[APPWIZ]
authorHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sun, 1 Sep 2013 12:41:58 +0000 (12:41 +0000)
committerHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sun, 1 Sep 2013 12:41:58 +0000 (12:41 +0000)
- Convert some language resource files into UTF-8 without BOM (aka. ANSI as UTF-8 with Notepad++).
- Improve some French translation.
- Fix Czech translation, thanks Radek :)
(Addendum to r59924 and r59925)

svn path=/trunk/; revision=59937

reactos/dll/cpl/appwiz/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/en-US.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/he-IL.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/pt-BR.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/rsrc.rc

index 1d7cc49..e531386 100644 (file)
@@ -10,8 +10,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Create link"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -19,9 +19,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Create link"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -29,11 +29,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Vytvořit zástupce"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Tento průvodce pomůže s vytvořením zástupců na místní\nnebo síťové programy, soubory, složky, počítače nebo\ninternetové adresy.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Zadejte umístění položky:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "Procházet...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Pokračujte kliknutím na Další.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Tento průvodce pomůže s vytvořením zástupců na místní\nnebo síťové programy, soubory, složky, počítače nebo\ninternetové adresy.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Zadejte umístění položky:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Procházet...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Pokračujte kliknutím na Další.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -41,15 +41,15 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Zvolte název programu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Zadejte název tohoto zástupce:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Kliknutím na Dokončit vytvoříte zástupce.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&Zadejte název tohoto zástupce:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Kliknutím na Dokončit vytvoříte zástupce.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Přidat a odebrat programy"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Nastavuje programy a vytváří zástupce."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Přidat a odebrat programy"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Nastavuje programy a vytváří zástupce."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Vytvořit zástupce"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Soubor %s nebyl nalezen."
 END
@@ -66,7 +66,7 @@ STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMEN
 CAPTION "Wine Gecko Instalátor"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "ReactOS nenalezlo balíček Wine Gecko nutný k tomu, aby aplikace zapouzdřující HTML fungovaly správně. ReactOS jej může automaticky stáhnout a nainstalovat.",
+    CONTROL "ReactOS nenalezl balíček Wine Gecko nutný k tomu, aby aplikace zapouzdřující HTML fungovaly správně. ReactOS jej může automaticky stáhnout a nainstalovat.",
           ID_DWL_STATUS, "SysLink", 0, 10, 10, 240, 65
     CONTROL "", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
     DEFPUSHBUTTON "&Instalovat", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
index 3d34362..49d5a09 100644 (file)
@@ -5,8 +5,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Create link"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -14,9 +14,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Create link"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -24,11 +24,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Create Shortcut"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "This wizard helps you to create shortcuts to local or\nnetwork programs, files, folders, computers, or Internet\naddresses.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Type the location of the item:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "Browse...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Click Next to continue.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "This wizard helps you to create shortcuts to local or\nnetwork programs, files, folders, computers, or Internet\naddresses.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Type the location of the item:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Browse...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Click Next to continue.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -36,15 +36,15 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Select a Title for the Program"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Type a name for this shortcut:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Click Finish to create the shortcut.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&Type a name for this shortcut:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Click Finish to create the shortcut.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Add/Remove Programs"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Sets up programs and creates shortcuts."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Add/Remove Programs"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Sets up programs and creates shortcuts."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Create Shortcut"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "The file %s was not found."
 END
index 646b082..fb98ea3 100644 (file)
@@ -2,68 +2,68 @@ LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Créer un lien"
+CAPTION "Créer un lien"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Texte1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Texte2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Texte1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Texte2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Créer un lien"
+CAPTION "Créer un lien"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Texte1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Texte2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Texte3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Texte1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Texte2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Texte3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Créer un raccourci"
+CAPTION "Créer un raccourci"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Cet assistant vous aider à créer des raccourcis vers des programmes, des fichiers, des dossiers, des ordinateurs,\nou des adresses Internet locaux ou sur le réseau.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Entrez la localisation de l'élément :", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "Parcourir...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 60, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Cliquez sur Suivant pour continuer.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Cet assistant vous aide à créer des raccourcis vers des programmes, des fichiers, des dossiers, des ordinateurs,\nou des adresses Internet locaux ou sur le réseau.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Entrez la localisation de l'élément :", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Parcourir...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 60, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Cliquez sur Suivant pour continuer.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Sélectionnez un titre pour le programme"
+CAPTION "Sélectionnez un titre pour le programme"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "En&trez un nom pour ce raccourci :", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Cliquez sur Terminer pour créer le raccourci.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "En&trez un nom pour ce raccourci :", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Cliquez sur Terminer pour créer le raccourci.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Ajouter/Supprimer des Programmes"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Installe des programmes et créé des raccourcis."
