185,7 +185,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index c27021d..211837f 100644 (file)
@@ -118,7 +118,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Particularizare meniu de Pornire clasic"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Meniul „Pornire”", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "Puteți particulariza meniul „Pornire” prin adăugarea sau eliminarea de elemente.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -133,26 +133,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "Con&firmă", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "A&nulează", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Avertisment nume fișier"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "Ign&oră", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Redenumește", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "N&u efectua această verificare la pornire", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "În calculator există un fișier sau dosar numit %s care poate cauza probleme în funcționarea corectă a anumitor aplicații. Redenumirea sa în %s ar rezolva această problemă. Doriți să-l redenumiți acum?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Opțiuni ale meniului „Pornire” ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Deschide submeniurile când mă opresc la ele cu indicatorul șoricelului", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "&Evidențiază programele nou instalate", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -162,13 +162,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Selectați această opțiune pentru a oferi un acces rapid la documentele recent accesate.  Curățarea acestei liste nu va șterge documentele.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "Afișează cele mai &recent accesate documente", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Curăță lista", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Selectați o dimensiune de pictogramă pentru programe ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -185,7 +185,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index c24292c..0804d1d 100644 (file)
@@ -118,7 +118,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Настройка классического меню ""Пуск"""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Меню ""Пуск""", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "Вы можете настроить меню ""Пуск"" путем добавления или удаления элементов.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -133,26 +133,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Отмена", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Предупреждение о имени файла"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Игнорировать", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Переименовать", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Не выполнять эту проверку при запуске", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "На вашем компьютере существует файл или папка ""%s"", которая может привести к неправильной работе некоторых приложений. Переименование ""%s"" может эту решить проблему. Переименовать сейчас?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Дополнительно"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Параметры меню ""Пуск"" ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Открывать подменю при задержке на них мыши", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "&Подсвечивать недавно установленные программы", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -162,13 +162,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Выберите эту опцию для обеспечения быстрого доступа к недавним документам. Очистка этого списка не удаляет документы.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "Выво&дить список недавних документов", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Очистить список", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Основные"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Выберите размер значков для программ ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -185,7 +185,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index b2d8d1a..b49077b 100644 (file)
@@ -121,7 +121,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -136,26 +136,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -165,13 +165,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -188,7 +188,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index de3ccbf..4961764 100644 (file)
@@ -120,7 +120,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -135,26 +135,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -164,13 +164,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -187,7 +187,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 43c207a..80ba2a3 100644 (file)
@@ -118,7 +118,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Geleneklik Başlat Seçkesini Husûsileştir"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Başlat Seçkesi", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "Ögeleri eklemeyle veyâ kaldırmayla Başlat seçkenizi husûsileştirebilirsiniz.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -133,26 +133,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "&Başlat Seçkesi Ayarları", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "Tamam", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "İptal", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Kütük Adı Uyarısı"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Yok Say", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Y&eniden Adlandır", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Başlangıçta Bu Denetlemeyi Yapma", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "Bilgisayarınızda %s adlı bir kütük ya da dizin belirli uygulamaların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Onu %s olarak yeniden adlandırma bu sorunu çözecek. Onu şimdi yeniden adlandırmak ister misiniz?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Gelişmiş"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Başlat Seçkesi Ayarları", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Fâremle Onların Üzerinde Durakladığımda Alt Seçkeleri Aç", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "&Yeni Kurulmuş İzlenceleri Vurgula", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -162,13 +162,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "En son açtığınız belgelere hızlı erişim sağlamak için bu seçeneği seçiniz. Bu dizelgeyi silme belgeleri silmez.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "&En Son Açılan Belgelerimi Dizelgele", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Dizelgeyi Sil", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Umûmî"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "İzlenceler İçin Bir Simge Büyüklüğü Seç", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -185,7 +185,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&Mektup:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 10be277..a634995 100644 (file)
@@ -124,7 +124,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "Customize Classic Start Menu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "You can customize your Start menu by adding or removing items.", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -139,26 +139,26 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     CONTROL          "StartMenuSe&ttings", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "OK", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "Cancel", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "File Name Warning"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "&Ignore", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "&Rename", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "&Don't perform this check at startup", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "There is a file or folder on your computer called %s which could cause certain applications to not function correctly.  Renaming it to %s would solve this problem.  Would you like to rename it now?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "Advanced"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Start menu settings ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "&Open submenus when I pause on them with my mouse", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "Highlight &newly installed programs", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -168,13 +168,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     LTEXT            "Select this option to provide quick access to the documents you opened most recently.  Clearing this list does not delete the documents.", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "List my most &recently opened documents", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "&Clear List", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "General"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "Select an icon size for programs ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -191,7 +191,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "&E-mail:", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 89bb3b3..90d6032 100644 (file)
@@ -125,7 +125,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "自定义经典开始菜单"
 FONT 9, "宋体"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "开始菜单", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "你可以通过添加或移除项自定义开始菜单。", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -140,26 +140,26 @@ FONT 9, "宋体"
     CONTROL          "开始菜单设置(&T)", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "确定", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "取消", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "文件名称警告"
 FONT 9, "宋体"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "忽略(&I)", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "重命名(&R)", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "不执行此检查启动时(&D)", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "有是一个文件或文件夹在您的计算机被称为 %s 这可能会导致某些应用程序不能够正确。重命名为 %s 将解决这个问题。您想现在重命名它?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "高级"
 FONT 9, "宋体"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "开始菜单设置 ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "与我的鼠标上他们暂停时打开子菜单(&O)", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "突出显示新安装的程序(&N)", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -169,13 +169,13 @@ FONT 9, "宋体"
     LTEXT            "选择此选项来提供对您最近打开的文档的快速访问。清除此列表并不会删除文件。", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "列出我最近打开的文档(&R)", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "清除列表(&C)", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "常规"
 FONT 9, "宋体"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "选择程序图标大小 ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -192,7 +192,7 @@ FONT 9, "宋体"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "电子邮件:(&E)", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 87a00db..c0bef07 100644 (file)
@@ -124,7 +124,7 @@ IDD_CLASSICSTART_CUSTOMIZE DIALOGEX 0, 0, 232, 240, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_DLGFRAME
 CAPTION "自定義經典開始選單"
 FONT 9, "新細明體"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "開始選單", IDC_STATIC, 8, 7, 218, 114
     ICON             IDI_STARTMENU2, IDC_STATIC, 19, 17, 20, 20
     LTEXT            "你可以通過添加或移除項自定義開始選單。", IDC_STATIC, 48, 17, 108, 39
@@ -139,26 +139,26 @@ FONT 9, "新細明體"
     CONTROL          "開始選單設定(&T)", IDC_CLASSICSTART_SETTINGS, "SysTreeView32", WS_BORDER | 0x00000001, 8, 139, 218, 72, WS_EX_CLIENTEDGE
     DEFPUSHBUTTON    "確定", IDOK, 122, 220, 50, 14
     PUSHBUTTON       "取消", IDCANCEL, 176, 220, 50, 14
-}
+END
 
 IDD_FILENAME_WARNING DIALOGEX 0, 0, 272, 81, 0
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "檔名稱警告"
 FONT 9, "新細明體"
-{
+BEGIN
     DEFPUSHBUTTON    "忽略(&I)", IDIGNORE, 215, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON       "重新命名(&R)", IDC_FILE_RENAME, 159, 60, 50, 14
     LTEXT            "", IDC_STATIC, 7, 51, 258, 1, NOT WS_GROUP
     AUTOCHECKBOX     "不執行此檢查啟動時(&D)", IDC_NOTCHECK, 7, 62, 139, 10
     ICON             32515, IDC_STATIC, 7, 7, 21, 20
     LTEXT            "有是一個檔案或資料夾在您的計算機被稱為 %s 這可能會導致某些應用程式不能夠正確。重新命名為 %s 將解決這個問題。您想現在重新命名它?", IDC_STATIC, 34, 7, 224, 37
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 251, 198, 0
 STYLE DS_SETFONT | WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
 CAPTION "高階"
 FONT 9, "新細明體"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "開始選單設定 ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 42
     AUTOCHECKBOX     "與我的滑鼠上他們暫停時開啟子選單(&O)", IDC_AUTOOPEN, 14, 21, 224, 10
     AUTOCHECKBOX     "突出顯示新安裝的程式(&N)", IDC_HIGHLIGHT, 14, 35, 224, 10
@@ -168,13 +168,13 @@ FONT 9, "新細明體"
     LTEXT            "選擇此選項來提供對您最近開啟的檔案的快速訪問。清除此列表並不會刪除檔案。", IDC_STATIC, 14, 144, 224, 21