-    IDS_CREATE_SHORTCUT "Créer un raccourci"
-    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Le fichier %s n'a pas été trouvé."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Ajouter/Supprimer des Programmes"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Installe des programmes et crée des raccourcis."
+    IDS_CREATE_SHORTCUT "Créer un raccourci"
+    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Le fichier %s n'a pas été trouvé."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Downloading..."
-    IDS_INSTALLING      "Installing..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
+    IDS_DOWNLOADING     "Téléchargement..."
+    IDS_INSTALLING      "Installation..."
+    IDS_INVALID_SHA     "La somme de contrôle du fichier téléchargé est erronée. Abandon de l'installation du fichier corrompu."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Wine Gecko Installer"
+CAPTION "Installation du package Wine Gecko"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    CONTROL "ReactOS could not find a Wine Gecko package which is needed for applications embedding HTML to work correctly. ReactOS can automatically download and install it for you.",
+    CONTROL "ReactOS n'a trouvé aucun package Wine Gecko nécessaire pour pouvoir exécuter correctement les applications incluant du code HTML. ReactOS est capable de télécharger et d'installer automatiquement le package pour vous.",
           ID_DWL_STATUS, "SysLink", 0, 10, 10, 240, 65
     CONTROL "", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
-    DEFPUSHBUTTON "&Install", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 144, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "&Installer", ID_DWL_INSTALL, 200, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Annuler", IDCANCEL, 144, 76, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 END
index f9c31a3..5669f34 100644 (file)
@@ -6,8 +6,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "צור קישור"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -15,9 +15,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "צור קישור"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -25,11 +25,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "צור קיצור דרך"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "This wizard helps you to create shortcuts to local or\nnetwork programs, files, folders, computers, or Internet\naddresses.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "הקלד את מיקום הפריט:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "סייר...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "לחץ הבא כדי להמשיך.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "This wizard helps you to create shortcuts to local or\nnetwork programs, files, folders, computers, or Internet\naddresses.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "הקלד את מיקום הפריט:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "סייר...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "לחץ הבא כדי להמשיך.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -37,15 +37,15 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "בחירת שם לתכנית"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "הקלד שם עבור קיצור דרך זה:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "לחץ על סיום כדי ליצור את קיצור הדרך.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "הקלד שם עבור קיצור דרך זה:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "לחץ על סיום כדי ליצור את קיצור הדרך.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "הוספת/הסרת תכניות"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "מגדיר תכניות ויוצר קישורי דרך."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "הוספת/הסרת תכניות"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "מגדיר תכניות ויוצר קישורי דרך."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "צור קיצור דרך"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "הקובץ %s לא נמצא."
 END
index 832e3e2..b46b761 100644 (file)
@@ -13,8 +13,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Utwórz łącze"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -22,9 +22,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Utwórz łącze"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -32,11 +32,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Utwórz skrót"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Ten program konfiguracyjny pomoże ci stworzyć skróty do lokalnych lub\nsieciowych programów, plików, katalogów, komputerów, bądź addresów\nInternetowych.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Wpisz ścieżkę dostępu do obiektu:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "Przeglądaj...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Naciśnij Dalej aby kontynuować.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Ten program konfiguracyjny pomoże ci stworzyć skróty do lokalnych lub\nsieciowych programów, plików, katalogów, komputerów, bądź addresów\nInternetowych.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Wpisz ścieżkę dostępu do obiektu:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Przeglądaj...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Naciśnij Dalej aby kontynuować.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -44,15 +44,15 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Wybierz nazwę"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Wpisz nazwę dla tego skrótu:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Naciśnij Zakończ by utworzyć skrót.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&Wpisz nazwę dla tego skrótu:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Naciśnij Zakończ by utworzyć skrót.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Dodaj/Usuń Programy"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Instaluje bądź usuwa programy oraz tworzy skróty."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Dodaj/Usuń Programy"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Instaluje bądź usuwa programy oraz tworzy skróty."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Utwórz skrót"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Plik %s nie został znaleziony."
 END
index 2b99d05..1a95215 100644 (file)
@@ -7,8 +7,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Criar link"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -16,9 +16,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Criar link"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -26,11 +26,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Criar Atalho"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Este assitente irá ajudá-lo a criar atalhos para\nprogramas, arquivos, pastas, computadores ou endereços\nde Internet, ambos locais ou de rede.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Digite a localização do item:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "Procurar...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Pressione Próximo para prosseguir.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Este assitente irá ajudá-lo a criar atalhos para\nprogramas, arquivos, pastas, computadores ou endereços\nde Internet, ambos locais ou de rede.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Digite a localização do item:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Procurar...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Pressione Próximo para prosseguir.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -38,15 +38,15 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Selecione um Título para o Programa"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Digite um nome para este atalho:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Pressione Terminar para criar o atalho.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&Digite um nome para este atalho:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Pressione Terminar para criar o atalho.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Adicionar/Remover Programas"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Configura programas e cria atalhos."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Adicionar/Remover Programas"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Configura programas e cria atalhos."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Criar Atalho"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "O arquivo %s não foi encontrado."