     AUTOCHECKBOX     "列出我最近開啟的檔案(&R)", IDC_RECENTLY, 14, 168, 147, 10
     PUSHBUTTON       "清除列表(&C)", IDC_CLEAR, 182, 168, 55, 14
-}
+END
 
 IDD_MODERNSTART_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 251, 198
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_DLGFRAME
 CAPTION "常規"
 FONT 9, "新細明體"
-{
+BEGIN
     GROUPBOX         "選擇程式圖示大小 ", IDC_STATIC, 7, 7, 238, 37
     ICON             IDC_LARGEICON, 17, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
     ICON             IDC_SMALLICON, 151, 18, 20, 20, SS_CENTERIMAGE
@@ -191,7 +191,7 @@ FONT 9, "新細明體"
     COMBOBOX         IDC_INTERNETDEFAULTAPP, 98, 138, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
     AUTOCHECKBOX     "電子郵件:(&E)", IDC_SHOWEMAIL, 14, 157, 37, 10
     COMBOBOX         IDC_EMAILDEFAULTAPP, 98, 155, 140, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
-}
+END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
index 6b599a4..5c1d714 100644 (file)
@@ -78,19 +78,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Toolbars", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Quick Launch", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&New Toolbar...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Toolbars", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Quick Launch", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&New Toolbar...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -113,14 +113,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 36
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index acbedfc..6f90562 100644 (file)
@@ -96,19 +96,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Symbolleisten", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "Schnellstartleiste", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&Neue Symbolleiste...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Symbolleisten", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "Schnellstartleiste", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Neue Symbolleiste...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Titel Anzeigen", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "Symbolleiste schließen", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Titel Anzeigen", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "Symbolleiste schließen", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -131,14 +131,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Abbrechen", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index 9e0954b..55ab3f3 100644 (file)
@@ -96,19 +96,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Toolbars", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Quick Launch", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&New Toolbar...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Toolbars", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Quick Launch", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&New Toolbar...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -131,14 +131,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index 5143e44..b6d3ea6 100644 (file)
@@ -80,19 +80,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Barras de herramientas", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Escritorio", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Inicio rápido", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&Nueva barra de herramientas...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Barras de herramientas", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Escritorio", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Inicio rápido", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Nueva barra de herramientas...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -115,14 +115,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Cancelar", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index 8baf39e..a042f84 100644 (file)
@@ -85,19 +85,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Tööriistaribad", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Töölaud", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Kiirkäivitus", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&Uus tööriistariba...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Tööriistaribad", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Töölaud", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Kiirkäivitus", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Uus tööriistariba...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Näita tiitlid", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Sule tööriistariba", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Näita tiitlid", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Sule tööriistariba", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -120,14 +120,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Loobu", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index fc36893..c0ad390 100644 (file)
@@ -53,7 +53,7 @@ BEGIN
             MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
         END
         MENUITEM "&Barre d'état", IDM_VIEW_STATUSBAR
-        POPUP "&Explorer Bar", IDM_VIEW_EXPLORERBAR
+        POPUP "&Volet d'exploration", IDM_VIEW_EXPLORERBAR
         BEGIN
             MENUITEM "&Rechercher\tCtrl+E", IDM_EXPLORERBAR_SEARCH
             MENUITEM "&Favoris\tCtrl+I", IDM_EXPLORERBAR_FAVORITES
@@ -96,19 +96,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Barres d'outils", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Bureau", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Quick Launch", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&Nouvelle barre d'outils...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Barres d'outils", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Bureau", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "Lancement &rapide", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Nouvelle barre d'outils...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -131,14 +131,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Annuler", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
@@ -313,7 +313,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_BROWSEFORNEWTOOLAR "Choose a folder"
-    IDS_TOOLBAR_ERR_TITLE "Toolbar"
-    IDS_TOOLBAR_ERR_TEXT "Cannot create toolbar."
+    IDS_BROWSEFORNEWTOOLAR "Choisissez un dossier"
+    IDS_TOOLBAR_ERR_TITLE "Barre d'outils"
+    IDS_TOOLBAR_ERR_TEXT "Impossible de créer une barre d'outils."
 END
index 98924e8..480ddfe 100644 (file)
@@ -80,19 +80,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Toolbars", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Quick Launch", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&New Toolbar...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Toolbars", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Quick Launch", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&New Toolbar...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -115,14 +115,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index 0dba3f6..824282c 100644 (file)
@@ -78,19 +78,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Barre strumenti", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Avvio veloce", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&Nuova barra strumenti...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Barre strumenti", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Avvio veloce", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Nuova barra strumenti...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -113,14 +113,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Annulla", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index 0e72326..289efbe 100644 (file)
@@ -107,8 +107,8 @@ END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -131,14 +131,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 9, "MS UI Gothic"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "キャンセル", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index 2a3f370..5a984c3 100644 (file)
@@ -86,19 +86,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "P&aski narzędzi", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Pulpit", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Szybkie uruchamianie", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&Nowy pasek narzędzi...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "P&aski narzędzi", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Pulpit", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Szybkie uruchamianie", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Nowy pasek narzędzi...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Pok&aż tytuł", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Zamknij pasek narzędzi", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Pok&aż tytuł", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Zamknij pasek narzędzi", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -121,14 +121,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index efe7392..b0962c5 100644 (file)
@@ -80,19 +80,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Barra de ferramentas", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "Área de &trabalho", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Iniciar rápido", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&Nova barra de ferramentas...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Barra de ferramentas", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "Área de &trabalho", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Iniciar rápido", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Nova barra de ferramentas...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -115,14 +115,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Cancelar", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index f026a96..bf4bcf7 100644 (file)
@@ -80,19 +80,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "Bare de i&nstrumente", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Birou", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Lansări rapide", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "Bară &nouă…", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "Bare de i&nstrumente", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Birou", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Lansări rapide", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "Bară &nouă…", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Afișea&ză titlu", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "As&cunde bara de instrumente", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Afișea&ză titlu", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "As&cunde bara de instrumente", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -115,14 +115,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index 7130794..405d7d8 100644 (file)
@@ -6,93 +6,93 @@ LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDM_CABINET_CONTEXTMENU MENUEX
 BEGIN
-  POPUP "", 264,MFT_STRING,MFS_ENABLED
-  BEGIN