 END
index 64ca8fa..069c4c6 100644 (file)
@@ -12,8 +12,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Creare legătură"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -21,9 +21,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Creare legătură"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -31,11 +31,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Creare scurtătură"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT       "Acest expert vă va asista în crearea unei scurtături\ncătre adrese din Internet, calculatoare, dosare, fișiere\nlocale sau din rețea.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT       "Scrieți adresa elementului:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT                   IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON  "&Răsfoire…",  IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT       "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT       "Acest expert vă va asista în crearea unei scurtături\ncătre adrese din Internet, calculatoare, dosare, fișiere\nlocale sau din rețea.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT       "Scrieți adresa elementului:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT                   IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON  "&Răsfoire…",  IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT       "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -43,15 +43,15 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Titlul scurtăturii"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT     "Scrieți un &nume pentru scurtătură:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT                   IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT     "Apăsați „Termină” pentru a crea scurtătura.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT     "Scrieți un &nume pentru scurtătură:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT                   IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT     "Apăsați „Termină” pentru a crea scurtătura.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME         "Gestionar de aplicații"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION  "Instalează programe și crează scurtături."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME         "Gestionar de aplicații"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION  "Instalează programe și crează scurtături."
     IDS_CREATE_SHORTCUT       "Creare scurtătură"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND       "Elementul „%s” nu poate fi localizat."
 END
index cd5ea8a..f2e3777 100644 (file)
@@ -5,8 +5,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Создания ярлыка"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -14,9 +14,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Создание ярлыка"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -24,11 +24,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Создание ярлыка"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Этот мастер поможет создать ярлык для локальных или\nсетевых программ, файлов, папок, компьютеров или\nИнтернет-адресов.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Выберите местоположение элемента:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "Обзор...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Щелкните ""Далее"" для продолжения.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Этот мастер поможет создать ярлык для локальных или\nсетевых программ, файлов, папок, компьютеров или\nИнтернет-адресов.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Выберите местоположение элемента:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Обзор...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Щелкните ""Далее"" для продолжения.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -36,15 +36,15 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Выбор заголовка для программы"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Введите заголовок ярлыка:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Щелкните ""Завершить"" для создания ярлыка.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&Введите заголовок ярлыка:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Щелкните ""Завершить"" для создания ярлыка.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Установка и удаление программ"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Работа с программами, обновлениями и ярлыками."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Установка и удаление программ"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Работа с программами, обновлениями и ярлыками."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Создать ярлык"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Файл %s не найден."
 END
index 0848c91..03b9839 100644 (file)
@@ -13,8 +13,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Створення ярлика"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -22,9 +22,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Створення ярлика"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -32,11 +32,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Створення ярлика"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Цей майстер допомагає створити ярлик, який указує на\nлокальні або мережні програми, файли, папки, комп'ютери\nабо адреси в Інтернеті.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Укажіть розташування об'єкта:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "Огляд...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Щоб продовжити установку, натисніть кнопку ""Далі"".", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Цей майстер допомагає створити ярлик, який указує на\nлокальні або мережні програми, файли, папки, комп'ютери\nабо адреси в Інтернеті.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Укажіть розташування об'єкта:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Огляд...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Щоб продовжити установку, натисніть кнопку ""Далі"".", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -44,15 +44,15 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Вибір назви програми"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Введіть ім'я ярлика:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Щоб створити ярлик, натисніть кнопку ""Готово"".", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&Введіть ім'я ярлика:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Щоб створити ярлик, натисніть кнопку ""Готово"".", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Установка й видалення програм"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Встановлення програм і створення ярликів."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Установка й видалення програм"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Встановлення програм і створення ярликів."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Створити ярлик"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Файл %s не знайдений."
 END
index b003da1..f3fefad 100644 (file)
@@ -7,15 +7,9 @@
 #ifdef LANGUAGE_EL_GR
     #include "lang/el-GR.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_EN_US
-    #include "lang/en-US.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_ES_ES
     #include "lang/es-ES.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_FR_FR
-    #include "lang/fr-FR.rc"
-#endif
 #ifdef LANGUAGE_IT_IT
     #include "lang/it-IT.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_CS_CZ
     #include "lang/cs-CZ.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_EN_US
+    #include "lang/en-US.rc"
+#endif
+#ifdef LANGUAGE_FR_FR
+    #include "lang/fr-FR.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_HE_IL
     #include "lang/he-IL.rc"
 #endif