-      MENUITEM "&Обычные кнопки", IDM_TOOLBARS_STANDARDBUTTONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-      MENUITEM "&Адресная строка", IDM_TOOLBARS_ADDRESSBAR, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-      MENUITEM "&Ссылки", IDM_TOOLBARS_LINKSBAR, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-      MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-      MENUITEM "Закрепить панели инструментов", IDM_TOOLBARS_LOCKTOOLBARS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-      MENUITEM "&Настройка...", IDM_TOOLBARS_CUSTOMIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-      MENUITEM "&Текст кнопки", IDM_TOOLBARS_TEXTLABELS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-      MENUITEM "&Кнопка Переход", IDM_TOOLBARS_GOBUTTON, MFT_STRING, MFS_ENABLED
-  END
+    POPUP "", 264,MFT_STRING,MFS_ENABLED
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Обычные кнопки", IDM_TOOLBARS_STANDARDBUTTONS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Адресная строка", IDM_TOOLBARS_ADDRESSBAR, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Ссылки", IDM_TOOLBARS_LINKSBAR, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "Закрепить панели инструментов", IDM_TOOLBARS_LOCKTOOLBARS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Настройка...", IDM_TOOLBARS_CUSTOMIZE, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Текст кнопки", IDM_TOOLBARS_TEXTLABELS, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Кнопка Переход", IDM_TOOLBARS_GOBUTTON, MFT_STRING, MFS_ENABLED
+    END
 END
 
 IDM_CABINET_MAINMENU MENUEX
 BEGIN
-  POPUP "&Файл", FCIDM_MENU_FILE
-  BEGIN
-      MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-      MENUITEM "&Закрыть", IDM_FILE_CLOSE
-  END
-  POPUP "&Правка", FCIDM_MENU_EDIT
-  BEGIN
-      MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-  END
-  POPUP "&Вид", FCIDM_MENU_VIEW
-  BEGIN
-      POPUP "&Панели инструментов", IDM_VIEW_TOOLBARS
-      BEGIN
-          MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-      END
-      MENUITEM "&Строка состояния", IDM_VIEW_STATUSBAR
-      POPUP "Па&нели обозревателя", IDM_VIEW_EXPLORERBAR
-      BEGIN
-          MENUITEM "&Поиск\tCtrl+E", IDM_EXPLORERBAR_SEARCH
-          MENUITEM "&Избранное\tCtrl+I", IDM_EXPLORERBAR_FAVORITES
-          MENUITEM "&Медиа", IDM_EXPLORERBAR_MEDIA
-          MENUITEM "&Журнал\tCtrl+H", IDM_EXPLORERBAR_HISTORY
-          MENUITEM "П&апки", IDM_EXPLORERBAR_FOLDERS
-          MENUITEM "", IDM_EXPLORERBAR_SEPARATOR
-      END
-      MENUITEM "", FCIDM_MENU_VIEW_SEP_OPTIONS, MFT_SEPARATOR
-      POPUP "Пере&ход", FCIDM_MENU_EXPLORE
-      BEGIN
-          MENUITEM "&Назад\tAlt+Стрелка влево", IDM_GOTO_BACK
-          MENUITEM "&Вперед\tAlt+Стрелка вправо", IDM_GOTO_FORWARD
-          MENUITEM "На один уровен&ь вверх", IDM_GOTO_UPONELEVEL
-          MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-          MENUITEM "Дома&шняя страница\tAlt+Home", IDM_GOTO_HOMEPAGE
-      END
-      MENUITEM "О&бновить", IDM_VIEW_REFRESH
-  END
-  POPUP "&Избранное", FCIDM_MENU_FAVORITES
-  BEGIN
-      MENUITEM "&Добавить в избранное...", IDM_FAVORITES_ADDTOFAVORITES
-      MENUITEM "&Упорядочить избранное...", IDM_FAVORITES_ORGANIZEFAVORITES
-      MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-      MENUITEM "(пусто)", IDM_FAVORITES_EMPTY
-  END
-  POPUP "С&ервис", FCIDM_MENU_TOOLS
-  BEGIN
-      MENUITEM "Подклю&чить сетевой диск...", IDM_TOOLS_MAPNETWORKDRIVE
-      MENUITEM "Отк&лючить сетевой диск...", IDM_TOOLS_DISCONNECTNETWORKDRIVE
-      MENUITEM "Син&хронизировать...", IDM_TOOLS_SYNCHRONIZE
-      MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
-      MENUITEM "Свойства п&апки ...", IDM_TOOLS_FOLDEROPTIONS
-  END
-  POPUP "&Справка", FCIDM_MENU_HELP
-  BEGIN
-      MENUITEM "&О ReactOS", IDM_HELP_ABOUT
-  END
+    POPUP "&Файл", FCIDM_MENU_FILE
+    BEGIN
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "&Закрыть", IDM_FILE_CLOSE
+    END
+    POPUP "&Правка", FCIDM_MENU_EDIT
+    BEGIN
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+    END
+    POPUP "&Вид", FCIDM_MENU_VIEW
+    BEGIN
+        POPUP "&Панели инструментов", IDM_VIEW_TOOLBARS
+        BEGIN
+            MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        END
+        MENUITEM "&Строка состояния", IDM_VIEW_STATUSBAR
+        POPUP "Па&нели обозревателя", IDM_VIEW_EXPLORERBAR
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Поиск\tCtrl+E", IDM_EXPLORERBAR_SEARCH
+            MENUITEM "&Избранное\tCtrl+I", IDM_EXPLORERBAR_FAVORITES
+            MENUITEM "&Медиа", IDM_EXPLORERBAR_MEDIA
+            MENUITEM "&Журнал\tCtrl+H", IDM_EXPLORERBAR_HISTORY
+            MENUITEM "П&апки", IDM_EXPLORERBAR_FOLDERS
+            MENUITEM "", IDM_EXPLORERBAR_SEPARATOR
+        END
+        MENUITEM "", FCIDM_MENU_VIEW_SEP_OPTIONS, MFT_SEPARATOR
+        POPUP "Пере&ход", FCIDM_MENU_EXPLORE
+        BEGIN
+            MENUITEM "&Назад\tAlt+Стрелка влево", IDM_GOTO_BACK
+            MENUITEM "&Вперед\tAlt+Стрелка вправо", IDM_GOTO_FORWARD
+            MENUITEM "На один уровен&ь вверх", IDM_GOTO_UPONELEVEL
+            MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+            MENUITEM "Дома&шняя страница\tAlt+Home", IDM_GOTO_HOMEPAGE
+        END
+        MENUITEM "О&бновить", IDM_VIEW_REFRESH
+    END
+    POPUP "&Избранное", FCIDM_MENU_FAVORITES
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Добавить в избранное...", IDM_FAVORITES_ADDTOFAVORITES
+        MENUITEM "&Упорядочить избранное...", IDM_FAVORITES_ORGANIZEFAVORITES
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "(пусто)", IDM_FAVORITES_EMPTY
+    END
+    POPUP "С&ервис", FCIDM_MENU_TOOLS
+    BEGIN
+        MENUITEM "Подклю&чить сетевой диск...", IDM_TOOLS_MAPNETWORKDRIVE
+        MENUITEM "Отк&лючить сетевой диск...", IDM_TOOLS_DISCONNECTNETWORKDRIVE
+        MENUITEM "Син&хронизировать...", IDM_TOOLS_SYNCHRONIZE
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
+        MENUITEM "Свойства п&апки ...", IDM_TOOLS_FOLDEROPTIONS
+    END
+    POPUP "&Справка", FCIDM_MENU_HELP
+    BEGIN
+        MENUITEM "&О ReactOS", IDM_HELP_ABOUT
+    END
 END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Панели инструментов", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Рабочий стол", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Быстрый запуск", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&Создать панель инструментов...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Панели инструментов", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Рабочий стол", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Быстрый запуск", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Создать панель инструментов...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Показать за&головок", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Закрыть панель инструментов", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Показать за&головок", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Закрыть панель инструментов", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -115,43 +115,43 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Отмена", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-  LTEXT "Текст кн&опки:", -1, 4, 2, 48, 15
-  COMBOBOX IDC_TEXTOPTIONS, 52, 0, 123, 57, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT "Размер зн&ачка:", -1, 4, 20, 48, 15
-  COMBOBOX IDC_ICONOPTIONS, 52, 18, 123, 57, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Текст кн&опки:", -1, 4, 2, 48, 15
+    COMBOBOX IDC_TEXTOPTIONS, 52, 0, 123, 57, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    LTEXT "Размер зн&ачка:", -1, 4, 20, 48, 15
+    COMBOBOX IDC_ICONOPTIONS, 52, 18, 123, 57, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 /* Accelerators */
 
 IDR_ACCELERATORS ACCELERATORS
 BEGIN
-  VK_F5, IDM_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT
-  VK_F5, IDM_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
-  "R", IDM_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
-  VK_HOME, IDM_GOTO_HOMEPAGE, VIRTKEY, ALT, NOINVERT
-  "D", IDM_FAVORITES_ADDTOFAVORITES, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
-  "B", IDM_FAVORITES_ORGANIZEFAVORITES, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
-  VK_LEFT, IDM_GOTO_BACK, VIRTKEY, ALT
-  VK_RIGHT, IDM_GOTO_FORWARD, VIRTKEY, ALT
-  VK_UP, IDM_GOTO_UPONELEVEL, VIRTKEY, ALT
-  VK_BACK, 41010, NOINVERT, VIRTKEY
-  "W", IDM_FILE_CLOSE, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
-  "E", IDM_EXPLORERBAR_SEARCH, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
-  "I", IDM_EXPLORERBAR_FAVORITES, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
-  "H", IDM_EXPLORERBAR_HISTORY, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    VK_F5, IDM_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F5, IDM_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    "R", IDM_VIEW_REFRESH, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    VK_HOME, IDM_GOTO_HOMEPAGE, VIRTKEY, ALT, NOINVERT
+    "D", IDM_FAVORITES_ADDTOFAVORITES, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    "B", IDM_FAVORITES_ORGANIZEFAVORITES, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    VK_LEFT, IDM_GOTO_BACK, VIRTKEY, ALT
+    VK_RIGHT, IDM_GOTO_FORWARD, VIRTKEY, ALT
+    VK_UP, IDM_GOTO_UPONELEVEL, VIRTKEY, ALT
+    VK_BACK, 41010, NOINVERT, VIRTKEY
+    "W", IDM_FILE_CLOSE, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    "E", IDM_EXPLORERBAR_SEARCH, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    "I", IDM_EXPLORERBAR_FAVORITES, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
+    "H", IDM_EXPLORERBAR_HISTORY, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT
 END
 
 /* Strings */
@@ -164,130 +164,130 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  800 "Команды работы с выделенными объектами."
+    800 "Команды работы с выделенными объектами."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  864 "Команды для редактирования."
+    864 "Команды для редактирования."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  928 "Команды для управления отображением."
+    928 "Команды для управления отображением."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  992 "Служебные команды."
+    992 "Служебные команды."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  1056 "Команды для просмотра справки."
+    1056 "Команды для просмотра справки."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  9025 "Закрыть окно."
-  9026 "Вверх."
+    9025 "Закрыть окно."
+    9026 "Вверх."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  9121 "Подключить сетевой диск."
-  9122 "Отключить сетевой диск."
+    9121 "Подключить сетевой диск."
+    9122 "Отключить сетевой диск."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  9250 "Отображение сведений о программе, номере версии и авторских правах."
-  9252 "Отображение сведений для отладки."
+    9250 "Отображение сведений о программе, номере версии и авторских правах."
+    9252 "Отображение сведений для отладки."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  9281 "Перейти на предыдущую страницу."
-  9282 "Перейти на следующую страницу."
-  9283 "Применить измененные настройки."
-  9285 "Перейти на домашнюю страницу."
+    9281 "Перейти на предыдущую страницу."
+    9282 "Перейти на следующую страницу."
+    9283 "Применить измененные настройки."
+    9285 "Перейти на домашнюю страницу."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  9362 "Открыть папку Избранное."
-  9363 "Добавить в избранное."
+    9362 "Открыть папку Избранное."
+    9363 "Добавить в избранное."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  9505 "Показать или спрятать панели."
-  9506 "Отобразить строку состояния."
-  9508 "Отобразить обычные кнопки."
-  9509 "Отобразить адресную строку."
-  9510 "Отобразить панель ссылок."
-  9516 "Закрепить панель инструментов."
+    9505 "Показать или спрятать панели."
+    9506 "Отобразить строку состояния."
+    9508 "Отобразить обычные кнопки."
+    9509 "Отобразить адресную строку."
+    9510 "Отобразить панель ссылок."
+    9516 "Закрепить панель инструментов."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  9533 "Настройка панели инструментов."
+    9533 "Настройка панели инструментов."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  9552 "Отобразить или скрыть панели обозревателя"
-  9553 "Отобразить панель поиска"
-  9554 "Отобразить панель избранного"
-  9555 "Отобразить панель истории"
-  9557 "Отобразить панель папок"
-  9559 "Отобразить панель медиа"
+    9552 "Отобразить или скрыть панели обозревателя"
+    9553 "Отобразить панель поиска"
+    9554 "Отобразить панель избранного"
+    9555 "Отобразить панель истории"
+    9557 "Отобразить панель папок"
+    9559 "Отобразить панель медиа"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_SMALLICONS "Мелкие значки"
-  IDS_LARGEICONS "Крупные значки"
-  IDS_SHOWTEXTLABELS "Текст кнопки"
+    IDS_SMALLICONS "Мелкие значки"
+    IDS_LARGEICONS "Крупные значки"
+    IDS_SHOWTEXTLABELS "Текст кнопки"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_NOTEXTLABELS "Без подписей к кнопкам"
-  IDS_SELECTIVETEXTONRIGHT "Выборочно текст справа"
+    IDS_NOTEXTLABELS "Без подписей к кнопкам"
+    IDS_SELECTIVETEXTONRIGHT "Выборочно текст справа"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_GOBUTTONLABEL "|Переход||"
-  IDS_GOBUTTONTIPTEMPLATE "Перейти в ""%s"""
+    IDS_GOBUTTONLABEL "|Переход||"
+    IDS_GOBUTTONTIPTEMPLATE "Перейти в ""%s"""
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_SEARCHLABEL "Поиск"
-  IDS_ADDRESSBANDLABEL "А&дрес"
+    IDS_SEARCHLABEL "Поиск"
+    IDS_ADDRESSBANDLABEL "А&дрес"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_FOLDERSLABEL "Папки"
+    IDS_FOLDERSLABEL "Папки"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_HISTORYTEXT "&История\tCtrl+H"
+    IDS_HISTORYTEXT "&История\tCtrl+H"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_UP "Вверх"
+    IDS_UP "Вверх"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_BACK "Назад на ""%s"""
-  IDS_FORWARD "Вперед на ""%s"""
+    IDS_BACK "Назад на ""%s"""
+    IDS_FORWARD "Вперед на ""%s"""
 END
 
 STRINGTABLE
index 670e6e7..8426297 100644 (file)
@@ -97,19 +97,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Toolbars", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Quick Launch", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&New Toolbar...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Toolbars", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Quick Launch", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&New Toolbar...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -132,14 +132,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index e8623c1..ada68a7 100644 (file)
@@ -80,19 +80,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Araç Çubukları", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Masaüstü", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Hızlı Başlat", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&Yeni Araç Çubuğu...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Araç Çubukları", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Masaüstü", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Hızlı Başlat", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&Yeni Araç Çubuğu...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -115,14 +115,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index 63a4b05..8107916 100644 (file)
@@ -80,19 +80,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "&Toolbars", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "&Quick Launch", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "&New Toolbar...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "&Toolbars", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Desktop", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "&Quick Launch", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "&New Toolbar...", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -115,14 +115,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index e53e406..ec590de 100644 (file)
@@ -99,19 +99,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "工具栏(&T)", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "桌面(&D)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "快速启动(&Q)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "新建工具栏...(&N)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "工具栏(&T)", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "桌面(&D)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "快速启动(&Q)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "新建工具栏...(&N)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "显示标题(&W)", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "关闭工具栏(&C)", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "显示标题(&W)", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "关闭工具栏(&C)", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -134,14 +134,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 9, "宋体"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
index 94a34db..852cca2 100644 (file)
@@ -98,19 +98,19 @@ END
 
 IDM_TASKBAR_TOOLBARS MENUEX
 BEGIN
-       POPUP "工具欄(&T)", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
-       BEGIN
-               MENUITEM "桌面(&D)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
-               MENUITEM "快速啟動(&Q)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
-               MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
-               MENUITEM "新的工具欄...(&N)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
-       END
+    POPUP "工具欄(&T)", -1, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
+    BEGIN
+        MENUITEM "桌面(&D)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_DESKTOP, MFT_STRING
+        MENUITEM "快速啟動(&Q)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_QUICKLAUNCH, MFT_STRING
+        MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
+        MENUITEM "新的工具欄...(&N)", IDM_TASKBAR_TOOLBARS_NEW, MFT_STRING
+    END
 END
 
 IDM_BAND_MENU MENUEX
 BEGIN
-       MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
-       MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
+    MENUITEM "Sho&w Title", IDM_BAND_TITLE
+    MENUITEM "&Close Toolbar", IDM_BAND_CLOSE
 END
 
 IDM_POPUPMENU MENUEX DISCARDABLE
@@ -133,14 +133,14 @@ IDD_PROGRESS_DLG DIALOGEX 0, 0, 260, 85
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION ""
 FONT 9, "新細明體"
-{
+BEGIN
     CONTROL "", IDC_ANIMATION, ANIMATE_CLASSA, 0, 12, 10, 236, 30 /* TODO: style */
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE,     7, 45, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 1, 7, 55, 250, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     LTEXT "", IDC_TEXT_LINE + 2, 7, 75, 190, 10, SS_LEFT|SS_NOPREFIX
     CONTROL "", IDC_PROGRESS_BAR, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER, 7, 65, 190, 8
     PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, 205, 65, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-}
+END
 
 IDD_CUSTOMIZETOOLBAREX DIALOGEX 0, 0, 357, 33
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION